XXX. évf. | 2020. március 10. | 5. szám


Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Nemzeti Tudománypolitikai Tanács

2020. március 5-én, az Országházban megtartotta első ülését a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács, Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter elnökletével. Az ülésen megvitatták a kutatási, fejlesztési és innovációs (kfi) támogatások hatásait elemző kormányjelentést. A dokumentum megállapítja, hogy a kfi-célú források nemzetgazdasági és vállalati szempontból is hatékonyabban hasznosulnak, mint a más területekre irányuló beruházások. Kedvező hatásai más támogatási típusoknál lassabban jelentkeznek, ugyanakkor tartósabban, hosszabb távon érvényesülnek.

A tanács Magyarország kutatási és innovációs stratégiáját, valamint az NKFI Alap pályázati portfólióját és programstratégiáját is alaposan megvitatta. Az ülés után kezdődik meg az előterjesztések véglegesítése és előkészítése a Kormány döntésére. A véglegesített stratégia az első félévben az Európai Bizottság elé kerülhet, hogy 2020 végéig elkészülhessen a hozzá kapcsolódó cselekvési terv, a monitoring és az értékelési rendszer is.

A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács első ülésén, a Tanács felkért tagjaiként, részt vett dr. Pakucs János, a MISZ tisztb. elnöke és Dr. Závodszky Péter, kutató professzor, a MISZ elnökségi tagja.

28. Magyar Innovációs Nagyíj bírálóbizottsági ülése

A 2019. évi Magyar Innovációs Nagyíjat az a Magyarországon bejegyzett vállalat, ill. társaság kapja, amely a 2019. évben a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg. A felhívásra beérkezett 46 pályázatot a 2020. március 3-i zsűriülésen a bírálóbizottság alaposan mérlegelte, és - Palkovics László innovációs és technológiai miniszter képviseletében Birkner Zoltán, az NKFIH elnökének vezetésével - kiválasztotta a legjobbnak ítélt pályázatokat.

A bírálóbizottság tagjai, az értékelési szempontok szerinti, előzetes pontozás és írásbeli értékeléseket követően, az ülésen hozták meg a döntésüket. Az értéklelés szempontjai között döntő volt az elért többleteredményt. Az innovációs nagyíjas társaság kiválasztása titkos szavazással történt.

Az ünnepélyes díjátadásra március 27-én kerül sor - a hagyományoknak megfelelően - az Országház Felsőházi Termében. Az ünnepségen előzetes regisztrációt követően meghívóval lehet részt venni.

A Magyar Innovációs Nagydíjon kívül az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők átadják:
 • a 2019. évi Ipari Innovációs Díjat,
 • a 2019. évi Informatikai Innovációs Díjat,
 • a 2019. évi Agrár Innovációs Díjat,
 • a 2019. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjat,
 • az "Alapkutatástól a piacig" 2019. évi Innovációs Díjat,
 • az SZTNH 2019. évi Innovációs Díját, valamint
 • a Valor Hungariae és Magyar Innovációs Szövetség Startup Innovációs Díját.

KKV-START

A mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával c. konstrukció a tervek szerint 2020. március második felében indul, 6 milliárd Ft keretösszeggel.
A felhívás megjelenése előtt - szakpolitikai jelentősége miatt - a tervezetet az NKFIH társadalmi egyeztetésre bocsátotta. Szövetségünk február 28-án megküldte szakmai véleményét a tervezetről a Hivatalnak.

Állásfoglalásunk teljes szövege idekattintva olvasható.

29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny: zsűri-diák találkozók

2020. február 26-án megkezdődött a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szakmai interjúinak második fordulója. A találkozókon a 62 továbbjutott pályázat készítője, összesen 95 pályázó vehet részt. A konzultáció célja, hogy a 27 fős zsűri tagjai betekintést nyerjenek a pályázatokba.

A kész pályamunkák beadási határideje 2020. április 1-je, míg a végső értékelésre április 22-én kerül majd sor. A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2020 májusában, egy kétnapos kiállítás keretében nyilvános bemutatásra kerülnek Budapesten, illetve szeptemberben is megtekinthetőek lesznek a Kutatók Éjszakáján.

