XXIX. évf. | 2019. április 2. | 7. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható események
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

27. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

2019. március 28-án, az Országházban adták át a 2018. évi innovációs díjakat. A Himnusz elhangzása után Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg az ünnepséget.

A résztvevőket először Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke köszöntötte:
"...Azt kevesen vitatják, hogy az innovatív társadalom alakításában nem sokat jutottunk előre az elmúlt negyedszázad alatt, tehát tennünk kell valamit. Bekövetkezett ugyan egy látványos technológiai fejlődés a magyar gazdaságban, de ennek forrása a külföldi tőke és technológia beáramlása volt..."
"...A kormányzati szerkezetben az innováció soha nem látott kiemelt szerepet kap, s ez reményt ad a stagnálásból való elmozdulásra. Ezt a lépést a Magyar Innovációs Szövetség hosszú ideje szükségesnek ítélte..."
"...Az Egyesült Államokban a kormányzat kiemelt programok finanszírozásával serkenti a tudományos munkát azokon a területeken, amelyeket a politika fontosnak ítél. Az ítéletalkotásnál - természetesen - kikéri a tudomány képviselőinek véleményét is, de a társadalmi hasznosság fontos elem a döntésnél. Ebből a látószögből szemlélem ezt a hazai vitát - némi értetlenséggel. A legfőbb ellenérv a tudomány autonómiájának féltése és az MTA intézeti hálózatának sorsa feletti aggodalom. Az új kormányzati szerkezetben a tudomány és az innováció közös keretbe került. Én ezt nem, hogy bajnak, hanem kifejezetten előnyösnek tartom. Miért lenne gond, ha az innováció-politika a tudományra épít? Egyesek azt vizionálják, hogy az alapkutatásokra jutó szerény állami ráfordításokat részben fejlesztéspolitikai célra csoportosíthatják át. Én ilyen szándékot sem a költségvetésből, sem illetékes politikusok nyilatkozataiból kiolvasni nem tudtam..."
"...Azt gondolom, hogy a tudományos élet képviselői és a tudományt finanszírozó kormány együttműködésre vannak ítélve. Az együttműködés alapja pedig a jóhiszeműség és a tárgyalási készség. Meg kell keresnünk azokat a pontokat, amelyek a jelen, betegesen polarizált politikai viszonyok között, alkalmat adnak az együttműködésre, s ez például szolgálhatna más jelentős összenemzeti ügyeink konszenzusos kezelésére. A tudomány és az innováció ügyét ilyennek gondolom, s ezt az ügyet próbáljuk szolgálni az Innovációs Nagydíj intézményével is..."

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke köszöntőjében többek között a következőket mondta:
"...Míg a feltalálás egy kreatív intellektuális teljesítmény, addig az innováció egy tudatos, közgazdaságtani értelemben vett döntés, mely alapján egy vállalat alkalmaz egy találmányt. Ez a fajta piacorientált innovációs képesség napjaink globális gazdasági versenyében különösen fontos, hiszen, ha valaki nem akar lemaradni, akkor csak és kizárólag tudásalapú, nagy hozzáadott értékű termékekkel és szolgáltatásokkal válhat sikeressé..."
""...A nemzetközi versenybe csak akkor tudunk sikeresen bekapcsolódni, ha az eddigi hagyományokkal szakítva, teljesen új logikai rendszerben és struktúrában építkezünk tovább. Meggyőződésem, hogy az innovatív vállalkozások vezetőinek és a Magyar Innovációs Szövetségnek is egyezett a törekvéseivel az a döntés, melynek alapján az innováció és technológiai fejlesztések a kutatásfejlesztés, a találmányok, szabadalmak hasznosításának irányítása, koordinálása, új alapokra helyezése ma már az Innovációs és Technológiai Minisztérium keretében zajlik..."
"...A vállalati és a kormányzati törekvések, valamint néhány civil szervezet, köztük elsősorban a Magyar Innovációs Szövetség munkája eredményeként jelentős sikereket könyvelhettünk el. Folyó áron számítva 21 százalékkal bővült a GDP-hez viszonyítva a kutatás-fejlesztési ráfordítások összege 2017-ben. Trendforduló történt a k+f tevékenységet végzők létszámában is. Mind a kutatóhelyek, mind a kutatók száma növekedett, elérve a 61 ezer főt. Ez a bővülés a vállalati szektor növekedése mellett a 165 milliárd forintos állami juttatásnak is nagymértékben volt köszönhető..."
"...A KFI hosszútávú eredményessége szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a felsőoktatás és a vállalati szektor kapcsolata, a külső vállalati szereplők bevonása a felsőoktatási és kutatóintézeti együttműködésekbe. A vállalatok ne csak vevők legyenek, hanem hosszútávon partnerek és támogatók..."


Befejezésül Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter mondott beszédet:
"...Az innováció fogalma ma már mindennapunk része - ahogyan egyébként a stressz is. Pontosan így is kell rá tekintenünk: mindannyiunkat érintő fogalom, válaszreakció. Mindkettő az új és váratlan helyzetekben hasznos, erőt, energiát és lendületet ad az új kihívásokhoz. Az innováció ezen felül még magát a megoldást és a fejlődést is szolgáltatja...""
"...korunk tudás infrastruktúrájának fenntartása egyre nagyobb és több ráfordítást igényel, az ismeretek megszervezéséhez szükséges idő nő, másfelől viszont gyorsul a tudás amortizációja, a megszerzett ismeretek elévüléséhez vezető idő jelentősen csökken. A jövő tehát azoké, akik tanulnak. Akik csak tanultak, azok olyan világba valók, amely már nem létezik, mert elvesztették a boldogulás és talpon maradás szempontjából a legfontosabbat: a tudástőkét. Nekünk, magyaroknak különösen fontos üzenetet hordoznak ezek a gondolatok, mert felértékelik a képzés, a tudomány és az ipari innováció szerepét. Mi azoktól a területektől várhatunk elsősorban sikereket, ahol a tudás és nem a tőkeerősség a döntő..."
"...A kormány tisztában van azzal, hogy kevesebb erőforrással rendelkezünk az innovációban élen járó országokhoz képest, így az Egyesült Államokkal vagy Kínával nem tudjuk minden téren felvenni a versenyt. Ezért el kell döntenünk, hogy mely tudományterületek azok, amelyek a hasznosulás révén képesek igazán sokat hozzátenni ehhez. Nem vitatva az alapkutatások jelentőségét, egyetértésre kell jutnunk abban, hogy mi az, ami a magyar közösség számára közvetlenül is hasznosulni tud. Vagy azért, mert ezeken a területeken tényleg nagyon jók tudunk lenni, vagy azért, mert a globális kihívások miatt muszáj értenünk hozzá, vagy pedig azért, mert a mainstream trendeket követnünk kell."
"...úgy is fogalmazhatnék, hogy az innováció reinkarnációs folyamatában levertünk néhány cölöpöt, akárcsak Steindl Imre a dunai kavicsba. Ezek pedig a következők:
El kell érnünk, hogy javuljon a hazai vállalkozások, elsősorban a kkv-k alacsony innovációs teljesítménye. El kell érnünk, hogy növekedjen az állami kutatóhelyek (kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények) kutatási eredményeinek gyakorlati haszna. El kell érnünk, hogy erősödjön az együttműködés a KFI rendszer szereplői között.
A nemzeti innovációs rendszer legfontosabb szereplőinek rendeltetését újra kell definiálnunk, így az egyetemekét, a kutatóintézetekét, valamint a vállatokét is. Új innovációs ökoszisztémát kell építenünk, amely az imént említett kihívásoknak meg tud felelni, amely nem önmagában áll, hanem mindannyiunk javát szolgálja. Víziónk a magas hozzáadott értéket teremtő, tudásalapú, kiegyensúlyozott, fenntartható gazdaság és társadalom az ország egész területén. Mert hiszünk abban, hogy az innováció mindenkié lehet..."
"...Tisztelt Díjazottak!
Az országház hasonlatnál maradva, Önök azok, kik e házba a szellemet, a gondolatot, az innovációt beviszik. Önök azok, akik megtöltik az építményünket élettel, hogy az ne egy sivár, élettelen hely legyen. Örülök, hogy olyan emberek társaságában lehetek itt ma, akik a tudás- és innováció-menedzsmentért nemcsak felelősséget éreznek, hanem annak létrejöttéhez valóban hozzájárulnak. A mércét nagyon magasra tették, és azt el is érték..."

