XXX. évf. | 2020. február 11. | 3. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala


Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MISZ elnökségi ülés

2020. február 6-án, a MISZ elnöksége ülést tartott szövetségünk budapesti székhelyén, a következő napirenddel:
 1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
 2. 2019. évi tevékenységről szóló beszámoló
 3. Beszámoló a szövetségi képviseletekről
 4. 2019. évi közgyűlés programja
1.
Szabó Gábor, elnök kiegészítésében elmondta, hogy régebben adtunk támogató levelet ahhoz, hogy legyen könnyítés a közbeszerzésekkel kapcsolatban. A novemberi utolsó ülések egyikén a Parlamentben el is fogadták Palkovics miniszter úrék azon javaslatát, hogy magyar források esetén az előzetes ellenőrzés kerüljön ki a Miniszterelnökség feladatai közül. A törvénymódosítást a Parlament végeredményben már elfogadta, de nem lépett életbe, ugyanis később belekerült a szövegbe, hogy egy kormányrendeletben lehet szabályozni azt, hogy kik kerülnek ki az előzetes ellenőrzésből. Mivel ez a kormányrendelet nem született meg, ez azt jelenti, hogy január elsejétől nem történt változás. A Szegedi Tudományegyetemen ezres nagyságú utólagos ellenőrzéseknél soha nem volt lényeges észrevétel.

A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót az elnökség egyhangúlag jóváhagyta.

2.
Monszpart Zsolt, alelnök hozzászólásában arról beszélt, hogy decemberben meghívta a társadalmi szervezeteket Gulyás Tibor helyettes államtitkár az innovációs stratégia 28. verziójának a véleményezésére, melyen részt vettünk, írott anyagot is küldtünk, és azt az ígéretet kaptuk, hogy a Kormány jóváhagyja márciusban a stratégiát. Javasolta, hogy tartsuk napirenden, hogy erre számítunk, reménykedve benne, hogy az akcióterv lényegi intézkedéseket hoz.

Pakucs János, tiszteletbeli elnök azt válaszolta, hogy febr. 6-án kapott Gulyás Tibortól egy levelet, melyben tételesen felsorolja, hogy az észrevételeink 90%-át tudomásul vették, bedolgozták. A Tudománypolitikai Bizottság előreláthatóan március 5-én tárgyalja, és várhatóan március második felében a Kormány elé kerül ez az innovációs stratégia.

Balázs Gergely, elnökségi tag az ipari PhD-val kapcsolatban tett MISZ-javaslatok utóélete felől érdeklődött. Antos László, ügyvezető igazgató azt válaszolta, hogy egyrészt kaptunk egy udvarias levelet, miszerint értékesek az észrevételeink, másrészt felhívta az illetékes ügyintézőt, aki a türelmünket kérte és elmondta, hogy dolgoznak az előterjesztésen, de nincs még végeredmény.

Szabó Gábor beszámolt róla, hogy a Maróth Miklós professzor úr vezette bizottság, mely a felsőoktatással kapcsolatban ad tanácsot a miniszterelnöknek, a doktori képzés témáját hangsúlyosan tárgyalta, és ő tolmácsolta az elnökség álláspontját az ipari PhD-val kapcsolatban. Sokan azt állítják, hogy sok a PhD, azonban a statisztikák mást mutatnak, meg kellene értetni a környezettel, hogy a gazdaság számára fontos területeken a PhD-t és ipari PhD-t növelni kell.

Goldfárth József, elnökségi tag a science parkokból hiányzó kutatók kapcsán azt a tájékoztatást kapta az NKFIH elnökétől, hogy nem ipari PhD-ként, hanem kooperációs PhD-ként áprilisban kijönne a rendelet. A MOL-ban egy tavaly áprilisi tárgyalás során azt mondták, hogy 100 ipari PhD-st szeretnének és ehhez 10 nagyvállalat partnerségére van szükség, és ebben a MOL elkötelezte magát. Megemlítette, hogy Levendovszky János legutóbbi írásából az derült ki, hogy a BME ipari PhD koncepcióját elfogadták.
Szabó Gábor kijelentette, hogy írni fog a MISZ egy levelet Gulyás Tibornak, melyben megkérjük, hogy tájékoztassa a szövetséget az ipari PhD ügy státuszáról.

Goldfárth József azt mondta, hogy különösen a FIEK pályázatokhoz nagyon illene az ipari PhD, Balázs Gergely hozzátette, hogy lassan 4 éve csinálják a FIEK pályázatot és pont az ilyen keretek hiányoznak.

Az éves beszámolót kisebb módosítással az elnökség egyhangúlag elfogadta.

