XXX. évf. | 2020. május 12. | 9. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség

Várható esemény
ek
Pályázati felhívás

Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Április 30-án megjelent "A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása" (kódszám: GINOP-1.2.8-20) c. felhívás tervezete. A felhívás feltételeinek megfelelő projektek 5 millió Ft - 153,5 millió Ft közötti visszatérítendő támogatásban részesülhetnek. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,3 milliárd Ft.

Szövetségünk május 6-án megküldte szakmai észrevételeit és javaslatait az Irányító Hatóságnak.
Állásfoglalásunk teljes szövege idekattintva olvasható.

29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Az ifjúsági versenyre beküldött 53 pályázat értékelését, Jakab László, zsűrielnök, a BME professzora, vezetésével, befejezte a bírálóbizottság. Május 1-ig a zsűritagok kiválasztották a 3 első, 3 második, négy harmadik helyezett pályázatot, valamint további 11 pályázatot kiemelt dicséretben részesítettek.
Az eredmények közzétételére május legvégén kerül sor.

Startup Kultúra Közösség a Facebookon

A magyar startup ökoszisztéma dinamikus fejlődése arra ösztönözte a Magyar Innovációs
Szövetséget (MISZ), hogy elindítsa a Startup Kultúra Közösséget. A Közösség elsődleges feladata, hogy biztosítsa a kapcsolatot a magyarországi startup közösség és a MISZ tagsága között. A Facebookon (https://www.facebook.com/groups/startupkultura/) elindított Startup Kultúra Közösségnek ma már több mint 3730 tagja van. A Közösség a MISZ Startup Tagozat gondozásában működik.

Magyar Innovációs Szövetség védjegye

Szövetségünk emblémáját a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala két áruosztályra védjegyeztette (reklámozás és kereskedelmi ügyletek, valamint szakmai képzés, kulturális tevékenység). A hiteles védjegy okirat 2029-ig érvényes.

SZJA 1+1%

Az adó (első) 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár több mint 25 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja a fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is. Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.
Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-41.

Amennyiben fontosnak tartja a hazai tehetségek támogatását, kérjük, ajánlja fel adója (második) 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára, ennek a kiemelt kormányzati célkitűzésnek a támogatására. A cél, hogy a források minél nagyobb része jusson közvetlenül a tehetségek felismerésére, gondozására, támogatására.
A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK


Virtuális Regeneron Nemzetközi Tudományos és Műszaki Vásár

A Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) szervezője a Society for Science & the Public és a Regeneron közös szervezi meg a virtuális ISEF-t május 18. és 22. között.

A virtuális találkozón lehetőség van meghallgatni többek között Frances Arnoldot, a 2018-as kémiai Nobel-díj nyertesét vagy Vint Cerf-t, a Google alelnökét.

Az esemény célja, hogy összehozza az egész tudományos közösségét. A résztvevők mindezen túl egyetemek vezetőivel is beszélgethetnek, hogy betekintést nyerjenek azok működésébe.

Részletesebb programlista: link
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: link

ENRICH in the USA

Az ENRICH in the USA (Network for European Research and Innovation acceleration in the US) H2020 projekt európai kutatókat, start-upokat és innovatív kis- és középvállalkozásokat támogat az amerikai piacra történő kijutásban.

Az ENRICH online akadémia 4 hetes képzést nyújt fiatal innovátorok és kutatók számára. A Vállalkozói készségek fejlesztési program (Entrepreneurial Skills Development Program - ESDP) megtanítja a szükséges vállalkozói, technikai és gyakorlati készségeket, hogy a fiatal kutatók kibontakoztathassák vállalkozói gondolkodásmódjukat, és fokozzák az egyéni kutatási hatásukat, beleértve az amerikai piacra való kereskedelem kialakítását.

Kezdőalkalom, a program bemutatása: május 14., csütörtök
Ingyenes regisztráció: https://register.gotowebinar.com/register/7274224200358020877

A képzés kezdete: május 26.
Regisztráció a teljes programra: https://www.surveymonkey.com/r/ESDPregistration

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


"REGIONÁLIS KUTATÓINTÉZETI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE"

Április 30-án megjelent a Széchenyi 2020 és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a "Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése" című felhívás.

