XXXIII. évf. | 2023. február 28. | 4. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
MAFITUD
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Horizont Európa
Várható események
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Jelölőbizottsági ülés

A MISZ elnöksége a teljes körű tisztújítás előkészítésére, az alapszabály értelmében, Előkészítő Bizottságot/Jelölőbizottságot kért fel. Az egyes tisztségek betöltésére történő jelölés és pályázat beadási határideje lejárt, ezért a Jelölőbizottság 2023. február 20-án ülést tartott a MISZ székhelyén.

A teljeskörű tisztújításra beérkezett jelölések és pályázatok előzetesen már összesítésre kerültek, s a jelölőlapot minden bizottsági tag megkapta. Dr. Pakucs János vezetésével a Jelölőbizottság tagjai (Dr. Jakab László, mb. ügyvezető igazgató, Némethné Riba Nikoletta, marketing igazgató és Dr. Dombi Viktor, FB elnök) egyesével átnézték ezen a jelölőlapon szereplő összes pályázatot. A különböző tisztségekre (Elnök, Ált. elnökhelyettes, Alelnök, Elnökségi tag, Felügyelő Bizottsági tag, Választmányi tag) javasolt személyek jelentős részével egyeztettek és előkészítettek egy jelentősen csökkentett listát, amit még tovább egyeztetnek az érintettekkel. A végleges lista ezután készül el és a tavaszi közgyűlésre kerül előterjesztésre.

MISZ elnökségi ülés

Az idei év első MISZ elnökségi ülését 2023. március 1-én, 15:00-kor tartjuk a MISZ székhelyén (1116 Budapest, Fehérvári út 108-112., földszinti tárgyaló).

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
 2. MISZ stratégiai célkitűzés tervezet megbeszélése
 3. 2023 1. féléves Választmányi ülés kitűzése és napirendje
 4. 2023. évi tisztújító közgyűlés napirendje és a tisztújításra kiküldött pályázati felhívás értékelése
 5. Egyebek

MISZ találkozó a regionális igazgatókkal

Az április végére, május elejére tervezett tisztújító közgyűlés előkészítése érdekében személyes egyeztetéseket kezdeményezett a MISZ a Szövetség Regionális Képviseleteinek igazgatóival. A konzultációk témájának a MISZ megújuló stratégia tervezetének megvitatását, a tisztújításhoz lehetséges jelölések áttekintését, a folyamatban lévő és tervezett fejlesztések bemutatását terveztük.

Február 14-én, Győrben, a MISZ Nyugat-dunántúli Regionális Képviselet igazgatójával, Budavári Lászlóval, az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht., ügyvezető igazgatójával egyeztetett Dr. Jakab László ügyvezető igazgató és Pazsák Zsófia ügyvezetőigazgató-helyettes.

Február 23-án, Dr. Szépvölgyi Ákossal, a Közép-dunántúli Regionális Képviselet igazgatójával, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával folytattak megbeszélést a fenti témakörökben.

Szabadalomkutatás

A 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia második fordulójába jutott versenyzői részére - amennyiben ezt a választott témájuk indokolttá tette - Szövetségünk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (SZTNH) közösen szabadalomkutatást szervezett.

Az online felkészítőre 2023. február 20-án és február 21-én került sor, ahol a 49 fiatal versenyző tájékoztatást kapott a különböző jogvédelmi formákról és önálló szabadalomkutatást végezhettek Takács Lászlóné, az SZTNH munkatársa segítő felügyelete mellett.

Egymás ellen küzdöttek a robotautók

Cseles pályák, éles kanyarok és néhány ütközés is volt a 14. alkalommal megrendezett RobonAUT verseny döntőjén. 2023. február 11-én tagintézményünk, a BME Q épület aulájában végre újból személyes jelenlét mellett tartották meg a finálét, amelyen 8 csapat, köztük 5 junior és 3 senior formáció mérkőzött meg egymással.

Az autonóm járművek viadalát a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) féléves tantárgya keretében végzett szakmai munka utolsó felvonásaként rendezték meg. A kurzust zömében villamosmérnök és mechatronikai mérnök szakos hallgatók vették fel, akik fél éven át dolgoztak az önvezető autók megalkotásán. A tervezési, fejlesztési és építési munkák előrehaladásáról több körös kvalifikációk során számoltak be a fiatalok, míg végül az egyes mérföldköveken megfelelt formációk állhattak a rádiós startkapuhoz.

A mérnökhallgatói megmérettetés két futamból állt: egy gyorsasági és egy ügyességi kategóriából. Utóbbi ügyességi pálya úthálózatát (labirintusát) számos csomóponttal bonyolították. E pálya nyomvonalát a hallgatók már előzetesen megismerték, a döntőben az volt a feladatuk, hogy felfedezzék a csomópontok mentén található kapukat, és minél rövidebb idő alatt teljesítsék a pályát. A feladatot nehezítette, hogy a pályán egy önvezető "kalózautó" is jelen volt és mérsékelt sebességgel közlekedett. E jármű helyzetét a verseny szervezői rádiós jelekkel hozták a versenyzők tudomására. A futamot a Bit Bangers nevű formáció nyerte, mögöttük 5 ponttal maradt el a második helyezett AUToBOT team.

További információk az alábbi linken.

"Egy kutató a tudományterülete és a jövő generációi felé is felelősséggel tartozik"

Az újrahasznosítható polimer kompozitokban rejlő lehetőségeket és a környezetbarát égésgátlást kutatja Toldy Andrea, a BME GPK Gábor Dénes-díjas kutatónője.

