XXXIII. évf. | 2023. Június 6. | 11. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagunkat
MAFITUD
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Várható események
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése 34. alkalommal

A Magyar Innovációs Szövetség 34. alkalommal hívta össze közgyűlését, mely egyúttal tisztújítással is járt. Tagszervezetei elfogadták a 2022. évről szóló beszámolót, majd új elnökséget és választmányt választottak. Az esemény szakmai vendége Lantos Csaba, energiaügyi miniszter volt, aki fontos üzenetekkel és érdekes gondolatokkal gazdagította a rendezvényt. A Magyar Innovációs Szövetség 2022. évi Média Díjában az Innovátor c. ismeretterjesztő magazinműsor részesült, ami a TV2-n fut.

2023. május 23-án került sor Budapesten, a Hotel Aquincumban a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2022. évet záró, tisztújító közgyűlésére. A közgyűlésen Dr. Pakucs Jánosnak, a jelölőbizottság elnökének előterjesztése után elnöknek Dr. Szabó Gábort, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának elnökét, az ELI ügyvezetőjét, általános elnökhelyettesnek Dr. Greiner Istvánt, a Richter K+F igazgatóját választották meg. Megválasztottak további hat új alelnököt és hat új elnökségi tagot, illetve az FB-t és az új Választmányt. Ezt követően elfogadták a Szövetség 2022. évi szakmai és gazdasági beszámolóját.
Lantos Csaba, mint meghívott vendég előadásában kiemelte, hogy új jövőképre van szükség az energetikában, számottevően csökkentenünk kell az energiafüggőségünket, meg kell változtatni az energiatermelés és -beszerzés szerkezetét. A folyamatban lévő átrendeződésben érdemes kiaknázni a kiváló infrastrukturális adottságokat, stratégiai előnyöket. A hazai energetikát a nukleáris és naperőművi források mellett a belföldi gázkitermelés, a geotermia és a biogáz állíthatja még több lábra. Az Energiaügyi Minisztérium az energiadiverzifikáció előmozdítása érdekében figyelmet szentel az újszerű, innovatív technológiáknak, a többi között a tisztaszén és a hidrogén hasznosításának, vagy az akkumulátorok elterjedésének is.
A megválasztott elnökségi-, valamint a választmányi tagok névsora az alábbi linken elérhetőek.

MISZ Média Díj

A Magyar Innovációs Szövetség 2022. évi Média Díját az Innovátor c. ismeretterjesztő magazinműsor nyerte el, ami a TV2-n fut. A díjat Tóth Gergely főszerkesztő vette át Dr. Szabó Gábor, MISZ elnöktől és Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnöktől.
Az Innovátor című magazinműsor magyar kutatók fejlesztéseit, mérnöki bravúrokat, vállalkozások érdekesebbnél-érdekesebb innovációit, műszaki megoldásait mutatja be, mindezt közérthető módon. A díjat az elmúlt években kifejtett kimagasló riporteri, szerkesztői szakmai teljesítményéért kapják, melyet a magyar tudományos műszaki kutatás-fejlesztés, valamint innovációs eredményeinek, törekvéseinek és problémáinak bemutatásával értek el. A Magyar Innovációs Szövetség elnöke szerint a TV2 Innovátor egy kivételes példa arra, hogy a média hogyan játszhat szerepet az innováció terjesztésében és a társadalom tudatosságának növelésében. Az Innovátor műsor a nézők számára könnyen érthető módon mutatja be az innovációk világát, és inspirálja őket arra, hogy új ötletekkel és megoldásokkal járuljanak hozzá a társadalom fejlődéséhez.

MISZ Agrár Tagozat ülése

2023. május 23-án tartott MISZ Agrár Tagozat tisztújító közgyűlést tartott a Hotel Aquincumban. Prof. Dr. Fenyvesi László, az Agrár Tagozat elnöke leköszönt tisztségéről. Az elnöki tisztségre, a tagozati ülés résztvevői Dr. Balla Zoltán urat egyhangúlag választották meg. Dr. Balla Zoltán, agrármérnök, jelenleg a Marton Genetics cégcsoport, kormányzati és vállalti kapcsolatok igazgatója.
A tagozat köszöni Fenyvesi László professzornak az évek óta tartó áldozatos munkát.

Több mint 5 millió Ft ösztöndíj a jövő feltalálóinak és tudósainak, 24 millió Ft a legjobb középiskolai tanároknak, ill. középiskoláknak

Megújult formában először, de sorrendben a 32. alkalommal meghirdetett, 2022-23. évi Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobb, legtehetségesebb fiatal feltalálóinak és tudósainak 10 díjat, a díjakkal járó több mint 5 millió forint ösztöndíjat osztott ki a június 3-ai eredményhirdetésen a versenyt szervező Magyar Innovációs Szövetség, továbbá 14 kiemelkedő innovatív középiskolai tanár 800 E Ft-os, a 12 legeredményesebb innovatív középiskola 1 millió Ft-os díjban részesült. A díjazottakról és a további 16, kiemelt dicséretben részesített pályázatról szóló kiadvány a következő linken nyitható meg.

A középiskolás fiatalok számára 2022 októberében meghirdetett verseny végső szakaszához érkezett. A 157 pályázat közül az első fordulóból 86 jutott tovább, akik közül 69-nek sikerült kidolgoznia pályázatát, melyből a 29 tagú akadémikusokból és gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság kiválasztotta a 27 döntős pályamunkát. 218 diák indult el az OTIO útján, de a döntőn összesen 41 tanuló mérettethetett meg a fődíjakért.

A június 2-án délelőtt Dr. Levendovszky János, a BME tudományos és innovációs rektorhelyettese ünnepélyesen megnyitotta a kiállítást. Ezt követően Hajnal Gabriellával, a Klebelsberg Központ elnökével együtt a legkiválóbb iskolákat ismerték el egy diplomával és jelentős pénzdíjjal. A nyilvános kiállítást számtalan látogató és középiskolai osztály tekintette meg.

A június 3-ai gálavacsorával egybekötött eredményhirdetésen, az ÖbölHáz Rendezvényközpontban Dr. Karikó Katalin, Széchenyi-díjas magyar kutatóbiológus tartott motiváló előadást a résztvevőknek.
A legjobbnak ítélt pályázók 3 első, 3 második és 4 harmadik díjat, valamint 1 különdíjat vehettek át Dr. Karikó Katalin professzor asszonytól, Dr. Szabó Gábor, MISZ elnöktől, Dr. Hankó Balázs, államtitkártól, Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkártól, a zsűri társelnökétől, Kiss Ádám, NKFIH elnöktől és Dr. Jakab László, OTIO zsűrielnöktől, valamint a verseny szponzoraitól. A díjazottak az egyszeri ösztöndíjak mellett okleveleket és iparművész által készített porcelán kisplasztikát is kaptak.

