XXXII. évf. | 2022. november 15. |20. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
MAFITUD
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

A Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi, rendes közgyűlése

A közgyűlést, melyre 2022. október 28-án került sor az Aquincum Hotel Budapestben, Dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévő tagintézmények képviselőit, a meghívott vendégeket, valamint a média képviselőit.

Az első napirendi pontnak megfelelően Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes, a Richter Gedeon Nyrt., kutatási igazgatója szóbeli kiegészítést tett a 2021. évi tevékenységről szóló beszámolóhoz.

A közgyűlés szakmai részében Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszter tartott előadást.
Néhány kiemelés az előadásból:

"...A nagytekintélyű testületnek ugye ez a 33. közgyűlése, és ha jól megnézzük, Magyarországon nagyon kevés olyan intézmény van, amely egy ilyen hosszú múlttal kitartóan egy ügy mellett kiáll. Ezt nagyon meg kell becsülnünk, ugye ugyanis a kultúráért és innovációért felelős miniszter vagyok. A kultúra az nem ilyen pillanatnyi dolgok, hanem generációkon átnyúló tevékenységek, és ezért legmélyebb tiszteletem azért, hogy ezt évek óta kitartóan és az alapeszméhez hűen végzitek..."

"...a Kormány, illetve Magyarország elkölti a felsőoktatásra majdnem a GDP 1,92 százalékára rugó összeget. Ebben van persze beruházás, működés, kutatás. Összesen Magyarországon elköltjük a GDP 1,64 százalékát innovációra. Ez rengeteg pénz, nagyjából innovációra elment 2021-ben 907 milliárd forint, nagyjából kétharmadát multik vagy KKV-k saját forrásból fedezik, és a maradék 318 az, amit az állam magyar költségvetési forrásokból vagy EU-s források allokálásából költ el...
"

"...hogy ebbe ide az állam, ahogy az imént elmondtam, rengeteg pénzt betesz, ahhoz hogy innováció legyen, kellenek a PhD-sok, élettudományokban, műszaki tudományokban, ahhoz a magyar állam betesz egy rakat pénzt a felsőoktatásba. Tehát mi, amit tudunk, megteszünk. Csak ezen a két ágon elmegy, hogy befektetődik a GDP-nek több mint 3,6%-a. Ennek a hozamát kéne látnunk, ebben a robosztus gazdaságban különben nem lesz meg a finanszírozás a társadalmi és gazdasági céljainkhoz, mert ott fognak megszületni azok a gyerekek, akik aztán a közoktatásban és a felsőoktatásban bejönnek az innovációban és ezt a körforgást fenntartják...

...Én ezért dolgozom, hogy ezt a körforgást a kollégáimmal meg tudjuk olajozni, hogy lássuk azt, hogy ebből, amit az állam inputként betesz a felsőoktatásba és az innovációba, abból hogy jön ki az output. Ugyanez, mint mikor az ember akar egy utat építeni: először azt döntöm el, hogy hová akarok menni, a mi esetünkben ugye ez a családjaink, Magyarország jövője, a kultúránk, a közoktatásunk, a közbiztonság, a munka, a közegészségügyünk. Ez tiszta, és akkor el tudom dönteni, hogy hogyan juthatok el abba célba: makadámúton, földúton, betonúton vagy akárhogy. Én szerintem az út az innováción keresztül vezet, mert ha nem vagyunk innovatívak, nem vagyunk versenyképesek, akkor nem lesz betáplálás, nem lesz robosztus hazai gazdaságunk..."

"...Palkovics miniszter úr nagybecsű elődöm rendkívül jó munkát végzett abban, hogy minél szélesebbre nyissuk ki azt a mezőt, ahol az innováció megy. Ezért van az, hogy mi is továbbvisszük azt a célt, hogy a jelenlegi 6123 kutató/1 millió fő az felmenjen 9000-re, mert azt mondjuk, hogyha van egy ilyen kritikus tömeg, akkor nagyobb a valószínűsége annak, van egy efféle korreláció a statisztikákban, hogy azok az országok az Európai Unióban meg a világban, ahol az egymillió vagy egységre jutó kutatók száma magasabb, ott magasabb az innovációs output is. Ez rendben van, hogyha nincsenek silók, ez valószínűleg működik is. Működhet is. A másik lehetőség az, amit ugyancsak rendkívül jól elkezdett Palkovics miniszter úr, hogy célzottan megtalálni azokat a kutatókat, kutatócsoportokat, akikben, vagy műhelyeket, akikben benne van a remény..."

"... Mi a minisztériumban, az NKFIH-ban mindent meg fogunk tenni azért, hogyha vannak jó ötletek, hogy a mögé odaálljunk. Mi nem fogunk a vállalatok, a kutatóintézetek, az egyetemek helyett innoválni, minden jó ötlet mellé odaállunk. Hozzanak bajnokokat!..."

Az előadás után több tagintézményi vezető, képviselő (Személyi László, Hild Imre, Dr. Lévai Péter, Dr. Szabó Gábor és Dr. Bendzsel Miklós) tett fel kérdéseket, melyekre Miniszter Úr helyben reflektált.

A hozzászólások után, 3. napirendi pontként került sor a Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi Média Díjának átadására.

Ezt követően Dr. Dombi Viktor, a Felügyelő Bizottság nevében tett szóbeli kiegészítést a Felügyelő Bizottság írásos beszámolójához. Elmondta, hogy az FB azt javasolta a közgyűlésnek, hogy fogadják el az Elnökségnek a beszámolóját, mert aggálytalan volt a 2021-es év működése, a szövetség a rendelkezésre álló adatok alapján stabilan gazdálkodik.

A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2021. évi tevékenységről szóló beszámolót, a Felügyelő Bizottság 2021. évi jelentését, a könyvvizsgálói jelentést, a 2022. évi költségvetést, valamint a 2022. évi tagdíj-rendszert.
A közgyűlést fogadás zárta.

MISZ Média Díj

A Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi Média Díját a Magyar Mezőgazdaság kapta az innovációs folyamat és az Agrár Innovációs díj mellett elkötelezett több évtizedes munkásságának elismeréseként. A díjat Dr. Szabó Gábor elnök és dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök adta át Sári Enikő és Bárdos B. Edit tulajdonosoknak 2022. október 28-án, a Szövetség közgyűlésén, Budapesten.
Az 1991-ben alapított Magyar Mezőgazdaság szaklap átfogja az agrárágazat egészét, hetente megjelenik nyomtatott, valamint digitális formában és rendelkezik állandó online felülettel, amely a mezőgazdasági ágazat vezető hírportálja. A magyar mezőgazdaságban, mezőgazdasági termékek feldolgozó ágazatában, az őstermelők, magántermelők, gazdasági szervezetekben dolgozók, vezetők, irányítók, mezőgazdasági vidék szaklapja. Az MMG szaklap naprakész, hiteles tájékozódási lehetőségeket biztosít a mezőgazdaságból élő vidéki embereknek az agráriumi munkákhoz szükséges elengedhetetlen információk hiánytalanul megtalálhatók legyenek.

Az MMG bemutatja az agrárium minden ágazatára vonatkozó legújabb hazai, nemzetközi, világ szinten tudományos, innovációs eredményeket, hazai és külföldi tapasztalatokat, gazdaságossági elemzéseket tesz nyilvánossá, foglalkozik a nemzetközi, uniós mezőgazdasággal foglalkozó hírek elemzésévek, tájékoztatás ad a világ mezőgazdasági helyzetéről. 1993-ban lett odaítélve és átadva az első Agrár Innovációs Díj, azóta szoros az MMG szerkesztőség és a MISZ közötti kapcsolat, a szaklap újságírói részt vettek a pályázat meghirdető és díjátadó rendezvényein, a pályázatok bekerültek a szaklapba, ezen felül a MISZ közgyűlésén rendszeresen részt vettek, hírt adtak róla.

32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia népszerűsítő videó

2022. november 14-én felkerült a 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia népszerűsítő videója a MISZ hivatalos Youtube csatornájára.

A kisfilm Marczis Katalin Blankának, Prill Gábornak, Sisa Lászlónak, a NYSZC Bánki Donát Műszaki Technikum diákjainak, Zsigó Miklósnak, a felkészítő tanáruknak, Juhász Ferencnek, az iskola igazgatójának, valamint Gurbánné Papp Máriának, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgató asszonyának közreműködésével készült.

A HandExo projekt fiataljai (Prill Gáborral és Sisa László) a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen II. díjban részesültek.

A videó megtekinthető a következő linken.

GINOP Monitoring Bizottsági ülés

A GINOP Monitoring Bizottsági ülésére 2022. november 9-én került sor a Center Point Irodaházban, Budapesten. A Bizottsági ülésen a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Kristóf Péter, Monitoring Bizottsági tag képviselte.

Az ülést a Monitoring Bizottság új elnöke, dr. György László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára nyitotta meg, aki egyúttal az Európai Bizottság jelenlévő képviselőit is köszöntötte. A bizottság elsőként a kormányzati struktúrában bekövetkezett változások miatt szükségessé vált technikai jellegű kérdéseket tárgyalta és fogadta el, majd sor került a 2022. évi kommunikációs tevékenységek megvalósulásáról szóló beszámoló, valamint a 2023. évi akcióterv elfogadására. Mindezek eredményeként nemrég elindult a GINOP Hatás nevű új Facebook oldal, valamint hamarosan egy új mobilapplikáció is elérhetővé válik.

