XXIX. évf. | 2019. március 5. | 5. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagunkat!


Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Magyar Innovációs Szövetség tisztújító közgyűlése

A Magyar Innováció Szövetség tisztújító közgyűlését 2019. március 7-én, 9 órától tartja az Aquincum Szállóban, Budapesten.

Napirend

9:00-től
| Regisztráció
9:30
| Megnyitó - Szabó Gábor, elnök
- Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
- Jelölőbizottság megerősítése
- Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
9:40
| Nemzeti KFI stratégia:
Palkovics László miniszter, Innovációs és Technológiai Minisztérium
10:15
| Kérdések, válaszok
11:00
| A Magyar Innovációs Szövetség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló szóbeli kiegészítése: Greiner István, általános elnökhelyettes
11:10
| A Magyar Innovációs Szövetség 2018. évi Média Díjának átadása
11:15
| FB-jelentés szóbeli kiegészítése: Ormándi Sándor, FB-elnök
11:20
| Hozzászólások
11:25
| Határozathozatal:
- az éves beszámolóról, az FB-jelentésről, a 2019. évi költségvetésről
- a 2019. évi tagdíjról
- a könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról
11:30
| Tisztújítás menetrendjének ismertetése,
Jelölő Bizottság jelentése: Pakucs János
11:45
| Elnök, ált. elnökhelyettes, alelnökök, FB-tagok megválasztása
12:10
| Szavazatszámláló Bizottság jelentése
12:15
| Elnökségi tagok megválasztása
12:40
| Szavazatszámláló Bizottság jelentése
12:45
| Választmányi tagok megválasztása
12:55
| Ebéd
13:30
| Ebéd közben a Szavazatszámláló Bizottság jelentése és a megválasztott új elnök pohárköszöntője


27. Magyar Innovációs Nagyíj bírálóbizottsági ülése

A 2018. évi Magyar Innovációs Nagyíjat az a Magyarországon bejegyzett vállalat, ill. társaság kapja, amely a 2018. évben a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg. A felhívásra beérkezett 43 pályázatot a 2019. február 28-i zsűriülésen a bírálóbizottság alaposan mérlegelte, és - Palkovics László innovációs és technológiai miniszter képviseletében Szigeti Ádám, az ITM helyettes államtitkára vezetésével - kiválasztotta a legjobbnak ítélt pályázatokat.

A bírálóbizottság tagjai, az értékelési szempontok szerinti, előzetes pontozás és írásbeli értékeléseket követően, az ülésen hozták meg a döntésüket. Az értéklelés szempontjai között döntő volt az elért többleteredményt. Az innovációs nagyíjas társaság kiválasztása titkos szavazással történt.

Az ünnepélyes íjátadásra március 28-án kerül sor - a hagyományoknak megfelelően - az Országház Felsőházi Termében. Az ünnepségen előzetes regisztrációt követően meghívóval lehet részt venni.
Az Innovációs Nagyíjon kívül az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők átadják:
 • a 2018. évi Informatikai Innovációs Díjat,
 • a 2018. évi Ipari Innovációs Díjat,
 • a 2018. évi Agrár Innovációs Díjat,
 • a 2018. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjat,
 • az NKFIH 2018. évi Innovációs Díját,
 • az SZTNH 2018. évi Innovációs Díját.

MISZ Felsőoktatási Tagozat műhelytalálkozója

2019. március 8-án, 10.00-12.00 között, a MISZ Felsőoktatási Tagozat szakmai műhelytalálkozót szervez az Óbudai Egyetemen (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.) "Az új innovációs törvény - változások és kihívások" címmel. Az előadó Dr. Lukácsi Péter lesz, az SBGK Ügyvédi Irodától.

A szakmai műhelytalálkozót ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételüket Kersánszki Tamás tagozatvezetőnek jelezzék a kersanszki@uni-obuda.hu címen.

MAT munkacsoportjának ülése

Az Energetikai Innovációs Tanács (EIT) Megújuló Alapú Energiatermelési Technológiák (MAT) munkacsoportjának negyedik ülését 2019. február 21-én tartották, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. A MISZ képviseletében Thernesz Artur, elnökségi tag vett részt az ülésen.

Elsőként Dr. Pethő Sándor (MOL NYrt. CEGE Zrt.) beszélt arról, hogy a magas hőfokú rétegvizek már a mai technológiákkal is alkalmasak "base load" áramtermelésre, hőellátásra, távfűtésre. A MOL CEGE jászberényi projektjénél már a kúttesztek következnek. Az ilyen méretű geotermia hasznosulások elterjedését segítené a 0,5-4 MW közötti áramtermelésnek a jelenleginél intenzívebb támogatása.

A Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége képviseletében Kurunczi Mihály bemutatta, hogy a 2016. évi hőenergia felhasználásban a megújulók aránya már meghaladta a 20%-ot, ennek javarésze azonban a szilárd biomassza tüzeléshez kapcsolódik.
A megújuló hőenergia távfűtésbe történő integrációjáról a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége képviseletében Orbán Tibor tartott előadást.

Országos Innovációs Fórum Pécsett

Február 20-án rendezték meg az Országos Innovaciós Fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában, Pécsett. Nikodémus Antal (ITM) nyitó előadása az innováció szakpolitikai fejlesztési irányait és szándékait mutatta be, kiemelte a pécs-baranyai innovációk sajátos területeire vonatkozó lehetőségeket.

Dr. Birkner Zoltán, NKFI elnök az innováció erős térbeli koncentráltságának csökkentése, a területi sajátosságokat figyelembe vevő, regionális hálózatosodás és intelligens szakosodás erősítésének célját mutatta fel. Továbbá bemutatta az új innovációs pályázatok terveit, kiemelendő gondolat volt az egyetemek mint az innovációs rendszer meghosszabbított karjai hasonlat is, mely szerint az egyetemi KFI infrastruktúra egy országos hálózatot alkosson az ipari kapcsolatok terén.

