XXXIV. évf. | 2024. április 23. | 8. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagunkat
MAFITUD
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Magyar Kutatási Hálózat
Várható események
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MISZ Elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség soron következő elnökségi ülésére 2024. április 10-én került sor a MISZ székhelyén.

Birkner Zoltán, az elnökségi ülés levezető elnöke megállapította, hogy határozatképes az elnökség, illetve, hogy az előzetesen megküldött napirendet az elnökség elfogadta, majd az első napirendi pont alapján Birkner Zoltán nem tett szóbeli kiegészítést az előzetesen megküldött írásbeli beszámolóhoz, s azt az elnökség egyhangúlag elfogadta.

A második napirendi pont keretében bemutatkoztak, illetve Birkner Zoltán által bemutatásra kerültek az új regionális igazgatók.

Közép-dunántúli Regionális Képviselet bemutatkozása:
Dr. Fehérvölgyi Beáta, tanszékvezető egyetemi tanár, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi kar dékánja. Beáta elmondta, hogy másfél éve alakult meg az innováció menedzsment tanszék a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi karán belül, amelynek tanszékvezetője. Feladatának tekinti a vállalkozókkal való szoros kapcsolat kiépítést, elmélyítését. Elmondta, hogy a karnak és az egyetemnek is jó az együttműködése a régió vállalkozásaival, a kamarákkal és a VOSZ-szal. Ezen kapcsolatokra építve szeretne minél több MISZ tagot "verbuválni". Beszámolt a Corvinus Egyetemmel közösen évente felváltva szervezett innovációs konferenciáról is, amelynek legfőbb célja, hogy az egyetemek és a versenyszféra minél szorosabban működjön együtt. Beáta végül hozzátette, hogy közreműködésükkel egy 14 kötetes sorozat fog megjelenni az innovációról, melyből két kötetet már a közeljövőben publikálnak.

Nyugat-dunántúli Regionális Képviselet
Dr. Dőry Tibor, igazgató, Menedzsment Campus Kompetencia Központ, Széchenyi István Egyetem. Tibor bemutatkozásában elmondta, hogy már a kilencvenes évek közepén is betöltötte a MISZ regionális igazgatói pozícióját, így már nagyon hosszúidőre nyúlik vissza együttműködése az innováció területén. Azóta több tanulmánykötete is megjelent a témában, és jelenleg egyetemi docensként oktatja és kutatja az innováció témakörét, emellett BAI programok és PHD hallgatók vezetésével is foglalkozik. Az elmúlt években a FIEK csapatát építette fel. Erős kapcsolatrendszere van a VOSZ-szal, cégekkel, cégvezetőkkel, kamarákkal. Évekig a győri Mobilist vezette, mely az egyetemi utánpótlás nevelésben igazán kiemelkedő és fontos.

Észak-alföldi Regionális Képviselet
Dr. Szilvássy Zoltán, rektor, Debreceni Egyetem
képviseletében Fodor András, rektori kancellári megbízott mutatkozott be, aki a Debreceni Egyetemen a koordinációs irodán dolgozik, a projektfejlesztési kérdések koordinációját végzi. Munkájuk során elsősorban a már működő klasztereket próbálják meg közelebb hozni a MISZ-hez. A régió cégvezetőivel kifejezettem jó kapcsolatot ápol és pozíciójából fakadóan is kiváló egyetemi kapcsolatokkal is rendelkezik.

Észak-magyarországi Regionális Képviselet
Prof. Dr. Deák Csaba, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, igazolt távolléte okán őt Birkner Zoltán mutatta be az elnökségnek, s kiemelte, hogy Csaba két évtizede foglalkozik az innováció területével egyetemi tanárként, gyakorló innovátorként, tanácsadóként. Régóta a MISZ Választmányának tagja. Könyve, az "Innováció - Az alkotás útja" 2021-ben jelent meg.

Dél-alföldi Regionális Képviselet
Dr. Kónya Zoltán, tudományos és innovációs rektorhelyettes, Szegedi Tudományegyetem, igazolt távolléte okán őt szintén Birkner Zoltán mutatta be az elnökségnek: Zoltán feladata volt felépíteni a szegedi tudományos és technológiai rendszert. Széles vállalati kapcsolatrendszere van, kiemelt faladatának tekinti a hallgatók széleskörű bevonását is az innovációs munkába.

Pakucs János kiegészítette, hogy Mogyorósi Pétert váltotta a dél-alföldi régióban Kónya Zoltán, s elmondta, hogy Péter 30 évet dolgozott a MISZ kötelékében, amiért tiszteletbeli elnök úr ezúton is köszönetet mondott.

Dél-dunántúli Regionális Képviselet
Dr. Kristóf Péter, innovációs igazgató, HungaroFlow Tanácsadó Kft. Péter egyben a MISZ alelnöke is, tevékenységét, munkáját nem kell részletese bemutatni. Javaslatként hangzott el részéről, hogy a regionális igazgatók havonta legalább egyszer tartsanak találkozókat, eszmecserét, akár személyesen, akár online formában.

Pakucs János kiemelte, hogy a NIÜ, az NKFIH és a MISZ három oldalú együttműködési megállapodás aláírására, a MISZ április 30-án tartandó Választmányi ülésén kerül majd sor , melyet Szabó Gábor, Kiss Ádám István és Bódis László lát majd el kézjegyével,.

Az elnökség az előterjesztést tudomásul vette.

A harmadik napirendi pontnál Pakucs János beszámolt a május 9-i tervezett közgyűlés előkészítéséről. Kiemelte, hogy a MISZ 2023. évi beszámoló elkészült. A tagdíj változásról, az alapszabály tervezett módosításáról is tájékoztatást adott. Előterjesztette az alapszabály módosítás tervezetét, melyben az áll, hogy a MISZ létrehoz egy új pozíciót, a társelnöki funkciót. A társelnök az operatív munkában is részt venne. Mivel a közgyűlés dönt az Alapszabály módosításról, kérte az elnökség véleményét, módosítási javaslatait.

Mátrai Gábor hozzátette, hogy az Alapszabály módosítással megteremtődik a társelnöki pozíció feltétele. Darázs Lénárd maximálisan támogatja a társelnöki pozíció létrehozását. Farkas József is támogatja, hiszen a MISZ működésének megújítására van szükség. Szerinte a MISZ-nek változnia kell.

Mátrai Gábor áttért a közgyűlés konkrétumaira, amelyekről a közgyűlés összehívása előtt az elnökségnek döntenie kell, ezek (i) a közgyűlés időpontjáról, mely előzetesen május 9., 9:30., valamint (ii) közgyűlés helyszíne, amely az ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), továbbá (iii) közgyűlés napirendje, ennek keretében a 2023. évi rendes közgyűlésen előterjesztésre kerülő dokumentumok elfogadása:
- 2023. évi éves beszámoló
- Alapszabály módosítása
- Új tagdíjrendszer

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2023. évi közgyűlés javasolt helyszínét, az időpontját, valamint az napirendjét, illetve az ahhoz kapcsolódó előterjesztéseket.

A harmadik napirendi ponthoz hozzászólt még: Vajda Viktor, Laufer Tamás.

A negyedik napirendi pontban Birkner Zoltán beszámolt a sikeresen lebonyolított, a Parlament Felsőházi termében megrendezett Magyar Innovációs Nagydíj rendezvényről, ünnepélyes díjátadásról.

Az ötödik napirendi pont keretében Garay Tóth János a javaslatot tett a 2023.évi közgyűlésen átadásra kerülő Média-díj jelöltjére, melyet az elnökség egyhangúlag támogatott.

Mátrai Gábor beszámolt az elnökségnek, hogy a 32. OTIO 98 millió forintos támogatásával a titkárság probléma nélkül, időben elszámolt, a szakmai és a pénzügyi beszámoló is elfogadásra került.

Kristóf Péter tájékoztatta az elnökséget, hogy kezdeményezi egy űr- és védelemi munkacsoport létrehozását. Charaf Hassannal és Kovács Leventével előzetesen egyeztette elképzelését, akik támogatásukról biztosították és egyben jelezték, hogy tagként is részt vesznek a felálló munkacsoport tevékenységében.

MISZ Választmányi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség Választmányi ülését 2024. április 30-án, 15 órakor tartják az Óbudai Egyetem Bécsi úti Campusán (1034 Budapest, Bécsi út 96/B., F09-es terem).

