XXIX. évf. | 2019. június 25. | 13. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontja: 2019. július 23.


MISZ összevont választmányi és elnökségi ülés

2019. június 20-án, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában összevont választmányi és elnökségi ülés tartott az Innovációs Szövetség.
1. Szabó Gábor, elnök köszöntötte a résztvevőket, megköszönte Pomázi Gyulának, az SZTNH elnökének, hogy vendégül látja a választmányt és az elnökséget, majd jóváhagyásra előterjesztette a már előzetesen kiküldött írásos beszámolót a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról. Antos László, ügyvezető igazgató könyvvizsgálatról szóló és Pakucs János, tiszteletbeli elnök, ill. Jakab László (választmányi tag és zsűrielnök) 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyről szóló kiegészítései után a választmány egyhangúlag jóváhagyta az előző ülés óta végzett tevékenységet.

2. Pomázi Gyula, elnök - meghívott előadóként - először ismertette az SZTNH hármas feladatát úgymint: iparjogvédelmi hatóság, K+F minősítési hatáskör, ill. szellemitulajdon-védelmi feladatok.

Elmondta, hogy a (kockázati) befektetők ma már olyan cégeket keresnek inkább, melyeknél jelentős az immateriális vagyon és az ügyfelek általi elfogadottság, és kevésbé számít a cégnél levő technológiai, ill. a munkatársak. Lengyelország ezt felismerve képes a cégekbe történő befektetések 70%-át nem állami forrásból fedezni.

Több olyan viselkedésformát azonosítottak, melyek révén a szellemi vagyon kiáramlik hazánkból, pl.:
 • IP-jogokkal kereskedő ázsiai cégek megvásárolnak kutatóktól, fejlesztőktől szabadalomérett technológiákat 100-150 ezer dollárért, és később kb. 10-szeres áron értékesítik,
 • a hazai felsőoktatási, kutatási intézményeknél keletkező K+F eredményt publikálják vagy magánszemélyként jelentik be, de nem hasznosulnak az eredmények később.
A szellemi vagyon megtartása és hasznosulása érdekében több terv és elgondolás is létezik. Újragondolták pl. az Iparjog Pályázatot, az NKFIH-val együtt. Egy csomag ajánlatra gondoltak, mely a hazai szabadalom bejelentési költségét (pl. ügyvivő), az első 3 év fenntartási költségeit, és az eseteges európai bejelentés költségének meghitelezését tartalmazná. A keretet 300 M Ft-ra emelnék.

Továbbá az intellectual capital value módszertanára szeretnének ajánlásokat tenni, hogy a cégértékben jelenjen meg a cég szellemi tulajdona.

Harmadik elem olyan szolgáltatások kialakítása lenne, melyekre egy befektetési folyamatban van szükség (term sheet, due diligence stb.).

Magyarország járműipari függőségének csökkentése érdekébe négy lehetséges gazdasági terület jön szóba, úgymint: élelmiszer-gazdaság, egészség-gazdaság, épített környezet (smart building) és a kreatív ipar.

A Magyarországon működő vállalkozások 96% mikro-vállalkozás, melyek finanszírozása nem csak hazánkban, de Európában sem megoldott. Azért, mert nem csak gazdasági, hanem társadalom-politikai kérdés is.
Hangsúlyozta, hogy a KKV fejlesztését szegmensenként kell és lehet megtenni, és nem általában KKV fejlesztéssel. Bizonyos ágazatokban tevékenykedő közép-vállakozásokat lehet serkenteni, de nem általában, hanem arra az iparági szegmensre vonatkozóan. Példaként említette a gyógyszerek termék azonosításának folyamatában résztvevő társaságokat.

Befejezésül beszélt a végfelhasználók által kiváltott kihívásokról, folyamatokról (application based or sharing economy). A teljes értéklánc átalakul, és az állami szabályozói szerepet is igazítani kell ezekhez.

Az előadás diái idekattintva olvashatók.

Az előadás után kiegészítéseket tettek, ill. kérdéseket tettek fel a MISZ választmányának tagjai (Szabó Gábor, Bendzsel Miklós, Mogyorósi Péter, Kardon Béla), valamint Ürge László, Vajta László és Bonyhády Elek.

3. Szabó Gábor és Pakucs János a Magyar Innovációs Szövetség köszönetét kifejezve elismerő okleveleket adott át a MISZ előző elnöksége és választmánya tagjainak, azoknak, akik el tudták fogadni az ülésre szóló meghívást. Oklevelet vett át:
 • Bolyky János Antal
 • Dr. Ürge László
 • Dr. Papanek Gábor
 • Csapody Miklós
 • Dr. Vajta László
 • Béres Attila
 • Dr. Dinya László
 • Dr. Bedő Zoltán és
 • Dr. Bársony István.
Bolyky János Antal, ill. Ürge László, aki 29, ill. 14 évig volt elnökségi tag, névre szóló porcelán kisplasztikát is átvehetett.

Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

A Vállalkozásfejlesztési Tanács június 21-én tartotta ülését, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. A Tanács ülésén Farkas József, elnökségi tagunk vett részt mint a Tanács tagja.

Az ülést Szepesi Balázs, gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár (ITM) nyitotta meg, majd Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter tartott előadást "A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája" címmel.
Az ITM megkérdezte a hazai KKV-kat, hogy milyen területeken igénylik a kormány segítségét. Ezek, a vállalkozóbarát szabályozási és adózási környezet megteremtése, KKV-k üzleti környezetének és az e-kormányzat eszközeinek fejlesztése, KKV-k fejlődési képességének, innovációs és digitális teljesítményének erősítése, a szükséges tudás megszerzésének támogatása, KKV-k finanszírozáshoz jutásának összehangolása és a KKV-k generációváltása.

