XXX. évf. | 2020. november 17. | 20. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható események
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Globális Innovációs Index 2020

A világ 131 vizsgált országából a 35. helyen áll Magyarország az innovációs teljesítményt mérő globális innovációs indexben, az idei GII-jelentés szerint. Ezzel Magyarország képes volt megőriznie a helyét. (Csak az EU-t tekintve a 20. helyen áll, megelőzve pl. Lengyelországot, Szlovákiát, Görögországot és Horvátországot.)

A magas jövedelmű országok közé tartozó Magyarország a kutatás szerint nagyjából épp úgy teljesít, ahogyan gazdasági fejlettségi szintjétől elvárható. A tanulmány kiemeli, hogy nagy eltérések vannak egy-egy ország teljesítményén belül is. Magyarországot bár összességében a 35. helyen áll innovációban, tudás- és technológiai teljesítményben sokkal előrébb, a 22. helyen áll, a piaci érettségben viszont a 89. helyezett, ami visszahúzza az átlagot.

A teljes "Globális Innovációs Index 2020" c. kutatás a következő linken érhető el.

30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt népszerűsítő spot

A MISZ a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt népszerűsítő rövidfilmet készíttetett. A 80 mp-es videót okt. 26-án tette közzé a Magyar Innovációs Szövetség, melyet eddig közel 60000-en tekintettek meg.
A MISZ hivatalos youtube csatornáján a spot megtekinthető és kérjük kedves olvasóinkat, hogy osszák meg.

Kreatívipari Kerekasztal

Az ITM és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) szervezésében 2020. október 6-án online tartották a Kreatívipari Kerekasztal ülését, melynek témáját az elkészült Kreatívipari Stratégia 2020-2030 szolgáltatta. Szövetségünket az eseményen Dr. Darázs Lénárd, elnökségi tag képviselte.

A rendezvényen Dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár méltatta a Kreatívipari Kerekasztal munkáját és megköszönte a munkacsoportvezetők egyéves áldozatos munkáját. Dr. Fülöp József, a kreatíviparért felelős miniszteri biztos az elkészült stratégiai anyag szellemiségét és jelentőségét emelte ki, hangsúlyozva a kreatív művészeti tevékenység gazdasági szerepét és a stratégia innovációra várhatóan gyakorolt pozitív hatásait. Magát a Kreatívipari Stratégia 2020-2030 főbb sarokpontjait Dr. Nagy Ádám, ipari stratégiákért felelős helyettes államtitkár mutatta be.

A stratégia az alábbi szakpolitikai célokat és cselekvési programokat fogalmazza meg, amelyre az egyes intézkedések felfűzhetők, és pilot-projektek elindíthatók:
 • A kreatívipar teljesítményének mérhetővé tétele, ahol az egyes indikátorok alkalmasak lesznek arra, hogy fejlesztési következtetések legyenek levonhatók belőlük.
 • A bruttó hozzáadott érték növelése
 • Kreatívipari export növelése
 • Horizontális működés erősítése
 • Támogatási rendszer felépítése
 • Szervezeti háttér biztosítása mind a szakmai, mind az állami koordináció oldaláról.
 • Képzés és oktatás
 • Láthatóság növelése.
Kreatívipari Stratégia 2020-2030 részletes társadalmi és kormányzati egyeztetése most kezdődik el, új fejezetet nyitva ezzel a terület láthatósága és a gazdasági-társadalmi szereplők ehhez való viszonyulása számára.

A Kreatívipari Kerekasztal az elkészült stratégiai anyag további mélyítése és megvalósítása érdekében folytatja munkáját. Bizonyosnak látszik, hogy a meglévő működési struktúra kiegészül majd egy vállalkozásfejlesztési munkacsoporttal.

Knowledge To Money Club

A hazai vállalkozások többsége küszködik a nemzetközi piacra lépéshez és forrásbevonáshoz szükséges tudás megszerzésével és alkalmazásával. Ennek következménye többek közt, hogy a magyar cégek sikerességének aránya (2-3%) messze alul múlja az EU átlagát (8%) a H2020 SME Instrument-ben.

A Knowledge 2 Money Club egy olyan non-profit kezdeményezés, mely negyedévente jelentkezik, és rendezvényeik célja a pályázók sikerességének drasztikus javítása. Kockázati tőke piacon azt tűzték ki célul, hogy az általuk felkészített vállalkozások tőkebevonási valószínűsége duplája legyen az egyes tőkealapok átlagának. Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag megegyeznek a H2020 SME Instrument források odaítélésekor és a kockázati tőkebevonáskor is értékelt szempontok, mindkét forrásbevonás tekintetében használható tudást és tapasztalatokat ismerhetnek meg a klubnapokon.

Az Európai Bizottság által kiválasztott business coach-ok az azonnali visszajelzéseken túl igény esetén projektenként 3 órában díjmentes konzultációt adnak azon vállalkozóknak, akik megküldik kész pályázatukat, és szakértőként támogatják a pályázó erőfeszítéseit a siker érdekében.

További információk a Knowledge To Money Club weboldalán.

HÍREK | MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA

MAFITUD Facebook csoport

A MAFITUD (Magyar Fiatal Tudósok Társasága) privát Facebook csoportja tavaly augusztusban indult Novák Blanka, a 27. Ifjúsági Verseny I. helyezettjének koordinálásával. A tagok az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny elmúlt éveinek díjazottjai és a hazai versenyhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényeken részt vett fiatalok.
A tagok híreket osztanak meg munkásságukról, tevékenységükről és érdekes felhívásokról. Mára 140 főre bővült a csoport.

HÍREK | SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

2020. évi Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjak

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Tudományos Akadémiával közösen, ebben az évben is felajánlotta az 1997-ben alapított Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj adományozását a kiemelkedő feltalálói és tudományos tevékenység elismerésére. A díjak fogadtatása a korábbi években megerősítette azt a meggyőződést, hogy az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a nemzetközi megmérettetés próbáját is kiálló kutatási eredmények megbecsülése fontos szerepet játszik az alkotók és tevékenységük társadalmi elismerésében.

A díjakat Freund Tamás a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke adta át a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, az MTA Dísztermében 2020. november 10-én.
Az alábbi személyek részesültek Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj elismerésben:
 • Dr. Rakszegi Mariann, PhD az Agrártudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa
 • Dr. Serényi Miklós, PhD az MTA doktora, a fizikai tudomány kandidátusa
 • Dr. Sarkadi Balázs, az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor
 • Dr. Váradi András, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
További információk a következő linken.