3.
Grasseli Norbert, a K+F Tagozat munkájáról számolt be. Elmondta, hogy a tagozat vezetését ketten végzik Somogyi Miklóssal. A 2019-es évben 3 ülést tartottak, és néhány véleményezési körrel készítettek javaslatokat is. Januárban az NKFIH roadshow-jának voltak a tesztverziója, így Sebők Katalin elnökhelyettes asszonnyal beszélték át a roadshow, illetve az Országos Innovációs Fórum témáit. Áprilisban Pakucs János volt a vendég, amikor is a MISZ és a K+F Tagozat jövőjéről, kapcsolódásáról, lehetőségeiről beszélgettek a tagozat tagjaival. Ezzel párhuzamosan javaslat csomagokat készítettek. Az NKFIH ügynökségszerű átalakításával kapcsolatban írt javaslataikra választ is kaptak. Novemberben pályázatokkal kapcsolatos ülést tartottak, ahol az NKFIH a nyílt innovációs labor felhívást, illetve a National Instruments a nyílt innovációs laborral kapcsolatban mutatta be a tapasztalatait.

Pakucs János alapító alelnökként a MATEHETSZ-nél is képviseli a MISZ-t. Kiemelte hogy Magyarországon 10 év alatt a tehetséggondozást és tehetségkutatást a közvélemény szempontjából fontosnak ismertette el a szervezet. Monszpart Zsolt megjegyezte, hogy a MATEHETSZ 3,1 milliárdos, EFOP-ból származó pénzt is kapott, amit tehetséggondozásra költ három év alatt.

Keresnyei János, regionális igazgató beszámolójában elmondta, hogy az ITM szervezésében és a MOME lebonyolításában dolgozik a Kreatív Ipari Kerekasztal több, mint 100 szervezet részvételével,  és készül egy stratégia. Formálódik egy kreatív Magyarország hálózat, amely a MOME vezetésével és az egyetemek bevonásával a regionális központokban létrehoz egy olyan kreatívipari inkubációs vállalkozásösztönző kis csoportokat, amelyek inkább alulról szerveződőek, és ezek abban segítenek, hogy a kreatív ipar és a hagyományos iparágak, illetve a tudományos tevékenységek közötti kapcsolatot megteremtsék.  Fontos, hogy most a kreatív ipar hangsúlyossá válik Magyarországon, mert az Európai Unió 2021-28-as tervében a kreatív ipar előtérbe kerül, és ennek pedig a távolabbi kontextusa az, hogy Európa mint kulturális brand akarja magát megfogalmazni.

Farkas József, elnökségi tag a Vállalkozásfejlesztési Tanács munkájáról számolt be. A MISZ részérő rendszeresen van hozzászólás. Farkas József a koncepciók, stratégiák végrehajtásban lát komoly hiányosságokat. Másik szerveződés ahol a MISZ-t megjelenteti, a Magyar Egészséggyártók Szövetsége.

4.
Antos László a 2019. évi közgyűlés időpontjára, az Innovációs Nagydíj március 27-i díjátadó ünnepségére és az ügyvitelre való tekintettel, 2020. április legvégét vagy május legelejét javasolta.
Szabó Gábor támogatta a javaslatot, ugyanis március közepén kerül a Kormányülés elé az innovációs stratégia, mely egy hónappal később már a közgyűlés érdemi napirendi pontja lehet. Az időpont javaslatot az elnökség elfogadta.

Magyarország Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiája 2021-2030

A Magyar Innovációs Szövetség 2019. december 16-án megküldte szakvéleményét, ill. javaslatait "Magyarország Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiája 2021-2030" c. szakdokumentummal kapcsolatban az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak.
Az ITM feldolgozta a beérkezett javaslatokat és Gulyás Tibor, innovációért felelős helyettes államtitkár a következő választ küldte, mely itt érhető el.

29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny: zsűri-diák találkozók

2020. február 5-én befejeződtek a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szakmai interjúi. A találkozókon a 61 továbbjutott pályázat készítője, összesen 95 pályázó vehetett részt. A 27 fős zsűri tagjai már munka közben is betekintést nyertek a pályázatokba, és személyesen is megismerkedtek a pályázatok készítőivel.

Magyar Mérnökakadémia jubileumi közgyűlése

2020. február 6-án, a Gellért Szállóban tartotta tagszervezetünk, a Magyar Mérnökakadémia alapításának 30. évfordulós közgyűlését, ahol Dr. Bendzsel Miklós, eddigi alelnököt elnöknek választották. Szövetségünket a közgyűlésen dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviselte.

MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRASÁGA

International Swiss Talent Forum 2020

Idén immáron 9. alkalommal rendezte meg a Svájci Kutató Fiatalok Szervezete az International Swiss Talent Forumot (ISTF) február 5. és 8. között, Nottwil városában, a 17-22 éves korosztály számára. A konferencia a világ élelem-ellátásának kihívásaival foglalkozott. Az idei esemény 65 résztvevője 26 országból érkezett. Magyarországot Taródi Anna Laura, a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny II. díjasa képviselhette.

