XXX. évf. | 2020. február 25. | 4. szám


Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagunkat!


Várható esemény
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

28. Magyar Innovációs Nagydíj

A 2020. február 12-i határidőig 46 jelentkezés érkezett a 28. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatra.
A zsűriülésre 2020. március 3-án kerül sor. A bírálóbizottság elnöke Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter. Minden jelentkezést két-három zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányoz, és a következő szempontok szerint értékel:
 • 2019-ben elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel és más műszaki, gazdasági előnyök,
 • eredetiség, újszerűség,
 • társadalmi hasznosság.

Ezt követően a zsűri, a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve, a referáló zsűritagok javaslata alapján többségi döntéssel kiválasztja az adott évben innovációs eredményt elért jelentkezőket, továbbá javaslatot tesznek azokra, melyeket a legsikeresebbnek tartanak. A legjobb innovációkat a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolja a fent említett három értékelési szempont szerint.

Az ünnepélyes díjátadásra március 27-én kerül sor az Országház Felsőházi Termében. A Nagydíjon kívül további innovációs díjakat adnak át az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők.
Az ünnepségen, előzetes regisztrációt követően, meghívóval lehet részt venni.

Nemzeti Tudománypolitikai Tanács

A febr. 18-i Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a miniszterelnök kinevezte a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács (NTT) tagjait, hároméves időtartamra, 2020. febr. 5- hatállyal.
A tagok a következő személyek:
 • Günther Hermann Oettinger, az Európai Bizottság volt biztosa - társelnök
 • Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
 • Jakab Roland, Ericsson Magyarország Kft. regionális igazgatója, a MISZ FB tagja
 • Krausz Ferenc, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója
 • Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
 • Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója
 • Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke
 • Varga Mihály, pénzügyminiszter
 • Világi Oszkár, a MOL Nyrt. ügyvezető igazgatója
 • Závodszky Péter, ny. egyetemi tanár, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke.

Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése

Megjelent Magyarország Kormányának felhívás tervezete, a felsőoktatási intézmények, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) tagjaként működő kutatóhelyek számára, a kutatási infrastruktúra fejlesztése érdekében.
A felhívás feltételeinek megfelelő projektek 400 millió Ft - 4000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Szövetségünk február 21-én megküldte szakmai véleményét a tervezetről az Irányító Hatóságnak.
Állásfoglalásunk teljes szövege idekattintva olvasható.

Ipari Phd

Az ITM Tudásgazdasági és Kutatás-fejlesztési Főosztálya felkérte Szövetségünket, hogy tegyen javaslatokat az ipari PhD-képzést illetően. Javaslatainkat és egyéb észrevételeinket 2019. december 3-án, az Innovációs és Technológiai Minisztériumba megküldtük.

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége nevében Szabó Gábor, elnök febr. 18-án levélben kérte Gulyás Tibor, az ITM helyettes államtitkárának tájékoztatását arról, hogy a kooperatív PhD-képzés szabályrendszere mikorra fog elkészülni, ill. megjelenni.

Startup Tagozati ülés

A 2020-as év első Startup Tagozati ülését január 15-én tartották az SBGK Irodaházban. Az ülésen többek között felmerült, hogy legyenek úgynevezett 'lehetőség-felfedező' események, amelyek segítségével nagyvállalatok és egyetemek tudnak kapcsolatban kerülni, és közösen felfedni innovációs lehetőségeket.
Korányi László az ITM részéről jelezte, hogy megosztja majd a tagozat tagjaival a készülő egészségipari stratégiát. Hild Imre, a tagozat elnöke vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot az NKFIH-val az egyetemi innováció fejlesztésének témájában. Felmerült, hogy a tagozat legyen az AI Koalíció tagja, ennek érdekében felveszik a kapcsolatot a megfelelő kapcsolattartókkal.

Köszöntjük Új TagUNkat!

Tagsorszám: | 774
Név: | Sprinter Plusz Kft.
Cím: | 2131 Göd, Kodály Zoltán utca 37.
Vezető: | Radván Sándor, ügyvezető
Honlap: | www.energiaoldal.hu

Tevékenység:
A cég média cég, kiadványokat adnak ki és portálokat működtetnek, üzemeltetnek.