INNTEK Nonprofit Kft. taggyűlése

2020. március 4-én tartotta taggyűlését tagintézményünk, az INNTEK Nonprofit Kft. Egerben. A taggyűlésen a többségi tulajdonost Dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke, Szövetségünket mint kisebbségi tulajdonost Dr. Siposs István, regionális igazgató képviselte.

Napirenden a közhasznúsági jelentés, valamint a társaság 2020. évi gazdálkodási terve szerepelt. Fülöp Gábor, ügyvezető igazgató vezette a taggyűlést, szóbeli kiegészítésében kiemelte, s ezt a Felügyelő Bizottság elnöke és a könyvvizsgáló is megerősítette, hogy az elmúlt esztendőt is pozitív mérleggel zárták, a cég működése továbbra is kiegyensúlyozott és stabil.

Az INNTEK Heves megye legnagyobb inkubátorháza, az Egri Ipari Parkban nemcsak hagyományos értelemben vett inkubációs tevékenységet végez, hanem részt vesz energiatakarékossági, energiahatékonysági projektekben is. Jelenleg három nagy projekt megvalósítása zajlik, egyik napelem telepítése az inkubátorház tetejére, a másik egy robotizációs program a felvidéki magyar iskolások számára, a harmadik pedig egy munkaerő piaci program, mely a felsőoktatásra készíti fel a fiatalokat.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Magyar siker a Tajvani Nemzetközi Tudományos Vásáron (TISF)

A Kínai Köztársaság (Tajvan) 2002-től hirdette meg a világ ifjú tudósainak versenyét, amelynek idei döntőjében harmadik díjat kapott Zsigó Miklós "Moly.net" című projektje. A tajvani szervezők a 250 hazai projekt mellett, minden évben 20 ország, 40 nívós projektjét várják.

Zsigó Miklós a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje volt, és az EU Fiatal Tudósok Versenyének tavalyi döntőjében különdíjat kapott. A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium idén érettségiző diákja a fejlesztést a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánkirobot Tehetséggondozó Körében végezte.Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Az SZTNH új szolgáltatása

Gulyás Tibor, az ITM innovációért felelős helyettes államtitkára, a SZTNH elnökével, Pomázi Gyulával tartott közös sajtótájékoztatón, Budapesten, febr. 18-án.
Magyarország az európai innovációs eredménytáblázat alapján a mérsékelt innovátorok közé tartozik a 23. helyével. Gulyás Tibor elmondta, a forrásbővítés, az intézményrendszer átalakítása, a szolgáltatási rendszer erősítése, az innovációs környezeti feltételek javítása támogatja a magyar vállalatokat, kutatókat, feltalálókat, a felsőoktatási intézményeket eredményesebb innovációs munkájukban.

Pomázi Gyula, rámutatott arra, hogy kiemelt főhatóságként erősítik a szellemi tulajdonhoz kötődő szemléletet, az innováció vezérelte fejlesztés végigvitelét.
A szakterületi témakutatás szolgáltatás indításával segítséget adnak annak eldöntéséhez, hogy az adott témát milyen irányban érdemes fejleszteni. Az SZTNH újabb szolgáltatását a beérkezett igények alapján indították az év elején, az eddigi visszajelzések kedvezőek. Az SZTNH legfeljebb négy hét alatt szerzi be a kért információkat a különböző nemzetközi adatbázisokból, amelyekből láthatóak lesznek majd az adott témában született kutatási eredmények.

Pomázi Gyula ismertette, hogy a hivatal online felületén lehet tájékozódni a lehetőségekről, innen letölthető az a megrendelő lap, amely alapján szerződést kötnek a munka elvégzésére 150 ezer forint nettó áron.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Paul Scharre: A terminátor eljövetele - Autonóm fegyverek és a jövő háborúi - Alexandra Kiadó, 2019.
Dr. Osman Péter ismertetése

