XXVIII. évf. | 2018. ÁPRilIS 3. |7. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség

Várható események
Pályázati felhívások Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

XXVI. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

2018. március 28-án, az Országházban adták át a 2017. évi innovációs díjakat. A Himnusz elhangzása után Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg az ünnepséget.

A résztvevőket először Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte:
"...Az államnak kell biztosítani a kreatív alkotáshoz szükséges gazdasági és társadalmi feltételeket...
...Tudósaink eredményei világra szólóak, de látnunk kell mögötte a nemzeti tehetségbe ágyazott géniuszt és azt a környezetet is, amiből erőt lehetett meríteni, ami intellektuálisan képes volt őket inspirálni, a tudás és a teremtés útján. Mert hiába a zseniális gondolat, az alkotó géniusz nagysága, ha nincs meg az a szellemi és gazdasági közeg, amelyben kibontakozni és alkotni lehet. Sajnos ez a magyarság egyik nagy sorstragédiája. Legnagyobb elméink jelentős része vagy gazdasági, vagy politikai okból, de hazánkat elhagyva ért fel pályája csúcsára. Zseniális felfedezéseik hatása sokszor csak évtizedek után jutott el hozzánk, kiemelkedő tudáskincsük pedig nem nálunk, hanem elsősorban tanulmányaik révén azokban az országokban hasznosult, ahová a sors őket vetette.
Éppen ezért különös fontosságúak azok a kormányzati, civil törekvések, amelyek célja olyan körülmények teremtése, amelyek legjobb elméinket az itthon maradásra ösztönzik, illetve a külföldre távozottakat hazatérésre készteti. Ez a mindenkori kormányzat és a szakmai civil társadalom közös felelőssége...
...Külön köszönet illeti Pakucs János és Závodszky Péter urakat, hogy a hazai civil társadalom egyik kiemelkedő szervezetében, a Magyar Innovációs Szövetségben immár 26 éve töreten elkötelezettséggel dolgoznak az állami és az üzleti, gazdasági szféra együttműködésén, hogy a kutatás, a műszaki fejlesztés és a tervezés során az állandó megújulásra való törekvés a magyar gazdaság növekedését, a társadalom jólétét biztosítsa...
...Csak a kreatív és ügyes munkavállalók jelenthetik a növekedés igazi lehetőségét és csak ők biztosíthatják a foglalkoztatást, végeredményben a társadalmi fogyasztást, a jólét valódi bővülését.
Egy új innovatív termék a külpiacokat meghódítva a nagyvilág számára is reprezentálhatja a magyar kreativitás nagyszerűségét és kaput nyithat más termékek és szolgáltatások exportja részére is...
...Ha valaki nem akar lemaradni, akkor csak és kizárólag tudásalapú, nagy hozzáadott értékű termékkel képes új piacokat megnyitni, melyhez hitem szerint ez a mai napi rendezvény és a mai díjak is hozzájárulnak...
...Örömmel látom, hogy a díjakkal az idén is olyan vállalatok kaptak elismerést, melyek aktív fejlesztéspolitikájuk során a siker érdekében mertek és mernek kockázatot vállalni..."

Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke köszöntőjében többek között a következőket mondta:
"...Ha egy nemzetben több a negatív, mint a pozitív ember, ha az a nagyszerű ember, aki másokat lebírál, lehurrog és sárba ránt, és nem azt követik, aki az alkotó munkát hirdeti, akkor gondolni sem lehet arra, hogy... megint föl tudjuk építeni Magyarországot (Klebelsberg Kunó, 1928)...
...Meggyőződésem, hogy értékrendünkben, szokásainkban, törekvéseinkben sokkal több a közös elem, mint az a felszínen látszik. Nemcsak az alapértékekben találni számos ilyen elemet, de vannak nagy szóval össznemzeti ügyeink és ezek sorában ott van az innováció, a kutatás-fejlesztés ügye. Jó példa, hogy az innovációs törvényt a Parlament 2014-ben szinte egyhangú támogatással fogadta el, s így volt ez már 2004-ben is az innovációs járulék törvény esetében is. Ez is mutatja, hogy bizonyos ügyekben van és lehet nemzeti konszenzus...
...Többet ésszel, mint erővel. Az Innovációs Nagydíj intézményének ez az egyszerű üzenete. Azt gondolom, joggal nevezhetem intézménynek ezt a 26 éves eseménysort, amely mint látjuk, mozgatja az innovációban éritett és abban hívő részét a magyar társadalomnak. A tömör üzenet tehát egyszerű, de egyszerű célokat sokszor nem is olyan egyszerű megvalósítani. Ez a helyzet az innováció dolgában is. Sokan tudjuk és elég régen felismertük, hogy mit kellene elérnünk, azt persze nehezebb megmondani, hogy konkrétan mit, miket kellene tennünk a cél eléréséhez. Az bizonyos, hogy az innováció politika, a gazdaságpolitika fontos és vitathatatlanul egyre fontosabb része...
...Példákból látjuk, hogy a tudomány, a kutatás-fejlesztés, az innováció, akkor virul, ha szerves részét képezi a gazdaságnak és a társadalomnak. Önmagában, elszigetelten nem kezelhető, elsősorban nem pénz és elhatározás kérdése a fejlesztése. A közgondolkodás, a műveltség, az össztársadalmi tudás, a polgárok életfilozófiája, tovább megyek, erkölcse, mind-mind fontos közege és táplálója az innovatív, hasznos, tudományos és gazdasági tevékenységnek...
... Az idei Innovációs Nagydíj pályázat is megmutatta, hogy az országban szorgalmas, színvonalas és eredményes szellemi alkotó munka folyik, s ennek van közvetlenül mérhető, mindannyiunk által élvezhető hozadéka. A kutatók, mérnökök, vállalkozók többsége teszi a dolgát. A társadalom és politika feladata, hogy az alkotókat ne fékezze, hanem segítse és ösztönözze. Természetesen anyagi forrásokra is szükség van az ország innovációs rendszerének működtetéséhez és fejlesztéséhez, de nem csak pénzre van szükség, hanem szakértelemre, kiszámítható rendre, szorgalmas munkára az államapparátusban...”
Majd befejezésül Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke szólalt fel:
...A díjak mindig elismerést jelentenek. Elismerését az eredménynek, az erőfeszítésnek, a tehetségnek, és gyakran a közérdek szolgálatának is, ahogy ez az Innovációs Nagydíj esetében is megvalósul. Az ilyen sikerek mutatnak példát, és remélem, inspirálnak is másokat...
....Az Értékelő Bizottság az értékelés első szakasza alapján a beérkezett 29 pályázatból 14-et választott ki második körös értékelésre. A második körben részletes vita után hozta meg döntését...
...Nagy örömmel gratulálok minden díjazottnak, külön gratulálok a Nagydíj nyertesének, hiszen igazi, a világpiacon sikeres termékkel nyerte el a Nagydíjat. Örülök, mert noha a Nagydíjra benyújtott pályázatok számát én kicsit kevésnek találom, az innovációs támogatásokra benyújtott pályázatokhoz képest, amelyeket az utóbbi időben volt szerencsém látni, a Nagydíj mégis olyan eredményt ismer el, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk....
...Egy jól működő rendszerben a kutatás, a fejlesztés és az innováció intézményei nem egymástól függetlenül, még csak nem is valamiféle egyszerű lineáris láncolatban, hanem egy többszörösen összefüggő hálózatban működnek. Az összefüggés személyi, finanszírozási, infrastrukturális és a társadalmi beágyazottság szerint egyaránt megtalálható és meghatározó. Ennek az erősen összefüggő intézményekből álló rendszernek kell egyszerre stabilnak, kiszámíthatónak ugyanakkor versengésre késztetőnek lennie...
...Több pénz kell a rendszerbe, de átlátható és kiszámítható módon kell felhasználni ezeket a forrásokat, növelve az egyetemi oktatói és a kutatói pálya presztízsét, kiszámíthatóságát és vonzerejét. A vállalkozásoknak világosabbá kell tenni, hogy a kutatási, fejlesztési és innovációs állami szerepvállalás befektetés és nem támogatás...
....Kiegyenlítetten nyertek el forrásokat a versenypályázatokon a kutatóhelyek és az innovatív vállalatok. 2015 óta az egyetemek és a kutatóintézetek nyertes projektjavaslatainak a száma 1895, míg a vállalkozásoké 1981, és mindkét szektor megközelítőleg egyenlő arányban, 300-300 milliárd forint elnyert támogatással gazdálkodhat...
...Az NKFI Alapból a piaci szektor innovatív szereplőinek ösztönzésére szánt források 2014-ről 2017-re 15 milliárdról 34 milliárd forintra növekedtek...
....Tennivaló van még bőven, de a rendszer közel négy éve hatékonyan és kiszámíthatóan működik. Most két nagyon fontos dologra van szükség. Az esetleges apróbb hibák korrigálása mellett hagyni kell a rendszert stabilan és kiszámíthatóan működni és a 2015-ben létrehozott Nemzeti Kutatási, Fejlesztési Alap költségvetését 2019-2020-ban, két lépcsőben a kétszeresére kell emelni...
...Van még egy üzenetem. Ez pedig az, hogy a kutatáshoz és az innovációhoz nemcsak stabil működés, nemcsak megfelelő finanszírozás kell, hanem olyan világ- és jövőkép, amelyben mindezek valódi értelmet nyernek. Kultúrát formálnak, és döntéseket alapoznak meg. Ennek a jövőképnek a kidolgozásért és fenntarthatóságáért felelősséget kell vállalnunk. Ez a jövőkép nem elvesztegethető átmeneti célokra, ambíciókra. Egyszerűen szólva: nagy ügyeket szolgál a tudomány, a kutatás és az innováció, a mi közös nemzeti ügyeinket. Megérdemli, hogy a kiválóság hajtó, a stabilitás megtartó ereje legyen..."

