XXXIV. évf. | 2024. május 7. | 9. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagunkat
MAFITUD
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Magyar Kutatási Hálózat
Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MISZ Választmányi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség Választmányi ülését 2024. április 30-án tartotta az Óbudai Egyetem Bécsi úti Campusán.

Prof. Dr. Szabó Gábor köszöntötte a jelenlévőket majd megnyitotta a választmányi ülést, s utána átadta a szót a házigazdának, Prof. Dr. Kovács Levente rektor úrnak, aki szintén köszöntötte a résztvevőket. Ezután Elnök úr felkérte Bódis László helyettes államtitkárt, a NIÜ vezérigazgatóját, hogy számoljon be a stratégiai megállapodásról. Bódis László köszöntője után örömmel üdvözölte a három oldalú megállapodást.

Bódis László hangsúlyozta, hogy ennek a stratégiai együttműködési megállapodásnak a legfőbb célja, hogy mindhárom szervezet a magyar innováció javát szolgálja. Kiemelte, hogy a megállapodás legfontosabb kérdése az volt, hogy hogyan tudná egymást erősíteni ez a három szervezet. Az együttműködés legfontosabb részének tekinti, hogy az innovációs szakpolitika regionális szinten is megvalósuljon. Cél, hogy láthatóvá váljanak a helyi innovatív vállalatok. A Nemzeti Innovációs Ügynökségnél kiemelt kérdésként kezelik, hogy miként tudják megtalálni azokat a magyar innovatív vállalatokat, valamint cégeket, amelyek a magyar állam által biztosított támogatási forrásokat egyelőre nem keresik. A megállapodás részét képezi, hogy az NKFIH pályázatokon plusz kettő ponttal ismerik el azon MISZ tagokat, akik az elmúlt 10 évben indultak a Magyar Innovációs Nagydíj Pályázaton és ott díjazásban, elismerésben részesültek.

Szintén fajsúlyos kérdésnek tekinti, hogy hogy minél több fiatal válassza az egyetemi STEM szakokat, s ennek népszerűsítésében az ügynökség szintén fontos szerepet vállal.

Prof. Dr. Szabó Gábor szintén örömmel fogadta ezt a megállapodást, hiszen az abban megjelölt témák, mind kiemelkedően fontosak. Annak a problémának a megoldásában, hogy hogyan lehet elérni az innovatív vállalkozásokat, ez a megállapodás kulcsfontosságú lehet. Bízik benne, hogy e tekintetben a három szervezet együttesen sikeresebb lesz. Ezután felkérte Prof. Dr. Birkner Zoltán alelnök urat, hogy ismertesse a MISZ szempontjait is a megállapodással kapcsolatosan.

Prof. Dr. Birkner Zoltán a MISZ szempontjai közül két kiemelt területet emelt ki,: a területi innovációs platformok (TIP) szerepét, valamint és az EDP (korábbi S3) jelentőségét (S3). Szerinte akkor fog jól működni az európai innovációs rendszer, ha képes területi szinten gondolkodni és együttműködési hálózatokat létrehozni. . Fontos, hogy már megyei-, városi- és regionális szinten is bevonják a helyi iparágak szereplőit, a vállaltokat, a gazdaságot, a tudományos élet képviselőit, egyetemeket, tudásközpontokat, a döntéshozóikat és a civil szférát és vegyék rá, ösztönözzék őket az együttműködésére. Az a cél, hogy az állami szakpolitika által felvázolt széles körű együttműködést a Szövetség 30 éves tudása, tapasztalati és energiái felhasználásával sikerre vigyék. Kiemelte, ezen együttműködésekhez aktív és agilis partnereket, személyeket keresnek.

Prof. Dr. Birkner Zoltán beszámolt a regionális igazgatók kiválasztási folyamatáról, ahol két célt fogalmazott meg a jelölteknél: EDP-re való képesség fontosságát, valamint az egyetemeken belüli erős pozíciókat, illetve erős felhatalmazást. A mindennapi munkájuk össze kell, hogy kapcsolódjon az NKFIH, a MISZ és NIÜ munkájával, így jó szervező készséggel is rendelkezniük kell.

Prof. Dr. Szabó Gábor hozzátette, hogy kiemelt szerepet kapott a megállapodásban a MISZ két hangsúlyos projektje, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia és a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat is.

Ezután ünnepélyes keretek között a három fél aláírta a stratégiai megállapodást; Szövetségünk részéről Prof. Dr. Szabó Gábor, elnök, a NIÜ részéről Bódis László, vezérigazgató, az NKFIH részéről Kiss Ádám István, elnök.
Az aláírások után Prof. Dr. Szabó Gábor felkérte Prof. Dr. Birkner Zoltánt, hogy mutassa be az új regionális igazgatókat:

Észak-alföldi Regionális Képviselet
Dr. Szilvássy Zoltán, rektor, Debreceni Egyetem
képviseli Fodor András, rektori kancellári megbízott, Debreceni Egyetem

Észak-magyarországi Regionális Képviselet
Prof. Dr. Deák Csaba, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem

Nyugat-dunántúli Regionális Képviselet
Dr. Dőry Tibor, igazgató, Menedzsment Campus Kompetencia Központ, Széchenyi István Egyetem

Dél-alföldi Regionális Képviselet
Prof. Dr. Kónya Zoltán, tudományos és innovációs rektorhelyettes, Szegedi Tudományegyetem

Közép-dunántúli Regionális Képviselet
Dr. Fehérvölgyi Beáta, tanszékvezető egyetemi tanár, Pannon Egyetem

Dél-dunántúli Regionális Képviselet
Dr. Kristóf Péter, innovációs igazgató, HungaroFlow Tanácsadó Kft.

Ezt követően Prof. Dr. Szabó Gábor rátért a korábban írásban megküldött, az előző választmányi ülés óta eltelt időszak tevékenységét ismertető beszámolóról szóló napirendi pontra, amelyhez kapcsolódóan további hozzászólások, szóbeli kiegészítések, kérdések nem hangoztak el, így a beszámolót a MISZ választmánya jóváhagyólag tudomásul vette.

Következő napirendi pontként a levezető elnök felkérte Prof. Dr. Kovács Levente rektort, hogy tartsa meg "Innovációs képzés a felsőoktatásban" c. előadását, majd annak végeztével Prof. Dr. Szabó Gábor megköszönte az előadást, majd átadta a szót Hild Imrének, az Obuda Uni Venture Capital (OUVC), vezérigazgatójának, a MISZ Startup tagozata vezetőjének, aki beszámolt arról, hogy a HVCA oktatási bizottsági elnökének is megválasztották, így május 1-től, ezt a pozíciót is betölti. Ezt követően megtartotta "A kockázati tőke szerepe az innovációban, az OUVC tevékenységének bemutatása" című előadását.
Az előadások után Prof. Dr. Szabó Gábor átadta a kérdéseknek a helyét.
Hozzászólt: Dr. Dinnyés András, Prof. Dr. Kovács Levente, Somogyi Miklós, Hild Imre és Prof. Dr. Szabó Gábor

Elnök úr a kérdések után megköszönte az előadóknak az előadásokat.

Egyebek napirendi pontban Prof. Dr. Szabó Gábor felkérte Hortobágyi Ágoston, cégvezetőt, a MISZ Választmányi tagját és Dr. Eigner Györgyöt, az Óbudai Egyetem dékánját, hogy ismertessék a megállapodásukat.

Az Óbudai Egyetem, a Zsámbéki Innovációs Park, a DATAIT-Digitális Adatvagyon és AI Technológia Kft. valamint az Intermerger Kft. azon feladatra és kihívásra hozta létre az együttműködést, hogy kidolgozzák annak hazai és nemzetközi lehetőségét, miszerint a vállalatok hiteles, digitális adataira épített mesterséges intelligencia modellek, mint adatvagyon, miként jelenhetnek meg a cégek mérlegében, mint valós és kézzelfogható vagyonelem! Régi kihívása a digitális átállásnak, hogy az informatikára költött kiadások, mint beruházás, megjelennek a vállalatok mérlegében, a kiadás oldalon, de szinte lehetetlen a digitalizáció hatékonyság növelő értékét megjeleníteni a bevételi oldalon. Ez a feladat és a cél, melyet minta projektben már a DATAIT Kft. megvalósított, a továbbiakban pedig ennek mintájára kívánnak az együttműködő partnerek, piacképes és működő modellt építeni!

Végezetül Dr. Kristóf Péter meghívta a résztvevőket a Magyar Innovációs Szövetség újraszervezett régiós működése keretében először tartandó innovációs pop-up konferenciára amelyet a dél-Dunántúli regionális igazgatóság rendez. Elmondta, hogy a rendezvény célja az egymástól történő tanulás, tapasztalatcsere, az innovációs kihívások és lehetőségek megismerése, valamint az innovációs együttműködések és az innovációs kultúra fejlesztése. Szakmai programjuk keretében az "innovációs bajnokká" válás útját járják végig az innovációs támogatásoktól kezdve, a hazai és nemzetközi hálózatosodáson át, egészen az esetleges tőzsdére lépésig. A 2024. május 27-én 13:30-kor kezdődő rendezvényük helyszíne a Magnus Aircraft inspiratív gyára ad otthont, aminek megtekintésére a résztvevőknek is lehetőségük lesz (Pécs-Pogány, Repülőtér u. 1.), illetve beszámolt a MISZ Űr-, Védelmi- és Légiipari Munkacsoportjának megalakulásáról is.

Magyar Innovációs Szövetség 2023. évi rendes közgyűlése

A Magyar Innovációs 2023. évi közgyűlését 2024. május 9., 9:30 órakor tartja Eötvös Loránd Tudományegyetem, Aula Magnában (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.).

(Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést - változatlan napirenddel - 2024. május 9-én, 11 órára hívjuk össze. Ez a közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképes.)

Program

09.30 Regisztráció
10.00

Megnyitó
- Köszöntő, napirend elfogadása (Dr. Szabó Gábor, elnök)
- Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása
- Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
10.10
Dr. Darázs Lénárd, alelnök:
A Magyar Innovációs Szövetség 2023. évi beszámolójának szóbeli kiegészítése
10.20
Dr. Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár (KIM) előadása:
Az innovációs célkitűzések a Neumann János program alapján
10.40
Dr. Nagy Ádám, iparügyekért felelős helyettes államtitkár (NGM) előadása:
A magyar ipar versenyképessége
10:55
Kérdések, hozzászólások mindkét előadáshoz kapcsolódóan
11.15
A Magyar Innovációs Szövetség 2023. évi Média Díjának átadása
(Dr. Szabó Gábor, elnök; Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök)
11.20
Dr. Szabó Gábor, elnök; Dr. Vajda Viktor, ügyvéd, jogi képviselő:
Alapszabály módosítás, tagdíjrendszer módosítása
11.40
Monszpart Zsolt, FB-elnök:
A Felügyelőbizottság jelentése és annak szóbeli kiegészítése
11.50
Kérdések, hozzászólások
12.00
Határozathozatal
- az éves beszámolóról és pénzügyi beszámolóról
- az FB-jelentésről
- az Alapszabály módosításról
- a 2024. évi tagdíjról
12.10 Zárszó, fogadás

A parkolni az egyetem melletti utcákban, fizetős közterületen lehetséges.