A pécsi duális képzés sajátosságai után a H2020 KKV Eszköz pályázatait és a II, III pillér kiírásait ismerhette meg a közel 150 fős közönség.

Dr. Gábriel Róbert, innovációs rektor-helyettes a Pécsi Tudományegyetem innovációs rendszerének átalakítási terveit mutatta be. A szellemi termékek hasznosításához az SZTNH által nyújtható segítséget ismertette Dr. Lábody Zsolt. A plenáris ülést a Pécsi Szakképzési Centrum vezetőjének problémafelvető előadása zárta.

A fórumon részt vett Keresnyei János, a MISZ regionális igazgatója is.Együttműködési megállapodást írt alá az az Óbudai Egyetem és ExxonMobil

Az ExxonMobil az elmúlt három tanévben az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karon ipari oktatókkal vett részt a mérnökinformatikus hallgatók képzésében, valamint a kar TDK rendezvényeit is támogatta.
A kooperáció megerősítéseként és az újonnan kitűzött célok elérése érdekében együttműködési megállapodást írt alá 2019. február 22-én tagszervezetünk, az Óbudai Egyetem és az Exxon Mobil. A megállapodás célja az Óbudai Egyetem és az ExxonMobil között eddig is jellemző képzési együttműködés fejlesztése és kiterjesztése az Egyetem többi kara felé is.

Köszöntjük új tagunkat!

Tagsorszám: | 760.
Név: | Anxiofit Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi Kft
Cím: | 1026 Budapest, Nyúl utca 18.
Vezető: | Füzesi Zoltán, ügyvezető
Honlap: www.anxiofit.eu

Tevékenység:
Az Anxiofit Kft. a magyar tudományos eredményeket felhasználva, egy gyógynövény speciális kivonatából fejlesztett ki egy szorongás és idegesség elleni készítményt. Számos sikeres klinikai vizsgálat után helyi partner segítségével, az USA-ban, gyógynövényalapú étrend-kiegészítő tablettaként, AnxioCalm néven kezdte el a forgalmazást. A cég megfelelő engedélyek megszerzése után a világ többi részében is meg kíván jelenni.

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK

Belgabiz Szeminárium

A Belgian Business Club 2019. március 7-én, "Az ágazati együttműködések modelljei Belgiumban és Magyarországon" címmel szemináriumot szervez a K&H Bank Főépületében. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

Program

14.30-15.00 |
Érkezés
15.00-15.05 |
Nyitóbeszéd - Els Poot, Belgabiz elnöke
15.05-15.10 |
Bevezetés, a szeminárium koncepciója - Firbás György, moderátor

1. rész Helyzetkép Belgiumban és Magyarországon
15.10-15.30 |
Sikeres innovációs ökoszisztémák Magyarországon - a tudomány és a technológia regionális központja - Mórucz Norbert,
Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete
15.30-15.50 |
Az intercluster együttműködés megakadályozza a szűk látókörűséget és növeli a kreativitást - Guido Verhoeven,
SIM/Stratégiai Kezdeményezési Anyagok Flandriában
15.50-16.10 |
A vallon innovációs stratégia és sikertörténetei - Hol vagyunk? -
Tanguy Huybrechs és Marc Noel
AWEX-Befektetés Vallóniába

2. rész Vitafórum, Kérdések-válaszok
16.10-17.10 |
 • Tanguy Huybrechs és Marc Noel
  AWEX-Invest in Wallonia
 • Guido Verhoeven
  SIM-Stratégiai Kezdeményezési Anyagok Flandriában
 • Mórucz Norbert
  Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete
 • Dr. Babcsán Norbert
  InnoBay Hungary Ltd.
 • Ékes Ákos
  K&H Bank Üzletifejlesztés
17.10-18.30 |
Frissítő

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az előadásokat angol nyelven tartják.

További információk és a regisztráció az alábbi linken érhető el: www.belgabiz.hu

Adat - Az új kincs - Hogyan termel profitot az adat?

2019. március 27-én, 9:30 és 16:30 óra között tagszervezetünk, a Piac és Profit Kiadó Kft. megrendezi az Adat- Az új kincs c. konferenciát a Budapest, Experience Center és Konferenciaközpontban (1152 Budapest, Szentmihályi út 171.).

Kiemelt témák:
 • Őseink agya is le tudta volna képezni az információs társadalmat. De mire mentek volna vele?
 • Hol az adat? Hogyan fogjuk meg és kapcsoljuk össze adatbázisainkat?
 • Adatokból új információk. Intelligens programokkal, adatelemzéssel, adatbányászattal.
 • Segítség! Belefulladunk! Algoritmusok, programok, alkalmazások.
 • Az okos adatkezelés üzleti hatékonyságra gyakorolt hatása.
 • Adatvagyon és menedzsment. Ma már nélkülözhetetlen.
 • Adatrobbanás és intelligencia. Kockázatok és mellékhatások.
 • Az adat formába öntése. Adatvizualizáció.
 • Az adatvagyon védelme és a törvények betartása. Sokba kerül, de...
 • Kkv-k testére szabott üzleti intelligencia.
 • A szervezet alkalmassá tétele az új adatszemléletre.
 • Automatizációval adatbányászat.
 • Adatbiztonsági trendek -2019.
 • Cookie-biznisz. Adatkereskedelem.
 • Adat alapú kommunikáció.
 • Cégirányítás újra gondolva! Folyamatvezérlés és döntésirányítás.
 • Marketing és értékesítés mesterséges intelligenciával.
 • Ügyfélkövetés és ügyfélszerzés adatok alapján. Légy körültekintő!
 • Új GDPR-változások, melyek érintik az adatkezelést.
 • Kiberbiztonság. Vigyázz az adatvagyonra!
 • A dolgok internete. Az összekapcsoltságban rejlő üzleti hatékonyság.
 • M2M. Az egymással kommunikáló gépek világa.
 • Ember az adattengerben. Multitasking ellen orvosság.
Felkért előadók:
Bőgel György professzor, CEU, Kuti Anita információbiztonsági szakértő, p2m Informatika Kft., Huszics György elnök, DIMSZ, Kürti Sándor elnök, Kürt Zrt, Vityi Péter alelnök, IVSZ, Kovács Viktor Zoltán kkv-marketing igazgató, K&H Bank Zrt., Szutor Ferenc ügyvezető, DataMe Kft., Vida-Gősi Bernadett ügyfélmenedzser, Opten Kft. stb.

