XXXI. évf. | 2021. március 23. | 6. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Várható események
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

29. Magyar Innovációs Nagydíj

A 2020. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az a Magyarországon bejegyzett vállalat, ill. társaság kapja, amely a 2020. évben a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg. A beérkezett 69 pályázatból, a bírálóbizottság által legjobbnak ítélt 14 pályázat közül az innovációs nagydíjas társaság, ill. a díjazottak kiválasztása titkos szavazással történt március 11-ig.

A Magyar Innovációs Nagydíjon kívül a következő díjakról döntött a zsűri:
 • a 2020. évi Ipari Innovációs Díj,
 • a 2020. évi Informatikai Innovációs Díj,
 • a 2020. évi Agrár Innovációs Díj,
 • a 2020. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 • az NKFIH 2020. évi Innovációs Díja,
 • az SZTNH 2020. évi Innovációs Díja,
 • az MKIK 2020. évi Innovációs Díja, valamint
 • a Magyar Innovációs Szövetség 2020. évi Startup Innovációs Díja.
A díjazott társaságokat 2021 március végétől, sajtóközleményekben jelentjük be.

SZJA 1%

Az adó (első) 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár közel 30 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja a fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák a

Magyar Innovációs Alapítvány támogatására, adószám: 18047929-1-41.

NKFIH Innovációs Testület ülése

2021. március 17-én, Pakucs Jánosnak, a Testület elnökének vezetésével, az NKFIH-ban tartották az Innovációs Testület ülését, melyhez a tagok online is csatlakozhattak. A Magyar Innovációs Szövetséget még Greiner István, általános alelnök is képviselte.

Az ülésen többek között:
 • értékelték a 2020. évi K+F pályázatok tapasztalatait,
 • tudomásul vették a 2021. évi - Kormány által is jóváhagyott - Innovációs Alap stratégiáját,
 • megvitatták a 2021. évi innovációs pályázati tervet.

MISZ Horizon Europe munkacsoport operatív testülete


A MISZ Horizon Europe (HE) munkacsoport operatív testülete 2021. március 17-én tartotta harmadik online ülését. A testület tagjai, Darázs Lénárd, Dinnyés András, Mogyorósi Péter, Schenk Borbála és Pongrácz Ferenc, két témát jártak még körbe: a MISZ szerepét az innovációs ökoszisztéma (illetve hangsúlyosan, a vállalati szféra) szereplőinek megszólításában és a pályázati ökoszisztémába történő bevonásukban, valamint az NKFI Hivatal által kínált ún. rásegítő pályázatok kérdését. Az elkészülő anyagot a MISZ HE munkacsoport, illetve a MISZ elnöksége is véleményezni fogja.

2021-2027 közötti uniós fejlesztési terv


2021. január 21-én a Magyar Innovációs Szövetség kifejtette álláspontját a 2021-2027 közötti uniós fejlesztéspolitikai ciklus Partnerségi Megállapodásáról, a Vállalkozás-fejlesztési és Innovációs Operatív Programjáról, valamint Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéről.

2021. február 26-án, Dr. Ágostházy Szabolcs, európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár levélben válaszolt Szövetségünknek a megküldött javaslatokkal kapcsolatban. A levélből idézünk:

"A fejlesztések tervezése és megvalósítása során biztosítjuk, hogy azok a Kárpát-medence más régióira is kiterjedjenek." mondat kiegészítését javasolták a "magyar nemzetgazdaság fejlesztésének széleskörű figyelembevételével" szövegrésszel. A kiegészítés véleményünk szerint nem feltétlenül bővítené, hanem - értelmezéstől függően, hogy csak a gazdasági szempontokra utal - akár szűkítené a fejlesztések kiterjesztésének lehetőségét, ezért nem tervezzük a mondat kiegészítését."...
..."A "Hasonló multiplikátor hatással rendelkeznek az agrár- és élelmiszertudományi felsőoktatásra és kutatásra fordított fejlesztések. Magyarország számára kitörési pont az élelmiszergazdaság fejlődési lehetősége, amely jelentős iparfejlesztési hatást generál, amely meghatározó a települések tervezett felzárkóztatásában is." szövegjavaslatukat köszönjük, megfontoljuk a dokumentum kiegészítését az Önök által javasolt tartalommal."

MKB Consulting és a MISZ Felsőoktatási Tagozata műhelytalálkozója

Az MKB Consulting a MISZ Felsőoktatási Tagozatával együtt online workshopot tartott 2021. március 9-én és 10-én, a 2021-27-es uniós pályázati ciklus tervezett Operatív Programjairól és támogatási témaköreiről. A résztvevők száma a két napon közel 40 fő volt, az egyetemek és a MISZ részéről.

A műhelytalálkozók során bemutatásra kerültek az első kiírások, a vállalati és felsőoktatási konzorciumi lehetőségek, az új támogatási típusok és a megváltozott támogatási szabályok. A rendezvény során a résztvevők betekintést kaptak abba, hogy egy egyetem, hogyan tud felkészülni a tervezett kiírásokra, milyen lépéseket érdemes megtenni a sikeres pályázatokért.

"Álmok álmodói - Világraszóló magyarok" 2.0 kiállítás


2021. március 1-én, Gulyás Gergely miniszter felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy működjön közre az "Álmok álmodói - Világraszóló magyarok" 2.0 kiállítás megvalósításában. A MISZ örömmel tesz eleget a felkérésnek és közreműködik a projektben.

A nemzeti és nemzetközi együttműködést jelképező, hazánk és Európa társadalmi, kulturális és életmódbeli értékein, a tudományos-technikai fejlesztésen és az információs társadalom eredményein alapuló, jövőt bemutató "Álmok álmodói - Világraszóló magyarok" 2. 0. című kulturális és oktatási interaktív tudományos kiállítás a tervek szerint a Millenáris megalakulásának 20 éves évfordulójához kapcsolódva 2021 decemberében nyílik meg.

INNTEK Nonprofit Kft. taggyűlése

2021. március 17-én tartotta online taggyűlését tagintézményünk, az INNTEK Nonprofit Kft. A taggyűlésen a többségi tulajdonost Dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke, Szövetségünket mint kisebbségi tulajdonost dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Napirenden a közhasznúsági jelentés, valamint a társaság 2021. évi gazdálkodási terve szerepelt. Fülöp Gábor, ügyvezető igazgató vezette a taggyűlést, és szóbeli kiegészítésében kiemelte, s ezt a Felügyelő Bizottság elnöke és a könyvvizsgáló is megerősítette, hogy az elmúlt esztendőt is pozitív eredménnyel zárták, a társaság működése továbbra is kiegyensúlyozott, az inkubátorház kihasználtsága 100%-os.

Nők a Tudományban Kiválósági Díj

2021. március 8-án, a nőnaphoz kötődően tagszervezetünk, a Nők a Tudományban Egyesület, a nyolc évvel ezelőtt alapított Nők a Tudományban Kiválósági Díjjal ismerte el a nanotechnológiával foglalkozó Dr. Balogh-Weiser Diána és Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna munkásságát.

Tagszervezetünk idén először a kutatói tevékenység támogatásáért is adományozott Nők a Tudományban Kiválósági Díjat, Jerkovicsné Stefán Klárának, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet ügyvivő szakértőjének. A díjazott hölgy mindent megtesz a természettudományok és a kapcsolódó felsőoktatási képzések népszerűsítéséért, vezető szerepet tölt be a Nők Nehezített Pályán rendezvénysorozat és a Nők a Tudományban konferencia szervezésében és lebonyolításában.

Inno Sapiens, a Műegyetem podcast sorozata

A sorozatban a tudomány és az üzleti élet együttműködésének köszönhető fejlesztéseket mutatnak be, melyben tagszervezetünk, a BME szakértői és ipari partnerei a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációkról beszélgetnek, ismeretterjesztő és tudományt népszerűsítő formában.

Az epizódokból az is kiderül, hogy az egyes technológiákhoz sok esetben startupok és további kutatási projektek is kapcsolódnak az egyetemen. A nyolc epizód elérhető a legnépszerűbb podcast lejátszókon és az innosapiens.bme.hu oldalon.