Értő, alapos elemzés az emberiség egyik legfontosabb sorskérdéséről. Bárki állítja az ellenkezőjét, a technológiai fejlődés épp most kerekedik fölénk: ami megteremthető, megteremtjük - és nem tudjuk, mi lesz ebből, mivel állunk szemben. A gazdaságban 'csak' a munkahelyeket félthetjük tőle. Más területeken szinte mindent. Hogy mennyire? Erről szól Scharre e testes, nagyon alapos áttekintése. Ijesztően sokatmondó az eredeti címe: "Senki hadserege"
Scharre kompetenciájáról, a honlapjáról: "2008-2013 között az USA Védelmi Minisztere Irodájában vezető szerepet töltött be a személyzet nélküli, autonóm rendszerekre és a kialakulóban lévő fegyver-technológiákra vonatkozó politikák kidolgozásában. Szintúgy vezetője volt a Minisztérium politikáinak kidolgozásában a hírszerzésre, a megfigyelésre és a felderítésre, vonatkozóan. Ezt megelőzően speciális műveleti felderítő csapat vezetőjeként több időszakot is szolgált Irakban és Afganisztánban." (Kiemelések tőlem) A honlap hosszan sorolja a vezető médiumokat, ahol írásai és előadásai megjelentek. Kiemeli, hogy Master fokozata van politikai gazdaságtanból és közpolitikából, s hogy e könyvét Bill Gates 2018 öt legfontosabbja közé választotta (https://www.paulscharre.com/bio)
Innen szóljon önmagáért a könyv (idézetek onnan):
"A technológia révén óriási jelentőségű küszöbhöz érkeztünk az emberiség és a háborúk viszonyát illetően. A jövőben gépek hozhatnak meg életet és halált jelentő harci döntéseket. Világszerte hadseregek versengenek azon, hogy minél több robotot telepítsenek a tengerekbe, a szárazföldre és az égre - már most is több mint kilencven ország használ drónokat légtere ellenőrzésére. (Verseng? Valójában ez 'autonóm kényszer': az ilyen fegyverek olyan előnyt hoznak, amelyet kompenzálniuk és túlkompenzálniuk kell sajátokkal, semmiképp sem kockáztathatják a lemaradást. Innen a fegyverkezés önmagát viszi előre. - OP) Ezek a robotok egyre inkább autonómok, és sokuk fegyverekkel felszerelt. Egyelőre emberi irányítás alatt működnek, ám mi történik akkor, amikor egy Predator drónnak akkora autonómiája lesz, mint egy Google autónak? Milyen autoritást adjunk a gépek számára a végső döntés - élet vagy halál - meghozásához? (Az igazán kritikus kérdés ebben, hogy a mesterséges intelligencia alapvető jellemzője, hogy képes az önálló tanulásra, önmaga fejlesztésére - miként biztosítható, hogy ezzel nem szabadítja ki magát az emberek felügyelete alól? Ha az elsődleges valódi cél a hatékonyság - márpedig az! -, mindig lesz olyan fejlesztő, aki ezt fölébe helyezi a biztonsági fékeknek, s ha születik ilyen MI, a dolog természete folytán hasonlókat állítanak vele szembe. - OP)

Napjainkban [már] több mint harminc ország használ felügyelt defenzív autonóm fegyvereket azokra az esetekre, amikor a harci cselekmények túl gyorsak az emberi reakcióidő számára. Fegyverek, mint például az izraeli Harpy drón, már átlépték a teljes autonómia határát. A Harpy nagy kiterjedésű területen kutat ellenséges radarok után, majd ezek megtalálásakor emberi jóváhagyás nélkül semmisíti meg őket. A drónokat több országnak is eladták, és Kína az eredeti verzió visszafejtése révén elkészítette saját változatát. Izrael felfegyverzett szárazföldi robotokat használ a gázai határon való járőrözésre. Oroszország az Európa síkságain vívott háborúhoz építi robotok különböző variációit. (S e példák sora nyilvánvalóan roppant hiányos - OP)
A mesterséges intelligencia át fogja alakítani a hadviselést." (E jövő idő már az itt vázoltak szerint is jelenné vált, azt pedig a legmélyebb titok fedi, milyen MI-vezérelte szörnyetegek készülődhetnek a katonai laboratóriumok mélyén. - OP)
"Ez a könyv végigkalauzolja az olvasót a következő generációs robotfegyverek gyorsan fejlődő világán; elviszi az intelligens rakétákat építő fegyvervállalatokhoz és a rajfegyverek terén úttörő munkát végző kutatólaboratóriumokba. Bemutatom az irányelveket lefektető kormányzati tisztviselőket és a tiltásért küzdő aktivistákat. Könyvem végigtekinti a múltat - a kudarcokat, a katasztrófákat is -, és kitekint a jövőre, miközben a mesterséges intelligencia határait kitágító kutatókkal találkozom. Felderítem, milyen lehet egy autonóm fegyverekkel benépesített lehetséges jövő. Az automatizált részvénykereskedelem 'villám összeomlásokat' idézett elő a Wall Streeten - vajon az autonóm fegyverek 'villámháborút' okozhatnak?"

