XXIX. évf. | 2019. január 8. | 1. szám

Hírek
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Köszöntjük új tagjainkat!

Várható esemény
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
 


Kedves Tagintézményi Képviselőnk!
Kedves Olvasónk!

Ezúton is köszönjük a nagyszámú karácsonyi és újévi jókívánságokat!

A Magyar Innovációs Szövetség nevében ismételten kívánunk nyugodt és eredményekben gazdag 2019. évet!
Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök,
Dr. Szabó Gábor elnök,
Dr. Antos László ügyvezető igazgató

HÍREK | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Stockholm International Youth Science Seminar

A Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Magyarországot a 19 éves Novák Blanka képviselte a 2018. december 4. és 11. között megrendezett Stockholm International Youth Science Seminar-on, és az azt lezáró Nobel-díj kiosztási ceremónián és banketten. Blanka, a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje, jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem diákja.

A Nobel Alapítvány támogatásával, 1976 óta megrendezésre kerülő esemény kiemelt célja, hogy a világ minden tájáról érkező, különböző tudományterületen jeleskedő 25, 18-24 éves fiatal bemutatásával inspirálja a svéd diákok tudomány iránti érdeklődését, továbbá előmozdítsa a résztvevők tudományos pályáját.

A Nobel-hét keretében a fiatalok részt vehettek és meghallgathatták az idei Nobel-díjasok előadásait: így Arthur Ashkin, Gérard Mourou és Donna Strickland fizika Nobel-díjasok, Frances H. Arnold, illetve George P. Smith és Sir Gregory P. Winter kémia Nobel-díjasok, William D. Nordhaus és Paul M. Romer közgazdasági Nobel-díjasok, valamint az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszukun fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj nyerteseinek előadásait.
A Nobel-díjas tudósok előadásait megelőzően a tudósnövendékek 1300 svéd diák előtt prezentálhatták munkájukat, majd posztereiket kiállítva beszélgethettek kutatásukról az érdeklődő fiatalokkal.

Az ifjú tehetségek látogatást tehettek a Xylem Water Solutions AB cég svéd gyárában, ahol együtt ebédeltek a cég vezérigazgatójával.

A Nobel Múzeumban 4-5 fős csapatokba rendeződve vitaestet tartottak a géntechnológia témakörében, a vitaversenyt idén Blankáék csapata nyerte meg.

A hét során két résztvevőt, az Ausztráliából érkező Han Wangot és a Magyarországot képviselő Novák Blankát választották a svéd középiskolásoknak készülő, tudományokat népszerűsítő film főszereplőinek.
A fiatalok december 9-én állófogadás keretében beszélgethettek a Nobel-díjas tudósokkal.
December 10-én pedig részt vehettek a Nobel-díj átadási ceremónián, a Nobel Banketten, ahol együtt vacsorázhattak a svéd királyi családdal, az idei és az előző évek Nobel-díjas tudósaival, valamint a világ tudóstársadalmának kiválóságaival. A bankettet hajnalig tartó Nobel NightCap zárta.

Novák Blanka részvételét a MATEHESZ támogatta.

HÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

Az Országgyűlés 2018 decemberében elfogadta az egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló, T/3296. számú törvényjavaslatot, melyet dec.18-án hirdettek ki.

A törvénymódosítás többek között tartalmazza a költségvetési kutatóhelyeken létrehozott szellemi alkotások jogi helyzetének újraszabályozását: a szellemi alkotáshoz fűződő jogok az adott, kutatóhelynek minősülő központi költségvetési szervet illetik meg.

Ezzel egyidejűleg rendezi a hasznosító vállalkozások jogszabályi meghatározását annak érdekében, hogy ilyen vállalkozások valóban működni tudjanak a hazai egyetemek és egyéb kutatóintézetek mellett.

Vállalkozásfejlesztési Tanács

2018. december 13-án ülésezett a Vállalkozásfejlesztési Tanács, az ITM-ben. A Magyar Innovációs Szövetséget mint teljes jogú tagot Farkas József elnökségi tag képviselte.

Az ülésen dr. Szepesi Balázs, gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár (ITM) előterjesztette a Kormány KKV 2018-2030 időszakra vonatkozó stratégia koncepció vázlatát.  A stratégia elsődleges céljai:
 • a növekedésre képes vállalati kör értékteremtő képességének megerősítése
 • a teljes kkv szektor számára a működéshez szükséges kiszámítható keretek biztosítása,
másodlagos céljai:
 • a hazai tulajdonú kkv-k által előállított hozzáadott érték növelése
 • a kkv-k termelékenységének növelése
 • a kkv-k exportképességének növelése.
A Tanács jónak, sokrétűnek tartotta a koncepciót, abban megtalálható többek között a kkv-k innovációs igényeit testreszabottan betölteni képes innovációs intézményrendszer kiépítése mint stratégiai cél is.

A MISZ részéről felajánlásra került a MISZ átfogó stratégiai tervének beépítési lehetősége, valamint elvárásunk a szorosabb együttműködésre. Hangsúlyoztuk, hogy a beszállítói szerep mellett értékes az önálló termékkel rendelkezők kkv-k növelése. Érdemes a stratégiába beépíteni, hogy az állam hogyan tudja növelni a kkv-k hazai forgalmát és likviditásuk segítését a kormányzati partnerek fizetési kötelezettségének javításával.
A stratégia célok és akciók, ill. a végrehajtás szervezésekor nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni a szakminisztériumok és szakhatóságok felkészítésére, elszámoltatására.

Megújuló alapú energiatermelési technológiák (MAT) munkacsoportja

2018. december 13-án, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban tartották a MAT munkacsoport következő ülését, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Thernesz Artur elnökségi tag vett részt.

Az ülésen a háztartási kiserőművek integrációs lehetőségeit és kihívásait tekintették át. Az ilyen erőművek jellemzően telepített napelemekből állnak és a háztartásban fel nem használt áramtermelésüket a helyi elosztói hálózatba táplálják be. Mivel teljes termelésük mértéke az időjárástól, a fel nem használt arány pedig a fogyasztói szokásoktól függ, ezért a helyi hálózat kiszabályozása jelentős kihívások elé állítja az elosztói (DSO) vállalatokat.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a stabilitás jelentősen növelhető a háztartásban megtermelt áram háztartásban elfogyasztott részének növelésével. Ezt olyan innovatív technológiák elterjedése tudja támogatni, mint a távolról üzemeltethető "smart" irányítási rendszerek alkalmazása a háztartások hűtésére, fűtésére, jövőbeli elektromos gépjárműveik feltöltésére.
Az ezek után fennmaradó háztartási teljesítmények inverterekkel kerülnek hálózati betáplálásra és válnak az elosztói hálózatban más fogyasztók részére hozzáférhetővé. Mivel a helyi fogyasztó igények és a rendelkezésre álló villamos teljesítmény időben nem fedik egymást, ezért a veszteségek csökkentése érdekékben egyre több helyen szükséges a villamos energia ilyen feszültségszinten történő tárolásának szabályozási és technológiai lehetőségeinek innovatív átgondolása.

Smart City Forum 2018

2018. december 11-én, a Budapest Marriott Hotelben, a Napi.hu konferenciát rendezett, Smart City Forum 2018 címmel. Az eseményen, közel 100 résztvevő előtt, Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke is tartott előadást a következő témában: "Magyarok a nagyvilágban - Exportképes hazai fejlesztések az okos város területén".
Az előadásában gyakorlati példákat mutatott be a sikeres export esetekre, amelyek tartalmazzák az okos város projektek néhány elemét, nevezetesen infokom és 4G applikáció fejlesztéseket, víz-, és szennyvízkezelési megoldásokat, intelligens világítást és az ehhez kapcsolódó többletszolgáltatások elemeit, amelyek egy budapesti pilot projekt részét képezik.

28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűriülése

2018. december 13-án, a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén, a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny bírálóbizottsága - Prof. Jakab László, a BME dékánjának vezetésével - ülést tartott. A végleges döntést - az előzetes, írásos pontozás megvitatását követően - testületileg hozta meg.

A zsűri 112 pályázat közül 74, főként informatikai és műszaki problémák megoldását kitűző pályázatot javasolt a második fordulóra, így összesen 117 fiatal dolgozhatja ki részletesen a tervét.
A 74 pályázat közül 38 pályázat tudományos kutatást, tanulmány elkészítését, program írását, 36 pályázat pedig új eszköz, eljárás kidolgozását, tűzte ki célul.

A végső döntést a zsűri 2019. április végén tartandó ülésén hozza meg, melyen nemcsak a több mint 2,5 millió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek, hanem kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselik Magyarországot 2019 szeptemberében az európai döntőn, Szófiában. A díjazottak további nemzetközi versenyeken, tanulmányutakon is részt vehetnek (pl. Intel ISEF (USA); Nobel-héten Stockholmban stb.)

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.

MISZ jelölő-bizottsági ülés

2018. november 30-án lezárultak a jelentkezések, ill. pályázatok a Magyar Innovációs Szövetség tisztségeire. A jövő évi, teljes körű tisztújító közgyűlést előkészítő jelölőbizottság 2018. december 11-én, a MISZ székhelyén, dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök vezetésével, áttekintette a jelentkezéseket, ill. motivációs leveleiket és megállapította, hogy nagy volt a túljelentkezés.

A bizottság döntött arról, hogy az elnökségbe jelentkező tagokkal vagy telefonon egyeztetnek, vagy személyesen is találkoznak és meghallgatják őket. Az első találkozóra december 18-án került sor a MISZ székhelyén, amikor is öt jelölttel beszélgettek.

Harangozó István (1947-2018)

2018. év végén váratlanul elhunyt dr. Harangozó István, aki a Magyar Innovációs Szövetségben 24 évig, 1992 és 2015 között, regionális igazgatóként tevékenykedett, és tagja volt a MISZ választmányának is.

Harangozó István fizikusként végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, ahol 1972 és 1991 között dolgozott. A Debreceni Tudományos Műszaki Park Kft. ügyvezetőjeként 1992 és 1997 között tevékenykedett, utána egy vállalkozást vezetett.


Gábor Dénes-díj átadása

2018. december 13-án, a Parlament Felsőházi Termében ünnepélyes keretek között adták át tagszervezetünk, a Novofer Alapítvány által alapított Gábor Dénes-díjakat. A résztvevőket Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Jamrik Péter vezérigazgató, az Alapító képviselője köszöntötte.

Gábor Dénes Életmű Díjban részesült,
 • Gschwindt András villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Közgazdasági Egyetem címzetes egyetemi docense, a hazai rádióamatőr mozgalom fáradhatatlan irányítója, az űrtechnológia hazai fejlesztésében betöltött több évtizedes kiemelkedő munkájáért, ill.
 • Kiss Péter Attila villamosmérnök, a Zoltek Corp. nyugalmazott alelnöke, a karbon szálaknak a korábbiaknál lényegesen alacsonyabb költségen való gyárthatóságának kifejlesztéséért, a gyártósori koncepció kidolgozásáért.
Gábor Dénes-díjat kapott:
 • dr. Magyari-Köpe Blanka mérnök-fizikus, a Stanford Egyetemi kutató csoport vezetője,
 • dr. Kolozsváry Zoltán gépészmérnök, a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem címzetes tanára,
 • Kotschy András a Servier Gyógyszerkutató Intézet igazgatója,
 • dr. Barna László mérnök fizikus, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének Fénymikroszkópos Képalkotó Központjának vezetője,
 • dr. Puskás László Géza biológus, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója,
 • Kónya Zoltán egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese,
 • Dr. Varga Péter Pál ortopéd sebész, az Országos Gerincgyógyászati Központ igazgató főorvosa.
Kónya Zoltánnak Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke adta át a díjat.
Gábor Dénes-díjakat adott át többek között Kövér László, az országgyűlés elnöke, Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter; Birkner Zoltán, a NKFI Hivatal elnöke; Luszcz Viktor, az SZTNH elnöke.

