XXIX. évf. | 2019. február 19. | 4. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága


Várható események
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Magyar Innovációs Szövetség tisztújító közgyűlése

A Magyar Innováció Szövetség tisztújító közgyűlését 2019. március 7-én, 9 órától tartja az Aquincum Szállóban, Budapesten.

Napirend

9:00-től
|
Regisztráció
9:30
|
Megnyitó - Szabó Gábor, elnök
- Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
- Jelölőbizottság megerősítése
- Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
9:40
|
Nemzeti KFI stratégia:
Palkovics László miniszter, Innovációs és Technológiai Minisztérium
10:15
|
Kérdések, válaszok
11:00
|
A Magyar Innovációs Szövetség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló szóbeli kiegészítése: Greiner István, általános elnökhelyettes
11:10
|
A Magyar Innovációs Szövetség 2018. évi Média Díjának átadása
11:15
|
FB-jelentés szóbeli kiegészítése: Ormándi Sándor, FB-elnök
11:20
|
Hozzászólások
11:25
|
Határozathozatal:
- az éves beszámolóról, az FB-jelentésről, a 2019. évi költségvetésről
- a 2019. évi tagdíjról
- a könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról
11:30
|
Tisztújítás menetrendjének ismertetése,
Jelölő Bizottság jelentése: Pakucs János
11:45
|
Elnök, ált. elnökhelyettes, alelnökök, FB-tagok megválasztása
12:10
|
Szavazatszámláló Bizottság jelentése
12:15
|
Elnökségi tagok megválasztása
12:40
|
Szavazatszámláló Bizottság jelentése
12:45
|
Választmányi tagok megválasztása
12:55
|
Ebéd
13:30
|
Ebéd közben a Szavazatszámláló Bizottság jelentése és a megválasztott új elnök pohárköszöntője

A szövetség tagjai és a meghívandó vendégek számára a hivatalos meghívót a mellékletekkel együtt február 21-ig megküldjük.

27. Magyar Innovációs Nagydíj

A 2019. február 13-i határidőig 43 jelentkezés érkezett a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatra.

A zsűriülésre 2019. február 28-án kerül sor. A bírálóbizottság elnöke Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Minden jelentkezést két-három zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányoz, és a következő szempontok szerint értékel:

 • 2018-ban elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel és más műszaki, gazdasági előnyök,
 • eredetiség, újszerűség,
 • társadalmi hasznosság.
Ezt követően a zsűri, a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve, a referáló zsűritagok javaslata alapján többségi döntéssel kiválasztja az adott évben innovációs eredményt elért jelentkezőket, továbbá javaslatot tesznek azokra, melyeket a legsikeresebbnek tartanak. A legjobb innovációkat a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolja a fent említett három értékelési szempont szerint.

Az ünnepélyes díjátadásra március 28-án kerül sor az Országház Felsőházi Termében. A Nagydíjon kívül további innovációs díjakat adnak át az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők.
Az ünnepségen előzetes regisztrációt követően meghívóval lehet részt venni.

28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny: zsűri-diák találkozók

2019. február 11-én befejeződtek a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szakmai interjúi. A találkozókon a 74 továbbjutott pályázat készítője, összesen 116 pályázó vehet részt. A 23 fős zsűri tagjai már munka közben is betekintést nyertek a pályázatokba, és személyesen is megismerkedtek a pályázatok készítőivel.

MISZ Startup Tagozat ülése

2019. február 15-én, az SBGK Irodaházban tartotta a Magyar Innovációs Szövetség Startup Tagozata ez évi első ülését, Hild Imre vezetésével. Az eseményen 23 tag vett részt.

Az ülésen szó volt a tagozat ez évi leendő feladatairól, a tagtoborzásról és a "2018. év legjobb startup vállalkozása" díj pályázatra beérkező pályázatok elbírálásához történő javaslattétel módjáról. Az ülésen megbeszéltek alapján a Startup Tagozaton belül akciócsoportok jönnek létre az egyes feladatok még sikeresebb koordinálása és végrehajtása céljából.

A Startup Tagozat következő ülése 2019. május 8-án lesz, 10 órakor. Helyszín: SBGK Irodaház (1062 Budapest, Andrássy út 113.). A Startup Tagozat folyamatosan fogadja az új tagokat, akik a tagozat munkájában részt kívánnak venni.

Országos Innovációs Fórum Miskolcon

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019. február 5. és március 6. között országos, 25 helyszínen megvalósuló konzultációt tart a helyi és térségi vállalkozások, tudásközpontok és szakmai szervezetek bevonásával. Felkérték a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy működjön közre a sikeres megvalósításában.

Az első helyszín a Népkerti Vigadó volt Miskolcon február 5-én. A mintegy 60-70 érdeklődőt, köztük régiós tagvállalataink képviselőit, mint házigazda köszöntötte Dr. Barkóczi István, a BoKIK alelnöke (választmányunk tagja), valamint Dr. Szabó István alelnök (NKFIH) és Török Dezső a BAZ Megyei Közgyűlés elnöke.

A fórum témái voltak: Nemzeti KFI Stratégia, KFI pályázati irányok, a duális képzés, a Horizon 2020 és bilaterális nemzetközi pályázatok, felsőoktatási KFI szolgáltatások, a szellemi tulajdon védelme, Szakképzési Centrumok és kutatóintézetek szolgáltatásai.
Előadók voltak: Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető (ITM), Dr. Szabó István elnökhelyettes (NKFIH), Divinyi Ágnes EU referens (NKFIH), Dr. Czap László rektorhelyettes (ME), Gyetvainé Virág Dóra főosztályvezető (SzTNH), Alvári Ferenc szakmai főigazgató-helyettes (Miskolci SzC) és Vojtonovszki Gergő osztályvezető (Bay-Logi).

A szakmai előadások után Dr. Vékony Sándor, a BoKIK Innovációs Kollégiuma elnökének felvezetése után átadták a Kamara 2018-as Innovációs Díját, melyet a Dubway Kft. és az Ablonczi Kft. vezetői vehettek át, hulladékhasznosítási és környezetkímélő tevékenységükért.

Szövetségünket a rendezvényen Dr. Siposs István, regionális igazgató képviselte.

Digitalizációs Bizottság ülése

2019. február 12-én tartották Budapesten, az ITM-ben, a Magyar-Német Innovációs Munkacsoport Digitalizációs Bizottságának előkészítő ülését, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Friedler Ferenc, elnökségi tag vett részt.

Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője a következő témaköröket javasolta a német féllel történő együttműködéshez:
 • Digitalizáció kormányzati kezelése
 • Adatvagyon szabályozása és adatdefiniálás
 • MI Koalíció
 • 5G mint új technológia
 • Okos város.

Együttműködési megállapodást kötött az Óbudai Egyetem és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

2019. február 14-én - a Be Smart szakmai nap és partnertalálkozó keretében - kötötte meg együttműködési megállapodását a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és tagszervezetünk, az Óbudai Egyetem.
A hosszú távú partneri kapcsolat célja, hogy a stratupokat és a vállalkozásokat minél sikeresebben támogassák. Vállalásaik között szerepel a releváns tudásbázisához való hozzáférésnek a biztosítása, a szakmai fórumok közötti információáramlás elősegítése, valamint a közös tevékenységgel kapcsolatos információk kommunikációja.

Az együttműködési megállapodást a Közalapítvány részéről Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, a Kuratórium elnöke, az Óbudai Egyetem oldaláról Prof. Dr. Réger Mihály rektor és Varga Csaba kancellárhelyettes látta el kézjegyével.

HÍREK | MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA

Swiss Talent Forum 2019

2019. február 6. és 9. között, Nottwil városában, Svájcban, immár 8. alkalommal került megrendezésre a Swiss Talent Forum, melynek témája idén "A mesterséges intelligencia" volt.

A Swiss Talent Forumnak, amelyet a Svájci Fiatalok a Tudományban Alapítvány szervez, az a célja, hogy a 18-23 éves korosztály tehetséges fiataljai megoszthassák egymással és szakemberekkel a gondolataikat, és emellett magas rangú tudományos, üzleti és politikai szakemberektől tanulhassanak.
Az idei esemény 70 résztvevője 25 országból érkezett, Magyarországot Nagy Felícián, a 27.Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny III. díjasa képviselhette.

A fiatalok önálló projekteken dolgoztak, külön csoportokban. Nagy Felícián és társai a Facebook és az Oculus munkatársainak mentorálásával, 4 nap alatt kidolgozták ötletüket, mely a mesterséges intelligencia és a virtuális valóság párosításával egy új oktatási platformot kínál. A Tandemnek nevezett projekt lényege, hogy a különböző országok különböző iskoláiban tanuló diákjai egyenlő esélyeket kapjanak. Ötletüket be is mutatták a meghívott neves vendégek előtt a rendezvény utolsó napján.


VÁRHATÓ ESEMÉNYEK

Országos Innovációs Fórum

Innovatív KKV-k a sikeres Magyarországért

2019. február 5. és március 6. között az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS FÓRUMOT szervez.

Az összes megyét érintő rendezvény-sorozatra a térség meghatározó innovációs szereplőit és intézményvezetőit várják, így lehetőség nyílik a helyi és megyei szakmai tapasztalatok, innovációs igények közös feltérképezésére. Egyúttal teret adnak, a rendezvény keretében, a megújuló KFI pályázati rendszerrel kapcsolatos igények felmérésére is.
A helyszínek és időpontok megtekinthetőek az NKFI Hivatal honlapján.

Tervezett szakmai program

10.00 - 10.30 |
Regisztráció
10.30 - 12.30
|
Plenáris ülés:
 • Nemzeti KFI stratégia - ITM
 • KFI pályázati irányok 2019 - NKFI Hivatal
 • Duális képzés, Ipar 4.0 - ITM
 • HORIZON 2020 és bilaterális nemzetközi pályázatok - NKFI Hivatal
 • Felsőoktatási KFI szolgáltatások - Egyetem
 • Szellemi tulajdon védelme - SZTNH
 • Szakképzési centrumok szolgáltatásai - Szakképzési centrum
 • Bay Zoltán Nkft. szolgáltatások - Bay Zoltán Nkft.
 • 12.30 - 13.30
  |
  Ebéd
  12.30 - 13.30
  |
  Műhelytalálkozó (Részvételi szándékot külön jelezni szükséges)

  A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs űrlap kitöltése a plenáris programon és a munkaebéden való részvételre jogosít.
  A délutáni szakmai műhelytalálkozóra jelentkezni korlátozott létszámban lehet, a helyileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamara irányába szükséges jelezni.

  Regisztrálni az NKFI honlapján, a kiválasztott helyszínhez tartozó linken lehet.

