XXXII. évf. | 2022. október 4. |17. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagjainkat
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Várható esemény
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Búcsúzunk dr. Antos Lászlótól

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója nagy türelemmel és közismert zárkózottságával viselt betegség után 2022. szeptember 24-én elhunyt. László 1963-ban született Budapesten, a József Attila Gimnáziumban érettségizett 1981-ben. 1981-1986-ig az ELTE TTK fizika szakán végzett, diplomamunkáját a Bécsi Műszaki Egyetemen írta. 1993-ban az ELTÉ-n szilárdtest fizikából doktorált. 1986-1991 között a KFKI-ban kutatóként szilárdtestek szerkezetkutatásával foglalkozott. 1992-től a Magyar Innovációs Szövetségben marketing-kommunikációs és menedzsment feladatokat végzett. 1994-től főtitkárként, majd 2002-től ügyvezető igazgatóként az innováció gondolatának és szervezésének meghatározó személyiséggé vált. 1994-től a Magyar Innovációs Alapítvány, 2004-től a Manager Képzés Alapítvány titkárává választották.
2006-ban Eötvös Loránd-díjban részesült, 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Az innováció területén rendkívül aktív, elkötelezett munkát végzett, több bírálóbizottság tagja volt. Nemcsak személyisége tette őt közkedveltté, munkássága és elhivatottsága is példaértékű. A Magyar Innovációs Szövetség elmúlt harminc évében szerzett elismerése és tekintélye megszerzése érdekében áldozatos munkát végzett. Szinte egész életét meghatározta a Szövetség munkájának irányítása, és programjainak (Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, Magyar Innovációs Nagydíj) szervezése.

2009-ben megnősült, két csodálatos ikergyermek édesapja volt.
A család, László tragikus elvesztésével a nyilvánosság kizárásával próbál megbirkózni, az esetleges részvétnyilvánításokat a Magyar Innovációs Szövetség címére kérjük.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk szíves olvasóinkat, hogy a Magyar Innovációs Szövetség telefonszáma megváltozott. A titkárság ezentúl az alábbi telefonszámon érhető el: +361 2000-731

MISZ elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi ülését 2022. október 5-én tartja, a MISZ új székhelyén (1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.).
Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
 2. 2021. évi beszámoló (mellékletben)
 3. 2021. évi közgyűlés
 4. MISZ 2021. évi Média Díja
 5. Egyebek

EIT Alumni Connect - Fiatal vezetők Európa jövőjéért

2022. szeptember 17-én került megrendezésre Budapesten a MOME-n az EIT Alumni CONNECT című rendezvénye. A rendezvény célja volt az európai fiatal vállalkozók megismertetése néhány olyan fontos területtel, ami tovább segíti a fejlődésüket, illetve hálózat építési lehetőséget biztosítson számukra. Az egész napos programot Anca del Rio az EIT Alumni elnöke és Fülöp József a MOME rektora nyitotta meg. A nap során előadások hangzottak el, illetve pódium beszélgetések folytak a start-up vállalkozások számára releváns témákról.
 • Towards Smart and Inclusive Communities - moderátor Martin Kern az EIT igazgatója
 • Prioritising Breakthroughs with IP and Patenting by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and European Patent Office (EPO) - az EUIPO és az EPO egy-egy vezetője
 • Getting inside the Investor's Mindset: Secrets of a Winning Pitch - Beth Susanne vezető tanácsadó
 • Equity Funding and Responsible Investing by EIT Investor Network - a pódium beszélgetés moderátora Kozma Andrea a CEU InnovationLab igazgatónője volt, résztvevői pedig Chen Shmilo az izraeli 8200 Alumni Association igazgatója és Dr. Mogyorósi Péter a MISZ regionális igazgatója voltak
 • Scaling a Start-up and Launching Innovative Products in International Markets - a pódium beszélgetés részvevői sikeres start-up vállalkozók, illetve az EIT intézmények vezetői voltak
 • Global Futures: Big Tech and the Digital Transformations - a témáról Franziska-J. Klebôn-nal beszélgettek, aki a Microsoft AI for Good vezetője

Fejlesztéspolitikai Akadémia

2022. szeptember 28-án, a Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság szakmai workshopot tartott, jelenléti, valamint online formában. A rendezvényen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Laufer Tamás, alelnök vett részt.

Az eseményen a monitoring bizottsági tagok részletesebben megismerhették és megvitathatták a 2014-2020-as programidőszak eredményeit. Ennek érdekében a 2014-2020-as operatív programok eredményességét, hatékonyságát és hatásosságát vizsgáló 3 értékelést mutattak be az értékelést végző kollégák:

- Szélessáv-fejlesztések és azok használatának értékelése
Az ország 95%-ban teljesedik a legalább 30Mbit/sec cél. 140 projektet indítottak ebből 16 befejeződött 2021. júniusig. A többi 2023 első feléig befejeződik. Hatáselemzés nem történt, de már most látszik, hogy a Megát Gigára kell fejleszteni 21-27-es időszakban.

- Szociális település-rehabilitáció eredményességének értékelése
A programok sikeresen lezajlottak, de a fenttartásukhoz szükséges lesz újabb - lehetőleg- uniós forrásokra. Hatáselemzések itt is későbbre várhatóak.

- A Vidékfejlesztési Program környezeti szempontú eredményeinek bemutatása
Hatalmas forrásokkal támogatták az agrárgazdaságot és főleg a jelentős támogatás miatt fenntartható maradt. Kritikus a földminőség és vízminőség megőrzése a jövőben, így a támogatások jelentős része ehhez kötődik.

További információk: https://www.palyazat.gov.hu/fejlesztespolitikai_akademia

HÍREK | KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGJAINKAT

Név | Nemzetstratégiai Kutatóintézet, NSKI
Tagsorszám | 800
Cím | 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Vezető | Szász Jenő, elnök

Tevékenység:

Az NSKI küldetése a nemzet határokon átívelő újraegyesítését szolgálni. Jelszava: Felelősség és hűség. Az Intézet a magyar örökség korszerű újrafogalmazását, a magyar jövő tudatos építését igyekszik a maga eszközeivel segíteni és a döntéshozók asztalára tenni. Eredményes nemzetstratégia pedig csak egységes magyar nemzeti rendszerben, a Kárpát-medencei tömb - és szórvány -, valamint a diaszpóra-magyarsággal közösen vihető végbe. Ennek elősegítése érdekében hazai és EU-s forrásokból kutatásokat, projekteket vezet az Intézet.

HÍREK | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A szellemi tulajdon lehet az innovatív vállalkozások versenyelőnye

Ahhoz, hogy a szellemi alkotó tevékenység minél elismertebb legyen, az érintetteknek tisztában kell lenniük a szellemitulajdon-védelem lényegével. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának célja, hogy az innovációs és kreatív területeken dolgozók felismerjék a szellemitulajdon-védelem fontosságát és úgy tudják hasznosítani, hogy hazai és nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek. Ezért az SZTNH számos olyan programot indított, amely a szellemi alkotó-, innovációs- és K+F tevékenységet támogatja, emellett gyarapítja a vállalkozások - különösen a kis- és középvállalkozások - iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteit.

A Design Terminallal kötött megállapodás legfőbb törekvése, hogy az innovációs ügynökség programjai által mentorált vállalkozások tudatosabban kezeljék létrehozott szellemi tulajdonukat és megtanulják, hogyan tudják azokat hasznosítani. A vírushelyzet, a jelenleg is zajló háború és az ezek miatt fellépő gazdasági nehézségek ugyanis rávilágítottak arra, hogy a szellemitulajdon-védelemben olyan potenciál van, amely segít újabb gazdasági lehetőségeket kiaknázni és nagyobb segítséget jelent, ha a vállalkozások tudatosan foglalkoznak az oltalomszerzéssel.

Az SZTNH és a Design Terminal között létrejött megállapodás célja, hogy erősítsék az innovatív vállalkozások és a befektetők szellemitulajdon-védelmével kapcsolatos ismereteit; megmutassák, hogy lehet biztonságosan ismertté tenni a hazai innovatív megoldásokat, termékeket és szolgáltatásokat; tudatosítsák az iparjogvédelmi oltalomszerzésben rejlő üzleti lehetőségeket, és szélesebb körnek tegyék lehetővé, hogy kihasználják a hazai és európai uniós oltalomszerzési pályázatok nyújtotta lehetőségeket. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az érdeklődő vállalkozásoknak elkészíti az ingyenesen igénybe vehető szellemivagyon-diagnózist (IP Scan), amely segít megérteni, milyen szellemitulajdon-védelmi eszközökkel érdemes élnie az adott cégnek, és hogyan is kell elvégezni az oltalmazási folyamatot, emellett segítenek tájékozódni az aktuális hazai és nemzetközi iparjogvédelemmel kapcsolatos pályázati lehetőségekről.

