XXVIII. évf. | 2018. november 27. | 22. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Várható események

Pályázati felhívás Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Kiemelkedő innovációs teljesítmények

2018. november 21-én, a Magyar Innovációs Klub "Kiemelkedő innovációs teljesítmények" címmel konferenciát szervezett az MTA Akadémia Klubban. A rendezvény házigazdája a 2017. évi Innovációs Nagydíjas Richter Gedeon Nyrt. volt.

A konferencián a Magyar Innovációs Szövetség meghirdette a 27. Magyar Innovációs Nagydíjat. A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2018. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Jelentkezni 2019. február 13-ig lehet.

A találkozón Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke ismertette a jelentkezés feltételeit, az eddigi tapasztalatokat. A Pályázat először 1992-ben került kiírásra, az azóta eltelt 26 év során 1186 pályázat érkezett, s az 1028 mérhető innovációs teljesítmény közül 202 kapott innovációs díjat.

Az idei pályázaton a 2018. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további hat kategóriában kaphatnak díjat. Az ünnepélyes átadásra 2018. március végén kerül sor az Országházban.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2018-ban elért többleteredmény/többlet-árbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A meghirdetésen a bírálóbizottság elnöke, Dr. Palkovics László nevében az NKFI Hivatal elnöke, dr. Birkner Zoltán tartott előadást "A 2019. év innovációs célkitűzései" címmel.

A 2017. évi innovációs díjakat elnyert vállalkozások közül
 • az Innovációs Nagydíjat elnyert Richter Gedeon Nyrt. elnöke, Bogsch Erik,
 • az Ipari Innovációs Díjban részesült MOL Nyrt értékesítési vezetője, Puskás Levente,
 • az Agrár Innovációs Díjban részesült KITE Zrt. innovációs főigazgatója, Hadászi László,
 • a Környezetvédelmi Innovációs Díjban részesült Gremon Systems Zrt. ügyvezető igazgatója, Lóczi János és
 • az SZTNH Innovációs Díjában részesült Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. marketing és PR vezetője, Nagy Béla
  számolt be a 2018. évi innovációs tevékenységükről.
A konferencia fogadással zárult.

Összevont választmányi és elnökségi ülés

November 14-én a MISZ összevont választmányi és elnökségi ülést tartott budapesti székhelyén. Szabó Gábor, elnök köszöntötte a résztvevőket, majd jóváhagyásra előterjesztette a már előzetesen kiküldött írásos beszámolót a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról. Friedler Ferencnek a vilniusi litván-magyar innovációs fórumról szóló kiegészítője után, a választmány egyhangúlag jóváhagyta a beszámolót.

Ezután Pakucs János tájékoztatta a választmányt és az elnökséget, hogy továbbra is várják a tagszervezetektől a javaslatokat a tisztújításra, mindegyik tisztségre. Az elnökségi és a felügyelő bizottsági tagságra ún. motivációs levéllel kell pályázni.

A meghívott előadó, Dr. Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke "A KFI szakpolitika jelene és jövője" címmel tartott előadást. Először a KFI források rendszeréről beszélt, úgymint 1. hazai (80 Mrd Ft), 2. kohéziós (750 Mrd Ft) és 3. közvetlen (64 Mrd Ft) források, valamint a tematikus nemzeti KFI programokról.
Utána rátért a nemzetközi kapcsolatokra, feladatokra, úgymint:
 • bilaterális és tudományos és technológiai együttműködések
 • EU-tagsághoz kapcsolódó tevékenységek
 • képviseleti feladatok multilaterális KFI együttműködésekben, programokban.
Továbbá ismertette Magyarország nemzetközi innovációs helyzetét (European Innovation Scoreboard, Global Innovation Index, GDP-arányos K+F ráfordítások stb.). Magyarország innovációs teljesítménye elsősorban a KKV-k rendkívül alacsony innovációs tevékenysége és a szellemi termékek alacsony aránya miatt marad el a vezető európai országoktól. A nemzetközi innovációs trendek a szolgáltatás-innovációs irányába mozdultak el, amit a magyar gazdaság-politikának szem előtt kell tartani.

A befejező részben Birkner Zoltán a magyar KFI rendszer új megközelítéséről beszélt:
 • kiemelt egyetemi kutatási támogatásról (2018-ban 15 Mrd Ft), az egyetemek kibővített szerepéről,
 • interdiszciplinaritásról,
 • piacorientált kutatásokról,
 • a közigazgatás bevonásáról,
 • két külön alap (Innovációs Alap, Kutatási Alap) létrehozásáról.
A Hivatal fő feladata az innováció-menedzsment eszközei minél szélesebb körének felépítése.

Szabó Gábor azt kérte, hogy az SZTNH-val kapcsolatban folytasson a MISZ és az NKFIH konzultációt. Felhívta a figyelmet az Innovációs Alapnak az ügyére is. Kérte az állandóságot a finanszírozásban, különös tekintettel arra, hogy 2020 után nincs friss pénz. Szabó Gábor a kkv-szektort kapcsán megemlítette, hogy nem csak cash alapú támogatás kell. Példaként hozta fel, ha az állam részben megfinanszírozná a fejlesztők bérét, akkor nőne az abszorpciós képesség. Kijelentette, hogy az Innovációs Minisztérium létrehozása, amiért 20 évig harcolt a MISZ, előbbre viszi a dolgokat. és a MISZ szakmai közreműködését újból felajánlotta.

Dinnyés András hozzászólásában elmondta, hogy az új tudományos kutatási főbiztos úrnak javasolta, hogy H2020 esetén ne csak az excellence számítson, hanem az európai kutatási térség egységesítését is jó lenne erősíteni. Kérte, hogy az NKFIH is támogassa a javaslatot. Továbbá több javaslatot is megfogalmazott a KKV-k nemzetközi K+F tevékenységének előmozdítására.

Mogyorósi Péter elmondta, hogy vannak ötletei, hogyan és milyen eszközökkel lehetne hatékonyabbá tenni a vállalati és a kutatói szektort, hogy a H2020 pályázati pénzekből többet elhozzanak, és jól használják fel. A KKV szektorról is beszélt, és egyetértett Szabó Gáborral, hogy nem csak pénzeszközt kéne biztosítani nekik.

Farkas József elmondta, hogy kéne olyan platform, ahol a kkv-k egyedül is tudnak érvényesülni, egyetemek nélkül. A témák 75-80 %-a a cégeknél van.
Szabó Gábor hozzátette, hogy több mint 20000 kis vállalkozás van, ahol az innovációs gondolkodásnak nyoma sincs. De valamit muszáj csinálni a kkv-kal, mert még a régiós partnerekhez képest is nagyon le vagyunk maradva ezen a téren.

Ábrahám László a megélhetési innovátorokról beszélt, és kérte, hogy jobban figyeljenek arra, hogyan hasznosultak a támogatások.

Vajta László valamiféle garancia alap létrehozását vetette fel, azért, hogy a kancellárok hosszú távú kötelezettségeket jobban merjenek vállalni.
Szabó Gábor megerősítette, hogy voltak már hasonló javaslatok, miszerint az egyetemek K+F tevékenysége K+F vállalkozásszerűen működjön, de nem született jó megoldás.

Jakab Roland az interdiszciplinaritás szerepe felől érdeklődött. Mik azok a nagy problémák, melyekre megoldást keresnek, ill. programot indítanak a jövőben?

Urbán László szorgalmazta, hogy a K+F adó-visszatérítés terén lehetne javaslatot tenni a Pénzügyminisztérium felé. Az SZTNH tervezet átalakításával kapcsolatban aggodalmát fejezte ki a K+F minősítések folyamatosságát illetően. Az innovációs irányítási rendszer mint szabvány akkreditálásának problémájára is kitért.
Somogyi Miklós aziránt érdeklődött, hogy a K+F Tagozat által kidolgozott, és az NKFIH-ba eljuttatott javaslatoknak mi lett a sorsa.
Birknek Zoltán minden egyes felvetésre, javaslatra helyben válaszolt, de több esetben azt is kérte, hogy írásban is kapja meg az észrevételeket. Szabó Gábor megköszönte elnök úr előadását, a javaslatokat pedig minden jelenlévőtől az ügyvezető igazgató összegzi, és elküldi az NKFIH-ba.