"Mérnökként és kutatóként egyaránt nagyon nagy megtiszteltetés a díj, egyben pozitív visszajelzés a kutatócsoportunk eddigi munkájával kapcsolatosan és felelősség is a jövőre nézve" - fogalmazott Toldy Andrea, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Polimertechnika Tanszékének egyetemi tanára. A vegyészmérnök kutató a polimerek és kompozitjainak technológiai célú alkalmazása és gyakorlati megvalósítása terén folytatott sokirányú, eredményes kutatómunkájáért, a megújuló forrásból származó epoxigyanta kompozitok előállításáért és epoxigyanták környezetbarát égésgátlásáért, a multifunkcionális bevonattal értéknövelt polimer rendszerek egylépéses előállítása terén végzett kutatásaiért, valamint a polimerek éghetőségi paramétereinek előrejelzésére alkalmas mesterséges neurális hálón alapuló algoritmus létrehozásáért Gábor Dénes-díjban részesült.

Az elismerést Czigány Tibor, a BME rektora nyújtotta át Toldy Andreának a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

További információk a következő linken.

A TargetEx Kft. innovatív vírusdiagnosztikai reagenseket fejleszt

Tagszervezetünk, a TargetEx Kft. bejelentette, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett EUROSTARS - Az Innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvétel támogatása (kódszám: 2022-1.2.7-EUROSTARS) pályázati program keretében elnyert támogatással új kutatás-fejlesztési projektet indít "Vírusdiagnosztikai reagensek fejlesztése nukleinsav izolációs lépés kihagyásával" címmel. A projekt összköltsége várhatóan több, mint 164 millió forint lesz, melyhez 121 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap a vállalkozás.

A TargetEx Kft. (www.targetex.com, info@targetex.com) 2002-ben alakult, 100%-os magyar tulajdonban levő, független, biotechnológiai kisvállalkozás. Szolgáltatásait és termékeit a gyógyszerkutatás és fejlesztés korai, preklinikai fázisában szükséges biológiai tevékenységek piaci szegmensén kínálja mind Európában, mind pedig az Egyesült Államokban. A TargetEx Kft. szolgáltatások nyújtása mellett nemzetközi és magyar tudományos kutatás-fejlesztési együttműködésekben is részt vesz. A társaság versenyelőnyét a képzett kutatógárda, és az általuk végzett munka elismert szakmai színvonala jelenti.

MAFITUD

International Swiss Talent Forum 2023

2023. február 7. és 11. között, Svájcban, Lausanne-ben, immár 12. alkalommal került megrendezésre a Swiss Talent Forum, melynek témája a "Körforgásos gazdaság" volt. A Svájci Fiatalok a Tudományban Alapítvány által szervezett fórum célja, hogy a 18-23 éves korosztály tehetséges fiataljai megoszthassák egymással és szakemberekkel a gondolataikat, és emellett magas rangú tudományos, üzleti és politikai szakemberektől tanulhassanak. Az idei esemény 70 résztvevője 25 országból érkezett, Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Kovács Nóra-Anna, a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny I. díjasa képviselhette.
Nóra a 6 tagú csapatával, arra a kérdésre próbált megoldást találni, hogy van-e mód a szellemi tulajdonjogok rendszerének felhasználásával globális szinten felgyorsítani a körforgásos gazdaságra való átállást. Ennek érdekében először szakemberektől tanulhattak a jelenlegi szabadalmi rendszerről, a szellemi tulajdonról, a nemzetközi Szellemi Tulajdon Világszervezetről (WIPO), amely a TRIPS-megállapodás által meghatározott globális szabványok alapján felügyeli a szabadalmakat és a WIPO Green kezdeményezésről, amely a "zöld" szabadalmakat próbálja támogatni. Emellett számos meghívott szakértő osztott meg velük haladó előadói és írói ismereteket, melyeket gyakorlatokkal iktattak be.
Eredményeiket Nóra vezetésével a nemzetközi csapat egy 6 perces előadás keretében sikeresen prezentálta az alapítvány munkatársai, résztvevők és meghívott vendégek előtt. Összességében Nóra alkalmazhatta az Innovációs Verseny során szerzett tapasztalatait nemzetközi mezőnyben.

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Az SZBK kutatóinak vezetésével kidolgozott, világviszonylatban is új laboratóriumi vizsgálati módszer jelentős előrelépést jelent az antibiotikum-kutatásban

Az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpontban (SZBK) működő Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium két nemzetközileg elismert kutatója, Kintses Bálint és Pál Csaba vezetésével új funkcionális metagenomikai vizsgálati módszert dolgoztak ki. A DEEPMINE-nak (Reprogrammed Bacteriophage Particle Assisted Multi-species Functional Metagenomics) elnevezett eljárással a klinikai gyakorlat szempontjából releváns kórokozók új antibiotikumokkal szembeni rezisztenciájának valószínűsége a jelenleg széles körben alkalmazott módszereknél élethűbben modellezhető. A DEEPMINE segítségével előrevetíthető a gyógyszerjelölt antibiotikumok várható hatékonysága, így már a fejlesztés korai stádiumában értékes segítséget nyújthat a legígéretesebb kutatási irányok megtalálásához. A budapesti, pécsi és izraeli kutatók közreműködésével végzett tudományos munka részleteit és a világviszonylatban is nagy érdeklődésre számot tartó eredményeket bemutató tanulmányt a rangos Nature Microbiology című folyóiratban publikálták.

További információk: Az SZBK kutatóinak vezetésével kidolgozott, világviszonylatban is új laboratóriumi vizsgálati módszer jelentős előrelépést jelent az antibiotikum-kutatásban

A TTK kutatói által azonosított vízoldható, fénnyel lehasítható blokkolócsoportok lehetővé teszik a fotoaktiválható kemoterápia klinikai alkalmazását

Az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Szerves Kémiai Intézetében működő Kémiai Biológia Kutatócsoport munkatársai legújabb kutatásukban a kemoterápiás szerek szelektivitásának növelése céljából olyan zöld, narancssárga vagy vörös fénnyel lehasítható vízoldható blokkolócsoportokat azonosítottak, amelyek lehetővé teszik a fotoaktiválható kemoterápia klinikai transzlációját. Az eredményeket bemutató publikáció az egyik legrangosabb kémiai folyóiratban, a Journal of the American Chemical Societyben jelent meg.

