XXIX. évf. | 2019. október 8. | 18. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Várható események

Pályázati felhívások

Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Magyar Innováció Napja Tudományos Fórum

Tagszervezetünk, a VALOR HUNGARIAE Zrt. és a Magyar Innovációs Szövetség a Magyar Innováció Napja, Bíró László születésének évfordulója, alkalmából tudományos fórumot rendezett 2019. október 2-án, a BÁLNA Rendezvényközpontban, Budapesten, több, mint kétszáz fő részvételével.

A programot Szőcs Géza, a VALOR Hungariae Zrt. igazgatóságának elnöke és Prof. Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg.
Prof. Dr. Palkovics László miniszter, a rendezvény védnöke nevében Dr. Bódis József, az ITM tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkára emlékeztetett arra, hogy a versenyképesség növelése érdekében 2020-ra a kutatás-fejlesztésre, innovációra fordított forrás tekintetében Magyarország 1,8 százalékos aránnyal számol, melynek elérése reális. Bódis József felhívta a figyelmet arra, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerben még mindig vannak párhuzamosságok, előfordul, hogy az egyetemek és a vállalatok közötti együttműködések formálisak. Az ITM államtitkára szólt arról, hogy 2015 és 2018 között 655 milliárd forint hazai és uniós forrás érkezett a magyar kutatás-fejlesztési, innovációs szektorba, a legtöbb forrás arányaiban a kis- és középvállalkozásoknak jutott. Fontosnak nevezte, hogy ez a szektor eredményesebb legyen az innovációban, a forrás felhasználásában, és rámutatott arra, hogy az innováció sikeréhez a folyamatalapú támogatási modell minden lépcsőjével komolyan kell foglalkozni.

Rubik Ernőnek a fórumhoz intézett üzenetét, dr. Szamosi Katalin, az SBGK Ügyvédi Irodák elnöke tolmácsolta.

Anisits Ferenc, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjének kitüntetettje, gépészmérnök, többek között az innovációs klaszterek jelentőségéről beszélt. Osztrák példákon mutatta be, hogyan helyettesíthet egy jól szervezett klaszter, nemzetközi nagy cégeket.

Dr. Vértes Ákos, az Amerikai Feltalálók Nemzeti Akadémiájának tagja, az ELTE-n végzett vegyész és fizikus arról beszélt, hogyan hasznosulnak az analitikai kémia, a fizikai kémia területén, a laborjában kifejlesztett módszerek, eszközök.

Bojár Gábor, Széchenyi-, és Gábor Dénes-díjas fizikus, a Graphisoft példáján beszélt az innovációt elősegítő és hátráltató tényezőkről. A Graphisoft esetében a siker legfontosabb kulcsának a tehetséges munkatársak megtalálását nevezte.

Lepsényi István, a Valor Hungariae Zrt. vezérigazgatója bejelentette, hogy minden évben szeptember 29-én megtartják a Magyar Innováció Napját, és kiadják a Bíró László Magyar Innovációs Díjat.


A Magyar Innováció Napja tudományos fórum résztvevőit videón köszöntötte Bíró László lánya, Bíró Mariann Argentínából. (A golyóstollat a köznyelv angol nyelvterületen ma is biro pen, avagy röviden biro néven említik.)

A tudományos fórumhoz kapcsolódó kiállításon bemutatták Bíró László munkásságát, és a fórumot állófogadás zárta.

MISZ elnökségi ülés

2019. október 2-án, a MISZ elnöksége ülést tartott, szövetségünk budapesti székhelyén.

1.
A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót dr. Antos László, ügyvezető igazgató a következőkkel egészítette ki:
 • a tagdíj-befizetési arány október 1-én elérte a 90%-ot,
 • a nyári szabadságok alatt is intenzív szakmai munkát végzett a MISZ, 4 állásfoglalást készített, kettőt az NKFIH részére, kettőt pedig a Széchenyi 2020 számára. Az idén véleményezett öt anyag közül kettő pályázati kiírás jelent meg eddig. A MISZ észrevételeinek kb. 1/3-át ezekben figyelembe vették.
A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót az elnökség egyhangúlag jóváhagyta.

2.
Az elnökség áttekintette és tudomásul vette az első hét hónapról szóló gazdálkodást, mely egyensúlyban van.

3.
A májusi elnökségi ülés döntését megerősítve, az elnökség úgy döntött, hogy a következő válaszmányi ülés időpontját Jörg Bauerhez a Tungsram Csoport elnök-vezérigazgatójához igazítja. Az ülésre várhatóan november második felében kerülhet sor a Tungsram Váci úti székhelyén.

4.
Farkas József, elnökségi tag a Vállalkozásfejlesztési Tanács munkájáról számolt be. Nagy vívmánynak nevezte, hogy a MISZ delegáltja most már teljes jogú tagja a Tanácsnak. A tanács döntően a KKV-kal foglalkozik. Farkas József a koncepciók, stratégiák végrehajtásban lát komoly hiányosságokat.

Thernesz Artur, FB-tag, először az Energetikai Innovációs Tanács munkájáról számolt be. Ő a megújuló energiaforrások előállításával és disztribúciójával foglakozó bizottságban tevékenykedik. Azt az álláspontot képviselte következetesen, hogy hazai műszaki fejlesztés esetén lesz csak érdemi előrelépés ezeken a területeken. Úgy értékelte, hogy ezek a szempontok manifesztálódtak is különböző pályázati kiírásokban.