A diákokkal világszinten elismert kutatók, a management és az üzleti világ szakértői osztottak meg részleteket munkájukról, és kínáltak új perspektívákat a kihívásokkal való megbirkózáshoz. Az ismeretszerzés mellett a diákok kis csoportokban önálló projektet is készítettek.

Anna és társai a műanyag csomagolóanyagok élelmiszeriparban való alkalmazásának fenntarthatóságát kutatták. A csapat négy nap alatt innovatív megoldásokat fejlesztett ki a plasztik csomagolóanyagok jelenlétének csökkentésére az újrahasznosítási és újrafelhasználási folyamatok kiterjesztésével. A műanyag életciklusában résztvevők szerepének elemzésével alternatív megoldásokat találtak ki arra vonatkozóan, hogy az egyes résztvevők miképpen vonhatók be a csomagolás fenntarthatóbbá tételébe, illetve, hogy az újításaik milyen módon integrálhatók a jelenlegi műanyag-előállítási és -felhasználási folyamatokba. A rendezvény utolsó napján Taródi Anna a csapat ötleteit meghívott, neves szakemberek előtt prezentálta.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Nemzetközi védjegybejelentések az Egyesült Királyságban az EU-ból történő kilépés után

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (a továbbiakban: WIPO) Nemzetközi Irodájának tájékoztatása szerint az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegybejelentések 2020. február 1. és 2020. december 31. közötti, átmeneti időszak alatt hatályban maradnak az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság állampolgárai, és azok, akiknek lakóhelye vagy valóságos és működő ipari vagy kereskedelmi telephelye az Egyesült Királyság területén található, továbbá azok, akik az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (a továbbiakban: EUIPO) nemzetközi védjegybejelentést nyújtottak be, vagy lajstromozott nemzetközi védjegy jogosultjai, az átmeneti időszakban is tehetnek nemzetközi védjegybejelentést az EUIPO, mint származási hivatal útján.

A kilépési megállapodás értelmében az Egyesült Királyság intézkedéseket tesz, hogy biztosítsa az oltalmat az átmeneti időszak lejárta után is az Egyesült Királyságban azon lajstromozott nemzetközi védjegyek jogosultjai számára, akik még az átmeneti időszak lejárta előtt szereztek oltalmat az Európai Unióban. Ezen intézkedésekről - amint a részletek elérhetővé válnak - további információk várhatóak a WIPO Nemzetközi Irodájától.

Visszaszorulóban az online kalózkodás Magyarországon és Európában

Magyarországon 12 százalékkal kevesebb tartalmat töltenek le illegálisan, míg Európában 15 százalékkal csökkent a kalóz tartalmakhoz való hozzáférés. Az adatok szerint hazánkban a filmek és a zene esetében 30-30 százalékkal szorult vissza a kalózkodás.

A kalózkodás tagállamonként eltérő mértékben ugyan, de továbbra is komoly probléma. Az egyes országok között nagy a szórás: míg egy átlagos lettországi internethasználó havonta csaknem 26 alkalommal vett igénybe kalóztartalmakat, addig ez a szám Finnországban mindössze 4 alkalom. A tanulmány szerint a tagállamok közötti eltéréseket főként az egy főre jutó jövedelem szintje, az egyenlőtlenségek mértéke, az adott nemzeti piac jellemzői, a törvényes kínálat köre és elérhetősége okozza.

Az SZTNH ISO tanúsítottságának sikeres megújítása

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - a 2010 óta működő ISO Integrált Irányítási Rendszer vonatkozásában - immár negyedik alkalommal, megújító audit keretében bizonyította, hogy minőségirányítási és információbiztonsági rendszere magas szinten megfelel az ISO 9001:2015 és az ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabványok követelményeinek.

A minőségirányítási rendszer átfogja a Hivatal hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi és szerzői jogi hatósági vizsgálatokat és eljárásokat, a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) számára végzett nemzetközi kutatási és elővizsgálati eljárásokat, a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatokat, az állami dokumentációs és információs tevékenységet, továbbá az alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatásokat.

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK

Ötlettől a sorozatgyártásig

A Tungsram és a Startup Campus közös kezdeményezése keresi a 21. század feltalálóit az "Ötlettől a sorozatgyártásig" elnevezésű programjával.

Az idén tavasszal induló akcelerációs program korai fázisú hardver startupoknak nyújt a régióban is egyedülálló lehetőséget arra, hogy innovatív ötletből sorozatgyártásra alkalmas termékek születhessenek.

Olyan csapatok jelentkezését várják, akiknek az alábbi területek valamelyikéről van validált ötletük, esetleg már elkezdték a prototípus fejlesztését:
mobilitás, okos város, egészségügy- és életmód-technológia, energia, agrártechnológia.

A program részletes leírása: link
Jelentkezési határidő: 2020. február 20.

