XXXI. évf. | 2021. december 14. |23. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Kedves Tagintézményi Vezetőnk! Kedves Olvasónk!

Ezúton kívánunk Önnek és kedves családjának boldog karácsonyi ünnepeket és eredményes, szerencsés új esztendőt!

Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök
Prof. Dr. Szabó Gábor elnök
Dr. Antos László ügyvezető igazgató

(Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Hírlevél következő száma 2021. január 11-én jelenik meg.)

MISZ összevont választmányi és elnökségi ülés

2021. december 8-án online ülést tartott az elnökség és választmány, 49 fő részvételével.

1. Szabó Gábor elnök nyitotta meg az ülést, és jóváhagyásra előterjesztette a már előzetesen kiküldött írásos beszámolót a legutóbbi elnökségi ülés óta elvégzett munkáról. A választmány és az elnökség egyhangúlag jóváhagyta az előző ülés óta végzett tevékenységet.

2. Antos László, ügyvezető igazgató elmondta, hogy négy tag kivált a választmányból, de az alapszabály lehetővé teszi új tagok kooptálását. A Miskolci Egyetem Deák Csaba egyetemi tanárt, a Magyar Telekom Csoport Somogyi Tamást jelölte az eddig képviselettel rendelkező személyek helyett a választmányba. Az MVM Zrt. innováció igazgatója, Bertalan Zsolt és az Óbudai Egyetem főigazgatóh., Galambos Péter ugyancsak szívesen vállalna tagságot, ezért ők is jelöltek. Monszpart Zsolt, alelnök hozzászólásában elmondta: Deák Csabával és Galambos Péterrel dolgozott már együtt, ezért jó szívvel ajánlja a kooptálásukat.
A választmány egyhangú döntéssel kooptálta soraiba Deák Csabát, Somogyi Tamást, Bertalan Zsoltot és Galambos Pétert.

3. Az elnökség tagja, az ELTE professzora Dr. Darázs Lénárd, "Innováció üzleti titok és know-how hasznosítás útján" címmel tartott előadást.
Bevezetésképpen beszélt az innováció tartalmi-fogalmi változásáról. Az Oslo kézikönyv 1992-es döntően technológiai fókuszú innováció fogalmából 2005-re kialakult egy szélesebb értelmezés, mely nyitott a marketing és szervezési innováció felé is. A további fogalmi bővülés irányába mutattak bizonyos EU-s szabályozások, a digitális transzformáció. A magyar "innovációs" törvény sem csak termék innovációról, hanem üzleti folyamat innovációról is szól. Az innováció fogalmának bővülése azt is magával hozta, hogy a szellemi tulajdon igény/védelem a bejegyzett jogtól elmozdul a know-how védelem irányába.

Ezt követően Darázs Lénárd arról beszélt, hogy egyrészt biztosítani kell a szellemi tőkébe történt beruházás megtérülését, és ezzel összefüggésben a szellemi tőkébe történt beruházás védelmét. Régebben a védelmet regisztrált (szabadalom) vagy nevesített jogok (szerzői jog) biztosították. Bizonyos innovációs területeken ugyanakkor csak a know-how/üzleti titok védelemre lehet támaszkodni.

Darázs Lénárd rátért a jelenlegi szabályozásra: 2018. évi LIV törvény az üzleti titok védelméről. A know-how (védett ismeret) olyan üzleti titok, mely azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

Az előadó a szabályozáson belül részletesebben beszélt az üzleti titokhoz való jogról. A jogosultnak joga van a hasznosításra és a felfedésre. Továbbá a jogot átruházhatja és hasznosítási engedélyt adhat. Az üzleti titokhoz való jog nem regisztrált jog, de dokumentált, a védelmi idő az üzleti titok jellegétől függ, és nem kizárólagos jog.
Vállalati oldalról komolyan kell venni a titokban tartási intézkedéseket és fontos a dokumentálás. Fontos a hatékony szerződési szabályrendszer kiépítése is. Szükséges még a nyilvántartás és a vagyoni értékelés kialakítása.

Az előadás után Gonda Imre, a Richter főosztályvezetője, felkért hozzászólóként fejtette ki gondolatait. Ezt követően Keresnyei János, Mogyorósi Péter, Kristóf Péter, választmányi tagok és Farkas József, ill. Szabó Gábor, elnökségi tagok tettek fel kérdéseket, ill. fejtették ki véleményüket. A kérdésekre Darázs Lénárd és Gonda Imre válaszoltak.

4. Farkas József arról beszélt, hogy az egyetemek alapítványi fenntartásba történő átalakulása megnehezíti számukra az egyes kutatókkal kötendő kutatási szerződés megkötését, mert az egyetemek kívánnak a megbízókkal szerződni. Szabó Gábor azt válaszolta, hogy az ilyen egyetemek úgy tekinthetők mint magán szervezetek, és ennek megfelelően kell megtalálni a megoldásokat a megbízásokra.

Nemzeti Tudománypolitikai Tanács ülése

A 10 fős Nemzeti Tudománypolitikai Tanács 2021. december 6-án tartotta évzáró ülését, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalban. A Tanács elnöke Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, a Tanács felkért tagja, többek között, Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, és Závodszky Péter, Széchenyi díjas akadémikus, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke.

Az ülésen részletes tájékoztatást követően megvitatták, többek között, az elmúlt időszak kutatás-fejlesztési és innovációs rendszert érintő kormányzati intézkedéseit, azok hatásait, a COVID járvány során a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatási projekteket, a Horizont Európa Kutatási és Innovációs Keretprogramban való magyar részvétel növelését elősegítő intézkedéseket, az innovációs pályázatok értékelési rendszerét. Alapos vita után a Tanács elfogadta Magyarország KFI Stratégiája (2021-2030) végrehajtására vonatkozó intézkedési tervet és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2022. évi programstratégiáját.

Vállalkozásfejlesztési Tanács KKV-Konferenciával egybekötött ülése

A Vállalkozásfejlesztési Tanács (VfT) 2021. december 6-án tartotta ülését az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Az eseményen Prof. Dr. Palkovics László, miniszter, a Tanács elnöke mondott köszöntőt, Dr. György László, államtitkár "Gazdasápolitikai aktualitások" címmel, Dobos Balázs, helyettes államtitkár pedig "Az ESG hatása a hazai vállalkozói szektorra" címmel tartott előadást. Szövetségünket az ülésen Farkas József, elnökségi tag képviselte.

Prof. Dr. Palkovics László, miniszter többek között elmondta, Magyarország az elsők között lábalt ki a válságból, a munkajövedelmek a legválságállóbbak az Eurostat számításai szerint, 2021 júniusában többen dolgoztak Magyarországon, mint az elmúlt 25 évben, a magyar beruházási rátát a válság alatt sikerült a legjobb három között tartani az Unióban, javult a szegénységi mutatónk.

Dr. György László, államtitkár előadásában a globális gazdasági várakozások, globális kihívások, valamint a kihívásokra adott kormányzati válaszokról szólt. A chiphiány jelenleg, a magnéziumhiány a közel jövőben foghatja vissza az ipar teljesítményét. Jelentősen növekednek a szállítási költségek, globálisan növekszik az infláció, amely Magyarországon az EU-átlag közelében jár. Kormányzati és jegybanki válaszok, úgymint az energiaárak csökkentése, az üzemanyagárak maximalizálása, a gazdaság újraindítási támogató programok, az államilag támogatott, kedvezményes vállalati hitelek, eredményesek. Az államtitkár megismertetésre és használatra javasolja a www.vali.hu személyre szabott vállalkozói információs rendszert, ahol tájékozódni lehet a vállalkozása számára elérhető támogatásokról, hitelekről, képzési és szakértői szolgáltatásokról.