VÁRHATÓ ESEMÉNY

100 éves a magyar haditechnikai kutatás-fejlesztés

Az MH Modernizációs Intézet, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum jubileumi konferenciát rendez a hazai haditechnikai kutatás-fejlesztés megindulásának 100. évfordulója alkalmából.

Az eseményt március 2-án tartják, reggel 9:00 órától a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében (Budapest, I. kerület, Kapisztrán tér 2-4.)

A részletes program és további információk ezen a linken érhetők el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSok

Richter Témapályázat 2020

Tagvállalatunk, a Richter Gedeon Nyrt. idén is pályázatot indít a Richterben folyó kutatási tevékenységhez kapcsolható gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációk felkarolása, és a kutatási eredmények gyakorlati megvalósításának elősegítése céljából.

A pályázat kétfordulós, az első fordulóra, csak egy rövid (max. 3 oldal terjedelmű) témajavaslatot várnak, egy már futó, kezdeti eredményeket felmutatni tudó projektről. Az első fordulóban benyújtott pályaművek közül kerül kiválasztásra az a maximum 15 téma javaslat, melynek részletes kidolgozására a pályázókkal megbízási szerződést kötnek. A részletes megvalósítási tervek értékelése után születik döntés a maximum 4 db támogatandó pályázatról.

Az előpályázat beadási határideje 2020. március 18., szerda.

A pályázati kiírás teljes anyagát a honlapjukon lehet olvasni.

PowerUp! Challenge

EIT InnoEnergy befektetési céllal a kelet-közép-európai úttörők következő generációját kutatja a PowerUp! Challenge keretében. A PowerUp! Challenge pályázat nyitva áll minden közép- és kelet-európai energetikai vállalkozás számára, függetlenül attól, hogy az a fejlődése mely szakaszánál tart. A szervezők az energia, a mobilitás, a tiszta energia, energiahatékonyság, energiatárolás, körforgásos gazdaság, smart technológiák és az okos városok témákban keresik az újító elképzeléseket.

A megmérettetést sikerrel teljesítő vállalkozások számára megnyílik az út a befektetők, a több millió eurós források megszerzése előtt. A legígéretesebb jelentkezők ugyanis bekerülnek az InnoEnergy hálózatába, amelynek köszönhetően többek között a termékek továbbfejlesztéséhez, kísérleti projektek indításához, értékesítési stratégiák kialakításához, nemzetközi piaci bevezetéshez és bővítéshez kaphatnak támogatásokat.

Jelentkezési határidő: 2020. március 5.

További információk a verseny honlapján.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Russell A. Poldrack Az új gondolatolvasók - Mit árul el gondolatainkról az agyi képalkotás (és mi az, amit nem)? - Pallas Athéné Könyvkiadó, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

