XXXIII. évf. | 2023. január 31. |2. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
MAFITUD
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Várható esemény
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Felhívás teljes körű tisztújításra

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2023 tavaszára /április hónapra/ tervezi tisztújító közgyűlését. A MISZ elnöksége a teljes körű tisztújítás előkészítésre, az alapszabály értelmében, Előkészítő Bizottságot/Jelölőbizottságot kért fel, melynek tagjai:
elnök: dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök (tel: 30/962-0062),
tagok: Dr. Jakab László, mb. ügyvezető igazgató (tel: 30/419-3795),
Némethné Riba Nikoletta, marketing igazgató (tel: 30/436-3654),
Dr. Dombi Viktor, FB elnök (tel: 30/915-9333).

A Jelölőbizottság az elnökséggel egyetértésben úgy döntött, hogy PÁLYÁZATOT hirdet.

Kérjük, tegyenek személyi javaslatot, vagy nyújtsanak be pályázatot az egyes tisztségek betöltésére az alábbi jelölő lapon.

A Szövetség új vezetése, ill. tagjai így közvetlenül is tudják képviselni innovációs szakterületüket, közvetlenül tudnak hatást gyakorolni szövetségünk tevékenységére, és közvetve a hazai innovációs terület munkájára.
Jelölt az lehet, aki a Magyar Innovációs Szövetség tagszervezetének vezetője vagy a vezető által javasolt, a szervezetnél dolgozó, lehetőleg vezető beosztású személy.

A MISZ különböző tisztségei
 • elnök (1 fő)
 • ált. elnökhelyettes (1 fő)
 • alelnökök (6 fő)
 • elnökségi tagok (6 fő)
 • FB-tag (4 fő)
 • választmányi tag (30 fő)
A pályázat feltétele egy rövid max. fél-egy oldalas motivációs levél. Az egyes tisztségekre vonatkozó információ az egységes szerkezetű alapszabályban és SZMSZ-ben található (www.innovacio.hu). Ezen a portálon olvasható a MISZ középtávú stratégiai koncepciójának tervezete is. A pályázatban meg kell határozni a tisztséget, és a motivációs levélben (a választmányi tagság kivételével) két kérdésben kell konkrétan nyilatkozni
 • a jelölt mit tart a Szövetség legfontosabb feladatának, céljának?
 • személyesen mit tud, ill. mit vállalna a célok megvalósítása érdekében?
Egy személy több tisztségre is jelentkezhet.

A jelentkezést a MISZ titkárságára "PÁLYÁZAT" jelzéssel kell elküldeni e-mailben (tisztujitas@innovacio.hu), vagy zárt borítékban (cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.) 2023. február 15-ig.

A pályázatok, ill. a jelölések után - a pályázókkal történő előzetes egyeztetést követően - a végleges jelöltlistát a jelölőbizottság állítja össze, és terjeszti a közgyűlés elé.
A jelölőbizottság elnökét, ill. tagjait a Szövetség minden tagintézményének képviselője természetesen közvetlenül is megkeresheti.

MISZ találkozó a regionális igazgatókkal

Az április végére, május elejére tervezett tisztújító közgyűlés előkészítése érdekében személyes egyeztetéseket kezdeményezett a MISZ a Szövetség Regionális Képviseleteinek igazgatóival. A konzultációk témájának a MISZ megújuló stratégia tervezetének megvitatását, a tisztújításhoz lehetséges jelölések áttekintését, a folyamatban lévő és tervezett fejlesztések bemutatását terveztük.

Az első találkozóra január 17-én Debrecenben, az újonnan megnyílt Debreceni Egyetem Innovációs Központjában került sor. A MISZ Észak-alföldi Regionális Képviselet igazgatójával, Vámosi Gáborral, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatójával, valamint Repkó Balázs, kommunikációs vezetővel egyeztetett Dr. Jakab László ügyvezető igazgatóval és Pazsák Zsófia ügyvezetőigazgató-helyettessel.

Emellett a MISZ vezetők látogatást tettek a 2020-ban alapított svájci tulajdonú Sensirion Kft-nél, amelynek az ügyvezető igazgatója dr. Ábrahám László, a MISZ elnökségi tagja. Ladányi Máté mérnök mutatta be a cégnél folyó munkát.

Másnap Miskolcon, Dr. Siposs Istvánnal, az Észak-magyarországi Regionális Képviselet igazgatójával, a Miskolci Egyetem, címzetes egyetemi tanárával, valamint Dr. Kakuk József választmányi taggal, a Miskolci Egyetem docensével, a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. főosztályvezetőjével folytattak megbeszélést a fenti témakörökben.
Valamennyi találkozó nagyon hasznos volt és értékes információkkal szolgált. Az egyeztetések a többi Regionális Képviselettel folytatódnak a közeljövőben.

Új kutatásokat valósít meg a TINLAB

2022 őszén a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium Tudományos Tanácsadó Testülete huszonegy új kutatási tevékenység megvalósítását javasolta. A kutatás-fejlesztési-innovációs programok 2023-ban zajlanak.

A négy intézmény (Miskolci Egyetem, Pannon Egyetem, Hárfa Alapítvány, valamint a konzorciumvezető Eötvös Loránd Tudományegyetem) összefogásával megvalósuló TINLAB-program fókuszterületei a digitalizáció társadalmi hatásai; a kultúra, a kompetencia és a humán tőke; a társadalmi innovációs módszertanok meghatározása; valamint az életminőséget javító társadalmi innovációkat érintő K+F projektek. A tudáscentrum kizárólag olyan KFI tevékenységeket valósít meg, amelyek valódi társadalmi kihívásokra keresnek tudományos igénnyel megalapozott válaszokat.

A fenti célokkal összhangban új tevékenységek indulhatnak, valamint az előző időszak néhány sikeres pilot projektje is folytatódhat. A programok széles spektrumot fednek le: többek között foglalkoznak támogatott lakhatási szolgálatásokkal, közösségi alapú kreatív ipari megoldásokkal, település- és térhasználattal, valamint a vadonélő állatok belterületi megjelenésével kapcsolatos konfliktusokkal.

A kutatók arra is kíváncsiak, hogy a jövő munkáltatói milyen kompetenciákat várnak a munkavállalóktól, milyen munkahelyi innovációk lehetségesek és hogyan lehet inkluzív munkahelyi közösségeket fejleszteni. Vizsgálják a felsőoktatási hallgatók vállalkozási attitűdjeit, a hazai társadalom digitális intelligenciáját is és a tényellenőrzést segítő oktatási anyagokat tesznek közzé.