Együttműködési megállapodást SZTNH és az ELKH között

Együttműködési megállapodást írtak alá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) vezetői, amelynek fő célja, hogy az ELKH kutatóhelyein létrejövő szellemi alkotásokat nagyobb arányban tudják hasznosítani. A megállapodást Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke és Maróth Miklós, az ELKH elnöke írta alá 2020. nov. 12-én, Budapesten.

Pomázi Gyula hangsúlyozta: a hivatal fontos küldetése, hogy az "ötletből érték" mint mottó ne csak kimondott szó legyen. Hozzátette: a megállapodás előkészíti, hogy a hazai tudományos közösséggel együttműködve olyan jellegű oltalmazási struktúra valósuljon meg, amellyel képesek a kutatás-fejlesztésnek valós hasznosítási hátteret biztosítani.

Maróth Miklós felidézte, hogy korábban ez a hálózat a MTA-hoz tartozott, és számos találmánnyal, innovációval lépett elő, amiből sok termék is született, de sok jelentős találmány az itthoni buktatókon keresztül nem tudott eljutni addig, hogy termék legyen és végül külföldön hasznosult. Mint hangsúlyozta, a szellemi tulajdon hasznosulása nemzeti érdek és elsősorban Magyarországon kell ebből kézzelfogható eredményeket létrehozni.

Egyre több a minősített K+F tevékenység

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál idén eddig közel 60 százalékkal nőtt a K+F minősítéssel kapcsolatos megkeresések száma. Előzetes adatok szerint elsősorban az információs technológia, az egészségügy és a járműipar területén nagy az érdeklődés a cégek és konzorciumok részéről.

Az innovációs környezet szereplőinek aktivitását ösztönzi az is, hogy 2020-ban jelentősen, 32 milliárd forinttal nőtt a kutatás-fejlesztésre és innovációra szánt állami forrás. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ügyfélforgalma 2018 óta csaknem megduplázódott, a kutatási és innovációs pályázatok pedig rendre többszörös, akár ötszörös túljelentkezéssel zárulnak.

A gazdaság élmezőnyében teljesített a szoftver- és a kreatívipar

A nemzetgazdaság egészéhez képest foglalkoztatásban és a munkajövedelemben növelték teljesítményüket a magyarországi szerzői jogi ágazatok - derül ki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013 és 2018 közötti időszakot vizsgáló, a napokban publikált elemzéséből. A szerzői jogi ágazathoz tartozó szektorok, mint például a szoftveripar, a kulturális terület vagy a szórakoztató elektronikai ipar összteljesítménye a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének 8,7 százalékát, a foglalkoztatásnak pedig a 8,6 százalékát adta 2018-ban, utóbbival látványos növekedést produkálva 2013-hoz képest.

A globális átlag a bruttó hozzáadott értékben 5,1 százalék, a foglalkoztatásban 5,2 százalék. 49 ország közül a bruttó hozzáadott értékben Magyarország az Amerikai Egyesült Államok (11,4%) és Dél-Korea (9,9%) után a harmadik, a foglalkoztatásban pedig Ausztrália (8,6%) után a hatodik helyen áll.

Az SZTNH 2005 óta hatodik alkalommal vizsgálta meg és számszerűsítette a szerzői jogi ágazatok magyarországi gazdasági súlyát az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete, a WIPO által kidolgozott nemzetközi módszertan alapján. Az adatokat a KSH szolgáltatja a hivatal számára.
A teljes kutatás elérhető a következő linken.

K+F kiadvány

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala látványos és informatív kiadvánnyal segít az érdeklődő vállalkozásoknak eligazodni a K+F világban, a kiadvány elérhető a következő linken.

Módosulnak az SZTNH elérhetőségei

A Hivatal továbbra is zavartalanul áll az ügyfelek rendelkezésére valamennyi feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben és innovációtámogatási szolgáltatásával. 2020. november 16-tól visszavonásig módosulnak az SZTNH elérhetőségei, mely ide kattintva megtekinthető.

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK


Get ready!

2020.11.24-én 9 órától 17 óráig és 2020.11.25-én 9 órától 14 óráig szervezi meg online a "Get ready!" CE-Connector napokat, a P-Invent, a Knowledge to Money Club, a HUNBAN, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt., és az Enterprise Europe Network.
Ez lesz a CE-Connector Hálózat idei legnagyobb eseménye, mely bemutatja hogyan lehetséges a régióban növekedni induló vállalkozásoknak, üzleti angyalok segítségével.

Az esemény célja, hogy összekösse a startupokat befektetőkkel és olyan üzleti angyalokkal, akik megfelelő iparági háttérrel és kapcsolatrendszerrel bírnak a régióban, továbbá hozzásegítve őket, a régiós állami támogatásokhoz is.
A részletes program megtalálható a következő linken.

A konferencia programja 24-én és 25-én délelőtt angolul zajlik, míg 24-én délután, a szokásos Knowledge To Money Clubnap magyarul kerül megtartásra.

A rendezvényen való részvétel díjmentes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, legkésőbb 2020. november 23. 18.00-ig! További információk: Dervalics Ákos (+36 30 378 4396) vagy Weiner János (+36 70 434 5020).

A regisztrált vendégeknek küldik a linket az eseményt megelőző napon. A linkkel az esemény elérhető lesz a böngészőből vagy az INNEN letölthető alkalmazásból.

Pre-Jumpstarter Workshop

2020. november 30-án, 9:00-13:00 óra között rendezi meg az EIT Raw Materials az online Pre-Jumpstarter Workshop-ot.

Az EIT Jumpstarter akcelerációs programot azoknak az innovatív vállalkozásoknak vagy projekteknek hozták létre, melyek fenntartható termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak a nyersanyag-ágazatban. Céljuk, hogy segítsék a nemzetközi értékláncokba csatlakozva a piacra lépést és ismertetik a 2021-ben induló támogatásuk részleteit.

Jelentkezni a következő linken lehet az angol nyelvű Pre-Jumpstarter Meetupra.

Kutatók éjszakája 2020

2020. november 27-én és 28-án rendezik meg Európa-szerte a Kutatók éjszakáját. A járványhelyzetre való tekintettel a programok idén online kerülnek megrendezésre.

Tavaly közel 50 magyarországi település 200-nál több helyszínén, 2000 program várta a sok tízezer érdeklődőt. Európa-szerte közel félezer városban több mint egymillióan vettek részt a tudomány és innováció ünnepén.

