XXXiI. évf. | 2022. ÁPRILis 5. |7. szám


Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagunkat
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat

Várható események

Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

30. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

2022. március 24-én, az Európa Hajón, Budapesten, adták át a 2021. évi innovációs díjakat. A Himnusz elhangzása után Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke nyitotta meg az ünnepséget:
"...a legjelentősebb díjazott innovációs tevékenységek összességében 12 milliárd forint többletbevételt hoztak maguknak és az országnak, ez bizonyítja, hogy az innováció jelentős mértékben járul hozzá az ország gazdasági fejlődéséhez..."

A résztvevőket először Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke köszöntötte:
"...Az elmúlt években Magyarországon egy potenciálisan sikeres innovációs rendszer legtöbb eleme kiépült. A magyar rendszer akadozó működésének okát az összehangoltság hibáiban láttam. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium létrejöttével és dinamikus működésével az elemek végre koherens rendszerbe szerveződtek, és ennek hatásai a gazdasági versenyképesség javulásában már látszanak...
...Vannak közös, össznemzeti ügyeink is, és ezek sorában ott van az innováció, a kutatás-fejlesztés ügye...
...Ilyen közös ügyet képvisel az Innovációs Nagydíj is, amely az alkotómunkát, értékteremtést állítja példának..."

Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára "A hazai felsőoktatás és innováció jövőképe" címmel tartott előadást:
"...az innováció tekintetében a kulcslépés az volt, hogy a ciklus elején létrejött az Innovációs és Technológiai Minisztérium a magyar kormányzás történekben először, rendkívül széles portfólióval, ráadásul menet közben is változott, ennek köszönhető, hogy a felsőoktatás átkerült az Innovációs és Technológiai Minisztériumba...
...Fontos, minden tekintetben, nem csak a kutatásban, az utánpótlás kérdése. Az utánpótlás, a tehetséggondozás kulcskérdéseként és annak a feladatnak a menedzseléseként is kerül elő ebben a rendszerben. Több fajta megoldást vázoltunk, azt gondolom, hogy láthatók az irányok, és például a kooperatív doktori iskola tekintetében már nagyon komoly sikerekről is tudunk beszámolni...
...Korábban nem volt ismert a nemzeti laboratóriumok rendszere. A nemzeti laboratóriumok tekintetében egy nagyon markáns lépés történt, jelenleg 17 ilyen laboratórium működik, gyakorlatilag önmagukban is hálózatszerűen ...
...Nemzetközi színtéren kell, hogy tudjunk produkálni, és ezért borzasztóan fontosak azok az uniós lehetőségek, akár paritásos alapon, akár direkt pályázati alapon, amelyek nélkül nem tudunk előrelépni...
...Az ma már tény, hogy a GDP tekintetében innovációra 1,6% jut, cél, hogy a közeljövőben, talán jó lenne, ha ebben az évben elérnénk az 1,8%-ot. Ez jelentős plusz forrásokat jelentene a szektornak, és minden reményünk megvan arra, hogy ez teljesüljön...
"...A tudományos innovációs parkok rendszere egyetemi háttérrel, egyetemi tudásbázisra épülve, az innovációs irányt reprezentálva kezdtek kiépülni (...) jelentős forrásbevonással. Az az elit, amely az egyetemek, kutatóintézetekben jelen lesz, és jelen van, és dolgozik, és produkál, jelenti azt a jövőt, amit mi elképzelünk Magyarországnak..."

Ezt követően Birkner Zoltán az NKFIH elnöke számolt be a zsűri döntéséről és annak hátteréről:
"...a 33 jónak ítélt innovációs pályázatból összességében általában a 7 és 10 közötti kerül díjazásra ... ...ebben a pályázati konstrukcióban a 100 pontból 50-et kap az a cég és az a vállalkozás, amely pénzt tud felmutatni az innováció eredményeképpen...
...amikor elindul egy kutatás-fejlesztési és innovációs folyamat Magyarországon, a nulladik lépésként, a kutatói szabadság mellett, meg kell mondani, hogy milyen társadalmi-gazdasági haszna van... és ez tulajdonképpen megvalósul a Magyar Innovációs Szövetség által meghirdetett díjban..."

A 2021. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az CycloLab Kft. kapta a SARS-CoV-2 vírusellenes gyógyszerkészítmény segédanyagáért.
A díjat Bódis József, államtitkár adta át Szente Lajosnak, a CycloLab Kft. cégalapítójának.
Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke adta át az okleveleket a következő, kiemelt dicséretben részesült társaságoknak:
- az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft., a PLATIO napelemes térkőért,
- a Magnus Aircraft Zrt., Magnus Fusion Sentinelért,
- a Losonczi Innovation Kft. AXIS PRO mérőgép fejlesztéséért.

Ezután Pomezanski György, műsorvezető tömören ismertette a díjnyertes pályázatokat:

- a 2021. évi "Ipari Innovációs Díjban" a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. részesült a részesült
a Favipiravir Meditop 200 mg filmtabletta kifejlesztéséért és gyártásáért.
A díjat Gulyás Tibor, helyettes államtitkár adta át Greskovits Dávidnak és Ács Zoltánnak, a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. ügyvezető igazgatóinak.

- a 2021. évi "Agrár Innovációs Díjban" a Martonvásári Bázismag Vetőmagszaporító, Termeltető és Forgalmazó Kft. részesült a szántóföldi növénytermesztés eredményességének megalapozásáért és növeléséért ökológiai innovációval, a vetőmagok biológiailag aktív anyagokkal történő kezelésével.
A díjat Juhász Anikó, helyettes államtitkár adta át Sándorfy Andrásnak, a Martonvásári Bázismag Vetőmagszaporító, Termeltető és Forgalmazó Kft. ügyvezető igazgatójának.

- a "2021. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjában" a Controlsoft-Automatika Szolgáltató Kft. részesült a webSCADA6 folyamatirányító rendszerért.
A díjat Juhász Anikó, helyettes államtitkár adta át, Berzsenyi Miklósnak, a Controlsoft-Automatika Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének.

- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2021. évi Innovációs Díjában a Műszer Automatika Kft. részesült a MANTI hővédő anyagcsaládért.
A díjat Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke adta át Horváth Józsefnek, a Műszer Automatika Kft. ügyvezető igazgatójának, valamint Horváth Gábor, ügyvezetőnek, termelési igazgatónak és Horváth Bence fejlesztési igazgatónak.

- a Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi "Startup Innovációs Díjában" a Péntech Solutions Kft. részesült a Digitális Cégfinanszírozásért.
A díjat Pakucs János, tiszteletbeli elnök adta át Berényi Benjaminnak, Péntech Solutions Kft. ügyvezető igazgatójának és alapítójának, valamint Réti Bálint, alapítónak.

Végezetül a 2020. évi innovációs nagydíjas Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, Orbán Gábor köszöntötte a díjazottakat. A díjátadási ünnepséget az Európa Hajón tartott fogadás követte. A 2021. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunk ide kattintva letölthető.

Vállalkozásfejlesztési Tanács KKV-Konferenciával egybekötött ülése

A Vállalkozásfejlesztési Tanács 2022. március 21-én tartotta ülését az ITM-ben. Az eseményen Prof. Dr. Palkovics László, miniszter, a Tanács elnöke mondott köszöntőt, Dr. György László, államtitkár "A megújult vállalkozásfejlesztési intézményrendszer" címmel tartott előadást. Szövetségünket az ülésen Farkas József, elnökségi tag képviselte.

Prof. Dr. Palkovics László kiemelte, a magyar gazdaságvédelem a koronavírus-válság idején eredményesnek bizonyult, a munkajövedelmek a legválságállóbbak az Eurostat számításai szerint, 2021 júniusában többen dolgoztak Magyarországon, mint az elmúlt 25 évben, a magyar beruházási rátát a válság alatt sikerült a legjobb három között tartani az Unióban, javult a szegénységi mutatónk, a gyors oltási képességünknek köszönhetően előbb sikerült újraindítani a gazdaságot, amelyhez a fiskális és a monetáris politika példás összhangja is hozzájárult.

Dr. György László, államtitkár előadásában összefoglalta és értékelte a vállalkozások érdekében tett stratégiai célok megvalósulását. Meghatározó jelentőségű (43-45%) az államilag támogatott hitelek aránya a KKV-k teljes hitelportfoliójában. A COVID-válság kitörése óta közel 5500 milliárd forint államilag támogatott hitel került a KKV-khoz. Megújult a Széchenyi Kártya program, megfizethető és kiszámítható a hazai KKV hitelezés.
A pályázati rendszerben érdemben csökkent a bürokrácia és rövidült a pályázati elbírálási idő. A beruházásösztönző pályázatok értékelésének átfutási ideje 8-10 hónapról átlagosan 2-3 hónapra rövidült. A vállalkozások szélesebb rétege számára elérhető felhívások esetében a támogatásokat ütemezetté, előre tervezhetővé váltak

Azonnali likviditást biztosító, feltételesen vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a vállalkozások nagy részének, amelyért cserébe növekedést és technológiai fejlődést várnak el:
 • A nyertes pályázóknak húzniuk kell a gazdaságot: a támogatás vissza nem térítendővé alakításához 1,5-szer, 2-szer, 3-szor gyorsabban kell növekedniük a GDP növekedésénél.
 • A támogatott vállalkozásoknak élvonalbeli technológiákba és alapvető digitális készségekbe kell beruházniuk, miközben komplex fejlesztéseket valósítanak meg.
 • A feltételek nem teljesítése esetén a támogatás kamatmentes hitellé alakul át.
A rendszer hatékonysága megkilencszereződött (időarányosan kilencszer annyi vállalkozást támogattak az elmúlt másfél évben, mint az előtte lévő 6 évben).
 • A Modern Mintaüzem Program szemléletformálással segíti a kkv-k versenyképességének javítását.
 • Komplex beruházások megvalósítását segítő támogatási rendszert működtetnek, hogy a vállalkozások a saját igényeik szerint állíthassák össze fejlesztéseiket.
 • Digitális vállalkozásfejlesztési programok indulnak a DIMOP Plusz Operatív Program keretében, a Nemzeti Digitalizációs Stratégiacéljai és intézkedései alapján.
 • Technológiai stratégiák és szövetségek az 5G, a Mesterséges Intelligencia, az Ipar 4.0, a hidrogéngazdaság és az akkumulátor kapacitások fejlesztésére és megvalósítására.
 • A Modern Vállalkozások Programján keresztül elősegítik a hazai kkv-k digitalizációját, fejlesztik informatikai képességeiket, javítják versenyképességüket.
 • Elindult a Generációváltás program, amellyel segítenek a generációváltó cégeknek családi, illetve magyar tulajdonban maradni.
 • A vállalatok átlagos adóterhelésének mértéke 2010 óta 55 százalékról 2022-re 32 százalék közelébe csökkent.
 • A régióban a legversenyképesebb adórendszer jött létre az elmúlt évtizedben Magyarországon, ami jelentősen hozzájárult a KKV-k növekedéséhez.
 • Az adóadminisztrációra fordított idő érdemben mérséklődött
 • Míg 2010-ben egy vállalkozásnak átlagosan 330 órát kellett adóügyeinek intézésére fordítania, addig 2020-ban már csak 277 órát. Cél, hogy tovább csökkentsék a vállalatok adminisztrációs terheit.
 • A Valinak köszönhetően személyre szabottan, három kattintásra elérhetőek a támogatások, hitelek, tőkeprogramok, szolgáltatások.