A gyógypedagógia területén több innovatív diagnosztikus módszer fejlesztése zajlik, külön figyelmet fordítanak az óvodások kognitív fejlődésére, az autizmussal élő gyermekek, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók és környezetük támogatására, és vizsgálják a kultúrafogyasztás és a mentális egészség kapcsolatát is. A kutatók foglalkoznak a társadalmi szövetségek szerepével, a társadalmi innovációs hatásmérési módszertanok fejlesztésével, a megújuló kérdőíves adatgyűjtési módszerekkel, valamint a jövőtechnológiák társadalmi elfogadottságával.

További információk ITT.

VRIC Nonprofit Kft. taggyűlés

2023. 01. 26-án, Veszprémben került sor a VRIC Nonprofit Kft. taggyűlésére. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetséget Szépvölgyi Ákos, regionális igazgató képviselte.

A taggyűlésen a 2022. évi előzetes eredmények áttekintése mellett elsősorban szervezeti kérdéseket érintett. Ezek közül kiemelhető a felügyelő bizottság munkájának lezárása, valamint a társaság tőke rendezési lehetőségeinek áttekintése.

Magyar Innovációs Szövetség és az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia is a közösségi médiában

Nemcsak a Magyar Innovációs Szövetség hivatalos Facebook oldalán, hanem az Instagramon és a LinkedInen is megtalálható a MISZ.

Kövessenek minket a legfrissebb információkért!

Instagram: @misz_innovacios_szovetseg

LinkedIn

Az OTIO közösségi media elérhetőségeit a következő linkeken találják:

Facebook: https://www.facebook.com/innovaciosolimpia

Instagram: https://www.instagram.com/otio_innovaciosolimpia


MAFITUD

Interjú a Petőfi Kultban

2023. január 18-án Zsigó Miklós OTIO nagykövet beszélgetett Mencseli Dóri műsorvezetővel robotikáról és a jövő technológiájáról. Kitért a vidéki diákok versenyeken való szereplésére és lehetőségeire, sőt, megemlítette alma materét, a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégiumot is.

Visszalhallgatható beszélgetések

Január elején a Petőfi Rádió stúdiójában járt több régi versenyző, OTIO nagykövet. Az adások elérhetőek lettek online is. Laufer Tamást itt, Mészáros Botondot itt, Molnár Janka Sárát pedig ezen a linken lehet visszahallgatni.

HÍREK | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Egyre népszerűbb az online ügyintézés

Az ügyintézés egyre több területén hajt végre innovációkat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), hogy szolgáltatásai minél szélesebb körben elérhetők legyenek elektronikusan. A digitális hivatallá válás, a gyors és hatékony ügyintézés és adminisztráció egyik fontos eleme, hogy minél több ügyfél interneten keresztül forduljon az SZTNH-hoz. Ehhez csupán néhány egyszerű lépést kell megtenni azoknak, akik oltalmat szeretnének.

A koronavírus járvány kezdete óta jelentősen javultak az arányok, de még mindig sokan fordulnak papír alapú kérelemmel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. Az elmúlt két évben felerősödött az igény az online ügyintézésre, ráadásul az SZTNH stratégiájában kiemelten szerepel a digitalizáció, a digitális hivatallá válás: az igények tehát találkoztak egymással, így az elmúlt években fokozatosan egyre többen vették igénybe interneten keresztül a szellemitulajdon-védelemmel foglalkozó szervezet szolgáltatásait. E szolgáltatások révén lehetőség van a márkaépítéshez szükséges logó, termék- vagy szolgáltatás-elnevezés, cégnév védjegyként való oltalmazására, a találmányok szabadalmaztatására, de akár szerzői alkotások, szoftverek önkéntes műnyilvántartásba vételére is, amely a szerzőség bizonyítása céljából lehet kulcsfontosságú.

"Az SZTNH továbbra is azon dolgozik, hogy az általa nyújtott szolgáltatások minél szélesebb körben legyenek elérhetőek elektronikusan. A hivatal digitalizációja a belső folyamatok hatékonyságának növelését és a határidők csökkentését is szolgálja. A bejelentéseknél nagyon fontos az elsőbbség, ezért a folyamatosan elérhető terminál mellett a legtöbb eljárás e-ügyéntézés keretében is elérhető, így a világ bármely részéről, a nap 24 órájában lehet bejelentéseket tenni, de digitálisan elérhetőek a szemléletformáló és tudatosságnövelő programok, kampányok, illetve a távoktatási portfóliók is" - fogalmazott Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke a digitális hivatallá válási folyamat kapcsán.

Jól látható, hogy a vírushelyzet magyarországi berobbanását (2020 márciusát) követően az addigi 10-20 ezer körüli, elektronikusan érkező iratok száma jelentősen megugrott, s az elmúlt két évben ez stabilan így is maradt - 2022-ben már összesen közel 60 ezer iratot dolgozott fel a hivatal az e-bejelentések után. Ahhoz azonban, hogy az ügyfelek online intézhessék ügyeiket, a beadványuk során az előre meghatározott helyen vagy az egyéb közleményekhez beírva nyilatkozniuk kell arról, milyen módon szeretnék folytatni a hivatallal folyó kommunikációt.

Az ügyfélkapun keresztül történő e-kommunikációhoz az ügyfélnek az alábbiak közül egyet kell megadnia: magánszemély esetén a 4T azonosítóját (név, anyja neve, születési helye, születési ideje), vállalkozás esetén az adószámát, egyéb szervezet (pl. egyetem) esetén pedig a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerbeli (KR) azonosítóját. Ezekkel az adatokkal - amennyiben egyéb akadálya nincsen - az SZTNH már elektronikusan tudja tartani a kapcsolatot az ügyféllel és elektronikusan küld értesítéseket, leveleket az ügyfelek részére. A folyamatos fejlesztések illeszkednek az SZTNH klímatudatos intézkedéseihez, így az elektronikus ügyintézéssel tovább csökkenthető a kinyomtatott iratok száma, a gyorsabb ügyintézés mellett mindez pedig energiatakarékos megoldásokat eredményez, amelyek a jelen helyzetben mindannyiunk számára hasznos lépések.

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

A CSFK kutatói mérnöki tervezéssel támogatták a nemzetközi WEAVE égboltfelmérő programot

Az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének (CSFK Csillagászati Intézet) kutatói is részt vettek a WEAVE (WHT Enhanced Area Velocity Explorer) elnevezésű műszer mérnöki tervezésében, amely 2022 decemberében készítette az első felvételt az égboltról. Az angol vezetéssel megvalósuló nemzetközi WEAVE égboltfelmérő projekt célja többek között a csillagok, illetve a galaxisok fejlődésének, valamint a Tejútrendszer szerkezetének vizsgálata. A magyar kutatók a Tejútrendszer kémiai fejlődésével, pulzáló változócsillagokkal és kvazárokkal kapcsolatos vizsgálatokban is részt vesznek majd.

