XXIX. évf. | 2019. február 5. | 3. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség

Várható esemény
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Magyar Innováció Szövetség tisztújító közgyűlése

A Magyar Innováció Szövetség tisztújító közgyűlését 2019. március 7-én, 9 órától tartjuk az Aquincum Szállóban, Budapesten. A közgyűlés szakmai vendége Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.
A szövetség tagjai és a meghívandó vendégek számára a hivatalos meghívót a napirenddel, az éves beszámolóval együtt február 21-ig megküldjük.

MISZ elnökségi ülés

2019. január 23-án, a Magyar Innovációs Szövetség elnöksége ülést tartott Budapesten, a szövetség székhelyen.

1. A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót az elnökség egyhangúlag jóváhagyta.

2. A 2018. évi tevékenységről szóló beszámolóval kapcsolatban Antos László, ügyvezető igazgató kiemelte, hogy az elmúlt évekkel ellentétben, 2018-ban sikerült pozitív egyenleget elérni a MISZ bevétel-kiadásait illetően. A 2018. évi tevékenységről szóló beszámolót az elnökség egyhangúlag jóváhagyta.

3. Pakucs János a jelölő-bizottság nevében tájékoztatta az elnökséget a tisztújítás helyzetéről. A jelentkezők mindegyikével beszéltek, telefonon vagy személyesen, és ennek alapján összeállították a jelöltlistákat. A jelöltlistákon az elnöki, ill. az ált. elnökhelyettesi posztra 1-1 személyt, a 4 felügyelő-bizottsági tisztségre 5 személyt javasolnak.
A 6 alelnöki tisztségre 8 jelölt van, és a többes jelentkezés lehetőségéből következően, a 6 elnökségi tagságra max. 10 jelölt lesz, az alelnöki választástól függően.
A 30 választmányi tisztségre max. 34 jelölt lesz, az elnökségi tagokkal kapcsolatos választástól függően.

Az elnökség és a felügyelő bizottság lehetséges tagjainak motivációs leveleit a közgyűlés előtt két héttel teszi közzé a jelölő-bizottság, és sorsolással fogja megállapítani a nevek sorrendjét a listákon. Pakucs János elmondta, hogy a választás háromfordulós lesz: első körben az elnökre, az ált. elnökhelyettesre, az alelnökökre és a felügyelő bizottság tagjaira lehet szavazni, második körben az elnökségi tagokra, harmadik körben pedig a választmányra.
Szabó Gábor megköszönte a jelölő-bizottság tagjainak munkáját.

4. A 2018. évi közgyűlés programjával kapcsolatban az elnökség úgy döntött, hogy Palkovics László, innovációs és technológiai minisztert fogja felkérni szakmai vendégnek. Antos László - több ajánlatot és ajánlót is figyelembe véve - javaslatot tett az elnökségnek, hogy a közgyűlés számára kit terjesszen elő a MISZ könyvvizsgálójának, tekintettel arra, hogy az előző könyvvizsgáló megbízatása lejárt.

5. Higi Gyula bejelentette, hogy másnak szeretné átadni a Dél-dunántúli Regionális Képviselet vezetését, mert ő már nagyon régóta tölti be a regionális igazgatói tisztet. Olyan személyt ajánl az elnök figyelmébe, akit a régióban tisztelnek, van tapasztalata az innovációs területen, ő Keresnyei János, a MISZ választmányi tagja.

Szabó Gábor, az elnökség egyetértésével, Keresnyei Jánost fogja felkérni a Dél-dunántúli Regionális Képviselet vezetésére. Egyúttal megköszönte Higi Gyula sokévi munkáját, és átadta részére a Magyar Innovációs Szövetség által készíttetett, innovációt szimbolizáló porcelánszobrot.

6. Garay-Tóth János, kommunikációs igazgató javaslatára az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a MISZ 2018. évi Média Díját mely szervezetnek ítéli oda. A díjat a közgyűlésen nyújtja át Szabó Gábor elnök a díjazott szervezet vezetőjének.

Duális Képzési Tanács ülése

2019. január 30-án, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban tartották a Duális Képzési Tanács következő ülését, melyen Thernesz Artur a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagja vett részt.

A gyakorlat-orientált duális képzésben részt vevő hallgatók száma folyamatosan emelkedik. A 2018/19 tanév őszi félévében, több mint 400 vállalati partnernél, 24 felsőoktatási intézményből 2000-nél több hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzési forma további fejlesztése és kiterjesztése a 2015. évi indulás óta összegyűlt tapasztalatok kiértékelése alapján vált lehetségessé és szükségessé.

A duális képzések minőségének biztosítása érdekében a résztvevők frissítették a duális képzés alapelveit, bevezették az Egyeztetett Duális Képzési Program fogalmát és újraszerkesztették az Általános Minősítési Követelményrendszert. Jóváhagyásra került az informatikai szakok mester képzésének követelményrendszere, amely a műszaki területekéhez hasonlóan már tartalmazza az innováció menedzsment kompetenciájának fejlesztését is.

A képzések kiterjesztéséhez idén nagyobb hangsúlyt kap a képzésekhez kapcsolódó kommunikáció. Megtörténik a hallgatók, vállalatok, intézmények tájékoztatását szolgáló Duális Fehér Könyvek egy kötetbe történő átdolgozása és kiadása, valamint a képzésre ösztökélő kommunikációs kampány is indul a jelentkezések időszakában.

28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny: zsűri-diák találkozók

2019. január 28-án megkezdődtek a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szakmai interjúi. A találkozókon a 74 továbbjutott pályázat készítője, összesen 116 pályázó vehet részt. A konzultáció célja, hogy a 23 fős zsűri tagjai már munka közben is betekintést nyerjenek a pályázatokba, és személyesen is megismerkedjenek a pályázatok készítőivel.

A kész pályamunkák beadási határideje 2019. április 1-je, míg a végső értékelésre május 2-án kerül majd sor. A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2019 májusában, egy kétnapos kiállítás keretében nyilvános bemutatásra kerülnek Budapesten, illetve szeptemberben is megtekinthetőek lesznek a Kutatók Éjszakáján.

MISZ Startup Tagozat ülése

A Startup Tagozat 2019. évi első ülésére, Hild Imre, a tagozat vezetőjének szervezésében, 2019. február 15-én, 10 órai kezdettel kerül sor, az SBGK Irodaházban (1062 Budapest, Andrássy út 113.). Az eseményre várják a Startup Tagozat tagjait és az érdeklődőket.

Technológiai Parkok Nemzetközi Szövetsége főigazgatójának látogatása

2019. január 15-én, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban fogadta Palkovics László, miniszter a Tudományos és Technológiai Parkok Nemzetközi Szövetségének (IASP) főigazgatóját Luis Sanzot, és tagszervezetünk, a Tudományos és Technológiai Parkok Szövetségének (TTPSZ) vezetőit.

Palkovics László szerint a tudományos parkok létrehozása az innovatív gazdaság ösztönzésének meghatározó eleme, és a nemzetközi szervezet tapasztalata jelentős hozzáadott értéket jelent Magyarország számára. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hazai szereplők integrálása és nemzetközi hálózatba csatornázása jelentős feladat, amiben a Minisztérium számít a TTPSZ munkájára.

