XXX. évf. | 2020. december 15. | 22. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható esemény

Pályázati felhívások

Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG
Kedves Tagintézményi Vezetőnk! Kedves Olvasónk!

Ezúton kívánunk Önnek és kedves családjának boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, szerencsés új esztendőt!

Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök
Dr. Szabó Gábor elnök
Dr. Antos László ügyvezető igazgató

(Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Hírlevél következő száma 2021. január 12-én jelenik meg.)

MISZ összevont választmányi és elnökségi ülés

2020. december 9-én a MISZ elnöksége és választmánya összevont online ülést tartott.

1.
Szabó Gábor elnök megnyitotta az ülést, köszöntötte a résztvevőket. Antos László, ügyvezető igazgató az elmúlt időszak beszámolóját kiegészítve elmondta, hogy ugyan a nagy rendezvényeink elmaradtak a járvány-helyzet miatt, a sajtómegjelenések száma még sem lesz kevesebb, mint tavaly. Több szakmai állásfoglalást készítettek a tisztségviselőink, és 40%-kal több ifjúsági pályázat érkezett, a tavalyi évhez viszonyítva. A választmány egyhangúlag jóváhagyta az előző ülés óta végzett tevékenységet.

2.
Szabó Gábor bejelentette, hogy a MISZ 2019. évi Média Díjában, az elnökség döntése alapján, a Karc FM Rádió részesült. Méltatásában elmondta, hogy a Karc FM Rádió Karcolat című műsorának Innovációs Arcképcsarnoka, továbbá a Talentográf, Regiszter és Szabadjegyzés műsorai rendre teret adtak a Szövetség eredményeinek, és bemutatkozási lehetőséget a hozzá kötődő személyeknek.

3.
Gulyás Tibor, ITM h. államtitkár az "RRF/MFF hazai K+F rendszert érintő források˝ címmel tartotta meg előadását. Három területet kívánnak fejleszteni a tudásipari ökoszisztémában:
 • kutatói életpálya támogatása,
 • tudásipari központok hálózatba szervezése,
 • innovációs ökoszisztéma erősítése.
Jelenleg az innovációs folyamatokat az ún. III. típusú lánc dominálja, azaz a vállalat megkeresi a tudásbázist valamilyen igénnyel. Az ITM feladata ugyanakkor az I (startup, spinoff), és a II. típusú (vállalati adaptáció) folyamatok erősítése is. Ehhez megfelelő pályázati, ill. intézmény-rendszerre van szükség.

Beszélt a forrás struktúráról, mely négy részből áll: NKFI Alap, EU-s források, Horizont Europe, Next Generation EU. A Covid miatt az NKFIA további 25%-os emelkedése nem fog bekövetkezni, bár emelt alappal indulnak 2021-ben. Az eddig ismert pályázati konstrukciókon túl új kiírás is meg fog jelenni két területen: piacravitel, (ötlet és prototípus) validáció.

A React EU-ban van egy 35 Mrd Ft-os egészségügyi felhívás, melyről december közepéig derül ki, hogy mikor lehet elindítani. A Helyreállítási és Rezilienciaépítási Eszközt (RFF) illetően az EU pozitívan jelzett vissza az innovációt érintő projektterveket illetően: kb. öt nemzeti labort (40-60 Mrd Ft) és kb. öt tudományos, innovációs parkot szeretnének elindítani itthon. Ez az eszköz 100%-os finanszírozást biztosító forrás, így a bp-i tudományos, innovációs parkokat kívánják erősíteni. Ezenkívül olyan parkokat kívánnak bevonni ebbe a forrásba, melyek a körforgásos gazdasággal foglalkoznak. Ez a forrás 2021 áprilisában tud elindulni, az előzetes tárgyalások alapján, de lehet, hogy hazai forrásból előbb is elindulhatnak.

Ezután Gulyás Tibor bemutatta a VINOP felépítését. Ezen belül a Kutatás, fejlesztés, innovációs c. rész kb. 800 Mrd Ft-ot fog jelenteni. Öt nagy felhívásban gondolkodnak úgymint:
 • KFI kapacitások megerősítése és tudástranszfer együttműködések támogatása,
 • innovációs ökoszisztéma támogatása az intelligens szakosodás elősegítéséhez,
 • vállalati KFI tevékenység ösztönzése
 • Európai Kutatási Térségbe és a nemzetközi kutatási infrastruktúrákba való erőteljesebb integráció elősegítése az innovációs ökoszisztéma szereplői között
 • transzláció erősítése az innovációs ökoszisztéma szereplői között.
Az előadás után Mogyorósi Péter, Ábrahám László, Dinnyés András és Szabó Gábor tett fel kérdéseket, ill. fejtette ki véleményét.

Gulyás Tibor a kérdésekre helyben válaszolt, és javasolta, hogy a MISZ tisztségviselői kapcsolódjanak be egy Horizon2020-szal foglalkozó munkacsoport munkájába, még decemberben. Szabó Gábor megköszönte és elfogadta a felkérést. Szabó Gábor és Gulyás Tibor megegyeztek, hogy a jövő év elején Gulyás Tiborral újra egyeztetni fog a MISZ vezetősége.

NKFIH Innovációs Testületének ülése

2020. november 24-én, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalban - videókonferenciával egybekötve - került megrendezésre az Innovációs Testület ülése. Dr. Pakucs János elnök köszöntötte a résztvevőket.
Dr. Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke beszámolt a sikeres Új Nemzeti Kiválóság Program elnevezésű ösztöndíjprogramról, amelynek keretében közel 2000 kiemelkedő képességű fiatal kutatói életpályán való elindulásának támogatása valósul meg. Kitért arra, hogy a Hivatalt jelölték meg az Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) végrehajtásának irányításáért felelős szervezetként. Megerősítette, hogy 2021-27 között a kutatás-fejlesztésre és innovációra kb. dupla akkora forrás áll majd rendelkezésre, mint az előző ciklusban, azaz előreláthatólag kétszer akkora volumenű pályázatot kell majd kezelni.

Tájékoztatást adott arról, hogy az egyetemeknek és a kutatóintézeteknek az alapkutatástól a piacig tartó innovációs térben betöltött szerepét megerősítendő 2020-tól integrált támogatási konstrukcióként folytatódik a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) és a Tématerületi Kiválósági Program (TKP), amelynek keretében 26 egyetem és kutatóintézet nyert támogatást 94 tématerületre összesen 47,45 Mrd Ft értékben.

Beszámolt a 21 egyetemen elérhető két féléves digitális tananyagra épülő Magyar Startup Egyetemi Program (HSUP) sikeres elindításáról, amelyet már az első meghirdetéskor 2100 hallgató vett fel. Végül elmondta, hogy a fiatalok vállalkozóvá válását, innovációs gondolkodását ösztönző gyakorlatorientált képzés végén a mentorok segítségével kidolgozott ötletek piaci befektetők előtt mérettetnek meg.