A kuratórium döntése alapján In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült Árokszállási Laura, a Zentai Gimnázium fizikatanára. Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjban pedig Török Tímea Nóra, a BME Természettudományi Kar hallgatója részesült.


HÍREK | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Sikeres ISO külső audit az SZTNH-nál

Sikerrel zárult az ISO Integrált Irányítási Rendszerének az SZTNH-nál végzett külső felülvizsgálati auditja, melyet 2018. december 3-5. között a SGS Hungária Kft. végzett.

Kiemelt erősségként jelölték meg a vezetőségi átvizsgálás részletességét, átfogó dokumentálását, a munkatársak körében végzett intranettel kapcsolatos elégedettségi és véleményfelmérést, valamint a minőségirányítás során alkalmazott ellenőrzések mértékét, különösen a hatósági ügyek utóellenőrzését, az ellenőrzések részletességét és a kapcsolódó intézkedések rendszerét.

Nem-megfelelőséget egyik szabvány vonatkozásában sem tárt fel a tanúsító. Az SGS auditorai értékes javaslatokat fogalmaztak meg a rendszer jövőbeni fejlesztésére vonatkozóan, amelyeket a Hivatal be fog építeni a 2019. évi ISO-rendszer fejlesztési tervébe.

KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGJAINKAT!

Név: | Pannon Egyetem
Tagsorszám: | 755.
Cím: | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Vezető: | Dr. Gelencsér András

Tevékenység:
A Pannon Egyetem a hazai felsőoktatás meghatározó tényezője, öt karán a régió gazdasági szereplőivel és önkormányzataival szoros együttműködésben a munkaerőpiac igényeit kielégítő portfóliójú, minőségi, intézményi kutatásokkal támogatott képzési formákat valósít meg. Az intézmény oktatóinak felkészültsége és nemzetközileg is elismert kutatás-fejlesztési eredményei a hazai egyetemek között előkelő helyre rangsorolja a Pannon Egyetemet.

VÁRHATÓ ESEMÉNY

Merj fejlődni! - Út az innovációhoz

2019. február 19-én, szakmai partnerünk a Human Telex Consulting konferenciát szervez "Innovációs konferencia a szervezetek innovációs képességének fejlesztéséért" címmel, a La Vida Duna Rendezvényteremben (1138 Budapest, Dunavirág u. 1.).

Program:

9:30
|
Nyitás
9:45 - 10:30
|
Hogyan álljunk neki innoválni? - Gyakorlatias és élményszerű előadás arról, hogyan lehet a leghatékonyabb módon elindítani az innováció folyamatát.
Gijs van Wulfen (innovációs szaktanácsadó, a FORTH módszer alapítója, Hollandia)
10:30 - 11:00
|
Hogyan kerüljünk fel a térképre? - Esettanulmány: a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2017-ben véghez vitt FORTH innovációs folyamat bemutatása. Zala Ákos (ügyvezető, Human Telex Consulting), Dr. Deák Csaba (kancellár, Miskolci Egyetem), Dr. Varga László (intézetvezető, Miskolci Egyetem)
11:00 - 11:30 |
Szünet
11:30 - 12:00
|
Innovációs módszertanok a Szilícium völgyben és nálunk
Várnagy Priszcilla (CEO, Be-novative)
12:00 - 12:30
|
Innovációs Maraton - Innováció a szervezeti kultúra fejlesztés szolgálatában - Esettanulmány: a Knorr-Bremse 2017-ben lezajlott nagyszabású belső innovációs versenyének szervezetformáló hatása.
Lévai Katalin (tanácsadó, Human Telex Consulting), Tavaszi Tivadar (ügyvezető igazgató, Knorr-Bremse, Dr. Kovács Attila (műszaki fejlesztési igazgató, Knorr-Bremse)
12:30 - 13:30
|
Ebédszünet
13:30 - 13:50
|
Az innováció helyzete Magyarországon - Megújult kutatási-fejlesztési-innovációs szakpolitika és finanszírozási lehetőségek.
Dr. Szabó István (innovációs és általános elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal)
13:50 - 14:30
|
Kész vagy a jövőre? Az innováció kultúrájának megteremtése - Szemléletformáló előadás az innovatív szervezetek és rendszerek megteremtéséhez szükséges gondolkodásmódról.
Lindsy Szilvasi (innovációmenedzsment tanácsadó, STUDIO.WHY, Hollandia)
14:30 - 15:00
|
Szünet
15:00 - 15:30
|
Amikor a beosztottak találják ki saját értékelési rendszerüket - Esettanulmány: a teljesítmény-értékelési rendszer innovációja az Orange Romania-nál
Corina Ghiaţău (szervezetfejlesztési vezető, Orange Romania, Románia)
15:30 - 16:00
|
Innovációs gondolatok és innovatív megoldások - Kerekasztal-beszélgetés
Mészáros Antónia (ügyvezető, UNICEF Magyarország; Fischer András (főosztályvezető, OTP Bank Retail Innováció Főosztály), Fürjes Balázs (ügyvezető igazgató, EIT Health Innostars), OltványiZsolt (Mentes Cukrászüzem társtulajdonos)
16:00 - 16:30 |
Záró meglepetés, konferenciazárás

Bővebb információ és regisztráció: http://merjfejlodni.htconsulting.hu

A Magyar Innovációs Szövetség tagjai január 21-ig kedvezményes: 48.000 Ft+ ÁFA áron jelentkezhetnek a konferenciára, ehhez írja be a regisztrációkor a promóciós kódhoz: MISZ tag

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Felhívás a 2018. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, az Agrárminisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával
együttműködve, 27. alkalommal hirdeti meg a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2018. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen öt kategóriában kaphatnak díjat:
 • a 2018. évi Ipari Innovációs Díj,
 • a 2018. évi Informatikai Innovációs Díj,
 • a 2018. évi Agrár Innovációs Díj,
 • a 2018. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja.
A legeredményesebb, 2016. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség "2018. év legjobb startup vállalkozása" díját nyeri el.

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2018. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A díjak ünnepélyes átadására 2019. március végén kerül sor az Országházban.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2018-ban elért többleteredmény/többletárbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
 1. 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
 2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
 3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
 4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.
Beadási határidő: 2019. február 13., 15 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. II. emelet 227., innovacio@innovacio.hu.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Carlo Rovelli: Az idő rendje - Park Könyvkiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
"Kizökkent az idő; - ó, kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt."
(William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi)
A modern fizikát kevesen értik, de valamennyien használjuk: nélküle nem lennének elektronikus és infokommunikációs eszközeink, sem számtalan más technológiánk. Rovelli, a kutatás élvonalában dolgozó elméleti fizikus itt a szinte lehetetlen megvalósítására törekszik: mindenkinek jól érthetően bemutatni az egyik legbonyolultabb és -rejtélyesebb fogalmunk, az idő felfogásának alakulását az ókori görög bölcselőktől a mai elméleti fizikáig. (Előző, Hét rövid fizikalecke c. kötetét [Park Könyvkiadó, 2016] a Hírlevél 2016/11. számában mutattuk be.)
Különleges olvasmány ez a kötet. Fizika és filozófia, közvetlen napi érzékelés és a jelenségek legbelső lényegének kutatása egyaránt megjelenik és magával ragad benne. Különleges azzal is, hogy az elmondottak gyakran jól érthetően adják magukat, majd, ha elgondolkodunk, mit is rejt a mélyük, nemritkán küzdenünk kell a megértésért.

Az alapprobléma két mondatban: "Létünk időben való létezés. Az univerzum változásait az idő hajtja, azok az idő rendje szerint következnek egymásra." (Idézetek a könyvből.) A megtapasztalható tények világában élő ember elgondolkodik: tényleg "az idő hajtja", (ha csak átvitt értelemben is) a folyamatokat, vagy épp ellenkezőleg, az idő a változásban él? S egyáltalán, hogyan létezik az idő, amikor semmi sem jelzi annak folyását? Rovelli részletes gondolatmenettel mutatja be a válasz keresését, az ember időérzékelésétől Arisztotelész gyakorlatiasnak mondható állításán és Newton absztrakt matematikai időfogalmán át máig, kitérve a téridőre, s a tér felfogásának rokon vonásaira is.
Itt állunk: "Még nem tudjuk, hogyan működik valójában az idő. Továbbra is az idő természete talán a legnagyobb rejtély. Különös szálak fűzik a többi nagy, megválaszolatlan talányhoz: az elme természetéhez, az univerzum keletkezéséhez, a fekete lyukak sorsához, az élet működéséhez." (Kiemelések tőlem.)

Erről szól a könyv: "Egész életemben az idő természete állt elméleti fizikai kutatásaim középpontjában. A következő oldalakon beszámolok mindarról, amit megértettünk az időből, s beszélek arról, milyen utakon igyekszünk jobban megérteni azt, amit még nem értünk, s hogy mi az, amit érzéseim szerint már kezdünk sejteni." - "amit megértettünk": a közvetlenül megnyilvánuló dolgok világában a kutató megismerés alapján igyekszik azokat megérteni. Az elméleti fizika e kérdéskörben /is/ más úton tör előre: valósághűnek remélt matematikai modelleket állít fel, és azokból von le következtetéseket, amelyektől azt várja, hogy a valóságot jól írják le.

A tartalmáról, s az idő illékony természetéről: "Könyvem három, más-más hosszúságú részből áll. Az elsőben összefoglalom mindazt, amit a modern fizika megértett az időből. (Ember, ki könnyű olvasmányt vársz, hagyj fel e reménnyel - viszont nagyon izgalmas! - OP) De mintha hópelyhet tartanánk a kezünkben: ahogy tanulmányozzuk, lassacskán elolvad, majd elenyészik. Az idő jellegzetes megjelenési formáiról sorra kiderült, hogy csak megközelítésnek vehetők vagy egyenesen tévedések. Az, amit »időnek« nevezünk, struktúrák, rétegek összetett együttese. S ahogy fokozatosan elmélyedtünk az idő tanulmányozásában, sorra lefoszlottak róla ezek a rétegek. A könyv első része erről, az idő széteséséről számol be." "A második rész azt mutatja be, mi marad ezután. Különös, idegen világ ez, de a mi világunk...." "Könyvem harmadik része a legnehezebb, egyben a legelevenebb is: ez áll hozzánk a legközelebb. Az idő nélküli világban mindenképpen lennie kell valaminek, amivel elkezdődik az általunk már ismert idő a maga rendjével, rendíthetetlen folyásával s a jövőtől különböző múlttal. A mi időnknek valamilyen módon körülöttünk, a szemünk előtt, minekünk kell felbukkannia, a mi mértékünk szerint.
Ez az utazás a világ elemi törvényszerűségeinek nyomában visszafelé visz, a felé az idő felé, amelynek a könyv Első részében nyoma veszett. Darabról darabra találjuk meg a nekünk ismerős idő alkotóelemeit..."
Egy intellektuális mélyütés: "A jelen állapot éppannyira határozza meg a világ jövőjét - sem jobban, sem kevésbé -, mint a múltját."
Szédítő és csodálatos intellektuális kaland mindezen eltöprengeni.