Magyar-Német Innovációs Munkacsoport magyar tagozatának alakuló ülése

A Magyar-Német Innovációs Munkacsoport (továbbiakban: Munkacsoport) magyar tagozata
2018. október 31-én, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, megtartotta alakuló ülését, amelyet Dr. Palkovics László miniszter vezetett.

Az együttműködési témakörök mentén öt bizottságot állítottak fel, amelyek irányítják a felelősségi körükbe tartozó projektek kidolgozását és megvalósítását. Az öt bizottság és annak vezetői:
 • Oktatás - Prof. Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár, EMMI
 • Kutatás - Bokor József alelnök, MTA
 • Innováció - Prof. Dr. Szabó Gábor elnök, MISZ
 • Iparpolitika - Martin A. Dale elnök, Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
 • Diplomácia - Perényi Zsigmond miniszteri főtanácsadó, ITM.

Megújuló alapú energiatermelési technológiák (MAT) munkacsoportja

2018. november 15-én, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban tartották a MAT munkacsoport alakuló ülését. A MAT munkacsoport fő célja, segíteni az Energetikai Innovációs Tanács (EIT) küldetését a következő területeken:
 • a hazai innovációs teljesítmény növelése,
 • a minőségi gazdasági növekedés elérése, valamint
 • a vállalkozások és egyetemek K+F együttműködésének fejlesztése.
Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Thernesz Artur elnökségi tag vett részt. A munkacsoport, röviden áttekintette a nemzeti dekarbonizációs célok elérését lehetővé tévő geotermikus, fenntartható biomassza, biogáz és kommunális hulladék, fotovoltaikus és szélenergia, valamint a környezeti hőt hasznosító technológiák hazai villamos- és hőenergia termelésben játszott szerepét.

A munkacsoport kétheti rendszerességgel tervezi üléseit megtartani, melyeken a kiemelt megújuló energetikai technológiákat részleteiben is elemzi és rögzíti a célok elérése érdekében javasolt szabályozási elemeket, a K+F+I tevékenységet erősítő szakpolitikákat és a kapcsolódó finanszírozási lehetőségeket. Az EIT Energiatárolási Munkacsoportjának munkájával összehangolva elsőként az időjárásfüggő energiatermelési technológiák és lehetőségeik kerülnek napirendre, melyet sorban követnek a továbbiak.

A munkacsoportnak, a MISZ tagok K+F+I tevékenységét érintő javaslatairól és kezdeményezéseiről Hírlevelünkben rendszeresen be fogunk számolni.

Nemzeti Technológiai Platform Szövetség közgyűlése

2018. november 23-án tartották az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség közgyűlését, a SZTAKI-ban. A MISZ képviseletében Frischmann Gábor elnökségi tag volt jelen.

A beszámolókból kitűnt, hogy mára az Ipar 4.0 fogalma bekerült az ipari világ köztudatába. Sok hazai és nemzetközi rendezvény, program segítette az érintettek kapcsolatépítését, ugyanakkor ezek eredményessége jelentős mértékben múlt az egyes munkacsoportok résztvevőinek aktivitásától.

Az elmúlt időszak leglényegesebb eredményének az Ipar 4.0 stratégia elkészítése, és az azt megelőző széleskörű felmérés tekinthető (a felmérés eredményei a Platform Szövetség honlapján elérhető). Ugyanakkor több munkacsoportok beszámolójában is visszatérő téma volt, hogy a stratégia elfogadásának hiányában a követendő irányvonal bizonytalan.
Ezért fontos, hogy az Ipar 4.0 témában mielőbb váljon ismertté az ágazatirányító stratégiai irányvonala. A következő hónapokban remélhetőleg ez is megtörténik.

Fiatal pedagógusokat díjazott a BME

2018. november 14-én, Budapesten, tizedik alkalommal jutalmazta a tehetséggondozásban példamutató, reál szakos, 50 év alatti, középiskolai pedagógusokat, tagszervezetünk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alapítványa, a Pro Progressio.

A pedagógusok természettudományi és műszaki tantárgyaikhoz kapcsolódóan innovatív, diákközpontú megoldásokat alkalmaznak, vagy interaktív és magával ragadó előadásmódjukkal kedveltetik meg tanulóikkal a kevésbé népszerű reál tantárgyakat.

A 2018-as év díjazott pedagógusai:
 1. Argayné Magyar Bernadette: Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest
 2. Berecz János: Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, Hódmezővásárhely
 3. Farkas István: Miskolci Herman Ottó Gimnázium
 4. Kerényi Zoltán: Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Gödöllő
 5. Lévayné Egyházi Piroska: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
 6. Pilzné Nagylaki Tünde: Miskolci Herman Ottó Gimnázium
 7. Székely Péter: Eötvös József Gimnázium, Budapest
 8. Tóth Diána: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
 9. Tóth-Gál Zsuzsanna Napsugár Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
 10. Vincze Miklós: Győri Műszaki Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziuma.

Az Óbudai Egyetemre került a Kempelen Farkas installáció

2018. november 20-án, tagszervezetünk, az Óbudai Egyetem Bécsi úti campusára került a Kempelen Farkas életművét bemutató installáció. S. Hegyi Béla szobrászművész és a felsőoktatási intézmény együttműködéséből született installáció központi eleme, a sakk huszár bábujához hasonlító Kempelen Farkas szobor, mely működés közben szabályos lólépésben közlekedik, és eközben beszél a nézőkhöz. A figurát mozgató robotot az Óbudai Egyetem két hallgatója készítette.

Várható események

ELTE-Újbuda Innovációs Nap 2018

Az ELTE Innovációs Központja, Újbuda Önkormányzatával együttműködésben, 2018. december 5-én, 10-15 óra között rendezi meg az ELTE-Újbuda Innovációs Nap 2018. c. eseményt, az ELTE TTK Gömb Aulájában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A).

A konferencia célja, az egyetemen keletkezett tudás ipari és társadalmi hasznosításának ösztönzése, valamint az aktuális innovációt érintő finanszírozási lehetőségek és programok megismertetése.
A szakmai programokat a tavalyi évhez hasonlóan kiállítás is kíséri, illetve sor kerül innováció díjak átadására is. Előadást tart Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke is.

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrációs határidő: 2018. december 03.

Az esemény aktuális programterve az alábbi linken érhető el.

KETGATE Információs Nap

Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Kutatóközpont 2018. dec. 6-án, a Novotel Budapest Danube-ban (1027 Budapest, Bem rakpart 33-34.) információs napot tart kis-és középvállalkozások számára, hogy elősegítse a hozzáférésüket az alkalmazott kutatóintézeti szakértelemhez és infrastruktúrához.

Előzetes program:

Időpont
| Előadás címe
Előadó
10.00-10.15
| KETGATE projekt: A kulcstechnológiák az innováció szolgálatában Lenkey Péter, projekt menedzser
Bay Zoltán Nonprofit Kft.
10.15-10.30 | KETGATE Kontaktpontok Hálózata: "Kis-és középvállalkozások és kutatóintézetek számára kínált szolgáltatások" Lenkeyné Dr. Biró Gyöngyvér
Igazgató
Bay Zoltán Nonprofit Kft./ Mérnöki Divízió
10.30-10.50
| "A Bay Zoltán Kutatóintézet technológiai szolgáltatásai kis- és középvállalkozások számára"
Pál Kata, Nemzetközi üzletfejlesztési menedzser
Bay Zoltán Nonprofit Kft.
10.50-11.10
| Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ) szolgáltatásai a kis- és középvállalkozások és a kutatóintézetek együttműködéséért"
Fieszl Zsuzsa, főtitkár
Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ)
11.10-11.30
| Kávészünet
11.30-11.50
| Pécsi Tudományegyetem együttműködése az üzleti szférával
Kottászné Dr. Vass Orsolya
osztályvezető
Pécsi Tudományegyetem, Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Osztály
11.50-12.10
| Miskolci Egyetem és a vállalati szféra együttműködési formái
Roppantó Róbert, ügyvivő-szakértő
Miskolci Egyetem Tudásvagyon Hasznosítási Igazgatóság
12.10-12.30
| Kutatóintézeti együttműködési tapasztalatok egy vállalat szemszögéből
egyeztetés alatt
12.30-12.50
| KET4CP projekt: További finanszírozási lehetőségek a kulcstechnológiai szolgáltatások igénybevételére
Varga Dávid, Igazgató
Bay Zoltán Nonprofit Kft./
Tudásmenedzsment Központ
12.50-
| Büféebéd
13.30-
| Egyéni konzultációs lehetőség a Bay Zoltán Nonprofit Kft. munkatársaival közös projektek kidolgozásának menetrendjéről.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: KETGATE Regisztráció
További információ az alábbi linken.