Kiemelkedő, nemzetközileg is jegyzett kutatási eredményeket ért el:
A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium diákja, Laskai Szilveszter "Vontatási inverter tervezése SiC félvezetőkkel" c. munkájával.
A békásmegyeri Veres Péter Gimnázium tanulója, Vida Ákos "Gaming Accessibility" c. pályamunkájáért.
A tatabányai Bánki Donát Pech Antal Technikum diákjai, Óvári Ákos és Szőnyi Balázs "Thermográfiai alapon működő vezetést támogató rendszer" c. pályázatukért.
Dr. Pakucs János, a szervezőbizottság elnöke bejelentette, hogy Magyarországot a három első díjas pályázat képviseli az Európai Unió, 2023 szeptemberében Brüsszelben rendezendő "34. Fiatal Tudósok Versenyén", amelyen 37 ország fiataljai versenyeznek az Európai Uniós díjakért (3500-7000 euró).

A díjátadást követően 14 kiemelkedő középiskolai, természettudományt oktató innovatív szemléletű tanár kapott elismerést és jelentős pénz díjat, valamint odaítélték a Magyar Innovációs Szövetség legjobb határon túli pályázójának járó különdíját Berekméri László és Péter Márk-Dániel, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjainak "A miRNS kétélű karddal játszott harca az mRNS terápiás alkalmazásban" c. kutatásáért.

A 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia, a kulturális és innovációs miniszter fővédnöksége mellett, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alap finanszírozásával valósul meg.

CSR Hungary Summit Konferencia

A MISZ ügyvezető igazgatója Dr. Jakab László 2023. május 31-én előadást tartott a CSR Hungary Summit Konferencián, melynek a Magyar Innovációs Szövetség szakmai partnere volt. Prezentációjában a "Fenntarthatóság és innováció: az oktatás, a tehetséggondozás és a továbbképzés szerepe" témakörben nemzetközi és hazai adatok alapján elemezte a tapasztalatokat Európa, Amerika és Ázsia vonatkozásában. Bemutatta, milyen a felsőfokú oktatás helyzete, jövője területi és piaci összehasonlításban, le vagyunk-e esetleg maradva. Kiemelte a STEM képzések és továbbképzések fejlesztésének és terjesztésének fontosságát, akár digitális platformokon. Ebben a gazdasági szereplők is sikeresen közreműködhetnek. Kitért a Magyar Innovációs Szövetség kereti között megrendezett Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) fiatalokat is motiváló, ösztönző hatására.

GINOP Monitoring Bizottság záró ülése

2023. május 25-én került sor a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív (GINOP) Program Monitoring Bizottságának záró ülésére, amelyen Szövetségünket dr. Kristóf Péter alelnök, régiós igazgató képviselte. Az ülésen bemutatkozott a Monitoring Bizottság új elnöke, Lóga Máté, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkára. A Bizottság az ülés során megtárgyalta és elfogadta a GINOP 2022-es éves végrehajtási jelentését, valamint a vissza nem térítendő és pénzügyi eszközök módosított kiválasztási kritériumrendszerét és meghallgatta az Értékelési terv státuszáról és az értékelések előrehaladásáról szóló tájékoztatást és a GINOP általános előrehaladásáról készített beszámolót.

Az ülés folytatásában három kiemelt projekt mutatkozott be: az ELI nagyprojekt, valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrum képzésfejlesztési programja, és az Extractum Pharma Zrt. K+F projektje. Ez utóbbi megvalósításában jelentős szerepet vállalt tagszervezetünk, a Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Kft.

A GINOP zárására 2023. év végéig kerül majd sor. Az új EU-s tervezési ciklus 2021-es elindulásával a GINOP Plusz elindulására is sor került. Magyarország Operatív Programjának 2022 végén történt elfogadásával formálisan is megkezdődhetett az új operatív programok - és köztük a GINOP Plusz - megvalósítása. Ennek egyik következményeként 2023. május 30-án megalakult a GINOP Plusz Monitoring Bizottsága, amelyben Szövetségünk már szavazati jogú tagként vesz részt. Az alakuló ülésen sor került a bizottság ügyrendjének elfogadására, a tagok bemutatkozására, a 2021-2022-ben megjelent felhívások illeszkedésének vizsgálatára, valamint bemutatásra került az Éves Fejlesztési Keret és a pénzügyi eszközök alkalmazásának módszertana. Egyúttal megtörtént a projektek értékeléséhez és kiválasztásához használt módszerek és kritériumok útmutatójának, továbbá a kommunikációs akcióterv elfogadása.

A zárásban mind a Monitoring Bizottság elnöke, Lóga Máté államtitkár, a GINOP Plusz Irányító Hatóság vezetője, Greinstetter Balázs helyettes államtitkár, valamint Agnes Monfret, az Európai Bizottság képviselője aktív közreműködésre kérte a Monitoring Bizottság tagjait. Ennek keretében Szövetségünk is megkapja majd a pályázati felhívások tervezetét, aminek előzetes véleményezésében a MISZ elnöksége is szerepet vállal majd. A következő ülésre várhatóan 2023. szeptemberben kerül majd sor, de addig is várhatók írásbeli előterjesztések, véleményezések és szavazások.

Dróntánc és "etikusan" közlekedő önvezető autók a középiskolások innovációs versenyén

Dróntánc és "etikusan" közlekedő önvezető autók a középiskolások innovációs versenyén. A REFORMula Challenge Innovációs Verseny legeredményesebb diákjai plusz pontokhoz juthatnak majd az új műegyetemi felvételi eljárásban.

"A versenyre vállalkozó középiskolások jelentős része e megmérettetésen kerül kapcsolatba először az egyetemmel, itt szerzi meg első intézményi élményeit és itt találkozik először valódi mérnöki kihívással" - hangsúlyozta a középiskolás diákok számára megszervezett 3. REFORMula Challenge Innovációs Versenyről Németh Balázs, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME KJK) Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének címzetes egyetemi docense, a SZTAKI tudományos főmunkatársa, teológus és református lelkész.
További információk

360 fok innováció - Bionika, robotika és intézményi spinoff fejlesztések a Műegyetem idei Innovációs Napján

Hatodik alkalommal rendezi meg a kutatókat és ipari partnereket összekötő eseményét, az Innovációs Napot a Műegyetem - FIEK (Felsőoktatási Innovációmenedzsment és Együttműködési Központ) 2023. június 8-án. Az idei év központi témája az egyetem innovációs sokszínűsége lesz. Dróntechnológiai, bionikai és robotikai fejlesztések is bemutatkoznak a programban. Az Innovációs napon debütál az egyetem új spinoffokat és startupokat támogató programja a BME U[S]³.

