XXXI. évf. | 2021. MÁJUS 18. |10. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható esemény

Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése

A Magyar Innovációs Szövetség a 2020. évi, rendes közgyűlését - az érvényben lévő védelmi intézkedésekre tekintettel - e-mail-es döntéshozatallal tartja meg.

Napirend

1. A Magyar Innovációs Szövetség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló
2. Felügyelő Bizottság jelentése
3. Határozathozatal:
- az éves beszámolóról, az FB-jelentésről, a 2021. évi költségvetésről, valamint
- a 2021. évi tagdíjról.

A közgyűlés két határozati javaslata a következő:
1. Határozati javaslat
„Az előterjesztett, a 2020. évi tevékenységről szóló beszámolót, a Felügyelő Bizottság 2020. évi jelentését és a 2021. évi költségvetést a közgyűlés elfogadja.”

2. Határozati javaslat
„A Magyar Innovációs Szövetség tagjai 2021-ben az alábbiak szerint kötelesek tagdíjat fizetni.
1. A tagdíj mértéke az éves mérleg szerinti nettó árbevétel 3 tízezred része
minimálisan 30.000,- Ft,
maximálisan 400.000,- Ft
2. A Szövetség tagjai külön megállapodást követően a „kötelező tagdíjat” meghaladó mértékű tagdíjat is fizethetnek.
3. A Magyar Innovációs Szövetséghez csatlakozott szövetségek tagdíját, tagjaikkal arányosan, az elnökség határozza meg.
4. A költségvetési intézmények, pénzintézetek, egyéb, árbevétellel nem rendelkező szervezetek tagdíját az 1. pontban meghatározott keretek között - előzetes egyeztetés után - az elnökség határozza meg.
5. 2021-ben, a tagok június 15-ig kérhetik tagdíjuk 20%-os mérséklését, a szükséghelyzetre tekintettel.
Befizetési feltételek: Az éves tagdíjat évente a közgyűléstől vagy a belépéstől számított 30 napon belül egy összegben kell befizetni.”

A MISZ-tagok válaszát 2021. május 25-ig várjuk.

MISZ FB-ülés

A MISZ Felügyelő Bizottsága május 12-én tartott ülést az ÁMEI Zrt. székhelyén. A bizottság, dr. Dombi Viktor elnökletével, áttekintette a 2020. évi tevékenység szakmai beszámolóját, a 2020. évi egyszerűsített beszámolót, a mérleget és az eredménykimutatást azok mellékletével együtt, valamint Bacskainé Kaponyás Mária független könyvvizsgáló jelentését.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Szövetség tevékenysége a 2020. év során megfelelt az alapító okiratban foglalt céljainak, valamint a vonatkozó törvényi előírásoknak. A Szövetség általános működése megfeleltethető az innovációt előmozdítani szándékozó közhasznú célnak. Az FB megállapította, hogy a Szövetség alap és vállalkozási tevékenységéből származó együttes bevétele biztosítja a Szövetség működési költségeit.

A Tungsramé a 2020. évi Informatikai Innovációs Díj

2021. május 5-én Közép-Európában egyedülálló, kutatási-fejlesztési célú vertikális farmot adtak át a Tungsram újpesti központjában. A jövő élelmiszerellátásának egyik kulcsát jelentő, némileg tudományos-fantasztikus filmeket idéző technológián alapuló létesítményt az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával épült, és György László, a minisztérium államtitkára, valamint Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója avatta fel.

Többek között ezért az innovációért részesült a Tungsram
a 2020. évi Informatikai Innovációs Díjban,
melyet a Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága ítélt oda. Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke, röviden ismertette a Magyar Innovációs Nagydíj pályázati rendszert. Utána, a sajtónyilvános eseményen a díjat, ill. az azt jelképező oklevelet György László átadta Jörg Bauernek.
Az avató és díjátadó ünnepség elnökségében dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke is részt vett.

EU Fiatal Tudósok Versenye 2021

2021. május 11-én online értekezletet tartott az EU KFI Főigazgatósága az idei évben rendezendő EU Fiatal Tudósok Versenyével kapcsolatos tervekről. A Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László, ügyvezető igazgató és Ivánka Gábor, a hazai zsűri tagja képviselte a megbeszélésen.

A találkozón Karen Slavin, projektvezető tájékoztatta az EU-tagállamok képviselőit arról, hogy az EU-döntőt csak virtuálisan tudják megrendezni, szeptember 17-19. között. A tavaly elmaradt európai versenyre nevezni szándékozott fiatalok az idén szintén indulhatnak.
Ezt követően, a nevezés, zsűrizés részleteit beszélték meg az értekezlet résztvevői.

30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Az ifjúsági versenyre beküldött 68 pályázat értékelését - Jakab László, zsűrielnök, a BME professzora, vezetésével - folytatta a bírálóbizottság. A pontozási eredmények alapján meghatározott legjobb 27 pályázatot április 13-ig sorrendbe állították a zsűritagok, és kiválasztották a legjobb 20-at.

SZJA 1%

Az adó (első) 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár közel 30 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja a fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák a
Magyar Innovációs Alapítvány támogatására, adószám: 18047929-1-41.

Szellemi tulajdonkezelés a Pécsi Tudományegyetemen

A hazai székhelyű jogosultak közül a legtöbb Magyarországon hatályosított európai szabadalommal tagintézményünk, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) rendelkezett 2020-ban, a Richter és az Egis mellett. A Pécsi Tudományegyetem jelenleg 161 szabadalommal rendelkezik, ezek közül 19 belföldi és 142 nemzetközi szabadalom. A nemzetközi szabadalmak több mint 20 országra - többek között Ausztrália, Kína, Japán, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Franciaország - terjednek ki.

A szellemi tulajdon kezelési szabályzata alapján a PTE-n születő kutatási eredmények szabadalmi védelmét az egyetem látja el, és ennek valamennyi költségét fedezi. Amennyiben a szellemi alkotás a piacon hasznosul és bevételt hoz, úgy a költségekkel csökkentett összeg 70%-a a kutatót, feltalálót illeti.
Az elmúlt években megnyílt a lehetőség, hogy belső pályázat útján az egyetem kutatói akár 7 millió forintos támogatást is elnyerhetnek olyan ötletek megvalósítására, melyben piaci lehetőség rejlik, vagy amely iránt cégek érdeklődnek.

Wahrmann Mór-érem

2021. május 4-én, a Magyar Tudományos Akadémia 194. közgyűlésén Freund Tamás, az MTA elnöke az MTA nevében Wahrmann Mór-érmet adományozott Zettwitz Sándornak, a Magyar Innovációs Szövetség választmányi tagjának, a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatójának több évtizedes innovatív tevékenységéért, az első magyar ásványgyapotgyártó technológia és gépsor kifejlesztéséért és megvalósításáért, a vércukor-önellenőrzés lehetőségét megteremtő első magyar egyéni vércukormérő készülék kifejlesztéséért, gyártástechnológiájának kidolgozásáért, a projekt irányításáért, az automata vizeletanalizáló rendszer kifejlesztése terén elért eredményeiért, továbbá az innovációs kultúra kialakításáért és kivételesen eredményes vezetői munkásságáért.

HÍREK | SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

Igazságosabbá válik a szerzői jogi törvény

Június 1-jével új szabályok lépnek életbe a szerzői jogok terén. Az ezzel kapcsolatos törvénymódosítás jelentősége abban rejlik, hogy több ponton is megkönnyíti a tartalmakhoz való hozzáférést és azok felhasználását, valamint megerősíti a szerzők és jogosultak helyzetét ebben a környezetben.

A reform első lépéseként már tavaly megvalósult a digitális távoktatás szerzői jogi feltételeinek megteremtése. A jogszabályváltozás az uniós irányelvek átültetésével új szabad felhasználási módot vezet be a szöveg és adatbányászat tekintetében, továbbá bevezeti a paródia kivételt is (utóbbi azt jelenti, hogy egyes szerzői jogi tartalmak szabadon átdolgozhatóak, „parodizálhatóak" lesznek az eredeti mű alkotójának engedélye nélkül is).

További információ a következő linken.