Kiemelt dicséretben részesült társaságok:
 • a Varga-Flexo Kft., a flexonyomógép fejlesztése hajlékonyfalú csomagolóanyagok nyomtatásáért,
 • a CONTROLSOFT-Automatika Szolgáltató Kft., a távfelügyelettel vezérelhető, automata talajgenerátorokból álló országos jégeső-elhárítási rendszerért (JÉGER),
 • a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., a "Szegedi tritikálék: áttörő innováció a hazai agrártermelés és élelmiszergyártás számára" címűpályamunkáért,
 • a Turbine Kft., a Turbine digitális sejtszimulátor fejlesztéséért.
Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke, szervező-bizottsági elnök és Szigeti Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára adta át az okleveleket a társaságok vezetőinek.

Ezután Pomezanski György, műsorvezető tömören ismertette a díjnyertes pályázatokat:

 • a 2018. évi "Ipari Innovációs Díjban" a FUX Zrt. részesült az extrém üzemi körülményekre tervezett nagyfeszültségű távvezeték fejlesztése és gyártásáért. A díjat Cseresnyés Péter, az ITM miniszterhelyettese és Szigeti Ádám, helyettes államtitkár adta át Barkóczi Istvánnak, a FUX Zrt vezérigazgatójának.
  A pályamunkát Szigeti Ádám, helyettes államtitkár méltatta.
 • a 2018. évi Informatikai Innovációs Díjban a Sanatmetal Kft. részesült a WIWE szívdiagnosztikai eszköz kifejlesztéséért. A díjat Cseresnyés Péter, az ITM miniszterhelyettese és Szigeti Ádám, helyettes államtitkár adta át Farkas Józsefnek, a Sanatmetal Kft. ügyvezetőjének. A pályamunkát Szigeti Ádám, helyettes államtitkár méltatta.
 • a 2018. évi "Agrár Innovációs Díjban" a MTA Agrártudományi Kutatóközpont részesült új típusú bőtermő martonvásári búzafajtákkal megvalósított innovációért. A díjat Farkas Sándor, államtitkár és Szigeti Ádám helyettes államtitkár adta át Balázs Ervinnek, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatójának.
  A pályamunkát Farkas Sándor, államtitkár méltatta.
 • a "2018. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjában" a Norma Instruments Zrt. részesült az Icon hematológiai termékcsalád kifejlesztéséért. A díjat Farkas Sándor, államtitkár és Szigeti Ádám, helyettes államtitkár adta át, Horváth Gergely Domonkosnak, a Norma Instruments Zrt. vezérigazgatójának.
  A pályamunkát Farkas Sándor, államtitkár méltatta.
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2018. évi Innovációs Díjában a Teqball Kft. részesült a kis helyigényű multifunkciós sporteszköz kifejlesztésért. A díjat Pomázi Gyula, elnök és Szigeti Ádám, helyettes államtitkár adta át Murányi Gergely Balázsnak, a Teqball Kft. külkapcsolati igazgatójának. A pályamunkát Pomázi Gyula, elnök méltatta.
 • a 2018. évi Nemzeti, Kutatási és Innovációs Hivatal "Alapkutatástól a piacig" Innovációs Díjban a Mirrotron Kft részesült a "Neutronspektroszkópia kifejlesztése és alkalmazása a tudományban, az iparban" című pályázatukért. A díjat Birkner Zoltán, elnök és Szigeti Ádám, helyettes államtitkár adta át Mezei Ferencnek, a Mirrotron Kft ügyvezetőjének. A pályamunkát Birkner Zoltán, elnök méltatta.
 • a Magyar Innovációs Szövetség 2018. évi "Startup Innovációs Díjában" a Webshippy Kft. részesült a kiszervezett logisztika alkalmazásért. A díjat Pakucs János, tiszteletbeli elnök és Szigeti Ádám, helyettes államtitkár adta át Perényi Andrásnak, a Webshippy Kft. igazgatósági tagjának, ill. alapítójának.
  A pályamunkát Pakucs János, tiszteletbeli elnök méltatta.
 • a 2018. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az Omixon Biocomputing Kft. kapta az újgenerációs transzplantációs genetikai teszt fejlesztéséért és globális piaci bevezetéséért. A díjat Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, zsűrielnök adta át Bérces Attilának, az Omixon Biocomputing Kft. alapító elnökének. A pályamunkát Jakab István, az Országgyűlés alelnöke méltatta.


Végezetül a 2017. évi innovációs nagydíjas Richter Gedeon Nyrt igazgatóságának elnöke Bogsch Erik köszöntötte a díjazottakat. A díjátadási ünnepséget a Duna folyosón tartott fogadás követte. A 2018. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunk ide kattintva letölthető.

Megalakult az Innovációs Testület

2019. március elsejével az innovációs törvény alapján, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztés és Innovációs Hivatalban, a Hivatal elnöke és elnökhelyettesei jelenlétében megalakult az Innovációs Testület.
Az alakuló ülésen Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke átadta a megbízóleveleket. Az ügyrend elfogadása után a Testület további 14 napirendi pontot is megtárgyalt. A Testület, többek között, NKFIH pályázati kiírásokat, pályázati döntéseket fogadott el. A pályázati kiírások, ill. a pályázatokkal kapcsolatos döntések a Hivatal honlapján már megtalálhatók.

Az Innovációs Testület összetétele az alábbi:
Elnök: Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke
Társelnök: Dr. Gaál Zoltán, professzor emeritus (Pannon Egyetem)
Tagok:
Dr. Aszódi Attila, egyetemi tanár (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet),
Csányi Attila, vezérigazgató (Bonafarm Kft.),
Dr. Greiner István, kutatási igazgató (Richter Gedeon Nyrt.),
Dr. Hankó Balázs, rektorhelyettes (Semmelweis Egyetem),
Dr. Kerekes Sándor, professzor emeritus (Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet)
Pongrácz Ferenc, innovációs ügyvezető igazgató (Tungsram Group),
Dr. Szalay Zsolt, tanszékvezető, egyetemi docens (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárműtechnológiai Tanszék).

Hongkongi kereskedelmi és gazdasági miniszter látogatása

Edward Yau Tang-wah, gazdasági és kereskedelmi miniszter és Raymond Yip, a hongkongi Kereskedelmi Fejlesztési Tanács vezérigazgató-helyettesének vezetésével magas rangú üzleti delegáció (főleg pénzügy, logisztika, jogi & biztosítási szolgáltatások, infrastruktúra-fejlesztés, technológia, innováció & start-ups területéről) látogatott hazánkba 2019. március 21-22. között a Belt and Road kezdeményezés keretében.