A Magyar Innovációs Szövetség által is támogatott kezdeményezés elsősorban az innováció és a kutatói pálya népszerűsítését szolgálja. A kisgyerekektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a számára izgalmas eseményeket, amelyek a www.kutatokejszakaja.hu honlapon érhetők el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


30. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
(2020/2021-es tanév)
KREATÍV FIATALOKNAK 5 M FT JUTALOM ÉS TÁMOGATÁS,
Az EREDMÉNYES TANÁROKNAK ÉS KÖZÉPISKOLÁKNAK 10-10 M Ft JUTALOM, ILL. TÁMOGATÁS!
Kik indulhatnak?
Egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhatnak középiskolás fiatalok, határon túli magyar fiatalokat is beleértve.

Mit lehet nyerni?
A 3 db I. díjas, a 3 db II. díjas és a 4 db III. díjas pályázat készítői jelentős pénzjutalomban részesülnek. Különdíjat kap a legfiatalabb díjazott és a legsikeresebb díjazott határon túli fiatal.
Verseny 1-3. helyezettjei 100 többletpontot kapnak a 2021. évi felsőfokú felvételi eljárása során.

A legjobb fiatalokat (10-12 pályázó) felkészítő középiskolai tanárok differenciált, 500-800 E Ft-os jutalmat érdemelnek ki.
A legeredményesebb iskolák 1 M Ft támogatást nyernek el.

A versenyen kiválasztott fiatalok nemzetközi versenyeken, szakmai utazásokon vehetnek részt, többek között az EU Fiatal Tudósok Versenyén, a tudományos versenyek olimpiáján az USA-ban (ISEF), a Nobel-díj átadási ünnepségen stb.
Az arra alkalmas pályázókat a Startup Campus ingyenesen üzleti és forrásszerzési képzésben részesíti.

Mivel lehet nevezni?
Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka terveivel.

Hogyan kell jelentkezni?
A kidolgozandó feladat max. 2 oldalas tervét a www.innovacio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni 2020. november 25-én, 15 óráig. Az 1. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott pályázatok leírását 2021. április 1-én, 14 óráig beérkezően kell feltölteni a www.innovacio.hu/beadas oldalra. A pályázóknak 2021. április 14. és 23. között kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt is kell tartaniuk.

A verseny szervezői a kidolgozás indokolt költségeihez max. bruttó 50 E Ft értékben járulnak hozzá.

A verseny részletes pályázati felhívása, és a tanárok, ill. iskolák jutalmazási feltételei a Magyar Innovációs Szövetség honlapján olvashatók.

Mit értékelnek?
A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az önálló, saját munka kimutathatósága, nyilvánvalósága; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége és jövőbeni hasznosíthatósága; az eredmények ésszerű és világos értelmezése.

Egyéb tudnivaló?
Az ünnepélyes díjátadásra 2021 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaműve k 2021. szeptember 24-én is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján, Budapesten.

A verseny fővédnökei:
Dr. Palkovics László
, miniszter, Innovációs és Technológiai Minisztérium,
Dr. Kásler Miklós
, miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból, és a támogatók közreműködésével valósul meg.

Kiemelt támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, VALOR HUNGARIAE Zrt.

Kiemelt szponzor: AUDI HUNGARIA Zrt.

Jelentős támogató: Magyar Suzuki Zrt., B. Braun Medical Kft., Tungsgram Group Zrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Egis Gyógyszergyár Zrt., Ericsson Magyarország Kft., 77 Elektronika Műszeripari Kft., Sanatmetal Kft.

Támogató: Innomed Medical Zrt., NI Hungary Kft., BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés.

Szakmai-stratégiai partner: Klebelsberg Központ, Startup Campus, Kárpát-medencei Tehet-ségkutató Alapítvány.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Peter H. Diamandis & Steven Kotler: A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk - Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? HVG Könyvek, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

Kezdjük két ijesztő ténnyel: a jövő már nagyon is itt van, és a helyzet exponenciális gyorsulással fokozódik. Aki ezt nem hiszi, nézze, mi mindent - és egyre többet - képes megtenni a mobiltelefonjával/okosórájával és az internettel, hamarosan a dolgok internetével, s hány eszközét működteti már számítógép. A robotok pedig már a spájzban vannak, hamarosan pedig a munkahelyeken (jó kérdés, mi akkor hol leszünk). Ezt a gyorsulva kiteljesedő fejlődést elemzi e könyv.

A témakör irodalma, ahogy a szerzők is utalnak rá, az ókorig nyúlik vissza, s manapság gyorsulva bővül. Szóltunk már itt is pl. Max Tegmark: Élet 3.0 - Embernek lenni a mesterséges intelligencia korában c. művéről (HVG Könyvek - Hírlevél 2018/19.), Martin Ford: Robotok kora - Milyen lesz a világ munkahelyek nélkül? (HVG Könyvek - Hírlevél 2017/17.), Walter Isaacson: Innovátorok - Hogyan indította el egy csapat hacker, zseni és geek a digitális forradalmat (HVG Könyvek - Hírlevél 2016/9.) és sorolhatnánk.

A HVG ajánlójából: "Miképpen formálják át az egymást erősítő technológiák napjaink vezető iparágait? A technológia minden elképzelést felülmúló sebességgel fejlődik, és ennek köszönhetően a következő évtizedben soha nem tapasztalt átalakulás várható. A szerzőpáros a technológiai konvergencia tudományát kutatva a legkülönfélébb területek - kereskedelem, oktatás, egészségügy és pénzügy - újjászületését vázolja fel. A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk lebilincselő olvasmány, amely a küszöbön álló fantasztikus jövőnkbe enged bepillantást." (Kiemelések mindenütt tőlem.)