Napirend:
Hosszú távú Együttműködési Megállapodás aláírása

Nemzeti Innovációs Ügynökség Bódis László, vezérigazgató
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - Kiss Ádám István, elnök
Magyar Innovációs Szövetség - Dr. Szabó Gábor, elnök

szervezetek között, hogy az együttműködés révén a kormányzati innovációs törekvések eredményessége a hazai gazdasági szférában növekedjen!

A Választmányi ülés további programja:
 • Dr. Szabó Gábor elnök beszámolója a legutóbbi válaszmányi ülés óta eltelt időszak tevékenységéről
 • Tájékoztató az új regionális igazgatói struktúra kialakításáról
 • Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, házigazda: Az innovációsképzés a felsőoktatásban
 • Hild Imre, Obuda Uni Venture Capital (OUVC), vezérigazgató, a MISZ Startup tagozatának vezetője: A kockázati tőke szerepe az innovációban, az OUVC tevékenységének bemutatása
 • Kérdések, válaszok
 • Egyebek
A rendezvény házigazdája az Óbudai Egyetem.

Magyarország ifjú tudósjelöltjei a tudományos olimpiai döntő kapujában

Nyolcvanhárom középiskolás fiatal innovátor jelentkezett kiemelkedő természettudományos és műszaki projektekkel a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) második fordulójára. Az ifjú tehetségek lenyűgöző ötleteket, megoldásokat és kutatási témákat dolgoztak ki és nyújtottak be az április 8-i határidőre. A zsűri április végéig dönt arról, mely projektek tartoznak a legkiválóbbak közé, és melyek kvalifikálják magukat a május végi döntőbe, valamint az ifjúsági Európa- és világbajnokságra.

Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia, a Magyar Innovációs Szövetség által a diákok kreativitásának és innovációs képességeinek elismerésére, évente megrendezett innovációs verseny, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a tudomány és a technológia fontosságára, valamint ösztönözze a fiatalokat, hogy az élet minden területén hasznosítsák tudásukat és kreativitásukat. A 2023/2024. évi Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára 193 fiatal adott be pályázatot. Az első értékelési körben a fiatalok szakmai interjúkon vettek részt, amelyek keretében a zsűritagok részletesebben is megismerkedhettek a pályázókkal, az egyes pályázattokkal, valamint az azokban foglalt projektek megvalósíthatóságával.

A fiatal tudósjelöltek a műszaki és természettudományi területeken végzett, részletesen kidolgozott tudományos munkáikat, a második körös értékelésre április 8-ig nyújtották be, összesen 83 fiatal, 58 projektet. Az akadémikusokból, professzorokból és gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság április végéig hozza meg döntését a döntőbe jutó pályázatokról. Az OTIO második fordulójában résztvevő diákok pályaműveikkel egyértelműen bizonyították, hogy az innováció jövője biztos kezekben van.

A döntőre - amely egy kétnapos nyilvános bemutató, kiállítás is egyben -, 2024. május 31-én és június 1-én a BME Q épületében kerül majd sor, aminek a keretében a kiválasztott diákok bemutathatják kutatásaikat és projektjeiket a zsűrinek, valamint a látogatóknak. Május 31-én, a döntő első napján a Magyar Innovációs Szövetség várja a középiskolás osztályokat, hogy a tudomány csodás világa még közelebb kerülhessen a fiatalokhoz.

A szakemberekből álló zsűri a két nap folyamán újból értékeli a diákok munkáit és elért eredményeit, majd személyes interjúkat követően kiválasztják a nyerteseket, díjazottakat. A díjkiosztó ünnepségre 2024. június 1-én az ÖbölHáz Rendezvényközpontban kerül megrendezésre, ahol az ország legtehetségesebb diákjai vehetik majd át az elismeréseket.

A 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia, a kulturális és innovációs miniszter fővédnöksége mellett, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alap finanszírozásával valósul meg.

A verseny részletei a www.innovacio.hu, valamint a www.otio.hu portálon olvasható.

Üzleti Életért Kiválóság Díj

Dr. Ábrahám László, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagja, a Sensirion Hungary Kft. ügyvezető igazgatója "Üzleti Életért Kiválóság Díjat" kapott a régió gazdasági fejlődéséhez való kiemelkedő hozzájárulásáért, valamint példaértékű szakmai és közéleti munkájáért.

A díjat Lőcsei Tamás, a PwC vezérigazgatója és Papp László, Debrecen polgármestere nyújtottak át Lászlónak a Kelet-magyarországi régió gazdasági fejlődése érdekében végzett példamutató szakmai és közéleti munkájának elismeréseként.
A díjat 2024. április 9-én adták át egy nagyszabású üzleti fórum keretein belül, ahol a közép- és nagyvállalatok kulcsfontosságú üzleti vezetői vettek részt. A teljes cikk itt érhető el: PwC Debrecen Business Forum 2024

SZJA 1%

Az adó (első) 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár közel 32 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja a fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát. Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-43.

17 célkitűzés egy jobb világért - 5. Nemek közötti egyenlőség

A "Fenntartható Kedd(v)" elnevezésű cikksorozatban 17 héten keresztül sorba veszik az ENSZ által kijelölt 17 fenntartható fejlődési célt, amely jobbá teheti a világot. Ez alkalommal az 5. Nemek közötti egyenlőség céllal foglalkoznak részletesebben, melynek lényege: Elérni a nemek közötti egyenlőséget és segíteni minden nő és lány felemelkedését. Állj ki a nemi alapú megkülönböztetés és az erőszak ellen! A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elkötelezett munkavállalói és hallgatói esélyegyenlőségének biztosítása iránt. 2021 októberében a meglévő egyetemi szabályozási kerettel, valamint a nemzeti és európai szakpolitikákkal összhangban kidolgozott Nemek Közötti Egyenlőségi Terv (BME GEP) tovább erősíti az egyetem elkötelezettségét a befogadó intézményi kultúra és a nemi alapú megkülönböztetés elleni küzdelem iránt.

További információk a következő linken.

Környezetvédelmi Innovációs Díjat nyert a műegyetemi fiatalok innovációja

A világ első fújós dezodor újratöltő megoldásáért kapott rangos elismerést a Respray műegyetemi eredetű startup. 2024. március 26-án az Országház Felsőházi Termében átadták a 2023. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint 7 további innovációs díjat, köztük a környezetvédelmi témájú fejlesztésért járó prominens szakmai elismerést. Az innováció eredetileg a Műegyetemről indult: egyik alapítója Réti Andor, a BME gépészmérnök alapszakos hallgatója, aki középiskolai barátjával, Zámbó Gergellyel közösen hozta létre a startupot, amelynek a BME Z10 inkubátorháza ad otthont.

További információk a következő linken.

"MESTERSÉGES INTELLIGENCIA (AI) alapú ipari környezeti és energetikai indikátor-, modellezési, valamint döntéselőkészítési rendszer kidolgozása" projekt

Tagintézményünk, a Széchenyi István Egyetem, Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék, "MESTERSÉGES INTELLIGENCIA (AI) alapú ipari környezeti és energetikai indikátor-, modellezési, valamint döntéselőkészítési rendszer kidolgozása" projekt keretében (részletek a linken) minél szélesebb körben szeretné bevonni azokat a vállalatokat, amelyek már jelenleg is gyűjtenek és dolgoznak fel környezeti, fenntarthatósági adatokat és az elkövetkező években érintettek lesznek az ESG célú adatszolgáltatásban is.

A szervezetek szempontjából már most is komoly feladatot jelent a nagyszámú környezeti és energetikai adat kezelése, valamint értelmezése. Várhatóan a közeljövőben - elsősorban az adatgyűjtés tekintetében - további kihívást jelent majd az ESG rendszer bevezetése és az ESG beszámolóra való felkészülés, így szeretnénk olyan támogató megoldást kidolgozni, amely egyrészt megkönnyíti a jogszabályi követelményeknek való megfelelést másrészt hatékony eszköz lehet a fenntarthatósági adatok értelmezésében és a megfelelő, adatalapú döntések előkészítésében.

Az általuk készített kérdőív itt tölthető ki.

Köszöntjük új tagunkat

Név | ZILDA Tejüzem - MAKROM Kft.
Tagsorszám | 820
Cím | 7342 Mágocs, Külterület 059/2. hrsz.
Vezető | Gyenei Ferenc, ügyvezető

Tevékenység:
GMO-mentes termelésből származó minőségi termékeket állítanak elő, A2-es tejből, a kor legmodernebb technológiáját alkalmazó tejfeldolgozó üzemében. Kiemelkedő higiéniai feltétel mellett, teljes tejből, színezék és tartósítószer-mentesen készülnek a hagyományos és laktózmentes tejtermékeik.