Dobos Balázs, helyettes államtitkár előadásában hangsúlyozta, az ESG kifejezés a vállalatok működésének nem pénzügyi aspektusára utal (Environmental/Környezeti, Social/Társadalmi, Governance/Vállalatirányítási). Az ESG-szempontokat a gyakorlatba európai uniós és hazai jogszabályok, irányelvek ültetik át. Az ESG - kiemelten fenntarthatósági - szempontok egyelőre elsősorban a nagyvállalatok működése kapcsán jelennek meg, amelynek hatása már jelentkezik a nemzetközi értékláncokba erősen integrált kkv-knál is.

31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Az ifjúsági versenyre beküldött 122 pályázati terv értékelését, Jakab László, zsűrielnök, a BME professzora, vezetésével, megkezdte a bírálóbizottság. December 8-ig minden zsűritag megjelölte, hogy mely pályázatokat javasolja továbbjutásra. Az összesítés után a zsűrielnök 63 pályázat továbbjutására tett javaslatot, melyet a bírálóbizottságnak jóváhagyásra előterjesztettünk.

Ipari és műegyetemi összefogás

A BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ koordinálásával 2021 elején létrejött ipari biztonságtechnikával foglalkozó Kompetencia Központ projekt egyik főirányának keretében, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) és a thyssenkrupp munkatársai olyan hatékony megoldásokon dolgoznak, amelyeknek a segítségével még biztonságosabb autóipari rendszerek fejleszthetők.
A thyssenkrupp-pal közös munkába eddig kb. 30 fejlesztőmérnök, az egyetem részéről pedig kb. 20 kutató kapcsolódott be. Az együttműködésről részletes információ a következő linken olvasható.

HÍREK | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Ötletből érték - de kié lesz a haszon?

Animációval hívja fel a figyelmet az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az innovációk megvédésének fontosságára. Hazánk legrégebb óta innovációval foglalkozó hivatalának célja, hogy a kreatív magyarok tudatosan gondoljanak arra, a jó ötlet hasznosításához oltalmakra - szabadalomra, védjegyre vagy éppen dizájnoltalomra - van szükség, így lehet tőkét kovácsolni az emberi alkotóerőből.
A kisfilm a következő linken érhető el.

Pályázati felhívás


FELHÍVÁS a 2021. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen -- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával, 30. alkalommal hirdeti meg a
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2021. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő
Magyar Innovációs Nagydíj mellett
a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen hét kategóriában kaphatnak díjat:
 • a 2021. évi Ipari Innovációs Díj,
 • a 2021. évi Informatikai Innovációs Díj,
 • a 2021. évi Agrár Innovációs Díj,
 • a 2021. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja,
 • az "Alapkutatástól a piacig" 2021. évi Innovációs Díj (NKFIH).
A legeredményesebb, 2019. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség
 • "2021. év legjobb startup vállalkozása" Díját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2022. márciusában kerül sor az Országházban.

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2021. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja tudományos kutatás, műszaki-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Prof. Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.

A bírálóbizottság az innovációból 2021-ben elért eredmény/árbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, valamint társadalmi hasznosságát és a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Előző Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

Beadási határidő: 2022. február 2., 15 óra

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
 1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/innonagydij c. oldalon tölthető ki,
 2. Részletes leírás a megvalósításról, az innovációból elért piaci, illetve gazdasági eredményről (árbevétel/eredmény, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
 3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
 4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.
A részletes leírást és a nyilatkozatot pdf formátumban kell feltölteni a www.innovacio.hu/innonagydij c. oldalra. További információ: www.innovacio.hu, e-mail: innovacio@innovacio.hu, tel.: 061-430-3330.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


David M. Rubenstein: Mitől leszel jó vezető? - A világ legfontosabb cégvezetőinek, tulajdonosainak és úttörő gondolkodóinak bölcsessége - 21. Század Kiadó, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"Ezeknek a ma is aktív hús-vér embereknek a történetei nagyszerűen illusztrálják, miképp fejlődik valakiben a vezetői képesség egy egész pályafutáson, sőt életen át."
forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.
Örökérvényű bölcsesség, hogy tanulni a legjobbaktól érdemes. Egy mai vezető számára ez különösen nehéz: mind bonyolultabb, exponenciális sebességgel átalakuló világunkban, az egyre élesebb versenyben hatalmas feladat megőrizni cégeik élet- és versenyképességét, a saját pozíciójukat, s ezen felül kell még sokféle téren fejleszteniük a tudásukat, képességeiket, követni a haladás élvonalát. E könyv sok-előadós mesteriskola: Rubenstein, maga is kimagaslóan sikeres üzletember, cégvezető és üzleti gondolkodó, itt egy remek válogatással segít e tanulásban.
A könyv forrása és mondandója: "A vezetői képesség változatos formákban nyilvánulhat meg, és mindenki más-más módon használja. Meglehetősen régóta foglalkoztat a kérdés, miként válnak ezek a nagyon is különböző típusú emberek vezetővé, és vajon mi a titka, hogy azok is maradnak egész pályafutásuk során. Épp e csillapíthatatlan érdeklődésemből fakad, hogy ahányszor csak alkalmam volt találkozni ilyen nagy formátumú vezetőkkel, mindig megkérdeztem tőlük, miként váltak azzá. Vajon melyek voltak a fő mozgatórugóik? Szerencsés véletlen vagy belső késztetés, tehetség, képzettség, szakmai gyakorlat, élettapasztalat vagy valami hasonló? Vajon miként bukkantak rá, és hogyan fejlesztették tovább? Miként próbálták ki a gyakorlatban, és mifélék voltak az első tapasztalataik?
Amikor 2008-ban megválasztottak a Washingtoni Gazdasági Klub elnökévé, szinte minden hónapban az üzleti szféra prominens szereplőit, kormányzati döntéshozókat és a kulturális élet jeles vezetőit hívtam meg előadónak. Ugyanez a vezetői motivációkat firtató kíváncsiság késztetett arra, hogy 2016-ban a Bloomberg Televízióban útjára indítsam Peer to Peer című beszélgetéssorozatomat (amelyet 2018 óta már a közszolgálati televízióállomások is sugároznak). Ez a könyv lényegében ezeknek az interjúknak a hozadéka, és azért íródott, hogy megismertessen a különböző típusú vezetők szemléletével, egyúttal abban a reményben, hogy segítsen az olvasónak ki- vagy továbbfejleszteni saját vezetői képességeit." Nézve a névsort, igencsak Rubenstein-osztályú és kiemelkedően magas pozíciójú kérdező kell, hogy szóra bírja mindüket, az érdeklődőnek pedig e lista maga az álom.
Három igazán mértékadó vélemény: "Hihetetlenül szórakoztató könyv az élet egészen eltérő területein tevékenykedő vezetőkről. Dialógusaik frappánsan elevenítik meg élettörténetüket és azon vonásaikat, amelyek sikeressé tették őket. Rubenstein mindebből le tudja szűrni, mik azok a vezetői erények, amelyekben minden beszélgetőtársa osztozik. Ettől lesz e műve kivételesen hasznos és inspiráló könyv." - Robert M. Gates, az USA volt védelmi minisztere.
"Napjaink rohanó, zűrzavaros világában kulcsfontosságúak a bölcs és hatékony vezetői tapasztalatok. Rubenstein egyedi betekintést nyújt abba, hogyan lesz valakiből legendás vezető."- Sheryl Sandberg, a Facebook ügyvezető igazgatója.
"Rubenstein összegzi a hatékony vezető lényeges erényeit, miközben utánozhatatlan interjúkat készít a legtapasztaltabb amerikai vezetőkkel. Könyve közvetlen, izgalmas beszélgetések gyűjteménye, megfűszerezve a lényeges tudnivalókkal, amelyekből kiderül, hogyan kell helyt állni és sikert aratni éles helyzetben." - Susan E. Rice, az USA volt ENSZ nagykövete, volt nemzetbiztonsági főtanácsadó. Véleményeiket az teszi igazán hitelessé, hogy ők nem szerepelnek a könyvben, jóllehet ugyanúgy megérdemelnék.
Goodreads a könyvről: "New York Times bestseller, #1 Wall Street Journal bestseller. Alapvető vezetői szabálykönyv"
Rubenstein láthatóan nem babonás: előszavában 13 pontban összegzi a vezetővé válás fő stációit.
Páran e különleges szupersztár-parádé névsorából, a kevésbé ismertek közül, egy-egy idézettel: tőlük/róluk
 • Phil Knight (Nike társalapító): "Lényegében egy marketingcég vagyunk, és ezen belül a termékünk a legjobb reklámunk."
 • Ginni Rometty (Az IBM korábbi felügyelőbizottsági elnöke és elnök-vezérigazgatója): "Sokan kérdezték, mit keresek az emberekben, amikor új munkatársakat interjúvolok. Mindig ugyanazt felelem: azt figyelem, mennyire érdeklődők."
Indra Nooyi (A PepsiCo korábbi elnök-vezérigazgatója): "Az utóbbi hét évben egyre bonyolultabbá vált egy óriásvállalat vezetése, mert az embernek értenie kell a külpolitikához és az informatikához is, és képesnek kell lennie arra, hogy szót értsen a saját cége futószalagnál dolgozó munkásaival éppúgy, mint a világ politikai vezetőivel."