A FIEK idei rendezvényének a BME Q épülete ad otthont. Az esemény bepillantást enged az innovációs trendekbe, illetve az aktuális ipar-egyetem kutatási együttműködésekbe. Az ipar és egyetem új kollaborációs modelljéről, startup inkubációról és iparjogvédelemről, az ezekhez kapcsolódó nemzetközi trendekről és a terület jövőképéről tart keynote előadást Joó Attila, a BME FIEK igazgatója. "A BME Magyarországon elsőként olyan platformot teremt, ami 360 fokban segíti az ipar-egyetemi közös munkát, megoldás orientált, és a projektmunkák és kutatások teljes körű menedzselését is támogatja"- mondta előzetesen a projektről.

A kutatókat a BME saját fejlesztésű Kompetencia Térképe is támogatja a partnerkeresésben, ahol összesen 152 kutatói csoport és 441 kutató egyéni profilja között lehet böngészni. Az online adatbázis könnyen navigálható formában nyújt információkat publikációkról, projektekről, és kutatási eredményekről, amely idén már új matchmaking funkcióval is bővült, hogy hozzásegítse a kutatókat a közös projektek elindításához.

További információ és regisztráció: https://innovacio.bme.hu/innovacios-nap_2023/

KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGunKAT

Név | Prohuman 2004 Kft.
Tagsorszám | 806
Cím | 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.
Vezető | Zakor Sándor és Ignácz Béla, ügyvezetők

Tevékenység:
A Prohuman 2004 Kft. a Prohuman Csoport zászlóshajója, mely több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező, magyar alapítású és tulajdonban levő komplex HR szolgáltató, amely Magyarországon piacvezető, a kelet-közép európai térségben (Németország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia) pedig meghatározó piaci szereplő. A cégcsoport 8 országban közel 20 000 főt foglalkoztat, partnercégeivel együtt számított árbevétele 2022-ben meghaladta a 115 milliárd forintot. Magyarországon 16 irodából álló hálózattal szolgálja ki ügyfelei igényeit.
A Prohuman Magyarország Kormányának stratégiai partnere. Főbb tevékenységek. munkaerő-kölcsönzés és közvetítés, HR tervezés és tanácsadás, diákok és nyugdíjasok foglalkoztatása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása és toborzása, képzés, bérszámfejtés és cafeteria szolgáltatások.

MAFITUD

Kovács János, a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második díjasa 2023. május 28-án, szakmai zsűri előtt prezentálta munkáját a Kutató Diákok XI. Tudományos Hétvégéjén. Ennek keretében zajlott a XVI. Tudományos Poszterverseny, ahol különdíjat nyert, és a XXI. Tudományos Esszépályázat, ahol Műszaki tudományok - Informatika szekcióban első helyezést ért el.

Jánost a Magyar Innovációs Szövetség delegálta az idei London International Youth Science Forumra, mely 2023. július 26-án kezdődik.

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

36 projekt összesen 25 millió forint támogatásban részesül az ELKH Titkárság első alkalommal meghirdetett, "ELKH Kutatói Mobilitási Program 2023" pályázati felhívása tavaszi fordulójának keretében

Eredményesen lezárult az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága által "ELKH Kutatói Mobilitási Program 2023" címmel 2023. március 1-jén meghirdetett pályázat, amelynek célja az ELKH kutatóhelyein foglalkoztatott kutatók nemzetközi tapasztalatszerzésének és kapcsolatépítésének elősegítése, valamint a kutatók külföldön végzett kutatómunkájának támogatása. Az ELKH Titkárság első alkalommal hirdette meg a kétfordulós pályázatot, egyenként 25 millió forintos kerettel. Az ELKH Elnökségének tartalmi értékelése alapján az első forduló eredményeként 36 pályázat részesült támogatásban.

További információk

Várható események


ChatGPT képzés

ChatGPT képzés kerül megszervezésre a BME-n, június 12-én. A BME Simonyi előadótermében június 12-én 16 órától a BME oktatói megmutatják a ChatGPT működését és használatát. Majd demonstrálják, hogyan kérdezhetjük a ChatGPT-t és a bemutató során átadják a szót a mesterséges intelligenciának.

További információk

Pannon Innovációs Nap

2023. június 13-án kerül megrendezésre Veszprémben a Pannon Egyetem Tudás- és Technológiatranszfer Központja (T3K) által szervezett Pannon Innovációs Nap.
Az esemény célja az Egyetem innovációs potenciáljának minél szélesebb körű megismertetése, a fejlesztések és innovatív eredmények piacosításának elősegítése, valamint új partner kapcsolatok és együttműködések kialakítása. Az eseményen be kívánják mutatni a Pannon Egyetemen keletkezett szabadalmakat, innovációkat, KFI fejlesztéseket, valamint előremutató ipari együttműködéseket, melyek további partnerkapcsolatokat, hasznosítási lehetőségeket generálhatnak.

Az esemény dátuma: 2023. június 13. (kedd) 8:30-17:30.
Az esemény helyszíne: Pannon Egyetem (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. B épület aula).

Egyetemünk a konferencián szekciós beosztásban 34 innovációt mutat be 15 perces előadások formájában. A délelőtt folyamán lehetőség lesz kutatólaborok látogatására is, majd a napot reflexiós kerekasztal beszélgetéssel zárul.

Az Innovációs Napról további információk és részletes program az alábbi elérhetőségen található.

A részvételi szándékukat kérjük, az alábbi űrlap kitöltésével jelezzék: regisztrációs űrlap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Design Management Díj: egymillió forint a designtudatos szervezeteknek

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) idén is meghirdeti Design Management Díj pályázatát. Az elismerésre a bírálóbizottság tagjain kívül bárki jelölhet vállalkozásokat, nonprofit intézményeket. Az egymillió forinttal járó díj célja elismerni a designtudatos szemléletben, a design alkalmazásában és szakszerű menedzselésében élen járó szervezeteket.

A designmenedzsment mára kulcsfontosságúvá vált a vállalatok számára a folyamatos innoválás, a versenyelőny megteremtése és kihasználása, az ügyfél-elégedettség, a márkaépítés, illetve a költséghatékonyság terén is. A megfelelő designstratégia emellett lehetővé teszi, hogy a cégek sikeresen alkalmazkodjanak a változó fogyasztói igényekhez és piaci környezethez - utóbbi az elmúlt években különösen gyorsan és sokrétűen alakult át.

