XXXiI. évf. | 2022. május 17. |10. szám


Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagjainkat
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható esemény

Pályázati felhívás

Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Együttműködési megállapodás

A Magyar Innovációs Szövetség 2022. május 5-én együttműködési megállapodást kötött tagintézményünkkel, az Óbudai Egyetemmel, az elindítás váró Innováció Menedzsment Doktori Iskolával (IMDI) kapcsolatban. A megállapodás megkötése előtt, Dr. Pakucs János, a Szövetség tiszteletbeli elnöke április 28-án ellátogatott az Óbudai Egyetemre, ahol személyes találkozó keretében tájékozódott a kezdeményezésről.
Az együttműködés célja a Magyar Innovációs Szövetség bekapcsolása az IMDI keretei között folyó doktori képzésbe, az IMDI képzési és kutatási profiljának kiszélesítése céljából.

Pathfinder Open pályázat

Az Európai Unió Pathfinder Open pályázatának 2021-es meghirdetési időszakának három olyan nyertes eredménye lett, amely konzorciumának van magyar tagja. Ezen nyertes projektek egyike a NeoVasculoStop projekt, amelynek a kick-off meeting-je 2022. május 12-13-án Budapesten került megrendezésre.
A nemzetközi konzorcium öt tagjából három magyar, amelyből a Semmelweis Egyetem, valamint a Laser Consult Kft. a MISZ tagszervezetei. A NeoVasculoStop projekt célja a retinopátiás betegségek kezelésére olyan új terápiát kifejleszteni, amely jelentősen idő és költséghatékonyabb a jelenlegi kezeléseknél.

InProTool Iparjogvédelmi online előértékelő platform

Öt regionális kereskedelmi és iparkamara (két szlovák és három magyar) részvételével valósul meg az "InProTool Iparjogvédelmi online előértékelő platform" c. projekt. Ennek keretében workshop és konferencia került megrendezésre 2022 május 12-én, Miskolcon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. Bihall Tamás, kamarai elnök köszöntője után Tóth Gábor (SzTNH) és Szép Erika védjegy tanácsadó szakmai előadásokban ismertették a szellemi tulajdonjoghoz (szerzői jog, szabadalom, találmány, használti mintaoltalom, védjegy stb.) tartozó legfontosabb tudnivalókat.
Ing. Marína Spírova, PhD., a projekt koordinátora beszámolt a projekt jelenlegi állásáról, mely projekt a kkv-k működését hivatott segíteni iparjogvédelmi kérdésekben. A projekt keretén belül az ipari tulajdon védelme érdekében egy egyedülálló, online előértékelésre lehetőséget adó alkalmazás kerül kifejlesztésre, valamint létrejön egy szlovák-magyar nyelvű kiadvány, amely teljes körű információs bázisként az ipari tulajdonjog védelmére és felhasználására vonatkozó tájékoztatást biztosít a vállalkozások számára. Majd a "jó gyakorlat" mintájaként dr. Barkóczy Péter termék- és minőségfejlesztési igazgató (FUX Zrt. tagintézményünk) a cég innovációs eredményeiről az iparjogvédelem szempontjából, és Rónai Kálmánné igazgató a Bükki Nemzeti Park védjegyes termékeiről tartott előadást.
A konferencián közel harmincan vettek részt, köztük meghívott vendégként Dr. Siposs István regionális igazgatónk is.

SZJA 1%


Az adó (első) 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár közel 30 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja a fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt. Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.
Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-41.

HÍREK | Köszöntjük új tagjainkat

Név | Roma Szeretetszolgálat Alapítvány
Tagsorszám | 798
Cím | 1174 Budapest, Szilágyi Dezső út 41.
Vezető | Ifj. Rostás-Farkas György

Tevékenység:
Az alapítvány célja segítséget nyújtani minden hátrányos helyzetű ember számára, származástól, nemzetiségtől, vallástól és bőrszíntől függetlenül. A Roma Szeretetszolgálat egyik kiemelkedő célja, hogy a legújabb digitális technológiák, innovációk, alkalmazások, új termékek, szolgáltatások, új üzleti gyakorlat fejlesztésével segítséget nyújtson és hozzájáruljon világunk gyors ütemben való fejlődéséhez.

Név
| Bázismag Kft. - MARTON GENETICS
Tagsorszám | 799
Cím | 2462 Martonvásár-Erdőhát, 093/36 hrsz.
Vezető | Sándorfy András

Tevékenység:
Hibridkukorica, II. fokú kalászos gabona- és zabfajták, valamint napraforgó, őszi káposztarepce vetőmagok kereskedelmi képviselete a Marton Genetics cégcsoportban. 2021. évi Agrár Innovációs Díjat a Martonvásári Bázismag Vetőmagszaporító, Termeltető és Forgalmazó Kft. kapta a szántóföldi növénytermesztés eredményességének megalapozásáért és növeléséért ökológiai innovációval, a vetőmagok biológiailag aktív anyagokkal történő kezelésével.

HÍREK | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

SZTNH Tények és adatok 2021

SZTNH Tények és adatok 2021A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Tények és adatok címmel minden évben elkészíti az elmúlt esztendei tevékenységével kapcsolatos statisztikai kiadványát. A pandémia hatására világszerte felértékelődött az IP (szellemi tulajdon) szerepe, hiszen a fizikai vagyon és a humántőke értéke mellett sokkal nagyobb teret kapott az, hogy mennyire tud innovatív és innováció hasznosító lenni egy ország, illetve annak gazdasága. Ez a folyamat a magyar adatokban is megmutatkozott, de a hazai gazdaság szereplői még nem elég tudatosak az oltalmazás terén. További információ a következő linken, a kiadvány pedig itt érhető el.


Várható esemény

Digital Health Essential konferencia

2022. május 30-án rendezik meg a Digital Health Essential konferenciát a BMC Koncerttermében. A konferencia témái: a digitális egészségügyi piac, patikadigitalizáció, innovatív egészségmegőrzés, telemedicina, digitális egészségügyi tudományok.

További információk a következő honlapon. Jegyárak és regisztráció a következő linken.