MAFITUD

Vajda Ádám, a 32. OTIO II. díjasát beválasztották a Global Talent Mentor Programba

A Global Talent Mentoring egy online mentorprogram a tudományos, technológiai, mérnöki, matematikai és orvostudományi tehetségek fejlesztésére.
A tehetségtámogatás alapvető módszere a személyes mentorálás: Minden tehetséges fiatal - a mentee - egy olyan mentorral kerül össze, aki az érdeklődési területük szakértője. A mentoráltak célorientált, személyes mentori kapcsolatot alakítanak ki mentoraikkal. A mentoráltakat arra ösztönzik, hogy konkrét célokat tűzzenek ki, és a mentoruk támogatásával dolgozzanak e célok elérésén. Saját egyéni tanulási útvonalakat építsenek ki, mely a tehetségfejlesztési útjuk portfóliójaként is szolgál.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Az EPO új díjkedvezményeket vezet be a mikroszervezetek támogatása érdekében

A 2024. április 1-jével hatályba lépő döntéssel egy speciális, a mikroszervezetek számára nyújtandó díjkedvezmény kerül bevezetésre, amelyet az EPO a kisszervezetek (small entities) - kkv-k, magánszemélyek, a nonprofit szervezetek, egyetemek és közkutatási intézmények - számára már korábban is rendelkezésre álló kedvezményeken felül kíván nyújtani.

A döntés értelmében a mikroszervezetek 30 százalékos díjcsökkentésben részesülnek a bejelentési, kutatási, vizsgálati, megadási és belső fenntartási díjak összegéből európai szabadalmi vagy európai PCT bejelentés esetén. A kedvezmény összege így egy adott szabadalom teljes életciklusára vetítve (a bejelentés napjától kezdve az oltalmi idő lejártáig) a 10300 eurót is meghaladhatja.

Kedvezményre jogosult mikroszervezetek a mikrovállalkozások, természetes személyek, nonprofit szervezetek, egyetemek és közkutatási intézmények, ahol mikrovállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások, amelyek 10-nél kevesebb főt foglalkoztatnak és éves árbevételük vagy mérlegfőösszegük nem haladja meg a 2 millió eurót.

A mikroszervezetek jelenleg az Európai Unió gazdasági szervezeteinek 99 százalékát teszik ki és az Európai Unió GDP-jének 57 százalékát adják. Az EPO és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által készített közös tanulmány szerint az egy vagy több európai szabadalmi bejelentéssel rendelkező kkv-k növekedési valószínűsége a high-tech iparágakban 110 százalékkal, a low-tech iparágakban pedig 172 százalékkal nagyobb a szabadalmi bejelentéssel nem rendelkező versenytársaikéhoz képest.

Az EPO új, mikroszervezeteket támogató intézkedései összhangban állnak Magyarország új innovációs stratégiájával és törekvéseivel. A tudásalapú gazdaság megerősítését és az iparjogvédelmi tevékenységek ösztönzését célzó Neumann János Program (NJP) többek között a szabadalmi bejelentési és fenntartási díjak 75 százalékos és az elektronikus bejelentési díjak 15 százalékos csökkentését írja elő magánszemélyek, kkv-k, egyetemek és kutatóintézetek esetében.

Együtt a szellemi tulajdonvédelemért - Az SZTNH és a HUN-REN megújított partnersége

A kutatás-fejlesztés nyomán létrejövő szellemi alkotások hatékony védelmének és hasznosításának elősegítése a célja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat (korábban ELKH) megújított együttműködésének, amelynek dokumentumait április 16-án írta alá a két szervezet elnöke. Farkas Szabolcs és Gulyás Balázs megállapodott abban is, hogy a felek kölcsönösen támogatást nyújtanak egymásnak a szellemitulajdon-védelemmel összefüggő ismeretek elterjesztésére, kiemelten a HUN-REN kutatóhelyeinél keletkezett szellemi alkotások és az értékalapú hasznosítás területein.

A megállapodás részeként az SZTNH vállalja a szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztését különböző szakmai konzultációk és szemináriumok keretében a kutatók számára, valamint szakértői támogatást nyújt a HUN-REN számára a szellemitulajdon-védelmi és hasznosítási stratégia kialakításához és végrehajtásához.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat mellett a teljes kutatási-fejlesztési-innovációs ökoszisztéma nyer a most aláírt megállapodással, amely hatékonyan épül az elmúlt évek tapasztalataira, és megerősíti a két intézmény együttműködését. Fontos tudatosítani a kutatókban is, hogy a publikációs célú tudományos tevékenységek mellett számos egyéb innovációs úton érdemes és szükséges elindulniuk: szabadalmak, oltalmak tárháza áll rendelkezésre egy eredmény hasznosítására. Ezek az innovációs utak mind értéket teremtenek a társadalom számára, és elengedhetetlen részei a magyar kutatási-fejlesztési-innovációs ökoszisztéma jobbításának - hangsúlyozta Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke.

Közös célunk a hazai innovációs potenciál erősítése érdekében a szellemi alkotómunka elismerésének, a kutatás-fejlesztés során létrejött értékek védelmének támogatása és hasznosításának elősegítése, valamint a kutatóközösség tudatosabbá tétele a szellemi tulajdon oltalmazása tekintetében - mondta Farkas Szabolcs, az SZTNH elnöke.

A megállapodás kiterjed közös kommunikációs tevékenységekre is, például esetenként közös megjelenésre innovációs témájú eseményeken, vagy akár zsűrizésre, mentorálásra inkubációs és akcelerációs programokon, versenyeken. Az SZTNH és HUN-REN segíti egymást más innovációs programokban vagy szakmai módszertani fejlesztésekben is.

A felek bíznak benne, hogy együttműködésük tovább ösztönzi az innovációk létrejöttét, hasznosítását és ezáltal a magyar tudomány fejlődését, amely jelentős hatással van a társadalmi és gazdasági fejlődésre is. Emellett hozzájárul a kutatók megfelelő jogi és gazdasági ismereteihez a szellemi tulajdonjog területén.

MAGYAR KUTATÁSI HÁLÓZAT

Jakab Roland: az MI nagykövetek hidat képeznek a kutatók és az MI adta technológiai lehetőségek között | A HUN-REN az egész országnak mutatja meg a mesterséges intelligencia forradalmi lehetőségeit

A HUN-REN legfontosabb célja a kutatói eredményesség támogatása, ennek egy fontos eszköze lesz a mesterséges intelligencia használatának képessége, amelynek a fejlesztése áll a HUN-REN Mesterséges Intelligencia Akciótervének középpontjában - foglalta össze a hétfői MI nagyköveti workshop legfontosabb üzenetét Jakab Roland vezérigazgató.

További információk: Jakab Roland: az MI nagykövetek hidat képeznek a kutatók és az MI adta technológiai lehetőségek között

Várható események

Fenntartható Energia Workshop a Műegyetemen

2024. április 24-én délután a téma két neves szakértője tart izgalmas, interaktív előadást olyan, jövőnket meghatározó témákban, mint az atomenergia és az akkumulátoripar. A BME a Fenntarthatóságért munkacsoport egyik fontos célja a tájékoztatás, szemléletformálás, ezért idén áprilistól kezdődően több, sokakat foglalkoztató témában szervez workshopokat.

A sorozat első alkalma a Fenntartható Energiát érinti két neves szakember, Aszódi Attila a BME Természettudományi Karának dékánja és Kaderják Péter, a BME Zéró Karbon Központ igazgatójának részvételével. Az előadásokat a felmerülő kérdések megválaszolása és diszkusszió követ. Időpont: 2024. április 24. 15.00 - 16.30.

További információk a következő linken.

GINOP Plusz Regionális Roadshow

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint GINOP Plusz Irányító Hatóság regionális vállalkozásfejlesztési információs napot szervez.

A GINOP Plusz Regionális Roadshow nyilvános, bármely érdeklődő számára elérhető szakmai esemény. Az előadása a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz aktualitásairól, a rendelkezésre álló uniós versenyképességi forrásokról, elérhető és közeljövőben tervezett felhívásairól, pályázati lehetőségekről, a pénzügyi eszközök szerepéről, a vállalati üzleti innovációs és kutatásfejlesztési, valamint zöld stratégiai célkitűzésekről szólnak.