Techference 2020, Ipari konferencia és kiállítás

A NEW technology magazin 2020. március 11-12-én szervezi meg a TECHference 2020 konferenciát, a siófoki Hotel Azúrban.

A résztvevők 50 előadást hallgathatnak 12 szekcióban, mint pl.:
 • Válság! Megoldás az innováció?!,
 • Innovatív logisztika,
 • A jövő energiaforrásai,
 • Ipar 4.0.,
 • Smart city stb.
A Magyar Innovációs Szövetség tagjai számára kedvezményes a részvétel, 50%-kal.

További információk: https://techference.hu/

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Felhívás a 2019. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, az Agrárminisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával és a Valor Hungariae Zrt.-vel együttműködve, 28. alkalommal hirdeti meg a
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2019. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő
Magyar Innovációs Nagydíj mellett
a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen hét kategóriában kaphatnak díjat:
 • a 2019. évi Ipari Innovációs Díj,
 • a 2019. évi Informatikai Innovációs Díj,
 • a 2019. évi Agrár Innovációs Díj,
 • a 2019. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja.
 • "Alapkutatástól a piacig" 2019. évi Innovációs Díj (NKFIH).
A legeredményesebb, 2017. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Valor Hungariae Zrt. és a Magyar Innovációs Szövetség
"2019. év legjobb startup vállalkozása" Díját nyeri el.

A díjak ünnepélyes átadására 2020. március végén kerül sor az Országházban.

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2019. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja tudományos kutatás, műszaki-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.

A bírálóbizottság az innovációból, 2019-ben elért eredmény/árbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, és társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

Beadási határidő: 2020. február 12., 15 óra

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
 • 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/innonagydij c. oldalon tölthető ki,
 • Részletes leírás a megvalósításról, az innovációból elért piaci, illetve gazdasági eredményről (árbevétel/eredmény, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
 • Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
 • Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.
A részletes leírást, a nyilatkozatot pdf formátumban kell feltölteni a www.innovacio.hu/innonagydij c. oldalra. További információ: www.innovacio.hu, e-mail: innovacio@innovacio.hu, tel.: 061-430-3330.

Genius Loci díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért

A "Genius Loci díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért" díj célja, hogy értékelje és elismerje a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetségek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit. Az elismerést 2015 óta évente adományozza a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz).

A Genius Loci díjra a vállalattal, vállalkozóval kapcsolatban álló tehetségpont, tehetségsegítő tanács, valamint a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) tagjai és tagszervezetei tehetnek jelölést. A jelölésre az online jelölőlap kitöltésével van lehetőség több kategóriában. Nevezési díj nincs.

Jelölési határidő: 2020. február 17. 12.00 óra.

További információ: http://tehetseg.hu/felhivas/genius-loci-dij-vallalatok-es-vallalkozok-tehetsegekert

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Kat Holmes: El/t/érés - Hogyan alakítja a befogadás a tervezést? - Pallas Athéné Könyvkiadó, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