Pályázati felhívás

Design Management Díj

A Magyar Formatervezési Tanács több mint tíz éve elismeri a designmenedzsment-szemléletet kiválóan alkalmazó szervezeteket. A kiírás megújult formában ismét olyan szervezetek pályázatát vagy más általi jelölését várja a Design Management Díjra, melyek stratégiájuk megalkotásában, operatív működésükben, termékeik, szolgáltatásaik kialakítása során a designmenedzsment eszközrendszerét alkalmazva folyamatos innovációra és kiemelkedő minőségre törekednek, szem előtt tartva a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság szempontjait is.

A Design Management Díjon a nevezés, egyidejűleg a dokumentáció beküldésének határideje: 2022. június 15. éjfél.

A Díjra emellett magánszemély is jelölheti a látókörébe eső, a fenti célokat megvalósító, elismerésre méltó teljesítményt nyújtó gazdálkodó szervezeteket, intézményeket. A jelölés határideje: 2022. május 25. éjfél.
A körülmények okán mind a magánszemélyi jelöléseket, mind a szervezetek elegendő elektronikusan beküldeni az mfti@hipo.gov.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatos további részletek, valamint a korábbi évek elismertjei itt érhetők el.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Benoît Godin: The Idea of Technological Innovation - A Brief Alternative History - Edward Elgar, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

"A technológiai innováció eszméje - egy rövid, alternatív történelmi áttekintés" szól az alcím, és az Elgar ajánlója így indul: "Ez az időszerű könyv fogalomként közelítve vizsgálja a technológiai innovációt, elemezve a kiemelkedését, fejlődését és felhasználását. Godin, kanadai kutatóegyetemi professzor, izgalmas új történeti leírást kínál a tárgyról, amelynek fő mondandója, hogy az innováció tanulmányozása nem tudósoktól ered, hanem a gyakorló innovátoroktól. (Lehet-e kedvesebben csengő tétel azok számára, akik belülről ismerik a technológiai innováció világát, s akiknek e szó nem magasröptű szövegeket idéz, nem is trükközést, hanem kemény, szívós, akadályokat akár újonnan generált tudással legyőző munkával létrehozott, jelentős gazdasági eredményt hozó sikereket? - OP) Godin úgy tekint a mérnökökre, menedzserekre, konzultánsokra, üzleti- és gazdaságpolitika alakítókra, mint akik kezdeményezései révén megértjük a technológiai innovációt. A témakör fogalomtörténetét kínálva, az Első rész vizsgálja az innováció sokféle arcát - alkalmazott tudományként, eredményként, folyamatként és rendszerként -, hogy nyomon kövesse és elemezze a technológiai innovációt körülvevő, változó narratívákat. A másodikban a szerző a történelmi és a jelen innováció-politikák felé fordul, hogy bemutassa, mennyire kritikus jelentőséggel bírnak a gyakorló innovátorok e politikák megformálásában és stratégiává emelésében.
E mű, amely ténylegesen újraírja a tárgy történelmét, Godin úttörő megközelítése révén - a témakör kutatói és tudósai mellett - segítségül szolgál az innováció megértéséhez azt tanulóknak azzal, hogy páratlan betekintést ad a témakörbe."
Szóljon innen legalább pár gondolattal a könyv. (Idézetek innentől belőle.)
"Az utóbbi néhány évtizedben a technológiai innováció lett társadalmunk új vallása, modern hitünk és bizodalmunk. Mindenható varázsszer társadalmi-gazdasági problémáinkra. (Az innováció felemelkedésének nálunk is érdekes története van. Nyílt fórumon először 1974 decemberében szólt róla egy előadás. Onnantól felkapta a politika, a politikusok nagy hányada minden megnyilatkozásába beleszőtte az innovációs munka jelentőségét, a divatos frázisokkal. A szakmai vonal azóta valóban nagyon megerősödött, ám roppant érdekes lenne látni, hogy akik ma a politikában és a közéletben emlegetik, mekkora hányaduk tudná jól összefoglalni az innováció lényegét. - OP)
Godin hosszan idézi az innováció jelentőségét hangsúlyozó hivatalos nyilatkozatokat és téziseket. Példákként: "Ha a kormányzatok sikeresek a technikai innováció ütemének gyorsításában, ez megkönnyíti a strukturális átalakításokat a gazdaságban, és megnöveli az új és a feljavított termékek kínálatát, amelyek szükségesek a tagországok kormányzatai számára, hogy gyors gazdasági növekedést és teljes foglalkoztatottságot érjenek el, infláció nélkül. - OECD, 1966" (Szép álom - OP)
"Az innováció a legjobb eszközünk, hogy sikeresen kezeljük a nagy társadalmi kihívásokat, mint a klímaváltozás, az erőforrások szűkössége, az egészségügy és elöregedés, amelyek napról napra sürgetőbbé válnak- Európai Bizottság, 2010."
Expozíciója: "Tanulmányaim során felismertem, hogy az innovációnak, mint eszmének a történetét szigorúan a tudósok nézőpontjából adták elő, mintha a technológiai innováció eszméje és az innováció tanulmányozása az akadémiai körökben született és fejlődött volna. Ezért nagyon alaposan tanulmányozni kezdtem az évek során összegyűjtött egyéb forrásokat. Ez vezetett ehhez a könyvhöz. E könyv azokat az időket és terepeket vizsgálja, amikor és amelyeken a gyakorló szakemberek gondolkodói és írói munkássága a technológiai innováció teoretikusainak előfutáraiként tekinthető. Ilyen az USA és Nagy-Britannia a 2. világháború után; s következtek más országok gyakorló szakemberei is az olyan nemzetközi szervezetek hatására, mint pl. az OECD. E könyv egyforma teret ad minden ilyen hozzájárulónak, mint »az innováció ideológusainak«. Ezeknek a gyakorlóknak a nézeteit bontották ki és fejlesztették elméletté a továbbiakban a tudósok."
"Miként vált a technológiai innováció a képzelet és az elképzelések tárgyává? A válasz mélyen az 1950-es években rejlik. Egyrészt, az emberek elkezdtek eszméket alkotni arról, mi is az innováció, miként történik, és milyen hatással jár. A közpolitikával támogatott gazdasági növekedés, e növekedés előmozdítása, mint szakterület, társadalmi létet teremtett a technológiai innovációnak. Itt azt dokumentálom, hogy a gyakorlók kezdeményezték a 'nemzeti' párbeszédeket a technológiai innovációról. A bemutatott dokumentumok tanúsítják, hogy a politikacsinálók és szakértőik kezdeményezték és bővítették róla a gondolkodást, ami, bizonyos mértékig megelőzte és befolyásolta a azt, ahogy a tudósok bemutatták az innovációt a rákövetkező évtizedekben."

