XXIX. évf. | 2019. november 19. | 21. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala


Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Összevont választmányi és elnökségi ülés

A választmány, az elnökséggel együtt, 2019. november 15-én ülés tartott, tagvállalatunk, a Tungsram Váci úti székhelyén.

Napirend előtt a Magyar Innovációs Szövetség és a Tungsram stratégiai együttműködési megállapodást írt alá. A megállapodást a Magyar Innovációs Szövetség részéről dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök, Prof. Dr. Szabó Gábor, elnök és a Tungsram részéről Jörg Bauer, elnök-vezérigazgató látta el kézjegyével. A cél, hogy tevékenységük eredményeiből szűkebb környezetükön túl a tágabb közösség is részesülhessen. A szerződés nagy hangsúlyt helyez a hazai startup ökoszisztéma fejlesztésére és a tehetség-kutatásra, -gondozásra.


Első napirendként Jörg Bauer előadásában elmondta, hogy jelenleg 100 magyar mérnökkel dolgoznak, céljuk, hogy az innovációt beépítve a munkájukba megtanuljanak sok partnerrel együttműködni és együtt megtalálni a megoldásokat. Ez a kulcsa a kihívásaiknak.

"Az innováció a mi örökségünk" mottóval kiemelte a vállalat múltbéli mérföldköveit. Az 1909-ben alapított vállalat immár 110 éves, nemzetközi piacra lépését pedig Aschner Lipótnak köszönheti. A vállalat gyorsan növekvő terjeszkedése elérte többek között Egyiptomot, Argentínát és még sok más helyet a világon, és lefedte az európai piac húsz százalékát.

1989-ben következtek a GE-s idők, a 2009-es a gazdasági válság hatására azonban nem történt több beruházás. 2018 februárjában született meg az első közlemény az eladásról. Ezután a céget új irányba kezdték el mozgatni. A laborjuk egy nagyon modern labor, melyben céljuk új piacképes megoldásokat fejleszteni.

A mai kor Tungsramja évi háromszáz millió dolláros bevétellel és 4000 alkalmazottal rendelkezik. Magyarországi gyárai közül a nagykanizsai a világ legnagyobb fényforrás gyára. Ők gyártják jelenleg a legjobb kereskedelmi forgalomban lévő világítástechnikát, ami számos teszttel és piackutatással alátámasztott tény. Ez azonban nem a jövő technikája, hiszen az utóbbi néhány évben elkezdett zsugorodni a piac.

Jörg Bauer saját állítása szerint azért vette meg a céget, mert látta benne a lehetőséget, hogy mennyi más eredményt lehet még kihozni belőle. Beléptek a légi közlekedés világába is, és dolgoznak a Boeingnek vagy az Airbusnak is, csak azt használva, amit a múltban megtanultak. A fő célkitűzésük tehát a partnerek keresése és a velük való együttműködés. Beszállítóként dolgoznak jelenleg a Samsungnak is, ugyanis a gyorsan fejlődő akkumulátorok világában is megtalálták számításaikat, és a jövőben céljuk a saját fejlesztésűek előállítása is.

Beléptek egy új iparágba, melyet Tungsram Edge-nek neveznek. A városiasodás nagy léptékeket ölt napjainkban, 2040-re az emberek 65%-a városokban fog élni. Ezek a nagyvárosok rengeteg energiát használnak, melynek majdnem 20%-a világítás, és a Tungsram tudja, hogy lehet mindezt a felére csökkenteni. Az utcai világítást is megreformálják okos berendezésekkel, melyek eladható adatokat szolgáltatnak a városoknak és olyan vállalatoknak, mint a Google. Ez néhány példa egy szenzor felhasználására, melyen az elmúlt időszakban dolgoztak Budapesten.

Beltéri navigációt is kidolgoztak, melynek egy verzióját a szentendrei Solar Decathlon nemzetközi rendezvényen is alkalmaztak. Okos megoldásokat fejlesztenek például az irodai energiafogyasztás csökkentésére is, melynek vívmányai a Graphisoft Parkban alkalmazásra kerültek. ESCO költségcsökkentési modellük olyan méretű beruházásokat is érint, melyeket például az Európai Beruházási Bank finanszíroz.

Az agrártechnológiai megoldásaikat magyar partnerekkel és egyetemekkel közösen fejlesztették ki (Szeged, Gödöllő, Debrecen). Vertikális farmjaik több mint 300-szorosát termelik meg a szabad ég alatt vetett növényeknek, ugyanakkora területen. Egy ilyen beltéri farm készül jelenleg is az egyik régi gyárépületükben, mely várhatóan tavasszal készül el, ezzel bemutatva, hogy a termelést hogyan lehet a városokba visszavinni, hiszen az előállított élelmiszernek nagy része tönkremegy a tárolás és a szállítás során. Erre hatalmas piac van, és erősen hiszik, hogy Magyarország visszakerül a legjobb 5 agrár szektorban kutató ország közé.
A barcelonai ún. szuper blokkok ötletét is továbbfejlesztették a világítási egységek összekapcsolásával, Tungsram blokkokká, melyek projektjeihez magyar cégek járulnak hozzá.

2. Dr. Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke, azzal kezdte előadását, hogy az EU összesített innovációs index táblázatán Magyarországnak nem sikerült előrelépnie. A GDP-arányos K+F ráfordítás viszont növekszik, 2016 óta. A kormányzati cél 1,8% 2020-ra. A célérték elérését befolyásolja az is, hogy a vállalatok, a nagyvállalatok bevallják-e K+F tevékenységüket. Hiszen a nagyobb rész az ő ráfordításuk. Jelentős fejlemény lesz 2020-ban, persze, az állami forrásnövekedés is, 32 Mrd Ft-tal. Várhatóan, a 2020-at követő két évben is kb. 32-32 Mrd Ft-tal tud növekedni az állami befizetés, és így az meg fogja közelíteni a vállalati ráfordításokat.

A H2020 támogatások elnyerése terén gyengén áll hazánk. Az NKFIH sokféle eszközzel (pénzzel, kapcsolat-rendszerrel, nemzetközi kapcsolatokkal) támogatja, hogy több forrást lehessen elnyerni. A célérték az uniós büdzsé 0,56%-ának elnyerése, mellyel a hazai K+F forrást 40%-kal lehetne emelni.