Utána rátért a Duális Képzési Tanács (DKT) munkájára. Eredményként említette, hogy azokon a felsőoktatási szakokon, melyeken bevezették már ezt a fajta képzést, 5% a hallgatók aránya. Másik sikeres kezdeményezése volt a DKT-nak, hogy mester szakokon is indultak duális képzések. További eredményként említette, hogy a műszaki duális képzés költségeit nagyobb arányban lehet leírni a szakképzési hozzájárulásból. Példaként hozta fel az említett költségre a hallgatókkal kötött szerződésben rögzített bért. A duális képzésről szóló összes szabályt összefoglalja egy ún. Fehér Könyv, mely az Oktatási Hivatal honlapján elérhető.

Laufer Tamás, alelnök elmondta, hogy az IVSZ szerint meg kell változtatni a duális képzés bizonyos szabályait. Monszpart Zsolt, alelnök szerint érdemes lenne a MISZ-nek összeállítania egy javaslatot a duális képzés rendszerének korrigálására, mert szerinte sem egyértelműen pozitív a megítélés a cégek részéről. Dr. Charaf Hassan elmondta, hogy a felsőoktatási intézményekben is megoszlanak a vélemények a duális képzésről. Laufer Tamás úgy vélte, hogy a MISZ rendelkezik azokkal a lehetőségekkel és kompetenciákkal, hogy összehangolja a különböző véleményeket, finomhangolásra van szükség.

Kersánszki Tamás, a Felsőoktatási Tagozat vezetője beszámolóját azzal kezdte, hogy 2018. okt. 25-én alakult meg az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum (ETTF), melyen a MISZ is képviseltette magát. A kiírásra került, 1,5 Mrd-os egyetemi innovációs ökoszisztéma pályázat előkészítésébe a tagozat Magyar Dánielt delegálta, és sok észrevételt el is tudtak fogadtatni.

Szakmai programot az idén tavasszal szervezett a tagozat az Óbudai Egyetemen. Lukácsi Péter, az SBGK Irodák munkatársa beszélt a módosított innovációs törvény lehetőségeiről. A novemberi programra a Leideni Egyetemről hívnak meg egy előadót, aki a harmadik misszióról fog tartani előadást. Második alkalommal kerül sor külföldi szakmai útra. A tavalyi berlini út után, idén Londonban lesz program nov. 12-14 között, a londoni TéT attasé segítségével. A novemberi útra még lehet jelentkezni.

Dr. Szabó Gábor arról a bizottságról számolt be, mely a felsőoktatással kapcsolatban ad tanácsot a miniszterelnöknek. A bizottság elnöke Dr. Maróth Miklós professzor. A doktori képzés témáját hangsúlyosan tárgyalták a legutóbbi ülésen. Dr. Szabó Gábor tolmácsolta az elnökség álláspontját az ipari Phd-val kapcsolatban. Thernesz Artur hozzátette, hogy az iparban dolgozóknak nehezebb a PhD-hoz szükséges publikációs tevékenységet kifejtenie, az iparjogvédelmi követelmények miatt, és erre megoldást kell találni. Dr. Szabó Gábor azt is kifejtette az ülésen, hogy a STEM területen növelni kell a doktoranduszok létszámát.

Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök az NKFIH Innovációs Testületéről számolt be. Ő és dr. Greiner István tagja a 9 fős testületnek az elnökségből. A testület az összes pályázati kiírást, a bírálati rendszert, értékelést megvitatja, és a végső döntést is meghozza a pályázatokat illetően. Az okt. 2-i ülésen az egyetemi ökoszisztéma pályázatot vitatták meg. Anonim bírálóktól 60 pontot kaphattak a pályázók, 40 pontot pedig egy szakértői testület előtt tartott előadás alapján. 24 egyetem pályázott, és vett részt a prezentációkon.

Dr. Pakucs János azt javasolta Kersánszki Tamásnak, hogy az új egyetemi tech-transzfer irodákat kapcsolja be a Felsőoktatási Tagozat munkájába, képezzenek egy hálózatot. Dr. Szabó Gábor azt kérte Kersánszki Tamástól, hogy egy év múlva számoljon be az elnökségnek az új tagok aktivitásáról. Dr. Charaf Hassan, a BME részéről felajánlotta, hogy szívesen megosztják, ill. kicserélik az eddigi tapasztalatokat.

Kreatív Ipari Kerekasztal

2019. szeptember 25-én tartották a Kreatív Ipari Kerekasztal alakuló ülését a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, Budapesten. Szövetségünket Dr. Darázs Lénárd, elnökségi tag képviselte a megbeszélésen.

Először Dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár beszélt a kreatív ipar pontos meghatározásának jelentőségéről és az ezzel kapcsolatos stratégiai feladatokról. A bevezető felszólalások körében Dr. Fülöp József, miniszteri biztos vázolta fel a kreatív ipar jelentőségét.

A Kreatív Ipari Kerekasztal munkacsoportokban folytatja munkáját, a cél az iparági stratégiai kidolgozása 2020. első negyedévének végére. Bemutatásra került mind a hét munkacsoport, melyek a következők : stratégiai megalapozás, technológia humanizációja és társadalmi kihívások, oktatás és képzés, vállalkozás és technológia, fejlesztés, szabályozás, hazai és nemzetközi együttműködés, ipari innováció. A munkacsoportok 2019. októberben kezdik meg a munkájukat.

A Kreatív Ipari Kerekasztalhoz és a munkacsoportokhoz való csatlakozás nyitott, minden iparági résztvevőt vagy a terület iránt érdeklődőt szívesen látnak az iparági feladatok meghatározásában és annak megvalósításában. Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: kreativ@itm.gov.hu

Október 2-án a stratégiai alapozó munkacsoport meg is kezdte az ágazati stratégia és akcióterv előkészítését, az ITM-ben, Dr. Nagy Adám helyettes államtitkár vezetésével. A konstruktív találkozó során a kreatív ipari értékláncok figyelembevételével készültek ajánlások az év végéig tartó folyamathoz. A munkacsoportban részt vesz Keresnyei János regionális igazgatónk is.