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) több mint tíz éve díjazza a designmenedzsment-szemléletet kiválóan alkalmazó szervezeteket. A Design Management Díjra (DMD) 2023-ban is bárki jelölhet látókörébe eső, kiváló szervezeteket, vállalkozásokat vagy intézményeket: a jelöléseket 2023. június 12-ig lehet e-mailen benyújtani. Amennyiben valaki a saját szervezetét nevezné, a nevezés és a pályázati dokumentáció benyújtási határideje 2023. június 25. A díjazott oklevélben és bruttó egymillió forint pénzjutalomban részesül.

A kiírás ismét olyan szervezetek pályázatát vagy más általi jelölését várja, amelyek stratégiájuk megalkotásában, operatív működésükben, termékeik, szolgáltatásaik kialakítása során a designmenedzsment eszközrendszerét alkalmazva folyamatos innovációra és kiemelkedő minőségre törekednek, szem előtt tartva a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság szempontjait is.

A szakmai zsűri tagjai: Simon Attila, a bírálóbizottság elnöke, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, címzetes egyetemi docens; Bachmann Bálint DLA építész, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora; Bendzsel Miklós, a Magyar Mérnökakadémia elnöke; Cselényi Krisztina, az Anest Csoport vezérigazgatója.

Díjazásra jelölés és nevezés:
https://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/design-management-dij

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Woo-kyoung Ahn: Agyszerviz - Gondolkodási hibáink felismeréséhez és kiküszöböléséhez - Corvina Kiadó, 2023
Dr. Osman Péter ismertetése

Agyunkban hihetetlenül bonyolult szoftver fut - az elménk - és vezérli, jól-rosszul a gondolkodásunkat, cselekvéseinket, magatartásunkat, egész létünket. Szó szerint meghatározó probléma, hogy ugyanezzel az elménkkel kellene felismernünk és kiküszöbölnünk annak hibás, téves működését. Mi rosszabb, az idáig vezető fejlődési út elménket egyáltalán nem készítette fel arra, hogy zavartalanul működjék a világból mind sűrűbben és agresszívebben rázúduló hatások és információk közepette. Mindez "gondolkodási hibákra" vezethet, melyeket a leggyakrabban úgy követünk el, hogy nem is tudunk erről. Ahn könyve abban segíthet, hogy többet ismerjünk fel és védjünk ki ebből.
A könyv mondandója: Ahn felveti az alapkérdést, "Javíthat-e az emberek életén a kognitív pszichológia?" "A következő, nagyjából harminc év során olyan problémákon dolgozom, amelyeknek a tapasztalatait reményeim szerint az életben is felhasználhatjuk. A Yale Egyetemen, ahol 2003 óta tanítok pszichológiát, megvizsgáltam néhány torzítást, gondolkodásbeli hibát, amely tévútra vihet bennünket - és a mindennapi élethelyzetekben közvetlenül alkalmazható stratégiákat dolgoztam ki a korrigálásukra." Így jutott el - írja - , az egyetemi előadásain, s a diákjaitól kapott pozitív visszajelzéseken át könyve megírásához.

"Nyolc témát választottam ki: szerintem ezek a legfontosabbak azoknak a nehézségeknek a szempontjából, amelyekkel a diákjaim és mások (velem együtt!) nap mint nap szembesülnek. Minden fejezetben egyetlen kérdés kerül terítékre, és mindenhol, ahol szükséges, hivatkozom a tárgyaltakra, de úgy írtam meg a könyvet, hogy a fejezetek tetszőleges sorrendben olvashatók legyenek.
Bár a gondolkodásban előforduló hibákról, torzításokról beszélek, a könyv nem arról szól, hogy mi a baj velünk. A 'gondolkodásbeli problémák' azért fordulnak elő, mert nagyon sajátos módon vagyunk 'bedrótozva', és gyakran nem véletlenül. Ezek a hibák sokszor a fejlett emberi gondolkodás melléktermékei, de fajunk éppen a gondolkodás miatt jutott el idáig: életben maradt, boldogul a világban. (Az viszont már messze túl gyorsan változik így kialakult alkalmazkodásunkhoz képest. - OP) És ezért találjuk meg néha nehezen a problémák megoldását. A torzítások megszüntetése iszonyatos munkával jár.

Ha el akarjuk kerülni ezeket a hibákat, torzításokat, nem elég megtanulnunk, miről is van szó, és megjegyeznünk, hogy nem szabad elkövetnünk őket. Gondoljunk csak az álmatlanságra; amikor ránk tör, pontosan tudjuk, mi a baj - nem alszunk jól. De ha azt mondjuk egy álmatlanságban szenvedőnek, hogy aludjon többet, még egyáltalán nem segítettünk rajta. Ugyanígy van ezzel a könyvvel is: bár néhány szóba kerülő torzítás ismerős lehet, olyan recepteket kell adnunk, amelyek többet érnek annál, hogy »ezt ne csináld«. Szerencsére - és egyre több vizsgálat tanúsítja - léteznek olyan épkézláb stratégiák, amelyek segítenek okosabban gondolkodnunk. Ezeket a stratégiákat szem előtt tartva rájöhetünk arra, hogy mit nem tudunk irányítani, sőt arra is, hogy az eleinte ígéretesnek tűnő megoldások akár visszafelé is elsülhetnek.

A könyv tudományos kutatásokon alapul, elsősorban más kognitív pszichológusok munkáján, de saját kísérleteimen is. Az egyetemi előadásokhoz hasonlóan az élet legkülönbözőbb területeiről vett példákkal illusztrálom az egyes problémákat. Nem véletlenül, és ennek is kiderül az oka. »Javíthat az emberek életén a kognitív pszichológia?« Az évek során egyre jobban hiszek abban, hogy határozottan igen." (Természetesen azzal, hogy a napi életünkben hasznosítjuk az így nyert megoldásokat, azokhoz vezető útmutatásokat. - OP)

A hibás gondolkodás nyolc pillére. e könyv nyolc témája:
1. A könnyedség bűvölete - Miért tűnik valami könnyűnek?
2. A megerősítési torzítás - Hol szúrjuk el, amikor azt akarjuk, hogy igazunk legyen?
3. Az okok azonosításának buktatói - Miért ne legyünk túlontúl biztosak az elismerések vagy a hibáztatások osztogatásában?
4. A példák kockázata - Miért lőhetünk mellé, amikor történetekből indulunk ki?
5. A negatív szűrés - Hogyan vihet tévútra a veszteségtől való félelem?
6. A torzított értelmezés - Miért látjuk másnak a dolgokat, mint amilyenek?
7. A nézőpont veszélyei - Miért nem értik meg mások azt, ami nekünk nyilvánvaló?
8. A késleltetett jutalom körüli bonyodalmak - Hogyan érti félre mostani énünk a későbbi énünket?