Az eseményen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

MISZ vélemény a "Tudományos és Innovációs Park címpályázat" tervezetről

A Kulturális és Innovációs Minisztérium 2024. április 20-án felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy véleményezze a "Tudományos és Innovációs Park" cím elnyerésére irányuló címpályázat tervezetét, melyet a rövid észrevételezési határidő ellenére a Magyar Innovációs Szövetség is véleményezett. A véleményeket 2024. április 23-án megküldte a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak.

A vélemény teljes szövege megtekinthető a MISZ portálján, az Aktuális menüponton belül az Állásfoglalásoknál.

Megkezdte tevékenységét a MISZ Űr-, Védelmi- és Légiinnovációs Munkacsoportja

Tíz MISZ tagszervezet kezdeményezésére létrejött az Űr-, Védelmi- és Légiinnovációs Munkacsoport. A munkacsoport fő célja az innováció elősegítése és ösztönzése az űr-, védelmi- és légiiparban és a kapcsolódó tudományos területeken. Ez magában foglalja a kutatási és fejlesztési tevékenységek támogatását, új technológiák kifejlesztését, a meglévő technológiák továbbfejlesztését és alkalmazását, valamint új vállalkozások indulását, a meglévő cégek növekedését és a bevont szektorok nemzetközi térnyerését, továbbá magyar vállalatok nemzetközi értékláncokba történő bekapcsolódását, illetve ezen és a nemzetközi nagyvállalatok hazai leányvállalatainak globális értékláncokban történő feljebb lépését, a hozzáadott érték szignifikáns növelését.

A Munkacsoport további céljai:
 • Megjeleníteni az űr-, a védelmi- és a légiipart a Magyar Innovációs Nagydíjon, ami által ezen iparágak innovációs teljesítményei is széles körben ismertté és elismertté válnak.
 • Népszerűsíteni az űr-, a védelmi- és a légiipart az Országos Tudományos és Innovációs Olimpián (OTIO), ami által már fiatal korban felhívjuk a jövő generációinak figyelmét ezen iparágak nyújtotta lehetőségekre, bekapcsolva őket ezen szakterületek nemzetközi versenyeibe.
 • Támogatni a szakmai képzést és oktatást minden szinten.
 • Hangsúlyosabban megjeleníteni ezen iparágakat a hazai felsőoktatásban, tudományos kutatásban, fejlesztésben és innovációban.
 • Felhívni a figyelmet ezen iparágak tudományos, technológiai, innovációs és üzleti jelentőségére és lehetőségeire.
 • Képviselni az űr-, a védelmi- és a légiipart a releváns politikai és szabályozási környezet alakításában és a fejlesztéspolitikai és befektetés-ösztönzési döntések meghozatalában - kiemelten azokban a bizottságokban, szakmai testületekben, ahol a MISZ tagsággal és delegáltakkal rendelkezik. Ezáltal becsatornázhatók ezen iparágak igényei és javaslatai a kormányzati döntéshozatalba.
 • Bővíteni a tagok és az iparágak piaci lehetőségeit, beleértve az új piacokra való belépés támogatását és a hazai vállalatok nemzetközi versenyképességének javítását.
 • Támogatni a tudás- és technológiatranszfert és a kutatási, fejlesztési és innovációs eredmények védelmét és kereskedelmi hasznosítását, továbbá ösztönzni az innovációkat és ezáltal is hozzájárulni a gazdasági növekedéshez.
 • Szakmai érdekképviseleti és érdekérvényesítési lehetőséget biztosítani ezen iparágakban tevékenykedő tagjaink számára.
 • Motiválni az érintett iparágakban működő és az ezen iparágak megoldásait alkalmazó tagjaink közötti együttműködést.

A munkacsoporthoz 2024 szeptemberéig még alapítóként van lehetőség csatlakozni. Bővebb információ: dr. Kristóf Péter, alelnök, kristof.peter@frazir.com

Magyar Anyagipari Technológiai Platform első 1. Anyagipari Ankétja

A Magyar Mérnökakadémia, a Magyar Tudományos Akadémia Anyagtudományi Albizottságával és a Magyar Innovációs Szövetség K+F Tagozatával együttműködve rendezte meg az 1. Anyagipari Ankétot. Az eseménysorozat főszervezője a Magyar Mérnökakadémia egyik tagozataként működő 2023 novemberében alakult Anyagipari Technológiai Platform, ami a magyarországi anyagipari szektor stratégiai tervezését és fejlesztése tűzte zászlajára. A rendezvények résztvevői az elméleti és gyakorlati szakemberek mellett olyan vezetők (innovátorok), akik kiemelkedő szerepet játszanak az anyagipari innováció területén.

Az első ankét tematikája a "Lehet-e a társított anyagipar Magyarország egyik kitörési pontja?" mottó köré szerveződött. Dr. Babcsán Norbert, az Anyagipari Technológiai Platform koordinátora, a MISZ K+F tagozat vezetője köszöntötte a résztvevőket, és részletesen bemutatta a Platform célkitűzéseit és tervezett tevékenységeit. Az előadások során különböző területeken dolgozó szakemberek osztották meg tapasztalataikat és újításaikat az anyagipari fejlesztések terén. Dr. Babcsán Norbert beszélt az alumíniumhabok kanadai gyártásának online technológizálási folyamatáról, míg Prof. Dr. Meiszel László a kompozitipar hazai helyzetéről és lehetőségeiről tartott előadást. Dr. Balázsi Csaba bemutatta a magyar kerámiaipar high-tech cégeit, míg Dr. Kozma István a CT vizsgálatok fontosságát a fémhabvizsgálatok példáján keresztül mutatta be. Prof. Dr. Orbulov Imre részletesen beszélt az MTA-BME Lendület Nagyteljesítményű Kompozit Fémhab Kutatócsoport munkájáról, míg Dr. Kalmár István hozzáadott érték iparteremtésben betöltött szerepének fontosságát emelte ki.

A következő Anyagipari Ankétot 2024. június 14-én rendezik a BME Anyagtudományi és Technológiai Tanszékének könyvtárában 10:00-13:00-ig. Budapest, BME MT épület, Bertalan Lajos u. 7, 1111.

Tanszék honlapja: www.att.bme.hu
Térkép: https://maps.app.goo.gl/U9un7H82YyDHrbM5A

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs honlapon követhető a program alakulása is.
Regisztráció és Program: https://forms.office.com/r/rayp2tBDgm

A rendezvényen hibrid formában kerül megrendezésre. Az on-line részvétel linkje az alábbi:
https://us02web.zoom.us/j/85934836450?pwd=bWx2VUtwOU80ZktSOUZIeXIwUjVkUT09
A rendezvényt követően a BME Anyagtudományi és Technológiai Tanszék megtekintésére az érdeklődők számára lehetőséget biztosítunk.

Az ankétsorozatra, minden érdeklődő szakembert várnak.

MIA kuratóriumi ülés

Magyar Innovációs Alapítvány összevont felügyelőbizottsági és kuratóriumi ülését 2024. április 24-én, a Természettudományi Kutatóközpontban tartotta Prof. Závodszky Péter elnökletével, az összes kuratórium tag jelenlétében (Bőthe Csaba, Bolyky János Antal, Dévai Endre, Pakucs János). Az ülésen részt vett a felügyelőbizottság elnöke, Tzvetkov Julián is.

Az ülésen az elnök beszámolt az Alapítvány tevékenységéről, kiemelve a 32. Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát. Második napirendi pontként Tzvetkov Julián ismertette a felügyelőbizottság jelentését. A kuratórium egyhangúlag jóváhagyta a 2023. évi beszámolót, a mérleget, a közhasznúsági mellékletet és felügyelő bizottsági jelentést.

SZJA 1%

Az adó (első) 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár közel 32 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja a fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát. Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.
Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-43.

Projektmenedzsment Körkép 2024 kutatás

Milyen trendek jellemzik a hazai projekteket? Mennyire érett a hazai projektmenedzsment kultúra? Vannak-e jelentős eltérések, helyi sajátosságok a nemzetközi trendekhez képest? Milyen tényezők határozzák meg a projektek sikerét? Hogyan szerzik meg a projektmenedzsment tudást a projektekben dolgozó szakemberek?
Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Projektmenedzsment Körkép 2024 kutatás, melyet a Magyar Projektmenedzsment Szövetség valósít meg a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködésben.

Kérik a projekteket kezelő vagy projekt alapon működő szervezeteket, hogy a kérdőív kitöltésével segítsenek átfogó képet nyerni a hazai projektmenedzsment kultúráról! Kitöltési határidő: 2024. május 31.

UNITECH Mérnökverseny a CLAAS Hungária Kft.-nél

A CLAAS, a világ egyik vezető mezőgazdasági gépgyártó vállalata, 2023-ban meghirdette az UniTech Mérnökversenyt mérnökhallgatókból álló csapatoknak. A verseny döntője a CLAAS Hungária Kft. törökszentmiklósi telephelyén zajlott. A versenyzőknek szigorú előírások szerint olyan "betakarító gépet" kellett megtervezni és kivitelezni, amely akadállyal nehezített padlóra helyezett fakockákat és teniszlabdákat képes szeparáltan összegyűjteni. A gépnek a biztonságos rögzítő fékezés és előírt vonóerő biztosítás mellett gyorsasági "szlalom" pályán és rafinált fárasztópályán is meg kellett felelni. A tervezés folyamata is több lépcsős volt, a versenyzők a részeredmények alapján jutottak tovább, illetve kaptak támogatást a további munkához. A döntő három tagú zsűrijének elnöke, a Szövetségünk Agrártagozatának korábbi vezetője Dr. Fenyvesi László volt.

A verseny nehézségét mutatja, hogy a 27 induló csapatból 10 került a döntőbe, de végül csak 6 induló állt rajtvonalhoz. A mérnökversenyt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem CLAAS QUATTROplus csapata nyerte.

Közös podcastot indított a Civil Rádió és a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium

2024. április 22-től hallható és látható a "Társbérlet - Beszélgetések a társadalmi innovációról" sorozat. Az első adás vendégei Magyar Dániel és Szabó-Tóth Kinga voltak.