Design Pécs

A Design Pécs rendezvénysorozat október 3-án az "Alkotókból kreatív vállalkozók" című kreatív nappal vette kezdetét Pécsett.

A délelőtti, Jámbor Eszter (SZTNH) által előadott iparjogi előadást és tanácsadást követően európai uniós kreatív ipari projektekkel ismerkedtek a résztvevők. A délutáni programban a Kreatív Ipari Klaszter edukációs tagozatának megalakulása után a Klaszter taggyűlése következett, majd maga a Design Pécs divatbemutatóval egybekötött megnyitója kezdődött. Az eseményen adták át a hagyományos kirakatverseny díjait is.
A Design Pécs rendezvényei a Budapest Design Hét eseménysorozatához kapcsolódnak. A rendezvényen részt vett Keresnyei János is.

Kutatók Éjszakája az Ericssonban

A Kutatók Éjszakája idei programjaira 2019. szeptember 27-28-án került sor, többek között az Ericsson székházában, ahol a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb pályamunkáival is megismerkedhettek a látogatók.

Az ifjúsági verseny tizenéves fiataljai poszterek, prototípusok és egyéb szemléltető eszközök segítségével mutatták be pályamunkáikat, többek között egy Csillagászati távcsövek automatizálása és távvezérlése című pályamunkát, amely segítséget nyújt az amatőr csillagászoknak, hogy az adatgyűjtés teljesen automata módon történjen, a Moly.net nevű eszközt, mely egy almakártevők elleni feromoncsapda, valamint az N-test problémák szimulációját m-dimenzióban.

Az érdeklődők, többek között, megtekinthették az aranytészta előállításának módszerét, bemutattak egy levegő szennyeződését mérő készüléket vagy akár elmerülhettek a jövő ballagási tablójában, mely egy telefonos applikáció segítségével életre kelti a diákokat.

A Kutatók Éjszakáján a tehetségekre közel több ezer látogató volt kíváncsi.VÁRHATÓ ESEMÉNYEK

I. Innovációs Fórum - Gyógyszeripar és egészségipar

A Világgazdaság üzleti napilap 2019. október 17-én konferenciát szervez "I. Innovációs Fórum - Gyógyszeripar és egészségipar" címmel, a Sofitel Budapestben (1051 Budapest, Széchenyi István tér 2.)

A konferencia tervezett programjában, többek között, szó lesz Magyarország átfogó egészségipari stratégiájáról, Lengyel Györgyi, az ITM miniszteri biztosának előadásában.
Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter pedig "Innovációs üzleti lehetőségek és gazdasági ágazatok" címmel tart majd előadást.

A részvétel díjhoz kötött, melynek ára: 26.900 Ft + áfa

További információk és részletes programterv: rendezvenyek.vg.hu

Kerekasztal beszélgetés

A Licencing Executives Society International (LESI) magyarországi tagja, a LES Magyarország szakmai kerekasztal beszélgetést szervez a munkaviszonyban létrehozott szellemi alkotások hazai szabályozásáról. A rendezvény október 18-án, 9:00-14:00 óráig tart a Budapesti Ügyvédi Kamara (1055 Budapest, Szalay utca 7.) épületében.

Az eseményen meghívott előadóként fog szerepelni többek között Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke és Dr. Goldfárth József, a MOL innovációs igazgatója is.

További részletek az eseményről: link
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Strategic Communications Congress

A European Academy 2019. október 28. és 30. között rendezi meg a Strategic Communications Congress for Research and Higher Education Institutions c. nemzetközi konferenciát Berlinben.

A rendezvény fő témái többek között az agilis kommunikáció, az egyetemi rangsorok és a stratégiai társulások, olyan előadókkal, mint a CPE Lyon vagy az ETH Zürich egyetemek képviselői.

További információk ide kattintva olvashatók.

Szeminárium a PCT-ről és a Madridi Rendszerről

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) a nemzetközi szabadalmi bejelentési rendszert (PCT) és a védjegyek nemzetközi lajstromozását célzó Madridi Rendszert bemutató szemináriumot szervez, melyre október 30-án, a Mercure Budapest Korona Szállóban (1053 Budapest, Kecskeméti u. 14.) kerül sor.

A rendezvényen a WIPO munkatársai mutatják be a két iparjogvédelmi rendszer sajátosságait, újdonságait. Az érinteni kívánt témák, többek között:
 • a szabadalmi igénypontok módosítása, korlátozása,
 • a találmány egysége,
 • a WIPO Nemzetközi Irodája előtt folyó jogorvoslati eljárások,
 • közös jogosultság,
 • egyes adatok változása az eljárás szempontjából.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A rendezvényre szóló meghívó a https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/meghivo_0.pdf a címen, a program pedig a https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/draft_program.pdf címen érhető el.

SmartBiz Expo 2019

2019. december 4-6. között kerül megrendezésre a Hongkongi SmartBiz Expo rendezvény a Hong Kong Convention & Exhibition Centre-ben.

A részvételt elsősorban kis- és középvállalkozásoknak ajánlják, melyek vállalkozásuk továbbfejlesztéséhez keresik az új technológiai megoldásokat, design-t, innovációt és kreativitást illetve fejlett technológiájú szolgáltatásokat kínálnak.

A rendezvény honlapja: www.hktdc.com/smartbizexpo
További információk: Balázs Beáta, Hong Kong Trade Development Council Budapesti Konzultáns Iroda, Tel: (06 1) 224 7766, Email: beata.balazs@hktdc.org

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK


29. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2019/2020-as tanév)

KIK INDULHATNAK? Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1999. október 1. és 2006. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is, de az EU-döntőre csak azok juthatnak ki, akik magyarországi iskolába járnak vagy kettős állampolgárok.