A programhoz kapcsolódóan konzultációs lehetőséget is biztosítanak a GFP Információszolgáltató és
Partnerkapcsolati Főosztály munkatársai közreműködésével. A szakmai program mellett az érdeklődők tájékoztatást kapnak a 2014-2020 közötti GINOP támogatások regionális eredményeiről, sikeres projektekről is.

Időpontok és helyszínek:
04.23. Pécs Zsolnai kulturális negyed, E78 koncert terem (Major u. 10.)
04.24. Győr, ETO Park Hotel Business and Stadium (Nagysándor József u. 31.)
05.07. Debrecen Mercure Debrecen (Bajcsy-Zsilinszky u. 11.)
05.08. Miskolc, City Hotel Miskolc (Csabai kapu 8.)
05.15. Budapest, BKIK Székház (1016 Krisztina körút 99.)

PROGRAM:
10.00 Regisztráció
10.30 "A GINOP a régióban" - projektbemutató kiállítás és beszélgetés
11.00 Gazdaságfejlesztési EU-s források a Széchenyi Terv Pluszban
- Mire készülhetünk? - elérhető és várható felhívások a GINOP Pluszban
Előadó: GFP Helyettes Államtitkárság - GINOP Plusz Irányító Hatóság
- Hitelek piaci ár alatt - gyors és olcsó kölcsönnel fokozható a versenyképesség
Előadó: Magyar Fejlesztési Bank (MFB)
- Vállalati üzleti innováció és kutatás-fejlesztés, zöld stratégia - lehetőségek, teendők
Előadó: Joint Venture Szövetség (JVSZ)
- Bemutatkozik az SZPI - a sikeres projektmegvalósítás gyakorlata
Előadó: Széchenyi Programiroda NKft. (SZPI)
- Kommunikációs kötelezettségek - EU támogatási elvárások
Előadó: GINOP IH
12.30 Szendvicsebéd, közben konzultációs lehetőség, networking, személyes
tanácsadás
15.00 "A GINOP a régióban" projektbemutató kiállítás zárása

A részvétel regisztrációhoz kötött.
Az esemény támogatói: BCE, BME, BKIK, BOLT

INNOVÁCIÓRA MAGYAR! konferencia

A Joint Venture Szövetség 2024. május 9-én, a MOL Campuson megrendezi az "INNOVÁCIÓRA MAGYAR" interaktív konferenciát. Az eseményen a nagyvállalatok első számú vezetői, kormányzati szakpolitikai előadók és startup vállalkozások alapítói konkrét, gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül mutatják be a legnagyobb magyar innovációkat, a támogatott programokat, valamint olyan aktuális hazai és nemzetközi innovációs trendeket, melyek a hazai KKV-k és nagyvállalatok számára is inspirálóak lehetnek, és építik a hazai innovációs ökoszisztémát.

Idén összesen 4 fókusztémával jelentkeznek, melyeket tartalmas előadásokon és esettanulmányokon keresztül fognak bemutatni.
 • Nagyvállalati Innovációk
 • Kis- és középvállalatokat támogató innovációk
 • Innovációk az egészségügyben
 • Mesterséges intelligencia alapú innovációk
A rendezvény részletes programja megtekinthető az alábbi linken.

Jegyek a jegyáruházunkon keresztül vásárolhatók:

Normál jegy / Az ár kávészünetet és ebédet is tartalmaz / Partnerszervezet tagoknak: 39.000 Ft
Kiemelt jegy / Kiemelt ülőhelyen és VIP Lounge belépéssel - az ár kávészünetet és ebédet is tartalmaz / Partnerszervezet tagoknak: 59.000 Ft

Előzetes program: https://tinyurl.com/yvwwy4yh
FB esemény: https://tinyurl.com/262nr9j2
LinkedIn esemény: https://tinyurl.com/bdctz2hm

SZAKIRODALOMFIGYELŐ

Adam Grimes: A technikai elemzés tudománya és művészete - Pénzügyi piacok, árfolyammozgások, kereskedési technikák - T.bálint Könyvkiadó, 2023. Befektetések Klasszikusai sorozat 10
Dr. Osman Péter ismertetése

Nagyon tessék figyelni a címre: "tudománya és művészete". A könyv a tőzsdei befektetés sok évszázad alatt kristályosított tudományának egyik mai fő irányzatát mutatja be. Amint azonban a továbbiakból is kitűnik, a befektetés tudománya igazán egzakttá nem fejlődött, így a sikeres gyakorlása erős tudományos alapokra támaszkodó művészetnek mondható. Grimes is kiemeli, hogy e tudomány és e művészet együtt hozhatja a kiemelkedő eredményt.

A tőzsde az újabb és újabb nyereségszerzés reményével vonz nagyon sokakat, s mindenki annak Szent Gráljára, a biztos nyerés technikájára vágyik. Ám minden ilyen ügylet valójában fogadás az árfolyam jövőbeli alakulására, az alapvető problémát pedig az okozza, hogy az árfolyamokat nagyrészt a tőzsde mechanizmusa alakítja, ezt a mechanizmust pedig megszámlálhatatlan belső és külső tényező mozgatja. Ezért az árfolyamok alakulására is tökéletesen igaz Niels Bohr híres mondása, amelyet minden makrogazdasági elemző is tanúsíthat: "Jósolni nagyon nehéz - különösen a jövőre vonatkozóan." Könyvtárnyi szakirodalom tanúsítja, hányan hányféleképp igyekeztek feltárni és tudománnyá jegesesíteni a tőzsde működésének kiismerését. Így alakultak ki nagy iskolák.

Ezek egyike a fundamentális elemzés, amely a cég belső értékét - eszközállományát, jövedelemtermelő képességét - elemzi és veti össze részvényei pillanatnyi piaci árfolyamával, s így igyekszik megállapítani, netán azok épp alul- vagy felülárazottak, vagyis van-e bennük nyerési lehetőség. Ez az ún. "értékalapú befektetés", amelynek iskoláját Ben Graham világhírű könyve teremtette meg - l. Benjamin Graham: Az intelligens befektető - Gyakorlati tanácsok befektetőknek - T.bálint Könyvkiadó, 2011 (Hírlevél 2012/15. sz.) A másik nagy iskola az árfolyamok alakulását vizsgáló, abban jellegzetes mintázatok történeti ismétlődésére építő ún. "technikai elemzés" - erről szól ez a könyv.

A problémakör bonyolultságát szemléltetendő említünk két másik nagy, szembenálló iskolát: az egyik tanítása, hogy jól választani, majd kitartóan, hosszan tartani a részvényt, amíg kellő nyereségre nem emelkedik az árfolyama. Ezt gyakorolta és tanította az egyetlen világhírű magyar tőzsdeguru, André Kostolany, és teszi a világ leghíresebb tőzsdei befektetője Warren Buffett (L. Warren Buffett jelenti - Leckék befektetőknek és vállalatvezetőknek. - T.bálint Könyvkiadó, 2013. Hírlevél 2014 2. sz.) Vele szemben áll az ún. aktív portfolió-kezelés, ami a befektetési portfolió rendszeres, módszeres felülvizsgálatát jelenti.

A képhez tartozik, hogy előbb közgazdasági Nobel-emlékdíjat kaptak tudósok az elméletért, hogy az ember racionális lényként viselkedik a piacon, majd újabb közgazdasági Nobel-emlékdíjat ennek ellentettje, a viselkedésgazdaságtan megalapozásáért. Ezt azért említjük, mert a tőzsdei árfolyamok alakulását igen jelentős részben a befektetők megfontolásai és piaci viselkedésmódjai, reagálásai határozzák meg.

A T.bálint ajánlójából (amely Grimes Előszavára támaszkodik): "A jelen könyvben olvasható metódus talán az egyike azoknak, amely segíthet megtalálni a helyes és járható utat a fenti cél felé. Nem citál részletesen szolgai szigorúsággal követendő merev módszereket és nem koncentrál néhány szituációra és mintára, amire egy adott módszer szerint azonnal le kell csapni. E helyett inkább azon általános csapdák és kérdések ismertetésére, bemutatására és megértetésére szorítkozik, melyeknek következetes értékelése és az ezekre adott helyes reakciók hosszú távon biztosíthatnak nyereséget a technikai kereskedő számára."