A konferencia részvételi díja earlybird kedvezménnyel: 12 000 Ft + áfa

További információk itt.
Jelentkezni az alábbi linken lehet.


A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapfokú szerzői jogi tanfolyama

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít, melynek oktatási napjai 2019. április 3-ra és 10-re esnek, helyszíne pedig a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lesz. (1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 3., földszinti oktatóterem)

A szellemi tulajdon-védelmi képesítésekről szóló 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján szervezett tanfolyam bemutatja szerzői jog alapjait, részletesen tárgyalja a szerzők jogait és e jogok korlátait.
A képzés kitér a szerzői művek felhasználása mellett a jogérvényesítésre, bemutatja a nemzetközi és uniós jogvonatkozó szabályait.

A képzés írásbeli vizsgával zárul és alapfokú szerzői jogi képesítést tanúsító bizonyítványmegszerzését teszi lehetővé.
A tanfolyam részvételi díja 30 000 Ft, amely tartalmazza:
 • a 20 órás képzést,
 • a vizsgadíjat és
 • a Bevezetés a szerzői jogba című jegyzetet.
Jelentkezni április 14-ig az anna.szenczi@hipo.gov.hu e-mail címen lehet. Részletek és további információk az alábbi linken érhetők el.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapfokú iparjogvédelmi tanfolyama

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot inít, melynek oktatási napjai 2019. május 9-re és 16-ra esnek, helyszíne pedig a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lesz. (1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 3., földszinti oktatóterem)

A szellemitulajdon-védelmi képesítésekről szóló 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján szervezett tanfolyam általános bevezetést nyújt a szellemitulajdon-védelem legfontosabb kérdéseibe, rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire. Ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formákat (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési-mintaoltalom), azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat.
A képzés írásbeli vizsgával zárul és alapfokú iparjogvédelmi képesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

A tanfolyam részvételi íja 30.000 Ft, ami tartalmazza:
 • a 20 órás képzést,
 • a vizsgaíjat és
 • az Alapfokú iparjogvédelmi tankönyv című kiadványt.
Jelentkezni április 18-ig az anna.szenczi@hipo.gov.hu e-mail címen lehet. Részletek és további információk a linken érhetők el.

Kísérletbazár 2019

Tagszervezetünk, a Mobilis Győr 2019. április 12-én, 9:00- 10:30 között, a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban (Győr, Vásárhelyi Pál u. 66, 9026) rendezi meg, immár hatodik alkalommal, a Kísérletbazár c. programot, a régió legnagyobb, hagyományosan több ezer érdeklődőt vonzó tudomány-népszerűsítő rendezvényét.

A Kísérletbazár interaktív természettudományos kísérletekkel és látványos színpadi bemutatókkal hívja fel a rendezvény látogatóinak figyelmét a műszaki- és természet-tudományok szépségeire. A rendezvény visszatérő kiállítói a magyarországi science centerek, valamint technológiát bemutató vállalatok. A 2019. évi Kísérletbazár újdonsága, hogy a kiállító csapatok kísérletezésének színtere az újonnan kialakított Diáklabor előadói tér és a Mobilis új, egyedi felszereltségű laborszigetei lesznek.

További információk és a felhívás a linken tekinthető meg.

A programra jelentkezni ezen a linken lehet.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁSok

PowerUp!

Idén ötödszörre indult útjára, az InnoEnergy szervezésében, 24 ország részvételével Közép-Európa legnagyobb energetikai versenye, a PowerUp!, amelyre a cleantech-ágazatában tevékenykedő startup vállalkozások jelentkezését várják.

Azon vállalkozások, melyek a következő fordulóba jutnak, részt vesznek egy bootcamp-en, melynek során fejleszthetik üzleti modelljeiket és előadói képességeiket. Ők az országos döntőben mérik össze tudásukat.
A PowerUp! idei fináléja Lengyelországban lesz, amelyre a hazai döntő győztese juthat ki. A pénzbeli nyereményeken túl, be lehet kerülni az InnoEnergy akár 150.000 EUR befektetéssel együtt járó Highway® akcelerátor programjába is.

Jelentkezési határidő: 2019. március 11.

További információ: akos.dervalics@kic-innoenergy.com

Magyar Formatervezési Díj

A Magyar Formatervezési Tanács ismét meghirdeti az idén 30 éves Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöníj Pályázatot. A pályázat legfőbb célja a fiatal tehetségek önálló alkotói munkájának és szakmai fejlődésének segítésével tovább erősíteni a hazai kreatívipart.

Az ösztöníjak keretösszege bruttó 9.000.000 Ft, mely a pályázatok függvényében kerül megítélésre, az ösztöníj minimum összege bruttó 900.000 Ft.

