XXXI. évf. | 2021. november 30. |22. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható esemény

Köszöntjük új tagunkat
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és az M5 Csatornával, a 2021/2022-es tanévre, a 14 és 19 év közötti korosztály számára meghirdetett 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny beadási határideje lezárult. A fő támogató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI Alap.

A 2021. november 25-i határidőre összesen 165 fiatal küldött be, 122 pályázatot.

A bírálóbizottság Prof. Jakab László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzorának vezetésével az alábbi szempontok szerint értékeli a beadott témajavaslatokat:
 • a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása,
 • a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke,
 • az eredmények ésszerű és világos értelmezése,
 • megvalósítható-e 2022. április 1-ig,
 • a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra.
A zsűri a végleges döntést, a részletes értékelést követően, 2021. december közepéig hozza meg.

A zsűri 2022. április végén fog dönteni a közel 2,5 millió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról, és kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselhetik Magyarországot 2022 szeptemberében az európai döntőn, Leidenben, Hollandiában. A díjazottak további nemzetközi versenyeken, tanulmányutakon is részt vehetnek (pl. Nobel-héten Stockholmban, a londoni fiatal tudósok fórumán stb.).

A természettudomány tanításának aktuális problémái

2021. november 15-én, a MTA székházában került sor a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának "A természettudomány tanításának aktuális problémái" című szimpóziumára. Az esemény levezető elnöke Pap László, az MTA rendes tagja volt, köszöntőt mondott Erdei Anna, az MTA rendes tagja, a Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke, Csapó Benő, az MTA doktora.

Weiszburg Tamás G., PhD, Korom Erzsébet, PhD tartottak előadást a témában. Az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetésre meghívták dr. Pakucs Jánost, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökét is, aki bemutató előadást tartott az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről.

Az eseményről készült felvétel az MTA YouTube-csatornáján tekinthető meg.

Választmányi-elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség összevont online választmányi és elnökségi ülését 2021. december 8-án tartja.

Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
 2. Új választmányi tagok kooptálása
 3. Dr. Darázs Lénárd, elnökségi tag előadása: "Innováció, üzleti titok és know-how hasznosítás útján"
 4. Egyebek

NKFIH Innovációs Testület ülése

Az Innovációs Testület 2021. november 18-án tartotta ülését, melyet dr. Pakucs János, a Testület elnöke nyitott meg, és bemutatta a Testület új tagját dr. Juhász Anikót, az Agrárminisztérium helyettes államtitkárát.

Elsőként Birkner Zoltán, az NKFI Hivatal elnöke tájékoztatott az elmúlt hónap aktuális innovációt érintő eseményeiről. Az innovációs eredmények szakértői vizsgálatáról Sebők Katalin elnökhelyettes asszony adott részletes elemzést.

A Testület jóváhagyta a Tématerületi Kiválósági Program 2021 (TKP2021) Nemzeti Kutatások Alprogram elnevezésű pályázatot, valamint az "EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása" (2021-1.2.1-EIT-KIC) c. kiírást.

GINOP Monitoring Bizottság ülése

A GINOP Monitoring Bizottsága 2021. november 24-25. között Győrben tartotta ülését, Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár elnökletével. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetség delegáltját, dr. Kristóf Péter választmányi tagot, a Monitoring Bizottság tanácskozási jogú tagjává választották.

Az első napon napirendre került a 2021. évben megvalósult kommunikációs tevékenység, a 2022. évi terv; az Operatív Program módosítása; a GINOP pénzügyi és szakmai előrehaladása; a Covid19-világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárításával kapcsolatban hozott intézkedések, valamint azok hatása; a lefolytatott ellenőrzések eredménye; az éves fejlesztési keret; továbbá az egyes projektértékelések. Mindezeken túl a jelenlévők meghallgatták a kiemelt projektek státuszáról szóló beszámolót, valamint a GINOP Plusz tervezésének állásáról szóló tájékoztatásokat is.

Mivel a tervek szerint a Monitoring Bizottságba bekerülnek a gazdaságfejlesztési zónák kormánybiztosai is, ami által a Bizottság szakmai-civil tagjainak száma is növekszik, ezért a Magyar Innovációs Szövetség kezdeményezte szavazati jogú taggá történő választását. Erre a következő ülés keretében kerülhet majd sor.
A második napon a résztvevők megtekintették a mintegy 10 milliárd forintos GINOP támogatásból, Győrött megvalósult Mobilis Interaktív Kiállítási Központot.

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriumának ülése

A Magyar Innovációs Alapítvány - melynek egyik alapítója a MISZ - kuratóriuma 2021. november 15-én, Budapesten, a Természettudományi Kutatóközpontban tartotta ülését.

Első napirendi pontként a 2020. évi Magyar Innovációs Nagydíj értékelésére került sor. A kuratórium megállapította, hogy a közösségi-média hirdetéseket érdemes folytatni. Ezután a tagok megvitatták, majd kiegészítésekkel elfogadták a 2021. évi Magyar Innovációs Nagydíj kiírási és lebonyolítási tervét (versenyfelhívás, ütemezés, kommunikációs terv, bírálati rend stb.).

Pro Progressio Alapítvány alapításának 25. évfordulója

Kimagasló eredményeket elérő középiskolai tanárok, műegyetemi innovátorok és kutatók teljesítményét díjazták tagszervezetünk, a Pro Progressio Alapítvány 25. születésnapján. Dr. Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumi elnöke az alapítás 25. évfordulóján tartott ünnepi ülésen köszöntötte a mai és egykori egyetemi vezetőket, valamint ipari szerepelőket és támogatókat, majd ismertette az Alapítvány történetét.

Az ünnepségen a kutatók, innovátorok, középiskolás tanárok számára a díjakat átadták: Czigány Tibor, rektor, valamint az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Lepsényi István, Levendel Ádám, valamint Németh Gábor és Vajta László. A díjazottak és munkásságuk a Pro Progressio Alapítvány kiadványából ismerhető meg.

Eötvös LOránd Kutatási Hálózat


Autonóm Járművek Konferencia

Az MTA Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatához kapcsolódva Autonóm Járművek Konferenciát rendeztek a győri Széchenyi István Egyetemen, amelynek fókuszában a jövőformáló járműipari kutatások álltak. A 2021. november 10-12. között megtartott esemény egyik fővédnökeként dr. Bokor József professzor, a Járműipari Kutatóközpont elnöke, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) alelnöke is köszöntőbeszédet mondott. A háromnapos konferencia záró programjaként a ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) ELKH Szakmai Workshopot szervezett.

HÍREK | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Nemzetközi iparjogvédelmi statisztika

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) megjelentette a tavalyi nemzetközi iparjogvédelmi statisztikákat tartalmazó kiadványát. A World Intellectual Property Indicators (WIPI) 2021 mintegy 150 nemzeti és regionális hatóság legfrissebb adatainak összegzése alapján készült.

2020-ban világszerte fellendült a védjegybejelentési aktivitás, dacolva a globális gazdasági visszaeséssel, és egyúttal jelezve, hogy a vállalkozások a világjárványra válaszul új árukat és szolgáltatásokat vezettek be. A jelentés szerint a szabadalmak és a formatervezési minták bejelentési tevékenysége is újra nőtt. Ez ellentétben áll a 2008-2009-es pénzügyi válság során tapasztaltakkal, amikor mind a szabadalmi, mind a védjegybejelentési tevékenység erőteljesen visszaesett.

A teljes riport a következő linken tekinthető meg.

VÁRHATÓ ESEMÉNY


MISZ K+F tagozati ülés

A MISZ K+F Tagozat december 14-én kedden, 16 órakor rendezi tagozati ülését, melynek keretein belül bemutatásra kerülnek az újonnan megalakult Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet Hálózat (AKH) tagjai.
Az első előadást Gyutai Csaba, az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nkft. vezérigazgatója fogja tartani.

A tervezett napirend:

16.00-16.10 - Grasselli Norbert, MISZ K+F tagozati elnök: megnyitó és az Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet Hálózat (AKH) bemutatása
16.10-16.40 - Gyutai Csaba: Az ÉMI Nonprofit Kft bemutatása
16.40-17.30 - Kérdések, válaszok

Az ülés online kerül megtartásra, jelentkezni a következő címen lehet:
nora.geiszelhardt@bayhalozat.org

KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGUNKAT


Név | SolvElectric Technologies Kft.
Tagsorszám | 795
Cím | 6728 Szeged, Budapesti út 8.
Vezető | Kaszás Anikó

Tevékenység:
A cég kutatás+fejlesztés+innováció részlege ipari kutatásokkal, egyedi berendezések tervezésével foglalkozik az ötlettől a kész termékig. Alapkutatások eredményeit felhasználva végeznek ipari kutatásokat és azok gyakorlati hasznosítását, piacképes termékek fejlesztését. Teljes tervezési folyamat lebonyolítását vállalják: mechanikai tervezés és dizájn, elektronikai tervezés, szoftver, távfelügyelet. Mechanikai és elektronikai gyártó részlegüknek köszönhetően a megtervezett berendezések prototípusát rövid határidővel tudják legyártani és tesztelni. Későbbiekben sorozatgyártásokat és esetleges termékmódosításokat is vállalnak.