Grimes Előszavából: "Határozott alapkiindulás, amelyre a könyv épül, hogy a kereskedés nehéz. A piacok általában közel vannak a teljes hatékonysághoz, és a legtöbb megfigyelt ármozgás véletlenszerű. Ezért rendkívül nehéz megalkotni egy olyan módszert, amely alacsony kockázattal kielégítő profitot hoz, és még nehezebb azt sikeresen alkalmazni a tényleges kereskedés során. (A fősodratú nézet szerint nagyobb profit esélyéhez nagyobb kockázatot kell vállalni - OP). Végül, elengedhetetlen, hogy a piacokon meghatározható előnnyel rendelkezzünk - máskülönben nem lehetséges jelentős profitra szert tenni. Ez a megközelítés különbözteti meg ezt a művet az eddigi technikai elemzést bemutató könyvek többségétől, amelyek azt sugallják, hogy egyszerű mintázatok felismerése és a megfelelő pszichológiai háttér vezetheti a kereskedőt lenyűgöző profitokhoz."

A Goodreads alapos ajánlójából: "Korszakalkotó könyv a kereskedésről, amely erőteljes betekintést nyújt a jövedelmező technikai mintázatokba és stratégiákba. Áthidalja a szakadékot a piacok tudományos szemlélete, a technikai elemzés, és a jövedelmező kereskedés között. Tele mélyenszántó éleslátással és gyakorlati tanácsokkal, a könyv valósághű felfogást ad arról, hogyan viselkednek a piacok, mikor és miként működik a technikai elemzés, és mi kell valójában a sikeres kereskedéshez."

Grimes bemutatkozásából a honlapján: "Több mint két évtizedes szakmai gyakorlata van a tőzsdei iparágban kereskedőként, elemzőként, rendszerfejlesztőként. Kereskedői tapasztalata kiterjed a befektetési eszközök minden fontosabb osztályára, beleértve a határidős- és opciós ügyleteket, valamint a derivatívákat is, szintúgy minden időkeretet a rövid távú ügyletektől a többéves tartásra szánt portfoliók összeállításáig."

Elizabeth Kolbert: Fehér ég alatt - A jövő természete - Pallas Athéné Könyvkiadó, 2023
Dr. Osman Péter ismertetése

"A biodiverzitási válság néven ismerté vált folyamat a 20. században felgyorsult. A kihalási ráta ma már százszor - ha nem ezerszer - magasabb, mint a korábbi földtörténeti korokban."
(A jövő fenyegető természete. Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem)
A cím sem költői: a kényszerűen extrém eszközökhöz folyamodó klímavédelem rémképe.

Hallottak már "a négy híres házihalról"? Emblematikus szereplői Kolbert mondandójának, súlyos figyelmeztetésének. Négy halfaj, amely jelenleg, nem sokkal a bekerülésük után, totális győzelemre állnak az Amerikai Egyesült Államokkal szemben, s egyebek közt azzal fenyegetik, hogy elfoglalják a Nagy Tavakat, feleszik/kiszorítják belőlük az őshonos faunát, s mennek másfelé is hasonlóképp hódítani. Az USA megfeszített erővel védekezik, méghozzá a szárazföldi haderő műszaki hadteste bevetésével, amely "megalakítása óta nagyszabású beavatkozásokra fókuszál", ám minden rendelkezésére álló eszköz bevetésével sem tudták megakadályozni, hogy a halak felússzanak a Chicago folyón, be a Michigan tóba, ahonnan elérik a többieket is. Az Amerikai Hal- és Vadvédelmi Szolgálat hozta be őket 1964-ben, hogy "biológiai szabályozókként" leegyék a rombolóan szaporodó vízi gyomokat. Kolbert e három tételből álló műve első részében részletesen leírja történetüket, az első amerikai tenyésztéstől a hatósági kísérleti állomáson a jelenlegi fenyegető győzelmükig. "E négy faj Kínában őshonos, ott tavakban nevelik már a 13. század óta. (Roppant termékeny élelemforrásként - OP). A híres négyes mindegyike tehetséges a maga nemében, s amikor egyesítik erőiket (Kolbert ennek mikéntjét is leírja - OP), megállíthatatlanok."

Pár tucat apró fogasponty-fajta kicsi barlangi tóban a Mojave sivatagban - kihalás szélén álló faj, és a szívós, nagy erőfeszítések a megmentésére - egyik témája a második résznek.

Kolbertről és e könyvéről a Wikipediából: "(szül. 1961) amerikai újságíró, szerző, a William College (1793-ban alapított bölcsészettudományi magánegyetem - OP) vendégprofesszora. Leginkább a Pulitzer-díjas A hatodik kihalás - egy természetellenes történet c. könyvéről ismerik, valamint a The New Yorker magazin környezeti témákkal foglalkozó megfigyelője- és kommentátoraként. A hatodik kihalás New York Times bestseller volt, s elnyerte a Los Angeles Times díját a tudományos és technológiai könyv kategóriában. A fehér ég alatt a Washington Post-nál a 2021 tíz legjobb könyve egyike. Kolbert a National Magazine Awards kétszeres nyertese (ez négy évtizede a kanadai magazin műfaj legmagasabb szerzői kitüntetése - OP) Munkái megjelentek a világhírű HarperCollins Kiadó A Legjobb Amerikai Tudományos és Természetrajzi Művek, továbbá A Legjobb Amerikai Esszék sorozataiban."

A Northwestern University (USA) e könyvétől tartandó előadása beharangozójában Kolbertet a nemzet egyik legkiemelkedőbb szószólójának nevezi a klímaváltozás kérdésében.

A Kirkus Review a könyvről: "Minden bekezdése mögött hatalmas feltáró munka áll. Sürgető, és abszolút szükséges olvasmány feldúlt bolygónkról."

Kolbert a könyvéről: "Ez egy könyv emberekről, akik megoldani igyekeznek problémákat, amelyeket emberek okoztak, akik megoldani igyekeztek problémákat. A benne megjelenő tudósításokhoz beszéltem mérnökökkel, genetikai mérnökökkel, biológusokkal, mikrobiológusokkal és légkör-tudósokkal. Kivétel nélkül lelkesedtek a munkájukért, ám általában ezt kételyek tompították. Az elektromos hal-korlátok, a betonból készült gleccserhasadék, a mesterséges barlangok (élőhelyül - OP) és a szintetikus felhők (a napsugárzás tompítására - OP) - ezeket kevésbé a techno-optimizmus szellemében mutatták nekem, inkább amit techno-fatalizmusnak nevezhetnénk. Ezek nem az eredeti adottságok javításai voltak, hanem a legjobb, amivel valaki előállhat a jelenlegi helyzetben (miután a romlások és rontások már bekövetkeztek - OP).

Ez az a helyzet, amelyben mérlegelnünk kell az olyan beavatkozásokat, mint a segített evolúció- és genetika kezdeményezések (az ember igényei szerint - OP), vagy épp árkok millióinak ásása faültetésre. A geomérnökség lehet 'teljesen őrült és nagyon aggasztó', de ha le tudja lassítani Grönland jégtakarójának olvadását, vagy segít megakadályozni a többé-már-nem-teljesen-természetes ökoszisztémák összeomlását, nem kell-e számolni vele?

Mindezek hatására példátlan nehéz helyzettel kell szembenéznünk. Ha választ kell adnunk a szabályozás problémájára, az most a még több szabályozás. Csakhogy, amit most menedzselnünk kell, az nem egy természet, amely függetlenül létezik az embertől - vagy ilyennek képzeljük. Ehelyett, az új erőfeszítés a bolygó újraformálásával indul és önmagába csavarodik vissza - nem annyira a természet szabályozásaként, mint e szabályozás szabályozásaként. (A klasszikus ördögi kör, amikor egy problémára kidolgozott megoldás még nagyobb problémát keletkeztet, és így tovább - OP)

Az emberek eddig nem létezett éghajlatokat, ökoszisztémákat állítanak elő - teljes eddig nem létezett jövőt. Ezen a ponton óvatos és felelősségteljes lenne visszavenni a beavatkozási elkötelezettségünkből és csökkenteni a ráhatásainkat. Ám olyan sokan vagyunk - már közel nyolc milliárdnyian -, és olyan messzire mentünk, hogy a visszafordulás kivihetetlennek tűnik."
Pallas Ajánlójából: "A számos díjjal elismert kötet egyszerre inspiráló, elgondolkodtató és sötét humorral átszőtt látlelete azoknak a kihívásoknak, amelyekkel a közeljövőben mindannyiunknak szembe kell néznünk."