Kiemelt dicséretben az Agrova Kft. részesült a "Phylazonit Technológia" c. sikeres innovációért.
Az oklevelet Pakucs János, tiszteletbeli elnök és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök nyújtotta át Jónásné Zselezni Borbála vezetőnek.

Ezután Pomezanski György tömören ismertette a díjnyertes pályázatokat. A díjak átadása után a díjátadók röviden méltatták az adott pályázatot, melyet a díjátvevők köszönete követett.

 • A Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi Agrár Innovációs Díjában a KITE Zrt. részesült az időjárás független starter trágyázási rendszerért.
 • A díjat Feldman Zsolt, helyettes államtitkár és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök adta át Hadászi László, a KITE Zrt. innovációs főigazgatójának.

 • A Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban a Gremon Systems Zrt. részesült a Trutina - növény súlymérésen alapuló, növény aktivitást valós időben megmutató, technológiai döntéstámogató rendszerért.
 • A díjat Feldman Zsolt, helyettes államtitkár és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök adta át, Lóczi János, a Gremon Systems Zrt. ügyvezető igazgatójának.

 • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2017. évi Innovációs Díjában a Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. részesült a gyártástechnológiájában és csomagolásában innovatív sajtkrém és tejalapú élelmiszerkészítmény kifejlesztéséért és nemzetközi piacra történő sikeres bevezetéséért.
 • A díjat Łuszcz Viktor, elnök és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök adta át Riad Naboulsi, a Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. tulajdonosának.

 • A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. évi Ipari Innovációs Díjában a MOL Nyrt. részesült az XXL Diesel - speciális, csökkentett emissziójú üzemanyag kifejlesztéséért a nehéz gépjárművek számára.
 • A díjat Marczinkó Zoltán István, helyettes államtitkár és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök adta át Szabó Szabolcs Pál, a MOL Nyrt. értékesítési igazgatójának.

 • A Magyar Innovációs Szövetség 2017. évi Startup Innovációs Díjában a Shapr3D Zrt. részesült a Shapr3D, 3D tervező alkalmazásért.
 • A díjat Pakucs János a MISZ tiszteletbeli elnöke, az Innovációs Nagydíj pályázat Szervezőbizottságának elnöke, valamint Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök adta át Csanády István, a Shapr3D Zrt. vezérigazgatójának és alapítójának.

 • A 2017. évi Magyar Innovációs Nagydíjat a Richter Gedeon Nyrt. kapta a cariprazine (Vraylar®/Reagila®), egy új originális magyar gyógyszer kifejlesztéséért.
  A díjat Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Pálinkás József, NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök és Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke adta át Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnökének.
 • Végezetül a 2016. évi innovációs nagydíjas 77 Elektronika Műszeripari Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója, Zettwitz Sándor üdvözölte a díjazottakat.

  A díjátadási ünnepséget a Duna folyosón tartott fogadás követte. A 2017. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunk letölthető portálunkról.

  MISZ Startup Tagozati ülés

  A Magyar Innovációs Szövetség Startup Tagozatának első ülésére, Hild Imre tagozatvezető moderálásával 2018. március 22-én került sor a MISZ székhelyén.

  Az ülésen bemutatásra került a Tagozatot megelőző MISZ Startup Panel eddigi feladatköre és munkássága, majd a MISZ Startup Tagozat céljaival, feladataival és az új tagok toborzásával kapcsolatos javaslataikat vitatták meg az ülésen résztvevők. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a MISZ Startup Tagozat fontos szerepet játszhat a MISZ közép- és nagyvállalatai, illetve a független startupok között elsősorban a validáció és vállalati innovációs kommunikáció terén.

  Az ülésen részt vett Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök, Riba Nikoletta, ügyvezető igazgató-helyettes, Szamosi Katalin, elnökségi tag, továbbá Szövetségünk több tagjának képviselője is.

  MISZ K+F Tagozati ülés

  A Magyar Innovációs Szövetség K+F Tagozatának soron következő ülésére 2018. március 26-án került sor tagintézményünk, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén.

  Dr. Grasselli Norbert, a K+F tagozat vezetője által koordinált ülésen a fő téma az volt, hogyan lehetne minél nagyobb számban megszólítani, a Magyar Innovációs Szövetség munkájába bevonni és megismerni az innovatív vállalkozásokat.

  Az ülésen résztvevők áttekintették a MISZ K+F tagozat eddigi tevékenységét is.

  Somogyi Miklós, a CHIC Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója "Az innovatív KKV-k fejlődési lehetőségei", Dr. Szilbereky Jenő, a Sinnex Zrt. vezetője pedig a "Hogyan fejlődhet és maradhat működőképes évtizedeken át egy hazai innovatív vállalkozás?" címmel tartott előadást.

  Esélyegyenlőségi kezdeményezések hatása a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerre

  A MISZ Felsőoktatási Tagozatának vezetője, Kersánszki Tamás részt vett tagintézményünk, a Nők a Tudományban Egyesület által szervezett egy, a kutatás és fejlesztés területén a nemek közötti egyenlőség előmozdításának értékelési keretének kialakítását célzó workshopon, melyet az EFFORTI című H2020-as pályázat részeként rendeztek meg 2018. március 27-én a Zipernowsky Tudományok és Művészetek Házában.

  Az EFFORTI projekt központi célkitűzése, hogy indikátorokat szolgáltasson annak mérésére, hogy hogyan befolyásolják az esélyegyenlőségi kezdeményezések a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszert. A projekt végén egy online eszköztár lesz elérhető a döntéshozók, az értékelők és a programgazdák számára elektronikus formában, amely meg fogja mutatni, hogy mely indikátorokkal lehet mérni az egyes esélyegyenlőségi intézkedéseket. A KFI indikátorok mellett (pl. szabadalmak, publikációk száma) olyan új koncepciók hatékonyságát vizsgálják, mint például az RRI (Felelősségteljes Kutatás és Innováció).

  A projekt középtávon hozzá fog járulni a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kezdeményezések kiigazításához és hatékonyságának növeléséhez, ami javítja a kutatási intenzitást, a termelékenységet és a felelősséget, valamint elősegíti az Európai Kutatási Térség elérése felé tett előrehaladást.

  Hogyan építsünk Magyarországon sikeres innovációs környezetet?

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Századvég Alapítvánnyal közösen "Hogyan építsünk Magyarországon sikeres innovációs környezetet?" címmel rendezett zártkörű szakmai konferenciát 2018. március 29-én, a Larus Rendezvényközpontban.

  Bevezetőként egy sikeres izraeli startup menedzser cég képviselője mutatta be azokat a gazdasági paramétereket és menedzselési módszereket, melyek alapján országuk a világ innovációs folyamatai élvonalába kerültek. Ezt követően a résztvevők megvitatták az inkubátorok szerepét, a startup-ok támogatási rendszerét, az egyetemek vállalkozást segítő magatartását vagy annak hiányát. A kérdések között szerepelt az alapkutatás és a K+F szükséges egymásra épülése is.

  A Palkovics László államtitkár részvételével tartott rendezvényt Szabó István, az EMMI főosztályvezetője moderálta. Az angol nyelven tartott konferencián a Magyar Innovációs Szövetséget Dr. Ürge László, alelnök képviselte.

  Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második zsűri-diák találkozói

  A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második körös zsűri-diák interjúira 2018. március 12-e és március 27-e között került sor.

  Az interjúkon a 69 továbbjutott pályázat készítője, összesen 99 pályázó vehetett részt. A konzultáció célja az volt, hogy a 22 fős zsűri tagjai munka közben is betekintést nyerjenek a pályázatokba, segítsék a végső beadás (2018. március 30.) előtti munkát.
  A kész pályamunkák értékelésére április második felében kerül majd sor.

  A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2018 májusában, egy kétnapos kiállítás keretében nyilvános bemutatásra kerülnek, illetve szeptemberben is megtekinthetők lesznek a Kutatók Éjszakáján.

  "Felfedezettjeink" ösztöndíjpályázat és Tehetségek Szolgálatáért közösségi díj

  Idén kilencedik alkalommal, 2018. március 24-én került megrendezésre a Kárpát-medencei Tehetségnap a budapesti Szent Margit Gimnáziumban, amely egyben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége hagyományos éves díjátadó ünnepsége is volt.