  Kersánszki Tamás, a MISZ Felsőoktatási Tagozatának vezetője tart előadást az Országos Innovációs Fórum érdi helyszínén:
  2019.02.28 (csütörtök) Érd ("Finta Rendezvényház 2030 Érd, Velencei út 29.")

  VERSENYKÉPESSÉG - MAGASABB FORDULATSZÁMON C. KONFERENCIA

  2019. február 21-én, csütörtökön kerül megrendezésre a Világgazdaság napilap Versenyképesség - Magasabb fordulatszámon c. konferenciája a Sofitel Budapest Szállóban (1051 Budapest, Széchenyi István tér 2.)

  A Világgazdaság konferenciáján bemutatják a versenyképességi fordulat érdekében tett kormányzati intézkedéseket, praktikus tanácsokkal szolgálnak a vállalati versenyképesség növelését segítő lehetőségekről.

  Tervezett szakmai program

  08.30-09.00 |
  Regisztráció
   
  Tervek és elképzelések
  09.00-09.20
  |
  Mi kell egy fejlődő gazdasághoz?
  Palotai Dániel - a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és főközgazdásza
  09.20-09.40
  |
  Versenyképes gazdasági környezet
  09.40-10.00
  |
  Nemzetközi szereplők között
  Dale A. Martin - a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke
  10.00-10.20
  |
  Párbeszéd: Államadósság és kamatkörnyezet
  10.20-11.00
  |
  Hogyan lehetünk versenyképesek? - Panelbeszélgetés
  Futó Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke,
  Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,
  Tolnay Tibor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke
  11.00-11.20
  |
  Kávészünet, networking

   
  Sikerre vivő lehetőségek
  11.20-11.55
  |
  Tanuljunk meg versenyezni!
  Szabó Sándor, az MFB Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság vezetője
  Cégvezetői előadás és panelbeszélgetés
  11.55-12.30
  |
  Az export, mint lehetőség
  Cégvezetői előadás és panelbeszélgetés
  12.30-13.05
  |
  A digitális felhők alatt
  Cégvezetői előadás és panelbeszélgetés
  13.05-13.40
  |
  Támogató adórendszer?!
  Cégvezetői előadás és panelbeszélgetés
  13.40-14.15
  |
  Gyakorlat után elmélet az asztal mögül - Panelbeszélgetés
  Csath Magdolna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára,
  Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója,
  Pogátsa Zoltán, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense,
  Regős Gábor, a Századvég vezető kutatója
  14.15-
  |
  Ebéd, networking

  A Magyar Innovációs Szövetség tagjai számára kedvezményes árat biztosítanak, amely nettó 16.900, Ft + 27% áfa/fő. Jelentkezni az alábbi linken lehetséges: http://rendezvenyek.vg.hu/versenykepesseg-magasabb-fordulatszamon/

  8. Lányok Napja

  2019. április 30-án rendezi meg tagszervezetünk, a Nők a Tudományban Egyesület, a Lányok Napja című eseményt, melynek célja, hogy felhívja a középiskolás lányok figyelmét a műszaki és természettudományos pályákra, bemutasson női szakembereket, valamint olyan vállalkozásokat és intézményeket, ahol szívesen fogadják őket végzés után.

  A rendezvények révén a diákok betekintést nyerhetnek a műszaki egyetemek, kutatóintézetek és cégek életébe. Ennek érdekében a fogadó intézmények megnyitják laboratóriumaikat, műhelyeiket és irodáikat; találkozókat szerveznek női professzorokkal, mérnökökkel, kutatókkal, olyan munkatársakkal, akik eleven példaként szolgálnak arra, hogy milyen érdekes és izgalmas egy műszaki egyetemen tanulni vagy egy technológiai cégnél dolgozni.

  Az eseményt szervező Nők a Tudományban Egyesület bízik abban, hogy évről-évre több innovatív technológiai cég csatlakozik a kezdeményezéshez. A részvétel feltételei megtalálhatók a http://lanyoknapja.hu/tajekoztatoareszvetelrol c. oldalon.

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Gábor Dénes középiskolai ösztöndíj 2019

  Tagszervezetünk, a NOVOFER Alapítvány az idei évben is meghirdette középiskolai ösztöndíj pályázatát "Találjuk fel magunkat" címmel, az alábbi témakörökben:
  A. témakör: AZ INNOVATÍV JÁRMŰVEK,
  B. témakör: A NÖVEKVŐ POLIMER FELHASZNÁLÁS KIHÍVÁSAI.

  A beérkező dolgozatok elbírálását az erre vállalkozó középiskolai tanárok és a korábbiakban Gábor Dénes-díjjal elismert szakemberek segítik.
  A pályázatra való jelentkezés, azaz a pályázati adatlap elküldési/postára adási határideje 2019. március 8. éjfélig.
  A pályamű benyújtási/beérkezési határideje 2019. március 31. éjfél.

  A felhívás és adatlap a http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ linken érhető el, továbbá a facebookon is megtalálható https://www.facebook.com/G%C3%A1bor-D%C3%A9nes-d%C3%ADj-184820578308932/.

  SZAKIRODALOMFIGYELŐ


  Abishur Prakash: Új geopolitika - A világ jövője Technológia I-II. kötet - Pallas Athéné Books, 2018
  Dr. Osman Péter ismertetése
  Ez már a jövő, vagy lesz még cifrább is? Tényleg sohasem volt még ennyire gyors, heves és előre ki nem számítható világunk változása, romboló innovációi. Várható alakulását kutatja ez a kötet is, meg-lehetősen merész feltevésekkel. Szerzője - a Pallas ajánlójából idézve - "a technológiai fejlődés és a geopolitika kapcsolatainak egyik legelismertebb kutatója és tanácsadója."

  Prakash diagnózisa: "A világpolitika fordulópontjához érkezett. Újszerű versengés veszi kezdetét, az országok pedig igyekeznek előkészülni és helyt állni életünk sorsdöntő harcában. Nehéz eldönteni ki lesz a győztes, az út végét nem látja előre senki. A változás megköveteli egy újfajta világrend felállítását. Ezt a jelenséget hívom könyvemben »Új geopolitikának«. Ebben az új világban a technológia fej-lettsége fog dönteni a hatalom kérdésében. A megszokott nyersanyagok és források, mint az olaj, a földgáz és a pénz szerepe már kevésbé lesz meghatározó, helyüket a robotika, a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság és a génmanipuláció veszi át." (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem).
  "A könyv ablakot nyit a jövő felé, bepillantást enged a szemünk előtt kialakuló új világrendbe. Megmutatja a horizonton felbukkanó lehetőségeket és rávilágít, milyen szédítő sebességgel haladnak az események. (...) A változás mindenkit elér majd: minden országot, nemzetet és vállalatot. Saját bőrünkön tapasztalhatjuk, hogy a változás nem kegyelmez." Ugyanakkor tudjuk: a változás teremti a legjobb viszonyokat ahhoz, hogy - cég, szervezet, közösség, ország - aki képes az innovációra és vállalni terheit, felülre emelkedhet.

  "Ahogy kutattam, számos olyan új területre bukkantam, amelyek véleményem szerint meghatározóak lesznek a jövő geopolitikai színterén. Ezek közül a legjelentősebb az új technológiák megjelenése. Az elkövetkezendő oldalakon azt elemzem és foglalom össze, az új technológiák hogyan fogják megváltoztatni a geopolitikát."
  19 tematikus fejezete rövid, sarkosan a lényegre törő, gyakran merész, sőt nem kevéssé provokatív felvetések, amelyekben egy-egy, a fejlődésből esetlegesen kibontakozó szcenárió várható problémáit és következményeit vázolja. Némelyikük egyenesen abszurdnak hatna, ha az utóbbi kb. fél évszázad exponenciálisan fejlődő csúcstechnológiái - amelyek némelyike hihetetlen gyorsan lépett elő szinte teljes fegyverzetben - és azok szerteágazó társadalmi-gazdasági hatásai meg nem tanítottak volna arra, hogy amit ma abszurdnak vélünk, az holnap talán már világformáló innovációs eredmény. Ám ha abszurdok nem is, aligha tagadható, hogy a felvázolt lehetőségek közt igen ijesztőek is vannak. Mindehhez a prognózisokból már létező, meghökkentő előrelépéseket jelentő eredményekről is tudó-sít. Ízelítőül a fejezetekből:
  • Embrionális geopolitika A megrendelésre készített géntervezet csecsemők tömeggyártásának új feszültségforrásokkal terhes világa;
  • Űruralom a szó szerint határtalan lehetőségeket tartogató űrbányászat a különféle szereplők és egyéb érdekeltek között rendet és főként békét biztosító szabályozás nélkül olyan viszonyokat teremthet, amelyekhez képest (képletesen szólva) a Vadnyugat svájci leánynevelde volt. Ám miként születhet a szélsőségesen szemben álló érdekek tüzében működőképes szabályozás?
  • Élelmiszerklónozás Úgy tűnik, Prakash azonosítja a klónozást az élelmiszer-tömegtermelés lehetőségével. Ha ez megvalósul, szó szerint országok gazdasága elleni támadás romboló fegyvere lehet.
  • A háború új szabályai Filmekben visszatérő rémálom, mi lesz, ha a harci robotok önállósítják magukat. Prakash itt azt kutatja, mit hoz a hadviselők felelőssége terén, ha eleve ilyenné teszik őket. A fejezet második fele már velünk élő rémség: kiberhadviselés.
  • Technológiai terrorizmus Önvezető autók, drónok és »a dolgok internetén« végrehajtott támadások.
  • A robotika hatalma s benne a »kemény«-nél is veszélyesebb »puha hatalom«, amely a kedvenc kütyüjeinkből és internetes tevékenységeinkből támad ill. segít nehezen korlátozható ill. kivédhető uralomra.
  • Üzlet-központú geopolitika "Ahogy a technológiai vállalatok világszinten terjeszkednek, az innováció rendre ismeretlen területre vezeti őket. Ezzel fordul a kocka. A vállalatok a múltban a kormányok döntéseinek elszenvedői voltak. Immár a kormányok szenvedik el a vállalatok innovációit."
  S ezek itt még csak az első kötet.