Allen J. Coombes: Fák - Képes ismertető a világ több mint 500 fájáról - Taramix, Határozó kézikönyvek, 2023
Dr. Osman Péter ismertetése

Sok van, ami csodálatos, de a fáknál nincs csodálatosabb! (Bocsáss meg, Szophoklész!)

A Bookline méltatlanul szűkszavú ismertetője e remek, elegáns-szép és nagyon tartalmas kötetről: "Képes ismertető a világ több mint 500 fájáról. Rövid, szakszerű leírások, színes fotók, kislexikon, valamint latin és magyar névmutató segítik a profi és amatőr természetbúvárok munkáját." A sorozatról már érdeme szerint szól: "A Határozó Kézikönyvek a természet megismerésében segítik az Olvasót. A gondosan összeválogatott, színes fényképek, a rövid, lényegre törő leírások segítséget nyújtanak élő és élettelen környezetünk, a növények, az állatok, az ásványok és kőzetek világának megismeréséhez. Ezek a könnyen használható, szép kivitelű és tartalmas könyvek nem hiányozhatnak egyetlen természetet kedvelő felnőtt vagy gyermek könyvtárából sem." (Kiemelések tőlem)

A könyvet igen kedvezően minősíti, hogy eredeti kiadója a világelsők közé tartozó Dorling Kindersley, brit multinacionális kiadó, amely illusztrált kézikönyvekre szakosodott felnőttek és gyermekek számára. Könyvei eddig 63 nyelven jelentek meg. Az 1974-ben alapított kiadó könyvei a témakörök széles választékát fogják át, köztük utazás, történelem, földrajz, tudomány, világűr, természet, sportok és még sok más.

A Taramixot ismerjük: Európa madarai - Collins képes madárhatározó - Taramix Kiadó, Panem Könyvek, 2019 (Hírlevél 2019/21.) • Isaac Newton az öntörvényű gátlástalan zseni - Taramix Panem Könyvek, 2020 (Hírlevél 2021 12.) • Az univerzum története 100 csillagban elmesélve - Taramix Panem Könyvek, 2021 (Hírlevél 2023 18. sz.)

A szerzőről a világ harmadik legnagyobb kiadó csoportjába tartozó, élvonalbeli Hachette Book Group: Coombes botanikus a mexikói Pueblában, ahol az egyetemi botanikus kert tudományos gyűjteményeinek egyik kurátora. Széles körben írt a fákról, bokrokról, cserjékről, tagja volt a Kertészettudomány Nemzetközi Szövetsége Kertészeti Rendszertani Csoportjának. Dolgozott a Sir Harold Hillier Gardens-ben [Hampshire, Anglia] (ezt Angliában hivatalosan a Különleges Történelmi Jelentőségű Angol Parkok és Kertek közé sorolták - OP).

A fák - szerencsénkre - megszokott lakótársaink, még a nagyvárosok sorvasztó levegőjében is, olyannyira, hogy szinte észre sem vesszük őket. A legtöbbünk főleg természetfilmekben fedezi fel, milyen bámulatos szépségűvé tudnak növekedni. Jelenlegi ismereteink szerint bolygónk leghatalmasabb élőlénye egy kaliforniai óriás mamutfenyő, a maga 1500 tonnás súlyával.

A könyvről a könyvből: "Könyvünkben csak olyan fajok szerepelnek, amelyek természetes előfordulása a mérsékelt éghajlati öv területére esik. (Ó jaj, két legnagyobb kedvencem egyike, a majomkenyérfa, más néven afrikai baobabfa így nincs benne, de a mamutfenyő igen - OP) Az északi félgömbön ez magába foglalja Ázsia nagy részét, Észak-Amerikát és Európát egészen a Földközi-tengerig. A déli féltekén Dél-Amerika, Ausztrália és Új-Zéland hűvösebb területei esnek ebbe a zónába. Erről az óriási területről azokat a növényeket választottuk ki, amelyek jól szemléltetik, hogy milyen változatosak a fák világszerte. Emellett ismertetjük a parkokban és az utcákon leggyakrabban ültetett fajokat, de bemutatunk egy-két különleges és ritka növényt is." (Érdekes apró fejezet az Élőhely és környezet, dióhéjban arról, miként alkalmazkodnak a fák, s nyernek ezzel életteret. - OP)

"Hogyan használjuk a könyvet? (A legtöbbünk leginkább úgy, hogy tallózgat benne, és rá- rácsodálkozik a fák szépségére, sokféleségére, sokfajta különlegességére. Itt viszont a fajták felismeréséről, a növényhatározásról szól a használati útmutató. Íme - idézetek innentől a könyvből. - OP) "A könyvben a virágos növények két nagy törzsébe, a nyitvatermők és a zárvatermők közé tartozó fákat és cserjéket mutatjuk be. Mindkét törzsön belül kisebb rendszertani egységek családok szerint, tudományos nevük betűrendjében csoportosítottuk a legfontosabb fajokat. Minden családnál található egy rövid bevezetés, amely ismerteti a családba tartozó nemzetségek és fajok számát, valamint ezek közös, jellemző tulajdonságait. A bevezetőt a fajoknak, azok változatainak és nemesített formáinak részletes, színes képekkel is illusztrált leírása követi.

A fajok ismertetésénél címszóként a köznapi név, vagy ennek hiányában a tudományos név szerepel. Néhány növénynek ugyanis nincs elfogadott magyar neve vagy tudományos nevén vált ismertté, így azt használjuk." Az ismertetés itt egy példával folytatódik, amely szöveges ábrával "bemutatja a fajok leírását ismertető oldal szerkezetét."

A kötet végén a már említett, ABC-sorrendbe szedett magyar névmutató áll, s vele az kislexikonként is használható. Csatlakozik hozzá egy kislexikon, a növények leírásánál használt fogalmak magyarázatával.

Laikusok számára a könyv kis kitanítással indul. Ennek rövid fejezetei: • Tudnivalók a fákról • Nyitvatermő vagy zárvatermő • A nyitvatermők tulajdonságai • A virágszerkezet eltérései • A zárvatermők tulajdonságai.

Ezt meglehetősen alapos módszertani útmutató követi: Határozókulcs a fákhoz, utána pedig 277 oldal a növények ismertetésével.

Az év természetfotói - Magyarország 2023 - Alexandra, 2023
Dr. Osman Péter ismertetése

A régóta évente megrendezésre kerülő pályázaton versengő felvételek legjobbjait bemutató albumokra mindig elmondható, hogy különleges élménnyel örvendeztetik meg mind a természet világának, mind a fotózás művészetének kedvelőit. E képek nagy része, s különösképp az albumokban megjelenő együtteseik megragadó erővel idézik fel Ady intő szavait: "Őrzők, vigyázzatok a strázsán, / Az Élet él és élni akar, / Nem azért adott annyi szépet, / Hogy átvádoljanak most rajta / Véres s ostoba feneségek." Ma pedig különösen nagy súlya van e gondolatnak, hiszen a látóhatáron megjelent a kérdés, vajon lesz-e még jövőre is, aki fényképezzen, s amit fényképezzen.

Fáth Péter, a naturArt Magyar természetfotósok Szövetsége elnöke, a zsűri tagja a kötet fülszövegében a növekvő környezetrombolás veszedelmeire is figyelmeztet: "2023-ban a naturArt Magyar természetfotósok Szövetsége immár 31. alkalommal rendezte meg a természetfotósok legnagyobb hagyományokkal bíró versenyét, Az Év Természetfotósa pályázatot. Ez az album nemcsak lélegzetelállító fotók gyűjteménye, hanem egyben segélykiáltás is a bennünket körülvevő világ érdekében. Naponta száz meg száz faj tűnik el Földünkről, mert a bolygó megváltozott viszonyai között már nem tudnak megélni..." A folytatásban a helyzetkép rémisztő és sajnos reális, beleértve a természet itteni gyérülését is. Fáth így zárja mondandóját: "Ebben a könyvben olyan képek vannak, amik az élővilág jelenlegi csodáit mutatják be Önöknek. Értékeljék ezeket, hiszen nem biztos, hogy a jövő évi kiadásban is lehetnek majd ilyen képek..."

Kiemelést érdemel, hogy - a sorozat hagyományainak megfelelően - a képekhez a fotós elmondása csatlakozik a témáról, a kép elkészítéséről, s hogy ő mit látott ebben. Hasonlóképp, hogy bár manapság kevesebb okunk adatik a jókedvre, a képeken vagy épp a címeikben sokszor humor is megcsillan.