Erről szól: "Ebben a kötetben szemügyre vesszük, mi történik, amikor egy gyorsuló technológia (pl. a mesterséges intelligencia, MI) konvergál egy ettől független, úgyszintén gyorsuló technológiával (pl. a kiterjesztett valósággal). Az MI komoly potenciált rejt - ahogyan a kiterjesztett valóság is. De csak a konvergenciájuk fogja teljesen újraformálni a kiskereskedelmet, a hirdetéseket, a szórakoztatást és az oktatást - hogy a ránk váró jelentős átalakulások némelyikét kiemeljük. Ahogyan azt a következő oldalakon látni fogjuk, ezek a konvergenciák egyre nagyobb ütemben valósulnak meg, mindez pedig a világban zajló változás tempóját és léptékét egyaránt felturbózza." (Idézetek innentől a könyvből)

Konvergencia - a szerzők gondolatmenetében ez a jövő alakulásának egyik legfőbb kulcstényezője, mozgatója. Gondoljunk bele: beláthatatlan lehetőségeket hordoz pl. a dolgok internete, ám megvalósíthatatlan lenne az adatátviteli technológiák exponenciális fejlődése nélkül. Határtalan távlatokat nyit a mesterséges intelligencia fejlődése, ám megvalósíthatatlan a processzorok gyártástechnológiájának megfelelő fejlődése nélkül. Ugyanakkor, a mesterséges intelligencia alkalmazása nagyban előmozdíthatja a fejlesztéseket, a pozitív visszacsatolás exponenciálisan gyorsító hatásával. "Új számítógépeinket arra használjuk, hogy még gyorsabb számítógépeket tervezzenek, ami pozitív visszacsatolást hoz létre, ez pedig tovább fokozza a gyorsulást."

"A következő oldalakon a legmodernebb kutatásokat és az ezekre épített vállalatokat vesszük sorra. A változás ütemével azonban nem volt könnyű lépést tartani. Cégek, amelyek a munka kezdetekor, 2018-ban még a leghaladóbbnak számítottak, sokszor a partvonalra szorultak más vállalatok miatt, mire 2019-ben befejeztük a kéziratot. A könyv gerincét a konvergencia mindenen átívelő trendjei adják, és a formáló erejű hatások, amelyeket ezek a trendek a cégekre, iparágakra és az életünkre gyakorolnak."

Konvergenciában a jövő ereje: "Az újdonság az, hogy ezeknek az exponenciálisan gyorsuló technológiáknak korábban egymástól független hullámai konvergálni kezdenek más exponenciálisan gyorsuló technológiák független hullámaival. A gyógyszerfejlesztés sebessége például nemcsak azért növekszik, mert a biotechnológia exponenciális tempóban halad előre, hanem azért is, mert a mesterséges intelligencia, a kvantum-számítástechnika és néhány egyéb exponenciális technológia konvergál ezen a területen. Más szóval: ezek a hullámok kezdenek átfedésbe kerülni egymással, így szökőárszerű óriásokat hoznak létre, és félő, hogy mindent elsodornak, ami csak az útjukba akad."

Nem csupán arról van szó, hogy tucatnyi exponenciális technológia kezd konvergálni egymással, hanem arról is, hogy hatásuk egy sor másodlagos hatást is eredményez. Újabb változások szökőárját zúdítják ránk, felgyorsítják a gyorsulásunkat, hatásukra fokozott sebességgel és léptékben száguld felénk a közelgő felbolydulás."

A vizsgált alapkérdések sora a "Miért most?"-tal folytatódik, s hogy Miként birkózik mindezzel az agyunk?

Mary Aiken: Cybercsapda - Hogyan változtatja meg az online tér az emberi viselkedést? - Harmat - Új ember, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

Orwell az 1984-ben akkor döbbenetesnek és elborzasztónak ható képet rajzolt fel a tömegmédia /köz/gondolkodásformáló hatalmáról. Természetesen neki rémálmai sem lehettek azokról a befolyásolási lehetőségekről, arról a voltaképp mérhetetlenül nagy hatalomról, amellyel ma a legmodernebb technológia alkalmazói rendelkeznek e téren. Ennek veszélyeit segít kiismerni e könyv.

"Mary Aiken a törvényszéki cyberpszichológia világszerte elismert vezető szakértője, lebilincselő könyvében azt vizsgálja, hogyan formálja át és változtatja meg az internet és a digitális eszközök használata az emberi viselkedést és a társadalmi normákat, és ez a 'cyberhatás' hogyan nyilvánul meg életünk minden területén. Saját kutatásaira és a kriminalisztika terén szerzett tapasztalataira támaszkodva mutatja meg, hogy milyen hatással vannak a digitális eszközök a fejlődő gyerekekre, a tinédzserek körében terjedő szokásokra és viselkedésformákra, az ismerkedésre és a párkeresésre, miért erősödik fel a kényszeres, függő vagy deviáns viselkedés az online térben, vagy hogy miért nem tanácsos a sötét webre tévedni. Meglepő statisztikai adatokkal és valós esetekkel szemlélteti, milyen alapvetően formálja át a technológia a kultúránkat, s elgondolkodtató kérdéseket vet fel arról, hogy hová vezet a digitális forradalom. Születéstől tinédzserkorig részletesen tárgyalja azokat a kérdéseket, amelyekről a digitális nemzedéket nevelőknek tudniuk kell."

Tegyük hozzá: 12 oldalas Szószedet magyarázza itt a témakör legfontosabb, a legtöbbek számára még ismeretlen fogalmait.

"Korunk technológiai és digitális fejlődése észrevétlenül okozhat függőséget, mivel a kibertér, az online világ mindenki életét egyre inkább befolyásolja, meghatározza. Ezért fontos, hogy a veszélyek mellett a biztonságtudatosságra is felhívjuk a figyelmet. A gyerekeket nem hagyhatjuk magukra a kibertérben: a könyv is ezt hangsúlyozza olvasmányosan, a lényeget nem elrejtve." Dr. Bencsik Balázs, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vezetője (Ezek az idézetek a Kiadó ajánlójából, kiemelések mindenütt tőlem.)

"Évek óta hangoztatom, hogy a technológiai vállalatok megtalálták a 'pszichikai Achilles-sarkunkat', gyengítve minket ahelyett, hogy erősebbé tebnnének. Sean Parker, a Facebook egykori elnöke kijelentette, hogy az oldalt úgy alkották meg, hogy kihasználja »az emberi psziché sebezhetőségét«, arra tervezték, hogy meghackelje az embereket. Problémát jelent, hogy a technológiai készségek fejlesztése internethozzáféréssel társul, és fontos rámutatni, hogy a gyerekek technológiai jártassága a hálózaton kívüli eszközökkel fejleszthető biztonságosan. Az idő nem nekem dolgozik: munkám szüntelen versenyfutás a technológiával." (Azaz mire a kutatás feltár veszélyeket, a technológia már újabbakat is teremt. Idézetek innentől a könyvből).

Cyberhatás: "Tucatnyi különböző kutatási projektben vettem részt, és mindannyiszor megfigyeltem, hogy az emberi viselkedést az online térben felfokozza a szinte előre megjósolható szorzó, amit cyberhatásnak neveznek."