Pontosítsunk kicsit az alcímen, hiszen ez a könyv mondandójának a lényege: Hogyan alakítja a befogadásra törekvés a tervezést? A rövidebb alcím jobban megragad, ám a lényeg ebben van, hiszen az egész mű e törekvésről, az általa elérhető előnyökről és a hiányából fakadó hátrányokról szól.
A szerző ezzel újfajta, innovatív és kétségkívül nagyon hasznos hozzáálláshoz segíti a tervezőket és általában a téma iránt érdeklődő olvasót. Olyan tervezési szempontra hívja fel a figyelmet, amely döntő fontosságú, s mégis lépten-nyomon annak kártékony bizonyítékaiba ütközünk, hogy nem kapja meg a kellő szerepet, mert a tervezők és a fölöttük álló vezetés fel sem ismeri a jelentőségét.
A befogadás itt azt jelenti, lehetőséget adni másoknak a csatlakozásra, a részvételre - például valaminek a használatában. Olyan kialakítást adni a dolgoknak, hogy más emiatt ne szoruljon ki belőlük, s ne is érezze úgy, hogy elzárták tőlük. Tehát akadálymentesítés, de nem meghatározott célcsoportok, hanem minél többek számára. Tervezési célként olyan kialakításokat, amelyeket mindenki, a gyakorlatban pedig a lehető legtöbben képesek különösebb nehézségek nélkül használni.
Az alapprobléma: "A városaink, a munkahelyeink, a technológiáink, sőt még az egymás közti interakcióink is mind olyan érintkezési pontokat jelentenek, amelyek elérhetővé teszik számunkra a körülöttünk lévő világot. Amikor eljutunk ezekhez a hozzáférési pontokhoz, az interakció valamikor könnyedén megy, valamikor kevésbé. Amikor az nehézségekbe ütközik, a siker érdekében sokan megpróbálnak alkalmazkodni. Vannak helyzetek, amikor hiába vagyunk kreatívak, az adott megoldást nem tudjuk használni, egyszerűen azért, mert az nem illik testi vagy szellemi adottságainkhoz. Ez az eltérések ereje. A nem megfelelő kialakítások megakadályozzák a körülöttünk lévő világgal való érintkezést. A kirekesztés ezekre a nemmegfelelőségekre épül." (Idézetek a könyvből)
A mondandó veleje: "Ez a könyv nem amellett érvel, hogy mindenkinek mindig befogadónak kell lennie. (Ez ésszerű módon meg sem valósítható, viszont közelíthető - OP) Itt arról van szó, hogy tudatos választásként miért kellene vállalnunk a felelősséget a befogadásért, ahelyett, hogy a nem szándékos károkozás kockázatát vállaljuk. Fel tudjuk-e ismerni a kirekesztést, amelyet a megoldásainkkal hozunk létre, még azelőtt, hogy átadnánk azokat a világnak, és tudunk-e jobbat tervezni?
A befogadás konkrét társadalmi előnyökkel is jár. Valahányszor kijavítunk egy olyan interakciót, amely nem megfelelő, több embernek biztosítunk lehetőséget arra, hogy érdemi szerepet vállaljon a társadalomban. Ez viszont megváltoztatja azt is, hogy a világunk építésében ki vehet részt.
Az emberi sokféleséget szem előtt tartó tervezés a közös jövőnk kulcsa lehet. A legkülönfélébb tehetségek közös munkájára van szükség ahhoz, hogy kezelni tudjuk a XXI. század kihívásait: éghajlatváltozás, urbanizáció, tömeges migráció, a várható élettartam növekedése és a népesség elöregedése, kisgyermekkori fejlődés, társadalmi elszigeteltség, az oktatás és a gondoskodás azokról, akik a legkiszolgáltatottabbak közöttünk a gazdasági egyenlőtlenségek egyre szélesedő szakadékában. Sohasem tudhatod, hogy honnan vagy kitől érkezik majd egy nagyszerű megoldás. (Az viszont biztos, hogy aki kívül reked, az nem képes részt venni a közös építkezésben, így többszörösen is a veszteséglistát gyarapítja. - OP)
[Ha megszívleled az itt olvasottakat] hozzájárulásod egy befogadóbb világ építéséhez messzebbre ér majd, mint gondolnád. A nem megfelelő kialakítások felismerésére és megoldására (s ezzel a kirekesztés elkerülésére vagy kiküszöbölésére - OP) új utakat fogsz találni a körülötted lévő világban. Viszont lehet, hogy meg fogsz lepődni, ki jelentkezik még, hogy beszállna a játékba." Szép és felettébb ígéretes program, nemde?
Így segít: "Megvizsgáljuk feltevéseinket a befogadásról, és arról, hogy ez hogyan jelenik meg a körülöttünk lévő világban. Feltárjuk, hogy miért marad fenn társadalmunkban a kirekesztés, és hogy milyen új alapelvek segíthetnek kitörni ebből a körből, és elmozdulni a befogadó növekedés irányába. Jelen könyvben a digitális technológiákra fókuszálva közelebbről is megvizsgáljuk, hogyan lehet a befogadás az innováció és a növekedés forrása."

Carlo Rovelli: A valóság nem olyan, amilyennek látjuk - A dolgok elemi szerkezete - Park Könyvkiadó, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