Pályázati felhívás

Felhívás a 2018. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen -- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, az Agrárminisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával
együttműködve, 27. alkalommal hirdeti meg a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2018. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen öt kategóriában kaphatnak díjat:
 • a 2018. évi Ipari Innovációs Díj,
 • a 2018. évi Informatikai Innovációs Díj,
 • a 2018. évi Agrár Innovációs Díj,
 • a 2018. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja.
A legeredményesebb, 2016. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség "2018. év legjobb startup vállalkozása" díját nyeri el.

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2018. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A díjak ünnepélyes átadására 2019. március végén kerül sor az Országházban.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2018-ban elért többleteredmény/többletárbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
 1. 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
 2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
 3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
 4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.
Beadási határidő: 2019. február 13., 15 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. II. emelet 227., innovacio@innovacio.hu.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Satya Nadella: Hit Refresh - Nyomj egy frissítést - Utazás a Microsoft lelkének legmélyére egy közös, jobb jövő felé, Alexandra Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
"Satya feltérképezi a technológiai fejlődés új irányait, miközben nem fél megválaszolni a nehéz kérdéseket. Ez egy elgondolkodtató könyv az izgalmas és sok kihívást tartogató jövőről." - Bill Gates előszavából. (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem - OP)
Nadella köznapi, indiai középosztálybeli fiúból lett Gates és Steve Ballmer után a Microsoft harmadik vezérigazgatója. Szakmai pályafutását ott kezdte mérnökként, majd vezetőként, s ott töltött 25 év után választották vezérigazgatóvá. Feladatul a negyvenéves óriásvállalat sorsdöntő pályamódosításának, egész kultúrája átformálásának (Refresh!) irányítását és megvalósítását kapta.
Vezetői hitvallásából: "Az innováció és a verseny nem törődik a részlegekkel, a szervezeti határokkal, ezért nekünk is meg kell tanulnunk áthágni ezeket a korlátokat. Olyan család vagyunk, melynek tagjait egyetlen közös küldetés egyesíti. Az egésznek nem az a lényege, hogy kényelmesen illeszkedjünk a szervezeti struktúrába, hanem hogy kikerüljünk a kényelmi zónából, és olyan dolgokra törekedjünk, amelyek nem a mi számunkra, hanem a vásárlóink számára fontosak." (Kikerülni a kényelmi zónából: megharcolni a realitással, hogy jelentős innovációk megvalósításához, a versenyképesség megőrzéséhez olyan teljesítmények kellenek, amelyekhez fel kell adni a kényelmet.)
"Ez a könyv a transzformációról szól - arról az átalakulásról, amely ma is zajlik bennem és a vállalatunkban, ám ami még fontosabb: a mindennapi életben bekövetkező változásokról, hiszen egy minden korábbinál jelentősebb technológiai paradigmaváltás küszöbén állunk, melynek része a mesterséges intelligencia, a kevert valóság és a kvantumszámítás. Arról lesz szó, hogyan alakulhatnak át - töltődhetnek újra - az emberek, a szervezetek és a társadalmak, miközben kitartóan keresik az új lendületet és ötleteket, a megújulás és a felemelkedés lehetőségeit. Az átalakulás motorjai mi magunk vagyunk, és empátiának nevezett egyedülálló képességünk, ami minden korábbinál értékesebbé válik ebben a világban, ahol a ránk zúduló műszaki újítások felrúgnak minden eddigi status quót."
"A következőkben a történet három fő irányvonala bontakozik ki. Bevezetésként, mesélek az átalakulásomról: utamról Indiából új otthonomba, Amerikába, megállókkal a hátországban, a Szilícium-völgyben és a Microsoftnál, fel egészen a hatalmi piramis csúcsáig. A második rész valóban az újratöltésről szól (ez a címbéli frissítés - Refresh - szinonimája. - OP), miután Bill Gates és Steve Ballmer után, valószerűtlen jelöltként, a cég vezérigazgatója lehettem. Vezetésem alatt a Microsoft átalakulása még közel sem ért véget, mégis büszke vagyok az elért fejlődésre. A harmadik és egyben utolsó részben amellett érvelek, hogy küszöbön áll a negyedik ipari forradalom, melyben a gépi intelligencia felzárkózik az emberi értelem mellé.
Kényes és nehéz kérdéseket is taglalni fogunk. Mi lesz az emberek szerepe? Kiegyenlítődnek a társadalmi különbségek, vagy tovább romlik a helyzet? Mit tehetnek a kormányok? Vagy éppen a multinacionális nagyvállalatok és vezetőik? Hogyan töltsünk újra egy társadalmat?"
Küldetés-nyilatkozata a cég számára: "Az innováció felgyorsítása érdekében újra fel kell fedeznünk a lelkünket, egyedülálló belső önmagunkat. Mindnyájunknak meg kell értenünk és magunkévá tennünk, amivel csakis a Microsoft képes gazdagítani - és ahogy egykor, megváltoztatni - a világot. Amennyire én látom, az előttünk álló feladat merészebb és becsvágyóbb, mint bármi, amit eddig tettünk. A Microsoft produktivitást és platformot szolgáltató vállalat egy mobilitás és felhő alapú világban. Újraértelmezzük az eredményességet, hogy a bolygó minden lakóját és szervezetét olyan képességekkel vértezzük fel, amelyekkel többre lehetnek képesek, és több mindent érhetnek el, mint korábban bármikor."
A feladat súlyához: " A jelenleg is zajló változáshoz alkalmazottak és partnerek kellenek, meg persze az is, hogy a Wall Street velünk legyen. Pénzügyi igazgatónk, Amy Hood is megértette, mennyire fontos átalakítanunk a vállalati kultúrát. Még az első pénzügyi tanácskozás előtt segített lefordítani a küldetéstudatot és az ambíciót arra az üzleti nyelvre, amit a befektetők hallani akartak."