31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Az április 1-i határidőre 53 pályamunka kidolgozása fejeződött be az idei versenyen.
A beadással párhuzamosan 2022. április 4-én befejeződtek a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második körös szakmai interjúi. A 29 fős zsűri tagjai szóban is vizsgálták a pályázók munkáit, ill. eredményeit.

A pályázóknak április 19-20. között, kötelező jelleggel max. 5 perces prezentációt is kell tartaniuk a szekció zsűri előtt (plusz 5 perc szóbeli konzultáció, ill. kérdések). A pályamunkák végső értékelésére április 26-án kerül majd sor.

A zsűri nemcsak a több mint 2,5 millió forint összegű ösztöndíj odaítéléséről dönt, hanem kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselik Magyarországot 2022 szeptemberében az európai döntőn, Leidenben. A díjazottak további nemzetközi versenyeken, tanulmányutakon is részt vehetnek (pl. Nobel-héten Stockholmban, a londoni fiatal tudósok fórumán stb.)

A legjobb fiatalokat (10-12 pályázó) felkészítő középiskolai tanárok differenciált, 600-800 E Ft-os jutalmat érdemelnek ki. A legeredményesebb iskolák 1 M Ft támogatást nyerhetnek el.

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg, ill. a Nemzeti Tehetség Programból.

13. Kárpát-medencei Tehetségnap

2022. március 26-án, a Millenáris Parkban tartották a 13. Kárpát-medencei Tehetségnapot, valamint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) 15 éves jubileumi ünnepségét. Mindkettőnek alapítója a Magyar Innovációs Szövetség.

Az idei tehetségnapon 17 fő tehetséges fiatal kapott "Felfedezettünk" címet és ezzel együtt ösztöndíjat. A Magyar Innovációs Szövetség által javasolt Seitz Erik, a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny 1. helyezettje megkapta a fődíjat.

Tehetségek Szolgálatáért Díjban részesítették, ugyancsak a Szövetségünk által javasolt, Jakab László, BME professzort, aki az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny zsűrielnöke, 2016 óta. Tevékenységét Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke méltatta.

EU Fiatal Tudósok Versenye 2022

2022. március 30-án online értekezletet tartott az EU KFI Főigazgatósága az idei évben, Leidenben rendezendő EU Fiatal Tudósok Versenyével kapcsolatos tervekről. A Magyar Innovációs Szövetséget Ivánka Gábor, a hazai zsűri tagja, a delegáció kísérője képviselte a megbeszélésen. A levezető elnök Karen Slavin, projektvezető volt.

A holland szervezők bemutatkoztak, tájékoztattak a részletekről, és szó esett a következő évi EU-döntők lehetséges helyszíneiről is.

SZJA 1%

Az adó (első) 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár közel 30 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja a fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt. Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.
Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-41.

HÍREK | KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGUNKAT

Név | MEDITOP Gyógyszeripari Kft.
Tagsorszám | 797
Cím | 2097 Pilisborosjenő, Ady Endre utca 1.
Vezető | Dr. Ács Zoltán, Dr. Greskovits Dávid

Tevékenység:
A MEDITOP Gyógyszeripai Kft. kutatás-fejlesztési tevékenysége elsősorban a szilárd gyógyszerformák, granulátumok, tabletták, filmtabletták, kapszulák területére fókuszál. A generikus fejlesztések, gyártási technológiák modernizálása mellett a hazai egyetemekkel együttműködve részt vesznek új hatóanyagok első gyógyszerformáinak kifejlesztésében, illetve klinikai vizsgálati mintáinak előállításában. Az ismert hatóanyagok esetén foglalkoznak új, szuper-generikus gyógyszerformák (módosított kioldódású készítmények), illetve fix kombinációs készítmények fejlesztésével is.

HÍREK | SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

Egyre több hamisítványt értékesítenek online

Az Európai Unióba érkező, lefoglalt hamis termékek háromötöde online értékesítésből származik - derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) legfrissebb tanulmányából. A leggyakrabban hamisított, veszélyesnek is minősülő árucikkek között a leggyakoribbak a parfümök, a kozmetikumok, a ruházati cikkek, a játékok, a gépjármű-alkatrészek és a gyógyszerek.

Az unión belül 2017-19-ben a veszélyes hamisítványok elsődleges célországa Németország volt. Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület elnökhelyettese a tanulmány kapcsán kiemelte, csakis uniós szintű összefogással lehet a hamisított termékek Európába áramlását megfékezni.
Bővebb információ a következő linken.

Tudatos hazai vállalkozások segítenek társaiknak

Az elmúlt években Magyarországon a bejegyzett védjegyek száma nőtt legintenzívebben, de
így is elmaradunk az európai uniós átlagtól. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) egy
széleskörű kampánnyal segíti a magyar élelmiszeripari vállalatokat, hogy megóvhassák
értékeiket és megerősíthessék pozíciójukat a hazai és nemzetközi piacon.

A kampányban a hivatal mellett a szellemitulajdon-tudatos vállalkozások márkanagykövetként segítenek. Például a PICK, a Szerencsi Bonbon, az Etyeki Kúria és a Szarvasi Mozzarella olyan vállalkozások, amelyek a megszerzett oltalmaknak is köszönhetik a piacon betöltött részesedésüket.
További információ a következő linken olvasható.

HÍREK | EÖTVÖS LÓRÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

Nemzetközi fődíjat nyert az ATK ProPlanta

Nemzetközi fődíjat nyert el az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) ProPlanta Költség- és Környezetkímélő Trágyázási Szaktanácsadási Rendszer és Szoftver elnevezésű fejlesztése a nemzetközi Minőség-Innováció pályázaton. A nyertes ProPlanta egy olyan szaktanácsadási rendszer, amely biztonságosan, a környezet értékeinek megőrzésével teszi lehetővé nagy, tervezett termésszintek elérését a jövedelmezőség jelentős javítása mellett.
További információ a következő linken olvasható.

Várható események

TechMeeting

A Choose Paris Region üzletfejlesztési ügynökség felhívást tett közzé a következő "TechMeeting"-re amelyet online formában tartanak meg. A szervezők ezúttal is várják magyar startupok, scaleupok jelentkezését.

A jelentkezés előtt a Choose Paris Region szakemberei - az eddigi gyakorlathoz hasonlóan - továbbra is szeretnék előszűrni a cégeket, ezért startupok/scaleupok adatait (cégnév, weboldal, elérhetőség, a mellékelt táblázatban: "Template sourcing EN") a párizsi Magyar Nagykövetség elérhetőségeire (mariann.szucs@mfa.gov.hu, Balazs.Goloncser@mfa.gov.hu, trade.par@mfa.gov.hu ) szükséges először elküldeni.
A szervezők a Nagykövetség által ajánlott cégek közül választják ki azokat, amelyek megfelelnek a nagyvállalatok igényeinek, és nekik küldik meg a regisztrációs linket, ingyenes részvételre jogosító kóddal.

Fontos, hogy az ajánlott vállalatok az alábbi kritériumoknak feleljenek meg:
- startup/scaleup
- a nagyvállalatok igényeinek megfelelő technológiai megoldással rendelkeznek (lásd: "vállalati igények-kulcsszavak 2022")
- már van hazai üzleti eredményük, referenciájuk
- nemzetközi szinten piacképes megoldás.

Az online rendezvény menete: a regisztrált startupok/scaleupok rövid bemutatkozóját az ügynökség megosztja a francia nagyvállalatokkal, amelyek kiválasztják a számukra érdekes megoldásokat.
Ezt követően, 2022. május 17-én a startupok/scaleupok megkapják ezen vállalatok elérhetőségeit, akikkel közvetlenül felvehetik a kapcsolatot. A programban részt vevő nagyvállalatok vállalják, hogy készek tárgyalni a kiválasztott cégekkel, illetve ők is megkapják utóbbiak elérhetőségeit.

A részvétel ingyenes, a jelentkezési határidő: 2022. április 21.

Folytatódik a Horizon Hot Topics webinársorozat

A BME FIEK szervezésében 2021 novemberében indult új webinár sorozat célja a Horizon Europe keretprogramban való részvétel támogatása, a program népszerűsítése. A Műegyetem Horizon Hot Topics webinárjain az érdeklődők jobban megismerhetik a keretprogramban is megjelenő új kutatási trendeket és követelményeket és a meghívott vendégektől gyakorlati tanácsokat kapnak ezek alkalmazásához.

A webinárok mindig hétfőn, 13:00-13:45 között kerülnek megrendezésre. Az online adások a BME FIEK YouTube csatornáján élőben követhetőek vagy akár egy későbbi időpontban is visszanézhetőek a Horizon BME oldaláról.
Az április havi Horizon Hot Topics webinár epizódok időpontjai: 2022. április 11., 25.
További információ a webinárokról a következő linken található.