Rovelli neve már ismerősen csenghet. Hét rövid fizikalecke c. könyvéről (Park Könyvkiadó, 2016) a Hírlevél 2016/11. számában szóltunk, Az idő rendje c. művéről (Park Könyvkiadó, 2018) pedig a 2019/1. számban.
A Park ajánlójából: "Rovelli elméleti fizikus, kutatói munkássága mellett küldetésének tekinti a tudomány népszerűsítését, és közérthető, szellemes stílusát gyakran hasonlítják Richard P. Feynmanéhoz (ami igen nagy dicséret! - OP). A Hét rövid fizikalecke az utóbbi évek egyik legnagyobb olasz könyvsikere volt, több mint negyven nyelvre lefordították."
E könyve az emberiség legnagyobb kalandja, a világ megismerése legújabb fejezetébe igyekszik mindenki számára érthető bepillantást adni: a kvantummechanikába, annak megszületésébe, eredményeibe, jelenlegi állásába. Mindenki számára érthető: könnyű utat ehhez ő sem adhat, mivel ezt kizárja magának e tudományágnak a természete, és kutatásának valamint felfedezései leírásának eszköztára. E felfedezések mindegyike csodálatos, s bizony van, amelynek felfogása meghaladja a laikus képzelőerejét. S ami talán a legkülönösebb, vagy épp a világ titkait kutató emberi szellemre legjellemzőbb ebben, az egy két és fél évezredet átívelő párhuzam, az ókori görögöktől a legmodernebb fizika úttörőiig. Az előbbieknek egyetlen, univerzális eszköze volt a világ megértésére: ott bent a fejükben. Így születtek a máig is csodálatra méltó felfedezéseik, tudományos eredményeik. A tőlük az elméleti fizika megszületéséhez és legmodernebb eredményeihez vezető út legfőbb állomásairól és alakjairól Rovelli igen jó áttekintést ad, és ennek köszönhetően rádöbbenünk, hogy nem főként a tudomány akkori állásának folyományaként, hanem óriási intellektuális teljesítményként született meg, a 20. század elején, e kaland eddigi legnagyobb, az anyagi világra vonatkozó minden tudásunk alapjait felforgató, és máig is beláthatatlan új távlatokat megnyitó áttörése, a relativitáselmélet és a kvantummechanika. És Rovelli jó, nagyon jó: hála neki, sokkal többet megértünk az előadottakból, mint ahogy azt a téma nehézsége miatt a laikus várja. Az ember olvassa e könyvét, és lépten-nyomon örül, hogy érti! Könnyű? Nem. Viszont még annak is, akit mindez önmagában hidegen hagyna, olvasható kiváló szellemi tornaként, intellektuális ironman-aspiránsok kitűnő gyakorlópályájaként, akik szeretik érezni elméjük erejét.

Erről szól: "A könyv egészében véve útikalauz; végigvezet bennünket az emberiség által bejárt, roppant látványos úton a valóság korlátozott és szűk látókörű szemléletétől a dolgok szerkezetének egyre tágasabb megértése felé. Varázslatos utazás: távolodunk a dolgok köznapi szemléletétől, de az utazásnak távolról sincs vége." Hogy mennyire nincs: Rovelli a szakterületéről, a kvantumgravitációs kutatásokról írja, hogy "határterület aközt, amit már megértettünk, s aközt, amit még nem." S hogy mi lehet a szivárvány túlsó végén? Ismeretes, hogy a 19. század második felében vezető fizikusok képviselték azt az álláspontot, hogy a fizikában már minden lényeges felfedezés megtörtént, s már csak finomítások következnek. Majd jött Einstein, Bohr és a többiek, s az új tudás átértelmezi a világ anyagi szerkezetét az anyag alapját alkotó kvantumhabtól a táguló, talán "visszapattanó" (Rovelli szava) világegyetemig, az anyag valószínűségfelhőkben megnyilvánuló létéig, a tér és idő új értelmezéséig, az anyag, a tér és az idő "szemcsés" (kvantumos) szerkezetéig.

Kis ízelítő a könyvből az új világképről: "Az elmélet azt is kikövetkezteti, hogy a tér fodrozódik, mint a tengerfelszín, és ez a fodrozódás olyasfajta hullámokat formál, mint a televízióadást vivő elektromágneses hullámok. Ezeknek a »gravitációs hullámoknak« a hatása megfigyelhető a kettős csillagokon: azok gravitációs hullámokat bocsátanak ki, ahogyan energiát veszítenek és lassan egymás felé esnek. Az Einstein-elmélet látszólag eszement előrejelzése ismét beigazolódott.
A jelenségeknek ez a gazdag sokfélesége - a fénysugarak eltérítése (a híres elhajlásuk a gravitációs térben, amelynek létét Einstein a relativitáselméletből vezette le, akárcsak az itt következőket - OP), a Newton-erő módosulása, az órák lelassulása, a fekete lyukak, a gravitációs hullámok, az univerzum tágulása, az ősrobbanás - mind abból a felismerésből következik, hogy a tér nem jellegtelen, mozdulatlan tartály, hanem neki is megvan a maga dinamikája, ’fizikája’, mint a benne lévő minden más anyagnak és mezőnek."

Kövi Pál: Erdélyi lakoma újratöltve - Helikon Kiadó, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

