XXVIII. évf. | 2018. február 6. | 3. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség

Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MISZ vélemény a megújított nemzeti KFI stratégiáról

A Magyar Innovációs Szövetség véleményezte a megújított nemzeti KFI stratégiát. Az anyagot 2018. január 26-án küldtük meg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Innovációpolitikai Főosztályának, akik meg is köszönték, hogy a Szövetség is fontosnak tartja részvételét a megújítási folyamatban, s ígéretet kaptunk, hogy a beérkezett javaslatok értékelése után tájékoztatást adnak a tervezetek módosításáról.

Részletek a véleményből:

"...Az anyagban számos régóta ismert, első olvasásra szimpatikus cél található, amely korábbi években is már más szóhasználattal sok helyen előfordult. Ahogy azokban a stratégiai anyagokban leírtak jelentős része nem valósult meg, úgy jelen esetben is joggal merül fel a kérdés, hogy ezúttal mi a biztosíték arra, hogy bármiben is előre lépés történik, s ez mennyiben lesz jelen stratégia érdeme?...

...Még véletlenül sem jelenik meg az az igény, hogy piacon eladható termék, s nem csupán eszmei érték előállítása történjen meg. A cél kizárólag "magasan jegyzett kutatási eredmények megszületése"...

...Örömmel láttuk a bizalom megteremtésének szükségességére vonatkozó óhajt, amely valóban fedezete lehetne a pénzhez hasonlóan a tudomány értékeinek is. A világban és a hazánkban is jellemző szemlélet alakulását figyelve azonban egy ezzel ellentétes irányú folyamat zajlik. Nem a bizalom erősítését, hanem éppen ellenkezőleg, annak lebontását jelentő szemlélet van változatlanul érvényben. Ezért ezt hangsúlyosan kell képviselnie a stratégiának...

...Az anyagban megjelenő megújított stratégiai célok nem vezetnek el a vízióban felvázolt állapothoz. A célok nem egyenszilárdságúak. Meg kellett volna nevezni 3-5 fontosabb célt, amely elengedhetetlen feltétele a vízió elérésének. Ezután a 3-5 stratégiai célt kellett volna alábontani részcélok rendszerére...
...Abból kellett volna kiindulni, hogy mire van igénye a KFI legfőbb szereplőjének ahhoz, hogy középtávon hatékonyabban és eredményesebben vezéreljék a KFI folyamatokat, milyen változtatások kellenének ahhoz, hogy bővítsük a KFI bázisát. Milyen ösztönzők, mechanizmusok, egyéb elemek változtatása szükséges az állami oldalon ahhoz, hogy a hazai KFI ökoszisztéma hatékonyabban működjön, jobban közelítsük a 2013-ban 2020-ra kitűzött 1,8 %-os KFI/GDP célt...

...A jelenleg részleteiben is kidolgozott stratégia is alkalmas lehet a kitűzött célok elérésére, ha nem kizárólag a pályázatok útján fogják a megvalósítást ösztönözni, hanem az azonosított problémák megoldására pilotprojekteket, új innováció menedzsment támogatási modelleket dolgoznak és próbálnak ki, aminek eredményei alapján célzott programok és projektek indíthatók és a pályázati feltételrendszer is pontosítható lesz..."

Véleményünk teljes szövege portálunkról, az Aktuális menüpont Állásfoglalások résznél tölthető le.

MISZ vélemény az Ipar 4.0 iparfejlesztési stratégiáról és intézkedési programjáról szóló Kormány előterjesztésről és az azt megalapozó részletes anyagról

2018. január 31-én, a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte az Ipar 4.0 iparfejlesztési stratégiáról és intézkedési programjáról szóló Kormány előterjesztést és az azt megalapozó részletes anyagot.

Részletek a véleményből:

"...Az Ipar 4.0 kérdése az ország fejlődése, jövőbeli sorsa szempontjából meghatározó fontosságú, akár "sorsdöntőnek" is tekinthető.
A részletes stratégiai anyag ennek megfelelően igen komoly háttéranyagnak tekinthető - sok cég és szakember komoly tudására és kemény munkájára épül, csak gratulálni lehet hozzá!...

...A részletes háttéranyag vezetői összefoglalója megpróbálja strukturáltan bemutatni a háttéranyagból levonható következtetéseket, tennivalókat. Ezen szándék hatásosságát sajnos korlátozza a vezetői összefoglaló sok helyen - még a témában jártasak számára is - csak nehezen érthető, nagyon bonyolult megfogalmazása (amely a nyáron egyszer már véleményezett változathoz képest valamelyest ugyan egyszerűsödött, de még mindig nagyon nehezen érthető)...

...Mint már eddig is sokszor, most is kénytelenek vagyunk kiemelni, hogy a hatásvizsgálat gyakorlatilag semmitmondó, és nagyon távol áll egy ilyen témában minimálisan elvárható döntési/szabályozási hatáselemzés eredményének összefoglalásától...

.... A kormányhatározat valóban meghatároz több fontos intézkedést, ezek kiinduló lépésnek jók, de egyáltalán nem tükrözik, hogy a Kormány prioritásnak tekintené a kérdést...

...észrevételeink közül több súlyosnak tekinthető, jelen helyzetben nagyon fontos az alap döntések azonnali meghozása, majd esetleges korrigálása és kiegészítése a továbbiakkal. A döntések nem meghozatala (még ha nem is optimálisak) lényegesen károsabb lenne! Javasoljuk a határozatokat kiegészíteni minimum két elemmel:
 • felülvizsgálati és beszámolási kötelezettség (korrigált - kiegészített határozatokkal),
 • a széles hatásvizsgálat elvégzése és a kockázatokra kezelési javaslatok kidolgozása..."
Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, zsűri-diák találkozók

2018. január végén megkezdődtek a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szakmai interjúi.