Az ülés kiemelt napirendi pontja a GINOP előrehaladásáról szóló jelentés volt. Az nehéz gazdasági helyzet következtében várhatóan több kedvezményezett is eláll majd a támogatással megvalósítani tervezett projektektől, ami végeredményben forrásvesztési kockázatot jelent. Mindezt tovább erősíti a forint gyengülése. Ezek eredményeként az Irányító Hatóság további 250 milliárd forint nagyságú rendezést kíván megvalósítani. Ebből 200 milliárd forint egy technikai felhívás keretében átforgatásra kerül ide a GINOP Plusz-ból, 100 milliárd forintból pedig újranyitásra kerül a korábban már kimerült GINOP-8.3.5-18/B Hiteltermék.

A folytatásban Bódis László helyettes államtitkár a GINOP és az European Innovation Scoreboard kapcsolatáról tartott előadást, majd a bizottság meghallgatta a szélessáv-fejlesztésekről és a kiemelt kockázatú projektekről készült jelentést. A monitoring bizottság ülése a GINOP Plusz aktuális állásáról szóló beszámolóval zárult.

Az ülésen közzétett prezentációk elérhetők az alábbi linken.

Magyar Tudomány Ünnepe

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága 2022. november 4-én tartotta a Magyar Tudomány Ünnepének nyitó rendezvényét. Az elnöki megnyitót, illetve a köszöntőt Krisztin Tibor, a SZAB elnöke tartotta. Köszöntőt mondott továbbá Dr. Széll Márta az SZTE stratégiai rektorhelyettese és Kozma József Szeged megyei jogú város önkormányzati képviselője. A plenáris előadást Deli Mária az SZBK Biológiai Barrierek Kutatócsoportjának tagja tartotta "Hogyan vezet a biológiai gátrendszerek jobb megismerése új gyógyszerhordozó rendszerek kifejlesztéséhez" címmel. A rendezvény keretében adták át a Dél-alföldi Innovációs Díjakat.

Gazdasági társaság kategóriában a ZETO Inc. pályázata nyerte a díjat egy vezeték nélküli, hordozható, orvosi EEG rendszer fejlesztésével. A díjat Kokavecz János ügyvezető igazgató vette át. Természetes személy kategóriában Hajnal Attilát méltatták a kitüntetéssel, aki kifejlesztette a ThermoBox D73 központi vezérlőt, amely berendezés hasznosítja a kompresszor által termelt hulladékhőt.

Szaktudományos díjakat hat kategóriában osztottak. Természettudományok kategóriában Farkas Luca, az élettudományokéban Sipos Bence, a társadalomtudományokéban Honti Tamás, a bölcsészettudományokéban Tóth Marcell, a művészetek kategóriában Tanácsné Vilmos Etelka, középiskolás kategóriában pedig Hajnal Katalin ért el első helyezést.

A programon meghívottként vett részt Dr. Mogyorósi Péter a Magyar Innovációs Szövetség Dél-alföldi Regionális Képviseletének igazgatója.

38. Országos Géptervezők és Termékfejlesztők Szemináriuma

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kétnapos konferenciát tartottak 2022. november 10-én és 11-én a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában. A 38-ik alkalommal rendezett Országos Géptervezők és Termékfejlesztők Szemináriumán közel 40 előadás hangzott el, melyek az innováció, a matematika, a mechanika, az anyagtudomány, a gyártástudomány, a géptervezés, a tervezéselmélet eredményeit mutatták be.

A plenáris ülés után három szekcióban, egy angol, egy magyar és egy vegyesen, angol és magyar nyelven folyt a tanácskozás. Az ipari szakemberek, egyetemi oktatók, kutatók, hallgatók előadásaiban megjelentek az informatika, az ergonómia, a biológia, az orvostudományok, az ipari formatervezés kutatásának legfrissebb eredményei is. A szemináriumot a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervező Intézete a Gépipari Tudományos Egyesülettel és az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságával karöltve szervezte. A Magyar Innovációs Szövetséget a rendezvényen Dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.

INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség innovatív megoldásai

A Magyar Innovációs Szövetség regionális szervezeteként az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség stratégiai célja, hogy hidat teremtsen a kutatók és vállalkozások között, ami jelentős mértékben elősegíti a vállalkozások innovációs elképzeléseinek gyakorlati megvalósulását, illetve a kutatási eredmények ipari, szolgáltatói szektorban történő hasznosulását.

Egyedi és előremutató kommunikációs csatornát épített ki az INNOVA annak érdekében, hogy gördülékenyen alakulhassanak ki együttműködések a két szektor között, mely a Kulturális és Innovációs Minisztérium egyik fő célkitűzése is.

Ebben a szellemben indítottak egyeztetést a közelmúltban két vállalkozással is, melyeknél a különféle kutatói területek, kutatói szabad kapacitás összehangolásával segítjük az egyes fejlesztések megvalósítását. Míg az egyik esetben egy okos-póló technológiai továbbfejlesztése a cél, addig a másik ügyletben egy komplex épületenergetikai optimalizálás és fejlesztés megvalósítása vár a szakértői csapatra.

További információk az INNOVA honlapján.

MAFITUD

32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia nagykövetei

2022. novemberében elindult az OTIO Nagykövet program. Az Olimpia négy hivatalos nagykövete:
Laufer Tamás, Molnár Janka Sára, Novák Blanka és Zsigó Miklós.

A fiatal tehetségek 2022. november 21-én egy kerekasztal beszélgetés keretében fognak debütálni, ahol dr. Pakucs Jánossal, a MISZ tiszteletbeli elnökével, a verseny szervezőbizottságánal elnökével, Dr. Birkner Zoltánnal, az NKFIH elnökével, a verseny társelnökével és Ivánka Gábor, MAFITUD elnökkel beszélgetnek.

Csillag-Képek 2022

2022. november 12-én a Természettudományi Múzeumban került megrendezésre az Országos Asztrofotó Kiállítás 2022, a Magyar Asztrofotósok Egyesületének szervezésében. A kiállításon Balázs Gábornak, a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első díjasának, valamint Vámosi Flóriánnak, az egyesület titkárának, a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első díjasának fotója is megtekinthető.
Balázs Gábor Dabas város határából készítetett felvételt 2022. június 26-án hajnalban, amikor a szabad szemmel is látható Fiastyúk nyílthalmaz közelében látszódott a fényes Vénusz, majd hozzájuk társult a hajnali holdsarló is. A látványos együttállásról készült képet a Magyar Asztrofotósok Egyesületének pályázatán beválogattak a 100 legjobb magyar asztrofotó közé. A kiállítás megnyitóján a MISZ képviseletében Pazsák Zsófia, ügyvezető igazgató-helyettes vett részt.

A kiállítást január 31-ig a Magyar Természettudományi Múzeumban tekinthető meg.

HÍREK | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Hogyan szerezd vissza az adód? - K+F nap nem csak vállalkozásoknak

Több tízmillió forintos adókedvezményhez juthatnak azok a vállalkozások, amelyek kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak és tisztában vannak az őket megillető kedvezményekkel. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által végzett K+F minősítés megszerzésének fontosságára, az elérhető adókedvezmények mértékére hívja fel a figyelmet egy online követhető, ingyenes webinárium november 29-én.

Magyarországon az elmúlt években ugrásszerűen nőtt azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyek kutatás-fejlesztés és innováció területén dolgoznak és érnek el egyre szembetűnőbb eredményeket. Ezt a fajta kutatómunkát teszi még hatékonyabbá, ha a vállalkozások a projektekre akár már előzetesen K+F minősítést kérnek: ezzel ugyanis nem csak adókedvezményhez juthatnak, hanem pályázati forrást is könnyebben szerezhetnek és utólagos ellenőrzések esetében is bizonyítani tudják, milyen tevékenységet végeztek.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. február 1-je óta, vagyis több mint 10 éve látja el a K+F tevékenység minősítését. A kutatás-fejlesztésről szóló minősítés hivatalos igazolást ad, ráadásul az ezzel a dokumentummal megszerezhető kedvezmények és pályázati források akár több tízmillió forintot is jelenthetnek a vállalkozások számára. A százalékos arányok alakulása azt mutatja, hogy a szociális hozzájárulás esetében a cégek akár minden tizedik munkavállaló bérét megtakaríthatják. A társasági adónál például 10 millió forintonként majdnem 1 milliót vagy 100 millió forintonként majdnem 10 millió forintot spórolhatnak meg a fejlesztésekkel foglalkozó vállalatok.

A KSH adatai szerint Magyarországon 2019 végén 446 ezer társaságiadó-alany működött ebből mindössze 2082 vállalkozás folytatott kutatás-fejlesztési tevékenységet, amelynek körülbelül a 10 százaléka fordult a hivatalhoz minősítési kérelemért. Vagyis a vállalkozások jelentős része úgy vesz igénybe kedvezményeket, hogy nem tudja biztosan az általa folytatott tevékenységről, hogy az K+F-nek minősül-e, így abban sem lehet biztos, jogosult lenne-e adókedvezményekre. Amennyiben pedig a NAV az ellenőrzés során megkérdőjelezi a K+F tevékenység mivoltát, utólagos adófizetési kötelezettségekkel, valamint adóbírságokkal kell számolniuk.

November 29-én az SZTNH webináriuma a K+F minősítés fontosságára, és az elérhető adókedvezményekre fókuszál. Az eseményen Gondi Anilla ügyvéd, adótanácsadó (Jalsovszky Ügyvédi Iroda) a szellemi alkotásokhoz és kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adókedvezményekről, Szmollár Katalin innovációtámogatási főosztályvezető (SZTNH) a K+F minősítésről, Killik László könyvvizsgáló (MGI-BPO) az éves beszámolókból kiszűrhető K+F tevékenységekről, illetve Halász Bálint ügyvéd (Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda) az IP adókedvezményeket érintő jogi alapismeretekről beszél majd.