  A rendezvényen hirdették ki a "Felfedezettjeink" című pályázat nyerteseit is. A fiatalok fejlődését és előmenetelét támogató ösztöndíjpályázatán, a Magyar Innovációs Szövetség által ajánlott fiatal, Molnár Áron megosztott fődíjban részesült. Áron a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje és az EU Fiatal Tudósok Versenyének Intel ISEF díjazottja, aki az általa megalkotott új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzorról tartott bemutató előadást a résztvevőknek.

  A hagyományokhoz híven a Kárpát-medencei Tehetségnapon kerültek átadásra a Tehetségek Szolgálatáért járó életmű, éves és közösségi díjak is. A Tehetségek Szolgálatáért közösségi díjat idén a különösen sokirányú tehetségsegítő munkánk elismerésekén a Magyar Innovációs Szövetségnek ítélték oda. A díjat dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök vette át.

  Budapest Talent Summit és BDPST konferencia - Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

  A Budapest Talent Summit 2018. március 24-i konferencián Petri László, tagintézményünk, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programigazgatója előadásában ismertette az alapítvány innovációs programjának eredményeit, tapasztalatait és javaslatokat tett, hogyan lehet vonzóbbá tenni az innovatív gondolkodást, a vállalkozószellemet a magyar fiatalok körében.

  Az innovációs program lehetőséget teremt az ifjú kutatóknak eredményeik széleskörű ismertetésére és a bemutatkozásra. Varga Teodor, a maribori egyetem hallgatója is az alapítványi program diákja. A gépészmérnök hallgató lehetőséget kapott arra, hogy március 28-án a think.BDPST innovációs konferencián a kiemelt programban ismertesse a tudományos munkásságát az önvezető autókkal kapcsolatban. Teodor mentora Dr. Palkovics László államtitkár.

  SZJA 1+1%

  Ön is rendelkezhet adója 1+1%-áról. Amennyiben fontosnak tartja a hazai tehetségek támogatását, kérjük, ajánlja fel adója (első) 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára, ennek a kiemelt kormányzati célkitűzésnek a támogatására. Ebből a forrásból a 2017. évi Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásainak finanszírozására több mint 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A cél, hogy a források minél nagyobb része jusson közvetlenül a tehetségek felismerésére, gondozására, támogatására.

  A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823

  Az adó másik 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár több mint 25 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja a fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is. Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.

  Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk (második) 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-41.

  Köszöntjük új tagunkat!

  Név: | Vodafone Magyarország Alapítvány
  Tagsorszám: | 747.
  Cím: | 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
  Vezető: | Flakstad Emőke
  Telefon: | 70/360-5190
  E-mail: | emoke.flakstad@vodafone.com

  Tevékenység:
  A Vodafone Magyarország Alapítvány alapvető célkitűzésé a hátrányos helyzetű általános iskolások digitális oktatásra való nevelése. Ennek érdekében működteti immár 2 éve sikeresen a Digitális Iskola Programját, mely keretein belül 24 általános iskolának biztosít 1300 tabletet, valamint számos képzési lehetőséget. Ezeket kiegészítve működteti a VloggerSuli programját, mely szintén gyermekek digitális tudását és egyéb személyes tulajdonságát fejleszti modern eszközök által. A programot segíti még a Vodafone Önkéntes Közössége, akik önkéntes munka által fizikai és szakmai segítséget is nyújtanak az iskolásoknak.

  VÁRHATÓ ESEMÉNYEK

  Ipar 4.0 és oktatás kéz a kézben

  A HG Media és a Trend Fm  "Ipar 4.0 és oktatás kéz a kézben" c. rendez konferenciát 2018. április 05-én, a Boscolo Hotel Budapestben (1073 Budapest, Erzsébet krt. 9.).

  A gazdasági konferencia a mindennapok nyelvén próbálja elmagyarázni azt a technológiai fejlődést, ami a közeljövőben előttünk áll. Nemcsak a robbanásszerű fejlődés előtt álló iparterületek kerülnek fókuszba, hanem az oktatás is. Olyan gazdasági kitörési pontok is terítékre kerülnek majd, amelyek vagy fejlesztés alatt állnak, vagy már a mindennapjaink részei, csak még keveset tudunk róluk.

  Tervezett program:

  8.30 - 9.00
  Regisztráció
  Kutasi Judit, a Trend FM főszerkesztő-helyettese, a konferencia moderátorának köszöntője
  9.00 - 9.20
  Ipari-kutatóhelyi együttműködések versenypályázati ösztönzése
  Monszpart Zsolt, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal innovációs és általános elnökhelyettese
  9.20 - 9.40
  Pályázati lehetőség, kormányzati támogatások, tervek az ipar digitalizációjához
  Nikodémus Antal,az NGM Digitális Gazdaság és Innovációs Főosztályának főosztályvezetője
  9.40 - 10.00
  "Ipar 4.0 kutatási és innovációs kiválósági központ" projekt eddigi eredményei, további célkitűzései. Az I4.0 megoldásokat használó, demonstrációs mini gyártórendszert befogadó kutatólaboratórium tapasztalatai
  Nacsa János, az MTA SZTAKI intézet Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium tudományos főmunkatársa
  10.00 - 10.45
  Ipar 4.0 Mintagyárak: hogy néz ki a XXI. században egy modern gyár? A Mintagyár projekt mennyire segíti a magyarországi feldolgozóiparban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások digitális transzformációját? Milyen technológiai, ipari automatizálási, vezérlési, stb. megoldások segítik ezt elő?
  • Dr. Keszte Róbert, a Continental Automotive Hungary Kft. ügyvezetője
  • Dömény István, az Eltec Group elnöke
  • Szövényi-Lux Márton, a Festo Kft. ügyvezetője
  • Macher Endréné, a Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt. ügyvezetője
  • Kocsis Ernő, a Roto Elzett Certa Vasalatgyártó és Kereskedelmi Kft.ügyvezetője
  • Moderátor: Boros Árpád, a KPMG Jármű- és gyártóipari szektor szenior menedzsere
  10.45 - 11.30
  A digitalizáció, IoT az üzleti életben és a mindennapokban, piaci trendek előrejelzése.
  • Keller László, az Audi Motorgyár IT-vezetője
  • Varga Zsigmond, az SAP üzletfejlesztési vezetője
  • Vityi Péter, az IVSZ alelnöke
  • Prof. Charaf Hassan, a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék vezetője
  • Moderátor: Bőgel György közgazdász, a CEU Business School professzora, az információs gazdaság kutatója
  11.30 - 12.00
  Kávészünet és networking
  12.00 - 12.20
  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP): mit hozott az elmúlt öt év európai uniós finanszírozású támogatásai?
  Gedei Gábor, GINOP projektmenedzser, NGM Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
  12.20 - 12.40
  A termelő kkv-k felzárkóztatását, versenyképességük javítását célzó Európai Uniós pályázati források
  Lukács János, a Vanessia Kft. ügyvezetője
  12.40- 13.30
  Gépek és emberek harca már nemcsak a filmeken? Van-e oka félni a munkavállalóknak a robotok térnyerésétől? Milyen területen szorították már ki az embereket? Hogyan kezeli ezt a HR?
  • Kecskés Péter, a Digitop Informatika Kft. ügyvezetője
  • Király István, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese
  • Rab Árpád az Óbudai Egyetem Digitális Kultúra és Humán Technológia Tudásközpont vezetője
  • Sáfrányné Dr. Gubik Andrea a Miskolci Egyetem egyetemi docense
  • Várdai László, a NEXON Kft. szolgáltatás értékesítési igazgatója
  • Moderátor: Kerekes Antal, a PwC Magyarország technológiai tanácsadási csoportjának cégtársa
  13.30 - 14.15
  Ipar 4.0 a mezőgazdaságban: a precíziós mezőgazdaság költségcsökkentő hatásai. A Mezőgazdaság 4.0 finanszírozási forrásai, Európai Uniós támogatások előfinanszírozott hitel lehetőségével.
  • Földművelődésügyi Minisztérium Agrárgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkárság
  • Hollósi Dávid, a Takarék Csoport Agrárigazgatóság vezetője
  • Dr. Szabó István, Szent István Egyetem Nemzetközi és külkapcsolati rektorhelyettese
  • Varga Péter, IVSZ Agrárinformatika Munkacsoportjának vezetője
  • Nagy Attila, a Miniszterelnökség Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Stratégiai főosztály vezetője
  • Moderátor: Umenhoffer Péter, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetség Marketingbizottságának vezetője
  14.15
  Ebéd és networking

