XXVIII. évf. | 2018. MÁRCIUS 6.| 5. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Pályázati felhívások Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MISZ elnökségi ülés

A MISZ elnöksége 2018. február 28-án tartotta ülését Budapesten, Szövetségünk székhelyén.

1. A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2. A 2017. évi beszámoló pénzügyi része kapcsán az FB részéről Papanek Gábor három megjegyzést tett előzetesen. A megjegyzésekre Riba Nikoletta ügyvezető igazgató-helyettes, Szabó Gábor elnök és Pakucs János tiszteletbeli elnök is reagált, továbbá ismertették a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kapcsán beszervezett új szponzorokat és a 2018-ban befolyó támogatási összegeket. Az FB által felvetett vállalkozási tevékenység kapcsán Mogyorósi Péter, regionális igazgató jelezte, hogy véleménye szerint a titkárság ilyen jellegű tevékenységre jelenleg nincs felkészülve, illetve külföldi minta alapján a tagvállalatok kapacitásának, azaz külső erőforrások kihasználása esetén látna egyedül esélyt e téren a források növelésére.

Pakucs János a MISZ taglétszámának növelése érdekében kérte újból az elnökség hathatós közreműködését.

3. Szabó Gábor elmondta, hogy a MISZ 2017. évi közgyűlését a jogi határidők betartásával május második felére tervezzük. Az elnökség egyetértett abban, hogy a részleteket majd a következő elnökségi ülésen fogják megtárgyalni. Érkezett egy javaslat a szakmai programra, ennek előkészítését Szabó Gábor vállalta magára.

4. Szabó Gábor tájékoztatta az elnökséget, hogy az SZMSZ szövegét formai okok miatt pár helyen változtatni kell. Ezért az alábbi módosításokat javasolta:
  • a székhelyváltozás miatt megváltozott az adószámunk, ezért az 1.§ 2.9-es pontot ennek alapján módosítani kell;
  • a tagozatok listáját frissíteni kell, ezért az 5.§ 2.3-as pontban a működő tagozatok közül törölni kell a Logisztikai Tagozatot és fel kell venni a listára a nyáron alakult Startup Tagozatot.
Az elnökség a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

5. Frischmann Gábor jelezte, hogy a MISZ stratégia kapcsán már ment egy körlevél a stratégiai felelősöknek, s javasolta, hogy a Greiner István által készítendő összefoglaló alapján a 2017-es beszámoló stratégiára vonatkozó része legyen kiegészítve, ezt a javaslatot az elnökség támogatta. Továbbá jelezte, hogy a stratégiában szerepel egy MISZ éves munkaterv is, ennek kidolgozása kapcsán hamarosan fel fogja venni a kapcsolatot a Titkársággal.

Szamosi Katalin és Thernesz Artur javaslatára a MISZ elnöksége döntött a következő elnökségi ülés időpontjáról is, melynek a közgyűlés programján kívül a másik napirendi pontja a stratégia lesz.

26. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsági ülése

A 2017. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az a Magyarországon bejegyzett vállalat, ill. társaság kapja, amely a 2017. évben a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg. A felhívásra 29 pályázat érkezett. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi szempontokat alaposan mérlegelte. A 2018. márciusi zsűriülésen - Dr. Pálinkás József elnök képviseletében Monszpart Zsolt, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese vett részt és dr. Pakucs János, a szervezőbizottság elnökének közreműködésével - kiválasztották a legjobbnak ítélt pályázatokat. A bírálóbizottság tagjai hosszú előzetes értékeléseket követően az ülésen hozták meg a döntésüket. Az értéklelés szempontjai között döntően az elért többleteredményt figyelembe véve, odaítélte a díjakat, valamint kiválasztotta a MISZ Startup Innovációs Díjában részesített pályázatot is.

A bizottság megállapította, hogy ebben az évben is kiemelkedő, - sőt az utóbbi évek talán legjelentősebb innovációs teljesítményeit - elsősorban a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, és a feldolgozó ipar területéről - lehetett díjazásban részesíteni.

Az ünnepélyes díjátadásra, a hagyományoknak megfelelően, március 28-án kerül sor az Országházban.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Innovációs Testületének tagjai újabb megbízást kaptak

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke Dr. Pálinkás József a Testület legutóbbi ülésén újra újabb három évre - 2020 dec. 31-ig - meghosszabbította az Innovációs Testület hét tagjának megbízását. A Testület elnöke továbbra is dr. Pakucs János, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke. A Testület munkáját továbbra is segíti tagként dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese és Ábrahám László, a MISZ elnökségi tagja.