Judy Samuelson: A hat új üzleti szabály - Valódi értékteremtés a változó világban - Pallas Athéné Könyvkiadó, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

Judy Samuelson olyan projekteket vezet, amelyek rendeltetése, hogy valóban fenntarthatóvá váljék a mai tőkés gazdaság. A könyvből idézve, "az Aspen Intézet üzleti és társadalmi programjának ügyvezető igazgatójaként és az intézet alelnökeként arra összpontosít, hogy a vállalkozások, továbbá vezetőik az erejüket a közösség jólétének előmozdítására fordítsák. Több mint 25 éve dolgozik az üzleti célokkal kapcsolatos innovatív gondolkodás élvonalában." (Kiemelések mindenütt tőlem) S hogy ez több legyen, mint egy csillogó kirakat a rút valóság elvetésére, annak ígéretét az Aspen róla szóló oldaláról idézzük: "a vezetése alatt folyó Signature programok felölelnek egy tízéves kampányt Milton Friedman alapvetésének megtörésére, amely a vállalatok céljáról szól, az Aspen Alapelveket a Hosszú-távú Értékteremtésről, és a cégvezetők javadalmazásának újragondolásáról." Óriási feladat: Friedman - a könyv bevezetője is írja - "a profitszerzést és a részvényesek nyereségét kiáltotta ki a vállalatok szervezőelvének, s öröksége nagyon is élő". Valóban, sok szép szöveg hallható a fenntarthatóság előmozdításáról, a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról, a valóság viszont inkább úgy fest, hogy a vállalatvezetés elsődleges iránymutatója az érdekeltek elvárásainak való megfelelés kényszere, legfőképp a cég tevékenységének mindenkori pénzbeli eredményén mérve, különös súllyal a részvényesi érték növekedésén. Ennek a százfejű sárkánynak megy neki a program, amelynek Samuelson részese, s amelyből az e könyvben foglaltak születtek. Sok részlet mutatja, hogy ebben van is haladás.
A Goodreads ajánlójából: "Samuelson új szabályai erőteljes útmutatást kínálnak, hogy miként változnak ma a cégek, és mi kell ahhoz, hogy sikeresek lehessenek a holnap gazdasági és társadalmi világában."
Három kritika Samuelson oldaláról: "Jövőbe látó - lényegre törő, érdekes olvasmány" - The Financial Times
"Az előttünk álló évtizedek egyik meghatározó jelentőségű kihívása a cégek számára, hogy megtalálják az egyensúlyt tevékenységeik pozitív társadalmi összhatása és a részvényesi érték között. Samuelson kiemeli, miként lehet ehhez fejlett üzleti modellt építeni. Példák, anekdoták és akció felhívások segítségével erős keretet kínál az üzleti vezetőknek." - Rich Lesser, CEO, Boston Consulting Group
"A Hat Új Üzleti Szabály fenekestül felforgatja az értékteremtésre vonatkozó feltevéseinket. Erőteljes esettanulmányokkal kínál inspirációt a változtatáshoz és gyakorlati útmutatót a vezetőknek, akik a közös jövőnk számára építenek cégeket." - Darren Walker, President, Ford Foundation
Innentől szóljon a szerző: "Ez a könyv vezetők számára íródott, de ugyanúgy szól cégvezetők tanácsadóinak és mindazoknak, akik szeretnének hatni az üzleti vállalkozásokra a károk helyreállítása (ami nyilvánvalóan a jelenlegi gazdasági paradigma kártételeit jelenti - OP) és a jövő kihívásaira való felkészülés érdekében.
Az első hat fejezetben megvizsgálunk hat tendenciát - hat új szabályt - és feltárjuk a változások ütemét felgyorsító erőket. A változás eszközeit a technológia- és a közösségi média segítségével érvényre jutó kollektív hang alakítja (e tétel valóságértéke enyhén szólva vitatható, olyan erőviszonyokat és kollektív bölcsességet feltételez - OP), amely viszont felerősíti a kockázatokat, a lehetőségeket és az átrendeződő üzleti szükségszerűségeket. A vállalati vezetők gondolkodásmódját és ösztöneit befolyásoló üzleti normák kétségkívül megváltoztak (vajon tényleg ezt érezzük? - OP), de vannak még teendők. A 7. és a 8. fejezetben az előttünk álló utat vizsgáljuk - a rendszer azon részeit, amelyek megszilárdítják a fennálló helyzetet, és a leginkább ellenállnak a változásoknak.
Most a döntéshozatal szabályainak alapjaiban történő újragondolására, továbbá a régi, hátráltató normák lebontására van szükség, kezdve onnan, ahogy a pénzügyi kurzusokon az értékelési elveket tanítják, egészen addig, ahogy a vezetőket a különböző ösztönzők és jutalmak segítségével a részvényárfolyamra való összpontosításra késztetik. ("értékelési elvek"? Bármit is tanítanak a kurzusok, a vezetők vezérlő csillaga ebben, hogyan értékelik a céget a tényleges és a reménybeli befektetők és szükség szerinti hitelezők - ez az élet-halál kérdés. - OP)
A jövő tervezéséhez olyan üzleti modellekre van szükség, amelyek megbecsülik a valódi hozzájárulást nyújtó szereplőket. Ezek az új szabályok jelentik a valódi értékteremtés és a fenntartható jövő kulcsát."
Samuelson valószínűleg a fennmaradás egyetlen útját jelöli ki a könyvében, amely minden figyelmet megérdemel. A nagy kérdés, elérhető-e, hogy a közérdek szolgálata legalább egyenrangú legyen a profitelvárás szorításával.