Varázsos csengésű szavak! "Lakoma: /Örvendetes alkalomból rendezett/ bőséges társas étkezés." (Magyar Értelmező Szótár [Akadémiai Kiadó]). Erdély, "Kincses Erdély": örökségünk nagy része köt hozzá, történelemben, kultúrában, s még étkeink, kulináris kultúránk sok kincsét is onnan eredeztetjük. "Erdélyi lakoma" - ennek csábító csengése van: igazi finom étkek ígérete.
"Kövi Pál, híres New York-i vendéglős a hetvenes években visszatért ifjúkorának helyszínére, Erdélybe, hogy összegyűjtse a régi magyar, székely, román, szász, zsidó, örmény, szombatos stb. recepteket. A szakácskönyvet azután megtöltötte irodalmi-gasztronómiai esszékkel, a kor erdélyi íróit kérte föl szerzőknek. A könyv először 1980-ban Bukarestben jelent meg magyarul (pár évvel később New York-ban angolul.) Mi most ’újratöltöttük’ Kövi alapművét: a receptek maradtak, az esszéket pedig újakra cseréltük.
A kötet szerzői: Bächer Iván, Cserna-Szabó András, Darida Benedek, Demény Péter, Andrei Dósa , Esterházy Péter, Kali Kinga, Király Kinga Júlia, Nyáry Krisztián, Papp Sándor Zsigmond, Frank J. Prial, Saly Noémi, Szederkényi Olga, Tatár Zoltán, Tompa Imre, Ugron Zsolna, Váncsa István. Az új írásokban feltűnnek puliszkák és tokányok, az erdélyi zsidó és örmény konyha fogásai, kolozsvári káposzták és a marosvásárhelyi vargabélesek, nyomtatott szakácskönyvek és nagymamák kézzel írt receptfüzetei, útszéli sütödék és legendás vendéglők, ősi fogások és hamis műételek, csorbák és miccsek, zakuszkák és sajtok, szászok és románok - és ez a felsorolás csak egy kis ízelítő!" - a Helikon ajánlója.

Hors-d’oeuvre: Néhány az irodalmi csemegéket követő étkek nevei közül, a háromszáz oldalas gyűjtemény elejéről, kissé ráérezni a kínálat sokszínűségére és - számunkra, itt - különlegességére: • Kapros orda • Gomba román pásztor módjára • Román parasztomlett • Saláta csukaikrából • Örmény húsosbéles • Örmény fülleves • Agyas leves háromszékiesen • Kaporleves borjúhússal • Borjúcsorba • Szász sülthús leves • Brassói szász lakodalmi étel • Szebeni mazsolás leves • Régeni káposztaleves tyúkhússal • Segesvári egresleves • Szombatos káposztaleves füstölt libahússal • Szombatos lúdaprólékleves • Szász tormaleves • Székely lakodalmi tyúkhúsleves • Örmény rizskásaleves • Citromos pacalleves • Örmény édesleves • Szilvás káposztaleves

Kövi könyvének és, kétségtelen hozzáértésének, tökéletes szakmai ízlésének hitelét igazolja, hogy messze több is volt, mint "híres vendéglős". A kötet összeállítója és szerkesztője, Cserna-Szabó András bemutatja életpályáját: a kolozsvári egyetem hajdani mezőgazdász hallgatója "a 20. század második felében a verőfényes világgasztronómia egyik ünnepelt főszereplője volt. A Kövi-sztori hollywoodi filmbe illő kalandos karriertörténet." (idézetek a könyvből)

Értékmentő Innen vezessen Kövi Előszava: "Foglalkozásom arra sarkallt, hogy több mint két évtizeden át tanulmányozzam és gyűjtsem az Erdélyre vonatkozó gasztronómiai adatokat, recepteket, az étkezési kultúrával kapcsolatos régi erdélyi könyveket, szokásokat, népi hagyományokat. Pár éve aztán fölébredt bennem a szándék, hogy könyvet jelentessek meg a rendkívül gazdag erdélyi gasztronómiáról, még mielőtt az ismeretek elsüllyednének a televízióműsorok óceánjának szürke hullámaiban." (S maga e gasztronómia eltűnjék a rohanó étkezés, a bolti készételek, a ’gyorskaják’ nyomása alatt, a hivatásos vendéglátásból pedig kitúrja a ’nemzetközi konyha’ általános helyfoglalása. Kövi e gyűjteménye egyre inkább értékmentő e tekintetben is. - OP) "Kutatni kezdtem a világ számos könyvtárában. Sok száz könyv és régi kézirat lapozgatása közben fedeztem fel az erdélyi konyhaművészet hallatlan gazdagságát." Elmondja, milyen alapos és széleskörű kutatást folytatott. "Az évszázados könyveket lapozgatva jó néhány kínai hatást és hasonlatosságot is felfedeztem az erdélyi konyhaművészetben." "Sokkal korábban, mint a bécsi kávéházakban, ismeretes volt a feketekávé is Transsylvaniában. Nemcsak vacsora utáni italként szolgálták fel, hanem érdekes módon szószok sűrítésére is alkalmazták. Igazolják ezt a régi görög kereskedők szállítólevelei és a fennmaradt receptek is.
Erdélyről szóló olvasmányaimban különlegesen sokoldalú életforma tárult fel előttem. Ennek zamatát az együtt élő magyarok, románok, szászok, örmények és zsidók konyhájának sajátos ízei tovább gazdagították." Irodalmi csemegékhez, étkekhez Bon appétit!