A találkozókon a 69 továbbjutott pályázat készítője, összesen 99 pályázó vehet részt. A konzultáció célja, hogy a 22 fős zsűri tagjai már munka közben is betekintést nyerjenek a pályázatokba, és személyesen is megismerkedjenek a pályázatok készítőivel. A kész pályamunkák beadási határideje 2018. március 30-a, míg a végső értékelésre április második felében kerül majd sor.

A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2018 májusában, egy kétnapos kiállítás keretében nyilvános bemutatásra kerülnek Budapesten, illetve szeptemberben is megtekinthetőek lesznek a Kutatók Éjszakáján.

MISZ K+F tagozati ülés

A Magyar Innovációs Szövetség K+F tagozata soron következő ülésére 2018. január 29-én került sor tagintézményünk, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén.

Dr. Grasselli Norbert, a K+F tagozat vezetője által koordinált ülésen a MISZ és a tagozat 2018 évi munkatervéhez az alábbi javaslatok érkeztek:
 • a kkv-k számára nagyon fontos, hogy jó pozitív (nagyvállalati) példákat lássanak, ezért érdemes lenne gyárlátogatásokat szervezni;
 • legyenek javaslatok a munkaerőpiaci struktúrával és a képzési rendszerrel kapcsolatban, mert jelenleg a vállalatok számára ez a legnagyobb probléma;
 • a sport (mint üzlet vagy gazdasági ágazat) elismerésének és beemelésének támogatása a pályázati rendszerekbe.

MISZ FB ülés

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) Felügyelő Bizottsága, Ormándi Sándor, FB elnök vezetésével ülést tartott 2018. február 1-jén, Budapesten, a Szövetség új székhelyén.

A felügyelő bizottság az ülésen megtárgyalta a MISZ 2017. évről szóló beszámolójára vonatkozó FB-jelentés elkészítéséhez eddig begyűjtött információkat, kitért a MISZ szabályzataira, és napirend volt a MISZ középtávú stratégiájának jelenlegi állása is.

Az ülésen jelen volt Dr. Pakucs János, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke és Riba Nikoletta, ügyvezető igazgató-helyettes is.

II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó

A Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében 2018. január 25-26-án került sor a II. Regionális Digitális Csúcstalálkozóra, Budapesten. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetséget Hild Imre, a MISZ Startup Tagozatának vezetője képviselte.

A konferencián a digitális innovációk terjedését szolgáló stratégiák mellett az érdeklődők megismerhették az Ipar 4.0, illetve smart city tematika köré épülő platformok technológiai innovációs programjait. Bemutatkoztak olyan, a digitális piacterek hatékony megvalósítását segítő megoldások, amelyek többek között a pénzügyi szolgáltatások megújításában, az innovációs áttöréshez vezető intelligens technológiák - a mesterséges intelligencia, az intenzív adat hasznosítás, a blockchain algoritmusok és a kollaboratív robotok - gyakorlati megvalósításában kiemelt szerepet töltenek be.

A kormány célja, hogy Magyarország a világon az elsők között vezesse be az 5G technológiát, amely a digitális átállás egyik fontos lépcsőfoka és hatalmas lehetőségeket nyithat meg a gazdaság valamennyi területén. Ezért fontos szerepet juthat a digitális átállásra való felkészülés elősegítésének, így az infrastruktúra fejlesztésének, a szemléletformálásnak és az oktatás támogatásának is. Erre szolgál az újraiparosítási program, az Irinyi Terv, amelynek alapvető eleme az Ipar 4.0 program is, valamint ebbe a körbe tartozik az elektromos járművek térnyerését szolgáló Jedlik Ányos Terv is.

A tanácskozás keretében Varga Mihály miniszter aláírta a "Smart City" szándéknyilatkozatot. Az ennek nyomán megvalósuló fejlesztések jelentősen hozzájárulnak az okosváros-együttműködések kialakításához a közép-kelet európai régióban és hatékonyan segítik a régió bekapcsolását az EU átfogó Smart City programjaiba. A konferencia ipari digitalizációs fókusza kapcsán elhangzott, hogy ez segítheti az ipar általános átalakulását, ezen belül is különösen az intelligens járműfejlesztést, vagy az e-mobilitást.

Taggyűlést tartott a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft.

2018. január 29-én soron kívüli taggyűlést tartott a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. (VRIC), amelyen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint résztulajdonost Dr. Szépvölgyi Ákos regionális igazgató képviselte.

A taggyűlés témája a VRIC tulajdonában álló irodahelyiségek értékesítése volt, amelyre az Aqua-Terra Lab Kft. tett vételi ajánlatot. Az ajánlatot a taggyűlés egyhangúlag elfogadta. Az ingatlan értékesítés oka, hogy a GINOP-2.2.1-15 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések kiírásban nyertes pályázat keretében kialakításra kerülő új kémiai labor, illetve annak műszerparkja a konzorciumvezető által felújított csarnok épületbe kerül. Az új labor működtetését ellátó - illetve műszerparkját kiépítő - VRIC új helyen, a laborhoz kapcsolódó irodahelyiségben folytatja tevékenységét.

Köszöntjük új tagunkat!

Név: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Tagsorszám: | 746.
Cím: | 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.
Vezető: | Dr. Szuromi Szabolcs
Telefon: | 429-7200
E-mail: | rekthiv@ppke.hu

Tevékenység:
Egyetemi oktatás, kutatás, innovációs és projekt tevékenység.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2017. ÉVI LEGJELENTŐSEBB INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNY ELISMERÉSÉRE

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve - 26. alkalommal hirdeti meg a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2017. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen öt kategóriában kaphatnak díjat:

- a 2017. évi Ipari Innovációs Díj,
- a 2017. évi Agrár Innovációs Díj,
- a 2017. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
- a 2017. évi Fejlesztési Innovációs Díj és
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja.