Az online, interaktív K+F napon való részvételhez az alábbi címen lehet regisztrálni:
szonja.szesztai@hipo.gov.hu

További információ: https://www.facebook.com/events/810030033615636

December közepéig van lehetőség 2250 eurónyi támogatást szerezni

2022. november 9-től újra, több mint egy hónapig van lehetőség pályázni az európai kis- és középvállalkozások szellemi tulajdon védelmének ösztönzésére létrehozott 2250 eurós támogatására. Az Európai Bizottság összesen 16 millió euró éves pályázati költségvetéssel működő KKV-alapjából (SME Fund), a cégeknek a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak részbeni megtérítésére van lehetőségük.

A 2022-es időszakra való jelentkezés benyújtási határideje: 2022. december 16.

Az EUIPO tanulmánya szerint az Európai Uniós foglalkoztatás közel 30 százalékát IP (szellemi tulajdon) intenzív iparágak adják, amely Unió-szerte összesen 63 millió munkahelyet jelent. Azzal párhuzamosan, hogy a teljes EU-s GDP csaknem 45 százalékát ezek a területek generálják, a szellemitulajdon-jogokkal való visszaélés, a hamis termékek kereskedelme ma is nagy terhet ró az európai vállalkozásokra. Csak 2019-ben Unió-szerte mintegy 72 millió hamisított terméket foglaltak le.

A szellemi tulajdon védelme a digitális korban elengedhetetlen, hiszen ez az egyetlen jogszerű akadálya az egyedi ötletek, termékek vagy szolgáltatások engedély nélküli felhasználásának. A szellemitulajdon-védelem különböző típusainak megértése lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy optimalizálják szellemi vagyonuk felhasználását, és gazdasági előnyhöz jussanak versenytársaikkal szemben. Az egyes oltalmi formák - mint például a szabadalom, a védjegy vagy a formatervezési minta - sok esetben kombinálhatók, vagyis ugyanazon megoldás, versenyeszköz levédése több módon is lehetséges.

Az oltalomszerzés megkönnyítését tűzte ki célul az Európai Bizottság KKV-alapja. A visszatérítési program az oltalomszerzéshez kapcsolódó díjak részfinanszírozására írt ki pályázatot, amelyre bármely, az Európai Unió területén belül jegyzett kis- és középvállalkozás jelentkezhet. Az érintett tevékenységtől függően kétféle utalványra lehet pályázni. Az 1500 euróra szóló utalvány védjegyek és formatervezési minták díjainak részbeni visszatérítésére igényelhető, s a nemzeti, regionális és uniós szintű oltalmak díjának 75 százalékát, az EU-n kívüli kérelmeknek pedig az 50 százalékát finanszírozza. A második egy 750 euró értékű támogatás, amelyet nemzeti szintű szabadalmakra lehet felhasználni, a díjak 50 százalékának visszatérítésével.

Az utalványok a támogatás megszerzésétől számított 4 hónapig érvényesek, amely alatt a vállalkozások igényelhetik és kifizethetik a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tevékenységeket, majd kérhetik a megfelelő visszatérítést az utalványok aktiválásával. Az aktiválást követően kezdődik a végrehajtási időszak, amely alatt a vállalkozás további tevékenységeket igényelhet, és egyéb visszatérítést kérhet. Ezen időszak időtartama az 1. utalvány esetén 6 hónap, a 2. utalvány esetén 12 hónap.

A kérelmek benyújtása kizárólag online lehetséges a KKV-alap weboldalán 2022. december 16-ig.

Az Ideas Powered for Business KKV-alapra vonatkozóan részletes információk a pályázati felhívásban olvashatók.

Várható események

Megújuló vidék - megújuló agrárium 2023-2027

Az Agrárminisztérium Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága szakmai konferenciáját szervez 2022. november 17-én, Mezőgazdaság és vidékfejlesztés címmel. A konferencia témája, hogy milyen változások várhatók a támogatásokban? Közös Agrárpolitika 2023 után. Az esemény helyszíne a Herman Ottó Intézet Konferencia terme (Budapest, XXII. kerület, Nagytétényi út 190.).

Program:

08.30 - 09.00
Regisztráció
09.00 - 09.15
Megújuló vidék, megújuló agrárium 2023-2027 között (előadó
dr. Feldman Zsolt, államtitkár)
09.15 - 10.00
KAP I. pillér közvetlen támogatásai (előadók
Horváth Anikó, osztályvezető és Szentirmay Zoltán, főosztályvezető)
10.00 - 10.45
KAP I. pillér és horizontális agrárkörnyezeti beavatkozások (előadó
Madarász István osztályvezető)
10.45 - 11.30
KAP I. pillér ágazati beavatkozásai - zöldség-gyümölcs, méhészet, borászat (előadók
Szentes Judit, termelői szerveződésekért felelős szakreferens, Kecskés Lajos, mezőgazdasági genetikai erőforrás referens és Sztanev Bertalan, szőlő-bor referens)
11.30 - 11.45
Összefoglaló (dr. Juhász Anikó, helyettes államtitkár)
11.45 - 12.45
Ebédszünet
12.45 - 13.30
KAP II. pillér agrárkörnyezeti beavatkozásai (előadó
Nagy Viktor, EMVA stratégiai tervező referens)
13.30 - 14.15
KAP II. pillér mezőgazdasági- és élelmiszeripari üzemek beruházásai, öntözés (előadó
Nagy Attila, főosztályvezető)
14.15 - 14.45
Kávészünet
14.45 - 15.30
KAP II. pillér vidéki vállalkozásfejlesztés és az együttműködések különböző formái (előadó
Nagy Attila, főosztályvezető)
15.30 - 16.15
KAP II. pillér generációváltás és tudásfejlesztés támogatása (előadók
Lantos Gergely főosztályvezető és dr. Juhász Anikó,helyettes államtitkár)
16.15 - 17.00
Összefoglaló (Papp Zsolt, helyettes államtitkár)

A korlátozott részvételi létszámra tekintettel a konferencia látogatása regisztrációhoz kötött.

Az előadásokat követően mód nyílik röviden a témákkal kapcsolatos kérdések megvitatására, moderált formában.

III. Innovációs Nap

III. Innovációs Napot tartanak a Miskolci Egyetemen 2022 november 24-én. A rendezvényt a Miskolci Egyetem Vállalati Kapcsolatok és Innovációs Igazgatósága, valamint a Konfuciusz Intézet szervezi. Témája "Kínai ipari beruházások és beruházók Észak-Magyarországon".

Az előadások meghallgatása mellett lehetőség lesz a Miskolci Egyetem kínai központjának a meglátogatására is, majd az Egyetem Területi Innovációs Platform programjával folytatódik az egész napos rendezvény.

A rendezvény ingyenes, a részvétel azonban regisztrációhoz kötött, mely az alábbi linken érhető el.

NAK TechLab DEMO DAY

2022. november 24-én 18:00 és 22:00 között a Budapest Music Centerben (1093 Budapest, Mátyás utca 8.) kerül megrendezésre az AGTECH SUMMIT agrárdigitalizációs konferencia keretében a negyedik NAK TechLab inkubációs program záró eseménye. A DemoDay-en bemutatásra kerülnek a 3 hónapos nagyvállalati-startup program körvonalazódó együttműködései, melyek a nagyvállalatok és ügyfeleik mindennapi munkáját könnyíthetik meg a digitalizációs megoldások által.

A programot megnyitja: dr. Nagy István, agrárminiszter
Az eseményt networking követi, ahol a startup ökoszisztéma és az agrárium szereplői kötetlenül beszélgethetnek.

Részletes program megtekinthető a következő linken.

Az eseményre való belépés díjtalan, ám regisztrációhoz kötött.

Hidak és utak II. Innovációs Konferencia - Lehetőségből cselekvés

Tagintézményeink, a Corvinus és a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2022. november 24-25-én rendezi meg a "Hidak és utak II. Innovációs Konferencia - Lehetőségből cselekvés" című konferenciáját a Corvinus Egyetemen (Budapesti Corvinus Egyetem, E épület, 1093 Budapest, Fővám tér 8.) A konferencia fővédnöke a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

További információk:
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/intezetek/vallalkozas-es-innovacio-intezet/hidak-es-utak-ii-innovacios-konferencia-09-24-25/

Pályázati felhívások

32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia
Találd fel magad!

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG A KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUMMAL, A BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZNEVELÉSI ÁLLAMTITKÁRSÁGGAL és az M5 csatornával közösen, a 2022/2023-es tanév időszakára, 32. alkalommal hirdeti meg az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát.

Ifjú feltalálók és tudósjelöltek figyelem!
Mindig is Elon Musk vagy Mark Zuckerberg nyomdokaiba szerettél volna lépni? Vagy esetleg Karikó Katalin munkája nyűgöz le?
Már az ötleted is megvan, hogy hogyan tehetnéd jobbá Te is a világot?
Akkor itt a helyed a megújult Országos Tudományos és Innovációs Olimpián (OTIO)!
A versenybe egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve jelentkezhettek, ha 2002. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között születtetek, és még nem kezdtétek meg felsőoktatási tanulmányaitokat.

Pályázzatok műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével, akár a határon túlról is. Nem kell más, csak egy szuper terv és az elszántságotok, hiszen minden nagy dolog egy ötlettel kezdődik!
Ráadásul a kidolgozott ötletetek díjazásban is részesülnek, az első 3 helyezett (összesen 10 pályázó) 200.000 - 500.000 Ft, míg a további 10-15 kiemelt dicséretes pályázó 100.000 Ft jutalomra lesz jogosult!
Sőt, azok a diákok, akik a verseny során megcsillogtatják tudásukat, számos nemzetközi versenyen és szakmai utazáson vehetnek részt, többek között a tudományos versenyek olimpiáján az USA-ban (Regeneron ISEF) és még a Nobel-díj átadási ünnepségén is! Így amikor Te mész majd átvenni a kitüntetést, nem először jársz ott.