Gyerekek, fiatalok átfogó veszélyben: "Miközben a pozitívumokkal mindannyian tisztában vagyunk, azokat a problémákat, amelyeket a technológiának a gyerekekre és a fiatalokra tett hatását illetően könyvemben kiemeltem, ma már tanulmányok és beszámolók támasztják alá, különösen a szorongás, a depresszió, az önértékelés, a kockázatvállalás, a testkép, az önkárosítás, az alvásminőség, a szexting és az addiktív magatartásformák terén. A Királyi Közegészségügyi Társaság jelentése megállapítja, hogy »a közösségi média mentális egészségügyi krízis kirobbanását okozhatja« a fiatalok körében."

A könyv világsikere: "Könyvem világszerte kapható. A The Times az év könyvének választotta »Gondolat« kategóriában, a Nature pedig beválogatta »a legjobb tudományos olvasmányok« sorába."

Erről szól: "A cyberpszichológia a kibontakozóban levő technológiának az emberi viselkedésre gyakorolt hatását tanulmányozza. Azt a kölcsönhatást tanulmányozom, ami az ember és a technológia - a digitális média, a mobil- és a hálózatba kapcsolt eszközök, a videojátékok, a virtuális valóság, a mesterséges intelligencia, a kiterjesztett intelligencia, azaz a mobiltelefonoktól a kiborgokig bármi - között fennáll. Legfőképp az internet pszichológiája áll figyelmem középpontjában. Minden, ami 'technológiának' minősül, és hatással van az emberi viselkedésre, felkelti érdeklődésemet, és meg akarom vizsgálni, hogyan - és miért - képes erre." és "Az interneten, véleményem szerint, a kizsákmányoló vállalat a legfőbb szereplő, amely kereskedelmi haszonszerzésre törekszik az egyének, ez esetben a kiskorúak megcélzásával."

Kit Yates: Ne hidd el az igazságot! - Miért (szinte) minden matematika? - Athenaeum 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

A világ megértése vagy matematika vagy regényolvasás? (V. ö. "Az egész tudomány vagy fizika, vagy bélyeggyűjtés." Ernest Rutherford)

"Kit Yates neves matematikus és biológus - egyike a biomatematika nevű tudományág azon kevés számú kutatójának, aki sikeresen képes népszerűsíteni szakterületét. Matematikai összefüggéseket kutat a világ legkülönfélébb megnyilvánulásai mögött." Az Athenaeum ajánlójából, kiemelések mindenütt tőlem)

Biomatematika - Yates így beszél a szakmájáról: "[Az egyetemen] megtanultam, hogy a matematika nyelvén szinte mindent le lehet írni. Tanulmányaim harmadik évében felvettem egy matematikai biológia kurzust. Az előadó, Philip Maini, szakterülete kimagasló alakjának számított. Az ő irányítása mellett írtam doktori disszertációmat, és közben mindenfélével foglalkoztam: megértettem a sáskák rajzási szokásait és azt, hogyan lehet őket megállítani, valamint az embrió fejlődésének vak baletthez hasonló koreográfiáját, és hogy milyen végzetes következményekkel jár, ha ez a tánc kiesik a ritmusból. Modelleztem madártojások színének a kialakulását, algoritmusokat készítettem a szabadon úszó baktériumok mozgásának követésére. Szimuláltam az immunrendszerünkön kifogó parazitákat, modelleztem halálos betegségek terjedését a populációban." S emlékezzünk: a matematikai modellezés célja mindig ugyanaz - alaposan megismerni és megérteni a jelenséget. Ez segít következtetéseket levonni a működési mechanizmusáról, annak sajátosságairól, e tudással pedig kezelni, irányítani, felhasználni azt, vagy épp védekezni ellene. Ezt találjuk a könyvben is - sok egyéb közt a pilótajátékokkal szembeni 'immunerősítés' képében.

Erről szól a könyv: Az eredeti címe jobb: Élet és halál matematikája. "E könyv hét fejezete sorsfordító események igaz történetét mondja el, amelyekben a matematika alkalmazása (vagy helytelen alkalmazása) kulcsszerepet játszott: betegek rokkantak meg hibás gének miatt, ártatlanok estek áldozatul bírói tévedéseknek, vállalkozók mentek csődbe helytelen algoritmusok miatt és mit sem sejtő felhasználók szenvedték meg a számítógépes hibákat. Olyan vállalkozókat követünk nyomon, akik vagyonokat herdáltak el, és szülőket, akik gyermeküket vesztették el - mindezt matematikai félreértések miatt. Etikai dilemmákkal küszködünk, a szűrővizsgálatoktól a statisztika ravaszságáig, és olyan húsba vágó társadalmi kérdéseket boncolgatunk, mint a politikai szavazások, a betegségmegelőzés, a büntető igazságszolgáltatás és a mesterséges intelligencia. Könyvünk bebizonyítja, hogy a matematikának mélyreható és jelentőségteljes mondanivalója van ezekről a dolgokról - ahogy sok minden másról is. De nem elégszem meg annyival, hogy rámutatok azokra a területekre, ahol a matematika jelen van. Az elkövetkező oldalakon olyan egyszerű matematikai szabályokat és eszközöket adok az olvasó kezébe, amelyek segítségére lehetnek a mindennapi életben."

"A következő fejezetekben látni fogjuk: éppen úgy matematika áll az elménket megzavaró téves riasztások mögött, mint a hamis biztonságérzet mögött, amitől nyugodtan alszunk, sőt a közösségi média által ránk zúdított történetek és az ott terjedő mémek mögött is. Matematika, ahogy lyukak keletkeznek a törvény szövetén, de egyben tű is, amellyel befoltozzák a lyukakat; matematika az életmentő technológia, de a hibák is, amelyek azt kockázatossá teszik; egy halálos betegség megjelenése, és az a stratégia is, amellyel legyőzik." E kissé sejtelmes állítások tartalmát és jelentőségét részletes elemzésekkel mutatja be a könyv.

Hosszú elemzés szól egyebek közt az emberbe 'bekódolt' kockázatok feltárását szolgáló, személyre szóló DNS-vizsgálatról, s az eredmény kiértékeléséről. Napjaink egészségügyének gyakran szó szerint sorsdöntő tényezője a költséggazdálkodás az egészségügyi ellátásban - sokszor ettől függ, mi alkalmazható és mi nem a gyógykezelésekben, és hasonlóképp dőlhet el új gyógyszerek, terápiás eszközök bevezetése. Yates bemutatja az ebben használt "isteni egyenletet", olyan tényezőkkel, mint az "életminőséggel korrigált életév referenciaérték".