"Sok van, ami csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb" Szophoklész majd 4500 éve írta e sorokat, s azóta civilizációk sora, szellemi teljesítmények mérhetetlen gazdagsága igazolja szavait. S mindez egy fejenként kb 1500 grammos sejttömeg működésén alapszik - ez az agyunk.
A Pallas Athéné ajánlójából: "Az agy működésének megértése kétségkívül napjaink legnagyobb kihívást jelentő tudományos problémája. Az idegtudománnyal foglalkozó szakemberek számára e kérdés megválaszolása hosszú ideje fontos célt képez, jelen kötet pedig annak izgalmas történetét mutatja be, hogyan vált képessé a tudomány az emberi agy minden eddiginél részletesebb megfigyelésére." (kiemelések tőlem.)
Gondoljunk bele: a jelenlegi állás szerint agyunk kb 86 milliárd neuronból áll és azok tízszer annyi gliasejttel működnek együtt. A neuronok közötti kapcsolatok száma nagyságrendekkel nagyobb a neuronokénál. Vizsgálni pedig ezt a felfoghatatlanul bonyolult és tömör rendszert ugyan egyre alaposabban, ám még mindig csak nagyon felületesen tudjuk, ami roppant megnehezíti a megismerését.
Gondolatolvasás: e könyvnek is roppant izgalmas témája, és sokfajta - jó-, vagy rossz szándékú - törekvés Szent Grálja. Lábjegyzetként: meglehetősen valószínű, hogy amíg nem tudjuk részletesen regisztrálni és elemezni a jelforgalmat az agy belső rendszerében, addig a gondolatok tartalmát részletesen feltáró gondolatolvasásra sem leszünk - szerencsére! - képesek. Poldrack itt részletesen bemutatja, milyen kutatások folynak és milyen eredmények születtek már tudatos folyamataink és gondolkodásunk megfigyelésére és dekódolására.
"Az agy működésével kapcsolatban rendelkezésre álló jelenlegi tudásunk zömmel más fajok megfigyeléséből származik, kezdve a férgektől és muslicáktól a különböző emlősökig bezárólag, mint például egerek, patkányok és majmok. Bár ezek a kutatások számos tanulsággal szolgáltak számunkra, legtöbben mégis arra lennénk igazán kíváncsiak, hogy miként működik az emberi agy, amelynek számos aspektusa egyszerűen nem tanulmányozható nem emberi fajok megfigyelésével; ha azt akarjuk megérteni, hogy miként gondolkodik az ember, akkor embereket kell tanulmányoznunk." (Idézetek innentől a könyvből)
"Ez a könyv azt mutatja be, hogy egy sor új technológia segítségével hogyan váltunk képessé az emberi agy minden eddiginél részletesebb megfigyelésére. Ezek az eszközök agyi képalkotó eljárásokként lettek ismertek, mivel lehetővé teszik, hogy felvételeket készítsünk az emberi agyról, ami révén kideríthetjük, hogy miből épül fel, és hogy miképpen működik. (...) Legfőképp az MRI-t helyezem majd a középpontba, mivel biztonságos és rugalmas természetének köszönhetően ez vált a legelterjedtebb agyi képalkotó eszközzé. Ez a hihetetlenül sokoldalú eszköz lehetővé tette, hogy az idegtudomány kutatói biztonságos körülmények között tanulmányozhassák az emberi agyat működés közben, amely segít az agyunk által végzett számos pszichés funkció megértésében."
Erről szól: "A könyv első részének középpontjában az az út áll, amelyet az agyi képalkotás mint az agy és az elme vizsgálatának eszköze napjainkig bejárt." Poldrack bemutatja a vizsgálati eszközök és módszerek fejlesztésének útját (PET, MRI, fMRI), s hogy miként vált az fMRI újonnan felfedezett technológiából az emberekkel foglalkozó idegtudomány leghatékonyabb eszközévé. "Az 5. fejezetben azt vizsgáljuk, hogy az fMRI miként képes megmutatni az agy tapasztalatok hatására bekövetkező változásait, illetve, hogy az idő múlása milyen változásokat idéz elő az emberi agyban."
"A könyv második része azt járja körül, hogy az fMRI milyen hatást gyakorolt a világra laboratóriumok falain kívül." Csak 'címszavakban' • Törekvések az agyi képalkotás bírósági eljárásokban való felhasználhatóvá tételére, az fMRI hazugságvizsgálatra való alkalmazásának kísérlete, s hogy mindez miért problematikus.
• Az idegtudomány és az emberi döntéshozatal megértése közötti kapcsolat kutatása, különös tekintettel annak felhasználására a hatékonyabb értékesítés érdekében - ami "a fogyasztókkal foglalkozó idegtudomány újonnan kialakuló területére vezet bennünket."
• Hogyan segít ez jobban megérteni a mentális betegségeket, s milyen etikai és társadalmi kérdéseket vet fel a mentális betegségeknek és a függőségeknek az »agy betegségeiként« történő kezelése.
• Az fMRI jövője, a módszerek fejlesztése.

Jim Collins - Morten T. Hansen: Tudatosan kiváló - Tartós üzleti siker kiszámíthatatlan környezetben - HVG Könyvek, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