További információk az alábbi linken.

Egyre több egyetemistát érdekel a szellemitulajdon-védelem

Már az egyetemen létrejött innovációikat is egyre tudatosabban védik a magyar hallgatok, derül ki az SZTNH 2022 első félévéről szóló adataiból. Tovább folytatódott a hivatal aktív tudatosságnövelő tevékenysége a felsőoktatási intézményekben és a statisztikák szerint ennek köszönhetőn 2021 azonos időszakához képest megháromszorozódott a szellemi tulajdonvédelmi képzéseket távoktatásban elvégző hallgatók száma. A távoktatásban élen járt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 432 hallgatóval, valamint az Eszterházy Károly Egyetem 227 hallgatóval. Ezen kívül a Debreceni Egyetemen (199 hallgató), a Pannon Egyetemen (157 hallgató), a Nyíregyházi Egyetemen (69 hallgató) és a Soproni Egyetemen (32 hallgató) is többeket érdekelt a képzés.

A tanfolyamokon olyan tudást szerezhetnek, amely később vállalkozóként abban segíti őket, hogy minél nagyobb gazdasági előnyük származzon az innovációikból. Így az online képzéseken alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi, illetve alap- és középfokú szerzői jogi tanfolyamokon vehetnek részt. A tananyag során az érdeklődők megismerkednek a szellemi alkotások formáival, oltalmi lehetőségeivel, eljárásokkal és teendőkkel, továbbá választ kapnak olyan kérdésekre is, hogy hol van a helye a szellemi tulajdonnak az innovációs ciklusban, melyek a szellemi tulajdoni jogsértés fajtái, mikor érdemes titokban tartani a kifejlesztett megoldások részleteit vagy hogy miben is tud segíteni egy iparjogvédelmi szakember.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának továbbra is célja, hogy minél több egyetemmel kössön együttműködési megállapodást: ezáltal az intézmények hatékonyabban tudják használni a szellemitulajdon-védelem adta lehetőségeket. Tapasztalat ugyanis, hogy a végzősök munkáinak jelentős része a bemutatás után nem sokkal nemzetközi cégeknél piaci termékként jelenik meg, de abból az ötletgazda nem húz hasznot. A hivatal jelenleg több mint egy tucat egyetemen jelenléti képzésben is oktatja a szerzői jog és iparjogvédelmi oltalomszerzés lehetőségeit és saját szakmai képzéseket is tart alap-, közép- és felsőfokon.

További információk a következő linken.

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Az ELKH Titkárság munkatársát a Science Europe szervezet Horizont Európa munkacsoportja társelnökének választották

Az ELKH kutatóhálózat képviseletében az ELKH Titkárság 2021 óta tagja az európai tudománypolitikai kérdésekkel foglalkozó rangos Science Europe szervezetnek, így jelentős eredményként értékelhető, hogy a Nemzetközi Kabineten dolgozó munkatársunkat idén a szervezet Horizont Európa keretprogrammal foglalkozó munkacsoportjának társelnökévé választották. A munkacsoport célja az uniós kutatási keretprogrammal kapcsolatos legfrissebb információk megosztása és megvitatása a tagszervezetek között, ami jelentősen hozzájárulhat azok pályázati eredményességének növeléséhez. A Science Europe az uniós K+I keretprogram vonatkozásában évente hat alkalommal szervez ülést, lehetőséget biztosítva a 40 tagszervezet számára a legfontosabb szakpolitikai aktualitásokról történő rendszeres egyeztetésre. A társelnöki feladatokat Szepesvári Krisztina, az ELKH Titkárság nemzetközi kapcsolatok szakreferense és Hannele Lahtinen, a Finn Akadémia brüsszeli irodájának vezetője látja el.

További információk: Az ELKH Titkárság munkatársát a Science Europe szervezet Horizont Európa munkacsoportja társelnökének választották

Az ELKH kutatóhálózatból 39 kutató nyert Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat az idei pályázaton

Ünnepélyes keretek között átadták az okleveleket a 2022. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyerteseinek. Az MTA Dísztermében szeptember 15-én megtartott rendezvényen összesen 153 fiatal tehetség, közöttük 39 ELKH-s kutató vehette át a kimagasló tudományos munkáért járó elismerést.

További információk: Az ELKH kutatóhálózatból 39 kutató nyert Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat az idei pályázaton

Hat ELKH-s kutató nyerte el a Bolyai-plakettet 2022-ben

Átadták az elmúlt évek legkiválóbb Bolyai-ösztöndíjas kutatóinak járó Bolyai-plaketteket és Bolyai-emléklapokat az MTA Dísztermében szeptember 15-én megtartott ünnepségen. A Bolyai-plakettet idén elnyert ösztöndíjasok közül hatan az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) kutatói.

További információk: Hat ELKH-s kutató nyerte el a Bolyai-plakettet 2022-ben

Várható esemény

ELTE INNOVÁCIÓS NAP - TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ KONFERENCIA 2022

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Innovációs Központ szervezésében 2022. október 11-12-én kerül megrendezésre az ELTE Lágymányosi Campusán (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Harmónia terem) az ELTE Innovációs Nap - Társadalmi Innováció Konferencia 2022 című rendezvény.

A társadalmi innováció talán eddigi legnagyobb hazai K+F+I seregszemléjének fókuszában a társadalmi innováció különböző területei mellett az egyetemünk által konzorciumvezetőként koordinált Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) eredményeinek bemutatása áll. A konferencia fő célja, hogy a diszciplínában aktív kutatók és piaci szereplők megoszthassák egymással tapasztalataikat, kutatási eredményeiket a társadalmi innováció valamennyi aspektusával kapcsolatban

A rendezvényt Darázs Lénárd, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium tudományos vezetője nyitja meg, a nyitóelőadást Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke tartja. Nico Degenkolb (Goethe-Institut) Culture and Creativity as drivers of Social Innovation című angol nyelvű előadása után Magyar Dániel, a MISZ Felsőoktatási Tagozat vezetője, az ELTE Innovációs Központ igazgatója mutatja be a TINLAB munkáját.

A kétnapos rendezvényen szó lesz a társadalmi innováció multidiszciplináris megközelítéséről és definíciós nehézségeiről a tudományban és a mindennapokban, a digitalizáció társadalmi innovációs aspektusairól, kultúra, kompetencia és humán tőke kapcsolatáról, a társadalmi innovációs ötletek támogatásáról, az életminőséget javító társadalmi innovációk kutatás-fejlesztéséről. Valamennyi előadást kerekasztal-beszélgetés követi.

Az Innovációs Nap ad idén is alkalmat arra, hogy bemutatkozhassanak az év kiemelkedő újító kutatói és hallgatói: az ELTE Innovatív Kutatója elismerést, az Innovatív Hallgatói Ötletpályázat és a PhD kutatási témapályázat díjait Darázs Lénárd általános rektorhelyettes és Scheuer Gyula kancellár adják át az első napon.

Részletes program megtekinthető a következő linken.

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, 2022. október 8-ig.

Pályázati felhívás

IPAR 4.0 SZAKMAI ÉREM 2022

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a szakterületen végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából a 7/2020. (II. 17.) ITM rendeletével alapította meg az Ipar 4.0 szakmai érmet, amelyet először 2020-ban ítéltek oda, másodszor pedig 2021-ben (az átadásra 2021-ben, illetve 2022-ben került sor). Ez alkalommal harmadszor kerül sor a szakmai érem odaítélésére.

Az Ipar 4.0 szakmai érem szervezetek részére adományozható, az Ipar 4.0 átállás során elért jelentős teljesítmények, sikerek - elismeréseként, az alábbi kategóriákban:
 • Ipar 4.0 digitalizációs technológiát sikeresen bevezető, illetve egyéb jelentős, kapcsolódó innovatív tevékenységet megvalósító kis- vagy középvállalkozás;
 • Ipar 4.0 digitalizációs technológiát sikeresen bevezető, illetve egyéb jelentős, kapcsolódó innovatív tevékenységet megvalósító nagyvállalat;
 • Ipar 4.0-hoz kapcsolódó, átfogó, az Ipar 4.0 digitális átállást nagyban segítő oktatási, képzési programot megvalósító szervezet (egyetem vagy vállalat);
 • Ipar 4.0 eredetű jelentős kutatást, fejlesztést vagy innovációt megvalósító szervezet (egyetem vagy vállalat).
Az elismerés adományozását az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség (Ipar 4.0 NTPSz) elnöke kezdeményezi. Évente legfeljebb 4 érem adományozható, kategóriánként 1-1 érem. A 2022. évi elismerés átadása várhatóan 2023 tavaszán ünnepélyes keretek között történik meg.

A pályázatot az Ipar 4.0 Szakmai Érem Adatlap kitöltésével lehet benyújtani. Az Adatlap letölthető az NTPSz honlapjáról. Az Adatlap kitöltésén felül szükséges feltétel továbbá a mellékelt kiegészítő Nyilatkozat csatolása is cégszerűen aláírva.