InnOváció a szervezetben és a vezetésben

2022. május 12-én, személyes részvétellel, a Budapest Gazdasági Egyetem Díszaulájában kerül megrendezésre az InnOváció - "Szakmai fiesta" rendezvény, melynek célja a szervezeti kultúra és a vezetési kultúra innovációra gyakorolt hatásának egyedi bemutatása. A délelőtt angol nyelven zajlik, a Masterclass-t az InnoQuotient módszer egyik alapítója, világhíres előadója, a spanyol Fran Chuan vezeti. A délutánt az esemény szervezője, tagszervezetünk, a Human Telex Consulting tanácsadói és felkért vendégei magyar nyelven vezetik.

A konferencia ára: 50.000 Ft + Áfa/fő
Félnapos részvételi díj: 30.000 Ft + Áfa/fő

A konferencia ismertetője és jelentkezés a következő linken.

TEKTiTE: DIGITAL INNOVATION 2022

A Delta-Tech Korea Ltd. TekTite: Digital Innovation 2022 címmel online, nyílt közvetítői rendezvényt szervez 2022. május 24-én és 25-én, ahol lehetőség nyílik technológiák, termékek bemutatására, illetve a kiállító társaságok és résztvevők közötti b2b tanácsadásra.
Bővebb információért kérjük, keresse fel a rendezvény honlapját, vagy vegye fel a kapcsolatot a magyar társszervező LC Innoconsult munkatársaival, akik elérhetősége a következő linken található.

III. GREENTECH ZALAEGERSZEG Zöld Energia Konferencia

2022. május 26-27-én harmadik alkalommal rendezik meg a Greentech Zalaegerszeg Zöld Energia és Fenntarthatósági Szakkiállítást és Konferenciát, melynek helyszíne a ZalaZONE. A rendezvény tematikáiban érinti az ipari emisszió, a zöld és megújuló energiák, a digitális stratégia, a közlekedés (elsősorban az elektromobilitás és a közösségi közlekedés), a hulladékkezelés, a víztisztitás szakterületeit, kiemelten figyelembe véve az érintett területek innovációinak a fenttartható fejlődéssel történő összehangolásának bemutatását.

A rendezvény központi szakmai konferenciája ezúttal témafelvezető előadások és szekciók (kerekasztal-beszélgetések) formájában fog megvalósulni. A rendezvény szakmai konferenciáján történő részvétel ezúttal is díjmentes és regisztrációhoz kötött.
További információ és program a következő linken olvasható.

Pályázati felhívásoK

A 2022. évi Pro Progressio Tanári Díj

Tagszervezetünk, a BME mellett működő Pro Progressio Alapítvány 13. alkalommal hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények aktív pedagógusai részére.
A 2022. évi Pro Progressio Tanári Díj elnyerésére pályázhatnak olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika-szakos tanárok, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit és/vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen, és 2017-2021 között több diákjuk is volt, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatták tanulmányaikat.

A pályázatok beadási határideje: 2022. április 22.

A pályázatról további információ a következő linken található, valamint a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető (e-mail: ppai@proprogressio.hu, telefon: 06-1-463 1595).

Selyemutak Ifjúsági Kutatási Ösztöndíj

Az UNESCO közzétette a Kínai UNESCO Nemzeti Bizottság támogatásával megvalósuló "Selyemutak Ifjúsági Kutatási Ösztöndíj - Fiatal kutatók kapacitásának és hozzájárulásának megerősítése a Selyemutakhoz" elnevezésű kezdeményezés második pályázati felhívását.

A felhívásra minden országból pályázhatnak posztgraduális kutatók, akik a jelentkezés időpontjában 35 évesek, vagy annál fiatalabbak. A javasolt kutatást egyéni kutató végezheti, vagy része lehet egy csoportnak, vagy együttműködési projektnek, azonban kutatási projektenként csak egy támogatást ítélnek oda.

A közvetlenül az UNESCO-nak benyújtandó pályázat határideje: 2022. május 31.
További információ a következő linken olvasható.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Jocko Willink - Leif Babin: Extreme Ownership - Teljes felelősségvállalás - Két NAVY SEAL-parancsnok tapasztalatai és leckéi csapatról és vezetésről - 21. Század Kiadó, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"Ez a könyv lerohanta a világot. Az iraki háborúban legtöbb kitüntetést szerzett haditengerészeti különleges alakulat két vezetője mutatja be vezetési stratégiáját, amely az üzleti világban és az élet minden területén kiállta a próbát. Katonai vezetői tapasztalatukat felhasználva váltak világszerte ismert üzleti tanácsadókká, a csapatépítés speciális alapelveinek és módszereinek hirdetőivé. A háború, a véres harcok megtanították őket a kiállás extrém formáira, a vezető feladataira és felelősségére. A hősies teljesítményeket, tragikus veszteségeket és a nehezen kivívott győzelmeket látva és tapasztalva jöttek rá, hogy egy csapat sikerének legfontosabb tényezője, hogy milyenek a vezetői. Ezt a tudást adják tovább üzletemberek millióinak szerte a világon." - a 21. Század Kiadó ajánlójából. (Kiemelések tőlem).
Ha a mondandó legpozitívabb jellemzőjét kell megragadnunk, az a tanítását hitelesítő forrása. Régi és igaz törvényszerűség, hogy minden haditerv az első ágyúlövésig tart ki, s onnantól a helyzetnek megfelelően kell vezetni. Itt ílymódon, a harcok sűrűjében született és kipróbált tudást és módszereket kapunk.
Goodreads: "New York Times #1 bestseller Részletesen bemutatja a gondolkodásmódot és az elveket, amelyek képessé teszik a SEAL (egyik legkeményebb elit alakulat - OP) egységeit, hogy teljesítsék a legnehezebb harci küldetéseket, s megmutatja, miként alkalmazhatók ezek bármely szervezetben, csapatnál, családban. Minden fejezet egy-egy speciális témára összpontosít (12 van - OP) - pl. Rangsorolás és végrehajtás; Decentralizált parancsnoklás; Döntéshozatal bizonytalan helyzetben - , és elmagyarázza, mi annak a lényege, miért fontos, és miként valósítható meg bármilyen vezetési környezetben. Lebilincselő előadás erőteljes tanítással és a közvetlen alkalmazások bemutatásával."
A Kiadó ajánlójából:"Szívbe markoló, erőteljes, gyakorlatias. Minden vezetőnek kötelező." - Roger Ailes, a Fox News Channel és a Fox Business Network elnök-vezérigazgatója, a Fox Television Stations elnökségi tagja.
"Életem egyik legjobb vezetői könyve - emellett lélegzetelállító háborús történet." - Marc Andreessen - a Szilícium Völgy egyik kimagasló alakja, vállalkozó, befektető, szoftverfejlesztő, a Meta Platforms igazgatótanácsának tagja, a hatok egyike, akiket felvettek a World Wide Web Hall of Fame-be azt azt megalapító Első nemzetközi Világháló Konferencián. (Két elég jó referencia! - OP)
Ízelítőül, Willink tanácsaiból kezdő vezetőknek: "Akár üzletről, akár harcról van szó, a vezetés alapelvei ugyanazok maradnak. Tehát mit tegyél, ha új pozícióba kerülsz? Hogyan működj vezetőként? (Innentől a könyvből)
A legfontosabb: Légy szerény! Tiszteld a többi embert! Tiszteld őket a rendfokozatodtól függetlenül, és akkor is, ha jóval több pénzt keresel náluk! Mert az nem számít. Mindenkit kezelj tisztelettel! Ha így teszel, ők is tisztelni fognak téged.
Meg kell hallgatnod az embereidet, mert így teremtesz kapcsolatot velük, és vezető pozícióban pontosan ez a dolgod: kapcsolatokat építeni! Erről szól az üzleti élet, a vezetés, erről szól az élet. Így kell vezetni az embereket. Kapcsolatot kell létesítened velük! Kétségtelen, hogy parancsot is adhatok neked, ha alacsonyabb beosztásban vagy, te pedig végre fogod azt hajtani. De akik valóban követnek téged, nem azok, akiknek parancsokat vakkantasz - hanem azok, akikkel valódi kapcsolatot építettél ki. Azok a srácok bármit megtesznek majd érted.
Hogyan építs kapcsolatokat? Az emberek tiszteletével. Szerénységgel. Odafigyeléssel. Az igazság elmondásával. Azzal, hogy megbízható vagy, és igazat mondasz.
Nem hazudhatsz az embereknek! A vezetők néha csak féligazságokat közölnek, vagy elhallgatnak dolgokat. Ezt nem teheted, mert az emberek átlátnak rajta. Még ha valaki nem tudja is, mi az igazság, azt érezni fogja, mikor nem mondanak igazat neki. Ezért én mindig őszinte voltam a srácokkal. Azt mondtam nekik: »Oké, ez a helyzet. Ez a probléma. Itt csesztük el. Ezt kell jobban csinálnunk. Itt egy presszió van a felsőbb parancsnokság részéről. Ezért vagyok nyomás alatt.« (Egy kivétellel: nagyon kell mérlegelni, mennyi mondható el és kiknek, ha a vezető maga sem tudja, hogyan teljesíthetik a feladatot vagy mászhatnak ki a csávából. - OP)
Ha alárendeltjeid valamit elszúrnak, nem mondhatod: "Ez csapnivaló munka volt." Az első, amit megteszel, hogy felelősséget vállalsz, és azt mondod: »Nyilvánvalóan nem adtam kellően pontos útmutatást.« Aztán megbeszélitek, mi siklott félre. Ez is segít a kapcsolatok építésében. Problémák esetén felelősséget kell vállalnod - aztán megoldani a problémát. És ha már minden rendben, továbbadod a dicséretet és a jutalmat a csapatodnak. Ez az, ami építi a kapcsolatokat."