További információk: A TTK kutatói által azonosított vízoldható, fénnyel lehasítható blokkolócsoportok lehetővé teszik a fotoaktiválható kemoterápia klinikai alkalmazását

Sikerrel zárult a mesterséges intelligencia és az autonóm rendszerek területén született hazai kutatási eredményeket és alkalmazásokat bemutató AI&AUT EXPO

Az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) által koordinált Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium és Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium, valamint a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. társszervezésében 2023. február 14-15-én rendezték meg az AI&AUT EXPO elnevezésű nemzetközi szakmai konferenciát a Vasúttörténeti Parkban. A rendezvényen több ország mintegy 60 előadójától hallhattak előadásokat az érdeklődők, és többek között Maróth Miklós, az ELKH elnöke is nyitóbeszédet mondott. Az előadásokat szakmai kiállítás kísérte, melynek keretében a kutatóintézetek, egyetemek demonstrációi mellett a nemzeti laboratóriumok ipari partnereinek megoldásait is megtekinthették a résztvevők.

További információk: Sikerrel zárult a mesterséges intelligencia és az autonóm rendszerek területén született hazai kutatási eredményeket és alkalmazásokat bemutató AI&AUT EXPO

HÍREK | Horizont Európa

Horizont Európa program

A Horizont Európa program az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramja. A programban különböző tématerületeken, különböző fázisban tartó kutatási és innovációs projekteket, valamint nemzetközi hálózat és innovációs ökoszisztéma építő projekteket lehet konzorciumban megvalósítani. A kutatóhelyek (felsőoktatási intézmények, ELKH kutatóintézetek) mellett az innovatív vállalkozások és szakmai szervezetek is részt vehetnek a projektekben. Kizárólag a nemzetközi szinten innovatív KKV-k számára kiírt EIC Accelerator felhívásra a KKV-k önállóan nyújthatnak be pályázatot. A programról magyar nyelvű honlapon is lehet tájékozódni: https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/ . A honlapon megtalálható a program felépítése, a legfontosabb témák bemutatása és az egyes témákban tartott hazai előadások, aktuális pályázatok (jelenleg közel 500 felhívás), melyek a listából programonként szűrhetők. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalban dolgozó nemzeti kapcsolattartók nyújtanak segítséget a magyar szervezetek számára a megfelelő pályázat kiválasztásához, a pályázatok elkészítéséhez, konzorciumi partnerkereséshez.

Várható események


TIP KLUB - Kutatási és innovációmenedzsment a KFI projekt együttműködésekben

A Miskolci Egyetem Vállalati Kapcsolatok és Innovációs Igazgatósága 2023. március 3., 13:00 - 17:10 óra között rendezi meg a TIP KLUB - Kutatási és innovációmenedzsment a KFI projekt együttműködésekben című rendezvényét.

Helyszín: Miskolci Egyetem, Startup Központ

A rendezvény szakmai programja megtekinthető a TIP Klub honlapján.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Regisztráció az alábbi linken.

OTIO tudománykommunikációs tréning

2023. március 4-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kerül megrendezésre az első OTIO tudománykommunikációs tréning.

A 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia második fordulójában a Magyar Innovációs Szövetség lehetőséget biztosít a pályázóknak, hogy a tudománykommunikációban, előadásmódban hasznos gyakorlati tudásra tegyenek szert.

Részletes program:

2023. március 4., szombat
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Q Épület, QB F13 terem

09:30-10:00
Regisztráció
10:00-10:10
Köszöntő, Dr. Jakab László, az OTIO zsűri elnöke
10:10-10:25
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkár előadása a tudományos előadásmódról, retorikáról, az általa alkalmazott előadásmódokról
10:25-10:40
Dr. Filák László, az SZTNH osztályvezetőjének előadása a szabadalomkutatás hasznosságáról a tudományos kutatások során
10:40-11:00
Dr. Balázs Gergely György, a Rolls-Royce Hungary Kft. ügyvezető igazgatójának előadása a nemzetközi tárgyalástechnikákról
11:00:11:15
Hild Imre, a MISZ Startup Tagozat vezetője, a Global Tractio vezérigazgatójának "Hogyan kezdd gyorsan és hatékonyan a startupod építését?" c. előadása
11-15-11:30
SZÜNET
11:30-11:40
Dr. Jakab László előadása a tudományos és kutatási pályázatok készítéséről
11:40-11:50
Molnár Janka Sára, OTIO nagykövet bemutatkozása, nemzetközi tapasztaltok megosztása
11:50-12:00
Zsigó Miklós, OTIO nagykövet bemutatkozása, nemzetközi tapasztaltok megosztása
12:00-13:15
Ivánka Gábor, MAFITUD elnök tapasztalatai a nemzetközi versenyekről, workshop gyakorlatok


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Fókuszban a női feltalálók - nemzetközi videópályázat

"A nők és a szellemi tulajdon - az innováció és a kreativitás felgyorsítása" az idei mottója a szellemi tulajdon világnapjának, amelyet a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) szervez 2023. április 26-án. Ehhez kapcsolódóan videópályázatot is hirdettek, amellyel a legügyesebbek akár 5 ezer svájci frank értékű digitális eszközt is nyerhetnek. Jelentkezni március 19-ig lehet.

Minden évben április 26-án ünnepeljük a szellemi tulajdon világnapját, amelyet a WIPO mindig más-más tematika köré szervez. Az idei világnap a női feltalálókra, alkotókra és vállalkozókra fókuszál. Bár a nők kiváló képeségeikkel és kemény munkájukkal hozzájárulnak a világ alakításához, mégis gyakran komoly nehézségekkel néznek szembe, amikor tudást, képzettséget, erőforrást vagy támogatást kívánnak megszerezni. A világnaphoz kapcsolódó videópályázat éppen ezért kiváló alkalom arra, hogy bárki megossza gondolatait a nők innovációban és a jövő formálásában betöltött szerepéről.