Luis Sanz kétnapos látogatása során jelentős előrelépést tapasztalt a szakterület fejlődésében. Elismerésre érdemes az elmúlt időszakban kialakított, letisztult szakpolitikai irány, amiben a döntéshozók és a résztvevők elképzelései egy irányba mutatnak.
Az 1984-ben alapított nemzetközi szervezet 71 országból 400 tudományos parkot és 115 ezer innovatív vállalatot képvisel, állandó tagja az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának.


Pest megyei Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ

Pest Megye közgyűlése döntött arról, hogy a kormány által biztosított kompenzációs keretből 1 milliárd forintot egy Pest megyei Precíziós Diagnosztika Innovációs Központ létrehozására kíván felhasználni.

A központ egy Egészségügyi Tudáspark első fejlesztési fázisaként jönne létre Érden, melynek megvalósítására Pest megye és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatai együttműködési megállapodást kötöttek. E megállapodás keretében Érd kiépíti a Tudáspark infrastruktúráját, és ebben ingyenesen biztosít területet a központ felépítéséhez.

A tervek szerint az Innovációs Központ megvalósítását követően - szakmai befektetőkre számítva - létrejöhet egy, a betelepült cégekkel és felsőoktatási intézményekkel szoros együttműködésben működő Képzési Központ is a Tudásparkban, mely az Innovációs Központban, illetve a Tudásparkban felhalmozott szakmai tudás terjesztésére lesz hivatott.

A Tudáspark infrastruktúra-fejlesztése megkezdődött, az innovációs központ tervezésének előkészítéseként, a központ potenciális betelepülőinek igényfelmérése (piacfelmérés) folyik, kérik az érdeklődő vállalkozásokat, intézményeket, hogy a kérdőívet töltsék ki 2019. február 15-ig.

További információ: http://www.pestmegye.hu/44-kiemelt-temak/4023-precizios

Felmentés

Felmentették a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökét Luszcz Viktort. Az új elnök kinevezéséig, az új elnökhelyettes Dr. Németh Gábor látja el az elnöki feladatokat is.

VÁRHATÓ ESEMÉNY

Országos Innovációs Fórum
Innovatív KKV-k a sikeres Magyarországért

2019. február 5. és március 6. között az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS FÓRUMOT szervez.

Az összes megyét érintő rendezvény-sorozatra a térség meghatározó innovációs szereplőit és intézményvezetőit várják, így lehetőség nyílik a helyi és megyei szakmai tapasztalatok, innovációs igények közös feltérképezésére. Egyúttal teret adnak, a rendezvény keretében, a megújuló KFI pályázati rendszerrel kapcsolatos igények felmérésére is.
A helyszínek és időpontok megtekinthetőek az NKFI Hivatal honlapján.

Tervezett szakmai program

10.00 - 10.30 |
Regisztráció
10.30 - 12.30
|
Plenáris ülés:
 • Nemzeti KFI stratégia - ITM
 • KFI pályázati irányok 2019 - NKFI Hivatal
 • Duális képzés, Ipar 4.0 - ITM
 • HORIZON 2020 és bilaterális nemzetközi pályázatok - NKFI Hivatal
 • Felsőoktatási KFI szolgáltatások - Egyetem
 • Szellemi tulajdon védelme - SZTNH
 • Szakképzési centrumok szolgáltatásai - Szakképzési centrum
 • Bay Zoltán Nkft. szolgáltatások - Bay Zoltán Nkft.
12.30 - 13.30
|
Ebéd
12.30 - 13.30
|
Műhelytalálkozó (Részvételi szándékot külön jelezni szükséges)

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs űrlap kitöltése a plenáris programon és a munkaebéden való részvételre jogosít.
A délutáni szakmai műhelytalálkozóra jelentkezni korlátozott létszámban lehet, a helyileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamara irányába szükséges jelezni.

Regisztrálni az NKFI honlapján, a kiválasztott helyszínhez tartozó linken lehet.

Kersánszki Tamás, a MISZ Felsőoktatási Tagozatának vezetője tart előadást az Országos Innovációs Fórum salgótarjáni és érdi helyszínein:
2019.02.07 (csütörtök) Salgótarján (Kamarai Székház 3100.Salgótarján Alkotmány u.9/A)
2019.02.28 (csütörtök) Érd ("Finta Rendezvényház 2030 Érd, Velencei út 29.")

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Felhívás a 2018. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, az Agrárminisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával
együttműködve, 27. alkalommal hirdeti meg a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2018. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen öt kategóriában kaphatnak díjat:
 • a 2018. évi Ipari Innovációs Díj,
 • a 2018. évi Informatikai Innovációs Díj,
 • a 2018. évi Agrár Innovációs Díj,
 • a 2018. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja.
A legeredményesebb, 2016. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség "2018. év legjobb startup vállalkozása" díját nyeri el.

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2018. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A díjak ünnepélyes átadására 2019. március végén kerül sor az Országházban.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2018-ban elért többleteredmény/többletárbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
 1. 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
 2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
 3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
 4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.
Beadási határidő: 2019. február 13., 15 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. II. emelet 227., innovacio@innovacio.hu.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Barabási Albert-László: A képlet - A siker egyetemes törvényei - Libri Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
"A siker soha nem rólad szól, de még csak nem is a teljesítményedről. A siker rólunk szól, és arról, mi hogyan látjuk a teljesítményedet." (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem)
"A siker törvényei évszázadok óta hatással vannak mindannyiunk szakmai előmenetelére és életére, méghozzá nagyjából úgy, ahogyan a gravitáció, mégis egészen a közelmúltig még csak a létezésükről sem tudtunk." (Valójában, Barabásitól tanulhatjuk, amióta létezik szakmai előmenetel. - OP)
"A teljesítmény korlátos, a siker korlátlan."
"Ma már tisztában vagyok vele, hogy a teljesítmény, noha tagadhatatlanul fontos, csak egy változó a sok közül a siker képletében."
"A hálózat hasznosnak találta őt, és úgy döntött, felerősíti a sikerét."
"Végső soron nem az iskola számít, hanem a diák."
"A teljesítmény és az ambíció a két tényező, amely meghatározza a későbbi sikert." S Barabási hangsúlyozza: "Az ambíció belső késztetés."

A siker akarása a legnagyobb afrodiziákum: sokan csaknem bármibe beleszeretnek, hogy elérjék. Eléréséhez azonban jól kell ismerni a természetét, s azt mesterien kiaknázni - ezt tárja fel e kitűnő könyv. "Igazi témája": Milyen viszonyban áll egymással a siker és a teljesítmény?"
Meghatározó jegye, hogy minden következtetését a való életből vett példákból és a vizsgált jelenségre vonatkozó, Big Data minőségű adatok elemzéséből dolgozza ki. Megállapításainak igaza gyakran széles körben kiterjeszthető. Pl. "A művészvilágban a siker szimbiotikus" írja Barabási, és részletesen ki is fejti ennek miértjét, működési mechanizmusát. Könnyen felfedezhető, hogy valójában ugyanez érvényes, egyebek közt, a befektetési eszközök összes többi fajtájára, szintúgy a profi élsportolókra is, s a tömegmédia és -szórakoztató ipar ’húzó neveire’ is.

