XXX. évf. | 2020. május 26. | 10. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható esemény

Pályázati felhívások

Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Május 8-án megjelent "A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása" (kódszám: VEKOP-1.2.6-20) c. felhívás tervezete. A felhívás feltételeinek megfelelő projektek 5 millió Ft - 153,5 millió Ft közötti visszatérítendő támogatásban részesülhetnek. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18,8 milliárd Ft.

Szövetségünk május 11-én megküldte szakmai észrevételeit és javaslatait az Irányító Hatóságnak.
Állásfoglalásunk teljes szövege idekattintva olvasható.

29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Az ifjúsági versenyre beküldött 53 pályázat értékelését, Jakab László, zsűrielnök, a BME professzora, vezetésével, befejezte a bírálóbizottság. Az eredmények 2020. június 8-án tesszük közzé, sajtóközlemény formájában, melyet széles körben terjeszteni fogunk.

MISZ FB-ülés

A MISZ Felügyelő Bizottsága, dr. Dombi Viktor elnökletével, áttekintette a 2019. évi tevékenység szakmai beszámolóját, a 2019. évi egyszerűsített beszámolót, a mérleget és az eredménykimutatást azok mellékletével együtt, valamint Bacskainé Kaponyás Mária független könyvvizsgáló jelentését.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Szövetség a 2019. évben is a küldetésében megfogalmazott céloknak megfelelő, eredményes munkát végzett, vagyoni helyzete stabil, gazdálkodása megfelel a tagság érdekeinek és elvárásainak.

100 magyar találmány és fejlesztés 2020

100 magyar találmányt és fejlesztést bemutató gyűjtemény jelent meg a Magyar Innovációs Szövetség szakmai támogatásával. A kiadvány lapjain szereplő fejlesztések bemutatásával inspirálni és motiválni szeretnék az olvasókat, valamint prezentálni, hogy az innovatív magyar szellem napjainkban is aktív és érdemes a világ figyelmére. A szerkesztők az egészen egyszerű ötletektől a sci-fi filmek világát idéző csúcstechnológiákig válogattak a bőséges felhozatalból.
További információ a linken olvasható.

HÍREK | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

"Tények és adatok 2019"

Megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának "Tények és adatok 2019" című kiadványa, melyben a Hivatal a szellemi tulajdon védelme terén végzett tevékenységének összefoglalóját mutatja be, és hasznos információkat tartalmaz a gazdaságpolitikai, társadalmi és kulturális szféra döntéshozói számára.

Az idei kiadvány és a korábbiak elérhetőek ezen a linken.

VÁRHATÓ ESEMÉNY


Ipari 5G technológia és a jövő gyára

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési
Központja (BME FIEK), valamint Villamosmérnöki és Informatikai Kara (BME VIK) közösen szervezi meg az "Ipari 5G technológia és a jövő gyára" című online konferenciát.

A cél, hogy áttekintést adjanak az 5G kereskedelmi szolgáltatások hazai bevezetéséről, valamint a technológiában rejlő innovációs és üzleti lehetőségekről, különös tekintettel a nagyvállalatok és a hazai innovatív kis- és közepes vállalkozások fejlesztési igényeire.

Az online eseményes előadást tart többek között Dr. Levendovszky János, tudományos és innovációs rektorhelyettes (BME), valamint Dr. Charaf Hassan, dékán (BME VIK).

A lebonyolítás a MS Teams programon keresztül fog történni június 11-én, 10 órai kezdéssel.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezési határidő: június 10-ig: regisztrációs link. A részletes programleírás regisztráció után érhető el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSok


50 milliárd forint értékű felhívás a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása érdekében

2020. május 14-től elérhető a magyar vállalkozások 99 százalékát kitevő mikro-, kis- és középvállalkozások számára hatékonyságnövelő, munkahelymegtartó támogatási program. A program különlegessége, hogy az 50 milliárd forint értékű fejlesztési forrásnak GINOP és VEKOP lába is van, így a Közép-Magyarországi Régió vállalatai is pályázhatnak a támogatásra. A támogatási program keretében 9 főig munkavállalónként 1,5 millió, 10-49 fő között 1 millió, 50-249 fő között félmillió forint támogatásra pályázhatnak az 5-249 fő közötti vállalkozások. A támogatásintenzitás 70 százalékos, vagyis 100 forintnyi beruházáshoz az állam 70 forint támogatást ad.