A Magyar Formatervezési Díj pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 1. hétfő, 16:00 óra

Bővebb információk és a teljes pályázati felhívások elérhetőek itt.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Walter Isaacson: Leonardo da Vinci - A zseni közelről - Helikon Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése

"Leonardo da Vinci, betöltvén harmincadik életévét, e nyugtalanító mérföldkőhöz érve levelet írt Milánó uralkodójának, amiben fölsorolja mindazokat az indokokat, miért kellene állást kapnia Sforza udvaránál. Saját városában, Firenzében meglehetősen sikeres festő volt, de komoly gondjai támadtak a megbízatások teljesítésével, és új kilátásokat keresett. Levele első tíz bekezdésében mérnöki képességeit sorolja elő, többek között azt, hogy tud tervezni hidat, vízelvezető csatornát, ágyút, páncélos hadijárművet, valamint középületeket. Csak a levél végén, a tizenegyedik bekezdésben tér ki arra, hogy mindezek mellett képzőművész is. Szinte mellesleg közli, hogy járatos a szobrászatban, és tud festeni is: »értek a márvány, a bronz és az agyag megmunkálásához, a festészethez nemkülönben, úgyhogy az összehasonlítást bárkivel kiállom.« Nem kétséges, bárkivel kiállta." (Isaacson Bevezetéséből, kiemelések mindenütt tőlem.)

Isten után a legnagyobb alkotó? Izgalmas szellemi kaland olvasni ezt a szépséges könyvet. Leonardo a reneszánsz legkiemelkedőbb zsenije volt, művész, s a modern kutató, tervező és mérnök egyik első prototípusa. Életműve a sokrétűségével és úttörő kísérletezéseivel, érdeklődésének hatalmas és szerteágazó világával minden idők talán legkiemelkedőbb alkotó tevékenysége. Ezt mutatja be a nagynevű, többszörösen kitüntetett történész professzor könyve, részletes, alapos elemzéssel és sok bámulatos reprodukcióval. Leonardo körül, élete és munkái kereteként, megragadó betekintést kapunk az emberiség talán legszebb időszakába is. Isaacson tudása és a Helikon könyvművészete a tartalmában és kiállításában egyaránt kimagasló művet eredményezett.
A Helikon ajánlójából: "Leonardo bámulatos jegyzetfüzeteinek több ezer oldalát, s szintúgy az életét és munkásságát érintő legújabb felfedezéseket feldolgozva Walter Isaacson megírta azt a könyvet, amely nemcsak összefoglalja meglévő ismereteinket minden idők legsokoldalúbb zsenijéről, hanem igyekszik a titkot is megfejteni: miből fakad ez a szárnyaló kreativitás? Leonardo tudományos munkássága, ahogy azt a szerző számtalan példán át meggyőzően bemutat-ja, elválaszthatatlan művészi zsenijétől; s mindkettőt olyan tulajdonságok táplálták, melyeket mindannyian fejleszthetünk magunkban: mint a szenvedélyes kíváncsiság, a gondos megfigyelés és a féktelen, játékos fantázia."
A tökéletes összegzés: "Leonardo zseni volt, de több is annál: ő volt az univerzális elme megtestesítője, aki a teremtés egészének megértésére vágyott, annak a megértésével együtt, miképp illünk bele mi, emberek." (Innentől idézetek a könyvből)

Kissé bővebben: "Géniusza nagyon is emberi volt, őt a maga akarata és becsvágya kovácsolta ki azzá, ami lett. Szárnyaló fantáziája mindent áthatott, amihez csak hozzáért: színházi munkáit, folyószabályozási terveit, elképzeléseit az eszményi városról, repülő szerkezetei vázlatait - mind művészeti, mind mérnöki tevékenységének minden lehető aspektusát.
Ahogy ő vegyítette egymással a művészetet és a természettudományt, a technikát és a humán tudományokat, és mindezeket a képzelettel, az a kreativitás örök receptjeként fog fennmaradni. És emellett ott az a fesztelen nyugalom, amivel különc merészelt lenni - balkezes, fattyú, buzi, zöldségzabáló, könnyen fölhergelhető, már majdnem eretnek."
"Géniuszának másik megkülönböztető jegye az egyetemessége. Adhatott a világ nála mélyebb és következetesebb gondolkodókat, és sok nála gyakorlatiasabbat is, de olyat aligha, aki, mint ő, ugyanannyira kreatív lett volna ilyen sok különböző területen. Vannak, akik zseniálisak egy adott területen, mint például Mozart a zenében vagy Euler a matematikában. De Leonardo ragyogó géniusza több tudományágra kiterjedt - ebből nyerte a természet mintázatai és keresztáramlatai iránti mély érzékét is. Kíváncsisága révén vált ama maroknyi csoport tagjává, akik történelmünk folyamán megpróbáltak megtudni minden megtudhatót mindenről, amiről csak tudni lehetett." Newton, Galilei, Bernoulli, Einstein: - Isaacson Leonardo számos fontos felismerését említi, amelyeket később a legnagyobbak teljesítettek ki tudományos tételekké.
Remek könyv, lenyűgöző áttekintés egy csodálatos életműről.

Palugyai István: Tudomány, játék, lebegés - Hatvankét interjú a tudomány világából -Typotex, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése

Palugyai István a hazai tudományos újságírás egyik legnagyobb alakja. A Typotextől idézve, "A Tudományos Újságírók Klubjának örökös tiszteletbeli elnöke. A 2000-es években az Európai Tudományos Újságíró Szervezetek Uniójának alelnöke, majd elnöke, 2003 és 2007 között a Tudományos Újságírók Világszövetségének alelnöke."
A műfaj, amelyet e kötete képvisel, igencsak sajátos: a nagy tudósoknak számtalan fontosabb dolga van, mint hogy interjúkat adjanak, s ha mégis teszik, általában azért, hogy a laikusoknak is betekintést adjanak a szakterületükbe, eredményeikbe. Ehhez kényes igényességgel megválasztott beszélgetőpartner kell, aki képes érteni és jól is közvetíteni az elmondottakat. Éppen ezért, komoly szakmai rangja és főként hitele kell legyen az újságírónak, akit erre érdemesítenek - s ez egyben garancia az olvasónak is, hogy igazán tanulságos képet, tájékoztatást kap. A mesteri interjú fontos része az is, hogy - a Typotex ajánlójának szavaival - "az érzékeny kérdezőnek lehetősége nyílik arra, hogy a szakmai sikerek mellett a háttérbe szorított egyéniséget is megismerhesse, és megismertesse az olvasókkal."