Magyarország fejlődési pályán mozog a szellemitulajdon-védelemben

Magyarország továbbra is az igen előkelő, 15. helyen áll az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarájának éves nemzetközi szellemitulajdon-védelmi indexében, megelőzve olyan gazdaságokat, mint az izraeli, a lengyel vagy a kanadai, alig elmaradva olyanoktól, mint Ausztrália és Dél-Korea. Az 53 országot vizsgáló tanulmány kiemeli, hazánk erős szellemi tulajdonjogi rendszerrel bír, illetve adókedvezményekkel segíti a kutatás-fejlesztést és a szellemitulajdon-védelmet.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarája által évente publikált nemzetközi szellemitulajdon-védelmi index (IP Index) azt méri, hogy az egyes országok mennyire motiváló és hatékony rendszert alakítottak ki a kreativitás ösztönzésére. Az IP Index kilencedik kiadása 53 globális gazdaság szellemitulajdon-jogi keretrendszerét vizsgálta 50 egyedi mutató alapján. Magyarország az 53 országot rangsoroló lista első harmadában helyezkedik el, 78.23 százalékos értékeléssel, megelőzve ezzel a régiós átlagot.

További információk a következő linken.

Várható esemény


Finnovation webinárium a zöld átállásról és a vállalati fenntarthatóságról

A FinnAgora 2019-ben indította el a Finnovation-t. A sorozat 2021-ben a fenntarthatóságra összpontosítva folytatódik. Az idei fő eseményre a decemberi Planet Budapest 2021 konferencián kerül sor, de előzetesként május 31-én egy hasonló témájú webináriummal kezdik a párbeszédet: „Fenntartható pénzügyek és zöld gazdaság Európában”.

A zöld átálláson kívül a webinárium az EU által már ratifikált, vagy már folyamatban levő reformokat tárgyalja, amelyek az egész üzleti szektort érintik. Ezért ezek a döntések azért is különösen fontosak, mert valamennyi EU-tagállamra hatással lesznek.

A webinárium előadói között szerepel Heidi Hautala, az Európai Parlament alelnöke, Gábor Barbara, az Európai Bizottság szakpolitikai tisztviselője, Cseh Katalin magyar EP-képviselő, valamint Domaniczky Orsolya, a CEE web magyar civil szervezet szakpolitikai tisztviselője.

A webinárium angol nyelven kerül megrendezésre, de később magyar felirattal is megtekinthető lesz. A webináriumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Facebook-esemény megtekinthető a következő linken.
További információk elérhetők az esemény honlapján.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Richard P. Feynman: Hat könnyed előadás - Kötetlen ismerkedés a fizika lenyűgöző világával - Park Könyvkiadó, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

„A magfizikus Hans Bethe egyszer így jellemezte dr. Feynmant: »varázsló«. Igaza volt. Kell ahhoz valami varázslat, hogy a tudomány olyan mulatságos, magával ragadó és egyszerű legyen, ahogyan azt Feynman előadja.” Bill Gates

Régi paradoxon, hogy ha Isten mindenható, vajon képes-e akkora követ teremteni, amelyet még ő sem tud felemelni? S vajon hány ember van, aki képes a modern tudományok mélységeiben és főként azok technikai apparátusában járatlanok számára is érthetően elmagyarázni a mai fizika lényegét, vagy legalább annak alapjait? Hát ha még azt is elvárjuk, hogy érdekes, színes legyen, úgy vonzza magához a hallgatók, olvasók figyelmét, hogy intellektuális élvezet legyen azt követni - egy félisten is elég lehet ehhez? A Budapesti Műszaki Egyetemen erre képes félistennek tiszteltük és szerettük a legendás Simonyi Károly professzort, és e könyv tanúbizonysága szerint ilyen lehetett Richard Feynman.

Feynmanról: Egy normális világban, amely a nagy tudósait ünnepelné, Feynmant mindenki ismerné a 20. sz. legfényesebb állócsillagainak egyikeként. Jól jellemzi a Park ajánlója: „Az 1965-ben Nobel-díjjal kitüntetett amerikai Richard P. Feynman századunk egyik legragyogóbb elméleti fizikusa és eredeti gondolkodója. Híres volt arról, hogy a legnehezebb elméleti problémákat is világosan, szellemesen és érthetően el tudta magyarázni. Bámulatos érzékkel helyezkedett bele sokszor nem szakmabeli hallgatóságának gondolkodásmódjába, és vezette be őket az atomok világába, magyarázta el nekik az energiamegmaradás törvényét, a gravitáció vagy a kvantumos viselkedés természetét." (Kiemelések tőlem)

Egy professzort talán a legjobban a minőségre igényes hallgatói jellemzik. Így elmondható, hogy ő kutatóként és oktatóként megkapta a két legnagyobb kitüntetést: a Nobel-díjat, s hogy halálakor a legendás CalTech (Kaliforniai Műegyetem) hallgatói feliratot tettek ki: „Szeretünk, Dick!”. Emberi oldalát a Park egy korábbi könyve mutatta be a saját önéletrajzával: Richard P. Feynman: „Tréfál, Feynman úr?” - Egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai - Bill Gates előszavával (Park Könyvkiadó, 2019. - Hírlevél 2019/15. sz.) - s ebből a rajongást is könnyű megértenünk.

E mostani kötete az előadói tudását tárja elénk. A benne felsorakozó magyarázatok valóban könnyedek abban a tekintetben, hogy az előadásukban Feynman mellőzi a matematikát. Magyarázatai, okfejtései világosak, logikusak - helyenként mégis sokakat elfoghat valami olyasfajta érzés, hogy csodálatos, buja, ám ismeretlen, erdőben járunk, a Professzor szilárd, nagy léptekkel jár előttünk, mi pedig erőnket összeszedve igyekszünk lépést tartani vele, de olykor belegabalyodunk a bozótba. Nem mindig könnyed gyakorlat, viszont ha eljutunk a megértésig, akkor már nagyon is élvezetes.

A címeik: • Atomok mozgásban • A fizika alapjai • A fizika és más tudományok viszonya • Az energia megmaradása • A gravitáció elmélete • A kvantumos viselkedés.

„A Feynman-stílus sok tekintetben Feynman személyiségéből fakad. Tudósként és magánéletében is roppant szórakoztató játéknak nézte a világot. A fizikai univerzum - s nemkülönben a társadalmi környezet - mint rejtvények és próbatételek sorozata mutatkozott meg. Egész életében nagy tréfacsináló volt, a tekintéllyel és a tudományos körökkel éppolyan tiszteletlenül bánt, mint a nagyképűsködő matematikai formalizmussal. A Feynman-stílusra a tudományos ismeretek iránti tisztelet, egyszersmind tiszteletlenség a legjellemzőbb.” (Innentől idézetek a könyvből. És bizony irigylésre méltóak azok a zsenik, akik számára a világ egy nagy rejtvénykönyv, amelyet a Tervező a hozzájuk hasonlók szórakoztatására állított össze! - OP)

„Az ember azt hihette, hogy úgy olvassa a természetet, mint valami könyvet, és a bonyolult elemzések unalma nélkül, egyszerűen csak elmondja, hogy mit talált benne. Gondosan felépített előadásában az a leglenyűgözőbb, ahogyan alig néhány fogalommal, a matematikát és a szakmai nyelvet alig használva messzeható fizikai képzeteket alakít ki. Mesteri módon talál párhuzamot vagy hétköznapi hasonlatot ahhoz, hogy kidomborítsa ennek vagy annak a mély elvnek a lényegét, s közben ne homályosítsa el azt esetleges vagy kevésbé lényeges részletekkel. A hétköznapi életből vagy a régmúltból vett példákkal szemléltet alapfogalmakat; a fizikát folyamatosan összekapcsolja más tudományokkal, de az olvasóban nem hagy kételyt afelől, melyik az alaptudomány.” Mondhatjuk: az előzőek jól érthető kifejtését adják a hatszavas tételnek: Feynman előadónak is kivételes zseni volt!

Avi Loeb: Földönkívüli - Egy idegen civilizáció első nyomai - Agave Könyvek, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

Könyv a világ egyik legjobb intellektuális játékáról, az asztrofizikai kutatásról. Ám sokat elmond arról is, hogy a kutatás világa a gyarlóságok dzsungele is, s bizony messze nem fenékig tejfel.
„A siker valószínűségét nehéz megbecsülni, de ha nem kutatunk, akkor a siker valószínűsége nulla lesz.” Giuseppe Cocconi és Philip Morrison
„Aki nem számít a váratlanra, az soha nem fogja megtalálni.” Epheszoszi Hérakleitosz

A csillagok mindig is izgatták az ember fantáziáját. A tudományos megismerés hőseposza, ahogyan az ókori babiloni csillagvizsgálóktól kezdve, jelenleg épp az űrbe telepített távcsöveknél és az automata felfedező-űrhajóknál tartva, igyekszünk mind többet megtudni világunk felfoghatatlanul hatalmas és összetett rejtélyéről, a világűr sokféle objektumának fejlődéstörténetéről, rendszertanáról, életéről, haláláról. A kutatóknak óriási nehézségekkel kell szembeszállniuk a megismerésért: az ismeretek megszerzésében, és szintúgy a feltevések, elméletek ellenőrzésében csak igen korlátozott mértékben tudnak támaszkodni a közvetlen tapasztalatszerzésre, ezért itt talán minden más kutatási területnél nagyobb mértékben kell folyamodniuk a tudományos gondolkodásban rejlő lehetőségek kiaknázásához. Épp ez teszi, a kimagasló tudományos jelentősége mellett, pompás intellektuális játékká. A kutatási eredmények itt olyan ötvözetből születnek, amelynek fő összetevői:
  • Folyamatosan fejlesztett megfigyelő eszközök és technológiák,
  • Kényszerűen kevés tényanyag,
  • Nagyon sok tárgyi tudás,
  • Rengeteg ész az elemzéshez, értékeléshez, következtetések levonásához és mérlegeléséhez, és erre támaszkodó bátorság akár szembe is menni a fősodor álláspontjával és az ahhoz fűződő érdekekkel.