Pályázati felhívás


FELHÍVÁS
a 2021. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen -- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával, 30. alkalommal hirdeti meg a
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2021. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő
Magyar Innovációs Nagydíj mellett
a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen hét kategóriában kaphatnak díjat:
 • a 2021. évi Ipari Innovációs Díj,
 • a 2021. évi Informatikai Innovációs Díj,
 • a 2021. évi Agrár Innovációs Díj,
 • a 2021. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja,
 • az "Alapkutatástól a piacig" 2021. évi Innovációs Díj (NKFIH).
A legeredményesebb, 2019. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség
 • "2021. év legjobb startup vállalkozása" Díját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2022. márciusában kerül sor az Országházban.

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2021. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja tudományos kutatás, műszaki-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Prof. Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.

A bírálóbizottság az innovációból 2021-ben elért eredmény/árbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, valamint társadalmi hasznosságát és a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Előző Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

Beadási határidő: 2022. február 2., 15 óra

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
 1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/innonagydij c. oldalon tölthető ki,
 2. Részletes leírás a megvalósításról, az innovációból elért piaci, illetve gazdasági eredményről (árbevétel/eredmény, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
 3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
 4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.
A részletes leírást és a nyilatkozatot pdf formátumban kell feltölteni a www.innovacio.hu/innonagydij c. oldalra. További információ: www.innovacio.hu, e-mail: innovacio@innovacio.hu, tel.: 061-430-3330.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Philip Delves Broughton: Hogyan gondolkodjunk vállalkozóként? - HVG Könyvek, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"Broughton, gazdasági újságíró, könyvében tanulmányozza a vállalkozói szellem sajátosságait, a siker elengedhetetlen ismérveit, mint az új szemléletmód kialakítására irányuló törekvéseket, a határtalan kreativitást és a szenvedélyes elkötelezettséget. Az általa bemutatott megközelítések segítségével példaértékű karriertörténeteket ismerhetünk meg, és mi magunk is sikerrel alkalmazhatjuk a vállalkozói gondolkodásmódot a munkahelyünkön csakúgy, mint a magánéletünkben." - a HVG Könyvek ajánlójából. (Kiemelések tőlem, minden további idézet a könyvből.)
Józan figyelmeztetés bevezetőül: "Daniel Kahneman szerint (pszichológus, a viselkedés-gazdaságtani kutatásaiért kapott közgazdasági Nobel-emlékdíjat - OP): »A túlzott optimizmust támogató érzelmi, kognitív és szociális tényezők keveréke olyan mámorító koktél, amely olykor arra indítja az embereket, hogy olyan kockázatokat is felvállaljanak, amelyeket az esélyek ismeretében elkerülnének. Nincs bizonyítékunk arra, hogy gazdasági téren a kockázatot vállalók kifejezetten szeretnének nagy tétekben kockáztatni - egyszerűen csak kevésbé vannak tudatában a kockázatnak, mint a félénkebb emberek.« A vállalkozók optimizmusa, mint mondja, »elterjedt, makacs és költséges«." (Igazából a sikeres vállalkozó nem is lehet adrenalin-függő: hideg fejjel mérlegelve szabad csak 'őrültségeket' bevállalni. - OP)
Földiekkel játszó égi tünemény: "A vállalkozás kiutat jelent: a mások által irányított feladat- és jutalomelosztási rendszerből átléphetünk abba, amit magunk irányítunk. Itt mi határozhatjuk meg, hogyan és min dolgozzunk, és hogyan osztozzunk a munka jutalmán." ("Magunk irányítunk"? - a vállalkozói mesterség-beli tudás nagyrészt épp ahhoz kell, hogy csak számtalan külső és belső tényezővel küzdve, lavírozva tehetjük ezt. - OP)
Erről szól a könyv: "Vállalkozóként gondolkodni azt jelenti, hogy az optimizmus és az elkeseredés között haladunk egy rögös ösvényen. Az optimizmust az önmegvalósítás lehetőségének izgalma váltja ki, hogy sikeres céget indíthatunk és irányíthatunk; a kétségbeesést az ezzel járó nehézségek és az úton heverő holttestek idézik elő. Sokan szeretnének elindulni ezen az ösvényen; nekik szánjuk ezt a könyvet útmutatóul. Nem az a célja, hogy segítsen egyezkedni a befektetővel vagy egy új vállalkozás kezdőtőkéjét megbecsülni. Arra sem kínál taktikát, hogyan nyomhatunk keresztül egy új projektet a vállalati bürokrácia szintjein. Azt azonban leírja, hogyan gondolkodjunk, amikor először is eldöntjük, legyünk-e vállalkozók, majd amikor kitaláljuk, milyen ötleteket célozzunk meg, és hogyan éljük túl az elkerülhetetlen kihívásokat."
"A vállalkozás legszélesebb körben elfogadott modern meghatározását Howard Stevenson, a Harvard Üzleti Karának professzora alkotta meg. Definíciója szerint »a vállalkozás a lehetőségek keresése, tekintet nélkül a jelen pillanatban rendelkezésünkre álló erőforrásokra«." Ajánljuk átgondolni, jó vagy sem ez a definíció. Szerintünk így nem - s természetesen Broughton is részletezi a maga véleményét. Érdekes és némileg merész kategóriával is előáll: Barack Obama fényképéhez írja: "Egy politikai vállalkozó, amint az éppen rendelkezésére álló erőforrásokat mérlegeli."
Biztatásul: "Mielőtt belevetnénk magunkat a mély vízbe, hadd egészítsem ki még valamivel a vállalkozói gondolkodásmódról alkotott képünket. Kahneman amikor azt írta, hogy az optimizmus veszélyes dolog a vállalkozók számára, hozzátette: akkor a legveszélyesebb, amikor a vállalkozás beindításáról kell dönteni. Ha már beindult, az optimisták általában jobban teljesítenek a pesszimistáknál: »A sikerbe vetett hitük olyan pozitív hangulatot teremt, amelynek segítségével erőforrásokat szereznek másoktól, javítják alkalmazottjaik hangulatát és növelik az érvényesülés esélyeit. Amikor cselekedni kell, az optimizmus jól jöhet - még akkor is, ha enyhén téves elképzeléseken alapul.«"
Egy igazi hozzáértésről tanúskodó mondata: "A találmányok, még ha sokszor az ihlet villámcsapásának tűnnek is, az emberi tapasztalat hatalmas tömegéből bontakoznak ki."
A volumenében kis-közepes könyv igen érdekes olvasata útmutatóul használni a további tájékozódáshoz: különféle híres gondolkodók, kimagasló közgazdászok, menedzsment guruk, és persze ultra-sikeres vállalkozók idevágó gondolatait idézi, s a jegyzetekkel is segít többet olvasni tőlük, róluk.

Broughton nem idézi minden idők egyik legnagyobb hatalomtechnikusát, Niccolò Machiavellit, ám az egyik gondolatmenetét lezáró megállapítása az ő híres tételével cseng össze: "Mindezt azért említem, hogy megvilágítsam, miért kelt oly gyakran a vállalkozói gondolkodásmód kellemetlen érzéseket. Azok, akiknek sok a féltenivalójuk, nem mindig támogatják szívesen azokat, akik a változás mellett kardoskodnak."

D. R. McElroy: A világ szimbólumai - Több mint 1000 vizuális jel értelmezése - Kossuth Kiadó, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