Nevezni legfeljebb 90 másodperces videóval lehet, amely bemutatja, miért fontos, hogy a nők bekapcsolódjanak a szellemitulajdon védelmébe. A videó bemutathatja a női feltalálók, alkotók és vállalkozók kreativitását és innovációját, hangsúlyozva, hogy a szellemitulajdon-jogokkal a nők miként tudnak nagyobb hatást gyakorolni a társadalomra és a gazdaságra, illetve milyen közösségi haszna van annak, ha a nők minél nagyobb számban vesznek részt az innovációs és szellemi tulajdoni ökoszisztémában.

A pályázatokat az alábbi oldalon kell regisztrálni legkésőbb 2023. március 19-ig: https://wipd-2023-video-competition.wipo.int/

A regisztráció lezárása után 10 videót választanak ki, amelyek április 13-ától lesznek elérhetők a pályázathoz kapcsolódó internetes platformon: itt egy szavazás dönti majd el, mely 3 pályamunka lesz a győztes. A végeredményt április 26-án hirdetik ki.

Az első helyezett 5 ezer, a második 3 ezer, a harmadik ezer svájci frank értékű digitális eszközben részesül. A 10 kiválasztott videó készítői emellett képzési lehetőséget is kapnak a WIPO Academy-től.

Jelentkezési feltételek:
Legalább 18 éves életkor.
Egyének és csoportok (legfeljebb 10 fős) is pályázhatnak.
A videó készítőjének rendelkeznie kell a videó feltöltéséhez szükséges minden joggal.
Nem lehet olyan videót beküldeni, amelyet korábban már online közétettek, más pályázaton bemutattak vagy díjaztak.
A videó nem sérthet szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, üzleti titkot, formatervezési mintát, megkülönböztető jelzést, szerződéses kötelezettséget vagy bármilyen más szellemitulajdon-jogot, illetve harmadik fél bármilyen egyéb tulajdonjogát.
A videóhoz csatolni kell annak szöveges átiratát a következő nyelvek valamelyikén: arab, kínai, angol, francia, japán, portugál, orosz vagy spanyol.

Bővebb tájékoztatás a www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/ oldalon olvasható.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete - A kezdetektől a huszadik század végéig - Akadémiai Kiadó, 2011 - 5. javított, bővített kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése

A szerencséseknek, akik ismerik, akárcsak híréből is, Simonyi professzor legendás munkásságát, óriási szakmai tudását és szinte végtelen lelkiismeretességét, jószerint már e könyvének puszta címe is elég ahhoz, hogy tudják: magasan kiemelkedő remekművet kapnak benne.

Simonyi a bámulatos tudása miatt leginkább csodált, legendákkal övezett professzorunk volt a 60-as évekbeli Műegyetem Villamosmérnöki Karán. Kegyetlenül nehéz tárgyakat tanított, és mégis nagyon szerettük az előadásait, főként azért, ahogyan elénk tárta azok tudományát. Legfőképp ő ébresztett rá bennünket, hogy a szaktudás birtoklása nemcsak szakma, hanem kultúra is. E hatalmas művében is szinte egyenlő hangsúlyt kap a cím két kulcsszava: a fizika és a tudományának kultúrája. Előszavában ő így ír róla: "A könyv igen széles olvasóréteg számára íródott. Úgy képzelem, hogy a nem szakember is követni tudja - természetesen némi szellemi erőfeszítés árán (és az ő tudásából részesülni minden erőfeszítést megér! - OP) - a lényeges gondolatmeneteket, ugyanakkor a szakfizikus számára is van a könyvnek mondanivalója."

A szakmailag feltétlenül kompetens Akadémiai Kiadó ajánlójából idézve: "A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, melyek a 20. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz."

Csurgay Árpád, későbbi akadémikus, aki Simonyi mellett fiatal oktatónk volt és ifjú zseni hírében állt, "Simonyi Károly életműve megőrzendő, az európai ifjúság jeles öröksége" címmel egyebek közt így beszél róla: "Simonyi Károly a huszadik század magyarországi szellemi életének óriása. "Egész életemen végigkísért a szintetikus látásmódra és az enciklopédikus műveltségre való törekvés"- mondja magáról. Szintetizáló tudós volt, aki átlátta a kor fizikai világképének egészét. Varázsló volt, akinek magyarázatai egyszerűvé és érthetővé varázsolták a bonyolultnak tűnő valóságot." (https://www.facebook.com/groups/173892289306536/files/) S ha egyszerű talán csak Csurgay szintjén volt, kétségkívül átláthatóvá és érthetővé tette számunkra a nehéz szaktárgyakat, akárcsak e könyve a fizika tudományát.

Ismét az Akadémiai Kiadó ajánlójából (mert tökéletesen találó a jellemzés):
"A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják.

A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja."

Sokatmondóak már a nagy részek címei is: ? Az antik örökség ? Az örökség sáfárai ? Rombolás és alapozás ? A klasszikus fizika kiteljesedése ? A XX. század fizikája.
"A tartalom frissítésén és a szükséges javításokon túl különleges kiállítású kötet elkészítését tűztük ki célul." - írja előszavában a Kiadó. Ragyogó szépen sikerült!

David Sulzer: Zene, matematika és elme - Pallas Athéné Könyvkiadó, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

Van egy csodálatos technológia, amely többé-kevésbé egyszerű fizikai eszközökkel tudja befolyásolni az emberek hangulatát, érzelmeit. Minderre még telekommunikációs csatornákon keresztül is képes. Ez a zene.