Néhány név a megszólaltatott interjúalanyok közül, a Typotex ajánló kiemelésében: Csányi Vilmos, Falus András, Teller Ede, Patkós András, Oláh György, Rubik Ernő, Kroó Norbert, Marx György, Hargittai István, Somlyódy László, Straub F. Brunó, Persányi Miklós, Cédric Villani, Kosáry Domokos, Jane Goodall, David Attenborough, Steven Weinberg, Harold Kroto, Richard Dawkins, Vizi E. Szilveszter.

"Ebben az összeállításban huszonöt év tudósokkal folytatott beszélgetéseinek válogattam ki a legjavát. Az első csoportban Nobel-íjasok és más világhírű külföldi tudósok szerepelnek, a másodikban hazai tudományos életünk jeles képviselői, a harmadik részben pedig külföldre származott magyar kutatók, végül a negyedik egységet olyanok hagyományos és függőbeszédes interjúi, portréi alkotják, akik vagy a tudományos ismeretterjesztés valamelyik területén alkottak nagyot, vagy az áltudományok elleni harcban jeleskedtek. Minden részben a legutóbbi interjútól indulunk visszafelé az időben. A szerkesztőség ezzel a döntéssel a tudományos kutatások jelenidejűségét és jövőbe mutatását igyekszik érzékeltetni. (...) Korábban mindig azt gondoltam, a napilapban megjelent írások rövid életűek, később már nem mondanak sokat az olvasónak. Most, néhányukra hosszú évek múltán rálelve úgy érzem, nem volt igazam, sok esetben a tudomány fejlődésének érdekes tükrét, másoknál a magunk mögött hagyott évek ma már szinte történelminek ható érdekes lenyomatát látom hajdani beszélgetőpartnereim gondolatain. Remélem, a kötet olvasói is így érzik majd!" (Idézetek innen a könyvből, kiemelések tőlem.)

A kötet címéről: "Az egyatomos szén, a század csodaanyagának is nevezett grafén felfedezéséért íjazott Geimmel készült interjú címe számomra most mintha a tudósinterjúk készítésének titkát is összegezné: Tudomány, játék, lebegés. Az első szót ugye nem kell magyarázni. Az utóbbi kettőhöz annyi a segítség, hogy a beszélgetések szerintem akkor igazán élvezetesek és maradandók, ha az ember egyfajta komoly szellemi játéknak fogja fel őket, s amelyet nemcsak az újságíró él át lebegésnek, hanem később az olvasó is." Az interjúkat olvasva úgy érezhetjük, hogy a "lebegés" itt Csíkszentmihályi Mihály világhírű felismerésének, az ún. "flow-élménynek" a megfelelője, amikor az ember teljesen elmélyül abban a tevékenységben, amit csinál.

Interjú-címek, ízelítőül:

• El lehet felejteni a Nobel-íjat • A matek Lady Gagája • Nem tudom, hol a határ • Ellopták a Nobel-íját, mégis megmaradt • A nanotechnológia régi, mint maga az élet • Mindenki matematikusa • Importorvos Svédországban • Az abortuszpirula anatómiája • Víz a szőnyeg alól • Az értelem misszionáriusa • A mindennapi kreativitásban hiszek • Vészhelyzetben kívánatos • A láthatatlan innováció • A színesen szürke tudós • Meg kell tanulni egyedül lenni • A fizikus esete a cápával • Egy "feltámadt" fizikus • Barany nem hallgatott • A haladásba vetett hit illúzió • Az élvezetek közös útja • Pesszimizmus: a gazdagok luxusa • Az elefántok még velünk vannak • Címlaplányból lett szupersztár.

Dr. Stuart Farrimond: A fűszer nagykönyve - 40 régió autentikus ízei, 65 innovatív recept - HVG Könyvek, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése

"Az állatok táplálkoznak, az ember eszik, de csak a bölcsek ismerik az étkezés művészetét." "A konyhaművészet az egyik legrégebbi mesterség, amely a legfontosabb szolgálatot tette nekünk a magánéletben." Jean Anthelme Brillat-Savarin.
Amióta csak az ember felfedezte, hogy az evés-ivás örömszerzésre is szolgálhat, s ezt fűszerekkel még fokozhatja is, azok igen becses részévé váltak táplálékának. Új ízeket adtak az ételeknek, velük nagyban növelték a változatosság örömét, s szintúgy segítettek elfedni a tárolás minőségrontó hatásait. Kereskedelmük ősidőkre nyúlik vissza, és kiemelkedően drága árucikkek voltak, sokáig nagyrészt a gazdagok luxuscikkei. A fűszerek ugyanakkor igen kényes, nagy hozzáértést igénylő eszközök. Megválasztásuk, adagolásuk, vegyítésük és alkalmazásuk módja igen nagy hozzáértést igényel. Minél több van ebből a tudásból, annál ízletesebb eredményeket elérni velük, míg az ebben elkövetett hibák csúf eredményekre vezethetnek. Ez a könyv sokat segíthet abban, hogy örömet találjunk a jól fűszerezett étkekben, s ne pedig a rosszul fűszerezett étek találja magát a hulladéktárolóban.

"A fűszer nagykönyve bemutatja a világ különböző régióinak és országainak hagyományos fűszereit" - a Kiadó ajánlójából.

Farrimond így szól magáról a weboldalán: "Tudományos és orvosi szakíró vagyok, előadó és oktató. Kiképzett orvosdoktorként és képesített tanárként szenvedélyesen tájékoztatok tudományról és az egészségtudományokról. rendszeresen tartok előadásokat rádióban, tévében, házigazdája vagyok a BBC egy hetenkénti "élettudomány" műsorblokkjának. Írásaim rendszeresen megjelennek a hazai és a nemzetközi nyomtatott sajtóban."