A Testület bizottságába nyolcadikként, új tagként megbízást kapott Dr. Palotás Árpád Bence, a Miskolci Egyetem dékánja.

SZJA 1+1%

Ön is rendelkezhet adója 1+1%-áról. Amennyiben fontosnak tartja a hazai tehetségek támogatását, kérjük, ajánlja fel adója (első) 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára, ennek a kiemelt kormányzati célkitűzésnek a támogatására. Ebből a forrásból a 2017. évi Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásainak finanszírozására több mint 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A cél, hogy a források minél nagyobb része jusson közvetlenül a tehetségek felismerésére, gondozására, támogatására.

A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823

Az adó másik 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár több mint 25 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja a fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is. Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk (második) 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-41.

Gyászhír

A Magyar Innovációs Szövetség mély fájdalommal tudatja, hogy életének 77. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Innovációs Szövetség választmányi tagja, a Magyar Mérnöki Kamara volt elnöke, akit március 2-án, a budapesti Farkasréti temetőben helyeztek örök nyugalomra.

"Barsiné Pataky Etelka élete minden területén mérnök maradt, hazája és annak társadalma javát szolgálta, a szó nemes értelmében a polgári kultúra értékteremtő képviselőjeként. Ha egy zászlóvivő dől ki a sorból, a csapatnak nem szabad megtorpannia, hanem fel kell venni a zászlót és haladni tovább a közösen kijelölt úton. Ő zászlóvivő volt, a mérnöki hivatás kemény és következetes harcosa." - mondta Nagy Gyula, az MMK elnöke búcsúbeszédében.

HÍREK | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

29. Nemzetközi Élővilág Kutató Hét

A Schweizer Jugend Forscht 1989 óta évente rendezi meg a Nemzetközi Élővilág Kutató Hetet a Svájci Alpokban. A rendezvényen 24 kiválasztott középiskolás fiatal vehet részt fele-fele arányban Svájcból, ill. külföldről. Magyarországról eddig összesen tíz fiatal utazhatott ki a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) delegáltjaként.

Az idei Nemzetközi Élővilág Kutató Hét 2018. július 21. és július 28. között a Svájci Nemzeti Parkban, Tschiervben kerül megrendezésre. Az eseményen a MISZ delegáltjaként Szalai Rita, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny III. díjban részesített fiatalja vehet részt.

HÍREK | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít két napos képzés keretében 2018. május 8-án és május 15-én az SZTNH oktatótermében (1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 3., földszint).

A tanfolyam általános bevezetést nyújt a szellemitulajdon-védelem legfontosabb kérdéseibe, rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire. Ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formákat (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési-mintaoltalom), azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat.

A képzés május 22-én írásbeli vizsgával zárul és alapfokú iparjogvédelmi képesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam részvételi díja 30.000 Ft, ami tartalmazza a 20 órás képzést, a vizsgadíjat és az "Alapfokú iparjogvédelmi tankönyv" című kiadványt.

Jelentkezési határidő: 2018. április 13.

Bővebb információ: Szenci Anna, tel.: (06 1) 474-5548, e-mail: anna.szenczi@hipo.gov.hu

Pályázati felhívások

Szakmai mentor program startup vállalkozások számára - elkezdte működését az Alba Accelerator

Tagszervezetünk, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a Széchenyi Tőkealap-Kezelő Zrt., az "Accelerator" című INTERREG projekt keretében valósítja meg az Alba Accelerator programot.

Az Alba Accelerator innovatív ötletek mentorálásában biztosít lehetőséget annak elősegítése érdekében, hogy induló és startup vállalkozók vezetői, tulajdonosai kiérlelt üzleti koncepcióval rendelkezzenek, illetve külső forrásbevonásukat előkészítsék.

A program keretében díjmentes tréninget, mentorálást, forrásszervezést, az üzleti kapcsolatok és értékesítési csatornák bővítésének támogatását ajánlják az érdeklődőknek.

A mentorálási folyamat záró rendezvényén (Alba Accelerator Investor Day) a vállalkozók az akcelerációban tapasztalt nemzetközi befektetői zsűri előtt mutathatják be üzleti ötleteiket.

A programra 2018. március 19. éjfélig várják a jelentkezéseket a http://www.albaaccelerator.eu oldalon!

Ujvári János diplomadíj-pályázat

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázaton elnyerhető díjat létesít végzős hallgatók részére.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdonvédelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdonvédelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2017-18. tanév tavaszi félévében fejezik be tanulmányaikat.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:
• szabadalom/használatiminta-oltalom,
• védjegyoltalom,
• formatervezésiminta-oltalom,
• szerzői jog,
• szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:
• első díj 150 000 Ft,
• második díj 125 000 Ft,
• harmadik díj 100 000 Ft.