Ez a magyarázó ábrákban is gazdag könyv multidiszciplináris tudásra támaszkodó, intellektuális csemegét kínáló felfedezőút az emberi lélek egyik nagy rejtelmébe, a zene varázsának működésébe. Vezetőnk abszolút profi: a Columbia Egyetem honlapjáról idézve: "Az Egyetem Orvostudományi Központja Pszichiátriai, Neurológiai és Farmakológiai Tanszékeinek professzora. Laboratóriuma fontos eredményekkel járult hozzá az agy mechanizmusainak kutatásához. Dave Soldier művésznéven zeneszerző és előadóművész is, a klasszikus dzsessz és pop világának sok kimagasló alakjával dolgozott. Kutatásai egy része a zene és az idegtudomány kapcsolatát vizsgálja."

Csak emberi? Hajlamosak vagyunk hinni, hogy a zene is egyike azon teljesítményeknek, amelyek csak az ember sajátjai. Sulzer egy fejezetet szentel a kérdésnek, hogy "A zene vajon kizárólag az emberi faj kiváltsága? Más állatok is képesek hangszeren játszani?" Kutatási eredményekre hivatkozva állítja, hogy létezik az állatok által alkotott zene, s "Ha ragaszkodunk az elképzeléshez, hogy a zene alkotása és élvezete teszi az embert különlegessé, akkor a madárdalt »nem zene«-ként felcímkézve kellene félresöpörnünk, ennek alátámasztására azonban még egyetlen valamirevaló érvet sem hallottam. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk az állatok által alkotott zenét és hangokat, túl kell lépnünk bizonyos, kifejezetten a mi fajunkra jellemző korlátokon." Ám ha a megkérdőjelezés eretnekségére vetemedünk, rögvest a zene mibenlétének egyik alapvető kérdéséhez jutunk, s ez a tudatosság. Aligha kétséges, hogy az ember tudatosan használja a zenét akár önmaga szórakoztatására, akár arra, hogy másokban érzelmeket váltson ki (a munkavégzést segítő munkadalt most tegyük félre.) Vajon a madarak, vagy épp az általa említett békák, egerek, halak is hasonlóképp tudatosan használják a hangkeltést? (A 'szerelmi alkalmazás', legyen bár az szerenád, hívogató madárfütty vagy egyéb állati hang, a maga határozott rendeltetésével bizonyára inkább tekinthető kommunikációnak, mint zenének.)

Az ember zenéje kétszer vagy épp háromszor születik meg. Először az alkotójában, aki összeilleszti a hangokat és szüneteket (dallamokat, hangszíneket, ritmusokat). Másodszor az előadóban, ha más szerzeményét játssza. Harmadszor a befogadóban, amilyen érzelmeket, gondolatokat benne ébresztenek a hallottak. Vitathatatlanul emberi sajátosság, hogy a befogadót ebben akár döntő módon is befolyásolhatja a tanult ízlése, zeneértése. Fontos jellemzője a befogadásnak, hogy tömegeket nagyon hatékonyan lehet befolyásolni őket elárasztó, megfelelő zenével, amely sokukban pszichedelikus hatásra képes,

A Columbia Egyetem ajánlójából: "E könyv életteli betekintést ad a zene mögött álló matematikába, fizikába és idegtudományba, olymódon, hogy követni tudják a tudományos háttérrel nem bírók is. Sulzer elmagyarázza, hogy a zene érzékelése miért öleli fel a hang fizikáját, a fül funkcióit, az agy hallási folyamatait és az érzelem fiziológiáját. Olyan témákba mélyül el, mint a zenei skálák, ritmusok, hangolás és harmóniák mögött álló matematika, Pitagorasz napjaitól a hanghullámok technológiai manipulációjáig (sőt, beszél olyasfajta zenéről is, amelynél az agy elektromos hullámait alakítják zenei hangokká - OP). Körképet ad a világ különféle zenei stílusaitól a kánon-formában írt zenéig, a hip-hopig, a kísérleti zene történelméig, s a különféle állatok hangjaiig. Hatalmas és széleskörű tudásanyagot sorakoztat fel, hogy segítse az olvasót felfedezni az általános elveket a zene mögött, amelyet ők jelentést hordozónak találnak".

Sulzer használati útmutatója e könyvéhez: "Azoknak a zenészeknek és zenerajongóknak szól, akiknek nincs túl sok kapcsolata a matematikával, a fizikával és a biológiával. Úgy írtam meg, hogy a megértéséhez nem szükségesek az iskolában tanult szorzásnál és osztásnál mélyebb matematikai ismeretek. Javaslom a kedves olvasónak, hogy kezdje azzal a fejezettel, amelyik felkeltette az érdeklődését, eméssze kicsit, majd olvassa újra a jobb megértés kedvéért. Őszintén szólva, én már három évtizede űzöm foglalkozásszerűen a kutatómunkát, mégis szükségét érzem, hogy időről időre újra áttanulmányozzam a fejezeteinek egyes alapvetéseit. A legjobb, ha apránként igyekszünk elsajátítani. Egyes területek megértéséhez az emberiségnek évszázadokra volt szüksége, és - különösen a könyv vége felé előkerülő témák kapcsán - még bőven maradt felfedeznivaló."

A fejezetek: • Bevezetés • A hang tulajdonságai • A hangmagasság, a hangsorok és az összhangzat matematikája • Hullámok és felharmonikusok • A hang és a rezgés matematikája • A ritmikai szerkezet matematikája • A ritmushoz kötődő agyi mechanizmusok • Az érzelmek idegrendszeri mechanizmusa • A fül fiziológiája • A hang mélyagyi fiziológiája • Hallászavarok, érzékcsalódások, hallucinációk • Állati hangok, dalok és zene

Oded Galor: Az emberiség utazása - A modern világ egyenlőtlenségének okai - LIBRI Kiadó, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

"Mert a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a mije van." (Mt 13.12) - de miért??? Galor itt az emberiség történelmének és abból következő jelenének és jövőjének egyik legfontosabb problémakörére keres magyarázatokat és válaszokat. Olyan feszültségek okaira és következményeire, amelyek már rengeteg fájdalmat és pusztítást okoztak népeknek és embereknek, s szó szerint sorsdöntő kérdés mindenki számára, miként alakulnak ezek a továbbiakban: enyhülnek, vagy épp a létében fenyegetik a civilizációt, s miként enyhíthetők.