Helga Nowotny: In AI We Trust: Power, Illusion and Control of Predictive Algorithms - Polity Press, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"Ezt a könyvet érvelésként írtam a teljesen megjósolható világ illúziója ellen, és a bátorság - és bölcsesség - mellett, amelyekre szükség van, hogy együtt tudjunk élni a bizonytalansággal."
(forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.)
"A mesterséges intelligenciában bízunk: Hatalom, illúzió és a jósló algoritmusok feletti irányítás" - Jövőnk egyik meghatározó dilemmáját veti fel a cím. Más kérdés, képes-e még az ember befolyásolni az MI térnyerését. Aligha - viszont így még inkább készülni kell az együttélésre. Utóbbi a könyv hangsúlyozott célja. A címhez, amely talán az új korra rímel: "In God We Trust" - az USA mottója - szerepel minden amerikai pénzen.
Nowotny: a European Research Council alapító tagja, elnökhelyettese, majd egyhangúlag választott elnöke. A svájci Eidgenössische Technische Hochschule (kb. Szövetségi Műegyetem - OP) Tudományos és Technológiai Tanulmányok emeritus professzora."
Könyve a téma súlyával arányos filozófiai fejtegetésekkel ötvözi a kérdéskör mélyreható szakmai elemzését. Egyik szcenárió vázlata: "A digitális technológiák hatása megmutatkozik az idő megváltozott érzékelésében, és hogy mindinkább tudatában vagyunk az Antropocén térbeli összekapcsoltságának. Ez hatással van az életünkre, a kultúránkra és az egymás közötti viszonyainkra. Ismételten felmerül a kérdés, mit jelent ember lenni, s ezt az egyre bensőségesebb és intenzívebb kapcsolataink hozzák fel a mesterséges digitális alkotásainkkal és teremtményeinkkel."
Erről szól: "A könyv munkám két nagy vonalát köti össze: a digitalizáció kibontakozó folyamatait a megérkezésünkkel az antropocén korba. A digitalizáció az emberek és a gépek közös evolúciós pályája felé visz. Példa nélkül álló technológiai bravúrok kísérik, és a bizalom, amelyet az MI-be helyezünk. Itt vannak azonban az aggodalmak is, hogy mindinkább elveszítjük a magánszféránkat, milyen lesz a munka a jövőben, s a kockázatok, amelyek elé a liberális demokráciákat állíthatja az MI. (ezeket részletesen fejtegeti - OP) Bízunk az MI-ben, ezzel a jó jövőre fogadva, de felismerjük, hogy vannak okok a bizalmatlanságra is. Tanulunk együtt élni a digitális eszközökkel, amelyekkel úgy társalgunk, mintha új rokonaink, digitális feleink lennének, közben mélyen vegyes érzelmeket táplálunk irántuk és gyártóik, a techno-vállalatok iránt."
Jósló algoritmusok: Nowotny részletes magyarázatokkal fejti ki a komplex rendszerek viselkedésére vonatkozó jóslás szakmai nehézségeit. "A koronavírus-járvány kiemelte az előrejelzések korlátait. A krízis megerősítette a meggyőződésemet, hogy a változások megértésének - amelyeken átmegyünk - kulcsa összekapcsolódik azzal, amit a jóslás paradoxonának nevezek. Ez a jelen és a jövő közötti kapcsolatban jelenik meg: a jóslások nyilvánvalóan a jövőre vonatkoznak, de közvetlenül a jelenbéli viselkedésünket befolyásolják."
"Amit ma látok, hogy a jövő megérkezett. Egy digitális időgépben élünk, amelyet jósló algoritmusok táplálnak, hogy túlrepítsen bennünket a megérkezett jövőn egy ismeretlen távolabbiba, amelyet elszántan igyekszünk megfejteni. Azért sietünk előrejelzéseket felhalmozni, sokféle előrejelzési gyakorlattal, hogy valamelyes ellenőrzést szerezzünk afelett, ami egyébként ellenőrizhetetlennek mutatkozik az előrejelezhetetlen összetettsége miatt. Jósló algoritmusok és analitikák kínálnak megnyugtatást, ahogy a jövőbeli viselkedés pályagörbéit mutatják. Mi hatáskörrel ruházzuk fel őket, és bátorításnak vesszük az üzeneteiket, amelyeket a bennünket legjobban aggasztó jóslásokról adnak. Annyira akarjuk a bizonyosságot, hogy még ha az előrejelzés negatív is, megkönnyebbülést érzünk, hogy legalább tudjuk, mi fog történni. Ez segít megbirkóznunk a bizonytalansággal, és visszaad legalább valamelyest ellenőrzést a jövő felett."
"Az előttünk álló útra tekintve olyan helyzetet látok, ahol egy nagy hatékonyságú eszközt teremtettünk, amely lehetővé teszi nekünk, hogy a jelenségek és tevékenységek széles körének kibontakozó dinamikáját kövessük és előrelássuk, ám ahol nagyrészt nem fogjuk fel az alattuk működő oksági mechanizmusokat. Egyre inkább a jósló algoritmusok közléseire támaszkodunk, különösen, amikor intézmények kezdenek a jóslásaikhoz alkalmazkodni, miközben gyakran nem vagyunk tisztában a szándékolatlan következményekkel. Nem is csak a jósló analítika teljesítőképességében bízunk, hanem abban, hogy az tudja, milyen opciókat kínáljon nekünk - ám ezúttal sem mérlegeljük, ki tervezte ezeket az opciókat és miként, s esetleg létezhetnének más opciók, amelyeket szintúgy érdemes lenne mérlegelnünk. Ugyanakkor, bekúszik és növekszik az MI iránti bizalmatlanság. Ez a kettőség valószínűleg velünk marad, mert bármilyen okosak is az algoritmusok, amelyeket hatáskörrel ruháztunk fel, a digitális korba nyúló jövőt illetően, azok csupán korrelációkat állítanak fel."