Az év természetfotói - Magyarország 2018 - Alexandra Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
"A természetfotó lényegét le lehet írni szavakkal, de egy hatásos kép mondanivalójához már a legjobb toll is kevésnek bizonyul." - tökéletes, máig is igaz jellemzés Az év természetfotói Magyarország 2008 (Alexandra Kiadó, 2008) bevezetőjéből. (Kiemelések mindenütt tőlem) S e mostani kötet is fényesen bizonyítja, hogy a fénykép máig olyat tud, amire a legmodernebb és kifinomultabb mozgóképes technikáink is csak kimerevítéssel, azaz a fényképpel azonos láttatással képesek: megörökíteni a pillanatot, hogy kedvünkre szemlélhessük az elillanó látványt, tetszésünk szerint ízlelgetve és kiélvezve annak összhatását, hangulatát épp úgy, mint bármelyik és mindegyik részletét. Így az elődeihez hasonlóan erről az elegáns-szép albumról is elmondható, hogy a fénykép megdicsőülése - a technikák és a fényképész-tudás fejlődésével pedig a korábbiaknál még megragadóbb képekkel is szolgál.
"Az Év Természetfotósa pályázat Magyarország és a régió legrangosabb természetfotós versengése, amelyet immár 26 esztendeje rendez évről évre a naturArt - Magyar Természetfotósok Szövetsége. A fotóművészet egyik legösszetettebb és legtöbb fáradsággal járó ágának hazai és határon túli képviselői ezúttal is alaposan kitettek magukért, amit látványosan bizonyítanak azok a rendkívüli fotók, amelyek újra és újra meghökkentenek, elgondolkodtatnak, vagy épp megnevettetnek bennünket. A pályázat az idén is kiemelkedő anyaggal ajándékozott meg bennünket. A díjnyertes képeket, s mellettük a zsűri által legjobbnak ítélt fotográfiákat hagyományainknak megfelelően most is egybegyűjtöttük, és ebben a lebilincselő albumban mutatjuk be a természet szépségei iránt érdeklődő közönségnek." - az Alexandra ajánlójából. Az album képei pedig egytől-egyig - igaz, sokféleképp - bámulatosak.
"Az igazán jól sikerült természetfotó egyik jellemzője, hogy tetten érhető benne alkotójának egyéni stílusa, különleges látásmódja, de ez még édeskevés az igazi sikerhez. Nem is az a döntő, hogy a szerző milyen témát választ, hanem az, hogy azt milyen módon képes tálalni, bemutatni azt. Lehet egy kép drámai, lírai, artisztikus vagy realista, csak akkor számíthat széles körű elismerésére, ha van igazi mondanivalója, ha különleges emóciókat vált ki." (Innentől az idézetek a kötetből. Ez és a következő a zsűri elnökétől.)
Ma is a fotós tehetsége a döntő: "A fotótechnikában tapasztalt folyamatos technikai fejlődés újabb és újabb lehetőségeket tár fel, és ezek a fejlesztések nagyon erőteljesen tetten érhetők a természetfotózásban is. Mégis úgy gondolom, hogy a technika használata önmagában kevés a jó természetfotóhoz, mert mindig az emberi tényező, a fotográfusban rejlő tehetség dönti el, milyen lesz a végeredmény." Van ennek a tételnek egy nagyon bíztató üzenete is: ha valakit érdekel a fotózás, méregdrága eszközök nélkül is belefoghat, kipróbálhatja a tehetségét. Nagyon kiélezett trükköktől eltekintve, ha van tehetsége, az jó képekhez segíti.
A merítés: a pályázatot szervező naturArt elnöke írja, hogy mintegy 4 ezer pályamű érkezett, ebből választotta ki a zsűri a nagyjából 120 felvételt, amelyekből a 14 kategória díjazottai és különdíjasai lettek, s e kötetben megjelennek.
A képek jellemzői: "A pályázat és a kiállítás képanyagát a sokféleség, de leginkább az ötletesség, az egyéni látásmód jellemzi. Nem hiányoznak a különlegesen érdekes és izgalmas, olykor drámai akciófotók, a már-már festői megfogalmazású képek, a lírai hangulatok, és a fotók egy részén a játékosság, a humor is fellelhető."
Mesél a kép, mesél a fotós: "Ebben a könyvben csupa olyan fotóval találkozhatsz, melyek hihetetlen sztorikat rejtenek." S a képekhez pársoros történetek kapcsolódnak, ezekben a fotós dióhéjban elmondja a készítés történetét, vagy épp azt, miért különleges a látvány.
Ajánlunk e remek gyűjteményhez egy kitűnő játékot, amely még inkább növeli nézegetésének élvezetét: elgondolkodni, ki-ki milyen címet adna a képeknek. Valójában arra jöhetünk rá ezzel, milyen gondolatokat, érzéseket ébresztenek azok bennünk, esetleg milyen emlékeket idéznek, hogyan rezonálunk a látványra. Külön is érdekes ezt összevetni a címmel, amelyet a fotós adott, akár ugyanazt látjuk benne, akár többé-kevésbé vagy épp gyökeresen mást.

Paulo Coelho: Hippi - Athenaeum, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
"Aki igazán meg akarja ismerni önmagát, annak először a világot kell megismernie." - a könyvből.
Coelho izgalmas író. Vitathatatlan nagymestere a bestsellereknek, s bár nagy népszerűsége okán sokan elegánsnak tekintik fanyalogni tőle, több műve is jóval több ennél, igazi intellektuális csemege. Számít persze, pusztán szórakozni akar-e az ember, részesévé válni egy érdekes történetnek, vagy gondolkodni is az olvasottakon, gondolatok mélyebbre hatoló követésével, bonyolultabb értelem keresésével. A zarándoklat (Athenaeum Kiadó, MISZ Hírlevél 2010/6. sz.) igazi élményét talán leginkább ez utóbbi adta, s annak fő mondandóját - a cél maga az út - itt is felfedezhetjük; több könyve pedig egyaránt kínálja a könnyed, kellemes utazást az elmondottak felszínén, s az elmélyedést a súlyosabb gondolatokban. Ilyen volt az Alef is (Athenaeum Kiadó, 2011), amelyre e műve sokban emlékeztet. Ez is »nagy utazásról« szól: a hippi életmód vonzásában a főszereplők autóbusszal Amszterdamból Nepálba indulnak. S megjelenik itt az a fajta misztikus-filozofikus tanítás is, amely A zarándoklatot, Az alkimistát (Athenaeum, 2012, Hírlevél 2012/22. sz.) és Az accrai kéziratot (Athenaeum, 2013, 2013 14. sz.) olyan vonzóvá teszi.
Coelho vérprofi könyve marketingjében is. Annak vonzerejét sokak számára nagyban emeli, hogy bevallottan nemcsak ifjúságának világába, hanem a saját akkori életébe is betekintést ad, még intim részleteibe is. Már az elején elmondja, hogy e műve a saját élményei alapján szüle-tett, s minden, amit abban leír, a valóságban megtörtént. Így a főszereplő, a fiatal Paulo figurája mögött ő maga jelenik meg, még nagyon is naivan, némileg gátlásosan, ám nyitottan a világra, s keresve önmagát
Életrajzából tudható, hogy fiatal huszonévesen hippiként járta meg Dél-Amerikát, Észak-Afrikát, Mexikót és Európát, az akkori hippi-lét szerves tartozékától, a drogtól sem tartózkodva. A hippik akkori, színes-virágos világára úgy emlékszünk, hogy annak varázsos szimbóluma a legendás jelszavuk volt: "Szeretkezz, ne háborúzz", s ezt szorgosan és szabadon gyakorolták. Mindettől még izgalmasabb az itt kínált 'bekukucskálás': milyen volt egy fiatal fiú belecsöppenése ebbe a világba, egy sokat tapasztalt lánnyal - kivált, mert azóta világhírű íróvá vált.
Paulo megkapóan összegzi a hippi ars vivendi-t. "Én nem arra születtem, hogy egyetemre járjak, diplomát szerezzek, aztán munkát találjak. Arra születtem, hogy szabad legyek, s ebből meg is tudok élni. Egy napon majd családom is lesz, de nem most. Ennek még nincs itt az ideje - most annak van itt az ideje, hogy keressek (nem pénzt, hanem élményeket, tapasztalatokat, tudást! - OP), itt legyek, az itt és mostban, gyermeki örömmel." (Idézetek a könyvből.)
Békés, életigenlő felfogásuk szépen megjelenik az út egyik markáns kis mozzanatában: "És azon az éjszakán, 1970 szeptemberében, miután kikergették a csapatot egy étteremből (nem tetszettek bizonyos helybélieknek - OP), majd a rendőrség is megalázta őket (drogot kerestek náluk, 'hiszen hippik!' - OP), ezek az emberek csak táncoltak és táncoltak, hálát adva Istennek, amiért ilyen érdekes életük van, tele újdonságokkal és kihívásokkal."
Olykor az az érzésünk is lehet, hogy Coelho talán kaján tréfát űz a misztikus vagy épp ezoterikus tartalmat kereső olvasóval - akár úgy, hogy megfejtendő rejtvény elé állítja, akár, hogy az abszurditásig tolja az 'útmutatást'. Jó példa erre egy tanítás, amelyet Paulo kap: "Tanulmányozz egy költőt ezeregy napig, tanuld meg az összes költeményét, és válaszolj bárkinek bár-milyen kérdésére a belőlük származó bölcsesség alapján." Paulo ráismer a perzsa szúfi misztikus Rúmi tanítására: "Sok költeményét olvastam már, de nem értem, hogyan lehet az üzenetüket a gyakorlatban alkalmazni." "Aki a spiritualitást keresi, az nem is lehet képes erre, hiszen úgy olvassa, hogy össze akarja gyűjteni mindazt, amit bölcsnek vél. Add el a könyveidet, és végy rajtuk őrületet és káprázatot - akkor kicsit közelebb kerülsz hozzá. A könyvek véleményeket és tanulmányokat rejtenek, elemzéseket és összehasonlításokat, míg az őrület szent lángja elvezet az igazsághoz. Hajolj meg a nap előtt! Hagyd, hogy elárassza a lelkedet! - mert a tudás csak illúzió, az eksztázis a valóság."