Ezután Dr. Pakucs János, jelezte, hogy tapasztalatuk szerint az S3 véleményezéséhez kapcsolódó strukturált kérdésfelvetés a válaszok nagy szórását eredményezte, ezért javasolta a válaszlehetőségek differenciáltabb megfogalmazását, egyúttal hiányolta a szabad hozzászólás lehetőségét.

Második napirendi pontként az Innovációs Testület egyhangúlag támogatta a "Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása" elnevezésű pályázati kiírásra 2020. május 29. naptól 2020. június 6. napig benyújtott pályázatokra (2020-1.1.2-PIACI_KFI) vonatkozó döntési javaslatot mind az "A", mind a "B" alprogram vonatkozásában.

Harmadik napirendi pontkén az Innovációs Testület egyhangúlag támogatta a "Startup factory" elnevezésű pályázati kiírásra 2020. augusztus 28. naptól 2020. szeptember 18. napig benyújtott pályázatokra (2020-1.1.4-STARTUP) vonatkozó döntési javaslatot.

29. Innovációs Nagydíj pályázatot népszerűsítő spot

A Magyar Innovációs Szövetség a 29. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot népszerűsítő rövidfilmet készíttetett. A kb. egyperces videóban Pomezanski György, újságíró, a Felkínálom Alapítvány elnöke, a MISZ szakértője beszél a pályázatról, valamint a tavalyi innovációs nagydíjas 3DHISTECH Kft. ügyvezetője Dr. Molnár Béla is szót kap.

A MISZ hivatalos youtube csatornáján november 29-től a spot megtekinthető, és kérjük kedves olvasóinkat, hogy osszák meg.

Gábor Dénes-díj

Ez évben immár 32. alkalommal ítélték oda a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díjat, amely a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon, és napjainkig 248-an részesültek ezen elismerésben.

Idén Gábor Dénes Életmű Díjat Dr. Csicsery Zsigmond vegyészmérnök, nyugdíjas tanácsadó kapott.

Gábor Dénes-díjazottak:
 • Dr. Fekete Andrea kutató gyermekorvos, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docense,
 • Dr. Hebling János fizikus, a Pécsi Tudományegyetem professzora,
 • Dr. Kacskovics Imre állatorvos, az ELTE dékánja,
 • Keserű György Miklós vegyészmérnök, akadémikus, Természettudományi Kutatóközpont csoport-vezetője,
 • Dr. Kruppa József agrármérnök, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára,
 • Dr. Németh Géza villamosmérnök, a BME Távközlési és Médiainf. Tanszék habilitált egyetemi docense.
In Memoriam Gábor Dénes elismerésben Ács Tünde Fatima okleveles kulturális antropológus, a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkára, Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjban pedig Bozsoki Fruzsina környezetmérnök hallgató részesült.

A következő linken megtekinthető az idei kiadvány, ill. bővebb információt nyerhető az új díjazottakról.

Innovációs Nap a Pécsi Tudományegyetemen

Az idei rendhagyó, online PTE Innovációs Napot november utolsó napján rendezték. A köszöntőket követően Sebők Katalin, Vállalati Innovációs Elnökhelyettessel (NKFIH) folytattak beszélgetést az innováció hazai helyzetéről, a Hivatal szakmapolitikai eszközeiről és az egyetemeknek az innovációs ökoszisztémában betöltött szerepéről.

Ezt követően Dr. Zemplényi Antal Központvezető (PTE Egészségügyi Technológia Értékelő Központ) a klinikai adatvagyon kutatási célú hasznosításáról tartott összefoglaló előadást. A témához kapcsolódva Rózner Judit, az IQVIA Offering managere beszélt az egészségügyi adatok felhasználási lehetőségeiről.

Az előadások sorát Dr. Lóránd Balázs, a Continental Mesterséges Intelligencia Fejlesztési Központ vezetője zárta. Látványos és érdekes prezentációja segítségével a résztvevők megismerkedhettek a mesterséges intelligencia szerepével és távlati lehetőségeivel a balesetmentes közlekedés területén.

A szekciók első panelében az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma fejlesztésének lehetőségeiről és a technológia-transzfer kihívásairól beszélgettek meghívott szakértők: Sebők Katalin és négy hazai nagy egyetem képviselője. A második panelben Az "adat az új olaj?" címmel, a közeljövő stratégiai erőforrásával kapcsolatos főbb kérdéseket, problémákat vitathatták meg a gazdasági életben és a tudományban e területen élen járó munkát folytató vendégek.

A rendezvény zárásaként a Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ Simonyi Final Pitch programjában hallgatói csapatok mutathatták be innovatív ötleteiket a gazdasági élet szereplőiből álló zsűri előtt angol és magyar nyelven.

HÍREK | MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA

UNI Győr Startup Campus verseny

2020. december 10-én volt az UNI Győr Startup Campus verseny utolsó napja, a demo day. A startup versenyt Nagy Felícián, a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottja és csapata, a Lumen Solar System nyerte "Az optimalizált, kompakt napelemrendszer" c. munkájával.

A csapatnak tagja Berzsák Bulcsú is, aki a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen részesült kiemelt dicséretben. A nyertes munka 20 M Ft-os befektetést kap. Győrben összesen 13 csapat indult.

HÍREK | SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

WIPO World Intellectual Property Indicators Report 2019

Megjelent a WIPO bejelentési mutatókat tartalmazó éves jelentése (WIPI 2020), amely a 2019. évi globális iparjogvédelmi adatokat összesíti. A védjegy- és formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma nőtt, a szabadalmaké viszont csökkent világszerte. Utóbbi elsősorban a kínai mutató csökkenése miatt mérséklődött. Fontos kiemelni, hogy ezek a számok még a pandémia kitörése előtti értékeket mutatják.

  2019
Változás
Szabadalmi bejelentések
3 224 200
-3,0%
Védjegybejelentésekben megjelölt osztályok száma
15 153 700
5,9%
Formatervezésiminta-oltalmakban lévő minták száma
1 343 800
1,3%
Növényfajta-oltalmi bejelentések
19 880
7,8%

A kiadvány szerint a magyar eredetű szabadalmi bejelentésekben az országok között a 43., a védjegybejelentésekben a 60., a formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekben az 50. helyen szerepelt Magyarország 2019-ben.

A teljes jelentés elérhető a WIPO honlapján az alábbi linken.

"Tudományos eredmények beárazása - szabadalmak kereskedelmi forgalomba hozatalának eredménytáblája: európai egyetemek és állami kutatóintézetek" c. tanulmány

Az Európai Szabadalmi Hivatal által közzétett új tanulmányban bemutatja, hogy az európai egyetemek és állami kutatóintézetek az európai szabadalmakat használják találmányaik kereskedelmi célú hasznosításának legfontosabb eszközeként. A tanulmány szerint ezek az intézmények a szabadalmaztatott találmányaik több mint harmadát piacra viszik.