Global Startup Ecosystem Report 2020

A világszerte több mint 250 vonzó startup helyszínt összehasonlító Global Startup Ecosystem Report a 2020-ról szóló, idén publikált kutatásában a feltörekvő városok nemzetközi élmezőnyébe sorolta Budapestet. A magyar főváros most először szerepel a 2012 óta minden évben megjelenő kutatásban.

A teljes jelentés megtekinthető a következő linken.

HÍREK | SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

Ujvári János diplomadíj-pályázat

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala idén is meghirdette végzős felsőoktatási hallgatók részére az Ujvári János diplomadíj-pályázatot, melynek közeleg a beadási határideje. A hivatal a tavaszi félévben március 30-ig várja a jelentkezéseket, és július 30-ig az elkészült pályamunkákat.
A pályázatról további információ itt érhető el.

Az SZTNH dokumentumainak digitalizálása

Folyamatosan zajlik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) dokumentumainak digitalizálása és a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon való közzététele. A hivatal a Frecskay János Szakkönyvtárában őrzött iratok és kiadványok közül most újabb, közel 450 ezer oldalnyi érhető el már bárki számára a Hungaricanán.

A mostanra digitalizált közel 450 ezer oldal a Hungaricana könyv és dokumentumtárban jelenleg elérhető 16,2 millió oldal 3 százaléka. "Ha a jövőben az összes szabadalmi leírást, ami nagyjából 1 millió oldalt jelent, fel tudjuk tölteni a Hungaricana portálra, akkor oldalszámra az SZTNH lenne a legnagyobb mennyiségű tartalmat publikáló szervezet az oldalon. Ha egy oldalt A/4-esnek veszünk és a hosszabbik oldaluknál tesszük őket egymás mögé, akkor közel 92 kilométert lehetne lépdelni rajtuk. Ez nagyjából a Budapest - Szolnok távolság" - hangsúlyozta Pomázi Gyula.

Az SZTNH digitalizált tartalmai és Hungaricana projektek elérhetőek itt.

Európai szabadalmi bejelentések 2020-ban

Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) legfrissebb statisztikái szerint 2020-ban az egészségügyi innovációk területén született a legtöbb szabadalmi oltalmi igény. A legtöbb találmány orvostechnikával kapcsolatos volt, míg a gyógyszerek és a biotechnológia területén volt a leggyorsabb a növekedés. Magyarország a járvány okozta nehézségek ellenére jobban szerepelt, mint 2019-ben: a hazai feltalálók 10,3 százalékkal aktívabbak voltak.

A járvány ellenére a 2020-ban benyújtott európai szabadalmi bejelentések száma közel azonos volt a tavalyival, mindössze 0,7 százalékkal csökkent. Az EPO-hoz tavaly összesen 180 250 szabadalmi bejelentés érkezett, ami valamivel alatta maradt a 2019-ben elért, 181 532 beadványt számláló rekordszintnek.

További információk a következő linken.

HÍREK | Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Megválasztották az ELKH nyolc kutatóhelyének vezetőit

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testülete 2021. március 1-jei hatállyal megválasztotta a kutatóhálózathoz tartozó hat kutatóközpont, egy önálló kutatóintézet, továbbá a mintegy 150, egyetemeken, illetve egyéb közintézményekben működő önálló kutatócsoport adminisztrációját ellátó Támogatott Kutatócsoportok Irodája intézményvezetőjét. A kutatóhely-vezetői pályázatok kiírására az előző intézményvezetők megbízatásának lejárta miatt került sor. Az újonnan kinevezett vezetők:
 1. Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK): Balogh Balázs főigazgató, korábbi tudományos főigazgató-helyettes
 2. Energiatudományi Kutatóközpont (EK): Horváth Ákos főigazgató, korábbi főigazgató
 3. Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI): Nusser Zoltán igazgató, korábbi megbízott igazgató
 4. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK): Fertő Imre főigazgató, korábbi megbízott főigazgató
 5. Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK): Nagy Ferenc főigazgató, korábbi főigazgató
 6. Természettudományi Kutatóközpont (TTK): Buday László főigazgató, korábbi megbízott főigazgató
 7. Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK): Lévai Péter főigazgató, korábbi főigazgató
 8. Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI): Ács Attila igazgató.

Favipiravir hatóanyag-tartalmú antivirális szer hazai gyártásfejlesztése

Az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK) kutatóit is a tagjai között tudó konzorcium 2020 márciusában, a COVID-19 járvány hazai terjedésének elején kezdett el foglalkozni a favipiravir antivirális készítmény hazai fejlesztésével és vizsgálatával

A TTK Műszercentruma meghatározó szerepet játszott a vizsgálati módszerek kidolgozásában. Problémát jelentett a kutatók számára, hogy az óriási kereslet miatt a favipiravir szinte minden alapanyaga hiánycikk. A fejlesztési konzorciumon belül számos kiemelkedő együttműködés valósult meg. A nagylabor-szintézist az Első Vegyi Indusztria Zrt. laboratóriumában, a félüzemi gyártást tagszervezetünknél, a Richter Gedeon Nyrt-nél, a gyógyszerkészítmény előállítását pedig a Meditop Kft-nél valósították meg. A technológia fejlesztése sikeresen befejeződött, jelenleg a gyártás és a forgalmazás jogi feltételeinek kidolgozása van folyamatban.

Mindeközben már zajlanak a gyógyszerkészítmény klinikai vizsgálatával kapcsolatos előkészületek. A vizsgálatot a Pécsi Tudományegyetem által vezetett klinikai vizsgálatokra szakosodott HECRIN konzorcium végzi az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet engedélye alapján.

Várható események


Brokerage rendezvény innovációs ügynökségeknek

2021. március 25-én, 9:00-tól szervezi meg a Fejlesztési Ügynökségek Európai Szövetsége (EURADA) a 6. Brokerage rendezvényt innovációs ügynökségeknek. Az esemény Zoomon keresztül történik. Az eseményen az alábbi előadások lesznek megtekinthetőek:
 • Az innovációs ügynökségek lehetőségei
 • Sikeres projektek bemutatása
 • Új projektötletek
 • Potenciális partnerek a projektekhez.
Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A részletes program megtekinthető a következő linken.

Az e-buszok fejlesztésére irányuló tudatosságnövelés

Tagszervezetünk, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ Nonprofit Kft.) partnerként működik közre az eBussed PGI05948 INTERREG EUROPE projektben, mely az elektromos buszokra fókuszál, valamint az alacsony szén-dioxid kibocsátású tömegközlekedés meghonosítását célozza meg, a partnerek aktív részvételével.

A DDRIÜ Nonprofit Kft. 2021. március 31-én tartja a projekt nemzetközi tapasztalatcsere rendezvényét. Az online rendezvényre a következő internetes link használatával lehet regisztrálni:
https://www.lyyti.fi/reg/awareness

A rendezvény programja:

09:00-09:10

Az esemény megnyitása és rövid bemutatása - Haász Zoltán, ügyvezető igazgató, STRIA, Pálmai Zsolt igazgatóhelyettes, STRIA

09:10-9:40

Az e-busz hálózat kiépítését támogató, államilag irányított kezdeményezés: a magyar kormány Zöld Busz Programja - Zöld Busz Program - Erős Veronika, Zöld busz Program projektvezető

9:40-10:10

Helyi példa - Pécs: e-busz fejlesztés az érdekelt felek és a lakosság részvételével - Tüke Busz Zrt. (pécsi tömegközlekedés üzemeltetője)

10:10-10:30

Kávészünet

10:30-11:00

Helyi példa - Paks: e-busz fejlesztés az érdekelt felek és a lakosság részvételével - Paks Közlekedési Kft. (paksi tömegközlekedés üzemeltetője)

11:00-12:00

Moderált beszélgetés az e-buszok telepítésével kapcsolatos nyilvánosság tudatosság növeléséről - Szász János, e-mobilitási szakértő, CAE Consulting Ltd.