Loebnek - a Harvard Csillagászati Tanszékének vezetője - a szakmai pályafutása tanúbizonysága szerint mindez megvan

A téma alapjául szolgáló megfigyelés a könyvből idézve: „Robert Weryk csillagász 2017. október 19-én felfedezett egy, az űrben mozgó objektumot. A Pan-STARRS obszervatórium által gyűjtött adatok között figyelt fel a képekre, amelyeken az egy égen átszáguldó fénypont formájában jelent meg, és túl gyorsan mozgott ahhoz, hogy a Nap gravitációjának fogságába essen. A csillagászok közössége hamarosan arra a megegyezésre jutott, hogy Weryk a Naprendszerünkben valaha észlelt első csillagközi objektumra bukkant. Mire a nevében is megegyeztek ('Oumuamua - OP), már több mint harminckétmillió kilométerre járt a Földtől, és sebesen távolodott.” (Idézetek a könyvből. kiemelések tőlem)

Loeb expozíciója: „Ez a könyv legfőképpen a 2017. október 19. utáni tizenegy nap során összegyűlt bizonyítékokkal foglalkozik. Ennyi időnk volt megfigyelni az első ismert csillagközi látogatónkat. Ezeknek az adatoknak az elemzése további megfigyelésekkel kiegészítve segít következtetéseket levonni a szóban forgó égitestről. A rendelkezésünkre álló adatok így is jelentősek, és sok mindenre következtethetünk belőlük. Ezeket mind részletezni fogom ebben a könyvben. Ha ezt a látogatót összehasonlítjuk a csillagászok által valaha megfigyelt összes többi objektummal, kijelenthetjük, hogy valóban különleges volt. A megfigyelt furcsaságokkal kapcsolatban felállított elméletek is ehhez mérhetően egzotikusak. Szerintem ezekre a furcsaságokra a legegyszerűbb magyarázat, hogy az objektum egy nem földi eredetű intelligens civilizáció műve.”

A könyv végigvezet a„Van-e élet a Földön kívül is« kérdéskörön, amelyhez ez a kutatás is kapcsolódik, az 'Oumuamua felfedezésén, a vele kapcsolatos vizsgálódásokon, a mibenlétének azonosítására törő próbálkozásokon. Ez természetesen önmagában is roppant érdekes, ám talán még inkább az annak bemutatása, ahogy egy jól felismert, tehát valóban létező, azonban szó szerint rendkívüli tényre - jelen esetben az ’Oumuamua bizonyos sajátosságaira és azok együttesére - Loeb úgy keres magyarázatot, hogy a tudományos eredmények széles köréből válogatva különféle hipotéziseket próbál rá. Nagyon sok ismeret és nagy találékonyság kell ehhez - s óhatatlanul is felötlik, hogy valószínűleg ez is egyike lesz a területeknek, amelyeken az MI legalább is mind keményebb versenytársa lesz az embernek.

Loeb kulcskérdése e könyvben: „Mi van, ha az »Egyedül vagyunk?« kérdésre már megérkezett a válasz, csak túl visszafogott, tünékeny és kétértelmű volt? Mi van, ha a megfejtéshez minden megfigyelő- és dedukciós képességünket be kell vetnünk? És mi van, ha ebben a válaszban egy másik is rejlik, mégpedig az imént feltett kérdésre: hogyan ér majd véget földi életünk és kollektív civilizációnk, már amennyiben véget ér?”

Robert Iger: Hullámvasút egy életen át - Hogyan építettem a Walt Disneyből a világ legvarázslatosabb cégét - 15 év tanulságai a Walt Disney Company vezérigazgatójaként - 21. Század Kiadó, 2020
New York Times No 1 bestseller
Dr. Osman Péter ismertetése

„[Bob Iger] magasabbra emelte a Disney brandet, mint arra bárki is számított volna, és ezt pimasz módon, mégis kecsesen vitte véghez. Ez a könyv bemutatja, hogyan történt mindez.” - Steven Spielberg

Igert ismerjük: a 2017 5. számban szóltunk Ed Catmull - Amy Wallace: Kreativitás Rt. c. könyvéről (HVG Könyvek, 2016.). Catmullt, a Pixar egyik alapítóját, Iger „a Pixar egyik látnoki vezetőjének” nevezi, ő pedig könyvében igen szépen szól Igerről: amikor Steve Jobs a Dismey-vel a Pixar eladásáról tárgyalt, azt kérte Catmulltól és vezetőtársától, hogy „tegyünk meg neki egy szívességet, mielőtt bármilyen elhatározásra jutnánk. »Ismerkedjetek meg Bob Igerrel! - mondta. - Csak ennyit kérek. Remek fickó.«” (Kiemelések tőlem - OP)

Igerről és erről az ügyletről Walter Isaacson is szól Steve Jobs c. könyvében (HVG Könyvek, 2011 - Hírlevél 2012/5): [Robert Iger] „a Disney operációs igazgatója lépett végül közbe, hogy mentse, ami még menthető. Az a típus volt, aki akkor is meg tudta őrizni nyugalmát, amikor körülötte már mindenki az őrület határán táncolt. Televíziós múlttal rendelkezett, korábban annak az ABC Networknek töltötte be az elnöki pozícióját, amelyet 1996-ban megvásárolt a Disney. A cég szürke eminenciásának tartották, aki gyorsan tudta megoldani az ügyeket, jó emberismerő volt és jó érzékkel szúrta ki a tehetséget. Egyéniségének volt egy színesebb oldala is, de azt nem tartotta fontosnak megosztani kollégáival. Eisnerrel (a Disney akkori vezérigazgatója, Iger főnöke - OP) és Jobsszal ellentétben ő nagyon fegyelmezett és nyugodt volt, ami segítette a nagy egóval rendelkező emberek kezelésében.”

S egy további vélemény a szakmán belülről: Brian Jay Jones írja a George Lucas - Galaxisokon innen és túl c. könyvében (Bookline Könyvek, 2017 - Hírlevél 2019/9): „A nagy vadász Iger, aki az elmúlt években sikeresen zsákmányul ejtette cégének a Pixart és a Marvel Entertainmentet...”

A LIBRI ajánlójából: „Egy nagy vízió alapjai: a Disney vezérigazgatója feltárja, milyen ötleteket és értékeket követett, miközben megújította a világ legszeretettebb cégét, és hogyan inspirálta azokat a dolgozókat, akik életre keltik a varázslatot. Igernek a jövővel kapcsolatos víziója három gondolatra épült: újra és újra el kell köteleződni amellett az elv mellett, hogy a minőség igenis számít; a technológia változása ellen nem lehet küzdeni, az élére kell állni; nagyban kell gondolkozni - a globális piacban kell gondolkozni - a Disney brandet erősíteni kell a nemzetközi piacokon. Mára a Disney a világ legnagyobb és leginkább értékelt médiavállalata lett, amelynek része a Pixar, a Marvel, a Lucasfilm és a 21st Century Fox - beleértve leányvállalataikat is. Piaci értéke csaknem ötszörösére nőtt azóta, hogy Iger átvette a cég vezetését. Magát Robert Igert korunk legsikeresebb és leginkább innovatív vezérigazgatójának tartják. (Amint másutt, itt is olvashatjuk: volt ebben szerepe Steve Jobsnak és csapatainak is - viszont ehhez kellett Iger készsége és képessége Jobs-szal együttműködni, ami nagyon nem volt rózsaágy. - OP) Iger itt elmondja, mi mindenre jött rá, miközben a Disneyt irányította, sorra veszi az ideális vezető erényeit: soha nem szűnő kíváncsiság, optimizmus, bátorság, fókusz, tiszteletteljes modor, becsületesség, kockázatvállalás, a változás elfogadása, nem pedig megtagadása.”