Daniel H. Pink: Mikor - A tökéletes időzítés tudományos titkai - HVG Könyvek, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
"Mindennek rendelt ideje van"
Az idő lehet barát, de ellenség is - nagyrészt attól függően, hogyan menedzseljük magunkat a sajátunkban és másokéban. Erre tanít e könyv. A végén majd eltöprenghet az olvasó, mennyiben tudomány és mennyiben művészet a "tökéletes időzítés", s bizonyára arra jut, hogy e kettő ötvözete - addig viszont rengeteg hasznosat és érdekeset megtud róla, és a saját valamint a mások, az idő folyásához kötődő működéséről. Így ez egyaránt önismereti segédlet, és a másokkal való kapcsolatokban taktikai útmutató. (Pink előző, Eladni emberi dolog - Meglepő igazságok mások meggyőzéséről c. könyvéről [HVG Könyvek, 2013] a hírlevél 2013/16. számában szóltunk.)

E könyvéről az Amazon ajánlója kiemeli, hogy az egyaránt bestseller a New York Times, a Wall Street Journal, a USA Today, a Washington Post és a Publishers Weekly listáján. Wall Street Journal: "Ez az alapos kutatással alátámasztott, de sohasem fárasztó tanulmány fordulópontot hozhat"; Publishers Weekly: "Pink e könyve mindenkinek jól érthető betekintést ad kevéssé ismert tudományos kutatásokba, s ennek köszönhetően sokak gondolkodása az időről meg kell változzék. A végére érve, az olvasók sokkal alaposabban meggondolják majd, hogyan osszák be napjaikat és szervezzék meg teendőiket." (Kiemelések tőlem.)

"Ez a könyv az időzítésről szól. Mindenki tudja, hogy a helyes időzítés nagyon fontos, csak az a gond, hogy nem sokat tudunk magáról az időzítésről. Az életünket átszövik a különféle döntések: mikor váltsunk munkahelyet, mikor közöljük a rossz hírt, mikor iratkozzunk be egy tanfolyamra, mikor váljunk el, mikor menjünk futni, mikor foglalkozzunk komolyan egy projekttel vagy egy emberrel. Ám ezek a döntéseink nagyrészt intuíción és találgatáson alapulnak. Úgy gondoljuk, hogy az időzítés művészet. (Vagyis az emberek, általában, gondolják úgy - OP) Be fogom bizonyítani, hogy az időzítés valójában tudomány..." (Innentől idézetek a könyvből.)

A tudományos megalapozása: "Ez a könyv rengeteg tudományos kutatáson alapul. (...) Az elmúlt két év során két mindenre elszánt kutatóval együtt több mint 700 tanulmányt olvastunk el és elemeztünk a közgazdaság, az aneszteziológia, az antropológia, az endokrinológia, a kronobiológia és a szociálpszichológia területéről, hogy feltárjuk az időzítés rejtett tudományát. (...) Számos tanulmányra hivatkozik, amelyek forrása megtalálható a jegyzetekben azok számára, akik mélyebben el akarnak merülni a témában (vagy ellenőrizni akarják a munkámat)."
Kulcskérdések: "A következő 200 oldalon e kutatómunka alapján fogom megvizsgálni azokat a kérdéseket, amelyek az emberi tapasztalásainkból erednek, de gyakran észrevétlenül maradnak.
 • Miért van olyan nagy jelentősége a - jó vagy rossz - kezdésnek?
 • Hogyan kezdhetjük újra, ha az elején elrontottuk?
 • Miért van az, hogy a projektek, a játékok vagy akár az életünk felénél végzett számvetés néha lelomboz, máskor épp ellenkezőleg: felvillanyoz minket?
 • Miért ösztönöz a cél véghajrára, ugyanakkor lelassításra és az értelem keresésére is?
 • Hogyan hangolódunk össze más emberek ritmusával - akár szoftvertervezésről, akár kórusban éneklésről van szó?
 • Miért van az, hogy egyes iskolák kötött időbeosztása a tanulás kerékkötője, ugyanakkor bizonyos típusú szünetek javítják a tanulók teszteredményeit?
 • Miért hív elő más-más viselkedést belőlünk, ha a múltra vagy a jövőre gondolunk?
 • És, végső soron, hogyan alakíthatjuk az időzítés láthatatlan hatalmát is figyelembe véve a vállalatokat, az iskolákat és az életünket, miután felismertük, hogy az időzítés nem a legfontosabb, hanem az egyetlen, ami fontos?" (Ez utóbbi költői túlzás, de tényleg ezt írta - OP)
Mindez onnan indul, hogy "szinte minden élőlény rendelkezik biológiai órával. Ez a belső időmérő határozza meg a »cirkadián ritmust«, amely minden teremtmény életének napi ütemét jelenti." - és amelytől, amint itt megtudhatjuk, nagyban függhet lelkiállapotunk és szellemi teljesítményünk napon belüli hullámzása. Ebből "egy egész új tudományág sarjadt ki: a kronobiológia."
Gyakorlati útmutató: "minden fejezet végén megtalálható az »Időhekkerek kézikönyve« - olyan eszközök, gyakorlatok és tippek gyűjteménye, amelyek segítségével átültethető az elmélet a gyakorlatba."

Géczi János és Csányi Vilmos - Őszi kék - két Homo sapiens beszélget - Athenaeum Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
Mind ritkább, becses élvezeteink közé tartozik az intelligens emberek tartalmas, nem a közönségnek játszó beszélgetése nagy kérdéseinkről. Ezt kínálja e kötet.
A Kiadó ajánlójából: "Csányi Vilmos etológus és Géczi János író párbeszéde nem mindennapi intellektuális utazásra csalja el az olvasót. Két Homo sapiens próbál átlépni az emberi megismerés korlátain. Két barát beszélget életről és halálról, alkotásról és kudarcról, apaságról és önmagunk becsapásáról. Arról, ami fontos, és arról, amit sohasem érthetünk meg." Csányi válaszai Géczi gyakran töprengő, mély titkokat kutató kérdéseire "nemcsak a tudós elfogulatlan ítéleteit, de egy kivételes ember kivételes életének személyes fordulópontjait és meghatározó felismeréseit is felfedik az olvasó előtt." (Kiemelések tőlem)

Igazán érdekes olvasmány, érdemes elgondolkodni szinte minden gondolatán, tételén. Segít jobban érteni magunkat, a világunkat - ami nem mindig szívderítő. Pár kiragadott példa:
Bár a tudomány már alaposan rácáfolt, oly nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az ember racionális lény. Ehhez képest: "A való életben a racionalitás alkalmatlan arra, hogy szociális folyamatokat modellezzünk vele, és az ilyen modellekből társadalmi következtetéseket vonjunk le. Aki racionális módon próbálja megoldani az emberiség problémáit, annak fogalma sincs arról, hogy miről beszél, hogy az egész rendszer miként is működik. Emberi érzelmek, hatalomvágy, birtoklási igény, szexualitás, szabálykövetés, dominancia, alávetési és ellenállási készség - hogy csak néhány viselkedési jellemzőt említsek, amely nem racionálisan működik, de mindenféleképpen figyelembe kellene venni." (Idézetek innentől a könyvből)

"A biológia nem idillikus, örömteli, pozitív tartománya a világnak. A mi szempontunkból, a mi fogalmaink szerint kegyetlennek mondható, hiszen felőrli azokat a komponenseket, amelyek nem illeszkednek tökéletesen a rendszerbe. Erről szól az élet." Ők itt az evolúcióról, az egyedek és általuk a fajok túléléséről beszélnek, ám aki ugyanezt a logikát az ember világának más területein is felismerni véli, aligha téved. A kérdés, hogy ez utóbbiakban mekkora, és hogyan alakul ennek az érvényességi tartománya, s milyen erők formálják azt.

Étkezés és létezési mód: "A kultúra valamennyi része kapcsolatba hozható a táplálkozással. A kultúra kialakulásában meghatározónak gondoljuk mind az élelmiszer nyersanyagainak előállítását, mind a táplálék előállításának a technológiáját, alakítását, illetve az étkezéshez fűződő képzeteket, rítusokat, gyakorlatokat." Megbeszélik, milyen erős közösségformáló hatása volt a táplálék megszerzésének és elosztásának a kezdeti törzsi életmódnál, miként gondoskodott a törzs a tagjairól sokkal természetesebben, mint amit ma »szolidaritásnak« mondunk, s hogyan fejlődött mindez a táplálékhoz jutás technológiáinak fejlődésével. "A táplálék megszerzésére való összpontosítás korai eredményeinek egyike az, hogy új szocializációs mechanizmusok alakulhatnak ki. A csoportban kifejlődnek valamiféle társadalmi értelemben vett új szerkezetek, például az élelem megszerzésének a köre."

Sokkal későbbről pedig az étkezés és a beszélgetés kapcsolatáról: "Az ember alaptulajdonsága az apró rítusok kialakítása és fenntartása a közösségeiben. A közösségek feltétlenül szükségesek az emberi léthez: nem egyedül, hanem a többiekkel. Régen a közösségben magától értetődően alakult az ismeretek átadása, senki nem fitymálta azokat. Ebben a közösség nélküli világban viszont fontos jellemzője a kultúrának, hogy ezt nem tanítják az iskolában. Vannak dolgok, amelyekben tudatosan kell részt venni, mivel elveszett a háttér, a közösség - ezért tudatosság nélkül ezek végleg kihullnak a gyakorlatból. (...) A beszédnek az étkezés részének szükséges lennie. Az emberiség sok problémától megszabadulna, ha visszatérne a régi tudásához, és elfogadná, hogy az étkezés nem arra való, hogy ki-ki teletömje a hasát, hanem arra, hogy egy társaságban a kultúra bizonyos kérdéseiről folytasson eszmecserét." Bízvást hozzátehető: ugyanígy érvényes ez mindenfajta társas összejövetelre, beleértve - sőt kiemelve! - a családi együttléteket is.
Fontos gondolatokat kapunk sok egyéb közt a barátságról, a barátság és a munkatársi kapcsolat ellentmondásáról, és az emberiségre is átörökölt szaporodási nyomás következményeiről.

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


ENERGIA forrás, 2018., 2. oldal
A Smart Future Lab Zrt. bemutatkozása

ENERGIA forrás, 2018., 20. oldal
Fontos mérdföldkövek a FIEK projektekben

Agrárágazat, 2018. október 31. szerda, 38.oldal
Repcevetőmag-üzletággal bővült a BASF

IT Behaviour, 2018. november 18. vasárnap, 28,29,30,31. oldal
A munkatársakat sem hagyják ki az új központok tervezéséből
"...Az új székházban kellett elhelyezni az Ericsson Innovációs Garázst, cégünk technológiai inkubátorházát, ahol külső partnerekkel is együtt kell tudjanak dolgozni kollégáink, illetve a K+F központunk fejlesztő laboratóriumát, ahol az egyik legfőbb épületgépészeti feladat az óriási szerverpark hűtéséről való gondoskodás volt..."