A bizonytalan környezet veszedelmeket rejt, ám lehetőségeket is, ha képesek vagyunk azt számottevően jobban megnyergelni, kiaknázni, mint mások. A kulcskérdés ennek mikéntje - erről szól ez a könyv.
"A jövőt nem jósolhatjuk meg, de megteremthetjük. A feladat adva van: tudnunk kell, hogyan irányítsuk a sorsunkat, bárhogy alakul is az élet." (A könyvből)
Collins honlapján a Fogalmak mottója: "A jó a kiváló ellensége". Róla a Wikipedia.org szócikkéből: "Kutatói és oktatói pályafutását a Stanford Egyetem Üzleti Iskolájában kezdte, ahol 1992-ben megkapta a Distinguished Teaching Award kitüntetést. 1995-ben menedzsment laboratóriumot alapított, kutatásokat és vezetői oktatást szolgáltat vállalati és társadalmi szektoroknak. - Utóbbiak közt szerepel a Johns Hopkins School of Medicine, az USA Tengerészgyalogság, és az Amerikai Leánycserkészek (1,8 millió leány és 800 ezer felnőtt tag) - Felsővezetőként dolgozott a CNN International-nál."
Morten T. Hansen A Berkeley Egyetem honlapjáról: "Az Egyetem menedzsment professzora. Előzőleg a Harvard Business School és a francia INSEAD professzoraként dolgozott. 2013-ban és 2015-ben a Thinkers50 az 50 legbefolyásosabb menedzsment gondolkodó közé választotta."
A Goodreads e könyvről: "Tíz évvel a Jóból kiváló sikere után Collins azt vizsgálja, egyes cégek miként boldogulnak a bizonytalanság, sőt a káosz közepette, míg mások erre nem képesek. E könyvben Morten T. Hansennel számba veszi az elveket, hogyan építhető igazán kiváló cég az előre nem látható, zavaros, gyorsan mozgó időkben. Könyvük megkülönböztető jegye, hogy az instabil környezetnek arra a típusára összpontosít, amellyel ma a vezetőknek meg kell küzdeniük. A könyv klasszikus Collins: ellentmondó, adatokra támaszkodik és lelkesítő. Az új felfedezés: A meggyőződés, hogy e 'felgyorsult világban' a vezetés mindig gyors cselekvést és gyors akciót kíván, igen jó út a teljes bukáshoz." (Kiemelések tőlem)
Innentől a szerzők szavai: "Szembeötlő, hogy néhány vállalati vezető rendkívül jól tájékozódik a jelenlegi világban. Nem csupán reagálnak a felvetődő kérdésekre, hanem létre is hoznak valamit. Nemcsak túlélnek, hanem győzedelmeskednek is. Nem elégednek meg a sikerrel, gyarapodnak is. Nagy, életképes vállalatokat építenek fel. Nem gondoljuk, hogy a káosz, a bizonytalanság, az instabilitás jó dolog: a vállalatok, a vezetők, a különböző szervezetek és társadalmak nem gyarapodhatnak a káosz következtében - de gyarapodhatnak a káosz közepette.
Hogy megtudjuk, hogyan lehetséges a gyarapodás a bizonytalanság közepette, olyan vállalatokat kerestünk, amelyek kiszolgáltatott helyzetben indultak, majd figyelemre méltó teljesítményükkel nagyvállalattá fejlődtek, méghozzá olyan instabil környezetben, amelyet általuk irányíthatatlan, jelentős, gyorsan ható, bizonytalanságot keltő, potenciálisan káros erők jellemeznek. Következő lépésként összehasonlítottuk ezeket a vállalatokat egy olyan cégekből álló kontrollcsoporttal, amelynek tagjai nem növekedtek naggyá ugyanolyan rendkívüli körülmények között. A győztesek és a futottak még kategória összevetésével tártuk fel azokat a megkülönböztető tényezőket, amelyek lehetővé teszik, hogy néhányan a bizonytalanság közepette is gyarapodjanak."
És nagyon győzteseket vizsgáltak: "A kutatásban részt vevő, kiemelkedően teljesítő vállalatokat »Tízszeresnek « neveztük el, mivel nem csupán túlélők vagy sikeresek voltak, hanem valóban gyarapodtak. Mindegyik Tízszeresre jellemző, hogy legalább 10-szeresen megdöntötte az iparágra vonatkozó részvényindexet."
A könyv tartalmáról: "A bevezető fejezetben felvázoljuk a kutatási útvonalat, és ízelítőt adunk az út során szerzett meglepő tapasztalatainkból. A 2. fejezetben kifejtjük, mit tudtunk meg a személyiségekről, akik ezeket a vállalatokat vezetik. A 3.- 6. fejezetekben azzal foglalkozunk, miben különböznek a bemutatott vezetők irányítási és vállalatfejlesztési módszerei kevésbé sikeres társaikétól. A 7.-ben elérkezünk a számunkra különösen érdekes részhez: a szerencse tanulmányozásához. Meghatározzuk a szerencse fogalmát, számszerűsítjük a szerencsét, és megállapítjuk, hogy a Tízszeresek szerencsésebbek voltak-e (vagy sem), valamint feltárjuk, hogyan viszonyulnak másképpen a szerencséhez. A kutatás háttere c. függelékben részletesebb leírás olvasható a kutatási módszerekről."