  Európai Uniós pályázati program szekció

  11.30 - 12.00
  Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációjához (IPAR 4.0) kapcsolódó pályázati lehetőségek. A nyitott Európai Uniós finanszírozási forrásokhoz tartozó GINOP felhívások részletezése.
  Rapcsák Dániel, a Vanessia Kft. szakmai igazgatója
  12.00 - 12.45
  Mi kell ahhoz, hogy egy cég a támogatottak közé kerülhessen? Lehet-e pályázatíró cég nélkül nyerni? Miben segíthetnek a kamarák, szervezetek, alvállalkozók, beszállítók?
  • Lengyel László, a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ igazgatója
  • Samodai Imre, a Széchenyi Programiroda regionális igazgatója
  • Pécskövi Tibor, a Márka Üdítőgyártó Kft. tulajdonos-ügyvezetője
  • Halek Gergely, az European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet projektmenedzsere
  • Sólyom Zsuzsanna, a Malidor Csokoládégyár tulajdonosa
  • Moderátor: Rapcsák Dániel, a Vanessia Kft. szakmai igazgatója
  12.45 - 13.30
  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a gyakorlatban: akik már nyertek és akik majd most fognak. Egy nemzetközi szakmai kiállítás milyen előnyöket hozhat és az eljutáshoz milyen pályázati lehetőségek nyílnak?
  • Draspó Jenő, Draspo-Tempó Autó és szolgáltató Kft
  • Erős Veronika, az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós üzletfejlesztési igazgatója
  • Salga Péter, a Dyntell ügyvezető igazgatója
  • Handó János, a Katica Tanya Élményközpont alapító tulajdonosa
  • Hirschler Judit, a Hirschler Glas Kft. ügyvezető igazgatója
   Moderátor: Toller Helga, a Vanessia Kft. dél-dunántúli regionális igazgatója
  13.30 - 14.00
  Projektmenedzsment és monitoring a gyakorlatban. Hogyan működik a pályázati elszámolás a sikeres projekt lezárásaként?
  Schwarcenberger Korn Beatrix, a Vanessia Kft. monitoring igazgatója

  Az eseményre a MISZ tagok kedvezményes, 13.900 Ft+áfa áron regisztrálhatnak.
  Bővebb információ és jelentkezési lap a konferencia honlapján érhető el.

  Tőkeakadémia 7.

  A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) tőkebevonási ismeretek témára fókuszáló soron következő kiscsoportos, interaktív képzéseinek célja a magyar vállalkozások forrás-, illetve tőkebevonási ismereteinek, képességeinek fejlesztése, ezen keresztül pedig a befektetéseket vonzó tulajdonságaik javítása. A kétnapos képzések helyszíne a Hotel Visegrád (2025 Visegrád, Rév u. 15.).

  A képzés elsősorban olyan cégeknek, projektgazdáknak szól, akik az ötlet fázison már túljutottak, prototípussal vagy termékkel rendelkeznek. A cégek a 25-30 fős interaktív tréningen való részvétel során egymástól is tanulhatnak, tapasztalatot cserélhetnek. A képzés workshopjait tréner vezeti. A HIPA Tőkeakadémia szakmai képzési programjában a BÉT szakmai közreműködő partnerként vesz részt a programban már második éve. A szakmai ismereteket bővítését a tréner mellett meghívott hazai és külföldi szakértők, ill. a HIPA illetékes munkatársai végzik. Az előadások mellett, az ABSOLVO Consulting Kft. vezető tanácsadóinak irányításával, kiscsoportos feladatok megoldása révén van lehetőség az elhangzottak gyakorlati elsajátítására.

  Tervezett tematika:
 • 2018. május 30-31.: Tőkebevonási alapok, pénzügyi lehetőségek, üzleti tervezés, piaci pozícionálás, Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap és ELITE program
 • 2018. június 13-14.: Tőkebevonási folyamat, cégértékelés, cégprezentáció, exit, start up inkubátorok, cégértékesítés, tőkebefektetések, case studyk
 • Jelentkezési határidő: 2018. május 22.

  Részvételi díj:
 • 45 000 HUF + ÁFA/fő - amennyiben jelentkezését megküldi április 27-ig és a díjat átutalja május 6-ig
 • 65.000 HUF + ÁFA/fő - amennyiben jelentkezését megküldi május 22-ig és a díjat a rendezvény időpontjáig átutalja.

 • A részvételi díj tartalmazza a teljes, 4 napos tréningen való részvétel díját, a helyszín, a teljes ellátás és a szállás (elhelyezés egyágyas szobákban) biztosításának költségeit is.

  A képzés programtervezete innen, a jelentkezési lap pedig itt érhető el.

   Programfelelős: Holly Sára, vezető tanácsadó, e-mail: sara.holly@hipa.hu, tel: +36 20 218 0697

  Pályázati felhívások

  Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj

  A Magyar Formatervezési Tanács érdek- és véleményegyeztetésre szolgáló tanácsadó testület, célja a magyar nemzetgazdaság versenyképességének a formatervezés eszközeivel történő erősítése, a hazai formatervezési kultúra fejlesztése.

  A Magyar Formatervezési Díj pályázatot, mint a legrangosabb hazai design elismerést, immár 39. alkalommal hirdeti meg a nemzetgazdasági miniszter - a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével. A pályázatot termék-, vizuális kommunikáció-, terv- és diákmunka-kategóriában lehet benyújtani, az elmúlt három évben létrehozott nemzetközi színvonalú magyar innovációk, új termék, szolgáltatások, alkotások megmérettetésén, melyen egyaránt várják a gyártók, a tervezők, és a megrendelők jelentkezését.

  A Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben alapította a Design Management Díjat, a designtudatos vállalatirányítás elismerésére. A díj célja, hogy bemutassa, a designtudatos szemlélet, a design alkalmazása és a vállalatmenedzsmentbe való integrációja hogyan járul hozzá egy szervezet küldetésének megvalósításához, növelve hatékonyságát, versenyképességét, és elismerje ennek kiváló példáit. Az elmúlt évek díjazottja volt többek között az 1861 Kesztyűmanufaktúra Pécs, a Rózsavölgyi Csokoládé, a SOLINFO Lighting&Home, a Hello Wood, a Cserpes Sajtműhely, valamint a TUNGSRAM-Schréder.

  A Design Management Díj jelölésének határideje: 2018. április 9.

  A Magyar Formatervezési Díj pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4.

  A pályázatok eredménye kora ősszel, kiállítás keretében, az idén tizenöt éves jubileumát ünneplő Design Hét Budapest rendezvénysorozat kiemelt eseményeként kerül bemutatásra. A díjazottak és kiállítók széles körű médiaszereplési lehetőséget kapnak.

  Bővebb információk és a teljes pályázati felhívások érhetőek itt: DMD és MFD

  RE:THINK LOCAL - 2018. évi európai szociális innovációs versenypályázat

  Az Európai Bizottság által igazgatott versenypályázat célja a szociális területet érintő innovatív megoldások, ötletek és projektek népszerűsítése és bemutatása egész Európában. A pályázat idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre az Unió tagállamaiban és a "Horizont 2020" keretprogramban részt vevő országokban.

  A RE:THINK LOCAL szlogen alatt zajló idei versenypályázat keretében a szervezők olyan ötleteket keresnek, amelyek megfelelő eszközöket adnak a fiatalok kezébe ahhoz, hogy új technológiák és munkamódszerek révén kiaknázzák a lakóhelyükön kínálkozó gazdasági lehetőségeket, illetve ők maguk ilyen lehetőségeket teremtsenek.

  Olyan elképzelések pályázhatnak jó eséllyel, amelyek a helyi jellegzetességekre építve próbálnak a fiatalok számára lehetőségeket teremteni a változó gazdaságban. A három nyertes projektet 50 000 euróval fogják díjazni.

  A szakértői zsűri által az elődöntőbe juttatott harminc legígéretesebb pályázat ötletgazdái személyre szabott üzletfejlesztési tanácsadáson vehetnek részt, és meghívást kapnak a júliusban Romániában, Kolozsváron megrendezésre kerülő társadalmi innovációs mentorálási programra. A zsűri a részletes üzleti tervek benyújtását követő utolsó fordulóban választja ki a három nyertest.

  A pályázatok beadási határideje: 2018. április 27. (közép-európai idő szerint déli 12 óra)

  További információk az esemény honlapján olvashatóak.

  SZAKIRODALOMFIGYELŐ


  Sven H. De Cleyn and Gunter Festel (ed.): Academic Spin-Offs and Technology Transfer in Europe - Best Practices and Breakthrough Models (Felsőoktatási spin-off cégek és technológia transzfer Európában - Élenjáró gyakorlatok és áttörést hozó modellek) - Edward Elgar, 2016
  Dr. Osman Péter ismertetése

  A könyv Európa egyik sorsdöntő technológiai gyengeségének okait igyekszik feltárni, és utat mutatni az erőteljes javításhoz, mélyreható kutatási eredmények összegzésének segítségével. A probléma lényege (benne is így megfogalmazva): Miközben Európa sok egyeteme a világ élvonalában van, messze nem képes úgy gazdasági hasznosításba vinni az ott születő új technológiákat, ill. az azok alapját adó fejlesztési eredményeket, mint pl. az USA. Ez az ún. Európai Paradoxon. Hogyan működnek, és miért nem kellőképpen, az egyetemek és a gazdaság közötti technológia transzfer intézmények és rendszerek? Hol találhatók ebben élenjáró gyakorlatok és áttörést hozó modellek?