Rutger Bregman: Utópia realistáknak - Garantált alapjövedelem? 15 órás munkahét? -Cser Kiadó, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

Bregmant a The Guardian "az új eszmék holland csodagyerekének nevezi." Könyve erre igencsak rászolgál: elemzései alaposak, gondolatai merészek. Példa erre két alcíme: "Bruttó hazai mentális sávszélesség", "A tudásalapú munka automatizációja" és egy gondolatmenete arról, miért jobb kukás lenni, mint bankár.
A rangos szakmai mércét jelentő TED így mutatja be: "Európa egyik legkiemelkedőbb fiatal gondolkodója." Wikipedia: "E könyvét 32 nyelvre fordították le. A The Guardian az új eszmék holland csodagyerekének nevezi." (kiemelések tőlem)
A FOX News a szerepléséről a 2019-es davosi Világgazdasági Fórumon: "Bregman szenzációvá vált a közösségi médiában, miután heves szónoklatot tartott az ott összegyűlt elitnek. A magasabb adókat, nyitott határokat és rövidebb munkahetet javasló beszéde milliók képzeletét ragadta meg, akik online nézték."

E könyvében meghökkentő ellentéttel és sajátos világszemlélettel indít. "A világtörténelem 99%-a során, az emberiség 99%-a éhezett, rettegett, szegény, piszkos, beteg, buta és csúnya volt. Az elmúlt kétszáz év nyomán hirtelen több milliárd ember érezheti magát biztonságban, gazdagnak, jól tápláltnak, tisztának, egészségesnek, okosnak és olykor még gyönyörűnek is." (Idézetek innentől a könyvből) "Az átlag olasz tizenötször gazdagabb, mint 1880-ban volt." Talán a fogyasztói társadalom torz mércéje szerint. Robert F. Kennedytől idézi: "A bruttó nemzeti össztermék mindent megmér...kivéve azt, amiért valóban érdemes élni."
És "ma Nyugat-Európában munka nélkül is pénzhez juthatunk, több ember szenved az elhízástól, mint ahányan éheznek (a szegények olcsó étele hizlal, egészségesebbre pedig sokaknak nem telik! - OP), és ha a megfelelő útlevéllel rendelkezel, akkor a szociális védőháló megvéd minden nagyobb bajtól." (Ez egyre inkább csak a kicsiny és nagyon gazdag országokra igaz - OP)
Az anyagi jólét e csillogó szcenárióját azonban kijózanító megállapítással zárja: "Mindenhol a gazdagságot és a jólétet látjuk, de összességében mégis sötét az életünk."
A könyv célja: "Nem célom, hogy ezzel a könyvvel megjósoljam a jövőt. Arra vállalkozom, hogy felvillantsam a jövő lehetőségeit. A cél az, hogy szélesre tárjuk képzeletünk ablakait." S egy kulcsmondat e művéhez: "Az utópiák nem szolgálnak kész válaszokkal, sem tökéletes megoldásokkal. Amit kínálnak, azok a megfelelő kérdések."
Itt már a jelen csapdái következnek, amelyekből ki akar törni: "Egyértelmű, hogy nem szabadna feladnunk az álmodozást. Mégis, pontosan ezt tesszük. Az optimizmus és a pesszimizmus ma már nem több, mint a fogyasztói bizalom, vagy éppen annak hiánya." "A szavazók alig tudják megkülönböztetni a jobb és bal oldali pártokat, így nem is tudnának eszmei alapon választani, csak az alapján döntenek, hogy ki ígér több pénzt vagy kicsivel alacsonyabb adókat." (Vagy épp a média mesteri befolyása alatt - OP) "Minden sarkon csapdába csalnak: egyél, igyál, fogyassz, vegyél fel kölcsönt, vedd meg ezt, vedd meg azt... mindegy, csak hagyd, hogy rászedjenek. Szajkózhatjuk a szólásszabadságról szóló lózungokat, de közben az értékeink gyanúsan egybevágnak a nagy cégek főműsoridős reklámszlogenjeivel." "A kormányoknak nem maradt más dolga, mint a mindennapi élet foltozgatása. A jóléti állam közben a probléma gyökere helyett inkább a tünetek kezelésére fókuszál." Az uralkodó paradigma pedig ezt megszorításokkal vágja vissza. Eredmény: "Az Egyesült Államokban, ahol a világon a legdrágább az egészségügyi ellátás, a várható élettartam csökkenő tendenciát mutat." "Közben a piac és kereskedelem azt tesz velünk, amit csak akar." "Hát ebben a disztópiában élünk nap mint nap."