"Fűszerek nélkül egyetlen szakácstehetség sem bontakozhat ki. Nemcsak kiemelik az ételek természetes ízeit, hanem a jól ismert fogásokat is új aromákkal gazdagítják. Akinek a fűszerezés mindössze egy csipet borsot vagy egy kanálnyi curryt jelent, annak ideje megismerkednie a fűszerek lenyűgöző világával. Ez a könyv azoknak szól, akik szívesen kísérleteznek új, izgalmas és kellemes ízkombinációkkal." (Idézetek innentől a könyvből, kiemelések tőlem.)
A kísérletezés ugyanakkor kettős értelemben is tanulást jelent. A nyilvánvaló mellett azt is, hogy az ételek-italok élvezetének jelentős része nem velünk született adottság, hanem tanult képesség. Számos - sőt, inkább számtalan - ízzel találkozhatunk, amelyek először idegennek, akár nem tetszőnek hatnak, majd, a nagyon ideillő szófordulattal élve, "rájövünk az ízükre". Különösen igaz ez például az egymástól elütő ízek harmóniájára, pl. az édes-csípős, vagy épp édes-savanyú-csípős kombinációkra.

"Ez a könyv egy egészen újszerű törekvés esszenciája, amelynek célja, hogy bemutassa azokat a könnyen elsajátítható, tudományosan megalapozott elveket, amelyek forradalmasíthatják a fűszerek felhasználását. Ugyanakkor az ősi tudást sem szabad kihajítani. Az évszázados főzési hagyományok minden kultúra alappillérei. Az alábbiakban megismerkedhetünk a világ különböző régióinak és országainak hagyományos fűszereivel. A helyi konyhák szakértői, elismert séfek osztják meg velünk kedvenc fűszerkeverékeiket és receptjeiket. Nem kell tehát az alapoktól elindulnunk: a leírt fűszerkeverékek kiindulópontul szolgálhatnak fantáziánk szabadon engedéséhez, és újító ötleteket adnak hogyan boloníthatjuk meg jól ismert ételeinket.

Remélhetőleg mind a tapasztalt szakácsok, mind a teljesen kezdők ihletet nyernek kulináris tehetségük kibontakoztatásához. Hagyjuk, hogy az útmutató a gasztronómiai élvezetek új dimenzióit nyissa meg előttünk!"

A fejezetek: • Fűszertan • A világ fűszerei: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Kelet-Ázsia, Amerika, Európa • Receptek • Fűszermutató
A sorozat további kötetei:
• Csokoládémánia
• Anette Moldvaer: Kávészenvedély -Különleges kávék - Barista technikák - Több mint 100 recept a nagyvilágból - HVG Könyvek, 2014 (L. Hírlevél 2015/2. sz.)
• Linda Gaylard: Nagy teakönyv - Teafajták, szertartások, keverékek, több mint 100 recept - HVG Könyvek, 2015 (L Hírlevél 2016/10. sz.)

SAJTÓSZEMLE

A sajtószemle tagvállalatunk a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Innoteka.hu, 2019. február 6. szerda
Határtalan optimizmus
"...Magazinunk megjelenése napján tartja tisztújító közgyűlését a Magyar Innovációs Szövetség..."

Bdpst24.hu, 2019. február 18. hétfő
Magyarországon a teljes kutatásfejlesztési tevékenység 19%-át a gyógyszeripar adja

Civilhetes.net, 2019. február 18. hétfő
Pálinkás József: Egy hatalmi játék és zsarolás része lett a Magyar Tudományos Akadémia

Hirado.hu, 2019. február 18. hétfő
ITM: újabb álhír terjed az MTA körül

Hvg.hu, 2019. február 18. hétfő
Pálinkás József: Nem lehet tudománykampfot csinálni, a kormány nem érti, hogyan működik a kutatás

Hvg.hu, 2019. február 18. hétfő
Az innovációs minisztérium legfőbb csúsztatásai az MTA-ról

Infostart.hu, 2019. február 18. hétfő
Csak később jöhet létre az V4 és Izrael közti csúcstalálkozó

Magyarhirlap.hu, 2019. február 18. hétfő
Csúsztat az Index az Akadémia finanszírozásának átszervezése kapcsán

Marketinginfo.hu, 2019. február 18. hétfő
Stratégiai együttműködést kötött a BME és a MOL - CSR - Hírek - marketinginfo - marketing tudásportál

Merce.hu, 2019. február 18. hétfő
Milyen érdekek indokolhatják az MTA szétverését?

Origo.hu, 2019. február 18. hétfő
Ismét álhírt gyártott az Index a Magyar Tudományos Akadémia kapcsán

Pharmaonline.hu, 2019. február 18. hétfő
PharmaOnline - A teljes kutatásfejlesztési tevékenység 19 százalékát a gyógyszeripar adja

Piacesprofit.hu, 2019. február 18. hétfő
A gyógyszeripar adja a magyar K+F költések ötödét

Profitline.hu, 2019. február 18. hétfő
Magyarországon a teljes kutatásfejlesztési tevékenység 19%-át a gyógyszeripar adja

Mgk.u-szeged.hu, 2019. február 18. hétfő
Egymilliárd forintból fejlesztenek új takarmányt a szarvasmarháknak a Szegedi Tudományegyetemen

Mezolap.hu, 2019. február 18. hétfő
Tejelő szarvasmarháknak fejleszt takarmányt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a Szegedi Egyetem

Merce.hu, 2019. február 18. hétfő
Elutasítják Palkovics legújabb ötleteit az akadémiai dolgozók

Magyar Hírlap, 2019. február 19. kedd, 10. oldal
Pályázatok a cégek versenyképességéért

Magyar Hírlap, 2019. február 19. kedd, 2. oldal
Hangulatkeltés zajlik az MTA ügyében az innovációs minisztérium szerint

Magyar Nemzet, 2019. február 19. kedd, 4. oldal
Nem sérülhet a tudományos kutatás szabadsága