GrowthLab Harvard University ismertetője: "Galor a Brown University közgazdász professzora, és az Egyesített Növekedéselmélet alapító gondolkodója. Ez az elmélet igyekszik feltárni a fejlődés, a prosperitás és az egyenlőtlenségek alapvető okait az emberiség történelme egészében. Életműve idevágó felismeréseit világszerte tartott, kimagasló presztízsű előadásain ismertette. Felfedezéseit e művébe sűrítette, amely világszerte 28 nyelven jelenik meg, Könyvét a Harvard Kennedy School-ban mutatta be." (Kiemelések tőlem)

Penguin Random House: "Kimagasló jelentőségű, felemelő áttekintés fajunk fejlődéséről a világ egyik élenjáró gondolkodójától. [Idézetekkel folytatja, ezekből]
 • »Hatókörében és ambíciójában páratlan... Minden olvasó tanul belőle, és sokab találják majd leblincselőnek.« -The Washington Post
 • »Lélegzetelállító. Egy új Sapiens!« (utalás Yuval Noah Harari nagy világsikerű könyvére [Hírlevél 2017/17.] - L'Express
 • »Szélsőségesen nagyratörő kísérlet, hogy megtegye a közgazdaságtanért, amit Newton, Darwin és Einstein tettek a maguk szakterületéért: létrehozni egy elméletet, amely magyarázattal szolgál csaknem mindenre. Lelkesítő, olvasható, zsargonmentes, szinte a lehetőségeken túlmenően nagy tudományos értékű.« -The New Statesman
 • »Mindent átfogó áttekintése a kulturálus, technológiai és oktatási erőknek.« - Financial Times
 • »Hatalmas történelmi freskó.« - Le Monde
 • »Elképesztő a hatókörében és az éleslátásával... a kulcsokat adja fajunk jobbá tételéhez.« -Nouriel Roubini (»Dr, Végzet«, világhírű közgazdász, a Válság- közgazdaságtan szerzője, aki a kutatási témájával és a 2008-as pénzügyi válság megjóslásával érdemelte ki becenevét. - OP)
 • »Briliánsan szövi össze a globális gazdaságtörténet szálait« - Dani Rodrik, a Harvard Egyetemen a nemzetközi politikai gazdaságtan professzora."
 • A Penguin így folytatja: "Ebben a magával ragadó utazásban az emberi létezés hajnalától napjainkig, a világhírű közgazdász és gondolkodó Galor egy érdekfeszítő megoldást kínál kettőre az emberiség legnagyobb rejtélyeiből. Miért az ember az egyedüli faj, amely kiszabadult - ugyan csak nemrég - a megélhetési csapdából, s ez lehetővé tette a számunkra, hogy minden másét messze meghaladó életszínvonalat élvezzünk? És szerte a világban miért olyan egyenlőtlenül fejlődtünk, ami hatalmas eltéréseket eredményezett a ma élő nemzetek között? Könyve szorongató igazságokat és a dolgok tartósan meghatározó lényegét tárja elénk, tanulságokkal és feladatokkal, amelyek reményt adnak és mélyrehatóak: nemek közti egyenlőség, befektetés az oktatásba, és a különbözőségek valamint a társadalmi kohézió közötti egyensúlyozás a kulcsai nem is csupán fajunk további sikerességének, hanem a túlélésének is."

  Ezt a sodró lendületű, rengeteg izgalmas gondolatban és felvetésben gazdag elemzést kár lenne kihagynia bárkinek, akit a téma érdekel. Ám, legyen bár eretnekség, hozzátesszük: ne kinyilatkoztatásként, a meghatározó igazságok felfedéseként olvassuk, hanem gondolkodva a mondottakon.

  A gazdaságtörténet sajátossága, hogy valójában addig képes nagyjában-egészében egzakt lenni, amíg a szorosan vett technikai kérdéseket tárgyalja, 'mérőműszerrel leolvasható' adatokat közöl értelmezés és értékelés nélkül. Ahogy kitekint a társadalmi vetületekre, -következményekre, -eredményekre és -problémákra, értékrendhez igazodik, márpedig azokból különbözőek vannak, értékválasztásokkal, s a mögöttük álló erőkkel és érdekekkel.

  Galornál is sokban kiérződik értékrendhez igazodás, az erre támaszkodó ítélet. Lehet épp igaza, de nem biztos, hogy mindig az a legjobb, vagy épp a kiküszöbölendő rossz, amit ő a választott értékrend alapján annak lát. Csak két példa, jelzésszerűen: Elmarasztalóan szól országokról, ahol "a korrupció alapjaiban járja át a társadalmat", de nem szól az értékrendi kérdésről, miként jelenhet meg valami gyanúsan hasonló másutt teljesen legális lobbizásként, hivatalosan elismert lobbisták, vagy újraválasztásukat kereső tisztségviselők révén. Másikuk: egyik fejezetcíme "Mezőgazdaság: a szükségszerű lépés." Harari viszont így beszél: "A mezőgazdasági forradalom a történelem legnagyobb csalása volt." (Yuval Noah Harari: SAPIENS - Az emberiség rövid története [Animus Kiadó, 2015]). S ha már hosszútávú történelmi áttekintés, vajon Harari tételének mai megfelelője, ha jól körülnézünk, nem olyasmi-e, hogy a fogyasztói társadalom a modern idők legnagyobb átverése? Miként illeszkedik az az "utazásunk" terepébe?