Braun Tibor: A szerelem molekulái - Multidiszciplináris kémiai egyveleg - Typotex, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"A szív és az agy viszonya egyéni mérlegelés tárgya, de az érzelmek valójában a molekulák forgalmának szintjén dőlnek el." - a könyvből
Erről szól: "Ez a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő cikkgyűjtemény 24 dolgozatomat foglalja magába. Az írások a természettudományok, főleg a kémia szakterületeinek legkorszerűbb témáit érintik, és a világban megjelenő aktuális kérdésekről tájékozódhat belőlük az olvasó." - A szerző előszavából.
Braun igazi tudós, aki csillogóan érdekesnek és szépnek látja a szakterületét, s lendületesen igyekszik ezt elmondani a laikus külvilágnak is. A téma kelepcéje, hogy a kémia nem nagyon sokak kedvence - az itt sorakozók olvastán viszont felötlik, hogy talán azért nem, mert keveset tudnak róla. Igen, az iskola - a dolog természetéből adódik, hogy a kötelező tantárgyakat a legtöbben csak letudni való feladatként tanulják, s e kényszer útját állja, hogy meg is szeressék. Braun itt betekintést ad a kémia izgalmas világába - messze másba, mint ami az iskolai tananyagban megmutatkozott, bár olykor valamelyest az is kell hozzá. Bőven hoz tudománytörténetet, annak színét és olykor fonákját.
Jó példa a címadó tanulmány. A világirodalom kb fele a szerelemről szól, ám annak kémiáját legfeljebb bűvszerekről, bájitalokról szólva hozza fel. Az is felvethető, hogy magatartásunk nagyrészt az érzelmeink összességén alakul, döntéseink jelentős része is, ám még a menedzsment szakirodalom is felettébb ritkán említi ebben a biokémiánk szerepét. Braun 'biokémiai materializmussal' szól itt a szerelemről. Ennek megfelelően, "A szerelem fokozatai és főbb molekulái" címmel hoz táblázatot, mondván: "A tudományos kutatás általában három fokozatra osztja a szerelmet: vágy, vonzódás és ragaszkodás. Az ingerület átvivő-szállító molekulák közül egyesek felelősek a vágyért, a többi határozza meg a szerelmi ragaszkodást és vonzódást." - ennyit a romantikáról! (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.)
Ha visszagondolunk az elektronika és az informatika akárcsak 60 évvel ezelőtti fejlettségére, és összevetjük e maival, adódik, hogy 'sohase mondd, hogy lehetetlen!' Lehetne ez a mottója az Űrlifttel a csillagokig c. tanulmánynak is. Belőle idézve, általános érvénnyel:
"A címben szereplő űrlift még nem valósult meg, ezért egyesek még mindig a tudományos fantasztikum, a sci-fi kategóriájába sorolják. Azt is meg kell említenünk, hogy ha nem esik túlzásba, a sci-fi néha a tudomány előfutára, mert a gondolkodási folyamatot nem kötik gúzsba a mindenkori tudományos korlátok, így ha egy alkotónál az intuíció és a tudományos szakismeret egyensúlyba kerül, az eredmény működőképes, jövőbemutató koncepció is lehet. Arthur C. Clarke a kétkedőknek szánta a következő mondatot: »Minél valószínűtlenebb egy történet, annál közelebb állhat a valósághoz.«" Igen, ez maga Nagy Hamlet-sejtés, s az idézettek jó felvezetői a témának: kábeles űrliftet építeni, 35 ezer km-es nanocsőkábellel, márpedig a nanocső a hipermodern kémia egyik nagy ígéretéhez tartozik. "Az űrlift alapját képező kábel a megépítése után a centrifugális erő hatására függőleges marad. Ez képezi lényegében az űrlift alapgondolatát. A Föld egyenlítőjére horgonyozva a kábelt, az űrliftkábel kifeszítve marad nagy tangenciális sebessége folytán." Itt technikai részletek következnek, s belőlük adódóan "A kábelnek el kell viselnie az alulról (gravitációs) és a felülről (centrifugális) jelentkező erő feszítését." Elegánsan egyszerű, nemde? Csak egy 'apróság' kell hozzá: a megfelelő kábel. Ezért "Az űrliftkábel létrehozására alkalmazott anyagok milyensége az űrliftprojekt legfontosabb szempontját képezi." A fejlesztés valószínű célterülete pedig: "Új nyersanyagok közelmúltbeli felfedezése lehetővé teszi ilyen erős kábelek létrehozását. Teljesen új és kivételes fizikai tulajdonságok jelenhetnek meg akkor, amikor az anyag mérete a nanoskála felé csökken. A különböző nanoszerkezetek és a sokféle egydimenziós hálózat esetében különösképpen a nanocsövek nagyon jelentős helyet szereztek maguknak a legszélesebb körben tanulmányozott nanoanyagok között. A szén nanocsövek felfedezése és fejlődése reális lehetőséget jelent az űrkábel megépítéséhez." Ugye, milyen hihetetlenül izgalmas a mai kémia?
A fejezetcímek: • A megújulás varázsa • Gasztrokémia • Törvény és remény • Laborból laborba • Alakulás közben
Érdemes felfedezni, mi minden sorakozik mögöttük.
Néhány cím, ízelítőül: • Gioachino Rossini és a gasztronómia • Szupravezetés szobahőmérsékleten - Gyémántsatuval a »Szent Grál-vegyület« nyomában • Kémai kertek - Kemobrionika, a kémia új szakterülete • Egy kutatóvegyész gondolatai és aggodalmai • Anyagtudományi feszes készültség - A kínai katonai alakulatok 2000 éve

Illés Andrea: Magyarország világörökségei - kitekintéssel a teljes Kárpát-medencére - Scolar, 2021 (átdolgozott kiadás)
Dr. Osman Péter ismertetése