További információk: Várgedő Tamás (vargedo.tamas@sztaki.hu)

A kitöltött Adatlapot (szerkeszthető word formátumban és cégszerűen aláírt, szkennelt pdf formátumban), továbbá a szükség esetén egyéb csatolni kívánt szakmai anyagokat (pl. videók, csatolmányok) elektronikus adathordozón, postai vagy személyes úton a Szövetség titkárságára kérjük eljuttatni: 1111 Bp. Kende utca 13-17. Várgedő Tamás nevére.

A beérkezési határidő: 2022. december 16. 12:00

További információk a következő linken.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Jeff Bezos: Találd fel és engedd el - Jeff Bezos összegyűjtött írásai - Jaffa Kiadó, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

A 20. sz. utolsó harmadától olyan új, messze kimagasló hősök jelentek meg az emberiség színpadán, amilyenek korábban egyszerűen nem születhettek. Nagy hódítók, birodalomépítők korábban is bőven voltak, de ők nyers erőből, erőltetett ütemű tőke- és vagyonfelhalmozásból, mindezekre támaszkodó szívós terjeszkedéssel szerzett hatalomból építették mind kiterjedtebb, főleg materiális vagyonelemekből álló birodalmukat. Gazdagságuk befolyást hozott, a befolyásuk további gazdagságot, a szerves terjeszkedés természetének megfelelően. Aztán eljött a negyedik ipari forradalom szép új világa, amelyben az addigi hagyományos eszközök helyett 'a híg levegőből' kezdtek vadonatúj ágazatokat, termék- és szolgáltatáscsaládokat építeni, s ezek a 'semmiből jött' új cégbirodalmak kíméletlenül kisöpörték a piacról az azokat addig uraló dinoszauruszokat. Eljött az elektronika-, számítástechnika-, informatika- és távközlés kora, a világot nem is hódító, hanem teremtő tech-óriásoké, s azok csúcsvezetőié. Mint Jeff Bezos is.

"Jeff Bezos (1964) amerikai vállalkozó (abszolút találó új fogalommal sorozatvállalkozó - OP), médiatulajdonos, feltaláló, befektető, számítástechnikus és kereskedelmi űrhajós. Alapítója, elsőszámú vezetője, korábbi elnök-vezérigazgatója az Amazonnak. A Bloomberg's Billionaires Index és a Forbes szerint. a 2022 szeptemberében 136 milliárd US dollárra becsült nettó vagyonával a világ második leggazdagabb embere, míg 2017-2021 között a leggazdagabb volt." írja róla a Wikipedia. A Jaffa ajánlója kiemeli: "1986-ban szerzett summa cum laude diplomát elektromérnöki és számítástechnikai szakon a Princeton Egyetemen. 1999-ben a Time magazin az év emberének választotta."

Ha nem állna előttünk Bezos cégbirodalma a maga teljes valójában, leginkább PR-legendának tarthatnánk. Az ifjú hős, aki egy közönséges kereskedőcégből elindulva az Amazonban létrehozott egy, a végtelenhez konvergáló palettájú, mindenki számára, mindenhol, a legkisebb ügylettel is elérhető kereskedő világcéget, amelyet szinte teljesen az infokommunikáció virtuális terében építettek fel. Bezos mindenek fölé helyezte, hogy remek online élményt nyújtson cége ügyfeleinek, minimális hibalehetőséggel az üzleti kapcsolatokban, és mindenki számára egyszerűen, gyorsan kiismerhető online felülettel. Alapkövetelménnyé tette, hogy minden látogató olyan elégedetten távozzék a honlapjáról, hogy kedve legyen oda ismét visszatérni, és még jó hírét is keltse a cégnek. Szintúgy, hogy a lehető leggyorsabban, hibamentesen, és a lehető legolcsóbban teljesítsék a megrendeléseket, s hogy az egész rendszert folyamatosan úgy fejlesszék, ami még kedvezőbbé teszi használatát az ügyfeleinek.

A Goodreads ajánlójából: "Bezos írásainak ebből a válogatásából - a részvényesekhez intézett egyedülálló és megkapóan eredeti hangvételű éves leveleiből, számos beszédéből és interjújából, amelyek betekintést adnak a hátterébe, a munkájába és elképzeléseinek fejlődésébe - belülről láthatjuk sikerének titkait. Témák széles sorát fogja át az üzleti kérdésektől a közpolitikáig, az innovációtól az emberek aggódásáig a klímaváltozás miatt, s az űrkutatásig, a könyv ritka bepillantást kínál Bezos gondolkodásába a világról, s hogy a jövő merre vihet bennünket. Közvetlen és nagyon is józan stílusban megírva, a könyv mesterképzést kínál az olvasóinak. Minden témafelvetése új gondolkodási módokat kínál napjaink - s még inkább a holnap - kihívásaihoz, s a soha nem lankadó késztetést előbbrelépni, és sohasem pihenni meg a babérokon. Cégvezetőktől a milliókig, akik az Amazon termékeit és szolgáltatásait használják otthonaikban vagy a cégeiknél, megértik az elveket, amelyek meghozták a sikert korunk egyik legfontosabb innovátorának.

A témák közül: • Miért minden a hosszútávról szól? • Mit jelent, hogy számunkra mindenek közepén a fogyasztó áll? • Hogyan indítsunk új vállalkozást, és hozzunk létre jelentős szerves növekedést egy már sikeres cégen belül? • Miért elsőrangú fontosságú a kultúra? • Miért van közeli kapcsolat a bukásra való hajlandóság és az innováció között? • Mit tanított nekünk a Covid?"

Walter Isaacson előszavából (Isaacson számos könyvéről szóltunk itt, mondhatni ő a legnagyobbak egyik legnagyobb életrajzírója): "[A könyvből] ezt az öt leckét tartom a legfontosabbaknak:
1) Koncentrálj hosszú távra. »A hosszú táv a lényeg«fogalmazta meg 1997-ben az első, a részvényeseknek címzett levelében. A hosszú távra szóló üzletpolitika lehetővé teszi a fogyasztói érdekek és a részvényes érdekek kiegyensúlyozását. Rövid távon ez nem feltétlenül lehetséges.
2) Fáradhatatlanul, szenvedélyesen figyelj az ügyfélre. »Legyen a mániánk az ügyfél«.
3) Ne használj Power Pointot meg diavetítős prezentációt. (Miért? Tessék elolvasni! - OP)
4) Koncentrálj a fontos döntésekre. Egy felső vezető azért kapja a fizetését, hogy néhány minőségi döntést hozzon, nem pedig, hogy naponta ezret.
5) Alkalmazd a megfelelő embereket.

Jennifer Aaker - Naomi Bagdonas: Humor, komolyan - Miért számít a humor az (üzleti) élet titkos fegyverének? És hogyan hajthat belőle hasznot bárki, akár te is - Scolar, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

»Ha a humort és a szexet erőltetni kell, akkor már régen rossz!« - ősi joruba közmondás.

De most komolyan: "titkos fegyver"? Aki kicsit is konyít az emberi kapcsolatok kezeléséhez, az ad hoc összejött, egyszerű társasági kapcsolatoktól a kemény szakmai vagy üzleti tárgyalásokig, és azokon is túl, az tudja, hogy a humor az a kenőanyag, amely megfelelően alkalmazva a legcsikorgóbb vitákat, sőt ellentéteket is képes oldani, s hozzásegíteni, hogy az ellentétek oldódjanak és konstruktív eszmecserékké alakuljanak. A nagy varázslat viszont nem pusztán a humor alkalmazásában van, hanem abban, hogy miként tegyük azt, hogy valóban hozza a kívánt hatást: hogyan időzítsük, hogy előállunk vele, ügyesen elhelyezve ott, ahol a feszültség már kezd kontraproduktívvá válni, miként tegyük, hogy természetesen kapcsolódjék a dolgok menetébe, milyen 'kiszerelésben' álljunk elő vele, és így tovább, végig a humor 'alkalmazástechnikai kézikönyvén' - ami természetesen maga e könyv.

"Titkos"? Minden valamennyire is rutinos előadó tudja, hogy ha folyamatosan kell előadnia a mondandóját, minél szárazabb az, annál inkább humort kell beleszőni. Ha eléggé magabiztos, jól elhelyezett vicceket is elsüthet - persze ismétcsak úgy, hogy az természetesen simuljon a szövegbe, némi élénkséggel fűszerezve azt.

