XXXII. évf. | 2022. október 18. |18. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Várható esemény
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a hosszú hétvégére való tekintettel korábban jelenik meg.

A következő megjelenés időpontja 2022. október 28.

MISZ közgyűlés

A Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi, rendes közgyűlését 2022. október 28-án, 9:00-tól tartja, az Aquincum Hotel Budapestben (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.).

Program:

9:00-9:30 Regisztráció
9:30-9:40
Megnyitó
- Köszöntő, napirend elfogadása (Dr. Szabó Gábor, elnök)

- Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
9:40-9:45
A Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi Média Díjának átadása
(Dr. Szabó Gábor, elnök; Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök)
9:45-10:00
Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes:
A Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi beszámolójának szóbeli kiegészítése
10:00-10:45
Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszter
10:45-11:15
Kérdések, hozzászólások az előadáshoz kapcsolódóan
11:15-11:20
dr. Dombi Viktor, FB-elnök: A Felügyelőbizottság jelentése, szóbeli
kiegészítés
11:20-11:50
Kérdések, hozzászólások
11:50-12:00
Határozathozatal
- az éves beszámolóról, mérlegről
- a FB-jelentésről,
12:00-
Zárszó, büfé ebéd


32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia

A Magyar Innovációs Szövetség a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kiemelt támogatásával, valamint a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságának szakmai közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával meghirdeti sorrendben a 32., de ebben a formában az első Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát. Az idei verseny megújult szellemiséggel és jelentősen továbbfejlesztett keretek között fog zajlani. A kiírás szerint a kreatív fiatalok összesen több ötmillió forint jutalmat és költségtérítést kaphatnak, valamint a legeredményesebb felkészítő tanárok és középiskolák szintén kiemelt támogatásban részesülnek.

A 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpián 14-19 éves középiskolások indulhatnak önálló projekttel határon innen és túl. 2022. november 28-ig lehet a kidolgozandó vagy megoldandó természettudományi, matematikai, környezetvédelmi ötlet, feladat legfeljebb kétoldalas vázlatával nevezni. Az első fordulóból továbbjutóknak 2023. április 3-ig lesz lehetőségük a projekt részletes kidolgozására. A zsűri értékelésének szempontjai: a téma megközelítésének eredetisége, a kidolgozás alapossága, tudományos értéke; számít az önálló munka, az írásos anyag, ill. a műszaki alkotás vagy modell színvonala, az eredmények világos értelmezése.

A korábbi Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt követően megújult formában az első Országos Tudományos és Innovációs Olimpia ünnepélyes megnyitójának résztvevőit dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy a KIM javaslatára és kiemelt támogatásával jelentősen továbbfejlesztett versenyre az elmúlt évekhez hasonlítva jóval több pályázót várnak.
Ezután Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára beszámolt a pályázat jelentőségéről, valamint kitért a minisztérium kiemelt támogatására is. Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár a középfokú intézményeknél a tudományos verseny jelentőségéről beszélt, akit Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, a bírálóbizottság társelnöke és mint főtámogató követett köszöntőjével. Utána Ivánka Gábor, a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) elnöke megosztotta gondolatait a verseny innovatív, megújuló szellemiségéről. Bemutatatott három olyan tehetséges fiatalt, akik korábbi magyar díjazottként, részt vehettek 2022. szept. 13-18. között a fiatal tudósok versenyének európai döntőjén:
 • Kovács Nóra Anna, János Zsigmond Unitárius Kollégium: Rusty nevű környezettudatosságot fejlesztő rendszerével,
 • Barna Benedek László, Szent István Gimnázium: UV megvilágító berendezés fejlesztésével fotokémiai ligand kapcsoláshoz
 • Tóth Regina, Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium: Újrahasznosítható reagensrendszer fejlesztésével humán testfolyadékokban jelen lévő kisméretű RNS-ek azonosítására
A három remek előadás után Bán János, az M5 csatornaigazgatója megerősítette a partnerséget a Magyar Innovációs Szövetséggel a megújult Országos Tudományos és Innovációs Olimpia népszerűsítésére, hangsúlyozta, hogy felületeiken kiemelt figyelmet szentelnek a versenynek a régi együttműködés tükrében. Kulturális és tudományos csatornaként fontosnak tartják, hogy a tehetséges fiataloknak bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak.

Az eseményt Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke zárta.
A 2022-23 évre meghirdetett OTIO első 3 helyezett (összesen 10 pályázó) 200.000 - 500.000 Ft, míg a további 10-15 kiemelt dicséretes pályázó 100.000 Ft jutalomra lesz jogosult, valamint különdíjat kap majd a legsikeresebb határon túli fiatal. Az Olimpián legeredményesebben szereplő 8-10 iskola 800.000 - 1 millió Ft támogatásban, a legeredményesebb tanárok 600 - 800 ezer Ft egyszeri elismerésben részesülnek.

A három I. helyezett részt vehet a kétfordulós EU Fiatal Tudósok Versenyén, mert a hazai verseny része az európai versenysorozatnak. A legjobbak további rangos nemzetközi versenyekre is eljuthatnak pl. az Egyesült Államokban megrendezendő tudományos versenyek olimpiájára (Regeneron ISEF), valamint szakmai utakon, akár a Nobel-díj átadási ünnepségén is részt vehetnek. A verseny részletes felhívása a www.innovacio.hu portálon olvasható.

ELTE INNOVÁCIÓS NAP - TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ KONFERENCIA

2022. október 11-12-ig tagszervezetünk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem megszervezte az ELTE Innovációs Nap - Társadalmi Innováció Konferenciát. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Monszpart Zsolt, alelnök vett részt.

A konferencián elhangzott többek között az is, hogy az EU növekvő figyelmet szentel forrásai elosztásakor a társadalmi innovációk támogatásának; a technológiai és a társadalmi innováció összefüggésben, kölcsönhatásban van; a sikeres társadalmi innováció hozzájárul a jólét és a jóllét növeléséhez. Több eredményes és több éve jól működő, növekvő társadalmi innovációs szervezet mutatta be sikertörténetét. Az ELTE Tinlab hazánkban a társadalmi innováció egyik zászlóshajója.

Elnökségi ülés

A MISZ elnöksége 2022. okt. 5-én tartott ülést, a Szövetség székhelyén. Az ülést Dr. Szabó Gábor, elnök vezette le.

1.
Pakucs János, tiszteletbeli elnök a 2021. évi beszámolót kiegészítve felvázolta a megújult Országos Tudományos és Innovációs Olimpia és az Innovációs Nagydíj pályázatokat. Szabó Gábor, elnök jóváhagyásra előterjesztette a már előzetesen kiküldött írásos beszámolót a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról. Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta az elvégzett tevékenységet.

2.
Az éves beszámoló szövegét az elnökség egyhangúlag elfogadta.

3.
Szabó Gábor javasolta, hogy a MISZ 2021. évi rendes, de elhalasztott közgyűlését 2022. október 28-án tartsa meg, mert erre az időpontra fogadta el meghívásunkat Csák János miniszter úr. Az elnökség jóváhagyta a javaslatot. A közgyűlés megszervezése a titkárság feladata.

4.
Az előző elnökségi ülésen Garay-Tóth János a Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi Média Díj odaítélésének javaslatát az elnökség újratárgyalta, megbeszélték, hogy a jövőben átgondolják a Média Díj javaslatait.

5.
Greiner István az Innovációs Szövetség titkárságának jövőjéről tett fel kérdést, melynek apropóján Szabó Gábor bemutatta Némethné Riba Nikolettát, mint a MISZ visszatérő marketing igazgatóját, valamint Pazsák Zsófiát, a MISZ ügyvezetőigazgató-helyettesét. További hozzászólások:
Dombi Viktor, Farkas József, Laufer Tamás, Monszpart Zsolt, Pakucs János, Pazsák Zsófia, Vajda Viktor.

Innováció és jövő iparágai

2022. október 14-én, a Kulturális és Innovációs Minisztériumban került megrendezésre a KKV Stratégia felülvizsgálata keretében megszervezett "Innováció és jövő iparágai" témakörű szakmai egyeztetés. A magyar Innovációs Szövetség képviseletében Laufer Tamás, alelnök vett részt az eseményen.