E könyvből rádöbbenünk, milyen nélkülözhetetlenek a szimbólumok mindannyiunk életében.
"Az igazság nem meztelenül jött a világba, hanem szavakban és képekben öltött alakot. Más úton földi halandó nem láthatja azt." (Szent Fülöp Evangéliuma [apokrif] - OP) Valóban, minden információt érzékszerveink útján fogadunk be, s így kapnak szerepet a szimbólumok is, mint vizuális jelek meghatározott információk felidézésére. Felidézés, nem megjelenítés: ha nem ismerjük a szimbólum jelentését, az nem mond nekünk semmit, ha nem elég jól ismerjük, félreérthetjük. A szimbólumok kultúrkörökhöz tartoznak, ezért a megértésükhöz gyakran ismerni kell az értelmezési tartományukat. McElroy is hoz példát arra, hogy ugyanaz a szimbólum eltérő kultúrkörben nagyon mást jelent.
A szimbólumok alkalmazása gyorsabbá, hatékonyabbá tehetik a kommunikációt, amely nélkülük esetenként nem is tudna működni. Klasszikus példák a régi időkből a hajók üzenetváltása zászlójelekkel, a szemaforos hírközlő láncok, ma pedig a számítógépek, okostelefonok és társaik ikonjai: a működtetési menük vagy épp az alkalmazások kezelésének szimbólumai, és erősen nehézkes lenne helyettük szöveggel előadni azt, amit az ikon jelent. McElroy szavaival: "A jelek és jelképek naponta látnak el bennünket adatokkal. (Igazából sokkal sűrűbben is, akár folyamatosan, ha valami olyat teszünk. - OP) Magától értetődőnek vesszük őket, ám képzeljük csak el, milyen lenne az élet nélkülük. A világot beterítenék a hirdetőtáblák, betűről betűre rágva a szánkba, amit tudnunk kell. Képzeljük csak el a közlekedést irány- és útmutatás, sőt stoptábla vagy piros lámpa nélkül." (Forrásmegadás nélküli idéztek a könyvből, kiemelések tőlem.) S minél inkább egy faluvá nő össze a világ, annál fontosabbakká válnak azok a szimbólumok, amelyek mindenütt ugyanazt jelentik, s így a helyi nyelv ismerete nélkül is tökéletes tájékoztatást adnak.
Érdemes elgondolkodnunk azon is, hogy az állatvilágból kiemelkedett embernek milyen korán kialakult, fontos képessége volt a szimbólumok használata, ami sokat adott közösségeik működéséhez. A későbbiekben is szimbólumok vitték a kommunikációt az írástudatlanoknak, másrészt 'titkos nyelvként' is szolgáltak bizonyos körök, tudományok beavatottjainak, a közösségük előkelő zártságának kifejezését is szolgálta. Szimbólumaik megismerésével sokszor alig ismert világok, vagy épp igencsak meglepő jelentések tárulnak fel előttünk.
A Kossuth Kiadó ajánlójából idézve:"Az ember az ősi barlangrajzok és a középkori alkímia bűvös jelképei óta használja a szimbólumokat történetek elmondására, bonyolult és elvont fogalmak kifejezésére. Korunk szimbólumaival életünk minden területén találkozhatunk a közlekedési tábláktól a rendfokozati jelzéseken és a figyelmeztető ábrákon át a vallási motívumokig, a hangjegyekig és a központozási jelekig.
A világ szimbólumai tematikus fejezetekbe sorolja világunk több mint ezer ikonját, glifáját, jelzését és jelképét, hogy feltárja elfelejtett eredetüket, titkos üzenetüket és változó értelmezésüket a századok során."
A Goodreads ezzel ajánlja a kötetet: "Átfogó gyűjteménye írásos és kulturális szimbólumoknak, állatoktól, eszközöktől, formákon, színeken, növényeken és testrészeken át vallási és asztrológiai szimbólumokig, hangulatjelekig, emotikonokig és gesztusokig, a források széles köréből vett történelmi tényekkel gazdagítva. Tanuljunk meg mindent a szimbólumokról és jelekről, amelyek körülvesznek bennünket, és szerepükről világunk gazdag történelmében."
A kötet, mondandójának megfelelően, igen gazdag képanyagot sorakoztat fel. Találomra felütve, a Kelta jelképek közül, a Walesi szimbólumokból: • A Vörös Sárkány, Wales ősi szimbóluma; A póréhagyma a Walesi Gárda jelképe; a sárga nárcisz Wales nemzeti virága; kelta rúnaszimbólumok.
A tartalomjegyzék 20 fejezete rengeteg, a gondolkodás igen sok területét érintő témakört fog át.
Tárgyköreiből: • Alkímia • Ősi és modern civilizációk - egyebek közt a kínai kandzsik és a híres-hírhedt tarot szimbólumai • Asztrológia • Kémia - a periódusos rendszerrel és annak jelöléseivel • Számítógép • Pénz - pénznemek jelölései a világ minden tájáról • Ideogrammák • Nyelvek • A gyártótól a felhasználóig - üzemszervezési szimbólumok; használati utasítások szimbólumai • Gyógyítás • Katonaság (a szimbólumok itt meghatározó jelentőségű szervezeti információkat közölnek - OP) • Zene • Mitológia • A mindennapok jelbeszéde • Vallás • Biológiai és társadalmi nem - genderszimbólumok a történelemben; modern genderjelképek (pl. demifiú és demilány - OP) • Közlekedés és szállítás • Irás és központozás.
Végigolvasni óriási, ezerszínű kulturális kaland!

Király Levente (szerk.): Karinthy megmondja - Corvina Kiadó, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

"Karinthy Frigyes a magyar irodalom állócsillaga, fenegyereke és Charlie Chapline egyben - és nagy szerencsénkre írásai máig frissek maradtak, nem vesztettek semmit aktualitásukból. Az abszurd helyzetekbe keveredő kisembert olyan bensőséges szeretettel figurázza ki, a hatalmaskodókat olyan szenvedéllyel csipkedi, a nyelvvel olyan zseniálisan játszik, hogy minden bizonnyal halhatatlan klasszikusunk marad. Írásainak legjavából állított össze egy csokorra valót a szerkesztő, szokás szerint tematikusan elrendezve." - a Corvina ajánlójából.
A lehetséges folytatásokból itt egy rendkívül rendhagyót választunk: ide idézünk egy írást. Paródiának ugyan túl meredek, ám civilizációnk egyik kimenetele prognózisának ki tudja - már ha egy prognózisnak szabadna ilyen brutális őszinteséggel mutatni a várhatót.
"Forgalomegyszerűsítés
Nagyon helyes. Már úgyis nagyon elbízta magát a pesti közlekedés. Túl sok volt a fölösleg és fényűzés. Megesett, hogy a villamosban volt üres hely.
Jobb is leépíteni az ilyet. Majd megtanuljuk becsülni azt a kis közlekedést.
Az is jó, hogy az omnibuszt visszahozzák. Muszáj a lovat mindjárt megenni, mielőtt kihasználnánk erejét? Nevetséges fényűzés.
Még messzibb is lehetne menni. A villamoskerekeket egyszerűen le kell szedni, ehelyett a padlójába lyukat fúrni. A közönség ezekbe beleáll, megkapaszkodik, az áram így egyenesen a közönségbe megy bele, mely is ily módon felvillanyozva, felemeli a kocsit és viszi. Nem árt egy kis mozgás.
Ha ez sem bizonyul elégnek, az áramot is be lehet szüntetni - egy takarékossági fizikus, mint értesülünk, éppen most mutatta ki, hogy az a villamos erő, amit a közönség mennydörgős istennyila gyanánt kíván a leegyszerűsítési intézkedések gyomrába, teljesen elégséges ahhoz, hogy az ily módon leegyszerűsített forgalmat kellőképpen ellássa.
A papírkereskedelmi központ írjon át a vízművek szociálpolitikai bizottságának, hogy szüntesse be a járdákat is - így az egész forgalom a kocsiútra egyszerűsödik.
Ugyanez vonatkozik a levegőre. Be kell szüntetni az oxigént. Mindenki szerezzen be kopoltyút, a fejére pedig vízzel töltött és légmentesen elzárt üvegburát, amiben egész egyszerűen kopoltyúval lehet lélegzeni.
Ezután következik a világosság beszüntetése, mint a látás, a hallás beszüntetése, mint a hallás, az ízek beszüntetése, mint az ízlés és a nők beszüntetése, mint a tapintás egyszerűsítésének célravezető módja.
Volna egy szerény javaslatom mindezen egyszerűsítések leegyszerűsítésére - világos, mint az egyszeregy. Minek ez a sok intézkedés, fejtörés, rendelet? Mondja ki város és állam, hogy mondjuk, november elsejétől kezdve mindenkinek, lakhely és illetőség szerinti turnusokban meghatározott órában jelentkeznie kell az elöljáróságnál, ahol mindenki egy nagy pofont kap. Aki nem jelenik meg, elveszti jogát, utólagos felszólamlások nem vehetők figyelembe."
A tematikus elrendezés fejezetcímei, s néhány az írások sokaknak (remélhetőleg még) ismerős, a humoreszkek akkori világát idéző, a legtöbbször a mához is szóló címeivel:
 • Lógok a szeren - Benne, egyebek közt: • A jó tanuló felel • A rossz tanuló felel • Röhög az egész osztály • Magyarázom a bizonyítványom
 • Kire hasonlít Pistike? - • Visszakérem az iskolapénzt • Oktatom a kisfiamat • Mint egyszerű rikkancs kezdte • Marha cipőkéjkert • Gőgicse
 • Miss Nekemtetszik - • Nem tudom, de nekem a feleségem gyanús • Fogyókúra • Felöltözve látta Flórát • Az asszony és az Igazság • Az udvarias kínai
 • Halló, itt Budapest! - • Késelés a Lágymányoson • Pillanatnyi pénzzavar • Nem látta a Dunát • Belebeszélnek • Halandzsa • A felelős ember
 • Roppant kellemetlen - • Nem vagyok itthon • Megszólal a telefon • Nyomozom a detektívet • Az igénytelen ember • Új Háry Jánosok • Nem nekem köszöntek
 • Szubjektív lelet - • Helyzetkép • Félelem és remény • A háború vége • Szavazz rám, polgártárs! • Az új forradalom • Kultúrfölény - Egy japán Európa-kutató jelentéséből • Tömeghisztériás vagyok
 • Én és a bank - • A magyar pénzhiány oknyomozó története • Az élet albérlője • Megbízható társat keresek • Betörő a kasszában • Megélek a levegőből
 • Őrült sikerem a tébolydában - • A humorista • Gondolatritmusok • Műfordítás (igen, "a Gangesz partjáról"! - OP) • Tehetség
 • A bosszús tudomány - • Heuréka • Feljebbvalóval senki se ideges • Az idegorvosnál • Miért nem megyek orvoshoz • Miért megyek orvoshoz
 • Tanáccsal elvagyok látva - • Notesz • Kivégzésem
 • Találkozás az ősemberrel - • Az emberszelídítő • Ki a vérengző bestia • Hétfőn, tizedikén: világvége - Kiküldött munkatársunk panasza.
Karinthy rövid írásainak e gyűjteménye minden időszakban és kedélyállapotban remek olvasmány. Regényre ilyet nem javasolnánk, erre lehet: akár még okostelefonon is, beleolvasgatva, legalább kicsit üdülni a szellem világában.