A delegáció tiszteletére a BKIK szervezésében üzleti ebédre került sor a Kempinski Hotel Corvinus Budapestben 2019. március 22-én. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Erdei Sándor, alelnök vett részt a díszebéden.

A hongkongi résztvevők hangsúlyozták, hogy Magyarország számukra egy hídfő Európában. A kiváló infrastrukturális és üzleti környezet számukra jó helyszín a további európai terjeszkedésekhez is.
Magyar részről hasonlóképpen az került megfogalmazásra, hogy Hongkong számunkra jelent egy hídfőt vállalataink dél-kelet ázsiai terjeszkedéséhez.

Digitális Jólét Fórum - Magyarország 5G stratégiája

2019. március 20-án, Budapesten, a Millenáris Startup Campuson, Magyarország 5G stratégiája címmel rendezték meg a 25. Digitális Jólét Fórumot (DJF), melyen a Magyar Innovációs Szövetséget Charaf Hassan, elnökségi tag és Erdei Sándor, alelnök képviselte.

A fórumot Solymár Károly, az ITM infokommunikációért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. A stratégiát Mácz Ákos, igazgató ismertette. Kormányhatározat rendelte el Magyarország 5G Stratégiájának elkészítését; az ITM, a DJF és az 5G Koalíció szakértői részt vettek a stratégia PwC által koordinált elkészítésében.

A stratégia egy víziót tartalmaz arról, hogy Magyarország előkelő helyre kerüljön az 5G területén. A stratégiai célok meghatározása után a stratégia két alappillérre támaszkodik (infrastruktúra és szolgáltatások). Mind a két pillérre vonatkozóan a stratégia tartalmaz konkrét cselekvéseket és költségeket. A stratégia kiemeli az együttműködés fontosságát a kormányzati, akadémiai és ipari szereplők között.
Az előadás után kérdések és hozzászólások hangzottak el.

Kárpát-medencei Tehetségnap

2019. március 23-án a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége megrendezte a Kárpát-medencei Tehetségnapot Budapesten, a Szent Imre Gimnáziumban. A díjátadó rendezvény keretében a Magyar Tehetség Nagykövetei megkapták megbízóleveleiket, átadták a Tehetségek Szolgálatáért éves, ill. életműdíjakat, valamint ekkor került sor a Felfedezettjeink pályázat eredményhirdetésére is.

A Magyar Innovációs Szövetség jelöltje Ormos Pál kapta meg a Tehetségek Szolgálatáért életműdíjat. Pakucs János, a Szövetség tiszteletbeli elnöke méltatta Ormos Pál tehetséggondozó tevékenységét.

Az MTA SzBK Biofizikai Intézet egykori igazgatója 2006 óta tagja az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének, ennek keretében évente 4-5 fiatalt féléven keresztül mentorál. Felfedezettjei közé tartozik - többek között - a Széchenyi-díjas Galajda Péter, aki Phd-hallgatóként kapta meg ezt az elismerést." Másik kiemelkedő tehetséges mentoráltja, Nagy László, aki 2005-ben az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győzteseként számos nemzetközi elismerést kapott, a tehetséges fiatal elnyerte többek között az MTA Lendület-programját is.

"Horizont 2020" sikertörténete

Magyar konzorciumi partner is tagja az Agrimax projektnek, mely a "Horizont 2020" sikertörténetei közé került. A magyar konzorciumi partner tagszervezetünk, az LC Innoconsult International. A "Körkörös gazdaságstratégia és innovációs hatás" munkacsoport vezetőjeként a projektrész összefogásáért és kidolgozásáért felel.

Az Agrimax projekt célja, mezőgazdasági terményekből származó hulladék anyagok és melléktermékek biotechnológiai feldolgozása. Kísérleti biológiai újrafeldolgozó üzemek olyan innovatív anyagokat fognak előállítani, mint például: biobázisú csomagolás, élelmiszer-adalékanyagok.
A projekt új módon közelíti meg a biológiai hulladékok feldolgozását, amely számos előnnyel járhat, mint például új piacok megnyitása és a fenntartható, bioalapú termékek iránti kereslet kiépítése vagy olyan szervezetek és ágazatok összekapcsolása, amelyek korábban nem működtek együtt.

Üzleti ökoszisztéma a tradíció és innováció jegyében

A Csongrád Megyei Önkormányzat és tagszervezetünk az ELI-HU Nonprofit Kft, valamint további nemzetközi projektpartnerek valósítják meg a TRINNO elnevezésű projektet, amely az "Üzleti ökoszisztéma a tradíció és innováció jegyében" címet viseli.
A projekt célja, hogy előmozdítsák a digitális innovációt a hagyományos szektorokban, elősegítve ezek hazai adaptálását, fejlesztését.
2019. március 19-én dr. Mogyorósi Péter regionális igazgató meghívottként vett részt Firenzében az "Ipari Modernizáció és régiók közötti együttműködés" című konferencián, a TRINNO eseményén.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Élménybeszámoló a 10. Expo-Sciences Luxembourgról

A 2019-es 10. Expo-Sciences Luxembourgot március 20. és 25. között rendezték meg Luxemburgban. A rendezvény nemzetközi kiállítói között Magyarországot Laufer Tamás képviselhette, aki a MATEHETSZ támogatásával utazhatott ki, és az "Egyensúly befolyásolásának kutatása 2.0, avagy balesetek megelőzése okostelefonnal" című pályamunkáját mutatta be, mellyel 3. díjat nyert a tavalyi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen.


A kiállítást az FJSL (Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg) rendezi a saját innovációs versenyükkel együtt. A nem-kompetitív rendezvény célja, hogy elősegítse a diákok kreatív gondolkodását és tanulását tudományos és műszaki területen. Idén 17 országból, 69 nemzetközi résztvevője volt az Expo-Sciences Luxembourgnak. Az kiállítás utolsó napján, a záró ceremónián ismertették a nemzeti verseny díjazását és a nemzetközi versenyzők kiemelését, többek között Laufer Tamást. Az eseményen többek között részt vett és beszédet tartott Xavier Bettel Luxemburg miniszterelnöke.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Kinevezték az SZTNH új elnökét

2019. március 15-ei hatállyal Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, Pomázi Gyula Zoltánt nevezte ki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elnökévé. A kinevezésről a Magyar Közlöny 2019. évi 47. számában a 31/2019. (III.20) ME határozat rendelkezik.

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK

SME 2019 - Fókuszban a digitalizáció

2019. április 17-én rendezi meg a Privátbankár.hu Kft., a Menedzsment Fórum és a K&K az "SME 2019" konferenciát, Fókuszban a digitalizáció címmel az ÖbölHáz Rendezvényházban. (1117 Budapest, Kopaszi-gát 2.) A rendezvényen Monszpart Zsolt a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke is előad "Az ipar és a kutatóintézetek összefogása"címmel.

Jegyárak:
Részvételi díj: 39900 Ft + áfa/fő
A Magyar Innovációs Szövetség tagjai 15% kedvezményt kapnak a jegyárakból.