A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2018. március 19.
A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje: 2018. június 30.

Bővebb információ az alábbi linken olvasható.

Richter Témapályázat - 2018


Tagszervezetünk, a Richter Gedeon Nyrt. 2018. február 22-én ismételten kétfordulós pályázatot tett közzé, a Richterben folyó kutatási tevékenységhez kapcsolható gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációk felkarolása, és a kutatási eredmények gyakorlati megvalósításának elősegítése céljából.

A második forduló meghívásos, pénzdíjazott jellegű. Az előpályázatra, mely az első forduló, csak egy rövid (max. 3 oldal terjedelmű) témajavaslatot várnak, egy már futó, kezdeti eredményeket felmutatni tudó projektről. Az első fordulóban benyújtott pályaművek közül kerül kiválasztásra az a maximum 15 téma javaslat, melynek részletes kidolgozására a pályázókkal megbízási szerződést kötnek. A részletes megvalósítási tervek értékelése után születik döntés a maximum 4 db támogatandó pályázatról.

Az előpályázat beadási határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírás teljes anyaga az alábbi linken olvasható.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Dan Ariely: Motiváció - Mi hajt, ösztönöz, lelkesít minket valójában? - HVG Könyvek, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

Boldog 'ókorunk', amikor még megnézhettük, mitől ketyeg az óránk - próbálja ezt valaki a digitális kütyükkel. Az emberek fejébe sem nézhetünk egyszerűen bele, ám mégis egyre többet megtudhatunk arról, mitől ketyeg a kreativitásuk, a munkakedvük, és hogyan motiválhatjuk őket ebben. Tudjuk persze, hogy az ember különös lény (így alkalmazzuk pl. a Tom Sawyer-szabályt: "mit fizetsz, ha kimeszelheted a kerítésemet"). Ariely könyve sokat elmond erről, és arról is, hogy mindez milyen bonyolult, s hogy "mivel a leghatékonyabb motivációs módszer meghatározásának a problémája hatalmas és kontextusfüggő, nincs (és soha nem is lesz) olyan vizsgálat, amely egyetlen igaz választ adna a kérdésre. A kutatók csak apró lépéseket tehetnek annak érdekében, hogy kiderítsék, miként okozhatnának kevesebb kárt a cégvezetők és politikusok az embertársaik motiválására tett próbálkozásaik során. (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.)

Ariely a Duke Egyetemen (az USA egyik kiváló és közismert magánegyeteme) a pszichológia és a viselkedésgazdaságtan professzora. Mondandóját mindvégig alátámasztja a gazdasági életben végzett kutatások eredményeivel.

Kiragadott példa, ízelítőül: A munkavégzés hatékonyságának növelését célzó szervezési megoldások - Adam Smith híres gombostű-manufaktúra példájától Ford futószalagos munkaszervezésén át a mai műveleti konstrukciókig - elszemélyteleníthetik a munkát, ami rontja a dolgozók munkakedvét és teljesítményét. "Semmilyen tekintetben nem tartom magam marxistának, de azt kell mondanom, hogy amikor az emberek nem tudnak a munkájuk értelmére fókuszálni, akkor nem lépnek túl a gombostű-manufaktúra modern változatán." "A munkamegosztás nyilvánvalóan sokféleképpen növelheti a hatékonyságot. Ugyanakkor - ahogy a kutatásunkból is látszik - lényeges előnyökkel jár mind a munkaadók, mind a munkavállalók számára, ha a jelentőségérzés, a személyes befektetés és kapcsolódás hozzáadásával el tudjuk érni, hogy az emberek jobban törődjenek a munkájukkal. A munka minősége, a munkahelyi morál és a termelékenység egyaránt javulni fog."

A mának szóló tanulságot Ariely kiterjeszti: "Mindazonáltal, egy olyan korban, ahol a tudásmunkát díjazzák, és ahol a kreativitás bizonyíthatóan sokkal többet számít, mint a hatékonyság, (...) a motiváció témájában végzett kutatásunk tanulsága számomra egyértelműnek tűnik: ahogy az elmélyült munkában értelmet találunk, boldogabbakká és termelékenyebbekké válunk - ha létezik win-win helyzet, akkor ez az."