A megújuló KFI stratégia és pályázati rendszer pillérei: tudástermelés, együttműködés és tudásáramlás, tudásfelhasználás. Egyre jobban hangsúlyozzák, hogy az egyéni karrier mellett a társadalmilag hasznos kutatásra kellene fókuszálni. 2016-17-ben indult el az a program, melyet nagy nemzeti kihívások megoldására hirdetett meg az állam, ezek pl. az ún. tématerületi programok. Jövőre az "együttműködés és tudásáramlás " területre 45 Mrd Ft-ot fordítanak. A tudásfelhasználáshoz tartozik a vállalati innováció: a KKV-k területét minden szereplő fontosnak tartja, és előtérbe kerülnek a startupok is.

Tavaly a Hivatal újragondolásakor nagyon sok szereplőt kérdeztek meg, és ennek megfelelően alakították ki a hazai pályázati finanszírozást. Kimondták azt, hogy az egyetemek a legalkalmasabbak arra, hogy területileg az innovációt közvetítsék (Egyetemi innovációs ökoszisztéma pályázat). Összefogtak a Neptunnal is, ezért születnek a TIP-ek is, a Területi Innovációs Platformok. A piacvezérelt KFI pályázatnál, mely nagyon népszerű volt, 500 körüli pályázatot kell kezelni. A FIEK továbbgondolásaként kezdeményezték a Kompetencia Központok létrehozását. A nyílt innováció pályázattal azt szeretnék, amit pl. a Tungsram már kialakított, vagyis a vállalat építse ki a tudáshálózatát. A fiatalok körében is fejleszteni fogják a vállalkozói szemléletet.

Az eredmények között említette Birkner Zoltán, hogy az OTKA-pályázatok iránt 5%-kal nőtt az érdeklődés, az innovációs pályázatok iránt pedig többszörös túljelentkezés volt. 23%-kal növelték a pályázói hajlandóságot a Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok esetében. 13%-kal növelték az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíj nyerteseinek számát, közel kétszeres túljelentkezés mellett.
A jövőt illetően területileg meg szeretnék erősíteni az innovációs rendszert, és az innovációval kapcsolatban sokat fognak még edukálni.

3. Szabó Gábor, elnök jóváhagyásra előterjesztette a már előzetesen kiküldött írásos beszámolót a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, melyet a választmány egyhangúlag jóváhagyott.

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

Áder János, köztársasági elnök által létrehozott Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (Alapítvány) célja a magyar társadalom környezeti és fenntarthatósági problémákkal szembeni érzékenységének növelése, a helyi közösségek bevonása ezek megoldására.

Az Alapítvány szakértői munkacsoportot hoz létre, melynek munkájába felkérték Szövetségünket is. A Magyar Innovációs Szövetséget Nádasi Tamás János, tagvállalatunk, az Aquaprofit Zrt. igazgató elnöke fogja képviselni a beszerzések fenntarthatósági szempontjainak érvényesítésére létrehozott munkacsoportban.

MISZ K+F Tagozat ülése

Az ülést Grasseli Norbert, a K+F Tagozat vezetője, a Bay Zoltán Intézet igazgatója nyitotta meg és a program ismertetése után felhívta a figyelmet a december 10-én megrendezésre kerülő KET4CP Micro-grant pályázati lehetőséggel kapcsolatos tájékoztató napra.

Az ülés első részében Sebők Katalin, az NKFIH elnökhelyettese ismertette a közelmúltban kiírt Nyílt innováció című pályázati lehetőség részleteit, amelynek fő célja a KKV-k bevonása a nagyvállalatnál felmerülő, de nem a nagyvállalat alaptevékenységéhez kapcsolódó kutatási és innovációs kérdések, problémák megoldásába. A pályázati tájékoztató után az előadó beszámolt arról, hogy a Hivatal folytatni kívánja a konzultációt a hazai innováció szereplőivel a Területi Innovációs Plattform keretében.

Az ülés második előadója Buri Zsolt, a National Instruments Hungary műszaki akadémiai és ipari kapcsolatokért felelős programmenedzsere bemutatta, a cég Nyílt Laboratóriumát és annak szolgáltatásait, amelyet a hazai KKV-k, start-up vállalkozások igen kedvezményesen vehetnek igénybe, röviden beszámolt az eddigi eredményekről is.

Az előadásokkal kapcsolatban számos kérdés megvitatására került sor, élénk vita keretében.

Szakmai út Nagy-Britanniában

A Magyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási Tagozata az Egyetemi Technológia Tudástranszfer Fórummal, a londoni Magyar Nagykövetség szervezésével szakmai úton vett részt 2019. november 12. és 13. között Nagy-Britanniában. A szakmai úthoz csatlakoztak az NKFIH és a Magyarországi Brit Nagykövetség munkatársai is. A szakmai út célja az egyetemi ökoszisztémával, harmadik misszióval, technológia és tudástranszferrel és hasznosítással kapcsolatos új ismeretek és jó példák megismerése volt.

A delegáció első napját a 20 egyetem által létrehozott Egyetemi Vállalkozási Zónában (UEZ, Here East) töltötte, ahol a világ élmezőnyébe tartozó University College London egyetemi üzleti kapcsolatokat fejlesztő iroda (research enterprise and development), az egyetemi szellemi termék hasznosítást támogató iroda (support service staff), valamint a belső vállalkozási fejlesztő programirodák (enterprise program) szakértői tartottak előadást a működési modelljeikről és eredményeikről. Az előadások után egyedi konzultációkra volt lehetőség az előadókkal.

A második napon gyakorlati műhelytalálkozón vettek részt a delegáció tagjai a nagykövetség épületében. Elsőként Hamish McAlpine (head of data and evidence, Knowledge Exchange Team, Rearch England) tartott előadást az angliai egyetem-ipari kapcsolatokat szabályozó környezetről, a kiértékelési rendszerekről és eredményekről. Ezt követően Laura MacDonald (executive director, ASTP Proton) az ASTP proton működéséről és a Cambridge Enterprise Limited felépítését és szervezeti eredményeit ismertette.
Az Egyesült Királyság jó gyakorlatok tematikus workshop keretében Kalpana Chaturvedi (head of business development Queen Mary University of London), David Lupson (executive director, CAM-SCI Cambridge Science Park), Tristan Pritchard-Meaker (business relations, Cell and Gene Therapy Catapult) és Will Pearson (head of academic engagment, Connected Places Catapult) ismertetett jó, adaptálható példákat és együttműködési lehetőségeket.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából díszelőadás tartott "Practial and beutiful science" címmel Dr. Takács Zoltán kutató, a National Geography fotósa és hüllőszakértője a kígyómérgek orvosi terápiás felhasználási lehetőségeiről.
A két napos eseményt nagykövetségi fogadás zárta, ahol a delegáció tagjai találkozhattak a magyar tudományos diaszpóra tagjaival.