A "Tudományos eredmények beárazása - szabadalmak kereskedelmi forgalomba hozatalának eredménytáblája: európai egyetemek és állami kutatóintézetek" című tanulmány a második ilyen tárgyú ismertető. A 241 európai egyetemmel és állami kutatóintézettel végzett 686 adatkérés alapján készült anyag részletes tájékoztatást nyújt a szabadalmaztatott találmányokról, üzleti modelljeikről és a piacra vitel során tapasztalt kihívásaikról. A kutatás megvizsgálja a technológia transzfer és a szabadalmak hasznosításáért felelős hivatalok szerepét is.

A teljes tanulmány itt olvasható: https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=221#tab3

Szellemitulajdon-jogok érvényesülése Európában

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 2013. és 2017. után idén ismét megvizsgálta az európai fogyasztók hamistáshoz fűződő attitűdjét. A kutatásból kiderült, hogy saját bevallásuk szerint a megkérdezettek 5 százaléka vásárolt szándékosan hamisított termékeket 2019. és 2020. júniusa között.
Az európai fogyasztók 8 százalékuk vállalta, hogy tudatosan illegális forrásokon keresztül jutott el online tartalomhoz ugyanebben az időszakban.

A mind a 27 uniós tagállam adatait elemző kutatás a lakosok online tartalmakhoz fűződő magatartást is vizsgálta. Az elemzés rávilágít, hogy az európaiak majdnem fele (42 százaléka) fizetett azért 2019. és 2020. júniusa között, hogy legális online felületeken keresztül szerzői jogi védelem alatt álló tartalmat töltsön le, vagy streameljen. Hasonló eredményekre jutott a HENT és a Tárki tavaszi közös kutatásuk során, amelyben a magyar fiatalok (18 és 26 év közöttiek) digitális tartalmakkal kapcsolatos szokásait vizsgálták.

A felmérés azt is vizsgálta, mi késztetné az EU lakosokat arra, hogy felhagyjanak az illegális forrásból származó árucikkek vásárlásával. Azoknak, akik a vizsgált időszakban vásároltak ilyen terméket, több mint fele (52 százaléka) az eredeti termék megfizethetőségét jelölte meg motiváló tényezőként.

További információk elérhetők az alábbi linken, valamint a teljes kutatás ide kattintva érhető el angol nyelven.

Elindult az ipmindenkinek.hu

Új, a nagyközönségnek szóló honlapot indított a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Az ipmindenkinek.hu honlap célja, hogy a sokak számára ismeretlen területtel, a szellemi tulajdonnal kapcsolatban közérthető, hétköznapi információkat adjon, amelyeket szakértők és vállalkozások segítségével mutat be.

Az ipmindenkinek.hu oldalon elérhető videók segítségével különböző területeket és gyakorlati példákat ismerhetnek meg az érdeklődők. Ilyenek a vállalkozások számára hasznos tippek, lépések, a sikeres vállalkozásoknál bevált jógyakorlatok, ügyvivői tanácsok, vagy éppen az egyetemi szféra tapasztalatai a szellemitulajdon-védelemről.

A honlapon nem csak videók, hanem írásos anyagok is szerepelnek vállalkozások számára, valamint az SZTNH legfrissebb kiadványai is.

VÁRHATÓ ESEMÉNY


ENRICH in BRAZIL

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) is támogatta az RCISD Regionális Tudásközpont részvételét az ENRICH in BRAZIL (Centre for Europe-Brazil Business & Innovation Cooperation) H2020 projektben, amely európai kutatókat, start-upokat és innovatív kis- és középvállalkozásokat támogat a brazil piacra történő kijutásban.

A projekt soron következő ingyenes rendezvénye az Urban Living Labs - kísérletek az innovatív és fenntartható városfejlesztésre - online szeminárium, mely 2020. december 17-én kerül megrendezésre 12:30-tól 14:00-ig. A résztvevők megismerhetik az Urban Living Labs koncepciót, annak jellemzőit, valamint eszközeit a városi megoldások innovatív kezelésére. Két konkrét eset is bemutatásra kerül.

Célcsoport: urbanizációval kapcsolatos területeken dolgozó kutatók és innovatív vállalkozások, várostervezők és fejlesztők, önkormányzati tisztségviselők

A részvétel regisztrációhoz kötött. Élő közvetítés elérhető a YouTube-on.
További részletes információ az alábbi linken, illetve háttéranyagok itt és a YouTube-on.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSok


FELHÍVÁS
a 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával, 29. alkalommal hirdeti meg a
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő
Magyar Innovációs Nagydíj mellett
a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen nyolc kategóriában kaphatnak díjat:
 • a 2020. évi Ipari Innovációs Díj,
 • a 2020. évi Informatikai Innovációs Díj,
 • a 2020. évi Agrár Innovációs Díj,
 • a 2020. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja,
 • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díja,
 • "Alapkutatástól a piacig" 2020. évi Innovációs Díj (NKFIH).
A legeredményesebb, 2018. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség
 • "2020. év legjobb startup vállalkozása" Díját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2021. áprilisában kerül sor.

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2020. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja tudományos kutatás, műszaki-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.
A bírálóbizottság az innovációból 2020-ban elért eredmény/árbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, és társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Előző Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

Beadási határidő: 2021. február 10., 15 óra

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
 1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/innonagydij c. oldalon tölthető ki,
 2. Részletes leírás a megvalósításról, az innovációból elért piaci, illetve gazdasági eredményről (árbevétel/eredmény, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
 3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
 4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.
A részletes leírást és a nyilatkozatot pdf formátumban kell feltölteni a www.innovacio.hu/innonagydij c. oldalra. További információ: www.innovacio.hu, e-mail: innovacio@innovacio.hu, tel.: 061-430-3330.

TUDOK 2021

A Kutató Diákok Mozgalma a 2020/21-es tanévben is meghirdeti a Tudományos Diákkörök XXI. Kárpát-medencei Konferenciáját (TUDOK 2021).

A konferencián kétféle módon lehet indulni:
1.) A korábbi évekhez hasonlóan saját, önálló tudományos kutatásról szóló munkával, mely az elért eredményeket tartalmazza (Elvégzett kutatási tömb)
2.) Az idei évben, tekintettel az elmúlt év körülményeire, lehetőség nyílik olyan tudományos kutatásról szóló munkával is indulni, amely a hipotézisre épít, kidolgozott módszertannal rendelkezik, de még nem rendelkezik eredményekkel (Kutatási terv tömb)

A TUDOK 2021 konferencián való indulás feltétele egy online nevezési lap kitöltése a www.kutdiak.hu oldalon keresztül.
További információk az alábbi linken, illetve kutdiak@kutdiak.hu e-mail címen vagy a +36-30-219951-as telefonszámon.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Neil C. Hughes: Inspiráló TED-előadások: Innováció - Nem hivatalos válogatás 100 előadó legfontosabb gondolataiból - HVG Könyvek, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