Barbara Tversky: Mozgásban az elme - - Hogyan formálja a cselekvés a gondolkodást? - HVG Könyvek, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"Egy kiváló pszichológus nagyszabású új elméletet ad az emberi kognícióra. Új utat kínál a gondolkodásunknak arról, miként és hol megy végbe a gondolkodás."
az Amazon ajánlójából.
"A kogníció kilenc törvénye:
A kogníció első törvénye: minden előny költségekkel jár.
A kogníció második törvénye: a tevékenység alakítja az észlelést.
A kogníció harmadik törvénye: első az érzés.
A kogníció negyedik törvénye: az elme képes felülírni az észlelést.
A kogníció ötödik törvénye: a kogníció a percepciót tükrözi.
A kogníció hatodik törvénye: az elvont gondolkodás alapja a térbeli gondolkodás.
A kogníció hetedik törvénye: az elme kiegészíti a hiányzó információkat.
A kogníció nyolcadik törvénye: amikor a gondolatok túláradnak az elmében, akkor az elme kihelyezi őket a külvilágba.
A kogníció kilencedik törvénye: a világ tárgyait ugyanolyan elvek szerint rendszerezzük, mint az elménk tartalmát." - a könyvből, az egész mondandó megértéséhez. (Kiemelések tőlem)
"Kogníció: Megismerés. Az egyén mentális folyamatainak és állapotainak összessége, különös hangsúllyal a megértés, következtetés, emlékezés, döntéshozatal, tervezés és tanulás folyamataira." a Pszichológiai lexikonból (Akadémiai Kiadó)
Erről szól a könyv: Különleges betekintést ad agyunk működésébe, amely a legtöbbeknek új és meglepő lesz. A HVG Könyvek ajánlójából: "Az izgalmas és gondolatébresztő könyv kiváló áttekintést nyújt mindazok számára, akik szeretnék jobban megérteni elménk működését. Hogyan formálja a cselekvés a gondolkodást? Hogyan gondolkodunk? Tversky szerint a gondolkodás valódi alapja nem a nyelv, hanem a mozgás és a térben való cselekvés. A tudomány, a művészet, az irodalom és a hétköznapi élet területéről származó példákkal igazolja, hogy bizonyos képességeink a térbeli gondolkodáson alapulnak.

Tversky a Stanfordi Egyetem professor emeritája. Több mint kétszáz tudományos cikket jelentetett meg az emlékezet, a térbeli gondolkodás, a tervezés és a kreativitás témájában. Rendszeresen tart előadásokat a világ minden táján szervezett interdiszciplináris konferenciákon és workshopokon." 2013 óta az American Academy of Arts and Sciences tagja.
A szakterület egyik legjobb hazai tudósa, Pléh Csaba Előszavából: "Tversky célja annak feltárása, hogyan gondolkodnak az emberek az általuk belakott térről s az általuk végzett és látott cselekedetekről, és hogyan használják ezt a világot, beleértve saját cselekedeteiket és azok termékeit arra, hogy emlékezzenek, gondolkozzanak, alkossanak és kommunikáljanak. Kutatása során nyelvészek, filozófusok, idegtudósok, számítógép-kutatók, vegyészek, biológusok, építészek, iparművészek és képzőművészek széles körével működik együtt. Ez az elgondolkodtatóan provokatív könyv ugyanakkor könnyen olvasható és gördülékeny."
Tversky Előszavából: "E könyv azt kívánja bemutatni, miként gondolkodunk a térről, illetve hogyan használjuk fel a teret a gondolkodásra. E két nagy témakör képezi a könyv két fő részét. A kiinduló feltevés meglehetősen merész: minden szellemi folyamat alapja a térbeli gondolkodás, amely a tér és a benne zajló cselekvés észlelésében gyökerezik. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy ez az alap, nem pedig az egész épület. A könyv középpontjában a tér, a benne folyó cselekvés, valamint a gondolkodás áll."

A könyv áttekintése, Tversky szavaival:
Az alapokat - miként alakítja az észlelés és a cselekvés az életterünkkel kapcsolatos gondolkodásunkat - az első (a test terével foglalkozó), a második (a test körüli tér témáját bemutató) és a harmadik (a térbeli tájékozódásról szóló) fejezetben járjuk körül.
A térbeli gondolkodás és a térbeli képességek változatairól és átalakulásáról a negyedik fejezetben olvashatunk.
Az ötödik fejezet azt taglalja, miként tükrözik és befolyásolják a gesztusok a gondolkodást. Ez, illetve a hatodik és hetedik fejezet a térről és ezzel összefüggésben a világ számos más jelenségéről szóló diskurzus és elmélkedés.
A nyolcadik, kilencedik és tízedik fejezet azt mutatja be, hogyan tervezhetjük meg és használhatjuk fel a különböző kognitív eszközöket, térképeket, ábrákat, jelrendszereket, táblázatokat, grafikonokat, szemléltető eszközöket, szövegmagyarázatokat, képregényeket, vázlatokat, ipar- és képzőművészeti alkotásokat."
A záró gondolatokból: "A világunk az elménk tükre. És ahogyan azt a könyv elején láttuk, az elme pedig a világot tükrözi. Egy körforgás ez, amely valójában spirális útvonalon halad."
"A gazdasági felemelkedés kulcsa, hogy távolabbra legyünk képesek eljutni a világban. A távolság legyőzésének képességével nem csupán anyagi lehetőségek nyílnak az ember előtt, hanem új perspektívák és az ismeretszerzés új módjai is. Aki messzebb jut a térben, több helyet, embert és dolgot ismer meg. Több útvonalat járhat be, kiterjedtebb térképet hordoz a fejében. A távolság legyőzésével a lehetőségeink köre is kiterjed."

Tim Higgins: Tesla - Elon Musk és az évszázad fogadása - Central Könyvek, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"Az amerikai autógyártók közül csak kettő nem ment még soha csődbe. Hogy melyik kettő? A Ford és a Tesla." - a könyvből.
"Az évszázad fogadása" - valójában szinte az egész mai civilizáció egyik különösen nagy tétje, mennyire jön be 'A Nagy Átállás' a fosszilis üzemanyagokra alapozott mobilitásról az elektromosra. Immár több mint száz év, és fel sem mérhetően óriási pénz van az előbbi logisztikájának és ahhoz szükséges infrastruktúrájának kiépítésében. Létrehozni ugyanezt a tömeges átállásra elektromos hajtáshoz valószínűleg messze nagyobb befektetést igényel, mint magának az autógyártásnak az átállítása.
A Central ajánlójából: "Hogyan nyerte meg a fogadást, azaz építette fel a világ legnagyszerűbb autóját Elon Musk és a Tesla? Bennfentes sztori a Wall Street Journal díjnyertes újságírójának tollából. Musk a Szilícium-völgy egyik legellentmondásosabb titánja: egyesek szerint startup-zseni és látnok, mások szerint kiszámíthatatlan ügyeskedő. Twitter bejegyzései nyomán dollármilliárdok röpködnek a tőzsdén, viselt dolgain bulvárlapok csámcsognak. Számos meredek ötlettel állt már elő az elme letöltésétől kezdve az űrutazásig, mégis, a legvakmerőbb és legpimaszabb agyszüleménye egyben a leghétköznapibb is." (Kiemelések tőlem)
Higginsről a WSJ: "A lap riportere. Az Apple, Tesla és más techcégekről ír. A nagytőkével és üzleteivel, valamint az USA politikájával foglalkozó újságírói pályafutása során számos kimagasló díjat és kitüntetést nyert el (ezeket a WSJ felsorolja). Köztük az Üzleti Újságírók Szövetségének két díját a Muskról és a vezető nélküli autóról szóló riportjaiért.
New York Times Book Review: "Mélységében bemutatott, nagy üzleti hozzáértéssel írt krónikája a Tesla vad vágtatásának."

Goodreads: "WSJ Üzleti Bestseller. Lebilincselő bennfentes történet Elon Muskról, és fogadásáról, hogy megépíti a világ legnagyszerűbb autóját. A Teslát irigyli az egész autóvilág. Az első autógyártó, amelyet billió dollárra értékelnek, elektromos járművei szerte a világon megtalálhatók, hőn óhajtott jelképei a gazdagságnak és a merész nagyságnak. A cég sikere hírességgé tette szeszélyes és karizmatikus vezetőjét - nem mellesleg a leggazdagabbá a világon.
A Tesla egyszerű, de merész vízióból született. Az elektromos autók száznál több éves történetéből, amely másoknak kudarcok halmaza, Musk és a Szilícium-völgyi mérnökök és vállalkozók egy kis csapata a lehetőséget látta meg. A cég 15 pokoli éven van túl, versenytársak által szorongatva, befektetők nyomása alatt, vészkiáltók buktatóin át, lojális támogatók segítségével. Musk időről-időre a közvélemény célkeresztjében állt, cégét, amelyet kezdetben nagyrészt a saját pénzéből finanszírozott, az összeomlás fenyegette. Higgins az első sorból nézhette a drámát: az ütközéseket, a küzdelmet az irányításért, elakadásokat, üzemzavarokat, és a minden kimenetelek legvalószínűtlenebbjét: a sikert. Lehetetlen fogadások és valószínűtlen győzelmek története, a könyv megragadóan izgalmas betekintést ad, hogy különcök és innovátorok egy csapata miként győzött az esélytelenséggel szemben - és változtatta meg a jövőt."

Musk 'all in' tétje: "Tudta, hogy ha létre akarja hozni a világ legértékesebb autógyártó cégét, az svindli nélkül nem fog menni. Tudta, hogy a hitből vízió lesz, a vízióból piac, a piacból pénz, a pénzből pedig autó, csak hihetetlenül nagy léptékben kell csinálnia ezt a dolgot, hogy egy autóhossznyi előnyt szerezzen a versenytársakkal, a hitelezőkkel és a vevőkkel szemben. No meg a befektetőkkel szemben, (akik írja, a tőzsdei spekulációban arra játszottak, hogy a Tesla részvényárfolyama a mélybe zuhan - OP). Musk nagyon jól gondolta, hogy ez a versenyfutás roppant veszélyes. Komorabb pillanataiban pedig úgy gondolta, hogy 'gyávanyúl-játékot' játszik, ahol az veszít, aki előbb rántja félre a kormányt, hogy elkerülje a frontális ütközést." (Hogy ez itt mit jelent és miként ment, arról bőven olvashatunk megragadó részleteket. Csak a legerősebb idegzetűeknek való stratégia, az üzleti életben különösen. Idézetek innentől a könyvből - OP)
Az ő harcának és a Tesla történetének középponti kérdése így szól: meghódíthatja-e egy startup a globális gazdaság egyik legnagyobb és legjobban beágyazott iparágát?" Méghozzá, fejti ki Higgins, nem az internet harcterein, hanem az anyagi termékeket tömeggyártó világban. Előbbivel szemben "Egészen más tészta, ha az ember a világ legnagyobb mamutcégei közé tartozó versenytársakkal néz farkasszemet, és a saját pályájukon mérkőzik meg velük olyasmiben, amit ők egy bő évszázad alatt, nem kevés kín és keserv árán, nagyon megtanultak."
A küzdelem még messze nem ért véget, de Higgins rengeteg szakmai és emberi részlettel, remekül közvetíti Musk és a Tesla eddigi csűrcsavaros felemelkedését.