Területi Innovációs Platformok (TIP)

A TIP eseménysorozat célja, hogy az egyetemi tudásbázisokra építve olyan térségi szerveződések jöjjenek létre országszerte, amelyek egyszerre biztosítanak lehetőséget az innovációs szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére, a helyi innovációs ökoszisztéma szereplői közötti együttműködések kialakítására.
A rendezvénysorozat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai szerepvállalásával valósul meg.

A programsorozat első rendezvényét a Miskolci Egyetemen tartották 2019. november 12-én. Itt került sor a TIP alapító nyilatkozat ünnepélyes aláírására, melyet a Miskolci Egyetem részéről Prof. Dr. Torma András rektor és Prof. Dr. Deák Csaba kancellár, az NKFIH részéről pedig Dr. Szabó István elnökhelyettes írt alá. Ezután előadások hangzottak el a TIP projektről és az aktuális hazai és nemzetközi pályázati lehetőségekről.

A rendezvényre meghívást kaptak a térség meghatározó innovációs szereplői, Szövetségünket több választmányi tagunk és Dr. Siposs István regionális igazgató képviselte. Ezután kerekasztal-beszélgetések következtek a régió innovációs lehetőségeiről és a mai kor kihívásairól, majd az egyetemi laboratóriumok (FIEK laborok) meglátogatásával zárult a nap programja.

A Magyar Tudomány Ünnepe

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kétnapos konferenciát tartottak 2019. november 7-én és 8-án, a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában.

A Géptervezők és Termékfejlesztők XXXV. Szemináriumán több, mint 50 előadás hangzott el a műszaki tudomány területéről, melyek az innováció, a matematika, a mechanika, az anyagtudomány, a gyártástudomány, a géptervezés, a tervezéselmélet eredményeit mutatták be. A plenáris ülés után négy szekcióban folyt a tanácskozás.

A konferencián előadást tartott dr. Siposs István címzetes egyetemi tanár, a MISZ regionális igazgatója is: "Újabb ünnepnap a tudományos közéletben: A Magyar Innováció Napja" címmel.

Előadásában méltatta az innovációt támogató intézmények, köztük Szövetségünk munkáját. Beszámolt az október 2-án, a Bálna Rendezvénycentrumban tartott tudományos fórumról. Megemlékezett a magyar feltalálókról és innovátorokról, kiemelve most közülük Bíró Lászlót, a golyóstoll és az automata sebességváltó feltalálóját, kinek születésnapja, szeptember 29-e lesz a jövőben a Magyar Innováció Napja.
Egyben bejelentette, hogy a tudományos fórumon meghirdették a Bíró László-díj megalapítását, a pályázási feltételeket a közeljövőben fogják közétenni.

Európai uniós fejlesztések a magyarországi természettudományos oktatás-nevelés területén

2019. november 13-14-én, Kecskeméten rendezte meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium az "Európai Uniós fejlesztések a magyarországi természettudományos oktatás-nevelés területén" c. konferenciát.

A 2. napon "MTMI pályaorientáció és a tudásalapú gazdaság kihívásai a természettudományos oktatás területén" c. pódiumbeszélgetésen, továbbá egy szekcióülésen vett részt Dr. Jakab László, a MISZ választmányi tagja, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrielnöke. A pódium-beszélgetés résztvevői voltak: Pölöskei Gáborné, az ITM helyettes államtitkára, Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke, Pálfi Erika, az EMMI főosztályvezetője, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, Vörös-Gubicza Zsanett, a MKIK oktatási és képzési igazgatója, Laufer Tamás, az Alba Innovár Digitális Élményközpont vezetője, az IVSZ elnöke és Mikulás Domonkos, a Diáklaborok Magyarországi Egyesületének elnöke.

Dr. Jakab László többek között elmondta, hogy az MISZ Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenye egy nemzetközi versenysorozat része. Kiemelte, hogy az MTMI területén rendezett európai, amerikai és ázsiai ifjúsági versenyekre csak igen magas színvonalú munkákat, nagyon felkészült és motivált versenyzőket, kiemelkedő kidolgozottságú pályázatokat érdemes küldeni.

A versenyen nem csak az ötlet maga és a pályázó tehetsége, hanem az elért saját eredmények, a pályázó felkészültsége, rátermettsége, előadói és nyelvi képességei is fontosak. Ehhez, ahogy eddig is, a MISZ számít a középiskolai tanárok segítségére és támogatására. Dr. Jakab László megköszönte az értékes tanári hozzájárulásokat az eddigi verseny eredményekhez és kérte a szaktanároktól a pályázók további támogatását.

2019. évi BME Pro Progressio-díjak

2019. nov. 4-én 11 középiskolai tanár vette át a Pro Progressio-díjat, ünnepélyes keretek közt. A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány (tagszervezetünk) kuratóriuma ebben az évben is olyan kiemelkedő eredményekkel rendelkező 50 évesnél fiatalabb tanárokat részesített elismerésben, akiknek vannak nemzetközi és hazai versenyeken sikert elért tanítványaik, tanulóik jelentős számban érettségiznek emelt szinten, vagy hátrányos körülmények között oktatva végeznek példamutató oktató-nevelő munkát.

Az elismeréseket Maruzsa Zoltán, az EMMI közoktatásért felelős államtitkára, Józsa János rektor és Pakucs János, az Alapítvány kuratóriumának elnöke adták át.


A díjazottakról és az eseményről bővebben ezen a linken tájékozódhatnak.

Tiszteletbei konzuli kinevezés

A Marrokói Királyság tiszteletbeli konzuljává és a konzuli hivatal vezetőjévé nevezték ki dr. Dombi Viktort, a MISZ FB tagját, 2019. november 13-án, a budapesti Pane Vino Étteremben tartott ünnepségen. A rendezvényen dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója is részt vett.

Beszédet mondott a Marrokói Királyság nagykövet asszonya, HE. Karima Kabbaj, Dr. Abdelaziz Dahbi, marokkói-magyar üzletember és Dr. Dombi Viktor, konzul.

SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

2019. évi Akadémia-Szabadalmi Nívódíjak

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ebben az évben is felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémiával közösen, az 1997-ben alapított Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj adományozását a kiemelkedő feltalálói és tudományos tevékenység elismerésére.

A díjakat Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke adta át a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, Veszprémben november 4-én.