A kutatóhelyek 8,5 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak, amelyből tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére, épület építésére, illetve korszerűsítésére, továbbá alap infrastrukturális fejlesztések megvalósítására is sor kerülhet.

További információk: link

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Papp-Váry Árpád: Országmárkázás - Versenyképes identitás és imázs teremtése - Akadémiai Kiadó, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

A globalizáció elhatalmasodásával egyre inkább mindenütt mindenki mindenkivel versenyez, a fogyasztó pedig tanácstalanul kapkodja a fejét a kínálat gazdagságának - és mind megbízhatatlanabb minőségének - zavarában. Támpontokat keres a választáshoz, s ez erősen felértékeli az országmárkázás gazdasági szerepét és jelentőségét is. Valójában az "országmárka" régóta jelen van gondolkodásunkban: beépült, hogy a németek precízek, így a termékeik is; a svájciak hasonlóképp; a francia borok, sajtok, illatszerek kiválóak; az olasz sportautók presztizse kimagasló; a görög emberek vendégszeretők, és így tovább
A szerzőről: anno Philip Kotlerre mondták, hogy »a marketing pápája« - immáron Papp-Váryról mondható, hogy a márkázás itteni hercegprímása. Megdolgozott érte. Jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetem dékánja, szakvezetője.

Első könyvéről: Marketing a gyakorlatban a Hírlevél 2009/14. számában szóltunk. A szakma rendkívül gazdag irodalmához mérve is kitűnő szakkönyv a marketing gyakorlóinak, és elsőrangú ismeretterjesztő mű mindazoknak, akiket a marketingesek minduntalan meg akarnak fogni. A márkanév ereje c. könyvét a Hírlevél 2014/12. számában mutattuk be, a Márkázott szórakoztatás c. művét a 2015/9. számban. Mindegyikük, szintúgy e mostani, tökéletesen hozza Papp-Váry 'JPÉ márkája' által jegyzett minőséget: "JPÉ marketing - Elmélet és gyakorlat józan paraszti ésszel", azaz előadásmódjában, a témák, tudnivalók kifejtésében is tökéletesen igazodik ahhoz, hogy a marketing nem más, mint a józan paraszti ész okos alkalmazása. Megfogalmazásaik világosak, "józan paraszti ésszel" könnyen követhetők, mentesek minden túlbonyolítottságtól és hókusz-pókusztól, ami annyi marketing szakkönyvnél nehezíti, hogy hozzáférjünk mondanivalójának lényegéhez. Akit pedig érdekel a téma, az a szerző elegánsan könnyed előadását kifejezetten szórakoztatónak, nemritkán felvillanyozónak találja, ami szintén nem igazán sűrűn élvezhető, ám annál hasznosabb tulajdonsága a marketing szakkönyveknek.
"Az országmárkázás vagy más néven országimázs-építés olyan, mint a foci vagy a reklám. Mindenki ért hozzá és persze mindenki jobban tudná csinálni. Mégis nagyon kevés tudományos cikk olvasható a témában, sőt az országmárkázás, country branding rendszere nyitott kérdés. Jómagam e rendszert próbálom kidolgozni." - Papp-Váry e könyvhöz kapcsolt weboldaláról. (http://www.papp-vary.hu/orszagmarkazas)

E könyv célja: "A mostani könyv célja mindenekelőtt elméleti megalapozottsággal áttekinteni az országmárkázás alapvető sajátosságait, és egyben gyakorlati tanácsokkal is szolgálni az Olvasóknak." (Innentől idézetek a könyvből. - OP) "Magyar nyelven ez az első kísérlet egy önálló összefoglaló könyvre."
Nézőpontja: "Fontos leszögezni azt is, hogy a területnek rendkívül sokféle megközelítése van. A jelen kötet szerzője elsősorban marketinges, a Budapesti Metropolitan Egyetem dékánjaként ilyen tárgyakat tanít, egyúttal a Magyar Marketing Szövetség alelnöke. Ezért marketinges szemmel nézi az országmárkázást, míg mások egészen más aspektusból tudják megközelíteni ugyanezt. Ez is hozzájárul a téma komplexitásához, és ettől is olyan izgalmas, érdekes és egyben megosztó a mondanivaló."