További információk és részletes program az alábbi linken érhető el:
http://sme2019.hu/#section-venue

X. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár

2019. április 10-én, 9 órától rendezi meg immáron tizedik alkalommal, tagszervezetünk, a Széchenyi István Egyetem és az Universitas-Győr Alapítvány a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítást és Találmányi Vásárt. Helyszín: Széchenyi István Egyetem Aula és ÚT-114-es Termében. (9026 Győr, Egyetem tér 1.)

A rendezvényen az "Ötletből üzlet" című szakmai program is megrendezésre kerül.
További információk: rakosi.szabolcs@mobilis-gyor.hu

World Café - Klímainnováció és a biomassza-alapú gazdaság

Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. április 12-én rendezi meg az "Open Innovation World Café - Klímainnováció és a biomassza-alapú gazdaság" című találkozót az Impact Hub Budapestben (Budapest, Ferenciek tere 2., 1. emelet).

A rendezvény célja, hogy irányított beszélgetés keretében, a klíma-innováció és a biomassza-alapú gazdaság lehetséges kapcsolódási pontjairól cseréljenek véleményt.
Várják az érdeklődő magánembereket vagy civil szervezetek képviselőit, akik szívesen gondolkodnának arról, hogyan segíthetnénk egy élhetőbb Budapest kialakítását a biomassza- alapú technológiák alkalmazásával.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletes program a következő linken elérhető.
Jelentkezés: World Café regisztráció.

"Hogyan versenyezz a világ leggyorsabban fejlődő cégeivel?"

Tagszervezetünk, a Nearsource Kft. "Hogyan versenyezz a világ leggyorsabban fejlődő cégeivel?" címmel szervez zártkörű vezetői műhelytalálkozót, 2019. április 16-án, 9-12 óra között.
Helyszín: Nokia Skypark (1083 Budapest, Bókay János u. 36-42.)

A workshop keretében Emilie Sydney-Smith, az ExO Works vezérigazgatója ismerteti a világ leggyorsabban növekvő, exponenciális szervezeteinek (Exponential Organizations - ExO) jellemzőit. Ezentúl, saját esettanulmányokon keresztül bemutatja, hogy az elmúlt években hogyan mentek keresztül sikeres exponenciális átalakítási folyamaton olyan vállalatok, mint például a Visa, a HP vagy a Procter & Gamble.

A rendezvény zárásaként Frankó-Csuba Dea és Kristóf Péter bemutatják az ExO közösség legújabb könyvét, amely Exponential Transformation címmel jelent meg néhány hónapja.

Kérjük, részvételét a következő linken: https://bit.ly/2Jv6M0J. További részleteket a meghívóban találhatóak.

Speciális "osztályfőnöki" óra középiskolásoknak a HENT szervezésében

2019. április 26-án, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából nagyszabású rendezvényt szervez Budapesten, a Sugár Mozi egyik termében. (Várható kezdés 10 órakor)

Az esemény két részből áll majd, először szellemitulajdon-védelemi-, szerzői jogi szakemberek, és a hamisítás elleni fellépés résztvevői tartanak korosztály specifikusan (rövid és lényegre törő) előadásokat, melyeket interaktív feladatok egészítenek ki.
A második részben egy aktuális műsorban szereplő mozifilmet tekinthetnek meg a résztvevők.
A program körülbelül 3-4 órát vesz igénybe.

A jelentkezéseket a hent@hipo.gov.hu e-mail címre várják. A részvétel ingyenes, de a jelentkezéseket a visszajelzések sorrendjében tudják fogadni.

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjprogram Kiállítása

2019. március 28-án, 18 órától nyílt meg a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjprogram 2018. évi ösztöndíjasainak a kiállítása a Magyar Formatervezési Tanács szervezésében, a Zipernowsky Tudományok és Művészetek Házában (1114 Budapest, Bartók Béla út 33.).

Az ösztöndíjasok munkáit 2019. április 26-ig lehet megtekinteni.
Nyitvatartás: keddtől-péntekig 12:00-18:00 óra között

További információ: mft.org.hu | facebook.com/moholyosztondij

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Tim O'Reilly: WTF? Miért rajtunk múlik, hogy mit hoz a jövő? - Typotex, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése

Civilizációnk az alapjául szolgáló technológiák fejlődésének exponenciálisan gyorsuló szakaszába lépett, ami még sokkal élesebbé és súlyosabbá teszi a "rajtunk múlik-e és mennyiben?" kérdést, s a levonható következtetéseket. Erre reagál ez a könyv.
Tim O'Reilly 40 éve, a techipar pionírjaként figyeli és alakítja a Szilícium-völgy aktuális trendjeit, me-lyek évről évre végig söpörnek a világon, gyökeresen megváltoztatva a mindennapjainkat. A szerző új könyvében a mesterséges intelligencia által gerjesztett kihívásokra és aggodalmakra kínál gyakorlati megoldásokat." - a Typotex ajánlójából (valójában csak eszközöket a megoldások felé törekvő gondolkodáshoz).

"Mindazoknak, akik szeretnének felkészülni a jövőre, és szeretnék tudni, a technológia hogyan alakít-hatja és segítheti majd a társadalmunkat, a WTF? nélkülözhetetlen kalauz." - Reid Hoffman, internetes vállalkozó, kockázati tőkés, a LinkedIn társalapítója és elsőszámú vezetője.
"Nem vagyok közgazdász, sem politikus vagy pénzügyi szakember, hogy gyors, előre gyártott válaszokat soroljak, miért tudnak, vagy éppenséggel nem tudnak a dolgok megváltozni. Technológiai kutató és vállalkozó vagyok, aki megtanulta, hogy észrevegye az eltérést aközött, ahogyan a dolgok vannak, és ahogyan lehetnének. Így olyan kérdéseket tehetek fel, amelyekre a válaszok egy jobb jövő felé mutatnak." - ezt O'Reilly írja magáról (innentől idézetek a könyvből). Ítéletei itt-ott talán vitathatók, de minden megállapítása érdemes az átgondolásra, az pedig közelebb visz a megértéshez.
A címbéli rövidítés a meghökkenés kiáltása, amikor valami óriásival kerülünk szembe. Ilyenek korunk új világokat, iparágakat, termékcsaládokat teremtő innovációi, O'Reilly szavával az unikornisok. "Egész pályafutásom azzal telt, hogy effajta unikornisok nyomában jártam. Tehát miről ismerszik fel az igazán elbűvölő, varázslatos unikornis? (Kiemelések tőlem)
1. Elsőre hihetetlennek tűnik.
2. Változtat azon, ahogyan a világ működik.
3. Új szolgáltatások, valamint újfajta állások, üzleti modellek és iparágak ökoszisztémáját hozza létre."
Igen érdekes koncepciót idéz az innováció mai lényegéről: "A sikeres innovátorok arra kérik a felhasználókat, hogy váljanak valaki mássá, fogadjanak el - vagy legalábbis toleráljanak - új értékeket, új képességeket, új viselkedésformákat, újfajta szókincset, új ötleteket, addig ismeretlen elvárásokat és igényeket. A sikeres innovátorok átalakítják az ügyfeleiket." Tökéletesen ráillik ez Bill Gatesre, Steve Jobsra, Jeff Bezosra (Amazon), a 'Google-fiúkra', s korunk más nagy innovátoraira.
A felforgató innovációk nemcsak csodákat teremtenek, hanem veszélyeket is.
"A jelen varázslatos technológiái olyan úton vezetnek bennünket, amelyet lépten-nyomon bonyolult váratlan eshetőségek, előre nem látott veszélyek és nem tudatosan meghozott döntések szegélyez-nek."