A Civil Rádió és a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) új projektjének célja, hogy bemutassa a hazai és nemzetközi társadalmi innovációs jó gyakorlatokat, teret adjon a társadalmi innovációról szóló párbeszédnek és együttműködéseknek.
Az első műsor vendégei:
 • Magyar Dániel, az ELTE Innovációs Központ igazgatója, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium vezetője, a MISZ Felsőoktatási Tagozat vezetője;
 • Szabó-Tóth Kinga, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének vezetője.
Az adásban az alábbi izgalmas kérdésekkel foglalkoztak a szakértők:
 • Melyek azok a faktorok, amelyek a társadalmi válságokat előidézik, fenntartják? Milyen megoldási javaslatok szület(het)nek? Milyen folyamatokra reagálnak a társadalmi innovációs törekvések?
 • Miben térnek el egymástól a társadalmi innovációs és technológiai innovációs folyamatok? Milyen módon épül fel egy társadalmi innovációs folyamat?
 • Hogyan függhet össze a társadalmi innováció a versenyképességgel és a jólléttel? És lehet-e változások motorja a társadalmi innováció egy-egy elmaradottabb térségben?
 • Melyek voltak az európai és hazai szakpolitika fő lépései a társadalmi innovációkat érintően?
 • Mely területeken aktív a TINLAB?
A felvételek a Civil Rádió Szövetség utcai stúdiójában készültek.

A podcast videóváltozata elérhető a TINLAB Youtube-csatornáján, a sorozat részei elérhetők a Cultural Broadcast Archive platformján.

Orvosi fizika mesterképzés indul a BME-n

Magyarországon elsőként és egyedüliként a 2024/25-ös tanévben angol nyelvű orvosi fizika mesterképzést indít a Műegyetem. Az orvosfizika tudománya a fizika humán alkalmazásaival és azok fejlesztésével foglalkozik, legfőképpen a diagnosztikai képalkotás, a sugárterápia és a sugárvédelem területén. Az új MSc képzésre a fizika BSc végzettségűek mellett villamosmérnöki, vegyészmérnöki, mérnök-informatikusi, mechatronikai mérnöki, illetve gépészmérnöki BSc diplomával rendelkező hallgatók jelentkezését várják. A képzést követően tudásukat elsősorban a sikeres gyógyításhoz kapcsolódó ipari kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégek egészségügyi és műszaki szakemberekből álló kutatócsoportjaiban tudják majd kamatoztatni.

További információk a következő linken.

A vegyes műanyag palackhulladék kezelésére is van megoldás

A különböző anyagból készült műanyag palackok egyvelegének újrahasznosításával kísérletezik az egyik idei műegyetemi Akadémiai Ifjúsági Díjas kutató. Gere Dániel, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Polimertechnika Tanszék adjunktusa kutatásai egy részében a kőolaj alapú és a biopolimerek újrahasznosításának lehetőségeit vizsgálja. A bme.hu-nak adott interjúban elmondta, hogy a különböző ágazatokban a műanyag alapanyaggal dolgozó gyártók szerencsére egyre környezettudatosabbak. Egyrészt újrahasznosított alapanyagokból gyártják a termékeiket, másrészt a kőolaj alapú műanyagok helyett vagy mellett biopolimereket is alkalmaznak.

További információk a következő linken.

Lezajlott a H-SPACE 2024 konferencia

Együttműködés az űrszektorban - ez volt a mottója a Műegyetemen csütörtökön és pénteken tartott nemzetközi űrkonferenciának. A H-SPACE konferenciasorozatot 2015 óta szervezi a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Egyesült Innovációs és Tudásközpontja (EIT), együttműködve a Magyar Asztronautikai Társasággal (MANT).

További információk a következő linken.

Még szorosabb együttműködést tervez a Műegyetem és az Ericsson

Magnus Frodigh, az Ericsson alelnöke és a kutatási részlegének (Ericsson Research) vezetője a harminc éve folyó együttműködés folytatásáról tárgyalt a BME vezetőivel. A három évtizedes együttműködés folytatásának jó alapot ad, hogy az Ericsson budapesti K+F központjában dolgozó mérnökök közel fele a Műegyetemen végzett. Számos új fejlesztés, több mint 100 végzett PhD hallgató, 30-nál több szabadalom és 1000-nél több publikáció az együttműködés mérlege.

További információk a következő linken.

Köszöntjük új tagunkat

Név | Bonafarm Zrt.
Tagsorszám | 821
Cím | 1123 Budapest, Alkotás utca 53.
Vezető | Ábrahám Péter, IT és Beszerzési Igazgató

Tevékenység:
2009 végén alakult meg a Bonafarm Csoport legfiatalabb tagja, a Bonafarm Zrt., mint a vállalatcsoport menedzsment cége. A Bonafarm Zrt. a csoport szintű stratégia kialakításáért, a szinergiák kihasználásáért és a közös feladatok elvégzéséért felelős. A csoport egyenrangú tagjaként, tanácsadói szerepkörben segíti a csoporttagok közti együttműködést. Összehangolja a vállalatok munkáját, nagyobb hangsúlyt fordítva a fejlesztésekre, a magas minőségű alapanyagok biztosítására, és a hatékonyabb működtetés kialakítására. Ezért egységesen menedzseli azokat a funkciókat, amelyekben a költséghatékonyság érdekében érdemes összehangoltan gondolkozni és a tudást egy helyen kiépíteni.

MAFITUD

ISEF felkészítő

2024. május 14-én kezdődik Amerikában, Los Angelesben az International Science and Engineering Fair, a tudományos versenyek világbajnoksága, melyen Magyarországot Laskai Szilveszter és Vajda Ádám képviselik, akik 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia díjazottjai. Laskai Szilveszter "Vontatási inverter tervezése SiC félvezetőkkel" c. projektjével, Vajda Ádám az "Emberi testkulcspontok becslése FMCW radarképek alapján" c. projektjével indul.

A versenyző szakmai felkészítését Pazsák Zsófia, ügyvezetőigazgató-helyettes tartotta, 2024. április 25-én.

"Hazai kiválóságok az angyalok városában", magyar fiatalok az amerikai tudományos világbajnokságon

2024. május 14-én kezdődik Los Angelesben, USA az International Science and Engineering Fair, a tudományos versenyek világbajnoksága, melyen Magyarországot két végzős gimnazista, Laskai Szilveszter és Vajda Ádám képviseli, hogy a világ különböző országaiból érkező közel 1800 középiskolás diákkal felvegye a versenyt az összesen majdnem 9 millió dollárt érő díjakért. A magyar delegációt Pazsák Zsófia, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetőigazgató-helyettese vezeti.

Pakucs János, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia szervezőbizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy a két kiváló diák által kidolgozott kutatási projekt kimagasló minőséget képvisel, különböző szakterületeken alkalmazható, és jelentős mértékben hozzájárulhat a tudomány fejlődéséhez. Mindkét magyar versenyző a 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) díjazottja volt, és az ott elért kiváló teljesítményükkel kvalifikálták magukat az amerikai világbajnokságra.

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium hallgatója, Laskai Szilveszter "Vontatási inverter tervezése SiC félvezetőkkel" c. pályázatával képviseli hazánkat, amely projektjével már az Európa Bajnokság különdíját is elnyerte tavaly szeptemberben. Szilveszter egy vontatásra optimalizált SiC-MOSFET alapú invertert fejlesztett. Az inverter a prezentálhatóság érdekében 230 V-os hálózati feszültségről üzemel. Kiválóan alkalmazható, mint általános célú frekvenciaváltó és az energiasűrűsége 60%-kal nagyobb, mint egy hasonló teljesítményű kereskedelmi forgalomban kapható frekvenciaváltónak. A SiC inverter - mint energiahatékonyságot növelő innovatív eszköz - egy adekvát válasza lehet a gazdasági és ökológiai környezet változásaival kapcsolatos kihívásokra.

Vajda Ádám, az ELTE Radnóti Miklós Gimnázium tanulója "Emberi testkulcspontok becslése FMCW radarképek alapján" c. projektjével méretteti meg magát, melynek fő témája a radar alapú póz felismerő módszerek gyakorlatban történő alkalmazása, mint például a terrorizmus elleni küzdelemben, természeti katasztrófák utáni mentési műveletek során, vagy éppen az önvezető járművek megbízhatóságának és biztonságának javításánál. A fő előnye a radar képalkotás használatának a hagyományos, kamera alapú módszerekkel szemben az, hogy a radart nem befolyásolják a látóviszonyok és az esetleges vizuális okklúziót okozó tárgyak.

Az International Science and Engineering Fair hatalmas mérföldkő a világ különböző országaiból érkező ifjú tehetségek, kutatók számára, hiszen lehetőségük nyílik arra, hogy bemutassák a nagyközönségnek kutatómunkájukat és kutatási eredményeiket. Laskai Szilveszter és Vajda Ádám kiemelkedő tudományos projektjeit a Magyar Innovációs Szövetség támogatja, egyben bízva abban, hogy a két ifjú magyar kutató a világbajnokságon is nemzetközi sikert érhet el.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

IP Day 2024 - a nap fókuszában a fenntarthatóság, valamint az egyetemek, kutatóintézetek tudáshasznosítása állt és átadták a Millenniumi Díjakat is

Április 26-a a Szellemi Tulajdon Világnapja, amit a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a hagyományoknak megfelelően a Milleniumi Díjak átadásával és idén szakmai rendezvénnyel is ünnepelt. Az IP Day jelmondata, a "Tudáshasznosítás felsőfokon", tükrözi a programuk idei fókuszát: a szakmai előadások és kerekasztal-beszélgetések az egyetemi innovációra és a hasznosításra koncentráltak az eddig elért eredmények és a jövőbeni teendők fényében. A Milleniumi Díjjal pedig a szellemitulajdon-védelemben tudatos szervezeteket ismerik el, amit 2024-ben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME), a BioTech USA Kft., a HELL ENERGY Magyarország Kft. és a Stilianos Kft. nyert el.

Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 2000-ben döntött arról, hogy április 26-át a szellemi tulajdon világnapjává nyilvánítja. Ezen a napon a világ iparjogvédelmi és szerzői jogi hatóságai - Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) - változatos programokkal, rendezvényekkel és kezdeményezésekkel hívják fel a figyelmet az IP, vagyis a szellemi tulajdon fontosságára, 2024-ben a fenntarthatóság üzenete köré szervezve.

Az SZTNH számos módon támogatja a hazai felsőoktatási intézményeket saját IP-stratégiáik kialakításában és az innovatív, általuk kifejlesztett technológiák gazdasági hasznosításában. A Hivatal az irányvonalak meghatározásával, bevált gyakorlatok és esettanulmányok bemutatásával, valamint a kormányzat kapcsolódó stratégiái végrehajtásának támogatásával segíti ezt a folyamatot. A hatás már érzékelhető: már az első negyedévben biztatóak az egyetemek szabadalmi bejelentési számai. Az egyetemekkel való szoros együttműködés nemcsak a hazai szabadalmi bejelentések számának növekedését segíti elő, hanem hatékonyabbá teszi a technológia- és tudástranszfer folyamatokat is. A szakmai előmenetelben mostantól a gyakorlati eredményeket, például a szabadalmakat is elismerik, ami tovább ösztönzi az innovációk megszületését.