MIT LEHET NYERNI?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

Az üzleti hasznosításra alkalmas pályázatok készítőit a Startup Campus program ingyenesen üzleti és startup forrászervezési képzésben, mentorálásban részesíti.
A legjobb pályamunkát beadott határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját is megkapja.

Az első és második helyezett fiatalok által megjelölt középiskolai tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
(A zsűri a díjak között indokolt esetben átcsoportosításokat hajthat végre. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján 30 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap a 2020 szeptemberében, Salamancaban (Spanyolország), az Európai Unió által, 40 ország részvételével rendezendő európai döntőn való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat (3500-7000 euró) lehet nyerni.

A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok számos nemzetközi versenyen, szakmai utazáson vehetnek részt, többek között a tudományos versenyek olimpiáján az USA-ban (INTEL ISEF), a Stockholm International Youth Science Seminar-on, ill. a Nobel-díj átadási ünnepségen, a China Adolescent Science & Technology Innovation Contest (CASTIC) c. versenyen stb.

MIVEL LEHET NEVEZNI? Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

HOGYAN KELL JELENTKEZNI? A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát a www.innovacio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni 2019. november 27-én, 15 óráig.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) adatait, és a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, e-mail címét és telefonszámát.

HOGYAN TOVÁBB? Az 1. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott pályázatok leírását egyrészt 2020. április 1-én, 14 óráig beérkezően kell feltölteni a www.innovacio.hu/nevezes oldalra. A pályamunkák leírásait max. 7 A4-es, gépelt oldal terjedelemben (12 pontos betű, normál sorköz) kell elkészíteni. Az ábrákat, grafikonokat külön, mellékletként (+max 10 oldal) kell a dolgozatba illeszteni.

Másrészt a pályázóknak 2020. április 15. és 24. között, az illetékes zsűritagok előtt, kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt kell tartaniuk. A bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket a prezentációra el kell hozni.

A verseny szervezői a kidolgozás indokolt költségeihez max. bruttó 50 E Ft értékben járulnak hozzá, a myDAQ-os pályázatok esetén a myDAQ terméket haszonkölcsön szerződéssel biztosítjuk térítésmentesen. A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények is támogathatják anyagilag.

MIT ÉRTÉKELNEK? A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az önálló, saját munka kimutathatósága, nyilvánvalósága; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége és jövőbeni hasznosíthatósága; az eredmények ésszerű és világos értelmezése.

EGYÉB TUDNIVALÓ? Az ünnepélyes díjátadásra 2020 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2020 szeptember 25-én is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján Budapesten, az Ericsson Magyarország székházában.

A VERSENY FŐVÉDNÖKEI:
Dr. Palkovics László, miniszter, Innovációs és Technológiai Minisztérium
Dr. Kásler Miklós, miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.

A VERSENY KIEMELT TÁMOGATÓI: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, KIEMELT SZPONZOR: AUDI HUNGARIA Zrt.
A VERSENY JELENTŐS TÁMOGATÓI: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, B. Braun Medical Kft., Tungsgram Group Zrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Egis Gyógyszergyár Zrt., Ericsson Magyarország Kft., 77 Elektronika Műszeripari Kft., Sanatmetal Kft., Mediso Kft.
Támogatók: Innomed Medical Zrt., NI Hungary Kft., BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

MÉDIATÁMOGATÓK:
Főtámogató: M5 csatorna
Támogató: Innotéka magazin, Karc FM, Zsiráf Diákmagazin

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány felhívása

Tagszervezetünk, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14-30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik:
 • kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek,
 • országos, ill. nemzetközi tanulmányi, művészeti és sportversenyeken dobogós helyezést értek el,
 • kutatási eredményeiket publikálták,
 • motiváltak, szorgalmasak, kitartóak, elkötelezettek céljaik megvalósításában,
 • bár nem vettek részt, ill. nem szereztek dobogós helyet tanulmányi versenyeken, de úgy érzik, kiemelkedően tehetségesek.
Az Alapítvány által kiválasztott fiatal tehetségek egyénre szabott támogatásban részesülnek. Ennek során minden diák azt kapja, amire leginkább szüksége van a tehetsége kibontakoztatásához, mely minden esetben tartalmaz mentori támogatást.

Regisztráció az alábbi linken.
További információk: weblap, e-mail: erdeklodes@kmta.hu, tel.:+36 1 781 2814.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Wisinger István: Egy elme az örökkévalóságnak - Neumann János regényes élete - Athenaeum Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése

Néhány karakteres sor Neumannról az enciklopédiák egyik legtekintélyesebbje, az Encyclopaedia Britannica róla szóló, kimagaslóan terjedelmes szócikkéből:
"A húszas évei közepére csodagyerekből egyike lett a világ vezető matematikusainak. Halmazelméleti munkája olyan pályafutás nyitánya volt, amely a matematika csaknem valamennyi fontos ágát érintette. Tehetsége az alkalmazott matematikában a munkásságát olyan irányokba vitte, amelyek befolyásolták a kvantumelméletet, az automaták elméletét, a közgazdaságtant és a védelmi tervezést. Úttörője volt a játékelméletnek, és Alan Turinggal és Claude Shannonnal egyike volt a tárolt programú digitális számítógép működési elve feltalálóinak."

"Princetonban legendává vált. Úgy mondták, beugrató tréfákat űzött Albert Einsteinnel, szó szerint idézett könyveket, amelyeket évekkel korábban olvasott, és fejben tudott assembly nyelvű számítógép programokat szerkeszteni. Sohasem hasonlított a matematikusokról táplált képhez. Úgy ismerték, hogy szellemes, világfi, az élet ínyence, s agresszív autóvezető - gyakori autóbalesetei nyomán az egyik princetoni kereszteződést »von Neumann saroknak« nevezte a köznyelv."
"Kulcsfontosságú munkájával a kvantumelméletben, az atombomba és a számítógép létrehozásában, Neumann valószínűleg nagyobb hatást tett a modern világra, mint a 20. század bármelyik más matematikusa."