12:00-12:50

Kérdések és válaszok

12:50

Az esemény zárása és a következő nemzetközi esemény promotálása - Pálmai Zsolt

A projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Barabási Albert-László - Dashun Wang: A tudomány tudománya - Libri Kiadó, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése
"Hosszú távon nem a termelékenység fontos a kutató pályafutásában, hanem a hatás."
(a könyvből)

A tudomány segít megérteni a világot, s hogy a megértés segítségével fejleszthessük, formálhassuk, javíthassuk azt a magunk, közösségeink, társadalmaink, az emberiség érdekeinek megfelelően. E könyv tárgya, a tudomány tudománya segít megérteni, miként működik maga a tudomány, hogy képesek legyünk azt jobban, hatékonyabban művelni, s a javunkra fordítani. A tudomány önismeretet ad az embernek, hogy érthesse, mit, miként, miért tesz, miért arra jut ebben, amire ténylegesen jut, milyen célokat válasszon magának, és miként érheti el azokat a lehető legjobban. A tudomány tudománya a tudományok művelőit segíti hasonló önismerethez, szintúgy a tudományok művelésének szervezőit, menedzsereit, a tudománypolitika alakítóit.

Barabásit jól ismerjük. "A komplex hálózatok elméletének kutatásával vívott ki magának nemzetközi elismerést" (Libri ajánlójából) Villanások - A jövő kiszámítható c. könyvéről (Libri Kiadó, 2020) a hírlevél 2020/19. számában szóltunk • A képlet - A siker egyetemes törvényei-ről (Libri Kiadó, 2018) a 2019/3. számban • A hálózatok tudománya (Libri Könyvkiadó, 2016) a 2016/15. számban.

Erről szól: "A tudományos vállalkozások egészét nyomon követő digitális adatok váratlan módon, figyelemre méltó részletességgel és pontossággal nyújtanak segítséget a tudományos világ belső működésmódjának megértésében. Az ilyesfajta adatokhoz való hozzáférés egy új multidiszciplináris területnek, a tudomány tudományának kialakulását katalizálja, amely - hozzásegítve bennünket a tudományfejlődés kvantitatív megértéséhez is - óriási tudományos, technológiai és oktatási értékeket hozhat felszínre. Az adattudomány, a hálózattudomány és a mesterséges intelligencia párhuzamos fejlődése hathatós eszközöket és technikákat kínál milliónyi adatpont értelmezéséhez. Együttesen [egy] összetett, de lényegbevágó történetet fednek fel arról, hogyan alakul a tudományos életpálya, hogyan segíti az együttműködés a felfedezést, és hogyan halad előre több tényező együttműködése révén a tudomány. Ezek a lehetőségek - és a velük járó nehézségek - egy új, multidiszciplináris kutatóközösséget hoztak össze; a cél a tudomány megértése. A tudomány tudományának szakemberei tudományos módszerekkel vizsgálják önmagukat, a működő projekteket és a kudarcokat, számszerűsítik a felfedezést és a feltalálást, valamint tanulságokkal szolgálnak a tudomány egészének fejlesztéséhez. Ebben a könyvben arra törekszünk, hogy bemutassuk ezt a gyarapodó területet, - a gazdag történelmi hátteret, a legújabb izgalmas fejleményeket és az ígéretes jövőbeli alkalmazásokat.

A könyv négy részből áll: Az életpálya tudománya a kutatók életútjára összpontosít: azt kérdezzük tőlük, mikorra esnek a legjobb munkák, és bennünket, kutatókat, mi különböztet meg egymástól. Az együttműködés tudománya a csapatmunka előnyeit és hibáit firtatja, a sikeres csapat összeállításától addig, hogy ki aratja le a dicsőséget a csapat munkájáért. A hatás tudománya a tudományos ötletek és az ötletek hatásának alapdinamikájával foglalkozik. Végül a Kitekintés összefoglalja a legerősebben kutatott határokat, a mesterséges intelligencia szerepétől kezdve az elfogultságig és az oksági összefüggésekig. Minden rész külön bevezetővel indul; abban kérdésekkel és anekdotákkal világítjuk meg a fő témát. A kérdéseket azután külön fejezetek tárgyalják: egy-egy ilyen fejezet a fontos tudományos eredményeket taglalja." (Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.)

A Goodreads ajánlójából: "Ez a »tudomány tudományának«, egy felfejlődő interdiszciplináris tudományágnak az első átfogó bemutatása. A tudományág a big data segítségével tárja fel a reprodukálható mintázatokat, amelyek egyaránt uralják az egyéni tudományos pályafutásokat és a tudomány működését. Vizsgálja a tudományos hatás gyökereit, a termelékenység és a kreativitás szerepét a tudományban, mikor és milyen módon hatékonyak az együttműködések, a siker és a kudarc hatását a tudományos pályafutásra, s hogy milyen mérési eszköztár képes megmutatni a tudomány alapvető működését. A könyv adatokból merít megbízható alapul szolgáló felismeréseket, amelyeket az egyének felhasználhatnak karrierjük építésére, a döntéshozók pedig arra, hogy erősítsék a tudomány szerepét a társadalomban. Az anekdotáival és az alapjául szolgáló kutatásra vonatkozó részletes, jól követhető magyarázataival a könyv tökéletesen érthető minden tudósnak, egyetemi hallgatónak, szakpolitikák alakítóinak, ügyintézőnek és adminisztratív vezetőnek, akit érdekel a széles értelemben vett tudományos vállalkozás."

David Meerman Scott: The New Rules of Marketing and PR: How to Use Content Marketing, Podcasting, Social Media, AI, Live Video, and Newsjacking to Reach Buyers Directly, Completely Revised & Updated 7th Edition - Wiley, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

448 oldal tömény szaktudás a legjobb érthetőségre törekvő előadásban. A címet az érdeklődők nyilvánvalóan megértik, talán egy kivétellel: Newsjacking. Ez annak művészete és tudománya, miként csempésszük mondandónkat hírekben megjelenő történetekbe, hogy felfigyeljenek arra és ránk. Szerzőnk mesterének mondja magát, így kínálja egy másik, erről írt könyvét.

A marketingnek, PR-nak és a piacon való érvényesülést szolgáló mindenféle varázslatok folyamatosan fejlődő és bővülő eszközrendszerének a mindenkori legmagasabb szakmai színvonalon történő felhasználását a technológiai fejlődés - minden technológiák fejlődése - tette mára nélkülözhetetlenné a túlélésben. Ennek magyarázata félelmetesen egyszerű - félelmetesen, mert megkerülhetetlen. A különféle - gyártási. logisztikai, távközlési, stb - technológiáknak köszönhetően gyártani már gyakorlatilag bárki bármit tud. Ez olyan túlkínálatot teremtett, amelynél eladni lett művészet. Rég elmúltak azok az idők is, amikor egy jól bejáratott márkanév el tudott adni árucikkeket. A kínálati oldalon megjelenő piaci szereplők számának erőteljes növekedésével, a tömegkommunikációs technológiák hatóerejének gyors fejlődésével, s hogy ezek gyakorlatilag mindenki rendelkezésére állnak, a kínálatban a gazdagság olyan zavara, és a kínálati üzenetek olyan fehérzaja alakult ki, hogy csak az tud eladni, aki képes ezekből így is kitűnni. Ehhez mégcsak nem is elég a nagyobb hangerő - igazán mesteri üzenetek, és mesterien kialakított és alkalmazott megjelenítési technikák kellenek. Ilyet lehet tanulni ebből a könyvből is.

Lábjegyzet: a tudás, amely innen meríthető, sorsdöntő is lehet, ám önmagában még nem elégséges. Minden marketing alapja a helyes szemlélet. E szemlélet lényegét a marketing és PR tudomány egyik legjobb honi mestere, számos remek szakkönyv szerzője, dr. Papp-Váry Árpád három betűben foglalta össze: JPÉ, azaz józan paraszti ész. (L. Dr. Papp-Váry Árpád: Marketing a gyakorlatban - Hírlevél 2009/14. sz.) A JPÉ azonban csak akkor képes sikerre vinni, ha ismerjük a mesterfogásokat, a legjobb technikákat, a gyorsan fejlődő eszköztár mindenkori legjavát, amelyekkel elérhetjük a céljainkat. Erre kellenek az ilyen könyvek.