  A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni - Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal - Helikon Kiadó, 2018
  Dr. Osman Péter ismertetése
  Kós Károlyról a legtöbben méltatlanul keveset tudnak - ami nem az ő vesztesége, hanem a miénk. A Hírlevélben korábban két remek írásművéről szóltunk: Életrajz - Helikon Kiadó, 2014 (2015/3. sz.) és Az országépítő - Helikon Kiadó, 2017 (2017 14. sz.)
  Sokrétű és gazdag alkotó munkásságával a legjobb értelemben vett reneszánsz ember megtestesülése volt, azzal a többlettel, hogy feltétlen és kitartó odaadással igyekezet hasznára lenni nemzetének. E gyönyörű kötet, amelynek kiállítása az Erdélyi Szépmíves Céh (amelynek egyik alapítója, majd igazgatója ő volt) legszebb stílusjegyeit viseli, gazdag válogatást mutat a remek grafikáiból is.
  A kitűnő kultúrtörténész Hegedűs Géza így ír róla (http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/ )

  "A budapesti Állatkert India ősi emlékeit idéző, szecessziós ízlésű bejárati kupoláját a két elefánttal, századunk egyik legszebb magyar történelmi regényét, »Az országépítő«-t, dráma-irodalmunk egyik legkimagaslóbb kompozícióját, a »Budai Nagy Antal«-t ugyanaz a Kós Károly hozta létre. De ha sorolni kívánnók, hogy építészeten és irodalmon kívül még mi mindenhez értett mesteri fokon, akkor az ámuldozó érdeklődőnek tudomásul kell vennie, hogy festő- és grafikusművész, művészettörténész, néprajztudós, könyvkiadóvállalat igazgatója, nagy hatású folyóirat szerkesztője, gyakorlati politikus, olykor országgyűlési képviselő volt, Erdély lelkének és társadalmi valóságának legjobb értője, a »három nemzet«, a magyar-román-szász együttélés ihletett kifejezője... ha kellett, mind a három nemzet nyelvén anyanyelvi otthonossággal. Kevés lenne, ha csak azt mondanók, hogy a nagy múltú és dús-gazdag erdélyi, majd romániai magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Hiszen az egész irodalom csupán az egyik arculata volt mindannak a művészi, tudományos és kultúrpolitikai teljesít-ménynek, amely múlhatatlan emlékű szerepet biztosított a »kalotaszegi ezermester«-nek, ahogy már hosszú élete derekán megtisztelték."

  E méltatás még csonka is, mert nem szól fontos építészi munkásságáról. Kós építészként maga is jelentős stílusalkotó volt, az erdélyi építészeti hagyományok átültetője. Életrajz c. műve egyben szakmatörténeti áttekintés a magyar építészet 20. sz. eleji helyzetéről, útkereséséről, annak főszereplőiről, és a maga egyetemi- majd gyakornoki évei révén az akkori építészképzésről. Annál is figyelem-re méltóbb, mert arról a korszakról szól, amely minden bizonnyal a magyar építészet fénykora volt.
  Benkő Samu erdélyi művelődéstörténész így beszél róla: "Szigorú ember volt, az alkotást szentnek tekintette, ezért élete utolsó szakaszában - ahogy ő nevezte, az aggastyánkorban - az önkifejezésnek már csupán két formájával élt: levelezett és diskurált. Mindennapjai észszerű beosztásában rendelt ideje volt a beszélgetésnek. Ha különösebb cél nélkül mentem látogatására, a kora esti órákban fogadott szívesen, de ha interjúkészítés volt a bejelentett célom, akkor feltétlenül délelőttre hívott. Az interjút mindkettőnk számára munkának tekintette, noha a beszélgetés éppen olyan kötetlenül folyt, mint más esetben, mintha soha nyilvánosság elé nem kerülne. Függetlenül attól, hogy különösebb céllal vagy anélkül beszélgettünk, mondatai pontosak, kemény ritmusra faragottak voltak. Ízesen és nyelvtani vétség nélkül beszélt, gondosan, mint ahogy építkezett, vagy ahogy írt. Fontosnak tartotta, hogy a vele készített interjúk ízlése szerint kerüljenek a nyilvánosság elé. Gyűlölte a fésületlen stílust, a torzonborz írást. Múlt, jelen, jövendő nagy és apró kérdései körül bogozódó beszélgetéseinkben ugyanaz a felelősségtudat munkált benne, mint hajdan, amikor épületeit tervezte, vagy amikor a statikai számításokat ellenőrizte."

  Tökéletesen helytálló a Helikon ajánlója: "Benkő Samu Kós Károllyal készült interjúi negyven évvel a könyv első kiadása után is érvényes mintát adnak erkölcsi tartásból, minőségigényből és belső szabadságból. Kós Károly kiadónknál megjelent szépirodalmi művei után, amelyekben történelmi miliőbe helyezve mondta el véleményét a világról, most saját személyes és szakmai életútján keresztül közvetlenül ismerhetjük meg a mai közbeszédben oly ritka józan, tiszta és következetes gondolkodásmódját."

  Roger Crowley: Tengeri birodalmak - A kereszténység és az iszlám harca a Földközi-tenger feletti uralomért (1521-1580) - Park Könyvkiadó, 2018
  Dr. Osman Péter ismertetése
  Az igazi trónok harca a 16. századi európai geopolitika nagyszínpadán, mesteri elbeszélésben. Bonyolult, fordulatos, maxidinamikus, magával ragadóan izgalmas. Crowley könyve pedig hiteles, alapos, átfogó és részletes áttekintéssel a küzdelemről, az eseményekről és a fő szereplőkről, ugyanakkor lenyűgözően olvasmányos - ahogy azt az igényes olvasó szereti.

  "Midőn Nagy Szulejmán szultán inváziós hajóhada megindult 1521-ben Rodosz ellen, kezdetét vette a hatvan esztendős, eposzi léptékű küzdelem a Földközi-tenger régiója fölötti uralomért. A keresztes hadjáratok korát idéző, félelmetes csaták kora ez, berber kalózoké, fehér rabszolgáké és az Oszmán Birodalomé - no meg az iszlám és a kereszténység, a kelet és a nyugat közti háborúé. Roger Crowley magával ragadó stílusban kalauzolja olvasóját Isztambultól Gibraltárig, ismerteti meg legendás harcosokkal a kalóz Barbarossától a johannita lovagokig, hozza tapintható közelségbe Málta véres ostromát s a világrengető lepantói döntő tengeri ütközetet." (A Park ajánlójából, kiemelések mindenütt tőlem.)
  Crowley tengerészcsaládból származik, a Cambridge University-n végzett történészként, fő érdeklő-dési köre a bizánci-, velencei- és oszmán birodalom, s a tengerhajózás. Két remek könyvéről már szóltunk:
  • 1453 - Konstantinápoly utolsó nagy ostroma - Park Könyvkiadó, 2016 (Hírlevél 2016/21.)
  • Kalmárköztársaság - Hogyan hozta létre és veszítette el tengeri hatalmát Velence - Park Kiadó, 2018 (Hírlevél 2018 14.)
  Innentől szóljon magáért ez kitűnő krónika - idézetek a könyvből.
  Az origó: "Bizánc elhódításával II. Mehmed nem csupán egy földrengeteget örökölt meg, hanem egy tengeri birodalmat is." Ez utóbbi a Földközi tenger, amely persze nem lett az övé, amint senkié sem, hiszen hadszíntérként szól róla ez a krónika is.
  Az út idáig: "A rómaiak óta senkinek a kezében nem összpontosult kellő erő a Földközi-tenger ellenőrzésére, II. Mehmed azonban a római császárok örökösének tekintette magát. Törekvései nem ismertek határokat. El volt szánva, hogy megteremti »e világon az egyetlen birodalom, egyetlen hit és egyetlen uralom« egységét, s önmagát a »két tenger« - a Fehér- és a Fekete-tenger - »urának« nevezte. (...)Az iszlám képviselői már többször megvetették lábukat a Földközi-tenger térségében, de mindannyiszor visszaszorultak. Most azonban a szultán világos célt tűzött ki, hatalmas, bár tapasztalatlan flottát gyűjtött Konstantinápoly megostromlására, és az oszmánok gyorsan tanultak."
  A tengeri százéves háború: "A Földközi-tenger a bajok tengere volt, 1453 után pedig egy világháború középpontja is. A szárazföldek által körbezárt aréna korlátlan számú lehetőséget kínált a háborúskodásra. Ezen a terepen vívta az európai történelem legvadabb és legzűrzavarosabb csatározásai közé sorol-ható küzdelmét a keresztény és az iszlám világ. A háború jó száz éven át csapongott ideoda a vízen. Már a megnyitó ellenségeskedések is, melyek során az oszmánok Velence fölé kerekedtek, eltartottak félszáz évig. A viadalba a vizek körül élő minden nép és érdekcsoport belesodródott: a törökök, a görögök, az észak-afrikaiak, a spanyolok, az itáliaiak és a franciák, az adriai és dalmáciai partvidék lakói, kereskedők, birodalomépítők, kalózok és a szent ügyek vitézei. Mindezek változatos szövetségi együttállásokban küzdöttek valamelyik vallás, a kereskedelem vagy egy-egy birodalom védelméért. Senki sem menekülhetett sokáig a semlegességbe, bár a velenceiek megpróbálkoztak vele."

  A háború dimenziói: "Ezt a háborút roppant széles fronton vívták, gyakran a tengertől igen messzire. Európa csatázott ellenfeleivel a Balkánon, Magyarország síkságain, a Vörös-tengernél, Bécs kapujában, míg végül a 16. században a küzdelem főszereplői erőiket a térkép ’közepére’ összpontosították, egy hatvan évig tartó felvonás során, melynek rendezője II.Mehmed dédunokája, Szulejmán szultán volt. A hadviselésnek ez a fejezete 1521-ben kezdődött, tetőpontját 1565 és 1571 között érte el páratlan vérfürdők keretében, midőn az oszmán- törökök és a spanyol Habsburgok hitük zászlaja alatt meg-küzdöttek életre-halálra. A végkimenetel átrajzolta a keresztény és iszlám világ határait, és eldöntötte a birodalmak jövőbeni fejlődésének irányát."
  Nagy kaland, felsőfokon.

  TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

  (Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
  A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft. és a Tranzpress Kft. segítségével készült.


  Újbuda, 2019. január 30. szerda, 1. oldal
  Új gyártósorral bővült a 77 Elektronika

  Élet és Irodalom 2019. február 1. péntek 5. oldal
  Az Akadémia végórái

  Élet és Irodalom 2019. február 1. péntek 6. oldal
  Parlamenti színes (5.)
  "...tavaly őszi parlamenti szezonban egy napirend előtti felszólalásomban a magyar gazdaság alacsony versenyképességéről beszéltem, és azt kérdeztem az illetékes államtitkártól, hogy a kormány mit szándékozik tenni a helyzet javítása érdekében..."