Ez az elegáns-szép album lebilincselő szépségek, pótolhatatlan kulturális értékek seregszemléje, nyugodtabb időkben pedig olvasható elbűvölő úti célok remek választékaként is.
"Csupa lenyűgöző táj, történelmi város, érintetlen természeti csoda! Építészeti remekművek, a népi emlékezetet továbbhagyományozó falvak, a természet és az ember idilli együttélését jelképező vidékek. Mindez a világörökség! S az, hogy világörökség, ma már cím és rang, azt üzeni, hogy a világ különböző szegleteinek közös kincsei megőrződnek a következő nemzedéknek is. Legyünk bár Franciaországban, Jordániában vagy Magyarországon, mindenhol különlegesek, megbecsültek és turistacsalogatók az UNESCO világörökségi listáján szereplő helyszínek." - a Scolar ajánlójából. (Kiemelések tőlem)
Minden nép, minden ország számára nagy elismerés, ha természeti, kulturális - és benne építészeti - értékei legjavából egy-egy rész felkerül a világörökségek listájára, a "világörökségi jegyzékbe". A megmérettetés kiinduló kritériuma, hogy ehhez kimagasló és általános érvényű értéknek kell lenniük. A felvétel kulturális értékek tekintetében elismeri az akár neves, akár névtelen elődök teljesítményét, akik a helyszínt, vagy annak igazán karaktert adó elemeit létrehozták. A természeti helyszínek vonatkozásában mindazok természetszeretetét, bölcsességét, akik azokat eredetinek megőrizték, vagy éppen úgy tudtak velük együtt élni, hogy szépségük, sajátosságaik fennmaradhassanak. És valamennyi helyszín vonatkozásában mindazok munkáját, ráfordításait, törődését, akiknek köszönhetően ezek túlélték az idők, és szintúgy az emberek viharait, rombolásait, vagy épp önzését.
A világörökség cím megadása kemény kötelezettségeket ró annak birtokosára, s mégis nagy a verseny érte. E cím kötelezi a beterjesztő államot, hogy garanciát vállaljon a helyszín állandó védelmére, folyamatos fejlesztésére, intézményes formában, tervszerű módon gondoskodjék erről, s az UNESCO szankcionálhatja a mulasztásokat.
Gazdasági nézőpontból nézve a szerepét: Világunkban az idegenforgalom fogadása az egyik legnagyobb iparággá vált, számos ország létfontosságú megélhetési forrása. A cím ebben erős vonzerővel bír: az emberek élményekért választanak úti célt, részben-egészben, hogy lássanak és ismerkedjenek a világ érdekességeivel, a világörökségi jegyzékbe való felvétel pedig ebben a magas minőség és az eredetiség garanciája.
A megmérettetés kőkemény. "Csak kormány ajánlhatja felvételre országa értékeit. Pontosan meghatározott feltételei vannak a javasolható örökségek körének - egyebek közt csak olyan érték jelölhető, amely már eleve nemzeti természet-, ill. műemléki védelem alatt áll." (Innentől minden idézet a könyvből.) "A felvételi eljárás egy hosszadalmas, rendkívül körültekintő folyamat része." A megmérettetés szigorát és a státus terhét jól mutatja, hogy "2021 nyarán, a kézirat lezárásakor 1120 tétel szerepelt a világörökségi jegyzékben, ebből 869 kulturális, 213 természeti és 39 vegyes kategóriájú."
A kötet tartalmáról, a benne bemutatott helyszínekről: "Hazánknak jelenleg 8 világörökségi helyszíne van. Egy a természeti kategóriában, a többi kulturális értékként, kultúrtájként került fel a listára. Mellettük bemutatjuk a jelenleg még várományosi listán sorakozó 'jelölteket', továbbá a határon túli, Kárpát-medencei, magyar gyökereket, kötődéseket hordozó helyszíneket. Így szerepelhet több felvidéki és erdélyi helyszín is, amelyek a magyar múlt egy-egy szeletét őrzik.
Ismertetjük örökségeink művelődéstörténeti, történelmi szerepét, múltját, természeti értékeink kialakulását, védettségük okát, ritkaságaikat. Néha regényesebben, máshol szakszerűbben írunk a táj értékeiről, de célunk mindenhol ugyanaz: megismertetni azt, amire büszkék lehetünk." A gyönyörű, gazadag képanyagnak remek kiegészítői az érdekes, alapos ismertetések. Illés irodalmi szerkesztő, ez már az ötödik saját művelődéstörténeti kötete.
A már 'kanonizált' magyar helyszínek közismertek, s pár kattintással megtalálhatók.
A várományosi lista, alighanem meglepetésekkel az ebben kevésbé járatosaknak:
 • Esztergom és Visegrád középkori királyi központjai és az egykori pilisi királyi erdő területe
 • Balaton-felvidéki kultúrtáj
 • A budai termálkarszt-rendszer barlangjai
 • Magyarországi tájházak hálózata
 • A Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok
 • Felső-Tisza-vidéki fa harangtornyok
 • Ipolytarnóci ősélőhely
 • A komárom-komarnói erődrendszer a Duna és a Vág összefolyásánál
 • Lechner Ödön műve
 • A római birodalom határai - A dunai limes magyarországi szakasza.
A Magyar vonatkozású világörökségek a Kárpát-medencében lista hét tételt tartalmaz. Egyet emelhetünk még itt ki közülük: Selmecbánya történelmi városa és a bányászat technikai műemlékei.

SAJTÓSZEMLE

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/11
ITM-államtitkár: rekordmennyiségű forrás hasznosul a hazai kutatás-fejlesztésben

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/11
NKFIH: töretlen az érdeklődés az Új Nemzeti Kiválóság Program iránt

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/11
Palkovics: Magyarország az elsők között lábalt ki a koronavírus okozta válságból
"...A konferencián György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a kis- és középvállalatok számára létrehozott fejlesztési rendszert vázolta, de szót ejtett a gazdaságfejlesztési innovációs program új eleméről..."

kisalfold.hu, heol.hu, sonline.hu, feol.hu, m.hirstart.hu, baon.hu, veol.hu, teol.hu, bama.hu, kemma.hu, haon.hu, boon.hu, kisalfold.hu, nool.hu, beol.hu, vaol.hu, delmagyar.hu, duol.hu, zaol.hu, szoljon.hu, erdon.ro, 2021.11.29.
Palkovics László a magyar akkumulátoripari képzés fejlesztéséről írt alá megállapodást
"...kutatás-fejlesztés és az innováció fontossága mellett a legnagyobb figyelmet a zöld átálláshoz nélkülözhetetlen akkumulátoros villamosenergia-tárolás kapta..."

autopro.hu, 1021.11.29.
Fejlődésben a magyar akkumulátoripari képzés
"...kutatás-fejlesztés és az innováció fontossága mellett a legnagyobb figyelmet a zöld átálláshoz nélkülözhetetlen akkumulátoros villamosenergia-tárolás kapta..."

muszaki-magazin.hu, 2021.11.29.
Felhívás a 2021. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

kanizsaujsag.hu, 2021.11.30.
Innováció Konferencia a Pannon Egyetemen: A Tűztorony lépcsőin - Továbblépési lehetőségek az innovációban

tesztalelkemindennek.hu, 2021.11.30.
Gombatermesztési kísérletekben tesztelik az újrahasznosított gombakomposztot
"...A gombakomposzt újrahasznosítására dolgoznak ki új megoldást uniós támogatással a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és az Új Champignons Kft. munkatársai..."

magyarmezogazdasag.hu, 2021.11.30.
Több problémára is megoldás a gombakomposzt újrahasznosítása

elobolygonk.hu, 2021.11.30.
Új megoldások a gombakomposzt újrahasznosítására

alternativenergia.hu, 2021.11.30.
A gombakomposzt újrahasznosítására dolgoznak ki új megoldást az SZTE részvételével - Alternativ Energia

vg.hu, 2021.11.30.
Nonstop válságkezelésben vannak a kis gyógyszercégek
"...A kisvállalkozások tevékenysége teljes körű: kutatnak, fejlesztenek és gyártanak, kereskednek is..."

scmonitor.hu, 2021.11.30.
Akkumulátoripari képzés
"...kutatás-fejlesztés és az innováció fontossága mellett a legnagyobb figyelmet a zöld átálláshoz nélkülözhetetlen akkumulátoros villamosenergia-tárolás kapta..."