Vezess új utakra, utópia! "Amire szükségünk van, az több alternatív horizont, amelyek lángra lobbantják a képzelőerőnket. A többes szám nem véletlen: ugyanis épp az egymással ütköztetett utópiák jelentik a demokrácia lényegét."
"A valódi fejlődés olyasmivel kezdődik, amit a tudásgazdaság nem képes előállítani: meg kell fejtenünk, mi kell a jobb élethez. "A cél lebegjen a szemünk előtt, ne az eszköz, és válasszuk a jót, ne a hasznosat. A jövőre kell koncentrálnunk. Új alternatívákat kell keresnünk, és új közösségeket kell alakítanunk. Át kell lépnünk ezen a korlátok közé szorító korszellemen, és fel kell ismernünk a közös ideáljainkat."
A sokatmondó fejezetcímekből: • Miért jó, ha mindenkinek ingyen pénzt adunk • A szegénység vége • Új kor, új mérőszámok • A 15 órás munkahét • A Bőség Földjének kapuin túl • Az eszmék világmegváltó ereje.

Frances Mayes: Találkozunk a piazzán - Újabb felfedezőutak Olaszországban - Tericum Kiadó, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

"Olaszország: a véget nem érő meglepetés." Mayes nyitó mondata tökéletesen jellemzi e legújabb könyvét, s szintúgy az előzőeket. Emberek, tájak, hangulataik, sajátos vonásaik és életvitelük, ételeik-italaik ezerféle örömei - receptekkel meghintve - sorakoznak itt gazdagon tálalva, s hozzájuk a Mayes szavaiból áradó, különösen értékes tanulság: hogyan élvezzük ki valóban jól, minél alaposabban és tudatosabban az utazások, új helyek minden örömét. Ő igazán az életöröm felsőfokú szakértője. Korábbi műveinek is ez a vezérmotívuma, amióta harminc éve amerikai értelmiségiekként házat vettek és otthont építettek maguknak Toszkánában, majd elkezdték 'belakni' Olaszországot. Könyvek sorában osztja meg élményeit és receptjeit: élethez, beilleszkedéshez, felfedezésekhez, élvezetekhez, s persze a remek olasz étkekhez és italokhoz. Íme:
 • Szép Toszkána - Tericum 2004 (Hírlevél 2005/4.)
 • Mindennapok Toszkánában - Tericum 2011 (Hírlevél 2011/14.)
 • Napsütötte szakácskönyv, Tericum 2012 (Hírlevél 2013/1.)
 • Napsütötte Toszkána (avagy otthon Olaszországban) - Tericum 2018 (Hírlevél 2019/8.)
"Ezt a könyvet olvasni már önmagában is maga a szépséges vakáció" írta e kötetéről a New York Times könyvrovata. A Penguin Random House így ajánlja: "Frances elénk varázsolja a mellékutcák bűvöletét, a piacok zsongását, az ebéd és a vacsora közti időszak álomszerű csodáját, midőn a város megnyílik a benne kószálóknak és megmutatja a titkait, amelyekkel csak az találkozhat, aki meghitt viszonyban van a hellyel. A római Fórum, a pisai Ferde Torony, a velencei San Marco tér - Olaszországot idézik, ám az ilyen ikonikus helyek csak a felszínét jelentik mindannak, amit ez a varázslatos ország kínál. E könyvében Mayes úgy mutatja meg Itáliát, ahogyan csak a helybéliek ismerik. Férjével végig utaznak, esznek-isznak 13 régiót, Friulitól Szicíliáig. Ennek során felkutatják azokat a kulturális és történelmi ékköveket, amelyek nem találhatók a hagyományos útikönyvekben."
E remek kötetet találóan jellemzi a Tericum ismertetője is: "[Mayes] elhozza nekünk Itália legszebb hegyvidéki és tengerparti városainak hangulatát, konyháját, kultúráját. Csodálatos történetek formájában számol be élményeiről. Az írónő kitűnő megfigyelő és remek mesélő, így útikönyvét úgy olvashatjuk, mintha csak egy pohár bor és egy tányér kitűnő olasz pasta mellett hallgatnánk izgalmas történeteit. És ha megéheznénk, a könyvet szokás szerint számos olvasmányos recept tarkítja - némelyik könnyen elkészíthető, mások nagyobb kihívást jelentenek, de közös bennük, hogy Olaszország évezredes kulináris kultúrájában gyökereznek. Múlt és jelen, rusztikus és modern itt megfér egy tányéron, egy pohárban, egy asztalnál, egy utazásban."