Desmond Morris: Szürrealisták - Joshua Könyvek, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

A szürrealizmusra bizonyára joggal mondható, hogy a művészetek legvadabb innovációja, s itt egyaránt hangsúlyos a "művészet" és a "vad". Művészet, mert az önkifejezés, a mondandó valódi törekvése hajtotta, az ihlet, ha dühös és borzas is, s nem csak az ötlet. "Szürrealizmus: a tárgyi valóság feletti tartalmak megragadását, a létezés rejtélyének megközelítését feladatául vállaló irányzat. A képzelet, az álmok, a látomások és az ösztönök felszabadítására törekszik, elsősorban a képek és a szabad képzettársítások révén." (enciklopedia.fazekas.hu, kiemelések tőlem)
Morris bevezetőjéből: "A szürrealizmus eredetileg nem képzőművészeti mozgalom volt, hanem filozófiai elgondolás. Voltaképpen életformát jelentett: lázadást a fennálló rend ellen, ami az első világháború szörnyűségeit idézte az emberiségre. A szürrealista filozófia alapszabálya: dolgozz a tudattalanból, ne elemezz, ne tervezz, ne használd a józan észt, és ne törekedj se az egyensúlyra, se a szépségre! Engedd, hogy tudattalanod mélyéből feláradjanak a legsötétebb, legesztelenebb gondolatok, és benépesítsék a vásznaidat! Hagyd és szemléld, hogy a képek maguk fessék meg magukat. Ekképpen - így az elmélet - a szürrealista alkotások érvényesebbek lesznek bármelyik ódivatú irányzat műveinél. Az elme legmélyebb szándékaiból táplálkozó szürrealista művek közvetlenül és mindennél erőteljesebben szólítják meg a szemlélőt, mert e szakadékok mélységeiben ott rejtőznek mindannyiunk közös reményei, félelmei, gyűlölete, szeretete és vágyakozásai."
Erről szól: "Ez a könyv amolyan személyes kép a szürrealistákról, és elsősorban nem a műveikről, hanem az életükről. Érdeklődésemet a képzőművészekre irányítottam, és harminckettőt választottam ki a számomra legérdekesebbek közül. Mindannyiukat egy kurta életrajzzal mutatom be, és igyekszem körülrajzolni a személyiségüket is. A 32 fejezetet kiegészítettem az egyes alkotókról készült portré-felvételekkel és egy-egy jellemző művük reprodukciójával." (A könyvből.)
Az Encyclopaedia Britannica a vezető brit szürrealisták között említi Morrist.
A Joshua könyvek ajánlójából: "Morris az egyik utolsó, még köztünk élő szürrealista alkotó. Több mint 2500 szürrealista festményt készített; alkotásairól nyolc könyv jelent meg. Személyes ismeretség közelségéből beszél a szürrealista alkotók élettörténetéről, gondolkodásáról, indulatairól és gyakran igen színes szerelmi életéről. Lebilincselő hitelességgel mutatja be a szürrealista filozófia világszemléletét, és beszél az egyes alkotók műveiről és életéről. A művek elemzése helyett az emberre; az alkotók különös és érdekes, hol vonzó, hol taszító személyiségére összpontosítja figyelmét - erős vagy esendő, megszállott vagy közönyös, magányt kereső vagy nagy társaságban sziporkázó, merész különcségekben tobzódó, vagy visszavonult, csendes figurákként mutatja be művésztársait."
Zoológusként is hatalmas életművet alkotott. A Wikipedia.org terjedelmes szócikkéből: "1962-ben a Granada TV és a Zoological Society of London film-egységének vezetője lett. Munkája része volt az állatok viselkedését bemutató film- és televízió programok készítése. A Granada heti Zoo Time programja írójaként és házigazdájaként 500 adást készített; a BBC2 Élet az állatok világában show-jához száz epizódot. 1957-ben a londoni Institute of Contemporary Arts-ban kiállítást szervezett közönséges csimpánzok festményeinek és rajzainak bemutatására; 1958-ban társszervezője a londoni Royal Festival Hall-ban a gyermekek, felnőttek és emberszabású majmok által alkotott képeket összehasonlító kiállításnak."
A Joshua kiemeli: "Tudósként számos könyvet írt; A csupasz majom című műve több mint tizenkétmillió eladott példánnyal minden idők száz legnagyobb könyvsikere között foglal helyet." A Wikipedia hosszan sorolja könyveit, köztük meglepő címekkel: A művészet biológiája, A futball törzs, Emberfigyelés zsebkönyve, A boldogság természete.
Folytatva Morris bevezetőjéből: "A művészek más-más módon valósították meg és ültették át a gyakorlatba ezeket az elveket, amit jól mutat a szürrealista stílusok káprázatos sokfélesége is. (...) Óriási különbség volt az egyes művészek életmódja, életstílusa között is. (Másutt találhatók utalások, hogy művészek azzal 'tagadtak ki' másokat az irányzatból, hogy nem annak megfelelően élnek. - OP) Voltak, akik mindenestül elutasították a szürrealista filozófiát, de amikor festeni kezdtek, nem tudták visszafogni szürrealista gondolkodásukat és képzeletüket."