Az egyeztetésen elhangzott többek között, hogy a kormány fontosnak tarja, a magyar családok megélhetését biztosító, széles kisvállalkozói kör működésének megújítását, társadalomszervező szerepének megerősítését, ill. egy nemzetközileg is sikeres, dinamikus, magyar vállalkozói kör kialakítását, akik a jövő magyar multijai lehetnek.

A KKV stratégia 3 kulcs indikátora:
 • Termelékenység növelés. 2030-ra BHÉ 30 ezer €/fő legyen a jelenlegi 20, 65 ezer €/főről
 • Hazai tulajdonú KKV-k által előállított hozzáadott érték (HÉ) növelése. 2030-ra a ¾-t a HÉ-nek KKV-k állítsák elő
 • K+F ráfordítás eléri a 3%-t 2030-ra
 • Exportteljesítmény növelése. 2030-ra megduplázzuk az exportáló KKV-k arányát 9,5%-ra.
Export teljesítmény növelése: Elhangzott, hogy a KKV-k számára 95 Mrd € a 21-27 Horizont program.

A MISZ nevében Laufer Tamás elmondta, hogy a KKV-k döntő részében hiányzik az innovációs képesség annak ellenére, hogy évek óta jelentős tudatosítás és innovációs fejlesztéshez kapcsolódó források elérhetőek. A probléma gyökere a képességekben van, a természettudományos képzés gyengülésében és a műszaki felsőfokú képzésben résztvevők alacsony számosságában van. Ezért javasolta, hogy erre vonatkozó indikátort is vezessenek be. Kérte, hogy mielőtt új programok határoznak meg, előtte vessék össze a hatásával a korábban lebonyolított programokéval, valamint felhívta a figyelmet, hogy az előkészítő anyagból hiányzik a szolgáltatási terület, alapvetően feldolgozóipar fókuszú, ahol eleve kisebb a hozzáadott érték, különösen a multi high-tech területén.

Az ELTE alapító tagként csatlakozott az EIT Culture & Creativity innovációs közösségéhez

A közösség Európa kulturális és kreatív ágazatainak megerősítését, illetve az ezekben rejlő jelentős innovációs potenciál még szélesebb körű felszabadítását célozza. Az alapítók között tagintézményünk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem az egyetlen magyarországi partner.

Az EIT (Európai Innovációs és Technológiai Intézet) ezzel az új közösséggel együtt már kilenc, súlyponti iparágakat célzó tudás- és innovációs partnerséget működtet (KIC, Knowledge and Innovation Community), többek között a klímavédelemmel, az élelmiszerbiztonsággal, az urbanizációval és a digitalizációval összefüggésben. Az ELTE 2012 óta tagja EIT Digital-nak.

A Bulgáriától Írországig, Görögországtól Svédországig Európa húsz országán átívelő, több, mint 50 alapító tagot magába foglaló új EIT Culture & Creativity közösséget a felsőoktatás, a kutatás, az üzleti és a közszféra prominens szereplői alkotják, vezetője a német Fraunhofer-Gesellschaft. Az alapító tagok névsorát 2022 júniusában tette közzé az EIT.

A közösség trendteremtő kezdeményezésekkel, innováció által hajtott kutatási projektekkel, oktatási, valamint vállalkozásindítási- és fejlesztési programokkal támogatja majd a kulturális és kreatív ipari szereplők, különös tekintettel a szektor jelentős részét adó kis- és középvállalkozások, művészek, szabadúszók, társadalmi innovátorok és más kulturális szereplők sikerességét az európai gazdasági környezetben, miközben a kontinens zöld, digitális és társadalmi átalakulásához is hozzá kíván járulni.

Az ELTE - a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) és a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium (DH-LAB) vezetőjeként, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok, a pedagógia és az informatika terén kiemelkedő oktatási és kutatási kiválósági központként vállal aktív szerepet az új innovációs közösségben.

További információk ITT és ITT.

Pécsi Eszter tanári díj

Pécsi Eszterről, az első magyar mérnöknőről elnevezett, jelentős pénzjutalommal járó tanári díjat alapított tagszervezetünk, a BME mellett működő Pro Progressio Alapítvány. A díj alapításával az alapítvány ösztönözni és bátorítani kívánja a középiskolás lányokat a műszaki és természettudományi pályák választására, példaképül állítva számukra Pécsi Eszter életútját, illetve elismerésben részesíti azokat a kiemelkedő középiskolai tanárokat, akiknek meghatározó szerepük van tanítványaik pályaválasztásában és egyetemi tanulmányokra történő felkészítésében.

További információk a következő linken.

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Idén két ELKH-s kutató is elnyerte a L'Oréal-UNESCO A Nőkért és a Tudományért magyarországi díját

Ünnepélyes keretek között átadták a kivételes tehetségű magyar kutatónőknek járó L'Oréal-UNESCO A Nőkért és a Tudományért díjakat a 2022. évi nyerteseknek. Bajusz-Rácz Anita, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK) tudományos munkatársa és Spohn Réka, az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) munkatársa kiemelkedő kutatási eredményeiért vehette át a rangos elismerést.

További információk: Idén két ELKH-s kutató is elnyerte a L'Oréal-UNESCO A Nőkért és a Tudományért magyarországi díját

Várható esemény

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXVIII. Országos Szemináriuma

A Géptervezők és Termékfejlesztők XXXVIII. Országos Szemináriumát a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Intézete a Gépipari Tudományos Egyesülettel és az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságával karöltve 2022. november 10-11. között rendezi meg Miskolcon az MTA székházában, melyre minden érdeklődőt tisztelettel várnak.

Jelentkezési határidő: 2022. október 24.

Jelentkezési lap és további részletek az alábbi linken érhetők el: http://geik.uni-miskolc.hu/intezetek/GET/gepterszem

Pályázati felhívások

32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia
Találd fel magad!

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG A KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUMMAL, A BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZNEVELÉSI ÁLLAMTITKÁRSÁGGAL és az M5 csatornával közösen, a 2022/2023-es tanév időszakára, 32. alkalommal hirdeti meg az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát.

Ifjú feltalálók és tudósjelöltek figyelem!
Mindig is Elon Musk vagy Mark Zuckerberg nyomdokaiba szerettél volna lépni? Vagy esetleg Karikó Katalin munkája nyűgöz le?
Már az ötleted is megvan, hogy hogyan tehetnéd jobbá Te is a világot?
Akkor itt a helyed a megújult Országos Tudományos és Innovációs Olimpián (OTIO)!
A versenybe egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve jelentkezhettek, ha 2002. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között születtetek, és még nem kezdtétek meg felsőoktatási tanulmányaitokat.

Pályázzatok műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével, akár a határon túlról is. Nem kell más, csak egy szuper terv és az elszántságotok, hiszen minden nagy dolog egy ötlettel kezdődik!
Ráadásul a kidolgozott ötletetek díjazásban is részesülnek, az első 3 helyezett (összesen 10 pályázó) 200.000 - 500.000 Ft, míg a további 10-15 kiemelt dicséretes pályázó 100.000 Ft jutalomra lesz jogosult!
Sőt, azok a diákok, akik a verseny során megcsillogtatják tudásukat, számos nemzetközi versenyen és szakmai utazáson vehetnek részt, többek között a tudományos versenyek olimpiáján az USA-ban (Regeneron ISEF) és még a Nobel-díj átadási ünnepségén is! Így amikor Te mész majd átvenni a kitüntetést, nem először jársz ott.

HOGYAN NEVEZZETEK?

A kidolgozandó vagy megoldandó feladat, ötlet max. 2 oldalas tervét a www.otio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni 2022. november 28-án, éjfélig. A tervetek tartalmazza a kiválasztott tudományos kutatási vagy fejlesztési témát, a való életben nagyon is létező problémát, a megoldásra irányuló javaslataitokat, az elérendő célt és annak a konkrét megvalósítási módját. Továbbá adjátok meg az adataitokat, és a konzulens vagy felkészítő tanár nevét, e-mail címét és telefonszámát.

MIT FOGADNAK EL?
A pályázat tervének elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden esetben 2023. december 9-ig értesítést kapsz.

HOGYAN TOVÁBB?

Az 1. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott pályázatok leírását egyrészt 2023. április 3-án, éjfélig kell feltöltenetek a www.otio.hu/beadas oldalra. A pályamunkák leírásait szakirodalommal ellátva max. 7 A4-es, gépelt oldal terjedelemben (12 pontos betű, normál sorköz) kell elkészítsétek. Az ábrákat, grafikonokat külön, mellékletként (+max 10 oldal) kell a dolgozatotokba illeszteni. Végső lépésként egy maximálisan 3 perces videót kell feltöltenetek, melyben összefoglaljátok a projekteteket.