Érdi Újság, 2018. november 28. szerda, 6. oldal
Kutatás-fejlesztési központ Érden

Nagykanizsai maraton, 2018. december 07. péntek, 6.oldal
A Kisvállalkozásfejlesztési Kollégium ülése

Kamaraonline.hu, 2018. december 10., hétfő
A mesterséges intelligencia erősödéséhez is fontos a hazai kutatás-fejlesztés

Mediamix.mti.hu, 2018. december 10., hétfő
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye (1. rész

Mediamix.mti.hu, 2018. december 10., hétfő
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye (2. rész

Pharmaonline.hu, 2018. december 10., hétfő
Kutató és oltóanyag-termelő központot adtak át Mohácson

Agronaplo.hu, 2018. december 10., hétfő
Kutató és oltóanyag-termelő központot adtak át Mohácson

Agrotrend.hu, 2018. december 10., hétfő
Az állatgyógyászatban újdonságnak számító vakcinát is kifejlesztett a szombaton átadott mohácsi kutatóközpont

Scmonitor.hu, 2018. december 10., hétfő
Kutató és oltóanyag-termelő központot adtak át Mohácson

Magyarhirlap.hu, 2018. december 10., hétfő
Startupok piacra lépését segíti az MVM Csoport

Startuponline.hu, 2018. december 10., hétfő
A valós problémák megoldása most 50 milliót érhet!

Hvg.hu, 2018. december 10., hétfő
A mesterséges intelligenciával lépne a rák nyakára a 33 éves magyar feltaláló

Pharmaonline.hu, 2018. december 10., hétfő
Versenyképesség-növelő szabályozást sürget a MAGYOSZ

Portfolio.hu, 2018. december 10., hétfő
György László a magyar gyógyszergyártóknál járt

Weborvos.hu, 2018. december 10., hétfő
A hazai gyógyszeripar gondjairól egyeztettek

ECHO TV, Napi Aktuális, 2018. december 10., hétfő, 18 óra
A magyar kormány felhasználta a hét évre szóló uniós támogatásokat

Atv, Egyenes beszéd, 2018. december 10., hétfő, 18 óra
A magyar tudományos élet a 24. óráját éli, a kutatási vezetők félnek, a fiatal kutatók pedig elvesztették lelkesedésüket a szakma iránt és feleslegesnek érzik magukat, mondta Somogyi Péter

Magyar Hírlap, 2018. december 11., kedd, 9. oldal
A mesterséges intelligencia fejlődésének kulcsa a kutatás és fejlesztés

Magyar Idők, 2018. december 11., kedd, 16. oldal
Erősítik a mesterséges intelligencia fejlesztését

Kelet Magyarország, 2018. december 11., kedd, 7. oldal
Kreatív ötleteket várnak

Hajdú-Bihari Napló, 2018. december 11., kedd, 7. oldal
Kreatív ötleteket várnak

Világgazdaság, 2018. december 11., kedd, 1., 3. oldal
A jól elköltött uniós pénz segíti a növekedést

Innotéka, 2018. december 11., kedd, 18., 19. oldal
Innováció és társadalmi önismeret

Zalaegerszeg, 2018. december 11., kedd, 4. oldal
A jövő mechatronikai mérnökeit képzik

Portfolio.hu, 2018. december 11., kedd
Tényleg az agilis fejlesztés hozza el a nagyvállalatoknak a kánaánt?

Magyarhirlap.hu, 2018. december 11., kedd
A mesterséges intelligencia fejlődésének kulcsa a kutatás és fejlesztés

Turizmus.com, 2018. december 11., kedd
Kiállítási és konferenciaközpont épül Toulouse-ban
"...A város az űrkutatás egyik globális fővárosa, a francia kutatás-fejlesztés központja, amely legendásan híres az életminőségéről..."

Hir.ma, 2018. december 11., kedd
ITM: az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli
"...Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke szerint az okosváros-fejlesztések a lakosság kényelmét szolgálják, az unió kiemelten finanszírozza ezeket..."

Hmeirt.hu, 2018. december 11., kedd
ITM: az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Szuperinfo.hu, 2018. december 11., kedd
ITM: az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Napi.hu, 2018. december 11., kedd
Hatalmas változásokra kell készülni Budapesten - ezt mindenki megérzi

Webradio.hu, 2018. december 11., kedd
ITM: az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Echotv.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Mti.hu, 2018. december 11., kedd
ITM: az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Magyarhirlap.hu, 2018. december 11., kedd
Kiemelten kezeli a kormány az okosváros-fejlesztéseket

Vorosmartyradio.hu, 2018. december 11., kedd
Okosváros-fejlesztések - a kormány kiemelten kezeli

Lokal.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Mon.hu, 2018. december 11., kedd
ITM: az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Realista.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Turizmusonline.hu, 2018. december 11., kedd
Budapest okos város jövőképe

Napiujsag.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Origo.hu, 2018. december 11., kedd
Kiemelten kezeli a kormány az okosváros-fejlesztéseket

Kamaraonline.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Trademagazin.hu, 2018. december 11., kedd
ITM: az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Starthirek.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Veol.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Vaol.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Zaol.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Duol.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Feol.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Haon.hu, 2018. december 11., kedd
ITM: az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Boon.hu, 2018. december 11., kedd
ITM: az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Szon.hu, 2018. december 11., kedd
ITM: az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Nool.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Napi.hu, 2018. december 11., kedd
Ezen is múlhat egy település sikere

Magyaridok.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Vg.hu, 2018. december 11., kedd
Sarkalatos pont az egészségügy digitalizálása

Sonline.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Szoljon.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Teol.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Baon.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Bama.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Beol.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Heol.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Kemma.hu, 2018. december 11., kedd
Az okosváros-fejlesztéseket kiemelten kezeli a kormány

Agrotrend.hu, 2018. december 11., kedd
Győrffy Balázs: az agrárgazdaság csak úgy marad működőképes, ha megújul

Bama.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Baon.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Haon.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni Magyarország “leányvállalat-ország" arculatát

Beol.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Duol.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Teol.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Feol.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Heol.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Kemma.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Sonline.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Szoljon.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Vaol.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Zaol.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Veol.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni hazánk "leányvállalat-ország" arculatát

Mon.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: meg kell változtatni Magyarország “leányvállalat-ország" arculatát

Magyaridok.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics László: meg kell változtatni Magyarország "leányvállalat-ország" arculatát

Hirado.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: Innovatív hazai termékfejlesztésre van szükség

Profit7.hu, 2018. december 11., kedd
Palkovics: Innovatív hazai termékfejlesztésre van szükség

Penzcentrum.hu, 2018. december 11., kedd
Elárulták a titkot: így hódíthatja meg egy magyar kkv a nemzetközi piacokat

Profit7.hu, 2018. december 11., kedd
Új portfóliógarancia vállalkozásoknak

Hir6.hu, 2018. december 11., kedd
Meg kell változtatni Magyarország "leányvállalat-ország" arculatát

Digitalhungary.hu, 2018. december 11., kedd
Jobb lehet a hazai innováció helyzete, mint a számok mutatják

Vg.hu, 2018. december 11., kedd
Csak a jól elköltött uniós forrás segíti a hazai gazdaságot

Vg.hu, 2018. december 11., kedd
Milliárdokat fordítanak a K+F beruházásokra

Trademagazin.hu, 2018. december 11., kedd
K&H: 9,6 milliárd forintos garancia kkv-k innovatív beruházásaihoz

Webradio.hu, 2018. december 11., kedd
K&H: 9,6 milliárd forintos garancia kkv-k innovatív beruházásaihoz

Uzletresz.hu, 2018. december 11., kedd
Több mint 9 milliárd forint magyar cégek K+F beruházásainak támogatására

Gazdasagportal.hu, 2018. december 11., kedd
9,6 milliárd forint a magyar vállalkozások K+F beruházásainak támogatására

Adozona.hu, 2018. december 11., kedd
9,6 milliárd forintos garancia kkv-k innovatív beruházásaihoz

Frisss.hu, 2018. december 11., kedd
Magyarország innovatívabb, mint hinnénk

Insiderblog.hu, 2018. december 11., kedd
Egészségesen: közösen dolgozik a jövőn a GE Healthcare és a Hiventures

HírTV, 2018. december 11., kedd, 06 óra
Magyarország élőben - Tanítsunk Magyarországért

Magyar Hírlap, 2018. december 12., szerda, 10. oldal
Nem csak a nagyvárosok okosodhatnak

Magyar Idők, 2018. december 12., szerda, 6. oldal
Okosvárosokra voksol a kormány

Magyar Idők, 2018. december 12., szerda, 14. oldal
Garancia mellett kaphatnak hitelt a kkv-k

Világgazdaság, 2018. december 12., szerda, 1., 3. oldal
Palkovics: nem adóztathatjuk túl a kis- és közepes vállalkozásokat

Magyar Mezőgazdaság, 2018. december 12., szerda, 14., 15. oldal
Növekszik a kezesség iránti igény
"...Az ágazat jövőbeli versenyképességéhez nélkülözhetetlen a technológiai fejlesztés, a digitalizáció, és ezen belül a precíziós gazdálkodás és az innováció ösztönzése..."

Magyar Mezőgazdaság, 2018. december 12., szerda, 18., 19. oldal
Ismert és elismert szervezet
"...Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ példa nélkülinek tekinthető Magyarországon az agrárkutatás területén. Korábban ugyanis soha nem tartoztak egy szervezethez az ágazathoz kapcsolódó kutatási egységek, intézetek, ahogy arra sem volt példa, hogy a kutatási célok, feladatok kitűzése és megosztása szervezetten történt volna..."

Hirtv.hu, 2018. december 12., szerda
Az okos város szervezés kérdése

Echotv.hu, 2018. december 12., szerda
Palkovics: Nagy eredmény a gazdaságfejlesztési stratégia megalkotása

Flagmagazin.hu, 2018. december 12., szerda
Palkovics László: nagy eredmény a gazdaságfejlesztési stratégia megalkotása

Hirtv.hu, 2018. december 12., szerda
Fókuszban a magyar vállalkozások

Hirado.hu, 2018. december 12., szerda
Palkovics: Fókuszba kerülnek a magyar vállalkozások

Orientpress.hu, 2018. december 12., szerda
Palkovics: Fókuszba kerülnek a magyar vállalkozások

Profit7.hu, 2018. december 12., szerda
Palkovics: Fókuszba kerülnek a magyar vállalkozások

Infoter.eu, 2018. december 12., szerda
Palkovics: meg kell változtatni Magyarország "leányvállalat-ország" arculatát

Penzugyguru.co.hu, 2018. december 12., szerda
Palkovics: meg kell változtatni Magyarország "leányvállalat-ország" arculatát

Lokal.hu, 2018. december 12., szerda
Palkovics: Nagy eredmény a gazdaságfejlesztési stratégia megalkotása

Magyarhirlap.hu, 2018. december 12., szerda
Majdnem tízmilliárdos banki garancia

Magyaridok.hu, 2018. december 12., szerda
Palkovics László: nagy eredmény a gazdaságfejlesztési stratégia megalkotása

Napi.hu, 2018. december 12., szerda
Rabszolgatörvény: ezért nem lesz gond a kormány szerint
"...Magyarország innovációs és kutatás-fejlesztési politikáját, amelytől azt remélem, hogy megváltozik a "leányvállalat-ország" arculatunk, és elmozdulunk a fejlett technológiát képviselő, értéket teremtő beruházások, tevékenységek felé - mondta a kormányalakításkor újonnan létrehozott tárca első embere..."