Pat Williams: A Disney-titok - Tanulj a vállalatvezetés nagymesterétől! - Alexandra, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"Minden, amit Walt elért, olyan dolog volt, amire azt mondták neki, képtelenség megcsinálni."
(Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések mindenütt tőlem.)
Az Amazon ajánlójából: "Eddig még nem hallott Walt történetek, és a kitűzött üzleti célok meghaladását lehetővé tevő gyakorlatias elvek segítségével megtanulhatjuk, miként alakíthatjuk ki magunkban az itt Disney példáján bemutatott hét alapvető vezetői képességet, s használhatjuk fel azokat, hogy sikeresek legyünk bármilyen vezetői terepen."
Innentől a szó Williamsé:
A források: "Noha ő maga már két évtizeddel korábban elhunyt, mentoráltjai még mindig Orlandóban éltek, és a Walt Disney Worldben dolgoztak. Megkerestem és Waltról faggattam őket. Mindeközben az összes fellelhető könyvet elolvastam róla, mélyen beleástam magam az életébe." Williams bemutatja további kutatásait is, köztük a beszélgetéseit Disney családtagjaival.
A mondandó kvintesszenciája: Walt receptje " Ekkor jöttem rá, hogy minden nagy vezetőnek rendelkeznie kell a hét fontos ismérvvel: vízió, kommunikációs készség, jellemesség, kompetencia, humánkészség, merészség és alázat. E hét hozzávalóból pedig összeállítottam a receptet, mely Walt Disney vezetési módszerén alapszik. Ezen összetevőket Walt életéből merítettem, hiszen ő bőven rendelkezett mindegyikkel. Ha birtokában vagy a vezetés e hét ismérvének, bármely területen hatékony és sikeres vezető lehetsz. E hét dolog tanulható. A könyvből az is kiderül, hogy egy Walthoz hasonló vezetőnek semmilyen cél nem túl távoli, semmilyen álom nem túl elérhetetlen." (Ez így pontos: "a hét dolog tanulható" - valóban sokat segíthetnek minden vezetőnek, a kimagasló sikerekhez pedig már csak Disney-osztályú tehetség kell melléjük! - OP)
Erről szól a könyv: "A következő fejezetben bemutatom Walt Disney életét és munkásságát, különös tekintettel azokra a mozzanatokra, amikor az irányítás szempontjából kulcsfontossággal bíró valamilyen leckét megtanult, vagy vezetői személyiségjegye megnyilvánult. A további fejezetekben pedig mindezt összekötjük az irányítás hét ismérvével."
Számos karriert megvalósító életútja: "Walt számos karriert szuszakolt be 65 éves korában véget ért életébe. Volt rajzfilmes, élőfilmes, dokumentumfilmes, mozitechnológiai feltaláló (aki számos szabadalmat jegyeztetett be), tévéműsorok kedvelt házigazdája, menő élménypark-tulajdonos, de az olimpiai játékok és világkiállítások megvalósulásában is szerepet vállalt. Ezek mellett minden idők egyik legkiemelkedőbb vezetője volt. Több mint négy évtizedig állt a Disney-vállalat élén. Olyan szilárd alapokat épített, hogy a cég immár majdnem évszázados múltra tekinthet vissza. Értékrendszere és személyisége olyan erős nyomott hagyott a vállalaton, hogy halála után öt évtizeddel is virágzik."
Williams részletesen ecseteli, milyen hihetetlenül nagy, szívós és találékony volt Disney küzdőképessége, ahogy céljai megvalósítását vitte előre.
Műve nagysága ma: "A Walt Disney Company ma multinacionális szórakoztatóipari vállalat és bevétel tekintetében a világ legnagyobb médiakonglomerátuma."
Jellemző összegzés róla: "Walt előbb ráébredt, hogy a mozi segítségével olyan márka birtokába jutott, mely kitörölhetetlenül beleette magát a kultúrába. Aztán jött az új dolog, az a bizonyos televíziózás, mely kiváló terepet nyújtott neki ahhoz, hogy filmjeit még több emberhez eljuttassa. Arra is rájött, hogy a márkanevet élményparkokra is kiterjesztheti. Az otthonok millióiba eljutó tévéközvetítés révén pedig neve összeforrt a családi szórakozással, és egyúttal kiváló médiumként szolgált élményparkjai népszerűsítéséhez. Ezért bátran nevezhető a kereskedelmi szinergia szülőatyjának.
A Walt által tervezett rendszer három részből állt: a tévéből (a Disneyland című műsorból), a moziból (rajzfilmek, dokumentumés egész estés filmek) és az élményparkból (Disneyland). A tévé reklámozta Disneylandet és a Disney-filmeket. A Disney-mozgóképtár tartalommal látta el a tévét és Disneylandet. Disneyland pedig felhívta a figyelmet a filmekre és a tévéműsorra. A Disneyland tehát nem 'csak úgy' épült meg: létrehozása a szinergia alkalmazása magasiskolájának tekinthető."
Jellemzőül egy különleges mesterfogása: Testvére, aki a cégnek és Walt fejlesztési terveinek finanszírozását szervezte, pénzügyi képtelenségnek ítélte és elutasította a Disneyland-et. Walt erre sikeres gyűjtést rendezett a cég alkalmazottai között, és "Az általuk összegyűjtött összeg ugyan aprópénz volt, ám Roy látta, hogy az alkalmazottak hisznek Walt víziójában, így ellenkezése is meggyengült. Walt pedig pontosan erre számított."
Mindehhez Williams igazán megkapó zárszót írt Disney emberi oldaláról, és vezetői személyisége különleges vonásairól.

SAJTÓSZEMLE

bogim.hu, 2021.09.30.
Balázs Gábor újabb sikere

civilhirugynokseg.hu, 2021.11.15.
31. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny

webradio.hu, hir.ma, bama.hu, heol.hu, teol.hu, kemma.hu, haon.hu, kisalfold.hu, boon.hu, nool.hu, szoljon.hu, beol.hu, baon.hu, duol.hu, delmagyar.hu, vaol.hu, sonline.hu, zaol.hu, szon.hu, feol.hu, veol.hu, 2021.11.15.
NKFIH: töretlen az érdeklődés az Új Nemzeti Kiválóság Program iránt

Kossuth Rádió, 2021.11.15.
Továbbra is népszerű az Új Nemzeti Kiválóság Program

Kossuth Rádió, Krónika 17:30, 2021.11.15.
Továbbra is népszerű az Új Nemzeti Kiválóság Program, mondta Szabó István

m1, 2021.11.15.
Továbbra is népszerű az Új Nemzeti Kiválóság Program, amelynek az előző évben több mint kétezer ösztöndíjasa volt

webradio.hu, 2021.11.15.
Nagy István: a részt vevő tagállamok megerősítették együttműködésüket a BIOEAST-kezdeményezésben
"...A részt vevő tagállamok nyilatkozat aláírásával erősítették meg együttműködésüket az agrár-élelmiszer kutatást és innovációt elősegítő BIOEAST-kezdeményezés ötéves évfordulóján..."

heol.hu, 2021.11.15.
A kutatási lehetőségekről is szóltak Egerben

hírTV, Híradó 22, 021.11.15.
Közös uniós kutatási pályázatot kezdeményez Magyarország

m1, Híradó M1 17:00, 2021.11.15.
Nagyobb részt szeretnének az unió kutatás-fejlesztési forrásaiból a közép-kelet-európai tagállamok, ezt erősítették meg közös brüsszeli nyilatkozatukban az országok agrárminiszterei

Heves Megyei Hírlap, 2021.11.16., 2. oldal
A kutatási lehetőségekről - Folytatódtak a tudomány ünnepéhez kapcsolódó programok

Szabadság, 2021.11.16., 6. oldal
Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz - A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 20. Fórumát szervezi idén az EME

kamaraonline.hu, 2021.11.16.
Újabb 8 milliárd forint a Gyorsítósáv pályázatra

insiderblog.hu, 2021.11.16,
2061 kiváló diák, havi 100-200 ezer forintos ösztöndíj az Új Nemzeti Kiválóság Programban

agrotrend.hu, 2021.11.16.
Együttműködésüket erősítették meg megállapodásukkal a tagállamok a BIOEAST-kezdeményezésben

agronaplo.hu, 2021.11.16.
A résztvevők megerősítették együttműködésüket a BIOEAST-kezdeményezésben

hrportal.hu, 2021.11.16.
Stratégiai együttműködést kötött az Óbudai Egyetem és a Bosch

semmelweis.hu, 2021.11.16.
Kiválóság a klinikai kutatások és az innováció terén - elindult az idei Semmelweis Szimpózium

webradio.hu, alternativenergia.hu, 2021.11.16.
Magyar kutatók 2,5 millió eurós támogatást nyertek ökológiai szemléletű legeltetési módszerek vizsgálatára

webradio.hu, civilhetes.net, 2021.11.16.
Az EU hét szén-dioxid-mentesítést célzó európai projektbe fektet több mint egymilliárd eurót
"...Az Európai Unió az úgynevezett Innovációs Alapjának támogatási keretéből több mint 1,1 milliárd eurót fordít hét nagyszabású innovatív projektre..."