A legeredményesebb, 2015. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség "2017. év legjobb startup vállalkozása" díját nyeri el.

A pályázaton, közvetlen jelentkezés vagy javaslat alapján, azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2017. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot is elértek. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A díjak ünnepélyes átadására 2018. március végén kerül sor az Országházban.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2017-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
- 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
- Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
- Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
- Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2018. február 14., 17 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. II. emelet 227., innovacio@innovacio.hu

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Versenyképességi és kiválósági együttműködések (2018-1.3.1-VKE)

A felhívás a hazai vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére.

Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt ágazati vagy horizontális prioritások valamelyikéhez, és megvalósításuk helyszíne a pályázó - a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzett - közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):
 • kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a)
 • alkalmazott (ipari) kutatás (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a)
 • eszközbeszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, a szükséges alapvető infrastrukturális fejlesztések
 • a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység
 • a nyilvánosság biztosítása
 • a projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés
 • piacra jutás, marketing, iparjogvédelem.
A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint. Pályázónként minimum 100 millió, maximum 600 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Végső beadási határidő: 2018. május 15.

Bővebb információ az NKFI Hivatal honlapján.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Claudia Zeisberger, Michael Prahl, Bowen White: Mastering Private Equity: Transformation via Venture Capital, Minority Investments and Buyouts (A magántőke mesteri alkalmazása: átalakítás kockázati tőke, kisebbségi befektetések és kivásárlások révén) - Wiley, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

A Wiley ajánlójából: "A hiteles útmutató a magántőkéhez befektetőknek és pénzügyi szakembereknek." Tegyük rögtön hozzá: ugyanúgy szolgálja azokat is, akik azt mérlegelik, vonjanak-e be magántőkét [a továbbiakban PE] a vállalkozásukba, ill. fogadjanak-e be ilyen kínálkozó befektetőt, hiszen az innen tanulhatók segítenek megismerni a PE gondolkodás- és működésmódját, és megérteni, mit jelenthet számukra a 'házasság' az ilyen befektetővel. Ez a tudás elsőrangú jelentőségű már abban a döntésben is, hogy a finanszírozási szükségletet jobb-e hitelfelvétellel kielégíteni (ha arra is van lehetőség), vagy kedvezőbb alternatíva az ilyen tőkebevonás. Utóbbi esethez a partner alapvető tulajdonságainak ismerete annál is fontosabb, mert hitelfelvételnél a bankkal - jó esetben - határozott idejű 'liezont' kötünk, a magántőkével való 'házasság' viszont jóval szorosabb, és változatosabb lehetőségeket rejt.

Az ajánlóból: "A kötet értékes és egyedülálló ismertetést kínál. A befektetésre érdemes vállalkozások megtalálásától a tőkekivonásig, a hitelfelvétellel megvalósított kivásárlásoktól (LBO) a felelős befektetésig (a befektetési döntésnél számításba vesznek környezetvédelmi, szociális és kormányzási tényezőket is - OP), a cég működésével történő értékteremtéstől a kockázatmenedzselésig, a könyv módszeresen megmutatja a PE-ben főszerepet játszó elveket, és részletesen elmagyarázza a kockázati tőke-, az érettebb vállalatok további növekedésébe történő befektetés- és a kivásárlási ügyletek dinamikáját. Ötvözi az elmélet vezető tudósaitól és a gyakorló szakemberektől származó betekintést, a felépítését pedig úgy alakították, hogy világos és átfogó ismertetést nyújtson."

A PE iparágról (idézetek innen a könyvből): "A mai PE cégek az életpályájuk kritikus pontjain alakítják a cégek fejlődését. Többé már nem csupán passzív befektetők, amelyek a tőkeszerkezet átalakításából vagy üzletrészek eladásából várnak hasznot, hanem egyre inkább a tulajdonosi aktív részvételükkel mozdítják elő az értékteremtést a portfolió cégeiknél. Utóbbiak számára a magántőkével való együttműködés segítheti a megélhetésük megőrzését a globalizált piacokon folyó különösen éles versenyben."

A tartalomról: "Az első rész magas szintű bevezetés. Megadja az iparágnak a könyvben használt szakkifejezéseit és definícióit; a szakmai összefüggések közé helyezi az ügylet-típusokat, s bemutat további PE befektetési stratégiákat, mint a bajban lévő cégekbe-, valamint ingatlanokba történő befektetés." (Az első meglehetősen fontos és ellentmondásos terület. A befektető gyakran goromba átalakításokkal, leépítésekkel menti a cég működőképes részeit. - OP)

"A második részletesebb áttekintést ad a PE befektetési folyamatáról, benne az alkalmas befektetési lehetőségek feltárásával, a cégek átvilágításával és a beárazási megfontolásokat megelőző értékelésével, a tényleges befektetési ügylet felépítésével, és annak dokumentálásával."

"A harmadik bemutatja, hogyan menedzseli a PE a portfolió cégeit; hogyan alakítja át azokat, és készíti fel a befektetett tőkéje kivonására." Fő témakörei: Cégkormányzás • A menedzsment kialakítása • Értékteremtés a működtetéssel • Felelős befektetés • Tőkekivonás.

"A negyedik felvázolja a PE cégek által végzett tőkebevonás dinamikáját." (A PE többnyire pénzügyi közvetítő, befektetők pénzét gyűjti és használja az ügyleteihez. - OP)

Az ötödik az előzőekben felvonultatott ismeretek alapján közelebbi képet ad a PE iparág újabban végbement fejlődéséről. Zárásául a szerzők vázolják a kulcsfontosságú kérdésköröket, amelyek a közeljövőben alakítják a PE- és a kockázati tőke iparágakat.