További információk: A CSFK kutatói mérnöki tervezéssel támogatták a nemzetközi WEAVE égboltfelmérő programot

A Wigner FK kutatói a kvantumkorrelációk szoftveres megvalósítására alkalmas számítógépes hálózati szolgáltatást fejlesztettek ki

Az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) munkatársai olyan számítógépes hálózati szolgáltatást fejlesztettek ki, amely alkalmas a kvantumos és az úgynevezett nemjelző korrelációk szoftveres megvalósítására. A kvantumkommunikációs protokollok szimulációs vizsgálatára is használható Nonlocal Box Emulator elnevezésű API-szolgáltatás (Application Programming Interface) a kutatók mellett a lelkes érdeklődők és a kísérletező kedvű fejlesztők számára is hasznos eszköz, amely hozzájárulhat új alkalmazások fejlesztéséhez, valamint további felhasználási lehetőségek felfedezéséhez. Az ingyenesen elérhető szolgáltatásról bővebb információk a Wigner FK weboldalán érhetők el, ahol regisztráció után bárki ki is próbálhatja azt.

További információk: A Wigner FK kutatói a kvantumkorrelációk szoftveres megvalósítására alkalmas számítógépes hálózati szolgáltatást fejlesztettek ki

Várható esemény


Ipar és egyetemek kapcsolata webinárium

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Innovációért Felelős Helyettes Államtitkárságának gondozásában KFI kitekintő címmel webinárium rendezvénysorozat kerül megrendezésre, amelynek célja a magyar és az egyes partnerországok KFI szervezetei közötti kapcsolatépítés és együttműködések elindításának támogatása. A tudományos és technológiai szakdiplomaták részvételével megvalósuló rendezvénysorozat ezt a nemzetközi kapcsolatépítést kívánja elősegíteni az egyes országok KFI rendszerének és jó gyakorlatainak bemutatásán keresztül.

A rendezvénysorozat harmadik eseménye online formában 2023. február 8-án 9.00 órakor kerül megtartásra. Ezen az alkalmon, Vápár József berlini TéT szakdiplomata tart előadást az ipar és egyetemek kapcsolata témakörében.

Az értekezlethez a MISZ tagoknak az alábbi linken lehet csatlakozni:
https://nkfihivatal.my.webex.com/nkfihivatal.my-hu/j.php?MTID=m65403f7702eb9ba84336aa6bae4dba72

Csatlakozás értekezletszám alapján
Értekezletszám (belépési kód): 2377 997 9287
Értekezletjelszó: sPMD9pfsu54 (77639737 telefonokról és videorendszerekből)

Jelezzék részvételi szándékukat, 2023. február 6-ig az innovacio@kim.gov.hu email címre.

További információk: Zsigri Bianka, nemzetközi referens, Kulturális és Innovációs Minisztérium, Innovációért Felelős Helyettes Államtitkárság, Tudománypolitikáért és Kutatási Infrastruktúrákért Felelős Főosztály: e-mail: bianka.zsigri@kim.gov.hu, tel: +36 1 896 4865

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK


FELHÍVÁS a 2022. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

A Magyar Innovációs Szövetség - a Magyar Innovációs Alapítvánnyal közösen - a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, valamint az Agrárminisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával, immár 31. alkalommal hirdette meg a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2022. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő
Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen hét kategóriában kaphatnak díjat:
 • a 2022. évi Ipari Innovációs Díj,
 • a 2022. évi Informatikai Innovációs Díj,
 • a 2022. évi Agrár Innovációs Díj,
 • a 2022. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja,
 • az "Alapkutatástól a piacig" 2022. évi Innovációs Díj (NKFIH).
A legeredményesebb, 2020. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség
 • "2022. év legjobb startup vállalkozása" Díját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2023 márciusában kerül sor az Országházban.

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2022. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja tudományos kutatás, műszaki-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszter.

A bírálóbizottság az innovációból 2022-ben elért eredmény/árbevétel és műszaki, valamint gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, valamint társadalmi hasznosságát és a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Előző Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

Beadási határidő: 2023. február 3., éjfél

Az online nevezés a www.innovacio.hu/innonagydij oldalon tölthető ki.
 1. Részletes leírás a megvalósításról, az innovációból elért piaci, illetve gazdasági eredményről (árbevétel/eredmény, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
 2. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
 3. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.
A részletes leírást és a nyilatkozatot pdf formátumban kell feltölteni a www.innovacio.hu/innonagydij oldalra.

További információ: e-mail: innovacio@innovacio.hu, tel.: 06 1 200 0731, 06 30 955 0420.

A WIPO nemzetközi pályázati programja kkv-k számára

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) meghirdette "WIPO Global Awards 2023" nemzetközi pályázati programját a szellemi tulajdon használata révén üzleti sikereket elérő és tevékenységüket a társadalom javára fordító kis- és közepes vállalkozások számára.

A jelentkezési időszak 2023. január 16-tól 2023. március 31-ig tart. A pályázat nyitva áll a világ bármely részén működő, gazdasági tevékenységet folytató kkv előtt, legyen az akár a technológia, a mezőgazdaság, a kreatív ipar, illetve egyéb ágazatok. A szellemi tulajdon valamennyi formájának használatával lehet jelentkezni, a szerzői jogtól a védjegyeken és szabadalmakon át a földrajzi árujelzőkig.

A Világbank meghatározása szerint a kkv egy olyan, legfeljebb 300 alkalmazottal rendelkező vállalkozás, amelynek a teljes éves bevétele a 15 millió dollárt nem haladja meg.

A pályázatokat a WIPO internetes oldalán található online űrlap kitöltésével lehet benyújtani.

A beérkezett pályázatok közül a WIPO Titkársága által kiválasztott 20 jelölt nevét közzéteszik a WIPO médiafelületén. Ezt követően a WIPO kijelöli a szellemi tulajdon területén nemzetközileg elismert, a technológiai területet, az üzleti szférát, a kreatív iparágakat, a befektetési területet és az innovációt képviselő szakemberekből álló zsűrit, amely kiválasztja a hét nyertest.

A díjátadó ünnepség a WIPO 2023. júliusi Általános Közgyűlése keretében a nyertesek, a zsűri tagjai, a szponzorok, a mentorok és egyéb magas rangú meghívottak részvételével kerül megrendezésre.