Miért ezt a könyvet? Tengernyi a marketing irodalma, hiszen e tudás is jól eladható árucikk. Itt jön be a brand jelentősége, a jó minőség ígéreteként. A Wiley a világ egyik vezető kiadója gazdasági szakkönyvekben. A márkahűség ma már törékenyebb a hópihénél, ezért egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ne a legjobbat kínálja. Ezért is bízhatunk e könyvben.

A Wiley ajánlójából: "Ez a hetedik, új és frissített információkkal megtömött kiadása az úttörő szakkönyvnek arról, hogyan teremtsünk figyelmet a mondandónk és az üzleti tevékenységünk iránt. Minden benne van, ami ahhoz kell, hogy meg tudjuk szólítani közvetlenül a célközönségünket, erős személyes kapcsolatot építsünk, és a számunkra legjobb figyelmet vonzzuk az üzleti tevékenységünkre. Ezt a kiadást teljesen frissítették, hogy minden korábbinál több innovatív módszert és élvonalbeli stratégiát kínáljon. Megmutatja, hogyan fogjuk be a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást a rutinfeladatok elvégzésére, hogy magunk a marketing és a PR stratégiákra összpontosíthassunk. (Valójában jóval többre is: pl., ahogy a szerző külön is kiemeli, az alkalmazandó megoldások kialakítását megalapozó elemzésekre, és következtetésekre, prezentációs eszközök, technikák és időzítések megválasztására. - OP) A jövő marketing munkájának még mindig legmeghatározóbb útmutatójaként segít:
 • Beépíteni munkánkba azokat az új szabályokat, amelyek révén a digitális marketing előtt járhatunk;
 • Valós időben végezhetjük marketing és PR tevékenységeinket olyan technikák felhasználásával, mint a newsjacking, hogy azonnali figyelmet keltsünk a célközönségünkben a mondandónk iránt;
 • Maximálisan ki tudjuk használni az internet-alapú kommunikációs technológiákat;
 • Megragadó esettanulmányok és a gyakorlatból vett példák segítségével értékes betekintést kapjunk;
 • Előnyre tudjunk szert tenni az olyan platformokban rejlő marketing lehetőségek kihasználásával, mint a Facebook Live és a Snapchat."
  Számszerűen a könyvről a szerző honlapjáról:
 • 6 hónapig a Business Week bestseller listáján
 • 29 nyelven adták ki, Albániától Vietnamig
 • Világszerte háromszáznál több egyetemen és főiskolán tankönyv. Neerman Scott kiemeli, hogy MBA programokban is használják.
 • 400 ezernél több példányban vették meg.

Rockenbauer Antal: Útikalauz a fizikához Newtontól Higgsig - Kaslik Gyula: Szindbáddal a negyedik dimenzióban -Scolar, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

Remek, magas színvonalú, ugyanakkor a lehető legjobb közérthetőségre törekvő bevezetés a klasszikus és a modern fizika világába, haladóknak, és igazán érdeklődőknek. Rockenbauer professzor kétszeresen is abszolút hozzáértő: e tudományág nemzetközileg is elismert tudósa, s a róla szóló magasszintű ismeretterjesztés mestere.

Előszavából: "Különleges útikalauzt kínálunk az olvasónak, aki szeretné bejárni a fizika megismerésének zegzugos útjait. Először tegyünk sétát a hétköznapi világban, hogy megismerkedjünk néhány alapvető fizikai fogalommal, majd ennek birtokában merészkedjünk nagyobb utakra. Látogatást teszünk a Föld belsejébe, majd a csillagok világába - az univerzum kezdeteihez is, s felvetjük: honnan származik univerzumunk? Ez a rész még ismeretterjesztő jellegű és főleg kezdő utazóknak szól. Gyakorlottabb utazók számára kínál kalandot, amikor bejárjuk a parányok világát, és az anyag legkisebb építőköveit akarjuk megismerni. Itt már sok nehézséget jelent, hogy ennek törvényei már annyira mások, és ezek megértését nehezíti, hogy itt az útjelzőt bonyolult matematikai képletek adják meg nekünk. Ezt akarja megkönnyíteni a könyv, amikor olyan utat próbál találni, amely bemutatja, hogyan juthatunk el az egyenletekhez néhány egyszerű elv megfogalmazásával." (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.)

Azért ne örüljünk korán: a fizika sok törvényét, összefüggését csak matematikai eszközökkel lehet leírni, s ez alól e könyv sem kivétel. Ahogy a Bevezető írja: "A fizika nagy fordulatait a fogalmi rendszer átalakulása kíséri, egyes fogalmakat elhagyunk, mások jelentése megváltozik, újabb és újabb fogalmak jönnek létre. Megfigyeléseinket matematikai egyenletek formájában összegezzük. A fizika fejlődése magával hozta, hogy egyre elvontabb és összetettebb matematikai eszközöket alkalmazunk."

"A fizika attól lesz élő tudomány, ha különböző nézetek csapnak össze. Erre törekszik a könyv is, amiben szerzőtársam, Kaslik Gyula fog segíteni, amikor egy olyan útra csábítja az olvasót, amely már kivezet a tér szokásos három dimenziójából is. Nézetei részben kiegészítik az első négy fejezetet, részben más irányba visznek. Emiatt a két szerző véleménye sem minden kérdésben azonos, viszont abban egyezik törekvésük, hogy a világ megértéséhez utat találjanak."

Haladóknak és igazán érdeklődőknek: Megértése az utóbbiaknak is sikerülhet nagyobb vonalakban, ha hajlandóak megfizetni ennek nem is túl magas árát: szívós figyelemmel és gondolkodással követni az olvasottakat. Így bárki megértheti, legfeljebb a matematikai levezetések mélyére nem lát tökéletesen. Egy példa erre: "véges tömeg nem mozoghat fénysebességgel, mert a c sebesség (fénysebesség jele a képletben - OP) miatt végtelenül nagy tömeget észlelne a külső megfigyelő a relativitáselmélet szabályai szerint."- olvasható. A tényt így megismerjük, a magyarázatát adja egy másodfokú egyenlet.

Egy kis ízelítő a közvetlen folytatásból: "Fordítsuk ezért meg a gondolatmenetet, és tegyük fel, hogy épp a c sebességű mozgás felelős a részecskék tömegének létrehozásáért! A részecskékhez rendeljünk egy ω frekvenciájú forgást, ennek kerületi sebessége ωr. Ez kijelöl a térben egy véges tartományt, mert a sebesség nem lehet nagyobb, mint c. Az üres térnek nincs tömege, de ez a nulla tömeg matematikai határértékként viselkedik: azaz végtelen nagy számmal szorozva már véges értéket adhat. Ez a végtelen nagy szám a tömegnövekedési arány, amely a c sebességhez tartozik. Emiatt a forgó tartomány peremén a c kerületi sebesség a tömeg létrehozója lehet. Ez a felfogás a relativitáselmélet tömegnövekedési szabályát kiterjeszti a tömeg létrehozásának szabályává."

A gondolatmeneteket tényleg végig kell követni - így aligha lehet lopott öt-tíz percekben olvasgatni. Számít az is, az Olvasó mikor tanult fizikát. A könyv pl. a mechanika alapfogalmait is vektorokat és magasabb matematikai műveleteket használva mutatja be. Cserében viszont kapunk sok tudást a fizika, valamint a világunk számos, azzal összefüggő sajátosságának megértéséhez, az anyagi részecskék rejtélyes és bonyolult mikrovilágától az űrutazásig és a kozmosz sajátosságaiig. Ehhez bónusz a bepillantás a fizikus gondolkodásmódjába: pl. ahogy Rockenbauer professzor laza féloldalon, elegáns logikával könnyedén bizonyítja, hogy nincs mit tartanunk holmi űrből jövő idegenek inváziójától.

Könnyű? Sokunknak nem mindig, viszont percig sem érezzük, hogy többe kerül, mint amennyit megér. S ha az ember olyan, akkor a nehezebb részeknél még örül is, hogy képes érteni - jó érzés ez egy Sapiensnek!