Mfor.hu, 2018. december 12., szerda
A rabszolgatörvénnyel csak balanszíroz a kormány

Vg.hu, 2018. december 12., szerda
Palkovics: nem adóztathatjuk túl a kkv-kat

Techmonitor.hu, 2018. december 12., szerda
Egy magyar fiatal meghívottként részt vett a 2018. évi Nobel Díj átadásán

Innoteka.hu, 2018. december 12., szerda
Ifjú magyar tudós vacsorázott az idei Nobel-díjasokkal

Ado.hu, 2018. december 12., szerda
Mit hoz 2019, a Merkúr éve az adózásban?
"...A kutatás és kísérleti fejlesztési adóalap-kedvezményt ezentúl megoszthatják majd a belföldi megrendelő és a szolgáltatást nyújtó, ha együttesen nyilatkoznak a szolgáltatás minőségéről és az érvényesíthető összegekről..."

Szakmaban.hu, 2018. december 12., szerda
Egy magyar fiatal meghívottként részt vett a 2018. évi Nobel Díj átadásán

Hirek.prim.hu, 2018. december 12., szerda
Novák Blanka meghívottként részt vett a 2018. évi Nobel Díj átadásán

Uzletresz.hu, 2018. december 12., szerda
Egy tehetség képviselte hazánkat az idei Nobel-díj kiosztási ceremónián

Zetapress.hu, 2018. december 12., szerda
Blanka királyi vacsorája

Tveger.hu, 2018. december 12., szerda
Novák Blanka részt vett a Nobel-díj átadásán

Ww2.infovilag.hu, 2018. december 12., szerda
Hazánk tudós lánya: Novák Blanka a svéd királyi család asztalánál

Szakmaban.hu, 2018. december 12., szerda
Egy magyar fiatal meghívottként részt vett a 2018. évi Nobel Díj átadásán

Autopro.hu, 2018. december 12., szerda
Kedvezőbb hitelhez juthatnak a kkv-k

Blikk.hu, 2018. december 12., szerda
Mutatjuk, miről is szavaztak ma a botrányos parlamenti ülésen - mert van benne olyan fontos dolog is, ami kissé elsikkadt ma
"...Rendszeres havi járadékot kapnak a jövőben a 65. életévüket betöltött Széchenyi-díjas tudósok és bevezetik a szakképzési centrumokban a kancellári rendszert - többek között ezt tartalmazza a kutatás-fejlesztéssel és szakképzéssel összefüggő törvények módosítása, amely 126 igen, egy nem szavazatot kapott az Országgyűlésben..."

Delmagyar.hu, 2018. december 12., szerda
OGY: Bevezetik a szakképzési centrumokban a kancellári rendszert

Hirtv.hu, 2018. december 12., szerda
Bevezetik a szakképzési centrumokban a kancellári rendszert

Kisalfold.hu, 2018. december 12., szerda
OGY: Bevezetik a szakképzési centrumokban a kancellári rendszert

Kisalfold.hu, 2018. december 12., szerda
OGY: Módosította a parlament a munka törvénykönyvét

Delmagyar.hu, 2018. december 12., szerda
OGY: Módosította a parlament a munka törvénykönyvét

Hirtv.hu, 2018. december 12., szerda
Ellenzékiek elállták az elnöki emelvény feljáratát

Vg.hu, 2018. december 12., szerda
Olajozottan működik ma a magyar törvénykezés

Kamaraonline.hu, 2018. december 12., szerda
9,6 milliárd forintos garancia kkv-k innovatív beruházásaihoz

Piacesprofit.hu, 2018. december 12., szerda
9,6 milliárd forint K+F beruházások támogatására

Minap.hu, 2018. december 12., szerda
Együttműködés a Miskolci Egyetem és a Honvédség között

Trend FM, A nap vendége, 2018. december 12., szerda, 17 óra
Milyen a magyar költségvetés helyzete?

Lokál, 2018. december 13. csütörtök, 5. oldal
Ők a ma Edisonjai

Hvg, 2018. december 13. csütörtök, 4,12,13,14. oldal
A stílus az ember
"...Palkovics egyébként úgy is végrehajthatta volna a tervét, a kutatási-fejlesztési-innovációs struktúra átszervezését, hogy nem sérti vele meg az Akadémia vezetését és munkatársait..."

Magyar Narancs, 2018. december 13. csütörtök, 16, 17. oldal
Égbelátók
"...Novembertől Magyarországnak űrkutatási miniszteri biztosa is van. Kutatói körökben örülnek ennek, és abban bíznak, hogy a kormány újragondolja a terület finanszírozását..."

168 óra, 2018. december 13. csütörtök, 30,31,32,33. oldal
Tettenérés a Lukács Archívumban
"...Időközben ugyanis kiderült, hogy a 2019-es költségvetés szerint a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztérium kezébe kerülnének a Magyar Tudományos Akadémia kutatási és fejlesztési forrásai..."

Zalai Hírlap, 2018. december 13. csütörtök, 1, 4. oldal
Bértámogatás és képzés
"...Kiss Tamás Attila, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési és Innovációs Hivatal egyik főosztályvezető-helyettese tartott előadást, melyből kiderült, a 2016-os megtorpanás után ismét felívelőben van a kutatás és fejlesztés állami finanszírozása..."

Mon.hu, 2018. december 13. csütörtök
Együttműködnek a honvédelem érdekében

Insiderblog.hu, 2018. december 13. csütörtök
A mesterséges intelligencia erősödéséhez is fontos a hazai kutatás-fejlesztés

Profitline.hu, 2018. december 13. csütörtök
Magyar fiatal, Novák Blanka meghívottként részt vett a 2018. évi Nobel Díj átadásán

Profitline.hu, 2018. december 13. csütörtök
9,6 milliárd forint a magyar vállalkozások K+F beruházásainak támogatására

Bokik.hu, 2018. december 13. csütörtök
27. Magyar Innovációs Nagydíj

U-szeged.hu, 2018. december 13. csütörtök
Gábor Dénes-díj a 13 szabadalommal rendelkező Kónya Zoltánnak, az SZTE professzorának

m1, Ma reggel, 2018. december 13. csütörtök, 06 óra
Fokozni kell a kis- és közepes vállalkozások innovációs tevékenységét, így véli a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Sikerado.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Orientpress.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat

Napiujsag.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Medicalonline.hu, 2018. december 13., csütörtök
Varga Péter Pál Gábor Dénes-díjat kapott

Weborvos.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Veol.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Duol.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Feol.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Nool.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Vaol.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Zaol.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Zetapress.hu, 2018. december 13., csütörtök
30. Gábor Dénes-díjasok

Magyarhirlap.hu, 2018. december 13., csütörtök
Kövér László: Minden, ami az innovációt segíti, nemzetstratégiai jelentőségű Magyarország számára

Pharmaonline.hu, 2018. december 13., csütörtök
Gábor Dénes-díj: gyógyszerfejlesztőket is elismertek

Szegedma.hu, 2018. december 13., csütörtök
Gábor Dénes-díjat kapott Kónya Zoltán, az SZTE rektorhelyettese

Privatbankar.hu, 2018. december 13., csütörtök
Áttörés jöhet az Alzheimer-kór gyógyításában

Bama.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Beol.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Heol.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Kemma.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Baon.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Sonline.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Szoljon.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Teol.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Sajomente.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Demokrata.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat

Mok.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Magyaridok.hu, 2018. december 13., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat Budapesten

Civishir.hu, 2018. december 13., csütörtök
Díjazta az NI a jövő Debrecenben képzett, remek mérnökeit
"...A Debreceni Egyetem és az NI Hungary Kft. közötti együttműködés jó példa arra, hogyan lehet minél színvonalasabb a villamosmérnök képzés Magyarországon és hogyan szerezhetnek piacképes tudást a fiatal pályakezdők...

Hajdupress.hu, 2018. december 13., csütörtök
Villamosmérnök-hallgatók teljesítményét ismerte el az NI

Makronom.mandiner.hu, 2018. december 13., csütörtök
Kvantumugrás-szerű felzárkózás előtt a magyar gazdaság - pesti srácból lett mérnök-innovátor a Makronómnak
"...A műszaki (mérnöki) tudományok értelmezésem szerint nem tartoznak az MTA-hoz, mert ezek fejlesztései innovációra és nem tudásteremtésre irányulnak. Az Akadémia azonban összemossa az alapkutatás és az alkalmazott kutatás, illetve a fejlesztés fogalmait..."

Hetek.hu, 2018. december 13., csütörtök
Különös forradalom Japánban
"...az Eurostat 2015-ös adatai alapján például az Egyesült Államok és Kína után Japán költi a legtöbbet büdzséjéből kutatásra és fejlesztésre, éves jövedelme százalékos arányában pedig csak Dél-Korea áll előtte ebben a rangsorban..."

Tantrend.hu, 2018. december 13., csütörtök
Novák Blanka: Vacsora a svéd királlyal

Hetek, 2018. december 14., péntek, 36, 37, 38. oldal
Különös forradalom Japánban

Magyar Hírlap, 2018. december 14., péntek, 18. oldal
Kilenc magyar tudós, kutató, mérnök és feltaláló vehetett át idén Gábor Dénes-díjat

Délvilág, 2018. december 14., péntek, 3. oldal
Gábor Dénes-díj Kónya Zoltánnak

Délmagyarország, 2018. december 14., péntek, 3. oldal
Gábor Dénes-díj Kónya Zoltánnak

Élet és Irodalom, 2018. december 14., péntek, 1. oldal
Kasznárok
"...A minisztérium az Akadémia stratégiájával szemben az innovációt akarja fejleszteni a tudományos alapkutatásokkal szemben, ami egybevág ars poeticájával: kicsi ország ne foglalkozzon alapkutatással. Ez tudományos körökben már önmagában az Akadémia leminősítését jelenti..."

Élet és Irodalom, 2018. december 14., péntek, 9. oldal
Az nem lehet
"...Közben a kormány egy októberi rendeletben az ITM-minisztert több feladattal látta el, közöttük, hogy december 1-ig tegyen javaslatot egy állami irányítású alkalmazott kutatási rendszerre, vizsgálja meg az állami kutatóintézetek működését, egyeztessen az MTA elnökével a kutatóhálózat átalakításáról, és március 31-ig "készítsen elő" egy új kutatási-fejlesztési-innovációs (KFI) stratégiát..."

Szabad Föld, 2018. december 14., péntek, 4. oldal
Tudósok a frontvonalban
"...A kormány fontosnak tartja, hogy a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer átalakításakor az átmeneti időszakban is lehetővé tegye a Magyar Tudományos Akadémia zavartalan működését, hiszen alapelvünk, hogy érték nem veszhet el..."

Nyíregyházi napló, 2018. december 14., péntek, 8. oldal
Közlemény
"...így az eladott áruk beszerzési értékét, a közvetített szolgáltatás, alvállalkozói teljesítések értékét, anyagköltséget, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségét..."