A TED intézménye korunk egyik legnagyobb hatású szakmai rendezvénysorozata, maga is kiemelkedően sikeres innováció, élvonalbeli szakmai ismeretek közreadására. A TED jelentése: Technology, Entertainment, Design, ezeket ötvözik nagyhatású prezentációvá, a hatékonyságot optimálisan szolgáló technikával. Rangos konferenciasorozatként indították, mára a világot átfogó rendszerré vált, amely a TED koncepciója és technológiája szerint szerepelteti a különféle szakterületek legjobb előadóit és témáikat. Az előadások az interneten ingyenesen elérhetők. "2012. november 13-án a TED.com-on közzétett előadások nézettsége elérte az 1 milliárdot, a napi oldalletöltések száma pedig már 1,5 millió körül mozog. Az előadásokat közel 100 nyelvre fordítják." írja Carmine Gallo TED-előadások - Az inspiráló nyilvános beszéd 9 titka c. könyvében (HVG Könyvek, Hírlevél 2015/19. - kiemelések tőlem.) Igen hasznos betekintést kínál Chris Anderson: Így készülnek a TED-előadások - Hivatalos TED-útmutató a nyilvános beszédhez c. műve (HVG Könyvek, Hírlevél 2017/11.)

A HVG könyvek most TED-előadásokból egy remek válogatást jelentetett meg. Közös ajánlójuk: "Szeretnénk megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, megismerni új nézőpontokat, és kiteljesedni a munkánkban vagy a magánéletünkben? Merüljünk el a TED-előadások világában! Útmutatónk lehet ez a három tematikus kötet (Kreativitás, Innováció és Vezetés), valamint gondolatébresztő, önismeretet mélyítő gyakorlataival a hozzájuk kapcsolódó Motivációs napló. Az inspiráló idézetek, frappáns grafikák és interaktív gyakorlatok amellett, hogy cselekvésre ösztönöznek, elősegítik készségeink fejlesztését, alkotóerőnk kiteljesedését, gondolkodásmódunk meghaladását, hogy maximálisan kihasználhassuk a bennünk rejlő határtalan lehetőségeket. E gyűjteménynek köszönhetően olyan mesterektől tanulhatunk, mint Bill Gates, Steve Wozniak, Jeff Bezos, Jane Goodall, Elon Musk, Sting, Elizabeth Gilbert, Barabási Albert-László, J. J. Abrams vagy Simon Sinek.

Természetesen az innovációról szóló kötettel kezdjük.
A szerzőről honlapjáról: "2015 decemberében a LinkedIn főszerkesztője közzétette a 10 szerző névsorát, akik a felmérések szerint leginkább ösztönöztek új gondolatokat, és eszmecseréket technológiáról, pénzügyekről, vállalkozásról, médiáról s ezeken túl is. Neil ebben az év #2 technológiai szakírójaként szerepelt."

Erről szól: "Az innovációs vakfoltok felkutatása és a csapattagjaink kreativitásának felélesztése korántsem egyszerű. Nem kell azonban magányosan nekivágnunk az ismeretlennek: más innovátorok nyomdokain is haladhatunk, tanulva a sikereikből és a kudarcaikból.  Ebben a könyvben több mint 100 TED-előadó innovációval kapcsolatos tapasztalatait ismerhetjük meg. A szabályszegők, akik hallgatnak az ügyfeleik véleményére, gyakran többféle nézőpontot is képesek a magukévá tenni - a sokféleség elfogadásával járulnak hozzá az innovációhoz saját ágazatukban. De soha ne feledjük: az innováció nem a cél, hanem az út maga! Ismerjük meg az innovációs folyamat egyes állomásait az út során, és lássuk, hogyan arattak sikert korunk legkiválóbb innovátorai!" (Idézetek innentől a könyvből.)

Hughes itt egy-egy TED-előadásról szólva tömör összegzést ad annak fő mondandójáról, kiemelve különösen fontos gondolatokat, annak címe vagy előadójának neve alapján pedig az interneten megtalálható a teljes előadás. A kötet a benne felsorakoztatott előadások és előadók adatbázisául is szolgál: tárgymutatót tartalmaz a témákról és névmutatót az előadókról. Utóbbi tartalmazza a könyvben szereplő beszédek linkjét is. S amint Hughes is kiemeli, névre, címre rákeresni a TED oldalán - www.ted.com - és a YouTube-on is lehet.
A fejezetcímekből:
 • Nehezen megfogható, innovatív ötletek•
 • A kreatív szikra
 • Küzdjünk meg a változástól való félelemmel! (Az egyik legnehezebb feladat. Címek bátorításul: • Robbantsunk piacot, vagy minket robbantanak fel! • Megújulunk, tehát vagyunk - OP)
 • Az ügyfelek az innováció mozgatórugói
 • Ne féljünk megszegni a szabályokat! (A borotvaél, amelyen az innovációhoz oly gyakran végig kell menni! - OP)
 • Jósoljuk meg a jövőt úgy, hogy megteremtjük! (Steve Jobs törvénye - OP)
 • Ne feledjük: soha nem hibázunk, hanem tanulunk (Ezt azért bölcs mértéktartással kell kezelni. Címet idézve: Hibázzunk okosan! - OP)
 • Éljen a gondolkodás sokszínűsége!
 • Az innováció nem sprint, hanem maraton (Ám vigyázat: a jó vezető hosszú távon gondolkodik, de tudja, hogy nem minden lemaradás hozható be utóbb! - OP)
 • Nagy hatású innovátorok

Roger Crowley: Az Elátkozott torony - Akkó eleste és a keresztes háborúk vége + Hódítók - Hogyan kovácsolta össze Portugália a történelem első tengeri világbirodalmát - Park Könyvkiadó, 2020, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

Crowley a magas színvonalú, mai olvasói igények szerinti történelmi tényirodalom remek mestere. Az igényes olvasó ma egyszerre akar hiteles, kellően alapos, részletekben is ésszerűen gazdag krónikát, amely ugyanakkor izgalmas, s az előadásmódja magával ragadó. Ebben Crowley kiváló műveket alkot. Több remekéről is szóltunk már, amelyek a Parknál jelentek meg:
 • 1453 - Konstantinápoly utolsó nagy ostroma (Hírlevél 2016/21.)
 • Kalmárköztársaság - Hogyan hozta létre és veszítette el tengeri hatalmát Velence (Hírlevél 2018/14.)
 • Tengeri birodalmak - A kereszténység és az iszlám harca a Földközi-tenger feletti uralomért (Hírlevél 2019/4.)
Az Elátkozott torony
"Jeruzsálem 1244-ben elesett, s a szentföldi keresztesek kétszáz esztendei háborúskodás után egyetlen valamirevaló erősségben húzhatták meg magukat: Akkóban. A város impozáns bástyáit és vastag kőfalait mintegy tízezer harcos védte. Ám 1291 tavaszán Akkót ostrom alá vette az irdatlan mameluk sereg. Az Elátkozott toronyban Roger Crowley eleven mesélőkedvvel számol be a mamelukok bősz támadásáról, akik a dzsihád lázában égve képzett árkászok csapataival és óriási katapultokkal felszerelkezve indultak Akkó falai ellen, hogy minden korábbinál hevesebb lövedékzáport zúdítsanak rájuk. Az Elátkozott torony, középpontjában a drámai utolsó ütközettel, lebilincselően ábrázolja a kereszteshadjáratok korát, s merőben új szemszögből láttatja a világtörténelem e fordulópontját." - írja a Park ajánlója.