Andrew Roberts: Churchill - Kéz a kézben a sorssal - Alexandra Kiadó, 2020.
Dr. Osman Péter ismertetése

"Amikor a dolgok jól mennek, ő is remekel; ha a dolgok rosszul mennek, akkor egyenesen brillírozik; ám ha a dolgok csak úgy megyegetnek, akkor olyan, mint a pokolbéli ördög." - Hastings Ismay, Churchill katonai titkára a 2. világháborúban (a könyvből)
"1945. december 20-án Charles Eade Churchill-lel és feleségével ebédelt. Eade Churchill háborús beszédeit szerkesztette kiadásra, és a legújabb kötet megbeszélésére érkezett. Az étkezés közben Churchill közölte az újságíróval, akivel többször ebédelt együtt a háború alatt, hogy múlt éjjel »nagyon berúgott« a francia nagykövetségen rendezett vacsorán, majd kuncogva hozzátette, hogy »még a szokásosnál is jobban«. Egyórás beszélgetésük során megmutatta Eade-nak azt a 68 kötetre rúgó gyűjteményt, amely az 1940 és 1945 között a különböző minisztereknek és vezérkari főnököknek írt üzeneteit, feljegyzéseit és jegyzőkönyvei tartalmazta. Amikor Eade kifejezte meglepetését a Churchill által miniszterelnökként végzett munka elképesztő mennyisége kapcsán, e választ kapta: »Azért volt képes ennyi ügy kezelésére, mert egész élete felkészülés volt a háború alatt betöltött magas posztra«." (A könyvből, kiemelések tőlem). Remek Churchill portré pár sorban.
"Churchill életéről több mint 1000 könyv született, ám mértékadó kritikusok szerint a napjaink legelismertebb brit történészei között számon tartott Andrew Roberts műve a legjobb választás, ha meg akarunk ismerkedni a 20. századi történelem e mitikus alakjával. A Churchill karakterét és korszakát hosszú évtizedeken át tanulmányozó Roberts a rendkívül sokoldalú brit politikus egyéniségére koncentrál, aki mindig tovább tudott lépni, újra és újra felépítette önmagát. Az ő olvasatában Churchill egyszerre angol és amerikai, előkelő származású és demokrata, hazárdőr, katona, álmodozó, művész, nagydumás, pillangókedvelő, újságíró, forgatókönyvíró, regényíró, bölcs és nyámnyila. Öröksége máig meghatározó - nem csupán az egykori brit birodalomban, hanem az egész világon." - az Alexandra ajánlójából.

A Goodreads ajánlójából: "Rendkívüli jelentőségű átértékelése a tekintélyromboló háborús vezetőnek. Roberts, A Háború Vihara: A második világháború új története, és a Nagy Napoleon díjnyertes szerzője ebben sok újonnan feltárt dokumentumra támaszkodik. Ha a vegytiszta bátorság példáját keressük, Winston Churchill ötlik fel, a vizionárius vezető, soha meg nem alkuvó, aki szilárdan kiállt a meggyőződéséért akkor is, midőn mindenki ellene szólt. Miként vált az ifjú Winston Churchillé? Miből merítette az erőt, hogy szembeszálljon a náci Németország túlerejével, amikor oly sokan feladták? E könyvben megkapjuk minden idők egyik legnagyobb vezetőjének teljes, minden eddiginél tökéletesebb, és megragadóan olvasmányos életrajzát. Roberts kizárólagos hozzáférést kapott széleskörű új anyaghoz: a háborús kabinet üléseinek átirataihoz, naplókhoz, levelekhez, kiadatlan emlékiratokhoz, és a király részletes jegyzeteihez a heti találkozóikról. Elolvasta Churchill összes levelét, beleértve a mélységesen személyeseket is, amelyeket a fia addig visszatartott, és száznál is több emberrel beszélt, akik ismerték vagy dolgoztak is vele. Roberts megismerteti az őt ösztönző rejtett erőket. Mesterműve elénk tárja, milyen sokat tanulhatunk tőle mai is a bátorság, az állhatatosság, a vezetői képesség és az erkölcsi meggyőződés alapvető értékeiről.".
Innentől a könyvből: "Hibái pehelysúllyal esnek latba döntő fontosságú szerepéhez képest, ahogy a sorsdöntő időkben vasakaratot csepegtetett a brit nép szívébe. Amikor nyolcvanadik születésnapján beszédet mondott a Westminster Hallban, megismételte többször is elhangzott kijelentését: »Ennek az egész földgolyót benépesítő nemzetnek és népnek oroszlánszíve van. Engem ért a megtiszteltetés, hogy tolmácsolhattam bömbölését."
Emberségessége: "Nem csupán kivételes bátorsága és megingathatatlan lelki ereje emelte ki nemzedékéből, de rendkívüli nagylelkűsége is - mind a legyőzött ellenség, mind személyes ellenlábasai iránt. Nemeslelkűen felülemelkedett minden múltbéli sérelmen, vitán és ártó szándékon."
Nagysága: "Ismertem kifinomultabb és nemesebb jellemeket, bölcsebb filozófusokat, intelligensebb személyeket, de senkit, aki nagyobb ember lett volna." Dwight D. Eisenhower elnök Churchillről.
Filozófiájának egyik sarokpontja: "Ahogy fogy a szerencse, úgy kell nőnie a lélekerőnek, hogy betöltse az űrt." Churchill írta feleségének a lövészárokból, 1915. december.
Reneszánsz ember. Mindeközben hatalmas irodalmi életművet alkotott, irodalmi Nobel-díjat kapott, és 540-nél több művével festőművészként is remekelt.
A könyvet bemutató szakmai beszélgetés visszanézhető a Moobius Könyvklub Facebook és You Tube oldalán.

SAJTÓSZEMLE

makronom.mandiner.hu, 2022.03.21.
Még mindig jelentkezhetnek azok a magyar cégek, amelyek segítenének az élelmiszeripari önellátásunk megalapozásában
“...Az iparágon belül a program ösztönzi továbbá a beszállítókat, hogy az ipar 4.0 technológiákkal, szervezetfejlesztéssel, kutatás-fejlesztéssel, képzéssel, illetve innovációkkal növeljék a termelékenységüket és a hatékonyságukat..."

Zalaegerszeg, 2022.03.22., 2. oldal
Védelmi kutatóközpont létesül - Zalaegerszegen lesz a VIKI egyik vidéki bázisa

semmelweis.hu, 2022.03.22.
Együttműködést írt alá a Semmelweis Egyetem, az ITM és a Novartis egy innovatívabb közegészségügyért

KarcFM, Reggeli hírek, 2022.03.22.
A magyar gazdaság növekedésével együtt a magyar munkaerőpiac is erősödött, nőtt a foglalkoztatási ráta, mondta Palkovics László
"...egymillióval többen dolgoztak 2021 júniusában, mint 10 évvel ezelőtt, a foglalkoztatási ráta már 73%, az innováció és kutatás-fejlesztés területén dolgozók száma pedig megduplázódott..."

muszaki-magazin.hu, 2022.03.22.
Innováció a tervezésben: A chiphiánytól az űrkutatásig

newtechnology.hu, 2022.03.22.
Meghívó - Az Innováció 2022 című rendezvényre - NEW technology

haon.hu, 2022.03.22.
Palkovics: a magyar gazdaság jó állapotban van

hirado.hu, 2022.03.22.
Palkovics László: Cél a teljes foglalkoztatottság
"...Palkovics László ismertette, a kormány többek között bértámogatást adott a kutatás-fejlesztés területén dolgozók foglakoztatásához, ami azt is eredményezte, hogy 2010-hez képest kétszer több, mintegy 60 ezer kutató, fejlesztő szakember dolgozik Magyarországon..."

fataj.hu, 2022.03.22.
Erdészeti innovációs díj

magyarnemzet.hu, 2022.03.22.
Palkovics László: A kutatás, az innováció és a fejlesztés az Andrássy Egyetem jövője

Észak-Magyarország, 2022.03.23., 1,8. oldal
Nehéz idők járnak a vállalkozókra
"...Számos pályázat jelent meg, ami a kutatás-fejlesztésre, az innovációra, a termelékenység növelésére, a hatékonyabb energiafelhasználásra biztatta a vállalkozásokat..."