  Innoteka.hu, 2019. február 3. vasárnap
  Országos innovációs konzultációsorozat indult

  Magyarmezogazdasag.hu, 2019. február 4. hétfő
  Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a szegedi egyetem

  Agrotrend.hu, 2019. február 4. hétfő
  Jobb és több tejért fejlesztenek szarvasmarha-takarmányt

  Agrarszektor.hu, 2019. február 4. hétfő
  Pálmaolaj-mentes szarvasmarha-takarmány fejlesztésébe fog a Hód-Mezőgazda Zrt.

  Medosz.hu, 2019. február 4. hétfő
  Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a szegedi egyetem

  Partnerradar.hu, 2019. február 4. hétfő
  Hód-Mezőgazda Zrt.; SZTE: Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a társaság és az egyetem

  Vasarhelyihirek.hu, 2019. február 4. hétfő
  Középpontban az emberi egészségre is kiható kutatások

  Szeged.hu, 2019. február 4. hétfő
  Egymilliárd forintból fejlesztenek új takarmányt a szarvasmarháknak a szegedi egyetemen

  Hellovidek.hu, 2019. február 4. hétfő
  Speckó takarmányt fejlesztenek a magyarok: több tejet adnak tőle a tehenek

  Piacesprofit.hu, 2019. február 4. hétfő
  Több ezer milliárd forintra lehet még idén pályázni

  Marketinginfo.hu, 2019. február 4. hétfő
  Megállapodást kötött több egyetemmel a Telekom

  News4business.hu, 2019. február 4. hétfő
  Megállapodást kötött több egyetemmel a Telekom

  168ora.hu, 2019. február 4. hétfő
  A kormányalapítványokat váratlanul törölték a felhívásból, mégsem pályázhatnak az MTA büdzséjére

  Nepszava.hu, 2019. február 4. hétfő
  Semmi sem garantálja, hogy túléli Palkovics ténykedését az MTA-s kutatóhálózat

  Index.hu, 2019. február 4. hétfő
  Üdvözlet a magyar tudomány süllyedő hajójáról

  Magyarhang.org 2019. február 4. hétfő
  Még a Szent Koronát érintő kutatásokat is megtorpantaná a kormány

  Hirklikk.hu 2019. február 4. hétfő
  Fidesz: az MTA-t egyedül a Gyurcsány-kormány akarta "beszántani"

  Erdon.ro 2019. február 4. hétfő
  Fidesz: az ellenzéki pártok az Országgyűlés Kulturális bizottságából akartak kampányhelyszínt csinálni

  Magyaridok.hu 2019. február 4. hétfő
  Fidesz: az ellenzék az Országgyűlés Kulturális bizottságából akartak kampányhelyszínt csinálni

  Mon.hu 2019. február 4. hétfő
  Fidesz: az ellenzéki pártok az Országgyűlés Kulturális bizottságából akartak kampányhelyszínt csinálni

  Webradio.hu 2019. február 4. hétfő
  Fidesz: az ellenzéki pártok az Országgyűlés Kulturális bizottságából akartak kampányhelyszínt csinálni

  M1 Híradó 2019. február 4. hétfő
  A Fidesz szerint a Magyar Tudományos Akadémiát csak a Gyurcsány-kormány akarta beszántani

  Magyarhirlap.hu 2019. február 4. hétfő
  Az ellenzéki pártok az Országgyűlés Kulturális bizottságából akartak kampányhelyszínt csinálni

  Hirado.hu 2019. február 4. hétfő
  A kormány kivérezteti az MTA-t ellenzéki képviselők egy csoportja szerint
  "...Elfogadhatatlan a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) szembeni kormányzati politika, amely a köztestület kivéreztetésére irányul..."

  Webradio.hu 2019. február 4. hétfő
  A kormány kivérezteti az MTA-t ellenzéki képviselők egy csoportja szerint

  Elitmed.hu 2019. február 4. hétfő
  A kormány kivérezteti az MTA-t ellenzéki képviselők egy csoportja szerint

  Alfahir.hu 2019. február 4. hétfő
  Az ellenzék szerint a kormány kivérezteti az MTA-t

  Propeller.hu 2019. február 4. hétfő
  Ellenzéki képviselők szerint a kormány "kivérezteti" az MTA-t

  Vs.hu 2019. február 4. hétfő
  Az ellenzék szerint a kormány kivérezteti az MTA-t

  Alfahir.hu 2019. február 5. kedd
  Jobbik: Ha a Fidesz nem változtat MTA-ügyben, konzerválja az ország lemaradását

  Heol.hu 2019. február 5. kedd
  Újabb együttműködési megállapodások születtek az egyetemen

  Infostart.hu 2019. február 5. kedd
  Elárulta az OECD Szlovákiának, hogyan kerülheti el a gazdasági válságot

  Minuszos.hu 2019. február 5. kedd
  A Tungsram csatlakozott az EIT Digital innovációs klubhoz

  Uzletresz.hu 2019. február 5. kedd
  Elindult a jelentkezés régió legfontosabb innovációs fórumára

  M1 Ma délelőtt 2019. február 5. kedd
  Innovációs fórum indul szerte az országban

  Észak-Magyarország 2019. február 5. kedd 6. oldal
  Az innovációról lesz a tárgyalás

  Boon.hu 2019. február 5. kedd
  Az innovációról lesz a tárgyalás Miskolcon

  Erdon.ro 2019. február 5. kedd
  Az innovációról lesz a tárgyalás Miskolcon

  Minap.hu 2019. február 5. kedd
  "Az innováció egyenlő a versenyképességgel" - Miskolcon kezdte meg országjárását az Innovációs Fórum

  Nógrád Megyei Hírlap 2019. február 6. szerda 6. oldal
  Innovációs fórumot rendeznek

  Fejér Megyei Hírlap 2019. február 6. szerda 4. oldal
  A fejlesztés létszükséglet

  Atv.hu 2019. február 6. szerda
  Szijjártó 16 amerikai nagyvállalat vezetőjével tárgyalt

  Bama.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Baon.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Beol.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Delmagyar.hu 2019. február 6. szerda
  Szijjártó: az amerikai cégek magyarországi beruházásaikban emelik a kutatás-fejlesztés arányát is

  Duol.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Echotv.hu 2019. február 6. szerda
  Szijjártó Péter: Az amerikai cégek magyarországi beruházásaikban emelik a kutatás-fejlesztés arányát is

  Feol.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Heol.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Hirado.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek hazai beruházásai emelik a kutatás-fejlesztés arányát

  Hirtv.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek itteni beruházásaikban emelik a kutatásfejlesztés arányát

  Hir6.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek emelik a kutatás-fejlesztés arányát is

  Kemma.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Kisalfold.hu 2019. február 6. szerda
  Szijjártó: az amerikai cégek magyarországi beruházásaikban emelik a kutatás-fejlesztés arányát is

  Webradio.hu 2019. február 6. szerda
  Szijjártó: az amerikai cégek magyarországi beruházásaikban emelik a kutatás-fejlesztés arányát is

  Lokal.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek magyarországi beruházásaikban emelik a kutatás-fejlesztés arányát is

  Origo.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek magyarországi beruházásaikban emelik a kutatás-fejlesztés arányát is

  Sonline.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Szoljon.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Teol.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Vaol.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Veol.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Zaol.hu 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel

  Magyarhirlap.hu 2019. február 6. szerda
  Szijjártó Péter: Az amerikai cégek magyarországi beruházásaikban emelik a kutatás-fejlesztés arányát is

  Orientpress.hu 2019. február 6. szerda
  Szijjártó: az amerikai cégek magyarországi beruházásaikban emelik a kutatás-fejlesztés arányát is

  Pestisracok.hu 2019. február 6. szerda
  Szijjártó: emelik a kutatás-fejlesztés arányát az amerikai cégek magyarországi beruházásaikban

  888.hu 2019. február 6. szerda
  Szijjártó: az amerikai cégek tovább bővítik magyarországi beruházásaikat

  Mandiner.hu 2019. február 6. szerda
  Növekedhet az amerikai innováció beáramlása Magyarországra

  Vg.hu 2019. február 6. szerda
  Szijjártó: az amerikai cégek értékelik az alacsony adóinkat

  Beol.hu 2019. február 6. szerda
  Ellenálló rizsfajtákkal kísérletezik a szarvasi intézet

  Heves Megyei Hírlap 2019. február 6. szerda 3. oldal
  A gyakorlatra helyezik a hangsúlyt
  "...Az Eszterházy Károly Egyetem életében kiemelt szerepet kapott a szőlész-borász képzés s kutatás..."

  Bama.hu, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedni képes vállalkozások segítése

  Baon.hu, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedni képes vállalkozások segítése

  Beol.hu, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedni képes vállalkozások segítése

  Duol.hu, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedni képes vállalkozások segítése

  Erdon.ro, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások segítése

  Feol.hu, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedni képes vállalkozások segítése

  Sonline.hu, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedni képes vállalkozások segítése

  Szoljon.hu, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedni képes vállalkozások segítése

  Vaol.hu, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedni képes vállalkozások segítése

  Veol.hu, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedni képes vállalkozások segítése

  Heol.hu, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedni képes vállalkozások segítése

  Kemma.hu, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedni képes vállalkozások segítése

  Mon.hu, 2019. február 6. szerda
  ITM: a kormány célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások segítése

  Heol.hu, 2019. február 6. szerda
  Vállalkozások figyelmét hívták fel a meglévő pályázati lehetőségre

  Hvg.hu, 2019. február 6. szerda
  Kiáll az MTA mellett az ELTE Történeti Intézete és a Politikatudományi Társaság

  Magyarhang.org, 2019. február 6. szerda
  Az ELTE Történeti Intézete is kiáll az MTA mellett

  Atv.hu 2019. február 6. szerda
  Ha nem kapnak érdemi választ a kutatók, élőlánccal veszik körül az Akadémia épületét

  Feol.hu, 2019. február 6. szerda
  Lemaradásban vannak a hazai kkv-k: Innovációs fórumot tartottak Fehérváron

  Innoteka.hu, 2019. február 6. szerda
  Mi számít ma kutatás-fejlesztésnek Magyarországon?