HOGYAN NEVEZZETEK?

A kidolgozandó vagy megoldandó feladat, ötlet max. 2 oldalas tervét a www.otio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni 2022. november 28-án, éjfélig. A tervetek tartalmazza a kiválasztott tudományos kutatási vagy fejlesztési témát, a való életben nagyon is létező problémát, a megoldásra irányuló javaslataitokat, az elérendő célt és annak a konkrét megvalósítási módját. Továbbá adjátok meg az adataitokat, és a konzulens vagy felkészítő tanár nevét, e-mail címét és telefonszámát.

MIT FOGADNAK EL?
A pályázat tervének elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden esetben 2023. december 9-ig értesítést kapsz.

HOGYAN TOVÁBB?

Az 1. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott pályázatok leírását egyrészt 2023. április 3-án, éjfélig kell feltöltenetek a www.otio.hu/beadas oldalra. A pályamunkák leírásait szakirodalommal ellátva max. 7 A4-es, gépelt oldal terjedelemben (12 pontos betű, normál sorköz) kell elkészítsétek. Az ábrákat, grafikonokat külön, mellékletként (+max 10 oldal) kell a dolgozatotokba illeszteni. Végső lépésként egy maximálisan 3 perces videót kell feltöltenetek, melyben összefoglaljátok a projekteteket.

A 2. forduló során, 2022 első negyed évében a felkért mentorokkal többször egyeztethetsz, márciusában pedig lehetőségetek nyílik kommunikációs tudományos és üzleti tréningeken részt venni.

Ha benyújtottad a pályázatodat, a kidolgozás indokolt költségeihez, számlák alapján max. bruttó 50 E Ft értékben utólagosan megtérítjük.

MIT ÉRTÉKELNEK?

A Verseny 2. fordulójában kidolgozott pályaműveket a zsűri az alábbi szempontok alapján értékeli:
 • a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása;
 • a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke;
 • az önálló, saját munka kimutathatósága, nyilvánvalósága;
 • az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala; az elkészített eszköz működőképessége;
 • a projekt befejezettsége és jövőbeni hasznosíthatósága;
 • az eredmények ésszerű és világos értelmezése.
A verseny döntőjére 2023 májusában kerül sor, a bírálók, illetve a bírálóbizottság által kiválasztott legjobb 20-30 pályázó részvételével, egy kétnapos kiállítás keretében, ahol prezentálnotok kell a munkátokat a zsűrinek, valamint a látogatóknak. A bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket a kiállításra el kell hoznotok. Szállást és étkezést biztosítunk nektek és a felkészítő tanáraitoknak. A kiállítás megkoronázásaként a díjátadó ünnepségre a második nap végén sor kerül.

Fővédnök: Csák János, kulturális és innovációs miniszter
Védnök: Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár

A projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.

A Verseny támogatói
Főtámogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alap
Kiemelt támogató: Nemzeti Tehetség Program, Magyar Tudományos Akadémia, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Kiemelt szponzor: AUDI HUNGARIA Zrt.

Jelentős támogató: Magyar Suzuki Zrt., B. Braun Medical Kft., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Ericsson Magyarország Kft., Egis Gyógyszergyár Zrt., 77 Elektronika Műszeripari Kft., Sanatmetal Kft., Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány
Támogató: Innomed Medical Zrt., NI a Virtuális műszerezésért Alapítvány, BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Szakmai-stratégiai partner: Klebelsberg Központ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG (cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.)
e-mail: innovacio@innovacio.hu;
tel.: 06-1-200-0731, portál: www.otio.hu, www.innovacio.hu
Facebook: https://www.facebook.com/innovaciosolimpia/

Pályázati felhívás a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

Tagszervezetünk, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik:
 • kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek,
 • országos, illetve nemzetközi tanulmányi, művészeti és sportversenyeken dobogós
 • helyezést értek el,
 • kutatási eredményeiket publikálták,
 • motiváltak, szorgalmasak, kitartóak, elkötelezettek céljaik megvalósításában,
 • bár nem vettek részt, illetve nem szereztek dobogós helyet tanulmányi versenyeken, de úgy érzik, kiemelkedően tehetségesek.
Az Alapítvány által kiválasztott fiatal tehetségek egyénre szabott támogatásban részesülnek. Ennek során minden diák azt kapja, amire leginkább szüksége van a tehetsége kibontakoztatásához, mely minden esetben tartalmaz mentori támogatást. (Ezen túl esetlegesen részesülhet ösztöndíjban, támogatjuk képzéseit és konferenciamegjelenéseit, részvételét kulturális és sportprogramokon.)

Jelentkezni a https://kmta.hu oldalon, a regisztráció menüpontban lehet.

További információ az erdeklodes@kmta.hu e-mail címen.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Susanne Chishti (Editor-in-Chief), Ivana Bartoletti (Editor), Anne Leslie (Editor), Shân M. Millie (Editor): The AI Book: The Artificial Intelligence Handbook for Investors, Entrepreneurs and FinTech Visionaries - Wiley, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

A mesterséges intelligencia (MI) kézikönyve befektetők, vállalkozók, és pénzügyi technológiák (fintech) vizionáriusai számára - sokat ígérő cím. A Wiley ajánlójából: "A globális fintech-tér kimagasló véleményvezérei tollából, ez a könyv különböző szaktudásokat ötvöz egy tanulságos, információkban gazdag kötetté. Elmagyarázza, valójában mit jelent a MI, és miként használható a mai pénzügyi szolgáltatásokban. (Kiemelések tőlem) Kulcsfontosságú üzletági fejlesztések részletes magyarázatával szolgál, és a szakmai élvonalbeli gyakorlóinak kritikai meglátásai kínálnak első kézből származó információkat és tanulságokat. Az áttekintés témakörei:
 • Az MI portfolió megismerése: a gépi tanulástól a csevegő (pátbeszéd - OP) robotokig és a természetesnyelv- feldolgozásig; elmerülés a MI-tájképben; a leglényeget alkotó technológiák legfontosabb jellemzői; a vállalkozás újragondolása, az iparágak és az emberek újragondolása; kvantum-technológiák és a MI következő generációja. (Magyarán, legmodernebb fejlődés ígérte teljes, bámulatos és nem kevéssé ijesztő jövőé - OP);
 • Kísérletezés a MI-vel és annak beágyazott alkalmazása, valamint a változások az üzleti modellben, az érték-ajánlatban, a szervezetben, az ügyfél- és a munkatársi tapasztalatokban a mai pénzügyi szolgáltatási iparágban;
 • A pénzügyi szolgáltatások és tőkepiacok jövőbeli helyzete - mi következik a MI-technológiák gyakorlati megvalósításából?
 • Az innováló ügyfelek - felhasználók nem várnak tétlenül arra, hogy a pénzügyi szolgáltató iparág majd kidolgozza, miként képes a MI újjáalakítani a szektort, a nyereségességet és a versenyképességet;
 • A MI által létrehozott vagy felerősített cégvezetési kérdések, beleértve az igazgatást, a szabályozást és a felügyeletet egy algoritmusok által vezetett világban, a kiberbiztonságot, a sokféleséget és egybefoglalást, az egyéni adatok biztonságát, a 'széttagolt vállalatot' ("unbundled corporation": egy újfajta vállalatszervezési koncepció - OP) és a munka jövőjét, a társadalmi felelősségvállalást, a fenntarthatóságot és a vezetés új kötelességeit;
 • A MI-megoldások rendszerbe állításának etikai megfontolásai, és miért oly nagyon fontos a megmagyarázható MI.
 • Ez tényleg a szép új világ eljövetelének felkészítője. S azok, akik abban reménykednek, hogy a MI-k képességeit, erejét, térhódízását majd jól korlátozni lehet az emberek és az emberiesség érdekében, jobb ha számolnak azzal, hogy ami megvalósítható és kellően nagy hasznot hoz a felhasználóiknak, azt egészen biztosan meg is valósítják. Persze mindaz, amiről a könyv szól, csak egy szegmense a MI eljövendő világának. Biztos jóslat, hogy minden területen, ahol jobb nyereségtermelő lesz a hagyományos munkaerőnél, meg is jelenik majd.

  A tartalom szakmai hitelességéről: a Forbes Technology Council (a Forbes szervezete amelynek csak meghívottak lehetnek a tagjai, élvonalbeli vállalati informatikai vezetők, technológiai vezetők), így ír a könyvről: "E kötet a közösségi tudás globális bevonásán alapszik, s a MI-re vonatkozó élvonalbeli tudást állítja elénk a FINTECH Circle vezetésével. (Utóbbi a pénzügyi technológiai szolgáltatók globális hálózata - OP) A fintech közösségben közzétett globális felhívásra 170 szakmai anyag érkezett, közülük választották ki a sikeres MI-vállalkozókat és -szakértőket, fintech szakembereket, -véleményvezéreket és -befektetőket, fejezetei megírására. Ők osztják meg vízióikat, és a maguk különleges nézeteit a MI-, a gépi tanulás- és a mélytanulás természetéről, szintúgy a pénzügyekben alkalmazott MI-megoldásokról, s jóslataikat e technológia jövőjéről, s hogy az miként hat majd az életünkre és a munkánkra. Az olvasók felvehetik az iparág legújabb fejlődésének tempóját, megismerhetik a 'fintech forradalom' piaci dinamikáját, az e szektorban rejlő potenciált, és hozzáértő betekintést kapnak a befektetési és a vállalkozói lehetőségekbe."