További információ és a pályázat beadása a https://www.wipo.int/global-awards/en/2023/ oldalon.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Carolyn Dewar - Scott Keller - Vikram Malhotra: CEO - Vezetés felsőfokon - A hat vezérelv, amelyet be kell tartanod, ha a legjobbak közé akarsz kerülni - 21. Század Kiadó, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

CEO = a cég legfelső operatív vezetője, /vezér/igazgatója. Részvénytársaságnál az igazgatótanács áll felette, Kft-nél a taggyűlés. Roppant sajátos mesterség az övé! Csak pár vonás erről:
 • Munkájában teljesen magányos, ami rendkívül nagy teher. A szerzők idézik a General Motors vezérigazgatóját: "A vezérigazgatói munka hihetetlenül magányos állás." Valóban, hiszen a cégben mindenki az alárendeltje és valamelyest tőle függ. Barátság és harag nélkül kell megítélnie mások teljesítményét és képességeit. Tanácsot, véleményt kérhet, de a felelősségét nem oszthatja meg, s régen rossz, ha gyengének vagy ijedtnek mutatkozik!
 • Ahogy a kapitány a hajóján "Isten után az első", hasonlóképp ő is az igazgatótanács/taggyűlés után - s ezzel mindig korrektül kell élnie!
 • A munkája... jeles cirkuszi mutatvány sok hosszú pálca végén pörgetni tányérokat, állandóan rohanva segíteni a billegni kezdőket. Így kell neki is ügyelnie a cég számtalan kritikus ügyére (ezekről részletesen szól a könyv), és a tét nemcsak a saját állása, hanem nagyon sok ember sorsa múlhat rajta. Mindezt ma olyan, drasztikusan ingatag környezetben, ahol járványok és háborúk nélkül is bármikor felütheti a fejét egy válság vagy egy felforgató innováció, amely alapjaiban változtathatja meg a cég egész működési környezetét, versenyképességének támaszait, és akár egész iparágakat söpörhet el. (Erről is sok tanulság kínálkozik itt.)
"A 20. sz. közepe óta a vezérigazgató személye több mint kétszer olyan fontossá vált a cég várható eredményeinek előrejelzésekor. Ez a »vezérigazgató-hatás kétségtelenül még jelentősebbé fog válni az egyre bizonytalanabb, változékonyabb, összetettebb és zavarosabb világban, ahol a részvényesi kapitalizmus felfutóban van." (Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.)

"Részvényesi kapitalizmus" - valójában stakeholder capitalism, ami messze más és több, s a vezérigazgatói képességek legkíméletlenebb próbaköve. Stakeholder mindenki, aki érdekelt a cég működésében, a részvényesektől, befektetőktől, egyéb finanszírozóktól a munkavállalókon, beszállítókon, együttműködő cégeken és vevőkön át a közösségekig, amelyeket a cég működése érint. A vezérigazgató egyik legfontosabb feladata - pörgő tányérok! -, hogy mindenki minél elégedettebb legyen a céggel, akinek a véleménye arra számottevő befolyással lehet. S itt gyakran egymásnak vastagon ellentmondó érdekek közt kell lavíroznia!

Néhány vélemény a Kiadó ajánlójából:
"A CEO-k kb 40 %-a megbukik másfél év alatt. Itt olvasható, mi különbözteti meg a legjobbakat a többiektől." - Fortune
"Részletes vezetéselméleti mesterkurzus" - Business Insider
"Megszólaltatja a vezérigazgatókat (nem csak a megszokottakat), megmutatja a gondolkodásukat, és megfigyelések, bölcsességek egész sorával áll elő... remek kézikönyv a jövő moguljai számára. - Kirkus (1933 óta működő könyvkritika magazin)
"Figyelemreméltó... Ha egy cégvezető nem csak a túlélésre játszik, hanem fejlődni is szeretne, érdemes megfogadnia ennek a könyvnek a tanácsait." - David Rubenstein, a Carlyle Group társalapítója és társigazgatója, a New York Times sikerlistás Mitől leszel jó vezető? írója (Alcíme: A világ legfontosabb cégvezetőinek, tulajdonosainak és úttörő gondolkodóinak bölcsessége - 21. Század Kiadó, 2021, Hírlevél 2021 23. sz.)
"Betekintést enged abba, hogy a világ legnagyobb cégvezetői közül néhányan hogyan értek el sikereket. Értékes leckékkel szolgál." - Stephen A. Schwarzman, a Blackstone vezérigazgatója és társalapítója (Specializált befektetés-menedzsment cég, 2022. 3. negyedében a kezelt vagyona kb 951 milliárd USD volt [Wikipedia],)
Goodreads: "New York Times Bestseller, Wall Street Journal Bestseller A világ legbefolyásosabb menedzsment -konzultáns cégétől - McKinsey & Company -, ez egy mélyinterjúkra támaszkodó, éleslátást adó betekintésekkel teli, megvilágosító erejű könyv arról, miként végzik munkájukat napjaink legsikeresebb nagyvállalati vezetői, köztük a Netflix, JPMorgan Chase, General Motors, és Sony főnökei." (Erőssége, hogy az igazán hasznos mélyinterjú készítése különleges szakértelmet igényel - kik tennék ezt jobban a McKinsey vezető szakembereinél! - OP)

A vezetők hatalmas választékából vették ki vizsgálódásuk alanyait - ezt részletesen ismertetik a könyvben. "Órákat töltöttünk minden vezérigazgatóval, akit meginterjúvoltunk, és beszélgetéseink gyakran több alkalmat is igénybe vettek."
"Interjúink során hat kulcsfontosságú területre derült fény: az irány meghatározása, a szervezet összehangolása, mozgósítás a vezetők révén, együttműködés az igazgatótanáccsal, kapcsolattartás a részvényesekkel, illetve a személyes hatékonyság menedzselése." Ezek adják a könyv hat fő részét, s mind a 18 fejezete címében ott van a "gyakorlat".
A legfontosabb megállapítás: "A legjobb cégvezetők nem feltétlenül a világ legjobbjai mindegyik felsorolt területen, de világklasszis módján tudják egyszerre integrálni mindezeket a felelősségeket."

James Bridle: Az emberi intelligencián túl - Állatok, növények, gépek: a földi értelem nyomában - LIBRI Kiadó, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

Félelmetesen izgalmas és időszerű e téma! Már az eredeti íme is: A létezés módjai: túl az emberi intelligencián.