Több előadó, többek között Szmollár Katalin, a KIM Innovációért és Startupokért Felelős főosztályvezetője és dr. Szabó István, a HUN-REN stratégiai és innovációs igazgatóhelyettese is érintették a Neumann János Programot, melynek egyik fontos célkitűzése, hogy Magyarországon az évtized végéig megduplázódjon a szabadalmak száma. A tudatosság ezen a téren egyértelműen kifizetődik, hiszen az oltalomszerzés valós versenyelőnyt jelent a piacon. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak a napokban nyílik meg újra az Iparjog pályázata, melynek révén az ilyen eljárások költségei 100%-ban finanszírozhatók, de a szemléletformálást is ösztönzik azzal, hogy az oltalomszerzés egyre több innovációs pályázatuknál alapvető elvárás lesz.

Az előadások keretében Dr. Gonda Imre, a Richter Gedeon Nyrt. jogi és szellemi tulajdon-védelmi igazgatója a feltalálók díjazásáról beszélt egy hazai nagyvállalat szemszögéből, míg Dr. Stadler Johanna, a Visegrádi Szabadalmi Intézet igazgatója a szabadalmi intézet szerepét és szolgáltatásait ismertette. Dr. Grad-Gyenge Anikó, a Budapesti Műszaki Egyetem tudományos és innovációs dékánhelyettese a szellemi tulajdon egyetemi szférában való hasznosításának, az ehhez kapcsolódó külföldi példáknak és jógyakorlatoknak a jelentőségét emelte ki.

A délutáni szekcióban Barabás Réka, a Nemzeti Innovációs Ügynökség tudáshasznosítási igazgatója bemutatta a Technológia Transzfer az Egyetemeken (TTC) projektet, amely az egyetemek technológiatranszferben és innovációban betöltött szerepét erősíti. Ez a pilotprojekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére és támogatásával indult, célja egy olyan technológiatranszfer-modell kialakítása, amely egyetemekre alkalmazható. A program keretében teljes egészében egyetemi tulajdonban lévő technológiatranszfer cégeket alapítanak. Öt hazai egyetemen már elindult a munka, minisztériumi forrásokkal és a NIÜ szakmai irányításával. Az IP Day zárásaként panelbeszélgetést tartottak a tudáshasznosítás felsőfokon témakörben, ahol a téma szakértői, és a TTC projektben résztvevő egyetemek képviselői osztották meg tapasztalataikat és elképzeléseiket.

A nap zárásaként a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából átadták a 2024-es Millenniumi Díjakat is. A Millenniumi Díj olyan intézményeket, vállalkozásokat, szellemi műhelyeket ismer el, amelyek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a szellemi tulajdon védelme és a magyar innováció előmozdítása terén. A 2024-es év díjazottjai a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME), a BioTech USA Kft., a HELL ENERGY Magyarország Kft., és a Stilianos Kft.

A MOME elkötelezett az értékalapú művészeti- és design ökoszisztéma kialakítása mellett Kelet-Közép-Európában. Az Egyetem különös figyelmet fordít az IP területeire, és tudatosan foglalkozik a szellemitulajdon-védelemmel. IP Pontjuk segíti a hallgatókat, oktatókat és kutatókat a szellemi termékeikhez kapcsolódó jogosultsággal kapcsolatos tudatosság növelésében és az oltalom megszerzésében. A folyamatban lévő védjegybejelentések mellett már 7 hazai és 1 Európai Uniós védjegy köthető a nevükhöz, emellett több EU-s és hazai formatervezési-minta oltalommal is rendelkeznek. A BioTech Kft. anyacége, a BioTechUSA-cégcsoport Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő, funkcionális élelmiszer és sportruházat gyártója. Több, mint száz védjeggyel rendelkezik Magyarországtól kezdve az Egyesült Királyságon át egészen Peruig. Hisznek abban, hogy az oltalmak megszerzése kulcsfontosságú a jól felépített és megtervezett üzleti sikerben. A HELL ENERGY Magyarország Kft. 100%-ban magyar cégként az egyik legdinamikusabban fejlődő FMCG márka a világon. Hazánkban több mint 40 bejegyzett védjegyet szereztek, ezzel is tudatosan védve és megkülönböztetve a márkát a versenytársaktól. A Stilianos Hálózat 15 év alatt piacvezető céggé vált Magyarországon a hagyományos babaúszás megújításával, és az első olyan uszodaként működik, amelyet kifejezetten csecsemők és kisgyermekek számára terveztek. Jelenleg 4 érvényes védjeggyel és 6 önkéntes műnyilvántartással rendelkeznek, mindez stabil alapot ad a biztos üzleti modell és a folyamatos innovációik sikeres franchise rendszerben való értékesítéséhez.

Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke kiemelte, hogy a díjazottak elkötelezettsége példaértékű más szervezetek számára is, különös tekintettel a szellemi tulajdon tudatos használatára és védelmére. A díjazottak IP-tudatossága is jól szemlélteti, hogy a szellemi tulajdon ereje, az innováció és kreativitás ösztönzésére gyakorolt hatása hogyan járulhat hozzá a fenntartható gazdasági növekedéshez és az innovációs ökoszisztéma fellendítéséhez.

MAGYAR KUTATÁSI HÁLÓZAT

Megjelent a "HUNRENTECH - Technológia Transzfer Pályázat a HUN-REN Kutatóhelyek számára" című program pályázati felhívása

A hálózathoz tartozó kutatóhelyeken zajló innovációs tevékenységek támogatásának, valamint a kutatási eredmények hasznosításának elősegítése érdekében a HUN-REN Központ a korábbi "Proof of Concept (PoC)" Program folytatásaként meghirdette a "HUNRENTECH - Technológia Transzfer Pályázat a HUN-REN Kutatóhelyek számára" című programját.

További információk: https://hun-ren.hu/hirek/megjelent-a-hunrentech-technologia-transzfer-palyazat-a-hun-ren-kutatohelyek-szamara-cimu

A vészhelyzetek előrejelzését és az emberi élet védelmét is segítheti a HUN-REN EK mikro- és nanotechnológia segítségével fejlesztett új szenzorcsaládja

Mobil gázérzékelőket, háttérsugárzást jelző detektorokat és létesítmények rezgésfigyelését végző szenzorokat fejlesztenek a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének (HUN-REN EK MFA) kutatói. A mikro- és nanotechnológia eszköztárának segítségével készülő új típusú, alacsony fogyasztású mobil, illetve ruhán viselhető érzékelők a kritikus infrastruktúrák és a vészhelyzetek elhárításában részt vevő személyek védelmét segítik.

További információk: https://hun-ren.hu/hirek/a-veszhelyzetek-elorejelzeset-es-az-emberi-elet-vedelmet-is-segitheti-a-hun-ren-ek-mikro-es

Jövőt szolgáló kutatásokért lép partnerségre a HUN-REN és a Széchenyi István Egyetem

A független kutatóhálózat irányításáért és működtetéséért felelős HUN-REN Központ, illetve annak Energiatudományi Kutatóközpontja, Természettudományi Kutatóközpontja, valamint Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézete együttműködési megállapodást kötött a Széchenyi István Egyetemmel. A partnerek szakmai kutatási tevékenységeik összehangolását, illetve a tudományos eredmények elérése érdekében történő együttműködésük kereteit rögzítették a megállapodásokban.
További információk: https://hun-ren.hu/hirek/jovot-szolgalo-kutatasokert-lep-partnersegre-a-hun-ren-es-a-szechenyi-istvan-egyetem

Együtt a szellemi tulajdon védelméért - Az SZTNH és a HUN-REN megújított partnersége

A kutatás-fejlesztés nyomán létrejövő szellemi alkotások hatékony védelmének és hasznosításának elősegítése a célja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat megújított együttműködésének, amelynek dokumentumait április 16-án írta alá a két szervezet elnöke. Farkas Szabolcs és Gulyás Balázs megállapodott abban is, hogy a felek kölcsönösen támogatást nyújtanak egymásnak a szellemitulajdon-védelemmel összefüggő ismeretek elterjesztésére, kiemelten a HUN-REN kutatóhelyeinél keletkezett szellemi alkotások és az értékalapú hasznosítás területein.

További információk: https://hun-ren.hu/hirek/egyutt-a-szellemi-tulajdon-vedelmeert-az-sztnh-es-a-hun-ren-megujitott-partnersege

Várható események

MISZ Felsőoktatási Tagozat ülés

A Felsőoktatási Tagozat következő ülésére a Pécsi Tudományegyetem által szervezett Innovációs Napok keretében, május 15-én 11:30-13:00 között kerül sor, az alábbi napirendnek megfelelően:
 • Kockázati tőketársaságok bemutatkozása, beszélgetés az egyetemek képviselőivel
 • A Magyar Innovációs Szövetség felsőoktatási tagjai és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közötti együttműködési lehetőségek - beszélgetés Farkas Szabolcs SZTNH elnökkel
 • MISZ FT aktuális ügyei
A Pécsi Tudományegyetem szervezésében megvalósuló Innovációs Napok Baranya vármegye üzleti és tudományos közéletében már évek óta kiemelt fontossággal bír. A kétnapos program idén a Deutsche Telekom IT Solutions és a PTE koprodukciójában valósul meg. Az esemény célja az egyetemi innovációs ökoszisztémában keletkező kutatási eredmények bemutatása, üzleti és társadalmi hasznosítása, valamint az akadémia-ipar partnerség építése és a résztvevő vállalatok, kutatók, munkatársak számára a kapcsolatépítés lehetőségének megteremtése. A program tematikus fókuszában idén a Mesterséges Intelligencia (AI) áll. Az AI szerepét, kihívásait több aspektusból vizsgáljuk, többek között társadalmi hatását, jogi, információtechnológiai, orvostudományi vonatkozásait és oktatásban betöltött szerepét.

A program során több kísérőrendezvényen is részt vehetnek az érdeklődők. A gépi tanulás és mesterséges intelligencia gyakorlati felhasználásába vezet be a DT Mini workshop. A MedTech Minds műhelyen a vállakozásfejlesztés, a termékek piacosítása és az egészségtudományi kutatás-fejlesztési eredmények hasznosíthatósága lesz az elsődleges téma. Az Adat EDIH programon pedig a vállalkozások digitalizációs lehetőségeivel ismerkedhetnek a résztvevők.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az Innovációs Napon és a Tagozat ülésén való részvételi szándékukat a https://pteinnovacio2024.ticketninja.io/ regisztrációs felületen tudják majd megtenni május 12-ig.

Konferencia az innovációs bajnokká válásról

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) újraszervezett régiós működése keretében először tart innovációs pop-up konferenciát a Dél-Dunántúlon.