O'Reilly sorolja a már kibontakozott kihívásokat, köztük a mesterséges intelligencia várható szerepét - "Végzetes következményekkel jár, ha az emberi munkaerőt lefaragnivaló költségként kezelik.", a vagyonok fokozódó koncentrálódását, a digitális forradalom iparágakat elsöprő, újakat teremtő mű-ködését. "A legnagyobb változások még előttünk állnak, de az elkövetkezendő pár évben minden iparágnak, valamint szervezetnek nagy átalakuláson kell keresztülmennie, ha nem akar eltűnni a süly-lyesztőben. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, a fejlett világ alapvető szociális biztonsági hálói túlélik-e majd ezt az átállást, és ami még fontosabb: ha nem így lesz, mire fogjuk őket lecserélni?"
"Ez a könyv e bonyolult kirakós egy apró darabkájára nyújt rálátást: a technológiai innováció gazdaság-ban betöltött szerepére, és ezen belül különösen az olyan WTF-technológiákra koncentrál, mint az MI vagy az on-demand szolgáltatások. Felvázolom a nehéz döntéseket, amelyekkel szembe kerülünk, amikor a technológia új lehetőségek kapuit nyitja meg, miközben bezár ajtókat, melyek korábban a prosperitás felé vezető biztos átjáróknak tetszettek. Ami azonban még fontosabb, megpróbálok esz-közöket nyújtani az olvasónak, amelyek segítségével elgondolkodhat a jövőről; olyan eszközöket, amelyeket a technológiai ipar élvonalában, annak megfigyelésével és változásainak megjóslásával töltött évtizedek tapasztalata alapján alakítottam ki."

Akadémiai Kiadó: Szotar.net - On-line Szótárak egységes rendszerben
Dr. Osman Péter ismertetése

Az Akadémiai Kiadó megújította on-line szótárainak Szotar.net rendszerét, és kölcsönösen hasznos marketing fogásként ebből az alkalomból korlátozás nélküli elérést ad a felhasználóknak 2019. június 30-ig. Ám vigyázat: a Szotar.net használata felettébb addiktív, igen hamar függőséget okoz! Ez érdemben azt jelenti, hogy aki használni kezdi, a továbbiakban már nehezen mond le róla, olyan gyors, kényelmes, hatékony.

A számítógéppel elérhető szótár a 21. sz. egyik leghasznosabb munkaeszköze. A szótárak minden használati értékét egyesíti a legmodernebb informatika alkalmazásának előnyeivel. Olyan gyorsaságot és hatékonyságot biztosít az idegen nyelvek használatában, s az anyanyelv magas színvonalú kezelésében, amely csak általa érhető el.

Ma már az interneten is bőven találhatók ingyenesen használható szótárak, akárcsak egyéb tudástárak, így jó kérdés, miért fizessen az ember pl. a Szotar.net használatáért. A válasz is könnyű. Két erős oka van ennek. Az egyik a biztosított minőség, amely az interneten található anyagoknak többnyire nem sajátja. A másik a használat hatékonysága, ebben pedig a Szotar.net szótárai összehasonlíthatatlanul többet adnak az ingyenes egyedi szótáraknál. A rendszer egyetlen, könnyen kezelhető, kényelmesen használható online felületen egyetlen kereséssel felhozza az összes vonatkozó szócikket mindazokból a szótárakból, amelyek használati jogát megvásároltuk, és a legmodernebb informatikai eszközökkel segíti a többféle típusú keresést, és a talált anyag felhasználását, exportálását, anélkül, hogy ki kellene lépnünk abból, amit a számítógépen épp teszünk. Alkalmazása olyan gyors és egyszerű, hogy érdemes munka közben arra is használni, hogy ellenőrizzük a pontos jelentést, megkeressük a legmegfelelőbb árnyalatot közvetítő szót, kifejezést, s ellenőrizzük a helyesírást - ha igényesek vagyunk, még azokon a nyelveken is, amelyeket jól ismerünk. Igen jó rugalmasságát jellemzi az is, hogy az orosz szótárakban a keresés latin betűvel írt keresőszavakkal is használható.

A www.szotar.net oldalon 5 nyelven találhatók ingyenesen használható 'kisszótárak', igazi munkaeszközül pedig az előfizetéses szótárcsomagok szolgálnak, összesen 8 nyelven. Utóbbiak a Kiadó jól ismert, kiemelkedő minőségű kézi- és nagyszótárainak teljes anyagát tartalmazzák, a szócikkekben jelentésváltozatokkal, példamondatokkal, nyelvtani információkkal. Hozzájuk is ingyenes és korlátlanul használható hozzáférést kínál a Kiadó a június 30-ig tartó ingyenes próbaidőszak során. Regisztrálni ehhez a www.szotar.net/proba oldalon lehet.

A Szotar.net fő jellemzői:
 • Interneten bárhonnan elérhető, úgy is, hogy az 'áruházakból' letöltjük a telefonunkra a Szotar.net új mobil-applikációját, és vele és a gépen használt profilunkkal bejelentkezünk. Így az applikációban is tudjuk használni az előfizetett szótárainkat.
 • Jelenleg 30 szótárat kínál nyolc nyelven: kétnyelvű kézi- és nagyszótárak, illetve szakszótárak nyolc nyelven, bennük nyelvspecifikus tartalmak, pl. hang, igeragozási táblázatok. A teljes tartalom jelenleg 3,5 millió szócikk, 35 millió nyelvi elem.
 • A két, nálunk leginkább használatos nyelvből - angol és német - a szótárak gyakorlatilag teljesen lefedik azt a köznyelvi és szakmai szókincset, amelyre szükségünk lehet.
 • Kiemelkedő erőssége a folyamatos minőségbiztosítás. Ezt a szótárszerkesztőség szigorú technológiája biztosítja: több körben szerkesztett, lektorált, korrektúrázott szótárak, amelyek anyagát rendszeresen frissítik. Ez különösen fontos a különféle szakszótárak- műszaki, pénzügyi - felhasználóinak, ahol a nyelvezet változik, bővül.
Intelligens működés a használatban:
 • Címszavas, szöveges és összetett keresés a teljes adatbázisban - ugyanakkor lehetséges a keresés szűkítése meghatározott nyelvekre, szótárakra, egyéni szótárcsoportokra
 • Szótöredékekre való keresés lehetősége
 • Teljes mondatok, hosszabb szövegek szótárazása egyetlen kereséssel
 • Prediktív listával támogatott címszavas keresés
 • Toldalékos szavak szótári alakjának automatikus felismerése
 • Smartclick funkció: a szócikk kijelölt elemeire való kattintással új keresés indítható
 • Lapozás lehetősége a szótár előző, következő szócikkeire
 • Kedvenc szócikkek és előző keresések mentése
 • A felhasználó a rendszerhez hozzáadhatja a saját szótári adatbázisait és saját szócikkeit.

Frans de Waal: Elég okosak vagyunk, hogy értsük, milyen okosak az állatok? - Alexandra Kiadó, 2018.
Dr. Osman Péter ismertetése

"Amit észlelünk, az nem maga a természet, hanem a kérdezésünk módjának kitett természet." - Werner Heisenberg "Frans de Waal magával ragadó, szórakoztató módon bizonyítja, hogy hosszú ideig mennyire alábecsültük az állatok képességeit. Szerteágazó szakmai tudásának felhasználásával briliánsan bizonyítja fordulópontot jelentő könyvében, hogy mindazt, amit eddig biztos tudásnak véltünk az emberi és állati intelligenciáról, ideje lesz újragondolnunk." - az Alexandra ajánlójából."