Euronews.com, 2018. december 14., péntek
Innovációval a zöldebb gazdaságért

Hirtv.hu, 2018. december 14., péntek
Átadták a 2018-as Gábor Dénes-díjakat

Librarius.hu, 2018. december 14., péntek
Ők kapták idén a Gábor Dénes-díjakat

Szabadmagyarszo.com, 2018. december 14., péntek
Rangos elismerés a Zentai Gimnázium fizikatanárnőjének

Magyarhirlap.hu, 2018. december 14., péntek
Kilenc magyar tudós, kutató, mérnök és feltaláló vehetett át idén Gábor Dénes-díjat

Mta.hu, 2018. december 14., péntek
Gábor Dénes-díj kimagasló műszaki-szellemi alkotásokért

Onkormanyzatiklub.hu, 2018. december 14., péntek
Az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Magyaridok.hu, 2018. december 14., péntek
3,3 milliárdot fordítanak 2019-ben a Nemzeti Tehetség Programra

Onkormanyzatiklub.hu, 2018. december 14., péntek
Az okosváros-fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli

Innoportal.hu, 2018. december 14., péntek
Több mint egymilliárd forintot fordít kutatás-fejlesztésre és innovációra a szombathelyi TDK

Promenad.hu, 2018. december 14., péntek
Vásárhelyi a legerősebb megyei cég

HírTV, 2018. december 14., péntek, 07 óra
Átadták a 2018-as Gábor Dénes-díjakat

HírTV, 2018. december 14., péntek, 06 óra
Magyarország élőben - Túlórától a tudományos akadémiáig

Elobolygonk.hu, 2018. december 15.
Fiatal magyar tehetség, Novák Blanka képviselte hazánkat a Nobel-héten

Technokrata.hu, 2018. december 16., vasárnap
Akár emberéleteket is menthet ez a magyar fejlesztésű minilabor
"...Száz millió forint nagyságrendű innovációs projekt eredményeként a piacon élenjáró okos minilabort fejlesztett a száz százalékban magyar tulajdonú 77 Elektronika Kft..."

M2mzona.hu, 2018. december 16., vasárnap
Életeket menthet a magyar fejlesztésű minilabor

Világgazdaság, 2018. december 17., hétfő, 4. oldal
Minilaborral állt elő a 77 Elektronika

Délmagyarország, 2018. december 17., hétfő
TOP 100: Bemutatták lapunk és az iparkamara kiadványát
"...mind az erőforrások nagysága, mind az egy lakosra jutó kutatás-fejlesztésre jutó összeg alapján a megyék rangsorában a második Csongrád - amiben komoly húzóerő a Szegedi Tudományegyetem..."

Hirtv.hu, 2018. december 17., hétfő
"Isten hozta önöket a megújuló magyar mezőgazdaságban"

Zetapress.hu, 2018. december 17., hétfő
Az I. forduló eredménye
"...A 2018/19. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 22 tagú szakmai zsűrije a beérkezett pályázatok 66%-át javasolta kidolgozásra..."

Magyaridok.hu, 2018. december 17., hétfő
Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Flagmagazin.hu, 2018. december 17., hétfő
Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Magyarhirlap.hu, 2018. december 17., hétfő
Nagy István: Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Hirado.hu, 2018. december 17., hétfő
Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós K+F forrásokból

Trademagazin.hu, 2018. december 17., hétfő
Agrárminiszter: Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Webradio.hu, 2018. december 17., hétfő
Agrárminiszter: Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Techmonitor.hu, 2018. december 17., hétfő
112 pályázat érkezett a 2018/2019 évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Mernokkocsma.hu, 2018. december 17., hétfő
112 pályázat érkezett a 2018/2019 évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Innoteka.hu, 2018. december 17., hétfő
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny I. forduló

Szabadfold.hu, 2018. december 17., hétfő
Tudósok a frontvonalban

Ww2.infovilag.hu, 2018. december 17., hétfő
Nagy a magyar elme becsülete a Boschnál

Agroinform.hu, 2018. december 18., kedd
Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Debreceninap.hu, 2018. december 18., kedd
Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Lokal.hu, 2018. december 18., kedd
Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Szoboszloinap.hu, 2018. december 18., kedd
Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Szegedinap.hu, 2018. december 18., kedd
Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Pecsinap.hu, 2018. december 18., kedd
Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Miskolcinap.hu, 2018. december 18., kedd
Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Agronaplo.hu, 2018. december 18., kedd
Magyarország több kutatásfejlesztési forrást kér az EU-tól

Hellovidek.hu, 2018. december 18., kedd
Nagyobb szeletet kér Magyarország az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Starthirek.hu, 2018. december 18., kedd
Nagyobb szeletet kér Magyarország az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Vg.hu, 2018. december 18., kedd
Magyarország többet akar a kutatási-fejlesztési forrásokból

Agrotrend.hu, 2018. december 18., kedd
Több támogatást az kelet-európai gazdálkodóknak!

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. december 18., kedd
A biomassza kapacitás kiaknázásához több támogatás kell

Elelmiszer.hu, 2018. december 18., kedd
Nagy István: túl kevés K+F támogatást kapunk

Gyorplusz.hu, 2018. december 18., kedd
Soksávos tudományos híd épül az ipar és a győri egyetem között

Tehetseg.hu, 2018. december 18., kedd
Stockholmban a Nemzeti Tehetség Program támogatásával
"...Novák Blanka a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje egy tudományokat népszerűsítő svéd film főszereplője lett..."

Gyartastrend.hu, 2018. december 18., kedd
Értékelték a tehetségkutató versenyre beérkezett pályázatokat

Kozlekedesvilag.hu, 2018. december 18., kedd
Önállósodott és K+F részleggel bővült a hazai Siemens Mobility

Magyar Mezőgazdaság, 2018. december 19., szerda, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47. oldal
Ebben az évben írtuk
"...Az eseményen Feldman Zsolt elmondta: a mezőgazdasági innovációban nagy lehetőségek rejlenek, amiatt is, hogy az Európai Bizottság a 2021-27-es időszakra tízmilliárd eurót javasolt az agrárélelmiszer- és a biomassza alapú gazdasággal összefüggő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységre..."

Computerworld, 2018. december 19., szerda, 20. oldal
Jobban állunk, mint hisszük
"...Magyarország 2000 óta az uniós tagországok k+f-célú GDP-arányos ráfordításairól készült lista végén áll, a nagy hozzáadott értékű termékek részaránya kicsi. A statisztikák azonban torzítanak..."

Agro napló, 2018. december 19., szerda, 46. oldal
A magyar mezőgazdaság csak tudásalapon fejlődhet tovább a jövőben

Agro napló, 2018. december 19., szerda, 19,20,21,22,23,24. oldal
Jó úton haladunk?
"...A magyar mezőgazdaság versenyképességének, hatékonyságának növeléséhez leginkább a fejlesztési források, a szaktanácsadás, a kutatás és fejlesztés erősítése, valamint a digitalizáció bevezetése járulhat hozzá..."

Magyar Mezőgazdaság, 2018. december 19., szerda, 2,3,4,5,6,7,8. oldal
Az innováció, a hatékonyság és a tapasztalatcsere lehetőségei

Délmagyarország, 2018. december 19., szerda, 15. oldal
Csongrád megye gazdasága a Top 100 tükrében

Újbuda, 2018. december 19., szerda, 2. oldal
Lezárult a negyedik Újbuda Startup pályázat

Magyar Hírlap, 2018. december 19., szerda, 1, 3, 5. oldal
Orbán: Ne hozzuk a bajt Európába!
"...A fórum fontos témái között a két kontinens elsősorban gazdasági együttműködése állt, elsősorban a közös kutatás-fejlesztési, megújuló energiaforrásokra fókuszáló, az ezek finanszírozására felajánlkozó Európai Befektetési Bank programjai és hasonlók..."

Élet és Irodalom, 2018. december 19., szerda, 3. oldal
Versenyben a világgal
"...Az innovatív gazdaság kialakításának kulcsát a kutatás-fejlesztés kiadásainak és az ott foglalkoztatottak létszámának emelésében látják..."

Magyarhirlap.hu, 2018. december 19., szerda
Orbán: Továbbra sem szeretnénk migrációt

Innoportal.hu, 2018. december 19., szerda
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny: a pályázatok kétharmada kiváló

Itbusiness.hu, 2018. december 19., szerda
Központilag biztosítanák a smart city-szolgáltatások jelentős részét

U-szeged.hu, 2018. december 19., szerda
Ismét lehet pályázni az SZTE Innovációs Díjra

Computerworld.hu, 2018. december 19., szerda
V4 - Innovációval a kommunizmus kísértete ellen

Portfolio.hu, 2018. december 19., szerda
Itt az MNB nagy bejelentése: indul az innovációs program

Bama.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Baon.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Beol.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Duol.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Feol.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Heol.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Kemma.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Sonline.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Szoljon.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Teol.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Vaol.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Veol.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Zaol.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresek az idei innovációs pályázatok

Profitline.hu, 2018. december 19., szerda
Sikeresen zárultak az idei innovációs pályázatok

Hir.ma, 2018. december 19., szerda
NKFI: sikeresek az idei innovációs pályázatok

Webradio.hu, 2018. december 19., szerda
NKFI: sikeresek az idei innovációs pályázatok

Portfolio.hu, 2018. december 19., szerda
Birkner: így osztottuk el a 80 milliárd forintnyi innovációs pályázati forrást

Hvg, 2018. december 20. csütörtök
Az év krónikája
"...Palkovics szerint ugyanis a magyar kutatás-fejlesztési-innovációs rendszert át kell alakítani, s ezt az MTA intézeteire is ki akarja terjeszteni. A miniszter az intézetek egy részét az egyetemekhez csatolná, más részét egy innovációs kutatóhálózathoz, az MTA-nál maradók pedig "konszolidáción és profiltisztításon" mennének át..."

Világgazdaság, 2018. december 20. csütörtök, 1. oldal
Tolnay Tibor: napjainkban már nem a munkahelyteremtés az elsődleges cél
"...a kelet- és közép-európai országok átlagához képest is nagyon alacsony a magyar gazdaság hazai hozzáadott értéke a termelőágazatokban - különösen az autógyártásban, elektronikában és vegyiparban -, ami akadályozza Magyarország tartós felzárkózását..."

Magyarhirlap.hu, 2018. december 20. csütörtök
Folyamatosan jönnek az uniós pénzek
"...azért is jött létre az új kormányzati struktúrában az Innovációs és Technológiai Minisztérium, hogy jelentős erőforrások, meghatározó szakterületek gazdájaként - közlekedés, energetika, szakképzés, innováció, kutatás-fejlesztés - meg tudjuk erősíteni a hazai gazdaság versenyképességét és krízistűrő képességét..."

Index.hu, 2018. december 20. csütörtök
Jogellenes Palkovics fenyegetőzése az MTA elnöksége szerint

Hvg.hu, 2018. december 20. csütörtök
MTA: Méltatlan és jogellenes Palkovics pénzvisszatartásról szóló fenyegetése

Origo.hu, 2018. december 20. csütörtök
Az emberi kreativitással még a robotok sem tudnak mit kezdeni
"...A hamarosan elkészülő campusunkon létrehozunk egy olyan speciális kreatív ipari ökoszisztémát, ahol az oktatás, a kísérletezés, a kutatás és fejlesztés, szellemi termékek prototípusai alkalmazható, felhasználható formában jelennek meg..."

INNOVA, Innovációs hírlevél, 2018. december
12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

INNOVA, Innovációs hírlevél, 2018. december
KSH: Tavaly nőtt a kutatóhelyek és a k+f tevékenységet végzők létszáma

INNOVA, Innovációs hírlevél, 2018. december
Német egyetemek vezetőivel tárgyalt az innovációs és technológiai miniszter

INNOVA, Innovációs hírlevél, 2018. december
November 28-ig lehet pályázni az ifjúsági tudományos és innovációs versenyre

INNOVA, Innovációs hírlevél, 2018. december
Keresik azokat, akik idén jelentős innovációs tevékenységet folytattak

Innotéka, 2018. december, 18. oldal
Innováció és társadalmi önismeret

Innotéka, 2018. december, 21. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj; 2018. legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerése

Innotéka, 2018. december, 22. oldal
Kibővített portfólió

Innotéka, 2018. december, 27. oldal
Ipar, innováció és matematika
"...Európai mintára Magyarországon is egyre jellemzőbb az alkalmazott matematika térnyerése az elméletivel szemben. Ennek alapja, hogy az ipari szereplők mindinkább bevonják a matematikusokat kutatási-innovációs programjaikba..."