  "E kötet új és gyakorlat-orientált tudást kínál az ilyen technológia transzferre, hogy segítse az Európai Paradoxon megoldását - ehhez Európa vezető felsőoktatási kutatóinak és szakértőinek a legjobb meglátásait és gyakorlati megoldásait ötvözi. Innovatív hozzájárulásaik új betekintéseket adnak az európai intézmények speciális megközelítési módjaiba, ahogyan előmozdítják és támogatják a technológia transzfer tevékenységeket, és az új, felsőoktatási spin-off vállalkozások létrehozását. A cégek, valamint a felsőoktatási intézmények és a közszféra kutató szervezetei közötti sikeres szövetségek jól megalapozott példáival szemlélteti az eszközöket, amelyeket erre kifejlesztettek." - a Kiadó ajánlójából.

  "E kötet az eddigi kutatásokra épül, amelyek feltárni igyekeztek a szóban forgó technológia és tudás transzfer programok modelljeit, tartalmát és sikertényezőit." (Innen minden idézet a könyvből, kiemelések tőlem.)

  A problémafeltáró bevezető felvázolja, hogy a gazdaságban történő hasznosítást célzó egyetemi tudástranszfer intézményei csupán pár évtizede jelentek meg, és még nem épültek be erőteljesen azok gyakran sok évszázada fennálló működésébe és hagyományaiba. Karakteres része ennek, hogy a tudományos előmenetel rendszere is csekély hangsúlyt helyez az ilyen eredményekre. Jelentős akadály továbbá az erős különbségek az egyetemi kínálat-, másrészt az ipar szereplőinek gondolkodásmódja és célrendszere között. "A technológia kínálat önmagában kevés ehhez: a kutatóintézmények gyakran nem tudnak kapcsolódni a KKV-k tudáskezelési sajátosságaihoz."

  "A felsőoktatási spin-off cégeket (ASO-k) új vállalkozások, amelyeket kutatóintézmények hoztak létre, hogy meghatározott kutatási eredményeket (új tudást és/vagy technológiákat) gazdasági hasznosításba vigyenek. Alapítóik lehetnek ott dolgozó vagy onnan kivált kutatók, külső vállalkozók, szintúgy az ott tanulók. Az ASO-k is szembe kerülnek azokkal a piaci és technológiai kockázatokkal, mint a technológia-alapú startupok, de az ő kockázataikhoz harmadikként adódik a létrejöttük nem-üzleti háttere. Alapítóik gyakran egyetemi pályáról jönnek, és nincsenek tapasztalataik az üzleti környezetben. E kockázatok és az előtörténetük hiánya miatt az ASOk gyakorta nehézségekbe ütköznek a szükséges erőforrások megszerzésénél, beleértve a finanszírozást is."

  Az öt témakör:
 • Az ökoszisztéma alakítása - a könyv felhozza a "hármas-spirál" fogalmát, amely az egyetem-ipar-kormányzat kapcsolatrendszert modellezi;
 • Az ASO-k támogatása és szakmai segítése (coaching);
 • Az ASO-k és a technológia transzfer finanszírozása;
 • Innovatív eszközök a technológia transzferhez;
 • Az ASO-k és a technológia transzfer nemzetközi kilátásai;

 • Tanulságok: "A 12 fejezet mindegyike, a szerzők igen alapos és bensőséges ismereteinek köszönhetően, egyedülálló betekintést ad a témába. Négy konkrét felismerés született:

 • Továbbra is kihívást jelent az ASO-k létrehozása;
 • A felsőoktatási pályafutás viszonylag merev európai sajátosságai miatt új koncepciók kellhetnek az ilyen csapatok kialakításához;
 • A megoldás részeit alkothatják a tapasztalt vállalkozók, és a hallgatók;
 • Meghatározó jelentőségűnek mutatkozik az így vállalkozó felsőoktatási kutatók szakmai segítése (coaching).

 • Tim Harford: Alkotó rendetlenség - Hogyan legyünk kreatívak és rugalmasak túlszabályozott világunkban? - HVG Könyvek, 2017
  Dr. Osman Péter ismertetése

  A dolog legbenső lényege egyszerű: az alkotáshoz szabad mozgástér kell, hiszen bármerre rejtőzhet a győzelemre vezető felismerés. A rend viszont segít, hogy ne vesszünk el, ám korlátozza is a lehetőségeket, megoldásokat kereső, alkotó kalandozások termékeny kötetlenségét. Mi lehet a rend és a rendetlenség optimális ötvözete? Ennek megtalálásában segítenek az innen tanulhatók.

  Alapkoncepcióként: "A nagy lehetőségek a harctéren a zűrzavarból támadnak." (és 'harctér az egész világ'. [Minden idézet a könyvből, kiemelések tőlem] - OP) "Amíg a rutinjaink szerint cselekszünk, egyre jobban kiismerjük magunkat az adott helyzetben, és a megszokott kerékvágás csak tovább mélyül. Ám amikor rákényszerülünk, hogy új kiindulópontról haladjunk tovább, a megszokás egyhangúságát felváltja a változás varázsa." (amely új lehetőségek felismeréséhez segít hozzá -OP)

  "Egy összetett problémával szembesülve a legokosabb emberek is elakadhatnak. Ha azonban a kérdésre új nézőpontból tekintünk, illetve a megoldáshoz új készségtárból merítünk, még akkor is könnyen átlendülhetünk a holtponton, ha a szóban forgó nézőpont egészen rendhagyó, vagy a felvonultatott készségek teljesen középszerűek." (Sokszor épp az új nézőpont rendhagyó volta segít, mert onnan egészen új távlatok és lehetőségek nyílnak. S ez az új helyzet lehet olyan, hogy a kiaknázásához már a középszerű készségek is elegendőek. - OP)

  "E könyv alapfelvetése, hogy gyakorta hajlamosak vagyunk - a kísértésnek engedve - túlzott pedantériával viszonyulni a dolgokhoz, pedig jobb szolgálatot tenne némi szétszórtság. (...) Olykor persze valóban hasznosnak bizonyul a rendszeretetünk, vagyis az a látszólag velünk született késztetés, hogy egy szervezett, rendezett, mennyiségileg meghatározott, takaros és világos kategóriákba sorolt, megtervezett és kiszámítható világban éljünk. Ha nem így volna, nem gyökerezhetne bennünk ilyen mélyen ez az ösztön. Legtöbbször azonban arról van szó, hogy a pedantéria bűvöletében elmulasztjuk értékelni a rendetlen - kusza, határozatlan, rendezetlen, improvizált, tökéletlen, összefüggéstelen, nyers, zagyva, véletlenszerű, kétértelmű, homályos, bonyolult, sokszínű vagy éppen piszkos - dolgok erényeit."

  Harford ezt tovább is fejtegeti, s talán a saját beállítottságunk próbaköve is, hogy mennyiben értünk egyet vele:
  • "A számszerűsíthető célok gyakran feledtetik az ösztönzés lényegét" - ámde: ha a cél elérése nem mérhető, és nem is érzékelhető eléggé egyértelműen, cél-e az még egyáltalán?
  • "A patikarend csüggesztően és bénítón hat az iroda dolgozóira" - az ésszerű rend többnyire minden munkavégzés alapja, nélküle nem megy, vagy legalább is csak sokkal több hibalehetőséggel. A probléma tudni, mikor visszük a rendet túlzásba, vagy mikor válik az öncélúvá. Nem véletlen, hogy a "patikarend", ami itt is a nagyon szigorúan követendő rendet jelenti némi elítélő mellékízzel, nélkülözhetetlen velejárója a patikusok munkájának, amelynél minden hiba emberéletekbe is kerülhet. A rendet úgy kell alkalmazni, hogy segítsen, és ne gátoljon - s ehhez segít ez a könyv is;
  • "A bomlasztó kívülálló, még ha nyűgöt jelent is, friss meglátásokkal szolgál" - ami valóban megtörténhet és segíthet, különösen, ha épp akadozunk, ám pokoli sokat is árthat, ha a beavatkozásait és hatásait nem helyezik megfelelő keretek közé.
  A rendetlenség teremtő erejének sok itteni példája közül kiemeljük az MIT legendás 20-as épületéről szólót. Harford megmutatja: a különféle kutatásokat és kutatókat befogadó hodály, a háborús műszaki kutatások színtere, majd az egyetem része, épp a rendezetlensége folytán lett a kreativitás egyik leghatékonyabb segítője. A véletlenszerűen és sűrűn megvalósuló 'intellektuális keresztbeporzások' egyik melegágyaként működött, és alkotást segítő erejét nagyrészt a szakmailag sokrétű "gyenge kötelékek"szintetizáló képessége adta. Szól természetesen e 'rendetlenség' céltudatos, magas szintre fejlesztett, innovatív megvalósításáról is, amely példaként szolgált más cégeknek: a Google csapat híres berendezkedéséről.