Az országmárkázás lényege: "Az elmúlt két évtizedben szerte Európában és a világon »országimázs-központok«, »országmárka-tanácsok« alakultak. Feladatuk mindenütt ugyanaz: az ország pozicionálása, azaz megkülönböztetése a »versenytársaktól«, egységes márkastratégia megalkotása és az országról szóló különböző üzenetek egyfajta összehangolása. Egyre gyakoribb az is, hogy politikusok országmárkázásról, nemzetmárkázásról beszélnek, vagy hogy a közéleti, netán a bulvársajtóban tűnik fel a kifejezés. Ha röviden próbáljuk összefoglalni, az országmárkázás a márkázás technikai alkalmazása országokra, és ez által az ország reputációjának javítása, ami nagyobb versenyképességet, még egyszerűbben több pénzt jelent. Ez a márkázás (vagy más szóval márkaépítés) ráadásul olyasvalami, amit egyaránt használhat kis és nagy, vagy éppen fejlődő és fejlett ország." Mindezekből adódó következtetés, amelyet a szerző is hangsúlyoz: "az országmárkázás, a kedvező országimázs megteremtése és 'működésben' tartása nem egyszeri feladat, hanem folyamatos, nagyon szívós és roppant körültekintő munkát igényel."
S marketing szakkönyvben nem gyakori felvetés: "Utószó: a kormányzat felelőssége"

Mosóczi András: A gondolkodás forradalma - Hogyan alakítja a matematika a világot? - Typotex, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

A jövő feltalálása: "»A legjobb módszer arra, hogyan jósoljuk meg a jövőt, az, ha mi találjuk föl.« Ez a mondás eredetileg Alan Kaytől származik. És ha valaki, akkor Alan Kay valóban feltalálta a jövőt, amikor a 60-as években kitalált valamit, amit ma úgy hívunk, hogy okostelefon." (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem. - OP) Mosóczi ezzel a tétellel indítja gondolatmenetét.
Feltalálni a jövőt: alighanem az emberré válás egyik meghatározó tényezője volt, amikor az ember elkezdte tudatosan alakítani az eszközeit, velük az életmódját, majd már a környezetét is. Talán onnan kezdve, hogy tudatosan használni kezdte a tűzgyújtás technikáját, vagy épp a pattintásos kőeszköz-készítést, minden ilyen új készséggel apróbb-nagyobb technikai forradalmat indított, s vele új jövőt nyitott. Talán így érdemes néznünk azt a fejlődést is, amelyet a szerző így jellemez: "A holdra szállás segít megérteni azt, hogy itt valami elképesztően nagy változás történt a technika fejlődésében néhány száz év leforgása alatt. Egy olyan ugrás, melyhez képest minden addigi csak bátortalan lépésnek tűnik." A technika fejlődése valóban elképesztő, merthogy meredeken exponenciális - de nagyon is fontos, mi juttatta el idáig, mert az messze több mint "bátortalan lépések" sorozata. Jelentős részben erről, és a matematika ebben játszott szerepéről szól a könyv, s csak a 'tudomány' akkori állásához mérve jogos megítélni, mi tekinthető az adott kor okostelefonnal összemérhető előrelépésének.
"Azok a szerencsés kiválasztottak, akik képesek rá, hogy a semmiből megteremtsék a jövőt, általában valamilyen mérnökök, az a nyelv pedig, amelyen a jövő terveit szövik, a matematika." folytatja. Persze, aki becsüli a mérnököket, rossz ember nem lehet, ez azonban így kissé túlzó, legalább is a közelmúltig nézve a nagy előrelépéseket. Steve Jobs, Jeff Bezos (Amazon), Richard Branson (Virgin) és mások új rendszer- és termék-koncepciókkal teremtettek új világokat, s a többi felforgató innováció jelentős része is így jött létre. Ugyanakkor a modern tudományok új eredményeinek nagy hányadát valóban a matematika eszköztárával hozzák létre, s egyre inkább ezek adják a modern technológiákat is.
"A gondolkodás forradalma": vitathatatlan, hogy ma - még sokkal inkább, mint korábban -egy könyv címének 'blikkfangosnak' kell lennie, azaz megragadnia a tekintetet és a figyelmet, másként elsikkad a kínálat özönében. A cím valószínűleg ennek jegyében született. A könyv tényleges mondandója viszont leginkább a következőképp összegezhető (ami azonban sokkal nehézkesebb): Hogyan segíti a matematika a technológiák exponenciálisan gyorsuló forradalmát. Alcímként: Válogatott bepillantások a matematika fejlődésének és a tudományokkal és technológiákkal való szimbiózisának történetébe.
Erről szól a könyv: "Mi történhetett az elmúlt pár száz évben, ami ezt a hihetetlenül nagy fejlődést okozta? Ahhoz, hogy megérthessük, mi is történt itt pár száz évvel ezelőtt, és mi köze ennek a matematikához, hosszú és kalandokban gazdag, izgalmas út vezet. Induljunk el ezen az úton, és fedezzük föl együtt az emberiség fejlődésének titkát!" S ha "az emberiség fejlődésének titkát" nem is kapjuk meg - ahogy máshonnan sem! -, egy megkapó válogatást a matematika-, és a reá épülő tudomány- és technika-történetből igen.
Mosóczit a Typotex így mutatja be: "Hazánk egyik legnépszerűbb matematikaoktató weboldalának alapítója. Írásaiban, előadásaiban és oktatóanyagaiban hihetetlenül laza, mégis precíz stílusban mutatja be a matematika világát. Közel 20 éve foglalkozik egyetemisták és főiskolások oktatásával, számos egyetemen, a BME-től az ELTE-n át a Budapesti Gazdasági Egyetemig. Online oktató anyagaiban a világos és egyszerű magyarázatok közvetlen és humoros stílusban, bárki számára érthetővé teszik a matematikát. Jelenleg a több mint 120 ezer felhasználóval rendelkező mateking.hu oldal vezetője."
A nagy utazás: A számfogalom babiloni megszületésétől a matematika máig is fejlődő tudományának kibontakozásán, más tudományokkal, majd a modern alkalmazásokkal való összefonódásain át a "hosszú farok" gazdasági szerepéig, a tőzsdei árfolyamokban megbúvó fraktálokig, a halmazelmélet elmeborzoló tételeiig, a modern informatikáig, az űrrepülésig, a viselkedésgazdaságtanig, a számokhoz kötődő gondolkodásunk manipulálhatóságáig és a "jövő feltalálásának" utóbbi félszáz évben született kimagasló példáiig ível a könyv izgalmas utazása.