Dick Swaab: A kreatív agy - Hogyan hat egymásra az ember és a világ - Libri, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

Swaab könyve kitűnő, részletes, sokoldalú elemzés és leírás arról a biotechnikai csodáról, amely emberré tesz bennünket: az emberi agyról, és annak kutatásáról. Agyunk a világmindenség egyik legkifinomultabb alkotása. Ilyen kis térfogatban ennyire bonyolult, összetett, ilyen hatalmas teljesítményű rendszer nincs még egy. E minőségében majd csak az haladja meg, amelyet az emberi agy alkot meg valamikor. Amint írja: "Az emberi agyban nagyjából 80-100 milliárd neuron van, amelyek mind egyenként 1000 és 100 ezer közötti kapcsolatot hoznak létre." és "A nem megfelelően működő, fölösleges kapcsolatok elenyésznek. A maradék kapcsolat, a becslések szerint, mintegy egymillió kilométer idegrostot eredményez az agyunkban." (kiemelések tőlem)

A Libri ajánlójából: "Swaab Hollandia leghíresebb neurobiológusa. Új könyvében a legújabb tudományos eredményekre támaszkodva mutatja be számos izgalmas területét az agykutatásnak." S ahogy a Libri is kiemeli, Swaab megragadóan érdekes és mindenki számára világosan érthető elbeszéléssel tárja elénk az agyunkra vonatkozó legmodernebb ismereteket, és a működésének feltárását célzó vizsgálódásokat.

"A kreativitás nem más, mint új összefüggések létesítése a külvilágból érkező információk alapján." (Ezzel kezdve minden idézet a könyvből) "Ez a könyv agyunk elképesztő kreatív energiáival foglalkozik, amelyek rendkívül összetett környezet megteremtését teszik lehetővé. Az ember által létrehozott kulturális környezet pedig szintén visszahat agyunk és viselkedésünk fejlődésére." "Arra sorakoztat fel példákat, hogy kreatív agyunk miként teremti meg és hogyan alakítja környezetünket a művészet, a zene, a tudomány és a technika által, és hogy a környezet miként befolyásolja agyunk fejlődését és működését." "Végső soron kizárólag a kreatív agy révén fejlődik emberi tevékenységünk."

Az Agyunk fejlődése a kulturális környezetben öt fejezetében "a neurobiológiai fejlődési mechanizmusok és az epigenetika állnak a középpontban. Az előbbiek közé tartoznak az ember jellemét, intelligenciáját, kreatív tulajdonságait és az agy nemi irányultságát meghatározó genetikai és önszerveződési folyamatok. Az epigenetika azt vizsgálja, fejlődésünk során a környezetünk miképpen befolyásolja folyamatosan a működésünket."

"A művészet és az agy c. részben azt járom körül, hogy a modern ember agya hogyan érte el az evolúció során azt a méretet, amellyel képessé vált a művészet létrehozására." A fejezetcímekből: A művészet érzékelése • A kreativitás eredete és ösztönzése • Neuroesztétika

"A zene és az agy c. rész azt taglalja, hogy a zene miként befolyásolja életünk minden szakaszában az agy felépítését és működését, ezáltal egész emberi működésünket."

"Az agy, hivatás és autonómia c. részben azt vizsgálom, hogy a társadalmi környezetünkkel folytatott folyamatos 'párbeszédnek' milyen hatása van a működésünkre."

"Környezetünk és a károsodott agy": "Azt, hogy mennyire vagyunk kitéve az olyan mentális betegségek veszélyeinek, mint az Alzheimer-kór, a depresszió vagy a skizofrénia, genetikai hátterünk és fejlődésünk határozza meg, ám az már a környezeten múlik, hogy ezek a betegségek megjelennek-e. Egyetlen példa: pusztán attól, hogy egy gyerek kétnyelvű környezetben nő fel, az érintett népesség többi részéhez képest öt évvel később alakul ki nála az Alzheimer-kór."

"Hogyan gondolkodunk az agyunkról és önmagunkról": "A friss agykutatási eredmények hatására ma már másképp gondolkodunk agyunk működéséről, a szabad akaratról, öntudatlan döntéseinkről, morális viselkedésünkről, bűnözésről - a kísérleti idegtudományok ezzel olyan területre merészkedtek, amely eddig a filozófia kizárólagos territóriuma volt."

"Új fejlemények és azok társadalmi következményei": "Agyunk behatóbb ismerete nem csupán az idegrendszeri megbetegedések megelőzésében és új kezelési módszereinek megalkotásában segít, de mind több társadalmi hatással is jár az oktatásban, az igazságszolgáltatásban, a politikában, és az élet végével kapcsolatos kérdéskörben."

Gali Máté: Berzeviczy Albert - A márványarcú miniszter - Szépmíves Könyvek, Athenaeum Kiadó, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

"Az egyik legrégebbi magyar nemesi családból származó Berzeviczy Albert eredményekben gazdag életútja történelmünk két nagy korszakát, a dualizmus és a Horthy-rendszer idejét ölelte fel. A magyar nemzeti szabadelvűség jeles alakjaként több mint öt évtizedes parlamenti pályája során kapcsolatban állt kora szinte valamennyi ismertebb politikusával. Szemtanúja volt a »boldog békeidők« Monarchiájának, az első világháborúnak és a történelmi Magyarország összeomlásának, a trianoni békeszerződésnek, valamint a bethleni konszolidációnak.

A dualizmus időszakában három évtizedes parlamenti pályafutása alatt a kormánypártok tagja az országgyűlésben, ahol kultuszminiszterként (1903-1905) és képviselőházi elnökként (1910-1911) a politikai élet főszereplői közé tartozott. A Horthy-korszakban felsőházi tag (1927-1936), illetve az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke (1921-1934) is volt -, ám ekkor már elsősorban történetírói és tudományszervezői területen jeleskedett.