A Google Books ajánlójából: "Világos útmutatójában Ahn professzor tisztán érthető, gyakorlati lépéseket kínál gondolkodásunk tényleges megváltoztatásához. Daniel Kahneman Gyors és lassú gondolkodás c. műve természetes folytatásaként (Kahneman a viselkedésgazdaságtan egyik kidolgozójaként kapta meg a közgazdasági Nobel-emlékdíjat - OP), ez a könyv megmutatja, miként javíthatjuk nem is csak napi életünket elfogultságaink felismerésével, hanem szintúgy mindenkiét körülöttünk. Kötelező olvasmány mindenkinek, aki jobban akar gondolkodni és élni."
Bölcs figyelmeztetés Ahntól: "Az új gondolkodásmódok bejáratása időbe telik. Biztosan nem fogunk és nem tudunk mindent megoldani, de segíthet, ha kicsit többet gondolkozunk, beszélgetünk arról, hogy mi van velünk, és megosztjuk egymással az elképzeléseinket."

Vincent Mosco: Okosvárosok a digitális világban - Pallas Athéné Könyvkiadó, 2019, e-könyv 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

Az elvárosiasodott világ: "Az előrejelzések szerint a városok döbbenetes ütemben fognak növekedni. De hogy ez a javunkat fogja-e szolgálni, vagy ökológiai katasztrófához vezet, az semmiképpen sem tekinthető bizonyosnak." - John Vidal, a Guardian korábbi környezetvédelmi szerkesztője - ez a nyitó fejezet sokatmondó mottója. (Tegyük hozzá: az 'okosváros' technológiák riasztó mértékben növelhetik az emberek kiszolgáltatottságát! A Big Tech rendszeresen elavulttá teszi eszközeink operációs rendszerét, hogy újat kényszerüljünk venni. Mi lesz, ha hasonlóképp bánik majd a városokkal? Kiemelések tőlem - OP)

"A fenntartható okosváros innovatív, amely felhasználja az információs és kommunikációs technológiákat és más eszközöket is az életminőség, a városüzemeltetés és a szolgáltatások, valamint a versenyképesség javítására, és közben gondoskodik a jelenlegi és a jövőbeni generációk szükségleteinek kielégítéséről, gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi és kulturális szempontok szerint egyaránt." és ": Fizikai, digitális és humán rendszereknek az épített környezetbe történő hatékony integrációja, hogy ezzel fenntartható, virágzó és mindenkit befogadó jövőt biztosítsunk polgáraink számára." - az ENSZ Nemzetközi Távközlési Unió Fenntartható Okosvárosok Fókuszcsoportjának, másrészt a Brit Szabványügyi Intézetnek a meghatározása, a könyvből. "Ez a könyv annak a kevés kiadványnak a számát szaporítja, amelyek a kritikai társadalomtudományok szempontjából közelítik meg ezt a programot, és megkérdőjelezik a felfogást, hogy az okosvárosok létrehozása elsősorban abból áll, hogy okos technológiákat alkalmazunk a városi térségekben. Az okosváros mozgalom történetének, főbb jellemzőinek és jelentőségének leírása mellett megkísérli kiterjeszteni a témával kapcsolatos vitákat annak megvizsgálásával, hogy e mozgalom mit jelent a kormányzás szempontjából. Ez különösen fontos azért, mert a technológiai társaságok egyre inkább rátelepednek a városokra, és kiterjesztik hatalmukat a városi infrastruktúrára, hogy learassák a mindennapi élet minden egyes aspektusának megfigyeléséből származó és nyereséget termelő adatok hegyeit, kidolgozzanak különféle modelleket, amelyekkel magánirányítás alá vonhatják a közösségi tereket, technológiákat adjanak el, és elmélyítsék a városi élet magánszféra által történő irányítását. A kormányokkal is összefogtak annak előmozdítása érdekében, ami látszólag csak a városlakók érdekeit szolgálja." (forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből,)

"Mitől lesz egy város okos? A könyv kitart amellett, hogy továbbra is nagyon fontos az emberi irányítás, hogy a városokat az emberek teszik okossá, és hogy a valóban 'okos város kiindulópontja az eleven demokrácia, a közösségi terek támogatása, valamint az elkötelezettség amellett, hogy a polgárok az ellenőrzésük alatt tarthassák a technológiát. Ennek érdekében feltétlenül meg kell értenünk azokat a különféle technológiákat, szervezeteket és mítoszokat, amelyek az okosvárosok globális mozgalmát működtetik. Ezenkívül fel kell mérnünk a technológia által vezérelt városokkal szembeni egyre növekvő ellenállást. Könyvem merít a világ sok városában készített esettanulmányokból, amelyek dokumentálják régi városok átalakítását és teljesen új városok létrehozását, és ennek alapján útmutatást kínál a digitális világban zajló városi élet jövőjéhez."

"Terveikben és politikáikban az okosvárosok szószólói a technológiai megoldás pártjára álltak annak megválaszolásában, hogyan kell kialakítani az intelligens városi tereket. Ideje lenne foglalkozni azzal a kérdéssel is, hogy mitől lesz egy város 'okos' a maga sokféle dimenziójában, és ami különösen fontos: hogyan tehetjük olyan hellyé, ahol a sokféle ember találkozhat, hogy gazdagítsák egymás életét, és olyan mértékű szabadságban élhessenek, amelyben megvalósíthatják céljaikat. Milyen módon hozhatunk létre olyan városi tereket, amelyek valóban mindenkit kiszolgálnak, függetlenül attól, hogy melyik társadalmi osztályhoz tartoznak, vagy hogy használják-e a legmodernebb kommunikációs és információs technológiát?"

Néhány a részek és fejezeteik izgalmas címeiből: • Palackba zárt okosváros • Az okosváros lényege a technológia • Az okosváros a polgárokról szól (Szép deklaráció, s a kritikus kérdés, hogyan érvényesül? - OP) • Az okosváros mint tér-idő-gép • Az okosváros mint számítógép • Az okosváros mint platform • Az idő csavart nyila • A technológia városa: Ahol az utcák adatokkal vannak kikövezve • Vezetés és irányítás az okosvárosban • Ki irányít? Állami vezetésű okosvárosok • Az irányítás három típusa • Ki irányít? Magántulajdonban álló okosvárosok • Zucktown • Bill Gates a sivatagban • Ki irányít? A polgárok • Kinek az okosvárosa?