Picasso Versek - Jaffa Kiadó, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

Ha a 20. század legnagyobb marketing zsenijeire gondolunk, sokunknak Steve Jobs mellett Pablo Picasso és Salvador Dalí juthat eszébe.

Ha keresnénk az embert, akinek művészi munkássága a legjobban jellemzi a 20. sz. európai kultúráját, alighanem Picasso lenne az egyik legjobb választás. A hírével, viselt dolgaival, s méginkább a köré szőtt legendák gyakran meghökkentő arabeszkjeivel, Picasso művészete és élete - ami egy és ugyanaz - maga a csoda: a csúcsokat ostromló alkotó tehetség csodája, a nyughatatlanul mindig a megújulás lehetőségét kereső tehetségé, s - ha jól belegondolunk - a maga piacát biztos kézzel irányító marketing tehetségé. Csoda, hogy milyen bámulatos alkotásokat tudott létrehozni, és nem kevésbé csoda, mi mindent volt képes eladni - a szónak mind közvetlen, mind átvitt értelmében - alkotásként.

Carsten-Peter Warncke írja Picasso c. monográfiája (Taschen/Vince Kiadó, 2004) bevezető tanulmányában: "Lehet, hogy Picasso művészetének kizárólagos tárgya maga a művész, és nincs is más célja? Még ma sincs végleges válasz e kérdésekre. Kétségtelen, hogy a hagyományos elemző módszerekkel az ő művészete nem ragadható meg." Alighanem megáll: Picasso - akárcsak Dalí -roppant gazdag, sokszínű, óriási művészeti teljesítményként fénylő életművének legfőbb alkotása ő maga: a kép, amelyet a világban megalkotott magáról.

Henry Gidel Picasso c. könyvében (Európa Kiadó, 2004) egyebek közt így szól róla: "Picasso mindig a maga útját, kifejezésmódját kereste, és művészetében sohasem kötött kompromisszumokat, sőt ellenkezőleg... Mihelyt a közönségnek tetszeni kezdett az, amit csinált, neki máris elment a kedve tőle. Szinte kényszeresen kereste az új lehetőségeket - új témákat, technikákat, kifejezésmódokat - hogy a mondanivalóját minél jobban ki tudja fejezni. És pokolba mindazokkal, akiknek nem tetszenek a művei, legyenek a gyűjtők, a műkereskedők, vagy maga a nagyközönség!«"

Picasso valószínűleg remekül szórakozott, amikor olyan 'míves remekeket' bocsátott útjukra, mint a híres-nevezetes Femme fleur. Talán egynémely írásműve is így született. Tény viszont, hogy a The Guardian recenziója így szól a költészetéről: "Innovációi a perspektívában és a technikában évtizedekig csodálattal töltötték el (és olykor zavarba ejtették) a művészet világát, miközben megágyaztak az utolsó évszázad sok fontos művészeti irányzatának. Hajlamosak vagyunk azonban megfeledkezni arról, hogy Picasso költő is volt. Költészeti kísérletezését kiemeli az ebben megmutatkozó képessége, hozzáértése. Érvelések szólnak a mellett, hogy ha soha ecsetet nem vett volna a kezébe, máig is emlékeznénk rá kimagasló spanyol festőként."

Goodreads: "Kevésbé ismert, hogy 1935-ben, 54 évesen Picasso egy időre teljesen a költészetnek szentelte magát. A képzőművészethez visszatérte után is folytatta az írást egy sajátos zuhatagként (szövegeit nézve érdekes ez a fogalom - OP), 1959-ig. Költeményeinek együttesét André Breton (francia író, költő, esztéta, a szürrealizmus egyik társalapítója, vezetője és fő teoretikusa - OP) így dicsérte: »az érzések és az érzékek olyan bensőséges naplója, amilyet eddig még nem írtak«. Élete vége felé Picasso mondta egy barátjának: »jóval a halála után írásai elismerést nyernek, és az enciklopédiák majd így szónak róla: Pablo Ruiz Picasso, spanyol költő, aki beleártotta magát a festészetbe, grafikába és szobrászatba is«. Picasso versei olyan változatosak, mozgalmasak, színesek, olyan erotikusak trágárak és kísérletezők, mint a vizuális alkotásai - mégis, még sok híve számára is 21. századi meglepetésként jelentkeznek."

A szerkesztő előszavából: "A költő Picasso nem egyféleképp ír, ahogy festőként sem egyféleképp fest. Több verse úgy maradt fenn, ahogy először leírta, ezekben a versfolyamokban úgy tolonganak a szavak, mint a festményein a 'dolgok': »Azt festek, amit akarok, és az, hogy a dolgok hogyan találják meg a helyüket a vásznon, már nem az én gondom.« Versei nem lineárisak, inkább hömpölygő szófolyamok. Ír olyan verseket is, amelyek egyazon szöveg különböző állapotait mutatják különbözőképpen, verssorokra, strófákra tagolva vagy prózaként. Ügyel a formára, a megkomponáltságra, a zeneiségre - némelyik verse rímel is -, vagyis költészete klasszikus értelemben vett költészet.

Szeret játszani a nyelv adta lehetőségekkel, jó példák erre a 'verspermutációi'. Mivel bármi bármivel kombinálható, némelyik szöveg olyan, mint egy 'assemblage': egymástól elütő, különböző jelentésmezőkhöz tartozó elemeket vegyít - szavakat, számokat, hangjegyeket -, kollázsszerűen egymás mellé kényszeríti őket, s ezzel költői-vizuális dimenziót ad a szövegnek.

Írásainak egy másik, szintén a képzőművészetből eredeztethető jellegzetessége az 'accumulation'. Papírra vet valamit, aztán módosítja, bővíti, átírja, tisztázza, makd megismétli és kiegészíti mindig újabb szövegrészekkel. Így többfelé ágazó, rizómaszerű versek születnek. Picassónak azonban nincsenek aggályai..." Vélhetően ez utóbbi négy szó tökéletesen jellemzi sokrétű alkotókészsége határtalanságát.