A hazai intellektuális élet megkerülhetetlen szereplője volt a XX. század első harmadában. Harmincegy éven keresztül, a haláláig vezette a Magyar Tudományos Akadémiát, amivel mindmáig ő a tudós társaság leghosszabb ideig hivatalban lévő elnöke. Igazi polihisztornak tekinthető, aki napjainkig alapműként hivatkozott könyveket írt a neoabszolutizmus koráról és az itáliai reneszánszról. 48 kiadvány szerzője és 3 társszerzője volt. Több mint 70 magyar, német, angol, olasz lapba írt.

A magyar sport hőskorában aktív sportvezetői tevékenységet is vállalt: 1895-ben alapító elnöke lett a Magyar Olimpiai Bizottságnak.

Életrajza nemcsak a kiváló kultúrpolitikusról szól, hanem izgalmas történeti panorámaképet nyújt a kiegyezés és a Monarchia világáról, a Nagy Háború valamint az azt követő forradalmak időszakáról, végül pedig a Horthy-rendszer első másfél évtizedéről" - a szerző ismertetőiből a Magyar Olimpiai Bizottság és a Kiadó honlapjáról (kiemelések tőlem - OP).

Babits Mihály írja róla: "A Kisfaludy-Társaság ügyeivel kapcsolatban ismertem őt meg, mint a Társaság elnökét. Ahogy egyszer láttam ebben a minőségben, nem is tudtam többé másként elképzelni. Mintha mindig és mindenütt elnök lett volna, egyformán személytelen és tárgyilagos az emberi viszonyok és a történeti adatok közt. Személyisége legfeljebb elnöki buzgalmának némi szertartásosságában bukkant ki, ami ennél a tisztségnél inkább erény mint hiba, mert a reprezentatív rend tiszteletét, a formák iránti érzéket mutatja. Ez az érzék és tisztelet megvolt benne mindenkinek helye és joga iránt. A társadalom láthatatlan, nagy formális rendjének víziója élt benne, olyan hierarchikus erővel, olyan parancsoló hittel, mint mai nap már csak igen kevesekben. Berzeviczy formálizmusa az erkölcsi jogok tiszteletén alapult, s azon a jogászi és liberális elven: mindenkinek megadni a magáét! (...)

Véleményeink nem egyszer megbotránkoztatták, s olykor minket is nagyon bántottak az övéi. Mégis most, hogy meghalt, különös módon inkább szövetségest gyászolunk benne, mint ellenséget. Egyetértettünk a szellem jogainak tiszteletében s a törekvésben, hogy megadjuk mindennek a megillető rangját, még annak is, amivel nem rokonszenvezünk. S szövetségesek voltunk a jog és szellem liberális magyar hitvallásában egy egész, új, barbár világ ellen, amely csak pártokra és erőkre esküszik, s a jogot avultnak, a szellemet gyengének ítéli."
Doktori disszertációjában írta: "A szabadság a cél, a rend az eszköz." 24 évesen Sáros vármegye aljegyzője, rá egy évvel már tiszteletbeli főjegyző, és jogakadémián a nemzetgazdaságtan, valamint az alkotmánytan és a kormányzati politika rendes tanára. A nagyon alapos és részletes életrajzból (486 oldal) kibontakozik, mennyi szorgos és jól felkészült munkával és elvi következetességgel lépett mind feljebb a közéletben, s igyekezett tenni, meggyőződése szerint, az országért.

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


IT Business.hu, 2018. január 17., szerda
Ipar 4.0 kézzelfoghatóan

Mixonline, 2018. január 17., szerda
Jön a negyedik ipari forradalom

Haon.hu, 2018. január 22., hétfő
Együttműködés a Debreceni Egyetem és Thyssenkrupp között

Debreceninap.hu, 2018. január 22., hétfő
A Thyssenkrupp együttműködési megállapodást ír alá a Debreceni Egyetemmel

Magyaridok.hu, 2018. január 22., hétfő
A Thyssenkrupp együttműködési megállapodást ír alá a Debreceni Egyetemmel

Jaszsagonline.hu, 2018. január 22., hétfő
A Thyssenkrupp együttműködési megállapodást ír alá a Debreceni Egyetemmel

Hajdupress.hu, 2018. január 22., hétfő
Ezekkel várja az Informatikai Kar a fiatalokat

Pecsinapilap.hu, 2018. január 22., hétfő
Okosváros és okosfalu fejlesztésén dolgozik a Szegedi Tudományegyetem

Hajdupress.hu, 2018. január 22., hétfő
Thyssenkrupp, Debreceni Egyetem: együtt

Eupalyazatiportal.hu, 2018. január 22., hétfő
Pályázati információs nap az ELI-hez kapcsolódó, elsősorban kísérleti kutatásokat ösztönző 2018. évi felhívásról

Kamaraonline.hu, 2018. január 22., hétfő
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása: nőtt a VEKOP-felhívás keretösszege

U-szeged.hu, 2018. január 22., hétfő
Egészség, demográfiai változások és jólét - információs nap Budapesten

Webradio.hu, 2018. január 22., hétfő
A Thyssenkrupp együttműködési megállapodást ír alá a Debreceni Egyetemmel

Magyar Idők, 2018. január 23., kedd, 16. oldal
Debrecenbe tart a német Thyssenkrupp

Hajdú-Bihari Napló, 2018. január 23., kedd, 1+3. oldal
Újabb jelentős együttműködés

Haon.hu, 2018. január 23., kedd
Újabb partner a mérnökképzésben

Zetapress.hu, 2018. január 23., kedd
Siessünk a leadással!

Innoteka.hu, 2018. január 23., kedd
Pályázat beadási határidő
"...Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje. Az Innovációs Nagydíjon kívül, összesen hat innovációs díj kerül átadásra március végén az Országházban, azon társaságok között, melyek 2018. február 14-ig beadják pályázatukat..."