Az Athenaeum ajánlójából: "Wisinger István dokumentumregénye az ő rövid életének (1903-1957) rendkívüli krónikáját meséli el. Elsősorban arról szól, hogyan jutott el Neumann zseniális elméjének hála Budapestről az Egyesült Államokba, és hagyatékából hogyan lett az örökkévalóság egyik legnagyobb kincse. Tudományos eredményeit a szakemberek Galilei, Newton és Einstein életművével mérik össze."
Wisingert íróként már ismerjük: A Nobel-díjas kém - Dokumentumregény Szent-Györgyi Albert életéről (Athenaeum, 2016) c. könyvéről a Hírlevél 2017 4. számában szóltunk.
E mostanit így mutatja be "Szubjektív bevezetőjében", s ad értelmezési útmutatást hozzá:
"Valós személyekről és eseményekről írok. Nem törekedtem bármiféle tudományos biográfia elkészítésére, főszereplőm sorsának részletes bemutatásával egy életrajzi regényt akartam olvasmányos formában megírni. Az adatok, az események, a történetek felidézésében a lehető legnagyobb pontosság a célom, de számomra az élettörténetek, a valóság emberi oldala volt a fontos, vagyis a hitelesség."

Néhány szilánk, ízelítőül, a könyvből:
"Első diplomájának témavezetője, a híres matematikus, Fejér Lipót, így nevezete el: az ország legnagyobb Jancsija!"
"»Az amerikai légierő szentjének nevezett "világhírű fizikus-gépészmérnök, Kármán Tódor" (idézetek ezzel kezdődően a könyvből, kiemelések tőlem) így emlékezett az első találkozásukra: "Aacheni professzorságom első évében beállított hozzám egy pesti bankár 17 éves fiával. Furcsa dolgot kért tőlem: beszéljem le Jancsit arról, hogy matematikus legyen. Azt mondta: »A matematikusok nem értenek a pénzkereséshez!« Elbeszélgettem a fiával. Káprázatos feje volt. 17 évesen önállóan tanulmányozta a végtelen jelenségét, ami pedig az absztrakt matematika egyik legösszetettebb problémája, és érdekes elméleteket emlegetett erről a kérdésről. Azt gondoltam, hogy szégyen volna őt elterelni attól, amire természetes hajlama vezeti. Jancsi esetében azt tanácsoltam a papának, hogy kössön fiával kompromisszumot: hadd tanuljon vegyészmérnökséget is."
Nem akármilyen családja volt. Apja bankár, "Széll Kálmán, aki korábban pénzügyminiszterként volt tagja a kormánynak - majd 1899 és 1904 között miniszterelnök volt -, Neumann Miksát állandó gazdasági tanácsadójának kérte fel." Ugyanakkor: "családi körben közismert volt, hogy Jancsi rendszeresen ógörögül cseveg apjával." És: "Kann nagypapa arról volt híres, hogy üzleti tárgyalásai során soha nem használt papírt és íróeszközt, mindent fejben tartott. S amíg alkudozott, képes volt a számára elérhető adatokból mindjárt a profitot is kiszámítani. Ezért üzleti tárgyalásait ritka kivételtől eltekintve mindig sikerrel bonyolította le. Jancsi nyelvtudása és fejszámoló-képessége, talán éppen nagyapai örökségként, bámulatosnak bizonyult. Élete során idehaza és külföldön mindenkit elkápráztatott különleges nyelvtudásával."
E könyv mottója is lehet Szent-Györgyi Albert szava: "A legpompásabb emberi elme, amellyel valaha is találkoztam, barátomé, Neumann Jánosé volt."

Åsmund H. Eikenes: Utazás a kezed körül - Minden, amit tudni szeretnél a kezedről - és még annál is több - Typotex, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

Erről szól: "Az Utazás a kezed körül felfedezőút kezed biológiájába, egy csodás utazás vissza az időben, a testedben és tovább a következő áttörés felé. Honnan származik a kezünk, és hogyan működik? Hogyan véd meg bennünket a bőrünk valamennyi veszélyforrástól, amellyel kapcsolatba kerülünk, milyen potenciál rejlik egy ujj sejtjeiben? A válaszok egyszerre nyújtanak lenyűgöző példákat az emberi test működésére vonatkozóan és inspiráló történeteket arról, mi mindenre lehetünk képesek a kezünkkel. Megfigyelések és hipotetikus balesetek által ismerkedhetsz meg közelebbről a saját kezeddel. A könyv ugyanakkor a kutatási eredmények mögött rejlő munkáról is szól.
A legfontosabb kérdés az, honnan származik a kezünk. Lehetséges, hogy a kezünk története egyben a modern ember fejlődésének története?" (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.)
Eikenes könyvének nagy érdeme, hogy mindenki számára abszolút érthetően beszél minderről, ezért a laikusoknak és a szakterületen kezdőknek tökéletes. Szintúgy az érdeklődő fiataloknak, akik ismerkednek a témával, valamint az ember eredetének és az evolúció működésének kutatásával. Magyarázataiban ugyanakkor számos olyan leírás is megjelenik, amelyek a legtöbbünknek újak, és segítenek tájékozottságunk bővítésében.