Yates remek előadó, érdekesen, könnyen követhetően beszél. Viszont gondolkodva kell olvasni, mert nagyon összetett a téma, mert pl. a nyitó gondolatmenetet egész biztosan túlegyszerűsítette, és akkor jövünk rá igazán a lényegre, ha a mögöttes tartalmakat és az ilyesmit is felfedezzük magunknak.

"Ez nem matematikakönyv - lapjain egyetlen árva egyenlettel sem fognak találkozni." Ez a legtöbbeknek igazán bíztató.

Több helyen rejlik matematika a dolgokban, földön és egen, mintsem bölcselmetek álmodni képes (bocsáss meg, Hamlet!) - érdemes ezt e könyv segítségével is felfedezni!

SAJTÓSZEMLE

INNOVA Hírlevél, 2020. október, 3. oldal
Magyar technológiai vállalkozásokat is jelöltek az év innovációs díjára

INNOVA Hírlevél, 2020. október, 9-10. oldal
Újabb 20 milliárd forint támogatás a hazai vállalatok innovációira

INNOVA Hírlevél, 2020. október, 10-11. oldal
A gyors alkalmazkodás a fejlődés kulcsa

INNOVA Hírlevél, 2020. október, 11-12. oldal
Az innovációs környezet fejlesztése segíti a magyar kutatókat, vállalatokat

INNOVA Hírlevél, 2020. október, 12-14. oldal
Több mint 3 milliárdos kerettel nyílik EUREKA-pályázat a magyar vállalkozások nemzetközi innovációs együttműködéseire

INNOVA Hírlevél, 2020. október, 14-15. oldal
Indul a 30. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny
"...Indul a 2020/2021-es tanévre kiírt 30. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny. Kreatív fiataloknak ötmillió forint jutalom és támogatás, az eredményes tanároknak és középiskoláknak tíz-tíz millió forint jutalom, illetve támogatás..."

vg.hu, 2020. 11. 02.
Két magyar startup is nyert az egészségügyi fejlesztéseivel

adozona.hu, 2020. 11. 02.
K+f: egyre többen fejlesztik tudatosan vállalkozásukat

agroinform.hu, 2020. 11. 02.
Nem maradnak támogatási lehetőségek nélkül a magyar vállalkozások

portfolio.hu, 2020. 11. 02.
Itt a magyar cégek nagy lehetősége! - Egy magyar Apple is a horogra akadhat

computerworld.hu, 2020. 11. 02.
Jó ötletek, jó üzletek koronavírusos időkben - mutatunk pár jó példát

bitport.hu, 2020. 11. 02.
Nem atomtudomány beindítani egy egyetemi spin-out céget

orientpress.hu, 2020. 11. 02.
Egyre több a minősített K+F tevékenység Magyarországon

trendfm.hu, 2020. 11. 02.
Egyre több a minősített K+F tevékenység Magyarországon

adozona.hu, 2020. 11. 02.
K+f: egyre többen fejlesztik tudatosan vállalkozásukat

itbusiness.hu, 2020. 11. 02.
Javul a magyar cégek kutatási-fejlesztési tudatossága

webradio.hu, 2020. 11. 02.
NKFI Hivatal: erősödik a magyar vállalkozások kutatási-fejlesztési tudatossága

szeged.hu, 2020. 11. 02.
Online ünneplik idén a magyar tudományt, egy hónap alatt több szegedi kutató is tart előadást az interneten

IT Business, Info Tér 2015 Kiadvány, 2020. 11. 03., 26-27. oldal
Továbbra is célkeresztben a vállalkozói innováció

Népszava, 2020. 11. 03., 1+4. oldal
Egyre közelebb a Norvég Alap támogatása

nepszava.hu, 2020. 11. 03.
Norvég Alap: meglehet a közös nevező

weborvos.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe online rendezvénysorozata

dehir.hu, 2020. 11. 03.
Kezdődik a magyar tudomány ünnepe online rendezvénysorozata

webradio.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe online rendezvénysorozata

amdala.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe online rendezvénysorozata

vg.hu, 2020. 11. 03.
Magyar-török együttműködés a robotika és az 5G területén

mandiner.hu, 2020. 11. 03.
Innováció és megtartóerő: a családi vállalkozások szerepe a vidéki Németországban

mandiner.hu, 2020. 11. 03.
Kiosztották az innovációs bizonyítványt: high-tech kis-nagyhatalom vagyunk, és nem is tudunk róla

haon.hu, 2020. 11. 03.
A szokásostól eltérően, de idén is ünneplik a tudományt az egyetemen

trendfm.hu, 2020. 11. 03.
Egyre tudatosabbak a hazai vállalkozások a kutatás-fejlesztés terén

makronom.mandiner.hu, 2020. 11. 03.
Erősödik a magyar vállalkozások kutatási-fejlesztési tudatossága

haon.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

delmagyar.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

kemma.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

kisalfold.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

sonline.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

vaol.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

teol.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

szon.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

heol.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

duol.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

veol.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

baon.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

zaol.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

beol.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

feol.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

bama.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

boon.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

szoljon.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

orientpress.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe online rendezvénysorozata

tatabanyahirado.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe online rendezvénysorozata

infotatabanya.hu, 2020. 11. 03.
Kezdődik a magyar tudomány ünnepe online rendezvénysorozata

infoesztergom.hu, 2020. 11. 03.
Kezdődik a magyar tudomány ünnepe online rendezvénysorozata

vital.hu, 2020. 11. 03.
Tudomány és járvány - Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe

budaorsiinfo.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe online rendezvénysorozata

infodebrecen.hu, 2020. 11. 03.
Kezdődik a magyar tudomány ünnepe online rendezvénysorozata

radio88.hu, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe online rendezvénysorozata

gondola.hu, 2020. 11. 03.
Megkezdődött a magyar tudomány ünnepe

webradio.hu, 2020. 11. 03.
Megkezdődött a magyar tudomány ünnepe

pestpilis.hu, 2020. 11. 03.
Megkezdődött a magyar tudomány ünnepe

infovilag.hu, 2020. 11. 03.
Megkezdődött a magyar tudomány ünnepe - Infovilág

hajdupress.hu, 2020. 11. 03.
Ma van a Magyar Tudomány Ünnepe!