SAJTÓSZEMLE

uzletem.hu, 2020. január 25.
70 milliós befektetést kaphatnak magyar startupok

technokrata.hu, 2020. január 26.
Közeleg a 28. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

dehir.hu, 2020. január 27.
Helyi cég építi fel a Debreceni Egyetem Innovációs Központját - látványtervekkel

autopro.hu, 2020. január 27.
Hidat épít a BRIDGE a BME és a vállalati világ között

autopro.hu, 2020. január 27.
Ideje pályázni a 28. Magyar Innovációs Nagydíjra

hirado.hu, 2020. január 29.
Új innovációs központot alakít ki a Budapesti Corvinus Egyetem

11.kerulet.ittlakunk.hu, 2020. január 29.
Új innovációs központ a BCE Ménesi úti kampuszán, helyreigazítással

autopro.hu, 2020. január 29.
Innovációs központot épít a Corvinus Egyetem

infostart.hu, 2020. január 29.
Új innovációs központot kap a Corvinus Budán

palyazatihirek.eu, 2020. január 29.
Magyar-vietnámi alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat

szegedma.hu2020. január 30.
Szegedi startup találmánya hódította meg New Yorkot

Kossuth Rádió, Jó napot, Magyarország! 2020. január 30.
Interjú dr. Antos Lászlóval a 28. Magyar Innovációs Nagydíjról

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020. január 30.
Elsők között csatlakozhat az országos innovációs menedzser hálózathoz

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020. január 30.
Magyarország négy helyet javított a Bloomberg innovációs rangsorában

Kossuth Rádió, Jó reggel, Magyarország 2020. január 31.
Interjú dr. Antos Lászlóval és Lepsényi Istvánnal a 28. Magyar Innovációs Nagydíjról

M1 Ma reggel 2020. január 31.
Interjú dr. Antos Lászlóval és Lepsényi Istvánnal a 28. Magyar Innovációs Nagydíjról

Karc FM 2020. január 31.
Interjú dr. Antos Lászlóval a 28. Magyar Innovációs Nagydíjról

dehir.hu, 2020. január 31.
Február 12-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

hir.ma, 2020. január 31.
Innovációs szövetség: február 12-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

tozsdeforum.hu, 2020. január 31.
Figyelem - február 12-ig még lehet pályázni!

magyarhirlap.hu, 2020. január 31.
Várják a pályázatokat az innovációs díjra

news.sk, 2020. január 31.
MISZ: február 12-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

agroinform.hu, 2020. január 31.
Február 12-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

piacesprofit.hu, 2020. január 31.
Idén is lehet pályázni az Magyar Innovációs Nagydíjra

hirado.hu, 2020. január 31.
Február 12-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

alternativenergia.hu, 2020. január 31.
Február 12-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

gyartastrend.hu, 2020. január 31.
Február 12-ig lehet pályázni az Innovációs Nagydíjra

magyarnemzet.hu, 2020. január 31.
Keresik 2019 legjobb magyar innovációit

kamaraonline.hu, 2020. január 31.
Február 12-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

origo.hu, 2020. február 04.
Ezért kell új költségvetés az Európai Uniónak
"…a mostani tervezet alapján a kutatás-fejlesztés támogatásáról szóló Horizont program forrásainak 95 százaléka a régi tagállamokhoz jut, és csak 5 százaléka kerül az újakhoz…"

profitline.hu, 2020. február 5.
A vállalkozásoknak segít a magyar multiprogram

gazdasagportal.hu, 2020. február 5.
A vállalkozásoknak segít a magyar multiprogram

orientpress.hu, 2020. február 5.
Szepesi Balázs: a vállalkozásoknak segít a magyar multiprogram

hirado.hu, 2020. február 5.
A vállalkozásoknak segít a magyar multiprogram

magyarnemzet.hu, 2020. február 5.
A vállalkozásoknak segít a magyar multiprogram

piacesprofit.hu, 2020. február 5.
Sok magyar multit szeretne a kormány

origo.hu, 2020. február 5.
A vállalkozásoknak segít a magyar multiprogram

szegedma.hu, 2020. február 5.
A vállalkozásoknak segít a magyar multiprogram

vg.hu, 2020. február 5.
A vállalkozásoknak segít a magyar multiprogram

webradio.hu, 2020. február 5.
Minőség-Innováció fődíjat nyert a Sanatmetal Kft. szívdiagnosztikai eszköze

agraragazat.hu, 2020. február 5.
Innovációk a fenntartható, sikeres gazdálkodásért

autopro.hu, 2020. február 6.
Kkv-knek áll a magyar multiprogram

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2020 február
Genius Loci díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért

portfolio.hu, 2020. február 7.
Ötmilliárdra számíthatnak a magyar kkv-k a Hiventures alapjából

M5, Magyar Krónika, 2020. február 8.
Ifjú kutatók

innoportal.hu, 2020. február 9.
Már csak néhány napig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra
Szerkesztő: Dr. Antos László
Munkatárs: Doszpoth Hanna, Sári Veronika
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.