A 2023-as pályázaton 108 fotót 432 képe közül választotta ki a zsúri azt a 120-at, amely a pályázat kiállítására és ebbe az albumba bekerült. A fotósok és felvételeik 15 kategóriában versenyeztek. Ezek
Kezünkben a Föld - "az ember és a természet kapcsolatáról, a természeti környezetünkért érzett felelősségről" (idézetek az albumból)
A madarak viselkedése - "természetes környezetükben, vadon élő madarakról"
Az emlősök viselkedése - "alapvető kritérium a mozgalmasság, a különlegesség és az esztétikai érték"
Az állatok viselkedése - "az előzőekbe nem tartozó, természetes környezetükben, vadon élő állatokról, mozgalmas jeleneteikről, érdekes viselkedésformáikról, esztétikusan megjelenítve"
Állatok és környezetük - "képek, amelyek tájképszerűen mutatják az állatok élőhelyét, és tükrözik azok és környezetük szétválaszthatatlan kapcsolatát. Elsősorban a téma esztétikus bemutatása, a kompozíció kapott hangsúlyt"
Az állatok szemtől szemben - "közeli felvételek, makrofotók, amelyek portrészerűen ragadják meg az állatvilág képviselőinek személyiségét a törpéktől az óriásokig."
Növények és gombák - "amelyek a növények és gombák szépségét, különlegességét mutatják be az élőhelyüktől a mikrovilágig"
Kompozíció, forma és kísérletezés - "kísérletező alkotók képei, amelyeket a hagyományos kategóriákba nem lehetett besorolni, A természeti formák absztrakt megjelenítését a zsűri kizárólag esztétikai szempontok alapján bírálta el"
Tájak - "természeti és kultúrtájak, természetfotók, amelyek hűen szemléltetik egy táj szépségét, egyediségét, harmóniáját, vadságát, érintetlenségét.
Élet a vízfelszín alatt - "A szárazföldi témákhoz hasonlóan a díjazott felvételek értékét itt is a megörökített viselkedés maradandósága, illetve esztétikai szempontok határozták meg"
Napnyugtától napkeltéig - "A kategóriába nevezett állatfotók kizárólag a napnyugta és napkelte között készülhettek."
Fekete-fehér természetfotók - "képek, amelyek a fekete-fehér technika lehetőségeit kihasználva hatékonyan emelik ki a témát és a kompozíciót"
Mobillal a természetben - képek, amelyek mobiltelefonnal vagy tablettel készültek, s témájukat illetően megfelelnek a pályázat bármely másik kategóriájának" (Ezt a kategóriát korábban »a fotózás mindenkié« koncepció jegyében vezették be, vagyis már nem kötődik fényképezőgép birtoklásához - OP)
Ifjúsági kategória - a korhatár 18 év.
Természetfotósok munka közben - "lehetőséget teremtünk olvasóink számára, hogy bekukkantsanak a természetfotózás kulisszái mögé..."
Az Év Természetfotója 2023: a Magasugrás c. felvétel: játszadozó, 'a szakmát gyakorló', magasba ugró rókakölyök, fölötte cserebogár, talán épp arra ugrott. "Olyan pillanatot kaptam el, amit eddig még szabad szemmel sem láttam." - írja a díjnyertes Moldován Zsolt.

Felsőfokú dicsérő jelzők tolakszanak, ahogy szólnék, tallózva az albumban, a képekről. Csak pár kiragadott példa az album elejéről:
 • A dobozos az igazi: szédületes közelkép egy fiatal rétisasról, megtestesült erő és sebesség - karmai közt egy alumíniumflakon. A fotós elmagyarázza, hogy a madár még tapasztalatlan a zsákmányolásban.
 • Fények szárnyán: sötét növényzet felett vöröslő égen felhőkké elmosódó seregélycsapatok
 • Szellem: Kuvik egérzsákmányával, az éjszakai sötétben fénnyel kiemelve
 • Barátkozva: Dél-Afrika elefántok. "a helybeliek elmondták, hogy ez a jelenet, amikor két elefánt itatja a középen lévőt, a barátkozás szándékának kifejezése, és igen ritka pillanat."

SAJTÓSZEMLE

tisztajovo.hu, 2024. 04. 08.
Környezetvédelmi Innovációs Díjat nyert a műegyetemi fiatalok innovációja

innoteka.hu, 2024. 04. 08.
Jedlik Ányos-díj 2024

innoteka.hu, 2024. 04. 08.
Az ELI ALPS várja a felhasználókat - az eddig elért eredményekről dr. Varjú Katalint kérdeztük

hir.ma, 2024. 04. 08.
SZTNH: 30 százalékos európai szabadalmi díjkedvezmény a mikrovállalkozásoknak

hrportal.hu, 2024. 04. 08.
30 százalékos európai szabadalmi díjkedvezményt kapnak a mikrovállalkozások

jogaszvilag.hu, 2024. 04. 08.
Díjkedvezményt jelentett be az Európai Szabadalmi Hivatal

behir.hu, 2024. 04. 08.
30 százalékos európai szabadalmi díjkedvezmény jár a mikrovállalkozásoknak

ado.hu, 2024. 04. 08.
Harminc százalékos európai szabadalmi díjkedvezmény jár a mikrovállalkozásoknak

sikerado.hu, 2024. 04. 08.
Európai szabadalmi díjkedvezmény mikrovállalkozásoknak - Sikeradó

novekedes.hu, 2024. 04. 08.
Akár tízezer euró kedvezmény is járhat egy új rendelet szerint az európai szabadalmi díjakból

InfoRádió, Mérleg 15:15, 2024. 04. 08.
Összeállítás: Európa legnagyobb innovációs hálózatához férhetnek hozzá magyar egészségügyi startupok

kormend.hu, 2024. 04. 09.
Az Egis a város életének fontos szereplőjévé vált

Katolikus Rádió, 2024. 04. 09.
Karikó Katalin megtartotta székfoglaló előadását a Pesti Vigadó dísztermében

eduline.hu, 2024. 04. 09.
Erre a pályázatra érdemes jelentkeznetek, ha szellemitulajdon-védelemből írjátok a szakdolgozatotokat

magyarnemzet.hu, 2024. 04. 09.
Megtartotta akadémiai székfoglalóját Karikó Katalin +videó

mfor.hu, 2024. 04. 09.
Karikó Katalin budapesti előadásán az emberiség nagy lehetőségéről beszélt

tozsdeforum.hu, 2024. 04. 09.
Európai szabadalmi díjkedvezmény a mikrovállalkozásoknak

alternativenergia.hu, 2024. 04. 10.
Környezetvédelmi Innovációs Díjat nyert a műegyetemi fiatalok innovációja

hírTV, 2024. 04. 09.
Ma tartotta akadémiai székfoglaló beszédét Karikó Katalin

hírTV, Híradó 22, 2024. 04. 09.
Ma tartotta akadémiai székfoglaló beszédét Karikó Katalin, miután a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választotta 2022-ben

ComputerTrends, 2024. 04. 10., 12-15. oldal
ICT DAY 2024 - évindító tavaszi konferencia és technológiai kiállítás

ComputerTrends, 2024. 04. 10, 50. oldal
Női szakemberekkel mutat példát a fiataloknak az IVSZ és a WiTH

Népszava, 2024. 04. 10, 4. oldal
Karikó Katalin székfoglalója

Új Néplap, 2024. 04. 10, 1+7. oldal
Nagy siker volt Karikó előadása

kamaraonline.hu, 2024. 04. 10.
30 százalékos európai szabadalmi díjkedvezmény a mikrovállalkozásoknak

technokrata.hu, 2024. 04. 10.
A nemzetközi hallgatókat is inspirálja a Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkja

bdpst24.hu, 2024. 04. 10.
PwC Debrecen Business Forum 2024

hirek.prim.hu, 2024. 04. 10.
PwC Debrecen Business Forum 2024

bdpst24.hu, 2024. 04. 10.
Elindult az Interactive Venture Partners első alapja, az Interactive Venture Partners Fund LP

vg.hu, 2024. 04. 10.
Bankot nem, de kockázatitőke-alapot létrehoz a világ leggazdagabb magyar üzletembere

novekedes.hu, 2024. 04. 10.
Az Interactive Venture Partners bejelentette az első kockázati-tőke alapjának megalakulását

computertrends.hu, 2024. 04. 10.
Tőkevonzás az egészségügyi innovációkba - ComputerTrends

kaposvarmost.hu, 2024. 04. 10.
Karikó Katalin megtartotta akadémiai székfoglaló előadását