  Iranytv.hu, 2019. február 6. szerda
  Az amerikai cégek hazai beruházásai emelik a kutatás-fejlesztés arányát

  Napi.hu, 2019. február 6. szerda
  Adókedvezményeikkel jól érzik magukat az amerikai multik Magyarországon

  Kemma.hu, 2019. február 6. szerda
  Iparkamarai fórum: fontos szerepet szánnak a kis- és középvállalkozások támogatásának

  Magyarnarancs.hu, 2019. február 6. szerda
  "Teljes őrület" - szembeszállnának az akadémiai kutatók Palkovics tervével

  Profitline.hu, 2019. február 6. szerda
  Elindult az Országos Vállalkozói Mentorprogram

  Makronom.mandiner.hu, 2019. február 6. szerda
  Országos Vállalkozói Mentorprogram indul a magyar vállalkozók támogatására

  Piacesprofit.hu, 2019. február 6. szerda
  Újra kell gondolni az innovációs támogatásokat

  Tveger.hu, 2019. február 6. szerda
  Országos Innovációs Fórum | TV Eger - Eger Városi Televízió

  Royalmagazin.hu, 2019. február 6. szerda
  Innováció és fejlődés

  U-szeged.hu, 2019. február 6. szerda
  Megduplázódott az ÚNKP-ra pályázók száma és az elnyert ösztöndíj összege

  Kossuth Rádió, Jó napot, Magyarország!, 2019. február 6. szerda, 15:00 óra
  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Országos Innovációs Fórumot tartott ma Egerben

  Kossuth Rádió, Krónika, 2019. február 6. szerda, 12:00 óra
  Az amerikai cégek a kutatás-fejlesztés arányát is növelik magyarországi beruházásaikban, mondta Szijjártó Péter

  Duna TV Híradó M1, 2019. február 6. szerda, 12:00 óra
  Az amerikai cégek a kutatás-fejlesztés arányát is növelik magyarországi beruházásaikban, erről beszélt Szijjártó Péter

  HírTV Híradó M1, 2019. február 6. szerda, 12:00 óra
  Jól döntenek az amerikai cégek, ha Magyarországon fektetnek be, mert Közép-Európa az európai növekedés motorjává vált, mondta Szijjártó Péter

  M1, Híradó M1, 2019. február 6. szerda, 12:00 óra
  Az amerikai cégek a kutatás-fejlesztés arányát is növelik magyarországi beruházásaikban, erről beszélt Szijjártó Péter

  M1, Híradó M1, 2019. február 6. szerda, 19:30 óra
  Több amerikai nagyvállalat vezetőjével is találkozott Szijjártó Péter

  Magyar Hírlap, 2019. február 7. csütörtök, 11. oldal
  Kifizetődő a józan ész politikája

  Magyar Hírlap, 2019. február 7. csütörtök, 9. oldal
  Vállalkozói mentorprogram indult

  Magyar Nemzet, 2019. február 7. csütörtök, 15. oldal
  A kicsiket is bevonnák az innovációba

  Világgazdaság, 2019. február 7. csütörtök, 4. oldal
  Szijjártó: növelik magyarországi kutatásaikat az amerikai cégek

  Világgazdaság, 2019. február 7. csütörtök, 4. oldal
  Elstartolt a vállalkozói mentorprogram

  Hvg, 2019. február 7. csütörtök, 10. oldal
  Pályázati rendszer

  Magyar Narancs, 2019. február 7. csütörtök, 13,14,15. oldal
  Máról tegnapra
  Folytatódik az MTA kormányzati bedarálása

  Délmagyarország, 2019. február 7. csütörtök, 16. oldal
  Ezt írtuk

  Heves Megyei Hírlap, 2019. február 7. csütörtök, 2. oldal
  Most még van pénz innovációs pályázatra

  Kelet-Magyarország, 2019. február 7. csütörtök, 3. oldal
  Innovációs témák a megyei kamarában

  Kelet-Magyarország, 2019. február 7. csütörtök, 12. oldal
  Meghívó

  Vas Népe, 2019. február 7. csütörtök, 13. oldal
  Országos innovációs fórum

  24 óra, 2019. február 7. csütörtök, 3. oldal
  Innovációra sokféle támogatás kapható

  Itbusiness.hu, 2019. február 7. csütörtök
  Startupok újratöltve: nemzetközi sikerekből is építkeznek

  Magyarhirlap.hu, 2019. február 7. csütörtök
  Kifizetődő a józan ész politikája

  Magyarhirlap.hu, 2019. február 7. csütörtök
  Vállalkozói mentorprogram indult

  Magyarnemzet.hu, 2019. február 7. csütörtök
  A kis cégeket is bevonnák az innovációba

  Magyarnemzet.hu, 2019. február 7. csütörtök
  A Richter árbevétele stagnált, nyeresége nőtt 2018-ban
  "...A Richter kutatás-fejlesztésre 40,609 milliárd forintot, 1,8 százalékkal többet költött tavaly, ez az árbevétel 9,1 százalékát teszi ki..."

  Mfor.hu, 2019. február 7. csütörtök
  200 százalékkal nőtt a Richter adózás előtti nyeresége tavaly

  Gazdasagportal.hu, 2019. február 7. csütörtök
  Gyorsjelentés 2018: A Richter árbevétele stagnált, nyeresége nőtt 2018-ban

  Mixonline.hu, 2019. február 7. csütörtök
  A Richter nyeresége nőtt

  Napi.hu, 2019. február 7. csütörtök
  A Richter árbevétele stagnált, nyeresége nőtt 2018-ban

  Pharmaonline.hu, 2019. február 7. csütörtök
  A Richter árbevétele stagnált, nyeresége nőtt 2018-ban

  Portfolio.hu, 2019. február 7. csütörtök
  Jelentősen visszaesett a Richter profitja

  Profitline.hu, 2019. február 7. csütörtök
  Stagnál a Richter árbevétele

  Weborvos.hu, 2019. február 7. csütörtök
  A Richter árbevétele stagnált, nyeresége nőtt tavaly

  Civilhetes.net, 2019. február 7. csütörtök
  Pályázati felhívás - Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása

  Kamaraonline.hu, 2019. február 7. csütörtök
  A kormány célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások segítése

  Hvg.hu, 2019. február 7. csütörtök
  Kifilézné Palkovics az Akadémiát

  Merce.hu, 2019. február 7. csütörtök
  A kutatóhálózatot is elveheti az MTA-tól Palkovics László

  168ora.hu, 2019. február 7. csütörtök
  Alkalmatlannak és méltatlannak tartják az új pályázati programot az MTA dolgozói

  Azonnali.hu, 2019. február 7. csütörtök
  Nem lennének feleslegesek a tudósok, ha néha hallgatnának rájuk

  Mmonline.hu, 2019. február 7. csütörtök
  Új program segíti a vállalkozókat

  Origo.hu, 2019. február 7. csütörtök
  Országos Vállalkozói Mentorprogram indult

  Vasarhely24.com, 2019. február 7. csütörtök
  Az SZTE 3 éve a kiválóság szárnyain: megduplázódott az ÚNKP-ra pályázók száma és az elnyert ösztöndíj összege

  Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2019. február 7. csütörtök, 06:00 óra
  Elkezdődött az Országos Vállalkozói Mentorprogram

  M1, Ma délután, 2019. február 7. csütörtök, 12:30 óra
  Országos konzultációt tart helyi- és térségi vállalkozások, szakmai szervezetek bevonásával az Innovációs és Technológiai Minisztérium

  Nógrád Megyei Hírlap, 2019. február 8. péntek
  Innovációban rejlik a megyénk jövője

  Infotatabanya.hu, 2019. február 8. péntek
  Az innovációról szervezett fórumot a kamara

  Magyar Hang, 2019. február 8. péntek 22. oldal
  Itt már mindenki komcsi?

  Magyarhang.org 2019. február 8. péntek
  Itt már mindenki komcsi?

  Sikerado.hu, 2019. február 8. péntek
  A tudomány függetlensége miatt aggódnak az MTA dolgozói

  168ora.hu, 2019. február 8. péntek
  Gulyás szerint lesz vesztes MTA-intézet, de ő egyetért Palkoviccsal

  Atv Esti Híradó, 2019. február 8. péntek
  Palkovics László még nem kezdeményezte a Magyar Tudományos Akadémia átszervezését, mondta Gulyás Gergely

  M1 Ma délelőtt, 2019. február 8. péntek
  Gulyás Gergely sajtótájékoztatót tartott KORMÁNYINFÓ Mit, miért tesz a kormány? címmel 3.

  Atv Kora Esti Híradó, 2019. február 8. péntek
  Levelet írt Gulyás Gergely az Európai Bizottságnak

  Index.hu, 2019. február 8. péntek
  Orbánhoz fordultak a hazacsábított kutatócsoportok, hogy állítsa meg Palkovicsot

  Index.hu 2019. február 8. péntek
  Palkovics üzent: teljesen elveszi a kutatóintézeteket az MTA-tól

  Gordiusz.hu, 2019. február 8. péntek
  Palkovics László akadémikus az MTA hóhéra

  Greenfo.hu, 2019. február 8. péntek
  Palkovics László akadémikus az MTA hóhéra

  Hunhir.info, 2019. február 8. péntek
  Az összes kutatóintézetet elvenné az MTA-tól Palkovics - ez is libsi szellemi koszfészek

  Atv.hu, 2019. február 8. péntek
  Az összes kutatóintézetet elvenné az MTA-tól Palkovics

  M.atv.hu, 2019. február 8. péntek
  Az összes kutatóintézetet elvenné az MTA-tól Palkovics

  Hu.euronews.com, 2019. február 8. péntek
  Visszatartja az akadémiai intézetek alapfinanszírozását a kormány

  Karpatinfo.net, 2019. február 8. péntek
  Palkovics László: csaknem 800 milliárd forint kormányzati forrás debreceni fejlesztésekre

  Infostart.hu 2019. február 8. péntek
  Palkovics László: csaknem 800 milliárd forint kormányzati forrás debreceni fejlesztésekre

  Pestisracok.hu 2019. február 8. péntek
  Palkovics László: közel 800 milliárd forint kormányzati forrás jut debreceni fejlesztésekre 2030-ig

  Magyar Hang 2019. február 8. péntek 21. oldal
  Csak hogy lássák, ki dirigál
  "...A Palkovics-modell veszélyezteti a magyar tudomány jövőjét az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint..."