magyarhirlap.hu, 2021.11.30.
Budapest a környezetvédelmi törekvések egyik globális központja
"...az üzbég innovációs miniszterrel lezárták a kutatás-fejlesztési startup cégek támogatására vonatkozó közös pályázati kiírás első fordulóját..."

bama.hu, haon.hu, hirado.hu, teol.hu, kemma.hu, heol.hu, boon.hu, kisalfold.hu, nool.hu, demokrata.hu, szoljon.hu, baon.hu, beol.hu, delmagyar.hu, vaol.hu, duol.hu, sonline.hu, zaol.hu, szon.hu, royalmagazin.hu, mandiner.hu, 888.hu, origo.hu, pestisracok.hu, 2021.11.30.
Szijjártó Péter: Budapest a környezetvédelmi törekvések egyik globális központja

Katolikus Rádió, 2021.11.30.
A világ a koronavírus-járvány és a migráció mellett komoly kihívásokkal néz szembe a klíma- és környezetvédelmet illetően is, mondta Szijjártó Péter

Magyar Mezőgazdaság, 2021.12.01., 42. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj

Magyar Mezőgazdaság, 2021.12.01., 5. oldal
Konferencia a jövő agráriumáról
"...A 2019 indított hosszú távú innovációs program keretében már több mint ötven agrártechnológiai startup fejlesztésénél bábáskodott a NAK..."

Világgazdaság, 2021.12.01., 4. oldal
Válságkezelésben a gyógyszeripari kkv-k
"...A kisvállalkozások tevékenysége teljes körű: kutatnak, fejlesztenek és gyártanak, kereskednek is..."

weborvos.hu, 2021.12.01.
Nonstop válságkezelésben vannak a kis gyógyszercégek

jarmuipar.hu, 2021.12.01.
2020-ban 38,1 millió eurót fektetett a Suzuki az esztergomi gyárba
"...A Magyar Suzukinál tudatosan és szervezetbe ágyazottan jelennek meg a K+F (kutatási- fejlesztési) folyamatok..."

kamaraonline.hu, 2021.12.01.
A magyar akkumulátoripari képzés fejlesztéséről írtak alá megállapodást
"...a kutatás-fejlesztés és az innováció fontossága mellett a legnagyobb figyelmet a zöld átálláshoz nélkülözhetetlen akkumulátoros villamosenergia-tárolás kapta..."

kisalfold.hu, 2021.12.01.
Új védjegy erősíti az innovációt a Széchenyi István Egyetemen

gyorplusz.hu, 2021.12.01.
Új védjegy erősíti az innovációt a SZE-n

Katolikus Rádió, Hírtükör 6:30, 2021.12.01.
A világ a koronavírus-járvány és a migráció mellett komoly kihívásokkal néz szembe, Magyarország ezen a téren joggal lehet büszke a teljesítményére, mondta Szijjártó Péter
"...Az üzbég innovációs miniszterrel lezárták a kutatás-fejlesztési startup cégek támogatására vonatkozó közös pályázati kiírás első fordulóját..."

jarmuipar.hu, 2021.12.02.
Átadták a Nemzeti Kiválóság Díjakat
"...A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., a Knorr-Bremse csoport tagja, több mint harminc éve állít elő haszongépjármű-fékrendszereket Magyarországon, Kecskeméten. Budapesten kutatás-fejlesztési intézetében fejlesztik a cégcsoport legújabb innovációit..."

szellemitulajdon.hu, 2021.12.02.
Meghirdették a 2021. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

demokrata.hu, 2021.12.02.
Kutatási együttműködésről írtak alá megállapodást a V4-ek és Korea

figyelo.hu, 2021.12.02.
Megállapodás a V4+Korea kutatási együttműködésben

hir.ma, 2021.12.02.
V4+Korea kutatási együttműködés: Egyetlen hónap alatt lett a szándéknyilatkozatból megállapodás

hirado.hu, 2021.12.02.
V4+Korea kutatási együttműködés: egyetlen hónap alatt lett a szándéknyilatkozatból megállapodás

fecsego.eu, 2021.12.02.
Kutatás-fejlesztés-ITM ITM - V4+Korea kutatási együttműködés: Egyetlen hónap alatt lett a szándéknyilatkozatból megállapodás

magyarhirlap.hu, 2021.12.02.
Dél-Korea és a V4-ek kutatási együttműködést kötöttek

piacesprofit.hu, 2021.12.02.
Komoly gonddal néznek szembe a startupok

privatbankar.hu, 2021.12.02.
Honnan lesz pénze a hazai startupoknak?

figyelo.hu, 2021.12.02.
A startupok számára kihívás a megfelelő befektető megtalálása

demedia.hu, 2021.12.02.
Vállalati partnerekkel találkoztak
"...A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar mintegy harminc ipari partnere vett részt a kar online Szakmai Napján..."

Magyar Hírlap, 2021.12.03., 8. oldal
Megkötötték a kutatás-fejlesztési megállapodást Dél-Koreával - Nemzetközi együttműködés
"...Aláírta a kutatási együttműködésről szóló megállapodást Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Lee Tai-hee, a Koreai Köztársaság Tudományos és Informatikai Minisztériumának miniszterhelyettese..."

Világgazdaság, 2021.12.03., 12. oldal
Új források érhetőek el a cégeknek januártól, de a jó ötlet még kevés a sikeres pályázathoz

Magyar Nemzet, 2021.12.03.
Új források érhetők el a cégeknek januártól, de a jó ötlet még kevés a sikeres pályázathoz

itbusiness.hu, 2021.12.03.
Egyre keresettebbek a fenntarthatósággal és tiszta energiával foglalkozó startupok
"...egyre nagyobb az érdeklődés a fenntarthatósághoz és a tiszta energiához kapcsolódó megoldásokat és szolgáltatásokat fejlesztő innovatív vállalkozások iránt..."

webradio.hu, demokrata.hu, hir.ma, autoszektor.hu, kisalfold.hu, teol.hu, bama.hu, boon.hu, kemma.hu, heol.hu, haon.hu, nool.hu, szoljon.hu, baon.hu, beol.hu, vaol.hu, delmagyar.hu, doul.hu, sonline.hu, szon.hu, origo.hu, 2021.12.03.
Palkovics: Magyarország a kutatásban is legyen high-tech

semmelweis.hu, 2021.12.03.
Több mint 9,2 milliárd forintot nyert kutatás-innovációra a Semmelweis Egyetem

webradio.hu, demokrata.hu, infostart.hu, 2021.12.03.
Több mint 9,2 milliárd forintot nyert kutatás-innovációra a Semmelweis Egyetem

profitline.hu, 2021.12.03.
Közel 10 milliárd forintot nyert kutatás-innovációra a Semmelweis Egyetem

autoszektor.hu, 2021.02.03.
Drónfejlesztő és -gyártó cégbe társult a Széchenyi István Egyetem

mmonline.hu, 2021.12.03.
Így találhatnak befektetőt a startupok

vg.hu, figyelo.hu, 2021.12.03.
Stratégiai megállapodást kötött a kormány a Roche-val
"...A megállapodás összeköti a döntéshozókat, az innovatív egészségipari cégeket és a magyar egyetemi szférát..."