Hajdú-Bihari Napló, 2022.03.23., 1,3. oldal
Szükség van a biztos háttérre
"...Éppen ezért az elmúlt időszakban megduplázták a kutatás-fejlesztésben dolgozók számát, s megháromszorozták az erre a szektorra fordított pénzt..."

jarmuipar.hu, 2022.03.23.
Szintet lép a Bosch az önvezetésben
"...A Budapesti Fejlesztési Központ rendkívül vonzó a hazai mérnökök számára is, hiszen itt ténylegesen a mai csúcstechnológiák kutatás-fejlesztésének részesei lehetnek..."

autoszektor.hu, 2022.03.23.
Nagy lépést tett a Bosch az önvezető autók fejlesztésében

autosajto.hu, 2022.03.23.
3D térképspecialista felvásárlásával erősíti a Bosch az autonóm vezetés iparágát

hirek.prim.hu, 2022.03.23.
Magasabb szintre lép a Bosch az önvezető technológiák fejlesztésében

uzletihirszerzes.hu, 2022.03.23.
Tovább erősíti Magyarországon a kutatás-fejlesztési tevékenységét a Bosch

feol.hu, nool.hu, boon.hu, kemma.hu, beol.hu, delmagyar.hu, duol.hu, sonline.hu, szon.hu, zaol.hu, kisalfold.hu, baon.hu, vaol.hu, heol.hu, teol.hu, veol.hu, szoljon.hu, bama.hu, erdon.ro, haon.hu, 2022.03.23.
Egy fillért sem költeni reklámra, mindet az innovációra: rendhagyó sikerrecept
"...A Statista ábrája az egy autóra jutó reklámköltéseket (ad spent per car sold) veti össze a kutatás-fejlesztésre (research and development per car sold) költött pénzekkel..."

sonline.hu, erdon.ro, szon.hu, veol.hu, teol.hu, bama.hu, baon.hu, duol.hu, delmagyar.hu, vaol.hu, feol.hu, szoljon.hu, zaol.hu, haon.hu, kisalfold.hu, beol.hu, nool.hu, boon.hu, heol.hu, kemma.hu, 2022.03.23.
Palkovics László: a magyar foglalkoztatási ráta jelentősen növekedett az elmúlt tíz évben

hirbalaton.hu, 2022.03.23.
Kelendők a Magyar falu program vállalkozás-újraindítási forrásai

nkfih.gov.hu, 2022.03.23.
A 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV pályázati felhívás keretén belül támogató és tartaléklistáról támogató szakmai véleményt kapott projektek

tv2, Mokka, 2022.03.23.
Egyre inkább látszik a körforgásos gazdálkodás jelentősége Magyarországon

Kisalföld - 2022.03.24. (5. oldal)
Az egyetem is részt vesz az űrképzésben
"...Az űrkutatást elősegítő konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a Soproni Egyetem és 15 hazai felsőoktatási intézmény Budapesten. A UniSpace Magyarország Konzorcium célja új szakirányú továbbképzés kialakítása..."

Zalaegerszegi 7 Nap, 2022.03.24., 6. oldal
Bokrétaünnep a ZalaZone Ipari Parkban
"...A kutatás, fejlesztés és termelés gazdasági rendszere jött létre az ipari parkban, amihez a város is hozzájárul a saját lehetőségei szerint..."

Figyelő, 2022.03.24., 30,31,32. oldal
Tizmillió eurós fejlesztés
"...a Bosch pedig a napokban jelentette be, hogy tízmillió eurós beruházással kutatás-fejlesztési központot hoz létre a Science Park és az AVL közötti területen..."

infostart.hu, 2022.03.24.
Új platform segíti a hazai átállást a körforgásos gazdaságra

techmonitor.hu, 2022.03.24.
Díjazták az innovációkat

hirek.prim.hu, 2022.03.24.
Világszínvonalú innovációs teljesítményeket ismertek el

webradio.hu, 2022.03.24.
Átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

zetapress.hu, 2022.03.24.
Nagydíj az Európa Hajón

hirado.hu, 2022.03.24.
Átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

origo.hu, 2022.03.24.
Átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

pharmaonline.hu, 2022.03.24.
Átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

gondola.hu, 2022.03.24.
Átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

baon.hu, duol.hu, nool.hu, heol.hu, kemma.hu, bama.hu, kisalfold.hu, delmagyar.hu, szon.hu, szoljon.hu, beol.hu, sonline.hu, veol.hu, feol.hu, erdon.ro, vaol.hu, boon.hu, zaol.hu, haon.hu, teol.hu, 2022.03.24.
Átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

hir6.hu, 2022.03.24.
Átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

preshaz.eu, 2022.03.24.
Innovációs Nagydíj

magyarnemzet.hu, 2022.03.24.
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

gyartastrend.hu, 2022.03.24.
20 milliárdos társadalmi haszon innovációból

news.sk, 2022.03.24.
Átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

bonline.hu, 2022.03.24.
Világszínvonalú innovációs teljesítményeket ismertek el

webradio.hu, 2022.03.24.
Varga Mihály: a kutatás-fejlesztésben számottevő eredmények születtek

demokrata.hu, 2022.03.24.
Számottevő eredmények születtek a kutatás-fejlesztésben

hirado.hu, 2022.03.24.
Varga Mihály: A kutatás-fejlesztésben számottevő eredmények születtek

magyarnemzet.hu, 2022.03.24.
Önellátóbbak lettünk a kutatás-fejlesztésben

heol.hu, 2022.03.24.
Másfél milliárd forintból fejlesztették a Sanatmetált

adozona.hu, 2022.03.24.
1,5 milliárd forintos beruházással bővítette kapacitását az egri orvostechnikai vállalat

agrotrend.hu, 2022.03.24.
A szalámigyártás folyamatának kutatási programja zárult a Pick Szeged Zrt.-nél
"...Az SZTE célja, hogy ipari partnereivel minél több közös kutatás-fejlesztési programot megvalósítson. Ezek közöl is kiemelkedett a Pick Szeged Zrt.-vel közös projekt..."

trademagazin.hu, 2022.03.24.
A szalámigyártás folyamatának kutatási programja zárult a Pick Szeged Zrt.-nél

webradio.hu, 2022.03.24.
A szalámigyártás folyamatának kutatási programja zárult a Pick Szeged Zrt.-nél

agroinform.hu, 2022.03.24.
Hoppá! Standardizálták a téliszalámira jellemző természetes penészkultúrát

delmagyar.hu, 2022.03.24.
Lezárult a Pick és az SZTE közös kutatás-fejlesztési programja

radio88.hu, 2022.03.24.
Lezárult a Szegedi Tudományegyetem és a Pick Szeged Zrt. közös projektje

szeged.hu, 2022.03.24.
A szegedi egyetem is hozzátette a tudását a Pick-szalámihoz

u-szeged.hu, 2022.03.24.
Lezárult Szegedi Tudományegyetem és a Pick Szeged Zrt. közös kutatás-fejlesztési projektje

origo.hu, 2022.03.24.
Szétszedték, majd újra összerakták a szalámikat a legendás magyar márkánál

demedia.hu, 2022.03.24.
Együttműködési megállapodás a fiatal kutatók támogatási rendszerének megerősítésére

innoportal.hu, 2022.03.24.
Az űrszektorhoz köthető szakirányú továbbképzés indul 16 egyetem együttműködésében

kaposvarmost.hu, 2022.03.24.
75-150 milliós támogatásra pályázhatnak a vállalkozások

mfor.hu, 2022.03.24.
Varga Mihály: Nem függhet a nemzetközi piacoktól a magyar egészségügy
"...A kutatás-fejlesztésben sikerült Magyarországon tartani a szellemi potenciált, és az ágazat exportképessége is nőtt..."

profitline.hu, 2022.03.24.
Siemens-labor létesül a Debreceni Egyetemen

szakmaban.hu, 2022.03.24.
Siemens-labor létesül a Debreceni Egyetemen

techmonitor.hu, 2022.03.24.
Siemens-labor létesül a Debreceni Egyetemen

webradio.hu, 2022.03.24.
Élelmiszeripari vállalkozásokat mutat be a szellemi tulajdonjog védelmét ösztönző kampány

webradio.hu, 2022.03.24.
Több mint nyolcmilliárd forintos fejlesztés fejeződött be a Debreceni Egyetemen

novekedes.hu, 2022.03.24.
Az átlag hatszorosát fektetik új technológiákba és szaktudásba a sikeres magyar ipari cégek

uzletem.hu, 2022.03.24.
720 millió forinttal támogatta a kormány a Sanatmetal Kft. egri fejlesztését

egrihirek.hu, 2022.03.24.
Másfél milliárd forintos beruházással bővítette kapacitását az egri Sanatmetal Kft.

InfoRádió, 2022.03.24.
Összeállítás: Átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseit

Kossuth Rádió, Krónika 16:00, 2022.03.24.
Átadták a 2021-es Magyar Innovációs Nagydíjat

m1, 2022.03.24.
Átadták a 2021-es Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

M5, 2022, 03.24.
Összeállítás: Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

Magyar Nemzet, 2022.03.25., 14. oldal
Önellátóbbak lettünk a kutatás-fejlesztésben

Heves Megyei Hírlap, 2022.03.25., 1,2. oldal
Fejlesztett a Sanatmetal
"...Dr. Pajtók Gábor Heves megyei kormánymegbízott a gazdaság növekedéséről, a kutatás-fejlesztésben tevékenykedők létszámának növekedését emelte ki..."

markamonitor.hu, 2022.03.25.
Siemens-labor létesül a Debreceni Egyetemen

profitline.hu, 2022.03.25.
Nyolcmilliárd forintos fejlesztés fejeződött be a Debreceni Egyetemen

magyarmezogazdasag.hu, 2022.03.25.
Az innováció jelentősen hozzájárul a magyar gazdaság teljesítményéhez

agroinform.hu, 2022.03.25.
Magyar Innovációs Nagydíj: mutatjuk a díjazottakat

kamaraonline.hu - 2022.03.25.
Átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

infostart.hu, 2022.03.25.
Egy amerikai koronavírus-gyógyszer magyar segédanyaga innovációs nagydíjat ért

civilhetes.net, 2022.03.25.
Egy amerikai covid gyógyszer magyar segédanyaga innovációs nagydíjat nyert

szellemitulajdon.hu, 2022.03.25.
Átadták a 2021. évi Innovációs Nagydíj elismeréseket

agronaplo.hu, 2022.03.25.
Innovációs díjat nyert a Marton Genetics

agrotrend.hu, 2022.03.25.
Elismerés a Marton Genetics-nek

mgyk.hu, 2022.03.25.
ÁTADTÁK A 30. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT ELISMERÉSEIT

markamonitor.hu, 2022.03.25.
Lezárult a Pick és a Szegedi Tudományegyetem közös projektje - Márkamonitor

hirado.hu, 2022.03.25.
Varga Mihály: 57,5 milliárd forintot biztosít a kormány három tudományos és innovációs park fejlesztésére

demokrata.hu, 2022.03.25.
Tudományos és innovációs parkokat fejleszt az Óbudai Egyetem

webradio.hu, 2022.03.25.
Varga Mihály: 57,5 milliárd forint forrást biztosít a kormány három tudományos és innovációs park fejlesztésére

gondola.hu, 2022.03.25.
Három tudományos és innovációs park létesül

origo.hu, 2022.03.25.
Varga Mihály: 57,5 milliárd forintot biztosít a kormány három tudományos és innovációs park fejlesztésére

insiderblog.hu, 2022.03.25.
Újabb fejlesztés az Óbudai Egyetemen: jövőipari innovációs központot indítanak Zsámbékon

napi.hu, 2022.03.25.
A pénzügyminiszter 2700 milliárdos fejlesztést ígér a felsőoktatásban

webradio.hu, 2022.03.25.
Palkovics: Európa legmodernebb vasútijárműgyára épül meg Nagykanizsán
"...Palkovics László közölte: a vasúti járműgyártó a cégcsoport legmodernebb gyárát és kutató-fejlesztő bázisát hozza létre közel 60 milliárd forintos beruházással, ahol évente 1800 tehervagont és 4800 vasúti futóművet gyártanak majd..."