Trend FM, Reggeli monitor, 2021.11.16.
Összeállítás: Töretlen az érdeklődés az Új Nemzeti Kiválóság Program iránt

Krónika, 2021.11.17., 6. oldal
Az élhető jövő iránytűje a tudomány - Huszadik alkalommal szervezi meg a magyar tudomány napja Erdélyben című rendezvényét az EME

profitline.hu, 2021.11.17.
Megmozgatta a vállalkozni vágyókat Wáberer György startup programja

vmkik.hu, 2021.11.17.
31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

nkfih.gov.hu, 2021.11.17.
Egyetemi innovációs ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO), második szakasz támogatott projektek

alternativenergia,hu, 2021.11.17.
Az EU hét szén-dioxid-mentesítést célzó európai projektbe fektet több mint egymilliárd eurót

hirek.prim.hu, 2021.11.17.
Stratégiai együttműködés a Bosch és az Óbudai Egyetem között

figyelo.hu, 2021.11.17.
Több mint kétezer kiváló diák kapott idén is havi 100-200 ezer forintos ösztöndíjat

magyarmezogazdasag.hu, 2021.11.17.
Magyar kutatók 2,5 millió eurós támogatást nyertek ökológiai szemléletű legeltetési módszerek vizsgálatára

novekedes.hu, 2021.11.17.
Több tudásberuházás vagy csapdahelyzet

webradio.hu, 2021.11.17.
A magyar tudomány ünnepe - Online konferenciákkal, Mikó-emlékkő avatással ünnepelnek Erdélyben

kultura.hu, 201.11.17.
A magyar tudomány ünnepe Erdélyben

u-szeged.hu. 2021.11.17
Innovációs Nap a Szegedi Tudományegyetemen

trademagazin.hu, 2021.11.17.
Magyar kutatók 2,5 millió eurós támogatást nyertek ökológiai szemléletű legeltetési módszerek vizsgálatára
 
Kárpát info, 2021.11.17., 5. oldal
Jubilál a Fodor István Kutatóközpont - Rákóczi Főiskola: A tudomány ünnepe - 2021

Délmagyarország, 2021.11.18., 3. oldal
Átadták az innovációs díjakat

zmkik.hu, 2021.11.18.
31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

sonline.hu, 2021.11.18.
Innovációs ötletek repítik előre a somogyi gazdaságot
"...a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusa kapcsolódva az Inno vate MeOut országos programsorozatához Innováció - Élelmiszer - Gazdaság címmel konferenciát tartott csütörtökön..."

jku.hu, 2021.11.18.
A Magyar Tudomány Ünnepe a Jászberényi Campuson

kolozsvariradio.ro, 2021.11.18.
Magyar Tudomány Napja Erdélyben - pénteken és szombaton az online térben

magro.hu, 2021.11.18.
Milliárdos fejlesztés erősíti az agrárképzési helyet: új campus épül Szarvason

makronom.mandiner.hu, 2021.11.18.
Ezzel a csodafegyverrel hódíthatják meg a magyar vállalkozások a járvány utáni világot
"...Az új fejlesztési időszak első felhívásánál, a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltását célzó Ginop Plusz 1.2.1-nél 4793 kérelem érkezett be összesen 465,05 milliárd forint támogatási igénnyel..."

portfolio.hu, 2021.11.18.
Rendkívüli bejelentés a kormánytól, örülhetnek a pályázó magyar cégek
"...100 milliárd forinttal megemelte a kormány a Technológiaváltó támogatási program keretét - jelentette be György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára..."

tisztajovo.hu, 2021.11.18.
Magyar kutatók 2,5 millió eurós támogatást nyertek ökológiai szemléletű legeltetési módszerek vizsgálatára - Tisztajövő

webradio.hu, 168.hu, origo.hu, royalmagazin.hu, hirek.sk, 2021.11.18.
Szijjártó: a nemzetközi tőke nem "összeszerelő üzemként" tekint Magyarországra

magyarhirlap.hu, 2021.11.18.
"A nemzetközi tőke nem összeszerelő üzemként tekint Magyarországra"

atv.hu, 2021.11.18.
Szijjártó: Nem "összeszerelő üzem" Magyarország

demokrata.hu, 2021.11.18.
Sorra hozzák létre egységeiket Magyarországon a multinacionális vállalatok

24.hu, 2021.11.18.
Szijjártó szerint a nemzetközi tőke nem összeszerelő üzemként tekint ránk

teol.hu, bama.hu, kisalfold.hu, kemma.hu, boon.hu, heol.hu, nool.hu, baon.hu, beol.hu, vaol.hu, duol.hu, delmagyar.hu, sonline.hu, zaol.hu, szon.hu, veol.hu, feol.hu, szoljon.hu, 2021.11.18.
A nemzetközi tőke nem összeszerelő üzemként tekint Magyarországra

hirado.hu, 2021.11.18.
Szijjártó: Már nem összeszerelő üzemként tekintenek Magyarországra

infostart.hu, 2021.11.18.
Szijjártó Péter: levetkőztük az "összeszerelő üzem" státust

tv2, Tények, 2021.11.18.
A nemzetközi tőke nem összeszerelő üzemként tekint Magyarországra, mondta Szijjártó Péter

pid.hu, 2021.11.19.
Az EU hét szén-dioxid-mentesítést célzó európai projektbe fektet több mint egymilliárd eurót

ipit.hu, 2021.11.19.
Az EU hét szén-dioxid-mentesítést célzó európai projektbe fektet több mint egymilliárd eurót

Észak-Magyarország, 2021.11.19., 1,5. oldal
Újabb egyetemi megállapodás

Somogyi Hírlap, 2021.11.19., 1,3. oldal
Az egészséges étel nem divat, terítékre került az innováció

novekedes.hu, 2021.11.19.
Hatékony az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma Program

napi.hu, 2021.11.19.
ITM: újabb 100 milliárd forintra pályázhatnak a technológiaváltó kkv-k

webradio.hu, novekedes.hu, - 2021.11.19. 15:37:00
ITM: újabb 100 milliárd forint áll a vállalkozások rendelkezésére a Technológiaváltó támogatási programban

24.hu, 2021.11.19.
Újabb 100 milliárd forintra pályázhatnak a kisvállalkozások, januártól

magyarhirlap.hu, 2021.11.19.
Újabb 100 milliárd forint áll a vállalkozások rendelkezésére

profitline.hu, 2021.11.20.
Újabb 100 milliárd forint támogatás áll a vállalkozások rendelkezésre

trendfm.hu, 2021.11.19.
Lezárult a 2020/21-es Ujvári János diplomadíj-pályázat

hir.ma, ma.hu, demokrata.hu, origo.hu, hirado.hu, novekedes.hu, civilhetes.hu, 888.hu, 2021.11.19.
Szijjártó: megkezdődött a felkészülés a magyar űrstratégia végrehajtására

pestisracok.hu, 2021.11.19.
Szijjártó: megkezdődött a felkészülés a magyar űrstratégia végrehajtására

privatbankar.hu, 2021.11.19.
Megkezdődött a felkészülés: magyar űrhajóst lőne ki az űrbe Szijjártó Péter néhány éven belül

mfor.hu, 2021.11.19.
Még lehet jelentkezni: néhány éven belül jöhet újabb magyar űrhajós

vg.hu, 2021.11.19.
Magyar asztronautát küldhetnek fel a Nemzetközi Űrállomásra

hirklikk.hu, 2021.11.19.
Szijjártó: magyar űrhajóst küldünk az évtized közepén a Nemzetközi Űrállomásra

boon.hu, kisalfold.hu, kemma.hu, teol.hu, haon.hu, heol.hu, bama.hu, nool.hu, baon.hu, beol.hu, vaol.hu, duol.hu, sonline.hu, zaol.hu, szon.hu, feol.hu, veol.hu, szoljon.hu, delmagyar.hu, hir6.hu, 2021.11.19.
Megkezdődött a felkészülés a magyar űrstratégia végrehajtására

index.hu, 2021.11.19.
Szijjártó Péter: Végrehajtjuk a magyar űrstratégiát

telex.hu, 2021.11.19.
Szijjártó a magyar űrkutatásban megtalálta kommunista múlt pozitív hozadékát

atv.hu, 2021.11.19.
Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett

Zalai Hírlap, 2021.11.20., 1,2. oldal
A tesztpálya mellé építik
"...A közgyűlés döntött arról, hogy újabb területet értékesít a győri Széchenyi István Egyetemnek, mely 4 milliárd forintos beruházással építi kutató-fejlesztő központját a járműipari tesztpálya mellett..."

jarmuipar.hu, 2021.11.20.
Egyetemmel működik együtt a Bosch

minuszos.hu, 2021.11.20.
Nem akármilyen együttműködés a Bosch és az Óbudai Egyetem között

szon.hu, 2021.11.21.
Iránytű az élhető jövőhöz
"...A Magyar Tudományos Akadémia az idén novemberben 18. alkalommal rendezi meg a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét, a "Magyar Tudomány Ünnepe 2021" című országos és határon túli programsorozatot..."

origo.hu, 2021.11.21.
Lezárult a 2020/21-es Ujvári János diplomadíj-pályázat

olkt.net, 2021.11.20.
Te szúnyog! Más nem is fontos ugye?
"...Megkezdődött a felkészülés a magyar űrstratégia végrehajtására, amelynek legfőbb célja egy magyar kutatóűrhajós felküldése az évtized közepén a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) - jelentette ki Szijjártó Péter..."