pharmaonline.hu, 2021.12.03.
Stratégiai megállapodást kötött a kormánnyal a Roche Magyarország

novekedes.hu, 2021.12.03.
Stratégiai megállapodást kötött az egészségipar egyik legnagyobb cége, a Roche és a magyar kormány

profitline.hu, 2021.12.03.
A Roche Magyarország stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormánnyal

m1, 2021.12.03.
A kormány célja, hogy Magyarország ne csak a gyártás területén, de a kutatás-fejlesztésben is high-tech legyen, mondta Palkovics László

m1, Híradó M1 19:30, 2021.12.03.
A környezetbarát hazai startup cégek voltak ma a középpontban a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expón

Magyar Nemzet, 2021.12.04., 14. oldal
Több pénz kutatás-fejlesztésre - Palkovics László: Egy sikertörténet kezdete előtt állunk

Kisalföld, 2021.12.04., 4. oldal
Drónfejlesztő cégbe társult a győri egyetem - A felsőoktatási intézmény számos partnerével együttműködve folytat kutatásokat

kanizsaujsag.hu, 2021.12.04.
Zalaegerszeg - Az AVL járműipari fejlesztő cég ZalaZone tesztpályához kapcsolódó iroda- és műhelyépületének bokrétaünnepe
"...A kormány célkitűzése az, hogy Magyarország ne csak a gyártás területén, de a kutatás-fejlesztésben is high-tech legyen, ezért is növeli folyamatosan a k+f tevékenységet támogató ráfordításokat - jelentette ki Palkovics László Zalaegerszegen..."

uzletihirszerzes.hu, 2021.12.04.
Üzleti hírszerzés - Irodaház épül a ZalaZone mellett. Magyarország a kutatásban is legyen high-tech

figyelo.hu, 2021.12.04.
Hogyan ne lopják el a magyar innovációkat?

bama.hu, duol.hu, kisalfold.hu, szoljon.hu, boon.hu, vaol.hu, sonline.hu, zaol.hu, nool.hu, beol.hu, baon.hu, delmagyar.hu, teol.hu, heol.hu, szon.hu, kemma.hu, haon.hu, 2021.12.04.
Ötletből érték - de kié lesz a haszon?

Sláger FM, 2021.12.05.
A Semmelweis Egyetem több mint 9,2 milliárd forintnyi forráshoz jut a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból

Metropol, 2021.12.06., 15. oldal
Kitaláljuk, megcsináljuk - mégis ellopják
"...Látványos animációval hívja fel a figyelmet az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az innovációk megvédésének fontosságára..."

Magyar Nemzet, 2021.12.06.
Hogyan ne lopják el a magyar innovációkat?

Népszava, 2021.12.06., 1,4. oldal
Pofon a patikai innovációnak

tisztajovo.hu, 2021.12.06.
Az EU hét szén-dioxid-mentesítést célzó európai projektbe fektet több mint egymilliárd eurót

dehir.hu, hrportal.hu, novekedes.hu, magyarhirlap.hu, 2021.12.06.
Nemzetközi elismerést kapott a magyar egyetemi startup program

webradio.hu, civilhetes.hu 2021.12.06.
ITM: nemzetközi elismerés a magyar egyetemi startup programnak

magyarhirlap.hu, gondola.hu, profitline.hu, 2021.12.06.
Nemzetközi elismerés a magyar egyetemi startup programnak

teol.hu, kemma.hu, haon.hu, bama.hu, kisalfold.hu, heol.hu, boon.hu, nool.hu, delmagyar.hu, duol.hu, sonline.hu, zaol.hu, szon.hu, beol.hu, baon.hu, szoljon.hu, vaol.hu, 2021.12.06.
Nemzetközi elismerést kapott a fiatalokat támogató magyar startup program

innoportal.hu, 2021.12.06.
A gombakomposzt újrahasznosítására dolgoznak ki új megoldást az SZTE részvételével

medicalonline.hu, 2021.12.06.
Tudományos Mecenatúra: 1,7 milliárd forintnyi támogatás

profitline.hu, 2021.12.06.
Nagy összegű támogatás a hazai kutatási eredmények nemzetközi népszerűsítésére

pestisracok.hu, 2021.12.06
Rekordmennyiségű forrás hasznosult a kutatás-fejlesztésben és innovációban

magyarnemzet.hu, 2021.12.06.
Újabb, közel kétmilliárdos támogatást kaptak a kutatók

itbusiness.hu, 2021.12.06.
1,7 milliárd forintos támogatás a kutatások népszerűsítésére

webradio.hu, hir.ma, magyarhirlap.hu, 2021.12.06.
ITM: 1,7 milliárd forintos támogatás a hazai kutatási eredmények nemzetközi népszerűsítésére

piacesprofit.hu, 2021.12.06.
Nem akármire adott 1,7 milliárdot a minisztérium

vaol.hu, zaol.hu, bama.hu, nool.hu, sonline.hu, kisalfold.hu, szoljon.hu, duol.hu, baon.hu, boon.hu, beol.hu, delmagyar.hu, heol.hu, teol.hu, szon.hu, haon.hu, kemma.hu, 2021.12.06.
Közel kétmilliárdos támogatás jut a hazai kutatási eredmények nemzetközi népszerűsítésére

kisalfold.hu, 2021.12.06.
A térség fejlődésének szolgálatába állítják a Széchenyi István Egyetemen létrehozott tudást

mandiner.hu, 2021.12.06.
Gondolatok a magyar vidék jövőjéről - Vidékorientált innováció

Magyar Hírlap, 2021.12.07., 8. oldal
Rangos díjat kapott a magyar startup-program - Nemzetközi elismerés

Világgazdaság, 2021.12.07., 16. oldal
Klímatechnológiai ökoszisztéma és innováció

Jövő Gyára, 2021.12.07., 4. oldal
Kutatás-fejlesztési ökoszisztéma kialakítása a cél

IT- Business, 2021.12.07., 67. oldal
Felpezsdült az egyetemi KFI-élet - Meghatározó elem a dedikált szervezeti egység

gyorplusz.hu, 2021.12.07.
A térség fejlődésének szolgálatába állítják az egyetemen létrehozott tudást

behaviour.hu, 2021.12.07.
Nyolcmilliárd forint értékű pályázat a magyar ötletek gyakorlati hasznosításáért

figyelo.hu, 2021.12.07.
Újra elindult a Gyorsítósáv-pályázat

kamaraonline.hu, 2021.12.07.
Nemzetközi elismerés a magyar egyetemi startup programnak

magyarhirlap.hu, origo.hu, hrportal.hu, boon.hu, teol.hu, bama.hu, kisalfol.hu, kemma.hu, heol.hu, haon.hu, nool.hu, vaol.hu, delmagyar.hu, duol.hu, sonline.hu, zaol.hu, szon.hu, szoljon.hu, beol.hu, baon.hu, profitline.hu, insiderblog.hu, 2021.12.07.
Nyolcmilliárd forintos keretösszeggel nyílt meg újra a Gyorsítósáv

privatbankar.hu, 2021.12.07.
Nyolcmilliárddal ösztönöznek Orbán Viktorék új termékekre, eljárásokra

napi.hu, 2021.12.07.
Nyolcmilliárdot osztanak ki jó ötletekre

magyarnemzet.hu, 2021.12.07.
Újraindult a Gyorsítósáv pályázat, 8 milliárdos keretösszeggel

alon.hu, 2021.12.07.
200 milliós innovációs pályázat indult újra

24.hu, 2021.12.07.
Milliárdokat osztanak ki kutatás-fejlesztésre

innoportal.hu, 2021.12.07.
A szabadalmi hivatal animációval hívja fel a figyelmet az innovációk megvédésének fontosságára

origo.hu, 2021.12.07.
Palkovics László: Magyarország önellátó lett a vírus elleni védekezéshez szükséges eszközök gyártásában
"...A kutatás-fejlesztés területén akár a 60 ezres kutatói létszámot is el lehet érni, így négy év alatt 20 ezerrel nőtt ezen munkahelyek száma..."