Erről szól: Iger egész könyvében kemény munkára elszánt, mindig tudatosan építkező, kőkemény profinak érezteti magát. „Ez a könyv olyan elvek mentén íródott, amelyek elősegítik a jó dolgok létrejöttét és a rosszak kezelését. Negyvenöt év elteltével - és főleg az elmúlt tizennégy esztendő után - már kezdem azt hinni, hogy olyan meglátásokra jutottam, amelyek a saját tapasztalataimon túl másoknak is hasznosak lehetnek. Ha valaki vállalkozást irányít, egy csapatot vezet vagy másokkal együttműködve egy közös cél eléréséért dolgozik, ez a könyv hasznos lehet a számára. Tapasztalataim már a legelső napomtól kezdve a média és a szórakoztatóipar világára vonatkoztak, ám ezeket én univerzális gondolatoknak látom, amelyek a kockázatvállalás és a kreativitás előmozdításáról, a bizalom kultúrájának kiépítéséről szólnak. És mivel közel jutottam mindennek a végéhez, ahogy visszatekintek mindarra, amit megtanultam, az alábbi tíz alapelvet vélem szükségesnek ahhoz, hogy az ember valódi vezető lehessen. Remélem, ugyanúgy fogják szolgálni önöket, ahogy engem segítettek.”

Az alapelveket, ahogy az egész könyvet, tessék elolvasni - nagyon érdemes!

Paulo Coelho: Az íjász - Athenaeum, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

Bölcs kicsi könyv a nagybetűs Életről. A célratörő, elegáns tömörséget is értékelve, ez talán Coelho legjobb, higgadt egyszerűségében és rövidségében leginkább letisztult műve - a bölcs gondolatokra éhes ember számára. Itt nem betseller-nagyiparos (akit talán hamarosan már le is köröz ezen a pályán az MI), hanem bölcs olykor rezignált filozófus, aki e tudása legjavát adja (ebben versenyezzen az intelligens gép!). Tanításának megragadó egyszerűsége és józansága, az életről szóló alapigazságok, filozófia tételek e remek gyöngysora minden idők egyik legnagyobb stratégája, a 2500 éve élt kínai Szun-ce tanácsait idézi. S hogy mennyire találó elegánsnak mondanunk: „Az eleganciát akkor érjük el, ha minden felesleget lehántunk, és felfedezzük az egyszerűséget és a koncentrációt. Minél egyszerűbb és visszafogottabb a tartás, annál szebb.” (A könyvből) Neki ez itt remekül sikerült.

„Végig a történetben, gondolatok csillannak fel: napi erőfeszítéseinkről és munkánkról; miként győzzük le a nehézségeket; állhatatosságról, a kockázatos döntések felvállalásához kellő bátorságról... E néhány oldalban Coelho nagyon sok olyan értéket mutat fel, amelyek napi munkánkban lelkesítenek: innováció, rugalmasság, a változásokhoz való alkalmazkodás, lelkesedés, csapatmunka.” - A Goodreads ajánlójából (kiemelések tőlem). S idézi tőle: „Történetemet úgy írtam, hogy benne az íj, a nyíl, a célpont és az íjász egyazon rendszer integráns részei: a növekedés és kihívás rendszeréé.”

A szép könyvecskét az ember akár együltében végigolvashatná, de nagyon nem arra való: érdemes minden gondolatán elidőzni.

Néhány idézet, ízelítőül:
„Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem az, aki arra inspirálja a tanítványát, hogy kihozza magából a legjobbat, és felfedezze magában azt a tudást, amely már ott szunnyadt a lelkében.”
„Ha nem kockáztatsz, soha nem tudod meg, min kellene változtatnod.”
„Meg kell értened, hogy ezen a világon semmi nem tart örökké: egyszer eljön az a pillanat, amikor ki kell nyitnod a kezed, és hagynod kell, hogy a szándékod kövesse sorsát. (A fejlesztőmunka alapigazsága: A fejlesztést befejezni nem lehet, de egy ponton abba kell hagyni! - OP)
„Soha nem a cél hibája, ha az íjász nem találja el. Ebben rejlik az íj útjának szépsége: nem mentegetőzhetsz azzal, hogy az ellenfél erősebb volt. Te választottad ki a célod, te vagy a felelős érte.”
„Az íjnak nincs saját tudata: az az íjász akaratának és karjának a meghosszabbítása. Lehet vele ölni, de meditálni is. Legyenek hát mindig világosak a szándékaid.” (Legfőképp önmagad számára! - OP)
„Egyszer csak eljön az a pillanat, amikor az íjász már nem gondol arra, amit csinál. Abban a pillanatban eggyé válik az íjjal, a nyíllal és a célponttal.” (Mester lett a szakemberből. - OP)
„Nem ítélhetünk el senkit, amíg meg nem tanultuk azt, hogy meghallgassuk és tiszteljük.” (A józan ész és az emberség egyaránt ezt követeli. - OP)
„A szándéknak kristálytisztának, egyenesnek és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Ha a nyíl elrepült, nem fog visszajönni. Ezért ha nem voltak elég jók és pontosak a mozdulataid, inkább ereszd le íjadat, mint hogy mindenáron ellődd a nyílvessződ, csak azért, mert már megfeszült az íj, és már vár a cél. (Ez a kommunikáció aranyszabálya is! - OP)
„Ha megértetted az íjat, a nyilat és a célt, már csak higgadtságra és eleganciára lesz szükséged, hogy megtanulhasd az íjászat művészetét.” (Az út legnehezebb része. - OP)
„Az az íjász, aki nem osztja meg másokkal az íj és a nyíl örömét, soha nem ismeri meg saját erősségeit és gyengeségeit. Ezért azt javaslom, mielőtt bármibe is belefognál, keress magadnak szövetségeseket - olyan embereket, akiket érdekel, amit csinálsz. Nem azt mondom, hogy más íjászokat keress. Azt mondom: olyanokat kutass fel, akik valamiben kiemelkednek - hiszen az íj útja éppen olyan, mint bármelyik más út, ha lelkesen járnak rajta.”
„Azokhoz csatlakozz, akik kísérleteznek, kockáztatnak, elesnek, megsérülnek, és újra kockáztatnak. Tartsd távol magad azoktól, akik folyton a saját igazukat hangoztatják. Akik mindenkit bírálnak, aki másképp gondolkodik, mint ők, és egyetlen lépést sem tesznek meg anélkül, hogy ne mérlegelnék, milyen elismerésben lesz majd részük, és jobban szeretik a bizonyosságot, mint a kételyt. Csatlakozz azokhoz, akik nem félnek megmutatni önmagukat, és vállalják a sebezhetőségüket, mert ők értik igazán, hogy az ember csak akkor képes fejlődni, ha figyeli, mit csinálnak a társai - nem azért, hogy ítélkezzen felettük, hanem azért, hogy csodálja odaadásukat és bátorságukat.”

SAJTÓSZEMLE

magyarmezogazdasag.hu, 2021. 05. 03.
Az agrárszekcióval kezdődött

webradio.hu, 2021. 05. 03.
MTA-közgyűlés - Freund: az MTA a leghitelesebb közintézmény

weborvos.hu, 2021. 05. 03.
194. rendes közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia

magyarhirlap.hu, 2021. 05. 03.
Freund: Az MTA a leghitelesebb közintézmény

index.hu, 2021. 05. 03.
Véleményezhetőek az új operatív programokhoz készült jelentések

index.hu, 2021. 05. 03.
Karikó Katalin előadásával indult az MTA közgyűlés

infostart.hu
Megkezdődött Magyar Tudományos Akadémia 194. közgyűlése

infostart.hu, 2021. 05. 03.
Jelentősen nőhet az MTA költségvetési támogatása

napi.hu, 2021. 05. 03.
Uniós pályázatok: jó hírt kaptak a Pest megyei cégek

novekedes.hu, 2021. 05. 03.
Magyar jövőkép

magyarhirlap.hu, 2021. 05. 03.
„Miért ne vázolhatnánk fel Magyarország 2040-re elérhető sikerének forrásait?"