Annak ellenére, hogy a KKV-k 2010-2018 között a GDP tekintve 24%-os, hozzáadott értékben 27%-os, és exportban 45%-os növekedést értek el, a termelékenységben és hozzáadott értékben jelentősen elmaradnak az EU 28. átlaghoz. A felzárkóztatáshoz 2019-ben 167,5 milliárd Ft elérhető forrás nyílik meg számukra.

Utána Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének előadása következett. Az elmúlt évben 517 milliárd Ft összegű kutatás-fejlesztés történt, ezen belül a vállalatok K+F kiadása 380 milliárd Ft-ot tett ki. A gond az, hogy ennek több, mint 90%-t 10 nagyvállalat tette be és csak a maradékot a 600 ezer egyéb vállalkozás. Összesen 2800 vállalkozás tapasztalatát összegezve jelentős változások lesznek a kiírásokban. Többek között pl. a kutatás-fejlesztés nem a prototípus elkészítéséig fog tartani, hanem azonnal piacképes terméket kell kifejleszteni. Vagy pl. az elmúlt pályázati kiírásokban erőltetve volt az egyetem-vállalat kapcsolat, amely a visszajelzések szerint mindössze a pályázati szakaszra korlátozódott.
Egyes pályázatoknál előny lesz a közvetlen EU-pályázat, még nem nyertes esetben annak minősített értékelése esetben is, amely 100 pontból 20 pontot érhet hazai pályázat elbírálásakor.

Végül Szepesi Balázs, gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár (ITM) bemutatta a GINOP 1. keretében várható új pályázati felhívásokat. Összesen 167,5 milliárd forint elérhető forrás nyílik meg a KKV-k számára 2019-ben, amelyből 90,84 Mrd Ft vissza nem térítendő (Piacvezérelt vállalati KFI, Külpiacra lépés támogatása, Magyar multi program, Modern Mintaüzem Program, Vállalkozói mentorprogram, Szabad vállalkozói zónákban "elmaradott térség" támogatás, generációváltás stb.) és 76,7 Mrd Ft visszatérítendő.

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ Miskolcon

Június 5-én megnyílt a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Miskolci Egyetemen, amelyet egy 5 milliárd forintos program egyik eredményeként adtak át a campuszon. Az eseményen Dr. Horváth Zita, az EMMI helyettes államtitkára is részt vett.
Az új központ a korszerű anyagokra és vizsgálataikra, a modern anyagtechnológiákra, valamint az intelligens irányításra és automatizálásra fog fókuszálni.

Innovációmenedzsment konferencia Leonardo da Vinci tiszteletére

2019. június 16-19. között Firenzében tartotta XXX. konferenciáját a globális jelenléttel bíró International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) nevű szervezet, mely a reneszánsz polihisztor és innovátor, Leonardo da Vinci emléke előtt tisztelgett. A mintegy 500 fős, akadémiai, ipari és tanácsadói szervezeteket tömörítő közönség előtt a rendezvényt a Business Model Generation című könyv szerzője, valamint a világszerte alkalmazott Business Model Canvas megalkotója, Alexander Osterwalder vezette fel.

A konferencián a MISZ két választmányi tagja is részt vett: dr. Dőry Tibor, a Széchenyi Egyetem tanszékvezetője, aki "Management quality and innovation in family business: an empirical study" címmel, valamint dr. Kristóf Péter, a Nearsource Kft. ügyvezetője, aki "Why we need Exponential Organizations and how to create them?" címmel tartott előadást, valamint "Dive into Exponential Organisations" témában egy hosszabb workshopot.

Az ISPIM küldetése, hogy az akadémiai, az ipari, valamint a tanácsadói szféra képviselői közösen gondolkodva adjanak válaszokat a technológia egyre gyorsabbá váló fejlődése következtében jelentkező kihívásokra és lehetőségekre.

Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj 2019

A Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó Termében rendezték meg tagszervezetünk, a NOVOFER Alapítvány által kiírt Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj idei ünnepélyes átadását, június 5-én.
A vállalkozó szellemű diákok két kategóriában pályázhattak: "innovatív járművek" és "a növekvő polimer felhasználása".

A résztevőket Dr. Csépe Valéria akadémikus, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, Dr. Bendzsel Miklós az Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szendrő Péter professzor, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke köszöntötte, továbbá tagvállalatunk, a Valor Hungarie Zrt. vezérigazgatója, Lepsényi István.

A díjakat Dr. Csépe Valéria, Dr. Bendzsel Miklós és Szendrő Péter adták át.
Háromféle ösztöndíj mellett különdíjakat is osztottak. A díjazottak listáját a következő linken lehet megtekinteni.

Programozóverseny diákok részére

Tagvállalatunk, az INNTEK Kft. közreműködésével a Dr. Code csapata megrendezte a Scratch Kupát a HKIK-ban, június 1-én, ahol 10-14 éves diákok mutathatták be programozó tudásukat. A kétkörös verseny első fordulójára a versenyre nevező diákok megküldték az általuk létrehozott játékprogramokat, s a legjobb 12 versenyző jutott tovább a júniusi döntőbe. A második fordulóban, a programok ismertetése mellett azok megvédésére került sor, majd további feladatokat kaptak a versenyzők. A versenyen Juhász Csaba Mátyás első, Ragó Marcell második és Garamvölgyi Márk harmadik helyezést ért el.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága


China Adolescent Science & Technology Innovation Contest

Az idei China Adolescent Science & Technology Innovation Contest (CASTIC) 2019. július 20. és 26. között kerül megrendezésre Makaóban. A kínai versenyzőkön kívül 52 országból érkeznek még tizenéves tehetséges résztvevők.