vg.hu, 2021.12.07.
Klímatechnológiai ökoszisztéma és innováció

pannonnovum.hu, 2021.12.07.
TALÁLD KI, VALÓSÍTSD MEG, LÉGY SIKERES!- új könyv az innováció menedzsmentről

InfoRádió, 2021.12.07.
Nyolcmilliárd forintos keretösszeggel újra megnyílt a Gyorsítósáv pályázat

Magyar Hírlap, 2021.12.08., 9. oldal
Magas keretösszeggel tért vissza a Gyorsítósáv - Piacképes innováció

agroinform.hu, 2021.12.08.
Jelentősen bővítette nemzetközi kapcsolatait a Planet Budapest 2021 Expón a MATE

insiderblog.hu, 2021.12.08.
A startupok számára kihívás a megfelelő befektető megtalálása

nrgreport.com - 2021.12.08.
Budapesti kiállításon a régió fenntarthatósági innovációi

webradio.hu - 2021.12.08.
Mintegy 120 milliárd forintos gazdaságfejlesztés zajlik Zalaegerszegen
"...Az andráshidai városrész határában létesül a Dronemotive drónkutatási és fejlesztési kompetenciaközpont, amely egyetemi és céges kutató-fejlesztő bázis lesz...

origo.hu, 2021.12.08.
120 milliárd forintos gazdaságfejlesztés zajlik Zalaegerszegen

hellovidek.hu, 2021.12.08.
Közel 120 milliárd forintos fejlesztés Zalaegerszegen: mutatjuk, mire költik a pénzt

nkfih.gov.hu, 2021.12.08.
Eredményesen zárult a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács ülése

Veszprémi 7 nap, 2021.12.09., 8. oldal
Az innováció a párbeszéd ösztönzője is
"...A PE Gazdaságtudományi Kara a minap rendezte meg "A Tűztorony lépcsőin - Továbblépési lehetőségek az innovációban" című konferenciáját..."

Mandiner, 2021.12.09., 37. oldal
Hogyan ne lopják el a magyar innovációkat?

Figyelő, 2021.12.09.
Kitaláljuk, megcsináljuk - mégis ellopják
"...Látványos animációval hívja fel a figyelmet az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az innovációk megvédésének fontosságára..."

innoteka.hu, 2021.12.09.
Nemzeti Laboratóriumok a versenyképes Magyarországért

innoteka.hu, 2021.12.09.
Az EKIK az egyetemi innováció motorja

innoteka.hu, 2021.12.09.
"Messzebbre jutottunk, mint reméltem"
"...óriási iramban halad előre a kutatás-fejlesztés és az innováció ügye Magyarországon..."

agroforum.hu, 2021.12.09.
A mezőgazdaságot is szolgálja a Széchenyi István Egyetem új drónlaborja

jarmuipar.hu, 2021.12.09.
150 új munkatársat vesz fel a zalaegerszegi fejlesztő
"...A kormány célkitűzése az, hogy Magyarország ne csak a gyártás területén, de a kutatás-fejlesztésben is high-tech legyen..."

innoteka.hu, 2021.12.09.
Tudásháromszög-alapú innovációs stratégia

pannonnovum.hu, 2021.12.09.
200 milliós innovációs pályázat indult újra

itbusiness.hu, 2021.12.09.
Nemzeti Laboratóriumok a versenyképes Magyarországért

magyarhirlap.hu, 2021.12.09.
Feléről kétharmadára nőhet a hazai hozzáadott érték a járműiparban
"...A szektort érő globális kihívásokkal is a kutatás-fejlesztési és innovációs teljesítmény növelésével birkózhatunk meg sikeresen..."

demokrata.hu, 2021.12.09.
Feléről kétharmadára nőhet a hazai hozzáadott érték a járműiparban

dehir.hu, 2021.12.09.
A hazai járműipar jövőjéről beszélt Debrecenben Palkovics László

autopro.hu, 2021.12.09.
Beszállítói napot tartott Debrecenben a BMW Csoport

webradio.hu, 2021.12.09.
Palkovics: feléről kétharmadára nőhet a hazai hozzáadott érték a járműiparban

autoszektor.hu, 2021.12.09.
Feléről kétharmadára nőhet a hazai hozzáadott érték a járműiparban

civishir.hu, 2021.12.09.
A BMW a beszállítóit látta vendégül Debrecenben

infostart.hu, 2021.12.09.
Prőhle Gergely: a magyar-német kapcsolatrendszer már nem egyirányú utca
"...sok a kölcsönös függőség azáltal, hogy német vállalatok a kutatás-fejlesztést hazánkba helyezték..."

scmonitor.hu, 2021.12.09.
Mintegy 120 milliárd forintos gazdaságfejlesztés zajlik Zalaegerszegen

kanizsaujsag.hu, 2021.12.09.
Zalaegerszeg: 120 milliárd forintos gazdaságfejlesztés, 1500 új munkahely

hírTV, Napi aktuális, 2021.12.09.
Hogyan reagált a magyar gazdaság a pandémia miatti sokkra?
"...nagyon magas innovációs és technológiai szintet képviselő cégek jöjjenek ide, nagyon komoly kutatási, fejlesztési tevékenységet végezzenek a magyar munkaerő segítségével..."

Hajdú-Bihari Napló, 2021.12.10., 1. oldal
A járműipar új mércéje
"...A szektort érő globális kihívásokkal is a kutatás-fejlesztési és innovációs teljesítmény növelésével birkózhatunk meg sikeresen..."

kamaraonline.hu, 2021.12.11.
Feléről kétharmadára nőhet a hazai hozzáadott érték a járműiparban
"...A szektort érő globális kihívásokkal is a kutatás-fejlesztési és innovációs teljesítmény növelésével birkózhatunk meg sikeresen a magyar munkavállalók és a hazai vállalkozások érdekében..."

demokrata.hu, 2021.12.12.
Eljött Zalaegerszeg ideje
"...A tesztpálya mágnesként vonzza az újabb innovatív beruházásokat, ilyen például az AVL letelepedése, a 60 milliárdos fejlesztéssel megvalósuló Rheinmetall-gyár..."

civilhetes.net, 2021.12.12.
Megbukott a multikra alapozott felzárkózás
"...a kutatás-fejlesztésben is minimális az együttműködés a külföldi és hazai többségi tulajdonú vállalatok között..."

Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2021.12.12.
Az egyetemi modellváltást követően szinte egymás után jelentik be a hazai egyetemek a rendkívüli fejlesztéseket és béremeléseket

Napló, 2021.12.13., 1,5. oldal
A kutatásra fókuszál az együttműködésük
"...A Pannon Egyetem és a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. együttműködési megállapodást írt alá minap a Pannon KözTéren..."
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Nagy-Herczeg Boglárka,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.