A rendezvény célja az egymástól történő tanulás, az innovációs kihívások és lehetőségek megismerése, valamint az innovációs együttműködések és az innovációs kultúra fejlesztése. Szakmai programunk keretében az innovációs bajnokká válás útját járjuk végig az innovációs támogatásoktól kezdve, a hazai és nemzetközi hálózatosodáson át egészen a tőzsdére lépésig.

A 2024. május 27-én 13:30-kor kezdődő rendezvényünk helyszíne a Magnus Aircraft inspiratív gyára lesz, aminek megtekintésére is lehetőségünk adódik majd. (Pécs-Pogány, Repülőtér u. 1.)

Regisztrálni az alábbi linken lehetséges:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScThilV-q4f8FtO552TasaKj-iRnMjyXyCaeWpHLEteWK3wyg/viewform

A konferencia programja:
13:30-14:00:
Érkezés, regisztráció

14:00-14:10:
Köszöntő: Boros László (vezérigazgató, Magnus Aircraft)
Megnyitó: Kristóf Péter (régiós igazgató, Magyar Innovációs Szövetség)

14:15-14:35:
Bódis László (innovációért felelős helyettes államtitkár, Kulturális és Innovációs Minisztérium; vezérigazgató, Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt.): Innováció: a magyar gazdaság versenyképességének kulcsa

14:35-14:55:
Greinstetter Balázs (gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium): Az innovációs források és a klaszterek szerepe a gazdaságfejlesztés eszköztárában

14:55-15:15:
Végh Richárd (vezérigazgató, Budapesti Értéktőzsde): Innováció = Egyenes út a tőzsdére

15:15-15:45:
Kávészünet

15:45-16:45:
Dél-dunántúli innovációs bajnokok kerekasztala:
Egyed Linda (ügyvezető, Fino-Food Kft.), dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia (ügyvezető, Prophyl Kft.), Móricz László (ügyvezető, HC Linear Kft.), Szekeres Viktor (az igazgatóság elnöke, Gloster Nyrt.)

Moderátor: Kristóf Péter (régiós igazgató, Magyar Innovációs Szövetség)

17:00-18:00:
Magnus Aircraft gyár megtekintése, kötetlen networking

További információ: Kristóf Péter, MISZ régiós igazgató, kristof.peter@frazir.com

Pályázati felhívások

Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom) várható pályázatok

A Horizont Európa keretprogram 2. klaszterének 2023-2024. évi módosított munkaprogramjában már megjelentek a European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH) felhívás témái. A pályázatok megnyitása júniusban várható, 2025. januári beadási határidővel.
Témák:
 • HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-01: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage - Innovative tools for digitisation and analysis of dynamic processes, objects and complex combined data
 • HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-02: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage - Innovative tools for documenting, interlinking and organising data
 • HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-03: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage - Innovative tools for advanced data enrichment
 • HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-04: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage - Innovative tools for high-value interactions with visitors and heritage objects
 • HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-05: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage - Innovative tools for the study, conservation and restoration of heritage objects
A módosított munkaprogram elérhető a Funding & Tenders portálon

Kapcsolattartó:Pivarcsiné Fekete Dóra

Újra lehet pályázni az Ujvári János diplomadíjra

A 2023/24. tanév tavaszi félévében végző hallgatók számára elérhetővé vált a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által kiírt Ujvári János diplomadíj-pályázat. A pályázat keretében a végzős hallgatók a választott diplomadolgozati témájukhoz kapcsolódva mutathatják be a szellemitulajdon-védelem szerepét és jelentőségét a mindennapi életben. A komoly díjazás mellett a hallgatók ezzel olyan tudáshoz jutnak, amelyet a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosítani tudnak - legyen szó saját cégről, vagy a munkahelyük által fejlesztett megoldások piaci oltalmazásáról és menedzseléséről.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiemelt fontossággal kezeli, hogy a (leendő) piaci szereplők mielőbb tisztában legyenek a szellemitulajdon-védelem fontosságával. Az egyetemistáknak szóló pályázat felhívja a fiatalok figyelmét a szellemitulajdon-védelmi kérdések fontosságára a mindennapi életben, illetve a gazdasági folyamatokban, ráadásul jól csatlakozik Magyarország új innovációs stratégiájához, a Neumann János Programhoz (NJP) is. Az NJP egyik kiemelt eleme a magyar gazdaság szellemitulajdon-védelmi tudatosságának segítése és erősítése.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázaton a végzős hallgatók diplomamunkájukkal vagy szakdolgozattal nevezhetnek, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárják fel legalább 10 oldalon, illetve jelentkezhetnek olyan diplomamunkával vagy szakdolgozattal, amelyet teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek. A pályázatok értékelésénél a két megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt. A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja.

A pályázat során négy kategóriában (a szabadalom- és használatiminta-oltalom; a védjegyoltalom és formatervezésiminta-oltalom; a szerzői jog vagy a szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepét vizsgálva) van lehetőség nevezni. A dolgozatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezettet díjazzák (első díj 250 ezer, második díj 200 ezer, harmadik díj 150 ezer forint).

A pályázatot évente kétszer, az őszi és a tavaszi félévben végzős hallgatók részére írja ki az SZTNH. A díjátadó a két félév pályázóinak összevontan évente egyszer történik.

A pályázatról további információ az alábbi linken érhető el.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ

G. Karácsony Gergely: Okoseszközök - Okos jog? - A mesterséges intelligencia szabályozási kérdései - Ludovika Egyetemi Kiadó, 2023, Akadémiai Kiadó MERSZ
Dr. Osman Péter ismertetése

Egyre bonyolultabb, bizonytalanabb világban élünk, eszközeink, jogaink, felelősségeink tekintetében is. Megjelentek az 'okoseszközök' - vajon ha öntanulók és fokozódóan önállók, meddig tart a gyártó vagy épp az üzemeltető felelőssége az általuk esetlegesen okozott károkért? Piaci szereplők 'virtuális asszisztensei' - biztosra vehetően jönnek majd jogesetek, amelyek felvetik az értük való felelősséget. Önállóan cselekvő eszközök, robotok... gyülekeznek a viharfelhők, különösen, hogy rohamléptekben halad a mesterséges intelligencia (továbbiakban MI) fejlesztése, alkalmazásának kiterjesztése. Mindezt még kényesebbé teszi egy riasztó, ám abszolút valós tény: minél bonyolultabb, összetettebb egy rendszer, annál kevésbé képesek a szakemberek - még saját fejlesztői és működtetői is - átlátni annak teljes működését, s még kevésbé a lehetséges működési zavarait és annak következményeit. Mi jön így a MI-vel?

G. Karácsony, a Széchenyi István Egyetem Jogi Kara Okosjog Kutatócsoport kutató főmunkatársa tehát felettébb időszerű kérdéskört tárgyal e művében. Példa ízelítőül, amelyről igen tanulságosan szól: ha a MI eljut odáig, hogy önálló szereplőként ítélje meg a jog, akkor a magatartásáért, cselekedeteiért felelősség is terhelheti. A felelősség viszont kártérítési kötelezettséggel járhat - de kit terheljen az? A 'gép' csak akkor fizetőképes, ha van saját vagyona, jövedelme - de miként lehet az neki, vagy ki fizet helyette?

A Ludovika Egyetemi Kiadó ajánlójából: "A MI korunk nagy vívmánya, amely átformálja a mindennapjainkat. Egy ilyen felforgató technológia a jogalkotót is nehéz feladat elé állítja: szükséges-e beavatkoznia az esetleges káros hatások elkerülése érdekében, igényel-e új szabályozást a műszaki fejlődés új lépcsője? A szerző azt a nehéz feladatot vállalta fel, hogy a MI, illetve az ezen alapuló automatizált döntéshozatal és a gépi tanulás technológiai jellegzetességeire alapozva járja körül a lehetséges problémákat és a szabályozás szóba jöhető útjait. Ajánljuk ezt a könyvet a jelen és a jövő jogalkotói, szabályozó hatóságai és a technológia iránt érdeklődő minden jogász szakember számára."

Teljes, alapos értékelést e műről csak jól felkészült jogtudós adhat. Mi itt arra szorítkozunk, hogy adunk egy kis betekintést a szerző mondandójába, amely mindinkább létfontosságú kérdéseket elemez.

Innentől szóljon a könyv!
A helyzetkép a Bevezető gondolatokból: "[A mai] társadalmi és technológiai közegben egyre gyakrabban merülnek fel a szabályozás kérdései. A MI fejlődése elért arra a szintre, hogy sajátos jogi problémák jelentkeztek a működésével, a fejlesztésével és a mindennapi életünkre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az okosotthonunk személyi asszisztense személyes adatokat gyűjt és továbbít rólunk, az automatizált hitelképesség-kiszámító eszköz a kisebbségekhez tartozókat tanult diszkriminációval magától lejjebb pontozza, és túl vagyunk már az önvezető autók által okozott első közlekedési baleseteken is.

Sokan fordulnak a bíróságokhoz és hatóságokhoz hatékony jogvédelmet keresve az őket ért sérelemért. A jogalkalmazók pedig zavartan néznek körül, mert erre nincsenek felkészülve. Az általuk ismert jogi dogmatika nem ad egyértelmű iránymutatást a nem emberi aktorok tetteinek megítéléséről, a jogrendszer jelenlegi normatív kereteit pedig az intelligens eszközök kezdik szétfeszíteni. A jogalkotó pedig nem kevésbé van kutyaszorítóban: érzékeli a szabályozási igényt, és maga is látja a technológia rohamos fejlődését, amelyhez hasonlót a - fennálló jogi és társadalmi kereteket igencsak átalakító - ipari forradalom sem produkált. Ugyanakkor nincs kész válasza a jogalkotástan alapkérdéseire, hogy mit, hogyan, mikor és kinek kellene szabályoznia. Olyan területre értünk ugyanis, ahol a jogalkotó olyan, forradalmian új technológiáról kell, hogy nyilatkozzon, amelynek a működési elvét, műszaki jellegzetességeit, belső logikáját és a külvilágra gyakorolt lehetséges hatásait csak a témában nagyon képzett szakemberek értik, sok következményt pedig még ők sem látnak előre. Közben pedig egyik vállán a kisördög azt súgja a fülébe, hogy ezek a technológiák veszélyt jelentenek az egyes emberre és az egész emberiségre, és korlátozni kell őket; a másikon a kisangyal, hogy a MI soha nem látott távlatokat nyit meg a tudományban, egyúttal könnyebbé és biztonságosabbá teszi az emberek mindennapjait, ezért támogatni és ösztönözni kell a fejlesztéseket. Ezek a hangok a napi sajtóban, a gazdasági teljesítményről szóló hírekben és a science fiction irodalomban egyaránt megjelennek, és befészkelik magukat a gondolatainkba." (G. Fodor itt kihagy egy, alighanem mind között a legfontosabb tényezőt: a szereplőket, akik érdekeltek a MI hasznosításában, áruként való értékesítésében, a profittermelés eszközeként, hatalomtechnikai eszközként - nagyon is beleértve a gondolkodás befolyásolását -, vagy épp fegyverként való felhasználásában. Ők hajtják előre a fejlesztést, a hasznosítási lehetőségek bővítését, az okoseszközök alkalmazását. Zömük megfontolásaiban az etika, egyéb humán értékek csak annyit számítanak, amennyire a megsértésük veszélyes a számukra. - OP)
A tartalom:
 • I. rész. A MI működése és annak jogi kérdései. Benne:
 • Bevezető gondolatok
 • 1. A mesterséges intelligenciáról
 • 2. A MI működésének egyes közjogi kérdései
 • II. rész. A MI szabályozása. Benne:
 • 3. A MI szabályozásának története és kihívásai
 • 4. A MI szabályozásának keretrendszere
 • 5. A MI jogi személyiségéről
 • 6. Ki szabályozzon és hogyan?
 • Zárszó, avagy "a királynőt megölni nem kell..."