  Magyar Hang, 2019. február 8. péntek 1,20,21. oldal
  Ostromlott tudomány

  Lokal.hu, 2019. február 8. péntek
  Nemzetközi repülőtér is épülhet Debrecenben

  Magyarhirlap.hu, 2019. február 8. péntek
  Csaknem nyolcszázmilliárd forint kormányzati forrás debreceni fejlesztésekre

  Debreceninap.hu, 2019. február 8. péntek
  Csaknem 800 milliárd forint kormányzati forrás jut debreceni fejlesztésekre

  Propeller.hu, 2019. február 8. péntek
  Csaknem 800 milliárd forint kormányzati forrás jut debreceni fejlesztésekre

  Orientpress.hu, 2019. február 8. péntek
  Közel 800 milliárd forint jut 2030-ig Debrecennek

  Portfolio.hu, 2019. február 8. péntek
  800 milliárdból fejlesztik Debrecent, nemzetközi repteret kaphat a város

  Mandiner.hu, 2019. február 8. péntek
  800 milliárdos fejlesztési csomagot jelentett be Palkovics László a Debreceni Egyetemen

  Erdon.ro, 2019. február 8. péntek
  Palkovics László: csaknem 800 milliárd forint kormányzati forrás debreceni fejlesztésekre

  Haon.hu 2019. február 8. péntek
  Palkovics László: csaknem 800 milliárd forint kormányzati forrás debreceni fejlesztésekre

  Hirklikk.hu, 2019. február 8. péntek
  Palkovics: csaknem 800 milliárd forint megy debreceni fejlesztésekre

  Mon.hu, 2019. február 8. péntek
  Palkovics László: csaknem 800 milliárd forint kormányzati forrás debreceni fejlesztésekre

  Webradio.hu, 2019. február 8. péntek
  Palkovics László: csaknem 800 milliárd forint kormányzati forrás debreceni fejlesztésekre

  Civishir.hu, 2019. február 8. péntek
  Közel 800 milliárd forint jut 2030-ig Debrecennek

  M1 Híradó, 2019. február 8. péntek
  Jelentős források jutnak a debreceni műszaki képzés fejlesztésére

  Autoszektor.hu, 2019. február 8. péntek
  Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Continental a Debreceni Egyetemmel

  Bdpst24.hu, 2019. február 8. péntek
  Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Continental a Debreceni Egyetemmel

  Dehir.hu, 2019. február 8. péntek
  Csatlakozik a Debreceni Egyetem képzéseihez a Continental debreceni gyára

  Erdon.ro, 2019. február 8. péntek
  Mérnökök és műszaki hallgatók előnyben

  Haon.hu 2019. február 8. péntek
  Mérnökök és műszaki hallgatók előnyben

  Mon.hu 2019. február 8. péntek
  Mérnökök és műszaki hallgatók előnyben

  Magyarhirlap.hu 2019. február 8. péntek
  ITM: több mint 300 felsőoktatási fejlesztés valósul meg 280 milliárdos forrásból

  Szeretlekmagyarorszag.hu, 2019. február 9. szombat
  Élőláncot szerveznek keddre az Akadémia épülete köré

  RTL Klub Híradó, 2019. február 9. szombat
  Nem csak az állami támogatást, hanem az összes kutatóintézetet is elveheti a kormány a Magyar Tudományos Akadémiától, ez derült ki egy miniszteri telefonbeszélgetés leiratából

  Adozona.hu, 2019. február 9. szombat
  Pénzeső hullik Debrecenre

  Napi.hu, 2019. február 9. szombat
  Pénzeső hull Debrecenre

  Erdon.ro, 2019. február 9. szombat
  Continental és Debreceni Egyetem: együttműködés a kulcs

  Hajdú-Bihari Napló, 2019. február 10. vasárnap 1,3. oldal
  Fejlesztések a jövőnek
  "...A megállapodás értelmében a német cég magyarországi leányvállalatának debreceni gyára a 2019/2020. tanévtől csatlakozik a Debreceni Egyetem képzéseihez..."

  Magyar Hírlap, 2019. február 10. vasárnap 10. oldal
  Csaknem nyolcszázmilliárd forint kormányzati forrás debreceni fejlesztésekre

  Piacesprofit.hu, 2019. február 10. vasárnap
  Mi az érvényesülés titka?
  "...Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke is orvosi példával illusztrálta a Piac & Profit Okos cég témájú konferenciáján, hogy hol tartunk. "Régen a laboros próbált rájönni, mit lát a vizeletmintákban, ma okos csip vizsgálja a vizeletüledéket." ..."

  Magyarhirlap.hu, 2019. február 10. vasárnap
  Javaslatot fogalmazott meg az akadémiai intézetek átalakításáról a Professzorok Batthyány Köre

  Hirado.hu, 2019. február 10. vasárnap
  Javaslattal állt elő az akadémiai intézetek átalakításáról a Professzorok Batthyány Köre

  Infostart.hu, 2019. február 10. vasárnap
  A német modellt ajánlja az akadémiának a Professzorok Batthyány Köre

  Magyarnarancs.hu, 2019. február 10. vasárnap
  A Professzorok Batthyány Köre is beleszól az MTA kutatóintézet-hálózata átalakításába

  Nepszava.hu, 2019. február 10. vasárnap
  Palkovics és az MTA ügyébe a Professzorok Batthyány Köre is beleszólt: közös alapítvány létrehozását javasolják

  Webradio.hu, 2019. február 10. vasárnap
  Javaslatot fogalmazott meg az akadémiai intézetek átalakításáról a Professzorok Batthyány Köre

  Propeller.hu, 2019. február 10. vasárnap
  Újabb megoldási javaslat született, hogy megmentsék az MTA-t

  Trademagazin.hu, 2019. február 10. vasárnap
  Százmilliárd forinttal járul hozzá a horgászat a magyar GDP-hez

  Magyar - logisztika.hu, 2019. február 11. hétfő
  Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

  Kelet - Magyarország, 2019. február 11. hétfő 4.oldal
  Közösen térképezik fel az innovációs igényeket

  Délmagyarország, 2019. február 11. hétfő 4.oldal
  Elsők között fejlesztik a Science Parkot
  "...a magyar állam tulajdonában és a Szegedi Tudományegyetem vagyonkezelésében van. Így a Science Park fejlesztését a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította..."

  Delmagyar.hu, 2019. február 11. hétfő
  Elsők között fejlesztik a Science Parkot

  Delmagyar.hu, 2019. február 11. hétfő
  Lengyel Györgyi miniszteri biztos: A régió tudásközpontja Szeged - Elsők között fejlesztik a Science Parkot

  Napi.hu, 2019. február 11. hétfő
  Így mentenék meg az MTA-t és tudósaiit

  Napi.hu 2019. február 11. hétfő
  Így mentenék meg az MTA-t és tudósait

  168ora.hu, 2019. február 11. hétfő
  A kormánypárti professzorok is beszálltak a kormány-MTA vitába

  Automotor.hu, 2019. február 11. hétfő
  Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Continental a Debreceni Egyetemmel

  Librarius.hu 2019. február 11. hétfő
  A Professzorok Batthyány Köre megoldást javasolt az akadémia átalakítására

  Innova Hírlevél 2019. február 6,7. oldal
  Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj beadási határideje

  Innova Hírlevél 2019. február 9,10. oldal
  MISZ elnökségi ülés

  Innova Hírlevél 2019. február 7,8. oldal
  Átadták a 2018. évi TOP 10 legérdekesebb Magyar Innováció Díjakat

  Uzletresz.hu, 2019. február 11. hétfő
  Jobban járhatnak a fejlesztésre vállalkozó cégek

  Vg.hu 2019. február 11. hétfő
  Jobban járhatnak a K+F-re vállalkozó cégek

  Gyartastrend.hu 2019. február 11. hétfő
  Megéri k+f tevékenységet folytatni

  Világgazdaság, 2019. február 12. kedd 16. oldal
  Idén jobban járnak a kutató-fejlesztő dolgozókat alkalmazó vállalkozások
  ""..kutatás-fejlesztési tevékenység azonosítása kulcsfontosságú. Erre a célra a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának több eljárása, például a projektminősítés..."

  Mmonline.hu, 2019. február 12. kedd
  Jobban járhatnak a cégek
  "...Kedvező változásokat hozott az idei év a szociális hozzájárulási adóból a kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény vonatkozásában..."

  Piacesprofit.hu, 2019. február 12. kedd
  Jobban járhatnak a K+F-re vállalkozó cégek

  Ado.hu, 2019. február 12. kedd
  Jobban járhatnak a K+F-re vállalkozó cégek

  Bdpst24.hu 2019. február 12. kedd
  Jobban járhatnak a K+F-re vállalkozó cégek

  Magyar Nemzet, 2019. február 12. kedd 15. oldal
  Már körvonalazódik az új innovációs pályázati rendszer

  Duol.hu 2019. február 12. kedd
  Országos Innovációs Fórum lesz Dunaújvárosban

  Nyiregyhaza.hu, 2019. február 12. kedd
  Országos Innovációs Fórumot tartottak Nyíregyházán

  Népszava, 2019. február 12. kedd 1,5. oldal
  Nem Sztálin, hanem Széchenyi öröksége a Tudományos Akadémia

  Nepszava.hu 2019. február 12. kedd
  A politika ne foglalkozzon a tudománnyal - amit most csinál, az a sztálinista felfogás

  Civilhetes.net, 2019. február 12. kedd
  Ezt már tényleg nehéz elhinni: a CEU után Széchenyi Magyar Tudományos Akadémiáját is a levesbe aprítaná a kormány

  444.hu, 2019. február 12. kedd
  Ezt már tényleg nehéz elhinni: a CEU után Széchenyi Magyar Tudományos Akadémiáját is a levesbe aprítaná a kormány

  Azonnali.hu 2019. február 12. kedd
  Magánrepülőzés? A magyar közvélemény prűd! Parragh Lászlónak mindenre van válasza
  "...Nem véletlen, hogy az MTA-ban mindig csábulnak az alapkutatás irányába. Ott nem a kutatási eredmény fizikai megvalósítása a cél, hanem valami nagy dolog felfedezése, amire meg mint ország vagyunk picik..."

  Index.hu, 2019. február 12. kedd
  Parragh László: Szégyenletes, de lassan Románia a legnagyobb versenytársunk

  Alfahir.hu, 2019. február 12. kedd
  Parragh üzent Vargának: Szégyenletes, hogy lassacskán Románia lesz a térségben a legnagyobb vetélytársunk

  Orulunkvincent.blog.hu, 2019. február 12. kedd
  Az Orbán-rezsim éppen bevallja, hogy fel akarja számolni az alapkutatást Magyarországon - Örülünk, Vincent?