SAJTÓSZEMLE

gazmag.hu, 2023. 02. 13.
Idén is számos kedvezmény vehető igénybe a K+F tevékenységekre

jarmuipar.hu, 2023. 02. 13.
Magyar űripari startupok mutatkoztak be

sg.hu, 2023. 02. 13.
Megtartanák az európai uniós tagországok az ígéretes technológiai cégeket

u-szeged.hu, 2023. 02. 13.
Karikó Katalin példája inspirálhatja a női kutatókat - A SZAB-ban nyílt újra a kutatóprofesszor díjairól szóló kiállítás

weborvos.hu, 2023. 02. 13.
Richter Témapályázat 2023

portfolio.hu, 2023. 02. 14.
A Massachusetts Institute of Technology (MIT) programja segít a hazai innovációs kultúra fejlesztésében

behaviour.hu, 2023. 02. 14.
Szinergia nagyvállalat és startup között

jogiforum.hu, 2023. 02. 14.
Szerelmes szabadalmak - Bálint-naphoz (is) köthető innovációk és érdekességek! - Jogi Fórum

demokrata.hu, 2023. 02. 14.
Kiemelt szerepet kap a védelmi innováció

magyarhirlap.hu, 2023. 02. 14.
Kiemelt szerep jut a védelmi innovációnak

napi.hu, 2023. 02. 14.
A felsőoktatás reformja: zseniket, innovátorokat és matematikusokat toboroznak

piacesprofit.hu, 2023. 02. 14.
Hogyan szerezhetnek a magyar cégek EU-s forrást?

trademagazin.hu, 2023. 02. 14.
Milyen feltételekkel számíthatnak a magyar cégek az európai uniós forrásokra? - Trade magazin

mfor.hu, 2023. 02. 14.
Jönnek vagy nem jönnek az uniós pénzek a magyar vállalkozásokhoz? A szakértő válaszol

webradio.hu, 2023. 02. 14.
KIM: a kormány célja, hogy a tudományos területeken tanulók részaránya 50 százalékra emelkedjen a felsőoktásban

magyarhirlap.hu, 2023. 02. 14.
A kormány célja, hogy a tudományos területeken tanulók részaránya ötven százalékra emelkedjen a felsőoktásban

penzcentrum.hu, 2023. 02. 14.
Megszólalt az államtitkár: drasztikus átalakulás jöhet a magyar felsőoktatásban

propeller.hu, 2023. 02. 14.
Bejelentette az államtitkár: Új céljai vannak a kormánynak a felsőoktatással

Magyar Mezőgazdaság, 2023. 02. 15., 45. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Műszaki Magazin, 2023. 02. 15., 40-42. oldal
CES 2023: Bosch szenzorok

Műszaki Magazin, 2023. 02. 15., 44. oldal
Innovatív iparágak szakemberigénye

digitalhungary.hu, 2023. 02. 15.
Hogyan segíthet egy tanúsítás piaci előnyhöz jutni?

preshaz.eu, 2023. 02. 15.
Swiss Talent Forum 2023

innoteka.hu, 2023. 02. 15.
International Swiss Talent Forum 2023

zetapress.hu, 2023. 02. 15.
Nóra körforgásos gazdasága

folyoiratok.oh.gov.hu, 2023. 02. 15.
International Swiss Talent Forum 2023

hirextra.hu, 2023. 02. 15.
International Swiss Talent Forum 2023

techmonitor.hu, 2023. 02. 15.
International Swiss Talent Forum 2023

biztonsagpiac.hu, 2023. 02. 15.
Miniszteri biztos: kiemelt szerep jut a védelmi innovációnak

tudomanyplaza.hu, 2023. 02. 15.
Nemzetközi matematikatanítási konferencia lesz Budapesten

nkfih.gov.hu, 2023. 02. 16.
Fiatal magyar innovátor az International Swiss Talent Forum versenyén

u-szeged.hu, 2023. 02. 16.
FiziGame, InSitu, DiviNote - A ma ötletei a jövő vállalkozásai, 16 ötletet támogat az SZTE az idei HSUP kurzus 2. félévében

mandiner.hu, 2023. 02. 16.
Hatalmas régiós startupprogram indult, de az innovációs kihívások óriásiak

autopro.hu, 2023. 02. 18.
Innovációval törhetnek át a hazai kkv-k

corvinusonline.blog.hu, 2023. 02. 18.
Nemzetközi vizeken, avagy hogyan kapcsolódjunk be nemzetközi kutatásokba?

gyartastrend.hu, 2023. 02. 18.
Kormánystratégia a kutatásról és az innovációról

Délmagyarország, 2023. 02. 20., 4. oldal
Ipari létesítmények védelmén dolgoztak az SZTE kutatói

Napló, 2023. 02. 20., 6. oldal
Kik voltak a tavalyi év Nobel-díjasai?

mkfe.hu, 2023. 02. 20.
Kutatási, fejlesztési, innovációs pályázat kis- és középvállalkozásoknak

demokrata.hu, 2023. 02. 21.
Jó kezekben van a tudomány

Computerworld, 2023. 02. 22., 8. oldal
Pozitív női példaképekkel népszerűsíti az IKT-szektort az IVSZ és a WiTH

Computerworld, 2023. 02. 22., 16 - 18. oldal
Diagnosztika akadémiai szinten

Bihari Napló, 2023. 02. 22., 5. oldal
Versenytárgyalás: felszereléseket vásárolnak a tudományos és technológiai parkba

Innotéka, január-február, 42. oldal
Ismét betekinthetünk a jövőbe
Szerkesztő: Pazsák Zsófia, Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor. A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (+36 1) 2000-731, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.