hirado.hu, 2021. 05. 03.
Magyar jövőkép

novekedes.hu, 2021. 05. 03.
Az MTA 194. rendes közgyűlése - Freund Tamás: „Nem azt kérdezzük, hogy kinek van igaza, hanem azt, hogy mi az igazság"

portfolio.hu, 2021. 05. 03.
Nagy lehetőség előtt állnak a Pest megyei cégek! - Akár 70%-os EU-támogatást is kaphatnak 2022-től

piacesprofit.hu, 2021. 05. 03.
Átalakul a támogatási rendszer, kezdődik a spekuláció - ezek a cégek lehetnek a nyertesek

index.hu, 2021. 05. 03.
Nyerő helyzetbe kerülhetnek a Pest megyei cégek

24.hu, 2021. 05. 03.
Így lehetnek nyertesek a Pest megyei cégek

profitline.hu, 2021. 05. 03.
A Pest megyei vállalkozások lehetnek a nyertesek

portfolio.hu, 2021. 05. 03.
Fordulópont jöhet a magyar gazdaságban: mire számíthatnak a vállalkozások?

webradio.hu, 2021. 05. 03.
MTA-közgyűlés - Akadémiai elismeréseket adott át Freund Tamás

gondola.hu, 2021. 05. 03.
Freund: Az MTA a leghitelesebb közintézmény

dehir.hu, 2021. 05. 03.
Debreceni tudósokat is díjaztak a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén

24.hu, 2021. 05. 03.
Ausztrál-amerikai szakértő kapta a Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díjat

radio88.hu, 2021. 05. 03.
Megosztott Akadémiai Díjat kaptak a szegedi biológusok

szeged.hu, 2021. 05. 03.
Pál Csaba és Papp Balázs szegedi biológusok megosztott Akadémiai Díjat kaptak

Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2021. 05. 03.
A koronavírus-járvány a központi témája a Magyar Tudományos Akadémia ma kezdődött 194. rendes közgyűlésének

m1, Híradó M1 21:00, 2021. 05. 03.
A Magyar Tudományos Akadémia emlékérmét vehette át Karikó Katalin

Magyar Hírlap, 2021. 05. 04., 4. oldal
Töretlen a bizalom a Magyar Tudományos Akadémia iránt

Magyar Hírlap, 2021. 05. 04., 6. oldal
Széchenyi Terv Plusz

szon.hu, 2021. 05. 04.
Kutatás-fejlesztési színtér lehet az egyetem

IT- Business, 2021. 05. 04., 12-15. oldal
Nemzetközi sikert vár önmagától a hazai startupok túlnyomó többsége

bdpst24.hu, 2021. 05. 04.
Izraeli szakértőktől tanulhattak a tehetséges visegrádi startupok

hirextra.hu, 2021. 05. 04.
Izrael segítheti a startupokat

gazdasagportal.hu, 2021. 05. 04.
Izraeli szakértőktől tanulhattak a tehetséges visegrádi startupok

innoportal.hu, 2021. 05. 04.
Magyarország az idén minden eddiginél nagyobb összeget fordít kutatás-fejlesztésre, innovációra

webradio.hu, 2021. 05. 04.
Megalakult a Területi Innovációs Platform a Nyíregyházi Egyetemen

itbusiness.hu, 2021. 05. 04.
Megalakult a Területi Innovációs Platform a Nyíregyházi Egyetemen

m1, Híradó M1 16:00, 2021. 05. 04.
A Nyíregyházi Egyetem is csatlakozott a Területi Innovációs Platformok országos programsorozathoz

Magyar Mezőgazdaság, 2021 május 05., 22-23. oldal
Innováció földön-égen

Kelet-Magyarország, 2021. 05. 05., 3. oldal
A kutatás színtere lehet

gygyk.unideb.hu, 2021. 05. 05.
Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Ösztöndíj

innoteka.hu, 2021. 05. 05.
Folyamatosan épül az ELTE innovációs ökoszisztémája

innoteka.hu, 2021. 05. 05.
Nagydíjjal ismerték el a csontritkulás elleni gyógyszert

innoteka.hu, 2021. 05. 05.
Három irányban kutatnak a szegedi nemzeti laboratóriumban

mgyk.hu, 2021. 05. 05.
NAGYDÍJJAL ISMERTÉK EL A CSONTRITKULÁS ELLENI GYÓGYSZERT

magyarhirlap.hu, 2021. 05. 05.
ITM-államtitkár: Magyarország is kapjon helyet az öt legjobb agrárkutató ország között

nkfih.gov.hu, 2021. 05. 05.
Nagydíjjal ismerték el a csontritkulás elleni gyógyszert

u-szeged.hu, 2021. 05. 05.
23 millió forinttal támogatják az SZTE hallgatók startup ötleteit

webradio.hu, 2021. 05. 05.
ITM-államtitkár: Magyarország is kapjon helyet az öt legjobb agrárkutató ország között -
„...a vertikális farm része annak a pályázatnak, amellyel a 2020. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton a Tungsram elnyerte az informatikai innovációs díjat...”

magyarhirlap.hu, 2021. 05. 05.
ITM-államtitkár: Magyarország is kapjon helyet az öt legjobb agrárkutató ország között
„...a vertikális farm része annak a pályázatnak, amellyel a 2020. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton a Tungsram elnyerte az informatikai innovációs díjat...”

vg.hu, 2021. 05. 05.
Felavatták a Tungsram Group vertikális farmját

index.hu, 2021. 05. 05.
Közép-Európában egyedülálló farmot adtak át Magyarországon

trademagazin.hu, 2021. 05. 05.
Ötmillió euróra pályázhatnak a magyar gyártóipari vállalkozások is

insiderblog.hu, 2021. 05. 05.
Ötmillió euróra pályázhatnak a magyar gyártóipari vállalkozások

zetapress.hu, 2021. 05. 05.
Ötmilliós pályázat

gyartastrend.hu, 2021. 05. 05.
5 millió euró gyártóipari vállalkozásoknak

profitline.hu, 2021. 05. 05.
Ötmillió euró gyártóipari fejlesztésekre

profitline.hu, 2021. 05. 05.
15 éves mélypontra estek a külföldi közvetlen tőkebefektetések

pannonnovum..hu, 2021. 05. 05.
Robotok, home office, növekvő produktivitás: meglepő gazdasági fordulatot hozhat a járvány

agroinform.hu, 2021. 05. 05.
Félmilliárdból épült egyedülálló vertikális farm Újpesten

InfoRádió, Mérleg 15:15, 2021. 05. 05.
Összeállítás: Egyedülálló vertikális farm épült Újpesten

m1, Híradó M1 17:00, 2021. 05. 05.
Közép-Európában egyedülálló, úgynevezett vertikális farmot adtak át a Tungsram budapesti központjában

tv2, Tények, 2021. 05. 05.
Európában és a Közel-Keletről is nagy az érdeklődés egy magyar fejlesztésű technológiai rendszer iránt

Magyar Narancs, 2021. 05. 06., 12-13. oldal
Nem eresztik
Továbbra is Palkovics László tartja kézben a kutatási pályázatokat

Magyar Hírlap, 2021. 05. 06., 9. oldal
„Kapjon helyet hazánk a legjobbak között!"
Vertikális farm

Világgazdaság, 2021. 05. 06., 4. oldal
Vertikális farmot avattak a Tungsramnál

Mandiner, 2021. 05. 06., 5+48-51. oldal
Summa Technologiae - Megérkezett a jövő, amely mindvégig itt volt velünk

Észak-Magyarország, 2021. 05. 06., 1+3. oldal
Háromezer munkahely a támogatás eredménye

forbes.hu, 2021. 05. 06.
Azt hittük, hogy leáldozott az izzóknak, erre a pesti vertikális farmon termelhetik a jövő salátakeverékeit

magyarmezogazdasag.hu, 2021. 05. 06.
Vertikális farm Budapest közepén - mesterséges fénnyel termesztik a mikrozöldségeket
„...Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a kutatás-fejlesztési farm avatásán felidézte Pakucs Jánost, akinek a kezdeményezésére huszonkilenc éve elindult a Magyar Innovációs Nagydíj-pályázat...”

kormany.hu, 2021. 05. 06.
MAGYARORSZÁG IS KAPJON HELYET AZ ÖT LEGJOBB AGRÁRKUTATÓ ORSZÁG KÖZÖTT
„...a vertikális farm része annak a pályázatnak, amellyel a 2020. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton a Tungsram elnyerte az informatikai innovációs díjat...”