Hasznosak azzal is, hogy sok "AHA-élménnyel" szolgálnak - persze ki itt, ki ott jön rá, hogy »jé, ez tényleg így van!« Pl. a törzsfejlődésről szólva: "Egyes kétéltűek tojáshéjat hoztak létre a petesejt köré, melynek köszönhetően elszakadhattak a víztől." A legendás T-Rexről: "A zsákmány rázásával és tépésével pontosan ugyanazt érte el, amit mi a kés és villa használatával, épp csak a finommotoros képességek, valamint a karok és az ujjak koordinációjához szükséges agyi kapacitás nélkül."
Olykor jó okot és alkalmat ad arra, hogy magunk is eltöprengjünk a fejlődésben jelentkező ok-okozati összefüggéseken. Juthatunk talán az övétől eltérő következtetésekre - ám ez is jócskán segíthet a megértésben. Pl. kissé talán ingatag gondolatmenetet vázol fel a jobb- és a balkezességről. Másutt: "A finommotoros kezek igényt teremtettek őseinkben egy nyelvre, hogy leírhassák, mire képes a kezük" - írja idézett kutatók nyomán. Alighanem sokkal inkább a közösségi lét, az együtt végzett munka és az együttélés kommunikáció-szükségletei teremtették az igényt a nyelvre, mintsem a kezek használata. Azok inkább úgy játszhattak szerepet ebben, hogy a finommotoros készségek fejlődésével gyarapodtak és sokrétűbbé váltak azok a tevékenységek és velük azok a közösségi interakciók, amelyek az egymással való beszédet igényelték.

A felfedezőút: Kezünk kialakulását az evolúció keretei között az élet létrejöttének kezdetétől vázolja fel, ahol a kulcsfogalmak: "változatosság, szelekció és idő". "Elkezdjük a több milliárd évnyi változatosságot és természetes kiválasztódást felölelő utat a kezed felé. A történet kezdetét az óceánban együttműködő sejtek jelentik. A kezünkön lévő öt ujj felé vezető úton látni fogjuk, ahogy az evolúciós történelmünk sorra különválasztja a körülöttünk lévő állatokat."
Az evolúció kutatásának módjairól pár vonásnyi képet ad - ebből annak logikájára érezhetünk valamelyest rá. Ezt könnyített áttekintés követi az ember előtörténetének kutatásáról és annak eredményeiről. Első ismerkedésnek egészen jó. Tanulságos megállapításai: "A modern ember származására megfelelő és kristálytiszta elméletet találni nagyjából ahhoz hasonlítható, mintha egy 1000 darabos puzzle-t akarnánk kirakni, amelyből 800 kirakós darabka még hiányzik. Az ilyen kirakós játékok azt is megkövetelik, hogy több különböző analitikai módszert és összehasonlítást használjunk. Módszertani okokból a technikák eltérő pontosságot biztosítanak a válaszaikban."
Kissé talán ingatag gondolatmenetet ad elő a jobb- és a balkezességről. Igazából addig ismerjük igazán ennek szerveződését, hogy ahhoz kötődik, melyik agyfélteke a domináns, s a legtöbbünk - de nem mindenki! - jobbkezesnek születik. A fejtegetés viszont, amellyel e 'szereposztás' két változatának kialakulásához szolgál, nem érződik kielégítőnek (amint arra még a tudománynak sincs még biztos magyarázata).

A továbbiakban széles képet vázol fel szervezetünk működéséről, a kéz-agy kapcsolatokról, immunológiáról, 3D bionyomtatásról, géntechnológiákról, és sok másról.


Bart D. Ehrman: A kereszténység diadala - Hogyan térítette meg egy apró, betiltott szekta az egész világot? - Cser Kiadó, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

Erről szól: "Nem volt történelmi szükségszerűség, hogy a kereszténység gyakorlatilag kipusztítja a Római Birodalom pogány vallásait, és a Föld uralkodó vallásává, egyszersmind feltörekvő politikai és kulturális hatalommá válik. És éppen ezért fontos az a kérdés, amit ebben a könyvben feszegetni szándékozom. Miért hódíthatta meg az új hit a római világot, és vezetett a Nyugat kereszténnyé válásához? Hogy történhetett, hogy Jézus maroknyi követője ilyen sikeresen téríthette át az erre nem kimondottan fogékony birodalmat? Kevesebb mint négyszáz év elteltével ez az alig húsz főt számláló, alsóbb osztályból származó zsidó közösség a vidéki Galileából indulva, harmincmilliós egyházzá duzzadt. Hogy tehet szert egy vallás harminc millió követőre mindössze háromszáz év leforgása alatt?" - (Ehrman előszavából, kiemelések tőlem)

"A kötet a római korról szól, arról nem beszél, miért aratott sikert a kereszténység a későbbi évszázadok során is, alapvetően megváltozott társadalmi körülmények között."
A kezdőpont: "Ehrman a kereszténység születését i. sz. 312-re teszi: a Római Birodalom nyugati részének ura, Constantinus ekkor engedett szabad utat a keresztény vallásgyakorlatnak. Olvasatában a kereszténység ez idáig pusztán egy a birodalom sok kis szektája közül, amely a »constantinusi fordulat« nélkül talán örökre el is tűnt volna a történelem süllyesztőjében. Ez a megközelítésmód élesen ütközik a hagyományos egyházi narratívával."
A felettébb pragmatikus hatalompolitikai megfontolás: "A kereszténység diadalához nem a hagyományanyag segítette az új vallást, hanem az uralkodó politikai döntése. Egy multinacionális császárságot a némiképpen felpuhított monoteizmus hatásosabban szolgálta, mint a számtalan istent felvonultató antik kultuszok. Ellentétben a sokistenhittel, a kereszténység nem adott lehetőséget az istenek közötti választásra, az állampolgár ideológiai lavírozására, hanem az ember tökéletes alávetettségét sugallta és maximális engedelmességet, sőt önfeláldozást várt el tőle." (e három idézet a magyar előszóból, a továbbiak a könyvből).