Döntő jelentőségű, hogy a humor mindig összefüggések közt érvényesül - vagy épp hal el visszhangtalanul. A szó- és faviccektől, a helyzetkomikumon át számtalan megnyilvánulási módja van. Viccet, humoros történetet jól előadni, ez valódi művészet - s tudni kell ráhangolni a közönséget, hogy 'vevő' legyen a poénokra. Ritka kínos helyzet, ha valaki ontja a vicceket, de nem talál közös hangot a közönségével. Az persze nagy előny, ha az előadó már meg tudta szerettetni magát a hallgatóságával, ha utóbbiak már korábbi tapasztalatból tudják, hogy remek szórakozásban lesz részük.

A Scolar ajánlója idézi Karinthy Frigyes szállóigévé vált mondását: "Humorban nem ismerek tréfát.", s kőkemény tartalom rejlik mögötte: nincs 'kisujjból kirázott' humor, a hatásért nagyon is meg kell dolgozni.

"Humor komolyan" ez szakkönyv a javából. A Scolar ajánlójából idézve: "A humor segít az emberi kapcsolatok kiépítésében és megerősítésében, oldja a feszültségeket, elősegíti az innovációt és növeli a rugalmasságot a mindennapi életben. A téma két tapasztalt szakértője, Jennifer Aaker and Naomi Bagdonas világhírű humoristák tanácsait, viselkedéskutatók eredményeit és komoly cégek vezetőinek történeteit osztják meg az olvasókkal. Felfedik, hogyan működik a humor, és hogyan változtatja meg nemcsak az üzletmenetet, hanem az életet is."

A szerzők önmagukról: "Az elmúlt öt évünket a humor tanulmányozásának szenteltük. Jennifer a Stanford Egyetem magatartáskutató professzoraként elsősorban azt igyekezett feltérképezni, hogy a szándék és a jelentés hogyan befolyásolja az egyéni döntéseket és választásokat. Naomi a felső vezetők és a hírességek innovációs és média-tanácsadójaként az elmúlt évtizedben a vállalati stratégiát próbálta ötvözni az improvizáció és a helyzetkomikum által nyújtott különleges lehetőségekkel.

Emellett a Stanford üzleti karának hallgatói számára kidolgoztuk - és azóta is minden félévben meghirdetjük - a »Humor: Serious Business« c. kurzust. Ezen a világ legambíciózusabb és legokosabb - és persze koffeinnel csurig töltött - elméi elsajátíthatják, miként változtathatják meg a humor és a könnyedség segítségével a jövőbeli vállalatukat és az egész életüket. A hallgatók pontosan ugyanannyi kreditpontot kapnak kurzusunk sikeres teljesítéséért. mint pl. a »Vezetési számvitel« vagy a »Pénzügyi kereskedelmi stratégiák« kurzusokért. Vicces, ugye? Pedig halálosan komoly."

Vicces? "Az elmúlt hat évben közös munkánk során hihetetlen mennyiségű kutatást végeztünk, kísérleteket bonyolítottunk le. Fontos kiemelni:
Kutatásokat végeztünk 166 országban, több mint 1,5 millió fő részvételével, hogy megértsük, hogyan és miért (nem) működik a humor (az általános érvényű válasz felfedezéséért valószínűleg kijár majd a Nobel-díj!- OP), mennyiben tér el a különböző kultúrák humora, milyen kapcsolat van a humor és a társadalmi státusz között.
Rengeteg empirikus kutatást néztünk át a pszichológia, a szociológia, ill. az agykutatás és a biológia területén.
Részt vettünk a világ legjobb komikus intézményeinek képzésén.
Keresztül-kasul bejártuk az USA-t, hogy profi humoristákkal ismerkedjünk meg, akik megosztották velünk bölcsességüket és titkaikat."

Vicces? Azoknak a forrásoknak a felsorolása, amelyeket itt NEM idézünk, hosszabb az idézetteknél. Pokoli sok munkába és tanulásba kerül, ha valaki igazi profi módján akarja kezelni tudni a humor eszköztárát. Viszont nagyon is megéri!

Dr. Locsmándi Csaba, dr. Vasas Gizella: Erdők-mezők gombái - 555 gombafaj fotókkal - Cser Kiadó
Dr. Osman Péter ismertetése

"Könyvünkkel arra vállalkozunk, hogy megismertessük az olvasóval a hazai, gyakori ehető és mérgezőgombafajokat, valamint megtanítsuk felismerésüket." (Forrásmegadás nélküli idézetek könyvből, kiemelések tőlem).
"A gombákat különleges szaporodásuk és táplálkozásuk miatt az élővilág különálló csoportjának tekintik."

Több gombafaj van erdőn és mezőn, kedves Olvasó, mintsem gondolnád - hacsak nem vagy hivatásos gombász, vagy rajongója ezeknek a rendkívüli élőlényeknek. »Élőlények« - mert mi is a gomba? Bármilyen meghökkentőnek is tűnik, mintha egyszerűbb lenne megmondani, mi nem a gomba. "Egyszerű és közérthető megfogalmazásban: gomba ami nem növény, nem állat, nem kékmoszat és nem baktérium. Szakszerűbben: a gombák valódi sejtmagvas, klorofill nélküli, szerves anyagokkal táplálkozó (heterotróf) élőlények. Nagyon változatos csoport, nem egységes származású." (Idézetek forrása: https://hu.wikibooks.org/wiki/Gomba/Mi_a_gomba%3F.) A gombák alapvető tulajdonságaikban különböznek a növényektől és az állatoktól, de mivel sokáig növényeknek tartották őket, így oktatásuk a növénytani tanszékekhez és tantárgyakhoz kötődik napjainkban is. A gombákkal foglalkozó tudomány a mikológia." (Kiemelések tőlem).

Jól képzett mikológusoktól eltekintve, a legmeglepőbb, milyen keveset tudunk róluk annak ellenére, hogy hányféleképp kapcsolódnak az életünkhöz.

Vannak persze a nyilvánvaló ínyenc találkozások, egy remek gombapörkölttől, gombás rizottón és különféle rántottgombákon át a kulinária gombával koronázott csúcsaiig - és azon túl. Nehéz felfogni: úgy mondják, egy termetes-szép, kifogástalan szarvasgomba ára vetekszik egy kisebb családi autóéval, s a 'vadászata' sem akármi: jól betanított kutyák és sertések szó szerint kiszagolják a földben a kincset.

"A gombafajok számát pontosan nem ismerjük. Naponta fedeznek fel új fajokat. Többen vállalkoztak a gombafajok számának becslésére, ebből a legelterjedtebb vélemény szerint 1,5 millió körül lehetnek. Az ismert fajok száma 70 000 körül van, ebből közel 30 000 nagygomba. (Idézetek innentől a könyvből)

A gombák alapvető szerepet játszanak a Föld életében, lévén az elhalt szerves anyag legfőbb lebontói a baktériumokkal együtt. Emellett az emberek életében is napi szerephez jutnak. Különböző csoportjaikkal mindennap találkozhatunk: élesztőgombák segítségével készül a kenyér, de a sör és a bor is; gombák a penészek is; a gyógyításban használt antibiotikumokat is gombák segítségével állítják elő; ugyanakkor megbetegedéseket vagy mérgezéseket is okozhatnak. A gombákat egyre szélesebb körben hasznosítja az élelmiszer- és a gyógyszeripar is."

A nyálkagombák kivételével a nagygombák gombafonalakból (hifákból) épülnek fel. Ezek a fonalak kötegeket (micéliumot, tenyésztestet) alkotnak, melyek átszövik az aljzatot (talaj, fa, stb.) amelyben élnek. Ha párhuzamba állítjuk (analógiával) a növényekkel, akkor ez a tenyésztest felel meg az egész növénynek.

A tenyésztest az esetek nagy részében szabad szemmel nem látható, és a többi rész is az aljzatban rejtőzik. A nagygombák ivaros szaporodásához nélkülözhetetlen a termőtest. Ezt nevezi a köznyelv »gombának«. A termőtest a növények termésének felel meg, az előbbi analógiával élve.

Vagyis, amit a nagygombából láthatunk, az mindössze a termőtest, mely csupán az ivaros szaporodás időszakában, kedvező körülmények között fejlődik ki, míg maga a gomba (a tenyésztest) több évig és folyamatosan megtalálható az aljzatban."

"A könyvben bemutatott 555 gombafaj (ebből 371 színes felvételen is) felöleli mindazokat a Magyarországon megtalálható, feltűnő, elsősorban közepes és nagy termetű fajokat, amelyekkel az erdőt, mezőt járva gyakran találkozhatunk. Valamennyi étkezési szempontból fontos gomba és mérgező párja is szerepel a könyvben, továbbá megtalálható a hivatásos szakellenőri tanfolyamokon oktatott összes gombafaj is.