Cserna-Szabó András: Rézi a páczban - Gasztronómiai írások - Helikon, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"A Teremtő arra kötelezte az embert, hogy léte fenntartása céljából egyen, erre étvággyal ösztönzi, és az élvezettel jutalmazza." • "Mondd, mit eszel, és megmondom, ki vagy." - Jean Anthelme Brillat-Savarin, a kulináris gyönyörök élvezetének elsőszámú filozófusa és prófétája.

Szintúgy ő írta: "Az evés élvezete az egyetlen, amelyet nem követ fáradtság, föltéve, hogy mérsékletesen élünk vele.", valamint: "Az asztal örömei minden életkorban, helyzetben gyönyörködtetnek, jól társulnak más élvezetekkel, s a legtovább maradnak velünk." - ám e tételei ugyanígy érvényesek a jó könyvek olvasására is, amilyen ez a kötet!

A Helikon ajánlójából: "Apicius, Epikurosz, Hrabal, Krúdy, Mikszáth, Karinthy, Petri, Kövi Pál, Szomory, Dumas, Babits, Jókai, Füst Milán, Márai, Nietzsche, Tömörkény, Krasznahorkai, P. Howard, Agatha Christie, Déryné, Hamvas, Mick Jagger vagy éppen Bodor Ádám - egyfelől. Másfelől: firenzei posírozott tojás, Peche Melba, csórékolbász, bajai és szegedi halászlé, Fedák-lepény, sólet és halsli, risotto alla piemontese, kolozsvári káposzta, Puszta koktél, kálomista mennyország, vermicelli alla Posillipo, marinírozott halszelet Turbigo módra, paprikás krumpli, fogas Mornay módon, angol karácsonyi puding, Mussolini leves, szegedi tarhonya, velő Diderot módra, szalontüdő, vargabéles vagy éppen Újházi-kakasleves.

Ezek Cserna-Szabó András legújabb könyvének, a Rézi a páczban című kötetnek főszereplői: írók és ételek. A gasztronómia és a kultúra kapcsolódási pontjai. A konyha elfelejtett történetei az irodalomban, az irodalom titkos története a konyhában. Van itt gasztrotörténeti esszé és hasnovella, kulináris tárca és konyhakulturális tanulmány. Aki szerette Edét a levesben, az imádni fogja Rézit a páczban..." (Kiemelések tőlem)

Ede a levesben: remek "gasztrokrimik", a Hírlevél 2011/22. számában szóltunk róla.
"A gasztronómia és a kultúra kapcsolódási pontjai" - írja az ajánló. Valójában a gasztronómia maga is kultúra, sőt, magaskultúra! Igényességre, a színvonal megbecsülésére nevel - akárcsak a jó könyv! -, hogy ne "két deci fröccsel [vagy valami gyorskajával - OP] becsüljük magunk" (József Attila: Munkások). Ismét Brillat-Savarintól: • "Az állatok táplálkoznak, az ember eszik. Csak az intelligens ember tud étkezni." • "Egy nemzet sorsa attól függ, miként esznek." (Ha az étkezés kulturáltságát az általános kultúra jellemzőjének tekintjük, ez meg is áll.)

Igazából félrevezető is a kötet alcíme: sokkal inkább áll rá, hogy remek, a szó mind közvetlen, mind átvitt értelme szerint ízes, a gasztronómiához kapcsolódó kultúrtörténeti írásokkal örvendeztet. Bennük étvágygerjesztő receptek is, amelyeket kis konyhai rutinnal magunk is elkészíthetünk. Az Ahány ház, annyi sólet c. fejezetben pl. több, eltérő változatban kapunk az étek elkészítésére alkalmas recepteket, beleértve a hajdani jeles író, Szomory Dezső mamájáét is, Az ételek királya, le a kalappal Őfelsége előtt, avagy kolozsvári káposztákról pedig olvashatunk receptet a Vajda János által szerkesztett Nővilág hetilapból, Zilahy Ágnes Valódi magyar szakácskönyvéből, vázlatot Mikszáth Kálmántól, s párszavas mesteri jellemzést Rejtő Jenőről.

A kálomista mennyország, avagy nyomok Hencidától Boncidáig fejezet így indul: "A régi, mára jórészt eltűnt magyar ételek utáni kutatás olyan, akár egy bűnügyi regény. (...) Itt van például a kálomista (avagy kálvinista) mennyország. Találkozni vele régi szépirodalmi művekben, étlapokon, újságcikkekben, szótárakban. Kálvinistaként és gasztronómiai szerzőként is már régóta izgatja a fantáziámat, mi is lehetett ez tulajdonképpen. Hát akkor induljon a nyomozás!" Annyit elmondhatunk: meglepő és igazán megkapó eredményeket is hoz.

Kis ízelítő még a fejezetekből - azt is megmutatják, strapás egy népnek a történelmi hadak útján élnie, de sokat hozhat a konyhára: finom ételekben:
 • Király utca 40., avagy mézes álom az Arany Tigrisben
 • Gyula pincér télen-nyáron, avagy irodalmi kávéházak régen és régen
 • A meghekkelt Balaton, avagy a nagy halászléháború
 • Budapest, 5659. Ádar hóban, avagy az első magyar nyelvű zsidó szakácskönyvről
 • Nem hajt a tartár, avagy a Nagy Levin szakácskönyve: a keveseknek, akik - sajnálhatják!! - nem ismerik Rejtő Jenő A három testőr Afrikában c. örökbecsű regényét, ő az egyik főszereplő, a halhatatlan névsorolvasó Tuskó Hopkins mellett. A könyv pedig, Cserna-Szabó szavaival, "Nemcsak az egyik legnagyobb magyar ponyva, de az egyik legnagyobb magyar hasregény is."
 • Az úrféle nem öszi az ijet, avagy egynémely paprikás krumplikról.
  Bon appétit!

SAJTÓSZEMLE

Magyar Nemzet, 2021. 03. 06., 1+10. oldal
A tudományos akadémia a nemzet tanácsadója

computerworld.hu, 2021. 03. 06.
Nem lesz dugó az agglomerációban - a forgalomirányítást is átveszik a gépek

kronikaonline.ro, 2021. 03. 07.
Tovább terjeszkedik a Magyarországon és Romániában is jelen lévő programozóiskola

mfor.hu, 2021. 03. 07.
Miért volt sikeres a Jeremie-program?

Magyar Nemzet, 2021.03.08., 7. oldal
A sikeres egyetemi szintű innovációs szakképzés újabb évfolyama indul

Innotéka, 2021.03.08., 22. oldal
Küszöbön a Horizont Európa

Innotéka, 2021.03.08., 20 -21. oldal
125 éves az SZTNH

Világgazdaság, 2021.03.08., 4. oldal
Diszpécser irányíthatja a jelzőlámpákat

autopro.hu, 2021.03.08.
Intelligens közlekedésirányítási rendszert fejlesztenek

minuszos.hu, 2021. 03. 08.
Dugókat, torlódásokat csillapítana a Gamax - BME együttműködés

u-szeged.hu, 2021. 03. 08.
Egy családban a tudománnyal - Kondorosi Éva: "Merjünk nagyot és merészet álmodni"

hirek.prim.hu, 2021. 03. 08.
Elindult a Hiventures StartupHER!

pannonnovum.hu, 2021. 03. 08.
Szervezetfejlesztés, struktúraváltás a start-upok és KKV-k növekedési szakaszában

u-szeged.hu, 2021. 03. 09
A jövő szoftverirányítási rendszerét fejlesztik az SZTE kutatói, hallgatói

pecsma.hu, 2021. 03. 09
Nők a Tudományban Kiválósági Díjjal jutalmazták a pécsi egyetem szakemberét

magyarmezogazdasag.hu, 2021. 03. 1009.
Nanotechnológiával foglalkozó magyar kutatónők kiemelkedő eredményeit díjazták