Ma, a felettébb haszonelvű és anyagias gondolkodás világában szinte megvilágosodás-számba megy rádöbbenni, hogy akkoriban hány embert, köztük koronás főket és nemeseket hajtott a vallásos hit: megtartani ill. visszaszerezni a kereszténység legszentebb földjét. Crowley ugyanakkor nagyon is józan képet fest, idealizálás nélkül - a Kalmárköztársaságban pl. leírja, hogyan 'lopott el' Velence a maga érdekei szerint egy teljes kereszteshadjáratot, aminek nagy hozadéka Konstantinápoly kirablása lett, itt pedig bőven ejt szót arról is, miként marakodtak, sőt harcoltak fegyverrel is egymás ellen keresztény erők a Szentföldön és annak térségében.

Európai műveltségünk büszke magasában igen sokan nem tudják, mekkora rések lehetnek világtörténelmi ismereteiken. Az Elátkozott Torony első felének abszolút főszereplője Bajbarsz, akinek igazán terjedelmes, hétezer karakteres szócikket szentel az Encyclopaedia Britannica - ismerős a név? Kipcsák török fiú, akit elraboltak és közkatonának eladtak az egyiptomi mamelukoknak. "Egyiptom és Szíria legkiemelkedőbb mameluk szultánja lett, 18 évet uralkodott. Nevezetes a mongolok ellen vezetett hadjáratairól (akiket visszaszorított - OP), az európaiak legyőzéséről, s a belső adminisztratív reformjairól. A róla szóló elbeszélés máig népszerű az arabnyelvű világban." - írja a Britannica, Crowley pedig bőven szól kimagasló szervező-, hadvezető- és geopolitikusi képességeiről, hihetetlen munkabírásáról, s hogy a legkeményebb harcban is emberei élén járt.

Hódítók
"A 15. sz. elején Portugália népessége alig egymillió főre rúgott, királyai ahhoz is szegények voltak, hogy saját aranypénzt veressenek. 1415 augusztusában egy portugál flotta elfoglalta a marokkói Ceuta kikötőjét, az egész Mediterráneum egyik legbevehetetlenebb, stratégiai fekvésű erődítményét." (idézetek a könyvből), s persze kirabolták a nekik mesés gazdagságú várost. Így kezdődik az e könyvben elénk tárt történet. Folytatásként, "A portugál tengerészek teremtették meg az összeköttetést az óceánok között, és fektették le a világgazdaság alapjait. Teljesítményüket eddig kevesen méltatták kellő figyelemre. Pedig történetük a tengeren való navigáció, a kereskedelem és technikai fejlesztések, a pénz és keresztes háborúk, a politikai diplomácia és a kémkedés, a tengeri ütközetek és hajótörések, a kitartás, a rettenthetetlen bátorság és zabolátlan erőszak nagyszabású hőseposza. E történet tetőpontja pedig az a mintegy harminc esztendei elképesztő nekirugaszkodás, amely könyvünk tulajdonképpeni tárgya. Ez idő alatt a kisszámú portugál hódító egy maroknyi rendkívüli birodalomépítő vezetésével megkísérelte megtörni az iszlám uralmát, és ellenőrzése alá vonni az egész Indiai-óceánt és a világkereskedelmet. Közben nekiláttak egy egész bolygónkat átfogó tengeri birodalom felépítésének, s e korszak ötszáz esztendő nyugati terjeszkedését indította el, és működésbe hozta a globalizáció ama erőit, amelyek mindmáig alakítják a világunkat."

Eddie Ludlow: Whisky mesterkurzus - Hogyan kóstoljuk helyesen a whiskyt?
HVG Könyvek, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

"Mi a whisky? Ez a nagy kérdés, és miközben a választ keressük, ráeszmélünk a karakteres italnak gazdag változatosságára és szinte végtelen összetettségére. A whiskyt úgy fedezhetjük fel igazán, ha nem egyszerűen megisszuk, hanem megízleljük. Kóstoljuk." (Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.)

"Whisky: "Erjesztett gabona-zúzalékból lepárolt többféle szeszesitalok közös elnevezése, beleértve a skót-, ír- és kanadai whiskyt, valamint az USA többféle ilyen italát. Mindig fából készült tartályban érlelik, általában fehértölgyből. A legkorábbi közvetlen beszámoló whisky-gyártásról 1494-es skót feljegyzésekben található. A különböző országokban gyártott whiskyk jellegzetes vonásai eltérnek egymástól - ennek okai a gyártási eljárásokban, a felhasznált gabona fajtájában, továbbá a felhasznált víz minőségében és tisztaságában rejlenek. A skót whiskyk kevésbé testesek, jellegzetes, füstös maláta aromával. Az ír whiskyk íze hasonló, a füstös jelleg nélkül. Az Egyesült Államokban a whiskey gyártás a 18. század elején kezdődött, a fő lepárló központokat Kentuckyban, Pennsylvaniában és Indianában hozták létre."- az Encyclopaedia Britannica szócikkéből (kiemelések tőlem). S érdekességként A Pallas Nagy Lexikonából. "Whisky, Angliában és Amerikában a pálinka neve."

A whisky alighanem a világszerte legismertebb és egyben legsokoldalúbb tömény szeszesital, s a leginkább legendákkal övezett. Vannak, akik épp a karakteres aromája miatt nem kedvelik - amíg rá nem kapnak az ízére, ami rendszerint »egy szép barátság kezdete«.

Sokatmondó és nagyon tanulságos mélyére néznünk a világsikerének. A whisky messze több mint az alkohol adta örömök közvetítője. Vedelni lehet, mint bármit, ami folyékony és árt, de e nemes itóka köré egy egész, igen kifinomult világ szövődött, amellyel annak műértő fogyasztása kínál külső és belső azonosulást. Ha az ínyenc jófajta whiskyt szopogat, legalább annyira egy kultúrát, hangulatot, életérzést élvez, mint amennyire alkoholt vesz magához.