mandiner.hu, 2021. 05. 06.
Magyar kreativitás: átadták a fejlesztést, ami beltérbe költözteti a mezőgazdaságot

szombat.org, 2021. 05. 06.
IZRAELI SZAKÉRTŐKTŐL TANULTAK AZ ÍGÉRETES VISEGRÁDI STARTUPOK

nkfih.gov.hu, 2021. 05. 06.
Vertikális farm Budapest közepén - mesterséges fénnyel termesztik a mikrozöldségeket

pannonnovum.hu, 2021. 05. 06.
A környezetvédelem ügyét szolgáló pályázatot hirdetett az ITM

hirek.prim.hu, 2021. 05. 06.
Sikeresen lezárult a SZTAKI „IPAR 4.0. kutatási és innovációs kiválósági központ" projektje

startuponline.hu, 2021. 05. 06.
Megalakult a Területi Innovációs Platform a Nyíregyházi Egyetemen

szon.hu, 2021. 05. 06.
A kutatás színtere lehet

agrarunio.hu, 2021. 05. 06.
AgrárUnió - Kutatási célú vertikális farmot nyitott a Tungsram

greendex.hu, 2021. 05. 06.
Vertikális farmot nyitottak Újpesten

hidlap.hu, 2021. 05. 06.
Újraindítási támogatásra pályázhatnak a vállalkozások - Hídlap

kisalfold.hu, vaol.hu, bama.hu, sonline.hu, zaol.hu, boon.hu, duol.hu, baon.hu, feol.hu, szoljon.hu, nool.hu, veol.hu, beol.hu, kemma.hu, heol.hu, teol.hu, haon.hu, 2021. 05. 06.
Varga Mihály: a német és a külföldi vállalatok bíznak a magyar gazdaságban

azuzlet.hu, 2021. 05. 06.
Varga Mihály: a német cégek bíznak a magyar gazdaságban - Az Üzlet

infostart.hu, 2021. 05. 06.
Varga Mihály: bíznak bennünk a német vállalatok

magyarnemzet.hu
A jövő elkezdődött: termelés vertikális farmokon

kisalfold.hu, vaol.hu, bama.hu, sonline.hu, zaol.hu, boon.hu, duol.hu, baon.hu, feol.hu, szoljon.hu, nool.hu, veol.hu, beol.hu, kemma.hu, heol.hu, teol.hu, haon.hu, delmagyar.hu, 2021. 05. 06.
A jövő elkezdődött: termelés vertikális farmokon

uzletihirszerzes.hu2021. 05. 06.
Azt hittük, hogy leáldozott az izzóknak, erre a pesti vertikális farmon termelhetik a jövő salátakeverékeit

Észak-Magyarország, 2021. 05. 07., 4. oldal
A kiválókat külön is támogatja a program

Világgazdaság, 2021. 05. 07., 16. oldal
Tudományos együttműködés Erdéllyel

Élet és Tudomány, 2021. 05. 07., 581. oldal
Eredeti ötletek világnapja

Élet és Tudomány, 2021. 05. 07., 603. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj bioszimiláris készítményért

sulilife.hu, 2021. 05. 07.
Ezek a magyar sikerek hajtják előre a rákkutatást!

mandiner.hu, 2021. 05. 07.
Varga Mihály: A német és a külföldi vállalatok bíznak a magyar gazdaságban

portfolio.hu, 2021. 05. 07.
Öt hatalmas EU-pályázat a láthatáron! - Most még bárki beleszólhat a tartalmukba

webradio.hu, 2021. 05. 07.
EU-csúcs - Palkovics: Magyarországon a kkv-k támogatása a gazdaságpolitika központi eleme

gondola.hu, 2021. 05. 07.
Palkovics Portóban a kkv-k támogatásáról

infostart.hu, 2021. 05. 07.
Palkovics László: fejleszteni kell a kkv-ket

Trend FM, Reggeli monitor, 2021. 05. 07.
Nyíregyházával tovább bővül a Területi Innovációs Platformok országos hálózata

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország! , 2021. 05. 07.
A Magyar Tudományos Akadémia 194. rendes közgyűlésén bejelentette az akadémia elnöke, hogy a következő évben jelentős forrásokkal bővül az intézmény költségvetése

Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2021. 05. 07.
Ha az Országgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetést, akkor a Magyar Tudományos Akadémia éves büdzséje 7,3 milliárd forintra nőhet, erről beszélt Oberfrank Ferenc

m1, Ma este, 2021. 05. 07.
A magyar kormány gazdaságpolitikájának központi eleme a kis családi vállalkozások támogatása, elsősorban az innováció, a saját termékek fejlesztésében segíti őket a kormány

tv2, Tények, 2021. 05. 07.
A V4-ek és Japán gazdasági együttműködése hozzájárulhat a járvány utáni fellendüléshez, mondta Szijjártó Péter

itbusiness.hu, 2021. 05. 08.
Nemzetközi sikert vár önmagától a hazai startupok túlnyomó többsége

delina.hu, 2021. 05. 08.
Világszinten eredményesek a magyar kutatónők, de nincsenek elegen

delina.hu, 2021. 05. 08.
Ötmillió euróra pályázhatnak a magyar gyártóipari vállalkozások is

webradio.com, 2021. 05. 09.
Szijjártó: újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

kisalfold.hu, vaol.hu, bama.hu, sonline.hu, zaol.hu, boon.hu, duol.hu, baon.hu, feol.hu, szoljon.hu, nool.hu, veol.hu, beol.hu, kemma.hu, heol.hu, teol.hu, haon.hu, delmagyar.hu, 2021. 05. 09.
Újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul (videó)

hirado.hu, 2021. 05. 09.
Újabb jelentős tá´mogata´sokra számíthatnak a magyarországi vá´llalatok

hirtv.hu, 2021. 05. 09.
Szijjártó: Újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

pecsiujsag.hu, 2021. 05. 09.
Jelentős támogatást ad a beruházásokhoz a kormány

origo.hu, 2021. 05. 09.
Újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

pestisracok.hu, 2021. 05. 09.
Szijjártó: újabb, harmincmilliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul (Videó)

index.hu, 2021. 05. 09.
30 milliárd forintos cégtámogatási program indul, Szijjártó Péter szerint a magyar gazdaság kanyarban előzött

propeller.hu, 2021. 05. 09.
Szijjártó: újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

infostart.hu, 2021. 05. 09.
30 milliárdos programot jelentett be Szijjártó Péter

demokrata.hu, 2021. 05. 09.
Harmincmilliárdos támogatási program indul

novekedes.hu, 2021. 05. 09.
Szijjártó: újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

demedia.hu, 2021. 05. 09.
Újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

vg.hu, 2021. 05. 09.
Újabb harmincmilliárd jut a magyar versenyképesség növelésére

888.hu, 2021. 05. 09.
Újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

hirklikk.hu, 2021. 05. 09.
Szijjártó: újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

magyarnemzet.hu, 2021. 05. 09.
Hatalmas összeg érkezik a gazdaságba

vasarnap.hu, 2021. 05. 09.
Szijjártó: újabb versenyképesség-növelő támogatási program indul

gazdasagportal.hu, 2021. 05. 09.
Szijjártó: újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

privatbankar.hu, 2021. 05. 09.
30 milliárdos támogatást ad a kormány a versenyképesség-növelésére

pannonrtv.com, 2021. 05. 09.
Újabb jelentős tá´mogata´sokra számíthatnak a magyarorsza´gi vá´llalatok

mfor.hu, 2021. 05. 09.
Szijjártó Péter újabb versenyképesség-növelő támogatási programot jelentett be

autoszektor.hu, 2021. 05. 09.
Töméntelen pénzt szánnak Orbánék akkugyártásra

profitline.hu, 2021. 05. 09.
30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

hellodelsomogy.hu, 2021. 05. 09.
Szijjártó: Sikeresnek bizonyult a kanyarban előzés - hellodelsomogy

vg.hu, 2021. 05. 09.
Nem kell tovább várni a 200 milliárdos beruházási pályázatra

boon.hu, kisalfold.hu, vaol.hu, bama.hu, sonline.hu, zaol.hu, duol.hu, baon.hu, feol.hu, szoljon.hu, nool.hu, veol.hu, beol.hu, kemma.hu, heol.hu, teol.hu, haon.hu, delmagyar.hu, 2021. 05. 09.
Nem kell tovább várni a 200 milliárdos beruházási pályázatra

behir.hu, 2021. 05. 09.
Szijjártó: Újabb támogatásra számíthatnak a hazai vállalatok

jarmuipar.hu, 2021. 05. 09.
200 új munkahelyet teremt az Ericsson Budapesten

szon.hu, 2021. 05. 09.
Újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul (videó)

delmagyar.hu, 2021. 05. 09.
Újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

portfolio.hu, 2021. 05. 09.
Szijjártó Péter 30 milliárdos támogatást jelentett be a magyar vállalatok számára