A legnagyobb paradigmaváltás: "A kereszténység ókori diadala minden idők legnagyobb kulturális átalakulását hozta magával. Nélküle a késő ókor teljes történelme másként zajlott volna, nem lett volna se középkor, se reformáció, se reneszánsz, se modernitás, legalábbis az általunk ismert formájában biztosan nem. Róma, majd a teljes Nyugat meghódításával a kereszténység nemcsak megszámlálhatatlanul sok kulturális ereklyével (inkább értékkel - OP) árasztott el minket, de az emberek világról való gondolkodását és életmódját is radikálisan megváltoztatta. A modern ember érzékenységére, értékrendjére és erkölcsére egyaránt alapvető hatással van a keresztény tradíció." Itt roppant izgalmas kérdés: nem tudható, mi lett volna nélküle, hiszen a kultúrában és az egész civilizációban más töltötte volna be az irányító, értékdiktáló szerepét. Még az is meglehet, hogy a természettudományok gyorsabban fejlődtek volna az ideológiai béklyók nélkül, ami nagy valószínűséggel előidézhette volna a technika és vele a gazdaság gyorsabb fejlődését. Utóbbihoz nagyban hozzájárulhatott volna, ha a pénzügyeket nem kötik ideológiai tilalmak. Érdekes belegondolni: a középkor európai művészetei az egyházi- és az azzal összefonódott világi mecenatúra adta lehetőségekkel, és annak témaválasztásai szerint működtek. Milyenné válhattak volna a művészetek a kereszténység nélküli világban? S nem hagyható említetlenül, hogy az Ó- és az Újszövetség tanításai nélkül nem születik meg az Iszlám, legalább is nem a mai tartalmával.
Ehrman nagyon tisztességes tétele: "Úgy hiszem, lehetetlen megmondani, hogy a világ jobb, avagy rosszabb hely lenne-e, ha nem győzedelmeskedik a kereszténység. Annyi biztos, hogy valami más lett volna helyette."

A mondandó íve a fejezetcímekkel: A vég kezdete: Constantinus áttérése • Vissza a kezdetekhez: Pál megtérése és missziója • A római pogány vallások • A kereszténység sikerének okai • A kereszténység diadala • A csoda mint a meggyőzés eszköze • Az egyház növekedése • Keresztények össztűz alatt: üldözés, vértanúság és önvédelem • Az első keresztény császár • Térítés és kényszerítés: A keresztény birodalom hajnala • Nyereségek és veszteségek

SAJTÓSZEMLE

A sajtószemle tagvállalatunk a Tranzpress Kft. segítségével készült.


MTVA, Forint, fillér, 2019.09.21., 10. perctől
Magyar siker Ázsiában
"...Ezüst éremmel tér haza két szombathelyi fiatal a 34. Nemzetközi Kínai Ifjúsági Tudományos Versenyről...˝

origo.hu, 2019. szeptember 23.
Palkovics László: A kutatás és az innováció kiemelten fontos feladat

startuponline.hu, 2019. szeptember 23.
Elindult a Startup Hét Debrecenben

uzletihirszerzes.hu, 2019. szeptember 23.
Elindult a Startup Hét Debrecenben

dehir.hu, 2019. szeptember 23.
A startupokról szól ez a hét Debrecenben - videóval

innoteka.hu, 2019. szeptember 24.
A 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai a Kutatók Éjszakáján

PrésHáz.eu, 2019. szeptember 24.
A 28. Ifjúsági Innovációs Verseny legjobbjai a Kutatók Éjszakáján

innoportal.hu, 2019. szeptember 24.
A 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai a Kutatók Éjszakáján

gondola.hu, 2019. szeptember 24.
A 28. Ifjúsági Innovációs Verseny legjobbjai a Kutatók Éjszakáján

magyarmezogazdasag.hu, 2019. szeptember 25.
Gimnazista feltaláló - Saját almafájuk adta az ötletet

agrarszektor.hu, 2019. szeptember 25.
Most éri meg pályázni: komoly pénzeket nyerhetnek a fiatal agrárkutatók

techmonitor.hu, 2019. szeptember 25.
A 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai a Kutatók Éjszakáján

zetapress.hu, 2019. szeptember 25.
Péntek éjjel kutathatunk
"...A 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai lesznek a Kutatók Éjszakáján..."

magyarszo.rs, 2019. szeptember 25.
A fejlődés kulcsa a tudomány

businessonline.prim.hu, 2019. szeptember 26.
A 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai a Kutatók Éjszakáján

hirek.prim.hu, 2019. szeptember 26.
A 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai a Kutatók Éjszakáján

bonline.hu, 2019. szeptember 26.
A 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai a Kutatók Éjszakáján

elektro-net.hu, 2019. szeptember 26.
A 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai a Kutatók Éjszakáján

hvg.hu, 2019. szeptember 26.
Alig van olyan fiatal kutató, aki ne külföldön képzelné el a jövőjét

kisalfold.hu, 2019. szeptember 26.
A világon eddig egyedülálló terméket is fejlesztenek a hallgatói innovációs projektekben a győri egyetemen

Világgazdaság, 2019. szeptember 26.
Több mint négyezer magyar KKV használja a legújabb innovációkat

agrotrend.hu, 2019. szeptember 27.
Magyar vezetésű munkacsoport is segíti a Mezőgazdasági Európai Innovációs Partnerség fejlesztését

digitalhungary.hu, 2019. szeptember 27.
A KKV-k beleszerettek az innovációba

elobolygonk.hu, 2019. szeptember 27.
Gimnazista feltaláló - Saját almafájuk adta az ötletet

M5 Híradó 2019. szeptember 27.,
Zsigó Miklós a Kutatók Éjszakáján

magyarnemzet.hu, 2019. szeptember 27.
Egyenlőtlen az elosztása az uniós kutatási-fejlesztési forrásoknak