  Pár kiragadott cím a 74 fejezetből:
 • Mi a MI, és miként késztethető, hogy nekünk dolgozzék
 • A MI hét főbűne
 • MI a pénzkölcsönzésben
 • Az MI ereje a globális KKV-hitelezés átalakításában
 • Gépi tanulás a digitális vagyonkezelésben
 • Rendet találni a befektetések megválasztásának káoszában a MI segítségével
 • Bevezetés a tőkepiacok MI-megközelítéseihez
 • MI és a pénzügyi piacok üzleti etikája
 • Láthatatlan Kéz, spontán rend és MI
 • Az adatokat tenni a legfontosabb vagyoni eszközzé
 • A MI szabályozása a pénzügyi szolgáltató szektorban
 • A kockázat alapú szabályozás-e a leghatékonyabb stratégia uralni a fintech által hozott ismeretlen kockázatokat?
 • Robotzsaru a Wall Streeten
 • Emberek vs gépek: kinek lesz még munkája 50 év múlva?
 • Igen, a MI meg tudja válaszolja a kérdéseinket - de kitől kapunk választ a reá vonatkozókra?
Erre van e könyv is.

Carlo Rovelli: Helgoland - Hogyan változtatta meg világképünket a kvantumelmélet - Park Könyvkiadó, 2022

Oldalak száma: 268
ISBN: 9789633557259
"Ez a világon az egyetlen alapvető elmélet, amely még nem tévedett - és amelynek nem ismerjük a határait."
"Úgy hallottam, hogy Einstein egyik kvantummechanika-előadássorozata után kijelentette tanítványainak: Ha megértettétek, akkor nem beszéltem világosan."

Christophe Galfard: Kezedben az univerzum (Park Könyvkiadó, 2021- Hírlevél 2021/21. - OP)
(Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem - OP)
Rovellit már ismerjük. Hét rövid fizikalecke c. könyvéről a Hírlevél 2016/11. számában szóltunk • Az idő rendje Hírlevél 2019/1. sz. •, A valóság nem olyan, amilyennek látjuk Hírlevél 2020/3. sz. • A tudomány születése Hírlevél 2021/8. sz.

Róla: 2019-ben a nagy tekintélyű Foreign Policy magazin beválasztotta a 100 legbefolyásosabb globális gondolkodó közé (forrás: Centre de Physique Théorique).

A Park ajánlójából: "Rovelli könyvében bámulatos tisztasággal rajzolódik ki a kvantumelmélet kialakulásának kalandos és ellentmondásos története. Ez a látásmód elképesztő perspektívában mutat be mindent, és a még megválaszolatlan alapkérdések kutatására késztet bennünket." Rovelliről: "Elméleti fizikus, küldetésének tekinti a tudomány népszerűsítését, és közérthető, szellemes stílusát gyakran hasonlítják Richard P. Feynmanéhoz (ami igen nagy dicséret! - OP). A Hét rövid fizikalecke az utóbbi évek egyik legnagyobb olasz könyvsikere volt, több mint negyven nyelvre lefordították."
A Google Books, és szintúgy a Penguin kiadó kiemelik, hogy "Azonnali Sunday Times bestseller - a lázadás és a tudomány gyönyörű története. Az év könyvévé választották: The Times, Financial Times, Sunday Times, Guardian és Prospect." A legutóbbitól idézik: "A tudomány népszerűsítése ritkán sikerül ennyire jól. Kápráztató mű korunk egyik legünnepeltebb fizikusától és mesteri történetmondójától."

Goodreads: "Rovelli olvasók millióit bűvöli el a világmindenséget illető egyedi látásmódjával. A kvantumvilág, ahogy ő leírja, épp oly gyönyörű, amilyen nyugtalanító."

Ez valóban Útikönyv Csodaországba... A nyitányból: "Ha jól belegondolunk, a legfontosabb tudományos eredményt hozó elmélet egy hihetetlen sikerekkel teli évszázad után - megörvendeztetve bennünket a modern technika vívmányaival, és megalapozva az egész 20. századi fizikát - még mindig döbbenetet, zavart és hitetlenkedést kelt. [A 19. sz. utolsó harmadában - OP] úgy tűnt, sikerült tisztázni, hogyan működik a világ. Az öröm azonban nem tartott sokáig: sok-sok tény vetett véget neki. Végül 1925 nyarán egy német fiatalember Helgolandra érkezett, [a problémákon gondolkodni]. Ott ötlött fel benne egy gondolat, amellyel számot lehetett adni minden makacsul ellenszegülő tényről, és meg lehetett alkotni a kvantummechanika matematikai szerkezetét. Ez volt minden idők talán legnagyobb tudományos forradalma. Ezt a fiatalembert Werner Heisenbergnek hívták. Vele kezdődik történetünk.

A kvantumelmélet tisztázta a kémia alapjait, az atomok, a szilárd testek és a plazma működését, megmagyarázta a neuronok működését agyunkban, a csillagok dinamikáját, a galaxisok eredetét... vagyis a világ ezernyi aspektusát. A kvantumelmélet az alapja a technikai fejlődésnek is a számítógépektől az atomerőművekig. Mérnökök, asztrofizikusok, kozmológusok, vegyészek és biológusok alkalmazzák nap mint nap. És ez az elmélet soha nem bizonyult tévesnek! Ez az elmélet a modern tudomány lüktető motorja. De mélységesen titokzatos is. És némiképp nyugtalanító.

Új utakat sugall a nagy kérdések újragondolásához, a valóság szerkezetétől kezdve a tapasztalás természetéig, s a metafizikától talán a tudat természetéig is. Minderről ma meglehetősen eleven vita folyik a tudósok és a filozófusok körében..."

Helgoland szigetén Heisenberg fátylat lebbentett fel köztünk és a valóság között, s a fátyol mögött nagy szakadék tátongott. A könyvben elbeszélt történet ezen a szigeten kezdődik, ott, ahol Heisenbergben megfogant az új gondolat; majd lépésről lépésre haladunk az egyre szélesebb körű kérdésfeltevések felé, amelyek mind a valóság kvantumszerkezetének felfedezése nyomán merültek fel.

A kvantumelmélet itt bemutatandó 'relációs' értelmezésének az a gondolat a lényege, hogy az elmélet nem azt a módot írja le, ahogyan a kvantumobjektumok nekünk (vagy speciális, 'megfigyelő' létezőknek) megnyilvánulnak, hanem azt, hogyan nyilvánul meg bármely fizikai objektum bármely más fizikai objektumnak. Azt, hogy hogyan hat bármely fizikai objektum bármely más fizikai objektumra." Kölcsönhatások éltetik: "Az általunk megfigyelt világ folyamatos egymásra hatás. Kölcsönhatások, interakciók sűrű hálózata. Az egyedi objektum nem egyéb, mint maga a mód, ahogyan kölcsönhatásba lép más egyedi objektumokkal. (Majdhogynem megkísért a gondolat: ha egyedül ülök a sötétben, minden kapcsolódás nélkül, talán nem is vagyok? Persze kivéve, ha gondolkodom! - OP)

Gareth Southwell: Paradoxonok - 100 filozófiai paradoxon Akhilleusztól Zénónig - Scolar Kiadó, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

Minden tudásbázisok egyik legnagyobbika, az Encyclopædia Britannica az alábbiakban összegezi a paradoxonok mibenlétét: "Látszólag önmagának ellentmondó kijelentés, amelynél a mögötte álló jelentés csak alapos elemzéssel tárható fel. A paradoxon célja, hogy megragadja a figyelmet és új gondolatokat provokáljon. Példa erre »a kevesebb több« (többet ad, jelent, képvisel) kijelentés. Korai példa Francis Bacon mondása: »a leginkább javított példányok általában a legkevésbé korrektek«. George Orwell Animal Farm c. disztópiájában a kommuna első parancsolata paradoxont alkot: »Minden állat egyenlő, de vannak, akik egyenlőbbek«. (Kiemelések tőlem.)

A szerzőről az Amazon: "Brit filozófus, író, illusztrátor. Csaknem 30 éve foglalkozik filozófiával, tanulja, tanítja, vizsgálódik, és ír róla. Számos könyvet írt különféle filozófiai témákról, elsősorban a nagyközönség számára." Ő magáról, önironikus honlapján: "Sci-fi műveket is ír, amelyek a valóság vékonyan álcázott változatai úgy, hogy az unalmas részeket robotokkal és velszi nyelven káromkodó emberekkel cserélte fel."

Scolar Ajánlójából: "A könyv fellebbenti a fátylat a gondolat világának furcsaságairól. Nyolc zavarba ejtő fejezeten át útra kelünk a meglepőtől a teljes abszurditásig. Utunk során többek között körbejárjuk a lehetetlen tárgyak világát, megnézzük, hogyan számítsunk a kiszámíthatatlanra, és megismerkedünk az időutazás nehézségeivel. Telis-tele van gondolatkísérletekkel, a való életből vett példákkal és gyakorlatokkal, melyeket magad is kipróbálhatsz. Olyan könyv, melynek hatására másképp fogod érzékelni a világot magad körül. Emellett bevezet a paradoxonok világának nagy nevei közé, az ókori görög filozófusoktól Albert Einsteinig."

A nyolc fejezet: • Mi a paradoxon? • Tudni és hinni • Határozatlanság és identitás • Logika és igazság • Matematikai paradoxonok • Valószínűségi paradoxonok • Tér és idő • Lehetetlenségek • Döntés és cselekvés. És "Minden fejezetben bemutatunk fontos filozófusokat és tudósokat, akik az adott területen dolgoztak."

A kötet kézikönyvként való használatát segíti a Filozófusmutató, Név- és tárgymutató, a mélyebb tájékozódást pedig a további olvasáshoz ajánlott Irodalomjegyzék.