Innotéka, 2018. december, 37. oldal
Megalakult a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Innotéka, 2018. december, 44. oldal
A kávé szerelmese
"...De az Illy kávé nemcsak azért él minőségi italként a köztudatban, mert a vállalat kizárólag a robustánál jobb minőségű arabicával dolgozik, hanem egykori cégvezetője találmányi révén..."

Heves Megyei Hírlap, 2018. december 21., péntek
Novák Blanka Stockholmban

Délmagyarország, 2018. december 21. péntek
Világszínvonalú kutatólabor működik a bőrklinikán
"...Széli Márta stratégiai rektorhelyettes elmondta, olyan komplexumot hoztak létre, amely külső megrendelők kutatási és fejlesztési igényeit is ki tudja szolgálni, illetve az egyetemnek is lehetőséget biztosít új kutatócsoportok befogadására..."

Portfolio.hu, 2018. december 21. péntek
Tudtad? - Budapest a motorja Európa befektetésgeneráló hálózatának
"...Európa-szerte több mint 40 innovációs központot működtet és Magyarország nemcsak amiatt különleges, hogy itt a székhely, hanem amiatt is, mert mind a hat tudás és innovációs közösség (KIC) megtalálható itt, amelyek számos nagy magyarországi céggel és egyetemmel együttműködnek..."

Agroinform.hu, 2018. december 21. péntek
A Debreceni Egyetem precíziós mezőgazdasági szakmérnöki képzést indít

Portfolio.hu, 2018. december 21. péntek
Hamarosan bárki beszállhat az ígéretes európai egészségügyi startupokba

News4business.hu, 2018. december 21. péntek
Új vízanalitikai rendszer kidolgozására nyert támogatást a NAIK vezetésével megalakult konzorcium

Portfolio.hu, 2018. december 22. szombat
Már mindenki leírta, mégis megmutatta a Microsoft, hogy kell lenyomni az Apple-t
"...Van egy elmélet, miszerint ez azért történik meg, mert az újonnan felbukkanó vállalatok innovációját nem korlátozza a meglévő, nagy ügyfélállomány és nincsenek nyomás alatt, hogy folyamatosan növekedést produkáljanak. Ezt egyelőre a Microsoft megcáfolta..."

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. december 22. szombat
Ismert és elismert szervezet: ne csak szakmai berkekben tudják, mit csinál a NAIK

Innoportal.hu, 2018. december 22. szombat
Agrárminiszter: Magyarország nagyobb részesedést kér az uniós kutatási-fejlesztési forrásokból

Délmagyarország, 2018. december 24., hétfő, 3. oldal
SZBK-s kutatók nemzetközi sikere

Vas Népe, 2018. december 24., hétfő, 1, 3. oldal
Kedvezőbb lett az adótörvényünk

Webradio.hu, 2018. december 24., hétfő
Sikeres a hallgatói ösztöndíjprogram a budapesti műszaki egyetemen

Hir6.hu, 2018. december 24., hétfő
Sikeres a hallgatói ösztöndíjprogram az egyetemen

Mixonline.hu, 2018. december 24., hétfő
Sikeres a hallgatói ösztöndíjprogram

Mediamix.mti.hu, 2018. december 24., hétfő
Sikeres a hallgatói ösztöndíjprogram a budapesti műszaki egyetemen

Hir.ma, 2018. december 24., hétfő
Sikeres a hallgatói ösztöndíjprogram a budapesti műszaki egyetemen

Hirado.hu, 2018. december 24., hétfő
Sikeres a Paripa program a budapesti műszaki egyetemen

Tozsdeforum.hu, 2018. december 24., hétfő
Sikeres ösztöndíjprogram a Műszaki Egyetemen

Magyaridok.hu, 2018. december 24., hétfő
Sikeres a hallgatói ösztöndíjprogram a budapesti műszaki egyetemen

Blikk.hu, 2018. december 24., hétfő
Nagy siker a Budapesti Műszaki Egyetem által indított hallgatói ösztöndíjprogram

Hir6.hu, 2018. december 24., hétfő
Sikeres a hallgatói ösztöndíjprogram az egyetemen

Orientpress.hu, 2018. december 24., hétfő
Sikeresen zárult a Paripa-program első éve

Vg.hu, 2018. december 24., hétfő
Sikeres volt a Paripa-program első éve

Sikerado.hu, 2018. december 24., hétfő
Sikeres ez a hallgatói ösztöndíjprogram

Gyártástrend Magazin, 2018. december 25. kedd, 20. oldal
Egyszerűbb vállalati struktúrával
"...A Siemens az ipari megoldások terén vezető vállalatként nagy hangsúlyt fektet a helyi oktatási intézményekkel folytatott együttműködésre, ezzel támogatva a közös kutatást és fejlesztést, a hallgatókat, a szakemberek fiatal nemzedékeit is bevonva a legújabb technológiai vívmányokat eredményező munkába..."

Napiujsag.hu, 2018. december 25., kedd
Nagy siker a Budapesti Műszaki Egyetem által indított hallgatói ösztöndíjprogram

Innoportal.hu, 2018. december 26., szerda
NKFI: sikeresek az idei innovációs pályázatok

Profitline.hu, 2018. december 26., szerda
Sikeres a hallgatói ösztöndíjprogram a budapesti műszaki egyetemen

Vorosmartyradio.hu, 2018. december 26., szerda
Bevált a Paripa-program

Computerworld.hu, 2018. december 26., szerda
Jobban állunk, mint hisszük

Vaol.hu, 2018. december 26., szerda
Jogszabályváltozások: a 2019-es év új lehetőségeket kínál a taóban
"...Kedvező a változás a K+F (kutatás-fejlesztés) adóalap-kedvezményekben: a belföldi K+F szolgáltatásokat nyújtó fél és a szolgáltatásokat igénybe vevő adózó megoszthatják egymás között a felvetődő költségekhez kapcsolódó adóalap-kedvezményt, méghozzá megállapodásuk szerint..."

Világgazdaság, 2018. december 27. csütörtök, 1, 5. oldal
Rekordot dönt idén a beruházások volumene és a külkereskedelem
"...A jelenlegi adatsorok azt mutatják, hogy soha ennyi kutatás-fejlesztésre alapuló és technológiaintenzív beruházáshoz nem adtunk még támogatást, mint 2018-ban..."

Vg.hu, 2018. december 27. csütörtök
Rekordot dönt idén a beruházások volumene és a külkereskedelem

Hvg.hu, 2018. december 27. csütörtök
Trükkök és tippek: így tervezzen, ha cége van

Kelet-Magyarország, 2018. december 28. péntek, 7. oldal
Kutatás, fejlesztés, innováció közösen

Napló, 2018. december 28. péntek, 7. oldal
Kedvező és családbarát lett a jövő évi adótörvényünk

Vas Népe, 2018. december 28. péntek, 3. oldal
Jön az új Szocho törvény, új kedvezményekkel

Mandiner.hu, 2018. december 28. péntek
Nem az Európai Uniót akarjuk gyengíteni - Takács Szabolcs a Mandinernek
"...Egy másik aránytalanság a tervezetben az innováció, a kutatás-fejlesztés vonatkozásában rajzolódik ki..."

Itbusiness.hu, 2018. december 28. péntek
Karrierről karrierre: államigazgatás

Magyar Hírlap, 2018. december 29. szombat, 1., 3. oldal
Jövőre is nyári büdzsét tervez a kormány
"...Ugyancsak törvényjavaslat készül a Palkovics László miniszter vezette tárcánál a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról, a "versenyképes és fenntartható működés érdekében", átalakítva az érintett intézményrendszert, illetve annak finanszírozását..."

Magyarhirlap.hu, 2018. december 29. szombat
Jövőre megint előre hozott büdzsét tervez a kormány

Autoszektor.hu, 2018. december 29. szombat
Audi motor dolgozik a MOL konténerében a szegedi egyetemen

Délmagyarország, 2018. december 29. szombat, 6. oldal
Audi-motor dolgozik a Mol konténerében

Vaol.hu, 2018. december 29. szombat
Jön az új Szocho törvény, új kedvezményekkel

Kisalföld, 2018. december 29. szombat
Győr adóbevételei
"...A kulcs csökkentésével egyébként a cél az volt, hogy a helyi vállalkozásoknak több pénzük maradjon a munkaerőhiány enyhítésére - például a dolgozók lakhatásának támogatására, béremelésre -, valamint kutatás-fejlesztésre" - hangsúlyozta..."

Hvg.hu, 2018. december 29. szombat
Tényleg elég egy jó ötlet a sikeres vállalkozáshoz?

Index.hu, 2018. december 29. szombat
Itt a nagy 2018-as tudományos okosító

Origo.hu, 2018. december 30. vasárnap
Jövőre közel 70 milliárd forint innovációs pályázati forrásra számíthatunk

Forbes.hu, 2018. december 30. vasárnap
Ezekről a magyar startupokról azt írtuk, hogy nagyot mennek majd idén - de mi lett belőle?

Jarmuipar.hu, 2018. december 30. vasárnap
Paripa program a Műegyetemen

KözlekedésVilág, 2018. december 31. hétfő, 1. oldal
Önállósodott és K+F részleggel bővült a hazai Siemens Mobility

Autopro.hu, 2018. december 31. hétfő
3D fémnyomtatást is tud a Knorr-Bremse - ez történt idén a vállalatnál

Portfolio.hu, 2018. december 31. hétfő
Így adózunk 2019-ben: óriási változások is jönnek

Propeller.hu, 2019. január 1. kedd
Új év, új adószabályok: ezekre a változásokra figyeljen 2019-ben

Origo.hu, 2019. január 1. kedd
Minden egy helyen, amit az idei adózásról tudni érdemes

24.hu, 2019. január 1. kedd
Öt trend, ami megváltoztatja a világunkat

m1, Ma délelőtt, 2019. január 2. szerda, 8 óra
Milyen változások lépnek életbe a mai naptól? 2.
"...Termelékenységnövelés, innováció, kutatás-fejlesztés, ugye ezek a jövő gazdaságának a kulcsszavai, ha mondhatom így..."

Magyar Hírlap, 2019. január 2. szerda, 10. oldal
Értékteremtő befektetések
"...A kormány egyre nagyobb hangsúlyt helyez a befektetésösztönzés során arra, hogy a cégek a gyártási bázis után a kutatás-fejlesztési részlegüket is Magyarországra hozzák..."

Magyarhirlap.hu, 2019. január 2. szerda
Értékteremtő befektetések

Ado.hu, 2019. január 2. szerda
Így adózunk idén

Portfolio.hu, 2019. január 2. szerda
Időzített bombán ül a nagyhatalom - Versenyt futnak az idővel a túlélésért
"...nem csak a kereskedelmi háború miatt lassul a kínai növekedés, hiszen már évekkel ezelőtt kezdetét vette a nagy gazdasági szerkezetváltás, amelynek keretében az exportvezérelt gazdasági növekedési modellről a fogyasztás és K+F vezérelt növekedésre térnek át..."