A 2. forduló során, 2022 első negyed évében a felkért mentorokkal többször egyeztethetsz, márciusában pedig lehetőségetek nyílik kommunikációs tudományos és üzleti tréningeken részt venni.

Ha benyújtottad a pályázatodat, a kidolgozás indokolt költségeihez, számlák alapján max. bruttó 50 E Ft értékben utólagosan megtérítjük.

MIT ÉRTÉKELNEK?

A Verseny 2. fordulójában kidolgozott pályaműveket a zsűri az alábbi szempontok alapján értékeli:
 • a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása;
 • a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke;
 • az önálló, saját munka kimutathatósága, nyilvánvalósága;
 • az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala; az elkészített eszköz működőképessége;
 • a projekt befejezettsége és jövőbeni hasznosíthatósága;
 • az eredmények ésszerű és világos értelmezése.
A verseny döntőjére 2023 májusában kerül sor, a bírálók, illetve a bírálóbizottság által kiválasztott legjobb 20-30 pályázó részvételével, egy kétnapos kiállítás keretében, ahol prezentálnotok kell a munkátokat a zsűrinek, valamint a látogatóknak. A bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket a kiállításra el kell hoznotok. Szállást és étkezést biztosítunk nektek és a felkészítő tanáraitoknak. A kiállítás megkoronázásaként a díjátadó ünnepségre a második nap végén sor kerül.

Fővédnök: Csák János, kulturális és innovációs miniszter
Védnök: Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár

A projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.

A Verseny támogatói
Főtámogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alap
Kiemelt támogató: Nemzeti Tehetség Program, Magyar Tudományos Akadémia, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Kiemelt szponzor: AUDI HUNGARIA Zrt.

Jelentős támogató: Magyar Suzuki Zrt., B. Braun Medical Kft., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Ericsson Magyarország Kft., Egis Gyógyszergyár Zrt., 77 Elektronika Műszeripari Kft., Sanatmetal Kft., Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány
Támogató: Innomed Medical Zrt., NI a Virtuális műszerezésért Alapítvány, BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Szakmai-stratégiai partner: Klebelsberg Központ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG (cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.)
e-mail: innovacio@innovacio.hu;
tel.: 06-1-200-0731, portál: www.otio.hu, www.innovacio.hu
Facebook: https://www.facebook.com/innovaciosolimpia/

32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG A KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUMMAL, A BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZNEVELÉSI ÁLLAMTITKÁRSÁGGAL és az M5 csatornával közösen, a 2022/2023-es tanév időszakára, 32. alkalommal meghirdetett Országos Tudományos és Innovációs Olimpián a kreatív tehetségeket támogató középiskolákat és tanárokat is keresi!

Kik indulhatnak?
A 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpián résztvevő középiskolák, valamint a közreműködő középiskolai tanárok kaphatnak díjat, ill. támogatást.

Mit lehet nyerni?
Egy-egy középiskola 800000-1000000 forintot nyerhet a 2022/23-as tanévre.
Egy-egy középiskolai tanár egyszeri, egyösszegű 500-800 ezer forintos díjban részesül.

A díjak átadására 2023. május végén, a 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia ünnepélyes eredményhirdetésekor kerül sor.

Milyen feltételekkel lehet nyerni?
A 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára legalább 3 vagy több nevezést beadó középiskola kaphat díjat, amennyiben a beadott nevezések közül legalább kettő a 2. fordulóba jut. Továbbá vállalja, hogy a 2022-2023-as tanévben kreatív műhelyt vagy szakkört vagy klubot működtet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területen. A műhelymunka során önálló projektet kell a középiskolás fiataloknak megvalósítani.

A középiskoláknak az OTIO eredményhirdetését megelőzően, legkésőbb 2023. május 10-ig 2-3 oldalas jelentkezést, ill. pályázatot kell beadni. A pályázatban ismertetni kell az iskolában (vagy több iskolával közösen) működtetett természettudományos szakkör, vagy klub bármilyen kreatív munkát segítő tevékenységét és eredményeit.

Díjat az a középiskolai tanár kap, aki a 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára legalább két projektet felkészít (vagy konzultálja), és valamelyik pályázat díjat vagy kiemelt dicséretet kap (a legjobb 20 közé kerül). Az első, második helyezett pályázatokat konzultáló középiskolai tanárok egy nevezett projekt esetén is kapnak díjat.

Mit értékelnek?
A pályázatot kiírók, illetve az OTIO bírálóbizottsága a középiskolák esetében a benevezett pályázatok és a továbbjutott pályázatok száma, valamint a szakköri, ill. a műhelymunka minősége alapján dönt.
A középiskolai tanárok esetében a díj feltételeit felülteljesítő tanár előrébb kerül az értékelésben. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG (cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.)
e-mail: innovacio@innovacio.hu;
tel.: 06-1-200-0731, portál: www.otio.hu, www.innovacio.hu
Facebook: https://www.facebook.com/innovaciosolimpia/

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


David Graeber: Bullshit munkák - Typotex, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

"Azoknak, akik inkább valami hasznosat kezdenének magukkal"
Graeber ajánlása (forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem)

"Bullshit = hülyeség; marhaság; süketelés" - szotar.net Angol-magyar egyetemes nagyszótár
A döbbenetes valóság, amellyel Graeber indít: "Európában és Észak-Amerikában emberek hatalmas tömegei végeznek munkaképes életük teljes egészében olyan feladatokat, melyekre semmi szükség nincsen, s erről a lelkük mélyén ők maguk is szentül meg vannak győződve. A fenti helyzetnek súlyos morális és spirituális következményei vannak. Kollektív lelkületünkön ejt maradandó sebeket. És mégsem beszélünk róla." Ő most nagyon is beszél - könyve éppen erről szól!

A The New Yorker ajánlójából: "Könyvében Graeber, a London School of Economics antropológusa diagnózist és járványtant keres arra, amit így nevez: »haszontalan munkák, amelyekről senki sem akar beszélni.« Úgy véli, ezek mindenütt ott vannak, s a bizonyítékok ezt igazolják. Könyve egy 2013-ban írt, széles körben terjesztett esszéjét követi, amelyben az ilyen elfoglaltságokat állította reflektorfénybe. Röviddel a megjelenése után tucatnyi nyelvre fordították le az esszét, és - ahogy Graeber elmondja -százak adták hozzá a maguk történeteit a bullshit típusú munkáikról. Ezek a történetek sajátos tapasztalatokkal és megfigyelésekkel szolgáltak új könyvéhez.
A bullshit munka nem az, amit Graeber szemét munkának nevez. Nagyon sok ilyen munkavégző jó jövedelmet húz - és mégis boldogtalanok. Graeber úgy véli, hogy a haszontalanság érzése gyötri őket. Ez a megfigyelés arra vezette, hogy a bullshit munkát így definiálja: »egyfajta fizetett állás, amely oly teljesen értelmetlen, szükségtelen, káros vagy bomlasztó, hogy még a munkavállaló sem képes igazolni a létjogosultságát, jóllehet mintegy az alkalmazása egyik feltételeként kötelezőnek érzi, ennek ellenkezőjét tettesse«.

Graeber megfogalmazásában: Feltaláltunk egy bizarr szadomazochista dialektikát, amely révén úgy érezzük, hogy a munkahelyen elszenvedett fájdalom az egyetlen lehetséges mentség a sanda fogyasztói örömeinkre, ám ugyanakkor a tény, hogy a munkánk mindinkább felzabálja éber létünket, azt is jelenti, hogy nekünk nem adatott meg »az élet luxusa«." (Amint ebből is látszik, Graeber meglehetősen eretnek gondolkodó - OP)

A Typotex ajánlójából: "Ezek azok a tökéletesen értelmetlen munkakörök, amelyek nem járulnak hozzá a világ működéséhez, és semmi szükség a létezésükre. David Graeber anarchista antropológus tudományos igényességgel, de élvezetes, könnyed stílusban térképez fel egy olyan jelenséget, amelyhez talán nekünk is több közünk van, mint amennyire beismerjük magunknak. Kutatásokra és őszinte vallomásokra alapozva jár utána a feszítő kérdéseknek: Miért boldogtalan a jó fizetés ellenére is a legtöbb bullshitmunkás? Mi az oka annak, hogy manapság annyira elszaporodtak a bullshit munkák? Általában miért keresnek keveset a valóban értelmes munkát végzők, például a tanárok vagy a kukások?"