Az Akadémia tudományos osztályainak képviselőiből és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala díjbizottságának tagjaiból álló kuratórium döntése alapján Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj elismerésben részesült:
  • Dr. Vida Gyula, PhD az MTA ATK MGI tudományos osztályvezetője, gabonanemesítő a klímaváltozás és a népesség növekedése szempontjából kiemelt jelentőségű durumbúza- nemesítésben és búza rezisztencianemesítésben elért eredményeinek elismeréseként,
  • Dr. Hebling János, az MTA levelező tagja, a Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszékének egyetemi tanára, az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, számos szabadalomban testet öltött, az extrém terahertzes lézerimpulzusok létrehozására és alkalmazásukra vonatkozó munkásságáért,
  • Dr. Nagy Tibor, a kémiai tudományok kandidátusa, az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, a legkülönfélébb tömítő-, membránszerkezetek, és ezekhez kapcsolódó eszközök kifejlesztésében elért és széles körben hasznosított eredményeinek elismeréseként,
  • Dr. Kemény Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA SZTE Dermatológiai Kutatócsoportjának vezetője, az MTA levelező tagja, a bőr immunrendszerére, a gyulladásos bőrbetegségek patogenézisére, a fotodermatológiára irányuló kutatási területeken nemzetközi szinten kiemelkedő, számos szabadalomban testet öltött, széles körben hasznosított eredményeinek elismeréseként.

VÁRHATÓ ESEMÉNYek

Területi Innovációs Platformok programsorozat

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával indította útjára a Területi Innovációs Platformokat (TIP) bemutató országos programsorozatát.

Az eseménysorozat célja, hogy az egyetemi tudásbázisokra épülve olyan térségi szerveződések jöjjenek létre országszerte, amelyek egyszerre biztosítanak lehetőséget az innovációs szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére, a helyi innovációs ökoszisztéma szereplői közötti együttműködések kialakítására, erősítésére, és új szakmai alapok létrehozására.

További időpontok, helyszínek:

2019. november 19. (kedd) - Győr
2019. november 22. (péntek) - Pécs
2019. november 26. (kedd) - Szeged
2019. november 28. (csütörtök) - Budapest

További információ: https://nkfih.gov.hu/tip

Újdonságművelés a sportban

A Magyar Sporttudományi Társaság és annak Sportinnovációs Szakbizottsága rendezi meg az "Újdonságművelés a sportban - Startup szellemiség és sportinnováció 2019 Ősz" című konferenciát, melyet a Magyar Sport Háza első emeleti konferenciatermében (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) tartanak 2019. november 20-án (szerda) 10.00 és 16.15 között.

A rendezvényen "Startup szellemiség és megvalósítási gyakorlat" címmel előad Hild Imre, a Magyar Innovációs Szövetség Startup Tagozatának elnöke is.

További információ: az alábbi linken érhető el.

Ukraine NOW: Market Reforms, Innovation and Opportunity

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége 2019. november 21-én, 15 órakor "Ukraine NOW: Market Reforms, Innovation and Opportunity" elnevezésű angol nyelvű rendezvényt szervez Magyarország üzleti kamaráinak, egyesületeinek, szövetségeinek nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelős képviselői számára. Helyszín: "Ukrán Udvar" Étterem (1092 Budapest, Ráday u. 17)

A rendezvény előadója: Maksym Maksymov, az "UkraineInvest - Befektetésösztönző és Tmogató Ügynökség" megbízott főosztályvezetője
Köszöntő beszédet mond: Őexc. Ljubov Nepop, Ukrajna Magyarországi Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövete

Regisztráció november 19-ig az emb_hu@mfa.gov.ua e-mail címen lehetséges.

Személyes Vállalkozói Mentorprogram

Tagszervezetünk, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara konzorciális partnereként vesz részt az Országos Vállalkozói Mentorprogramban, melynek egyik fontos alprojektje, a Személyes Vállalkozói Mentorprogram.

A Személyes Vállalkozói Mentorprogram célja, hogy ígéretes, de a fejlődésben, növekedésben valamilyen okból megtorpant, illetve a szintet lépni kívánó mikro- és kis-vállalkozásoknak nyújtson segítséget céljaik eléréséhez, terveik megvalósításához tapasztalt vállalkozói mentorok bevonásával.

További részletek a linkre kattintva.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK


29. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2019/2020-as tanév)

KIK INDULHATNAK? Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1999. október 1. és 2006. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is, de az EU-döntőre csak azok juthatnak ki, akik magyarországi iskolába járnak vagy kettős állampolgárok.

MIT LEHET NYERNI?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

Az üzleti hasznosításra alkalmas pályázatok készítőit a Startup Campus program ingyenesen üzleti és startup forrászervezési képzésben, mentorálásban részesíti.
A legjobb pályamunkát beadott határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját is megkapja.

Az első és második helyezett fiatalok által megjelölt középiskolai tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
(A zsűri a díjak között indokolt esetben átcsoportosításokat hajthat végre. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján 30 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap a 2020 szeptemberében, Salamancaban (Spanyolország), az Európai Unió által, 40 ország részvételével rendezendő európai döntőn való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat (3500-7000 euró) lehet nyerni.

A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok számos nemzetközi versenyen, szakmai utazáson vehetnek részt, többek között a tudományos versenyek olimpiáján az USA-ban (INTEL ISEF), a Stockholm International Youth Science Seminar-on, ill. a Nobel-díj átadási ünnepségen, a China Adolescent Science & Technology Innovation Contest (CASTIC) c. versenyen stb.

MIVEL LEHET NEVEZNI? Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

HOGYAN KELL JELENTKEZNI? A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát a www.innovacio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni 2019. november 27-én, 15 óráig.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) adatait, és a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, e-mail címét és telefonszámát.

HOGYAN TOVÁBB? Az 1. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott pályázatok leírását egyrészt 2020. április 1-én, 14 óráig beérkezően kell feltölteni a www.innovacio.hu/nevezes oldalra. A pályamunkák leírásait max. 7 A4-es, gépelt oldal terjedelemben (12 pontos betű, normál sorköz) kell elkészíteni. Az ábrákat, grafikonokat külön, mellékletként (+max 10 oldal) kell a dolgozatba illeszteni.

Másrészt a pályázóknak 2020. április 15. és 24. között, az illetékes zsűritagok előtt, kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt kell tartaniuk. A bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket a prezentációra el kell hozni.

A verseny szervezői a kidolgozás indokolt költségeihez max. bruttó 50 E Ft értékben járulnak hozzá, a myDAQ-os pályázatok esetén a myDAQ terméket haszonkölcsön szerződéssel biztosítjuk térítésmentesen. A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények is támogathatják anyagilag.