SAJTÓSZEMLE

Innotéka, 2020. február
Újrafogalmazta céljait az Akadémia

Innotéka, 2020. február
Kilencen kaptak Gábor Dénes-díjat

Innotéka, 2020. február
Agrárinnováció - szükség és fogadókészség

napi.hu, 2020. február 10.
Rákapcsolhat a magyar agrárium

hirtv.hu, 2020. február 10.
Rákossy Balázs: feltételes visszatérítendő támogatásokról döntöttek
"...;Első alkalommal 6 mikro-, kis- és középvállalkozás nyert el összesen 230 millió forint értékű kormányzati fejlesztési forrást a "Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása" című felhívás keretében...;"

magyarnemzet.hu, 2020. február 10.
Rákossy Balázs: Feltételes visszatérítendő támogatásokról döntöttek

kozszolgalat.hu, 2020. február 10.
Rákossy Balázs: feltételes visszatérítendő támogatásokról döntöttek

propeller.hu, 2020. február 10.
Feltételes visszatérítendő támogatásokról döntöttek a Pénzügyminisztériumban

portfolio.hu, 2020. február 12.
Új EU-pályázat indul kutatási infrastruktúra fejlesztésére

kalohirek.hu, 2020. február 12.
Teltházas, professzionális Agrárközösség-NAIK Roadshow a Kék Duna Vendéglőben - Gazdaságmodernizáció lépésről-lépésre az alapoktól

agroinform.hu, 2020. február 12.
A nyugat-európai gazdák sokkal rosszabb termőterületen érnek el nagyobb hozamokat

agrarszektor.hu, 2020. február 12.
Kiderült: ezért versenyképesebbek a nyugat-európai gazdaságok a magyarnál

newtechnology.hu, 2020. február 12.
A Szent István Egyetemen is megalakult a Területi Innovációs Platform

magyarnemzet.hu, 2020. február 12.
A Szent István Egyetemen is megalakult a Területi Innovációs Platform

autopro.hu, 2020. február 12.
Ha jó az ötlet, húszmillióval dob meg az új startupkeltető összefogás

agroinform.hu, 2020. február 13.
A Szent István Egyetemen is megalakult a Területi Innovációs Platform

portfolio.hu, 2020. február 13.
Nem engedik elveszni az értékes innovatív ötleteket

magyarnemzet.hu, 2020. február 13.
György László: Az innovációs tárca a versenyképességi fordulat megvalósításán dolgozik

agrotrend.hu, 2020. február 15.
A Szent István Egyetemen is megalakult a Területi Innovációs Platform

tozsdeforum.hu, 2020. február 15.
Innovációs platform az egyetemen - az meg mi?