Magyar Nemzet, 2021.11.22., 11. oldal
A német cégek jól érzik magukat hazánkban
"...Bár a témával foglalkozó kritikusok vélekedése alapján nem történt semmi, Magyarország "csak összeszerelő üzeme" lett Németországnak, a kutatás-fejlesztés és innovációs területek is egyre hangsúlyosabbak, s a szakképzésben is bővült a német cégek szerepe..."

egriugyek.hu, 2021.11.22.
Visszaszámlálás: megkezdődött a felkészülés a magyar űrstratégia végrehajtására

agrarunio.hu, 2021.11.22.
AgrárUnió - Hagyomány és jövő egy fedél alatt
"...Wágner József, a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: kiemelt elismerést kapott a Gabonakutató a 29. Magyar Innovációs Nagydíjon..."

vg.hu, 2021.11.22.
Százmilliárd forint a záruló ollóért
"...Szűkíteni kellett a kört a technológiaváltó támogatási program folytatásaként megjelent Ginop Plusz 1.2.3-as pályázatban, amely ezért a felzárkóztatandó területek kisebb vállalkozásaira fókuszál..."

hajdupress.hu, 2021.11.22.
Mesterséges intelligencia segítheti a személyre szabott orvoslást

haon.hu, 2021.11.22.
Mesterséges intelligencia alapú fejlesztést indít a GE Healthcare és az egyetem

weborvos.hu, 2021.11.22.
MI alapú alapú fejlesztés a GE Healthcare és a DE együttműködésében

vg.hu, 2021.11.22.
Új adatbányászati platform segíti a személyre szabott orvoslást
"...A GE Healthcare és a Debreceni Egyetem a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) támogatásával mesterséges intelligenciára alapuló közös kutatás-fejlesztési projektet indít..."

feol.hu, 2021.11.22.
Mintegy 2,5 milliárd forint értékű projekt veszi kezdetét Székesfehérváron
"...elsősorban órákhoz és orvosi implantátumokhoz gyártanak majd alkatrészeket, ehhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenységgel együtt..."

gyorplusz.hu, 2021.11.22.
Dróngyártó cégbe társult a Széchenyi-egyetem

kisalfold.hu, 20221.11.22.
Drónfejlesztő és -gyártó cégbe társult a Széchenyi István Egyetem

itbusiness.hu, 2021.11.22.
Összefogást javasol a BME a 6G mobil kommunikációs technológia hazai kutatásában

magyarnemzet.hu, 2021.11.22.
A német cégek jól érzik magukat hazánkban
"...Bár a témával foglalkozó kritikusok vélekedése alapján nem történt semmi, Magyarország "csak összeszerelő üzeme" lett Németországnak, a kutatás-fejlesztés és innovációs területek is egyre hangsúlyosabbak, s a szakképzésben is bővült a német cégek szerepe..."

profession.hu, 2021.11.22.
A mérnök-utánpótlás támogatása
"...Stratégiai együttműködést kötött a Bosch és az Óbudai Egyetem..."

scmonitor.hu, 2021.11.22.
Technológiaváltó támogatási program

trademagazin.hu, bdpst24.hu, 2021.11.22.
Magyar mézes innovációk

origo.hu, 2021.11.22.
A legédesebb jogi szabadalmak a múltból

webradio.hu, heol.hu, kisalfold.hu, nool.hu, kemma.hu, haon.hu, teol.hu, boon.hu, bama.hu, duol.hu, sonline.hu, zaol.hu, szon.hu, feol.hu, veol.hu, szoljon.hu, vaol.hu, delmagyar.hu, pharmaonline.hu, baon.hu, beol.hu, 2021.11.22.
Magyarország legnagyobb gyógyszerfejlesztési szerződését kötötte meg a Motorpharma magyar startup

novekedes.hu, 2021.11.22.
Hatalmas gyógyszerfejlesztési szerződést kötött a Motorpharma

napi.hu, 2021.11.22.
Százmillió dolláros gyógyszerfejlesztési szerződést kötött egy magyar startup

profitline.hu, 2021.11.22.

Az ország legnagyobb gyógyszerfejlesztési szerződését kötötte meg a Motorpharma

Magyar Nemzet, 2021.11.23., 1,5. oldal
Már látszik az egyetemi modellváltás sikeressége
"...A modellváltás eredményeként az Óbudai Egyetem a kutatás-fejlesztés, a tudományos tevékenység, a nemzetköziesítés, valamint az ipari kapcsolatok területén is szintet léphet..."

Világgazdaság, 2021.11.23., 1,3. oldal
A felzárkózást célozzák a százmilliárddal

magyarnemzet.hu, 2021.11.23.
Már érezhetőek a modellváltás eredményei

hirnavigator.hu, 2021.11.23.
Mesterséges intelligencia alapú fejlesztés indul a GE Healthcare és a Debreceni Egyetem együttműködésében

forbes.hu, 2021.11.23.
Fejlesztenek a magyarok, csak nem teszik rá a kezüket
"...Pedig az innovációk védelmének a kulcsa az intellectual property (IP), azaz a szellemitulajdon-védelem..."

kamaraonline.hu, 2021.11.23.
Újabb 100 milliárd forint technológiaváltásra

medicalonline.hu, 2021.11.23.
Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

pharmaonline.hu, 2021.11.23.
Schanda Tamás: Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

hirek.prim.hu, 2021.11.23.
Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

agroinform.hu, 2021.11.23.
Indul a nevezési időszak a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatra

webradio.hu, 2021.11.23.
Schanda: harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

gondola.hu, 2021.11.23.
Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

magyarnemzet.hu, 2021.11.23.
Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

weborvos.hu, 2021.11.23.
Elindult a jelentkezés az innovációs díjakra

kormany.hu, 2021.11.23.
Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

bonline.hu, 2021.11.23.
Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

businessonline.prim.hu, 2021.11.23.
Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

news.sk, 2021.11.23.
Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

bcoolmagazin.hu, 2021.11.23.
Innovatív vállalkozói ökoszisztémához innovatív képzés - B COOL Magazin

webradio.hu, pestisracok.hu, magyarhirlap.hu, origo.hu, 888.hu, 2021.11.23.
Szijjártó: a járvány ellenére is tovább gyorsult a magyar gazdaság dimenzióváltása
"...A magyar gazdaság dimenzióváltása a koronavírus-járvány ellenére is tovább gyorsult az elmúlt másfél évben, így egyre több és több kutatás-fejlesztési beruházás érkezik hazánkba..."

veol.hu, feol.hu, vaol.hu, baon.hu, kisalfold.hu, boon.hu, sonline.hu, zaol.hu, nool.hu, szoljon.hu, duol.hu, beol.hu, bama.hu, delmagyar.hu, heol.hu, teol.hu, kemma.hu, szon.hu, haon.hu, demokrata.hu, 2021.11.23.
A járvány ellenére is tovább gyorsult a magyar gazdaság dimenzióváltása

napi.hu, 2021.11.23.
Sok cég csalódni fog a népszerű EU-s program változása miatt

semmelweis.hu, 2021.11.23.
Tudományos és Üzleti Szalon - hogyan írjunk sikeres kutatási pályázatot

csaladinet.hu, 2021.11.23.
Magyar mézes innovációk

hellovidek.hu, 2021.11.23.
Ez a természeti kincsünk nem megy ki a divatból: egyre több magyar innováció alapja

sokszinuvidek.24.hu, 2021.11.23.
Találmányok a macis méztől a mézestölgyfahéjszörpig

hiros.hu, 2021.11.23.
Nemzeti Kiválóság Díjat nyert a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kiemelkedő üzleti tevékenységért

keol.hu, 2021.11.23.
Kecskemét Online - Nemzeti Kiválóság Díjat nyert a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

autopro.hu, 2021.11.23.
Nemzeti Kiválóság Díjat nyert a Knorr-Bremse

teol.hu, bama.hu, kemma.hu, haon.hu, boon.hu, kisalfold.hu, heol.hu, nool.hu, baon.hu, beol.hu, vaol.hu, delmagyar.hu, duol.hu, sonline.hu, zaol.hu, szo.hu, feol.hu, veol.hu, szoljon.hu, 2021.11.23.
Varga Mihály: a kihívások korát éljük
"...Mindezek alapján az alapkutatás, a kutatás-fejlesztés és az innováció támogatása minden eddiginél nagyobb jelentőségű a jövőben..."