Amy Dempsey: Modern művészet • Szürrealizmus - Corvina Kiadó, KÉPZŐ_MŰVÉSZET sorozat, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

KÉPZŐ_MŰVÉSZET: "Tömör bevezető ismertetés a modern művészethez, amely magyarázattal szolgál annak stílusaihoz, iskoláihoz és mozgalmaihoz az impresszionizmustól napjainkig." - az Amazon ajánlója a sorozathoz.
"Remek sorozat, kitűnő bevezetés olyan alapvető eszmeáramlatokhoz, alkotókhoz és művekhez, amelyek fontos szerepet játszanak világszemléletünk alakulásában" - Will Gompertz, a BBC művészeti szerkesztője.

"Mindazok számára, akik kedvelik a művészetet és szeretnének minél többet tudni róla, kiváló társ e sorozat: olyan háttérinformációkkal szolgál, amelyek nélkülözhetetlenek a művek megértéséhez és élvezetéhez (utóbbiban inkább sok többletet adnak - OP), akár szorgalmas múzeumlátogató valaki, akár albumok lelkes nézegetője vagy kíváncsi megfigyelő. • Elmélyült • Érthető • Hiteles • Gazdagon illusztrált • Szakszerű." (A Corvina fülszövege, kiemelés tőlem).

Amy Dempsey: művészettörténész. A világ egyik vezető művészet- és építészettörténeti kutatóközpontjában (Courtauld Institute of Art) doktorált, s az 1754-ben alapított, és tagjai közt számtalan fényes névvel büszkélkedő brit Royal Society of Arts tagja, több londoni múzeum, köztük a nagyhírű Tate szakírója.