privatbankar.hu, 2020. február 16.
Segítő kéz a kkv-knak: új időszámítás kezdődött

magyarhirlap.hu, 2020. február 17.
Új befektetőket csalogathat az országba az iparűzési adó átalakítása
"...;A Nemzeti Versenyképességi Tanács a hónap elején javaslatot tett a kormánynak a helyi iparűzési adó megváltoztatására. Ennek értelmében módosulnának az értékcsökkenés és a kutatás-fejlesztés leírhatóságának szabályai...˝

origo.hu, 2020. február 17.
Új befektetők jöhetnek az országba az iparűzési adó átalakítása miatt

mandiner.hu, 2020. február 17.
Palkovics: Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye

portfolio.hu, 2020. február 17.
Jönnek az egyetemi startupok Magyarországon

vg.hu, 2020. február 17.
Egyetemi startupokra számít az ITM

magyarhirlap.hu, 2020. február 17.
Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye

magyarnemzet.hu, 2020. február 17.
Palkovics László: Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye

hirado.hu, 2020. február 17.
Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye

hirtv.hu, 2020. február 17.
Palkovics: Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye

uzletem.hu, 2020. február 17.
Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye

kamaraonline.hu, 2020. február 18.
Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye

profitline.hu, 2020. február 18.
Ezért fontosak az egyetemi startupok Magyarországon

lokal.hu, 2020. február 18.
Az elmúlt hónapok döntései azt segítik, hogy Magyarország erős innovátor országgá váljon

hvg.hu, 2020. február 18.
Magyar kutatók, orvosok ezrei veszítik el fontos ingyenes tudományos hozzáférésüket

mmonline.hu, 2020. február 18.
Elérkezett a PowerUp! hajrája

portfolio.hu, 2020. február 19.
A volt német EU-biztost is kinevezte Orbán Viktor egy magyar testület élére

magyarnarancs.hu, 2020. február 19.
Orbánék brüsszeli barátja lesz a Tudománypolitikai Tanács társelnöke

index.hu, 2020. február 19.
Megvannak a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjai, nincs meglepetés

hvg.hu, 2020. február 19.
Korábbi német EU-s biztost nevezett ki Orbán a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnökének

mandiner.hu, 2020. február 19.
Oettinger lett a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnöke

nepszava.hu, 2020. február 19.
És tényleg Günther Oettingert nevezte ki a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács élére Orbán

magyarnemzet.hu, 2020. február 19.
Összeállt a tudománypolitikai tanács

atv.hu, 2020. február 19.
Egy volt brüsszeli uniós biztost nevezett ki Orbán Viktor a Tudománypolitikai Tanács társelnökévé

444.hu, 2020. február 19.
Tényleg Günther Oettinger korábbi EU-biztos lett a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnöke

kamaraonline.hu, 2020. február 19.
Innovációs háttérkutatással segít az SZTNH

napidoktor.hu, 2020. február 19.
Új egészségipari innovációk születhetnek

magyarnemzet.hu, 2020. február 20.
Államtitkár: A Pécsi Tudományegyetem számos innovációt indított el

thepost.hu, 2020. február 21.
Korábbi német EU-s biztost nevezett ki Orbán a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnökének

magyarnemzet.hu, 2020. február 21.
Innovációsmenedzser-képzés indul a Corvinuson és a Pannon Egyetemen

profitline.hu, 2020. február 22.
Innovációsmenedzser-képzés indul a Corvinuson és a Pannon Egyetemen

magyarhirlap.hu, 2020. február 22.
Tizenöt kutatóközpontot vizsgált a számvevőszék

innoportal.hu, 2020. február 22.
Innovációs platformot hoztak létre a Pannon Egyetemen

szakmaportal.hu, 2020. február 23.
Innovációsmenedzser-képzés indul a Corvinuson és a Pannon Egyetemen

magyarnemzet.hu, 2020. február 23.
Lezárult a 28. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat nevezése

mernokkocsma.hu, 2020. február 23.
Lezárult a 28. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat nevezése

techmonitor.hu, 2020. február 23.
Lezárult a 28. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat nevezése

weborvos.hu, 2020. február 23.
Lezárult a 28. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat nevezése

autopro.hu, 2020. február 24.
Két hazai egyetem is innovációsmenedzser-képzést indít

webradio.hu, 2020. február 24.
Lezárult a 28. Magyar innovációs nagydíj pályázat nevezése

hir.ma, 2020. február 24.
Lezárult a 28. Magyar innovációs nagydíj pályázat nevezése

innoteka.hu, 2020. február 24.
Kiemelkedő innovációs teljesítmények születtek a 2019-ben.

businessonline.hu, 2020. február 24.
Lezárult a 28. Magyar innovációs nagydíj pályázat nevezése
Szerkesztő: Dr. Antos László
Munkatárs: Doszpoth Hanna, Sári Veronika
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.