Elelmiszer.hu, 2018. január 23., kedd
Magyar Innovációs Nagydíj

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. január 23., kedd
Február közepéig várják Magyar Innovációs Nagydíjra pályázók jelentkezését

Os.mti.hu, 2018. január 23., kedd
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Techtransfer.unideb.hu, 2018. január 23., kedd
Magyar Innovációs Nagydíj
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve - 26. alkalommal hirdeti meg a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot..."

Promenad.hu, 2018. január 23., kedd
Érdemes pályázni
"...Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje. Az Innovációs Nagydíjon kívül, összesen hat innovációs díj kerül átadásra március végén az Országházban, azon társaságok között, melyek 2018. február 14-ig beadják pályázatukat..."

Ww2.infovilag.hu, 2018. január 23., kedd
Újító elmék érdemrendjei
"...Az Innovációs Nagydíjon kívül még hat innovációs díjat is átadnak március végén az Országházában azon társaságoknak, melyek február 14-ig beadják pályázatukat. A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány által kiírt pályázat beadási határideje február 14..."

Techmonitor.hu, 2018. január 23., kedd
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Pannonnovum.hu, 2018. január 23., kedd
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Gyartastrend.hu, 2018. január 23., kedd
Még lehet pályázni az Innovációs Nagydíjra

Mernokkocsma.hu, 2018. január 23., kedd
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Medicalonline.hu, 2018. január 23., kedd
Magyar startup a sebészeti oktatásért

Autopro.hu, 2018. január 23., kedd
Hogyan dolgozik együtt robot és ember? Bejártuk a Technológiai Központot (sok fotóval, videóval)

Népszava, 2018. január 24., szerda, 6. oldal
Innovációs Nagydíj

Világgazdaság, 2018. január 24., szerda, 16. oldal
Dél-Korea maradt a leginnovatívabb

Napló, 2018. január 24., szerda, 1,3. oldal
Nyertes pályázatok

Demokrata.hu, 2018. január 24., szerda
Innováció: közeleg a pályázati határidő

Magyarhirlap.hu, 2018. január 24., szerda
Lázár: Szegedet is erősíteni szeretné a kormány
"...A lézerközpont a magyar tudomány, a kutatás-fejlesztés és a gazdaságfejlesztés szempontjából kiemelt jelentőségű beruházás..."

Forrasfigyelo.hu, 2018. január 24., szerda
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Profitline.hu, 2018. január 24., szerda
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Hirek.prim.hu, 2018. január 24., szerda
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Businessonline.prim.hu, 2018. január 24., szerda
Február 14-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Jarmuipar.hu, 2018. január 24., szerda
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Hirfal.hu, 2018. január 24., szerda
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Eco.hu, 2018. január 24., szerda
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Tozsdehirek.hu, 2018. január 24., szerda
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Eupalyazatiportal.hu, 2018. január 24., szerda
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Elteonline.hu, 2018. január 24., szerda
Világmegváltók, figyelem, pénzeső következik!

Nkfih.gov.hu, 2018. január 24., szerda
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Technokrata.hu, 2018. január 24., szerda
Alapjaiban változtathatja meg a sebészet oktatását ez a magyar startup

Flagemagazin.hu, 2018. január 24., szerda
Az idén is támogatja a vállalkozásokat és a kutatóműhelyeket az NKFI Alap

Innoportal.hu, 2018. január 24., szerda
Jelentős összegű kutatásfejlesztési támogatásra pályázhatnak a vállalkozások

Magyar Idők, 2018. január 25., csütörtök, 15. oldal
Ismét lesz Innovációs Nagydíj

Világgazdaság, 2018. január 25., csütörtök, 4. oldal
Külpiacra tart a magyar technológia

Napló, 2018. január 25., csütörtök, 5. oldal
Innovációs Nagydíj

Új Néplap, 2018. január 25., csütörtök, 7. oldal
Pályázat magyar fejlesztőknek
"...Az Innovációs Nagydíjon kívül összesen hat innovációs díjat osztanak ki március végén az Országházban azon társaságoknak, melyek február 14-éig beadják pályázatukat..."

Dunántúli Napló, 2018. január 25., csütörtök, 7. oldal
Pályázat magyar fejlesztőknek

Tolnai Népújság, 2018. január 25., csütörtök, 7. oldal
Pályázat magyar fejlesztőknek

Somogyi Hírlap, 2018. január 25., csütörtök, 7. oldal
Pályázat magyar fejlesztőknek

Nógrád Megyei Hírlap, 2018. január 25., csütörtök, 7. oldal
Pályázat magyar fejlesztőknek

Petőfi Népe, 2018. január 25., csütörtök, 7. oldal
Pályázat magyar fejlesztőknek

Heves Megyei Hírlap, 2018. január 25., csütörtök, 7. oldal
Pályázat magyar fejlesztőknek

Békés Megyei Hírlap, 2018. január 25., csütörtök, 7. oldal
Pályázat magyar fejlesztőknek

24 Óra, 2018. január 25., csütörtök, 7. oldal
Pályázat magyar fejlesztőknek

Magyarhirlap.hu, 2018. január 25., csütörtök
Támogatást kapnak a digitális jólét megteremtését elősegítő szervezetek

Magyaridok.hu, 2018. január 25., csütörtök
Ismét lesz innovációs nagydíj

Vg.hu, 2018. január 25., csütörtök
Milliárdokat szánnak felfedező kutatásokra

Hajdupress.hu, 2018. január 25., csütörtök
Indíts startupot!

Haon.hu, 2018. január 25., csütörtök
Indíts te is startupot!

Pannonnovum.hu, 2018. január 25., csütörtök
Pályázati felhívás a 2017. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére

Technokrata.hu, 2018. január 25., csütörtök
Tessék jelentkezni! Nyakunkon a Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje!