Mondandójának bevezető összegzése: "Ahhoz, hogy minél nagyobb örömöt találjunk az életben, és minél inkább elkerüljük a problémákat (beleértve ebbe, hogy sikeresen tudjunk másokat motiválni a feladatainknak vagy a céljainknak megfelelően - OP), tisztában kell lennünk azzal, hogy mi hajt bennünket és másokat. A következő oldalakon a motiváció valódi természetének dzsungelét térképezem fel, miközben rámutatok a furcsaságával és a bonyolultságával szembeni vakságunkra is. A jutalmat kereső patkány leegyszerűsített képlete helyett remélhetőleg sikerül bepillantást nyújtanom egy gyönyörű, mélységesen emberi és pszichológiai szempontból összetett világba. A motiváció ágas-bogas fákkal, felfedezetlen folyókkal, fenyegető rovarokkal, bizarr növényekkel és színes madarakkal teli rengeteg. Ez az erdő csupa olyan elemből áll, amelyeket fontosaknak tartunk, pedig nem azok, és fordítva: amelyeket vagy teljesen mellőzünk, vagy nem tekintünk jelentőseknek, holott kifejezetten oda kellene rájuk figyelnünk."

Egyik legváratlanabb, különösen fontos megállapítása "Kiderült, hogy a pénz nem az az egyszerű és nagyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi. Néha még eltántorítóan is hathat."
Ellenben "Rájöttünk, hogy az embert sokkal inkább mindenféle megfoghatatlan, lelki tényező hajtja: igényeljük, hogy elismerjenek, elfogadjanak bennünket, szükségünk van a birtoklás, a teljesítmény érzésére, a hosszú távú elköteleződés biztonságára és a közös cél tudatára. Vágyunk arra, hogy a munkánk és az életünk valamilyen hatással legyen a világra."

Owen Walker: Barbarians in the Boardroom - Activist Investors and the battle for control of the world's most powerful companies (Barbárok az igazgatótanácsban - Aktivista befektetők, és a csata a világ leghatalmasabb vállalatainak uralásáért.) - Pearson/Financial Times Publishing, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

Az "aktivisták" a tőkepiaci befektetők új fajtája. A szó itt többnyire nem személyt jelent, hanem céget, pénzügyi szervezetet, amely befektetőként fellép. (Az egyik leghamarabb híressé vált aktivista a CALPERS, Kalifornia Közalkalmazottainak Nyugdíj Rendszere, hatalmas tőkeerejű pénzügyi befektető.) A hagyományos pénzügyi befektetőkkel szemben (akik pénzbeli nyereségért teszik) és szakmai befektetők (akik a saját üzleti érdekeltségeik számára akarnak hasznot húzni a cég működéséből és a beleszólási lehetőségeikből), az aktivisták célja, hogy a cégre gyakorolt erőteljes, gyakran agresszív beavatkozással - innen a "barbárok"! - teremtsenek nagy hasznot maguknak. Ennek forrása lehet a cég kierőszakolt, jelentős átformálása, de akár annak szétkaszabolása és részeinek kiárusítása is.

"Az aktivista részvényesek felemelkedése napjaink egyik nagy tőkepiaci története. Az aktivista csataterek lenyűgöző történeteivel Walker könyve teljes igazságot szolgáltat neki." - John Plender, FT rovatvezető (Kiemelések tőlem)

"Aktivista befektetők lökéshullámokat küldtek át a cégeken az utóbbi években, személyükben támadva igazgatókat és felső vezetőket a világ néhány legnagyobb vállalatánál. Többé nem elégszenek meg azzal, hogy az üzletvitel peremén maradjanak, s mára az igazgatótanács állandó részévé váltak." "A nyilvános részvénytársaságok akár negyede is az aktivista támadások tárgyává válhat a következő években, s igazgatóikat és felső vezetőiket állásuk elvesztése fenyegetheti. A trend, amely a részvénytársaságok Amerikájában kezdődött, átterjedt Európára és Ázsiára, s számos nagyon ismert céget bevett. E könyv igazgatótanácsi csaták, kirúgott vezérigazgatók, győztes aktivisták és lecsupaszított vállalatok megragadó történetét mondja el. A való életből vett példák, és cégvezetőkkel, valamint befektetőkkel folytatott interjúk felhasználásával magyarázza el az aktivisták sikerét. Betekintést ad a gondolkodásukba, hogyan döntenek egy cég megtámadásáról, s hogy az igazgatók és felső vezetők hogyan dolgozhatnak inkább velük, mint ellenük." - a Pearson ajánlójából.