Rendhagyó módon, kezdjük néhány értékeléssel:
"Egy szédítő és gyakran ámulatba ejtő áttekintése a több mint emberi« világról szóló legújabb felfedezéseknek... Évezredeken, kontinenseken és tudományos szakterületeken átívelve, Bridle kíváncsisága és ráérző képessége határtalan." New York Times

"Ebben a könyvében Bridle új gondolkodási módot alkotott a világunkról, a létezésről. Miként élnénk az életünket és változtatnánk a világunkat, ha befogadnánk ezt a gondolkodást? Ha nem helyeznénk magunkat mindenek középpontjába? Kérjük, olvassák el ezt a könyvet! Kétszer is! Beszéljenek róla! Mindenkinek, akit csak ismernek!" The Washington Post

"Bridle világossá teszi, mennyi türelem, képzelőerő és alázat kell ahhoz, hogy jobban ismerjük és védjük az intelligencia más (nem emberi - OP) formáit a Földön. Ezzel csodálatra méltóan járul hozzá a fajok közötti együttélés korának hajnalához." The Economist

"Ez a megvilágító erejű összefoglalás új képet ad az olvasóknak a helyükről a világban." Publisher's Weekly

"Intelligencia": sokféle definíciónk van rá, ami azt jelenti, hogy általánosan elfogadott egy szál sincs. "Emberi intelligencia" ha már voltunk szívesek befogadni azokat a fajokat főemlősöknek, amelyek a leginkább hasonlítanak hozzánk, mely élőlényekről ismerjük el, hogy birtokában vannak valamiféle intelligenciának? A mesterséges intelligencia egyszerűbb képlet, hiszen azt a maga képére teremti az ember - amíg a MI túl nem lép rajta! -, de mi van más fajokkal, s hogyan hat vissza azok intelligenciájának bármilyen, esetleges elismerése A Teremtés Koronája egyedül- és mindenek felett álló státusára? Bridle netán égbekiáltóan eretnek könyvet írt, és örüljön, hogy megússza a máglyát - hiszen a címlap Jane Goodallt idézi: "Az olvasó átértékeli a viszonyát, azokhoz a csodálatos életformákhoz, amelyekkel együtt élünk a Földön,"? Bevezetőjében ugyanakkor roppant ambivalens, sőt gyanakvó érzéseket hangoztat a MI tekintetében. Amit ott előad, az némi egyszerűsítéssel abban összegezhető, hogy rút világot hozhat, ha az MI úgy viselkedik, mint a modern, kapitalista világunkat meghatározó erők és emberek. Egyelőre az utóbbiaktól van mit tartanunk. A MI majd akkor lép ebben előtérbe, ha képes lesz az emberi korlátoktól megszabadulva maga fejleszteni a tudását és képességeit, és saját célokat kitűző öntudatra tesz szert.

Erről szól a könyv: "Ha meg akarjuk változtatni [az intelligencia mibenlétéhez fűződő] kapcsolataink jellegét, egyik módszerünk az lehet, ha megváltoztatjuk az intelligenciáról alkotott képünket: azt, hogy hogyan működik a világon, és azt, hogy kinek a birtokában van. Azon a szűk értelmezésen túl, amelyet a techvállalatok nagy része és az ember egyedülállóságát hangsúlyozó alapelv (miszerint az emberi intelligencia egyedi és az összes többinél nagyszerűbb) propagál, rengeteg más megközelítése is létezik az intelligenciáról való gondolkodásnak és magának az intelligencia gyakorlásának. E könyv célja, hogy megkezdje az intelligencia újraértelmezését: kitekintsen a saját magunk és a teremtményeink jelentette horizonton túlra, és megpillantson egy másik vagy több, különféle intelligenciát, olyanokat, amelyek mindig itt voltak velünk, az orrunk előtt egész idő alatt - és számos szempontból megelőztek minket. (Felettébb megragadó ígéret! - OP) Eközben talán azt is megváltoztathatjuk, ahogyan a világról gondolkodunk, és utat mutathatunk egy új, kevésbé kizsákmányoló, romboló, kevésbé egyenlőtlen, igazságosabb, barátságosabb, gyógyító jövő felé.
Az intelligencia újfajta megközelítési módja. Hosszú évtizedek munkájának, alapos tudományos kutatásoknak, rengeteg gondolkodásnak, valamint a nem emberi munkatársakkal és partnerekkel folytatott alkalmankénti, ám kulcsfontosságú együttműködésnek az eredményeként épp csak elindultunk az úton afelé, hogy megértsük az intelligencia teljesen új formáját, sőt több különböző formáját. E könyv központi témája, hogyan alakítsunk ki újfajta kapcsolatot a nem emberi intelligenciával. Egy tágabb és mélyebb felismerésből indul ki: abból az egyre inkább nyilvánvaló és egyre sürgetőbb tényből, hogy milyen szoros szálakkal kötődünk ahhoz a világhoz, amely az emberen túli, több mint emberi. A következőkben megvizsgáljuk e kifejezés teljes jelentését és a hatásait ránk, az általunk használt technológiákra, valamint mindazzal és mindazokkal való kapcsolatunkra, amivel és akikkel osztozunk a bolygón. Meg kell tanulnunk együttélni a világgal, ahelyett, hogy arra törnénk, uralkodjunk felette. Röviden: fel kell fedeznünk a technológia ökológiáját. A könyv utolsó részében a politika felé fordulunk, hogy megnézzük, mit tanulhatunk az emberen túli világtól, beleértve a technológiáinkat is, ahhoz, hogy igazságosabb és egyenlőbb kapcsolatokat alakítsunk ki magunk között."

Merlin Sheldrake: Az élet szövedéke - Miként építik fel világunkat és hatnak ránk a gombák - Park Könyvkiadó, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

"Minden, a természet bensőségesebb megismerése felé tett lépéssel újabb labirintusok bejáratához érünk." - Alexander von Humboldt
"Amit mi »növényeknek« nevezünk, azok valójában olyan gombák, amelyek az algák tenyésztésére, és olyan algák, amelyek a gombák tenyésztésére fejlődtek ki."
"Ma már egyetlen élőlényt sem lehet - az embert is beleértve - a vele egy testben élő mikrobiális közösségektől elkülönítve elképzelni. A testünk, mint minden más élőlényé, lakóhely. Az élet egymásba ágyazott biomok sorozata."
. "A gombaélet jelentős része a csábítás kifinomultabb formáin alapul."
"Sok szempontból akár azt is mondhatnánk, hogy az élesztők háziasítottak bennünket."
(Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem - OP)

Van egy ország, amelynek sokszínűsége és 'népességének' számtalan képessége, sajátossága messze meghaladja a fantasy regényeket. Nem a földrajzban található, hanem az élőlények rendszertanában. Ez a gombák országa. Róluk, és az élővilágban betöltött szerepükről, az élet szinte minden területével folytatott kapcsolataikról szól a könyv. Felkavaró élményt nyújt: milyen meghökkentően összetett és kifinomult a gombák világa, és a legtöbbünk milyen keveset tud róla. Megkapóan izgalmas, mennyi célszerűség, finom és hatékony praktikák, rugalmas alkalmazkodási képességek látszanak megmutatkozni, amelyekről nehéz elképzelni, hogy a vakon próbálkozó evolúció mesterművei lennének, és mindezt olyan élőlények hozzák, amelyeket a legegyszerűbbek közül valóknak gondolunk.