MIT ÉRTÉKELNEK? A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az önálló, saját munka kimutathatósága, nyilvánvalósága; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége és jövőbeni hasznosíthatósága; az eredmények ésszerű és világos értelmezése.

EGYÉB TUDNIVALÓ? Az ünnepélyes díjátadásra 2020 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2020 szeptember 25-én is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján Budapesten, az Ericsson Magyarország székházában.

A VERSENY FŐVÉDNÖKEI:
Dr. Palkovics László, miniszter, Innovációs és Technológiai Minisztérium
Dr. Kásler Miklós, miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.

A VERSENY KIEMELT TÁMOGATÓI: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, KIEMELT SZPONZOR: AUDI HUNGARIA Zrt.
A VERSENY JELENTŐS TÁMOGATÓI: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, B. Braun Medical Kft., Tungsgram Group Zrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Egis Gyógyszergyár Zrt., Ericsson Magyarország Kft., 77 Elektronika Műszeripari Kft., Sanatmetal Kft., Mediso Kft.
Támogatók: Innomed Medical Zrt., NI Hungary Kft., BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

MÉDIATÁMOGATÓK:
Főtámogató: M5 csatorna
Támogató: Innotéka magazin, Karc FM, Zsiráf Diákmagazin

Ujvári János Diplomadíj-pályázat 2020

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázatot ír ki a 2019-2020 tanév őszi félévében végzős hallgatók részére.

Az Ujvári János Diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2019. november 30.
A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje: 2020. április 2.

További információ: az alábbi linken

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Joel Levy: Fejleszd az agyad! - Több mint 300 technika, rejtvény és feladat - HVG Könyvek, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

Mindinkább alkotás-alapú gazdaságban élünk, s olyan eszközök vesznek körül, akár okostelefonként is, amelyekhez képest a korábbi nagyszámítógépek primitív jószágok voltak. Világunkban mindinkább létfontosságú agyunk teljesítőképessége. És mégis... Tudjuk - bár sokan kényelemből igyekeznek nem gondolni rá -, hogy izmaink, ha nem használjuk eleget őket, elsatnyulnak. S bár a tudásunk is így kopik, arra mégsem gondolunk, hogy agyunknak is nélkülözhetetlen a rendszeres igénybevétel, a képességeinket adó funkciók rendszeres terhelése, ami azt úgy erősíti, fejleszti, ahogy a jó tréning az izmokat és a kondíciót. Jó példa, hogy a hangszeres- és a mozgásművészek a rendszeres és rengeteg napi gyakorlással nemcsak az izmaikat, hanem az azokat vezérlő agyi rendszereiket is ugyanúgy kondícióban tartják, fejlesztik. Aki ezt nem hiszi, járjon utána - akár itt, a hírlevelekben, hiszen olvashat az utóbbi évtizedek egyik kimagasló jelentőségű felfedezéséről, a neuroplaszticitásról, s annak felhasználásáról az agy fejlesztésére és szükség szerinti regenerálására: Norman Doidge: A változó agy - Elképesztő történetek az agykutatás élvonalából; Hírlevél 2011/12. sz. és Norman Doidge: Hogyan gyógyul az agy? - Figyelemre méltó felfedezések és gyógyulások a neuroplaszticitás világából; Hírlevél 2017 7. sz.

Ilyen gyakorlatok széles választékát kínálja ez a könyv. S bátorításul: a fizikai tréning aranyszabálya, hogy "csak az használ, ami fáj" - itt ettől nem kell tartani. A legrosszabb, ami történhet, hogy ráébredünk, nem is vagyunk olyan pengék, mint gondoljuk. S ekkor máris itt a célorientált gyakorlatok sora, amelyek segítenek, hogy jobbak legyünk.

A szerzőről: "Író, újságíró. Tucatnál több, tudományról és történelemről szóló könyv szerzője, beleértve az Egy méh a katedrálisban, amely egy infografikus útikönyv a tudományos analógiák bámulatos világában. BSc fokozata van biológiai tudományokból, és Master pszichológiából." (Watson, Little irodalmi ügynökség ismertetője). A Goodreads kiemeli egy igen izgalmas című művét is: A tudományos összeesküvések és viszályok kicsi könyve: Galileitől a Human Genome projektig.

Az eredeti kiadó, a nagynevű brit DK Dorling Kindersley ajánlójából: "Élvezze a szórakoztató rejtvényeket és fejtörőket, miközben megoldja őket. A mókás emlékező játékokkal és -technikákkal fejlesztheti a képességeit olyan napi feladatokban, mint a matematika, térbeli tájékozódás, szókincs, vagy épp a találkozók időpontjainak, tényeknek, PIN-kódoknak a felidézése. Fejlessze agyi teljesítményét és emlékezőképességét olyan tippekkel és rejtvényekkel, amelyek javítják szellemi frisseségét, gyors észjárását, s megmutatják, hogyan tud emlékezni fontos számokra és tényekre. A kötet pontozási rendszerével mindegyik fejezetben követheti a fejlődését." (Kiemelések tőlem) S készüljön fel csúf meglepetésekre, tehetjük hozzá, mert a kapott eredmény igencsak elmaradhat attól, amit gondolunk magunkról. Akár a legelső teszttel is - a rövidtávú memóriánk állapota -, szintúgy az első feladattal - véletlenszerű tárgyak felidézése - felrázóan nagyot lehet koppanni. Erre a megoldás persze: Nem bosszankodni, nem a könyvvel vitatkozni, nem sarokba vágni azt, hanem gyakorolni, jó sokat!

A nagy online könyvismertető Goodreads szintúgy kiemeli róla: "A dinamikus infografikákkal (a könyv nagy részét ezek a modern szemléltető és magyarázó eszközök teszik ki - OP), szövegdobozokban fejlesztő gyakorlatokkal, az eredményjelző rendszerrel és otthoni gyakorlatokkal ez a könyv egy teljes mentális fitness-gyakorlat rendszerként szolgál."

A tartalomról: "Rövid, könnyen emészthető fejezetekből áll. A 13 fejezet mindegyike a hétköznapi élet egy-egy mentális kihívására összpontosít. (Innentől a könyvből - OP)
Az 1-3 fejezet a rövidtávú, a 4. a középtávú, az 5-7. pedig a hosszútávú memóriára összpontosít. A további fejezetek az intelligencia egyes altípusaira fókuszálnak. A 8-9. a matematikai, a 10. a verbális, a 11. pedig a vizuális-térbeli intelligenciával foglalkozik. A 12. a logikus érvelés témáját tárgyalja, ideértve a rejtvények és kódok megfejtését, míg a 13. a kreativitásra és a laterális gondolkodásra (ez különösen fontos lehet az innovációs munkában! - OP) összpontosít.
Minden fejezet rövid teszttel kezdődik, hogy felmérd a képességeidet az adott területen. A pontozási rendszer visszajelzést ad arról, csúcsteljesítményen pörög-e az agyad, vagy szükséged van-e még gyakorlásra."