Walker felvázolja e tőkepiaci stratégia születését és fejlődését. A beavatkozásuk és módszereik szükségképpen a legtöbbször fájdalmasak, ezért a közvéleményben élő megítélésükkel meglehetős összhangban nevezi őket rajtaütőknek és fosztogatóknak (raider). Mai erejükben a '80-as években léptek színre.

Mai súlyuk és módszerük "A legkiemelkedőbb aktivisták a világ leginkább tisztelt és rettegett befektetői között vannak. Az aktivista fedezeti alapok egy kicsi, elit csoportja ma jelentős befolyással bír Amerika - és mindinkább a világ - legnagyobb cégei felett, az erejük pedig növekszik.
A technológiai óriásoktól (Microsoft, Apple, Sony) a régóta működő nagyokig (DuPont, Rolls-Royce,), a legnagyobb globális márkáktól (P&G, McDonald's, Pepsi a lokális fókuszú cégekig (Canadian Pacific Railways) a cégek minden fajtája került aktivista nyomás alá. S ahogy a hírnevük és a pénzügyi erejük nőtt, képessé váltak még merészebb támadásokra mind nagyobb áldozat ellen.

A lényeget tekintve, az aktivista befektető támadási módja meglehetősen direkt. Ha olyannak értékel egy céget, amely megérett a 'nagyjavításra', vásárol benne egy tulajdonhányadot, jellemzően a részvényei 5-10%-át, és felhasználja a tulajdonostársi pozícióját arra, hogy átalakításért lobbizzon.

Igyekszik befolyásolni a cég igazgatóságát és menedzsmentjét, s közben felhasználja a bíróságokat, a médiát, és a kapcsolatait a többi befektetővel, hogy további nyomást gyakoroljon." (a könyvből)
"Walker megmutatja, jellegzetesen mit követelnek az aktivisták a cégektől, és hogyan kényszerítik azokat, hogy meghajoljanak akaratuk előtt; feltárja, hogyan szerepeltek nagy világcégek az aktivisták támadásai alatt, és a háborúság olykor meglepő és váratlan kimeneteleit." (a könyv internetoldaláról)

Madeline Puckette és Justin Hammack: Wine Folly - A bor nagykönyve - HVG Könyvek, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

'Jónevű' borokat hipermarketek akcióiban már palackonként párszáz forintért kaphatunk, az értők számára középkategória palackja már inkább tízezrekbe, mint ezrekbe kerül, s a legjobb márkák ára a csillagos ég - mi van a különbség mögött? Ebből a könyvből sokat megtudhatunk erről.

A bor az emberiség egyik legrégibb és máig kiemelkedően sikeres találmánya, filozófusok és művészek ihletője (több értelemben is). A borban több évezredes kultúra van, a bor tradíció, művészetek múzsája, és hatalmas üzlet. Számtalan a megjelenítése az irodalomban és a képzőművészetekben (ami úgy is tekinthető, hogy talán minden más terméknél korábban kezdődött meg a - nem feltétlenül tudatos - marketingje). Mára pedig a szőlészet és borászat módszeres expanziója a globalizáció egyik kiemelkedő és sikeres példája.

Az étkek és italok kiművelt élvezetének legnagyobb filozófusa, Brillat-Savarin mondja róla: "Egy étel bor nélkül olyan, mint egy nap napfény nélkül." "A burgundi arra késztet, hogy butaságokat gondolj, a bordói, hogy beszélj róluk, s a pezsgő, hogy el is kövesd." és "Adj kiadós ételt a fáradtnak, erőlködve eszi, és nem igazán lesz jobban. Adj néki egy pohár bort vagy konyakot, és rögtön jobban lesz - a szemed előtt éled újjá." Magától értetődik, hogy az ínyencség modern prófétája itt jó borokra utal. S már ez is meggyőz arról, hogy a bor megéri a tanulmányozását.

A szerzők a Wine Folly weboldal társalapítói. Annak bemutatkozásából: "A Wine Folly kulturális oldal: írásokat és videókat kínál, amelyek összekapcsolják Öt a bor világával."

A HVG ajánlója kiemeli, hogy "2013-ban az International Wine & Spirit Competition-ön a Wine Folly lett az év bor/égetett szesz blogoldala." és "A díjnyertes, profik és amatőrök ezrei által kedvelt internetes oldal alapján elkészült könyv egy újszerű, olvasóbarát borkalauz, áttekinthető és könnyen érthető infografikákkal."