Ant Middleton: Zéró negativitás - A pozitív gondolkodás hatalma - 21. Század Kiadó, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

"Ez a könyv eszközöket ad a kezedbe, miképpen valósítsd meg önmagad legjobb változatát, te szabhasd meg, pontosan milyen ember is akarsz lenni, és teljesen száműzd az életedből a negatív gondolatokat." - a Kiadó ajánlójából, amely kiemeli, hogy Middleton a Sunday Times-nak, a brit minőségi újságpiac legnagyobbjának #1 bestseller szerzője. Eladott könyveinek száma meghaladta az egymilliót. (Kiemelések tőlem)
Könyvei szakmai értékét a sokoldalú pályáján szerzett képességei és tapasztalatai adják. Brit földi, vízi és ejtőernyős elitalakulatokban futott be karriert. (Könyve egy sivatagi speciális küldetés megragadó leírásával indul - érezzük a bevetés feszültségét.) A továbbiakban kaland-alapú tévés valósághow-k sztárja lett, amelyekkel nagy népszerűséget szerzett. Az Ajánlóból folytatva: "Változatos kiképzéséből adódóan páratlan túlélőtechnikák birtokában van. Kalandvágya határtalan, egy sor hihetetlen vállalkozást vitt már véghez. Afrika több országában is dolgozott kormányzati biztonsági szakértőként. Elnöki testőrségek kiképzését vezette, és csapatépítő tréningeket tartott nagyvállalatoknak, különleges katonai alakulatok mintájára. (Kiemelések tőlem)
E könyvében olyan témákban nyílik meg, amiről eddig még soha nem beszélt. Bemutatja, hogyan fordítsd a kudarcélményt a javadra. Hogyan legyél állhatatos, hogyan szereld le azokat, akik packáznak veled? Mivel jár együtt, ha igazi példaképpé válsz, hogyan élhetsz úgy, hogy semmin ne kelljen bánkódnod?"
Erről szól: "Általában egy ilyen könyvben a szerző elmondja, hogy azért osztja meg a hibáit az olvasókkal, hogy elkerülhessék a hasonló hibák elkövetését. Én itt nem ezt teszem. Meg akarom mutatni, hogy ha soha nem hibázunk az életben, akkor soha nem teszünk semmit. Soha nem leszünk tökéletesek, és ez rendben is van, ez emberi dolog. Viszont lehetünk a lehető legjobb önmagunk. Ha elcseszünk valamit, az ugyanolyan értékkel járulhat hozzá a személyes fejlődésünkhöz, mint bármelyik egyetemi kurzus. (Valóban, alaptétel, hogy egy tábornok sem lehet igazán jó, amíg nincs túl néhány nagy vereségen. Győzelem után lefoglal a diadal, bukás után viszont mélyen elgondolkodik az ember, és abból tanul. - OP) Nincs semmi bonyolult a filozófiámban. Ha negatív helyzetet pozitív hozzáállással kezelünk, akkor megtaláljuk a megoldást. Ha pozitív helyzetet pozitív gondolkodással kezelünk, azzal mindenki nyer: a felhők fölé emelkedünk. Miért ne adnánk meg magunknak ezt a belénk épített előnyt? Miért akarnánk bármit is negatívan kezelni az életben? A negatív gondolkodásmód gyakorlatilag azt jelenti, hogy hátrakötjük az egyik kezünket. (Idézetek innentől a könyvből.)
Amikor 2013-ban kijöttem a börtönből, 10,52 font volt a számlámon. De izgatott voltam. Elértem a mélypontot, és tudtam, hogy innen csak egy út vezet ki. Mostanra lett egy sziklaszilárd alapom, amelyre folyton építek, építek, építek. Jótékonysági szervezeteket, technológiai cégeket, ruhamárkákat. Mindent akarok, amit az élet csak megadhat. Realista vagyok. Tudom, hogy hajlandó vagyok dolgozni, áldozatot hozni és szenvedni, hogy eljussak oda, ahová el akarok jutni. Hajlandó vagyok próbálkozni és elbukni, próbálkozni és elbukni, próbálkozni és elbukni addig, amíg elérem a célomat. Annyi pozitív energia van most bennem, hogy néha úgy érzem, mintha az ország egész villamoshálózatát lehetne rólam működtetni. Ebben a könyvben szeretnék segíteni, hogy te is megcsapolhasd ugyanezt az energiát.
Mindenki megtaníthatja magának a pozitív gondolkodást, és hogy a negatív helyzeteket pozitív hozzáállással kezelje. Ez csak összehangolt erőfeszítést igényel. Lehet, hogy nem érezzük magunkat mindig pozitívnak - senki sem érzi így -, de végül mégis eljutunk egy olyan pontra, ahol automatikusan minden helyzethez pozitívan állunk hozzá. Ez időbe telik, és brutális őszinteséget követel meg, de megéri. Bár soha nem mondanám, hogy legyőzhetetlen leszel, garantálom, hogy nem sok minden fog megijeszteni."
Izgalmas, pozitív hozadék: "Miután elsajátítottuk a pozitív gondolkodásmódot, izgatottan várjuk majd a negatív helyzeteket, mert szörnyen kíváncsiak leszünk, hogy mi lesz a kimenetelük. Lehetőségként fogunk rájuk tekinteni, hogy felfedezzük, hol vannak a bennünk rejlő potenciál határai, egyben esélyként, hogy új készségeket tanuljunk, új dolgokat tapasztaljunk meg."
Jobb életminőséget is hoz: "Tanulmányok mutatják, hogy a pozitív gondolkodású emberek fizikailag aktívabbak, egészségesebb az életvitelük. Számos további egészségügyi előnnyel is jár, beleértve a depresszió és a lelki stressz alacsonyabb arányát, a nagyobb ellenálló képességet, a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás kockázatának csökkenését. És minél pozitívabbak vagyunk, annál jobb kapcsolatokat ápolunk minden körülöttünk élővel."