Hazánkat a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjai, Dobos Dominik és Székely Bálint fogják képviselni "Az apparatus cardiovascularis felépítését, működését és betegségeit analógiásan bemutató vízvezetékrendszer-modell" c. témával. A kiutazó versenyzők a tavalyi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második helyezettjei.
A fiatalok szakmai felkészítését Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűrijének tagja tartotta 2019. június 13-án, Szövetségünk székhelyén.

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK

Az innováció szerepe a közúti járművek automatizálásában

2019. június 27-én (10 és 18 óra között), az Óbudai Egyetemen "Az innováció szerepe a közúti járművek automatizálásában˝ címmel egynapos konferenciát szervez egy három intézmény alkotta konzorcium, melynek tagjai: Gépipari Tudományos Egyesület, Magyar Innovációs Szövetség és az Óbudai Egyetem.

A konferencia fővédnöke Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.

Tervezett program
Négy szekcióban összesen 16 előadás hangzik el:
1. szekció: célirányos fejlesztések, vizsgálatok, szimuláció, informatika;
2. szekció: ENSZ-EGB előírások, meghatározottságok a járműautomatizálás és annak jóváhagyása területén;
3. szekció: oktatás, szakemberképzés hosszútávra;
4. szekció: különböző szakterületek, tudományok kapcsolódása.
A szekciók programja idekattintva olvasható.

Lehetőséget biztosítunk a konferenciaterem előterében kiállításra. A konferencia részvételi díja nettó 20 ezer forint/fő (ebéddel együtt). Szponzori támogatás esetén, ami minimum 30 ezer forint, feltüntetjük a Meghívón a szervezetet a konferencia szponzorai között és egy kollegájuk ingyen kap belépőjegyet.

Várjuk érdeklődését, jelezze előre részvételi szándékát az alábbi e-mailre küldött adatok közlésével:
penzugy@gteportal.eu
név, munkahely, e-mail cím, telefonszám
"tervezem a részvételemet a konferencián"
"érdekel a kiállítás lehetősége"
"érdekel a szponzorálás"
A konferenciával kapcsolatos további kérdését a jelzett e-mail címre küldje, válaszolunk rá.

VC Grill 201

A HVCA Oktatási Bizottsága és az Equity Thursday csapata az idei évben immáron hatodik alkalommal szervezi meg a VC Grill-t. A rendezvény a Kőleves Vendéglőben (1075 Budapest, Kazinczy u. 41.) lesz július 1-én, 18:30 órától.
Az eseményen kockázati tőkebefektetők válaszolnak forrásbevonáson gondolkodó vagy azt szervező vállalkozók, ötlet- és projektgazdák, cégvezetők kérdéseire.

Célközönség: vállalkozók, startupok, cégvezetők, vállalkozás indításán gondolkozó fiatalok.

Moderátor: Horgos Lénárd, Absolvo
Beszélgetés résztvevői:
 • Kövér József - 3TS Capital
 • Ackermann Mária - inkubációs igazgató-helyettes, Hiventures
 • Kiss Gábor - CEO, Bonitás
 • Károlyi Antal - elnök, HunBan

20:00-tól 21.00-ig networking, lehetőség a közvetlen beszélgetésre a befektetőkkel, illetve egymással.
Részvételi díj nincs, de regisztráció szükséges: RSVP

Innovation for Cool Earth Forum: Top 10 Innovations

A klímaváltozás és energia területén a legújabb fejlesztéseket keresik az Innovation for Cool Earth Forum (ICEF) Top 10 Innovations rendezvényére.

Bárki benevezhet a saját vállalkozásával vagy technológiájával két területen:
Research & Development: Commercial potential of the technology innovation by 2050
Adoption & Implementation: Commercial potential of the technology by 2030.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével lehet az icef-reg@congre.co.jp elektronikus címre.

A jelentkezési határidő 2019. június 30.
A kiválasztott pályázatokat az ICEF ülésén, 2019. október 9-10-e között mutatják be Tokióban.

Pályázati felhívások

Design Management Díj pályázat

A Magyar Formatervezési Tanács tíz éve díjazza a designmenedzsment-szemléletet kiválóan alkalmazó szervezeteket. Olyan szervezetek nevezését várják a Design Management Díjra, melyek stratégiájuk megalkotásában, operatív működésükben, termékeik, szolgáltatásaik kialakítása során a designmenedzsment eszközrendszerét alkalmazva folyamatos innovációra és kiemelkedő minőségre törekednek, szem előtt tartva a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság szempontjait is.

Nevezési feltételek
Pályázhat vagy jelölhető minden jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény, amelynek székhelye Magyarország területén van, legalább három éve működik.
A nevezéseket Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni elektronikus levélben és postai úton, egy példányban, ajánlott küldeményként 2019. július 1-jéig.

A részletes felhívás idekattintva olvasható.

A Díj elismertjei a 2019. október 4-13. között megrendezésre kerülő Design Hét Budapest fesztivál kiemelt eseményeként kerülnek bemutatásra.