Ludovic Slimak: Az utolsó Neander-völgyi - Hogyan halnak meg az emberek? - Corvina Kiadó, 2024
Dr. Osman Péter ismertetése

Nemrég szóltunk Rebecca Wragg Sykes kitűnő könyvéről, a Rokonságról, benne hajdani Neander-völgyi 'unokatestvéreink' életéről, haláláról, művészetéről (Hírlevél 2024/5.) NEM, ez nem egy újabb könyv róluk! Ez a könyv, a Goodreads tökéletesen találó jellemzésével, "Egy elbeszélés, amely átkísér évezredeken, hogy találkozzunk saját emberi mivoltunkkal." S mert emberi mivoltunk jelene, jellemzői, azok múltbéli gyökerei nagyon is összetettek és sokrétűek, szintúgy a módozatok, ahogy ma a tudományainkat, köztük a régészetet műveljük, ez egy kivételesen remek, gondolatgazdag könyv, széles körben a mának szóló felvetésekkel. Rendkívüli élmény, amennyi gondolkodásra, töprengésre késztet, s új szempontokat, felismeréseket ad.

A halál a címben: "Senki sem tudja, hogyan halnak meg az emberek. És mégis meghalnak. Ez a könyv gondolataim gyűjteménye erről a halálról. Egyedi. Váratlan. Mégis elkerülhetetlen. A halál itt ólálkodik. Mindig. Annyira elkerülhetetlen, hogy talán nem is kellene megkérdőjeleznünk. Mintha nem is a kihalás, hanem inkább a túlélés lenne a meglepő. Mintha nem a velünk valaha kapcsolatban állt összes emberi faj pusztulása lenne anomália, hanem a mi fajunk túlélése. A halál kísért bennünket, mindig, mintha minden utcasarkon várnánk, mint egy régi barát érkezését. Vajon eljön végre? Vagy az emberiség folytatja útját úgy, hogy soha nem viszi el a kaszás?

Amikor 2015 augusztusában váratlanul szembesültem az egyik utolsó Neander-völgyi ember megdöbbentő felfedezésével, csak ennek az embernek az útjára tudtam gondolni, aki családjával együtt örökre kihalt. Ez az ember, ez a halott, ez a halál talán elárulhat nekünk valamit. A saját utunkról. A holnapról. Azon tűnődöm, vajon hogyan halnak meg az emberek." (Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.) Ám ez csak a nyitó felütés, a könyv sokkal sokkal többről szól a témák és a róluk való elmélkedések széltében-hosszában.

Folytatva a Goodreads ajánlójából: Slimakról "Egyike a Neander-völgyi társadalmak legjobb ismerőinek. A Francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS) állami kutatási szervezet, Európa legnagyobb alapkutatási szervezete kutatója, több száz róluk szóló tudományos tanulmány szerzője. Régészeti missziókat vezetett az Egyenlítőtől a Sark-körig. 30 éven át fáradhatatlanul kutatta a Neander-völgyieket, hogy végül megossza velünk nézeteit e régmúlt népekről. Disszonáns, zavarba ejtő nézetek (mert szembe mennek a tudomány akkori állásával - OP), amelyek mélyrehatóan kutatják ezeknek az embereknek a természetét, szintúgy, hogy mi miként fogjuk fel azt, valamint a megrendítő kihalásuk okait. Első könyve, A meztelen Neander-völgyi hatalmas siker volt, e mostani pedig folytatja ezt a bámulatba ejtő utazást, és - Slimak szokása szerint - távoli és ismeretlen területekre visz bennünket." (Igen, legalább annyira a saját tudásunk és gondolkodásunk jobb megismerésére is. - OP)

Ez utóbbiról a Corvina ajánlójából: "Slimak lenyűgöző tájakra repíti az olvasót, szövegében váltakoznak a tudományos barangolásokról szóló részletek, az útleírások és a létünkről szóló filozófiai töprengések." (Utóbbiak nagyon is a mának szólnak! - OP)

Jellemzőként két részlet a könyvből:
"Csak akkor 'csinálunk' igazán tudományt, amikor az ismeretlen útjára lépünk, amikor elfogadjuk a látszólag észszerűtlen lehetőséget. Amikor megfontolunk egy ösztönösen kissé nevetségesnek tűnő megoldást. (Iparjogvédelemben ezt nevezzük a téves szakmai előítélet leküzdésének - OP) A tudomány művelése elsősorban azt jelenti, hogy megfontoljuk a valószínűtlen eshetőségét, az önkéntelenül nevetségesnek látszó dolgokat, és elrugaszkodunk a semmibe. Az ismeretlenbe való ugrás nemcsak szenvedés, hanem küzdelem önmagunkkal szemben, a minket meghatározó, keretbe foglaló végtelen számú szűrővel szemben, amelyek megakadályozzák, hogy csakis szabadon gondolkodhassunk. Az agy megrostálja az érzékleteket, visszavisz bennünket az ismerthez. Mindig. A lehetségeshez. Az észszerűhöz. A megnyugtató dolgokhoz." (Magától agyunk ilyet nem tesz. Félelmünk a kudarctól és következményeitől, vagy épp azoktól, akikkel így szembe megyünk visz rá erre! - OP)

"A tudományos gondolkodás első kötelező leckéje, hogy meg kell tanulnunk önmagunk ellen fordulni, elutasítani a saját logikánkat. Többé ne utasítsuk el a lehetetlent. Minden lépésnél vizsgáljuk meg alaposan az összes körülöttünk található lehetőséget. Szeressük a kételyt. Tudják, mi az igazi tudományos felfedezés? Annak igazolása, hogy valami, ami számunkra kicsit groteszknek, kicsit nevetségesnek tűnik, az valóság. Ha a felfedezés nem súrolja, nem csorbítja a józan ész határát, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az nagyon is jelentéktelen."

S az intuícióról (bár a szót itt nem használja) "Rádöbbenünk, hogy egy bizonyos ponton a tudattalan kapcsolatokat hoz létre, kapcsolatok sorozatát teremti meg, számításokat végez. Olyan egyenleteket állít fel, amelyekről egyáltalán nincs fogalmunk, és amelyek a legváratlanabb pillanatban juttatják el a következtetést a tudathoz. Nem tudjuk, miért éppen abban a pillanatban jutunk el a végeredményhez. Azt sem tudjuk, miért tartott ilyen sokáig, hogy megnyilvánuljon."

Hal Hershfield: A jövőbeli éned - Hogyan tedd jobbá a holnapot ma - Miért veszi semmibe a legtöbb ember a jövőbeli énjét? - 21. Század Kiadó, 2024
Dr. Osman Péter ismertetése

Befektetés a jövőbe Kellemes lehet a »carpe diem!« életszemlélet, csak épp érdemes gondolni azzal is, mennyire kifizetődő hosszú távon? Van egy bűvös technika, igaz, gazdasági számításokban: netto jelenérték számítás. Vele összevetjük a jelen befektetés költségeit az attól várt jövőbeli hozam jelenre vetített értékével, s ha az eredmény számottevően pozitív, érdemes megjátszani. Merthogy jók a jelen örömei, és nem annyira kellemes azokat csökkenteni, de ha így lehetünk egészségesebbek, fittebbek, fizikailag és szellemileg strapabíróbbak, netán még vonzóbb külsejűek is a jövőben, ezt a hozamot, ezt a jövőt kár lenne elvesztegetni!

Valójában ősrégi életfilozófiai és -stratégiai kérdéssel állunk szemben. Már Esopus fabuláiban és Lafontaine meséiben is ott a tücsök és a hangya története, s az alapkérdés: mennyire bölcs dolog feláldozni a jelen azonnali örömeit a jövő remélt hasznaiért. (S vállalni a kockázatot is, lesz-e az a jövő - OP).

Az MIT Press Bookstore ajánlójából: "Évtizedes úttörő kutatásra alapozva, ez a »szórakoztató és erőteljes könyv« (Carol Dweck, a Szemléletmód szerzője [L. Carol S. Dweck: Szemléletváltás - A siker új pszichológiája - HVG Könyvek, 2015, Hírlevél 2016/6. sz.] -OP) elmagyarázza, hogy agyunkban a jövőbeli énjeink gyakran idegennek tűnnek. (Hershfield megragadóan érdekes eszmefuttatást ad erről e könyvében - OP). Sokunk hihetetlenül távolinak érzékeli a jövőt, ami hajlamossá tesz bennünket, hogy a jelen örömeit válasszuk, nem törődve az elkövetkező évekbeli egészségünkkel és jólétünkkel. Azok az emberek viszont, akik képesek kapcsolatot teremteni jövőbeli énjeikkel (a könyv egyik kulcskérdése! - OP), jobban tudnak egyensúlyt teremteni a jelen megélése és a jövő érdekében történő tervezésük között. »Elképesztő, lenyűgöző, lelkesítő« (Daniel H. Pink [L. Daniel Pink: Eladni emberi dolog - Meglepő igazságok mások meggyőzéséről - HVG Könyvek, 2013, Hírlevél 2013/16. sz. és Daniel H. Pink: Mikor - A tökéletes időzítés tudományos titkai - HVG Könyvek, 2018, Hírlevél 2019/1. sz. - OP) E könyv leírja hibáinkat, amelyeket akkor vétünk, midőn a jövőre gondolunk, és gyakorlati tanácsokat ad a legjobb jövőnk elképzeléséhez, hogy azt meg tudjuk valósítani."