Egész mondandója innovatívan új megközelítését adja a siker természetének, s így meghódítása technikáinak is, annak legkülönfélébb fajtáinál. Egyik különösen tanulságos vonala, hogy tanulmányútra visz az egzakt módon nem mérhető teljesítmények elbírálásának világába - legyen bár borok, képző- és előadóművészetek, vagy épp bírói vizsga -, s megmutatja, hogy az maga a színtiszta (viszont olykor jól meglovagolható) képtelenség.
A siker törvényei: Amint Bevezetésében felvázolja, Barabási a modern tudomány egyik legizgalmasabb témakörében, a hálózatok tudományában keresi csapatával a legkülönbözőbb területeken a működés miértjeit és hogyanjait (L. Barabási Albert-László: A hálózatok tudománya - Libri Könyvkiadó, 2016, Hírlevél 2016 15. sz.), "kezdve onnan, hogy miképp lépnek interakcióba az emberek vagy a molekulák egymással, vagy hogy hol és hogyan képződnek a kapcsolatok, egészen odáig, hogy mit tudhatunk meg a hálózatok alapján társadalmunk felépítéséről vagy éppenséggel a biológiai eredetünkről." Ennek eredményeként "egyszer csak kirajzolódtak azok a minták, amelyek a legtöbb területen a sikert motiválják. Ezek olyannyira univerzálisnak tűntek, hogy a továbbiakban már csak a siker törvényeiként emlegettük őket."

"Célom A képlettel olyan módon bemutatni az eredményeinket, hogy az olvasó átfogó képet kapjon azokról az összetett, de minden esetben megismételhető, ellenőrizhető mechanizmusokról, amelyek a sikert irányítják, és e tudást az életben is hasznosítani tudja. Szeretném viszont hangsúlyozni: ez nem egy önsegítő könyv. Inkább amolyan ’tudományos segítő’ műnek nevezném, egyfajta keretrendszernek amely a tudományra támaszkodva segíti elő az eredmények megértését és létrejöttét."
"A könyv célját szem előtt tartva a sikert a következőképpen definiáljuk: az az elismerés, amit attól a közösségtől kapunk, ahová mi magunk is tartozunk." "A siker felsorolt mércéiben egyvalami közös: mind a külvilággal állnak kapcsolatban, nem pedig valakinek a belső világával, azaz a siker kollektív, nem pedig individuális természetű."

"Azáltal, hogy képessé váltunk a sikert az egyénen kívül eső jelenségként értelmezni, mérni tudtuk a sikert, és a tudományos kutatómunkában használt eszközökkel mértéket is tudtunk hozzá rendelni. Ezek után pedig a sikert irányító törvények is megmutatkoztak előttünk."
Innen egyenes az út: ’csupán’ el kell olvasnunk és jól megértenünk a siker Barabási-féle öt törvényét. Kitűnő, jól érthető és könnyen követhető, felettébb hasznos olvasmány.

Thomas Erikson: Idiótákkal körülvéve - Hogyan értsük meg azokat, akiket lehetetlen megérteni? - Centrál Könyvek
Dr. Osman Péter ismertetése
Tanulságos és kellemesen olvasmányos segédlet a világ legbonyolultabb állatfaja, az ember viselkedésének megértéséhez és kezeléséhez, ami nélkülözhetetlen az élet minden területén. Vicces címét kőkemény szakmai tartalom követi. Erikson olykor többé-kevésbé egyszerűsít, ez szükségszerű: az emberek egyedi viselkedése rendkívül összetett belső és külső tényezők pillanatnyi összjátékának eredménye, így a megértésüket segítő magyarázatok és szabályok csak így összegezhetők mindenki számára könnyen érthetően - s így is igen hasznos felismerésekkel szolgál. Jól jellemzi a kiadó ajánlója:

"Szórakoztató, olvasmányos és mindenekelőtt rendkívül hasznos útmutató mai világunk és embertársaink megértéséhez, tele olyan valódi élethelyzettel, melyben garantáltan felismered magad és a körülötted élőket. Hétköznapi példáit könnyen érthető tudományos alapossággal veszi górcső alá, ezzel segít az olvasónak megérteni a kommunikáció különböző módjait. A mindennapos konfliktusok egyik leggyakoribb oka a rossz kommunikáció - miután elolvastad ezt a könyvet, garantáltan kevesebb idióta lesz körülötted." (Kiemelések mindenütt tőlem.) A gondolatjel utáni pedig nem marketing szólam, hanem a mondandó alapja: röviden összegezve, ha túl sok idiótát látunk magunk körül, gondoljunk arra, hogy a hiba bennünk van, s törekednünk kell a többiek jobb megértésére.

Mondandójának forrásai: "Ez a könyv azokból a tapasztalatokból született, amelyeket mintegy harminc év alatt, különböző beosztásokban az emberekkel foglalkozva gyűjtöttem. Dolgoztam ügyfélszolgálaton, az értékesítés, a telemarketing területén; voltam vezető, tanár, igazgatósági tanácsadó; de értékesítési oktatóként, coachként, előadóként és más minőségemben is több ezer embert tanítottam. E szerepekben az a közös, hogy mindvégig emberekkel álltam kapcsolatban." (Innentől idézetek a könyvből.)
Kompetenciájáról: könyve ajánlójában irodalmi ügynöksége így mutatja be Eriksont: "viselkedési oktató, előadó, vezetői tréner. Sok éven át dolgozott a könyvében leírt eszközökkel és emberek ezreit elemezte. Tanácsadó céget vezet, amely a különféle szervezetek változó magatartására összpontosít, és évente a svéd üzleti világ sok cégvezetőjét segíti trénerként. Ez az első népszerűsítő szakkönyve, és a 2014-es első megjelenése óta a toplistákon van."
A sikeréről: "A könyvet több mint 800 000 ezer svéd olvasta már el, és 28 másik országban adták vagy adják ki."

Erről szól: "Ez a könyv az emberi kommunikáció sokféleségét mutatja be."
"Ahogyan a címe is utal rá, vannak körülöttünk olyan emberek, akiket megérteni kevésbé kedvező körülmények között - khm... - igazi kihívás lehet számunkra. Mások viselkedését egyáltalán nem tudjuk felfogni, akármilyen legyen is a helyzet. És azokkal a legnehezebb, akik nem olyanok, mint mi, mivel ők nyilvánvalóan helytelenül viselkednek. (Ne értsük félre itt az iróniát! - OP)
Mindannyiunknak vannak tapasztalatai emberekről, és mindannyiunknak van fogalma arról, hogyan működik a kommunikáció. De miképp tanulhatunk meg igazán ügyesen bánni a különböző embertípusokkal? Természetesen különböző módszerek léteznek erre. A legáltalánosabb bizonyára az, hogy elkezdünk kutakodni a témában, és megtanuljuk az alapokat. Attól azonban, hogy elsajátítjuk az elméletet, még nem válunk világszínvonalú kommunikátorrá. Ezen a téren csak akkor tehetünk szert ténylegesen működő tudásra, ha alkalmazni is kezdjük az ismereteket. Pontosan úgy, ahogy biciklizni tanulunk: csak akkor működik a dolog, ha már felültünk a biciklire. Csak akkor jövünk rá, mit is kell csinálni." - ebben segít ez az igazán olvasmányos, érdekes mű.
A kommunikáció aranyszabályával indít: "A befogadó a meghatározó tényező!" - erről sohasem szabad megfeledkezni.

Ön az alaptermészete szerint kék, zöld, piros vagy sárga? Hogy ez mit jelent? Erikson egyik kiinduló tételéhez kötődik: "Felnőttkori magatartásunk alapjai már születésünk előtt kialakulnak. Viselkedésünket örökletes vérmérsékleti és jellembeli tulajdonságok befolyásolják.", s vele a viselkedéstípusok jellemzésének koordinátarendszerét adja.
Elemzései 21 fejezetben szólnak sok egyéb közt a viselkedés fontos tényezőiről, a viselkedésformák tipikus gyengeségeiről, testbeszédről, stresszről, alkalmazkodásról, s hogy hogyan látnak bennünket mások.