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Mediaklikk.hu, 2018. november 06., kedd
Fiatal magyar feltalálók

Ots.mti.hu, 2018. november 12., hétfő
Környezettudatos kutatás-fejlesztés és értéktermetés - Fontos magyar fejlesztés célegyenesben

Mediamix.mti.hu, 2018. november 12., hétfő
OTS - Környezettudatos kutatás-fejlesztés és értéktermetés - Fontos magyar fejlesztés célegyenesben

Beol.hu, 2018. november 12., hétfő
A szakképzés jövőjéről tartott konferenciát a BMKIK

Hirek.prim.hu, 2018. november 12., hétfő
Az MKB Bank, a Fintechlab és az Oracle november végén Magyarországra hozza a valódi "open bankinget"

Bonline.hu, 2018. november 12., hétfő
Az MKB Bank, a Fintechlab és az Oracle november végén Magyarországra hozza a valódi "open bankinget"

Mta.hu, 2018. november 12., hétfő
Az MTA stratégiai koncepciója a tudomány szerepére a hazai innovációs rendszer megújításában

Hirek.prim.hu, 2018. november 12., hétfő
Hazai orvostechnológia startupok mutatkoztak be az Egyesült Államokban

Mon.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Bama.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Baon.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Beol.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Duol.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Teol.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Vaol.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Veol.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Heol.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Sonline.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Szoljon.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Echotv.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Flagmagazin.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Hir.ma, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Iszolnok.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Lokal.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Magyarhirlap.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Magyaridok.hu, 2018. november 12., hétfő
Benkő Tibor: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Hirado.hu, 2018. november 12., hétfő
Innováció szükséges a korszerű honvédséghez

Sztarklikk.hu, 2018. november 12., hétfő
"Magyarország a világ hadiipari térképére is felkerülhet"

Biztonsagpiac.hu, 2018. november 12., hétfő
Biztonságpiac évkönyv 2018: A XXI. századnak nem a technológiáról, hanem az emberről kell szólnia

U-szeged.hu, 2018. november 12., hétfő
A Szegedi Tudományegyetemre látogatott az izraeli nagykövet

Kossuth Rádió, Krónika, 2018. november 12., hétfő, 11, 16, 21 óra
Hadiipari járművek tesztelésére is alkalmassá válik a zalaegerszegi autóipari tesztpálya, jelentette be Benkő Tibor és Palkovics László

ECHO TV, Híradó, 2018. november 12., hétfő, 15, 17 óra
A kormány azt várja a Honvédelmi Minisztériumtól, hogy erős, ütőképes és korszerű haderőt hozzon létre

m1, Híradó, 2018. november 12., hétfő, 19 óra
A hadiipari fejlesztéseket is szolgálhatja majd a Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya

Békés Megyei Hírlap, 2018. november 13., kedd, 4. oldal
A szakképzés a helyi igényekre épüljön

Hajdú-Bihari Napló, 2018. november 13., kedd, 5. oldal
Megnyitották a magyar tudomány ünnepét

Magyar Hírlap, 2018. november 13., kedd, 2. oldal
A kormány azt várja tőlünk...

Nemzeti Sport, 2018. november 13., kedd, 2, 3. oldal
Együttműködés a TF-fel

Kelet-Magyarország, 2018. november 13., kedd, 2. oldal
Ütőképes hadsereghez kell a fejlesztés

Zaol.hu, 2018. november 13., kedd
Katonák a zalaegerszegi járműipari tesztpályán

Adozona.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító reaktorokat fejlesztenek Magyarországon

Napi.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító reaktorokat fejlesztenek Magyarországon

Civilhetes.net, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejlesztenek ki

Hir6.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejlesztenek

Digitalhungary.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejlesztenek Szegeden

Debreceninap.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Flagmagazin.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Magyaridok.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Szeged.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Vasarhely24.com, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Webradio.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Mediamix.mti.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Vtvszeged.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Infostart.hu, 2018. november 13., kedd
Az egyik legjelentősebb globális problémára kínál megoldást egy magyar kutatás

Szoboszloinap.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Szegedinap.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Pecsinap.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Miskolcinap.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Nrgreport.com, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejleszt a ThalesNano Zrt. és az SZTE

Mfor.hu, 2018. november 13., kedd
A Szegedi Tudományegyetem is beszállt a klímaváltozás elleni harcba

Tozsdeforum.hu, 2018. november 13., kedd
Megoldás a szén-dioxid kibocsátásra

Greenfo.hu, 2018. november 13., kedd
Magyar szén-dioxid nyelő reaktor fejlesztés

Origo.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot eltüntető berendezést fejlesztenek magyar kutatók

Portfolio.hu, 2018. november 13., kedd
Célegyenesben a magyar fejlesztés, amely új fejezetet nyithat a klímaváltozás elleni harcban

Realista.hu, 2018. november 13., kedd
Díjat kapott az Ericsson-székház az ingatlanos Oscar első fordulójában

Eco.hu, 2018. november 13., kedd
Kiemelt díjat kapott az Ericsson-székház az ingatlanos Oscar első fordulójában

Esemenymenedzser.hu, 2018. november 13., kedd
Kiemelt díjat kapott az Ericsson-székház az ingatlanos Oscar első fordulójában

Scmonitor.hu, 2018. november 13., kedd
Elektrokémiai reaktorok fejlesztése

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. november 13., kedd
Magyar fejlesztés: szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktor

Gardenista.hu, 2018. november 13., kedd
Szén-dioxidot átalakító elektrokémiai reaktorokat fejlesztenek magyarok

Adozona.hu, 2018. november 13., kedd
Szavaz az Országgyűlés az adócsomagról

Ado.hu, 2018. november 13., kedd
Így adózunk 2019-től

Hirtv.hu, 2018. november 13., kedd
A pénzügyminiszter adócsomagjáról szavaz a Ház

Atv.hu, 2018. november 13., kedd
Adócsomagról, áfakulcsról dönt ma a parlament

Hiros.hu, 2018. november 13., kedd
Adócsomagról szavaznak a képviselők

Vs.hu, 2018. november 13., kedd
Adókról szavaznak a képviselők

Infodebrecen.hu, 2018. november 13., kedd
Adócsomagról szavaznak a képviselők

Infoesztergom.hu, 2018. november 13., kedd
Adócsomagról szavaznak a képviselők

Infotatabanya.hu, 2018. november 13., kedd
Adócsomagról szavaznak a képviselők

Napi.hu, 2018. november 13., kedd
Adócsomagról szavaz a parlament

Orientpress.hu, 2018. november 13., kedd
Adóügyben szavaz ma a Parlament

Propeller.hu, 2018. november 13., kedd
Ma dönt a parlament az adócsomagról

Pestisracok.hu, 2018. november 13., kedd
Az adómentesség emeléséről és az áfakedvezmény meghosszabbításáról szavaznak a Parlamentben

Debreceninap.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Echotv.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Gazdasagportal.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Haon.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Hirado.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Hir6.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Iszolnok.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Magyaridok.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Mon.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Szon.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Webradio.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Szoboszloinap.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Szegedinap.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Pecsinap.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Miskolcinap.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Starthirek.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Infogyor.hu, 2018. november 13., kedd
Adócsomagról szavaznak a képviselők

Mediamix.mti.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Vs.hu, 2018. november 13., kedd
Adókról szavaznak a képviselők

Szegedma.hu, 2018. november 13., kedd
Parlament: megemelnék az alanyi adómentesség határát

Mandiner.hu, 2018. november 13., kedd
A kormány adócsomagjáról szavaznak a képviselők

Hvg.hu, 2018. november 13., kedd
Nincs mellébeszélés, az adótörvényekből tényleg kiderül, kinek kedvez a kormány

Merce.hu, 2018. november 13., kedd
Évente tízmilliárdokat visznek ki a nagy multik adóoptimalizálással Magyarországról
"...A nagyvállalatok egyszerűen és hatékonyan tudják csökkenteni az adóalapjukat például az anyavállalattól papíron igénybe vett k+f szolgáltatásokkal, licenszdíjakkal vagy szoftverfejlesztési költségekkel..."