24.hu, 2021. 03. 09.
Nanotechnológiával foglalkozó magyar kutatónők eredményeinek díjazása

technokrata.hu, 2021. 03. 10.
Nők a Tudományban Kiválósági Díj 2021 - technokrata.hu

gyartastrend.hu, 2021. 03. 10.
A BME-n fejlesztik az okos közlekedést

index.hu, 2021. 03. 10.
Rangos jelentésben szerepel Budapest, élmezőnyben a főváros

newtechnology.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre - NEW technology

magyarhirlap.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

novekedes.hu, 2021. 03. 10.
ITM: Magyarország felkerült a startup világtérképre

pestisracok.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország is bekerült a nemzetközi startup élmezőnybe

origo.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

turizmus.com, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup-világtérképre

behaviour.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

penzcentrum.hu, 2021. 03. 10.
Rangos listára került fel a magyar főváros: Budapest lenne a startupok oázisa?

hirklikk.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

haon.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

feol.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

teol.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

nool.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

beol.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

zaol.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

szon.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

baon.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

bama.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

kisalfold.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

kemma.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

veol.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

profitline.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

demokrata.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

boon.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

duol.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

szoljon.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

sonline.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

heol.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

vaol.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

startuponline.hu, 2021. 03. 10.
Budapest a feltörekvő startup-ökoszisztémák élmezőnyében

vg.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

insiderblog.hu, 2021. 03. 10.
Bréking! VÉGRE! Magyarország felkerült a startup világtérképre!

gondola.hu, 2021. 03. 10.
ITM: Magyarország felkerült a startup világtérképre

mandiner.hu, 2021. 03. 10.
ITM: Magyarország felkerült a startup világtérképre

ma.hu, 2021. 03. 10.
ITM: Magyarország felkerült a startup világtérképre

delmagyar.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

webradio.hu, 2021. 03. 10.
ITM: Magyarország felkerült a startup világtérképre

mmonline.hu, 2021. 03. 10.
Felkerültünk a startup világtérképre

radio88.hu, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

Retro Rádió, 2021. 03. 10.
Magyarország felkerült startup világtérképre
novekedes.hu, 2021. 03. 11.
A Jövő Városai - A természet hívószava: a vidéki területek felértékelődése
hirextra.hu, 2021. 03. 11.
Új laborok, csúcstechnológia

profitline.hu, 2021. 03. 11.
Budapestre jön az egyik legnagyobb amerikai startup verseny

startuponline.hu, 2021. 03. 11.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

zaol.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

kemma.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

nool.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

magyarhirlap.hu, 2021. 03. 11.
Hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

beol.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

szon.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

baon.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

feol.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

kisalfold.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

vaol.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

duol.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

veol.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

teol.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

boon.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

szoljon.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

haon.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

sonline.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

heol.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

origo.hu, 2021. 03. 11.
Hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

bama.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

novekedes.hu, 2021. 03. 11.
Gazdaság-újraindítási akcióterv: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

magyarnemzet.hu, 2021. 03. 11.
Hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

delmagyar.hu, 2021. 03. 11.
ITM: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

webradio.hu, 2021. 03. 11.
ITM, 2021. 03. 11.Gazdaság-újraindítási akcióterv: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

radio88.hu, 2021. 03. 11.
Nagy az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

baranyavar.hu, 2021. 03. 11.
Agykutatás hete - A pécsi egyetem is beszáll a tudománynépszerűsítő programokba

orientpress.hu, 2021. 03. 11.
Közeleg az agykutatás hete

unilife.hu, 2021. 03. 11.
Betekintést nyerhetünk az emberi agyba!

pannonnovum.hu, 2021. 03. 11.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

Magyar Hírlap, 2021.03.12., 9. oldal
Nagy az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

Magyar Nemzet, 2021.03.12., 14. oldal
Újraindítás: mérföldkő a felsőoktatás fejlesztésében

Délmagyarország, 2021.03.12., 5. oldal
Szegedi kutatónőt díjaztak

magyarepitok.hu, 2021.03.12.
Világszínvonalú kutatóközpont épül Nagykanizsán

trendfm.hu, 2021.03.12.
250 ezer forintot is érhet a diplomamunka az SZTNH-nál

kultura.hu, 2021.03.12.
250 ezer forintot is érhet a diplomamunka - kultúra.hu

hrportal.hu, 2021.03.12.
Negyedmilliót is érhet egy szellemitulajdon-védelemmel foglalkozó diplomamunka

Zalai Hírlap, 2021.03.13., 12. oldal
Magyarország a startup világtérképén

Magyar Hírlap, 2021.03.13., 9. oldal
Tudományos és innovációs park épül Nagykanizsán

feol.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

haon.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

zaol.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

baon.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

feol.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

nool.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

szoljon.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

vaol.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

duol.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

beol.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

kisalfold.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

kemma.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

teol.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

veol.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

boon.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

szon.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

sonline.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

heol.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

bama.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

delmagyar.hu, 2021.03.13.
Sikeres volt a Műegyetem és nagyvállalatok közötti négyéves együttműködés

hirek.prim.hu, 2021.03.13.
A Slack kulcsfigurájával és a Szilícium-völgy fejvadászával is találkozhatsz a Startup Safarin áprilisban!

startuponline.hu, 2021.03.13.
Budapestre jön az egyik legnagyobb amerikai startup verseny

unilife.hu, 2021.03.13.
Hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

radio88.hu, 2021.03.13.
Hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

heol.hu
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

nool.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

duol.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

boon.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

beol.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

sonline.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

vaol.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

veol.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

szon.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

zaol.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

haon.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

szoljon.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

baon.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

feol.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

kisalfold.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

kemma.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

teol.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

bama.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

delmagyar.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

magyarnemzet.hu, 2021.03.13.
Elménk működésébe is betekintést nyerhetünk az Agykutatás hetén

ugytudjuk.hu, 2021.03.13.
Elkezdődhet a győri és pécsi tudományos és innovációs parkok kialakítása,

medicalonline.hu, 2021.03.13.
Elkezdődhet a győri és pécsi tudományos és innovációs parkok kialakítása

magyarhirlap.hu, 2021.03.13.
Elkezdődhet a győri és pécsi tudományos és innovációs parkok kialakítása

gyorplusz.hu, 2021.03.13.
Elkezdődhet a győri és pécsi tudományos és innovációs parkok kialakítása

vg.hu, 2021.03.13.
Kezdődhet a győri és pécsi Tudományos és Innovációs Parkok kialakítása

webradio.hu, 2021.03.13.
ITM: elkezdődhet a győri és pécsi tudományos és innovációs parkok kialakítása

kisalfold.hu, 2021.03.13.
Elkezdődhet a győri tudományos és innovációs park kialakítása a Széchenyi-egyetemen

pecsiujsag.hu, 2021.03.13.
Pécsi Újság - Helyi híreink - Harmincmilliárd forintból alakítanak ki tudományos parkot a pécsi egyetemen

index.hu, 2021.03.13.
Innovációs parkok létesülnek a pécsi és a győri egyetemen

hellovidek.hu, 2021.03.13.
Milliárdokat kapnak: két vidéki egyetem is tudományos és innovációs parkkal bővül

delzalapress.hu, 2021.03.13.
Tudományos és innovációs park épül Nagykanizsán

portfolio.hu, 2021.03.13.
30-30 milliárd forintból alakítanak ki egyetemi innovációs parkot Pécsen és Győrben

magyarhirlap.hu, 2021.03.13.
Tudományos és innovációs park épül Nagykanizsán

pecsma.hu, 2021.03.13.
30 milliárdból kezdődhet meg az egyetem innovációs parkjának kialakítása

bama.hu, 2021.03.13.
Óriási beruházással innovációs park épül a pécsi egyetemen

innoportal.hu, 2021.03.14.
SZTNH: a kkv-k akár 1500 euró támogatásra pályázhatnak szellemitulajdon-jog érvényesítésére

kultura.hu, 2021.03.14.
Budapesttől Szolnokig is elérhet az SZTNH digitalizált dokumentumainak hossza - kultúra.hu

magyarhirlap.hu, 2021.03.14.
Újabb mintegy 450 ezer oldalnyi iratot és kiadványt digitalizáltak