Fredrik Logevall: JFK - A fiú, aki együtt nőtt fel Amerikával - A fiatalkori évek (1917-1956) Alexandra Kiadó, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

Kétféle olvasót érdekelhet ez a könyv: aki már sokat hallott Kennedyről, és aki keveset, talán semmit. Hogy az előbbieket miért? Ehhez egy igazán mértékadó véleményt idézünk ide, a The Washington Post-ét a könyvről megjelent recenziójából:
"Miért is kellene elolvasni a nagyon sokadik könyvet a Kennedyk leghíresebbjéről? A rövid válasz, hogy Logevall könyve okos, szellemes és nagyon olvasmányos. Longevall, a Harvard történészprofesszora, aki Pulitzer-díjat nyert a könyvéért az USA bekapcsolódásáról a vietnami háborúba, tehetséges történészként tudja megragadni az akkori időket, valamint JFK életét. 600+ oldalas könyve négy évvel az elnökké választása előtt fejeződik be. S letehetetlen!" (A kétkötetes mű első kötete. Kiemelések tőlem. - OP)
S valóban, mi ennyire különleges JFK-ben? Olyasfajta sztár volt a világ szemében, amilyen amerikai elnök addig talán soha, s azóta sem igazán. A veterán, hagyományos politikusokból lett elnökök után tőlük merőben eltérő, a hivatalához képest igen fiatal, merészen modern fellépésű elnök, aktív világháborús szolgálatban szerzett kitüntetés dicsfényével ("Kiemelkedően hősies fellépéséért" megkapta az egyik legmagasabb kitüntetést, a Haditengerészet és Tengerészgyalogság Érdemérmét), elragadóan mutatós feleséggel és gyerekekkel. A legendás Kennedy-fiúk, és tömegérdeklődést borzoló kapcsolatuk a világhírű, szex-szimbólum filmsztárral. És haditette, amely meghatározta a 20. század további menetét - győzelme a Szovjetunió felett a kubai rakétaválságban. Amerika vagány fiatal elnöke merész és kőkemény beleállással meghátrálásra kényszerítette a Szovjetunió ezer csatában edződött vezetőjét, aki számtalan politikai intrikában erősödve szerezte meg a legmagasabb posztot, amelyet nem csekély mértékben épp a JFK által rá mért vereség miatt veszített el. Mindehhez még a misztikus köd és az összeesküvés-elméletek gubanca, amelyek máig is körülveszik JFK-t: miért és kik ölették meg Dallasban, és miért titkolják máig is e gyilkosság hátterét?
Miként vált JFK ezzé? Ismét a The Washington Post recenzióból: "Elkényeztetett és olykor meggondolatlan, vakmerő fiatalember volt, s szokása volt rosszul bánni a nőkkel és olykor a barátaival is. Ám, ahogy Logevall itt megmutatja, sokkal mélyebb, értékesebb és érdekesebb személyisége volt, mint a róla terjesztett klisé. Végtelenül kíváncsi volt, általában gondoskodó, gyakran bölcs és mindentudó, öntudatos, s ha épp úgy akarta, elővigyázatos. Egyáltalán nem volt éretlen, tapasztalatlan. Élt benne egy korai előérzete a saját végzetének, amellyel bátran és vidáman nézett szembe, jóllehet olykor a fiatalos cinizmus álarcát öltötte magára." (Hozzá méltóan színes jellemzés egy különösen színes jellemről - s persze a 'Kennedy-csillogáshoz' az is hozzájárult, hogy nem jutott ideje megfakulni. - OP)
Goodreads: "Logevall Kennedynek ebben az első valóban meghatározó jelentőségű életrajzában olyan közel visz az ikonikus, ám nehezen megragadható 35. amerikai elnökhöz, a valódi JFK-hoz, amennyire valaha is lehettünk. A Boston szövevényes politikai gépezetében felemelkedett, törekvő ír-amerikai család gyermeke, akit kormányzásra neveltek, villámgyors felemelkedéssel lett minden idők legfiatalabb megválasztott elnöke, és az amerikai történelem egyik leginkább mítoszokkal övezett politikai alakjaként szilárdította meg a státusát. És mégis, évtizedekkel idő előtti halála után, kápráztató kisugárzását kiemelő életrajzok, a házasságon kívüli kalandjairól szóló riportok és a politikai hagyatéka feletti viták teszik még titokzatosabbá, mint valaha - egy probléma, amelyet tovább súlyosbít, hogy még senki sem kísérelt meg átfogó és hiteles beszámolót adni az életéről. Történelmi ismereteink e hiánya indította Logevall-t, hogy hét évet töltsön el a 'valódi' JFK kutatásával. E bámulatos erőfeszítés eredménye ez a kötet, amely első ízben helyezi el JFK-t e zavaros amerikai évszázad összefüggéseiben."
Alexandra: "Fredrik Logevall Kennedy-életrajza nélkülözhetetlen olvasmány azoknak, akik meg akarják érteni a 20. század második felének legikonikusabb politikai vezetőjét, és rajta keresztül Amerika fénykorát."
Szerkesztőségi kritikákból (az Amazon ajánlójából):
"Mestermunka... levéltárakban végzett többéves kutatás alapján könnyed eleganciával előadva. Olyan élénk az előadás és rendkívüli a tartalom, hogy olykor inkább regénynek érződik, mintsem életrajznak." - The Economist
"JFK e remek életrajzának egyedülálló teljesítménye, hogy új képet ad a 20. század egyik legalaposabban kiteregetett életéről. Lehántja a mítoszok, híresztelések és klisék rákövesedett rétegeit, így ad gazdag portrét az ifjú Kennedyről. Megmutatja ellentmondásait és gyengéit is, miközben azt kutatja, mi tette őt ennyire rendkívülivé." - The Telegraph