A könyvről a Bevezetésből: "Ha kedveljük a borokat, és szeretnénk többet tudni róluk, akkor ez a könyv kiváló kalauz. Olyan hasznos, gyakorlati tudást tartalmaz, amelynek segítségével megismerhetjük a legjobb borokat, és jobban élvezhetjük azokat." (Ez így üres marketing szöveg is lehetne, de Puckette aligha engedheti meg magának, hogy gyenge művel járassa le magát és weboldala üzleti értékét. És persze nemcsak a legjobb borok élvezetére tanítanak [azt kevesek tudják megfizetni], hanem a borok világában való tájékozódásra, a jók kiválasztására és élvezetére.)

"Ez a könyv szándékosan rövid. (240 oldal, amelynek nagy részét képek, grafikonok, táblázatok teszik ki - OP) A Wine Folly egy vizuális kalauz, amelyet a hétköznapi borfogyasztók számára terveztünk. A következő témákat járja körül:
  • Boros alapok
  • A bor kóstolása, kezelése és tárolása
  • 56 különböző borfajtát tartalmazó összeállítás
  • 21 részletes bortérkép
Több információért: http://winefolly.com/book/ ahol cikkek százai, videók, kiterjedt adatbázis, grafikák és térképek találhatók."
A rangos borok régóta gyűjtemények kincsei - a bűvös "pókhálós palackok" -, és ma már fontos vagyontárgyakként is szolgálnak. Erre is reagál a szerzők válasza a "Miért érdemes tanulni a borról" kérdésre: "Talán, mert szeretnénk értékes borokat gyűjteni, vagy egyszerűen csak szeretnénk magabiztosabban eligazodni az éttermek borlapjain." (Ami bizony hozzátartozhat az elegáns, vagy épp meggyőző asztali viselkedéshez. - OP)

"A borhoz kapcsolódó tanulási folyamat azzal kezdődik, hogy felismerjük: a boros világ sokkal tágabb, mint hittük." Hogy mennyire az, arra jellemző, hogy a Borstílusok rész 9 típust sorakoztat fel, a Borvidékek rész 13 országot, köztük a világpiac újabb jelentős belépőit: Argentínát, Ausztráliát, Chilét, Új-Zélandot.

Fejezet szól étel és bor párosításáról. Találunk benne háromoldalas Szójegyzéket szakkifejezések magyarázatával, és hétoldalas név- és tárgymutatót, olyan tételekkel is, mint pl. "borok és habzóborok kinyitása", "ízlelőbimbók és ízpreferenciák", "kinyitott palackok tárolása" és "kóstolás".

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Delmagyar.hu, 2018. február 19., hétfő
2 ezer ember áramellátását oldották meg napelemekkel - Okosfalut is fejleszt a szegedi egyetem

Oldportal.u-szeged.hu, 2018. február 19., hétfő
A szegedi egyetem is részt vesz a Sagemcom fejlesztéseiben

U-szeged.hu, 2018. február 19., hétfő
A szegedi egyetem is részt vesz a Sagemcom fejlesztéseiben

Kormany.hu, 2018. február 19., hétfő
Hatmilliárdos beruházással hoz létre új K+F központot az Audi

Piacesprofit.hu, 2018. február 19., hétfő
Aki jó az autóiparban, annak megvan a helye az új világban

Portfolio.hu, 2018. február 19., hétfő
Új kutatóközpontot nyitott Magyarországon a Hyundai

TV2 - Tények, 2018. február 19., hétfő
Kutatás-fejlesztés hatmilliárdból

M1 - Híradó, , 2018. február 19., hétfő
Több mint hatmilliárd forintból új kutatási-fejlesztési központot hoz létre az Audi Győrben

Duna TV - Híradó, 2018. február 19., hétfő
Több mint hatmilliárd forintból új kutatási-fejlesztési központot hoz létre az Audi Győrben

Kossuth Rádió - Krónika, 2018. február 19., hétfő
Több mint hatmilliárd forintból hoz létre új kutatás-fejlesztési központot az Audi Győrben

Vas Népe, 2018. február 20., kedd, 2. oldal
K+F-központot létesít az Audi

Népszava, 2018. február 20., kedd, 6. oldal
K+F központ a 25 éves Audinál

Sci.u-szeged.hu, 2018. február 20., kedd
Munkára fogták a kutatók az ELI-ALPS lézernyalábjait

Észak-Magyarország, 2018. február 21., szerda, 8. oldal
Folytatódik az "elképesztő sikersztori"

Magyar Mezőgazdaság, 2018. február 21., szerda, 4. oldal
Norvég-magyar kutatási és innovációs konferencia

Délmagyarország, 2018. február 21., szerda, 2. oldal
Okosfalut is fejleszt a szegedi egyetem

Gyartastrend.hu, 2018. február 21., szerda
Lezárult az Innovációs Nagydíj pályázati szakasza
"...A Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívására összesen 29 pályázatot nyújtottak be különböző magyar cégek. A 2017. évi díjakat az Országházban, március 28-án adják át..."