Hershfield itt mentális időutazásra, s annak a hasznosítására tanít. Elképzelni a jövőt, s benne magunkat, épp oly sokféle és sokféleképp összetett helyzetekben, mint a jelenünk és a múltunk, magunkat az idővel változva, az új helyzetekhez akár kényszerűen is alkalmazkodva - s ezzel akár igen erősen is mindinkább távolodva a jelen énünktől. Ezért is beszél jövőbeli énjeinkről így, többesszámban, s hogy azok idegennek tűnhetnek. Elménkben létrehozzuk a helyzetet, amelyet Kakimoto no Hitomaro oly mellbevágóan ír le Tükör c. haikujában: »Amint eléje lépek / s szemlélem a tükörben, / a tiszta-fényű körben / a mély és furcsa képet, / úgy rémlik, hogy az messze, túl, / egy ismeretlen öregúr.« (Kosztolányi Dezső)

Hershfield bemutatkozásából, honlapjáról: "A marketing és a magatartási döntéshozatal és pszichológia professzora a University of California, LA (egyik legnevesebb amerikai egyetem) Menedzsment Karán. A pszichológia és a /köz/gazdaságtan közös metszetében végzett kutatásai azt vizsgálják, miként javíthatjuk hosszú távú döntéseinket. Vezető akadémiai folyóiratokban publikál, továbbá a New York Times, Harvard Business Review, The Wall Street Journal és más kiadványok véleményrovatában. Szaktanácsadója a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, sok pénzügyi szolgáltató cégnek - pl. Prudential, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Avantis -, és számos díjat, kitüntetést kapott oktatóként."

A 21. Század Kiadó ajánlója, akárcsak az MIT Pressé, hosszan idézi a kötet dicséreteit kiemelkedően rangos kutatóktól, szakíróktól és másfigyelmet érdemlő személyiségektől.
Hershfield Bevezetőjéből: "Kutatásom annak megértésére fókuszál (s könyve abban is segíti az ovasót - OP), hogy ez az időutazó képesség - még ha csak saját elménkben működik is - hogyan képes segíteni nekünk érzelmeink menedzselésében, és miként tudja javítani döntéseinket az igazán fontos dolgokban, mint pl. a pénzügyeink és az egészségünk. Ez csak két olyan terület, ahol a mai énünk ellentétbe kerülhet a hosszú távú kívánságainkkal.

A múltbéli, jelenlegi és jövőbeli énünk közötti kapcsolat erősítésével új perspektívát is kaphatunk azzal kapcsolatban, mi az igazán fontos - ez segíthet létrehozni azt a jövőt, amit szeretnénk magunknak. Lényegében ez ennek a könyvnek az egyik fő témája.

A könyv első része ismerteti az utazás mögötti filozófiát és tudományt. Ha távoli énjeinket úgy kezeljük, mint ha közeli ismerőseink lennének, akiket szeretünk, támogatunk, elkezdhetünk döntéseket hozni a nevükben, ami most és a jövőben javíthat az életükön. Ugyanezt az elméletet használhatjuk arra is, hogy jobban megértsük, miért vallunk oly gyakran kudarcot céljaink elérésében. Erről szól a könyv második része. Az utolsó rész a megoldásokról szól: amelyek célja simává tenni az utazást a jelenből a jövőbe. Ismertetek olyan technikákat is, amelyekkel a jelen áldozatait sokkal könnyebb meghozni.

Hershfield azt mondja, szeressük a jövőbeli énjeinket. Talán még inkább rávesz a jelen 'befektetéseire', áldozatvállalásaira, ha ezeket úgy vesszük, így érjük el, hogy majd a jövőbeli énjeink bőrében is jól érezzük magunkat.

Matt Clough: 6:3 - A meccs, ami örökre megváltoztatta a futballt - Athenaeum Kiadó, 2023
Dr. Osman Péter ismertetése

"6:3" - csupán két számjegy és egy írásjel, ám megkockáztatható, hogy korszakot jelöl a közelmúlt magyar történelmében. Nem is rég még kevesen lehettek, akik ne tudták volna, milyen esemény áll mögötte, és mekkora annak jelentősége még azok számára is, akik amúgy nem rajonganak a sportokért. Merthogy az nem pusztán sportesemény volt, hanem váratlan presztizsharc két, amúgy nagyon nem egyazon ligába tartozó ország között, olyan végkimenetellel, amelyre nagyon kevesen számíthattak. Nem kellett futballrajongónak, sem elkötelezett honfinak lenni ahhoz, hogy az emberek tudjanak róla - akkora kultusza lett, méltán, az országban.

"1953 novemberében a magyar [futball]válogatott előbújt a vasfüggöny mögül, és elszántan vállalkozott a feladatra, hogy a világon elsőként győzedelmeskedjen hazai pályán az angolok fölött." (Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.)
Clough igen érdekesen, láthatóan alapos utánjárással foglalja össze a magyarok ide vezető útját. Kiemelést érdemel, hogy a történteket és azok előzményeit széles és alapos áttekintést adó, s ezért önmagában is igen érdekes körképbe helyezi, sok érdekességgel Angliáról.

Könyvét A mérnök és a gróf c. fejezettel indítja, amelynek két névadó főszereplője William Tierney Clark (a Lánchíd építője) és gróf Széchenyi István. "Fél évszázaddal a Lánchíd befejezése után a két nemzet között egy újabb kulturális csereprogramra is sor került" - és ennek részeként Magyarországon megjelent a futball. "A Lánchidat részlegesen elpusztította a német hadsereg, hogy aztán a felújítását követően még egyszer Magyarország erejének és ellenállóképességének, a tanulásra való hajlandóságának, valamint a pragmatikus gondolkodással kevert esztétikai elkötelezettségének szimbólumaként tündökölhessen. Ezzel egy időben ugyanezek voltak megfigyelhetően az ország futballválogatottján is. A magyar csapat sikeresen ötvözte a a labdarúgás tudományos, már már mechanikus szemléletét azzal a páratlan eleganciával, amely mindaddig a gyepen ismeretlen volt." (Puskásék tehát minőségi változást alkottak, innovációt teremtettek a futballban. Ismerték vagy sem az elvet, világra szóló sikerrel megvalósították: "Aki járt úton lehagyott, az járatlanon még megelőzhető!". S hogy ez valódi eredmény, nem pedig csupán egyedi eset volt, azt másik két szám és egy írásjel bizonyítja cáfolhatatlanul: 7:1 - OP)

Athenaeum Ajánlójából: "Az újságok már a találkozó előtt ,»Az évszázad mérkőzésének« kiáltották ki a meccset. Mire megszólalt a mérkőzés végét jelző sípszó, a szakírók, a játékosok és a szurkolók egyaránt tudták, hogy a megnevezés egyáltalán nem túlzás. 2023-ban, hetven esztendővel később, a meccsnek a futballpályán messze túlmutató szimbolikus jelentősége is van. A 6:3 annak a találkozónak a részletes története, amely a játék alapjait megrengető következményekkel járt; örökre megváltoztatta a futballt."

A magyar kiadáshoz az előszót Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya írta. Ő is a magyar innovációról beszél: "Az 1950-es évek elejéig mindenki úgy tekintett az angolokra, mint tanárokra, hiszen - a mai formájában - ők találták fel a futballt. Ők maguk is hittek ebben, és nem nagyon foglalkoztak az új trendekkel, a futballt érintő változásokkal, amelyek többnyire az európai kontinensen alakultak ki. (A 'nagyok' elkényelmesedése - elbutulása? A Xerox technológiai óriás is simán beengedte az Apple 'garázscég' embereit a maga K+F központjába, ahonnan Steve Jobsék két megoldást hoztak el, amelyekkel a XeroX nem igazán törődött, s amelyek továbbfejlesztésével az Apple az élre ugrott: a grafikus felhasználói felületet és az egeret - OP) Azt semmiképp sem merném kijelenteni, hogy lenézték a magyar válogatottat, hiszen az ekkor már olimpiai bajnok volt az 1952-es helsinki olimpián. Akkor hogyan lehetséges, hogy az angolok így kikaptak Puskáséktól? A válasz a technikai tudás mellett a taktikában rejlik, amelynek ráadásul nemcsak erre a mérkőzésre volt óriási hatása, hanem a modern futball egészére, ami mind a mai napig tart. Sebes Gusztáv szövetségi kapitány egy teljesen új felállást vetett be a mérkőzésen: a csapat hamis kilencessel játszott, ezt a szerepkört pedig a zseniális Hidegkuti Nándor töltötte be. Ez a hadrend meglepte az angolokat, belső védőjüknek fogalma sem volt, mit kéne tennie..."

Az Athenaeum idézi Rossitól: ",A magyarok tudták, hogy otthon, hazai pályán olyan fegyvertény volna legyőzni az angolokat, amellyel véglegesen beírhatják nevüket a játék történetébe. Tisztában voltak vele, hogyha ezt az esélyt elszalasztják, aligha hullik majd újabb lehetőség az ölükbe. Nem volt tehát más választásuk, ki kellett ütniük az ellenfelüket.

[Amikor] a két csapat szembenézhetett egymással a Wembley-stadion játékoskijárójában, került sor a momentumra, amely a futball folklór egyik oly sokat emlegetett legendájaként bevonulva a történelembe, tökéletes metaforaként szolgált a következő kilencven perc eseményeire. Az angolok láthatóan meglepődtek, sőt már-már szórakoztatónak találták a magyarok öltözékét, akik könnyűnek tűnő és alacsonyabb szárú stoplist viseltek a britek hagyományosan nehezebb, bokaközépig érő bőrcipőinél. Billy Wright olyannyira meghökkent az ellenfelük viseletén, hogy Stan Mortensenhez fordult, és ekkor súgta oda neki azokat a - saját értékelése szerint ,'halhatatlan' - szavakat: ,»Nem lesz itt semmi gond, Stan. Nézd csak, még rendes szerelésük sincs!«"
Rossinak igaza van: "Ezt a könyvet nehéz letenni!"