A gombákat természetes élőhelyükön, a lényeges bélyegeket kiemelve, gyönyörű fotókkal illusztrálva mutatjuk be.
 • A könyv belső borítóján rajzos, szemléletes ábrák könnyítik meg a gombafajok beazonosítását, a legfontosabb gombacsoportok elkülönítését.
 • Az egyes gombafajok leírása tömör és lényegre törő. Határozás szempontjából a legfontosabb tulajdonságokat vastag betűvel emeltük ki.
 • A leírások melletti ikonok egyértelműen jelzik a gombák étkezési értékét, gyógyhatását, árusíthatóságát, védettségét, előfordulási helyét és idejét. Külön ikonnal hívjuk fel a figyelmet a hasonló gombafajok oldalszámára.
 • A könyvben az összes hazánkban védett (58) és árusítható (74) gombafaj megtalálható, sőt külön-külön névjegyzékben is szerepelnek."

Bart Dániel: Az arany folyam - A sör életrajza - Corvina, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

"Annyi a világ, amennyit beletöltesz" - minden idők egyik legostobább reklámja (szerintem!)
"Hogyan jutottunk el a kőkorsókban erjesztett árpalétől az india pale ale-ig, a sumér Ninkaszihoz írt ódától a tévéreklámokig? Mi köze a sörnek az azincourt-i csatához és a reformációhoz? Mit léptek a hollandok a Hansa-szövetség ellen, és hogyan győzte le a beer az ale-t? Mi az a gruit, és mit jelent a sörharag? Hogyan született a modern craft-beer? Bart Dániel sörtörténeti alapvetése izgalmas, mint egy történelmi krimi, alapos, mint egy gasztronómiai szakkönyv, finom humorral operál, mint egy elegáns angol nagyregény. Mégsem mondhatjuk, hogy letehetetlen: muszáj néha megszakítani az olvasását - pont annyi ideig, amíg az ember kiönti a sört a pohárba." A Corvina ajánlójából (Kiemelések tőlem)

Húszezer évvel ezelőtt - Bart elbeszélése szerint - őseink a véletlennek köszönhetően "világraszóló felfedezést tettek. Ha a mézet vízzel keverik és kint hagyják a napon, hamar bódító ital lesz belőle, ami nem csak jóllakat, de a szellemet is felszabadítja. Megkóstolták a természet adta első sört - a méhsört, amit észak-európai utódaik még évezredekkel később is előszeretettel fogyasztanak majd." (Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.) Az ember pedig ott állt, kissé kapatosan, egy máig is bontakozó-gazdagodó új világ küszöbén: a sörök világáén. Óriási gazdagság szakadt ránk ezzel - legalább is a sörivókra, s szintúgy mindenkire, akik megélhetést találtak maguknak abban, hogy kielégítik mások sör iránti szomját.

"Ha végighúzzuk az ujjunkat az európai sör történetén, akkor Európa kulturális érésének folyamatát simítjuk végig - annak az évezredeken át tartó epikus küzdelemnek a történetét, melynek során Európa különféle identitásai, vallásai és kultúrái végül - talán lehet ilyet mondani - összeolvadtak egy úgynevezett »európai kultúrává«".

Sör és ember: együtt fejlődtek, ahogy az ember apránként kitanulta a »serital« készítésének bűvös mesterfogásait, felfedezte a sörök univerzumának "hihetetlen változatosságát és sokrétűségét, s máig is lenyűgözőnek találjuk azt a szellemi, technológiai és spirituális pályát, amit az ember leghűségesebb itala és tudatmódosítója bejárt mellettünk az elmúlt évezredekben. Ha csak nagy vonalakban végig akarjuk járni ezt az utat, akkor el kell fogadnunk, hogy a »sör« nem a mi kedvenc söreink szűk klubja, hanem széles folyam, ami a ködgomolyos ősidőkből hömpölyög elő az idők síkságára, és már akkor hatalmas, amikor először megpillantjuk i. e. 8-10 000 környékén Mezopotámiában, Egyiptomban vagy Kínában. Sörnek hívunk tehát minden erjesztett alkoholtartalmú italt, amit az emberiség valaha összekotyvasztott, és nem bor és nem párlat, és ebbe beletartozik az a darabos kenyérlé, amit először megismerünk az írott történelemből, s az északi népek mézből erjesztett itala, amiben se maláta, se komló nem volt. És beletartozik az ősmagyarok erjedt joghurtra emlékeztető kölessöre, a zuluk sűrű alkoholos cirokkásája, az aztékok nyállal erjesztett kukoricapempője ugyanúgy, ahogy a 10%-os, mahagóni csillogású, nemes apátsági dubbel is. És persze beletartozik az a pótanyagos, ízetlen és haszontalan folyadék, amit a huszonegyedik századi átlagfogyasztó kap a globális élelmiszeripartól."

"A sör valamilyen formában évezredek óta hű társa az emberiség mindennapjainak, és ma is annyira magától értetődőnek vesszük a jelenlétét, hogy legtöbben egy pillanatra sem állunk meg, hogy elmerengjünk rajta. A sör homályos tükör, melyben első látásra fel sem ismerjük magunkat, de ha alaposabban megnézzük, akkor lassan feltárja az évezrednyi tudást, amit rólunk, emberekről felhalmozott. E könyv célja, hogy kézen fogja az olvasót és rávezesse a homályos tükör mögött induló, kanyargós útra."

"Az alkoholt övező kultúra messze túlmutat az alkohol fogyasztását szabályozó kulturális szabályokon. Úgy fest, az alkoholkultúra fejlődésére két fő emberi törekvés fejti ki hatását. Az egyik szándék az alkoholfogyasztás veszélyeinek minimalizálása, a másik az alkohol nyújtotta spirituális erőforrások minél hatékonyabb kiaknázása. A kellemetlen rész tompítása, a kellemes rész erősítése.

A korai kultúrákat és sörkultúrákat vizsgálva nyilvánvaló, hogy az alkohol fogyasztása fontos spirituális szerepet kapott mindegyikben. A legtöbb eredetmítosz megegyezik abban, hogy a szent ital alapanyagát adó növényt, az elkészítési eljárást, a fermentáció csodáját az égiektől kapták, akik így akartak segíteni a földön élő embereknek. A természetfeletti mítoszokban gyökeredző sörök sokféleképp segítettek az embernek - lehetővé tették, hogy láthatatlan birodalmakban tegyenek utazásokat, hogy őseikkel vagy más túlvilági lényekkel kommunikálhassanak, és segítséget kérhessenek tőlük, hogy visszatérjenek a kultúrájukra jellemző tudás gyökereihez, megerősítve identitásukat.

SAJTÓSZEMLE

innoteka.hu, 2022. 09. 19.
Hatalmas siker a tudományos Európa Bajnokságon
"...Az Európa Unió által évente szervezett, legrangosabb tehetség-kutató verseny döntőjét, az EU Fiatal Tudósok Versenyét - melyre a világ 35 országából 65000 fiatal közül kiválasztott középiskolai fiatalok érkeztek - az idén szeptember 13-18. között rendezték meg a hollandiai Leidenben. A 14-20 év közötti fiatalok között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2021/2022. évben megrendezett Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny három első díjas pályázatának készítője képviselhette..."

mernokkocsma.hu, 2022. 09. 19.
Hatalmas siker a tudományos Európa Bajnokságon

techmonitor.hu, 2022. 09. 19.
Hatalmas siker a tudományos Európa Bajnokságon

businessonline.hu, 2022. 09. 19.
Hatalmas siker a tudományos Európa Bajnokságon

webradio.hu, 2022. 09. 19.
Kutatók éjszakája - Megnyitja kapuit a látogatók előtt a Humán Tudományok Kutatóháza

hir.ma, 2022. 09. 19.
Megnyitja kapuit a látogatók előtt a Humán Tudományok Kutatóháza

hirado.hu, 2022. 09. 19.
Megnyitja kapuit a látogatók előtt a Humán Tudományok Kutatóháza

sikerado.hu, 2022. 09. 19.
Nézzen be a Humán Tudományok Kutatóházába - Sikeradó

budaorsiinfo.hu, 2022. 09. 19.
Kutatók éjszakája - Megnyitja kapuit a látogatók előtt a Humán Tudományok Kutatóháza

dehir.hu, 2022. 09. 19.
Idén is meghirdették a Gábor Dénes-díj felhívását

itcafe.hu, 2022. 09. 19.
Kutatók Éjszakája a SZTAKI-ban - IT café Mérleg hír

portfolio.hu, 2022. 09. 19.
Búcsút int a forintnak, és euró-alapú működésre áll át az OXO Technologies

qubit.hu, 2022. 09. 19.
Ezekben a tudományos ügyekben ítélte el Magyarországot az Európai Parlament

szoljon.hu, boon.hu, heol.hu, baon.hu, feol.hu, nool.hu, duol.hu, veol.hu, haon.hu, erdon.ro, vaol.hu, sonline.hu, zaol.hu, teol.hu, bama.hu, delmagyar.hu, kisalfold.hu, beol.hu, kemma.hu, szon.hu, 2022. 09. 19.
Megnyitja kapuit a látogatók előtt a Humán Tudományok Kutatóháza