magyarnemzet.hu, 2020. 11. 03.
Megkezdődött a 2020-as magyar tudomány ünnepe programsorozat

medicalonline.hu, 2020. 11. 03.
Ünnepi köszöntők, díjátadás a Magyar Tudomány Ünnepén

u-szeged.hu, 2020. 11. 03.
Virtuális térbe költözik az MTÜ - az SZTE professzorai a "jövőformáló tudományról"

kultura.hu, 2020. 11. 03.
Ma van a magyar tudomány ünnepe - kultúra.hu

Katolikus Rádió, 2020. 11. 03.
Ünnepi köszöntőkkel, díjátadással és tudományos előadással kezdődött meg a 2020-as Magyar Tudomány Ünnepe

Rádió1, 2020. 11. 03.
Ma kezdődik a magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozata

Trend fm, 2020. 11. 03.
Egyre tudatosabbak a fejlesztő vállalkozások

Világgazdaság, 2020. 11. 04., 15. oldal
A jövő a rendszerfüggetlen okosmegoldásokban formálódik

Magyar Hírlap, 2020. 11. 04., 12. oldal
Magyar-török pályázat indult közös kutatás-fejlesztési projektek ösztönzésére

origo.hu, 2020. 11. 04.
Szárnyal az ingatlanokba okosmegoldásokat kínáló magyar startup

pestisracok.hu, 2020. 11. 04.
Sikeresen terjeszkedik a nemzetközi piacon a magyar startup, a Chameleon

bdpst24.hu, 2020. 11. 04.
Itt a Chameleon: rendszerfüggetlen okosmegoldásokat kínáló magyar startup

webradio.hu, 2020. 11. 04.
A járvány ellenére is sikeresen terjeszkedik a nemzetközi piacon az okosmegoldásokat kínáló magyar startup, a Chameleon

magyarhirlap.hu, 2020. 11. 04.
Magyar-török pályázat indult közös kutatás-fejlesztési projektek ösztönzésére

webradio.hu, 2020. 11. 04.
Magyar-török pályázat indult közös kutatás-fejlesztési projektek ösztönzésére

magyarnemzet.hu, 2020. 11. 04.
Kutatás-fejlesztési projekteket ösztönöz a magyar-török pályázat

azuzlet.hu, 2020. 11. 04.
Kutatás-fejlesztés. Magyar-török pályázat indult - AzÜzlet

vg.hu, 2020. 11. 04.
Magyar-török együttműködés a robotika és az 5G területén

vg.hu, 2020. 11. 04.
Az e-kereskedelemre fókuszáló startupok lehetnek a világjárvány nyertesei?

erdely.ma, 2020. 11. 04.
IFJÚ TEHETSÉGEK KERESTETNEK

portfolio.hu, 2020. 11. 04.
Nagyot fordult a világ a fintech vállalatokkal: az innováció kőkemény üzleti kérdés lett

kecskemetilapok.hu, 2020. 11. 04.
Innovációs Díjat nyert a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

autopro.hu, 2020. 11. 04.
Innovációs Díjjal jutalmazták a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. fejlesztését

szegedma.hu, 2020. 11. 04.
Kiosztották a Dél-alföldi Innovációs Díjat

hiros.hu, 2020. 11. 04.
Innovációs Díjat nyert a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

dehir.hu, 2020. 11. 04.
Kiemelkedő szakembereket díjaztak Debrecenben - videóval

iparicegek.hu, 2020. 11. 04.
Innovációs Díjat nyert a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

news4business.hu, 2020. 11. 04.
Innovációs Díjat nyert a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Felsőoktatási rangsor 2021, 2020.11.05., 16-17. oldal
Rugalmasabb felsőoktatás - sikeres fiatalok

Figyelő, 2020.11.05., 55. oldal
Elindult az első egyetemi szintű startupképzés Magyarországon

24 óra Figyelő, 2020.11.05., 7. oldal
Közös kutatások török partnerekkel

Hvg, 2020.11.05., 11. oldal
Átsorolás
Kutatói jogállás

Délmagyarország, 2020.11.05., 8. oldal
Elkezdődött a tudomány ünnepe

delmagyar.hu, 2020.11.05.
Kiemelkedő kutatói teljesítményeket díjaztak

Új Néplap, 2020.11.05
Közös kutatások török partnerekkel

Dunaújvárosi Hírlap Új Néplap, 2020.11.05
Közös kutatások török partnerekkel

Dunántúli Napló Új Néplap, 2020.11.05
Közös kutatások török partnerekkel

Tolnai Népújság Új Néplap, 2020.11.05
Közös kutatások török partnerekkel

Heves Megyei Hírlap Új Néplap, 2020.11.05
Közös kutatások török partnerekkel

Somogyi Hírlap Új Néplap, 2020.11.05
Közös kutatások török partnerekkel

Petőfi Népe Új Néplap, 2020.11.05
Közös kutatások török partnerekkel

Nógrád Megyei Hírlap Új Néplap, 2020.11.05
Közös kutatások török partnerekkel

scmonitor.hu Új Néplap, 2020.11.05
Magyar-török pályázat indult közös kutatás-fejlesztési projektek ösztönzésére

kamaraonline.hu Új Néplap, 2020.11.05
Magyar-török pályázat indult közös kutatás-fejlesztési projektek ösztönzésére

kamaraonline.hu Új Néplap, 2020.11.05
Erősödik a magyar vállalkozások kutatási-fejlesztési tudatossága

hellovidek.hu, 2020. 11. 05.
Forradalom a növénytermesztésben: így tenné környezetbaráttá a mezőgazdaságot egy debreceni lány
"...Aztán 2014-ben lehetett jelentkezni a Magyar Innovációs Szövetség, Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyére. Ennek kapcsán felmerült bennünk, hogy csináljunk a versenyre egy mini növénytermelő berendezést..."