Legegyszerűbbek? E könyv vég nélkül sorakozó meglepetésekkel szolgál róluk. Sokuk olyan dolgokra képes, amilyeneket csak igen fejlett életformáktól várnánk - egy s mást igazából csak a 'teremtés koronájától'. Tudjuk, hogy sokuk mikroszkopikus méretű, ám legtöbbünk csak innen, hogy "egyes példányaik a világ legnagyobb és legidősebb élőlényei közé tartoznak". És "A Föld legdrámaibb eseményei közül jó néhány a gombák tevékenységének eredménye volt - és ma is az." S csak egy intellektuális csemege e könyv dúsan terített asztalán, hogy a gombák milyen, 'magasabb rendű' élőlényektől is elképzelhetetlen feladatmegoldásokra képesek. Semmiféle, mérlegeléshez vagy döntéshozatalhoz szükséges, számunkra felismerhető szervük sincs, de életükhöz és szaporodásukhoz folyamatosan bonyolult döntéseket hoznak, és 'kereskedelmi mérleg' alapján működnek együtt más élőlényekkel!

Jó okot ad e könyv arra is, hogy elgondolkodjunk, mi tekinthető agynak. Sheldrake kutatásokat idéz, egyebek közt arról, hogy "prototípusként létező bioszámítógépek a nyálkagombák segítségével különféle mértani problémákat képesek megoldani. A nyálkagomba-hálózatokat módosítani is lehet - például egy összeköttetés átvágásával -, hogy megváltoztassák a hálózatban megvalósított 'logikai funkciók' készletét."

Ki hallott már ragadozó gombákról? "Az érzékelés leglenyűgözőbb teljesítményei közé tartoznak a fonálférgeket csapdába ejtő és elfogyasztó ragadozó gombák 'mutatványai'." Vigyázat! Egynémely, itt megismerhető technikáikkal túltesznek a horror-filmek rémisztő képein!

Bizonyos rovarokról tudjuk, hogy közösségeik mintegy szuperorganizmusként működnek. Sheldrake a gombákra a "hálózatalapú élőlény" minősítést használja, és a leírtak azt mutatják, hogy bizonyos gombák igencsak fejlett szuperorganizmust alkotnak - érdekes megállapítások szólnak ennek mikéntjéről.

Honlapjáról: Biológus, író, szónok. Szakmai háttere: növénytudományok, mikrobiológia, ökológia, tudománytörténet és -filozófia. Könyve kimagaslóan elismerő fogadtatásáról szóló recenziók sorakoznak a honlapján, elsőrangú médiumoktól, mint pl. Scientific American, The New Yorker, The Telegraph, Der Spiegel, The Observer, a Financial Times azt is kiemeli, hogy ez az első könyve és elnyerte a Royal Society 2021-es Tudományos Könyv Díját.

Wikipedia e könyv fogadtatásáról: (dicsérő kritikák sora mellett) a Time magazin felvette a Mindenképp Elolvasandó Könyvek 2020-as listájára, The Daily Telegraph a 2020. 50 Legjobb Könyve közé, Sunday Times bestseller.

Erről szól "A gombák mindenütt ott vannak, de könnyű nem észrevenni őket. Ott vannak bennünk és körülöttünk. Fenntartanak bennünket, és minden egyebet is, ami nélkülözhetetlen a számunkra. Folyamatosan hatással vannak magára az életre is, ahogyan azt évmilliárdok óta teszik. Kulcsfontosságúak ahhoz, hogy megértsük a bolygót, amelyen élünk, és azt, ahogyan gondolkozunk, érzünk és viselkedünk. Életüket mégis javarészt a szemünk elől elrejtve töltik, és fajaik több mint 90%-át még le sem írták. Derűlátóbb pillanataimban úgy képzeltem el ezt a könyvet, mint az élet fája egyik elhanyagolt ágának bemutatását, de a valóság ennél jóval kuszább. A gombák rengeteg kérdés szakadéka felé görgetnek bennünket, és e könyv azokból az élményeimből született, amelyeket e szakadékok némelyikének peremén át kémlelve szereztem." - magyarán, a saját és mások tudományos kutatásaiból, és az azokból született, gyakran vadonatúj felismeréseket és azokból eredő új kérdéseket hozó felfedezésekből.

Maczó Balázs: Terézvárosi barangolás - Szecessziós házak a Nagykörúton túl - Athenaeum, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

"Keressük fel Terézváros legszebb korabeli épületeit!"

Szecesszió, másutt Jugendstil, Art Nouveau, Stile floreale, Tiffany style - az építő- és képzőművészet utolsó nagy stílusa, a megújulás és az életteli szépségek felmutatásának izgalmas varázsával. A nagyipari tömegtermékek és a 19. századi nagyvárosok szürke egyhangúságából egyfajta új, "vissza a természet szépségeihez, vissza a míves alkotáshoz" irányzat és mozgalom, amely a szépség kultúráját akarta vinni mindenki hétköznapjaiba, még a használati tárgyakba és az utcabútorokba is. Egyaránt merített a tárgykultúra megújítását célzó brit Arts & Crafts mozgalomból, és a 19. sz. utolsó harmadában Európában igen kedveltté vált japán művészetből, s fő törekvése volt szabad teret adni a mindezekből kivirágzó, a korábbi stíluskötöttségektől megszabadított alkotásnak és alkotóknak. Máig is a legemberségesebb művészeti irányzat.

A szecesszió meghódította az építészetet és az ahhoz kapcsolódó díszítőművészeteket is. Az Athenaeum ajánlójából idézve, "Budapest talán legértékesebb szecessziós bérházait és villáit Terézvárosban találjuk. Itt épült fel a főváros legkorábbi szecessziós bérháza, és a gyönyörűen felújított Lederer-palota is, amely híven idézi meg a századforduló izgalmas korszakát. A 20. század eleji Budapest egyik mágnása, Schiffer Miksa is egy szecessziós villában élt. A Sétakönyvek sorozat (Athenaeum kiadványai, hamarosan szólunk a másik remek kötetről is: Séták a Szent István park körül - Újlipótváros modern épületei - OP) második része nemcsak építészeti leírást ad Budapest legszebb századfordulós épületeiről, de azt is megtudhatjuk, hogy kiknek köszönhetjük mindezt. Az építészek bemutatása mellett az építtető családok izgalmas történetei is napvilágra kerülnek." (Kiemelések tőlem)

Innentől szóljon a könyv: (Onnan a cím alatti idézet is.) "A VI. kerületnek van egy jellegzetes századfordulós arca is. Ilyen házakból nincs túl sok, cserében viszont a terézvárosi szecessziós épületek hazánk legszebb, legérdekesebb alkotásai, amelyek valamilyen oknál fogva mind kiérdemlik a "leg-..." jelzőt. Ezekről a házakról szól ez a könyv."