Erről szól: Ludlow az előszavában röviden elmondja, hogyan került szakmai kapcsolatba az itallal, és gyártásának világával, "habarodott bele a whisky világába", hozták létre feleségével a whisky népszerűsítését szolgáló vállalkozásukat "mert igenis volt, és továbbra is van szükség a whiskyismeretre, és mi megosztjuk az érdeklődőkkel az általunk megszerzett tudást." "Ez a könyv remélhetőleg segít majd, hogy kielégíthessük a whiskyvel kapcsolatos kíváncsiságunkat. Nem vagyok tudós vagy mágus, aki ismeri a szuperwhiskyk létrehozásának rejtett titkait. A whisky világában tett utazásaim során ragadt rám valami, de a könyv nem erről szól. Arról esik inkább szó, amit napról napra teszek, és ami a whisky lényege: a kóstolás. Minden más ennek a következménye, és ez adja e könyv szívét-lelkét. Remélem, tetszeni fog." S mert a whisky élvezete, mint oly sok ínyencségé, tanult és tudatosan fejlesztett képesség, kedvelői e könyv segítségével bizonyára még több örömet találnak majd benne.

A kötetről a HVG ajánlójából: "A whiskyt úgy fedezhetjük fel igazán, ha nem egyszerűen megisszuk, hanem megízleljük. Kóstoljuk. Húsz kóstoló vezet végig az ital aromáinak és ízeinek teljes spektrumán - az islay-i tőzeg füstös, erős szagától a japán tölgy szantálfa-illatáig.

A gazdagon illusztrált kötet infografikái és fotói segítségével összehasonlíthatjuk a világ legjobb gyártói, köztük az ikonikus skót szeszfőzdék és az úttörő kézműves lepárlók whiskyjeit.

A szerző bennfentes tippjei révén a legjobb vételekhez juthatunk hozzá, sőt javaslatokat és recepteket kapunk a tökéletes ételpárosításokhoz és ízletes koktélokhoz, hogy a legtöbbet hozhassuk ki a whiskynkből. A könyv elmagyarázza, mitől jó egy whisky, honnan ismerjük fel a minőséget, és hogyan kóstoljuk szakszerűen a világ egyik legnépszerűbb italát."

Néhány címa tartalomból:
A whisky története • Mi olyan különleges a whiskyben? • Hogyan készül, hogyan érik a whisky? • Ellenőrző lista a whiskykóstoláshoz
A whisky nyelvezete • A whisky aromák felfedezése • A whisky jellemző ízei
Kóstoljunk whiskystílusonként!
Hogyan legyünk szakértők? • Hol kóstoljunk? • Hány éves az 'ideális' whisky? • Mennyit fizessek a whiskyért? • Whisky és hőmérséklet • Hogyan tároljuk a whiskyt? Mixelés • Mikor milyen whiskyt?
Klasszikus whiskykoktélok • Könnyebb whiskykoktélok
Whisky és étel • Whisky és csokoládé
Kislexikon

SAJTÓSZEMLE

webradio.hu, 2020. 11. 27.
Az Energiatudományi Kutatóközpontban tesztelik az ITER egyik berendezését

24.hu, 2020. 11. 27.
Budapesten épül a fúziós reaktor biztonsági rendszerének prototípusa

index.hu, 2020. 11. 27.
Magyar biztonsági berendezés állíthatja le a fúziós reaktort

origo.hu, 2020. 11. 27.
A fúziós reaktor egyik kulcstechnológiáját tesztelik Magyarországon

gyartastrend.hu, 2020. 11. 27.
GyártásTrend - Itthon tesztelik az első erőmű méretű fúziós reaktor kulcstechnológiáját

ma.hu, 2020. 11. 28.
Az Energiatudományi Kutatóközpontban tesztelik az ITER egyik berendezését

ecolounge.hu, 2020. 11. 28.
Magyar kutatók tesztelik a világ első kísérleti fúziós erőművének biztonsági berendezését! - Ecolounge -

raketa.hu, 2020. 11. 28.
Magyarországon tesztelik a világ első fúziós reaktorának az egyik legfontosabb biztonsági technológiáját - Rakéta

nkfih.gov.hu, 2020. 11. 30.
ITM: ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

nonprofit.hu, 2020. 11. 30.
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat 2020

zetapress.hu, 2020. 11. 30.
Nagydíj-pályázatok

magyarnemzet.hu, 2020. 11. 30.
Teljesítménypörgető innovációkat keresnek

uzletem.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

index.hu, 2020. 11. 30.
Űrtechnikai céggel szerződött a Miskolci Egyetem

palyazatmenedzser.hu, 2020. 11. 30.
Magyar Innovációs Nagydíj 2020

heol.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

veol.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

szon.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

zaol.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

haon.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

kemma.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

kisalfold.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

bama.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

delmagyar.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

feol.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

beol.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

sonline.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

vaol.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

teol.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

boon.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra
duol.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

szoljon.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

baon.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

dehir.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

pharmaonline.hu, 2020. 11. 30.
Újra pályázhatnak a Magyar Innovációs Nagydíjra

hirado.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

index.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

medicalonline.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

weborvos.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

hir.ma, 2020. 11. 30.
ITM: ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

webradio.hu, 2020. 11. 30.
ITM: ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

itbusiness.hu, 2020. 11. 30.
Lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

radio88.hu, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

startuponline.hu, 2020. 11. 30.
Új tudományos podcasttal jelentkezik a Műegyetem: fókuszban a magyar innovációk!

greenfo.hu, 2020. 11. 30.
Programok Felhívás a 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

innoportal.hu, 2020. 11. 30.
Felhívás a 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

origo.hu, 2020. 11. 30.
Új kutatási és fejlesztési központot adott át a Mol Százhalombattán

tozsdeforum.hu, 2020. 11. 30.
Kutatási és fejlesztési központot adott át a Mol

mfor.hu, 2020. 11. 30.
Új K+F központot avatott a Mol

privatbankar.hu, 2020. 11. 30.
Néhai vezérének tiszteletére nevezték el a Mol új egységét

infostart.hu, 2020. 11. 30.
Új kutatási és fejlesztési központot adott át a Mol Százhalombattán

hirtukor.hu, 2020. 11. 30.
Új kutatási és fejlesztési központot adott át Százhalombattán a MOL

hirtv.hu, 2020. 11. 30.
Új kutatási és fejlesztési központot adott át Százhalombattán a MOL

webradio.hu, 2020. 11. 30.
Új kutatási és fejlesztési központot adott át a Mol Százhalombattán

magyarepitok.hu, 2020. 11. 30.
Új kutatási és fejlesztési központot adott át a Mol Százhalombattán

vg.hu, 2020. 11. 30.
Új kutatási és fejlesztési központot adott át a Mol

realista.hu, 2020. 11. 30.
Új kutatási és fejlesztési központot adott át a Mol Százhalombattán | ingatlanpiaci hírek

hrportal.hu, 2020. 11. 30.
Mosonyi György nevét viseli a Mol új kutatás-fejlesztési központja

infoesztergom.hu, 2020. 11. 30.
Új kutatási erőtér - Együttműködik három nagy magyar egyetem

Retro Rádió, 2020. 11. 30.
Új kutatási és fejlesztési központot adott át a MOL Százhalombattán

InfoRádió, Déli Hírek, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

InfoRádió, Esti Hírek, 2020. 11. 30.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Világgazdaság, 2020. 12. 01., 15. oldal
Meghirdették az Innovációs Nagydíjat

Magyar Nemzet, 2020. 12. 01., 14. oldal
Versengő innovátorok
"...Olyan, Magyarországon bejegyzett vállalkozások, szervezetek kerestetnek a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) Innovációs Nagydíjának pályázatára, amelyek új termékkel, eljárással vagy szolgáltatással kiemelkedő innovációs teljesítményt és jelentős üzleti sikert értek el..."