Mezolap.hu, 2018. november 13., kedd
November 30-ig nyújtható be az "Innovációs voucher" pályázat

Bme.hu, 2018. november 13., kedd
Mérnökhallgatóink Berlinben értek el újabb nemzetközi sikert fejlesztésükkel

Haon.hu, 2018. november 13., kedd
Megnyitották a magyar tudomány ünnepét Debrecen

Mandiner.hu, 2018. november 13., kedd
Angela Merkel: Le kell győzni a nemzeti egoizmust!
"...A gazdasági perspektíváról szólva kijelentette, hogy bizonyos technológiai fejlesztésekre csak keleten képesek, az Uniónak is előre kellene lépnie a csúcstechnológiai eljárásokkal..."

Ww2.infovilag.hu, 2018. november 13., kedd
Merkel:Európa jövője a tolerancia és a szolidaritás

444.hu, 2018. november 13., kedd
Merkel: Le kell győzni saját nemzeti egoizmusunkat

Ujszo.com, 2018. november 13., kedd
Szlovákia továbbra sem becsüli meg eléggé a szakembereit
"...Eszerint Szlovákia 2016-ban bruttó hazai termékének (GDP) csupán a 0,79 százalékát fordította kutatás-fejlesztésre. "Csak összehasonlításképpen: Csehországban ez 1,68, Magyarországon 1,21, Lengyelországban pedig 0,97 százalék" - tette hozzá Muchová, aki szerint azonban a többi visegrádi országnak sincs mivel büszkélkednie, hiszen a 3 százalékos uniós céltól még mind lemaradnak..."

Webradio.hu, 2018. november 13., kedd
OGY - Krónika 7. rész (kutatás-fejlesztés)

InfoRádió, Reggeli hírek, 2018. november 13., kedd, 6 óra
A hadifejlesztések számára is megfelelő környezetet biztosít a zalaegerszegi magyar állami tesztpálya, mondta Palkovics László

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2018. november 13., kedd, 6 óra
Európai hadsereget szervezne Emmanuel Macron
"...Tekintettel arra, hogy az elmúlt évtizedek során az Európai Unió országai olyan mértékben maradtak el kutatás-fejlesztésben akár az Egyesült Államoktól, akár Oroszországtól, de most már Kínától is..."

hírTV, Híradó 22, 2018. november 13., kedd, 21 óra
Nyolcmilliárd forintból csomagolóüzemmel bővíti körmendi üzemét az Egis Gyógyszergyár

Kossuth Rádió, Krónika, 2018. november 13., kedd, 9 óra
Hadiipari járművek tesztelésére is alkalmassá válik a zalaegerszegi autóipari tesztpálya, jelentette be Benkő Tibor

Magyar Mezőgazdaság, 2018. november 14., szerda, 4. oldal
Határtalan tudomány - ünnepi programsorozat

Innotéka, 2018. november 14., szerda, 32. oldal
Találd fel magad!

Innotéka, 2018. november 14., szerda, 25, 26, 27, 28, 29. oldal
Világot hódítana a hazai orvostechnológia

Vas Népe, 2018. november 14., szerda, 1, 3. oldal
Bővít a gyógyszergyár

Vaol.hu, 2018. november 14., szerda
Bővít a körmendi Egis gyógyszergyár

Adozona.hu, 2018. november 14., szerda
Lehet pályázni a vállalkozóvá válási támogatásra
"...Negyvenmilliárd forintos keretösszeggel megjelent a "Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása" és az "Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása" című kiemelt pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében..."

Bama.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretből segítik a vállalkozóvá válást

Baon.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretből segítik a vállalkozóvá válást

Beol.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretből segítik a vállalkozóvá válást

Duol.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretből segítik a vállalkozóvá válást

Heol.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretből segítik a vállalkozóvá válást

Vaol.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretből segítik a vállalkozóvá válást

Veol.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretből segítik a vállalkozóvá válást

Zaol.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretből segítik a vállalkozóvá válást

Sonline.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretből segítik a vállalkozóvá válást

Szoljon.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretből segítik a vállalkozóvá válást

Teol.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretből segítik a vállalkozóvá válást

Kemma.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretből segítik a vállalkozóvá válást

Feol.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Mon.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Magyarhirlap.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Magyaridok.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Gazdasagportal.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Webradio.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Hrportal.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Echotv.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Pecsinapilap.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Siofokinapilap.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Szekesfehervarinapilap.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Dehir.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint pályázati pénz a vállalkozóvá válás támogatására

Delmagyar.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintra pályázhatnak akik vállalkozásba kezdenének

Elelmiszer.hu, 2018. november 14., szerda
Támogatják a vállalkozóvá válást

Ado.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárdból képeznének vállalkozókat

Hir6.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Autopro.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintot kapnak a fiatal vállalkozók

Palyazatihirek.eu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forint támogatás vállalkozóvá válás támogatására

Uzletresz.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintos keretösszeggel keresik a jövő vállalkozóit

Vg.hu, 2018. november 14., szerda
Újra támogatják a vállalkozókat

Videk.ma, 2018. november 14., szerda
Uniós források államtitkára: 40 milliárd forint jut a vállalkozóvá válás támogatására

Forbes.hu, 2018. november 14., szerda
A kormány fiatal vállalkozókat akar: 40 milliárdot ad nekik és egyéb kedvezményeket

Hvg.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárdot tettek félre azoknak a munkanélkülieknek, akik hajlandók vállalkozást indítani

Index.hu, 2018. november 14., szerda
40 milliárd forintból képzünk fiatal vállalkozókat

Kisalfold.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárd forintra pályázhatnak akik vállalkozásba kezdenének

Mfor.hu, 2018. november 14., szerda
40 milliárd forintos program indult a vállalkozóvá válás segítésére

Napi.hu, 2018. november 14., szerda
Negyvenmilliárdot oszt szét az állam

Orientpress.hu, 2018. november 14., szerda
Támogatja az állam a vállalkozóvá válást

Penzcentrum.hu, 2018. november 14., szerda
Vállalkozni szeretnél? Rengeteg ingyenpénz ütheti a markod

Pestisracok.hu, 2018. november 14., szerda
Kaptak negyvenmilliárd forintot a fiatal magyar vállalkozók és az álláskeresők

Portfolio.hu, 2018. november 14., szerda
Rengeteg pénzt ad a kormány, hogy vállalkozzunk

Profitline.hu, 2018. november 14., szerda
40 milliárd forintot biztosít a kormány a vállalkozóvá válás támogatására

Delmagyar.hu, 2018. november 14., szerda
Magyarország egyike a világ 20 legnagyobb gyógyszeripari exportőr országának
"...az ágazatban költik a vállalatok bevételarányosan a legtöbbet innovációra..."

Kisalfold.hu, 2018. november 14., szerda
Magyarország egyike a világ 20 legnagyobb gyógyszeripari exportőr országának

Hir6.hu, 2018. november 14., szerda
Magyarország a legnagyobb gyógyszerexportálók közé került

Mandiner.hu, 2018. november 14., szerda
Szijjártó: Magyarország a legnagyobb gyógyszerexportálók közé került

Infostart.hu, 2018. november 14., szerda
Előkelő helyen a magyar gyógyszerexport

Realista.hu, 2018. november 14., szerda
Átadták a Teva új debreceni üzemét

Debreceninap.hu, 2018. november 14., szerda
Átadták a Teva új debreceni üzemét

Szoboszloinap.hu, 2018. november 14., szerda
Átadták a Teva új debreceni üzemét

Szegedinap.hu, 2018. november 14., szerda
Átadták a Teva új debreceni üzemét

Pecsinap.hu, 2018. november 14., szerda
Átadták a Teva új debreceni üzemét

Miskolcinap.hu, 2018. november 14., szerda
Átadták a Teva új debreceni üzemét

Azuzlet.hu, 2018. november 14., szerda
Szijjártó: Magyarország a legnagyobb gyógyszerexportálók közé került

Veol.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Duol.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Feol.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Vaol.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Zaol.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Nool.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Hajdupress.hu, 2018. november 14., szerda
Átadták a Teva új debreceni üzemét

Beol.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Heol.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Kemma.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Baon.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Sonline.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Szoljon.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Teol.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Bama.hu, 2018. november 14., szerda
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé került hazánk