hrportal.hu, 2022.03.25.
Óriásberuházás Nagykanizsán: 1500 munkahelyet teremt a cseh Nymwag

vg.hu, 2022.03.25.
Európa legmodernebb vasútijárműgyára épül meg Nagykanizsán

demokrata.hu, 2022.03.25.
Európa legmodernebb vasútijárműgyára épül meg Nagykanizsán

origo.hu, 2022.03.25.
Palkovics László: Európa legmodernebb vasútijármű-gyára épül meg Nagykanizsán

ma.hu, 2022.03.25.
Palkovics: Európa legmodernebb vasútijárműgyára épül meg Nagykanizsán

hirado.hu, 2022.03.25.
Palkovics: Európa legmodernebb vasútijárműgyára épül meg Nagykanizsán

24.hu, 2022.03.25.
Palkovics: Európa legmodernebb vasúti járműgyára épül meg Nagykanizsán

atv.hu, 2022.03.25.
Palkovics bejelentette: Európa legmodernebb vasútijárműgyára épül meg Nagykanizsán

piacesprofit.hu, 2022.03.25.
Európa egyik legnagyobb vasútijárműgyárát kezdik építeni Magyarországon

privatbankar.hu, 2022.03.25.
Magyarországon építik fel Európa legmodernebb vasútijármű-gyártó üzemét

beol.hu, baon.hu, vaol.hu, boon.hu, sonline.hu, kemma.hu, haon.hu, heol.hu, szoljon.hu, kisalfold.hu, szon.hu, teol.hu, bama.hu, duol.hu, nool.hu, erdon.ro, delmagyar.hu, zaol.hu, veol.hu, feol.hu, 2022.03.25.
Európa legmodernebb vasútijárműgyára épül meg Nagykanizsán

delzalapress.hu, 2022.03.25.
1500 munkahely: Európa legmodernebb vasúti járműgyára épül meg Nagykanizsán

iho.hu, 2022.03.25.
Helló, Nymwag, jó, hogy jöttél!

behaviour.hu, 2022.03.25.
A cseh Nymwag 1500 embernek ad munkahelyet Nagykanizsán

zaol.hu, 2022.03.25.
A Nymwag vasútijármű-gyártó üzeme települ Nagykanizsára

webradio.hu, 2022.03.25.
Közös kutatásba fog a Miskolci Egyetem és az FGSZ Földgázszállító

hirado.hu, 2022.03.25.
Közös kutatásba fog a Miskolci Egyetem és az FGSZ Földgázszállító

borsodihir.hu, 2022.03.25.
Közös kutatásba fog a Miskolci Egyetem és az FGSZ Földgázszállító

ma.hu, 2022.03.25.
Közös kutatásba fog a Miskolci Egyetem és az FGSZ Földgázszállító

telex.hu, 2022.03.25.
Földgázszállító rendszerelemek építésére és tesztelésére indul kutatási projekt a Miskolci Egyetemen

InfoRádió, 2022.03.25.
Európa legmodernebb vasútijármű-gyártó üzemét építi meg Nagykanizsán a cseh Nymwag

KarcFM, 2022.03.25.
Európa legmodernebb vasúti járműgyártó üzeme épül meg Nagykanizsán

Kossuth Rádió, 2022.03.25.
Európa legmodernebb vasútijármű-gyártó üzemét építi meg Nagykanizsán a cseh Nymwag

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2022.03.25.
Összeállítás: 1,5 milliárd forintból fejlesztették az egri, orvosi eszközöket gyártó Sanatmetal vállalatot

M5, Agenda, 2022.03.25.
Összeállítás: Az innovatív fejlesztések egyre fontosabb szerepet töltenek be a gazdaságban, erre hívták fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem Innovációs Partnering Napján

Dunaújvárosi Hírlap, 2022.03.26., 7. oldal
A magyar innovációs pályázat díjátadása

Új Néplap, 2022.03.26., 7. oldal
A magyar innovációs pályázat díjátadása

Tolnai Népújság, 2022.03.26., 7. oldal
A magyar innovációs pályázat díjátadása

Heves Megyei Hírlap, 2022.03.26., 7. oldal
A magyar innovációs pályázat díjátadása

Somogyi Hírlap, 2022.03.26., 7. oldal
A magyar innovációs pályázat díjátadása

Dunántúli Napló, 2022.03.26., 7. oldal
A magyar innovációs pályázat díjátadása

Petőfi Népe, 2022.03.26., 7. oldal
A magyar innovációs pályázat díjátadása

Nógrád Megyei Hírlap, 2022.03.26., 7. oldal
A magyar innovációs pályázat díjátadása

24 óra, 2022.03.26., 7. oldal
A magyar innovációs pályázat díjátadása

elobolygonk.hu, 2022.03.26.
Veszprémben megalakult a Körforgásos Gazdaság Technológiai Platform

newtechnology.hu, 2022.03.26.
Összesen több mint 20 milliárd forint társadalmi hasznot eredményező, világszínvonalú teljesítményeket ismertek el a Magyar Innovációs Nagydíj átadási ünnepségén

nkfih.gov.hu, 2022.03.26.
Átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

autopro.hu, 2022.03.26.
Siemens-labor létesül a Debreceni Egyetemen

minuszos.hu, 2022.03.26.
Siemens-labor létesül a Debreceni Egyetemen

webradio.hu, 2022.03.26.
Palkovics: világszínvonalú fejlesztéseket jelent a Rheinmetall és a ZalaZONE Zalaegerszegen

demokrata.hu, 2022.03.26.
Világszínvonalú fejlesztéseket jelent a Rheinmetall és a ZalaZONE

hirado.hu, 2022.03.26.
Palkovics: Világszínvonalú fejlesztéseket jelent a Rheinmetall és a ZalaZONE

autoszektor.hu, 2022.03.26.
Palkovics: világszínvonalú fejlesztéseket jelent a Rheinmetall és a ZalaZONE Zalaegerszegen

magyarhirlap.hu, 2022.03.26.
Világszínvonalú fejlesztéseket jelent a Rheinmetall és a ZalaZONE Zalaegerszegen

letenyemedia.hu, 2022.03.26.
60 milliárdból épült meg a Lynx gyalogsági harcjárműveket gyártó üzeme Zalaegerszegen

agrarszektor.hu, 2022.03.26.
Óriási siker: magyar fejlesztés oldhatja meg a gazdák egyik legnagyobb problémáját

innoportal.hu, 2022.03.27.
Átadták a Jedlik Ányos-díjakat

tesztalelkemindennek.hu, 2022.03.27.
Világszínvonalú fejlesztéseket jelent a harcjárműgyár és a tesztpálya Zalaegerszegen

Világgazdaság, 2022.03.28., 5. oldal
Cseh cég épít Nagykanizsán magyar vasútijármű-gyárat

Dunántúli Napló, 2022.03.28., 1,7. oldal
Indulhat a vagongyár - Zöldebb, versenyképesebb a teherszállítás vasúton

Heves Megyei Hírlap, 2022.03.28., 1,7. oldal
Indulhat majd a vagongyár

Nógrád Megyei Hírlap, 2022.03.28., 7. oldal
Indulhat a vagongyár

Új Néplap, 2022.03.28., 7. oldal
Indulhat a vagongyár

24 óra, 2022.03.38., 7. oldal
Indulhat a vagongyár

Dunaújvárosi Hírlap, 2022.03.28., 7. oldal
Indulhat a vagongyár

Petőfi Népe, 2022.03.28., 1,7. oldal
Megkezdődik hazánkban a vagongyártás

Tolnai Népújság, 2022.03.28., 1,7. oldal
Versenyképesebb a vasúti teherszállítás

Somogyi Hírlap, 2022.03.28., 1,7. oldal
Vagongyár épül Kanizsán

Agrofórum, 2022.03.28., 118, 119, 120. oldal
Az elmúlt évek innovációja a zabtermesztés és -felhasználás versenyképességének növelésére

hirlevel.egov.hu, 2022.03.28.
Újabb fejlesztés az Óbudai Egyetemen: jövőipari innovációs központot indítanak Zsámbékon

newtechnology.hu, 2022.03.28.
Siemens-labor létesül a Debreceni Egyetemen - NEW technology

weborvos.hu, 2022.03.28.
Több mint nyolcmilliárdos fejlesztés fejeződött be Debrecenben
"...Mintegy nyolcmilliárd forintos felsőoktatási infrastruktúra-fejlesztés valósult meg az elmúlt öt évben az egyetemen..."

kanizsaujsag.hu, 2022.03.28.
Világszínvonalú fejlesztéseket jelent a Rheinmetall és a ZalaZONE 100 milliárd forint értékű beruházásai Zalaegerszegen

vehir.hu, 2022.03.28.
Környezetvédelmi Innovációs Díj: újabb rangos elismerés a Controlsoft Kft-nek

muszaki-magazin.hu, 2022.03.28.
Magasabb szintre lép a Bosch az önvezető technológiák fejlesztésében

scmonitor.hu, 2022.03.28.
A Pick termékek versenyképességének javítása közös projekt keretében

startuponline.hu, 2022.03.28.
Mi a baj a korai fázisú startupok pénzügyi terveivel?