J. C. Sharman: A gyengék birodalmai - Az európai terjeszkedés igaz története és az új világrend megteremtése - Pallas Athéné Könyvkiadó, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

Sharman a nemzetközi kapcsolatok professzora a University of Cambridge Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékén. E könyve merészen rendhagyó értékelése Európa újkori felemelkedésének. Tárgyalásmódja igen alapos, sok hivatkozással a szakirodalomra, s gyakran vitázva annak tételeivel. Segít másként is nézni, és jobban érteni a világunkat.

A Princeton University Press ismertetőjét idézve, "Szemben a nézettel, hogy az európaiak mindig győztek, Sharman állítja, hogy a késő 19. és korai 20. századi imperializmus a világpolitika viszonylag átmeneti és rendellenes fejleménye volt, amely lezárult a vereségekkel, amelyeket a Nyugat a különféle felkelésekben elszenvedett. Ha a 21. századot nem-európai erők uralnák, mint pl. Kína, az a modern korban a normához való visszatérést jelenti. A könyv felülvizsgálat alá veszi a nézetet, amely szerint Európa a katonai erőfölénynek köszönhetően uralta a világot, és megmutatja, hogy a Nyugat felemelkedése egy kivétel volt a világ általános rendjében." (Kiemelések tőlem)

Ez a könyv "kísérlet, hogy arra ösztönözzön, gondoljuk végig, mennyire eurocentrikusak vagyunk még mindig, és mibe kerül ez nekünk." (Innentől idézetek a könyvből.)

Segítség a tisztánlátáshoz: "Ha bármikor valaki azt mondja, hogy Európának előnye volt egy adott területen - mondjuk a tulajdonjogok, az egy főre jutó jövedelmek, a munka termelékenysége vagy az ágyúgyártás terén -, jelentkezik egy ázsiai történész, aki rámutat, hogy az állítás hamis. Az európai kivételesség tétele úgy bomlott szét, mint egy fonalgombolyag. Az eurocentrizmus nem csak politikai inkorrektségre vezetett, hanem nagymértékben korlátozta azt a képességünket, hogy érthetővé tegyük a múltat és a jelent. E könyv egyik fő célkitűzése, hogy tegyen valamit, ami segít helyrebillenteni a mérleget, egyenlő súlyt adva más régióknak és civilizációknak."

Erről szól: "Engem elsősorban az első globális nemzetközi rendszer létrejötte foglalkoztat. Ez a nagyjából a 15. század végétől a 18. sz. végéig terjedő időszak annak az európai expanziónak a folyamata, amely segített egybefűzni a korábban különálló regionális rendszereket."

A mondandó kvintesszenciája: "Fontos, hogy »európai expanzión« ne európai hódítást vagy birodalmat értsünk. Afrikában és Ázsiában az expanziós folyamat sokkal inkább köszönhető az európai alárendelődésnek, mintsem a dominanciának. Konkrétan, amikor az európaiak olyan keleti birodalmakkal találkoztak, amelyek tekintélyesebbek voltak, mint a kor bármely európai nagyhatalma, nemigen volt más választásuk, mint alkalmazkodni. Noha azonnal készek voltak erőszak alkalmazására, ha bármikor úgy gondolták, hogy az hasznukra lehet, a katonai vitézségnél fontosabb magyarázata az expanziónak az az egybeesés, hogy míg az európaiak célja a tengeri kereskedelmi útvonalak biztosítása és kikötői támaszpontok létrehozása volt, addig a helyi nagyhatalmakat a szárazföld és a terület ellenőrzése érdekelte, s nagyjából közömbösek voltak a tengerekkel kapcsolatban. Ezek az egymást kiegészítő preferenciák nagyjából lehetővé is tették az együttélést. Ráadásul az európai vállalkozások számára Keleten és az atlanti világban létfontosságú volt, hogy támaszkodhassanak a helyi szövetségesekre, védnökökre és vazallusokra. Végül, az amerikai földrészeken különböző járványok segítették az európai kalandorokat a helyi birodalmak szétzúzásában. Az újkor kezdetétől a jelenkorig bármely civilizációban a katonai és politikai intézményekben bekövetkező változások kulturális indíttatások mentén mentek végbe, nagyjából függetlenül a hatékonysággal és hatásossággal kapcsolatos funkcionális meggondolásoktól."

Sharman igyekszik feltárni az európai terjeszkedés valódi természetét, és az azt lehetővé tevő tényezőket. Igen figyelemreméltó elemzést ad arról, vajon e terjeszkedést a haditechnikai és a hadviselési innovációk tették-e lehetővé, s hogyan formálta ezeknek, és maguknak a haderőknek a megnövekedett finanszírozás igénye az államgépezetet, hozta létre a "fiskális-katonai államot", s milyen erőkkel hódítottak ezek az államok Európán kívül, kiemelve ebben a magánvállalkozások szerepét, és mennyiben más harcmodort alkalmaztak, mint az európai háborúikban. Olyan kérdéseket vet fel, mint pl. "Mi formálja a szervezeteket? A tanulás és szelekció megkérdőjelezése." Olykor sajátos véleményt mond, pl. a "dekolonizációs küzdelem" és a fejlettség viszonyáról.

Hermann Heinzel, Richard Fitter, John Parslow: Európa madarai - Collins képes madárhatározó - Taramix Kiadó, Panem Könyvek, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

Szárnyaló szépség: e gyönyörű kötet legfőbb értékét a legtöbbünk számára abban foglaljuk össze, hogy bámulatos seregszemléjét adja Európa és a környező vidékek madárvilágának. Madárhatározó? Sokak nemes és hasznos kedvtelése, amely segíti a madárvilág tudományos kutatását is, ám óriási emberi termeszvárba domesztikálódott szegény városlakóként többnyire csak néhány madárfaj felismerésére futja a tudásunk: veréb (de régóta nem láttam!), galamb (csak így), bontott csirke, sas (képekről). Más madár meg aligha jár felénk, s ha mégis, észre sem vesszük.