Hajdupress.hu, 2018. november 14., szerda
Átadták a Teva új debreceni üzemét

Techmonitor.hu, 2018. november 14., szerda
Ötmilliárd forintos beruházás keretében hozta létre új alapanyaggyártó üzemegységét a Teva

Medmonitor.hu, 2018. november 14., szerda
Ötmilliárd forintos beruházás keretében hozta létre új alapanyaggyártó üzemegységét a Teva

Civishir.hu, 2018. november 14., szerda
Ötmilliárdos beruházást avattak Debrecenben

Octogon.hu, 2018. november 14., szerda
Kiemelt díjat kapott az Ericsson-székház az ingatlanos Oscar első fordulójában

Epiteszforum.hu, 2018. november 14., szerda
Kiemelt díjat kapott az Ericsson-székház az ingatlanos Oscar első fordulójában

Piacesprofit.hu, 2018. november 14., szerda
A startupok a befektetők kedvencei

Magyarhirlap.hu, 2018. november 14., szerda
A magyar startupok sikeréről szól az ősz

Profitline.hu, 2018. november 14., szerda
Összefogott a Tungsram és a Budapest Airport

24.hu, 2018. november 14., szerda
Magyar kutatók felfedezése világít rá a klímaváltozás nem várt következményeire

Kossuth Rádió - Esti Krónika, 2018. november 14., szerda, 17 óra
A gyógyszeripar sikere a magyar gazdaság sikeres átalakulásának egyik legfontosabb záloga

Kossuth Rádió - Krónika, 2018. november 14., szerda, 16 óra
A gyógyszeripar sikere a magyar gazdaság sikeres átalakulásának egyik legfontosabb záloga, mondta Szijjártó Péter

MTV, 2018. november 14., szerda, 11 óra
Forint Fillér magazin - Indulnak az új Jeremie-alapok

Magyar Hírlap, 2018. november 15., csütörtök, 11. oldal
Hazánk bekerült a legnagyobb gyógyszerexportálók közé

Magyar Idők, 2018. november 15., csütörtök, 15. oldal
Újabb elismerést zsebelt be a magyar főváros

Békés Megyei Hírlap, 2018. november 15., csütörtök, 7. oldal
Új vállalkozókat képeznek negyvenmilliárdból

Heves Megyei Hírlap, 2018. november 15., csütörtök, 1, 7. oldal
A fiatalok lesznek a nyerők

Nógrád Megyei Hírlap, 2018. november 15., csütörtök, 1, 7. oldal
Képzik az új vállalkozókat

Dunántúli Napló, 2018. november 15., csütörtök, 7. oldal
A fiatalok a nyerők

Dunaújvárosi Hírlap, 2018. november 15., csütörtök, 1, 7. oldal
Fiatalok vállalkozóvá válása

Petőfi Népe, 2018. november 15., csütörtök, 7. oldal
A fiatalok a nyerők

Somogyi Hírlap, 2018. november 15., csütörtök, 1, 7. oldal
A fiatal vállalkozók lesznek a nyerők

Tolnai Népújság, 2018. november 15., csütörtök, 1, 7. oldal
A fiatalok a nyerők

Új Néplap, 2018. november 15., csütörtök, 1, 7. oldal
Vállalkozókat képeznek a fiatalokból

24 óra, 2018. november 15., csütörtök, 1, 7. oldal
Támogatást kaphatnak

Magyar Idők, 2018. november 15., csütörtök, 1, 5. oldal
A diabétesz világnapja: romló adatok
"...Bayer Gábor, a sajtórendezvénynek helyet adó, a CEOSZ kutatását támogató 77 Elektronika Kft. fejlesztési igazgatója elmondta: számtalan világszínvonalú fejlesztésen dolgoznak..."

Székely Hírmondó, 2018. november 15., csütörtök, 9. oldal
Átalakuló munkaerőpiac
"...Míg jelenleg a kutatás-fejlesztés és a gyártás közötti idő 3-5 év, addig ez az idő hamarosan 2 évre csökkenhet..."

Új élet, 2018. november 15., csütörtök, 5. oldal
Az izraeli gazdaság erősebb, mint valaha

Infoter.eu, 2018. november 15., csütörtök
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

Magyarhirlap.hu, 2018. november 15., csütörtök
Álláskereső fiatalok igényelhetnek támogatást cégalapításhoz és az első éves működéshez

Digitalhungary.hu, 2018. november 15., csütörtök
40 milliárd forintra pályázhatnak a fiatal vállalkozók

Gyorplusz.hu, 2018. november 15., csütörtök
Magyarország a legnagyobb gyógyszerexportálók közé került

Pharmaonline.hu, 2018. november 15., csütörtök
Magyarország a legnagyobb gyógyszerexportálók között

Magyarhirlap.hu, 2018. november 15., csütörtök
Hazánk bekerült a legnagyobb gyógyszerexportálók közé

Weborvos.hu, 2018. november 15., csütörtök
A legnagyobb gyógyszerexportálók közé kerültünk

Profitline.hu, 2018. november 15., csütörtök
Ötmilliárd forintos beruházás keretében hozta létre új alapanyaggyártó üzemegységét a Teva

Mmonline.hu, 2018. november 15., csütörtök
Ötmilliárdos beruházás Debrecenben

Origo.hu, 2018. november 15., csütörtök
Ötmilliárd forintos beruházást adtak át Debrecenben

Itbusiness.hu, 2018. november 15., csütörtök
Holisztikus szemlélet a fejlesztések mögött

Magyaridok.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Lokal.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Pannonrtv.com, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Delmagyar.hu, 2018. november 15., csütörtök
A lézeres központ megálmodója az idei fizikai Nobel-díjas - Szeged a világtérképen, sorba állnak a kutatók az ELI-re

Debreceninap.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Szoboszloinap.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Szegedinap.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Pecsinap.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Miskolcinap.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Hir6.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Szegedma.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Hir.ma, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Weborvos.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Szegedma.hu, 2018. november 15., csütörtök
Palkovics: a kormány segíti a szegedieket, tudományos központ épül a városban

Mti.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Starthirek.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Medicalonline.hu, 2018. november 15., csütörtök
Nobel-díjas tudóst fogadtak Szegeden

Gondola.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Magyarhirlap.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Infostart.hu, 2018. november 15., csütörtök
Nobel-díjas fizikus Szegeden

U-szeged.hu, 2018. november 15., csütörtök
A szegedi egyetemen a szuperlézerről beszélt a Nobel-díjas fizikus, Gérard Mourou

Vtvszeged.hu, 2018. november 15., csütörtök
Gerard Mourou-t, az ötletgazdát köszöntötték a szegedi lézerközpontban

Magyarhirlap.hu, 2018. november 15., csütörtök
A kormány kiemelt figyelmet fordít az innovációra és a versenyképességre

Magyaridok.hu, 2018. november 15., csütörtök
A kormány kiemelt figyelmet fordít az innovációra és a versenyképességre

Mti.hu, 2018. november 15., csütörtök
PM-államtitkár: a kormány kiemelt figyelmet fordít az innovációra és a versenyképességre

Portfolio.hu, 2018. november 15., csütörtök
Kiderült: csak jövőre jön a kormány őszre ígért nagy csomagja

Kazal.hu, 2018. november 15., csütörtök
A kormány kiemelt figyelmet fordít az innovációra

Webradio.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Webradio.hu, 2018. november 15., csütörtök
PM-államtitkár: a kormány kiemelt figyelmet fordít az innovációra és a versenyképességre

Hirado.hu, 2018. november 15., csütörtök
A Nobel-díjas Gérard Mourou-t köszöntötték Szegeden

Hirado.hu, 2018. november 15., csütörtök
A kormány kiemelt figyelmet fordít az innovációra

Echotv.hu, 2018. november 15., csütörtök
Schanda Tamás: Az Európai Bizottság büdzséjavaslata mellőzi az ambíciót
"...A 2014 és 2020 közötti, Magyarország rendelkezésére álló több mint 9000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás 98 százalékát lekötötték, ezzel hazánk a régióban az első helyen áll a kohéziós pénzek felhasználásában - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára..."