  Piacesprofit.hu, 2019. február 12. kedd
  465 millió forintot fektet be a KMVA

  Alfahir.hu, 2019. február 12. kedd
  Kompromisszum az MTA-fronton - de legalább nem fegyverletétel

  Atv.hu, 2019. február 12. kedd
  Felkérték Lovászt, hogy haladéktalanul kezdjen el tárgyalni Palkoviccsal

  Atv.hu, 2019. február 12. kedd
  Arra kérték Orbánt, hogy állítsa le az MTA átalakítását - itt van a miniszterelnök válasza

  Bama.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: a magyar tudomány és a magyar emberek javát ker

  Baon.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Blikk.hu, 2019. február 12. kedd
  1500 fős élőlánccal védték az Akadémiát a kutatók - A szakértő is megszólalt a kormány tervéről

  Blikk.hu, 2019. február 12. kedd
  Breaking - Döntöttek az MTA sorsáról: ez áll a most megjelent határozatban

  Blikk.hu, 2019. február 12. kedd
  Hatalmas tüntetés az MTA-nál - Komoly a dolog, Orbán Viktor maga válaszolt a felháborodott kutatóknak - fotók

  Borsonline.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Delmagyar.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Elelmiszer.hu, 2019. február 12. kedd
  Jobban járhatnak a K+F-re vállalkozó cégek

  Erdely.ma, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Erdon.ro, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Figyelo.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Fuhu.hu, 2019. február 12. kedd
  Ellenáll az MTA a kormánynak

  Gondola.hu, 2019. február 12. kedd
  Mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Heol.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Hirado.hu, 2019. február 12. kedd
  Teljesítményalapú finanszírozást sürget a tárca az MTA-nál

  Hirtv.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: Mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Hir.ma, 2019. február 12. kedd
  ITM: teljesítményalapú finanszírozásra van szükség a MTA-nál

  Hu.euronews.com, 2019. február 12. kedd
  MTA: reform jön vagy felszámolás?

  Hvg.hu, 2019. február 12. kedd
  Akadémiai Dolgozók Fóruma: Állva maradtunk!

  Hvg.hu, 2019. február 12. kedd
  Ma dönt az MTA a Palkovics-tervről, gyülekeznek a tüntetők a székház előtt

  Hvg.hu, 2019. február 12. kedd
  Itt az MTA válasza: tárgyalni akarnak Palkoviccsal a tervéről

  Index.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán válaszolt: A tudományos kutatás szabadsága nem sérülhet

  Infostart.hu, 2019. február 12. kedd
  Haladéktalanul tárgyalásokat kér az MTA elnöksége

  Infostart.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor nyílt levélben üzent az MTA átalakításáról

  Kemma.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Kisalfold.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Magyarhirlap.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: Mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Magyarhirlap.hu, 2019. február 12. kedd
  ITM: Teljesítményalapú finanszírozásra van szükség a MTA-nál

  Magyarmezogazdasag.hu, 2019. február 12. kedd
  Jobban járhatnak a K+F-re vállalkozó cégek

  Magyarnarancs.hu, 2019. február 12. kedd
  Válaszolt Orbán a külföldről hazacsábított tudósoknak az Akadémia ügyében

  Magyarnemzet.hu, 2019. február 12. kedd
  Már körvonalazódik az új innovációs pályázati rendszer

  Magyarnemzet.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Magyarnemzet.hu, 2019. február 12. kedd
  Teljesítményalapú finanszírozásra van szükség a MTA-nál

  Mandiner.hu, 2019. február 12. kedd
  ITM: Teljesítményalapú finanszírozásra van szükség a MTA-nál

  Mandiner.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán: Mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Ma.hu, 2019. február 12. kedd
  Teljesítményalapú finanszírozásra van szükség a MTA-nál

  Ma.hu, 2019. február 12. kedd
  MTA - Az elnökség tárgyalásokat kér a kutatóintézetek ügyében

  Medicalonline.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán is nyílt levelet írt a Lendületeseknek

  Medicalonline.hu, 2019. február 12. kedd
  Tüntetés az MTA tervezett átalakítása ellen

  M.atv.hu, 2019. február 12. kedd
  Felkérték Lovászt, hogy haladéktalanul kezdjen el tárgyalni Palkoviccsal

  M.atv.hu, 2019. február 12. kedd
  Arra kérték Orbánt, hogy állítsa le az MTA átalakítását - itt van a miniszterelnök válasza

  Napi.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor levelet írt a fiatal kutatóknak

  Napi.hu, 2019. február 12. kedd
  Az ITM szerint hangulatkeltés folyik az MTA átalakítása körül

  Nepszava.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán üzent a tüntetőknek: "a tudományos kutatás szabadsága nem sérülhet"

  Nepszava.hu, 2019. február 12. kedd
  Nem csak Budapesten tüntettek az MTA mellett - Palkovics tárcája konstruktív párbeszédet emleget

  Nepszava.hu, 2019. február 12. kedd
  Igennel mondott nemet Palkovicsnak az MTA elnöksége

  Origo.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: Mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Pestisracok.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Piacesprofit.hu, 2019. február 12. kedd
  Jönnek az új K+F-felhívások

  Portfolio.hu, 2019. február 12. kedd
  Megszólalt Orbán Viktor az MTA átalakításáról

  Propeller.hu, 2019. február 12. kedd
  "Mindannyian a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük" - Orbán Viktor nyílt levélben válaszolt a fiatal kutatóknak

  Szoljon.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Vaol.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Veol.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor: a magyar tudomány és a magyar emberek javát keressük

  Vg.hu, 2019. február 12. kedd
  Az MTA nem fogadta el a kormány tervét

  Vg.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán Viktor nyílt levélben szólalt meg az MTA átalakítása kapcsán

  168ora.hu, 2019. február 12. kedd
  Nyílt levélben válaszolt Orbán Viktor az aggódó fiatal kutatóknak

  168ora.hu, 2019. február 12. kedd
  Az MTA vállalja a konfliktust, garanciát akar, hogy az Orbán-kormány betartja a törvényt

  168ora.hu, 2019. február 12. kedd
  Az Orbán-kormány kedvenc egyeteme még nem biztos, hogy pályázik az MTA-val szemben

  444.hu, 2019. február 12. kedd
  Orbán a kutatók tiltakozására azt válaszolta, fontos, hogy a párbeszéd során ne félinformációk irányítsanak minket

  444.hu, 2019. február 12. kedd
  Az Akadémia nem fogadta el a kormány játékszabályait

  Atv, Egyenes beszéd, 2019. február 12. kedd, 18:45 óra
  Élő lánccal vették körbe délután a Magyar Tudományos Akadémia épületét, hogy így tiltakozzanak az intézményt érintő kormányzati lépésekkel szemben

  ECHO TV, Híradó, 2019. február 12. kedd, 20:00 óra
  Demonstrációt szervezett az Akadémiai Dolgozók Fóruma nevű civil szervezet kedd délutánra a Magyar Tudományos Akadémia épülete elé

  Katolikus Rádió, Hírtükör, 2019. február 12. kedd, 18:30 óra
  Fiatal kutatóknak írt nyílt levelet Orbán Viktor

  KlubRádió, A lényeg - krónika délben, 2019. február 12. kedd, 11:00 óra
  A kormányszóvivő szerint a kutatás-fejlesztést segítik az MTA kutatóintézeteit érintő átalakítások

  M1, Híradó M1, 2019. február 12. kedd, 15:00 óra
  Nyílt levélben válaszolt Orbán Viktor a külföldről hazatérő fiatal kutatókat támogató Lendület program nyerteseinek, akik néhány napja arra kérték, hogy állítsa az MTA átalakítását

  M1, Híradó M1, 2019. február 12. kedd, 18:00 óra
  Nyílt levélben válaszolt Orbán Viktor a külföldről hazatérő fiatal kutatókat támogató Lendület program nyerteseinek, akik néhány napja arra kérték, hogy állítsa az MTA átalakítását

  RTLII Híradó, 2019. február 12. kedd, 20:30 óra
  Tüntetés volt a Magyar Tudományos Akadémiánál

  RTL Híradó - Esti kiadás, 2019. február 12. kedd, 17:30 óra
  Élőlánccal tiltakoztak a tüntetők a Magyar Tudományos Akadémiánál a kutatóhálózat finanszírozásának átalakítása miatt

  Blikk, 2019. február 13. szerda, 2. oldal
  Élőlánccal védték az akadémiát a kutatók

  Magyar Hírlap, 2019. február 13. szerda, 1,2. oldal
  Orbán: A tudomány javát keressük

  Magyar Nemzet, 2019. február 13. szerda, 1,4. oldal
  Orbán Viktor válaszolt a fiatal kutatóknak

  Népszava, 2019. február 13. szerda, 1,3. oldal
  MTA-válság élőlánccal és kötéltánccal

  Világgazdaság, 2019. február 13. szerda, 3. oldal
  Piaci véleményeztetés is lesz egyes kiírások előtt

  Világgazdaság, 2019. február 13. szerda, 1,3. oldal
  Több mint 4,3 milliárd euró befektetés érkezik az országba

  Magyar Mezőgazdaság, 2019. február 13. szerda, 15. oldal
  Létrejött az új UPL

  Magyar Mezőgazdaság, 2019. február 13. szerda, 1,8,9. oldal
  A digitalizáció a fejlődés kulcsa

  Magyar Mezőgazdaság, 2019. február 13. szerda, 2. oldal
  Szakértőnk válaszol
  "...a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó kedvezmény..."

  Délmagyarország, 2019. február 13. szerda, 8. oldal
  Nyílt levelet írt Orbán Viktor a kutatóknak

  Kelet-Magyarország, 2019. február 13. szerda, 4. oldal
  Hárommilliárdos pályázatban bíznak

  Kelet-Magyarország, 2019. február 13. szerda, 1,3. oldal
  Szakmai fórum az innovációról

  Kisalföld, 2019. február 13. szerda, 2. oldal
  Nyílt levelet írt Orbán Viktor a kutatóknak

  Vas Népe, 2019. február 13. szerda, 1,7. oldal
  Fórumsorozat az innovációról

  Zalai Hírlap, 2019. február 13. szerda, 7. oldal
  Zalában is szervezik a mentorprogramot

  Dehir.hu, 2019. február 13. szerda
  Tippeket kaptak a megyei cégek arról, hogyan lehetnek sikeresebbek
  "...Hogyan lehetnek innovatívabbak a hazai vállalkozások..."