A projektnek (legalább az összköltség 20%-áig) tartalmaznia szükséges:
 • Új eszközök, gépek beszerzése,
 • Automatizált termelési rendszerek fejlesztése, gyártási technológiák fejlesztése
Választható:
 • Információs technológia-fejlesztés (legfeljebb az összköltség 50%-áig).
 • Immateriális javak beszerzése (legfeljebb az összköltség 20%-áig).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító és energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazása (legfeljebb az összköltség 50%-áig).
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (beruházásra igen, vásárlásra nem) (legfeljebb az összköltség 50%-áig).
 • Képzés a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól (legfeljebb az összköltség 20%-áig).
 • Tanácsadási tevékenység minősített tanácsadóktól (legfeljebb az összköltség 20%-áig).
 • Projekt-előkészítés (ingatlan beruházással kapcsolatos szakértői szolgáltatás) (legfeljebb 260 E Ft értékben, legfeljebb az összköltség 7%-áig).
 • Ingatlan bérleti díj, forgóeszköz (legfeljebb az összköltség 10%-áig).
 • Rezsi költség (legfeljebb az összköltség 1%-áig).
A pályázatok benyújtására a GINOP 1.2.8-20 esetén május 29-től, a VEKOP 1.2.6-20 esetén június első felétől van lehetőség.

Design Management Díj pályázat

A Magyar Formatervezési Tanács 2009 óta díjazza a designmenedzsment-szemléletet kiválóan alkalmazó szervezeteket. Olyan szervezetek nevezését várják a Design Management Díjra, melyek stratégiájuk megalkotásában, operatív működésükben, termékeik, szolgáltatásaik kialakítása során a designmenedzsment eszközrendszerét alkalmazva folyamatos innovációra és kiemelkedő minőségre törekednek, szem előtt tartva a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság szempontjait is.

Pályázhat vagy jelölhető minden jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény, amelynek székhelye Magyarország területén van, legalább három éve működik.

Fődíj: 1 millió forint jutalom és elismerő oklevél

A nevezéseket Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni, a különleges körülményekre tekintettel csak elektronikus levélben egy példányban, 2020. június 30-ig, erre az e-mail címre.

A részletes felhívás idekattintva olvasható.

2020. évi Magyar Formatervezési Díjpályázat

A Magyar Formatervezési Tanács célja a magyar nemzetgazdaság versenyképességének a formatervezés eszközeivel történő erősítése, a hazai formatervezési kultúra fejlesztése.

A Magyar Formatervezési Díj pályázatot, mint a legrangosabb hazai design elismerést, immár 41. alkalommal hirdeti meg az Innovációs és Technológiai Miniszter, a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével. Az MFT tervezők, gyártók, kereskedők és megrendelők pályázatát egyaránt várja, az elmúlt három évben létrehozott nemzetközi színvonalú magyar innovációk, új termék, szolgáltatások, alkotások megmérettetésén.

A Magyar Formatervezési Díjpályázat benyújtásának meghosszabbított határideje: 2020. június 15.

A pályázatokat elegendő elektronikusan beküldeni az alábbi e-mailcímre: mfd@hipo.gov.hu. Az elektronikus pályázati dokumentáció benyújtásának paramétereiről ITT tájékozódhatnak.

A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a pályázat kiírója döntésének megfelelően kb. bruttó 600.000 Ft / díj. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.

A pályázati felhívás ezen a linken érhető el: link

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Horváth Balázs: A beteg bolygó - A fenntarthatatlanság és a betegség kultúrtörténete - Typotex, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

"A probléma igazi természetének megragadása az első lépés a megoldás felé."
- a könyvből, és milyen igaz!