Eupalyazatiportal.hu, 2018. január 25., csütörtök
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Elektro-net.hu, 2018. január 25., csütörtök
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Ujnemzedek.hu, 2018. január 25., csütörtök
Megújult a felfedező kutatásokat ösztönző pályázati rendszer

Gyartastrend.hu, 2018. január 25., csütörtök
Megújult a felfedező kutatások pályázati rendszere

Mta.hu, 2018. január 25., csütörtök
Megújult a felfedező kutatásokat ösztönző hazai pályázati rendszer

Pannonnovum.hu, 2018. január 25., csütörtök
KFI Versenypályázati tükör 2018

Magyaridok.hu, 2018. január 25., csütörtök
Pálinkás József: megújult a felfedező kutatásokat ösztönző pályázati rendszer

Origo.hu, 2018. január 25., csütörtök
Ezek a leginnovatívabb országok 2018-ban

Civishir.hu, 2018. január 25., csütörtök
Debreceni egyetemistákat biztatnak startup indítására

Ingatlanhirek.hu, 2018. január 25., csütörtök
Magyar startup cég napelemes térburkolata a Prologis budapesti parkjában

Elelmiszer.hu, 2018. január 25., csütörtök
Indíts startupot!

Hirado.hu, 2018. január 25., csütörtök
Varga Mihály: a digitális átalakulás a nagyobb ütemű növekedés kulcsa

Hirado.hu, 2018. január 25., csütörtök
Pálinkás József: megújult a felfedező kutatásokat ösztönző pályázati rendszer

Webradio.hu, 2018. január 25., csütörtök
Pálinkás József: megújult a felfedező kutatásokat ösztönző pályázati rendszer

Kossuth Rádió - Krónika, 2018. január 25., csütörtök
A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország további gazdasági növekedése és társadalompolitikai céljainak elérése azon múlik, hogyan veszünk részt a digitális átalakulásban

Világgazdaság, 2018. január 26., péntek, 3. oldal
Kormányfeladat a fejlesztés hátterének biztosítása

Magyar Idők, 2018. január 26., péntek, 14. oldal
A digitális átalakulás a jelentősebb ütemű gazdasági növekedés kulcsa

Magyar Idők, 2018. január 26., péntek, 5. oldal
Dupla annyi pénz jut kutatásokra

Magyar Hírlap, 2018. január 26., péntek, 11. oldal
Pályázatok fiatal kutatóknak

HVCA Hírlevél, 2018. január 26. péntek
A hazai startup-szcéna az egyik legaktívabb a régióban

Magyarhirlap.hu, 2018. január 26., péntek
Egységes összefogással lehet eredményes a digitális átállás

Magyaridok.hu, 2018. január 26., péntek
A kormány segíti a digitalizáció megvalósulását

Vg.hu, 2018. január 26., péntek
Lepsényi: minden adott a digitális átálláshoz

Magyar-logisztika.hu, 2018. január 26., péntek
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Biztonsagpiac.hu, 2018. január 26., péntek
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Innoportal.hu, 2018. január 26., péntek
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Zip.hu, 2018. január 26., péntek
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

News4business.hu, 2018. január 26., péntek
Megállapodást kötött a Thyssenkrupp és a Debreceni Egyetem

Katolikus Rádió - Hírtükör, 2018. január 26., péntek
A kormány támogatja a digitális jólét megteremtését elősegítő helyi szervezeteket

Magyar Idők, 2018. január 27., szombat, 14. oldal
A kormány segíti a digitalizációt

Kamaraonline.hu, 2018. január 29., hétfő
Még egy hónapig pályázhatnak innovációs forrásra a vidéki vállalkozások

Profitline.hu, 2018. január 29., hétfő
Vidéki innováció ösztönzése - utolsó pályázati lehetőség

Urvilag.hu, 2018. január 29., hétfő
Nemzetközi űrkonferencia a Műegyetemen (Rovat: Hazai kutatóhelyek és űripar)

PTE.hu Alumni- Hírek, 2018. január 29., hétfő
Megújult a felfedező kutatásokat ösztönző pályázati rendszer

TrendFM - Reggeli Monitor, 2018. január 29., hétfő
Molnár Áron még gimnazistaként kezdett egy innovációs fejlesztésbe, amivel komoly eredményeket ért el

Trend FM - Reggeli monitor, 2018. január 29., hétfő
Szombaton ért véget a 36. alkalommal megrendezett AGROmashEXPO

Magyar Hírlap, 2018. január 30., kedd, 10. oldal
Jelentős összegű támogatásra pályázhatnak február végéig a Pest megyén kívüli cégek

Világgazdaság, 2018. január 30., kedd, 1,2. oldal
Több tízmilliárd forint értékű képzési pályázatokat írnak ki

Magyarhirlap.hu, 2018. január 30., kedd
Jelentős összegű támogatásra pályázhatnak február végéig a Pest megyén kívüli cégek

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. január 30., kedd
Startaput indítanál? A Debreceni Egyetem segít!

Agrotrend.hu, 2018. január 30., kedd
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Hkik.hu, 2018. január 30., kedd
A 2017 év "PRO AGRIA" díját a Sanatmetál Kft és a KEVIKO Provenció Védőnői Szolgáltató Kft. kapták

Jarmuipar.hu, 2018. január 30., kedd
Megnyílt az Ipar 4.0 fellegvára

Autoszektor.hu, 2018. január 30., kedd
Megnyílt az Ipar 4.0 fellegvára

Hrportal.hu, 2018. január 30., kedd
100 mérnököt keresnek

Digitalhungary.hu, 2018. január 30., kedd
Világcég állt be a BME mögé

Uzletresz.hu, 2018. január 30., kedd
A Debreceni Egyetem segít az egyetemistáknak a startupok indításában

Insiderblog.hu, 2018. január 30., kedd
Ömlik az uniós pénz a vidéki innovációkra

Magyar Hírlap, 2018. január 31., szerda, 9. oldal
Keresik mérnökeink tudását

Magyar Mezőgazdaság, 2018. január 31., szerda, 56. oldal
Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje
"...A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány által kiírt Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje hamarosan, 2018. február 14-én, 17 órakor lejár..."