Nekünk ez a kötet arról ad hatalmas ívű, gyönyörűséges körképet, milyen gazdag, sokszínű és csodálatos Európa madarainak világa, és mindazok után, amit az ember nemzedékek során a természet ellen elkövetett, még mindig mennyi szépséggel, érdekességgel örvendeztetheti meg az érdeklődőket, még így, könyvben is. Segítségével gyönyörködhetünk az élővilág eme részének bámulatos változatosságában, sokszínűségében, a káprázatos 'tervezői' teljesítményben, amely a 'teremtés' szinte végtelen típus és modellválasztékában megtestesül. A maga módján ugyan az élet minden megjelenési formája csodálatos, sokukban azonban ezt nehéz meglátnia a laikusnak. Az e lapokon sorakozó madarak között viszont egy sincs, amelyről minden hozzáértés nélkül is ne éreznénk meg, már a róluk látható képek és az ügyes ismertetés alapján is, hogy a természet megragadó, többnyire igen szép - és kivétel nélkül 'csúcstechnológiás' - remekművei. Még izgalmasabb arra gondolnunk, hogy ezek még csak egy kisebb része a madárvilágnak, így akit megragad e seregszemle, más égtájak szülöttei között is folytathatja a rácsodálkozást.

Erről szól: "Képes madárhatározó több mint 3000 színes rajzzal. Részletesen bemutatja az Európában, Észak Afrikában és a Közel-Keleten honos madárfajokat, a régióban felbukkanó kóborlókat. A határozást minden részletre kiterjedő, rendkívül magas színvonalú ábraanyag segíti. A rajzok bemutatják a faj különböző ivarú és életkorú egyedeit, az estleges alfajokat, színváltozatokat. Térképek illusztrálják az adott faj elterjedési területét, fészkelő és telelő helyeit, vonulási útvonalát. A hazánkban is honos madarak leírásában megtalálhatók a honi elterjedésre és gyakoriságra vonatkozó megjegyzések." - a Kiadó ajánlójából. A könyv bevezetése elmondja, hogy "A három szerző 70 évet felölelő személyes tapasztalata mellett ez a könyv is a korábbi művek szakirodalmi adataira épül." Az itt honos madarak tekintetében kiemelkedő hazai szakember egészítette ki az eredeti kiadványt.
Innentől néhány idézet az ismertetések tartalmának érzékeltetésére:

"A hang is fontos lehet egyes fajok azonosításában. A madárhangokat két fő csoportra oszthatjuk: énekre és hívóhangokra. Az ének speciális hangadás, amely egy adott fészkelőterület birtoklásának hirdetését, ugyanakkor védelmét hivatott biztosítani. További szerepe a tojó odacsalogatása a választott territóriumba. A hívóhangok ugyanakkor az év bármely részében hallhatók, és a fajtársak közötti kapcsolat fenntartására szolgálnak."

"A legtöbb madár nagyon is konzervatív fészkelőhelyének megválasztásában, ezért a fajok élőhelyének szűkülése a populáció jelentős állományvesztésével járhat. Más fajokat az ember környezetátalakító tevékenysége serkentett terjeszkedésre, élőhelyváltásra."

A képekről: "Az ábraanyag elkészítése során figyelmet szenteltünk arra, hogy minden jelentősen eltérő tollruha szerepeljen a képeken minden fészkelő vagy rendszeresen átvonuló faj esetében. Sok fajnál megtalálható röpkép is, vagy más jellemző viselkedési póz. A legnagyobb rajz minden fajnál költési ruhában mutatja a madarat."

A könyvben szereplő madarak: A könyvbe felvettünk minden madárfajt, amely mint fészkelő, rendszeres átvonuló, vagy téli vendég fordul elő Európa területén, valamint délre Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és az Arab-félszigeten. Lefedi továbbá az Atlanti-óceán északi szigeteit, valamint az Azori-, a Kanári- és a Madeira-szigeteket. Magába foglalja egész Marokkót, Egyiptomot és a Vörös-tengert Hurghadától északra, egész Irakot, a Kaukázust, a Kaszpi-tenger nyugati partját."

"Vízimadár-szökevények: A fogságból szökött, és kivadult, de nem stabilizálódott populációkat alkotó vízimadarak közül azokat mutatjuk be, amelyek leggyakrabban láthatók a régióban."

SAJTÓSZEMLE

A sajtószemle tagvállalatunk a Tranzpress Kft. segítségével készült.


portfolio.hu, 2019. november 04.
Holnap összeül a Nemzeti Versenyképességi Tanács

innoteka.hu, 2019. november 05.
Teljes spektrumú élet
"..."Mostanában sokan próbálják szembeállítani az alap- és az alkalmazott kutatást. Én úgy vélem, csak kutatómunka van, amelynek eredményeit vagy alkalmazzák, vagy nem" - nyilatkozta magazinunknak Závodszky Péter fizikus, akadémikus..."

portfolio.hu, 2019. november 05.
Orbán Viktor: igazságtalan az új uniós költségvetési javaslat
"...a kutatás-fejlesztés támogatásáról szóló Horizont program az egyik legigazságtalanabb, mert a forrásainak 95 százaléka a régi tagállamokhoz jut..."

vg.hu, 2019. november 05.
Orbán: Igazságtalan az uniós költségvetés

napi.hu, 2019. november 05.
Orbán Viktor elmondta a feltételeit az uniónak

index.hu, 2019. november 05.
Orbán: Igazságot akarunk a következő uniós költségvetésben

portfolio.hu, 2019. november 05.
Régiós startup program indult a V4-ek támogatásával

novekedes.hu, 2019. november 05.
Új kkv fejlesztési stratégiát jelentett be a kormány

digitalhungary.hu, 2019. november 05.
Tele van az ország még rejtőzködő innovációs szupersztárokkal

vg.hu, 2019. november 05.
Összefogtak a magyar innovációkért

itbusiness.hu, 2019. november 05.
Elstartolt a kkv-k innovációját segítő Innovation Marketplace

magyarhirlap.hu, 2019. november 06.
Hét pillér
"...a kormány éppen tegnap mutatta be a hazai kis- és közepes vállalkozások (kkv) megerősítésének hét pillérre épülő stratégiáját..."

portfolio.hu, 2019. november 06.
A legújabb kormányzati terv, ami felpörgeti a magyar gazdaságot

medicalonline.hu, 2019. november 06.
Innovációs Platformok: országos programsorozat indul

Innova Hírlevél, 2019. november 07., 5. oldal
A 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai a Kutatók Éjszakáján

Innova Hírlevél, 2019. november 07., 7. oldal
Magyar Innováció Napja Tudományos Fórum