Sajátos szerepeket kapnak az állatok a különféle kultúrák gondolkodásában. Az európaiban az emberek a közelmúltig »a teremtés koronájaként« tekintettek magukra, óriási minőségi különbséget jelentő intellektuális többlettel az állatokhoz képest. Ezt a darwinizmus kezdte megingatni, ám a legtöbbek máig is igen keveset tudnak arról, valójában milyenek az állatok mentális képességei. De Waal, aki főemlős-kutató, etológus egyetemi tanár, a címbeli provokatív kérdésével különösen izgalmas és hatékony önvizsgálatra indít: vajon a gondolkodásunk elég jó-e ahhoz, hogy felismerjük az állatok valódi képességeit? Karakteres nyitó mondata: "Sohasem szűnök meg csodálkozni azon a mentális szinten, ahol az állatok működnek" (Idézetek innentől a könyvből, kiemelések tőlem.)
Erős állítás, amelyet ő is idéz, hogy ha találnánk is közös nyelvet a fejlett 'intelligenciájú' állatokkal, akkor sem tudnánk szót érteni egymással, annyira másként fogjuk fel a világot, más módon kezeljük azt. Ezért meghatározó a gondolkodáshoz a könyv egyik alaptétele: ne magunkból kiindulva próbáljuk megítélni az állatok 'okosságát'!

Van ennek a könyvnek egy különleges olvasata: alapvető gondolatokat, megfontolásokat, végső soron példatárat is kínál rendszerek elemzéséhez. Voltaképp az állat is egy speciális rendszer (akárcsak magunk), s hogy mennyit tudunk megismerni belőle, az nagyban függ a megközelítésünk, elemzésünk módjától.

Alapkövetelmény a gondolkodáshoz - innen a könyv címe: "Mielőtt feltesszük a kérdést, hogy az állatok rendelkeznek-e bizonyos típusú intelligenciával, különösen olyannal, amit nagyra becsülünk magunkban, először le kell küzdenünk a belső ellenállást, hogy egyáltalán elgondolkodjunk a lehetőségen (mármint hogy ne tagadjuk eleve ilyen intelligencia létezésének lehetőségét - OP). Innen származik könyvünk központi kérdése: "Elég okosak vagyunk?"
"amit nagyra becsülünk magunkban" - ez bizony csúf kelepce lehet! Például, a delfinekről és a bonobókról mondják, hogy a legközelebb állnak hozzánk intelligenciában. Elvárható-e bármelyiküktől, hogy megtanuljon twitterezni? Komolyra fordítva a kulcsfontosságú kérdést: "Ha nem találunk valamilyen kapacitást (képességet - OP) egy fajban, azt kell néznünk, megfelel-e a tesztünk az adott fajnak. Mielőtt a tudósok bármilyen állatot tesztelni kezdenek, ismerniük kell a tipikus viselkedését." Érdemben ez azt jelenti, nézni kell azt is, vajon a természetes életmódja mellett szüksége van-e a fajnak erre a kapacitásra? Ezért kulcstényező a kutatásban, hogy "Az állatok gyakran csak azt tudják, amit tudniuk kell." Ez bátran általánosítható is: mielőtt valamit vizsgálunk, ismerni kell az alapvető működésmódját, s ahhoz illeszteni a képességei értékelését!

"A kihívás abban áll, hogy olyan teszteket találjunk, amelyek megfelelnek az állatok temperamentumának, érdeklődésének, anatómiájának és érzékszervi kapacitásának. Nem várhatunk nagy teljesítményt olyan feladattól, amely nem vált ki érdeklődést." De Waal beszél olyan kísérletről, amely azért fúlt tökéletes kudarcba, mert a csimpánzok "halálra unták magukat".

Erről szól: "Szó lesz az állati intelligencia hétköznapi használatáról, de konkrét bizonyítékokról is, amelyek kontrollált kísérletekből származnak (a megállapítások és következtetések megbízhatóságának garanciája - OP). Válogatok a számos felfedezés, faj és tudós közül, így próbálom közvetíteni, mennyire izgalmas volt az elmúlt húsz év (amely az állati intelligencia kutatásának erőteljes fellendülését hozta - OP)

Occam beretvája e kutatásban: "Egy tevékenységet sohasem magyarázhatunk egy magasabb pszichikai képesség működése eredményeként, ha a pszichológiai skála alacsonyabb fokán jelentkező működés eredményeként is megmagyarázhatjuk."

SAJTÓSZEMLE

A sajtószemle tagvállalatunk a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Folyoiratok.ofi.hu 2018
A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak bemutatkozása

Antropos.hu, 2019. március 18. hétfő
A kudarc az innováció hasznos lépcsőfoka
"...izgalmas kérdéseket boncolgattak nemzetközi sztárelőadók és hazai szakértők február 19-én a Human Telex Consulting Merj Fejlődni! - Út az innovációhoz konferenciáján..."

Portfolio.hu, 2019. március 19. kedd
Napelemes tetőcserép a legújabb magyar innováció

Index.hu, 2019. március 19. kedd
Csütörtökön jön az újabb tudóstüntetés "Palkovics zsarolása" ellen

Pecsinapilap.hu, 2019. március 19. kedd
Nyolcadik alkalommal rendezi meg a PTE az Innovációs Napját

Uzletem.hu, 2019. március 19. kedd
Innovációs járulék: közeleg az első előlegfizetés határideje!

Digitalisan.hu, 2019. március 19. kedd
Az Európai Bizottság innovatív kezdeményezések támogatását segítő tanács létrehozását sürgeti

Piacesrofit.hu, 2019. március 19. kedd
Dőlnek a támogatások kutatás-fejlesztésre

24.hu, 2019. március 20. szerda
A magyar szeszesital-gyártás fejlesztésére kötöttek stratégiai megállapodást
"...Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Szent István Egyetem (SZIE) és a Miskolci Likőrgyár Zrt..."

Storeinsider.hu, 2019. március 20. szerda
Két milliárd innovációra

Agroinform.hu, 2019. március 20. szerda
Nem igaz, hogy a kisebb gazdaságokban nem éri meg bevezetni a precíziós gazdálkodást

Dunántúli Napló, 2019. március 20. szerda 1,6. oldal
Új élet költözhet a volt laktanyába
"...Egy nemrég megjelent kormányhatározat Tudományos és Innovációs Park létrehozását teszi lehetővé Pécsen..."