További információ: mfti@hipo.gov.hu

Delfin Díj 2019

Idén 12. alkalommal hirdeti meg a Magyar Telekom Csoport a Delfin Díj pályázatot, hogy elismerhesse a fenntarthatóság területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozások és civil szervezetek munkáját.

A díjra Magyarországon bejegyzett és itt tevékenykedő vállalatok és civil szervezetek pályázhatnak olyan működő projekt, program bemutatásával, amely 2019-ben már megvalósult. A zsűri az elbírálás során kiemelt figyelmet fordít a smart, digitális megoldásokra, valamint a technológiai újításokat bemutató projektekre.

A pályázat beküldési határideje 2019. június 30.

A következő kategóriákban lehet pályázni:
 • fenntartható innováció
 • sokszínűség
 • klímavédelem
 • fenntartható tudatformálás.
A részletes pályázati felhívás itt érhető el. A pályázat benyújtása online adatlap kitöltésével történik, ami itt érhető el. További információkért a fenntarthatosag@telekom.hu címen lehet érdeklődni.

Vállalkozói készségfejlesztés program

Az ENRICH USA (European Network of Research and Innovation Centres and Hubs, USA) hálózat pályázatot indít európai kutatók, start-upok, kis-és középvállalkozások részére. A nyertes résztvevők támogatást kaphatnak az amerikai piacra történő kijutáshoz.

A program lehetőséget ad többek között arra, hogy:
 • kapcsolatba lépjen amerikai intézményekkel, mentorokkal, IP szakértőkkel és potenciális partnerekkel;
 • megismerje az engedélyeztetési és kutatás- kereskedelmi folyamatokat a helyi innovációs ökoszisztémában;
 • gyakorlati példákkal ismerkedjen meg.
Jelentkezési határidő: legkésőbb 2019. aug. 7.
A kiírásról ITT található részletes információ.

Millennium Technológiai Díj 2020

A Millenniumi Technológiai Díjat kétévente osztják ki bármilyen nemzetiségű csapatnak vagy egyénnek, átütő technológiai innovációért. A díj összege 1 millió euró.

A díj védnöke a Finn Köztársaság elnöke.
A 2020-as Millennium Technológiai Díjat 2020. május 26-án adják át.

A pályázati felhívásra 2019. július 31-ig lehet leadni a jelentkezést.
További információk: 2020 Millennium Technology Prize

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Simon Sinek: Kezdj a miérttel! - Az inspiráló vezetés titka - HVG Könyvek, 2019 (Javított, átdolgozott magyar kiadás)
Dr. Osman Péter ismertetése

Simon Sinek, David Mead, Peter Docker: Találd meg a miérted! - Mi motivál minket és csapatunkat? c. könyvéről (HVG Könyvek, 2018) a Hírlevél 2018/18. számában szóltunk.

E műve mondandójának lényege: "A legtöbb embernek és szervezetnek valamilyen okból cselekvésre kell motiválnia másokat. Vásárlásra ösztönözni, támogatásra, szavazatra buzdítani, vagy éppen arra, hogy jobban vagy keményebben dolgozzanak, esetleg hogy egyszerűen csak kövessék a szabályokat. Másokat motiválni önmagában véve nem nehéz feladat. A sikerhez általában valamiféle motiváló tényezőre van szükség: egy csábító ösztönzési rendszer vagy a büntetéssel való fenyegetőzés általában meghozza a kívánt eredményt.
A nagy vezetők nemcsak motiválnak, hanem inspirálnak, cselekvésre buzdítanak. Aki inspirálni képes, az célt ad az embereknek, vagy az összetartozás érzését nyújtja - mindennek pedig vajmi kevés köze van a külső ösztönzőkhöz vagy az extra juttatáshoz. (Annál több a címbéli miérthez, mert az ember olyan, hogy tudni akarja: van értelme a munkájának, erőfeszítéseinek. Ezt kell megadni neki. - OP)
A valódi vezető követőket szerez, akik nem utasításra cselekszenek, hanem azért, mert vezetőjük cselekvésre inspirálta őket. A követők motivációja mély és személyes. Ösztönzőkkel nehezen manipulálhatók: hajlandók magasabb árat fizetni vagy kényelmetlenséget is elviselni. Az inspiráló vezető olyan követőket - támogatókat, szavazókat, ügyfeleket, munkatársakat - szerez, akik önként, saját akaratukból áldoznak a közös célért, és nem azért, mert muszáj."

"Inspirálni" - ez a kulcs és a gyakran rettenetesen nehéz feladat. Motiválni, okot adni könnyű, ám az ok csak addig hajt, amíg nem jön egy erősebb, máshoz vonzó ok, vagy amíg az ok hajtóereje elég erős. Lelkesedést ébreszteni is gyakran könnyű, ám olyat már igencsak nehéz, amely tartósan, a nehézségek ellenére is tűzön-vízen át hajt a cél felé. A valóban erős inspiráció az utóbbit adja: hitet a vezetőben, önmagunkban és a feladat értelmében. A hithez erős miértet is adni kell, hogy abba kapaszkodhassék. S döntő jelentőségű, hogy a motiváció hajtóerejéhez képest a hité meghatározó minőségi többlettel jár, mert messze túlmegy a korlátozott hatókörű haszonelven.
Sinek alapgondolata: "az emberek nem arra vevők, amit csinálunk, hanem arra, hogy miért csináljuk." Ez persze inkább "az emberek" igényesebb részére áll. S amit ő sem titkol: komoly tudást igényel ezt a miértet másokat megragadóan megjeleníteni és kommunikálni. Ennek mikéntjeire is tanít e könyvében, olykor némi amerikaias túlzásokkal.