Az összeállítás mindenki számára jól érthető gondolatmenetekkel szolgál, amelyek az egyes paradoxonokat körülveszik, s gondolkodni is tanítanak. Szükségképp röviden (az egész csak 208 oldal), de így is sok hasznos gondolatot, némi jól bevált gondolkodás-technikát, és egyfajta megragadóan érdekes kivonatos filozófia-történetet is kapunk. A szöveg igen jól tagolt tematikus bekezdésekkel, ábrákkal, szövegdobozokkal, főszereplők szöveges »profiljaival«.

Egy jellemző példa: "A tudatlanság paradoxona Honnan tudjuk, hogy tudjuk, amiről azt gondoljuk, hogy tudjuk? Ahelyett, hogy megválaszolta volna, Szókratész görög filozófus, Platón mentora a feje tetejére állította a kérdést: ahelyett, hogy kijelentenénk, bizonyosak vagyunk valamiben, nem lenne bölcsebb elismerni atudatlanságunk által kijelölt határokat? Vagy, híressé vált szavaival: »Amit nem tudok, arról nem is vélem, hogy tudom.«" Ezt tanulságos elemzés és kifejtés követi.

További jellemzőként a bevezetésből: "Amikor ezt a paradoxonokról szóló könyvet írtuk, az volt a szándékunk, hogy maximálisan kíváncsivá tegyük, elképesszük, felvidítsuk, felvilágosítsuk, meghökkentsük, szórakoztassuk és felbosszantsuk a kedves olvasót. Paradox módon ezek mindegyikére alkalmas lehet. A könyv lapjait forgatva minden idők legnagyszerűbb gondolataival kelsz majd birokra, és a történelem legnagyobb gondolkodóival kerülhetsz közelebbi ismeretségbe. Aggodalomra semmi ok, a könyv élvezetéhez nincs szükség semmilyen előtanulmányra, és matekzseninek sem kell lenni a matematikai és valószínűségi paradoxonokról szóló fejezetek megértéséhez. A cél az, hogy mindazok, akik közelebbi és távolabbi ismeretségben vannak a filozófiával, egyenlő mértékben szórakozzanak és jöjjenek zavarba. Ha még soha életedben nem vettél a kezedbe filozófiáról szóló könyvet, akár inspirációt is kaphatsz arra, hogy saját örömödre beleásd magad az olyan filozófusok munkáiba, mint Platón, Arisztotelész, Descartes és David Hume."

Még egy jellemző példa, a bemutatások könnyed stílusára és gazdag tartalmára: »Profil« címmel a híres matematikus Georg Cantorról: "Egészen a tizenkilencedik századig a legtöbb matematikus úgy próbálta elkerülni a paradoxonokat, hogy távol tartották magukat a végtelentől. Nem úgy Georg Cantor német matematikus (1845-1918). Megvolt hozzá a zsenije és pimaszsága, hogy a magáévá tegye. Úgy tekintett a végtelenre, mint bármelyik másik matematikai mennyiségre: olyan valamire, amivel lehet bánni és dolgozni, és tételekbe beépíteni. Lényegében egy teljes számtant dolgozott ki a végtelenre. Az, hogy ez az ötlete vitatott volt, enyhe kifejezés..."

Almásy László: Levegőben, homokon - Expedíció a Szaharában 1931-1936 - Erdélyi Szalon Könyvkiadó, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

Nagy tudású, bátor felfedező, autóval, repülővel remek sportember, "a legeredményesebb magyar sivatagkutató, aki az 1930-as években felfedezőútjaival tartalommal töltötte meg a Szahara-térképek azon részét, ahol azelőtt a Líbiai sivatag helyén fehér foltok hirdették, merre nem járt hosszú évszázadokig ember. Hatalmas ismeretlen területeket járt be, és remek könyveket írt a felfedezőútjairól." - ő Almásy László, akinek Rommel seregénél Líbyában c. könyvéről (Erdélyi Szalon Könyvkiadó, 2022), és róla a hírlevél 2022/14. számában szóltunk, s onnan az idézet is.

Az Erdélyi Szalon ajánlójából: "1932. május 1-jén tette első jelentős felfedezését, amikor [társaival] megtalálta a Zarzura oázist (a legendás 'elveszett oázist' - OP). Felfedezték a Gilf Kebir fennsík északi fővölgyét, a Vádi Abd el Malikot. A homokdűnéken keresztül, Egyiptomon át közelítették meg Zarzurát. A helybeliek csak a keréknyomok láttán hitték el Almásynak, hogy a homoktengeren keresztül érte el Zarzurát, és az Abu Ramla (a Homok Atyja) nevet adták neki. A felfedezés híre világszerte elterjedt. 1933-ban visszatért Egyiptomba, a Gilf Kebír térségébe. Az expedíció a Líbiai-sivatag utolsó ismeretlen helyeit térképezte fel. Ain Dua sziklabarlangjaiban körülbelül nyolcszáz, fehérrel, vörössel, barnával és sárgával színezett állatalakot és feketével ábrázolt emberformát találtak. A közel negyven szikláról és a húsznál több barlangról fényképek és vázlatok százait készítették, továbbá a barlangokban talált kőszerszámokból is sok ládányit gyűjtöttek össze. Almásy 1934-ben és 1935-ben térképezte fel a Szahara közepén található hatalmas homoksivatagot. Ő tudósított először arról, hogy a Nílus egyik szigetén, Vádi-Halfa közelében egy magyar nevű berber törzs él, amelynek tagjai állítólag II. Szolimán szultán serege által összefogdosott magyar hadifoglyok leszármazottai. A törzs magyarabnak nevezi magát." (Kiemelések tőlem)

Egy kis ízelítő a könyv elejéből: "A sivatag szélét érintő karavánutakról néhol nyomok vezettek a sivatag belsejébe, de senki sem tudta, hogy hová. Járhatatlan sziklavölgyekben emberkéz véste ábrákat láttak, de senki sem tudta, hogy kitől erednek. Csak a beduin merészkedett a sivatag belsejébe. Az egyik törzs a másik elől titkolta az egyes források és legelőterületek helyét, és ha néha, nagy ritkán egyik-másik ősz szakállú karavánvezető mesélni kezdett a sivatag titokzatos útjairól, nem tudta senki, hogy valóság-e az, amit mond, vagy az Ezeregyéjszaka meséit szövi beszédébe.
Az utolsó évtized fellebbentette a fátylat a Libyai-sivatag titkairól. A gépkocsi és a repülőgép legyőzték a végtelen homoktenger hozzáférhetetlenségét. Az Afrikát birtokló hatalmak között egyezmény jött létre, hogy 1935-ig ki-ki a saját területét földabroszra térképezi.

A kétmillió négyzetkilométernyi területet meghaladó Libyai-sivatag birtokosai ezzel nehéz munkát vállaltak. Arról volt szó, hogy az egymástól óriási távolságokra fekvő kevés oázisra támaszkodva behálózzák háromszögeléssel az élettelen homok- és sziklatengert.

Ebbe a munkába kapcsolódtam be, eleinte önként, később Egyiptom szolgálatában. Hat esztendő alatt végigjártam autón és repülőgépen a Libyai-sivatag legnagyobb részét. Nincsen olyan homoksíkság, olyan sziklahegység vagy sivatagforrás, Siva-oázis és El Fasher, Kufra és Vadi Halfa között, amelyet fel ne kerestem volna. Hogy ez mit jelent, arról csak a térképre vetett tekintet nyújthat fogalmat. Mint automobil-szakértő kezdtem, mint térképész és régész folytattam.

Munkámat nem koronázta mindig siker, nemegyszer visszavonulásra kényszerültem, és volt, amikor már-már feladtam a reményt, hogy viszontlássam az élet birodalmát. De voltak olyan napok, amelyeknek emlékét semmiért sem adnám. Eljött az óra, amikor esztendők fáradságos keresése után repülőgépem szárnya alatt feltűnt az »elveszett oázis« smaragdzöld ligete. Összeszorult torokkal álltam a sziklarengeteg titokzatos barlangjainak félhomályában és néztem azokat a színpompás festményeket, amelyeket tán tízezer évvel ezelőtt alkotott az őskori ember. Voltak bíborvörös napkelték és opálszínű esték, hallottam a szellő zizegését pálmák koronájában és a homokbuckák kísérteties énekét."

Almásy mai - türelmetlenebb - szemmel is kiváló jó író: remek táj- , helyzet- és hangulatfestő leírásai a műfaj legjobbjait idézi. Életteli betekintéseket kapunk a korabeli világba, az akkori viszonyokba és körülményekbe, amelyek közt kalandos életét élte és munkáját végezte, sok érdekes találkozásába a legkülönfélébb akkori emberekkel és szokásokkal. Olyan világokban járhatunk vele, amelyek időben még száz évnyire sincsenek tőlünk, de mára már érdekes, egzotikus múltként hatnak ránk.
Egy apró gyöngyszem: kis repülőgépükkel kényszerleszállás Törökországban, katonai bázis, tiszti étkezde, s a parancsnok-basa üdvözlő szavai: »A magyarok nekünk testvéreink, és önök az én vendégeim!«".