  Bánffy Miklós: A külkereskedelmi politika eszközei - Szépmíves Könyvek, 2017
  Dr. Osman Péter ismertetése

  "Kultúrtörténeti szenzáció gróf Bánffy Miklós első, nagyobb lélegzetű műve. Kézikönyvnek szánta azoknak, akik a külkereskedelem terén tevékenykednek, illetve érdeklődnek annak kérdései, és a nemzetgazdaság egészének összefüggései iránt." - írja a Kiadó ajánlója és kiemeli: "Műve teljes Monarchia 'látlelet', politikai-gazdasági térkép a korabeli birodalmi világpolitikáról, külkapcsolatokról." Hozzátesszük: felettébb érdekes gazdaságtörténeti áttekintés arról, mely fő kérdések mentén szabályozták akkor a Monarchia külkereskedelmét, és a világét. Érdekes többlet, hogy az akkori jogszabályokból sok idevágó részletet is beidéz.

  A jegyzetekkel alaposan alátámasztott, és igen alapos tárgymutatóval, valamint történelmi dokumentáció értékű képmelléklettel gazdagított kötetről az ajánló elmondja, hogy száz éve magánkiadásban jelent meg, azóta pedig "jószerivel az ismeretlenség homályában maradt". Így a Kiadó ilyen értelemben is különlegességgel szolgál.

  Nézzünk kicsit bele (idézetek a könyvből) Áttekintésül a fejezetek címei:
  • Alapfogalmak
  • A kereskedelmi szerződések
  • A legtöbb kedvezményi jog (ma ez a legnagyobb kedvezmény elve - OP)
  • A tilalmak (Benne: A nemzetközi forgalom három alakja. Beviteli, kiviteli és átviteli tilalmak, politikai, közgazdasági tilalmak, a merkantilista rendszer hatása, rendészeti tilalmak, pénzügyi tilalmak. A nemzetközi szerződések és a tilalmazások.)
  • A vámok
  • Tarifarendszerek és tarifatörvények
  • A kedvezményes vámelbánás
  • A belföldi adórendszer és a kiviteli kereskedelem
  • Az idegenek jogállása és az idegen áruk belföldi adózása (Benne, egyebek közt: Az idegenek jogállása általában, autonom törvények és szerződések, szerződési kikötők és területek, az idegenek iparjoga, fenntartott foglalkozások. Közkereseti és részvénytársaságok jogállása, külföldi kereskedelmi utazók, iparigazolvány, az utazók megadóztatása, áruminták és -mustrák. Szabadalmazási ügy, mustrák és minták nemzetközi oltalma. Az idegen áruk belföldi adózása)
  • Egészségügyi intézkedések ("A közegészség fölötti őrködés" "egészségügyi rendészeti" szabályai a külkereskedelemben - OP)
  • A nemzetközi forgalmi politika eszközei (benne két nagy csoport: 1. A hajózás és a szabadkikötők; 2. A vasutak, közutak és belső vízi utak)
  • A konzulok (Benne: Konzulok jogai keresztény államokban, más államokban, a konzuláris bíráskodás, valóságos és választott konzulok, rangfokozatok, a konzuli jog forrásai, konzuláris és általános szerződések.)
  • Mellékletek: ø I. Levél a hitelszövetkezetek rendeltetéséről Erdély földbirtokosaihoz ø II. Mezei munkáshiány a Német Birodalomban
  Néhány érdekes, kiragadott részlet:
  "A legtöbb kedvezményi záradék hasznos vagy káros volta felől a vélemények különbözők. A legtöbb kedvezményi elvnek éppen annyi híve, mint amennyi ellensége van." (Bánffy ezt részletesen is kifejti, felhozva a kérdéskörben mind ellene, mind mellette megjelenő érveket és megfontolásokat. Ezek és a hozzáfűzött magyarázatai a mából nézve is nagyon érdekesek, sokat elmondanak az államközi kapcsolatok alakításának stratégiai megfontolásairól. - OP)

  "Régebben a forgalmi tilalmak hadviselő felek között nagy szerepet játszottak, a jelenlegi felfogás azonban az, hogy a kereskedelmi forgalom lehetőleg fenntartandó, és csakis a hadviselésre közvetlen szolgáló áruk forgalma tiltandó el." (Érdekesen éledt újjá ez a tilalomrendszer a hidegháborús COCOM-listákkal. - OP)

  "Némely vámtörvények és rendeletek továbbá az erkölcsrontó tárgyakat tiltják ki, így az Amerikai Egyesült Államok 1897. évi tarifája." (Mit jelentene ma egy ilyen tilalom! - OP)

  "Azon kérdés körül, hogy a hazai termelés vámvédelme közgazdasági szempontból helyes-e vagy káros, vivattak a XIX. században a legélesebb nemzetgazdasági tudományos harczok." (itt is felvázolja a pro és a kontra érveket és megfontolásokat. Ő még így ír: "A szabadkereskedelmi irányzat soha teljes győzelmet nem aratott. Legnagyobb eredményt Angliában ért el" - OP)

  Két évtizeddel később ő lett a külügyminiszter.

  TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

  (Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
  A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


  Profitline.hu, 2018. március 19., hétfő
  Magyarországi Ericsson-fejlesztést vezet be a T-Mobile US

  Hirek.prim.hu, 2018. március 19., hétfő
  A Rakuten és a Techstars közösen segítik a startupokat

  Businessonline.prim.hu, 2018. március 19., hétfő
  Új, üzenetküldő platformra fókuszáló accelerator programot indított a Rakuten és a Techstars

  Eduline.hu, 2018. március 19., hétfő
  Taroltak az AKG-s diákok a nemzetközi robotikai versenyen

  Elektro-net.hu, 2018. március 19., hétfő
  Döntött a 26. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága

  Magyaridok.hu, 2018. március 20., kedd
  GE beszállítói fórum: kulcsfontosságú a helyi kkv-k fejlesztése

  Palyazatihirek.eu, 2018. március 20., kedd
  Módosult számos GINOP pályázat keretösszege

  Webradio.hu, 2018. március 20., kedd
  Innovációs platform indításával támogatja a fintech-biztonságot az MNB

  Mno.hu, 2018. március 21., szerda
  Az okos gyártás felé halad a Suzuki

  Bama.hu, 2018. március 21., szerda
  Átadták az egyetem háromdimenziós kutatóközpontját

  Pecsinapilap.hu, 2018. március 21., szerda
  Ultramodern 3D nyomtatási központot avattak fel Pécsett

  Portfolio.hu, 2018. március 21., szerda
  5,3 milliárd forintos K+F programot hajt végre a Magyar Suzuki 2020-ig

  Innoportal.hu, 2018.március 21., szerda
  Magyar Innovációs Nagydíj: idén 29 pályázat érkezett

  Webradio.hu, 2018.március 21., szerda
  A Magyar Suzuki 5,3 milliárd forintot fordít k+f-re

  Magyar Hírlap, 2018. március 22., csütörtök, 9. oldal
  Újabb, több részből álló innovációs fejlesztés indult

  Fejér Megyei Hírlap, 2018. március 22., csütörtök, 5. oldal
  Költenek a fejlesztésre

  Esztergominapilap.hu, 2018. március 22., csütörtök
  A Magyar Suzuki 5,3 milliárd forintot fordít k+f-re

  Profitline.hu, 2018. március 22., csütörtök
  A Magyar Suzuki 5,3 milliárd forintot fordít kutatás-fejlesztésre

  Pbkik.hu, 2018. március 22., csütörtök
  Energetikai verseny: PowerUp!

  INNOVA Innovációs Hírlevél, 2018. március, II. évfolyam 2. szám, 8. oldal
  Lezárult a 26. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

  INNOVA Innovációs Hírlevél, 2018. március, II. évfolyam 2. szám, 9. oldal
  Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat az Akadémián

  INNOVA Innovációs Hírlevél, 2018. március, II. évfolyam 2. szám, 11. oldal
  Pálinkás: Az innováció elsősorban a vállalkozások feladata

  INNOVA Innovációs Hírlevél, 2018. március, II. évfolyam 2. szám, 12. oldal
  26. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsági ülése

  INNOVA Innovációs Hírlevél, 2018. március, II. évfolyam 2. szám, 13. oldal
  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Innovációs Testületének tagjai újabb megbízást kaptak

  Vg.hu, 2018. március 23., péntek
  Hosszú távú fejlesztés az okosgyár irányába

  Napi.hu, 2018. március 23., péntek
  Ezen nyerhet a jövőben százmilliárdokat Magyarország

  Forbes.hu, 2018. március 23., péntek
  Világszínvonalú beltéri megfigyelő rendszert fejlesztenek Budapesten: robbanás előtt a piac

  Kemma.hu, 2018. március 23., péntek
  Elképesztő változás előtt áll a Suzuki

  Nlcafe.hu, 2018. március 23., péntek
  Magyar okoskesztyű segít a látássérülteknek nyomtatott szöveget olvasni