Modern művészet - a kötetről:
Az összefoglaló név a művészetnek a reneszánsz óta legnagyobb kalandját fedi, amely az irányváltás merészségében eléri azt, szerteágazó sokszínűségben, vadságban, az addigi értékrend tagadásában messze túlmegy rajta. Benne a század vad, kócos világa, útkeresései, és gyakorta kimódolt feltűnéskeresései tükröződnek. Alkotásai nem csekély hányadára rácsodálkozunk: "vajon mi ebben a művészet", és gyakran érdekes gondolatokra jutunk. A kötet mindezt 90 színes illusztrációval szemlélteti.
Az eredeti kiadó a kötetről (Thames & Hudson): "Dempsey megfejti nekünk a modern művészet gyakorta zavarba ejtő nyelvezetét. Feltérképezi a stílusokat, az iskolákat és a mozgalmakat, ami segít megértenünk a modern és a kortárs művészetet az impresszionizmustól a 21. sz. desztinációs művészetéig. Gyakorlatias és könnyen áttekinthető szerkezetben, a merész és jól érthető ismertetései és a gondosan megválogatott alkotások 68 alapvető irányzatot körvonalaznak. Mindegyikről ad szabatos magyarázatot, karakteres művészeti példákat, s idevágó listát a kulcsszerepű művészekről, megkülönböztető jegyekről, és gyűjteményekről. Mindehhez a kulcsfogalmak kislexikona, és a művészek névmutatója csatlakozik."
A kötet Bevezetőjéből: "A modern művészetnek mára kialakult a saját kifinomult nyelvezete. Az egyes stílusokat, iskolákat és mozgalmakat nem könnyű meghatározni, mert hol ellentmondanak egymásnak, hol összemosódnak, de mindig összetettek. Fogalmaik azonban valósak. Ezt a könyvet bevezetésnek szántuk a képzőművészet egyik legmozgalmasabb és legizgalmasabb korszakához. Az itt felsorakoztatott 68 stílus, iskola, mozgalom volt a nyugati modern művészet legjelentősebb fejleménye."

Szürrealizmus - a kötetről:
Reá bizonyára joggal mondható, hogy a művészetek egyik legvadabb innovációja, s itt egyaránt hangsúlyos a "művészet" és a "vad". Művészet, mert az önkifejezés, a mondandó valódi törekvése hajtotta, az ihlet, ha dühös és borzas is, s nem csak az ötlet, vagy a feltűnés keresése. Eredetileg /élet/filozófiának és mozgalomnak indult, kiútkeresésnek a rendből, amely az első világháború szörnyűségeit idézte az emberiségre.
A Bevezetőből:
"A szürrealizmus volt a 20. század egyik legnépszerűbb és legnagyobb hatású, minden műfajra és földrészre kiterjedő képzőművészeti mozgalma. Alapítója André Breton francia költő a tudattalan rejtett tartalmának feltárásával kívánta gyökeresen megváltoztatni az emberi gondolkodást. A szürrealizmus forradalma meg akarta szabadítani az emberiséget a logika és az ésszerűség terhétől (meredek ötlet, kockázatos vállalkozás! - OP), mivel ezek háborúhoz és elnyomáshoz vezetnek. Könyvünk tisztázni szeretné, pontosan mi is a szürrealizmus, milyen eszmék vezettek a kialakulásához, kik voltak a kulcsfigurái, hogyan terjedt el. Szemügyre vesszük, hányféle módon hoztak létre műalkotást, milyen alakban öltött teste és milyen médiában jelent meg. Végül, szervezett mozgalomként, a szellemi örökségét vizsgáljuk."

Kislexikont, névmutatót itt is kapunk, kronológiával és ajánlott irodalommal.
A sorozat következő kötete lesz: Nő művészek.

SAJTÓSZEMLE

Új Köznevelés, 2020. április
Az innováció sokkal több mint egy új ötlet

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020. április
Erősíteni kell a kisvállalkozói innovációt

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020. április
Az intézményi kiválósági programok 2020-ban is folytatódnak

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020. április
Dr. Birkner Zoltán: Egyszerűbb eljárási szabályok és előlegkifizetés az innovációs cégeknek

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020. április
COVIDEA ötlet- és startup verseny

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020. április
Rugalmas előlegkifizetéssel, adminisztrációs könnyítésekkel és KFI Hotline kommunikációs csatorna elindításával támogatja az NKFI Hivatal a teljes hazai innovációs környezetet

zaol.hu, 2020. április 26.
48 fertőzött van a megyében, segítik a zalai vállalkozások innovációs projektjeit - A szombat legfontosabb hírei

turizmus.com, 2020. április 27.
A járványra is reagálnak a startupok új innovációi

pannonnovum.hu, 2020. április 27.
Online startup pályázat indul a koronavírus okozta társadalmi, gazdasági kihívások enyhítésére