SAJTÓSZEMLE

haon.hu, 2022.05.02.
Igen az új kutatóközpontra a Debreceni Egyetem szenátusától

index.hu, 2022.05.02.
Nagy gazdasági növekedés, még nagyobb infláció, de annál is nagyobb béremelkedés várható

infostart.hu, 2022.05.02.
Nagy kutatási programok indulnak az MTA-n

medicalonline.hu, 2022.05.02.
Az Akadémia rendezte kapcsolatát a kormányzattal
"...Hárommilliárd forintból négy nagy kutatási programot indít az Akadémia, közölte Freund Tamás, az MTA elnöke..."

ripost.hu, 2022.05.02.
Idén is 5,9 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság
"...A kutatás-fejlesztésekre fordított GDP-arányos kiadások szintje is emelkedett..."

trademagazin.hu, 2022.05.02.
Szokolai Júlia: "Megéri befektetni az oltalom alá helyezésbe"

webradio.hu, 2022.05.02.
MTA-közgyűlés - Akadémiai elismeréseket adott át Freund Tamás

hir.ma, 2022.05.02.
Akadémiai elismeréseket adott át Freund Tamás

dehir.hu, 2022.05.02.
A Debreceni Egyetem egykori oktatóját is díjazta a Magyar Tudományos Akadémia

magyarhirlap.hu, 2022.05.02.
Akadémiai elismeréseket adott át Freund Tamás


kultura.hu, 2022.05.02.
Akadémiai elismeréseket adott át Freund Tamás

webradio.hu, 2022.05.02.
MTA Közgyűlés - Négy témában indulnak nemzeti kutatási programok

hirtv.hu, 2022.05.02.
Négy témában indulnak nemzeti kutatási programok

gondola.hu, 2022.05.02.
Nagy kutatási programok indulnak az MTA-n

weborvos.hu, 2022.05.02.
Négy témában indulnak nemzeti kutatási programok

hirado.hu, 2022.05.02.
MTA Közgyűlés: Négy témában indulnak nemzeti kutatási programok

vg.hu, 2022.05.02.
Négy témában indulnak nemzeti kutatási programok

trendfm.hu, 2022.05.02.
Innovációs katalizátor lehet a jól eltalált design

Sláger FM, 2022.05.02.
Hárommilliárd forintból négy nagy kutatási programot indít a Magyar Tudományos Akadémia

Katolikus Rádió, 2022.05.02.
Hárommilliárd forintból négy nagy kutatási programot indít a Magyar Tudományos Akadémia

M5, 2022.05.02.
Négy nagy kutatási programot indít a Magyar Tudományos Akadémia

Magyar Hírlap, 2022.05.03., 15. oldal
Nagy kutatási programot indít a Magyar Tudományos Akadémia hárommilliárd forintból

magyarhirlap.hu, 2022.05.03.
Nagy kutatási programot indít a Magyar Tudományos Akadémia hárommilliárd forintból

mizumiskolc.hu, 2022.05.03.
Amikor egymásra talál a jövő egyeteme és gyára
"...Komoly célok mentén kezdett stratégiai együttműködésbe a Miskolci Egyetem és a Jabil tiszaújvárosi gyára, az erről szóló megállapodást prof. Dr. Horváth Zita rektor és Kékesi Sándor gyárigazgató írta alá..."

greendex.hu, 2022.05.03.
Innovatív ötletek segíthetnek leszámolni a műanyagokkal

magro.hu, 2022.05.03.
Az agrártámogatások özönét hozta a gazdáknak a 2022-es év: itt a hírösszefoglaló anyagunk
"...Az EU Horizont Európa kutatási és innovációs programja keretében meghirdetett missziók olyan tudományterületeken átívelő akciók, melyek egy mérhető cél elérését tűzik ki meghatározott időkereten belül..."

u-szeged.hu, 2022.05.03.
Akadémikus választás, kitüntetés átadó, díszelőadások az MTA 195. közgyűlésén

tud.sze.hu, 2022.05.03.
MEGJELENTEK AZ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI A 2022/2023-AS TANÉVRE

bonline.hu, 2022.05.03.
Életmentő és kárfelmérő robotot tökéletesít a SZE mérnöke
"...A SentryNode autonóm robot innovációját fejleszti a Széchenyi István Egyetem doktorandusza, Krecht Rudolf és szintén széchenyisekből álló startupcsapata. A győri egyetemen végzett tehetséges kutatót a tenni akarás motiválja..."

kisalfold.hu, 2022.05.03.
Életmentő és kárfelmérő robotot tökéletesít a Széchenyi-egyetem doktorandusza, Krecht Rudolf

Katolikus Rádió, Hírtükör 18:30, 2022.05.03.
Az Akadémikusok Gyűlése május 3-ai, zárt ülésén megválasztotta a Magyar Tudományos Akadémia új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait

Sláger FM, Reggeli hírek, 2022.05.03.
Hárommilliárd forintból négy nagy kutatási programot indít a Magyar Tudományos Akadémia

Rádió, 2022.05.03.
Évi hárommilliárd forint támogatással indít négy nemzetközi kutatási programot a Magyar Tudományos Akadémia

Magyar Nemzet, 2022.05.04., 6. oldal
Átfogó a fejlődés a hazai felsőoktatásban - Mára a nemzetközi rangsor alapján tizenegy magyar egyetem is a legjobb öt százalékba tartozik

Világgazdaság, 2022.05.04., 1,4. oldal
Óriási lehetőségeket nyit meg a cégeknek az uniós támogatás - A következő pályázatcunami a legreálisabb forgatókönyv szerint jövőre érkezhet

Magyar Mezőgazdaság, 2022.05.04., 5. oldal
MATE-COOP együtt működés

Napló, 2022.05.04., 10. oldal
Természetközeli fesztivál - Ismeretterjesztő programok a botanikus kertben