medicalonline.hu, 2022. 09. 19.
Megnyitja kapuit a látogatók előtt a Humán Tudományok Kutatóháza

u-szeged.hu, 2022. 09. 19.
Előadást tart dr. Karikó Katalin a Tang-díjasok Mester Fórumán

vallalkozoinegyed.hu, 2022. 09. 19.
Az önkéntes műnyilvántartás és a vállalati szellemivagyon-gazdálkodás - Vállalkozói Negyed

szoljon.hu, boon.hu, heol.hu, baon.hu, feol.hu, nool.hu, duol.hu, veol.hu, haon.hu, erdon.ro, vaol.hu, sonline.hu, zaol.hu, teol.hu, bama.hu, delmagyar.hu, kisalfold.hu, beol.hu, kemma.hu, szon.hu, 2022. 09. 20.
Páratlan lehetőséget kínál hazánknak a digitális fejlődés

hirextra.hu, 2022. 09. 20.
Hatalmas siker a tudományos Európa Bajnokságon

szellemitulajdon.hu, 2022. 09. 20.
EU Fiatal Tudósok Versenye 33. alkalommal - 2022, Leiden

szoljon.hu, boon.hu, heol.hu, baon.hu, feol.hu, nool.hu, duol.hu, veol.hu, haon.hu, erdon.ro, vaol.hu, sonline.hu, zaol.hu, teol.hu, bama.hu, delmagyar.hu, kisalfold.hu, beol.hu, kemma.hu, szon.hu, 2022. 09. 20.
Magyar kutatóintézet ötlete váltaná ki az olajat a műanyaggyártásban

hirek.prim.hu, 2022. 09. 20.
Azt vizsgálják az IVSZ MENTA konferencián, hogyan hat a válság a digitális gazdaságra

index.hu, 2022. 09. 20.
Környezetkímélő műanyag-alapanyagot fejlesztenek a magyar kutatók

mmonline.hu, 2022. 09. 20.
Brutális összeget hozhatna az országnak a digitalizáció

mta.hu, 2022. 09. 20.
Várják a nevezéseket a Rátz Tanár Úr Életműdíjra

novekedes.hu, 2022. 09. 20.
Két régiós ország már kikerült a közepes fejlettség csapdájából

webradio.hu, 2022. 09. 20.
TIM: biológiailag lebomló polimereket fejleszthetnek ki magyar kutatók

hirado.hu, 2022. 09. 20.
TIM: biológiailag lebomló polimereket fejleszthetnek ki magyar kutatók

ma.hu, 2022. 09. 20.
TIM: biológiailag lebomló polimereket fejleszthetnek ki magyar kutatók

profitline.hu, 2022. 09. 20.
Lebomló műanyagot fejleszthetnek magyar kutatók

InfoRádió, Mérleg 15:15, 2022. 09. 20.
Összeállítás: Innovatív, biológiailag lebomló polimerek fejlesztésébe kezdett a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatóintézet

Computerworld, 2022. 09. 21., 7. oldal
Digitalizálódó vállalatok vezetői az IVSZ elnökségében

Computerworld, 2022. 09. 21., 8. oldal
IVSZ MENTA 2022

IT- Busines, 2022. 09. 21., 6-10. oldal
Nem megy az elmozdulás
Digital Economy and Society Index (Desi) 2022

IT- Busines, 2022. 09. 21., 74-75. oldal
Fókuszba került az MI és a kvantumtechnológia

IT- Busines, 2022. 09. 21., 24-25. oldal
Első számú üzleti kockázat: kiberbiztonság

IT- Busines, 2022. 09. 21., 32. oldal
Stabilitás a fejlődésben

IT- Busines, 2022. 09. 21., 68-69. oldal
Elállt a pénzeső a fintech-szektorban

dehir.hu, 2022. 09. 21.
Kutatói ötleteket támogatnak a Debreceni Egyetemen

unideb.hu, 2022. 09. 21.
Fókuszban a hasznosítás: kutatói ötleteket támogat az egyetemi innovációs alap

digitalhungary.hu, 2022. 09. 21.
Egészséginformatikai, kiberbiztonsági, pénzügyi és innovációs területekről érkeztek az idei Gyurós-díjasok

digitrendi.hu, 2022. 09. 21.
Ők az idei Gyurós Tibor díjazottak

prim.hu, 2022. 09. 21.
Megvannak az idei Gyurós Tibor-díjazottak

bitport.hu, 2022. 09. 21.
Átadták az idei Gyurós Tibor-díjakat - Bitport - Informatika az üzlet nyelvén

itcafe.hu, 2022. 09. 21.
Átadták a Gyurós Tibor-díjakat - IT café Mérleg hír

webradio.hu, 2022. 09. 21.
A szellemi tulajdon lehet az innovatív vállalkozások versenyelőnye

hir.ma, 2022. 09. 21.
A szellemi tulajdon lehet az innovatív vállalkozások versenyelőnye

figyelo.hu, 2022. 09. 21.
A szellemi tulajdon versenyelőny

profitline.hu, 2022. 09. 21.
A szellemi tulajdon lehet az innovatív vállalkozások versenyelőnye

ado.hu, 2022. 09. 21.
A szellemi tulajdon lehet az innovatív vállalkozások versenyelőnye - Adó Online

orientpress.hu, 2022. 09. 21.
A szellemi tulajdon lehet az innovatív vállalkozások versenyelőnye

penzcentrum.hu, 2022. 09. 21.
A jó ötlet is könnyen elveszhet emiatt: kulcsfontosságúak lehetnek ezek a jogi ismeretek

trendfm.hu, 2022. 09. 21.
Szellemi tulajdon: versenyelőny lehet a vagyonfelmérés

computerworld.hu, 2022. 09. 21.
Azt vizsgálják az IVSZ MENTA konferencián, hogyan hat a válság a digitális gazdaságra

computerworld.hu, 2022. 09. 21.
Az innováció és együttműködés a fejlett drónökoszisztéma alapja

hirek.prim.hu, 2022. 09. 21.
Az innováció és együttműködés a fejlett drónökoszisztémia alapja

delmagyar.hu, 2022. 09. 21.
Tehetséges fiatal fejlesztők az agráriumban

szoljon.hu, boon.hu, heol.hu, baon.hu, feol.hu, nool.hu, duol.hu, veol.hu, haon.hu, erdon.ro, vaol.hu, sonline.hu, zaol.hu, teol.hu, bama.hu, delmagyar.hu, kisalfold.hu, beol.hu, kemma.hu, szon.hu, 2022. 09. 21.
Tehetséges fiatal fejlesztők az agráriumban

demedia.hu, 2022. 09. 21.
Fókuszban a hasznosítás: kutatói ötleteket támogat az egyetemi innovációs alap
Link

millasreggeli.hu, 2022. 09. 21.
Komoly adókedvezményekkel is járhat a kutatás-fejlesztés • Millásreggeli - a gazdasági muppet show

szoljon.hu, boon.hu, heol.hu, baon.hu, feol.hu, nool.hu, duol.hu, veol.hu, haon.hu, erdon.ro, vaol.hu, sonline.hu, zaol.hu, teol.hu, bama.hu, delmagyar.hu, kisalfold.hu, beol.hu, kemma.hu, szon.hu, 2022. 09. 21.
Biológiailag lebomló polimereket fejleszthetnek ki magyar kutatók

startuponline.hu, 2022. 09. 21.
A szellemi tulajdon lehet az innovatív vállalkozások versenyelőnye |

weborvos.hu, 2022. 09. 21.
Várják a nevezéseket a Rátz Tanár Úr Életműdíjra

zaol.hu, 2022. 09. 21.
Kutatók éjszakája: tizenöt programmal készül a Zalaegerszegi Egyetemi Központ

folyoiratok.oh.gov.hu, 2022. 09. 21.
Hatalmas siker a tudományos Európa Bajnokságon

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2022. 09. 21.
Interjú Szmollár Katalinnal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innováció támogatási Főosztályának vezetőjével

Magyar Nemzet, 2022. 09. 22., 14. oldal
Versenyelőny kovácsolható a szellemi tulajdonból