webradio.hu, 2021.03.14.
Újabb mintegy 450 ezer oldalnyi iratot és kiadványt digitalizáltak

dehir.hu, 2021.03.14.
Újabb mintegy 450 ezer oldalnyi iratot és kiadványt digitalizáltak

blikk.hu, 2021.03.14.
Újabb 450 ezer oldalnyi iratot és kiadványt digitalizáltak

hir.ma, 2021. 03. 15.
Az EU elfogadta a klímasemlegességre és a digitalizációra összpontosító új kutatási és innovációs programját

webradio.hu, 2021. 03. 15.
Az EU elfogadta a klímasemlegességre és a digitalizációra összpontosító új kutatási és innovációs programját

hirek.sk, 2021. 03. 15.
Az EU elfogadta a klímasemlegességre és a digitalizációra összpontosító új kutatási és innovációs programját

index.hu, 2021. 03. 15.
Az EU elfogadta klímasemlegességre összpontosító új programját

agroinform.hu, 2021. 03. 15.
Indulhat a klímasemlegességre és a digitalizációra összpontosító EU-s program

napi.hu, 2021. 03. 15.
Elfogadta az EU új gigantikus kutatási és innovációs programját

bumm.sk, 2021. 03. 15.
Az Európai Bizottság elfogadta a Horizont Európa első stratégiai tervét

realista.hu, 2021. 03. 15.
Gigantikus pénzt költ az EU az új kutatási és innovációs programjára

Katolikus Rádió, Hírtükör 18:30, 2021. 03. 15.
Az Európai Bizottság elfogadta az unió új kutatási és innovációs programjának első stratégiai tervét

bdpst24.hu, 2021. 03. 16.
A Slack kulcsfigurájával és a Szilícium-völgy fejvadászával is találkozhatsz a Startup Safarin áprilisban!

kamaraonline.hu, 2021. 03. 16.
Magyarország felkerült a startup világtérképre

turizmus.com, 2021. 03. 16.
Budapestre jön az egyik legnagyobb amerikai startup verseny

scmonitor.hu, 2021. 03. 16.
Innovációs parkokat alakítanak ki

esemenymenedzser.hu, 2021. 03. 16.
Nanotechnológiával foglalkozó kutatók nyerték idén a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat

uzletihirszerzes.hu, 2021. 03. 16.
Üzleti hírszerzés - Nanotechnológiával foglalkozó kutatók nyerték idén a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat

minuszos.hu, 2021. 03. 16.
Az EU elfogadta a digitalizációra összpontosító új innovációs programját

greendex.hu, 2021. 03. 16.
Elfogadták az EU klímasemlegességre és a digitalizációra összpontosító új kutatási és innovációs programját

minuszos.hu, 2021. 03. 16.
Újabb 450 ezer oldalnyi iratot és kiadványt digitalizáltak

origo.hu, 2021. 03. 16.
Budapesttől Szolnokig is elérhet majd az SZTNH digitalizált dokumentumainak hossza

trendfm.hu, 2021. 03. 16.
Budapesttől Szolnokig is elérhet majd az SZTNH digitalizált dokumentumainak hossza

nrgreport.com, 2021. 03. 16.
A következő négy évben nagyot léphet Európa a fenntartható, körforgásos gazdaság felé

mmonline.hu, 2021. 03. 16.
Ráharaptak a Cápák a környezettudatos startupra

Katolikus Rádió, Hírtükör 6:30, 2021. 03. 16.
Az Európai Bizottság elfogadta az unió új kutatási és innovációs programjának első stratégiai tervét

Fejér Megyei Hírlap, 2021.03.17., 10. oldal
Kiadványokat digitalizáltak

Vas Népe, 2021.03.17., 11. oldal
Kiadványokat digitalizáltak

Napló, 2021.03.17., 10. oldal
Kiadványokat digitalizáltak

Zalai Hírlap, 2021.03.17., 10. oldal
Kiadványokat digitalizáltak

Napló, 2021.03.17., 13. oldal
Tudományos és innovációs park

Bihari Napló, 2021.03.17., 8. oldal
Öten pályáznak a Tudományos és Technológiai Park megépítésére

Fanny, 2021.03.17. , 5. oldal
Szükség van a női kreativitásra

insiderblog.hu, 2021.03.17.
Elkezdődhet a győri és pécsi Tudományos és Innovációs Parkok kialakítása

magyarepitok.hu, 2021.03.17.
Nagyszabású innovációs beruházással bővül két vidéki egyetem

pecsaktual.hu, 2021.03.17.
Kedvezményeket kapnak a pécsi vállalkozások!

veol.hu, 2021.03.17.
Tudományos és innovációs parkot hoz létre közösen a MOL és a Pannon Egyetem

bdpst24.hu, 2021.03.17.
Ki lesz az év legeredetibb középiskolása?

startuponline.hu, 2021.03.17.
Ki lesz az év legeredetibb középiskolása?

szeged.hu, 2021.03.17.
Érkeznek a százmilliárdok a szegedi egyetemre is?

hirtv.hu, 2021.03.17.
Lovász László és Avi Wigderson kapja idén az Abel-díjat

orientpress.hu, 2021.03.17.
Lovász László és Avi Wigderson kapja idén az Abel-díjat

kuruc.info, 2021.03.17.
Lovász László és Avi Wigderson kapja idén az Abel-díjat

infostart.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjat kapott

neokohn.hu, 2021.03.17.
Magyar és izraeli matematikusoknak ítélték az Abel-díjat

atv.hu, 2021.03.17.
Abel-díjat kapott Lovász László

demokrata.hu, 2021.03.17.
Magyar siker: Lovász László és Avi Wigderson kapja idén az Abel-díjat

magyarhirlap.hu, 2021.03.17.
Lovász László kapta a matematikusok Nobel-díjaként jegyzett Abel-díjat

origo.hu, 2021.03.17.
Lovász László és Avi Wigderson kapja idén az Abel-díjat

privatbankar.hu, 2021.03.17.
A matematikusok Nobel-díjaként jegyzett Abel-díjat kapta Lovász László, az MTA volt elnöke

klubradio.hu, 2021.03.17.
Lovász László kapta az Abel-díjat

portfolio.hu, 2021.03.17.
A matematikusok Nobel-díjaként jegyzett Abel-díjat kapta Lovász László

pestisracok.hu, 2021.03.17.
Lovász László kapja a matematikusok Nobel-díjaként emlegetett nemzetközi elismerést

azuzlet.hu, 2021.03.17.
Lovász László kapja idén a matematikai Nobelként ismert Abel-díjat, 2021.03.17.AzÜzlet

penzcentrum.hu, 2021.03.17.
Lovász László kapta a matematikusok Nobeljét, az Abel-díjat

gondola.hu, 2021.03.17.
Lovász László és Avi Wigderson kapja idén az Abel-díjat

gazdasagportal.hu, 2021.03.17.
Lovász László és Avi Wigderson kapja idén az Abel-díjat

hirado.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

szombat.org, 2021.03.17.
Lovász László és Avi Wigderson Abel-díjat kapott

u-szeged.hu, 2021.03.17.
Abel-díjat kapott Lovász László matematikus, az MTA volt elnöke, az SZTE egykori tanszékvezetője

infovilag.hu, 2021.03.17.
Abel-díjasok: Lovász László és Avi Wigderson - Infovilág

webradio.hu, 2021.03.17.
Lovász László és Avi Wigderson kapja idén az Abel-díjat

akibic.hu, 2021.03.17.
Lovász László és az izraeli Avi Wigderson kapták meg a "matematika Nobel-díját"

computerworld.hu, 2021.03.17.
Lovász László és Avi Wigderson kapja idén az Abel-díjat

hirek.sk, 2021.03.17.
Lovász László, matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke is Abel-díjat kap az idén

propeller.hu, 2021.03.17.
Lovász László megkapta a matematika Nobeljének számító Abel-díjat

civilhetes.net, 2021.03.17.
Lovász László kapta az idei Abel-díjat

nepszava.hu, 2021.03.17.
Lovász László kapta az idei Abel-díjat

civilhetes.net, 2021.03.17.
Lovász László kapta az idei Abel-díjat

444.hu, 2021.03.17.
Lovász László kapta a matematikai Nobelként ismert Abel-díjat

hang.hu, 2021.03.17.
Lovász László és Avi Wigderson kapja idén a matematikusok Nobeljeként emlegetett Abel-díjat