Magyar Hírlap, 2020. 12. 01., 9. oldal
Ismét lehet pályázni az innovációs díjra

Hajdú-Bihari Napló, 2020. 12. 01., 1-2. oldal
Rangos elismerés a debreceni kutatónak

ma.hu, 2020. 12. 01.
ITM: ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

magyarhirlap.hu, 2020. 12. 01.
Ismét lehet pályázni az innovációs díjra
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) stratégiai partnerségével és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) főtámogatásával 29. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot - közölte tegnap az ITM..."

magyarmezogazdasag.hu, 2020. 12. 01.
Agrár-innovációkat is várnak a Magyar Innovációs Nagydíj-pályázatra

vmkik.hu, 2020. 12. 01.
Magyar Innovációs Nagydíj 2020

uzletem.hu, 2020. 12. 01.
2020. december 1. - Információk, hírek vállalkozóknak
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

agroinform.hu, 2020. 12. 01.
Ismét keresik a legjobb magyar innovációkat

techmonitor.hu, 2020. 12. 01.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

news.sk., 2020. 12. 01.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

gondola.hu, 2020. 12. 01.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

businessonline.hu, 2020. 12. 01.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

forrasfigyelo.hu, 2020. 12. 01.
Magyar Innovációs Nagydíj 2020 Pályázat a legjelentősebb hazai innovációk elismerésére

pannonnovum.hu, 2020. 12. 01.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

palyazatihirek.eu, 2020. 12. 01.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra!

hirek.prim.hu, 2020. 12. 01.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

zetapress.hu, 2020. 12. 01.
Februárig pályázhatunk

hirextra.hu, 2020. 12. 01.
Indul a Magyar Innovációs Nagydíj pályázata!

infovilag.hu, 2020. 12. 01.
Újra megpályázható az innovációs nagydíj - Infovilág

scmonitor.hu.hu, 2020. 12. 01.
Új kutatási és fejlesztési központot adott át a Mol Százhalombattán

szellemitulajdon.hu.hu, 2020. 12. 01.
Meghirdették a 2020. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

zmkik.hu.hu, 2020. 12. 01.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

gyartastrend.hu.hu, 2020. 12. 01.
Informatikai együttműködésre lép három magyar egyetem

index.hu.hu, 2020. 12. 01.
Nem sajnálják a pénzt a cégek kutatás-fejlesztésre

Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 12:00, 2020. 12. 01.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország! 2020. 12. 01.
A Magyar Innovációs Szövetség 2020-ban is meghirdeti a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Rádió7, Velünk történik, 2020. 12. 04.
Interjú Antos Lászlóval a 29. Magyar Innovációs Nagydíj kiírásáról

m1, Ma reggel, 2020. 12. 01.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

pannonnovum.hu, 2020. 12. 02.
Három nagy magyar egyetem innovatív informatikai együttműködése

Magyar Nemzet, 2020. 12. 03., 12. oldal
Milliárdok ömlenek a kutatás-fejlesztésbe

bkik.hu, 2020. 12. 03.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

bokik.hu, 2020. 12. 03.
Meghirdették az innovációs Nagydíj pályázatot

veszpremikamara.hu, 2020. 12. 03.
Huszonkilencedik alkalommal hirdették meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot, amelynek célja 2020 legjelentősebb innovációs teljesítmények elismerése.

magyarnemzet.hu, 2020. 12. 03.
Közel 60 milliárdos támogatást kapnak az innovációs projektek

pestisracok.hu, 2020. 12. 03.
Az elmúlt évtizedben megduplázódtak a kutatás-fejlesztési források

hirado.hu, 2020. 12. 03.
Az elmúlt évtizedben megduplázódtak a kutatás-fejlesztési források

novekedes.hu, 2020. 12. 03.
Palkovics: az elmúlt évtizedben megduplázódtak a kutatás-fejlesztési források

magyarhirlap.hu, 2020. 12. 03.
Az elmúlt évtizedben megduplázódtak a kutatás-fejlesztési források

piacesprofit.hu, 2020. 12. 03.
Palkovics László mondott néhány számot a hazai kutatás-fejlesztésről

webradio.hu, 2020. 12. 03.
Palkovics: az elmúlt évtizedben megduplázódtak a kutatás-fejlesztési források

agrotrend.hu, 2020. 12. 03.
Az elmúlt évtizedben megduplázódtak a kutatás-fejlesztési források

888.hu, 2020. 12. 03.
Megduplázódtak a kutatás-fejlesztési források az elmúlt évtizedben

autopro.hu, 2020. 12. 03.
Tíz év alatt kétszeresére nőttek a hazai K+F ráfordítások

webradio.hu, 2020. 12. 03.
Közgazdasági társaság: növelni kell a kutatás-fejlesztésre, oktatásra fordított befektetések hatékonyságát

radio88.hu, 2020. 12. 03.
Új együttműködésben vesz részt a Szegedi Tudományegyetem

u-szeged.hu, 2020. 12. 03.
Kutatási együttműködési megállapodás jött létre az SZTE, az SZBK és az ELI-ALPS szegedi intézmények, illetve az ELKH Titkársága között

newtechnology.hu, 2020. 12. 03.
11 milliárd forint támogatással indulnak új, a megújuló energiatermelést segítő fejlesztések

vg.hu, 2020. 12. 03.
Több mint 59 milliárd forintos támogatás innovációs projektekre

adozona.hu, 2020. 12. 03.
59 milliárd forint támogatás innovációs projektekre

webradio.hu, 2020. 12. 03.
ITM: több mint 59 milliárd forint támogatást kapnak a piacot megcélzó innovációs projektek -

piacesprofit.hu, 2020. 12. 03.
Milliárdokat kapnak a piacot megcélzó innovációs projektek

napi.hu, 2020. 12. 03.
Majdnem 60 milliárddal halmozta el a kormány az innovációs projekteket futtató cégeket

profitline.hu, 2020. 12. 03.
59 milliárd forint támogatást kapnak a piacot megcélzó innovációs projektek

NIOK hírlevél, 611. szám, 2020. 12. 03.
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat 2020

Magyar Hírlap, 2020. 12. 04., 9. oldal
Palkovics: Megduplázódtak a kutatás-fejlesztési források