Észak-Magyarország, 2022. 09. 22., 5. oldal
Együttműködés a szellemi alkotásokért

szoljon.hu, boon.hu, heol.hu, baon.hu, feol.hu, nool.hu, duol.hu, veol.hu, haon.hu, erdon.ro, vaol.hu, sonline.hu, zaol.hu, teol.hu, bama.hu, delmagyar.hu, kisalfold.hu, beol.hu, kemma.hu, szon.hu, 2022. 09. 22.
Egészséginformatikai, kiberbiztonsági, pénzügyi és innovációs területekről érkeztek

semmelweis.hu, 2022. 09. 22.
Orbán Gábor: számos büszkeségre okot adó érték is összeköti a Semmelweis Egyetemet és a Richtert

bdpst24.hu, 2022. 09. 22.
A Digitális Kereskedelmi Szövetség új szintre emeli a magyar e-kereskedelmet

mmonline.hu, 2022. 09. 22.
Így pörgetnék fel a hazai e-kereskedelem nemzetközi terjeszkedését

computerworld.hu, 2022. 09. 22.
Elkészült a hazai e-kereskedelem nemzetközi terjeszkedésének fellendítését célzó stratégia

demedia.hu, 2022. 09. 22.
Tudomány Ünnepe a DE BTK-n

keol.hu, 2022. 09. 22.
Kecskemét Online - Dél-alföldi Innovációs Díj 2022 - pályázat

vg.hu, 2022. 09. 22.
Innováció a világban: országok és régiók eredményei

tehetseg.hu, 2022. 09. 22.
Magyar fiatalok sikerei a tudományos Európa Bajnokságon

Kossuth Rádió, Krónika 15:00, 2022. 09. 22.
Szijjártó Péter szerint az amerikai beruházások segítik, hogy fenntartható maradjon a magyar gazdasági növekedés

oktatas.hu, 2022. 09. 23.
Hatalmas hazai siker a Fiatal Tudósok Európai Versenyén
mta.hu, 2022. 09. 23.
Ismét vendégkutatókat vár a Magyar Tudományos Akadémia

pecsistop.hu, 2022. 09. 23.
Szeptember végén újra Kutatók Éjszakája a Pécsi Tudományegyetemen

innoportal.hu, 2022. 09. 23.
OTKA-pályázat: 12,7 milliárd forintot kapnak alapkutatási projektek

mandiner.hu, 2022. 09. 23.
Újabb innovációs csúcs: 18 százalékkal több jutott kutatás-fejlesztésre

kkvmagazin.com, 2022. 09. 24.
Megvannak az idei Gyurós Tibor-díjazottak

bama.hu, 2022. 09. 24.
Szeptember végén ismét megleshetjük a kutatókat

infostart.hu, 2022. 09. 24.
Újfajta számítástechnikai rendszerek alapjául szolgáló felfedezést tettek

pannonrtv.com, 2022. 09. 24.
Tudóstalálkozó Szabadkán

innoportal.hu, 2022. 09. 25.
Tíz kutatás részesül támogatásban az Élvonal programban

hirosveny.hu, 2022. 09. 25.
Pályázni lehet a Dél-alföldi Innovációs Díjra

minuszos.hu, 2022. 09. 26.
Megvannak az idei Gyurós Tibor-díjazottak ? mínuszos.hu

technokrata.hu, 2022. 09. 26.
Ingyenes jelentkezés a világ első számú AI és analitikai konferenciájára

profitline.hu, 2022. 09. 26.
Első befektetési körét zárta a dinamikusan növekvő diákkedvezményes startup

webradio.hu, 2022. 09. 26.
Újabb támogatások segítik a vállalkozások és kutatók bekapcsolódását nemzetközi programokba

hir.ma, 2022. 09. 26.
Újabb támogatások segítik a vállalkozások és kutatók bekapcsolódását nemzetközi programokba

sikerado.hu, 2022. 09. 26.
A nemzetközi programokba bekapcsolódást támogatják - Sikeradó

magyarhirlap.hu, 2022. 09. 26.
Újabb támogatások segítik a vállalkozások és kutatók bekapcsolódását nemzetközi programokba

profitline.hu, 2022. 09. 26.
Újabb támogatások segítik a vállalkozások és kutatók bekapcsolódását nemzetközi programokba

computerworld.hu, 2022. 09. 26.
Újabb támogatások segítik a vállalkozások és kutatók bekapcsolódását nemzetközi programokba

szoljon.hu, boon.hu, heol.hu, baon.hu, feol.hu, nool.hu, duol.hu, veol.hu, haon.hu, erdon.ro, vaol.hu, sonline.hu, zaol.hu, teol.hu, bama.hu, delmagyar.hu, kisalfold.hu, beol.hu, kemma.hu, szon.hu, 2022. 09. 26.
Újabb támogatások segítik a kutatók versenyképességét

likebalaton.hu, 2022. 09. 26.
Kutatók Éjszakája a Balatonnál

uzletihirszerzes.hu, 2022. 09. 26.
Üzleti hírszerzés - FINTECHSHOW 6.0: Kódban a jövőnk? Bankokból tech cégek?

esemenymenedzser.hu, 2022. 09. 26.
FINTECHSHOW 6.0: Kódban a jövőnk? Bankokból tech cégek?

webradio.hu, 2022. 09. 26.
Palkovics László: a versenyképesség egyre inkább a technológiai fejlettség függvénye

hirtv.hu, 2022. 09. 26.
Palkovics László: a versenyképesség egyre inkább a technológiai fejlettség függvénye

hirado.hu, 2022. 09. 26.
Palkovics László: A versenyképesség egyre inkább a technológiai fejlettség függvénye

magyarhirlap.hu, 2022. 09. 26.
Kéz a kézben jár a technológia és a versenyképesség

gondola.hu, 2022. 09. 26.
Kéz a kézben jár a technológia és a versenyképesség

szoljon.hu, boon.hu, heol.hu, baon.hu, feol.hu, nool.hu, duol.hu, veol.hu, haon.hu, erdon.ro, vaol.hu, sonline.hu, zaol.hu, teol.hu, bama.hu, delmagyar.hu, kisalfold.hu, beol.hu, kemma.hu, szon.hu, 2022. 09. 26.
Palkovics: a versenyképesség egyre inkább a technológiai fejlettség függvénye

infostart.hu, 2022. 09. 26.
Palkovics László elárulta, miért lesz a legjobbak között idén a magyar gazdaság

InfoRádió, Esti hírek, 2022. 09. 26.
A versenyképességet egyre inkább a tudomány és a technológia fejlettsége, az innovációs eredmények gyakorlati alkalmazása határozza meg, mondta Palkovics László

m1, Híradó M1 16:00, 2022. 09. 26.
Egy ország fejlettségét a technológia és a tudomány versenyképessége határozza meg, mondta Palkovics László

orientpress.hu, 2022. 09. 27.
Újabb támogatás segíti a hazai kutatás-fejlesztési eredmények iparjogvédelmét

webradio.hu, 2022. 09. 27.
KIM: újabb támogatás segíti a hazai kutatás-fejlesztési eredmények iparjogvédelmét

hirado.hu, 2022. 09. 27.
KIM: Újabb támogatás segíti a hazai kutatás-fejlesztési eredmények iparjogvédelmét

agrarszektor.hu, 2022. 09. 27.
Nagy változás előtt az európai agrárium: ez vár a termelőkre a következő években

figyelo.hu, 2022. 09. 27.
A közlekedésben is fontos a szellemi tulajdon védelme

hajdupress.hu, 2022. 09. 27.
Rendhagyó Kutatók Éjszakája az Agórában

index.hu, 2022. 09. 27.
Szijjártó Péter szerint kétszer is a feje tetejére állt a világgazdaság

innoportal.hu, 2022. 09. 27.
A szellemi tulajdon lehet az innovatív vállalkozások versenyelőnye

jogaszvilag.hu, 2022. 09. 27.
Újabb támogatás segíti a hazai kutatás-fejlesztési eredmények iparjogvédelmét

portfolio.hu, 2022. 09. 27.
Megnőtt a kockázatitőke-befektetések száma Magyarországon

szon.hu, 2022. 09. 27.
Kutatók éjszakája, a tudomány estéje az egészségtudományi karon

vg.hu, 2022. 09. 27.
Elérhető lesz 2024-ben a négyszázalékos növekedés

webradio.hu, 2022. 09. 27.
Szijjártó: a kormány feladata, hogy az ország kimaradjon a recesszióból

zetapress.hu, 2022. 09. 27.
11. JVSZ Makro Konferencia

bdpst24.hu, 2022. 09. 27.
Nehéz időszak után egy-másfél év múlva jöhet a növekedés

profitline.hu, 2022. 09. 27.
Nehéz időszak után egy-másfél év múlva jöhet a növekedés

agroinform.hu, 2022. 09. 27.
Nezéh időszak vár ránk, a szakértők szerint ennyi idő múlva jöhet a növekedés

m1, Ma este, 2022. 09. 27.
Interjú Jamrik Péterrel, a Gábor Dénes-díj alapítójával