Civil Rádió, 2019. szeptember 28.
Interjú dr. Antos Lászlóval az EU Fiatal Tudósok Versenyéről

kkvmagazin.com, 2019. szeptember 29.
Népszerű innovációk a kkv körében

portfolio.hu, 2019. szeptember 30.
A magyar cég, amelyik Oroszország után Afrikát és Amerikát hódítaná meg
"...Farkas József, a Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatója, miután átvette Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől a 2014. évi Innovációs Nagydíjat..."

gazdasagportal.hu, 2019. szeptember 30.
Több mint négyezer magyar KKV használja a legújabb innovációkat

portfolio.hu, 2019. október 1.
Magyarországra érkezett a legnevesebb amerikai egyetem

origo.hu, 2019. október 1.
Szijjártó Péter: Magyarország érdeke a szabadkereskedelem
"...A cél már nem a munkahelyteremtés, hanem a technológiai fejlesztés, a kutatás-fejlesztés erősítése..."

magyarhirlap.hu, 2019. október 1.
Szijjártó: Magyarország érdeke a szabadkereskedelem

debmedia.hu, 2019. október 1.
Palkovics: okos Magyarországot építünk

lokal.hu, 2019. október 2.
Palkovics: Okos Magyarországot építünk

propeller.hu, 2019. október 2.
Palkovics szerint okos Magyarországot épít a kormány

itbusiness.hu, 2019. október 2.
Generációváltás az innovációban

kkvmagazin.com, 2019. október 2.
Bejelentették a Central European Startup Awards magyar nyerteseit

magyarnemzet.hu, 2019. október 2.
Palkovics László: Új egyetemi innovációs központ jön létre Budapesten

innoteka.hu, 2019. október
A minőség elkötelezett híve
Interjú Greiner István, a Richter Gedeon Nyrt. kutatási igazgatójával

sajomente.hu, 2019. október 2.
ITM-államtitkár: az innovációnak gazdasági hasznot kell hoznia

webradio.hu, 2019. október 2.
ITM-államtitkár: az innovációnak gazdasági hasznot kell hoznia

magyarhirlap.hu, 2019. október 2.
"Az innovációnak gazdasági hasznot kell hoznia"

hir.ma, 2019. október 2.
ITM-államtitkár: az innovációnak gazdasági hasznot kell hoznia

hirado.hu, 2019. október 2.
Az innovációnak gazdasági hasznot kell hoznia

magyarnemzet.hu, 2019. október 2.
ITM-államtitkár: Az innovációnak gazdasági hasznot kell hoznia

lokal.hu, 2019. október 2.
Új egyetemi innovációs központ jön létre Budapesten

origo.hu, 2019. október 2.
Új egyetemi innovációs központ jön létre Budapesten

hirado.hu, 2019. október 2.
Palkovics: Új egyetemi innovációs központ jön létre Budapesten

novekedes.hu, 2019. október 2.
Új egyetemi innovációs központ jön létre Budapesten

atv.hu, 2019. október 2.
Palkovics: új egyetemi innovációs központ jön létre Budapesten

hirtv.hu, 2019. október 2.
Új Egyetemi Innovációs Központ Budapesten

mandiner.hu, 2019. október 2.
High-tech innovációs központ épül a BME-n

profitline.hu, 2019. október 3.
Új egyetemi innovációs központ jön létre Budapesten

kamaraonline.hu, 2019. október 3.
Új egyetemi innovációs központ jön létre Budapesten

orientpress.hu, 2019. október 3.
Bíró László születésnapja lesz a Magyar Innováció Napja

tehetseg.hu, 2019. október
Világverseny különdíjasa Zsigó Miklós idén végzett gimnazista

orientpress.hu, 2019. október 3.
Bíró László születésnapja lesz a Magyar Innováció Napja

kormany.hu, 2019. október 3.
Az innovációnak gazdasági hasznot kell hoznia
"...Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke kiemelte, a Magyar Innováció Napja jól kiegészíti szövetségük rendezvényeit..."

magyarhirlap.hu, 2019. október 4.
Palkovics László: A bővülő kutatás-fejlesztési források hozni fogják az eredményeket

webradio.hu, 2019. október 4.
Palkovics László: a bővülő kutatás-fejlesztési források hozni fogják az eredményeket

magyarnemzet.hu, 2019. október 4.
Palkovics László: A bővülő kutatás-fejlesztési források hozni fogják az eredményeket

origo.hu, 2019. október 4.
Palkovics László: A bővülő kutatás-fejlesztési források hozni fogják az eredményeket

hirtv.hu, 2019. október 4.
Palkovics László: A bővülő kutatás-fejlesztési források hozni fogják az eredményeket

promenad.hu, 2019. október 4.
37 milliárddal többet fordít jövőre a kormány kutatás-fejlesztésre

mixonline.hu, 2019. október 4.
Palkovics: egyre több megy kutatásra

napi.hu, 2019. október 4.
A magyar innováció a gázra lép

kulturcafe.hu, 2019. október 6.
Tudományos Stand Up - minőségi szórakozás Kürti Sándor előadásával
"...1994-ben az adatmentési (sérült mágneses adattárolókról való adat-helyreállítási) technológiáért a KÜRT elnyerte az Innovációs Nagydíjat..."

mok.hu, 2019. október 7.
Januárban megkezdi működését a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács

weborvos.hu, 2019. október 7.
Januárban megkezdi működését a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács

kamaraonline.hu, 2019. október 7.
Láthatóvá tették az egyetemi innovációt

novekedes.hu, 2019. október 7.
Korszakalkotó kutatások az ELTE laboratóriumaiban

kamaraonline.hu, 2019. október 7.
Bővülnek a kutatás-fejlesztési források
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Sári Veronika
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.