Graeberről a Wikipedia hosszú szócikkéből: "nagyhatású munkája a gazdasági antropológia terén, a könyvei, és vezető szerepe az Occupy Mozgalomban elismerést hoztak neki kora egyik kiemelkedő baloldali gondolkodójaként."

Graeber itt a bullshit munkák abszurd jelenségére borotvaéles elemzéseket és "anarchista baloldalihoz" illő értékeléseket ad. Íme egy részlet: "Mintha valaki csak azért hozna létre újabb és újabb értelmetlen munkaköröket, hogy dolgoztasson minket. És ettől válik az egész teljesen érthetetlenné. A kapitalizmusban ennek semmi szín alatt nem szabadna megtörténnie. Ez az a probléma, amit a szabadpiaci verseny magától értetődően egykettőre megold. A gazdasági elméletek értelmében egy cég semmilyen körülmények között nem akarná olyan munkaerőkre pazarolni a pénzt, akikre az égvilágon semmi szüksége nincs. Valamiért mégis pontosan ez történik.

A válasz nem gazdasági természetű, hanem erkölcsi és politikai. Az uralkodó osztály rájött arra, hogy a boldog, alkotóképes tömegek szabadidőhöz juttatása egyenlő a halálos veszedelemmel. (Gondoljunk csak arra, hogy mi lett ebből a hatvanas években!)"

Meredek érvelés? Bizony az, akárcsak az egész könyv - sok telitalálattal. Megkockáztatható, hogy dühös könyv: miért ilyen abszurd a világunk? Hogy lehetséges és mennyire felháborító, hogy "Társadalmunkban például általánosan érvényes az a szabály, minél inkább az emberek javát szolgálja egy munka, annál kevesebbet fizetnek érte." S hogy lehet ilyet felvetni (ő megteszi): "Miért nem igazi bullshit munka a maffiának dolgozó bérgyilkosé"?

A diagnózis öt fejezete után kettő hozza az igazán sorsdöntő kérdéseket:
 • "Miért nem lépünk fel együtt a társadalom nevében az értelmetlen foglalkoztatás burjánzásával szemben?
 • Mik a bullshit munkák politikai hatásai, és mit tehetünk mi a helyzet megváltoztatása érdekében?"

Hobonichi (szerk.): Kérdezd Iwatát - A Nintendo legendás vezetőjének bölcs szavai - 21. Század Kiadó, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

"A névjegykártyámon az áll, vezérigazgató. A fejemben az van, játékfejlesztő vagyok. De szívem szerint gamer." - a könyv mottója

Egy újabb az innovatív szupersztár nagy cégépítőktől tanulhatókat megosztó könyvek remek sorából!

"Ez a kötet Satoru Iwata írásainak szerkesztett gyűjteménye. A könyvben található szövegekből kirajzolódik Iwata gondolkodásmódja és világlátása, amiből még ma is mindannyian erőt meríthetünk, és útbaigazítást kaphatunk." (Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem)

"Satoru Iwata japán üzletember volt, videójáték tervező, programozó és producer. Ő volt a Nintendo cég negyedik elnöke és vezérigazgatója 2002-től a 2015-ben bekövetkezett haláláig. Kiemelkedő mértékben járult hozzá a videójátékok vonzerejének növeléséhez olymódon, hogy a csúcskategóriás hardver helyett inkább új és szórakoztató játékok fejlesztésére összpontosított." - Wikipedia.

A 'Nintendo-rajongók internet oldala, a Nintendo Fandom kiemeli: "Jelentős szerepe volt abban, hogy a cég átállt a »kék óceán stratégiára« (L.: W. Chan Kim & Renée Mauborgne: Kék óceán stratégia - A verseny nélküli piaci tér - Park Könyvkiadó, 2008 - Hírlevél 2011/12. - OP), s a cég a lazább, család-barát játékokkal nyomult, eltérően a versenytársai törekvéseivel. Kérdezd Iwatát: házigazdája volt egy interjú-sorozatnak alkalmazottakkal és játékfejlesztőkkel, amelynek ez volt a címe és a tartalma."

21. Század Kiadó ajánlójából: "Iwata kulcsszerepet játszott egy sor világszerte ismert és kedvelt játék létrehozásában. Vezetőként irányította a Nintendo DS és a Wii innovatív platformok megalkotását, lefektette az alapokat a viharos sikert arató Pokémon GO játék és a Nintendo Switch konzol kifejlesztéséhez.

Ebben a motivációs gyűjteményben a legkülönbözőbb témák kerülnek szóba a vezetés elméletének, a fejlesztésnek és a dizájn filozófiájának köréből:
 • hogyan vegyük észre, hol van szűk keresztmetszet az üzleti folyamatban;
 • a siker hogyan vezet oda, hogy ellenezzük a változásokat;
 • miért lényeges, hogy a programozók soha semmire ne mondjanak nemet.
 • Élénk képzelőerővel megáldott, analitikus elme volt, de ennél is lényegesebb jellemvonása az alázata és vezetői etikája. Mindig az emberek szempontjait kezelte első helyen. A gamerek és fejlesztők az egész világon ismerték és rajongtak érte."

  A kötet több tucat rövid írást sorakoztat fel nyolc fejezetre osztva. Ezek:
 • Mielőtt Iwata igazgató lett - (Pályakezdése) • A gimnáziumi éveiről és találkozásáról a programozható számológéppel • Egyetemi évei és a számítógépes boltban (ahol géphasználathoz juthatott - OP) szerzett barátok: "Számos fontos találkozás helyszíne volt az a bolt. Ott volt például az a programozó-zseni, aki később a leginkább inspirált." • (Kemény indulás): Diplomázás után felvették egy céghez, ahol diákkorában is fejlesztőként dolgozott: "Kis cég volt, így már fiatalon számos döntést nekem kellett meghoznom. Én lettem az első alkalmazott, aki a fejlesztésért felelt, mivel korábban senki nem töltötte be ezt a munkakört." • Iwata a cég vezetője lesz, piacra viszik a Nintendót - és másfél milliárdos adóssággal kell megküzdeniük.
 • Milyen vezető volt Iwata? Egyebek közt: • Miben vagyunk igazán jók? • Nehéz változnia egy csapatnak, ha már megízlelte a sikert • Mi a legfontosabb az elbeszélgetéseken? • Akiket nyugodtan lehülyézhetünk.
 • Iwata egyénisége - • Tudnom kell, hogy mi miért lesz úgy, ahogy • Képesnek kell lennünk megjutalmazni önmagunkat (Ez keveseknél túl nagy probléma - OP) • A programozásban szerzett tapasztalatok hasznosak a cégirányításban (érdekes párhuzam! - OP) • "A programozó soha nem mondhat nemet".
 • Miben hitt Iwata? • A jó ötlet egy csapásra megold több problémát is (Itt egy roppant fontos kérdést elemez: "Elméletileg ugyan lehet választani a jó és a rossz megoldás között, de a tényleges termékfejlesztés során igazából nincs olyan szerencsés helyzet, hogy csak egyetlen dolog okozzon problémát, hanem mindig több helyen van baj egyszerre. Ez nemcsak a termékekre, hanem a szervezetekre és az emberi kapcsolatokra is igaz. Előfordulhat, hogy nagy erőfeszítések árán megoldunk valamit, aminek viszont olyan mellékhatásai vannak, hogy elromlik az is, ami addig jól működött.") • A munkához való viszonya, ahogyan Itoinak elmesélte.
 • Milyen játékot szeretett volna Iwata? • Először is meg kell teremteni a kereteket • Nem hiábavaló egy hülye ötleten vitatkozni (Ígéretes felvetés! - OP) • Rájöttem, hogy a megszokott továbbvitele a legfélelmetesebb • Kazuárok és hardcore gémerek.
 • Iwatáról mondták - Benne • Minél többet találkoztunk, annál jobban bíztam benne • Első dolga volt, hogy a feltételeket megteremtse mindenkinek • Folyamatosan beszélt, de nagyon érdekesen • Azt szerette volna, ha minél több mindennek tudunk örülni
 • Ő már csak ilyen volt • Képtelen volt annyiban hagyni, ha valamit nem értett.