SAJTÓSZEMLE

azuzlet.hu, 2024. 04. 23.
Üzleti inkubátorok: kéz a kézben a KKV-val

forbes.hu, 2024. 04. 23.
Minden a magyar startupok ellen szól vagy van mibe kapaszkodni?

webradio.hu, 2024. 04. 23.
Lányok Napja - A BME idén is számos programmal várja a pályaválasztás előtt álló fiatalokat

sikerado.hu, 2024. 04. 23.
A Műegyetemen is megtartják a Lányok Napját - Sikeradó

magyarhirlap.hu, 2024. 04. 23.
Lányok Napja a BME-n

muszaki-magazin.hu, 2024. 04. 23.
Együtt a szellemi tulajdonvédelemért

index.hu, 2024. 04. 24.
Egymilliárdos keretösszeggel támogatja a kormány a tudomány népszerűsítését

hirado.hu, 2024. 04. 24.
KIM: Egymilliárd forintos támogatás a hazai kutatási eredmények népszerűsítésére

webradio.hu, 2024. 04. 24.
KIM: egymilliárd forintos támogatás a hazai kutatási eredmények népszerűsítésére

origo.hu, 2024. 04. 24.
Egymilliárd forintos támogatás a hazai kutatási eredmények népszerűsítésére

medicalonline.hu, 2024. 04. 24.
Egymilliárd forint a hazai kutatási eredmények népszerűsítésére

trademagazin.hu, 2024. 04. 24.
A BME idén is számos programmal várja a pályaválasztás előtt álló fiatalokat

hrportal.hu, 2024. 04. 24.
A BME idén is számos programmal várja a pályaválasztás előtt álló fiatalokat

Radiocafe, Millásreggeli, 2024. 04. 24.
Interjú Bódis Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával

M5, Novum, 2024. 04. 24.
Összeállítás: Kik kapták az idei Innovációs nagydíjat?
"...A 32. Innovációs Nagydíj pályázaton ringbe szállt gyógyszeripari óriás és fiatal Spartak is díjat adtak. Egy különleges védőöltözet ért, amelynek segítségével nagyfeszültségű berendezéseket lehet biztonságos körülmények között szervizelni, de díjat kapott egy másik cég is, amely éppenséggel nagyfeszültségű vezetéket gyárt. Majd. Összeállításunkat kezdjük az Innovációs Nagydíj nyertesével. Sokakat érinthet egy új gyógyszerkészítmény, itt most 2 kombinációs készítmény..."

ado.hu, 2024. 04. 25.
Kutatás-fejlesztési tevékenység adókedvezménye a társasági adóban

delmagyar.hu, 2024. 04. 25.
Női informatikusokat toboroznak az Agórás rendezvényen

ictglobal.hu, 2024. 04. 25.
A fél évszázados siker titka, ha folyamatos innovációval magad formálod a jövőt

kultura.hu, 2024. 04. 25.
A hazai kutatási eredmények népszerűsítését támogatja az új Tudományos Mecenatúra pályázat

trendfm.hu, 2024. 04. 25.
A tudomány menő! Egymilliárd forintra lehet pályázni

webradio.hu, 2024. 04. 25.
Hankó Balázs: idén 147 milliárd forint jut az innovációs programstratégiára a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatain keresztül

delmagyar.hu, 2024. 04. 25.
Lányokat csábítottak informatikai pályára

bdpst24.hu, 2024. 04. 25.
Nők a kormányművek mögött - Lányok Napja a Boschnál

magyarhirlap.hu, 2024. 04. 25.
Idén 147 milliárd forint jut az innovációs programstratégiára

hirado.hu, 2024. 04. 25.
Közel 150 milliárd forint jut az innovációs programstratégiára a KIM államtitkára szerint -

medicalonline.hu, 2024. 04. 25.
Adatvezérelt egészségügy: növelni kell az innovációs ráfordítást

hirado.hu, 2024. 04. 25.
NGM: Csaknem nyolcmilliárd forintot költhetnek a szociális partnerek kapacitásfejlesztésre

webradio.hu, 2024. 04. 25.
NGM: csaknem 8 milliárd forintot költhetnek a szociális partnerek kapacitásfejlesztésre

magyarhirlap.hu, 2024. 04. 25.
Nyolcmilliárd forintot kapnak az érdekképviseletek

startuponline.hu, 2024. 04. 25.
Vinnai Balázs: Pár év múlva lehet, már nem én, hanem egy AI hasonmásom fogja megnyitni a SMART Konferenciát

uzletem.hu, 2024. 04. 25.
K+F tevékenység: jelentős adómegtakarítás, bővülő adókedvezmények

profitline.hu, 2024. 04. 25.
Újra megnyílik a Tudományos Mecenatúra program

m1. Ma délután, 2024. 04. 25.
Interjú Bódis Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával

Délmagyarország, 2024. 04. 26.,3. oldal
Lányokat csábítottak informatikai pályára

trademagazin.hu, 2024. 04. 26.
IP Day 2024 - a nap fókuszában a fenntarthatóság, valamint az egyetemek, kutatóintézetek tudáshasznosítása állt és átadták a Millenniumi Díjakat is

iotmagazin.hu, 2024. 04. 26.
IP Day 2024 - a nap fókuszában a fenntarthatóság, valamint az egyetemek, kutatóintézetek tudáshasznosítása állt és átadták a Millenniumi Díjakat is

webradio.hu, 2024. 04. 26.
A Szellemi Tulajdon Világnapján átadták a Millenniumi Díjakat

radio88.hu, 2024. 04. 26.
Újra megnyílik a Tudományos Mecenatúra program

M5, Agenda, 2024. 04. 26.
Bemutatták a száz legérdekesebb magyar innovációt

Radiocafe, Millásreggeli, 2024. 04. 26.
Interjú Lábody Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnökhelyettesével

pharmaonline.hu, 2024. 04. 27.
A Szellemi Tulajdon Világnapján átadták a Millenniumi Díjakat

kamaraonline.hu, 2024. 04. 29.
A Szellemi Tulajdon Világnapján átadták a Millenniumi Díjakat

kamaraonline.hu, 2024. 04. 29.
566 mikro-, kis- és közepes vállalkozás részesül kapacitásbővítő támogatásban

portfolio.hu, 2024. 04. 29.
Megérkezett a kamatmentes kkv-hitel, 10 és 100 millió forint közötti összeget lehet igényelni

storeinsider.hu, 2024. 04. 29.
A Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából átadták a 2024-es Millenniumi Díjakat

bdpst24.hu, 2024. 04. 29.
Átadták a Millenniumi Díjakat

Trend FM, Reggeli monitor, 2024. 04. 29.
Interjú Orbán Gáborral, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatójával

M5, Agenda, 2024. 04. 29.
Újra lehet pályázni a Tudomány Mecenatúra Program támogatásaira

tv2, Mokka, 2024. 04. 29.
Interjú Hankó Balázzsal, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárával

zetapress.hu, 2024. 04. 30.
Háromoldalú megállapodás

uni-obuda.hu, 2024. 04. 30.
Együttműködési megállapodás a Magyar Innovációs Szövetség Választmányi ülésén

M5, Agenda, 2024. 04. 30.
Együttműködik a Magyar Innovációs Szövetség és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

gondola.hu, 2024. 05. 01.
Innovációs együttműködési stratégia

preshaz.eu, 2024. 05. 01.
Innovációs együttműködési stratégia

flagmagazin.hu, 2024. 05. 01.
A Magyar Innovációs Szövetség kedden tartott választmányi ülésén rendhagyó napirendi pontként egy hosszú távú, háromoldalú stratégiai együttműködési megállapodás írt alá.

magyarnemzet.hu, 2024. 05. 01.
Jó hír, stratégiai együttműködési megállapodás született

magyarhirlap.hu, 2024. 05. 01.
Együttműködések a magyar innováció javára

hirado.hu, 2024. 05. 01.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Innovációs Szövetség több szervezettel

magyarhirlap.hu, 2024. 05. 01.
Közösen a sikerekért

kkvmagazin.com, 2024. 05. 01.
Átadták a Millenniumi Díjakat

nkfih.gov.hu.hu, 2024. 05. 01.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Innovációs Szövetség több szervezettel

nkfih.gov.hu.hu, 2024. 05. 01.
Jó hír, stratégiai együttműködési megállapodás született

techmonitor.hu, 2024. 05. 02.
Stratégiai együttműködési megállapodás a Magyar Innovációs Szövetség Választmányi ülésén

innoteka.hu, 2024. 05. 02.
Stratégiai együttműködési megállapodás a MISZ választmányi ülésén

hirextra.hu, 2024. 05. 02.
Stratégiai együttműködési megállapodás a Magyar Innovációs Szövetség Választmányi ülésén

nkfih.gov.hu.hu, 2024. 05. 02.
Stratégiai megállapodás a hazai innováció három fontos szereplője között

alternativenergia.hu, 2024. 05. 02.
NGM: indul a KKV Technológia Plusz Hitelprogram

honvedelem.hu, 2024. 05. 02.
A tudomány támogatása nélkülözhetetlen a haza védelméhez

novekedes.hu, 2024. 05. 02.
A mai egy fontos dátum a KKV-knak

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország! , 2024. 05. 02.
Interjú Hankó Balázzsal, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárával

ado.hu, 2024. 05. 03.
Kutatás-fejlesztési tevékenység adókedvezménye a társasági adóban 2024-től (II. rész)

ma.hu, 2024. 05. 03.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Innovációs Szövetség több szervezettel

news.sk, 2024. 05. 03.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Innovációs Szövetség több szervezettel

agrotrend.hu, 2024. 05. 03.
SIKERES INNOVÁCIÓ SEGÍTI A TEJ FEHÉRJEFRAKCIÓINAK GYORS ÉS HATÉKONY SZÉTVÁLASZTÁSÁT

computertrends.hu, 2024. 05. 03.
HU-rizont program: 8 milliárdnyi támogatás hazai egyetemek nemzetközi léptékű kutatásaihoz

debreceninap.hu, 2024. 05. 03.
Az Óbudai Egyetemen jelentették be: új pályázat indul a egyetemek nemzetközi kutatásainak támogatására

profitline.hu, 2024. 05. 03.
HU-rizont program: 8 milliárd forint támogatás hazai egyetemek nemzetközi léptékű kutatásaihoz

hir.ma, 2024. 05. 03.
Hankó Balázs: a HU-rizont program révén 8 milliárd forint támogatást kapnak a hazai egyetemek nemzetközi léptékű kutatásaikhoz

medicalonline.hu, 2024. 05. 03.
Péntektől lehet pályázni a HU-rizont Programra

hirtv.hu, 2024. 05. 03.
8 milliárd forint támogatással indították el a tudományos kutatást segítő HU-rizont programot

magyarhirlap.hu, 2024. 05. 03.
A HU-rizont program révén nyolcmilliárd forint támogatást kapnak a hazai egyetemek

profitline.hu, 2024. 05. 03.
Nagy segítség az egyetemeknek a HU-rizont program

weborvos.hu , 2024. 05. 03.
8 milliárd forint támogatás a hazai egyetemek kutatásaihoz

forbes.hu, 2024. 05. 03.
Mesterséges intelligencia és gyors fizetés: magyar csapat kapott újabb 1 milliárd forintos befektetést

ictglobal.hu, 2024. 05. 03.
Mesterséges intelligencia különíti el a sejteket a szegedi kutatóközpont laborjában

behir.hu, 2024. 05. 03.
Szövetségben a vállalkozókkal - vállalkozásfejlesztési előadássorozat

demokrata.hu, 2024. 05. 03.
A doktori képzés kulcsfontosságú az innovációban

hirado.hu, 2024. 05. 03.
A doktori képzés kulcsfontosságú az innovációban Bódis László szerint

index.hu, 2024. 05. 03.
Bódis László: A kormány kiemelt figyelmet fordít a doktori képzésre

hir6.hu, 2024. 05. 03.
A doktori képzés kulcsfontosságú az innovációban Bódis László szerint

Retro Rádió, Hírek 12:00, 2024. 05. 04.
Nyolcmilliárd forinttal segítik idén a hazai tudományos műhelyek részvételét a nemzetközi kutatási együttműködésekben

preshaz.eu, 2024. 05. 06.
Magyar kiválóságok az angyalok városában
Szerkesztő: Pazsák Zsófia, Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor. A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (+36 1) 2000-731, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.