24.hu, 2021.03.17.
Lovász Lászlónak ítélték oda az Abel-díjat, a matematikusok Nobelját

vg.hu, 2021.03.17.
A matematikusok Nobel-díjaként jegyzett Abel-díjat kapta Lovász László

magyarnemzet.hu, 2021.03.17.
Harmadszor kapja magyar kutató a legfontosabb matematikai elismerést

telex.hu, 2021.03.17.
Lovász László megkapta a matematika Nobel-díjának tartott Abel-díjat

eletmod.transindex.ro, 2021.03.17.
Lovász László kapja idén a matematikai Nobelként számon tartott Abel-díjat

qubit.hu, 2021.03.17.
Lovász László, az MTA volt elnöke kapta a matematikusok Nobel-díjaként jegyzett Abel-díjat

blikk.hu, 2021.03.17.
Szenzációs magyar siker: Lovász László kapja a matematikusok Nobel-díjának emlegetett Abel-díjat

egriugyek.hu, 2021.03.17.
Lovász László, az MTA volt elnöke megkapta a "matematika Nobel-díját"

szon.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

teol.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

beol.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

haon.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

szoljon.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

kemma.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

nool.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

duol.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

sonline.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

boon.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

zaol.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

baon.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

veol.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

vaol.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

feol.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

kisalfold.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

heol.hu, 2021.03.17.Lovász László Abel-díjas lett

bama.hu, 2021.03.17.
Lovász László Abel-díjas lett

index.hu, 2021.03.17.
Abel-díjat kapott Lovász László

novekedes.hu, 2021.03.17.
Lovász László megkapta a matematikusok Nobel-díjának tartott Abel-díjat

mandiner.hu, 2021.03.17.
Lovász László megkapta a matematikai Nobelnek tartott Abel-díjat

pecsma.hu, 2021.03.17.
Lovász László kapta idén a matematikai Nobelként jegyzett Abel-díjat

hvg.hu, 2021.03.17.
Lovász László kapta a matematika legrangosabb nemzetközi díját

estiujsag.hu, 2021.03.17.
Lovász Abel-díja több mint bámulatos | Esti újság, 2021.03.17.Hírek és Bulvár minden mennyiségben

hvg.hu, 2021.03.17.
Lovász László kapta a matematika legrangosabb nemzetközi díját

borsonline.hu, 2021.03.17.
Lovász László matematikus az idei Abel-díj egyik kitüntetettje

tech.blogstar.hu, 2021.03.17.
Lovász László kapta a matematikusok Nobel-díját, 2021.03.17.Tech

szeged.hu, 2021.03.17.
Szegeden is oktatott Lovász László, akit kitüntettek a matematikusok Nobel-díjának számító Abel-díjjal

magyarnarancs.hu, 2021.03.17.
Lovász László kapta a matematikai Nobel-díjnak is nevezett elismerést

168.hu, 2021.03.17
.Lovász László, volt MTA elnök kapta a matematikusok Nobel-díjaként jegyzett Abel-díjat

hir.ma, 2021.03.17.
Lovász László és Avi Wigderson kapja idén az Abel-díjat

webradio.hu, 2021.03.17.
Abel-díj, 2021.03.17.Lovász László: a matematika olyan, mint egy jó keresztrejtvény

hvg.hu, 2021.03.17.
Nem vagyok rendesen felöltözve - videón Lovász László első reakciója az Abel-díjra

szabadeuropa.hu, 2021.03.17.
Lovász László, az MTA volt elnöke kapta a matematikusok Nobel-díját

szeged.hu, 2021.03.17.
Lovász László: a matematika olyan, mint egy jó keresztrejtvény

itcafe.hu, 2021.03.17.
Lovász László megkapta a legrangosabb matematikai díjat, 2021.03.17.IT café Mérleg hír

webradio.hu, 2021.03.17.
GYORSHÍR, 2021.03.17.Lovász László és Avi Wigderson kapja idén az Abel-díjat

infostart.hu, 2021.03.17.
Lovász László: a járvány matematikai szempontból is nagy kihívás

Kossuth Rádió, 2021.03.17.
Lovász László kapta a matematika legrangosabb elismerését, az Abel-díjat

Katolikus Rádió, 2021.03.17.
Lovász Lászlónak ítélte oda 2021-ben az Abel-díjat a Norvég Tudományos Akadémia

atv, 2021.03.17.
Megkapta a világ legrangosabb matematikai elismerését az Abel-díjat Lovász László

m1, 2021.03.17.
Összeállítás: Lovász László kapta a matematika legrangosabb elismerését, az Abel-díjat

m1, 2021.03.17.
Abel-díjat kapott Lovász László

RTL Klub, 2021.03.17.
Abel-díjat kapott Lovász László

hírTV, 2021.03.17.
A matematikusok Nobel-díjának nevezett Abel-díjat kapta Lovász László

Zalai Hírlap, 2021.03.18., 7. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Napló, 2021.03.18., 7. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Petőfi Népe, 2021.03.18., 7. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Fejér Megyei Hírlap, 2021.03.18., 7. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Kisalföld, 2021.03.18., 7. oldal
Abel-díjat kapott lovász lászló

24 óra, 2021.03.18., 9. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Dunaújvárosi Hírlap, 2021.03.18., 7. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Délmagyarország, 2021.03.18., 7. oldal
ABEL-díjat kapott Lovász László

Kelet-Magyarország, 2021.03.18., 7. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Nógrád Megyei Hírlap, 2021.03.18., 7. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Vas Népe, 2021.03.18., 7. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Hajdú-Bihari Napló, 2021.03.18., 7. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Tolnai Népújság, 2021.03.18., 9. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Új Néplap, 2021.03.18., 8. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Somogyi Hírlap, 2021.03.18., 9. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Heves Megyei Hírlap, 2021.03.18., 9. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Észak-Magyarország, 2021.03.18., 7. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Bors, 2021.03.18., 13. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Színes Ász, 2021.03.18., 2. oldal
Abel-díjat kapott Lovász László

Népszava, 2021.03.18., 1+16. oldal
Az én algoritmusaim a kvantumszámítógépekkel szemben is ellenállók - nyilatkozta lapunknak az Abel-díjas Lovász László

Magyar Nemzet, 2021.03.18., 1+16. oldal
Magyar matematikus kapta az idei Abel-díjat

weborvos.hu, 2021.03.18.
Lovász László megkapta a matematika Nobel-díjának tartott Abel-díjat

pannonnovum.hu, 2021.03.18.
Európa digitális évtizede: A Bizottság kijelöli a digitálisan felkészült Európa 2030-ig történő megvalósítása felé vezető utat

pannonnovum.hu, 2021.03.18.
A Horizont Európa első stratégiai terve (2021-2024): a Bizottság meghatározza a fenntartható jövőt szolgáló kutatási és innovációs prioritásokat

MAGYAR GYÁRIPAR LXI. évfolyam 2021. 2. szám, 15. oldal
Vita a Világgazdasági Fórum Globális Versenyképességi jelentéséről

teol.hu, 2021.03.19.
OTKA-pályázatok: rengeteg magyar tudós kutatná a világjárvány hatásait

veol.hu, 2021.03.19.
OTKA-pályázatok: rengeteg magyar tudós kutatná a világjárvány hatásait

weborvos.hu, 2021.03.19.
Óriási az érdeklődés az idei OTKA pályázatok iránt

alapjarat.hu, 2021.03.19.
Egészen új dologba vágta a fejszéjét a MOL

bitport.hu, 2021.03.19.
A koronavírus sem lassította az MI-ipart, sőt!

origo.hu, 2021.03.19.
Óriási előrelépés Szegeden: lehetővé vált a háromdimenziós térbeli nyomtatás - videó
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Pazsák Zsófia,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.