Bama.hu, 2019. március 20. szerda
Science Park épülhet az Áper laktanya helyén Pécsen

Pannonnovum.hu 2019. március 21. csütörtök
Nyolcadik alkalommal rendezi meg a PTE az innovációs napját

Index.hu, 2019. március 21. csütörtök
Több százan tüntettek, hogy az Akadémia ne adja oda kutatóhálózatát a kormánynak

Index.hu, 2019. március 21. csütörtök
Palkovics: itt semmifajta fenyegetés nem volt

Bama.hu, 2019. március 21. csütörtök
Hongkong és Magyarország erősíteni kívánja gazdasági kapcsolatait

Baon.hu, 2019. március 21. csütörtök
Hongkong és Magyarország erősíteni kívánja gazdasági kapcsolatait

Kemma.hu, 2019. március 21. csütörtök
Hongkong és Magyarország erősíteni kívánja gazdasági kapcsolatait

Beol.hu, 2019. március 21. csütörtök
Hongkong és Magyarország erősíteni kívánja gazdasági kapcsolatait

Origo.hu, 2019. március 21. csütörtök
Hongkong és Magyarország erősíteni akarja gazdasági kapcsolatait

Trademagazin.hu, 2019. március 21. csütörtök
Hongkong és Magyarország erősíteni kívánja gazdasági kapcsolatait

Profitline.hu, 2019. március 21. csütörtök
Magasrangú hongkongi üzleti delegáció tárgyal Budapesten

Vg.hu, 2019. március 21. csütörtök
Matolcsyékhoz is ellátogatnak a hongkongiak

Magyarhang.org, 2019. március 21. csütörtök
Palkovics László: Semmifajta fenyegetés nem volt

Atv.hu, 2019. március 21. csütörtök
Palkovics: Lovász elnök úrnak nem kell félnie

Piacesprofit.hu, 2019. március 22. péntek
Hongkongi delegáció méri fel a magyar lehetőségeket

Magyarhirlap.hu, 2019. március 22. péntek
Korántsem új felvetés az Akadémia reformja

Magyarhirlap.hu, 2019. március 22. péntek
Fiatal ötletgazdák a fejlődés útján
"...Gyorsan növekszik az induló innovatív vállalkozások aktivitása és piaci szerepe, ennek alapját pedig a kialakulóban lévő startup ökoszisztéma jelenti..."

Millasreggeli.hu, 2019. március 22. péntek
Kockatőke és fallabda
"...Kisgergely Kornél, a Hiventures Zrt. vezérigazgatója érkezett hozzánk, akivel a kockázati tőkebefektetésekről beszélgettünk..."

Orientpress.hu, 2019. március 22. péntek
Bemutatták a magyar 5G Stratégia szakmai tervezetét

M1, 2019. március 22. péntek,21:00 óra
Különleges, magyar gyártású járműveket mutattak be a Hungexpón

Piacesprofit.hu, 2019. március 22. péntek
Hongkongi delegáció méri fel a magyar lehetőségeket

Magyar Hírlap, 2019. március 22. péntek 10. oldal
Fiatal ötletgazdák a fejlődés élén
"...Gyorsan növekszik az induló innovatív vállalkozások aktivitása és piaci szerepe, ennek alapját pedig a kialakulóban lévő startup ökoszisztéma jelenti..."

Magyarhirlap.hu, 2019. március 22. péntek
Fiatal ötletgazdák a fejlődés élén

Magyar Hírlap, 2019. március 22. péntek 2. oldal
Korántsem új felvetés az Akadémia reformja

Magyarhirlap.hu, 2019. március 22. péntek
Korántsem új felvetés az Akadémia reformja

Echotv.hu, 2019. március 22. péntek
Korántsem új felvetés az Akadémia reformja

Karc FM Déli News, 2019. március 22. péntek
Jelentősen csökkenhet a kkv-k adminisztratív terhe a következő uniós fejlesztési időszakban

Sg.hu, 2019. március 24. vasárnap
A munkaerőhiányos szabadalmi hivatalok fékezik az innovációt

Pannonnovum.hu, 2019. március 25. hétfő
Az Európai Bizottság innovatív kezdeményezések támogatását segítő tanács létrehozását sürgeti

Tozsdeforum.hu, 2019. március 25. hétfő
Innovációs sorozat a mesterséges intelligenciáról

Origo.hu, 2019. március 25. hétfő
A robotok már a spájzban vannak
"...A fenti mondatot Friedl Zsuzsanna mondta a Magyar Telekom innovációs rendezvénysorozata, a MOST Fórum Mesterséges intelligencia - intelligens mesterségek című kerekasztal-beszélgetése közben..."

Agrarszektor.hu, 2019. március 25. hétfő
Lezajlottak a NAK és a Design Terminal agrárinnovációs verseny: mutatjuk a díjazott csapatokat

Magyar Hírlap, 2019. március 25. hétfő 2. oldal
Növelnék az egyetemek versenyképességét

Dehir.hu, 2019. március 25. hétfő
Nagyon sokat profitálhat új gazdasági együttműködéséből a Debreceni Egyetem
"...az intézmény együttműködési megállapodást kötött az INFOWARE Zrt-vel és a TRIGON Electronica Kft-vel..."

Erdon.ro, 2019. március 25. hétfő
KKV-k a debreceni műszaki képzésben

Haon.hu, 2019. március 25. hétfő
KKV-k a debreceni műszaki képzésben

Makronom.mandiner.hu, 2019. március 25. hétfő
Az Akadémia átalakításának szükségessége

168ora.hu, 2019. március 25. hétfő
Biotechnológiai parkot fognak építeni Budapesten

Hirextra.hu, 2019. március 26. kedd
Biotechnológiai park jön létre

Hirtv.hu, 2019. március 26. kedd
Együttműködési megállapodást kötött a CERN és a Miskolci Egyetem

Marketinginfo.hu, 2019. március 26. kedd
Együttműködési megállapodást kötött a CERN és a Miskolci Egyetem

Kamaraonline.hu, 2019. március 26. kedd
Biotechnológiai parkot hoznak létre Budapesten

8.kerulet.ittlakunk.hu, 2019. március 26. kedd
Egészségipari-biotechnológiai parkot építenének Józsefvárosban

Hírtv Híradó, 2019. március 26. kedd
Együttműködési megállapodást kötött a CERN és a Miskolci Egyetem

Kossuth Rádió; A nap kérdése 2019. március 26. kedd
Egy közös tudáspark létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot a több egyetem 1

Kossuth Rádió; A nap kérdése 2019. március 26. kedd
Egy közös tudáspark létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot a több egyetem 2

M.portfolio.hu, 2019. március 27. szerda
Készül az új kkv-stratégia

Hirek.prim.hu, 2019. március 27. szerda
Együttműködési megállapodást kötött a MÁV-csoport és az ELTE

Iho.hu, 2019. március 27. szerda
Együttműködési megállapodást kötött a MÁV-csoport és az ELTE

Magyarkurir.hu, 2019. március 27. szerda
A Pázmány is részt vesz a budapesti biotechnológiai park létrehozásában

Magyarnemzet.hu, 2019. március 27. szerda
Tudáspark nyílik Budapesten

News4business.hu, 2019. március 27. szerda
MTI: Együttműködési megállapodást kötött a CERN és a Miskolci Egyetem

Magyarhirlap.hu, 2019. március 27. szerda
Nem szigorítás - növekedés!

Magyarhirlap.hu, 2019. március 28. csütörtök
Átadták a 2018. év Innováció Nagydíj elismeréseket

Boon.hu, 2019. március 28. csütörtök
Átadták a 2018. év Innováció Nagydíj elismeréseket

Webradio.hu, 2019. március 28. csütörtök
Átadták a 2018. év Innováció Nagydíj elismeréseket

Mon.hu, 2019. március 28. csütörtök
Átadták a 2018. év Innováció Nagydíj elismeréseket

Haon.hu, 2019. március 28. csütörtök
Átadták a 2018. év Innováció Nagydíj elismeréseket

Szon.hu, 2019. március 28. csütörtök
Átadták a 2018. év Innováció Nagydíj elismeréseket

Weborvos.hu, 2019. március 28. csütörtök
Átadták a 2018. év Innovációs Nagydíj elismeréseket

Világgazdaság, 2019. március 28. csütörtök, 3.oldal
Több mint 70 milliárd költhető innovációra

Észak-Magyarország, 2019. március 28. csütörtök, 5.oldal
Új specializáció indul
A gyakorlatban láthatják a tanultak, az elkészített programok működését a hallgatók.