Magyar Hírlap melléklet, 2018. január 31., szerda, 10,11. oldal
A folyamatos fejlődés alapkövetelmény

Magyarhirlap.hu, 2018. január 31., szerda
Keresik mérnökeink tudását

Vg.hu, 2018. január 31., szerda
Főszerepben a vidék innovációja

Digitalhungary.hu, 2018. január 31., szerda
Világcég állt be a BME mögé

Eduline.hu, 2018. január 31., szerda
Így változnak a felvételi pontszámítási szabályai 2018-ban
"...A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájának nagydíjasai 30, első díjasai 20, az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen dobogós helyezést szerzők pedig 30 pluszpontot kapnak..."

Eupalyazatiportal.hu, 2018. január 31., szerda
Változások a mikro- és kisvállalkozások innovációs felhívásában

Vas Népe, 2018. február 01., csütörtök, 8. oldal
Közeleg a beadási határidő
"... A Magyar Innovációs Nagydíj pályázat beadási határideje február 14-én, 17 órakor lejár..."

Hajdú-Bihari Napló, 2018. február 01., csütörtök, 1. és 7. oldal
A sikerszéria tovább folytatódhat idén is

Figyelo.hu, 2018. február 01., csütörtök
Légy okos startup! - hetedszerre is

Autopro.hu, 2018. február 01., csütörtök
Charaf Hassan: Az ipar igényei szerint frissítjük a tárgyakat a BME-n

Businessonline.hu, 2018. február 01., csütörtök
Elbírálták az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny pályázatait
"...A 22 tagú szakmai zsűri a beérkezett pályázatok 65%-át kidolgozásra javasolta. Összesen 99 fiatal folytatja a kutatási és innovációs tevékenységét a több mint 2,5 millió forint összegű ösztöndíjakért. A pályázatok közül a legtöbb informatika, műszaki tudományok és fizika témában született..."

Bonline.hu, 2018. február 01., csütörtök
Elbírálták az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny pályázatait
"...A Magyar Innovációs Szövetség, az EMMI és az M5 csatorna által, a 2017/2018-as tanévre meghirdetett 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny bírálóbizottsága döntött a továbbjutó innovatív tervekről..."

Pecsicivil.hu, 2018. február 01., csütörtök
Magyar-kínai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat / TÉT_17_CN

Eupalyazatiportal.hu, 2018. február 01., csütörtök
EUROSTARS pályázói konzultáció az innovatív kis- és középvállalkozások számára

Jarmuipar.hu, 2018. február 01., csütörtök
A BME-t támogatja a Continental

Mmonline.hu, 2018. február 01., csütörtök
Beindulhatnak az energetikai startupok

Insiderblog.hu, 2018. február 01., csütörtök
Cégekkel erősít a Design Terminál

Wborvos.hu, 2018. február 01., csütörtök
Bioszimiláris fehérjéket fejlesztettek

Kossuth Rádió - 180 perc, 2018. február 1, csütörtök
Február közepéig várja a pályázók jelentkezését a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatra
"...Február közepéig várja a pályázók jelentkezését a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatra. A telefonvonalban pedig Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke..."

Élet és Irodalom, 2018. február 02., péntek, 4. oldal
Tudományos felelőtlenség

Magyar Idők, 2018. február 02., péntek, 15. oldal
Újabb startupokat mutatnak be

Napló, 2018. február 02., péntek, 13. oldal
Milliárdok felsőoktatásra

Zalai Hírlap, 2018. február 02., péntek, 13. oldal
Milliárdok felsőoktatásra

Vas Népe, 2018. február 02., péntek, 7. oldal
Milliárdok felsőoktatásra

Promenad.hu, 2018. február 02., péntek
A jövőről szólt a gazdasági évnyitó
"...Elsőként Károlyi László, a Legrand Zrt. vezérigazgatóját beszélt a vállalati stratégiatervezés jelentőségéről és a vállalati jövőképről. Őt prof. dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke követte, aki a gazdasági szféra és a felsőoktatás összefogása mellett az élethosszig tartó tanulás, a rugalmasság és a komplexitás fontosságát hangsúlyozta..."

Magyarhirlap.hu, 2018. február 02., péntek
Varga Mihály: Világszínvonalú a magyar gyógyszergyártás

Vg.hu, 2018. február 02., péntek
Varga Mihály: húzóágazat a gyógyszeripar

Magyaridok.hu, 2018. február 02., péntek
Epilepsziás betegek számára fejlesztenek agyi defibrillátort az SZTE kutatói

Techmonitor.hu, 2018. február 02., péntek
Az ipar 4.0 megismerése

News4business.hu, 2018. február 02., péntek
Az Egis Gyógyszergyár Zrt. újabb kutatás-fejlesztés projektje

Katolikus Rádió, 2018. február 02., péntek
Interjú Dr. Pakucs Jánossal, a XXVI. Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívással kapcsolatban

MTV - Híradó este, 2018. február 02., péntek, 20 óra
A kormány jelentősen támogatja a gyógyszeripar fejlődését

Magyar Hírlap, 2018. február 03., szombat, 2. oldal
Hazánk leginnovatívabb ágazata a gyógyszeripar

Novum Tv, 2018. február 03., szombat
Interjú Dr. Pakucs Jánossal, a XXVI. Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívással kapcsolatban

Vg.hu, 2018. február 04., vasárnap
Magyar startupok törnének be a kenyai piacra
Szerkesztő: Riba Nikoletta, Munkatárs: Reil Evelin
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.