E könyv egy kísérlet: "A természettudomány és a technika több évszázados történetének tanulsága az, hogy a globális civilizáció problémái - paradox módon - nem azáltal oldhatók meg, hogy az egyes tudományos részterületek specialistái tudásukat tovább mélyítik. Ez is fontos, de a megoldások megtalálását a megfelelő mélység hiányánál ma sokkal inkább hátráltatja az, hogy az egymástól távol eső tudományterületeknek már meglévő vívmányai (mémjei) nem találkoznak ugyanazokban az elmékben, és nem tudják kifejteni egymásra hatásukat. A szükséges mémek találkozása sajnos nemcsak az átlagemberek vagy a politikusok, hanem a szakemberek agyában is elmarad, holott egymásra találásuk a környezetvédelemben új utakat nyithatna meg. Ez a könyv, valamint a vele együtt megjelenő 'ikertestvérei' - Erkölcs és civilizáció és A fenntarthatóság pszichológiája (Az Erkölcs és civilizáció már megjelent, utóbbi előkészületben - OP) - nem más, mint kísérlet egy olyan, környezetvédelmi szempontból releváns mémkészlet összeállítására, amely szemléletformáló hatással bír, és amely a globális problémákat új megvilágításba helyezheti."

Jó könyv, bölcsen, világosan, jól beszélő, okos könyv, s mondandója nagyon időszerű. A címe így megragadó, viszont pontatlan: nem a bolygó beteg, csak a bioszférája, az ember világával. A többi köszöni, megvan, Gaia pedig majdcsak lerázza a betegséget, s ha kell, megszabadul ezektől a kellemetlenkedőktől. A kérdés csak az, hogy az ember hogyan jön ki ebből.

Jelentős hányada kitűnő összefoglalása a világegyetemre, a Földre, az életre és bennük az emberre vonatkozó alapvető tudásunk nagy részének, s ilyenként hasznos és érdekes olvasmány ezek felidézésére is. Megkockáztatható, hogy ezekben a műveltséghez szükséges tudás elég jó szintjét kínálja.

Kulcsmondat a szerző gondolkodásához: "A múlt század közepe óta a természettudomány különféle ágai olyan új eredményeket produkáltak, amelyek jó részéről az értelmiség túlnyomó része vagy egyáltalán nem hallott, vagy csak tévinformációkkal rendelkezik. Hosszú évek beszélgetései és tapasztalata nyomán lassan meggyőződésemmé vált, hogy az emberiség azért hoz sorozatosan rossz döntéseket bármilyen környezetvédelmi jelentőséggel bíró kérdésben, mert a politikai vezetők és tanácsadóik tudományos világképe egyaránt elavult (nem is beszélve azokról az emberekről, akik őket megválasztják)."

Erről szól: "Sok mondanivalóm van, és ennek megfelelően e könyv is heterogén. A világegyetem, majd az ember létrejöttével kezdődik, foglalkozik a mezőgazdálkodás és az első civilizációk kialakulásával, majd annak magyarázatában mélyed el, hogyan és miért romlott meg az ember testi és lelki egészsége. (Pandora szelencéje! A lelki egészség megrendülésének oknyomozásához a viszonyítási alap az értékrend, hogy mi tekintendő egészséges léleknek, s mi jelenti annak romlását. Ez viszont a világot formáló érdekek és a társadalomkritikák csataterének kellős közepére repít! A témánál maradva, kardinális kérdés például, hogy lelkileg mennyiben egészséges és miben nem a mai, mindinkább túlhajtott fogyasztói társadalomhoz, és az abban erőltetett presztizs-versengéshez szocializálódott ember. - OP) Közben számos meglepő ténnyel lesz alkalmunk megismerkedni, amelyek a tudomány különféle területeiről származnak."

"Hadd nyugtassak meg előre mindenkit: ebben a könyvben nem lesz semmi bonyolult. Ha ön járt középiskolába, vagy legalábbis értően tud olvasni (és ha idáig eljutott, akkor ezt feltételezem), akkor ön is meg fog tudni birkózni mindazzal, amivel én."
"A könyv a jövőnkre vonatkozóan is tesz óvatos kijelentéseket. Miután áttekintettünk néhány alapvető tudnivalót, végre feltehetünk olyan kérdéseket - és erre több fejezetben is sor kerül -, amiket addig nem lett volna értelme. A könyvet a következtetéseimmel akartam kezdeni, de tökéletesen tisztában voltam vele, hogy azok kellő alátámasztás híján kevesek egyetértésével találkoznának. Az első mondatok után elvetnék mint holmi kitalációt. Így viszont, hogy a szükséges ismereteket előtte logikus sorrendben tárgyaljuk, a következtetések levonásának nincs akadálya. Ráadásul bármikor módom van az alapozó ismeretekre hivatkozni, és nem kell a szöveget minduntalan védekező közbeszúrásokkal megszakítanom. Hiszen önnek és nekem most már ugyanaz a tudás van a birtokunkban."