  Erdon.ro, 2019. február 13. szerda
  Jó ötletek is kellenek a vállalkozáshoz

  Haon.hu 2019. február 13. szerda
  Jó ötletek is kellenek a vállalkozáshoz 

  Szabadság, 2019. február 13. szerda, 8. oldal
  Rendelet a mesterséges intelligencia kutatásáról

  Civilhetes.net, 2019. február 13. szerda
  Igennel mondott nemet Palkovicsnak az MTA elnöksége

  Erdon.ro, 2019. február 13. szerda
  Az előrelépés záloga az innováció

  Innoportal.hu, 2019. február 13. szerda
  Palkovics: csaknem 800 milliárd forint kormányzati forrás debreceni fejlesztésekre - Innoportal.hu

  Kamaraonline.hu, 2019. február 13. szerda
  A szakképző iskolák felét fejlesztették az elmúlt két évben

  Magyarhirlap.hu, 2019. február 13. szerda
  Miniszterelnöki kiállás a tudomány mellett

  Magyarnemzet.hu, 2019. február 13. szerda
  A kormányfő válaszolt a kutatóknak

  Medicalonline.hu, 2019. február 13. szerda
  Az MTA elnöksége tárgyalásokat kért

  Merce.hu 2019. február 13. szerda
  Kérdések és válaszok az MTA körüli vitákról, 12 pontban 

  Civilhetes.net, 2019. február 13. szerda
  Nem érzi-e úgy, hogy miniszterként a tudomány árulója lett? - kérdezte Palkovics Lászlót Szabó Szabolcs

  Krónika, 2019. február 13. szerda 8. oldal
  Flashmobos kiállás Kolozsváron a Magyar Tudományos Akadémiáért 

  Sikerado.hu 2019. február 13. szerda
  Tárgyalások kezdődhetnek MTA-ügyben 

  168ora.hu, 2019. február 13. szerda
  Cseresnyés Péter szerint nem az MTA költségvetésének visszatartása okozza a kárt, hanem a félinformációk

  Index.hu, 2019. február 13. szerda
  MTA-elnök: Jó lenne megérteni, mit akar a miniszter

  Szakszervezetek.hu, 2019. február 13. szerda
  Orbán Viktor válaszolt a tiltakozó kutatóknak: a tudásból gazdasági haszon is keletkezzen

  Debreceninap.hu, 2019. február 13. szerda
  Papp László: Debrecen a térség fejlesztésének élére áll - Debreceni Nap

  Dehir.hu, 2019. február 13. szerda
  Hamar benépesül a Debreceni Egyetem ipari parkja a Vezér utcán - látványtervekkel

  Zaol.hu, 2019. február 13. szerda
  Zalában is szervezik a vállalkozói mentorprogramot

  Uzletresz.hu, 2019. február 13. szerda
  Új innovációs pályázati rendszer készül

  Vaol.hu, 2019. február 13. szerda
  Fórumsorozat az innovációról Szombathelyen - A terem zsúfolásig megtelt cégvezetőkkel és diákokkal

  M.portfolio.hu, 2019. február 13. szerda
  Két magyar cég is nyert a legrangosabb európai fintech versenyen!

  Piacesprofit.hu 2019. február 13. szerda
  Már nagyon szorít a határidő az egyik utolsó GINOP pályázatnál

  Profession.hu, 2019. február 13. szerda
  A Continental bekapcsolódik az egyetemi képzésbe

  Hirextra.hu, 2019. február 13. szerda
  Új, magyar gumitechnológia

  Magyar Nemzet, 2019. február 14. csütörtök 15. oldal
  Még lehet innovatív fejlesztésekre pályázni 

  168 óra, 2019. február 14. csütörtök 3,22,23. oldal
  Háborús helyzet
  "...Az MTA-t köztestületté alakítják, talán kap egy székházat, és valamennyi vagyont meghagynak neki, de leválasztják róla a kutatóhálózatot..."

  Szabadság, 2019. február 14. csütörtök 4. oldal
  Biztosítékot kér az MTA elnöksége a kormánytól 

  Ugytudjuk.hu 2019. február 14. csütörtök
  Hatalmas összegekről dönthet a kormány, ha maga alá gyűri az MTA-t

  Echotv.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Lovász László: Az alapkutatást végző intézetnek meg kell maradnia

  Hirtv.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Lovász László: Az alapkutatást végző intézetnek meg kell maradnia

  Index.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Focihasonlatokkal üzen az MTA

  168ora.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Focis hasonlattal magyarázza el az MTA, miért értelmetlen szétszedni a kutatóhálózatát

  Mandiner.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Miről szól valójában az MTA-botrány?

  ECHO TV Napi Aktuális 2019. február 14. csütörtök
  Döntés születhet a Magyar Tudományos Akadémia tervezett átalakítása kapcsán 

  Napi.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Pálinkás József: Palkovics László stílusa kritikán aluli

  Index.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Pálinkás: Palkovics miniszter stílusa kritikán aluli, méltatlan

  Insiderblog.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Ketyeg az óra
  "...Már csak két hétig, február 28-ig lehet beadni a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+Itevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében elnevezésű pályázatot..."

  Hajdú-Bihari Napló, 2019. február 14. csütörtök 1,3. oldal
  Remek ötleteket keresnek
  "...A fizetések emeléséhez javítani kell a hatékonyságon - derült ki egy innovációs fórumon..."

  Kelet-Magyarország, 2019. február 14. csütörtök 7. oldal
  Belépni az innovációs térbe

  Erdon.ro, 2019. február 14. csütörtök
  Belépni az innovációs térbe 

  Szon.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Belépni az innovációs térbe

  Zalai Hírlap, 2019. február 14. csütörtök 1,4. oldal
  Országos innovációs fórum

  Zegtv.hu, Híradó 2019. február 14. csütörtök
  Innovációs fórum - a kutatási, fejlesztési pályázatokról is tájékozódhattak

  Zaol.hu 2019. február 14. csütörtök
  Szavaztak a résztvevők az Országos Innovációs Fórum egerszegi rendezvényén

  Kanizsaujsag.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Országos Innovációs Fórum Nagykanizsán

  Magyarnemzet.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Még lehet innovatív fejlesztésekre pályázni

  Szegedon.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Szarvasmarha-takarmány fejlesztésben vesz részt a szegedi egyetem

  Itbusiness.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Versenyképesség egyenlő innováció

  Magyarhang.org, 2019. február 14. csütörtök
  Egy helyben járva: hiányoznak az innovatív iparágak Magyarországon 

  Magyarmezogazdasag.hu, 2019. február 14. csütörtök
  Csúcsra járatja az innovációt a magyar cég

  Magyar Hang 2019. február 15. péntek 10. oldal
  Drámai-e a magyar pozíció?

  Világgazdaság, 2019. február 15. péntek 1,2. oldal
  Erősíteni kell az innovációt és a tudásipart

  Vg.hu, 2019. február 15. péntek
  Erősíteni kell a tudásszektort

  Élet és Irodalom, 2019. február 15. péntek 4. oldal
  Mi a baj az Innovációs Minisztériummal?

  Dunaújvárosi Hírlap 2019. február 15. péntek 1,4. oldal
  Fórumok az innovációért

  Napló, 2019. február 15. péntek 3. oldal
  Innovációs igények

  Új Néplap, 2019. február 15. péntek 3. oldal
  Szakmai fórumot tartottak

  Zalai Hírlap, 2019. február 15. péntek 5. oldal
  Innovációs fórumra hívtak vállalkozókat

  Zaol.hu, 2019. február 15. péntek
  Innovációs fórumra hívták a vállalkozókat a kanizsai Honvéd Kaszinóba

  Zegtv.hu, 2019. február 15. péntek
  Híradó
  "...Fórumot szervez országszerte az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal..."

  Duol.hu, 2019. február 15. péntek
  Dunaújvárosba is ellátogat az országos rendezvénysorozat

  Frisss.hu, 2019. február 15. péntek
  Az innováció nem a vasi cégek erőssége - eddig

  Innoportal.hu, 2019. február 15. péntek
  Országos innovációs fórum indul 25 helyszínen

  Jarmuipar.hu, 2019. február 15. péntek
  Stratégiai megállapodást kötött a Continental és a Debreceni Egyetem

  Élet és Irodalom, 2019. február 15. péntek 5. oldal
  Vannak hamis próféták
  "...Magyarországon 2018-ban befejeződött a családok éve, és 2019-ben folytatódik az MTA-intézetek gyökeres - de sokunk előtt még ismeretlen terv szerinti - átalakítása, aminek csak egyik következménye, hogy ötezer család sorsa vált bizonytalanná..."

  Alfahir.hu, 2019. február 15. péntek
  Ez nem pár ezer kutató, hanem tízmillió ember jövőjéről szól - interjú az MTA-ügyről Stefano Bottonival és Brenner Kolomannal

  Magyarnemzet.hu 2019. február 15. péntek
  Lovász László: Az alapkutatást végző intézetnek meg kell maradnia

  Innoportal.hu, 2019. február 15. péntek
  Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a szegedi egyetem

  Borespiac.hu, 2019. február 15. péntek
  Jól halad az egri szőlő-bor kutatás-fejlesztési kiválósági központ létrehozása

  Azonnali.hu, 2019. február 16. szombat
  Miért költsön az állam alapkutatásra? Mert más nem nagyon fog

  Forestpress.hu, 2019. február 16. szombat
  Ismét hallat magáról a Silvanus

  Magyar Hírlap, 2019. február 16. szombat
  Fontos, hogy világszinten is versenyképesek legyünk

  Merce.hu, 2019. február 16. szombat
  Az MTA-t támogató kommentekkel trollkodik a Momentum Orbán Viktor Facebook oldalán

  Index.hu, 2019. február 17. vasárnap
  Pálinkás: Csalódtam az egész magyar értelmiségben, hogy fél kiállni

  Hirklikk.hu, 2019. február 17. vasárnap
  "Ennyi erővel néhány akadémikus unokáját is ellophatták volna"

  Magyarhang.org, 2019. február 17. vasárnap
  Pálinkás József: Ennyi erővel néhány akadémikus unokáját is ellophatták volna

  Nepszava.hu, 2019. február 17. vasárnap
  Pálinkás az MTA-ról: Ennyi erővel akadémikusok unokáját is ellophatták volna

  444.hu, 2019. február 17. vasárnap
  Pálinkás csalódott az egész magyar értelmiségben

  Orientpress.hu, 2019. február 17. vasárnap
  A vállalkozásoknál is szemléletváltásra van szükség
  "...Marjay Gyula.bízik abban, hogy a következő években szemléletváltás fog bekövetkezni a vállalkozásoknál a technológiai fejlesztések, a stratégiaalkotás területén..."

  Világgazdaság, 2019. február 18. hétfő 14. oldal
  Átalakultak a fejlesztési területek Magyarországon

  Petőfi Népe, 2019. február 18. hétfő 14. oldal
  Országos innovációs fórum

  Tolnai Népújság, 2019. február 18. hétfő 6. oldal
  fórum

  Piacesprofit.hu, 2019. február 18. hétfő
  Ne gondold azt, hogy a termékedre mindenkinek szüksége van
  "...Egy százalék az ötlet és 99 százalék a megvalósítás - állítja a sikerről Scott Belsky, a startup ökoszisztéma elismert tagja. Vajon milyen problémákkal szembesülnek az indulásnál, és milyen kihívások érik a startuppereket a vállalkozásuk növekedése során..."

  Index.hu, 2019. február 18. hétfő
  El akarja venni a kormány az Akadémia vagyonát
  Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Fodor Vivien
  Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
  A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
  Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
  tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
  A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.