SAJTÓSZEMLE

gondola.hu, 2022. október 28.
Csák: Hazánk jövőjét az innováció alapozhatja meg
"...Magyarország jövőjét az innovációs teljesítmény növelése alapozhatja meg, a kormány ezért támogat minden kezdeményezést, ami ezt erősítheti - mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter pénteken Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség éves közgyűlésén..."

preshaz.eu, 2022. október 28.
Hazánk jövőjét az innováció alapozhatja meg

hirado.hu, 2022. október 28.
Csák János: Magyarország jövőjét az innovációs teljesítmény alapozhatja meg

magyarmezogazdasag.hu, 2022. október 28.
A Magyar Mezőgazdaság hetilap kapta a Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi médiadíját
"...A Magyar Innovációs Szövetség október 28-án tartotta 33. közgyűlését, amelyen részt vett és felszólalt Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter..."

kamaraonline.hu Tv, 2022. október 28.
12,5 milliárd forint támogatás piacorientált fejlesztésekre

digitalhungary.hu, 2022. 10. 28.
Innovációs mintamegoldások a KKV-k számára

newtechnology.hu, 2022. 10. 28.
Szabadon tanulmányozható ipari mintaalkalmazásokat adott át a Delta Technologies öt hazai termelővállalat számára

kemma.hu, 2022. 10. 28.
Pályázat különleges nőknek a digitális világban

insiderblog.hu, 2022. 10. 28.
40 év feletti női példaképeket keres a digitális gazdaság területén

computerworld.hu, 2022. 10. 28.
40 év feletti női példaképeket keres a digitális gazdaság területén az IVSZ és a Women in Technology

magro.hu, 2022. 10. 28.
A szellemi tulajdon védelméhez is tudatos agrárszakemberekre van szükség

M1, 2022. október 28.
Csák János: Magyarország jövőjét az innovációs teljesítmény alapozhatja meg

M5, 2022. október 28.
Csák János: Magyarország jövőjét az innovációs teljesítmény alapozhatja meg

HirTV, 2022. október 28.
Csák János: Magyarország jövőjét az innovációs teljesítmény alapozhatja meg

Duna Tv, 2022. október 28.
Csák János: Magyarország jövőjét az innovációs teljesítmény alapozhatja meg

magro.hu, 2022. október 29.
A növényállapot felmérését és előrejelzését jelző fejlesztés nyert a hallgatói ötletversenyen

computerworld.hu, 2022 október 30.
Több mint 60 ezer kutató dolgozik ma Magyarországon, de így is kevesen vannak

penzcentrum.hu, 2022. 10. 30.
Alig választják ma itthon ezt a pályát: egyre kevésbé vonzó a magyar fiataloknak a tudományos karrier

KözlekedésVilág, 2022. 10. 31., 18-19. oldal
Együttműködés a szellemi alkotások hatékonyabb hasznosítása érdekében
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, KTI Közlekedéstudományi Intézet

innoportal.hu, 2022. október 31.
KIM: újabb támogatás segíti a hazai kutatás-fejlesztési eredmények iparjogvédelmét

mta.hu, 2022. 10. 31.
Tudományünnepi előadások a biotechnológiai kutatás-fejlesztésben dolgozó kutatónők részvételével

mta.hu, 2022. 10. 31.
Kutatónőket segítő pályázatot hirdetett az MTA

Forbes magazin, 2022. 11. 01., 84-85. oldal
Kutatás, innováció, versenyszféra. Ki profitál?

Forbes magazin, 2022. 11. 01., 131-133. oldal
Magyarok a csúcson

agrotrend.hu, 2022. 11. 01.
Csütörtökön kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe

webradio.hu, 2022. 11. 01.
Csütörtökön kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe

profitline.hu, 2022. 11. 01.
Csütörtökön kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe

sikerado.hu, 2022. 11. 01.
A héten kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe - Sikeradó

kultura.hu, 2022. 11. 01.
November 3-án kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe - kultúra.hu

orientpress.hu, 2022. 11. 01.
Csütörtökön kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe

alon.hu, 2022. 11. 01.
Csütörtökön kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe

vital.hu, 2022. 11. 01.
Csütörtökön kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe

tudas.hu, 2022. 11. 01.
Csütörtökön kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe

ma.hu, 2022. 11. 01.
Csütörtöktől Magyar Tudomány Ünnepe

minuszos.hu, 2022. 11. 02.
Csütörtökön kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe ? mínuszos.hu

mmonline.hu, 2022. 11. 02.
Űrturizmus és robotok - jön az MVM Future Talks

mta.hu, 2022. 11. 02.
Közel 700 középiskolás csapat indult az MTA Alumni Program tanulmányi versenyén

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2022. 11. 02.
Interjú Lábody Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnökhelyettesével

Computerworld, 2022. 11. 03., 21. oldal
40 év feletti női példaképeket keres a digitális gazdaság területén az IVSZ és a Women in Technology

kolozsvariradio.ro, 2022. 11. 03.
Rustyval Kolozsvár utcáin, Hollandiában, Dallasban - ígéretes jövő elé néz Kovács Nóra
"...Nóra tavaly első helyezést ért el a 31. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, és arra biztatja a kortársait, hogy jelentkezzenek, mert megéri: a versenybe egyénileg vagy kétfős csapatokba szerveződve lehet nevezni, további információk itt olvashatók..."

u-szeged.hu, 2022. 11. 03.
Tizedik alkalommal rendeztek Innovációs Napot Szegeden

Magyar Mezőgazdaság, 2022. 11. 04., 5. oldal
A MISZ médiadíját kapta lapunk
"...A Magyar Innovációs Szövetség október 28-án tartotta 33. közgyűlését, amelyen részt vett és felszólalt Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter..."

Heves Megyei Hírlap, 2022. 11. 04., 3. oldal
Tudományos események hava

hirklikk.hu, 2022. 11. 03.
Az MTA célja egy tudománybarát társadalom építése, a kritikai gondolkodás fejlesztése

magyarnemzet.hu, 2022. 11. 03.
Novák Katalin: A magyar tudós különleges bölcsőbe születik

medicalonline.hu, 2022. 11. 03.
Karikó Katalin a Magyar Tudomány Ünnepén

weborvos.hu, 2022. 11. 03.
Karikó Katalin a Magyar Tudomány Ünnepén

hirado.hu, 2022. 11. 03.
Konferenciát rendeznek Karikó Katalin tiszteletére a magyar tudomány ünnepén

hirado.hu, 2022. 11. 03.
Az elérhető adókedvezményekről tartanak webináriumot

trendfm.hu, 2022. 11. 03.
Hogyan szerezd vissza az adód? - K+F nap nem csak vállalkozásoknak

ado.hu, 2022. 11. 03.
Az SZTNH webináriumot tart a K+F adókedvezményekről - Adó Online

profitline.hu, 2022. 11. 03.
Az SZTNH webináriumot tart a K+F minősítés fontosságáról, az elérhető adókedvezményekről

origo.hu, 2022. 11. 03.
Az adózás miatt is megéri kutatás-fejlesztéssel foglalkozni Magyarországon

webradio.hu, 2022. 11. 03.
A magyar tudomány ünnepe - Konferenciát rendeznek pénteken Karikó Katalin tiszteletére

demokrata.hu, 2022. 11. 03.
Konferenciát rendeznek pénteken Karikó Katalin tiszteletére

mta.hu, 2022. 11. 03.
Megkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe - Összefoglaló az MTA Székházban tartott nyitóünnepségről

Katolikus Rádió, 2022. 11. 03.
Konferenciát rendeznek Karikó Katalin tiszteletére a Magyar Tudományos Akadémián

Petőfi Rádió, 2022. 11. 03.
Konferenciát rendeznek Karikó Katalin tiszteletére a Magyar Tudományos Akadémián

Kossuth Rádió, Napközben, 2022. 11. 03.
Összeállítás: Idén is megrendezésre kerül a Magyar Tudomány Ünnepe

m1, Híradó M1 12:00, 2022. 11. 03.
Magyarország innovációs teljesítménye a járvány, a háború és a szankciók okozta nehézségek ellenére is ugrásszerűen javult, mondta Palkovics László

Duna TV, 2022. 11. 03.
Magyarország innovációs teljesítménye a járvány, a háború és a szankciók okozta nehézségek ellenére is ugrásszerűen javult, mondta Palkovics László

Kossuth Rádió, 2022. 11. 03.
Magyarország innovációs teljesítménye a járvány, a háború és a szankciók okozta nehézségek ellenére ugrásszerűen javult az elmúlt időszakban, erről beszélt Palkovics László a Szegedi Tudományegyetem Innovációs Napjára küldött videóüzenetében

Kossuth Rádió, 2022. 11. 03.
Magyarország innovációs teljesítménye a járvány, a háború és a szankciók okozta nehézségek ellenére ugrásszerűen javult az elmúlt időszakban, erről beszélt Palkovics László a Szegedi Tudományegyetem Innovációs Napjára küldött videóüzenetében

life.hu, 2022. 11. 04.
20 éves lett A Nőkért és a Tudományért díj: "Mindenki életéből hiányzik az elismerés"

bdpst24.hu, 2022. 11. 04.
Tizedik alkalommal rendeztek Innovációs Napot Szegeden

delmagyar.hu, 2022. 11. 04.
Átadták a Dél-Alföld legjelentősebb tudományos díjait

jogiforum.hu, 2022. 11. 04.
Negyedmillió forintot is érhet a diplomamunka az SZTNH-nál! - A Hivatal idén is meghirdeti Ujvári János diplomadíj-pályázatát végzős felsőoktatási hallgatók részére - Jogi Fórum

Kossuth Rádió, Krónika 07:00, 2022. 11. 04.
A tudomány ünnepe a valóság ünnepe, így fogalmazott köszöntőjében a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Budapesten a Magyar Tudomány Ünnepe nyitóünnepségén

Észak-Magyarország, 2022. 11.05., 5. oldal
A legmagasabb tudományos elismerés

Délmagyarország, 2022. 11. 05., 2. oldal
Átadták a Dél-Alföld tudományos díjait

boon.hu, 2022. 11. 05.
A legmagasabb tudományos elismerést kapta meg

civishir.hu, 2022. 11. 05.
Debreceni kutatót tüntettek ki

computerworld.hu, 2022. 11. 05.
SZTNH: miért fontos a K+F minősítés és milyen adókedvezményeket biztosít?