Paulo Coelho: Az alkimista - Athenaeum, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

"Santiagónak, az andalúz pásztorfiúnak meseelemekkel átszőtt kalandtörténetét a kritikusok Saint-Exupéry A kis hercegéhez szokták hasonlítani." írja az Athenaeum ajánlója. Valóban, elbűvölő mese, amely azokhoz szól, azokat igézi meg, akik hajlandóak igazán elgondolkodni azon, amit olvasnak és ami a szavak mögött áll, s hajlandók ésszel és szívvel egyaránt követni Coelho gondolatait. A minden idők talán legszebb felnőttmeséje mellé emeli az is, hogy Coelho végig kristálytisztán, csodálatosan finom egyszerűséggel fogalmaz, így adja elő az élet végső kérdéseit feszegető mondanivalóját. Miszticizmusa a felszínen inkább csak a Világlélekre és a Személyes Történetre vonatkozó tételeiben jelenik meg, egyébként úgy idézi meg az élet nagy talányát, hogy a misztikum a saját, az övéire rezonáló, azokat folytató érzéseinkben és gondolatainkban sejlik fel. Műve mindezzel tökéletesen megszolgálja, hogy - a kiadótól idézve - "Az alkimista nemzetközi bestseller, mely rajongók millióit bűvölte el szerte a világon."
Bölcsen rezignált - mi más is lehetne a bölcs ebben a világban -, s ugyanakkor töretlenül optimista - mi más is lehetne a jó mese?

Néhány kiragadott részlet, ízelítőként:
"Egy este, egy kimerítő telepátiai gyakorlat utáni beszélgetés során megkérdeztem [a Mesteremet], miért olyan ködös és bonyolult az alkimisták nyelvezete.
- Az alkimistáknak három fajtája van - mondta a Mester. - Azok, akik azért fogalmaznak ködösen, mert maguk sem tudják, miről beszélnek (de sok más szakmában teszik ugyanezt! - OP), és azok, akik azért teszik ezt, mert tudják, miről beszélnek, de azt is tudják, hogy az alkímia nyelve a szívhez szól, nem pedig az értelemhez.
- És kik tartoznak a harmadik fajtába? - kérdeztem.
- Azok, akik soha nem hallottak az alkímiáról, saját életükben mégis felfedezték a Bölcsek Kövét." (S elmondható, hogy róluk szól e mese. - OP)
"Az emberek nagyon hamar fölismerik, mi az, amiért élniük kell - szólt az öreg kissé keserűen. (A mese egyik meghatározó szereplője - OP.) - Talán éppen ezért nagyon hamar föl is adják. De ez már csak így van."
"Ha kezdesz elígérni valamit, amid még nincs meg, akkor nem fogsz törekedni, hogy megszerezd."
"- Azért jöttél, hogy valamit megtudjál az álmaidról - közölte az öregasszony. - Az álom pedig Isten szava. Ha az Isten a világ nyelvén beszél, meg tudom magyarázni. De hogyha a lelked nyelvén beszél, akkor csak te magad értheted meg. Viszont mindkét esetben fizetned kell nekem."
"A szenvedéstől való félelem rosszabb, mint a szenvedés maga." (Ez már az alkimista tanítása, akárcsak a következők.) ? "Minden keresés a Kezdő szerencséjével indul. És mindig a Hódító Próbatételével végződik. Egyetlen szív sem szenvedett, ha álmait kereste, mert a keresés minden pillanata az Istennel és az Örökkévalósággal való találkozás pillanata."