Magyar Nemzet, 2020. 12. 04., 12. oldal
Milliárdok ömlenek a kutatás-fejlesztésbe

magyarhirlap.hu, 2020. 12. 04.
Palkovics: Megduplázódtak a kutatás-fejlesztési források struktúra stratégiai alapokon nyugvó átalakítását - emelte ki a tárcavezető

gymsmkik.hu, 2020. 12. 04.
Felhívás a Magyar Innovációs Nagydíj elismerésére

pafi.hu, 2020. 12. 04.
Magyar Innovációs Nagydíj

uzletem.hu, 2020. 12. 04.
Nemzetközi mentorok is segítik a magyar startupok fejlődését

kamaraonline.hu, 2020. 12. 04.
Több mint 59 milliárd forint a piacot megcélzó innovációs projektekre

hvg.hu, 2020. 12. 05.
Európa jön fel az innovációban, Budapest pedig központtá válik

vosz.hu, 2020. 12. 06.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

jarmuipar.hu, 2020. 12. 07.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

innoteka.hu, 2020. 12. 08.
Felhívás 2020 legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

alternativenergia.hu, 2020. 12. 08.
ITM-államtitkár: 11 milliárd forint támogatással indulnak új, a megújuló energiatermelést segítő fejlesztések - Alternativ Energia

haszon.hu, 2020. 12. 08.
Érdekel a startupok világa? December 15-én teljesülhet egy régi kívánságod! - Haszon Magazin

vehir.hu, 2020. 12. 08.
A Tématerületi Kiválósági Program 2020 keretében valósul meg a Pannon Egyetem környezetvédelmi és nanotechnológiai projektje

origo.hu, 2020. 12. 08.
Többféle pályázatból is kaphatnak forrást a kis- és középvállalkozások

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020/12
Palkovics: az elmúlt évtizedben megduplázódtak a kutatás-fejlesztési források

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020/12
ITM: több mint 59 milliárd forint támogatást kapnak a piacot megcélzó innovációs projektek

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020/12
ITM: ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2020/12
Újabb két nemzetközi kutatási infrastruktúrához csatlakozik Magyarország

agrotrend.hu, 2020. 12. 09.
A Szent István Egyetem új szabadalmai hozzájárulnak a versenyképesség növeléséhez

zetapress.hu, 2020. 12. 09.
Gödöllői innováció

dehir.hu, 2020. 12. 09.
Debreceni startupok kaphatnak támogatást

infostart.hu, 2020. 12. 09.
Az 5G-t kutatja közösen a Telekom, a BME és az Ericsson

kemma.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

kemma.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

boon.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

duol.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

szon.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

sonline.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

delmagyar.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

heol.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

beol.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

baon.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

haon.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

vaol.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

veol.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

szoljon.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

zaol.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

feol.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

teol.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

kisalfold.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

bama.hu, 2020. 12. 09.
5G kutatás-fejlesztéséről állapodott meg a Telekom, a BME és az Ericsson

autopro.hu, 2020. 12. 09.
5G K+F megállapodást kötött a Telekom, a BME és az Ericsson

kuruc.info, 2020. 12. 09.
Az 5G kutatás-fejlesztéséről kötött megállapodást a Telekom, a BME és az Ericsson

novekedes.hu, 2020. 12. 09.
Új mérföldkőhöz ért a hazai 5G kutatás

tozsdeforum.hu, 2020. 12. 09.
Megszületett a megállapodás az 5G kutatás-fejlesztéséről

hir.ma, 2020. 12. 09.
Az 5G kutatás-fejlesztéséről kötött megállapodást a Telekom, a BME és az Ericsson

webradio.hu, 2020. 12. 09.
Az 5G kutatás-fejlesztéséről kötött megállapodást a Telekom, a BME és az Ericsson

itbusiness.hu, 2020. 12. 09.
5G K+F megállapodást kötött a Magyar Telekom, a BME és az Ericsson

hvg.hu, 2020. 12. 09.
Még csak most jön majd az 5G java, Budapesten kutatják-fejlesztik

radio88.hu, 2020. 12. 09.
Az 5G kutatás-fejlesztéséről kötött megállapodást a Telekom, a BME és az Ericsson

bitport.hu, 2020. 12. 09.
A Telekom is megkínálta 30 MHz-nyi 5G-vel a BME-t - Bitport - Informatika az üzlet nyelvén

hwsw.hu, 2020. 12. 09.
5G-s campus-hálózat indult a BME-n

muszaki-magazin.hu, 2020. 12. 09.
Együttműködés a BME és a HONOR között - Műszaki Magazin

jaszberenyhirado.hu, 2020. 12. 09.
Az 5G kutatás-fejlesztéséről kötött megállapodást a Telekom, a BME és az Ericsson

itextreme.hu, 2020. 12. 09.
Az 5G-t kutatja közösen a Telekom, a BME és az Ericsson

vg.hu, 2020. 12. 09.
Stratégiai 5G-megállapodás született

itbusiness.hu, 2020. 12. 09.
Több mint kétmilliárdos támogatás startup inkubátoroknak

profitline.hu, 2020. 12. 09.
Kétmilliárd forintos támogatásban részesülnek startup inkubátorok

vg.hu, 2020. 12. 09.
Több mint kétmilliárdos támogatás a startup cégeknek

webradio.hu, 2020. 12. 09.
ITM: több mint kétmilliárd forintos támogatásban részesülnek startup inkubátorok

InfoRádió, Mérleg, 2020. 12. 09.
Magyarország továbbra is mérsékelt innovátornak számít az európai országok között

Magyar Hírlap, 2020. 12. 10., 9. oldal
Lezárult az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közreműködésével kiírt Startup Factory pályázat

IT- Business, 2020. 12. 10., 61. oldal
Tudatosul az innováció versenypiaci értéke

IT- Business, 2020. 12. 10., 65. oldal
Kutatás-fejlesztési projektekről is lehet igazolást kérni az SZTNH-tól
A szellemi tulajdon teljes életciklusa levédhető

IT- Business, 2020. 12. 10., 108- 109. oldal
Milyen kompetenciákra és milyen pozíciókra lesz szükség jövőre az IT-ben?

minuszos.hu, 2020. 12. 10.
Még mindíg van kutatnivaló az 5G-n

pannonnovum.hu, 2020. 12. 10.
Kétmilliárd forintos támogatásban részesülnek startup inkubátorok

agrarszektor.hu, 2020. 12. 11.
Új szabadalmakkal növelheti Magyarország versenyképességet a Szent István Egyetem

portfolio.hu, 2020. 12. 11.
Nagyvállalatokat vezet át a digitális világba a magyar cég

computerworld.hu, 2020. 12. 11.
Több mint kétmilliárd forintos támogatásban részesülnek hazai startup inkubátorok

profitline.hu, 2020. 12. 11.
A Szilícium-völgy egyik legnagyobb startup guruját hozza virtuálisan Magyarországra a Founder Institue

index.hu, 2020. 12. 12.
Három divat és dizájn innováció jutott befektetéshez egy startup programban

webradio.hu, 2020. 12. 12.
Az európaiak csökkenő arányban vásárolnak hamisított termékeket egy felmérés szerint
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Pazsák Zsófia,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.