Bihari Napló, 2022.05.04., 8. oldal
Kezdődik az építkezés a tudományos parkban

magyarnemzet.hu, 2022.05.04.
Átfogó fejlődés a hazai felsőoktatásban

webradio.hu, 2022.05.04.
ITM-államtitkár: újabb 4 milliárd forinttal támogatják a kutatói utánpótlást

hir.ma, 2022.05.04.
ITM-államtitkár: újabb 4 milliárd forinttal támogatják a kutatói utánpótlást

weborvos.hu, 2022.05.04.
Újabb 4 milliárd forinttal támogatják a kutatói utánpótlást

vg.hu, 2022.05.04.
Újabb 4 milliárdos támogatás jut a kutatói utánpótlásra

Magyar Minőség XXXI. évfolyam 05. szám 2022. május
30. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

medicalonline.hu, 2022.05.04.
Újabb 4 milliárd a kutatói utánpótlás támogatására

hir.ma, 2022.05.04.
ITM-államtitkár: újabb 4 milliárd forinttal támogatják a kutatói utánpótlást


weborvos.hu, 2022.05.04.
Újabb 4 milliárd forinttal támogatják a kutatói utánpótlást


webradio.hu, 2022.05.04.
ITM-államtitkár: újabb 4 milliárd forinttal támogatják a kutatói utánpótlást


vg.hu, 2022.05.04.
Újabb 4 milliárdos támogatás jut a kutatói utánpótlásra


hrportal.hu, 2022.05.04.
Újabb 4 milliárd forinttal támogatják a kutatói utánpótlást


atv.hu, 2022.05.04.
Államtitkár: újabb 4 milliárd forint támogatja a kutatói utánpótlást


duol.hu, erdon.ro, beol.hu, boon.hu, teol.hu, szoljon.hu, nool.hu, haon.hu, veol.hu, delmagyar.hu, vaol.hu, szon.hu, feol.hu, kisalfold.hu, zaol.hu, baon.hu, sonline.hu, kemma.hu, heol.hu, bama.hu, 2022.05.04.
4 milliárd forinttal támogatják a kutatói utánpótlást


index.hu, 2022.05.04.
Új nemzeti kiválóság program: 4 milliárd forinttal támogatják a fiatal kutatókat


adozona.hu, 2022.05.04.
4 milliárd forint támogatás kutatói utánpótlásra


magyarnemzet.hu, 2022.05.04.
Bódis József: Újabb négymilliárd forinttal támogatják a kutatói utánpótlást


muszaki-magazin.hu, 2022.05.04.
Úton a harmadik generációs kutatóegyetemi modell megvalósítása felé


erdon.ro, 2022.05.04.
Kezdődik az építkezés a tudományos parkban


haon.hu, 2022.05.04.
Fontos együttműködés: már tejüzembe is mehetnek gyakorlatra a debreceni hallgatók

itbusiness.hu, 2022.05.04.
Klímasemleges technológiákra és a saját digitalizálására költ a Bosch
"...A kutatás-fejlesztés területén 2949 fővel többen, összesen 76 121-en dolgoztak..."

Kossuth Rádió, Krónika 17:30, 2022.05.04.
Az Új Nemzeti Kiválóság Program idei pályázatain kétezren kaphatnak ösztöndíjat, amelynek keretösszege négymilliárd forint


Petőfi Rádió, Hírek 12:00, 2022.05.04.
Idén is kétezer nyertes részesülhet ösztöndíjban az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázatain


Sláger FM, Déli hírek, 2022.05.04.
Újabb negyvenmilliárd forinttal támogatják a kutatói utánpótlást egy program keretein belül


Bors, 2022.05.05., 2. oldal
4 milliárd a tehetségeknek


Hajdú-Bihari Napló, 2022.05.05., 1,2. oldal
Sikerük kulcsa: együttműködés

"...A jövőben az Alföldi Tej Kft. üzemeiben szerezhetnek hasznos gyakorlati tudást a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának hallgatói. Az erről szóló megállapodást szerdán írták alá a felek képviselői..."

profitline.hu, 2022.05.05.
További 4 milliárd forinttal támogatják a kutatói utánpótlást

penzcentrum.hu, 2022.05.05.
Új időszámítás jöhet a munkahelyeken: vesztükbe rohannak a magyar cégek, ha nem tartanak lépést

demedia.hu, 2022.05.05.
Partnerség a tejiparban
"...A Debreceni Egyetem élelmiszeripari képzéseinek fejlesztése a célja a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, valamint az Alföldi Tej Kft. szerdán kötött együttműködési megállapodásának..."

figyelo.hu, 2022.05.05.
Baj van az európai vállalatok innovációs képességével

innoportal.hu, 2022.05.05.
Átadták a Millenniumi Díj kitüntetést a szellemitulajdon-védelemben tudatos szervezeteknek

startuponline.hu, 2022.05.05.
Globális technológiai verseny: Európának magasabb sebességi fokozatba kell kapcsolnia, különben lemarad

nkfih.gov.hu, 2022.05.05.
Új Nemzeti Kiválóság Program: 4 milliárd forinttal támogatják a fiatal kutatókat

Élet és Tudomány, 2022.05.06., 582, 583, 584. oldal
Közérthetően és hitelesen - Tudománykommunikáció a kutatók szemszögéből

Pannon Novum heti Hírlevele, 2022.05.06.
Igazi sikersztori az induló vállalkozásokat mentorálással és induló támogatással segítő Forrás projekt

kisalfold.hu, 2022.05.06.
Együttműködik a Széchenyi István Egyetem és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

octogon.hu, 2022.05.06.
ELINDULT AZ IDEI DESIGN MANAGEMENT DÍJ PÁLYÁZAT

helloworldonline.hu, 2022.05.06.
Életmentő autonóm robotot fejleszt a Széchenyi Egyetem doktorandusza

24.hu, 2022.05.06.
Borsod kilőtt, 10 év alatt sereghajtóból az ország egyik gazdasági motorja lett

kultura.hu, 2022.05.07.
Bővült a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának digitalizált dokumentumgyűjteménye

magyarnemzet.hu, 2022.05.07.
Bővült a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának digitalizált dokumentumgyűjteménye

webradio.hu, 2022.05.07.
Bővült a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának digitalizált dokumentumgyűjteménye

alon.hu, 2022.05.07.
Bővült a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának digitalizált dokumentumgyűjteménye

agroinform.hu, 2022.05.08.
Debreceni Egyetem: együttműködési megállapodást kötöttek, mutatjuk kivel
"...A Debreceni Egyetem élelmiszeripari képzéseinek fejlesztése a célja a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, valamint az Alföldi Tej Kft. szerdán kötött együttműködési megállapodásának..."