Karcsú, elegáns könyv, remek vezető építészetünk eme kincseihez. Nagyon sok megismerésre érdemes részlettel is szolgál, amelyet talán még a stílus kedvelői sem ismernek. Épületekről, megrendelőikről és építőikről szólva megragadó társadalomtörténeti betekintést is ad a korba, amely nagyban meghatározta a város további fejlődési pályáját. (ilyen az említett másik kötet is, amely hamarosan szintén sorra kerül itt).

Az építészet tőkeigényes műfaj, a míves építészet még inkább. A szecessziós építészethez legfőképp három dolog kell (de nem Montecuccoli híres hármasa!): pénz, igényesség (a megrendelőtől, amit a szépérzék mellett gyakran még inkább a társadalmi pozíció felmutatása hajtott) és tehetség (a tervezőtől). Kívül-belül fel is díszíteni az épületeket, ez szellemileg komfort, társadalmilag presztizshordozó, gazdaságilag még több költség, ami jó esetben értéknövelő befektetés. Így világos, hogy a terézvárosi szecesszió is a kiegyezés utáni aranykornak köszönhető, ahogy azt Maczó is írja:
"A 19. és a 20. század fordulóján az építőipar fejlődése is lehetővé tette, hogy igazán nagy művészegyéniségek bontakozhassanak ki, és magukat önmegvalósíthassák. A magyar társadalom jelentős átalakuláson ment át, a gazdaság megerősödésével megjelent egy tehetős mágnásréteg, amelynek képviselői a reprezentatív tereik berendezésében a történelmi arisztokrata családok tereit használták mintaként. Városi palotáik is ebben a szellemben születtek. Hasonló mentalitást ismerhetünk fel a jómódú középpolgárság körében, amelynek tagjai például befektetés gyanánt városi bérházakat emeltettek Budapest több pontján, egyebek mellett az akkor legelőkelőbb résznek számító Terézvárosban. A mai VI. kerület bámulatos fejlődésen ment keresztül akkoriban. Ez a városrész vált Pest Rózsadombjává, ahol élni presztízst jelentett, ennélfogva az itt beruházó bérház- vagy villatulajdonosnak igencsak ki kellett tennie magáért, hogy reprezentációs célját elérje. Pénzt nem sajnálva kérték tehát fel a korszak önmegvalósító építészeit, így születtek meg azok a remekművek, amelyeket - a teljesség igénye nélkül - e könyvben bemutatunk."

Kiragadott részlet, ízelítőül: "A Munkácsy Mihály utca 23-as szám alatt találjuk Budapest egykor legvagányabb szecessziós bérházát. Sonnenberg Imre kereskedő, szállítmányozó építtette, aki számtalan pesti bérház tulajdonosa is volt. Eredetileg a családja is itt lakott a földszinten, az emeleteken pedig óriási alapterületű bérlakásokat alakítottak ki. A padlástérben volt a ház mosó- és vasalószobája. Itt élt Singer Sándor, a Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. alapítója. Itt lakott a Pamutkereskedelmi és Ipari Rt. elnöke (Kardos Mór), és 1927-ben ide volt bejelentve Gömbös Gyula vezérkari tiszt, későbbi honvédelmi miniszter, miniszterelnök is."

SAJTÓSZEMLE

techmonitor.hu, 2023. 01. 16.
Közeleg a 31. Magyar Innovációs Nagydíj felhívás beadási határideje

innoteka.hu, 2023. 01. 16.
Az év legnagyobb elismerése vállalatok részére

preshaz.eu, 2023. 01. 16.
Innovációs Nagydíj

zetapress.hu, 2023. 01. 16.
Igyekezzünk a beadással!

news.sk, 2023. 01. 16.
Innovációs Nagydíj: február 3-áig lehet pályázni

businessonline.hu, 2023. 01. 16.
Közeleg a 31. Magyar Innovációs Nagydíj felhívás beadási határideje

hirek.prim.hu,2023. 01. 16.
Közeleg a 31. Magyar Innovációs Nagydíj felhívás beadási határideje

gondola.hu, 2023. 01. 16.
Innovációs Nagydíj: február 3-áig lehet pályázni

portfolio.hu, 2023. 01. 16.
Nagy dobásra készül 2023-ban a magyar kickstarter: indul a befektetési kampány

trendfm.hu, 2023. 01. 16.
Az összeomló kriptopiacot is felrázhatja egy magyar fejlesztés

vmkik.hu, 2023. 01. 17.
Ismét meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

nkfih.gov.hu, 2023. 01. 17.
Közeleg a 31. Magyar Innovációs Nagydíj felhívás beadási határideje

computerworld.hu, 2023. 01. 17.
Még mindig rengeteg sztereotípián kell keresztülverekedni magukat a nőknek, de a férfiaknak is

hrpwr.hu, 2023. 01. 17.
A vállalatok harmada hiányolja a női kompetenciákat a digitális világban

Trend FM, Reggeli monitor, 2023. 01. 17.
Interjú Parragh Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével

magyarmezogazdasag.hu, 2023. 01. 18.
Közeleg a 31. Magyar Innovációs Nagydíj felhívás beadási határideje

technokrata.hu, 2023. 01. 18.
Közeleg a 31. Magyar Innovációs Nagydíj felhívás beadási határideje

adozona.hu, 2023. 01. 18.
Ezek az innovációs járulék legfontosabb szabályai

itcafe.hu, 2023. 01. 18.
IVSZ: szemléletváltásra van szükség, hogy több nő legyen az IKT szektorban

mandiner.hu, 2023. 01. 18.
Csák János, felsőoktatásért felelős miniszternek

ado.hu, 2023. 01. 18.
Bőven akad akadály még a nők foglalkoztatása előtt az IT szektorban - Adó Online

hrportal.hu, 2023. 01. 18.
IVSZ: szemléletváltásra van szükség az infokommunikációs szektorban foglalkoztatott nők arányának növeléséhez

penzcentrum.hu, 2023. 01. 18.
Ezért nem tud sok magyar nő elhelyezkedni ilyen munkahelyen: 10-ből 1 embernek sikerülhet

technokrata.hu, 2023. 01. 18.
Egyre fontosabbak a női kompetenciák a digitális világban - technokrata

hirek.prim.hu, 2023. 01. 18.
Egyre fontosabbak a női kompetenciák a digitális világban

Petőfi Rádió, Petőfi Kult, 2023. 01. 18.
Interjú Zsigó Miklós OTIO nagykövettel az Olimpiáról és a robotikáról

Zalaegerszegi 7 Nap, 2023. 01. 19., 5. oldal
Átadták a Zalaegerszegért Díjakat, lezárult az évforduló

IT Behaviour, 2023. 01. 19., 4+44-45. oldal
Tovább nő az informatikushiány?