  Vehir.hu, 2018. március 23., péntek
  Okos város nem létezhet okos polgárok nélkül

  Mmonline.hu, 2018. március 23., péntek
  Pörgős program startupoknak

  Trendfm.hu, 2018. március 23., péntek
  Okosvárosok a think.BDPST fókuszában

  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele - 2018/3
  Innovációs pályázatok: 70 milliárd forintos támogatási igény

  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele - 2018/3
  Már 600 milliárdot öntöttek a gazdaságba, és ez még csak a kezdet

  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele - 2018/3
  Egyetemi ötletek juthatnak milliós befektetéshez

  Magyarhirlap.hu, 2018. március 24., szombat
  Új, innovatív megoldások

  Muszaki-magazin.hu, 2018. március 24., szombat
  Knorr-Bremse: Nyomtatott vasúti fékalkatrész

  Vasárnap Reggel, 2018. március 25., vasárnap, 1+2. oldal
  Visszaadja az élet örömeit a találmány
  Idén Juhász Márton is elnyerte a Jedlik Ányos-díjat
  "...Tizenhat évesen szabadalmaztattam az első találmányomat. Olyan eljárás volt, amivel egy művégtagot lehet előállítani. Ezt később meg is csináltam, amivel elnyertem az első elismerésemet. A Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági versenye volt ez, komoly hatása lett a későbbi életemre is..."

  Új Néplap, 2018. március 25., vasárnap, 1+2. oldal
  Visszaadja az élet örömeit a találmány
  Idén Juhász Márton is elnyerte a Jedlik Ányos-díjat
  "...Tizenhat évesen szabadalmaztattam az első találmányomat. Olyan eljárás volt, amivel egy művégtagot lehet előállítani. Ezt később meg is csináltam, amivel elnyertem az első elismerésemet. A Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági versenye volt ez, komoly hatása lett a későbbi életemre is..."

  Új Dunántúli Napló, 2018. március 25., vasárnap, 1+2. oldal
  Visszaadja az élet örömeit a találmány
  Idén Juhász Márton is elnyerte a Jedlik Ányos-díjat
  "...Tizenhat évesen szabadalmaztattam az első találmányomat. Olyan eljárás volt, amivel egy művégtagot lehet előállítani. Ezt később meg is csináltam, amivel elnyertem az első elismerésemet. A Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági versenye volt ez, komoly hatása lett a későbbi életemre is..."

  Tolnai Népújság, 2018. március 25., vasárnap, 1+2. oldal
  Visszaadja az élet örömeit a találmány
  Idén Juhász Márton is elnyerte a Jedlik Ányos-díjat
  "...Tizenhat évesen szabadalmaztattam az első találmányomat. Olyan eljárás volt, amivel egy művégtagot lehet előállítani. Ezt később meg is csináltam, amivel elnyertem az első elismerésemet. A Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági versenye volt ez, komoly hatása lett a későbbi életemre is..."

  Somogyi Hírlap, 2018. március 25., vasárnap, 1+2. oldal
  Visszaadja az élet örömeit a találmány
  Idén Juhász Márton is elnyerte a Jedlik Ányos-díjat
  "...Tizenhat évesen szabadalmaztattam az első találmányomat. Olyan eljárás volt, amivel egy művégtagot lehet előállítani. Ezt később meg is csináltam, amivel elnyertem az első elismerésemet. A Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági versenye volt ez, komoly hatása lett a későbbi életemre is..."

  Petőfi Népe, 2018. március 25., vasárnap, 1+2. oldal
  Visszaadja az élet örömeit a találmány
  Idén Juhász Márton is elnyerte a Jedlik Ányos-díjat
  "...Tizenhat évesen szabadalmaztattam az első találmányomat. Olyan eljárás volt, amivel egy művégtagot lehet előállítani. Ezt később meg is csináltam, amivel elnyertem az első elismerésemet. A Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági versenye volt ez, komoly hatása lett a későbbi életemre is..."

  Heves Megyei Hírlap, 2018. március 25., vasárnap, 1+2. oldal
  Visszaadja az élet örömeit a találmány
  Idén Juhász Márton is elnyerte a Jedlik Ányos-díjat
  "...Tizenhat évesen szabadalmaztattam az első találmányomat. Olyan eljárás volt, amivel egy művégtagot lehet előállítani. Ezt később meg is csináltam, amivel elnyertem az első elismerésemet. A Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági versenye volt ez, komoly hatása lett a későbbi életemre is..."
  Békés Megyei Hírlap, 2018. március 25., vasárnap, 1+2. oldal


  Visszaadja az élet örömeit a találmány
  Idén Juhász Márton is elnyerte a Jedlik Ányos-díjat
  "...Tizenhat évesen szabadalmaztattam az első találmányomat. Olyan eljárás volt, amivel egy művégtagot lehet előállítani. Ezt később meg is csináltam, amivel elnyertem az első elismerésemet. A Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági versenye volt ez, komoly hatása lett a későbbi életemre is..."

  24 Óra, 2018. március 25., vasárnap, 1+2. oldal
  Visszaadja az élet örömeit a találmány
  Idén Juhász Márton is elnyerte a Jedlik Ányos-díjat
  "...Tizenhat évesen szabadalmaztattam az első találmányomat. Olyan eljárás volt, amivel egy művégtagot lehet előállítani. Ezt később meg is csináltam, amivel elnyertem az első elismerésemet. A Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági versenye volt ez, komoly hatása lett a későbbi életemre is..."

  M2mzona.hu, 2018. március 25., vasárnap
  GlovEye: vakoknak segít az okoskesztyű

  M2mzona.hu, 2018. március 25., vasárnap
  Okosgyár lesz Esztergomban - Így fejleszt a Suzuki

  Magyar Hírlap, 2018. március 26., hétfő, 10. oldal
  Kiugrási lehetőség hazai startupoknak

  Magyar Műszaki Magazin, 2018. március 26., hétfő, 7. oldal
  Autonóm járműmérnök képzés

  Magyar Műszaki Magazin, 2018. március 26., hétfő, 34+35. oldal
  Az Ipar 4.0 megismerése

  Magyarhirlap.hu, 2018. március 26., hétfő, 10. oldal
  Kiugrási lehetőség hazai startupoknak

  24.hu, 2018. március 26., hétfő
  Százmilliós űrlabor nyílt Budapesten

  Estiujsag.hu, 2018. március 26., hétfő
  100 milliós magyar űrlabor

  Uzletfejlesztes.hu, 2018. március 26., hétfő
  Betonbiztossá tennék a magyar startupok indulását

  Autopro.hu, 2018. március 26., hétfő
  Vörös Gyula: Van olyan vállalkozás Magyarországon, amely az Ipar 4.0-ról még csak nem is hallott

  Szegedma.hu, 2018. március 27., kedd
  A szegedi egyetem is részt vesz egy új reaktorüzem prototípusának létrehozásában

  Oldportal.u-szeged.hu, 2018. március 27., kedd
  Az SZTE részvételével alakítanak ki biomasszát és szennyvíziszapot is feldolgozó reaktorüzem-prototípust

  U-szeged.hu, 2018. március 27., kedd
  Az SZTE részvételével alakítanak ki biomasszát és szennyvíziszapot is feldolgozó reaktorüzem-prototípust

  Új Dunántúli Napló, 2018. március 27., kedd, 12. oldal
  Új dimenziók nyílnak a kutatóközpontból

  IT-Business, 2018. március 27., kedd, 11. oldal
  IoT technológiával a fenntartható fejlődésért

  IT-Business, 2018. március 27., kedd, 24+25+26. oldal
  Milliárdokkal tömik a startupokat

  News4business.hu, 2018. március 27., kedd
  A Magyar Suzuki 5,3 milliárd forintot fordít k+f-re

  Hirado.hu, 2018. március 27., kedd
  Európa egyik legnagyobb startupversenyének ad otthont Budapest

  Világgazdaság, 2018. március 28., szerda, 1+3. oldal
  Átlagos a százmilliós EU-támogatás

  Vg.hu, 2018. március 28., szerda
  Egyre sikeresebbek a magyar startupok

  Vg.hu, 2018. március 28., szerda
  Innovációs díjat nyert a Mol környezetbarát üzemanyaga

  Magyarhirlap.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter nyerte a 2017. évi Innovációs Nagydíjat

  Napi.hu, 2018. március 28., szerda
  Fontos elismerést kapott a Richter

  Magyaridok.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter nyerte a 2017. évi Innovációs Nagydíjat

  Magyaridok.hu, 2018. március 28., szerda
  Ipari fejlesztési projekteket ösztönző programot indít Magyarország és Dél-Korea

  Kisalfold.hu, 2018. március 28., szerda
  Dél- Korea és Magyarország meghosszabbította a közös tudományos programját

  Delmagyar.hu, 2018. március 28., szerda
  Dél- Korea és Magyarország meghosszabbította a közös tudományos programját

  Mon.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter nyerte a 2017. évi Innovációs Nagydíjat