origo.hu, 2021.11.23.
Újabb lehetőségeket nyújt a vállalkozásoknak a Magyar Multi Program

Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2021.11.23.
Egyetemeink hazánk legfontosabb erőforrásai közé tartoznak, a kormány ezért jövőre 2020-hoz képest megduplázta a felsőoktatásra szánt forrásokat, mondta Varga Mihály

Kossuth Rádió, 2021.11.23.
Új digitális kutatásfejlesztési központot hoz létre Magyarországon a Linde Gáz Zrt.

hírTV, Híradó 7:00, 2021.11.23.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar kutatás-fejlesztési és innovációs program

hírTV, Híradó 22, 2021.11.23.
Az európai energiaellátás válságos helyzetben van, hazánkba azonban egyre több kutatás-fejlesztési beruházás érkezik, mondta Szijjártó Péter

hírTV, 2021.11.23.
Az európai energiaellátás válságos helyzetben van, hazánkba azonban egyre több kutatás-fejlesztési beruházás érkezik, mondta Szijjártó Péter

tv2, Tények, 2021.11.23.
Az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozik Magyarország, erről beszélt Szijjártó Péter

m1, Híradó M1 18:00, 2021.11.23.
Új digitális kutatás-fejlesztési központot hoz létre Magyarországon a Linde Gáz Magyarország Zrt.

Duna TV, 2021.11.23.
Új digitális kutatás-fejlesztési központot hoz létre Magyarországon a Linde Gáz Magyarország Zrt.

Magyar Hírlap, 2021.11.24., 8. oldal
Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket - Kutatás-fejlesztési díjak

Magyar Nemzet, 2021.11.24., 14. oldal
Újdonságok díjazása
"...Ismét meghirdetik a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot..."

Magyar Hírlap, 2021.11.24., 8. oldal
Magyarország az egyik legsikeresebb választ adta a járványra Európában
"...A magyar gazdaság dimenzióváltása a koronavírus-járvány ellenére is tovább gyorsult az elmúlt másfél évben, így egyre több és több kutatási-fejlesztési beruházás érkezik hazánkba..."

Fejér Megyei Hírlap, 2021.11.24., 5. oldal
Fehérvár vonzó a beruházóknak - Speciális kerámiaelemek: januártól új vállalattal bővül a megyeszékhely gazdasága
"...Tervezik, hogy kutatás-fejlesztésitevékenységüket is Fehérvárra telepítik..."

magyarhirlap.hu, 2021.11.24.
Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

nkfih.gov.hu, 2021.11.24.
Schanda: harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

veszpremikamara.hu, 2021.11.24.
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

sztnh.gov.hu, 2021.11.24.
Ismét meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

szeretlekmagyarorszag.hu, 2021.11.24.
Kalkulátor, sakkjátékos a rákot okozó gének ellen - beszélgetés dr. Peták István rákkutatóval
"...a cég 2021-ben elnyerte többek között a Get In The Ring nemzetközi innovációs versenyt, a DIGITALEUROPE Jövő Unikornisa Díját, valamint a Magyar Innovációs Alapítvány 2019-es Informatikai Innovációs Díját..."

profitline.hu, 2021.11.24.
Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

keol.hu, 2021.11.24.
Kecskemét Online - A magyar tudományt ünnepelték a Tudomány és Művészetek Házában

infoter.hu, 2021.11.24.
2021-ben is meghirdetik a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

u-szeged.hu, 2021.11.24.
Az Új Champignons Kft. és a Szegedi Tudományegyetem közös kutatása

vehir.hu - 2021.11.24. 11:49:20
vehir.hu - Innovációs konferenciát rendezett az egyetem

hir.ma, autoszektor.hu, civilhetes.hu, 2021.11.24.
ITM: még több magyar céggel dolgozna össze a védelmi iparban a Rheinmetall
"...Hosszú távon a legígéretesebb kitörési pont az lehet, ha hazánk nemzetközi védelmi ipari kutatás-fejlesztési és innovációs központtá válik..."

autopro.hu, 2021.11.24.
Magyar partnereket keres a Rheinmetall

feol.hu, 2021.11.24.
Fehérvár vonzó a beruházóknak
"...Tervezik, hogy kutatás-fejlesztési tevékenységüket is Fehérvárra telepítik..."

gyartastrend.hu, profitline.hu, 2021.11.24.
A Linde digitális K+F központot létesít Budapesten

infovilag.hu, 2021.11.24.
Jóváhagyták az Európai Unió 2022-i szuperköltségvetését a gyors talpra állás végett - Infovilág
"...A jövő évi uniós költségvetésben a képviselők az egészségügyre, a kutatásra, a fiatalokra, a kis- és közepes vállalkozásokra és az éghajlat-változásra miatti teendőkre harcoltak ki többlet forrásokat..."

makronom.mandiner.hu, 2021.11.24.
A járvány ellenére is tovább gyorsult a magyar gazdaság dimenzióváltása

muszaki-magazin.hu, 2021.11.24.
Drónfejlesztő és -gyártó cégbe társult a Széchenyi István Egyetem

webradio.hu, 2021.11.24.
Bódis: az OTDK díjazottjainak eredményei a magyar tudományos közösség erejét is jelzik

m1, Híradó M1 19:30, 2021.11.24.
Díjazták az Országos Tudományos Diákköri Konferencián legjobb eredményt elérő diákokat és mestereiket

m1, Híradó M1 19:30, 2021.11.24.
Díjazták az Országos Tudományos Diákköri Konferencián legjobb eredményt elérő diákokat és mestereiket

Zalai Hírlap, 2021.11.25., 1,5. oldal
Magyar partnerekkel
"...Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával mutatkozik be jelenlegi és jövőbeni partnereinek Európa legjelentősebb védelmi és biztonsági technológiai szállítója..."

Észak-Magyarország, 2021.11.25., 5. oldal
A hadiipar igazi kitörési pont lehet megyénkben
"...Hoszszú távon a legígéretesebb kitörési pont az lehet, ha hazánk nemzetközi védelmi ipari kutatás-fejlesztés és innovációs központtá válik..."

kamaraonline.hu, 2021.11.25.
Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

NIOK Hírlevél 655.szám, 2021.11.25.
Magyar Innovációs Nagydíj 2021

zaol.hu, vaol.hu, sonline.hu, bama.hu, beol.hu, boon.hu, kisalfold.hu, nool.hu, zaol.hu, szoljon.hu, baon.hu, delmagyar.hu, heol.hu, teol.hu, kemma.hu, szon.hu, haon.hu, 2021.11.25.
Még több magyar céggel dolgozna össze a védelmi iparban a Rheinmetall
"...Hosszú távon a legígéretesebb kitörési pont az lehet, ha hazánk nemzetközi védelmi ipari kutatás-fejlesztési és innovációs központtá válik..."

nonprofit.hu, 2021.11.25.
Magyar Innovációs Nagydíj 2021

pannonnovum.hu, 2021.11.25.
Schanda: Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

hkik.hu, 2021.11.25.
Felhívás a 2021. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

insiderblog.hu, 2021.11.25.
2061 kiváló diák, havi 100-200 ezer forintos ösztöndíj az Új Nemzeti Kiválóság Programban

hir.ma, trademagazin.hu, trendfm.hu, profitline.hu, 2021.11.25.
SZTNH: a hazai oltalomszerzés éllovasai a legsikeresebb magyar cégek között

novekedes.hu, 2021.11.25.
Mindössze 5 hazai vállalaté szinte az összes új magyar szabadalom

penzcentrum.hu, 2021.11.25.
Itt áll feketén-fehéren: ezek a vállalatok a leginnovatívabbak most Magyarországon

webradio.hu, 2021.11.25.
Schanda Tamás: cél, hogy Magyarország Európa öt legélhetőbb és legversenyképesebb országa közé kerüljön

hirado.hu, 2021.11.25.
Schanda Tamás: Cél, hogy Magyarország Európa öt legélhetőbb és legversenyképesebb országa közé kerüljön

index.hu, 2021.11.25.
Schanda Tamás: GDP-arányos kutatás-fejlesztési ráfordítások 1,6 százalék fölött

magyarnemzet.hu, 2021.11.25.
A vezető cégek ismérve: védik a szellemi tulajdont

hirado.hu, 2021.11.25.
Palkovics: A nagy hazai autógyárak már megkezdték az elektromos átállást
"...Az élénk ipari tevékenység ösztönzi a kutatás-fejlesztést is..."