A legjobb gyakorlat forrásai: "Valamennyi ipar- és üzletágban találkozhatunk olyan vezetőkkel, akiknél az inspiráció képessége természetes adottság. Elmondható róluk, hogy komoly befolyással vannak az adott területre. Vevőik és alkalmazottaik a leglojálisabbak. Vállalkozásuk többnyire jövedelmezőbb, mint a többi piaci szereplőé. Innovatívabbak, és ami a legfontosabb, hosszú távon is azok tudnak maradni. Sokszor a teljes iparágat megreformálják, néhányuk pedig megváltoztatja az egész világot." "Innovatívabbak" - mert a felkeltett hitre támaszkodva jobban tudják az akadályok legyőzésére mozgósítani az embereiket, csapataikat. Ilyen példákra építi Sinek a mondandóját.
A könyv első része röviden a hibás gyakorlatról szól: "Ahol nem a miérttel kezdenek". Ez után jön a követendő gondolkodásmód bemutatása, kezdve a mai ikonok sokatmondó egyszerűségét idéző "arany körrel".

"Az arany kör segít megérteni, miért csináljuk, amit csinálunk. Az arany kör megdönthetetlenül igazolja, hogy sokkal többet érhetünk el, ha nem felejtjük el minden tettünk előtt feltenni a kérdést: miért? A meglévő feltételezéseinkhez képest új nézőpontból világít rá, hogyan tehettek szert egyes vezetők és szervezetek aránytalanul nagy piaci befolyásra. A segítségével megérthetjük, hogyan képes az Apple egyszerre több iparágban is innovatív újdonságokkal előállni - újra és újra." - és sorakoznak a kiemelkedő siker további példáinak elemzései is.
Az arany kör persze csak szimbólum, s a "kezdjük a miérttel" sem vadonatúj találmány, hanem a jó gyakorlat megerősítése és felmutatása. Minden jó stratégia-alkotás alapja, hogy tudjuk, azonosítsuk, miért dolgozunk. Így épülnek egymásra az arany kör kulcsszavai: Miért - Hogyan - Mit. és a könyv további részei, fejezetei.

Paul Aries: A McDonald's gyermekei - A világ McDonaldizálódása - l'Harmattan Kiadó, 2018 (2. kiadás)
Dr. Osman Péter ismertetése

"Amit eszel, azzá leszel!" mondta már az ókorban Hippokratész. Vajon a kétségkívül tömegáru hamburgertől magunk is tömegárúvá leszünk?
Ez egy haragos mű - az "érted haragszom" fajtából - egy szó szerint világhódító és -formáló innovációról, amely korunk egyik kimagasló jelképéül is szolgálhat. Hogy mennyire jogos a harag, ezt a végére érve az Olvasó eldönti magának. Az alighanem vitathatatlan, hogy a "McDonald's kultúra" áttételes hatásai többé-kevésbé mindenki világát megváltoztatták. Amint az is, hogy a l'Harmattan e könyve igen sok részletes elemzéssel és nagyon hasznos gondolattal szolgál.

"Több mint 20 év telt el a kötet első megjelenése óta, de a neves francia szociológus Paul Aries leleplező műve aktuálisabb mint valaha. 2018-ban már közel 40.000 üzlet működik, napi 50 millió vásárlóval. A felnövő nemzedékek globális kommunikációs és gasztronómiai kultúrájában a McDonald's jelenség mára megkerülhetetlenné vált. A szép új világ elképzelhetetlen nélküle! A könyv, amit az olvasó kezében tart a McDonaldizálódott ember fiziológiai és pszichológiai metamorfózisát, egyéniségének feloldódását mutatja be a globalizáció terében." a l'Harmattan ajánlójából.

A MacDonald's szcenárió a 2000-es kiadásban megjelent adatokkal: "A McDonald's folytatja világhódító hadjáratát 183 országban működő 15 700 éttermével, melyben naponta 30 terméket adnak el. (Az 1999-ben lezárt olasz kiadás számai: 115 országban 25 ezer étterem, napi 40 millió adag étellel - OP) A világon hétóránként egy új McDonald's egység nyílik meg. A vállalat, mely 2000-re 20 000 étterem működtetését irányozza elő, többé nem tekinthető divatjelenségnek, vagy egy generáció hóbortjának. Az étkezés azonos módon történő átalakulása a Föld egyik szegletében éppúgy, mint a másikban, logikusnak tűnhet, mivel a szakértők is megmondták, hogy a Föld a 21. századra egy óriási faluvá alakul át: hogyan is maradhatna ki a globalizációból a táplálkozás? A McDonald's nem az egyetlen vetülete ennek az átalakulásnak, de a legfontosabb megjelenési formáját képviseli az egész világ valóságában éppúgy, mint az emberek kollektív képzeletében." és "Japán 1133 McDonald's létesítménnyel a második helyen áll (az országok e sorrendjében - OP). A hamburger sikere a hagyományos konyhaművészetére olyannyira büszke országban, a sukiyaki, a tempura és a sushi hazájában a rendszer félelmetes hatékonyságát példázza. (Idézetek innentől a könyvből.)
A könyv fő mondandója: "A McDonald's nem egyszerűen az étkezési kultúra egy változata. [Maga] a világ McDonaldizálódása, mely univerzális érvényre törekszik. Az emberiség történetében először egy kultúrák felett álló terméket hozott létre, [márpedig] éppen a kultúra az, ami az embereket egymástól megkülönbözteti és visszafogja a fogyasztók homogenizálását. Maholnap pedig mindenütt ugyanazt, ugyanúgy, ugyanavval a tekintettel fogjuk enni. A változás lényegbevágó, mert olyan új étkezési normákat hoz létre, melyek alapjaiban ingatják meg a hagyományos konyhaművészeti kultúrákat. Ez az Übü-féle táplálkozási kommunizmus rendkívül aggasztó, hiszen semmit sem ehetünk meg 'büntetlenül'. A McDonaldizálódott ember meg fogja fizetni e változás árát mind fiziológiai, pszichológiai, mind gazdasági és társadalmi tekintetben."
"E tanulmány célja elsősorban az, hogy megpróbálja felfedni a McDo-rendszer néhány 'titkát'. Kutatásaink során számos akadályba ütköztünk, mert a belső dokumentumok nagy részét a McDonald's tájékoztatási osztálya rendszeresen szigorúan titkosnak minősítette. Ebből adódóan előfordulhatnak tévedések és hiányosságok az egyes termékek összetételének és előállítási módjának ismertetésekor. Mindazonáltal úgy véljük, hogy ismereteink hiányossága nem akadályozza meg a rendszer logikájának megvilágítását. A könyv célja az, hogy megnyisson néhány, ha még oly bozótos ösvényt, mely alapján lehetőség nyílik egy első összegzésre a McDonald's-szal kapcsolatban."