delmagyar.hu, sonline.hu, szon.hu, kemma.hu, beol.hu, duol.hu, veol.hu, heol.hu, nool.hu, bama.hu, baon.hu, erdon.ro, boon.hu, feol.hu, vaol.hu, kisalfold.hu, haon.hu, zaol.hu, teol.hu, szoljon.hu, 2022.05.08.
Újabb 25 ezer oldallal bővült az SZTNH dokumentumgyűjteménye

profitline.hu, 2022.05.08.
Bővült a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának digitalizált dokumentumgyűjteménye

Műszaki Magazin, 2022.05.09., 44. oldal
Várakozáson felül teljesített az InnoElectro 2022

Magyar Hírlap, 2022.05.09., 9. oldal
Folyamatosan nő...
"...Folyamatosan nő az online elérhető régi szabadalmak és védjegyek száma a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. Immár több mint egy éve zajlik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) dokumentumainak digitalizálása és közzététele..."

Műszaki Magazin, 2022.05.09., 58. oldal
A 2021. évi kiemelkedő innovációs teljesítményekért átadták a 30. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

adozona.hu, 2022.05.09.
Hamarosan itt a tao, hipa és innovációs járulék bevallásának határideje: itt vannak a leggyakoribb buktatók

agronaplo.hu, 2022.05.09.
Itt a lehetőség a hazai ökogazdálkodás fejlesztésére!

figyelo.hu, 2022.05.09.
SZTNH: bővül a digitalizált tudományos dokumentumok száma

innoportal.hu, 2022.05.09.
Freund: rendeződtek a nyitott kérdések az ELKH-val

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2022.05.09.
Összeállítás: Idén is lehet pályázni az Új Nemzeti Kiválóság Programra

Vas Népe, 2022.05.10., 9. oldal
Kutatói utánpótlás
"...Az Új nemzeti kiválóság programban idén is kétezren részesülnek összesen 4 milliárd forint ösztöndíjban..."

piacesprofit.hu, 2022.05.10.
Pénzeső a cégekre: mire lehet mostanában EU-s pénzt szerezni?

semmelweis.hu, 2022.05.10.
Tizenkét egyetemi intézet, klinika kapta meg az MTA Kiváló Kutatóhely minősítést

duol.hu, 2022.05.10.
Területi Innovációs Platform Napot tartott a Dunaújvárosi Egyetem

itcafe.hu, 2022.05.10.
Együttműködési megállapodást kötött a CETIN Hungary és az Óbudai Egyetem

magyarkurir.hu, 2022.05.10.
Kiváló kutatóhelynek minősítette az MTA az egri katolikus egyetem történelemtudományi intézetét

medicalonline.hu, 2022.05.11.
Az SE tucatnyi egyetemi intézete, klinikája kapta meg a Kiváló Kutatóhely minősítést

trendfm.hu, 2022.05.11.
Még több szabadalom és védjegy válik digitálisan elérhetővé

webradio.hu, 2022.05.11.
Június 10-ig várják a jelentkezéseket a Budapest Design Weekre

hir.ma, 2022.05.11.
Június 10-ig várják a jelentkezéseket a Budapest Design Weekre

nkfih.gov.hu, 2022.05.11.
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj 2021. évi kiírás intézményi döntési lista

uzletem.hu, 2022.05.11.
Így támogatja egymást startup és nagyvállalat

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2022.05.11.
Idén is meghirdette az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Új Nemzeti Kiválóság Programot

Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2022.05.11.
Az Új Nemzeti Kiválóság Program idei pályázatain is nagyjából kétezer nyertes részesülhet összesen négymilliárd forint ösztöndíjban

Jazzy Rádió, 2022.05.11.
Immár több, mint egy éve zajlik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala dokumentumainak digitalizálása és közzététele

m1, Ma reggel, 2022.05.11.
Újabb négymilliárd forinttal támogatja a kutatói utánpótlást a kormány

Veszprémi 7 nap, 2022.05.12., 7. oldal
Jubilált a veszprémi vegyipari kutatás
"...Az intézményben zajló kutatás-fejlesztési projektek, illetve a falai közül kikerülő szakemberek ennek a letéteményesei..."

Innotéka, 2022. május, 20. oldal
Innovációval az egészségesebb jövőért

magyarnemzet.hu, 2022.05.12.
Független marad a kutatási hálózat az MTA-tól

jogiforum.hu, 2022.05.12.
Több mint 25 ezer oldalnyi anyaggal bővült a SZTNH egyedi digitalizált dokumentumgyűjteménye!

startuponline.hu, 2022.05.12.
Startupok és nagyvállalatok: együtt sikeresebbek

M5, Agenda, 2022.05.12.
Összeállítás: Átadták a műszaki területen végzett innovatív felfedezésekért járó legrangosabb hazai elismerést

Magyar Nemzet, 2022.05.13., 1,5. oldal
Független marad a kutatói hálózat

24.hu, 2022.05.13.
Minden 3. magyar gyógyulásához hozzájárulnak az innovatív gyógyszerek
"...Az innovatív gyógyszeripari vállalatok árbevételük átlagosan 15,1 százalékát fordítják kutatás-fejlesztésre, a befolyó összegek így újabb fontos terápiák kifejlesztését segíthetik elő..."

gondola.hu, 2022.05.13.
Piacra vitt tudomány sikere - akadémiai díj

hirek.prim.hu, 2022.05.13.
Startupok és nagyvállalatok: együtt sikeresebbek

magyarnemzet.hu, 2022.05.13.
Együttműködés által érvényesülhet az MTA és a kutatási hálózat küldetése

tervlap.hu, 2022.05.13.
Az építészet lesz az idei Budapest Design Week fókuszában

artnews.hu, 2022.05.13.
ÚJ KURÁTORRAL MUTATKOZIK BE A BUDAPEST DESIGN WEEK - Várja a jelentkezéseket az a legnagyobb hazai design fesztivál
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Nagy-Herczeg Boglárka,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.