Magyar Mezőgazdaság, 2022. 09. 28., 4. oldal
Szeptember 30.: Kutatók Éjszakája

Magyar Mezőgazdaság, 2022. 09. 28., 52. oldal
Gábor Dénes-díj 2022

Somogyi Hírlap, 2022. 09. 28., 2. oldal
Pályadíjat kapott a kaposvári tanár

mandiner.hu, 2022. 09. 28.
Soha nem költött még Magyarország annyit kutatás-fejlesztésre, mint 2021-ben

civishir.hu, 2022. 09. 28.
Svájc pár napra beköltözik Debrecenbe

g7.hu, 2022. 09. 28.
Mély válság fenyegeti a kockázatitőke-piacot Kelet-Közép-Európában

infotatabanya.hu, infonyiregyhaza.hu, infopapa.hu, infoesztergom.hu, 2022. 09. 28.
Tovább erősödött Magyarország innovációs teljesítménye az Európai Bizottság jelentése szerint

index.hu, 2022. 09. 28.
Magyarország javított az Európai Bizottság jelentése szerint - 2022-09-28 16:29:00

jarmuipar.hu, 2022. 09. 28.
Jelölteket várnak a Gábor Dénes-díjra

magyarmezogazdasag.hu, 2022. 09. 28.
A Kutatók Éjszakája idén is felejthetetlen élmény lesz

mta.hu, 2022. 09. 28.
A cél a tudomány iránti bizalom erősítése és a fiatalok megszólítása - Miskolcon találkoztak az MTA területi bizottságainak elnökei

hirado.hu, 2022. 09. 28.
Idén minden korábbinál több program várja az érdeklődőket a Kutatók éjszakáján

kultura.hu, 2022. 09. 28.
Kutatók éjszakája - Idén minden korábbinál több program várja az érdeklődőket - kultúra.hu

magyarhirlap.hu, 2022. 09. 28.
Minden korábbinál több programmal várja az érdeklődőket a Kutatók Éjszakája

ma.hu, 2022. 09. 28.
Idén minden korábbinál több program várja az érdeklődőket a Kutatók éjszakáján

medicalonline.hu, 2022. 09. 28.
Minden korábbinál több program az idei Kutatók éjszakáján

pharmaonline.hu, 2022. 09. 28.
Kutatók éjszakája: minden eddiginél több programmal várják az érdeklődőket

webradio.hu, 2022. 09. 28.
Tovább erősödött Magyarország innovációs teljesítménye az Európai Bizottság jelentése szerint

hir.ma, 2022. 09. 28.
Tovább erősödött Magyarország innovációs teljesítménye az Európai Bizottság jelentése szerint

hirado.hu, 2022. 09. 28.
Tovább erősödött Magyarország innovációs teljesítménye az Európai Bizottság jelentése szerint

sikerado.hu, 2022. 09. 28.
Ilyen Magyarország innovációs teljesítménye az Európai Bizottság szerint - Sikeradó

demokrata.hu, 2022. 09. 28.
Tovább erősödött Magyarország innovációs teljesítménye

mfor.hu, 2022. 09. 28.
Van, ami tetszik Brüsszelnek Magyarországon - de ezért még nem pezsgőzhet a kormány

azuzlet.hu, 2022. 09. 28.
Javított Magyarország az európai innovációs ranglistán - Az Üzlet

novekedes.hu, 2022. 09. 28.
Tovább erősödött Magyarország innovációs teljesítménye az Európai Bizottság jelentése szerint

infostart.hu, 2022. 09. 28.
Dicséret Magyarországnak Brüsszelből

storeinsider.hu, 2022. 09. 28.
Magyarország feljebb lépett az EU innovációs rangsorában

infodebrecen.hu, 2022. 09. 28.
Tovább erősödött Magyarország innovációs teljesítménye az Európai Bizottság jelentése szerint

Trend FM, Reggeli monitor, 2022. 09. 28.
Összeállítás: Az elmúlt 15 évben komolyan fejlődött a magyarországi kockázati tőkepiac

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2022/9
Tovább erősödött Magyarország innovációs teljesítménye az Európai Bizottság jelentése szerint

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2022/9
KIM: újabb támogatás segíti a hazai kutatás-fejlesztési eredmények iparjogvédelmét

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2022/9
Újabb támogatások segítik a vállalkozások és kutatók bekapcsolódását nemzetközi programokba

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2022/9
OTKA-pályázat: 12,7 milliárd forintot kapnak alapkutatási projektek

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2022/9
KIM: 10 kutatás részesül mintegy 3 milliárd forintos támogatásban az Élvonal programban

heol.hu, 2022. 09. 29.
Startup program az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen

pharmaonline.hu, 2022. 09. 29.
A Nőkért és a Tudományért díj 2022

weborvos.hu, 2022. 09. 29.
Átadták a kivételes tehetségű magyar kutatónőknek járó díjat

infostart.hu, 2022. 09. 29.
Kutatók éjszakája: még szélesebb kínálattal, végre személyesen

webradio.hu, 2022. 09. 29.
Az Óbudai Egyetem a Tudományos Parkok Nemzetközi Szövetségének tagja lett

veol.hu, 2022. 09. 29.
Íme, a legizgalmasabb programok Pannon Egyetemen, a Kutatók éjszakáján!

webradio.hu, 2022. 09. 29.
Két vegyész és egy biológus kapta idén A Nőkért és a Tudományért díjat

hirado.hu, 2022. 09. 29.
Két vegyész és egy biológus kapta idén A Nőkért és a Tudományért díjat

magyarhirlap.hu, 2022. 09. 29.
Két vegyész és egy biológus kapta idén A Nőkért és a Tudományért díjat

zetapress.hu, 2022. 09. 29.
Nők a tudományért

insiderblog.hu, 2022. 09. 30.
Nagyobb összegű befektetést hajtottak végre a kockázati tőkések

MATEHETSZ Hírlevél, 2022. október
Ismét keresik a legjobb matematika- és természettudományos tanárokat

MATEHETSZ Hírlevél, 2022. október
Magyar fiatalok sikerei a tudományos Európa Bajnokságon

MATEHETSZ Hírlevél, 2022. október
Formáld a világod! Szabadfogású Számítógép Verseny 2022

mizumiskolc.hu, 2022. 09. 30.
Átadták A Nőkért és a Tudományért díjakat

szekszardihirek.hu, 2022. 09. 30.
Átadták A Nőkért és a Tudományért díjakat

hvg.hu, 2022. 09. 30.
Hamarosan kutatók érkeznek az iskolákba, hogy érdekesebbé tegyék a tudományt

magyarhirlap.hu, 2022. 09. 30.
Jövőmúzeumot látogatott Csák János Japánban

mmonline.hu, 2022. 09. 30.
Idén is díjazták a kutatónőket

marieclaire.hu, 2022. 09. 30.
Három magyar kutatónőt díjaztak idén

technokrata.hu, 2022. 09. 30.
20 éves a magyar "A Nőkért és a Tudományért díj" - technokrata

nlc.hu, 2022. 09. 30.
Magyar találmány teheti környezetbaráttá a városi közlekedést

u-szeged.hu, 2022. 09. 30.
Rangos díjat kapott az SZTE kutatója

origo.hu, 2022. 09. 30.
Két vegyész és egy biológus kapta idén A Nőkért és a Tudományért díjat

atv.hu, 2022. 09. 30.
Koncz Zsófia: Magyarország élenjáró szerepre törekszik az ország a járműiparban

magyarhirlap.hu, 2022. 09. 30.
Élenjáró szerepre törekszik az ország a járműiparban

autopro.hu, 2022. 09. 30.
Élenjáró szerepre törekszik az ország a járműiparban

zaol.hu, 2022. 09. 30.
Interaktív nyílt nap Pannon Egyetem Nagykanizsa Központjában

szoljon.hu, boon.hu, heol.hu, baon.hu, feol.hu, nool.hu, duol.hu, veol.hu, haon.hu, erdon.ro, vaol.hu, sonline.hu, zaol.hu, teol.hu, bama.hu, delmagyar.hu, kisalfold.hu, beol.hu, kemma.hu, szon.hu, 2022. 09. 30.
Élenjáró szerepre törekszik a járműiparban Magyarország

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország, 2022. 09. 30.
Összeállítás: Idén is izgalmas kísérletekkel, robot labirintussal és inspiráló előadásokkal várja látogatóit az Óbudai Egyetem a Kutatók Éjszakáján

Zalai Hírlap, 2022. 10. 01., 1. oldal
Kávét főztek és fociztak a robotok
A városlakóknak szóltak a PEN-Feszt tudományos, de könnyed programjai

kemma.hu, 2022. 10. 01.
A Kutatók Éjszakáján kiderült, hogyan bulizott a költő Balassa és hogy mik a sejtautomaták

Trend FM, Hírek 13:00, 2022. 10. 01.
Jelentősen bővült a magyarországi kockázati tőke befektetési piac a második negyedévben

24 óra, 2022. 10. 03., 3. oldal
Mindenkinek szólt a Kutatók Éjszakája

digitrendi.hu, 2022. 10. 03.
"A Nőkért és a Tudományért díj" idei nyertesei
Szerkesztő: Pazsák Zsófia, Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor. A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.