Karin Bojs: Az én európai családom - 54 000 év genetikai öröksége - Typotex, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"A 2022-es orvosi-élettani kategória Nobel-díját Svante Pääbo genetikus a már kihalt emberfélék genomjának és az emberi evolúció témájában elért eredményeinek elismeréseképp nyerte el." - Euronews. Pääbo e könyv egyik főszereplője: Bojs sokat tanult tőle és a kutatási eredményeiből a megírásához. S még fontosabb: igen nagy mértékben Pääbo és a szakterület többi kutatójának eredményei tették lehetővé, hogy mindazt megtudhassuk az ember származásáról, fejlődéséről, hajdani életmódjairól és elterjedéséről a Földön, ahol a tudomány jelenleg tart e témában, s amiről e könyv szól.

Bojs-ról a svéd Kontext irodalmi ügynökség: "A legelismertebb és tiszteltebb svéd tudományos újságíró. Sok évig volt a legnagyobb napilap - Dagens Nyheter - tudományos szerkesztője." Az ismertetés hosszan sorolja Bojs szakmai és tudományos kitüntetéseit, s kiemeli, hogy e könyve a legmagasabb svéd irodalmi díjat is elnyerte. (Kiemelések tőlem)
"Európa és népei története, a genetikai örökség tükrében mutatva, s összeszőve a legújabb archeológiai felfedezésekkel, mindenkit ámulatba ejt, akit érdekel a leszármazás-kutatás." - a Harvard Book Store ajánlójából.

Paleo-CSI: E könyvében áttekintést ad, miként gondolkoznak és dolgoznak, milyen technikákat használnak az ősember fejlődését vizsgáló kutatók, a paleoantropológusok, miként bontják ki a régmúlt nyomaiból az ember sokágú, minden kriminél izgalmasabb történetét. Mindennek hátterét pedig maga a földi élet teljessége adja, amellyel az ember élete és fejlődése elválaszthatatlanul összefonódott, hiszen az formálta a fejlődését, élete függött attól, képes-e megbirkózni az adott feltételekkel.

Ahogy Bojs kibontja mondandóját, számos vonatkozásban teljesen új szemmel látjuk azt a világot. Egy példa: milyen sorsdöntő innováció lehetett egy darabka megmunkált csont. "Kb 40 ezer éve vulkánkitörés nyomán az éghajlat lehűlt, s a földet hatalmas területeken hamuréteg borította - helyenként olyan vastag, hogy az állatok nem találtak legelnivalót. Egyes kutatók szerint a neandervölgyiekkel ellentétben a modern emberek közül néhánynak sikerült alkalmazkodnia az új és keményebb életfeltételekhez. Épp akkor kezdtünk el csontból készített varrótűt használni. Ez a forradalmian új technika segíthetett abban, hogy meleg, testhez simuló szőrmeruhákat készítsünk, ami lehetővé tette, hogy túléljük a hideg éveket." (Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből)

"A neandervölgyiek és a modern ember évezredeken keresztül együtt éltek Európában. A neandervölgyieknek volt rá idejük, hogy átvegyenek mindenféle újdonságot tőlük. Láthatták, hogy a modern ember hajítódárdát használ, ami zseniális találmány volt, biztosabbá és hatékonyabbá vált általa a vadászat. Az ősibb módszer az volt, hogy a vadász odarohant az állathoz, és beledöfte a lándzsáját. A neandervölgyiek több százezer éven át alkalmazták ezt a technikát. Életveszélyes, de nem volt más megoldás."

"A régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy épp akkor vált általánossá az íj használata, amikor [a jégkorszakot követő felmelegedéssel] sűrűbbé váltak az erdőségek. A nyíltabb tájban hatékonyabb eszköz volt a hajítódárda, de amikor a sűrű erdőben kellett becserkészni a vadat, s a legkülönbözőbb szögekből kellett rálőni, az íj sokkal jobban működött. Azonkívül ott voltak már a kutyák is. A kutyákkal való vadászat akkor kapott nagyobb szerepet, amikor a nyílt tájat benőtték a sűrű erdők. Abban is nagy segítséget jelenthettek, hogy ha az ember kenuból vadászott madárra, a kutyák úszva odahozták az elejtett zsákmányt."

A részleteken jól érezhető a stílus is: Bojs gördülékenyen, érdekesen szól. Ez tökéletesen élővé teszi a leírásait - hajdani tájakról épp úgy, mint amikor különleges helyszínekre, pl. az ősember festményeivel díszített barlangokba kalauzol.

A Typotex ajánlójából: "Bojs elhatározta, hogy a DNS-elemzések segítségével az őskori emberekkel való rokonságát fogja feltárni. Több száz tudományos tanulmányt dolgozott fel, a világ legnevesebb kutatóival készített interjúkat, és számos országba utazott el, hogy kövesse a múltba vezető nyomokat. A kőkorszaktól egészen napjainkig ívelő munkájában elénk tárja azokat az összefüggéseket, amelyek a töredékeket átfogó és izgalmas képpé olvasztják egybe - az európai emberek genetikai örökségének történetévé. Szó esik benne a neandervölgyiekről, a mai Németország és Franciaország területén élt furulyázó barlanglakókról, a neolitikus kultúráról, a Közel-Kelet korai földműveseiről, de a vikingekről is. A szerző által leírt történelem a mi történetünk. Rokonok vagyunk, hiszen valamikor, valahol élt egy közös ősanyánk és ősapánk, és a DNS-szálak mindannyiunkat összekötnek."

Néhány fejezetcím az elejéről, ízelítőnek: • A neandervölgyiek Lipcsében • Elsőként Európában • Az első kutya • Sötét bőr, kék szem • Megjelenik életünkben a kerámia • Jönnek a földművesek

Michael Picard: Filozófia - Az etikától a metafizikáig: Kalandozások a bölcsességben és a valóságban - Scolar, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

"A filozófia a tudományok idős királynője."
(Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.)

"Teringettét! Negyven esztendeje beszélek prózában, de azt se tudtam, mi az!" csodálkozott Molière úrhatnám polgára. Hasonlóképp, szinte mind filozófusok vagyunk, a fogalom alapjelentése szerint - legalább is azok, akik még akarják érteni a dolgokat, és szeretnek gondolkodni ezen.

"Nem hiszem, hogy a dolgok megkérdőjelezése valami betegség lenne. A kérdések nélküli vak engedelmesség a betegség." Baruch Spinoza tétele az önálló gondolkodásra maradéktalanul igaz, s a dolog mélyére hatolva a filozófia voltaképp maga a törekvés a gondolkodásra és igyekezet a megértésre. Csodálatos dolog: az ember szellemi alkotásainak egyik legmagasabb vonulata, amely segít megérteni a világot, úgyszintén önmagunkat, segít megtalálni a helyünket az életben, és irányfényeket és támaszokat ad a mindezekről való gondolkodáshoz. Márpedig nagyon is kellenek az ilyen irányfények és támaszok, hiszen amint az ember keresni kezdi a hogyanokat és a miérteket, erős meggyőződés vagy erős hit nélkül óhatatlanul zavarba esik. Valójában, ha még nem fáradtunk/fásultunk bele a taposómalomba, gyakran keresünk válaszokat, amilyenekkel a filozófia is foglalkozik. Hamlet parafrázisaként: "Akkor bölcsebb-e a lélek, ha tűri az élet minden nyűgét s nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen..." - ki nem kerül olykor szembe ezzel?

A készre főzötten kínált ételek, eszmék, értékrendek, gondolkodást nem igénylő szórakozások e mai világában a filozófia igen sokaknak valami úri huncutságnak tűnik, vagy épp "fenség, Észak-fok, titok, idegenség" (Karinthy Frigyes: Szeretném, ha szeretnének). Picard e könyve arról szól, hogy a filozófia mindannyiunk szellemi kincse, erőforrása, s nem mellesleg egy roppant érdekes, izgalmas, az élet minden területére szerteágazó világ - rajtunk múlik, élünk-e vele. Kétségkívül kell hozzá a gondolkodás, viszont elég is ahhoz, hogy sokat merítsünk a kincsestárából, ami segíthet mindennapi életünkben, munkánkban, s még inkább abban, hogy intelligens emberként viselkedjünk és tegyük a dolgunkat.