Tom Nealon: Forradalmak az ebédlőasztalon. A konyha titkos történelme - Cser Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
"Mondd meg, mit eszel, s megmondom, ki vagy." "A nemzetek sorsa attól függ, hogyan étkeznek." - Jean Anthelme Brillat-Savarin, a klasszikus gasztrofilozófia pápája.
"Az emberek a korai mole szószokban is fontos szerepet játszottak - mint hozzávaló. Ez gasztronómiai szempontból nem is hülyeség, elvégre a savas paradicsom remekül passzol a főtt emberhús édes jellegéhez." (Innentől idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.) • "A Worcester-szósz lett a világ első globális, vírusreklámmal megtámogatott élelmiszere." • [A Bécsi Kongresszus után] "Az új egyezségek, határok és az európai integritás mélyebb megértése 1832-ben a bécsi Sacher-torta születésében csúcsosodott ki." - falatkák a szövegből.
A Cser Kiadót idézve: "A konyha történelmének gazdagon illusztrált könyve mitikus eredettörténetekből, bizarr receptekből, és sok egyéb hozzávalóból!"
Titkok feltárása talán kevésbé található benne, érdekes történelmi bepillantások annál inkább, azokat kiteljesítő, a British Library gyűjteményéből válogatott remek, korabeli illusztrációk gazdag sorával, s olykor meglehetősen laza előadásmóddal. Élvezeti értékét könyvbarátoknak növeli az elegáns-szép kiállítása - igazi igényes könyv ebben a paperback világban.

A mondandó fűszerezése: "Tény, hogy imádok enni, igazán mégis az ételekhez tapadó rengeteg hazugság és intrika ragadta meg a fantáziámat." Szakácskönyvnek nem is ajánlható, válogatott kultúrtörténeti fejezeteknek az emberiség történelméből annál inkább.
Nealon módszeres kutatással igyekezett feltárni e terület klasszikus irodalmát, amelyről érdekes áttekintést ad. És: "Minden szakácskönyv történetet mesél..."
Fűszereket, alapanyagokat Európa már az ókorban is importált, a felfedezések kora pedig megsokszorozta a globális behozatalt, s a választékot. Innováció: "A nyugati receptgyűjtemények nagy vonalakban, népszerűségükkel és elterjedésükkel arányosan követték az új alapanyagok feltűnését. (...) Egyes összetevők úgy terjedtek, mint a pestis: a középkorban a mandulát és a cukrot a Közel-Keletről importálták, és hirtelen minden (nemeseknek szóló) receptbe bekerültek, míg a sáfrány olyan sebességgel lepte el az ételeket, mintha királyi rendelet írta volna elő, hogy minden ételnek sárgának kell lennie. Némelyik alapanyag karrierje csak nehezen indult be - a ma imádott paradicsom az 1680-as évekig egyáltalán nem bukkant fel, és már javában zajlott a 18. század, mire rendszeresen kezdték használni."

Történelmi meglepetésekkel teli ez különleges áttekintés. Példákként:
Technológiatranszfer: "A rómaiak adták Európának a haltenyésztés kultúráját - korszerű módszerekkel szaporították az élelmiszerként hasznosított halakat. A haltenyésztés hamar elterjedt, és birodalomszerte nagy hatással volt a római polgárokra: a hal könnyen hozzáférhető, minőségi táplálék volt, a helyi nemességnek pedig adóbevételt is jelentett. Róma bukása után azonban a haltenyésztés is hanyatlásnak indult Nyugaton - ugyanakkor Keleten a művészetekkel, építészettel és a vízvezetékrendszerekkel együtt továbbra is virágzott." Nealon elmondja, hogyan vitték vissza a keresztesek Európába a pontytenyésztést, s az milyen diadalutat járt be, amelynek végén már az USA előbb belföldön elterjesztette, majd fontos exportcikkévé tette, s a ponty "hazatért".

"A Párizsra törő pestis egy 17. századi európai járvány közepén fenyegette a francia fővárost, később Bécset, Prágát és Máltát is megtizedelte. Egy francia város sem maradt ki a borzalmakból - kivéve Párizst, amely csodával határos módon szinte teljesen sértetlenül vészelte át a járványt. Minél fontosabb egy város, annál nagyobb a fertőzés kockázata, és annál gyorsabban is terjed a kór. Hogy lehetséges akkor, hogy Franciaország fővárosa, az egyik legnépesebb és legvonzóbb európai város ilyen simán megúszhatott egy olyan pestist, amely a kontinens nagy részét letarolta?" A megoldás egyetlen szó, s egy meglepő kultúrtörténet: a limonádé. Miként? Nealon elmondja.
A fejezetek: • A ponty és a keresztes háború • Limonádé pestis idején • Rég kiürült már a levesporos tasak • Muti, kit eszel? (kit !) • Forradalom az ebédlőasztalon • Jó, hogy szósz! • Móka kakaózni • Én úgy mondom, hogy omlós • Nem piskóta • Az étel sűrűje.
Talányos címek? Brillat-Savarin modorában: Az ember történetének boszorkányos tüköre az étkeinek története.

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft. és a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Veszprémi 7 Nap Plusz, 2019. január 17., csütörtök
Felsőoktatási fejlesztések

Piacesprofit.hu, 2019. január 21., hétfő
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Forrasfigyelo.hu, 2019. január 21., hétfő
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Businessonline.hu, 2019. január 21., hétfő
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Innoteka.hu, 2019. január 21., hétfő
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Pannonnovum.hu, 2019. január 21, hétfő
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Techmonitor.hu, 2019. január 21. hétfő
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Elektro-net.hu, 2019. január 21. hétfő
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje!

Gyartastrend.hu, 2019. január 21. hétfő
Február 13-ig lehet pályázni az Innovációs Nagydíjra

Magyarmezogazdasag.hu, 2019. január 21. hétfő
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Vg.hu, 2019. január 21. hétfő
Innováljunk Magyarországért!

Hunhir.info, 2019. január 21. hétfő
Titkolja gazdálkodását az Akadémia - ez aztán az igazi liberális szellemi koszfészek!

Magyaridok.hu, 2019. január 21. hétfő
Kína, a panda (1.)

Zalamedia.hu, 2019. január 21. hétfő
Nemcsak tanulnak, de kutatnak is

Szon.hu, 2019. január 21. hétfő
Csatarendbe álltak a jövő feltalálói
"...Ezek a diákok ugyanis rendszeresen megmérettetik magukat a Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági, tudományos és innovációs tehetségkutató versenyein..."

Mon.hu, 2019. január 21. hétfő
Csatarendbe álltak a jövő feltalálói

Erdon.ro, 2019. január 21. hétfő
Csatarendbe álltak a jövő feltalálói

Kisalfold.hu, 2019. január 21. hétfő
Bővebb feladatkörrel, kedvezőbb pozíciókkal szállnak harcba - Interjú Földesi Péter rektorral

Kulturpart.hu, 2019. január 21. hétfő
Legyél Te a legügyesebb appfejlesztő!

Nrgreport.com, 2019. január 21. hétfő
Nagyot változhat az életünk hamarosan

Kossuth Rádió, Ütköző, 2019. január 21. hétfő
Alábecsülték a nemzetközi szervezetek a magyar gazdaság növekedését 2.