demedia.hu, 2022. 11. 05.
Ipari együttműködéssel a piacképes diplomáért

index.hu, 2022. 11. 05.
Rászorulók kaphatnak ösztöndíjat a világ elit egyetemeire felkészítő tehetséggondozóba

life.hu, 2022. 11. 05.
20 éves lett A Nőkért és a Tudományért díj: Lehet jó kutatónő az, aki dekoratívan öltözködik?

vg.hu, 2022. 11. 05.
A tanárokat méltatta Karikó Katalin a tiszteletére tartott konferencián

weborvos.hu, 2022. 11. 05.
Megkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe

dehir.hu, 2022. 11. 06.
Debreceni kutatókat is díjaztak a Magyar Tudomány Ünnepén

noklapja.hu, 2022. 11. 06.
Pénzt és időt spórol meg a fiatal magyar tudósnő kutatása

Krónika, 2022. 11. 07., 9. oldal
Magyar tudomány ünnepe Erdélyben

newtechnology.hu, 2022. 11. 07.
Tizedik alkalommal rendeztek Innovációs Napot Szegeden

heol.hu, 2022. 11. 07.
Kutatókat díjazott az akadémiai bizottság Egerben

kozlekedesvilag.hu, 2022. 11. 07.
Együttműködés a szellemi alkotások hatékonyabb hasznosítása érdekében

agrarszektor.hu, 2022. 11. 07.
Több tízmilliós adókedvezményt kaphatnak ezek a magyarok: ennyit kell tenni hozzá

behaviour.hu, 2022. 11. 07.
40 év feletti női példaképeket keres a digitális gazdaság területén az IVSZ és a Women in Technology

Heves Megyei Hírlap, 2022. 11. 08., 3. oldal
Díjazott egri kutatók
Megnyílt a magyar tudomány ünnepe Egerben

jogiforum.hu, 2022. 11. 08.
Több tízmillió forintos adókedvezményhez juthatnak a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégek! - K+F nap - Ingyenes, online webinárium! - Jogi Fórum

kamaraonline.hu, 2022. 11. 08.
Webinárium a K+F minősítés fontosságáról, az elérhető adókedvezményekről -

ma.hu, 2022. 11. 08.
Csák János: Magyarország cselekvőképes, a kormány sínen tartja az országot

webradio.hu, 2022. 11. 08.
Csák János: Magyarország cselekvőképes, a kormány sínen tartja az országot

hirado.hu, 2022. 11. 08.
Csák János: Magyarország cselekvőképes, a kormány sínen tartja az országot

magyarnemzet.hu, 2022. 11. 08.
Csák János: Magyarország cselekvőképes, a kormány sínen tartja az országot

magyarhirlap.hu, 2022. 11. 08.
Magyarország cselekvőképes, a kormány sínen tartja az országot

mfor.hu, 2022. 11. 08.
Csák János: legyen bármi, a kormány sínen tartja az országot

Karc Fm, 2022. 11. 08.
Interjú dr. Pakucs Jánossal, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökével

RTL Klub, Késő esti Híradó, 2022. 11. 08.
36 milliárd forint értékű támogatást kaphatnak a svájci kormánytól a magyar vállalkozások

Kertészet és szőlészet, 2022. 11. 09., 2. oldal
Médiadíjat kapott a Magyar Mezőgazdaság
"...Az eseményen adták át a MISZ 2021. évi médiadíját. Mint Pakucs János tiszteletbeli elnök elmondta, a szövetség tagjainak több mint harmada mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozás, akik a díjra beérkező pályázatok között is ugyanilyen arányban képviseltetik magukat..."

innoteka.hu, 2022. 11. 09.
Fókuszban a társadalmi innováció

innoteka.hu, 2022. 11. 09.
Innovációs olimpia fiataloknak
"...Október közepén hirdették meg az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát (OTIO) Budapesten. A megmérettetés az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny utóda, amelyet harmincegyszer rendeztek meg..."

innoteka.hu, 2022. 11. 09.
Terjeszteni az innováció kultúráját
"...A koronavírus miatti kényszerszünet után ismét a tagok jelenlétében tartották meg a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) közgyűlését. Az immáron 33. alkalommal megrendezett eseményen Csák János kulturális és innovációs miniszter tartott előadást, amelyben kiemelte az innovációs kultúra terjesztésének fontosságát..."

index.hu, 2022. 11. 09.
Hiába javult a helyzet, Európában még mindig nagyon kevés a női feltaláló

blikk.hu, 2022. 11. 09.
Sztárok folytatnak jövőorientált beszélgetést az idei MVM Future Talks-on

dehir.hu, 2022. 11. 09.
A tudomány támogatásáért vehetett át díjat Debrecen polgármestere

demedia.hu, 2022. 11. 09.
A tudományt népszerűsítették a TTK-n

erdon.ro, 2022. 11. 09.
Románia évi 3,4 millió euróval járul hozzá a NATO innovációs alapjához

haon.hu, 2022. 11. 09.
Elismeréseket adtak át a Magyar Tudomány Ünnepén

haon.hu, 2022. 11. 09.
A tudományt ünnepelték a TTK-n, több kutató is megmutatta, min dolgozik most

innoportal.hu, 2022. 11. 09.
SZTNH webinárium a K+F minősítés fontosságáról, az elérhető adókedvezményekről

webradio.hu, 2022. 11. 09.
SZTNH: szerdától lehet pályázni az európai kkv-k szellemi tulajdon védelmének ösztönzésére létrehozott 2250 eurós támogatására

hirado.hu, 2022. 11. 09.
Már lehet pályázni az európai kkv-k szellemi tulajdon védelmének ösztönzésére létrehozott támogatására

hir.ma, 2022. 11. 09.
SZTNH: szerdától lehet pályázni az európai kkv-k szellemi tulajdon védelmének ösztönzésére létrehozott 2250 eurós támogatására

magyarhirlap.hu, 2022. 11. 09.
Elengedhetetlen a szellemi tulajdon védelme a digitális korban

adozona.hu, 2022. 11. 09.
Mától lehet pályázni az európai kkv-k szellemitulajdon-támogatására

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2022. 11. 09.
Interjú Szmollár Katalinnal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációtámogatási Főosztályának vezetőjével

Trend FM, Reggeli monitor, 2022. 11. 09.
Összeállítás: November 10-én a tudományos élet legfontosabb szereplői osztják meg ismereteiket a technológia fejlődéséről az MVM Future Talkson

Magyar Nemzet, 2022. 11. 10., 17. oldal
MVM Future Talks 2022

agrotrend.hu, 2022. 11. 10.
Két startup vállalkozás nyerte el a zöld átmenet továbbfejlesztéséhez hozzájáruló legjobb ötlet díját

agronaplo.hu, 2022. 11. 10.
Két startup vállalkozás nyerte el a zöld átmenet továbbfejlesztéséhez hozzájáruló legjobb ötlet díját

hvg.hu, 2022. 11. 10.
Felére csökkentették a kisvállalkozások elszámolási kötelezettségét

magyarnemzet.hu, 2022. 11. 10.
A kormány felére csökkentette a kisvállalkozások elszámolási kötelezettségét

radio88.hu, 2022. 11. 10.
Felére csökkentették a kisvállalkozások elszámolási kötelezettségét

kamaraonline.hu, 2022. 11. 10.
Már lehet pályázni az európai kkv-k szellemitulajdon-védelmének támogatására

minap.hu, 2022. 11. 10.
A Miskolci Egyetem kutatóit is díjazták a tudomány ünnepén

portfolio.hu, 2022. 11. 10.
NAK: összehozzák a startupokat a nagyvállalatokkal

vg.hu, 2022. 11. 10.
Hatalmas mennyiségű EU-pénzzel számolhatnak el könnyebben a cégek

webradio.hu, 2022. 11. 10.
Átadták az ELKH tudományos díjait

hirado.hu, 2022. 11. 10.
Átadták az ELKH tudományos díjait, 21 kutató kiemelkedő teljesítményét ismerték el.

weborvos.hu, 2022. 11. 10.
Átadták az ELKH díjait: 21 kutató kapott elismerést

Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2022. 11. 10.
György László emlékeztetett, hogy Magyarország a tudomány területén a világ élvonalába tartozik

Kossuth Rádió, 2022. 11. 10.
A kormány az elmúlt években folyamatosan növelte a kutatás-fejlesztés és innováció támogatását, mondta György László

Trend FM, Reggeli monitor, 2022. 11. 10.
Összeállítás: Több tízmillió forint adókedvezményre lehetnek jogosultak a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó magyar cégek

m1, Híradó M1 12:00, 2022. 11. 10.
Az évtized célja, hogy a magyar tudósok felfedezései alapján magyar vállalkozók magyar munkavállalókkal építsenek olyan jövőt, amelyben megálljuk a helyünket a nagyobb nemzetek között, mondta György László

Duna TV, 2022. 11. 10.
Az évtized célja, hogy a magyar tudósok felfedezései alapján magyar vállalkozók magyar munkavállalókkal építsenek olyan jövőt, amelyben megálljuk a helyünket a nagyobb nemzetek között, mondta György László

Hajdú-Bihari Napló, 2022. 11. 11., 2. oldal
A biotechnológia új kutatásai a fókuszban

Napló, 2022. 11. 11., 2. oldal
Díjakat adtak át a tudomány napján

keol.hu, 2022. 11. 11.
Kecskemét Online - A Dél-Alföldi Innovációs Díj nyertesei

agroforum.hu, 2022. 11. 11.
Zöld átmenet: két startup vállalkozást díjazott a BASF
Szerkesztő: Pazsák Zsófia, Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor. A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (+36 1) 2000-731, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.