Bárhol olvasunk bele a könyvbe, azonnal megragad, elvarázsol, elvisz egy világba, amelyre a legjobb szó, hogy emberséges és barátságos. s amelybe - ó, fájdalom! - még belekóstolni is csak alig-alig lehet a rövid turistautakon, amelyek az embernek, ha szerencsés, úgy-ahogy megadatnak.
"Olaszország megismeréséhez tíz élet is kevés lenne. Ott, a dombtetőn tornyosuló váron túl máris egy olajfákkal beültetett völgy húzódik, azon túl egy újabb városka.. (..) Puglia görögösen fehérre meszelt, tenger fölé nyúló sziklaszirtre épült falvai; Lazio partvidékének szirénéneke; zöld erdei túrák és forró csokoládé a Dolomitokban; délután az aranyszínű toszkán strandokon; a hangulatos torinói kávézók... (..) Vannak helyek, amelyek mesés ajándékokat adnak nekünk, ha készek vagyunk elfogadni őket."
Elfogadni: Mayes könyveiből az is kiviláglik, amit itt így összegez: "Olaszország nem adja könnyen magát." Nyitott szemmel és főként a megismerésre éhes, nyitott lélekkel kell járni útjait-helyeit, belopni magunkat a helybéliek bizalmába, hogy megismerhessük életüket, szokásaikat, ahogy ők élik meg a sajátos olasz élet helyi változatait - már ami még megmaradt belőle. "Valahányszor megérkezünk egy városba, Ed (a férj - OP) tervezgetni kezd. Hányszor ebédelünk itt? Hány vacsorát költhetünk ezen a fantasztikus helyen? (Ami így nem étkezés, hanem kirándulások a helyi gasztronómia különféle örömeibe - OP) És a piacok! Minden város megőrizte a hetipiac hagyományát."
"A könyvben szerepelnek receptek is a kedvenc éttermeinkből. A séfek nagylelkűen és örömmel osztották meg velünk a tudásukat. Remélem, az olvasó élvezettel fogja kipróbálni ezeket a recepteket, amelyeket a séfek konyhájuk bemutatására választottak."