Origo.hu, 2019. január 21. hétfő
Kína már az Európai Uniót is lehagyta kutatás-fejlesztésben

Innoportal.hu, 2019. január 22. kedd
MTA: nem igaz, hogy az akadémia minden eszközzel rendelkezik feladatai finanszírozásához

Index.hu, 2019. január 22. kedd
Románia megelőzött minket a Bloomberg innovációs listáján

Greenfo.hu, 2019. január 22. kedd
Magyarország innovációban is rosszabbul teljesít

G7.hu, 2019. január 22. kedd
Nagyot zuhant Magyarország az innovatív országok listáján

Hvg.hu, 2019. január 22. kedd
Lesújtó képet mutat Magyarországról a Bloomberg innovációs listája

G7.hu, 2019. január 22. kedd
Magyarország lassan tényleg adóparadicsom lesz

Elelmiszer.hu, 2019. január 22. kedd
Védjegypolitikáról egyeztettek

Heol.hu, 2019. január 22. kedd
Rendkívül sikeres volt az egyetemi nyílt nap Egerben

Mta.hu, 2019. január 22. kedd
Lendület program 2019. évi pályázati felhívása

InfoRádió, 2019. január 22. kedd
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje
Interjú dr. Antos Lászlóval

Karc FM, 2019. január 22. kedd
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje
Interjú dr. Antos Lászlóval

Kossuth Rádió, 2019. január 23. szerda
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje
Interjú dr. Antos Lászlóval

Weborvos.hu, 2019. január 23. szerda
Innovációs díjakra pályázhatnak

Magyar Demokrata, 2019. január 23. szerda, 12, 13. oldal
Hatékonyabb kutatás kell
"...A magyar kutatási és innovációs tevékenység nem elég jó, csupán huszonkettedikek vagyunk az európai rangsorban. Ebben mindenkinek van része, az akadémiai és az egyetemi kutatásnak, a vállalati innovációnak is. Az akadémiai kutatóintézeti struktúra nyolcvan éve létezik, és azóta lényegében változatlan - nyilatkozta a Demokratának Palkovics László innovációs és technológiai miniszter..."

Hvg.hu, 2019. január 23. szerda
Már Románia is megelőz minket az innovatív országok listáján

Vg.hu, 2019. január 23. szerda
Románia is elhúzott mellettünk az innovációs versenyben

444.hu, 2019. január 23. szerda
Románia és Szlovénia is megelőzte Magyarországot az innovatív országok rangsorában

Karpatinfo.net, 2019. január 23. szerda
Ukrajna az innováció szempontjából a legnagyobb "vesztesek" közé került

Origo.hu, 2019. január 23. szerda
Ezek 2019 leginnovatívabb országai

Delina.hu, 2019. január 23. szerda
Ha komoly a baj, a modern gyógyszerekben bízunk

Eletforma.hu, 2019. január 23. szerda
Ha komoly a baj, a modern gyógyszerekben bíznak a magyarok

168 ora. hu, 2019. január 23. szerda
Ijesztő, amit az MTA-val művelni akarnak, a kutatóintézetek mindenféleképpen rosszul járnak

Innoportal.hu, 2019. január 23. szerda
Átadták a 2018. évi Top 10 Legérdekesebb Magyar Innováció díjakat

Veszpremtv.hu, 2019. január 23. szerda
Fókuszban a duális képzés

Preshaztarsasag.wixsite.com, 2019. január 23. szerda
Az ötlettől a profitig
"...Antos Lászlónak, a MISZ igazgatójának tett föl kérdéseket a Présház..."

InfoRádió, Mérleg, 2019. január 23. szerda
Visszaesett Magyarország az egyik innovációs ranglistán

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország! 2019. január 23. szerda
Országos roadshow-t indított az Innovációs és Technológiai Minisztérium

Figyelő, 2019. január 24. csütörtök, 68., 69. oldal
Kipróbálnánk az okosgyógyszert

Figyelő, 2019. január 24. csütörtök, 62, 63. oldal
Ajándék lónak
"...Továbbra is élen jár Magyarország az uniós fejlesztési források felhasználásában a tagállamok között. A 2020-ig tartó hétéves támogatási ciklus pénzeinek a kétharmada már a nyertes pályázóknál van..."

168 óra, 2019. január 24. csütörtök, 3, 6, 7. oldal
Súlyos seb a tudománynak
"...Az új kutatás-fejlesztési és innovációs finanszírozási modellnek, amely április elsején lépne életbe, az a lényege, hogy nem alapfinanszírozást kapna az MTA (és azon keresztül a kutatóintézetek), hanem pályázathoz hasonlatos témakiírásokra jelentkezhetnének..."

Presztízs, 2019. január 24. csütörtök, 26. oldal
Köddel szemben
"...A Pannon Egyetem pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok Stratégiai K+F műhelyek kiválósága című pályázati felhívására..."

Napló, 2019. január 24. csütörtök, 4. oldal
Fókuszban a duális képzés az egyetem nyílt napján

Novekedes.hu, 2019. január 24. csütörtök
Mi a cseh versenyképesség titka?

Dehir.hu 2019. január 24. csütörtök
Jelentős európai uniós forrásból valósíthatják meg a Debreceni Egyetem fejlesztéseit

Delmagyar.hu 2019. január 24. csütörtök
Együttműködik a Telekom és a Szegedi Tudományegyetem - informatika és jövő - Új fejezet kezdődhet a képzésben

Delmagyar.hu 2019. január 24. csütörtök
A kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

Bdpst24.hu 2019. január 24. csütörtök
Új fejezetet nyit a hazai informatikai képzésben, orvos-, élelmiszer- és agrárinformatikában a Magyar Telekom Csoport

Bitport.hu 2019. január 24. csütörtök
Két egyetemmel írt alá partneri megállapodást a Telekom Csoport - Bitport - Informatika az üzlet nyelvén

Echotv.hu 2019. január 24 csütörtök
Palkovics László: A magyar versenyképesség kulcsa a jobb innovációs teljesítmény

Hirtv.hu 2019. január 24. csütörtök
Palkovics: A versenyképesség kulcsa a jobb innovációs teljesítmény

Mon.hu 2019. január 24. csütörtök
Palkovics: a magyar versenyképesség kulcsa a jobb innovációs teljesítmény

Echotv.hu 2019. január 24. csütörtök
A kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

Kisalfold.hu 2019. január 24. csütörtök
A kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

Lokal.hu 2019. január 24. csütörtök
A kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

Magyarhirlap.hu 2019. január 24. csütörtök
A kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

Origo.hu 2019. január 24. csütörtök
A kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

Erdon.ro 2019. január 24. csütörtök
Palkovics: a magyar versenyképesség kulcsa a jobb innovációs teljesítmény

Orientpress.hu 2019. január 24. csütörtök
Palkovics: a magyar versenyképesség kulcsa a jobb innovációs teljesítmény

Erdon.ro 2019. január 24. csütörtök
Vitályos: a kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

Mon.hu 2019. január 24. csütörtök
Vitályos: a kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

Webradio.hu 2019. január 24. csütörtök
Vitályos: a kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

Pecsinapilap.hu 2019. január 24. csütörtök
Pécsi Napilap - Vitályos: a kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

Erdon.ro 2019. január 24. csütörtök
Uniós fejlesztések és duális képzések az egyetemen