A könyv zárszava Az okosvárosok kiáltványa: "Mi történik, ha a polgárok által vezetett város modellje találkozik a technológia által vezérelt okosvárossal? Többféle választ is adhatunk erre a kérdésre, de én úgy döntöttem, hogy inkább alapelvek felsorolásával zárom könyvemet. Ezt szabadon fogalmazva az okosvárosok kiáltványának is nevezhetjük." Vajon hogy alakul majd mindez a gyakorlatban?

Tasiné Csúcs Ildikó: Szent-Györgyi Albert, a tudós politikus - Typotex, 2023
Dr. Osman Péter ismertetése

"A nagy küzdelemben, amely a tudatlanság, gyanakvás és brutalitás, másrészt a tudás, a megértés, és a béke közt dúl, a tudósnak rettenthetetlenül kell állnia az utóbbiak oldalán, erősítve a köteléket ember és ember között, s hirdetve, hogy az önvédelem egyetlen hatékony fegyvere a jóakarat mások iránt. E mai ünnepség azt mondja nekem, hogy ez a munka nem reménytelen. Teljes szívemből köszönöm Önöknek ezt a tanítást, s emelem poharam az emberi szolidaritásra, a tudás, a béke, a jóakarat és a megértés végső győzelmére." - Szent-Györgyi beszéde a stockholmi Nobel Banketten, 1937. dec. 10.

Szent-Györgyi állása különleges a magyar tudományban: mindmáig az egyetlen tudósunk, aki itthon végzett munkájáért kapta meg a Nobel-díjat.

"Szent-Györgyi Albert nevének hallatán mindenkinek a C-vitamin és a magyar paprika jut az eszébe. A témában jártasabbak még a biológiai égésfolyamatokra vagy a rákkutatásra is gondolhatnak. De senki nem töpreng el azon, hogy milyen politikus volt Szent-Györgyi Albert. Ilyen irányú tevékenységét felszínesen vagy alig ismerjük, sőt egyfajta mitikus köd lengi körül, különösen a hozzánk közelebb álló, magyarországi szerepléseit. Pedig kortársai is megjegyezték, hogy Szent-Györgyi két dolgot vett nagyon komolyan: a kutatást és a politikát." - a szerző Bevezetőjéből (kiemelések tőlem).

E könyv állása is különleges a róla szóló irodalomban: kétségkívül a leghitelesebb bemutatása életének és munkásságának, hiszen Tasiné Csúcs Ildikó "Szent-Györgyi Albert politikai és közéleti tevékenysége Magyarországon" értekezésével doktorált történelemtudományok tudományágban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában. Előszavából idézve, "Disszertációját »tudományos ellenőrzés mellett« dolgozta ki, és "»summa cum laude« minősítéssel védte meg. Ebből az értekezésből némi átdolgozás és kiegészítés után született az a teljes biográfia, melyet az olvasó most kézben tart."

A Typotex ajánlójából: "A világhírű tudós közéleti tevékenységének bemutatásával a történelmi valóságnak egy olyan szeletét ismerheti meg az olvasó, amelyről eddig sehol nem olvashatott. A kozmopolita tudós szemszögéből láttatjuk a Horthy-korszak felsőoktatásának visszásságait, gazdasági elmaradottságát, ideológiai téveszméit, az 1945 utáni új társadalmi rendszer megteremtésének elmulasztott lehetőségét és a kommunista diktatúra megsemmisítő apparátusát. A könyv fejezeteiből egy tárgyilagosan gondolkodó, mély humánummal rendelkező ember példaértékű életútja bontakozik ki egy politikai eszmék uralta világban: olyan személyiség képe, akit emberi tévedéseivel együtt is mindig és mindenhol a jövőért érzett tudósi felelősségérzet motivált."

S mert a tudós politikus áll e mondandó középpontjában, idézzük ide a könyvből a hazai tudomány- és oktatásszervezési tevékenysége csúcsát - amelyből az is világos, mennyi jót tehetett volna itt e téren is, ha engedik neki:

"Szent-Györgyi Horthy-korszakbeli közéleti tevékenységének csúcsa az újonnan alapított Horthy Miklós Tudományegyetem élén végzett rektori tevékenysége volt. Jóllehet ebbe a funkcióba sem a politikai vezetés emelte őt, hanem szegedi professzortársai választották, mégis Szent-Györgyi rektorságának évét (1940/41) szokás a szegedi egyetem 1945 előtti történetének legfényesebb idő- szakaként értékelni. Az akkor Szent-Györgyi által életre hívott diákszervezet, a SzEI (Szegedi Egyetemi Ifjúság) hivatásrendi alapon egyesítette a fiatalokat, és elítélte a vallási vagy politikai alapú megkülönböztetést. Szent-Györgyinek sikerült felszabadult, diszkriminációmentes légkört teremtenie az egyetemen, az ő rektorsága idején egyáltalán nem voltak diáktüntetések. Különféle öntevékeny társaságok létrehozásával a fiatalok kulturált szabadidő-felhasználásáról is gondoskodott. Szent-Györgyi az egyetem egyik fontos feladatának tekintette az önállóan gondolkodni és véleményt alkotni képes fiatalok kinevelését. A SzEI hallgatói érdekvédelmi szervezetként is funkcionált, amely véleményt nyilváníthatott az oktatásról. Sajnos Szent-Györgyi törekvései az egyre inkább szélsőjobboldali irányba forduló politikai vezetéssel szemben kudarcot vallottak, hiszen a kultusztárca nyomására meg kellett változtatni a diákszervezet alapszabályzatát és ezzel megakadályozni a zsidó származású hallgatók SzEIbe való felvételét, valamint lemondani arról, hogy a diákszervezet hallgatói érdekvédelemmel is foglalkozzon. Ez után a nyílt konfrontáció után, amit még az ország háborúba sodródása is súlyosbított, Szent-Györgyi egyre inkább ellenállásba kényszerült."

S bár az ebben műveltebbek hallottak isztambuli küldetéséről, az izgalmas folytatásáról talán csak most, innen: "Az akció fordítva sült el, ő pedig a németek érdeklődésének hatókörébe került. Ezután már csak egy lépés volt a fegyveres ellenállási szervezet vezetése, ahol mint »Doktor C« nagy tekintélyt vívott ki magának. A Taurus szervezet néven is emlegetett csoport tevékenységét és együttműködését más hasonló alakulatokkal izgalmas részletességgel tárgyalom." S talán szintúgy csak innen, mint sok további is: a svéd követség menedékhelyén álnéven dolgozó Szent-Györgyi és Horthy, valamint környezete között bonyolódó történet arról, hogy "Szent-Györgyi vezesse vagy tagja legyen a fegyverszüneti delegációnak."