24.hu, 2021. 05. 09.
Szijjártó: Sikeresnek bizonyult a kanyarban előzés

hvg.hu, 2021. 05. 09.
30 milliárdos pályázatot hirdetnek meg cégeknek versenyképesség növelésére

piacesprofit.hu, 2021. 05. 09.
Újabb, 30 milliárdos program indul cégeknek

hellovidek.hu, 2021. 05. 09.
Hoppá, egy 30 milliárdos bejelentés: versenyképesség-növelő támogatási program indul

agroinform.hu, 2021. 05. 09.
Bejelentették! 30 milliárdos támogatási program indul

Katolikus Rádió, 2021. 05. 09.
A versenyképesség növelésére irányuló újabb támogatási programot indít a kormány harmincmilliárd forint értékben

m1, Híradó M1 12:00, 2021. 05. 09.
Újabb harmincmilliárd forintos versenyképességnövelő támogatási program indul

Innotéka, 2021. 05. 10., 30-31. oldal
Folyamatosan épül az ELTE innovációs ökoszisztémája

Innotéka, 2021. 05. 10., 23. oldal
Nagydíjjal ismerték el a csontritkulás elleni gyógyszert

Innotéka, 2021. 05. 10., 2. oldal
Segítség innovátoroknak

Innotéka, 2021. 05. 10., 56. oldal
Az Intel magyar főnyereményei

Innotéka, 2021. 05. 10., 3-7. oldal
Rajta lenni a tudomány világtérképén

Innotéka, 2021. 05. 10., 24. oldal
Magabiztosak a magyar startupok

Magyar Nemzet, 2021. 05. 10., 13. oldal
Hatalmas összeg érkezik a versenyképességre

Magyar Hírlap, 2021. 05. 10., 8. oldal
Újabb harmincmilliárd forint keretösszegű versenyképesség-fokozó program indul 

Világgazdaság, 2021. 05. 10., 4 oldal
Startol a régóta várt beruházási pályázat

mmonline.hu, 2021. 05. 10.
Az SZTE is csatlakozott az online egyetemi startup-képzéshez

startuponline.hu, 2021. 05. 10.
Az Szegedi Tudományegyetem hallgatói jelentős támogatás mellett fejleszthetik startup ötleteiket

muszaki-magazin.hu, 2021. 05. 10.
IPAR 4.0. innováció projekt - Műszaki Magazin

startuponline.hu, 2021. 05. 10.
Nyíregyháza is bekapcsolódik a Területi Innovációs Platformok országos hálózatába

kamaraonline.hu, 2021. 05. 10.
Új szerzői jogi szabályok lépnek hatályba

civishir.hu, 2021. 05. 10.
Vertikális farm a jövő szolgálatában

index.hu, 2021. 05. 10.
Életeket menthet a szabadalmak megosztása a gyógyszeriparban

mandiner.hu, 2021. 05. 10.
Kis összeg, kis cégbe: mentsük meg a bajba jutott magyar cégeket közösségi finanszírozással!

muszaki-magazin.hu, 2021. 05. 10.
Felhőben az integrált kutatási rendszerek - Műszaki Magazin

scmonitor.hu, 2021. 05. 10.
Magyarországon a kkv-k támogatása a gazdaságpolitika központi eleme

scmonitor.hu, 2021. 05. 10.
Újabb versenyképesség-növelő támogatási program indul

vg.hu, 2021. 05. 10.
Pillanatok alatt elkapkodhatják a támogatásokat a cégek

hrportal.hu, 2021. 05. 10.
Fizetésemelésért cserébe jár majd az új versenyképesség-növelő támogatás

itbusiness.hu, 2021. 05. 10.
Harminc milliárdos támogatási program

Katolikus Rádió, Hírtükör 6:30, 2021. 05. 10.
A versenyképesség növelésére irányuló újabb támogatási programot indít a kormány harmincmilliárd forint értékben

m1, Magyar gazda, 2021. 05. 10.
Összeállítás: A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Innovázió 1.0 néven hallgatói innovációs ötletversenyt szervezett

Magyar Hírlap, 2021. 05. 11., 13. oldal
Átláthatóbb díjazás, könnyebb hozzáférés: változik a szerzői jogi szabályozás júniustól

Világgazdaság, 2021. 05. 11., 1+5. oldal
Nagy roham várható a Ginop Pluszban

Ripost 7, 2021. 05. 11., 66. oldal
Zseniális magyar diák kaphat fontos szerepet a rákkutatásban

Zalaegerszeg, 2021. 05. 11., 1+3. oldal
Versenyképesség-növelő támogatásból fejlesztenek

magyarhirlap.hu, 2021. 05. 11.
Átláthatóbb díjazás, könnyebb hozzáférés: változik a szerzői jogi szabályozás júniustól

digitalhungary.hu, 2021. 05. 11.
Nézd meg, ki nyerte idén az Informatikai Innovációs Díjat!
„...Az elismerő oklevelet György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára adta át Jörg Bauernek, a Tungsram elnök-vezérigazgatójának, mivel a hivatalos ünnepség a járványhelyzet miatt idén elmaradt....˝

hirosveny.hu, 2021. 05. 11.
Bővült a GINOP pályázatok köre

duol.hu, 2021. 05. 11.
Innovációs ökoszisztéma fejlesztése a DUE-n

webradio.hu, 2021. 05. 11.
Területi Innovációs Platformot alapítottak a Dunaújvárosi Egyetemen

fejervar.hu, 2021. 05. 11.
Területi Innovációs Platformot alapítottak a Dunaújvárosi Egyetemen

hajdupress.hu, 2021. 05. 11.
Új kutatóközpontot létesítettek a MÉK-en

kamaraonline.hu, 2021. 05. 11.
Újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

keol.hu, 2021. 05. 11.
Kecskemét Online - Szijjártó: újabb, 30 milliárdos versenyképesség-növelő támogatási program indul

m1, 2021. 05. 11.
Területi innovációs platformot alapítottak a Dunaújvárosi Egyetemen

Magyar Nemzet, 2021. 05. 12., 13. oldal
Milliárdos beruházásokba kezdenek a vállalkozások

Magyar Demokrata, 2021. 05. 12., 1+8-11. oldal
Eljött az újraindítás ideje
Varga Mihály: támaszkodhatunk a korábbi időszak eredményeire

Magyar Mezőgazdaság, 2021. 05. 12., 14. oldal
Beltéri ültetvény a Tungsram fejlesztésében

Hajdú-Bihari Napló, 2021. 05. 12., 2. oldal
Új kutatóközponttal bővült a Debreceni Egyetem

kanizsaujsag.hu, 2021. 05. 12.
575 millióból épített mezőgazdasági innovációs farmot a Tungsram
„...A vertikális farm része annak a pályázatnak, amellyel a 2020. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton a Tungsram elnyerte az informatikai innovációs díjat. Az erről szóló oklevelet György László államtitkár adta át Jörg Bauernek, a Tungsram elnök-vezérigazgatójának a rendezvényen...”

duol.hu, 2021. 05. 12.
A Dunaújvárosi Egyetem a közelmúltban csatlakozott a Területi Innovációs Platformhoz

computerworld.hu, 2021. 05. 12.
Területi Innovációs Platformot alapítottak a Dunaújvárosi Egyetemen

itbusiness.hu, 2021. 05. 12.
Innovációs Platform a Dunaújvárosi Egyetemen

novekedes.hu, 2021. 05. 12.
Területi Innovációs Platform a Dunaújvárosi Egyetemen

agroinform.hu, 2021. 05. 12.
Új kutatóközpont alakult a Debreceni Egyetemen - itt van, mi lesz a dolga

computerworld.hu, 2021. 05. 12.
Plakátok, pénzek, paripák

startuponline.hu, 2021. 05. 12.
Női energiával határ a csillagos ég

kolcseytv.hu, 2021. 05. 12.
Új Nemzedék Kiválósági Program

mta.hu, 2021. 05. 12.
Az NKFIH ÚNKP meghirdette a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj pályázatát

Dunaújvárosi Hírlap, 2021. 05. 13., 2. oldal
Tudástranszfer, információáramlás, fejlődés
A Dunaújvárosi Egyetem a közelmúltban csatlakozott a Területi Innovációs Platformhoz

Jelen, 2021. 05. 13., 26-27. oldal
Ameddig a Gábor van ott...
„...Szabó Gábor fizikus professzor, akadémikus, két cikluson át a Szegedi Tudományegyetem rektora, jelenleg az ELI-ALPS Lézeres Kutatóközpont (amelynek Szegedre hozatalában meghatározó szerepet játszott) főigazgatója, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, az első Orbán-kormány idején az Oktatási Minisztérium kutatás-fejlesztési helyettes államtitkára lett a kuratórium elnöke...”