Haon.hu 2019. január 24. csütörtök
Uniós fejlesztések és duális képzések az egyetemen

Hirado.hu 2019. január 24. csütörtök
Kiegészítenék a kutatás-finanszírozási rendszert az MTA intézetei

Webradio.hu 2019. január 24. csütörtök
Kiegészítenék és továbbfejlesztenék a kutatásfinanszírozási rendszer az MTA kutatóintézetei

Hirado.hu 2019. január 24. csütörtök
A jobb innovációs teljesítmény a versenyképesség kulcsa

Index.hu 2019. január 24. csütörtök
Az MTA kutatóintézetei is javaslatot tettek a saját finanszírozásukra

Magyaridok.hu 2019. január 24. csütörtök
Emmi: a kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

Makronom.mandiner.hu 2019. január 24. csütörtök
Több szabadalmat kellene létrehoznunk, ezért kell megversenyeztetni a kutatóhelyeket a forrásokért

Mandiner.hu 2019. január 24. csütörtök
Továbbfejlesztenék a kutatásfinanszírozási rendszert az MTA kutatóintézetei

Mixonline.hu 2019. január 24. csütörtök
A k+f+i van a fókuszban

Propeller.hu 2019. január 24. csütörtök
Az MTA kutatóintézetei kiegészítenék és továbbfejlesztenék a kutatásfinanszírozási rendszert

Ww2.infovilag.hu 2019. január 24. csütörtök
Együttműködik a Telekom-csoport a szegedi és a gödöllői egyetemmel a szakinformatikai képzésekben

Info Rádió Mérleg 2019. január 24. csütörtök
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetemmel és a Szent István Egyetemmel a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország

Kossuth Rádió Krónika 2019. január 24. csütörtök 7:30, 12:00, 22:00
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetemmel és a Szent István Egyetemmel a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország

Veszprémi 7 Nap Plusz 2019. január 24. csütörtök 1,6,7 oldal
A megye legjobb vállalkozásai
"...Az ünnepségen adták át a Pannon Egyetem és a kamara által alapított Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Díjat a veszprémi Controlsoft Automatika Kft.- nek..."

Bama.hu 2019. január 24. csütörtök
Munkaszimulátort adtak át az egyetemen
"...a PTE Munkatudományi és Foglalkozás-egészségügyi Kiválósági Centruma, a Budapesti Műszaki Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszék Foglalkozási Rehabilitációs Kutató Központja, valamint a képességvizsgáló rendszert fejlesztő INNOMED MEDICAL Zrt. együttműködési megállapodást írt alá a munkaszimulátorral végzett kutatások és fejlesztések összehangolásáról..."

Civilhetes.net 2019. január 24. csütörtök
Modern képességvizsgáló munkaszimulátort adtak át a PTE-n

Pecsiujsag.hu 2019. január 24. csütörtök
Pécsi Újság - Helyi híreink - Új szimulátort adtak át a PTE-n, a munkavállalók fizikai és szellemi képességeit tudják mérni

Vg.hu 2019. január 24. csütörtök
Több tízmilliós munkaszimulátort kapott a Pécsi Tudományegyetem

Weborvos.hu 2019. január 25. péntek
Képességvizsgáló rendszert kapott a PTE

M1, 2019. január 25. péntek
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje
Interjú dr. Antos Lászlóval

Profit7.hu 2019. január 25. péntek
Díjazták a legérdekesebb tíz magyar innovációt

Világgazdaság 2019. január 25. péntek 4 oldal
Egyetemi projektben működik közre a Meditop
"...A Meditop Gyógyszeripari Kft. és a Semmelweis Egyetem (SE) közös kutatás-fejlesztési projektet indít a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyert támogatásból..."

Dunántúli Napló 2019. január 25. péntek 1,6 oldal
Nem tudjuk becsapni az új munkaszimulátort

Kelet-Magyarország 2019. január 25. péntek 8 oldal
Kormányzati tervek a rendszer megújítására
"... Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) rövid távú stratégiájának célja, hogy Magyarország európai szinten is élenjáró kutatás-fejlesztési és innovációs potenciálra tegyen szert a kiemelt gazdasági területeken..."

Vas Népe 2019. január 25. péntek 5 oldal
Fórum az innovációról

Hirextra.hu 2019. január 25. péntek
Az MTA tovább harcol a kormánnyal

Infoter.eu 2019. január 25. péntek
Palkovics: a magyar versenyképesség kulcsa a jobb innovációs teljesítmény

Kamaraonline.hu 2019. január 25. péntek
A magyar versenyképesség kulcsa a jobb innovációs teljesítmény

Medicalonline.hu 2019. január 25. péntek
Az MTA kutatóhálózat vezetőinek javaslata a finanszírozásra

pestisracok.hu 2019. január 25. péntek
Az MTA támogatja is a kormány törekvéseit, meg nem is

Digitalhungary.hu 2019. január 25. péntek
A Telekom beleállt a hazai felsőoktatási informatikusképzésbe

Markamonitor.hu 2019. január 25. péntek
Új fejezetet nyit az informatikai képzésben a Magyar Telekom - Márkamonitor

Medicalonline.hu 2019. január 25. péntek
A kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

Vasarhely24.com 2019. január 25. péntek
Együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Telekom Csoport

Infovilag.hu 2019. január 25. péntek
Hazánk tudós lánya: Novák Blanka a svéd királyi család asztalánál

Agraragazat.hu 2019. január 27. vasárnap
Hamarosan lejár a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Civilhetes.net hu 2019. január 27. vasárnap
Kegyetlen játékot játszik Palkovics László az Akadémiával

M5 Híradó, 2019. január 28. hétfő
Közeleg a 27. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje
Interjú dr. Antos Lászlóval

Orientpress.hu 2019. január 28. hétfő
Fiatal kutatók pályázatait várja az Akadémia a Lendület programban

Hrportal.hu 2019. január 28. hétfő
A felsőoktatási gyakorlati képzés duális és kooperatív modellje

Magyaridok.hu 2019. január 28. hétfő
Új fejezet nyílik a szakinformatikában
"...ezek a sarokpontjai annak a két együttműködési megállapodásnak, amelyeket a Szegedi Tudományegyetemmel, illetve a Szent István Egyetemmel írt alá a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország..."

Mta.hu 2019. január 28. hétfő
Lendület program 2019. évi pályázati felhívása

Ttrademagazin.hu 2019. január 28. hétfő
A magyar versenyképesség kulcsa a jobb innovációs teljesítmény

Katolikusradio.hu Tény - kérdés 2019. január 28. hétfő
Várják a jelentkezéseket a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatra.
"...Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója mondta el a részleteke Sályi Andrásnak..."