Gunnar Garfors: Ahol csak a madár jár - Cser Kiadó, 2023
Dr. Osman Péter ismertetése

Mára a világjárás mind szélesebb rétegek vágya, s a tehetősebbek kedvenc élményszerzése lett. Gyorsan növekvő iparágak épültek az ilyen idegenforgalom kiszolgálására, s bevételeik mind több ország fontos jövedelemszerző ágazata lett. Mindennek egyik árnyoldala, hogy a turistaipar mind inkább rányomja a bélyegét a helyszínekre és lakóikra, s egyre nehezebb a maguk eredeti, érintetlen valójában megismerni más vidékek kultúráját, népeit, helyi szokásait.

"Gunnar Garfors legújabb könyve a világ 20 legkevésbé látogatott országába kalauzolja el az olvasót, ahová az egyszeri turista nem jut el. Milyenek a mindennapok, hogyan élnek a hétköznapi emberek a Föld legeldugottabb vidékein? A norvég világutazó saját fotóival gazdagon illusztrált, élvezetes stílusban megírt műve elrepít oda, ahol tényleg csak a madár jár." (A Cser Kiadó ajánlójából. Kiemelések tőlem.)

Garfors igen ügyesen szakosodott világutazó! Wikipedia: "1975-ben született norvég utazó, író, média szakember és nyilvános előadó. A világon elsőként járt kétszer is minden országban, több utazási világrekord birtokosa, s világszerte húsznál több országban tartott előadásokat szemináriumokon és konferenciákon ezekben a témákban. Harcos szószólója a rádiós és tévés műsorszórásnak, mint az internettel párhuzamos tömegtájékoztatásnak." Említett világrekordjairól a Cser Kiadó ajánlójából: "[Ezeket] persze nem tekinti valódi utazásnak, »logisztikai« rekordoknak nevezi őket: 2012. június 18-án a brit Adrian Butterworth-szel együtt Guinnes-rekordot állított fel azzal, hogy elsőként járt öt kontinensen ugyanazon a napon. Egy másik világrekordot 2014 szeptemberében döntött meg barátaival, Oystein Djupvikkal és Tay-young Pakkal, amikor 24 óra alatt 19 országot látogattak meg." Könyvéből megértjük: amilyen logisztikával jár eljutni a világ legjáratlanabb zugaiba, ahhoz képest ezek az 'amerikaias' rekordok. Igazán szakavatott világjáróként nagyon fontos tanáccsal szolgál: nem elég odamenni, kissé nézegetni-tapogatni a felszínt, valóban bele is kell kóstolni az ottani életbe, ismerkedni az ott élőkkel. Mindezt remek stílusban adja elő, s minden helyszínen magabiztos, természetes otthonossággal.

Innentől szóljon ő e könyvéről: "Egyre több utazó, aki természetesen már többször is járt Párizsban és Londonban, Seholországot keresi. A szokásos útvonalakon kívül eső, isten háta mögötti helyeket, ahol nem is gondolnánk, hogy élni lehet - ahová senki nem veszi a fáradságot, hogy elutazzon. Seholország a divat. Az a menő. Már csak egy kérdés marad hátra: neked mi a legjobb Seholország? Szinte mindegy, ki vagy, szerintem a világ legkevésbé látogatott országai nem jönnek szóba. Ezek túl ismeretlenek, és mind földrajzi, mind kulturális értelemben nagyon távoliak. Olyan helyek, ahová senki sem utazik, vagy legalábbis nagyon kevesen. Némelyek számára azonban ez a legfőbb úti célok listája. (Akik más tájak, világok valóságát akarják megismerni, nem pedig a 'civilizáció' generálszószával leöntött, vagy a turistákhoz alakított-alakult, s ezzel meghamisított felszínt. - OP) Ugyanakkor nem elég elutazni valahová, készíteni néhány fényképet, majd hazamenni vagy továbbrepülni a lista következő országába. Ha úgy utazunk, hogy az ott élőkkel nem is kommunikálunk, az voltaképpen nem sokkal jelent többet annál, mint ha megnézünk egy videót a helyről az interneten.

Hogy ösztönözni tudjam a kedves olvasót Seholország felkeresésére, vagy hogy el tudjam ijeszteni ettől, elutaztam helyette a világ legkevésbé látogatott 20 országába. Minden országban legalább kétszer jártam, másodszorra lehetőség szerint az ország más helyein, mint először - hogy más szemszögből fedezzem fel, új dolgokat próbáljak ki és új emberekkel ismerkedjek meg. A könyv végén megtalálható a világ 198 országának teljes listája, a látogatók éves számával. Én a legkevésbé látogatott országokat tűztem ki célul, amelyeket évente 50 ezernél kevesebb turista keres fel. Ezek mind Afrikában, Ázsiában és Óceániában találhatók.

A könyv egyébként több lehetséges úti célok listájánál. (Eleve, egy erős környezetvédelmi esszével kezdődik - OP). Küldetése, hogy a felszínnél mélyebbre hatoljon, és megpróbálja új oldalukról felfedezni ezeket az aránylag ismeretlen országokat. Hogy megértsük őket. Hogy átadjam, amit megtudtam róluk. És hogy kívülről mutassam meg azt a buborékot, amelyben mi itt, a nyugati világban élünk. (A kontrasztok felmutatásában Garfors a nyugati mainstream értékrendet követve értékel és minősít.) Igyekeztem megosztani olyan ott élők történeteit, akikkel megismerkedtem. A legkalandvágyóbbak talán ihletet kapnak egy vagy több hely meglátogatására. A többiek tökéletesen megelégednek azzal, hogy helyettük utazom, így az utat a saját tempójukban tehetik meg, kényelmes karosszékben, a lakás biztonságos falai között. Talán sikerül valamivel mélyebb betekintést nyújtanom ezen ismeretlen és sokszor alábecsült országok világába. Beszélgetések és emberekkel való találkozások révén megpróbáltam feltárni a társadalom és az egyének életének különböző részeit. Az a cél vezérelt, hogy olyan kultúrákról számoljak be, amelyekről az emberek rendkívül keveset tudnak.