"A McDonald's rendszerjellege abban nyilvánul meg, hogy az egyes elemek jelentésén túlmutató értelmet hoz létre. A szabály [ebben], úgy tűnik sokkal veszélyesebb, mint a kivételek. Minket nem az érdekel, ami nem megy jól, hanem pont az, ami működik. Ez a fajta végletekig menő uniformizálás a gazdaság egyéb területein is létezik,"
S a könyv végére érve ismét jöhet a kérdés: tényleg azzá leszünk, amit /v/eszünk?

Dean Burnett: Az idióta agy - Miben töri a fejét a szürkeállományunk? - Partvonal Kiadó, 2019
Dr. Osman Péter ismertetése

A legmodernebb technológiákkal felvértezett agykutatás ontja az új eredményeket, ám a feltörendő dió is igen kemény: egy rendszer, amelynek a 'hardvere' tízmilliárd neuronból áll, sokuknak több tíz-, száz- vagy ezer kapcsolódása más neuronokhoz és azok belső hálózataihoz, amelynek 'beégetett' képessége van 'funkcionális egységeinek' dinamikus fejlődésére és átalakulására, szintúgy önmaga rendszerszintű javítására, és mindehhez jön még, hogy ennek az egésznek a működését a szervezet más rendszerei is befolyásolják. Szakmailag igényes könyvek szaporodó sora igyekszik bemutatni az agyra és működésére vonatkozó gyarapodó ismereteinket - ez is ilyen, a címválasztásban is tükröződő, sajátos megközelítéssel.

Burnettről a Partvonal ajánlójából: "Neurobiológus, tapasztalt oktató és előadó, blogger, valamint a The Guardian és más mainstream kiadványok rendszeres publicistája. Jelenleg a Cardiff Egyetem Pszichológiai Iskolájában kutatómunkatárs (tiszteletbeli)".

Karakteres koncepciója e művéhez: "A tudomány az emberiség teremtménye. Általában az emberek érthetetlenül, kaotikusan és logikátlanul viselkednek (amelyért főként agyunk működését okolhatjuk), és ez a tudományra is igaz. Valaki régen eldöntötte, hogy a tudományos ismeretterjesztésnek magasztosnak és komolynak kell lennie, és úgy tűnik, e vélelem azóta is tartja magát. Tudományos pályám nagy részében igyekeztem ezt megcáfolni, e könyv pedig ezen erőfeszítések legújabb eredménye."

Erről szól: "E könyvben az agy sok nevetséges 'tévedéséről', és ezek ránk gyakorolt hatásáról lesz szó. Azt is megvizsgáljuk majd, hogy a múltban mit gondoltunk az agy működéséről, és ezek az elméletek mennyire állják meg manapság a helyüket (spoiler: nem nagyon). Akik elolvassák e könyvet, reményeim szerint jobban fogják érteni, hogy az emberek (magukat is beleértve) miért viselkednek rendszeresen furán, és e felismerés talán némi megnyugvással szolgál majd számukra. Emellett talán kialakul az olvasókban az egészséges szkepticizmus, és kétkedve fogadják ezután az agyról hangoztatott, modern világunkban egyre sűrűsödő 'neuroblablát'. Ha van egyáltalán e könyvnek magasztos és messze ható célja, akkor ez lehet az." "Nevetséges tévedés"? Sokkal inkább érdekes, olykor meghökkentő. És a téma filozófiai kérdésköre közepén vagyunk, ha belegondolunk, mit is jelent itt a "tévedés", vagy épp a "fura viselkedés". Burnett arra utal, amikor az agy olyan érzékelésre, értelmezésre, döntésre jut, amelyet tévesnek tekinthetünk - ám mihez képest? A csavar ebben, hogy ezt is egy agy, a szerzőé vagy épp a miénk ítéli meg, támpontokra támaszkodva.