Makronom.mandiner.hu 2019. január 28. hétfő
A magyar tudóstársadalom kevés szellemi tulajdont termel - Palkovics amerikai-magyar tanácsadója a Makronómnak
"...Már nem csak a publikációk számítanak, hanem az adott oktató szabadalmai is...
...Pedig hiába fedezünk fel valamit itthon, az arra alapozott innovációt és terméket már többnyire külföldön hozzák létre...
...a kutatás gyümölcse nem a mi tulajdonunk, mert arról lemondunk abban a pillanatban, amikor publikáljuk az eredményünket...˝

Gyorplusz.hu 2019. január 29. kedd
A matematika kulcsfontosságú lesz a jövő technológiai fejlesztéseiben

Kisalfold.hu 2019. január 29. kedd
Győrben Európa matematikai elitje - A matematika kulcsfontosságú lesz a jövő technológiai fejlesztéseiben

Ujszo.com 2019. január 29. kedd
Az újítás ereje nélkül

Radio1eger.hu 2019. január 29. kedd
Innovációs fórum lesz Egerben

Adozona.hu 2019. január 29. kedd
Hamarosan zárul az idei utolsó GINOP-os K+F pályázat

Profit7.hu 2019. január 29. kedd
Itt az utolsó lehetőség GINOP-pénzhez jutni

Pestisracok.hu 2019. január 30. szerda
A világhírű magyar fizikus szerint az MTA jelentős szellemi tőkével rendelkezik, de nem termel elég szellemi tulajdont

Magyaridok.hu 2019. január 30. szerda
Grüner: az MTA jelentős szellemi tőkével rendelkezik, de nem termel elég szellemi tulajdont

Magyar Mezőgazdaság 2019. január 30. szerda 30. oldal
A leginnovatívabb fejlesztők

Délmagyarország 2019. január 30. szerda 8. oldal
SZTE Innovációs díj

Turizmus.com 2019. január 30. szerda 46.,47. oldal
Így adózunk 2019-ben
"...A jelenlegi kutatás-fejlesztési adókedvezményt felváltó új kedvezmény összege a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségeként elszámolt bérköltség után a 19,5 százalékos adómérték 50 százaléka..."

Magyar Mezőgazdaság melléklet 2019. január 30. szerda 2.3.,4., oldal
Az új KAP kialakításának előkészületei

Magyarhirlap.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: Sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban
"...A termelésen alapuló gazdaságfejlesztés után egyre nagyobb hangsúlyt kap a kutatás, fejlesztés, innováció a gazdaságban..."

bama.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Baon.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Beol.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Duol.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Echotv.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: Sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Feol.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Heol.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Hirado.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó: Sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Kemma.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Lokal.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó: Sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Magyarhirlap.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: Sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Magyaridok.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Mandiner.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó: Sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Orientpress.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Pestisracok.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó: sikeres dimenzióváltás volt a magyar gazdaságban

Profit7.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó: Sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Propeller.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó: sikeres volt a magyar gazdaság dimenzióváltása

Sonline.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Szoljon.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Teol.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Vaol.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Veol.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Webradio.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Zaol.hu 2019. január 30. szerda
Szijjártó Péter: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Origo.hu 2019. január 30. szerda
Újabb nagyberuházás, ezúttal Debrecenben
"...Magyarország sikeresen átállt egy magasabb hozzáadott értéket képviselő, magasabb technológiai színvonalra alapuló gazdasági tevékenységre..."

Magyar Hírlap 2019. január 30. szerda 10. oldal
Országos innovációs konzultációsorozatot indít...
"...az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) február 5. és március 6. között..."

Kanizsaujsag.hu 2019. január 30. szerda
Birkner: Országos innovációs fórum indul 25 helyszínen

Echotv.hu 2019. január 30. szerda
Országos innovációs fórum indul 25 helyszínen

Erdon.ro 2019. január 30. szerda
Országos innovációs fórum indul 25 helyszínen

Mon.hu 2019. január 30. szerda
Országos innovációs fórum indul 25 helyszínen

Magyarhirlap.hu 2019. január 30. szerda
Országos innovációs fórum indul 25 helyszínen

Magyaridok.hu 2019. január 30. szerda
Országos innovációs fórum indul 25 helyszínen

Kamaraonline.hu 2019. január 30. szerda
Országos innovációs fórum indul 25 helyszínen

Trademagazin.hu hu 2019. január 30. szerda
Országos innovációs fórum indul 25 helyszínen

Lokál 2019. január 30. szerda 4. oldal
Országos innovációs fórum indul

Gyorplusz.hu 2019. január 30. szerda
Országos innovációs fórum indul

Orientpress.hu 2019. január 30. szerda
Országos innovációs fórum indul

Piacesprofit.hu 2019. január 30. szerda
Házhoz megy az innováció: indul az Országos Innovációs Fórum

Vg.hu 2019. január 30. szerda
Fókuszban a magyar innováció

vg.hu 2019. január 30. szerda
Innovciós fórumokkal ráznák fel a kkv-kat

Webradio.hu 2019. január 30. szerda
Országos innovációs fórum indul 25 helyszínen

Innoteka.hu 2019. január 30. szerda
Országos innovációs konzultációsorozat indul

Kossuth Rádió Napközben 2019. január 30. szerda
Jelenleg is zajlik az Országos Innovációs Fórum

Fejér Megyei Hírlap 2019. január 31. csütörtök 12. oldal
Országos innovációs fórum

Medicalonline.hu 2019. január 31. csütörtök
Országos innovációs fórum indul

Autopro.hu 2019. január 31. csütörtök
Országos innovációs fórum indul 25 helyszínen

M1 Ma reggel 2019. január 31. csütörtök
Országos fórum indul 25 helyszínen azzal a céllal, hogy megalapozza Magyarország újraszerveződő innovációs környezetét

Magyar Idők 2019. január 31. csütörtök 15. oldal
Országjárásra indulnak, konzultálnak
"...Közvetlenül az érintett vállalkozások képviselőivel való egyeztetésre is épülnek az idei kutatásfejlesztési és innovációs pályázatok..."

Flagmagazin.hu 2019. január 31. csütörtök
Országjárásra indulnak, konzultálnak

Magyaridok.hu 2019. január 31. csütörtök
Országjárásra indulnak, konzultálnak

Fejér Megyei Hírlap 2019. január 31. csütörtök 5. oldal
Huszonöt helyszínen
"...Országos innovációs konzultációsorozatot indít az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal..."

Novekedes.hu 2019. január 31. csütörtök
Országos innovációs konzultációsorozat

Veszprémi 7 nap 2019. január 31. csütörtök 24. oldal
Nyílt nap után diplomaosztók
"...Az intézmény múlt heti nyílt napját egybekötötték az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkársága által szervezett hétállomásos országos roadshow rendezvényeivel..."

Világgazdaság 2019. január 31. csütörtök 8. oldal
Semmilyen mutató sem javult az innováció terén

Vg.hu 2019. január 31. csütörtök
Semmilyen mutató sem javult az innováció terén

Kamaraonline.hu 2019. január 31. csütörtök
Szijjártó: sikeres dimenzióváltás a magyar gazdaságban

Portfolio.hu 2019. január 31. csütörtök
Szijjártó a magyar gazdaság dimenzióváltásáról beszélt

Karc FM Déli News 2019. január 31. csütörtök
Sikeres dimenzióváltás megy végbe a magyar gazdaságban Szijjártó Péter szerint

Magyar Idők 2019. január 31. csütörtök 12. oldal
Felpörgetik az exportot

Magyaridok.hu 2019. január 31. csütörtök
Felpörgetik az exportot

168 óra 2019. január 31. csütörtök 66. oldal
A tudomány tekintélye

Bama.hu 2019. január 31. csütörtök
Új stratégiákra lesz szükség
"...Országos Innovációs Fórumot szervez az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatala (NKFIH) február 5. és március 6. között 25 városban..."