A történet felszíne egy kincskeresés klasszikus hangvételű meséje. Egy andalúz pásztorfiú története, aki az álomfejtő szavára, az öregember útmutatásával elhagyja a szülőföldjét, hogy átszelje az észak-afrikai sivatagot és ráleljen a piramisok alatt rejtőző kincsekre. Kalandos útján így találkozik az alkimistával, aki ekként tanítja: "A szíved elől sosem menekülsz el. Ezért jobb hallgatni rá, hogy sose kapjál váratlan sebet." A fiú pedig a szívének mondja: "Kincset keresve minden napom csodálatos volt, mert tudtam, hogy minden pillanat része az álmomnak, hogy megtalálom. A kincset keresve útközben olyan dolgokat fedeztem fel, amelyekre nem is remélhettem, hogy rátalálok, ha nincs bátorságom olyat próbálni, ami egy pásztornak elérhetetlen." A szíve pedig így válaszol: "Ezen a földön mindenkinek megvan a maga kincse, ami rá vár. Mi azonban ritkán szólunk ezekről a kincsekről, mert az emberek már nem vágynak rá, hogy megtalálják őket. Csak a gyerekeknek mesélünk róluk. Azután az életre hagyjuk, hogy mindenkit sorsa szerint vezessen. De sajnos csak kevés ember megy azon az úton, amely számára ki lett jelölve, amely a Személyes Történet és a Boldogság útja. A többiek számára a világ rémisztőnek tűnik, és ezért valóban rémisztő lesz."
A fiúnak a próbatételben széllé kellett változnia, és kereste, ki segítheti ebben. És "belemerült a Világlélekbe, és látta, hogy a Világlélek részét alkotja az Isten Lelkének, és látta, hogy az Isten Lelke az ő saját lelke. És hogy így csodákat tud tenni." S útja végén megélte a csodát...

Malcolm Gladwell: Ismerős ismeretlenek - Mit érdemes tudni azokról, akikről semmit sem tudunk? - HVG Könyvek, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

Gladwellről a HVG ajánlójából: első könyve a Fordulópont (HVG Könyvek, 2007) Amerikában több mint 2 millió példány fogyott. Valamennyi további kötete New York Times bestseller lett: Ösztönösen (HVG 2005), Kivételesek (HVG 2009), A kutya szemszögéből és egyéb ritka nézőpontokból (HVG 2010), Dávid és Góliát (HVG 2014). 2005-ben szerepelt a Time 100 legbefolyásosabb ember listáján, 2007-ben az Amerikai Szociológiai Társaság Kiválósági Díját kapta, 2011-ben Kanada második legmagasabb polgári kitüntetését.
Könyvei kiválóságát a bennük felvonultatott gyakorlati példák hosszú sorának érdekessége, értő elemzése és magyarázata, valamint a kitűnő, olvasmányos és világos stílusa adja. Többükről szóltunk a Hírlevélben is.

Az alapprobléma, amelyet itt vizsgál, s amellyel oly gyakran szembekerülünk magunk is az élet minden területén: Hogyan higgyünk másoknak, akikről nem tudunk ehhez eleget - és oly kevesekről tudunk, s nemritkán az is tévesnek vagy hiányosnak bizonyul -, s milyen okok visznek ebben tévedésbe.

Markáns példákkal indít az ítélőképesség kimagasló és roppant nagy súlyú kudarcairól, majd így folytatja: "A helyzet tehát a következő: a CIA tisztjei félreismerik a saját kémjeiket, a bírók félreismerik a vádlottakat, a miniszterelnökök félreismerik a politikai ellenfeleiket (Leírja Chamberlain s a britek tragikus tévedését Hitlerrel szemben - OP). Nehéz kiismerni egy ismeretlent az első benyomások alapján. És van, hogy ehhez hónapok sem elegendők. Nehéz kiismerni egy ismeretlent egyszeri találkozás alapján. És van, hogy ehhez a rendszeres találkozások sem elegendők. Nehéz megállapítani egy ismeretlenről, hogy mennyire őszinte, hogy milyen jellem, és hogy mik a valódi szándékai. Nagy slamasztikában vagyunk." (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem)
Az előző példákból egy felettébb izgalmasat és gyorsan növekvő jelentőségűt emelünk ki: Mesterséges intelligenciával megvizsgáltattak 554 689 esetet, amelyekben az eljáró bíró személyes meghallgatás után döntött, óvadék mellett elengedi-e a vádlottat. A MI pusztán a rendelkezésre álló információk alapján saját listát készített azokról, akiket így szabadon engedne. Megvizsgálták, hogy az elengedettek tényleges, ill. az MI által kiválasztott halmazaiból hányan követtek el új bűntettet, s kiderült, hogy a megítélésben az MI "toronymagasan verte az embert".