Vg.hu, 2018. február 21., szerda
Kiemelkedő innovációs pályamunkák kerültek a bírálók elé
"...Összesen 29 pályázatot nyújtottak be különböző magyar cégek a Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívására, különösen a gyógyszeripar, valamint az agrár és élelmiszeripar területről érkeztek, kreatív és kiemelkedő eredményt bemutató pályamunkák - derül ki a Magyar Innovációs Szövetség közleményéből..."

Vg.hu, 2018. február 21., szerda
Technológiai fejlesztésekre ösztönöz a kormány

Innoteka.hu, 2018. február 21., szerda
Lezárult a 26. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat
"...A 2017. évi Magyar Innovációs Nagydíjat március 28-án adják át az Országházban..."

Eco.hu, 2018. február 21., szerda
Kiemelkedő innovációs pályamunkák kerültek a bírálók elé
"...Összesen 29 pályázatot nyújtottak be különböző magyar cégek a Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívására, különösen a gyógyszeripar, valamint az agrár és élelmiszeripar területről érkeztek, kreatív és kiemelkedő eredményt bemutató pályamunkák - derül ki a Magyar Innovációs Szövetség közleményéből..."

Os.mti.hu, 2018. február 21., szerda
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye
"...A Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívására sok jelentős, és néhány kiemelkedő innovációs teljesítményt, összesen 29 pályázatot nyújtottak be különböző magyar cégek..."

Gyartastrend.hu, 2018. február 21., szerda
Egyénre szabott protézis

Techmonitor.hu, 2018. február 21., szerda
Lezárult a 26. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat
"...A Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívására sok jelentős, és néhány kiemelkedő innovációs teljesítményt, összesen 29 pályázatot nyújtottak be különböző magyar cégek. A bírálóbizottság, a kutatási és fejlesztési eredmények alkalmazása révén, elsősorban a gazdasági mutatók - 2017-ben elért többleteredmény vagy többlet árbevétel -, valamint az egyéb műszaki, gazdasági előnyök alapján választja ki a 2017. évben legnagyobb jelentőségű és már az üzleti életben is sikeres innovációkat..".

Mernokkocsma.hu, 2018. február 21., szerda
Lezárult a 26. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Jarmuipar.hu, 2018. február 21., szerda
Lezárult a 26. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Zetapress.hu, 2018. február 21., szerda
Megint sokan pályáztak
"...Lezárult a 26. Magyar Innovációs Nagydíj-pályázat. A 2017. évi Magyar Innovációs Nagydíjat március 28-án adják át az Országházban. A Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívására sok jelentős, és néhány kiemelkedő innovációs teljesítményt, összesen 29 pályázatot nyújtottak be különböző magyar cégek..."

Hirek.prim.hu, 2018. február 21., szerda
Lezárult a 26. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Businessonline.prim.hu, 2018. február 21., szerda
26. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat
"...Az ünnepélyes díjátadásra március 28-án kerül sor az Országház, Felsőházi Termében, ahol további innovációs díjak is átadásra kerülnek. A 2017. évi Innovációs Nagydíj átadására az Országgyűlés elnökét kérték fel. A legsikeresebb kezdő vállalkozás részére a MISZ Start-up Innovációs Díja kerül átadásra. Az ünnepségen csak névre szóló meghívóval lehet részt venni. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg..."

Mmk.hu, 2018. február 21., szerda
Nemzetközi szinten is díjazták a paksi C15 bevezetését
"...Emlékeztetőül az első díj: egy éve beszámoltunk arról, hogy a C15 bevezetéséért 2017. március 29-én az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kapta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Fejlesztési Innovációs Díját. A Magyar Innovációs Szövetség által meghirdetett Magyar Innovációs Nagydíjra 2017. február 15-ig közel negyven pályázat érkezett, amelyek közül hét kategóriában hirdettek győztest..."