3szek.ro, 2024. 04. 10.
Karikó Katalin megtartotta akadémiai székfoglaló előadását

preshaz.eu, 2024. 04. 11.
Tudományos olimpia

gondola.hu, 2024. 04. 11.
Hazánk ifjú tudósjelöltjei a tudományos olimpiai döntő kapujában

innoteka.hu, 2024. 04. 11.
Ifjú tudósjelöltjek a tudományos olimpiai döntő kapujában

techmonitor.hu, 2024. 04. 11.
Magyarország ifjú tudósjelöltjei a tudományos olimpiai döntő kapujában

hirado.hu, 2024. 04. 11.
Magyarország ifjú tudósjelöltjei a tudományos olimpiai döntő kapujában

hirplaza.hu, 2024. 04. 11.
Ifjú magyar tudósjelöltek az olimpiai döntő kapujában

magyarhirlap.hu, 2024. 04. 11.
Ifjú magyar tudósjelöltek az olimpiai döntő kapujában

hir.ma, 2024. 04. 11.
Az Interactive Venture Partners 50 millió eurós alapot indított régiós kezdő vállalkozások támogatására

webradio.hu, 2024. 04. 11.
Az Interactive Venture Partners 50 millió eurós alapot indított régiós kezdő vállalkozások támogatására

uzletem.hu, 2024. 04. 11.
Családi vagyonból 50 millió eurós alapot indítottak régiós kezdő vállalkozások támogatására -

pharmaonline.hu, 2024. 04. 11.
Orbán Gábor: A hazai gyártókat részesítse előnyben a kormány

nkfih.gov.hu, 2024. 04. 11.
Hazánk ifjú tudósjelöltjei a tudományos olimpiai döntő kapujában

folyoiratok.oh.gov.hu, 2024. 04. 11.
Hazánk ifjú tudósjelöltjei a tudományos olimpiai döntő kapujában

m1, Híradó M1 12:00, 2024. 04. 11.
A járműipar történetének egyik legnagyobb átalakulása zajlik, mondta Fábián Gergely

ictglobal.hu, 2024. 04. 12.
A "garázs-startup" jelenség hivatalosan is halott

computertrends.hu, 2024. 04. 12.
50 millió eurós alap indult régiós kezdő vállalkozások támogatására

Innotéka, XIV.évfolyam, 2024. április, 9-. oldal
Az ELI ALPS várja a felhasználókat

Innotéka, 2024. 04. 13., 20-21. oldal
Magyar Innovációs Nagydíjat kapott az Egis

insiderblog.hu, 2024. 04. 13.
Magyarország ifjú tudósjelöltjei az OTIO kapujában - Insiderblog.hu

profitline.hu, 2024. 04. 13.
Ötvenmillió eurós alapot indított az Interactive Venture Partners

tozsdeforum.hu, 2024. 04. 14.
Interactive Venture Partners - 50 millió eurós alap

nkfih.gov.hu, 2024. 04. 15.
Magyarország ifjú tudósjelöltjei a tudományos olimpiai döntő, az OTIO kapujában

digitalhungary.hu, 2024. 04. 15.
Teljes lendületben az új ELTE-s startupperek

figyelo.hu, 2024. 04. 15.
Nagy Márton a Világgazdaságnak: mindenki érezni fogja a növekedést

hvg.hu, 2024. 04. 15.
A félig titkos stratégia, amivel Nagy Márton 2030-ra felemelné a magyar gazdaságot

innoteka.hu, 2024. 04. 16.
Teljes lendületben az új ELTE-s startupperek

szeged.hu, 2024. 04. 16.
Karikó Katalin betartotta ígéretét, elhozta Szegedre a Nobel-díját

hvg.hu, 2024. 04. 16.
Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetemnek ajánlotta fel a Nobel-díjával járó félmillió dollárt

index.hu, 2024. 04. 16.
Karikó Katalin az SZTE-nek adományozza a Nobel-díjával járó több mint félmillió dollárt

kamaraonline.hu, 2024. 04. 16.
50 millió eurós alap indult régiós kezdő vállalkozások támogatására

femcafe.hu, 2024. 04. 16.
Külföldön is felfigyeltek Karikó Katalin tettére, tényleg csak még büszkébbek lehetünk rá

KlubRádió, 2024. 04. 16.
Karikó Katalin biokémikus a Szegedi Tudományegyetemnek adományozza a Nobel-díjával járó több mint félmillió dollárt

digitalhungary.hu, 2024. 04. 17.
Informatikai pályaorientációs napon segítik női szakértők az iskolás lányok elhelyezkedését

InfoRádió, Mérleg 17:45, 2024. 04. 17.
Összeállítás: Elindult a Richter Gedeon Nyrt. és a magyarországi Bosch csoport közös innovációs pályázata

Radiocafe, Millásreggeli, 2024. 04. 17.
Interjú Barabás Rékával, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Tudáshasznosítási Igazgatóságának vezetőjével

index.hu, 2024. 04. 18.
75-150 millió forint vissza nem térítendő támogatás képzésekre: kkv-któl a nagyvállalatokig igényelhető

agroinform.hu, 2024. 04. 18.
Rangos elismerésben részesült az Agrofeed Kft. pályázata

uzletem.hu, 2024. 04. 18.
Visszajelzéseket és javaslatokat vár a Nemzeti Innovációs Ügynökség

magro.hu, 2024. 04. 18.
Agrárdigitalizáció a HUN-REN szervezésében: az értékelés és a kutatásokat segítő mesterséges intelligencia is téma volt

baon.hu, 2024. 04. 18.
Kecskeméti találmány az innovációs versenyen

magyarhirlap.hu, 2024. 04. 19.
Megújította együttműködését a szellemi tulajdon hivatala és a HUN-REN kutatási hálózat

index.hu, 2024. 04. 19.
Már az ENSZ-főtitkár asztalán van egy rejtélyes magyar innováció

mandiner.hu, 2024. 04. 19.
Makroverzum: a fenntarthatóság és az ESG találkozási pontja

raketa.hu, 2024. 04. 19.
A mesterséges intelligencia segítségével forradalmasítja a daganatos betegségek kezelését egy magyar startup

economx.hu, 2024. 04. 19.
Óriási segítséget kaphatnak a magyar vállalkozások, egy karnyújtásnyira vannak az uniós források

ictglobal.hu, 2024. 04. 19.
Girls in ICT Day: a jövő női informatikusait inspirálják

insiderblog.hu, 2024. 04. 19.
Virtuális térben és AI támogatással is fejlődhetnek a több -

novekedes.hu, 2024. 04. 19.
Síkra szállnak a szellemi tulajdonvédelemért

pharmaonline.hu, 2024. 04. 19.
Megújította együttműködését a szellemi tulajdon hivatala és a HUN-REN kutatási hálózat

webradio.hu, 2024. 04. 19.
Megújította együttműködését a szellemi tulajdon hivatala és a HUN-REN kutatási hálózat

medicalonline.hu, 2024. 04. 19.
Megújította együttműködését a szellemi tulajdon hivatala és a HUN-REN kutatási hálózat

weborvos.hu, 2024. 04. 19.
Együttműködnek a kutatás-fejlesztés eredményeinek tulajdonjog-védelmén

jogaszvilag.hu, 2024. 04. 19.
Megújította együttműködését a szellemi tulajdon hivatala és a HUN-REN kutatási hálózat -

uzletem.hu, 2024. 04. 19.
Megújította a partnerséget az SZTNH és a HUN-REN

uzletem.hu, 2024. 04. 19.
Öt év alatt 150 magyar startupba fektet be 8 új kockázati tőkealap

bama.hu, 2024. 04. 21
A mesterséges intelligencia volt a középpontban

kalauz.hu, 2024. 04. 21.
Környezetvédelmi Innovációs Díjat nyert a műegyetemi fiatalok innovációja

novekedes.hu, 2024. 04. 21.
Mennyire innovatív a magyar?

MATEHETSZ Hírlevél, 2024. április,
4 kiváló fiatal került be a Global Talent Mentoring Programba

MATEHETSZ Hírlevél, 2024. április,
XV. Kárpát-medencei Tehetségnap 2024.03.23.
Szerkesztő: Pazsák Zsófia, Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor. A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (+36 1) 2000-731, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.