Világgazdaság, 2019. február 19. kedd, 4. oldal
A kutatás-fejlesztés ötödét a gyógyszeripar adja

Dunaújvárosi Hírlap, 2019. február 19. kedd, 3. oldal
Innovációs fórum

Kelet-Magyarország, 2019. február 19. kedd, 8. oldal
Innovációs együttműködés

Napló, 2019. február 19. kedd, 5. oldal
Innovációs fórum

Gyorplusz.hu, 2019. február 19. kedd
Jubileumi innovációs kiállításra várja a cégeket az egyetem

Vg.hu, 2019. február 19. kedd
A kutatás-fejlesztés ötödét a gyógyszeripar adja

Index.hu, 2019. február 19. kedd
Az Akadémia elnöke nem cáfolta, hogy zsarolásnak érzik a kormány eljárását

Index.hu, 2019. február 19. kedd
Palkovics: A kutatóknak nem kell félni az új rendszertől, meg kell látni benne a lehetőséget!

Civilhetes.net 2019. február 19. kedd
Alapítványon keresztül számolná fel az MTA köz-jellegét a Fidesz

Origo.hu, 2019. február 19. kedd
Palkovics László: A kutatás, a tudomány és az innováció kiemelt érték

Magyarnemzet.hu, 2019. február 19. kedd
Palkovics László: A kutatás, a tudomány és az innováció kiemelt érték

Kapos.hu, 2019. február 19. kedd
Megújul a kutatás-fejlesztés és az innováció Magyarországon

Rongo.hu, 2019. február 20. szerda
A TargetEx Kft. új K+F projektet inított RNáz inhibitorok fejlesztése molekuláris biológiai és diagnosztikai célokra

444.hu, 2019. február 20. szerda
Palkovics nem akarja elbizonytalanítani a kutatókat, de azért leszögezte, hogy az állam pénzét költik

Magyarnarancs.hu 2019. február 20. szerda
Elegáns: Palkovics László emlékeztette a kutatókat arra, hogy ők az adófizetők pénzét költik el

Hirek.prim.hu, 2019. február 20. szerda
Elindult az első minősített, gyakorlatorientált innovációs képzés Magyarországon

Hirtv.hu, 2019. február 20. szerda
Grüner György: Jöjjenek haza a kutatók, mert van mit csinálni

Beol.hu 2019. február 20
Országos fórumon mérték fel az innovációs igényeket

Gyulatelevizio.hu, 2019. február 20. szerda
Békéscsabán az Országos Innovációs Fórum

Newtechnology.hu, 2019. február 20.
Az innovációt ünnepli a 10. SMART konferencia

Portfolio.hu, 2019. február 21. csütörtök
Megszületett a nagy alku az EU-s Védelmi Alap finanszírozásáról

Orientpress.hu, 2019. február 21. csütörtök
Lezárult a 27. Magyar Innovációs Nagyíj pályázat

Piacesprofit.hu, 2019. február 21. csütörtök
Kiemelkedő innovációs teljesítmények születtek a 2018. évben

Preshaz.hu, 2019. február 21. csütörtök
Innovációs sikerek

Portfolio.hu, 2019. február 21. csütörtök
Egymilliárd dollárt önt startupokba Szöul

Techmonitor.hu, 2019. február 21. csütörtök
Lezárult a 27. Magyar Innovációs Nagyíj pályázat

Profitline.hu, 2019. február 21. csütörtök
Lezárult a 27. Magyar Innovációs Nagyíj pályázat

Gondola.hu, 2019. február 21. csütörtök
Innovációs Nagyíj: lezárult a 27. pályázat

Medicalonline.hu, 2019. február 21. csütörtök
Kiemelkedő innovációs teljesítmények születtek

Vg.hu, 2019. február 21. csütörtök
Az innováció a megújulásról szól, nem a gépekről

Keol.hu, 2019. február 21. csütörtök
Innovációs Fórum a kamarában: Kecskemétre ért az országos konzultációsorozat

Behir.hu, 2019. február 21. csütörtök
A vállalkozások innovációs fejlesztését célzó országos fórumsorozat indult

Kecskemetilapok.hu, 2019. február 21. csütörtök
Kecskeméten az Országos Innovációs Fórum

Skik.hu, 2019. február 21. csütörtök
Sikeres volt az Országos Innovációs Fórum kaposvári állomása

Szakszervezetek.hu, 2019. február 21. csütörtök
Külföldön élő magyar professzorok írtak levelet az MTA elnökének

Merce.hu, 2019. február 21. csütörtök
Külföldi magyar professzorok írnak arról, hogyan kellene finanszírozni a kutatást

Hirklikk.hu, 2019. február 21. csütörtök
Külföldön élő magyar professzorok írtak levelet az MTA elnökének

Ma.hu, 2019. február 21. csütörtök
Külföldön élő magyar professzorok írtak levelet az MTA elnökének

168ora.hu, 2019. február 21. csütörtök
Az MTA vagyonát eddig minden kormány tiszteletben tartotta, a negyedik Orbán-kormányt kivéve

Baon.hu 2019. február 21. csütörtök
Szellemi befektetések nélkül nincs fejlődés

Nepszava.hu, 2019. február 22. péntek
Sietősen távozott Palkovics az MTA-ról

Atv.hu, 2019. február 22. péntek
Konstruktív hangulatban tárgyalt Palkovics az Akadémia elnökével

Echotv.hu, 2019. február 22. péntek
A innovációs ökoszisztéma modernizálására van szükség - mondja az MTA külső tagja

Szakmaportal.hu, 2019. február 22.
Külföldön élő magyar professzorok írtak levelet az MTA elnökének

Orientpress.hu, 2019. február 22.
Innováció a közlekedésben címmel tartottak konferenciát

Atv.hu, 2019. február 23. szombat
Kedden Palkovics és Lovász is beszámol az Akadémiáról