Picard itt igen meggyőző, színes és minden előzetes tudás nélkül is jól érthető módon megmutatja, hogy a filozófia nem valami szellemi extrém sport, hanem a gondolkodás mindenki számára elérhető világa. "Kérdésfelvetései sosem kiemelkedő elmék kizárólagos tulajdonai voltak. A lét nagy kérdései ott dolgoznak a nagyközönség tudatának a mélyén. (Igazából minden, ami segít jobban érteni a világunk és benne saját magunk dolgait, s ezek összefüggéseit, ilyen "nagy kérdés" - OP). A tudósok vaskos kötetei nem érik el a tanácstalan tömegeket: a könyveik túl nehéz olvasmányok. Valójában egy újfajta filozófiakönyvre van szükség, apró enigmákkal (rejtély, talány - OP), kezelhető rejtélyekkel, kellemes fejtörőkkel, amelyekkel a vécén ülve végezhetünk. Egy olyan könyv kell, ami nem könyv. (A filozófia világa az is,hogy miért sarkít a vécé említéséig, és mit akar mondani "a könyv, ami nem könyv - OP) A megoldás immár a kezedben van.

A filozófia szivárványt fest a szürkeségből. Ez a nemkönyv fantáziadús, de közel sem teljeskörű utazásra visz a filozófia hatalmas birodalmába. Dogmák helyett kérdéseket tesz fel, a fejezetek során pedig interaktív feladatokat és kritikai megjegyzéseket biztosít, hogy magad is elgondolkodja a lapjain tárgyalt dilemmákon. Nagy hangsúlyt helyez a filozófia színes hagyományaira, emellett szabadon használ feladványokat és történeteket, hogy szándékosan ellensúlyozza az olykor bonyolult témát."

Picardról a »Philpeople - A filozófusok online közössége« weboldaláról: "A vancouveri Douglas College-ban tanít filozófiát. MSc és PhD fokozatot szerzett belőle az MIT-n (a világegyik legrangosabb egyeteme - OP). Alapítója és működtetője a Café Philosophy-nak, ami hetenkénti nyilvános filozófiai rendezvény-sorozat, s már több mint 12 éve fut."

Honlapján önmagáról: Pedagógus, szerző, facilitátor, előadó.
Számos könyv szerzője ill. szerkesztője. A legmegragadóbb címekből: • Hogyan játsszunk filozófiát - Könyv a közgondolkodáshoz és a gondolkodó közönségnek • Ez nem is könyv - Kalandok a népszerű filozófiában • Ez a könyv nem létezik - Kalandok a paradoxonok világában • Kávéházi beszélgetések - Demokrácia és párbeszéd nyilvános terekben.
A könyv fejezetei:
• Mi a filozófia? (Benne kifejti, miért élő és időszerű ma is - OP) • Ismeretelmélet • Erkölcs és etika - "Mit jelent, ha valami morális értelemben helyes, és felruházhatjuk-e értelemmel a gonoszság kategóriáját..." • Metafizika és spiritualitás - "A metafizika a fizika legnagyobb kérdéseinek otthona.... " • Logika és végtelenség - "A logika a helyes érvelés és követelményeinek vizsgálata.... A következő oldalakon megannyi hihetetlen történetet elmesélünk, hogy a végtelenség matematikáját felfoghatóvá tegyük olyan véges elmék számára, mint a miénk..."

SAJTÓSZEMLE

kamaraonline.hu, 2022. 10. 03.
Újabb támogatás segíti a hazai kutatás-fejlesztési eredmények iparjogvédelmét

digitalhungary.hu, 2022. 10. 03.
A régió egyik legnagyobb magvető befektetését zárta az osztrák-magyar egészségdigitalizációs startup

kultura.hu, 2022. 10. 03.
Egy végrendelettel alapított díj - a Nobel-díj rövid története - kultúra.hu

szmsz.press, 2022. 10. 03.
Svéd kutató kapta a 2022-es orvosi Nobel-díjat

24.hu, 2022. 10. 03.
Svéd kutató nyerte idén az orvostudományi Nobel-díjat

Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2022. 10. 03.
Magyarországon fejlesztés alapú gazdaság épül, mondta György László

Kossuth Rádió, 2022. 10. 03.
Magyarországon fejlesztés alapú gazdaság épül, mondta György László

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2022. 10. 03.
Interjú György Lászlóval, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárával

m1, Ma reggel, 2022. 10. 03.
Interjú György Lászlóval, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárával

Népszava, 2022. 10. 04., 13. oldal
A tudomány nem játék! Vagy mégis?
KUTATÓK ÉJSZAKÁJA Szeptember utolsó hétvégéjén szórakoztató előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon keresztül pillanthattunk be a rejtett titkokba.

IT- Business, 2022.10.04., 3+22 -25. oldal
Óvatosabbak lettek a befektetők

IT- Business, 2022.10.04., 4+54 -57. oldal
Informatikusokra a fokozódó gazdasági válságban?

IT- Business, 2022.10.04., 4+6 -10. oldal
Digitalizációval a válságok ellen

mta.hu, 2022. 10. 04.
Diákok és kutatók a fenntartható jövőért - Tanulmányi csapatversenyt hirdet középiskolásoknak az Akadémia

klubradio.hu, 2022. 10. 04.
A kvantuminformatika úttörői kapták a fizikai Nobel-díjat

raketa.hu, 2022. 10. 04.
A kvantumfizika úttörői kapták az idei fizikai Nobel-díjat - Raketa.hu

magyarnemzet.hu, 2022. 10. 04.
Kvantumfizikai kutatásért járt a Nobel-díj

infostart.hu, 2022. 10. 04.
Kvantumfizikai kutatások értek idén fizikai Nobelt

hu.euronews.com, 2022. 10. 04.
Egy francia, egy osztrák és egy amerikai kapják a fizikai Nobel-díjat

3szek.ro, 2022. 10. 04.
Három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat - 2022. október 5., szerda - Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

nepszava.hu, 2022. 10. 04.
Nobel-díj a részecskék rejtett kapcsolatának feltárásáért

promenad24.hu, 2022. 10. 04.
Az SZTE-n is használják azt az eljárást, amelynek kifejlesztője idén Nobel-díjat kapott

rtl.hu, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásokért járt idén a fizikai Nobel-díj

telex.hu, 2022. 10. 04.
Idén is hárman osztoznak a fizikai Nobel-díjon

vg.hu, 2022. 10. 04.
Hárman kapták idén a fizikai Nobel-díjat

origo.hu, 2022. 10. 04.
Hárman kapták idén a fizikai Nobel-díjat

trendfm.hu, 2022. 10. 04.
Ellopott ötletek, lenyúlt innovációk: így tesznek ellene a fiatalok

webradio.hu, 2022. 10. 04.
GYORSHÍR - Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

kronikaonline.ro, 2022. 10. 04.
Három tudós osztozik a fizikai Nobel-díjon úttörő kvantumfizikai kutatásaikért

webradio.hu, 2022. 10. 04.
Nobel-díj - Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

gondola.hu, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

magyarnarancs.hu, 2022. 10. 04.
Kvantumfizikai kutatásaikárt három tudós kapta meg a fizikai Nobel-díjat

24.hu, 2022. 10. 04.
Három kutató kapja idén a fizikai Nobel-díjat

ujszo.com, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

hirmondo.ro, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

webradio.hu, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

ma.hu, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

pannonrtv.com, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

hirado.hu, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

hir.ma, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

168.hu, 2022. 10. 04.
Íme a fizikai Nobel-díj idei nyertesei

magyarhirlap.hu, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

hirklikk.hu, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

dehir.hu, 2022. 10. 04.
Három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

vehir.hu, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

bumm.sk, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

demokrata.hu, 2022. 10. 04.
Úttörő kvantumfizikai kutatásaiért három tudós kapja a fizikai Nobel-díjat

hirado.hu, 2022. 10. 04.
Mindhárom fizikai Nobel-díjast meglepte az elismerés

hvg.hu, 2022. 10. 04.
"Én biztosan nem vagyok olyan szinten, mint ezek az emberek"

InfoRádió, Déli Hírek, 2022. 10. 04.
Három tudósnak ítélte oda az idei fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia

Petőfi Rádió, 2022. 10. 04.
Három tudósnak ítélte oda az idei fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia

Trend FM, 2022. 10. 04.
Három tudósnak ítélte oda az idei fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia

Rádió1, 2022. 10. 04.
Magyarországon fejlesztés alapú gazdaság épül

Magyar Nemzet, 2022. 10. 05., 10. oldal
Kvantumfizikai kutatásért járt idén a Nobel-díj

Szabadság, 2022. 10. 05., 1+3. oldal
Fizikai Nobel-díj kvantumfizikai kutatásokért

Krónika, 2022. 10. 05., 12. oldal
Megosztott Nobel-díj kvantumfi zikáért

innoteka.hu, 2022. 10. 05.
Hazai energetikai innovációk

innoteka.hu, 2022. 10. 05.
MIT-program magyar innovátorokkal

innoteka.hu, 2022. 10. 05.
Femtobiológiai munka-állomás a szegedi ELI-ben

innoteka.hu, 2022. 10. 05.
Együttműködés az SZTNH és a KTI között

innoteka.hu, 2022. 10. 05.
Jövő nyárra teljesen elkészül a szegedi lézer-központ

infostart.hu - 2022.10.05. 06:25:00
"Klímaversenyt" hirdet diákoknak az MTA

orientpress.hu, 2022. 10. 05.
Így látja a hamisítványokat a Z-generáció

hirado.hu, 2022. 10. 05.
Nobel-díj - A tudomány alapjait érintő kérdést vizsgálták a díjazott kvantumfizikusok

hvg.hu, 2022. 10. 05.
Kiosztották az idei fizikai Nobelt, a kvantuminformatika úttörőit díjazták

infovilag.hu, 2022. 10. 05.
Diákok és kutatók a fenntartható jövőért - az Akadémia tanulmányi versenye középiskolásoknak

agroforum.hu, 2022. 10. 05.
Klímaválság és fenntartható fejlődés - Tanulmányi csapatversenyt hirdet az MTA

webradio.hu, 2022. 10. 05.
Diákok és kutatók a fenntartható jövőért - Tanulmányi csapatversenyt hirdet az Akadémia

hirado.hu, 2022. 10. 05.
Diákok és kutatók a fenntartható jövőért - Tanulmányi csapatversenyt hirdet az Akadémia

magyarnemzet.hu, 2022. 10. 05.
Két amerikai és egy dán kutató kapta a kémiai Nobel-díjat

privatbankar.hu, 2022. 10. 05.
A gyógyszerfejlesztés új kémiai módszereinek kidolgozásáért jár az idei kémiai Nobel-díj

webradio.hu, 2022. 10. 05.
Nobel-díj - A gyógyszerfejlesztés új kémiai módszereinek kidolgozásáért három tudós kapja a kémiai Nobel-díjat

demokrata.hu, 2022. 10. 05.
Három tudós kapja a kémiai Nobel-díjat

hirado.hu, 2022. 10. 05.
A gyógyszerfejlesztés új kémiai módszereinek kidolgozásáért három tudós kapja a kémiai Nobel-díjat

hvg.hu, 2022. 10. 05.
Rájöttek, hogyan kapcsolhatók össze molekulák - ezért ítélték oda idén a kémiai Nobel-díjat

klubradio.hu, 2022. 10. 05.
Molekulaépítők kapták a kémiai Nobel-díjat

kultura.hu, 2022. 10. 05.
A gyógyszerfejlesztés új kémiai módszereinek kidolgozásáért három tudós kapja a kémiai Nobel-díjat - kultúra.hu

nepszava.hu, 2022. 10. 05.
A tudomány nem játék! Vagy mégis?

nepszava.hu, 2022. 10. 05.
Két amerikai és egy dán kutató kapta megosztva a 2022-es kémiai Nobel-díjat

origo.hu, 2022. 10. 05.
Tanulmányi csapatversenyt hirdet középiskolásoknak az Akadémia

magyarnemzet.hu, 2022. 10. 05.
Tanulmányi csapatversenyt hirdet középiskolásoknak a Magyar Tudományos Akadémia

telex.hu, 2022. 10. 05.
Molekulaépítők kapták a kémiai Nobel-díjat

trendfm.hu, 2022. 10. 05.
A hamisítványok veszélyeire figyelmeztetnek a Z generációs fiatalok

vg.hu, 2022. 10. 05.
A hitel az új tőke - tektonikus mozgások a fintech szektorban

tv2, Mokka, 2022. 10. 05.
Interjú György Lászlóval a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárával

hírTV, 2022. 10. 05.
Három tudós kapta a kémiai Nobel-díjat

Magyar Nemzet, 2022. 10. 06., 15. oldal
A klikk-kémia ért Nobel-díjat

Somogyi Hírlap, Új Néplap, Zalai Hírlap, Békés Megyei Hírlap, Kelet-Magyarország, Dunaújvárosi Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Tolnai Népújság, Heves Megyei Hírlap, Fejér Megyei Hírlap, Vas Népe, Hajdú-Bihari Napló, 24 óra, 2022. 10. 06., 7. oldal
Kvantumfizikusok kapják a Nobelt

Szabadság, 2022. 10. 06., 4. oldal
Uniós összegek kutatásra, innovációra, digitalizálásra

Szabadság, 2022. 10. 06., 1+3. oldal
Három tudós kapja a kémiai Nobel-díjat

librarius.hu, 2022. 10. 06.
Kémiai Nobel-díj - Ne bonyolítsuk agyon a dolgokat!


marketingpirula.hu, 2022. 10. 06.
Nobel-díj a gyógyszerfejlesztés új kémiai módszereiért


portfolio.hu, 2022. 10. 06.
Egy jó ötlettel még mindig nagyot lehet nőni! - élő interjú a Wise technológiai vezetőjével


startuponline.hu, 2022. 10. 06.
Mi a lehívható tőke a kockázati tőkében és miért lesz fontos a startupoknak a közeljövőben? |


u-szeged.hu, 2022. 10. 06.
Az élettudományok területén széleskörű áttörést hozott a felfedezés, amely Nobel-díjat ért idén


novekedes.hu, 2022. 10. 06.
Áttörést hoz a Nobel-díjas felfedezés több betegség gyógyításában


promenad24.hu, 2022. 10. 06.
Az élettudományok területén széleskörű áttörést hozott a felfedezés, amely Nobel-díjat ért idén


vg.hu, 2022. 10. 06.
Palkovics László: a potenciális recesszión is túl fogunk jutni


vital.hu, 2022. 10. 06.
Rendkívül széles hatású felfedezés kap kémiai Nobel-díjat


mta.hu, 2022. 10. 07.
Nyílt pályázati felhívás a Fiatal Kutatók Akadémiája tagságra - 2023

portfolio.hu, 2022. 10. 07.
Startupból nagyvállalat: több út is létezik, de befektetőre mindig szükség van!

innoportal.hu, 2022. 10. 08.
Európai Bizottság: Magyarország vezeti az innovációs rangsor végét

g7.hu, 2022. 10. 09.
Pénz helyett az ötletük éles kipróbásával lehet a kezdő vállalkozókat pályára állatani

novekedes.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics: Magyarország előrébb lépett a globális innovációs rangsorban

webradio.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics: Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

pestisracok.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics: Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

hirado.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics László: Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

szegedma.hu, 2022. 10. 09.
Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

demokrata.hu, 2022. 10. 09.
Hazánk a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

origo.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics László: Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

sikerado.hu, 2022. 10. 09.
Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban - Sikeradó

hirklikk.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics szerint Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

magyarhirlap.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics: Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

agrotrend.hu, 2022. 10. 09.
Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

index.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics szerint Magyarország a high-tech gyártás élvonalába tartozik

autoszektor.hu, 2022. 10. 09.
Hazánk lehet az autonóm járművek fejlesztésének európai központja

nyugatifeny.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics László hivatalosan bejelentette: Magyarország a világelsők közé került

orientpress.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics: Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

gondola.hu, 2022. 10. 09.
High-tech gyártás - hazánk a világ élvonalában

blikk.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics: Magyarország csúcson jár a high-tech gyártásban

hirtv.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics: Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

promenad24.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics: Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

magyarnemzet.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics László: Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

szoljon.hu, boon.hu, heol.hu, baon.hu, feol.hu, nool.hu, duol.hu, veol.hu, haon.hu, erdon.ro, vaol.hu, sonline.hu, zaol.hu, teol.hu, bama.hu, delmagyar.hu, kisalfold.hu, beol.hu, kemma.hu, szon.hu, 2022. 10. 09.
Palkovics: Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

hir6.hu, 2022. 10. 09.
Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

hiros.hu, 2022. 10. 09.
Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

vg.hu, 2022. 10. 09.
Egyre jobb Magyarország az innovációban

erdon.ro, 2022. 10. 09.
Palkovics: Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

u-szeged.hu, 2022. 10. 09.
Karikó Katalin a Nobel-díj bejelentések után - Egy biológus gondolatai a kutatásról és a tudomány helyzetéről

index.hu, 2022. 10. 10.
Pénzügyi krízishelyzetek kutatásáért ítélték oda a közgazdasági Nobel-díjat

magyarhirlap.hu, 2022. 10. 10.
Megvan, kik kapták a közgazdasági Nobel-díjat idén

portfolio.hu, 2022. 10. 10.
Három amerikai kutató, köztük a volt Fed-elnök nyerte a közgazdasági Nobel-díjat