Lokál extra - Miskolc, 2019. március 28. csütörtök, 10.oldal
Csúcstechnológiát fejleszt a CERN és a Miskolci Egyetem

Echotv.hu, 2019. március 28. csütörtök, 13:00
Átadták a 2018. év Innováció Nagydíj elismeréseket

Erdon.ro, 2019. március 28. csütörtök
Átadták a 2018. év Innováció Nagydíj elismeréseket

Flagmagazin.hu, 2019. március 28. csütörtök
Palkovics László: Az innováció, és annak alkalmazása a jövőt jelenti

Index.hu, 2019. március 28. csütörtök
Az MTA elnöke már eggyel határozottabban mondja, hogy Palkovics László megzsarolta őket

Innoportal.hu, 2019. március 28. csütörtök
Budapesti biotechnológiai parkról szóló szándéknyilatkozatot írtak alá

Magyarnemzet.hu, 2019. március 28. csütörtök
Palkovics László: Az innováció, és annak alkalmazása a jövőt jelenti

Medicalonline.hu, 2019. március 28. csütörtök
Átadták az Innovációs díjakat

Sikerado.hu, 2019. március 28. csütörtök
Átadták az Innovációs Nagydíjat - Sikeradó

Trademagazin.hu, 2019. március 28. csütörtök
Átadták a 2018. év Innovációs Nagydíj elismeréseket

Vasarnap.hu, 2019. március 28. csütörtök
Átadták a 2018. év Innováció Nagydíj elismeréseket

Zetapress.hu, 2019. március 28. csütörtök
Nagydíjas transzplantálók

Kossuth Rádió, 2019. március 28. csütörtök, 12:00 óra
Nagyívű építőmunka folyik a kutatásfejlesztés és az innováció területén, jelentette ki Palkovics László

Kossuth Rádió, 2019. március 28. csütörtök,17:00 óra
Magyarország számára létkérdés az innováció, enélkül ugyanis nincs jövő, mondta Palkovics László

M1, 2019. március 28. csütörtök.17:00 óra
Átadták az év innovációs nagydíját

Kkvmagazin.com, 2019. március 28. csütörtök
VIP lehetőség a K&K-val

Piacesprofit.hu, 2019. március 28. csütörtök
70 milliárd forint keresi gazdáját

Magyarhirlap.hu, 2019. március 29. péntek
Azoké a jövő, akik tanulnak

Magyarmezogazdasag.hu, 2019. március 29. péntek
Az innováció ünnepe az Országházban

Kamaraonline.hu, 2019. március 29. péntek
Átadták a 2018. év Innovációs Nagydíj elismeréseket

Origo.hu, 2019. március 29. péntek
Átadták a 2018. évi Innovációs Nagydíjakat

Minap.hu, 2019. március 29. péntek
Innovációs díjat nyert a FUX

Magyar Nemzet, 2019. március 29. péntek, 12.oldal
Díjazták az innovatív cégeket

Világgazdaság, 2019. március 29. péntek, 4.oldal
Bele kell vágni a fejlesztésekbe

Hajdú-Bihari Napló, 2019. március 29. péntek, 3.oldal
Precíziós kutatások a mezőgazdaságban

Autopro.hu, 2019. március 29. péntek
"A duális képzés elit képzés"

Magyarnemzet.hu, 2019. március 29. péntek
Díjazták az innovatív cégeket

Gyk.hu, 2019. március 29. péntek
Díjazták az innovatív cégeket

Magyarhirlap.hu, 2019. március 29. péntek
A magyar pénzügyi szakemberek vezető szerepre törekszenek az innovációk terén

Bama.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Baon.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Beol.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Delmagyar.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Duol.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Echotv.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: A keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Feol.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Figyelo.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Gondola.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Heol.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Hirado.hu, 2019. március 29. péntek
Varga: A keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Hirtv.hu, 2019. március 29. péntek
KSH: folytatódott a kétszámjegyű béremelkedés

Infostart.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a magyar gazdaság növekedési, erősödési fázisban van

Iranytv.hu, 2019. március 29. péntek
Varga: A keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Iszolnok.hu, 2019. március 29. péntek
A keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Kemma.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Kisalfold.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Lokal.hu, 2019. március 29. péntek
A keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Magyarnemzet.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: A keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Origo.hu, 2019. március 29. péntek
A keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Pecsiujsag.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a gazdasággal együtt nőttek a keresetek

Pestisracok.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Profitline.hu, 2019. március 29. péntek
A gazdasággal együtt nőttek a keresetek

Sonline.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Szoljon.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Teol.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Vaol.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Veol.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Webradio.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Zaol.hu, 2019. március 29. péntek
Varga Mihály: a keresetek a gazdasággal együtt nőttek

Boon.hu, 2019. március 29. péntek
Innovációs Nagydíjat kapott a FUX

Mon.hu, 2019. március 29. péntek
Innovációs Nagydíjat kapott a FUX

Civilhetes.net, 2019. március 29. péntek
Együttműködési megállapodást kötött az ELTE és a MÁV-csoport

Kossuth Rádió, Krónika 2019. március 29. péntek
Magyarország számára létkérdés az innováció, enélkül ugyanis nincs jövő, mondta Palkovics László

Eszakhirnok.com, 2019. március 30. szombat
Innovációs Nagydíjat kapott a FUX

Boon.hu, 2019. március 30. szombat
Ipari Innovációs Díj a FUX-nak

Delmagyarorszag, 2019. március 30. szombat, 9. oldal
Ipari Innovációs Díj a FUX-nak

Miskolci Napló, 2019. március 30. szombat, 6. oldal
A CERN a miskolci egyetemet választotta
"...Együttműködési megállapodást írt alá a Miskolci Egyetem és a genfiszékhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)..."

Kisalfold.hu, 2019. március 30. szombat
Európai receptek tudáshasznosításra
"...A Pannon Novum Nonprofit Kft. partneri részvételével, valamint a Pénzügyminisztérium (GINOP Irányító Hatóság) és egy kisebb helyi stakeholder csoport szakmai támogatásával 2016. április 1-jén indult Interreg Europe InnoBridge projekt fontos állomásához érkezett..."

24.hu, 2019. március 30. szombat
Miért szed be az állam hatszor annyit személyi jövedelemadóból, mint a cégek társasági adójából?

Magyarhirlap.hu, 2019. március 31. vasárnap
Nem szigorítás - növekedés!
"...A program az új pénzügyi modellt és az állami hatékonyság növelését nevezi kulcsfontosságúnak a többi terület - oktatás, egészségügy, családpolitika, KKV-stratégia, munkaerőpiac, kutatás-fejlesztés, infrastruktúra stb. - versenyképessé tételében..."

Novekedes.hu, 2019. április 1. hétfő
Növekedés és fejlődés a gyorsuló vállalati felzárkózás kulcsa

Agronaplo, 2019. április 1. hétfő, 21,22,23.oldal
Az ágazati kutatóintézetek és gazdasági társaságok integrációja eredményes volt

eszak.hu, 2019. április 1. hétfő
Ipari Innovációs Díj a FUX-nak
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Fodor Vivien
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.