magyarmezogazdasag.hu, 2021.11.25.
Konferencia a jövő agráriumáról
"...Az 2019-ben életre hívott hosszú távú innovációs program keretein keretein belül az Agrárgazdasági Kamara már több mint ötven agrártechnológiai startup fejlesztésénél bábáskodott..."

scmonitor.hu, profitline.hu, 2021.11.25.
Még több magyar céggel dolgozna össze a Rheinmetall
"...Hosszú távon a legígéretesebb kitörési pont az lehet, ha hazánk nemzetközi védelmi ipari kutatás-fejlesztési és innovációs központtá válik..."

webradio.hu, magyarhirlap.hu, 2021.11.25.
Kormánybiztos: elengedhetetlen a működőképes hadiipar Európa és Magyarország biztonságához
"...ez a megoldás biztosítja a kellően "védett" környezetet a kutatás-fejlesztéshez és a versenyképességhez..."

gondola.hu, 2021.11.25.
Működőképes hadiipar kell Magyarország biztonságához
"...ez a megoldás biztosítja a kellően "védett" környezetet a kutatás-fejlesztéshez és a versenyképességhez..."

napi.hu, 2021.11.25.
A kormány új célja, 2030-ra az öt legversenyképesebb ország közé kerülni Európában
".... A kormány által megfogalmazott stratégiai jövőkép szerint a kutatási-fejlesztési források bruttó nemzeti össztermékhez viszonyított arányát 3 százalékra kívánja emelni 2030-ra..."

InfoRádió, Déli Hírek, 2021.11.25.
Összesen 31 ezer iparjogvédelmi bejelentés kapcsolódik a legnagyobb magyar vállalatokhoz

Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2021.11.25.
A magyar családok életében is alapvető fontosságú az innováció, mondta Ekler Gergely

Kossuth Rádió, Krónika 08:00, 2021.11.25.
Díjazták a legkiválóbb diákokat és tanárokat

m1, 2021.11.25.
Összeállítás: A legkiválóbb diákokat és mestertanárokat díjazták szerdán

Magyar Hírlap, 2021.11.26., 10. oldal
Szinte minden oltalmi formában nőtt a bejelentések mennyisége - Magyarország GDP-jének közel felét, a foglalkoztatásnak pedig majdnem a harmadát a szellemitulajdon-intenzív ágazatok adják

Magyar Hírlap, 2021.11.26., 8. oldal
A mérnökverseny növeli a tudástranszfert - Formula Student konferencia

Magyar Hírlap, 2021.11.26., 9. oldal
Cél, hogy Európa legversenyképesebb országai közé tartozzunk - Támogatási programok

Magyar Nemzet, 2021.11.26., 13. oldal
A vezető cégek ismérve: védik a szellemi tulajdont

Világgazdaság, 2021.11.26., 1,5. oldal
A Magyar multi program ugródeszka azoknak a cégeknek, amelyek megértek a szintlépésre

magyarhirlap.hu, 2021.11.26.
Szinte minden oltalmi formában nőtt a bejelentések mennyisége

magyarhirlap.hu, 2021.11.26.
Cél, hogy Európa legversenyképesebb országai közé tartozzunk

magyarhirlap.hu, 2021.11.26.
A mérnökverseny növeli a tudástranszfert
"...A mérnökverseny a tudástranszfert és az innováció szerepének növelését célozza..."

newtechnology.hu, 2021.11.26.
Stratégiai együttműködés a Bosch és az Óbudai Egyetem között

vmkik.hu, 2021.11.26
Felhívás a 2021. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

zmkik.hu, 2021.11.26
Felhívás a 2021. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

itbusiness.hu, 2021.11.26.
Iparigáz-technológiai kutató-fejlesztő központ nyílik Budapesten
"...A kutató-fejlesztő (K+F) központ a Linde Advanced Operations Services-t (LAOS-t) fogja szolgálni..."

vg.hu, 2021.11.26.
A hazai kkv-ból is lehet multi, ha elég nagyratörő
"...a Magyar multi program viszont ugródeszkaként szolgálhat a hazai kkv-szektor azon tagjainak, amelyek megértek a szintlépésre..."

innoportal.hu, 2021.11.26.
Újabb űrkutatási megállapodást kötött a Kormány
"...A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a megállapodás keretében közös kutatás-fejlesztési projekteket indítanak..."

magyarnemzet.hu, 2021.11.26.
Kitaláljuk, megcsináljuk - mégis ellopják (X)
"...Látványos animációval hívja fel a figyelmet az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az innovációk megvédésének fontosságára..."

insiderblog.hu, 2021.11.26.
2061 kiváló diák, havi 100-200 ezer forintos ösztöndíj az Új Nemzeti Kiválóság Programban

fataj.hu, 2021.11.26.
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

webradio.hu, duol.hu, boon.hu, nool.hu, vaol.hu, hirado.hu, hir.ma, delmagyar.hu, pharmaonline.hu, 2021.11.26.
Varga Mihály: a gyógyszeripar válságálló és kulcsszerepe van a gazdaság újraindításában
"...A gyógyszeripar a gazdasági teljesítményhez a visegrádi országokközül Magyarországon járul hozzá a legjobban, és nemzetközi viszonylatban is magas a kutatás-fejlesztése (k+f)..."

magyarnemzet.hu, 2021.11.26.
Fontos szereplője a gazdaság újraindulásának a gyógyszeripar

magyarhirlap.hu, 2021.11.26.
A gyógyszeriparnak kulcsszerepe van a gazdaság újraindításában

gondola.hu, 2021.11.26.
Gyógyszeriparunk immunitása erős

Katolikus Rádió, 2021.11.26.
A gyógyszeripar jelentősen hozzá tud járulni az ország versenyképességéhez, erről beszélt Varga Mihály egy budapesti konferencián

M5 - Librettó, 2021.11.26.
Tudományos és technológiai parkot alakít ki az Óbudai Egyetem több helyszínen

Magyar Hírlap, 2021.11.27., 9. oldal
Nagy a gyógyszeripar szerepe a gazdaság újraindításában, versenyképességében
Egészségipari önállóság

innoportal.hu, 2021.11.27
Felhívás a 2021. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

kultúra.hu, 2021.11.27.
Ötletből érték - de kié lesz a haszon? - kultúra.hu
"...Animációs kisfilmmel hívja fel a figyelmet az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az innovációk megvédésének fontosságára..."

newtechnology.hu, 2021.11.27.
A Linde digitális K+F központot létesít Budapesten

webradio.hu, 2021.11.27.
A szabadalmi hivatal látványos animációval hívja fel a figyelmet az innovációk megvédésének fontosságára

hirado.hu, 2021.11.27.
Látványos animáció a feltalálóknak - 125 éves a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

gondola.hu, 2021.11.27.
A szabadalmi hivatal felhívja a figyelmet az innováció védésének fontosságára

webradio.hu, promenad24.hu, agrotrend.hu, profitline.hu, delmagyar.hu, 2021.11.28.
A gombakomposzt újrahasznosítására dolgoznak ki új megoldást az SZTE részvételével

napi.hu, 2021.11.28.
Jobban járhatnak a magyar gombák: spéci megoldás jöhet Szegedről

szegedma.hu, 2021.11.28.
Új megoldást dolgoz ki az SZTE a gombakomposzt újrahasznosítására

hir6.hu, 2021.11.28.
A gombakomposzt újrahasznosítására dolgoznak ki új megoldást az SZTE-n

agroinform.hu, 2021.11.28.
Magyar kutatás: A gombakomposzt újrahasznosítható!

haon.hu, heol.hu, kemma.hu, kisalfold.hu, boon.hu, teol.hu, bama.hu, nool.hu, vaol.hu, delmagyar.hu, duol.hu, sonline.hu, zaol.hu, szon.hu, szoljon.hu, beol.hu, baon.hu, 2021.11.28.
Cél, hogy Magyarország Európa öt legélhetőbb és legversenyképesebb országa közé kerüljön
"...Folytatjuk, amit elkezdtünk, mert a nemzeti kormány elkötelezett a kutatási és innovációs kapacitások erősítése és a gazdaság fejlesztése mellett..."

hirek.prim.hu, 2021.11.28.
A hazai oltalomszerzés éllovasai a legsikeresebb magyar cégek között

hirlevel.egov.hu, 2021.11.28.
Európai Kutatási Térség (EKT) - új paktum és irányítási struktúra

hirlevel.egov.hu, 2021.11.28.
Az Európai Bizottság elindítja az 570 millió eurós interregionális innovációs beruházási eszközt

hirlevel.egov.hu, 2021.11.28.
Állami támogatás: az Európai Bizottság módosítja a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó állami támogatási szabályokat

Metropol, 2021.11.29., 11. oldal
Kitaláljuk, megcsináljuk - mégis ellopják - Ötletből sikeres termék

Magyar Nemzet, 2021.11.29.
Hogyan ne lopják el a magyar innovációkat?

Világgazdaság, 2021.11.29., 1,4. oldal
Az egészségipar az egyik leginnovatívabb iparág - közölte Lengyel Györgyi miniszteri biztos
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Nagy-Herczeg Boglárka,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.