Burnett jó! Egy példa erre: elindul egy ismert problémától, a kellemetlen és értelmetlen "utazási betegségtől", a kiváltó mechanizmus vizsgálatához kerek kis áttekintést ad az agy mozgás-, valamint testérzékeléséről (propriocepció), és rávezet, hogy e betegség egyik lehetséges magyarázatában az az ősi mechanizmus jelenik meg, amellyel az agy a mérgezésből igyekszik kimenteni a szervezetet - szép, bizalomgerjesztő teljesítmény.

Fejtegetéseivel ugyanakkor nagyon is csúszós pályára visz, sok, ma még megválaszolhatatlan kérdés terepére: "Vajon egyéniségünk tényleg csupán egy csomó idegsejt elektromos kisüléseinek terméke, vagy személyiségünk egésze több mint a részeink összessége? A tudat valóban az agy működéséből fakad, vagy elménk független entitásként létezik, amely ugyan eredendően kötődik agyunkhoz, de nem egyenlő vele? Ezek olyan kérdések, amelyekkel a gondolkodók azóta küzdenek, hogy felfedeztük, hogy a tudat az agyban lakozik." S valóban, vajon a tudat "lakozik" vagy inkább maga az agy működésének egyik rétege? Régóta létező, máig is megválaszolhatatlan /hit/kérdés, létezik-e az agytól eltérő minőségként, külön alkotórészünkként az elme. Voltaképp ez visszavisz a címhez is: lehet-e idióta az agy, vagy csak az elme, bármi légyen is az?
Burnett kiemeli: "a tudományos bizonyítékok határozottan arra utalnak, hogy öntudatunk, és minden, ami vele jár az agyban lejátszódó folyamatokon alapszanak." - ebbe pedig oly sokféle, szerteágazó értelmezés belefér, ami maga is mutatja, milyen sokat kell még tisztáznunk az agyról. Sok érdekeset, és - ami különösen hasznos - elgondolkodtatót ad ehhez e könyv is.

SAJTÓSZEMLE

A sajtószemle tagvállalatunk a Tranzpress Kft. segítségével készült.


MTVA Térkép, 2019. június 1.
Kihirdették a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny eredményét

Szabadság, 2019. június 1.
Tudományos munkájukért díjaztak erdélyi fiatalokat

Kolozsvári Rádió, 2019. június 11., 2019. június 15.
Interjú Kovács Róberttel, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny kiállítójával

INNOVA Hírlevele 2019. június, 8. oldal
Befejeződött a 27. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

INNOVA Hírlevele 2019. június, 9. oldal
Kiválasztotta a zsűri az idei legtehetségesebb fiatalokat
"...Közel száz fiatal versenyző mutatta be kiemelkedő természet-tudományos, illetve műszaki projektjét az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny bírálóbizottsága előtt..."

INNOVA Hírlevele 2019. június, 9. oldal
MISZ elnökségi ülés

INNOVA Hírlevele 2019. június, 9. oldal
STOCKHOLM INTERNATIONAL YOUTH SCIENCE SEMINAR

civiltv11.blog.hu, 2019. június 08.
Ifjú tudósjelölteket találtattak

keleten.hu, 2019. június 08.
Elképesztően ötletes és modern tabló! - Mozognak a diákok a debreceni gimisek tablóján

promotions.hu, 2019. június 10.
Egy debreceni diák Harry Potter-es interaktív tablót fejlesztett

Magyarhirlap.hu, 2019. június 11.
A német vállalatok 300 ezer munkahelyet teremtettek Magyarországon

Figyelo.hu, 2019. június 11.
Meghaladta a 300 ezret a német vállalatok által teremtett munkahelyek száma Magyarországon

24.hu, 2019. június 11.
Szijjártó: több mint 300 ezer munkahelyet teremtettek Magyarországon a német cégek

origo.hu, 2019. június 11.
Szijjártó: Egy új világgazdasági korszakba lépünk át

origo.hu, 2019. június 11.
Brüsszelnek a migrációval és a határvédelemmel kell foglalkoznia
"...fontosnak nevezték a felkészülést a digitális átállásra a mesterséges intelligencia terén is, s azt is, hogy elegendő forrást biztosítsanak az oktatás, a kutatás-fejlesztés, az innováció számára..."

Magyarhirlap.hu, 2019. június 11.
A migráció és a határvédelem áll az új EU-s stratégia középpontjában

24.hu, 2019. június 11.
Kiszivárgott az EU következő öt évére szóló stratégia

Index.hu, 2019. június 12.
Lovász: A kormány debilizálná a magyar tudományt

Magyarhirlap.hu, 2019. június 12.
A kormány célja, hogy több kutatás legyen

hvg.hu, 2019. június 12.
A kormány most bevallja, az MTA-s tárgyalássorozatot teljes egészében kidobja a szemétbe

origo.hu, 2019. június 12.
A kormány célja, hogy több kutatás legyen, több támogatásból

napi.hu, 2019. június 12.
Parlamenti frakcióvezetőkhöz fordult Lovász László

hvg.hu, 2019. június 12.
MTA: Ismét figyelmezteti a magyar kormányt az Európai Bizottság

origo.hu, 2019. június 12.
Újabb német nagyvállalati beruházásokra lehet számítani Magyarországon

webrádio.hu, 2019. június 12.
OGY - Krónika 11. rész (kutatás, fejlesztés)

weborvos.hu, 2019. június 12.
Parlamenti vita az MTA átszervezéséről

mok.hu, 2019. június 12.
Parlamenti vita az MTA átszervezéséről

mandiner.hu, 2019. június 13.
Iparos szemmel az innovációról (2007)