tesztalelkemindennek.hu, 2022.03.28.
Közös tesztelésbe fog a Miskolci Egyetem és az FGSZ Földgázszállító

trendfm.hu, 2022.03.28.
Jedlik Ányos-díj 2022

vehir.hu, 2022.03.28.
Környezetvédelmi Innovációs Díj: újabb rangos elismerés a Controlsoft Kft-nek

veol.hu, 2022.03.28.
Rangos elismerésben részesült a veszprémi székhelyű cég

webradio.hu, 2022.03.28.
Szijjártó: a kormány kiemelten támogatja a gyógyszeripari beruházásokat
"...a szektor exporthányada 85 százalékos, az ráadásul a gazdaság dimenzióváltásához is jelentősen hozzájárul, ugyanis bevételarányosan ebben az ágazatban költik a legtöbbet kutatás-fejlesztésre, innovációra..."

hirado.hu, 2022.03.28.
Szijjártó: A kormány kiemelten támogatja a gyógyszeripari beruházásokat

demokrata.hu, 2022.03.28.
A kormány kiemelten támogatja a gyógyszeripari beruházásokat

origo.hu, 2022.03.28.
Szijjártó Péter: A kormány kiemelten támogatja a gyógyszeripari beruházásokat

hirtv.hu, 2022.03.28.
Szijjártó: A kormány kiemelten támogatja a gyógyszeripari beruházásokat

vasarnap.hu, 2022.03.28.
Szijjártó: a kormány kiemelten támogatja a gyógyszeripari beruházásokat

pestisracok.hu, 2022.03.28.
Szijjártó: a kormány kiemelten támogatja a gyógyszeripari beruházásokat

beol.hu, erdon.ro, kemma.hu, heol.hu, teol.hu, kisalfold.hu, baon.hu, delmagyar.hu, vaol.hu, veol.hu, feol.hu, nool.hu, szon.hu, bama.hu, szoljon.hu, duol.hu, boon.hu, sonline.hu, haon.hu, zaol.hu, 2022.03.28.
Szijjártó: a kormány kiemelten támogatja a gyógyszeripari beruházásokat

Trend FM, Reggeli monitor, 2022.03.28.
Összeállítás: Megalakult a Körforgásos Gazdaság Technológiai Platform

Napló, 2022.03.29., 2. oldal
Rangos elismerés
"...A Controlsoft Kft. ismét rangos elismerésben részesült: a 30. Magyar Innovációs Nagydíj átadóján Környezetvédelmi Innovációs Díjat kapott a cég a webSCADA6 folyamatirányító rendszer kifejlesztéséért..."

Supply Chain Monitor, 2022.03.29., 3. oldal
Megalakult a Blockchain koalíció

weborvos.hu, 2022.03.29.
Újabb egészségipari beruházást támogat az állam

pharmaonline.hu, 2022.03.29.
A kormány kiemelten támogatja a gyógyszeripari beruházásokat

veol.hu, 2022.03.29.
Régiós nyertesek lehetnek vállalkozóink

autopro.hu, 2022.03.29.
Bővül a Knorr-Bremse kutatás-fejlesztési központja

piacesprofit.hu, 2022.03.29.
Érj el nagyobb hasznot - van egy tippünk hogyan
"...Az elmúlt években Magyarországon a bejegyzett védjegyek száma nőtt legintenzívebben, de így is elmaradunk az Európai Uniós átlagtól..."

trademagazin.hu, 2022.03.29.
Tudatos hazai vállalkozások segítenek társaiknak innovációik védelmében

magyarmezogazdasag.hu, 2022.03.29.
Tudatos hazai vállalkozások segítenek társaiknak innovációik védelmében

bdpst24.hu, 2022.03.29.
Tudatos hazai vállalkozások segítenek társaiknak innovációik védelmében

profitline.hu, 2022.03.29.
Tudatos hazai vállalkozások segítenek társaiknak innovációik védelmében

storeinsider.hu, 2022.03.29.
Tudatos hazai vállalkozások segítenek társaiknak innovációik védelmében

ujhirek.hu, 2022.03.29.
Rangos elismerésben részesült a veszprémi székhelyű cég

nkfih.gov.hu, 2022.03.29.
Magyar Innovációs Nagydíj: mutatjuk a díjazottakat

nkfih.gov.hu, 2022.03.29.
Nagydíj az Európa Hajón

m1, Híradó M1 19:30, 2022.03.29.
A magyar gazdaság erősebb és ellenállóbb, mint korábban, mondta Varga Mihály

Magyar Mezőgazdaság, 2022.03.30., 4. oldal
Az innováció nagyban hozzájárul a magyar gazdaság teljesítményéhez

Napló, 2022.03.30. 1,3. oldal
Jó lehetőségek nyílnak meg
"...Kapcsolatban állnak a felsőoktatási intézményekkel, és együtt vesznek részt a kutatás-fejlesztésben. Ilyen cégek szép számban működnek Veszprém megyében is..."

agroinform.hu, 2022.03.30.
Védd magad védjeggyel!

boon.hu, 2022.03.30.
Helyi kutató-fejlesztő bázisok létrehozását szorgalmazzák

makronom.mandiner.hu, 2022.03.30.
Nemzetközi szakértők mondták ki: követni kell a magyar példát a vállalkozások fejlesztésében

uzletihirszerzes.hu, 2022.03.30.
Nemzetközi szakértők méltatják a magyar vállalkozásfejlesztési stratégiát

magyarnemzet.hu, 2022.03.30.
Nemzetközi szakértők szerint követni kell a magyar példát a vállalkozások fejlesztésében

vg.hu, 2022.03.30.
Nemzetközi szakértők mondták ki: követni kell a magyar példát a vállalkozások fejlesztésében

profitline.hu, 2022.03.30.
Nemzetközi szakértők méltatják a magyar vállalkozásfejlesztési stratégiát

nyugat.hu - 2022.03.30.
Így működik az osztrák gazdaság, és így lehet betörni oda a magyar vállalkozóknak

jarmuipar.hu, 2022.03.31.
Vasútijárműgyár épül Nagykanizsán
"...A vasúti járműgyártó a cégcsoport legmodernebb gyárát és kutató-fejlesztő bázisát hozza létre közel 60 milliárd forintos beruházással, ahol évente 1800 tehervagont és 4800 vasúti futóművet gyártanak majd..."

webradio.hu, 2022.03.31.
Szijjártó: a kormány válságkezelése nyomán a tavalyi volt a magyar gazdaság legsikeresebb éve

hirado.hu, 2022.03.31.
Szijjártó: A kormány válságkezelése nyomán a tavalyi volt a magyar gazdaság legsikeresebb éve

origo.hu, 2022.03.31.
Szijjártó Péter: A kormány válságkezelése nyomán a tavalyi volt a magyar gazdaság legsikeresebb éve

demokrata.hu, 2022.03.31.
2021 volt a magyar gazdaság legsikeresebb éve

pestisracok.hu, 2022.03.31.
Szijjártó Péter: a kormány válságkezelése nyomán a tavalyi volt a magyar gazdaság legsikeresebb éve

promenad24.hu, 2022.03.31.
Szijjártó: a kormány válságkezelése nyomán a tavalyi volt a magyar gazdaság legsikeresebb éve

vosz.hu, 2022.03.31.
30. Magyar Innovációs Nagydíj

Napló, 2022.04.01., 5. oldal
Eredményes együttműködés
Előremutató, energiahatékony fejlesztés a hajtástechnológiában
"...A konzorciumvezető Csatári Plast Kft., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), valamint a Trigon Electronica Kft. egyedülálló hidraulikus energiarekuperációs rendszert fejlesztett ki egy hároméves kutatás-fejlesztési projekt keretei között, amelyhez 691,18 millió forintos, vissza nem térítendő pályázati támogatást nyertek..."

City7 Magazin, Nagykanizsa, 2022.04.01., 2. oldal
A városba települ a Nymwag vasútijármű-gyártó üzeme
Európai léptékű és stratégiai fontosságú

innoteka.hu, 2022.04.01.
A jó felsőoktatás alapja a kiváló kutatás

bama.hu, 2022.04.01.
Díjazták a repülőgépet

magisterpress.hu, 2022.04.01.
ÖSSZESEN TÖBB MINT 20 MILLIÁRD FORINT TÁRSADALMI HASZNOT EREDMÉNYEZÖ, VILÁGSZÍNVONALÚ TELJESÍTMÉNYEKET ISMERTEK EL A MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGÉN

csillagpontradio.hu, 2022.04.01.
Összesen több mint 20 milliárd forint társadalmi hasznot eredményező, világszínvonalú teljesítményeket ismertek el a Magyar Innovációs Nagydíj átadási ünnepségén

dunaonline.hu, 2022.04.01.
Szijjártó: a kormány válságkezelése nyomán a tavalyi volt a magyar gazdaság legsikeresebb éve

innoportal.hu, 2022.04.01.
Most már mindent tudunk a szalámigyártás folyamatáról
"...Az SZTE célja, hogy ipari partnereivel minél több közös kutatás-fejlesztési programot megvalósítson..."

royalmagazin.hu, 2022.04.01.
Elindult a Digitalizálás és technológiai innováció szerepe a komplett tervezéstől az ajánlattételig elnevezésű projekt!

trendfm.hu, 2022.04.01.
A közszolgálatnak is hasznos a szellemitulajdon-védelem

Pannon Novum heti hírlevele, 2022.04.01.
Hack&Heal: jól szerepeltek a magyar csapatok a nemzetközi innovációs versenyen

kkvmagazin.com, 2022.04.02.
A közszolgálatnak is hasznos a szellemitulajdon-védelem

Kossuth Rádió, 2022.04.02.
Európa egyik legnagyobb és legmodernebb vasúti járműgyárát, valamint kutató-fejlesztő bázisát építi egy cseh befektető Nagykanizsán

m1, Híradó M1 17:00, 2022.04.02.
Egy cseh befektető Nagykanizsán épít közel hatvanmilliárd forintból vasúti járműgyártó üzemet

tesztalelkemindennek.hu, 2022.04.02.
Teszt- és fejlesztő mérnökökkel bővül a Knorr-Bremse R&D Center

innoportal.hu, 2022.04.03.
Átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

innoteka.hu, 2022.04.04.
Irány a körkörös gazdaság

innoteka.hu, 2022.04.04.
Segédanyag kapta az innovációs nagydíjat

innoteka.hu, 2022.04.04.
Átadták a Jedlik Ányos-díjat
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Nagy-Herczeg Boglárka,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.