IT Behaviour, 2023. 01. 19., 48. oldal
Mi fán terem a sikeres startup?

IT Behaviour, 2023. 01. 19., 54-55. oldal
Szinergia nagyvállalat és startup között

portfolio.hu, 2023. 01. 19.
Újra szexi lehet a biotech - Tavaly elhanyagolták, idén a tőzsde sztárja lesz?

szeged.hu, 2023. 01. 19.
Szeged.hu - Horizon Europe-pénzek: hét pályázatban volt érdekelt Szeged

u-szeged.hu, 2023. 01. 19.
Öt éve építi a fiatal kutatók nemzetközi közösségét az SZTE

delmagyar.hu, 2023. 01. 19.
Öt éve építi a fiatal kutatók nemzetközi közösségét az SZTE

computerworld.hu, 2023. 01. 21.
A kripto megoldhatja a kockázati tőke átvilágítási problémáját

webradio.hu, 2023. 01. 22.
Csák János: a kultúra maga az életmódunk, az észjárásunk

hirado.hu, 2023. 01. 22.
Csák János: A kultúra maga az életmódunk, az észjárásunk

hirtv.hu, 2023. 01. 22.
Csák János: A kultúra maga az életmódunk, az észjárásunk

24.hu, 2023. 01. 22.
Csák János: Nem az ember a végső ítélő

hirklikk.hu, 2023. 01. 22.
Csák János: a kultúra maga az életmódunk, az észjárásunk

ripost.hu, 2023. 01. 22.
Csák János: a kultúra maga az életmódunk, az észjárásunk - Ripost

origo.hu, 2023. 01. 22.
Csák János: A kultúra maga az életmódunk, az észjárásunk

magyarhirlap.hu, 2023. 01. 22.
Csák János: A kultúra maga az életmódunk, az észjárásunk

infostart.hu, 2023. 01. 22.
Csák János: vasárnap 17 órakor közösen énekelje a Himnuszt minden magyar a világon -

magyarnemzet.hu, 2023. 01. 22.
Csák János: Az Isten, család, haza háromszög számunkra a túlélést jelentette az elmúlt 1100 évben

Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2023. 01. 22.
Összeállítás: Az egyik legnagyobb és legérzékenyebb feladatkört az új kormányzati struktúrában a Kulturális és Innovációs Minisztérium kapta

Magyar Nemzet, 2023. 01. 23., 2. oldal
A nemzet ereje biztosítja a békét, biztonságot
Csák János: Nem az ember a végső ítélő, van nálunk nagyobb erő

magyarhirlap.hu, 2023. 01. 23.
Egyre népszerűbb az online ügyintézés

hirado.hu, 2023. 01. 23.
Mintegy 60 ezer elektronikus iratot dolgozott fel tavaly a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

mediapiac.com, 2023. 01. 23.
Mintegy 60 ezer elektronikus iratot dolgozott fel tavaly a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

onbrands.hu, 2023. 01. 23.
EGYRE FONTOSABBAK A NŐI KOMPETENCIÁK A DIGITÁLIS VILÁGBAN - ONBRANDS - ÉRTÉK ALAPON

magyarhirlap.hu, 2023. 01. 24.
Egyre népszerűbb az online ügyintézés

hirado.hu, 2023. 01. 24.
Mintegy 60 ezer elektronikus iratot dolgozott fel tavaly a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

mediapiac.com, 2023. 01. 24.
Mintegy 60 ezer elektronikus iratot dolgozott fel tavaly a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

digitalhungary.hu, 2023. 01. 24.
Egyre fontosabbak a női kompetenciák a digitális világban

jogiforum.hu, 2023. 01. 24.
Néhány egyszerű lépés a szellemi tulajdon védelmében! - Hogyan lehet gyorsan és hatékonyan ügyet intézni az SZTNH digitális hivatalában? - Jogi Fórum

webradio.hu, 2023. 01. 24.
Mintegy 60 ezer elektronikus iratot dolgozott fel tavaly a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

profitline.hu, 2023. 01. 24.
Mintegy 60 ezer elektronikus iratot dolgozott fel tavaly a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Magyar Mezőgazdaság, 2023. 01. 25., 43. oldal
Közeleg a 31. Magyar Innovációs Nagydíj felhívás beadási határideje

kamaraonline.hu, 2023. 01. 25.
Az infokommunikációs-távközlési (IKT) szektor vállalatai szívesen foglalkoztatnának jóval több női digitális szakembert, ehhez azonban a nők szerint a sztereotípiák lebontására, családbarát munkahelyekre és rugalmas munkaidőre lenne szükség - derül ki az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) Femintech 2022 kutatásából.

muszaki-magazin.hu hu, 2023. 01. 25.
Kutatás-fejlesztésre és innovációra épülő korszak indulhat

u-szeged.hu hu, 2023. 01. 25.
"Állástalan lézerfizikust még nem láttunk" - a fizikusi pályára hív a Szegedi Fizika Napja

vg.hu hu, 2023. 01. 25.
Informatika itt és most: a lehetőségek korlátai

Jelen, 2023. 01. 26., 20 - 23. oldal
Nyitott kapuk, rendszerzett tudás

24 óra, 2023. 01. 26., 5. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj

computerworld.hu, 2023. 01. 26.
Magasabb számban lenne szükség a női kompetenciákra a nagyvállalati szervezeti kultúrában

pecsiujsag.hu, 2023. 01. 26.
Pécsi Újság - Egyetem - Megkezdődött a Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen

bama.hu, 2023. 01. 26.
Kutatóbázissá alakul őszre a PTE Nyár utcai bázisa

napi.hu, 2023. 01. 26.
A sztereotípiák tartják távol a nőket az IKT-szektortól

pecsma.hu, 2023. 01. 26.
Megkezdődött a Tudományos és Innovációs Park kialakítása Pécsett

kkvmagazin.com, 2023. 01. 26.
Egyre népszerűbb az online ügyintézés

M5, Agenda, 2023. 01. 26.
Tudományos és innovációs parkot hoznak létre a Pécsi Tudományegyetemen

Dunántúli Napló, 2023. 01. 27., 3. oldal
Kutatóbázissá alakul át őszre a Nyár utca

pecsaktual.hu, 2023. 01. 27.
Megkezdődött a PTE tudományos és innovációs parkjának kialakítása

baranyavar.hu, 2023. 01. 28.
Tudományos és innovációs park létesítését kezdték meg a PTE-n

computerworld.hu, 2023. 01. 28.
Új, kutatás-fejlesztésre és innovációra épülő növekedési korszak indulhat a gazdaságban

player.hu, 2023. 01. 28.
Nobel-díjas tudós tart előadást Budapesten február elején
Szerkesztő: Pazsák Zsófia, Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor. A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (+36 1) 2000-731, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.