SAJTÓSZEMLE

168.hu, 2023. 05. 21.
A Szent István Gimnázium diákja különdíjat nyert a tudományos versenyek világbajnokságán Dallasban

Magyar Nemzet, 2023. 05. 22., 7. oldal
Magyarország sikere hosszú távon a tudásban és az innovációban van

zetapress.hu, 2023. 05. 22.
Innovátorok a Kopaszi-gáton

magyarnemzet.hu, 2023. 05. 22.
Magyarország sikere hosszú távon a tudásban és az innovációban van

ictglobal.hu, 2023. 05. 22.
Az ötödik ipari forradalom kapujában

egerhirek.hu, 2023. 05. 22.
Rég nem látott sikerrel szerepeltek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói az Országos Tudományos Diákköri Konferencián

heol.hu, 2023. 05. 22.
Minden várakozást felülmúltak az egri egyetem diákjai az OTDK-n

Innotéka, 2023. 05. 23., 17. oldal
Az alapkutatástól a piacig

Innotéka, 2023. 05. 23., 18. oldal
Díjátadás a szellemi tulajdon világnapján

zetapress.hu, 2023. 05. 23.
MISZ közgyűlés Óbudán

nkfih.gov.hu, 2023. 05. 24.
Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése 34. alkalommal

magyarmezogazdasag.hu, 2023. 05. 24.
Atomenergia nélkül nincs fenntartható klímapolitika

preshaz.eu, 2023. 05. 24.
Innováció

vg.hu, 2023. 05. 24.
Egészségügyi startupok Magyarországon: a potenciál megvan, de még van miben fejlődni

hirek.prim.hu, 2023. 05. 24.
A Magyar Innovációs Szövetség megtartotta közgyűlését

medicalonline.hu, 2023. 05. 24.
Tisztújítás a Magyar Innovációs Szövetség 34. közgyűlésén

gondola, 2023. 05. 25.
Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése 34. alkalommal

news.sk, 2023. 05. 25.
A Magyar Innovációs Szövetség 37. közgyűlése

ictglobal.hu, 2023. 05. 25.
Innovációs támogatás a Corvinuson

demokrata.hu, 2023. 05. 25.
Varga Mihály: Magyarország önállóvá válik az egészségipar területén

figyelo.hu, 2023. 05. 25.
Az egészségipari termékek terén is önellátásra törekszik hazánk

magyarnemzet.hu, 2023. 05. 25.
Az Egészségipari támogatási programban 87 milliárd forintnyi beruházás valósult meg -

bme.hu, 2023. 05. 26.
TISZTÚJÍTÁS A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉGNÉL
innoportal.hu, 2023. 05. 26.
Tisztújító közgyűlést tartottak az innovációs szövetségnél

kamaraonline.hu, 2023. 05. 26.
A kkv-k továbbra is számítanak az uniós forrásokra

magyarmezogazdasag.hu, 2023. 05. 26.
A kkv-k továbbra is számítanak az uniós forrásokra

Népszava, 2023. 05. 30., 1+5. oldal
Végleg elvesztek a kutatóintézetek

24.hu, 2023. 05. 30.
Az MTA nem sikoltozik, elnöke már lemondott a kutatóhálózatról

nkfih.gov.hu, 2023. 05. 30.
32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntő - ünnepélyes megnyitó (2023. június 2.)

profitline.hu, 2023. 05. 30.
760 milliárd forintos keret a hazai digitalizációs fejlesztésekre

hirek.prim.hu, 2023. 05. 30.
760 milliárd forintos keret a hazai digitalizációs fejlesztésekre

uzletem.hu, 2023. 05. 30.
760 milliárd forintos keret a hazai digitalizációs fejlesztésekre - Üzletem

propeller.hu, 2023. 05. 30.
Freund Tamás az MTA-ról: A kutatóhálózat "veszett fejsze nyele", de a kutatási szabadság nem sérült

univpecs.com, 2023. 05. 31.
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ALELNÖKE LETT A PTE KANCELLÁRI TANÁCSADÓJA

Radiocafe, Millásreggeli, 2023. 05. 31.,
Interjú Sulyok Ádámmal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának főosztályvezetőjével

vg.hu, 2023. 06. 01.
Új elnök próbálja serkenteni az agrárinnovációt
"...Az aktív mezőgazdasági termelővállalkozások számának növelését tartja elsődleges céljának Balla Zoltán, a Magyar Innovációs Szövetség Agrár Tagozatának új elnöke..."

kpvk.pte.hu, 2023. 06. 02.
A PTE KPVK-n kifejlesztett Dienes-játékok az Országos Tudományos Innovációs Olimpián

gondola.hu, 2023. 06. 02.
Díjazták a legkiválóbb iskolákat és megnyílt a kétnapos OTIO kiállítás

preshaz.eu, 2023. 06. 02.
Innovációs Szövetség

innoteka.hu, 2023. 06. 02.
Megnyílt a kétnapos OTIO kiállítás

univpecs.com, 2023. 06. 02.
DIENES-JÁTÉKOK AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS OLIMPIÁN

folyoiratok.oh.gov.hu, 2023. 06. 02.
Díjazták a legkiválóbb iskolákat és megnyílt a kétnapos OTIO kiállítás

magyarhirlap.hu, 2023. 06. 03.
Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia díjait

gondola.hu, 2023. 06. 03.
Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia díjait

haon.hu, 2023. 06. 03.
Debreceni tehetséget ismertek el

dehir.hu, 2023. 06. 04.
Debreceni siker az Országos Tudományos és Innovációs Olimpián

magyarhirlap.hu, 2023. 06. 04.
Több mint ötmillió forint ösztöndíj a jövő feltalálóinak és tudósainak

zetapress.hu, 2023. 06. 04.
Budaparti OTIO-ünnep

folyoriatok.oh.gov.hu, 2023. 06. 04.
Több mint 5 millió Ft ösztöndíj a jövő feltalálóinak és tudósainak 24 millió Ft a legjobb középiskolai tanároknak, ill. középiskoláknak

felvidék.ma, 2023.06.04.
Fiatal kutatókat díjaztak Budapesten

computerworld.hu, 2023 06. 04.
Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia díjait

civishir.hu, 2023.06.04.
Országos hírű innovátora van Debrecennek!

hajdupress.hu, 2023. 06. 04.
Debreceni diák lett az első helyezett az Országos Tudományos és Innovációs Olimpián

innoportal.hu, 2023. 06. 04.
Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia díjait

innoteka.hu, 2023. 06. 05.
OTIO díjátadó a jövő feltalálóinak, tudósainak

preshaz.eu, 2023. 06. 05.
Innovációs Olimpia

tudas.hu, 2023. 06. 05.
Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia díjait

demokrata.hu, 2023. 06. 05.
ÁTADTÁK AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS OLIMPIA DÍJAIT

webradio.hu, 2023. 06. 05.
Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia díjait

profline.hu, 2023. 06. 05.
Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia díjait
Szerkesztő: Pazsák Zsófia, Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor. A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (+36 1) 2000-731, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.