Példái alapján Gladwell a továbbiak felvezetőjeként két rejtélyt vet fel:
• "Miért nem vesszük észre, amikor az előttünk álló ismeretlen az arcunkba hazudik?"
• "Hogyan lehetséges, hogy néha rosszabbul ítéljük meg azt az ismeretlent, akivel személyesen is találkozunk, mint azt, akivel nem?"
Gladwell a könyvéről: "A következő fejezetek mindegyikében az ismeretlenek közötti kommunikáció problematikájának egy-egy aspektusát igyekszem feltárni és megérteni. A példák ismerősek lehetnek, hiszen mindegyiket a hírekből vettem. Az érintett felek az esetek mindegyikében különféle stratégiákkal igyekeztek lefordítani és értelmezni egymás szavait és szándékait. És ez minden esetben rendkívül balul sült el. Ebben a könyvben ezeknek a stratégiáknak a megismerésére és megértésére teszek kísérletet - kielemzem és kritikával illetem őket, feltárom, honnan erednek, megpróbálok rájönni, hogyan lehetne javítani rajtuk."

Az aszimmetrikus belelátás illúziója: "A meggyőződés, hogy jobban ismerünk másokat, mint amennyire ők ismernek bennünket - és jobban belelátunk mások lelkébe, miközben ők nem látnak bele a miénkbe (nem pedig fordítva) -, odavezet, hogy sokszor inkább beszélünk, amikor figyelmesen hallgatnunk kellene, és türelmetlenebbek vagyunk a kelleténél, amikor mások épp arról győzködnek bennünket, hogy ők azok, akiket félreértenek vagy rosszul ítélnek meg. Ez a probléma húzódik meg a felvázolt rejtélyek mélyén. Azt hisszük, pár apróság is elég ahhoz, hogy belelássunk a másik lelkébe. Előszeretettel mondunk értékítéletet ismeretlenekről. Persze önmagunkkal sosem tennénk ilyet. Hiszen mi kifinomult, komplikált és kiismerhetetlen személyiségek vagyunk. A másik viszont nyitott könyv.

Ha csak egy dologról győzhetem meg az olvasóimat a könyvvel, akkor legyen ez: senki sem nyitott könyv."
Fejezet elemzi Bernie Madoff történetét: "Madoff nevéhez fűződik minden idők legnagyobb piramisjátéka." A részletesen taglalt 'kémjátszmákról' pedig: "Az a helyzet a kémekkel, hogy a sikerük titka nem az ő zsenialitásukban rejlik, hanem a mi hiányosságainkban."

SAJTÓSZEMLE

INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft., 2020. április, 3. oldal
A fenntarthatóságról és a digitalizálásról is szól idén a Szellemi Tulajdon Világnapja

INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft., 4. oldal
Kutatás-fejlesztést támogató tagállami programokat hagyott jóvá az EB

INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft., 6. oldal
Több mint 2 milliárd forintnyi támogatást utaltak kutatásfejlesztés és innovációs pályázatok kezdeményezettjeinek

INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft., 8. oldal
Taroltak a magyar ötletek az európai online innovációs versenyen

palyazatihirek.eu, 2020. május 11.
Rugalmas előlegkifizetés, könnyített szabályok a hazai innovációs környezetnek

innoteka.hu, 2020. május 12.
Könnyített feltételekkel segít az NKFIH

techmonitor.hu, 2020. május 12.
Zseniális ifjú innovátorok
"...Közel száz fiatal versenyző dolgozta ki kiemelkedő természet-tudományos, ill. műszaki projektjét az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre..."

gondola.hu, 2020. május 12.
MISZ: Zseniális ifjú innovátorok

innoteka.hu, 2020. május 12.
Zseniális ifjú innovátorok

zetapress.hu, 2020. május 12.
Zseniális ifjú innovátorok

medicalonline.hu, 2020. május 12.
Zseniális ifjú innovátorok

startuponline.hu, 2020. május 12.
Startup innováció hozhat fordulatot az agráriumban

index.hu, 2020. május 13.
Új részletek derültek ki a magyar gazdaságmentő csomagról

esemenymenedzser.hu, 2020. május 13.
Zseniális ifjú innovátorok

index.hu, 2020. május 13.
Új részletek derültek ki a magyar gazdaságmentő csomagról

medicalonline.hu, 2020. május 13.
Innovációs díjat nyert a helyes kézmosásra tanító applikáció
"...A Tork VR Clean Hands, az egészségügyi dolgozók számára kifejlesztett kézhigiéniai tréning applikációja lett az Interclean Innovation Awards kapcsolódó termékek / szolgáltatások kategória nyertese..."