Baon.hu 2019. január 31. csütörtök
Új stratégiákra lesz szükség

Feol.hu 2019. január 31. csütörtök
Új stratégiákra lesz szükség

heol.hu 2019. január 31. csütörtök
Új stratégiákra lesz szükség

Kemma.hu 2019. január 31. csütörtök
Új stratégiákra lesz szükség

Szoljon.hu 2019. január 31. csütörtök
Új stratégiákra lesz szükség

Teol.hu 2019. január 31. csütörtök
Új stratégiákra lesz szükség

Vaol.hu 2019. január 31. csütörtök
Új stratégiákra lesz szükség

Veol.hu 2019. január 31. csütörtök
Új stratégiákra lesz szükség

Zaol.hu 2019. január 31. csütörtök
Új stratégiákra lesz szükség

Beol.hu 2019. január 31. csütörtök
Új innovációs stratégiákra lesz szükség

Sonline.hu 2019. január 31. csütörtök
Új innovációs stratégiákra lesz szükség

Vg.hu 2019. január 31. csütörtök
Kutatás-fejlesztés és felsőoktatás

Info Rádió Mérleg 2019. január 31. csütörtök
2019-től ismét változott az innovációs járulék szabályozása Magyarországon

Portfolio.hu 2019. január 31. csütörtök
Májustól újabb hatalmas EU-pályázatok jöhetnek Magyarországon

Hirek.prim.hu 2019. január 31. csütörtök
Innovációs elitklubhoz csatlakozott a Tungsram

Profitline.hu 2019. január 31. csütörtök
A Tungsram együttműködési megállapodást írt alá az EIT Digital szervezettel

Webradio.hu 2019. január 31. csütörtök
A Tungsram csatlakozott az EIT Digital innovációs klubhoz

Insiderblog.hu 2019. február 1. péntek
Innovációs elitklubhoz csatlakozott a Tungsram

Piacesprofit.hu 2019. február 1. péntek
Innovációs elitklubhoz csatlakozott a Tungsram

Kamaraonline.hu 2019. február 1. péntek
A Tungsram csatlakozott az EIT Digital innovációs klubhoz

168ora.hu 2019. február 1. péntek
Szabó Szabolcs: Palkovics László törvény- és esküszegő

Hír TV Péntek 9 2019. február 1. péntek
Milyen kutatással kapcsolatos külföldi példákat említett Palkovics László?

Info Rádió Mérleg 2019. február 1. péntek
2019-től ismét változott az innovációs járulék szabályozása Magyarországon

168ora.hu 2019. február 1. péntek
Kormányalapítványokkal küzd az MTA a kutatási pénzekért, jó nagy hátrányból

Nepszava.hu 2019. február 1. péntek
"Csókos" alapítványokkal kell küzdenie a pénzért az MTA-nak, ha kutatni akar

Győr + 2019. február 1. péntek 7. oldal
Európa öt legélhetőbb országa közé tart MAGYARORSZÁG

Magyar Hang 2019. február 1. péntek 6. oldal
Egy helyben járva
"...Öt helyet rontottunk a Bloomberg innovációs listáján, hiányoznak az innovatív iparágak Magyarországon..."

Magyar Hang 2019. február 1. péntek 15. oldal
Élenjáró potenciál
"...Veszélybe kerülhetnek a Magyar Tudományos Akadémia intézetei · Palkovics László innovációt remél, a kutatók leépítéstől tartanak..."

Trademagazin.hu 2019. február 1. péntek
Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a szegedi egyetem

Győr + 2019. február 1. péntek 11. oldal
Országos Innovációs Fórum Győrben is

Insiderblog.hu 2019. február 1. péntek
A vidéket is bejárja az innovációs konzultáció-sorozat

Vg.hu 2019. február 1. péntek
Országos innovációs konzultációsorozat indul a hazai vállalkozások és tudásközpontok bevonásával

Nógrád Megyei Hírlap 2019. február 2. szombat 1., 6. oldal
Világszabadalmak fűződnek nevéhez
"...Dr. Simonyi Sándor a műszaki kutatás-fejlesztés és megvalósítás területén folytatott tevékenysége, valamint a megyeszékhely gazdasági értékeinek gyarapítása érdekében végzett munkája elismeréseként Salgótarján díszpolgára címet kapott..."

Hirlevel.egov.hu 2019. február 3. vasárnap
Országos innovációs konzultációsorozat indul a hazai vállalkozások és tudásközpontok bevonásával

Innoteka.hu 2019. február 3. vasárnap
Országos innovációs konzultációsorozat indul

Hetedhethatar.hu 2019. február 3. vasárnap
Magyarország a 32. a Bloomberg innovációs listáján

Mandiner.hu 2019. február 3. vasárnap
Üdvözlet a magyar tudomány süllyedő hajójáról

Napi.hu 2019. február 3. vasárnap
Kiváltanák a pálmaolajat a takarmányban is
"...Tejelő szarvasmarháknak fejleszt takarmányt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE)..."

Webradio.hu 2019. február 3. vasárnap
Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a szegedi egyetem

Sajomente.hu 2019. február 3. vasárnap
Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a szegedi egyetem

Profitline.hu 2019. február 3. vasárnap
Tejelő szarvasmarháknak fejleszt takarmányt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a szegedi egyetem

Agroinform.hu 2019. február 3. vasárnap
Tejelő szarvasmarháknak fejleszt takarmányt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a Szegedi Tudományegyetem

Magyaridok.hu 2019. február 3. vasárnap
Szarvasmarha-takarmányt fejlesztésben vesz részt a szegedi egyetem

Delmagyar.hu 2019. február 3. vasárnap
Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a szegedi egyetem

Orientpress.hu 2019. február 3. vasárnap
Több mint egymilliárd forintból fejlesztenek takarmányt Szegeden

Farmit.hu 2019. február 3. vasárnap
Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a szegedi egyetem

Promenad.hu 2019. február 3. vasárnap
Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a Hód-Mezőgazda Zrt. és az SZTE

Debreceninap.hu 2019. február 3. vasárnap
Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a szegedi egyetem - Debreceni Nap

Vasarhely24.com 2019. február 3. vasárnap
Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a szegedi egyetem

Magyar Hírlap 2019. február 4. hétfő 11. oldal
Tejelő szarvasmarháknak fejleszt takarmányt...

Délmagyarország 2019. február 4. hétfő 3. oldal
Szarvasmarha-takarmányt fejlesztenek

Agrotrend.hu 2019. február 4. hétfő
Jobb és több tejért fejlesztenek szarvasmarha-takarmányt

Magyarmezogazdasag.hu 2019. február 4. hétfő
Szarvasmarha-takarmányt fejleszt a Hód-Mezőgazda Zrt. és a szegedi egyetem

Hirlevel.egov.hu 2019. február 4. hétfő
Semmilyen mutató sem javult az innováció terén

Heves Megyei Hírlap 2019. február 4. hétfő 4. oldal
Innovációs fórumot tartanak

Piacesprofit.hu 2019. február 4. hétfő
Házhoz megy az innováció: országos innovációs konzultációsorozat indul

Hatvanihirlap.hu 2019. február 4. hétfő
Bosch: 2018-ban ismét rekord árbevétel és eredmény

Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal Hírlevele 2019. január
Jövőre közel 70 milliárd forint innovációs pályázati forrásra számíthatunk

Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal Hírlevele 2019. január
Innovative Medicines Initiative (IMI2) információs nap

Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal Hírlevele 2019. január
Horizont 2020 Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés információs és konzultációs nap

Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal Hírlevele 2019. január
EUROSTARS konzultációs nap

MATEHETSZ Hírlevele 2019. január
Idén is díjazzuk a tehetségek támogatóit!

MATEHETSZ Hírlevele 2019. január
Genius Loci Díj 2019
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Fodor Vivien
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.