Kossuth Rádió, 2020. április 27.
Interjú Molnár Bélával, a 2019. évi innovációs nagydíjas 3DHistech vezetőjével

pannonnovum.hu, 2020. április 28.
KKV START pályázat

hrpwr.hu, 2020. április 28.
A Fitpuli nyerte a "2019. év Legjobb Startup Vállalkozása" Díjat a Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton

pannonnovum.hu, 2020. április 30.
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

markamonitor.hu, 2020. április 30.
Új válságprogrammal jelentkezett a Hiventures

muszaki-magazin.hu, 2020. április 30.
Mesterséges intelligencia és digitális innováció

newtechnology.hu, 2020. április 30.
A Bosch a koronavírus válság idején is elkötelezett a technológiai innovációk és az éghajlatvédelem mellett

okosipar.hu, 2020. április 30.
A Bosch továbbra is elkötelezett a a technológiai innovációk és az éghajlatvédelem mellett

vg.hu, 2020. április 30.
Taroltak a magyar ötletek az európai innovációs versenyen

hirado.hu, 2020. április 30.
Taroltak a magyar ötletek az európai innovációs versenyen

origo.hu, 2020. április 30.
Taroltak a magyar ötletek az európai innovációs versenyen

mandiner.hu, 2020. április 30.
Taroltak a magyar ötletek az európai innovációs versenyen

dehir.hu, 2020. április 30.
Taroltak a magyar ötletek az európai innovációs versenyen

kamaraonline.hu, 2020. április 30.
Taroltak a magyar ötletek az európai innovációs versenyen

newtechnology.hu, 2020. május 1.
Taroltak a magyar ötletek az európai innovációs versenyen

qubit.hu, 2020. május 1.
Óriási mezőnyt hagyott le két magyar innováció az eu koronavírus-hackathonján

debreceninap.hu, 2020. május 1.
Taroltak a magyar ötletek az európai innovációs versenyen

promenad.hu, 2020. május 1.
Taroltak a magyar ötletek az európai innovációs versenyen

technokrata.hu, 2020. május 1.
Magyar startup nyert az #EuvsVirus-kihívás üzletfolytonossági kategóriájában

profitline.hu, 2020. május 1.
70 milliárd forint tőkeigény egy hónap alatt a magyar virtuális startup-piactéren

zetapress.hu, 2020. május 5.

Pályázati projektzáró

gondola.hu, 2020. május 5.
A Magyar Innovációs Szövetség díjai országos hajtóerőt jelentenek

preshaztarsasag.wixsite.com, 2020. május 5.
Innovációs díjak

news.sk, 2020. május 5.
A Magyar Innovációs Szövetség díjai országos hajtóerőt jelentenek

techmonitor.hu, 2020. május 5.
Lezárult a 28. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

elektro-net.hu, 2020. május 5.
Befejeződött a 28. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat lebonyolítása

u-szeged.hu, 2020. május 5.
"Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma" fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen

transpack.hu, 2020. május 5.
Innovációs verseny a koronavírus elleni harcért

innoteka.hu, 2020. május 6.
Sajtóközlemény a 28. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat befejezéséről

innoportal.hu, 2020. május 7.
Befejeződött a 28. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Magyar Minőség, 2020. május, 43. oldal
Kiemelkedő hasznot hozó, világszínvonalú teljesítményeket ismertek el a magyar innovációs nagydíj pályázaton

hirtv.hu, 2020. május 8.
Elveszhetnek a magyar innovációk

hirado.hu, 2020. május 8.
Elveszhetnek a magyar innovációk

novekedes.hu, 2020. május 8.
Elveszhetnek a magyar innovációk

lokal.hu, 2020. május 8.
Elveszhetnek a magyar innovációk

kisalfold.hu, 2020. május 8.
Elveszhetnek a magyar innovációk

duol.hu, 2020. május 8.
Elveszhetnek a magyar innovációk

tozsdeforum.hu, 2020. május 8.
Tájékozótlanság miatt veszhetnek el az innovációk

origo.hu, 2020. május 8.
Ötödével nőtt a szabadalmi bejelentések száma a járvány hatására
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Sári Veronika,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.