Profit7.hu, 2018. február 21., szerda
Kormányzati támogatás vállalkozásoknak

Sg.hu, 2018. február 21., szerda
Startup-unikornissá vált az izraeli szemüvegfejlesztő cég

Agroinform.hu, 2018. február 21., szerda
A magyar agrárium sikerének útja: innováció és digitalizáció

Magyar Hírlap, 2018. február 22., csütörtök, 10. oldal
Kormánytámogatás kutatás-fejlesztésre

Vg.hu, 2018. február 22., csütörtök
Fontos határidő előtt az innovatív vállalatok

Pannonnovum.hu, 2018. február 22., csütörtök
Kiemelkedő innovációs pályamunkák kerültek a bírálók elé
"...Összesen 29 pályázatot nyújtottak be különböző magyar cégek a Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívására, különösen a gyógyszeripar, valamint az agrár és élelmiszeripar területről érkeztek, kreatív és kiemelkedő eredményt bemutató pályamunkák - derül ki a Magyar Innovációs Szövetség közleményéből..."

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2018/2
Gyorsjelentés a felfedező kutatási pályázatokról: háromszoros túljelentkezés, 30 milliárd forint támogatási igény

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2018/2
Vállalkozások és kutatócsoportok együttműködéséről tanácskoznak a norvég-magyar kutatási és innovációs konferencián

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2018/2
Megkezdték a kísérleteket az első külföldi kutatócsoportok a szegedi lézeres kutatóintézetben

HVCA Hírlevél, 2018. február
Annyit költött működésre, mint befektetésre az MVM startup inkubátor cége

HVCA Hírlevél, 2018. február
Startup adókedvezmény: semmi baja, csak a torka véres

Vg.hu, 2018. február 23., péntek
Másfél milliárd forint egy innovatív onkológiai projektre

Elektro-net.hu, 2018. február 23., péntek
Lezárult a 26. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Pharmaonline.hu, 2018. február 23., péntek
K+F pályázatok a Richternél

Adozona.hu, 2018. február 23., péntek
Március 16-áig kell nyilatkozni a kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordításokról

Civilhetes.net, 2018. február 23., péntek
Új energetikai startupok a hazai piacon

Zoldtech.hu, 2018. február 23., péntek
Új energetikai startupok a hazai piacon

Weborvos.hu, 2018. február 23., péntek
1,45 milliárdból kutatják a magyar onkogenomot

Urvilag.hu, 2018. február 24., szombat
Űrtevékenységről a Gábor Dénes-díjasok klubjában (Rovat: Hazai kutatóhelyek és űripar)

Eduline.hu, 2018. február 26., hétfő
Hatalmas sikert arattak magyar egyetemisták, segítik a rákkutatást

Nkfih.gov.hu, 2018. február 26., hétfő
Dr. Pakucs János, az Innovációs Testület elnöke

Origo.hu, 2018. február 26., hétfő
SBGK: a K+F tevékenységet végző cégek adómegtakarítási lehetőségei

Napi.hu, 2018. február 27., kedd
Elképesztő összeget költ kutatás-fejlesztésre Kína

Nkfih.gov.hu, 2018. február 27., kedd
Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására (KH_18)

Innoportal.hu, 2018. február 28., szerda
Hatmilliárdos beruházással hoz létre új K+F központot az Audi

Brandtrend.hu, 2018. február 28., szerda
Új energetikai startupok a piacon

Scmonitor.hu, 2018. február 28., szerda
A megismerhető jövő

News4business.hu, 2018. február 28., szerda
Március 16-ig kell a kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordításokról nyilatkozni

Palyazatihirek.eu, 2018. február 28., szerda
Meghosszabbították a GINOP K+F+I pályázatának benyújtási határidejét

Figyelő, 2018. március 01., csütörtök, 72-74. oldal
Einstein biztosan értené

24 óra, 2018. március 01., csütörtök, 6. oldal
Kevés érdeklődő van pályázati forrásokra

Agrotrend.hu, 2018. március 01., csütörtök,
FM: kutatási és fejlesztési együttműködések jöhetnek létre afrikai országokkal

Orientpress.hu, 2018. március 01., csütörtök,
FM: kutatási és fejlesztési együttműködések jöhetnek létre afrikai országokkal

Világgazdaság, 2018. március 02., péntek, 13. oldal
Oláh Zsanett: innovatív nemzet vagyunk

Innoportal.hu, 2018. március 02., péntek
Lezárult a 26. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat
"...A Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívására sok jelentős, és néhány kiemelkedő innovációs teljesítményt, összesen 29 pályázatot nyújtottak be különböző magyar cégek..."

Innoportal.hu, 2018. március 02., péntek
Március 16-ig kell a kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordításokról nyilatkozni

Index.hu, 2018. március 03., szombat
Már Magyarországra is leszivárog az űrtechnológia

24.hu, 2018. március 04., vasárnap
Diósgyőri panelek árnyékában virágzik a magyar űripar
Szerkesztő: Riba Nikoletta, Munkatárs: Reil Evelin
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.