trademagazin.hu, 2020. május 13.
Innovációs díjat nyert a helyes kézmosásra tanító applikáció

technokrata.hu, 2020. május 14.
Innovációs díjat nyert a helyes kézmosásra tanító applikáció

ipon.hu, 2020. május 14.
Innovációs díjat nyert a helyes kézmosásra tanító applikáció

hirek.prim.hu, 2020. május 14.
Innovációs díjat nyert a helyes kézmosásra tanító applikáció

businessonline.prim.hu, 2020. május 14.
Innovációs díjat nyert a helyes kézmosásra tanító applikáció

novekedes.hu, 2020. május 15.
Még egy hónapig lehet pályázni a Közlekedési Innovációs Díjra

portfolio.hu, 2020. május 15.
Mit művelt a magyar cégekkel a koronavírus-válság?

hirek.prim.hu, 2020. május 15.
Válságinkubátorral segíti a magyar innovátorokat az új szuperszervezet

pcforum.hu, 2020. május 16.
Innovációs díjat nyert a helyes kézmosásra tanító applikáció

sg.hu, 2020. május 18.
Európai startupokba fektetne be egy pénzügyi konszern

innoportal.hu, 2020. május 18.
Zseniális ifjú innovátorok

napi.hu, 2020. május 19.
Eddig 40 ezren kaptak bértámogatást az ITM szerint

index.hu, 2020. május 19.
Már 7200 cég pályázott munkahelyvédelmi bértámogatásra

dehir.hu, 2020. május 19.
Az EU további 122 millió eurót juttat a sürgős kutatási és innovációs projektekre

debreceninap.hu, 2020. május 19.
Idén novemberben lesz a Kutatók Éjszakája

medicalonline.hu, 2020. május 19.
Idén novemberben lesz a Kutatók Éjszakája

infokiskunfelegyhaza.hu, 2020. május 19.
Idén novemberben lesz a Kutatók Éjszakája

origo.hu, 2020. május 20.
Idén novemberben lesz a Kutatók Éjszakája

pecsaktual.hu, 2020. május 20.
Idén novemberben lesz a Kutatók Éjszakája

magyarnemzet.hu, 2020. május 20.
Idén novemberben lesz a Kutatók Éjszakája

infostart.hu, 2020. május 20.
Idén novemberben lesz a Kutatók Éjszakája

ma.hu, 2020. május 20.
Idén novemberben lesz a Kutatók Éjszakája

magyarhirlap.hu, 2020. május 20.
Idén novemberben lesz a Kutatók Éjszakája

mult-kor.hu, 2020. május 20.
Idén novemberben lesz a Kutatók Éjszakája

alon.hu, 2020. május 20.
Idén novemberben lesz a Kutatók Éjszakája

nkfih.gov.hu, 2020. május 20.
Könnyített feltételekkel segít az NKFIH

magyarhirlap.hu, 2020. május 20.
Támogatást kapnak a magasan képzett szakemberek

origo.hu, 2020. május 20.
Támogatást kapnak a magasan képzett szakemberek

portfolio.hu, 2020. május 20.
Milyen támogatásokat kaphatnak a magyar cégek a koronavírus-válság alatt?

businessonline.prim.hu, 2020. május 20.
Online konferenciát tartott az Okos Jövő Innovációs Klaszter

origo.hu, 2020. május 21.
A nemzetközi élvonalba tartoznak a magyar koronavírus-kutatások

portfolio.hu, 2020. május 21.
Tíz fintech startuppal állhat össze az OTP

novekedes.hu, 2020. május 21.
13 innovációs projekt eredményeit mutatták be a harmadik OTP Startup Partner Program Demo Napján

Kossuth Rádió, Jó Reggelt, 2020. május 22.
Interjú Monszpart Zsolt, alelnökkel

trademagazin.hu, 2020. május 22.
Kiskereskedelmi innováció a Geometrytől járvány idejére

markamonitor.hu, 2020. május 25.
Kiskereskedelmi innováció a Geometrytől járvány idejére: a Handle on Hygiene egyetlen mozdulattal viszi fel a fertőtlenítőt bármilyen hengeralakú felületre

digitalhungary.hu, 2020. május 25.
Akik a vírus szorításában elérik a digitálisan kevésbé érett ügyfeleiket, most maradandó innovációt hoznak létre
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Sári Veronika,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.