168.hu, 2022. 10. 10.
Íme a közgazdasági Nobel-díj nyertesei

penzcentrum.hu, 2022. 10. 10.
Itt a hivatalos bejelentés: a bankrendszer megreformálói kapták idén a közgazdasági Nobel-díjat

webradio.hu, 2022. 10. 10.
Három amerikai kutató kapta a közgazdasági Nobel-díjat

hirado.hu, 2022. 10. 10.
Három amerikai kutató kapta a közgazdasági Nobel-díjat

nepszava.hu, 2022. 10. 10.
Három, a pénzügyi válságokkal foglalkozó amerikai kutató kapta a közgazdasági Nobel-díjat

rtl.hu, 2022. 10. 10.
A pénzügyi krízishelyzetek és a bankok szerepének kutatásáért járt az idei közgazdasági Nobel-díj

webradio.hu, 2022. 10. 10.
Szijjártó Berlinben: továbbra is Magyarországnak kell biztosítania Európa legversenyképesebb beruházási környezetét

origo.hu, 2022. 10. 10.
Szijjártó Péter: Továbbra is Magyarországnak kell biztosítania Európa legversenyképesebb beruházási környezetét

Spirit FM, 2022. 10. 10.
Három amerikai kutató kapta az idén a közgazdasági Nobel-díjat

Trend FM, 2022. 10. 10.
Három amerikai kutató kapta az idén a közgazdasági Nobel-díjat

Népszava, 2022. 10. 11., 16. oldal
Nobel-díj a pénzügyi krízishelyzet kutatásáért

webradio.hu, 2022. 10. 11.
NKFIH: Magyarország 2030-ra Európa innovációs élmezőnyébe kerülhet

hir.ma, 2022. 10. 11.
NKFIH: Magyarország 2030-ra Európa innovációs élmezőnyébe kerülhet

preshaz.eu, 2022. 10. 11.
Innovációs Olimpia
"...A Magyar Innovációs Szövetség a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kiemelt támogatásával valamint a Belügyminisztérium Köznevelési államtitkárságának szakmai közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával meghirdeti sorrendben a 32., de ebben a formában az első Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát. Az idei verseny megújult szellemiséggel és jelentősen továbbfejlesztett keretek között fog zajlani. A kiírás szerint a kreatív fiatalok összesen több ötmillió forint jutalmat és költségtérítést kaphatnak, valamint a legeredményesebb felkészítő tanárok és középiskolák szintén kiemelt támogatásban részesülnek - jelentette a Présháznak a Magyar Innovációs Szövetség..."

gondola.hu, 2022. 10. 12.
Országos Tudományos és Innovációs Olimpia

webradio.hu, 2022. 10. 12.
Meghirdették az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát

mti.hu, 2022. 10. 12.
RÖVIDHÍR - Meghirdették az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát

webradio.hu, 2022. 10. 12.
Meghirdették az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát

mti.hu, 2022. 10. 12.
Meghirdették az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát

hirado.hu, 2022. 10. 12.
Meghirdették az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát

behir.hu, 2022. 10. 12.
Meghirdették az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát

zetapress.hu, 2022. 10. 12.
OTIO középiskolásoknak

haon.hu, 2022. 10. 12.
A Debreceni Egyetem a hidrobiológiai szakterület elismert hazai központja

bdpst24.hu, 2022. 10. 12.
Így látja a hamisítványokat a Z-generáció

computerworld.hu, 2022. 10. 12.
Kulcsfontosságú jövőbeli technológiák érkeznek Magyarországra

greendex.hu, 2022. 10. 12.
Tanulmányi versenyt hirdet az MTA, fókuszban a fenntarthatóság - Greendex

minuszos.hu, 2022. 10. 12.
Állítólag Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

kamaraonline.hu, 2022. 10. 12.
Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

innoportal.hu, 2022. 10. 12.
Palkovics szerint Magyarország a világ élvonalába tartozik a high-tech gyártásban

portfolio.hu, 2022. 10. 12.
Hamarosan jön a 13. Infotér konferencia

weborvos.hu, 2022. 10. 12.
Négy kémiatanár vehette át a Richter egymilliós díját

nkfih.gov.hu, 2022. 10. 12.
OTIO középiskolásoknak

nkfih.gov.hu, 2022. 10. 12.
Meghirdették az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát

InfoRádió, Mérleg 15:15, 2022. 10. 12
Összeállítás: November végéig pályázhatnak a középiskolások az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára

Hajdú-Bihari Napló, 2022. 10. 13., 2. oldal
Elismert hazai központ

Észak-Magyarország, 2022. 10. 13., 5. oldal
Miskolcra figyel most a tudományos világ

boon.hu, 2022. 10. 13.
Miskolcra figyel most a tudományos világ

techmonitor.hu, 2022. 10. 13.
Országos Tudományos és Innovációs Olimpia Magyarországon

medicalonline.hu, 2022. 10. 13.
Megújult az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia

infoter.hu, 2022. 10. 13.
Meghirdették az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát

orientpress.hu, 2022. 10. 13.
Országos tudományos és innovációs olimpiát rendeznek Magyarországon

kanizsaujsag.hu, 2022. 10. 13.
A körforgásos gazdaság is fókuszban volt a mai konferencián

zaol.hu, 2022. 10. 13.
Körforgás a gazdaság minden területén

nkfih.gov.hu, 2022. 10. 13.
32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (2022/2023-as tanév)

nkfih.gov.hu, 2022. 10. 13.
Meghirdették az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát

nkfih.gov.hu, 2022. 10. 13.
Megújult az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia

zaol.hu, 2022. 10. 14.
Tudásalapú iparfejlesztéssel erősíthetők Európa védelmi képességei közös európai képességek fejlesztéséhez.

hirtv.hu, 2022. 10. 14.
Gulyás Tibor: A vállalatok 11 ezer kutató-fejlesztő álláshelyet hoztak létre hazánkban

index.hu, 2022. 10. 14.
Célkeresztben az ukrán tudósok támogatása

kisalfold.hu, 2022. 10. 14.
Radar a porszívón: első díjat nyert a Széchenyi István Egyetem innovációja a nemzetközi versenyen

piacesprofit.hu, 2022. 10. 14.
Felkészületlenek a kkv-k jogilag

hírTV, Napi aktuális, 2022. 10. 14.
Interjú Gulyás Tiborral, a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkárával

Trend FM, Reggeli monitor, 2022. 10. 14.
Összeállítás: A szellemi alkotások hatékonyabb hasznosítása érdekében kötött együttműködési megállapodást a KTI Közlekedéstudományi Intézet és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

profitline.hu, 2022. 10. 15.
Többet várnak jogi szolgáltatóktól a hazai KKV szereplők

ng.24.hu, 2022. 10. 16.
A Nőkért és a Tudományért díj 2022-es kitüntetettjei

tisztajovo.hu, 2022. 10. 16.
Két vegyész és egy biológus kapta idén A Nőkért és a Tudományért díjat - Tisztajövő

Innotéka, 2022. október, 9-13. oldal
Jövő nyárra teljesen elkészül a szegedi lézerközpont

Innotéka, 2022. október, 14-15. oldal
Femtobiológiai munkaállomás a szegedi ELI-ben

Innotéka, 2022. október, 18. oldal
Együttműködés az SZTNH és a KTI között

Innotéka, 2022. október, 18. oldal
MIT-program magyar innovátorokkal

Innotéka, 2022. október, 18. oldal
Hazai energetikai innovációk
Szerkesztő: Pazsák Zsófia, Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor. A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (+36 1) 2000-731, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.