Magyarhirlap.hu, 2019. június 13.
A Professzorok Batthyány Köre szerint helyre kell állítani a bizalmat a kutatóintézetek és a kormányzat között

mandiner.hu, 2019. június 13.
A Professzorok Batthyány Köre is megszólalt az MTA ügyében

iho.hu, 2019. június 13.
Palkovics: innováció és nemzetközi együttműködés kell a közlekedésben

m.portfolio.hu, 2019. június 13.
A világ urai minden másodpercben támadás alatt állnak, és nem mindenki bírja
"...Emellett bizonyos méret felett a szervezet komplexitása, a hierarchiája sem serkenti a gyors változást vagy az innovációt... Be kell látni, hogy, ha innoválunk, akkor hibázni is fogunk, de ebből kell tanulni és továbblépni..."

hirklikk.hu, 2019. június 14.
Professzorok Batthyány Köre az MTA és a kormány között kialakult helyzetről

hirextra.hu, 2019. június 14.
A kormányzat és az Akadémia harca

szemlelek.net, 2019. június 14.
Professzorok Batthyány Köre: helyre kell állítani a bizalmat

index.hu, 2019. június 14.
Ha ebbe az irányba megy az ország, az nekünk csak rossz lehet

m.portfolio.hu, 2019. június 14.
"Sokszor kiráz a hideg, amikor hallom, hogy mindenki startupnak hívja magát"

index.hu, 2019. június 14.
Az Akadémia az Alkotmánybírósághoz fordul, ha megcsonkítják

M5, június 15., szombat 12.30
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató

dehir.hu, 2019. június 16.
"Debrecenben a minőségi oktatás mellett köteleztük el magunkat!"
"...Az EU Fiatal Tudósok versenye keretében megrendezett 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen III. helyezést ért el Szakál Vince Abosa, a Fazekas-gimnázium tanulója, kiemelt dicséretet kapott Gyarmati Péter és Dremák Csenge, a TÁG és Fekete Richárd illetve Csiszár Bence, a Fazekas tanulója..."

24.hu, 2019. június 17.
Orbán e-mailben küldött hadüzenete
"...Az MTA elnöke e-mailben kapta a tervezetet, amire 54 percen belül kellett válaszolnia... Azt is, hogy előzetes egyeztetés nélkül az Innovációs Minisztériumhoz utalták költségvetésüket, azóta az MTA havi részletben kapja a kutatóhálózat működéséhez szükséges forrást..."

m.portfolio.hu, 2019. június 17.
Már innovatívabb az EU Amerikánál, alig javított 7 év alatt Magyarország

m.portfolio.hu, 2019. június 18.
Átírták a nagy K+F pályázat szabályait az újabb nyertesek bejelentése előtt

vg.hu, 2019. június 18.
Magyarországnak az innovációban van még hova fejlődnie az unió szerint

kamaraonline.hu, 2019. június 19.
Új intézkedések szükségesek az innováció felgyorsításához

katolikusradio.hu, Délutáni találkozás, 2019. június 19.
Magyar Tudományos Akadémai versus kormányzat.Lehet-e egyértelmű igazságot hirdetni? A műsor vendége Szabó Gábor akadémikus, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke..."

hvg.hu, 2019. június 19.
Kiszivárgott hangfelvételen ígéri meg Palkovics, hogy az Akadémiánál maradhatnak kutatóintézetek

KarcFM, 2019. június 19.
Interjú Szabó Gáborral az Innovation Scoreboard legfrissebb rangsoráról

Duna World, június 19. Szerda 16.30
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató

karcfm.hu, 2019. június 19.
Hiánycikk az innovatív stratégia

magyarhirlap.hu, 2019. június 20.
"Cél az elért eredmények megtartása"
"...32 milliárd forint többletforrás garantálja a kutatás-fejlesztés támogatását 2020-ban..."

ecoportmagazin.hu
Innovációs Nagydíj kiemelt elismerésben részesült a Controlsoft Kft.

TVR3, 2019. június
Kolozsváron feltalálták az okos virágcserepet

portfolio.hu, 2019. június 20.
Visszacsúszott Magyarország: újra belenyúlnak az innovációs rendszerbe
"...az Európai Bizottság minapi innovációs jelentésében két helyet rontva a 23. helyre került Magyarország, az Innovációs és Technológiai Minisztérium azt emelte ki közleményében, hogy "itt az ideje a változásoknak, az intézményrendszert és a finanszírozást is meg kell erősíteni"..."

novekedes.hu, 2019. június 20.
Itt a ranglista: a sereghajtók között vagyunk az innovációban

origo.hu, 2019. június 20.
EU-csúcs: Elfogadták a következő öt év stratégiai céljait

napi.hu, 2019. június 20.
Ezek lesznek az EU stratégiai célkitűzései a következő 5 évben

webradio.hu, 2019. június 20.
EBRD-alelnök: Közép-Európának innovációra van szüksége, de növelni kell ennek finanszírozását

bitport.hu, 2019. június 20.
Gondolatban mobilak a magyar startupok

vg.hu, 2019. június 20.
Sikerre érett a startup-ökoszisztéma

444.hu, 2019. június 20.
Palkovics szerint azért kell átalakítani az MTA-t, mert 2010 óta egyre jobban marad le az ország az innováció területén

naplo.hu, 2019. június 21.
Sikeres a debreceni diákok találmánya

maszol.hu, 2019. június 22.
Okos virágcserepet teszteltünk - berobbant a köztudatba a legújabb kolozsvári találmány
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Sári Veronika
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.