Mandiner, 2021. 05. 13., 5+48-51. oldal
Budapest Európa startupközpontja lehet

Mandiner, 2021. 05. 13., 5+54-55. oldal
Egy tudomány-népszerűsítő emlékezete

Piac és Profit, 2021. 05. 13., 38-41. oldal
Minden kockázatitőkebefektető a következő unikornist keresi

feol.hu, 2021. 05. 13.
A Dunaújvárosi Egyetem a közelmúltban csatlakozott a Területi Innovációs Platformhoz

civilhetes.net, 2021. 05. 13.
A régióban mindenki lehagy minket

gyartastrend.hu, 2021. 05. 13.
Hogyan segíthetik az együttműködő alkalmazások az értéklánc javítását?

digitalhungary.hu, 2021. 05. 13.
Hogyan segítheti a robotika a KKV-k értékláncainak fejlesztését?

storeinsider.hu, 2021. 05. 13.
Hogyan segítheti a robotika a KKV-k értékláncainak fejlesztését?

linemonitor.hu, 2021. 05. 13.
Hogyan segíthetik az együttműködő alkalmazások az értéklánc javítását?

techmonitor.hu, 2021. 05. 13.
Hogyan segíthetik az együttműködő alkalmazások az értéklánc javítását?

jogiforum.hu, 2021. 05. 13.
K+F minősítéssel megszerezhető adókedvezmények - Fehér könyvvel segíti a K+F projektek sikerét az SZTNH | hírek

mmonline.hu, 2021. 05. 13.
A BME a MITTE-t választotta

novekedes.hu, 2021. 05. 13.
Bértámogatás - bő egy hét van már csak a jelentkezésre

kisalfold.hu, vaol.hu, bama.hu, sonline.hu, zaol.hu, boon.hu, duol.hu, baon.hu, feol.hu, szoljon.hu, nool.hu, veol.hu, beol.hu, kemma.hu, heol.hu, teol.hu, haon.hu, delmagyar.hu, 2021. 05. 13.
Jövő hét végéig kérhető a kutatók és fejlesztők bértámogatása

adozona.hu, 2021. 05. 13.
KFI: még kérhető bértámogatás

hellovidek.hu, 2021. 05. 13.
Ennek az ingyenpénznek hamarosan vége: eddig kérhető már csak ez a bértámogatás

portfolio.hu, 2021. 05. 13.
Jövő hét végéig kérhető a KFI bértámogatás

hir.ma, 2021. 05. 13.
ITM: jövő hét végéig kérhető a KFI bértámogatás

dehir.hu, 2021. 05. 13.
Bodó Sándor: jövő hét végéig kérhető a KFI bértámogatás

webradio.hu, 2021. 05. 13.
ITM: jövő hét végéig kérhető a KFI bértámogatás

vg.hu, 2021. 05. 13.
Már csak alig egy hétig kérhető bértámogatás a kutatási területekre

piacesprofit.hu, 2021. 05. 13.
Már csak jövő hét végéig kérhető ez a bértámogatás

demedia.hu, 2021. 05. 13.
Jövő hét végéig kérhető a KFI bértámogatás

profitline.hu, 2021. 05. 13.
Jövő hét végéig kérhető a KFI bértámogatás

24.hu, 2021. 05. 13.
Jövő hét végéig kérhető a KFI bértámogatás

jaszberenyhirado.hu, 2021. 05. 13.
ITM: jövő hét végéig kérhető a KFI bértámogatás

tatabanyahirado.hu, 2021. 05. 13.
ITM: jövő hét végéig kérhető a KFI bértámogatás

szentendrehirado.hu, 2021. 05. 13.
ITM: jövő hét végéig kérhető a KFI bértámogatás

budakeszihirado.hu, 2021. 05. 13.
ITM: jövő hét végéig kérhető a KFI bértámogatás

InfoRádió, Déli Hírek, 2021. 05. 13.
Május 23-áig kérhető a kutatás, fejlesztés, innováció területén dolgozó munkavállalók utáni bértámogatás

KarcFM, Esti hírek, 2021. 05. 13.
Jövő hétvégéig nyújthatják be a kutatás, fejlesztés és innováció területén dolgozó munkavállalók után a bértámogatási kérelmeket a munkáltatók

Kossuth Rádió, Krónika 06:00, 2021. 05. 13.
Napokon belül megérkezik a munkaadókhoz a májusi bértámogatás

Fejér Megyei Hírlap, 2021. 05. 14., 4. oldal
Tudástranszfer, információáramlás
A Dunaújvárosi Egyetem csatlakozott a Területi Innovációs Platformhoz

Magyar Minőség, 2021 május, 68-69. oldal
Kiemelkedő hasznot hozó, világszínvonalú teljesítményeket ismertek el a Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton

demokrata.hu, 2021. 05. 14.
Eljött az újraindítás ideje - interjú Varga Mihállyal

szon.hu hu, 2021. 05. 14.
51,3 milliárd eurónyi pályázati forrás nyílik

KarcFM, Déli News, 2021. 05. 14.
Jövő hét végéig nyújthatják be a kutatás, fejlesztés és innováció területén dolgozó munkavállalók után a bértámogatási kérelmeket a munkáltatók

Trend FM, Reggeli monitor, 2021. 05. 14.
Május 23-áig meghosszabbították a kutatás-fejlesztési bértámogatási program határidejét

Magyar Hírlap, 2021. 05. 15., 9. oldal
A kormány célja, hogy a fiataloké legyen a jövő

dunaujvaros.ezalenyeg.hu, 2021. 05. 15.
Területi Innovációs Platformot alapítottak a Dunaújvárosi Egyetemen

csalad.hu, 2021. 05. 15.
Innovatív megoldások a magyar családokért

index.hu, 2021. 05. 15.
Pályázat indult családokhoz kapcsolódó innovációknak

jarmuipar.hu, 2021. 05. 15.
5G kutatásban működik együtt az egyetem és a Telekom

magro.hu, 2021. 05. 15.
Vertikális farm Újpesten - mesterséges fényben nőnek a mikrozöldségek
„...Pakucs János kezdeményezésére huszonkilenc éve indult el a Magyar Innovációs Nagydíj-pályázat. .. Ebben a versenyben került a Tungsram az idei nyolc díjazott közé, akik mellett egy startup-csapat is elismerést kapott. Az oklevelet dr. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára adta át Jörg Bauer elnök-vezérigazgatónak...”

webradio.hu, 2021. 05. 15.
SZTNH: Magyarország fejlődési pályán mozog a szellemitulajdon-védelemben

sonline.hu, boon.hu, kisalfold.hu, vaol.hu, bama.hu, zaol.hu, duol.hu, baon.hu, feol.hu, szoljon.hu, nool.hu, veol.hu, beol.hu, kemma.hu, heol.hu, teol.hu, haon.hu, delmagyar.hu, ma.hu, 2021. 05. 15.
SZTNH: Magyarország fejlődési pályán mozog a szellemitulajdon-védelemben

Magyar Hírlap, 2021. 05. 17., 11. oldal
Egyre előkelőbb helyen hazánk a szellemitulajdon-védelemben

Magyar Nemzet, 2021. 05. 17., 14. oldal
Rangsor élén a magyarországi hivatal

Világgazdaság, 2021. 05. 17., 1+3. oldal
Uniós hitel nélkül is talpra lehet állítani a magyar gazdaságot
INTERJÚ | A Ginop és a Ginop Plusz programban az idén 650, jövőre 600 milliárd forint lesz elérhető

magyarhirlap.hu, 2021. 05. 17.
Egyre előkelőbb helyen hazánk a szellemitulajdon-védelemben

demokrata.hu, 2021. 05. 17.
Uniós hitel nélkül is talpra állítható a magyar gazdaság

mandiner.hu, 2021. 05. 17.
Világgazdaság: Gigahitel nélkül is talpra lehet állítani a magyar gazdaságot

vg.hu, 2021. 05. 17.
Uniós hitel nélkül is talpra lehet állni

888.hu, 2021. 05. 17.
EU-s hitel nélkül is talpra lehet állítani a magyar gazdaságot

veol.hu, 2021. 05. 17.
EU-s hitel nélkül is talpra lehet állítani a magyar gazdaságot

168.hu2021. 05. 17.
Államtitkár: Nem politikai, tisztán szakmai döntést hozott a kormány az EU-s hitel kapcsán

pestisracok.hu2021. 05. 17.
Az EU helyreállítási hitelét csak öt ország veszi fel, annyira problémás a keretrendszere

mfor.hu2021. 05. 17.
Nem a kamatok miatt visszakozott Orbán Viktor az uniós helyreállítási hiteltől
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Pazsák Zsófia,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.