Innova Hírlevél, 2019. november 07., 9. oldal
Kutatók éjszakája az Ericssonban

HírTV - Paletta, 2019. november 07.
Interjú Dr. Antos Lászlóval a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

hirtv.hu, 2019. november 07.
Paletta: Keresik az ifjú feltalálókat és tudósjelölteket
"...Pályázni lehet műszaki, természet-tudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével - tájékoztatott Antos László a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója..."

realista.hu, 2019. november 07.
Debrecen befogadná a Magyar Innováció Házát

magyarnemzet.hu, 2019. november 07.
Debrecen befogadná a Magyar Innováció Házát, és megrendezné az atlétikai vb-t

hirado.hu, 2019. november 07.
Debrecen befogadná az innováció házát, megrendezné az atlétikai vb-t

Rákosmente TV Híradó, 2019. november 08.
Interjú Dr. Antos Lászlóval a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

index.hu, 2019. november 08.
Rákkutató magyar startup kapott rengeteg pénzt

orientpress.hu, 2019. november 08.
A jövő innovációs kihívásairól tárgyalt Palkovics László

mfor.hu, 2019. november 08.
Kkv-stratégia: sebességet válthatnak a magyar cégek

portfolio.hu, 2019. november 08.
500 startup találkozott csütörtökön a Szépművészetiben

mfor.hu, 2019. november 11.
Most 20 milliárd uniós forintra startolhatnak rá a kkv-k

markamonitor.hu, 2019. november 11.
Fókuszban a startupok - a Vodafone idén is kiemelt figyelmet fordít az innovációra

Katolikus Rádió, 2019. november 12.
Interjú Dr. Antos Lászlóval a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

MATEHETSZ Hírlevél, 2019. november
Innovációs Középiskolai Roadshow

haon.hu, 2019. november 12.
Debrecenbe érkezik a középiskolásoknak szóló innovációs bemutató

dehir.hu, 2019. november 12.
Nagy lehetőség kapujában állhatnak a debreceni középiskolások

magyarnemzet.hu, 2019. november 12.
Bárhol megvalósítható az innováció háza

gyartastrend.hu, 2019. november 12.
Izgalmas magyar zöld innovációk versenyben

mediaklikk.hu, 2019. november 12.
Ridikül Találékony feltalálók- beszélgetés Laufer Tamással

haon.hu, 2019. november 13.
A Debreceni Egyetemen is megalakult a Területi Innovációs Platform

Startup Campus, 2019. november 13.
Mészáros Botond | N-test problémák szimulációja M-dimenzióban

vg.hu, 2019. november 13.
Össze kell kapcsolni a termelést, a továbbképzést és az innovációt

autopro.hu, 2019. november 13.
A területi innovációs platformmal javul az együttműködés az egyetemek és kkv-k között

kisalfold.hu, 2019. november 13.
Jó innovációs park nélkül nincs jó egyetem

forrasfigyelo.hu, 2019. november 14.
Magyarország legnagyobb üzleti show-ján idén az innovációé a főszerep

magyarnemzet.hu,2019. november 14.
Parragh László: A tudásnak és az innovációnak fontos szerepe van a hozzáadott érték alakulásában

gyorplusz.hu, 2019. november 14.
Jó innovációs park nélkül nincs jó egyetem

portfolio.hu, 2019. november 14.
Nehéz a dolga a magyar fintecheknek

M5, Kult, 2019. november 15.
29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny

National Geograpic, 2019. november, 99. oldal
A nők is szerepet kapnak a tudományban
"... Idén májusban Novák Blanka a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny győztese kiemelkedő eredménnyel tért haza az ISEF 2019-es versenyéről..."

Innotéka, 2019. november, 3. oldal
Teljes spektrumú élet
Interjú Závodszky Péterrel

Innotéka, 2019. november, 22. oldal
29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Innotéka, 2019. november, 23. oldal
Erősíteni kell a szakmai kapcsolatokat
Interjú Sebők Katalinnal, NKFIH elnökhelyettesével

Innotéka, 2019. november, 28. oldal
Újabb innovációs rendezvény az ELTE-n

Innotéka, 2019. november, 48. oldal
A helikopter magyar úttörői

portfolio.hu, 2019. november 15.
Magyar csúcstechnológiával mentik az életeket az egész világon
"...Szenzorba épített mesterséges intelligencia, hordozható és viselhető orvosi eszköz, személyes defibrillátor, amely újraélesztés után működésben tartja a szívet - csak néhány az Innomed Medical Zrt. legújabb tervei közül..."

444.hu, 2019. november 15.
Palkovics: Az ország egyik legsikeresebb programsorozata lehet a Modern Gyárak Éjszakája

profitline.hu, 2019. november 16.
Az ország egyik legsikeresebb programsorozata lehet a Modern Gyárak Éjszakája

alon.hu, 2019. november 16.
Már egy kenyér is lehet okos
"...Az okos élelmiszer koncepciót tavaly beválasztották Magyarország 100 legérdekesebb innovációja, tavasszal pedig a Magyar Innovációs Nagydíjon a 40 legelismertebb újítás közé..."

innoportal.hu, 2019. november 16.
Országszerte programokat rendez középiskolásoknak a Startup Campus
"...Népszerűsítik az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt is, amelyet a Magyar Innovációs Szövetség huszonkilencedszer rendez meg..."

kkvmagazin.com, 2019. november 17.
Hatékonyabb támogatás jön
"...Hatékonyabbá teszi a magyar tulajdonú cégek megerősítését szolgáló források felhasználását a kormány új kis- és középvállalkozói (kkv) stratégiája - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára..."

technokrata.hu, 2019. november 18.
Az 5G által kínált üzleti lehetőségekről szólt az Ericsson K+F Innovációs Napok rendezvénye

startuponline.hu, 2019. november 18.
Győrbe érkezik az egyedülálló, középiskolásoknak szóló innovációs roadshow
"...A roasdshow célja a motiváció és inspiráció átadásán túl az is, hogy a résztvevőkhöz eljuttassák a Magyar Innovációs Szövetség áltat már 29. alkalommal megrendezésre kerülő Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyhírét..."

innoteka.hu, 2019. november 18.
Stratégiai együttműködés
"...A Magyar Innovációs Szövetség és a Tungsram együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Innovációs Szövetség 2019. november 15-én megtartott, összevont választmányi és elnökségi ülésén, melynek a Tungsram volt a helyszíne, ill. házigazdája..."

profitline.hu, 2019. november 18.
Stratégiai együttműködési megállapodás a Magyar Innovációs Szövetség és a Tungsram között

Prim Online, 2019. november 18.
Stratégiai együttműködési megállapodás a Magyar Innovációs Szövetség és a Tungsram között
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Doszpoth Hanna, Sári Veronika
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.