Alfahir.hu, 2019. február 23. szombat
Jövő héten az MTA elnöke és Palkovics is beszámol a kutatóintézetek költségvetésre vonatkozó tervekről

Napi.hu, 2019. február 23. szombat
Kedden derülhet ki, mi lesz az MTA-val

Innoportal.hu, 2019. február 24. vasárnap
Lezárult a 27. Magyar Innovációs Nagyíj pályázat

Pestisracok.hu, 2019. február 24
Palkovics: Nem létezik modern civilizáció innovatív mérnökök nélkül

Elektro-net.hu, 2019. február 25. hétfő
Kiemelkedő innovációs teljesítmények születtek a 2018. évben

Demokrata.hu, 2019. február 25. hétfő
Folyamatosan építkező tehetségkutatatás

Origo.hu, 2019. február 25. hétfő
Csökkenthető a hazai cégek európai innovációs lemaradása

Vg.hu 2019. február 25. hétfő
Az innováció nem csak pénz kérdése

Mandiner.hu, 2019. február 25. hétfő
Vitában a miniszterrel
"...A Palkovics-terv az innováció irányába vinné el az alapvetően alapkutatásokra optimalizált kutatóhálózatot..."

Valaszonline.hu, 2019. február 25.
Buldózerrel innoválni? Itt a nagy Grüner-Szathmáry vita az MTA-ról

Piacesprofit.hu, 2019. február 26. kedd
Hogyan csökkenthetjük lemaradásunkat az európai innovációban?

Makronom.mandiner.hu, 2019. február 26. kedd
György László: A kreativitás és a politikai stabilitás a hazai innováció kulcsa

Delmagyar.hu, 2019. február 26. kedd
40 országban védette le találmányát: egykori iskolájának hangtechnikáját is Papp Gergely cége újítja föl
"...Világszenzációként robbant be a sajtóba 2012-ben egy végzős diák találmánya, egy autós mélysugárzó, amellyel a legjobb 17 közé került a Magyar Innovációs Szövetség pályázatán..."

Index.hu, 2019. február 26. kedd
Ülésezett az MTA elnöksége, nem engednek a függetlenségből

Vg.hu, 2019. február 26. kedd
Rövidesen elkészül a szegedi lézerközpont

Weborvos.hu, 2019. február 27. szerda
Rövidesen elkészül a szegedi lézerközpont

Vehir.hu, 2019. február 27. szerda
Országos fórum az innováció jegyében

Sopronmedia.hu, 2019. február 27. szerda
Országos konzultáció segíti a kis - és középvállalkozásokat

24.hu, 2019. február 27. szerda
Tovább küzdenek az akadémikusok, kutatók a kormány ellen

Baznyesz-miskolc.hu 2019. február 27. szerda
Az Akadémia jövőjéről tárgyalt az MTA elnöksége

Napi.hu, 2019. február 27. szerda
Nagy változás várhat a magyar startupokra

Origo.hu, 2019. február 27. szerda
A jövő nem a 80 éves akadémikusoké, hanem a 40 éves kutatóké

Makronom.mandiner.hu, 2019. február 27. szerda
Szerény korrekciós javaslatok a minap az MTA-nak írt amerikai és svájci professzori levélhez

24.hu, 2019. február. 27.
Tovább küzdenek az akadémikusok, kutatók a kormány ellen

Infoter.eu, 2019. február 27.
Az EU több mint 10 milliárd eurót fektet innovatív, tiszta technológiákba

Agrotrend.hu, 2019. február 27.
Milliárdokat fektet a zöldenergiába az Európai Unió

Index.hu, 2019. február 27. szerda
Pofon Palkovicsnak: pont azok a németek határolódnak el tőle, akikre mindig hivatkozik

Magyarhirlap.hu, 2019. február 28. csütörtök
Az MTA elnöksége meg akar állapodni a minisztériummal

Echotv.hu, 2019. február 28. csütörtök
Az MTA elnöksége meg akar állapodni a minisztériummal

Pannonnovum.hu, 2019. február 28. csütörtök
Kiemelkedő innovációs teljesítmények születtek
"...A Magyar Innovációs Nagyíj pályázati felhívására összesen 43 pályázatot nyújtottak be különböző magyar cégek, március 28-án adják át a íjakat..."

Index.hu, 2019. február 28. csütörtök
Így akarjuk utolérni az osztrákokat

Estv.hu, 2019.február 28. csütörtök
Innovációs roadshow az Aporon

Magyarhirlap.hu, 2019. március 2. szombat
Lovász magyarázkodik az MTA-ügyben

Gordiusz.hu, 2019. március 3. vasárnap
MISZ Tisztújító Közgyűlés

Napi.hu, 2019. március 4. hétfő
Valami készül egy magyar városban, ami az egész országra hatással lesz
"...Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke a Napi.hu tavalyi, témával foglalkozó konferenciáján például úgy fogalmazott..."

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2019. február
Induljon az Európai Vidéki Innovációs Versenyen

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2019. február
Megjelent a magyar-izraeli ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2019. február
Negyedik hete tart az Országos Innovációs Fórum roadshow-ja

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2019. február
A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöníj 2019. évi pályázati felhívása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2019. február
Horizont 2020 IKT felhívás - Beadás előtti pályázati elő-értékelés (Proposal Check)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2019. február
Online konzultációval is kiegészül az Országos Innovációs Fórum

Greenfo Hírlevele, 2019. március 3. vasárnap
A kutatóhálózat maradjon az Akadémiánál

Greenfo Hírlevele, 2019. március 3. vasárnap
MISZ Tisztújító Közgyűlés

Portfolio.hu, 2019. március 4. hétfő
177 magyar startup kapott már pénzt a Hiventurestől

Index.hu, 2019. március 4. hétfő
A parlament megágyaz az Akadémia megcsonkításának

Infovilag.hu, 2019. március 4. hétfő
Helyzetelemzés és javaslat - a Lendület-csoportvezetők újabb nyílt levele
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Fodor Vivien
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.