  Boon.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter nyerte a 2017. évi Innovációs Nagydíjat

  Haon.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter nyerte a 2017. évi Innovációs Nagydíjat

  Szon.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter nyerte a 2017. évi Innovációs Nagydíjat

  Piacesprofit.hu, 2018. március 28., szerda
  Gyors növekedésű vállalkozásokban az élmezőnyben vagyunk

  Mti.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter nyerte a 2017. évi Innovációs Nagydíjat

  Profitline.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter nyerte a 2017. évi Innovációs Nagydíjat

  Hir.ma, 2018. március 28., szerda
  Ipari fejlesztési projekteket ösztönző programot indít Magyarország és Dél-Korea

  Zoom.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter nyerte az Innovációs Nagydíjat

  Pannonnovum.hu, 2018. március 28., szerda
  26. Magyar Innovációs Nagydíj

  Pannonnovum.hu, 2018. március 28., szerda
  Ipari fejlesztési projekteket ösztönző programot indít Magyarország és Dél-Korea

  Pannonnovum.hu, 2018. március 28., szerda
  A szegedi ELI lézerközpont és a tudományos és technológiai együttműködések Pálinkás József indiai látogatásán

  Pannonnovum.hu, 2018. március 28., szerda
  Innovációs díjat nyert a Mol környezetbarát üzemanyaga

  Pannonnovum.hu, 2018. március 28., szerda
  A Magyar Suzuki 5,3 milliárd forintot fordít k+f-re

  Pannonnovum.hu, 2018. március 28., szerda
  Innovációs pályázatok: 70 milliárd forintos támogatási igény

  Portfolio.hu, 2018. március 28., szerda
  Innovációs nagydíjat nyert a Richter készítménye

  Portfolio.hu, 2018. március 28., szerda
  Összefog Magyarország és Dél-Korea az ipari kutatások terén

  Vs.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter kapta az Innovációs Nagydíjat

  Infostart.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter antipszichotikuma nyerte az Innovációs Nagydíjat

  Zetapress.hu, 2018. március 28., szerda
  Nagydíjak a Parlamentben

  Greenport.hu, 2018. március 28., szerda
  Innovációs díjat ért a Mol traktrordízele

  Tozsdeforum.hu, 2018. március 28., szerda
  Innovációs Nagydíjat nyert a Richter

  Origo.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter nyerte a 2017. évi Innovációs Nagydíjat

  Netriport.hu, 2018. március 28., szerda
  Magyar startup változtathatja meg a mezőgazdaságot

  Eco.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter az Innovációs Nagydíj győztese

  Eco.hu, 2018. március 28., szerda
  Innovációs nagydíjat nyert a Richter készítménye

  Eco.hu, 2018. március 28., szerda
  Magyar startup változtathatja meg a mezőgazdaságot

  Infogyor.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richteré a 2017. évi Innovációs Nagydíj

  Civilhetes.net, 2018. március 28., szerda
  A Kőröstej nyerte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs díját

  Civilhetes.net, 2018. március 28., szerda
  Több száz milliárd forintot jelenthet Magyarországnak a járműipari innováció

  Forrasfigyelo.hu, 2018. március 28., szerda
  Pálinkás József: a vállalkozások sikere a megújulás képességén múlik

  Ww2.infovilag.hu, 2018. március 28., szerda
  Nagydíjas Richter-molekula

  Nkfih.gov.hu, 2018. március 28., szerda
  Pálinkás József: a vállalkozások sikere a megújulás képességén múlik

  Weborvos.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter nyerte az idei Innovációs Nagydíjat

  Profit7.hu, 2018. március 28., szerda
  Egyre nő a komoly eredményeket felmutató startupok száma

  Elelmiszer.hu, 2018. március 28., szerda
  Hazai cég forradalmasíthatja az agráriumot

  Itbusiness.hu, 2018. március 28., szerda
  Magyar startup változtathatja meg a mezőgazdaságot

  Cib.hu, 2018. március 28., szerda
  Innovációs nagydíjat nyert a Richter készítménye

  Autoszektor.hu, 2018. március 28., szerda
  Stop az agyelszívásnak

  Webradio.hu, 2018. március 28., szerda
  A Richter nyerte a 2017. évi Innovációs Nagydíjat

  Webradio.hu, 2018. március 28., szerda
  Ipari fejlesztési projekteket ösztönző programot indít Magyarország és Dél-Korea

  InfoRádió, 2018. március 28., szerda, 14 óra
  A Richter Gedeon Nyrt. nyerte a 2017. évi innovációs nagydíjat

  InfoRádió, 2018. március 28., szerda, 15 óra
  Interjú Szabó Gáborral, a Magyar Innovációs Szövetség elnökével

  InfoRádió, 2018. március 28., szerda, 15 óra
  Innovációs Nagydíjban részesítették a Richtert

  InfoRádió, 2018. március 28., szerda, 15 óra
  Interjú Bogsch Erikkel, a Richter Gedeon Nyrt. elnökével

  InfoRádió, 2018. március 28., szerda, 15 óra
  Ipari Innovációs Díjat kapott a MOL

  InfoRádió, Mérleg, 2018. március 28., szerda, 17:45 óra
  A Richter Gedeon Nyrt. nyerte a 2017-es Innovációs Nagydíjat egy új originális hatóanyag, a cariprazine kifejlesztéséért

  MTV - Híradó este, 2018. március 28., szerda, 19 óra
  A Richter nyerte a 2017. évi Innovációs Nagydíjat

  M1 Híradó, 2018. március 28., szerda
  A Richter Gedeon Nyrt. nyerte az Innovációs Nagydíjat

  Világgazdaság, 2018. március 29., csütörtök, 4. oldal
  Rangos elismerésben részesült a Richter

  Magyar Hírlap, 2018. március 29., csütörtök, 9. oldal
  Innovációs nagydíjat nyert a Richter

  Zalai Hírlap, 2018. március 29., csütörtök, 2. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  Vas Népe, 2018. március 29., csütörtök, 2. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  Napló, 2018. március 29., csütörtök, 2. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  Fejér Megyei Hírlap, 2018. március 29., csütörtök, 2. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  Dunaújvárosi hírlap, 2018. március 29., csütörtök, 2. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  Új Néplap, 2018. március 29., csütörtök, 9. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  Új Dunántúli Napló, 2018. március 29., csütörtök, 9. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  Tolnai Népújság, 2018. március 29., csütörtök, 9. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  Somogyi Hírlap, 2018. március 29., csütörtök, 9. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  Petőfi Népe, 2018. március 29., csütörtök, 9. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  Heves Megyei Hírlap, 2018. március 29., csütörtök, 9. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  Békés Megyei Hírlap, 2018. március 29., csütörtök, 9. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  24 Óra, 2018. március 29., csütörtök, 9. oldal
  Rangos díjat kapott a Richter

  Népszava, 2018. március 29., csütörtök, 6. oldal
  Innovációs nagydíj

  Magyar Idők, 2018. március 29., csütörtök, 13. oldal
  Elismerték az újítókat

  Magyar Idők, 2018. március 29., csütörtök, 15. oldal
  Európai szinten is sikeresek a magyar startupok

  Vg.hu, 2018. március 29., csütörtök
  Több mint kétezer vállalkozás nyert a Ginop pályázatán

  Kisalfold.hu, 2018. március 29., csütörtök
  Dél- Korea és Magyarország meghosszabbította a közös tudományos programját

  Magyarmezogazdasag.hu, 2018. március 29., csütörtök
  Innovációs Nagydíj 2017: agrárfejlesztéseket is díjaztak

  Figyelo.hu, 2018. március 29., csütörtök
  A magyar innovációs szellem ma is erős!

  Magyarhirlap.hu, 2018. március 29., csütörtök
  Több mint 2330 vállalkozás nyert 52 milliárd forintot a gazdaságfejlesztési programban

  Hir.ma, 2018. március 29., csütörtök
  Több mint 2330 vállalkozás nyert 52 milliárd forintot a gazdaságfejlesztési programban

  Agrotrend.hu, 2018. március 29., csütörtök
  Agrárvállalkozások újításait is díjazták

  Gyartastrend.hu, 2018. március 29., csütörtök
  A Richter Gedeon nyerte az innovációs nagydíjat

  Techmonitor.hu, 2018. március 29., csütörtök
  Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

  Mernokkocsma.hu, 2018. március 29., csütörtök
  Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

  Szellemitulajdon.hu, 2018. március 29., csütörtök
  Átadták a XXVI. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

  Preshaz.eu, 2018. március 29., csütörtök
  Bogsch Erik

  Preshaz.eu, 2018. március 29., csütörtök
  Zettwitz Sándor

  Webradio.hu, 2018. március 29., csütörtök
  Több mint 2330 vállalkozás nyert 52 milliárd forintot a gazdaságfejlesztési programban
  Szerkesztő: Riba Nikoletta, Munkatárs: Monoki Luca
  Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
  A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
  Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
  tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
  A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.