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2019. január 2. szerda, 7 óra
Mi jellemzi leginkább a magyar gazdaságpolitikát?
"...Már indulnak az új irányba, ehhez rengeteg kutatás-fejlesztési pénz kell, azt meg valahol meg kell teremteni. És ugye pont olyan helyeken tudják megteremteni ezt a kutatás-fejlesztési pénzt, ahol még mindig olcsóbb a munkaerő..."

Magyar Idők, 2019. január 3. csütörtök, 15. oldal
Ezermilliárdnyi hitelhez juthat idén a kkv-szektor

Magyar Demokrata, 2019. január 3. csütörtök, 28., 29. oldal
A sorsunk csak rajtunk múlik
"...Nem több vállalkozásra, hanem több növekedésorientált vállalkozóra van szükség. Olyanokra, akik kockázatot vállalnak, befektetnek, újítanak, kutatás-fejlesztést végeznek..."

Magyar Mezőgazdaság, 2019. január 3. csütörtök, 5. oldal
Magyarország nagyobb részesedést kér

Magyaridok.hu, 2019. január 3. csütörtök
Ezermilliárdnyi hitelhez juthat idén a kkv-szektor

Jogaszvilag.hu, 2019. január 3. csütörtök
Adózás 2019-ben - Jobb is meg nem is

Piacesprofit.hu, 2019. január 3. csütörtök
Vannak lehetőségek az adózásban, ha valaki gondolkozik

Demokrata.hu, 2019. január 3. csütörtök
Új vezetők az MTA kutatóintézet-hálózatában
"...Palkovics László elmondta, hogy a kormány megpróbál segítséget nyújtani az MTA-nak a rendszert átalakításához, ezért jött létre az MTA Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottsága, amelynek 14 tagjából hetet az akadémia, hetet pedig a kormány delegált..."

Infovilag.hu, 2019. január 3. csütörtök
Új vezetők az Akadémia kutatóintézet-hálózatában

Haon.hu, 2019. január 3. csütörtök
Új vezetők az MTA kutatóintézet-hálózatában

Boon.hu, 2019. január 3. csütörtök
Új vezetők az MTA kutatóintézet-hálózatában

Webradio.hu, 2019. január 3. csütörtök
Új vezetők az MTA kutatóintézet-hálózatában

Mon.hu, 2019. január 3. csütörtök
Új vezetők az MTA kutatóintézet-hálózatában

Szon.hu, 2019. január 3. csütörtök
Új vezetők az MTA kutatóintézet-hálózatában

Echotv.hu, 2019. január 3. csütörtök
Új vezetők az MTA kutatóintézet-hálózatában

Infostart.hu, 2019. január 3. csütörtök
Új vezetők az MTA több kutatóintézeténél

Magyaridok.hu, 2019. január 3. csütörtök
Új vezetők az MTA kutatóintézet-hálózatában

Hir6.hu, 2019. január 3. csütörtök
Új vezetők az MTA kutatóintézet-hálózatában

Napi.hu, 2019. január 3. csütörtök
Új vezetőket neveztek ki az MTA kutatóintézeteinél

Indavideo.hu, 2019. január 3. csütörtök
Magyarok a nagyvilágban: Exportképes hazai fejlesztések az okos város területén
"...Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökének előadása 2018. december 11-én a Napi.hu Smart City Forum 2018 címmel megrendezett okosváros konferenciáján..."

Napi.hu, 2019. január 3. csütörtök
Újabb listán szerepelt le nagyon csúnyán Magyarország

Tozsdeforum.hu, 2019. január 3. csütörtök
Rekordokat döntöttünk a külügyminiszter szerint
"...A tavaly Magyarországra érkezett beruházások azért is nagyon kedvezőek, mert a korábbiaknál jóval magasabb hozzáadott értéket, nagyobb technológiai színvonalat képviselnek, és jóval több kutatás-fejlesztési tartalommal bírnak..."

Bama.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Baon.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Beol.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Debreceninap.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Delmagyar.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Duol.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Feol.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Heol.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Hvg.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Kemma.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Kisalfold.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Magyarnarancs.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Mon.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Pestisracok.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Sonline.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Szoljon.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Teol.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Vaol.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Veol.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Zaol.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: 2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Sikerado.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó Péter: minden idők legsikeresebb éve volt a tavalyi a befektetés-ösztönzés szempontjából

Orientpress.hu, 2019. január 3. csütörtök
Szijjártó: a beruházások éve volt 2018

Gondola.hu, 2019. január 3. csütörtök
2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Tozsdeforum.hu, 2019. január 3. csütörtök
2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Mixonline.hu, 2019. január 3. csütörtök
Külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Profitline.hu, 2019. január 3. csütörtök
Magyarország külgazdasági rekordokat döntött tavaly

Infostart.hu, 2019. január 3. csütörtök
Dimenzióváltás Magyarországon

Kossuth Rádió, Krónika, 2019. január 3. csütörtök, 11, 16, 21 óra
Rekordot jelentő számú, összesen 98 nagy beruházás érkezett tavaly Magyarországra

ECHO TV, Híradó, 2019. január 3. csütörtök, 13, 15, 17, 21 óra
Befektetés-ösztönzési szempontból a tavalyi év volt minden idők legsikeresebb éve, mondta Szijjártó Péter

m1, Híradó, 2019. január 3. csütörtök, 18 óra
Soha annyi nagyberuházás nem érkezett Magyarországra, mint a 2018-as évben, külgazdasági rekordok dőltek meg, így értékelte a 2018-as évet Szijjártó Péter

HírTV, Híradó, 2019. január 3. csütörtök, 14, 16, 18, 21 óra
Külgazdasági rekordokat döntött tavaly Magyarország

Ripost, 2019. január 4. péntek, 1. oldal
Külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Magyar Hírlap, 2019. január 4. péntek, 1, 10, 11. oldal
Az épülés éve jön az agráriumban

Magyar Idők, 2019. január 4. péntek, 12. oldal
Példátlanul magas volt a beruházások száma
"...a magyar gazdaság a dimenzióváltás időszakát éli, amikor már nem az új munkahelyek száma a legfontosabb szempont, hanem az általuk megtestesített technológia és kutatás-fejlesztés áll a középpontban..."

Világgazdaság, 2019. január 4. péntek, 3.oldal
Befektetések sora startolt el a múlt évben

Észak-Magyarország, 2019. január 4. péntek, 2.oldal
Szintet lépett a gazdaság mennyiségben, minőségben

Kelet-Magyarország, 2019. január 4. péntek, 2.oldal
Szintet lépett a gazdaság mennyiségben, minőségben

Hajdú-Bihari Napló, 2019. január 4. péntek, 2.oldal
Szintet lépett a gazdaság mennyiségben, minőségben

Kelet-Magyarország, 2019. január 4. péntek, 5.oldal
Már nem a multiknak és a külföldi cégeknek lejt a pálya
"...A magyar cégek is lehetnek európai mércével mérve jók és versenyképesek..."

National Geographic, 2019. január 4. péntek, 18.oldal
Partnerség
"...Nem halogatható tovább a megegyezés a Magyar Tudományos Akadémia és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között. Szoros és kiterjedt együttműködésre van szükség a felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció fejlesztése érdekében..."

Autopro.hu, 2019. január 4. péntek
Autóipari területen volt a legtöbb beruházás tavaly

Itbusiness.hu, 2019. január 4. péntek
Dinamikusan bővül a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Magyarhirlap.hu, 2019. január 4. péntek
Nagy István: Az idei az épülés éve lesz

Bama.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Baon.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Beol.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Duol.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Feol.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Heol.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Kemma.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Sonline.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Szoljon.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Teol.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Vaol.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Veol.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Zaol.hu, 2019. január 4. péntek
Agrárminiszter: az idei az épülés éve lesz

Vg.hu, 2019. január 4. péntek
Lépjünk magasabb szintre!

3szek.ro, 2019. január 4. péntek
Külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Euroastra.blog.hu, 2019. január 4. péntek
2018-ban külgazdasági rekordokat döntött Magyarország

Magyaridok.hu, 2019. január 4. péntek
Példátlanul magas volt a beruházások száma

Baznyesz-miskolc.hu, 2019. január 4. péntek
Új vezetőket neveztek ki az MTA kutatóintézeteinél

HírTV, Híradó, 2019. január 4. péntek, 6 óra
Külgazdasági rekordokat döntött tavaly Magyarország, jelentette be Szijjártó Péter

m1, Híradó, 2019. január 4. péntek, 5 óra
Külgazdasági rekordok dőltek meg itthon, így értékelte 2018-at Szijjártó Péter

Tv2, Tények Reggel, 2019. január 4. péntek, 5 óra
Külgazdasági rekordokat döntött tavaly Magyarország, jelentette be Szijjártó Péter

Magyar idők, 2019. január 5. szombat, 5. oldal
Kórlap és ítélet
"...Az innovációs, digitalizációs tevékenységre megtérülő befektetésként érdemes tekinteni, amely fokozhatja a hatékonyságot és versenyképességet, így több árbevételre lehet szert tenni - mondja Sebők Katalin, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatás-fejlesztési elnökhelyettese..."

Miskolci napló, 2019. január 5. szombat, 9. oldal
Együttműködés a Miskolci Egyetem és a Honvédség között

Greenfo.hu, 2019. január 5. szombat
Új vezetők az MTA kutatóintézet-hálózatában

Innoportal.hu, 2019. január 5. szombat
Sikeres a hallgatói ösztöndíjprogram a budapesti műszaki egyetemen

Egeszsegkalauz.hu, 2019. január 5. szombat
A jövő csontpótlása kinyomtatott implantátummal

Hetedhethatar.hu, 2019. január 6. vasárnap
Made in Pécs-Díj 2018 - díjazták a legjobbakat
"...A PTE célja, hogy a 3D projektjén keresztül több területen, így az orvosi ellátásban, a csúcstechnológiák alkalmazásában, a kutatás-fejlesztés-innováció területén fellendítse a régió fejlődését..."

Innoteka.hu, 2019. január 6. vasárnap
Újabb sikeres innovációs rendezvény az ELTE-n

Innoteka.hu, 2019. január 6. vasárnap
Gábor Dénes-díj harmincadszor

Innoteka.hu, 2019. január 6. vasárnap
Elektronikai technológiák az okos jövő szolgálatában

Innoteka.hu, 2019. január 6. vasárnap
Érés és tapasztalat - hol melyik fontos?
"...Az agykéreg serdülőkori fejlődését tanulmányozza a BÉTA projektben kutatócsoportjával Kovács Ilona, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézetének vezetője..."

Innoteka.hu, 2019. január 6. vasárnap
Magyar unikum a világ agykutatásában

Magyaridok.hu, 2019. január 6. vasárnap
Kórlap és ítélet

Világgazdaság, 2019. január 7. hétfő, 2. oldal
Megjelent a Pest megyei kkv-k eszközberuházásait támogató pályázat

Piac és Profit, 2019. január 7. hétfő, 4, 24, 25. oldal
Így adózunk jövőre

Piac és Profit, 2019. január 7. hétfő, 5, 52, 53. oldal
"Nulláról egyre lépni nem ugyanaz, mint egyről a kettőre"
"...Az innováció lényege ugyanis az, hogy a kutatás-fejlesztésből a piacon tényleg hasznosuló termék szülessen..."

Hirlevel.egov.hu, 2019. január 7. hétfő
Lépjünk magasabb szintre! Az innovációt fel kell gyorsítani a gazdaság teljes keresztmetszetében
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Monoki Borbála
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.