Napló, 2020. 11. 06.. 1+3. oldal
A jövőformáló tudomány

Szabad Föld, 2020. 11. 06.
Interjú Pakucs Jánossal, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökével a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

Szabadság, 2020. 11. 06., 12. oldal
Online követhető a magyar tudomány ünnepe

kanizsaujsag.hu, 2020. 11. 06.
Erősödik a magyar vállalkozások kutatási-fejlesztési tudatossága

autopro.hu, 2020. 11. 06.
Egyre nő a magyar járműipari vállalkozások kutatási-fejlesztési tudatossága

infopapa.hu, 2020. 11. 06.
Kezdődik a magyar tudomány ünnepe online rendezvénysorozata

insiderblog.hu, 2020. 11. 06.
Ki kell és ki lehet aknázni a magyar kreativitást - Népszerű a kkv-k körében az Innovációs Piactér

octogon.hu, 2020. 11. 06.
Smart home-szerelők, sziasztok!
Magyar startup az okosotthonok piacán

veol.hu, 2020. 11. 06.
Díjakat és elismeréseket adtak át a tudomány ünnepén a Pannon Egyetemen

szentendrehirado.hu, 2020. 11. 06.
Exportfejlesztési program indul a magyar sportinnovációs technológiák támogatására

tatabanyahirado.hu, 2020. 11. 06.
Exportfejlesztési program indul a magyar sportinnovációs technológiák támogatására

budakeszihirado.hu, 2020. 11. 06.
Exportfejlesztési program indul a magyar sportinnovációs technológiák támogatására -

computerworld.hu, 2020. 11. 07.
Felsőoktatásban tanulók ötletelhetnek a koronavírus okozta problémák megoldásán

autopro.hu, 2020. 11. 07.
Értékes tanulságokat meríthet a gyáripar a Szilícium-völgyből

szon.hu, 2020. 11. 07.
A tudományok dicsérete

muszaki-magazin.hu, 2020. 11. 07.
Poliloop: Magyar startup mentheti meg a világot a műanyagoktól

Piacesprofit.hu, 2020. 11. 07.
Az e-kereskedelemre fókuszáló startupok lehetnek a világjárvány nyertesei?

duol.hu, 2020. 11. 08.
Alkalmazkodni az új kihívásokhoz

agrarium7.hu, 2020. 11. 08.
Négyszeres bevétel innovációval

Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2020. 11. 08.
Több mint egy éve alakították át a Magyar Tudományos Akadémia szerkezetét

M5, Novum, 2020. 11. 01., 04., 08.
Összeállítás: Van még idő jelentkezni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Duna World, Novum, 2020. 11. 03., 05.
Összeállítás: Van még idő jelentkezni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Világgazdaság, 2020. 11. 09., 1+3. oldal
Adókedvezményt hozhat a k+f minősítés

Dunaújvárosi Hírlap, 2020. 11. 09., 1-2. oldal
Kezdődik a Tudomány Hete

figyelo.hu, 2020. 11. 09.
Elindult az első egyetemi szintű startup képzés Magyarországon

hirlevel.egov.hu, 2020. 11. 09.
GINOP helyett VINOP - A versenyképesség az új ciklus kulcsa

hungarokamion.hu, 2020. 11. 09.
Innovációs Díjat nyert a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

vg.hu, 2020. 11. 09.
Adókedvezményt hozhat a k+f minősítés

innoportal.hu, 2020. 11. 09.
Együttműködési megállapodást kötött az SZTNH és az ELKH

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2020. 11. 09.
Több mint egy éve alakították át a Magyar Tudományos Akadémiát

Zalai Hírlap, 2020. 11. 10., 4. oldal
A tudományt ünnepelték

pannonnovum.hu, 2020. 11. 10.
Hazai innovációs piactér kisvállalkozóknak

pannonnovum.hu, 2020. 11. 10.
Hisznek a vállalkozó kutatókban a Széchenyi István Egyetemen

boon.hu, 2020. 11. 11.
Egyik fél sem működhet a másik segítsége nélkül

mmonline.hu, 2020. 11. 11.
Ma van a régió legnagyobb startup eseménye

Veszprémi 7 nap, 2020. 11. 12., 6-8. oldal
A tudományt ünnepelték

portfolio.hu, 2020. 11. 12.
Jelentésben számol be Magyarország termelékenységéről az MNB

computerworld.hu, 2020. 11. 12.
Felgyorsult digitalizációt és kiélezett digitális versenyt hozott a világjárvány

pannonnovum.hu, 2020. 11. 12.
Meghívó vidéki vállalkozásokat érintő online nemzetközi konferenciára

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2020.11.12.
Összeállítás: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerint erősödik a magyar vállalkozások kutatás-fejlesztési tudatossága

dehir.hu, 2020.11.13.
Online rendezik meg a Startup Hét Debrecent

hvg.hu, 2020.11.13.
Magyar kutatók segítségével épülhet a világ egyik legizgalmasabb űrtávcsöve

telex.hu, 2020.11.13.
Magyarok is részt vesznek a világ első, kifejezetten exobolygókat vizsgáló kutatásában

novekedes.hu, 2020.11.13.
Zöld utat kapott a CSFK közreműködésével megvalósuló Ariel-űrtávcső-program

ma.hu, 2020.11.13.
Zöld utat kapott a CSFK közreműködésével megvalósuló Ariel-űrtávcső-program

hirado.hu, 2020.11.13.
A végtelenbe és tovább: a világon először magyarok fogják vizsgálni az exbolygókat

24.hu, 2020.11.13.
Magyarok is építik az új exobolygóvadász távcsövet

webradio.hu, 2020.11.13.
Zöld utat kapott a CSFK közreműködésével megvalósuló Ariel-űrtávcső-program

Magyar Hírlap, 2020.11.14., 15. oldal
Magyar kutatók részvételével elkészülhet az első, kifejezetten exobolygókat vizsgáló űrtávcső, az Ariel

Népszava melléklet, 2020.11.14., 2. oldal
Sebezhető tudomány

magyarhirlap.hu, 2020.11.14.
Magyar kutatók részvételével elkészülhet az első, kifejezetten exobolygókat vizsgáló űrtávcső, az Ariel

vg.hu, 2020.11.14.
Következő állomásához ért a Zöld Busz Program

sonline.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

heol.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

vaol.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

delmagyar.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

beol.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

haon.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

feol.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

kisalfold.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

kemma.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

duol.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

szon.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

zaol.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

bama.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

veol.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

szoljon.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

baon.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

boon.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

teol.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott az Ariel-űrtávcső-program

minap.hu, 2020. 11. 15.
A miskolci ADMATIS Kft. is részt vesz az exobolygókutató Ariel-programban

newtechnology.hu, 2020. 11. 15.
Zöld utat kapott a CSFK közreműködésével megvalósuló Ariel-űrtávcső-program -

nyiregyhaza.hu, 2020. 11. 15.
Idén is pályázhatnak a középiskolások a Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre
"...A Magyar Innovációs Szövetség 30. alkalommal hirdeti meg Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyét..."

amdala.hu, 2020.11.16.
Virtuális térbe költözik a Fiatal Vállalkozók Hete
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Pazsák Zsófia,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.