SAJTÓSZEMLE

kamaraonline.hu, 2020.02.24.
Innovációsmenedzser-képzés indul két egyetemen

hirek.prim.hu, 2020.02.24.
Lezárult a 28. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat nevezése

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020.02.26.
Szeptemberben startol a Hungarian Startup University Program

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020.02.26.
A Pannon Egyetemen is megalakult a Területi Innovációs Platform

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020.02.26.
Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye

businessonline.prim.hu, 2020.02.26.
Lezárult a 28. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat nevezése

profitline.hu, 2020.02.26.
Nemzetközi innovációs audit segíti a kkv-k fejlesztéseit

kkvmagazin.com, 2020.02.27.
NEMZETKÖZI INNOVÁCIÓS AUDIT SEGÍTI A KKV-K FEJLESZTÉSEIT

agrotrend.hu, 2020.02.29.
Konferenciát rendeznek az Agrár-és Élelmiszergazdasági Innovációk Nemzetközi Finanszírozásáról

tehetseg.hu, 2020.03.02.
A Pro Progressio Alapítvány elismeri a természettudományos tárgyakat oktató pedagógusokat

hirek.prim.hu, 2020.03.02.
Az Orange és a SES új korszakot nyit a műholdas kapcsolatok innovációjában

agrotrend.hu, 2020.03.02.
A BASF új, koncentráltabb megközelítéssel 25%-kal növeli mezőgazdasági innovációit

gondola.hu, 2020.03.03.
Kiemelkedő innovációs teljesítmények születtek a 2019. évben

news.sk, 2020.03.03.
Kiemelkedő innovációs teljesítmények születtek a 2019. évben

origo.hu, 2020.03.03.
Erősíteni kell az innovációt az egészségügyi kutatás-fejlesztésben

magyarmezogazdasag.hu, 2020.03.03.
A BASF új, koncentráltabb megközelítéssel 25%-kal növeli mezőgazdasági innovációit

demokrata.hu, 2020.03.03.
ERŐSÍTENDŐ AZ INNOVÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

magyarnemzet.hu, 2020.03.03.
Palkovics László: Az egészségügyi kutatás-fejlesztésben erősítendő az innováció

agrarszektor.hu, 2020.03.03.
Gyuricza Csaba: az innováció nem lehetőség, hanem kényszer

hirek.prim.hu, 2020.03.03.
120 hardver ötlet érkezett a Startup Campus Tungsram programra

innoportal.hu, 2020.03.04.
Kiemelkedő innovációs teljesítmények születtek tavaly

medicalonline.hu, 2020.03.04.
Erősítik az innovációt az egészségügyi kutatás-fejlesztésben

mandiner.hu, 2020.03.04.
György László: A patrióta és pragmatikus gazdaságpolitika eredményekre vezetett
"...A vállalkozói k+f+i állami támogatások az unióban a legmagasabb szintet érték el..."

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020.03.04.
Kutatási adatok kezelése - meetup sorozat a HRDA és a HUNOR szervezésében

hirtv.hu, 2020.03.05.
Palkovics László: megtartotta első ülését a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács

webradio.hu, 2020.03.05.
Palkovics László: megtartotta első ülését a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács

vg.hu, 2020.03.05.
Megtartotta első ülését a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács

demokrata.hu, 2020.03.05.
INNOVÁCIÓS KURZUSOKKAL A TEHETSÉGEKÉRT

profitline.hu, 2020.03.05.
15 millió forint kezdőbefektetés egyetemista startup ötleteknek

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020.03.05.
Palkovics László: megtartotta első ülését a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács

mandiner.hu, 2020.03.05.
Világszinten már csak 12 ország előzi Magyarországot gyártási hozzáadott értékben

forbes.hu, 2020.03.06.
Öt megcáfolt mítosz az innovációról - gondolatébresztő a stockholmi Women in Tech konferenciáról, hogy te is még ma elkezdhesd a változást

magyarhirlap.hu, 2020.03.06.
Induló vállalkozásoknak segít a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács

magro.hu, 2020.03.06.
A NAIK főigazgatója szerint nem lehetőség, hanem kényszer az innováció

mandiner.hu, 2020.03.06.
A világhírű MIT egyetem kutatási központot nyit Magyarországon

veol.hu, 2020.03.09.
Új szénhidrogénipari innováció a Pannon Egyetemen
Szerkesztő: Dr. Antos László
Munkatárs: Doszpoth Hanna, Sári Veronika
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.