Haon.hu, 2018. november 15., csütörtök
Technológia a fókuszban

24.hu, 2018. november 15., csütörtök
Így adózunk 2019-ben

InfoRádió, Mérleg, 2018. november 15., csütörtök, 8 óra
Összeállítás: Új üzemet épített a Teva Debrecenben

Kossuth Rádió, Krónika, 2018. november 15., csütörtök, 6 óra
Öt százalékkal nőtt a magyar GDP a harmadik negyedévben

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2018. november 15., csütörtök, 17 óra
Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a kormány olyan intézményt hozott létre, aminek költségvetésében a kutatásfejlesztés és az innováció csak mikroszkóppal látható, mondta Pálinkás József

m1, Híradó M1, 2018. november 15., csütörtök, 11 óra
Gérard Mourout köszöntötték Szegeden

MTV - Híradó délben, 2018. november 15., csütörtök, 12 óra
Gérard Mourou-t köszöntötték

DUNA TV, 2018. november 15., csütörtök, 12 óra
Gérard Mourou-t köszöntötték

M1, Híradó M1, 2018. november 15., csütörtök, 5 óra
Hatalmasat nőtt a magyar GDP a harmadik negyedévben

Magyar Hírlap, 2018. november 16., péntek, 18. oldal
Szegeden járt Gérard Mourou

Kelet Magyarország, 2018. november 16., péntek, 2. oldal
Kiemelt figyelem az innovációra

Hajdú-Bihari Napló, 2018. november 16., péntek, 2. oldal
Kiemelt figyelem az innovációra

Hajdú-Bihari Napló, 2018. november 16., péntek, 2. oldal
A technológiával a fókuszban

Észak-Magyarország, 2018. november 16., péntek, 2. oldal
Kiemelt figyelem az innovációra

Délvilág, 2018. november 16., péntek, 1+2. oldal
Sorba állnak a kutatók a szegedi ELI lézereire

Délmagyarország, 2018. november 16., péntek, 1+2. oldal
Sorba állnak a kutatók a szegedi ELI lézereire

Délmagyarország, 2018. november 16., péntek, 1+2. oldal
Szegedi kutatók is fejleszthetnének izraeli cégeknek

Világgazdaság, 2018. november 16., péntek, 1+2. oldal
A növekedés huszadát adják az EU-források

Euroastra.blog.hu, 2018. november 16., péntek
Magyarország a legnagyobb gyógyszerexportálók közé került

Delmagyar.hu, 2018. november 16., péntek
Szegedi kutatók is fejleszthetnének izraeli cégeknek - Yosef Amrani nagykövet erősítené a gazdasági kapcsolatokat

Magyarhirlap.hu, 2018. november 16., péntek
Szegeden járt Gérard Mourou

Vg.hu, 2018. november 16., péntek
Számos reform kell a sikeres EU-felzárkózáshoz

Mti.hu, 2018. november 16., péntek
Palkovics: március végén tesz javaslatot az MTA átalakítására a felkért testület

Webradio.hu, 2018. november 16., péntek
Palkovics: március végén tesz javaslatot az MTA átalakítására a felkért testület

Echotv.hu, 2018. november 16., péntek
Palkovics László: Március végén tesz javaslatot az MTA átalakítására a felkért testület

Infostart.hu, 2018. november 16., péntek
Tavasszal tesznek javaslatot az MTA átalakítására

Mandiner.hu, 2018. november 16., péntek
Palkovics: Március végén tesz javaslatot az MTA átalakítására a felkért testület

Hvg.hu, 2018. november 16., péntek
Tavasszal derül ki, hogyan szervezik át az MTA-t

Zoom.hu, 2018. november 16., péntek
Majd tavasszal derül ki, hogy alakítanák át a Magyar Tudományos Akadémiát

24.hu, 2018. november 16., péntek
Márciusban kiderül, hogyan alakítanák át a Magyar Tudományos Akadémiát

444.hu, 2018. november 16., péntek
Tavasszal derült ki, hogy alakítanák át a Magyar Tudományos Akadémiát

Starthirek.hu, 2018. november 16., péntek
Tavasszal derült ki, hogy alakítanák át a Magyar Tudományos Akadémiát

Mta.hu, 2018. november 16., péntek
Megalakult az MTA Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottsága, és egyhangúlag határozott az előterjesztett napirendi pontokról

Portfolio.hu, 2018. november 16., péntek
Megvan, kik alakítják át az MTA-t

Vg.hu, 2018. november 16., péntek
Márciusig végéig tesznek javaslatot az MTA átalakítására

Pecsinapilap.hu, 2018. november 16., vasárnap
Innovációs napok Pécsett

Magyar Idők, 2018. november 17., szombat, 4. oldal
Márciusra lesz javaslat az MTA átalakítására

Magyar Idők, 2018. november 17., szombat, 2. oldal
Központosítják a haditechnikai kutatási-fejlesztési feladatokat

Kazal.hu, 2018. november 17., szombat
Márciusig végéig tesznek javaslatot az MTA átalakítására

Portfolio.hu, 2018. november 17., szombat
Berobbantja az ingatlanpiacot az innováció? - Megszólaltak a szakértők

Piacesprofit.hu, 2018. november 17., szombat
Veszélyben a hazai autóipari beszállítók harmada
"...Amint azt Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke elmondta, ő már a '80-as évek első felében járt olyan bányában külföldön, ahol mindent robot csinált, csak a dinamit behelyezését végezte emberi kéz, de azt is a robot által kifúrt lyukba rakta..."

Piacesprofit.hu, 2018. november 17., szombat
Néhány év és itt az alfa-generáció

Innoportal.hu, 2018. november 17., szombat
Benkő: a korszerű honvédséghez szükség van az innovációra

Napidoktor.hu, 2018. november 18., vasárnap
A cukorbetegek fele méri naponta vércukorszintjét

Sajomente.hu, 2018. november 18., vasárnap
November 28-ig lehet pályázni az Ifjúsági tudományos és innovációs versenyre

Magyaridok.hu, 2018. november 18., vasárnap
November 28-ig lehet pályázni az Ifjúsági tudományos és innovációs versenyre

Promenad.hu, 2018. november 18., vasárnap
November 28-ig lehet pályázni az Ifjúsági tudományos és innovációs versenyre

Webradio.hu, 2018. november 18., vasárnap
November 28-ig lehet pályázni az Ifjúsági tudományos és innovációs versenyre

Profitline.hu, 2018. november 18., vasárnap
Március végén tesz javaslatot az MTA átalakítására a felkért testület

444.hu, 2018. november 18., vasárnap
Nagyon jó lesz a magyar honvédségnek: központosítják a haditechnikai kutatás-fejesztést

Starthirek.hu, 2018. november 18., vasárnap
Nagyon jó lesz a magyar honvédségnek: központosítják a haditechnikai kutatás-fejesztést

Magyarnarancs.hu, 2018. november 18., vasárnap
Központosítják a haditechnikai kutatás-fejlesztést

Index.hu, 2018. november 18., vasárnap
Központosítják a honvédségi fejlesztéseket

Zoom.hu, 2018. november 18., vasárnap
Egy központba kerülnek a honvédségi fejlesztések

Kazal.hu, 2018. november 18., vasárnap
Központosítják a honvédségi fejlesztéseket

Panoramanet.hu, 2018. november 18., vasárnap
Központosítják a haditechnikai kutatás-fejlesztést

Magyaridok.hu, 2018. november 18., vasárnap
Központosítják a haditechnikai kutatási-fejlesztési feladatokat

Echotv.hu, 2018. november 18., vasárnap
Központosítják a haditechnikai kutatási-fejlesztési feladatokat

Flagmagazin.hu, 2018. november 18., vasárnap
Központosítják a haditechnikai kutatási-fejlesztési feladatokat

Hirlevel.egov.hu, 2018. november 18., vasárnap
Haditechnikai innovációs és kutatási központ jön létre MH MI néven

Hvg.hu, 2018. november 18., vasárnap
Központosítják a haditechnikai kutatás-fejlesztést

Euroastra.blog.hu, 2018. november 18., vasárnap
Innovációs napok Pécsett

M1, Ma délelőtt, 2018. november 18., vasárnap, 11:15 óra
A 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
Interjú dr. Antos Lászlóval

Népszava, 2018. november 19., hétfő, 4. oldal
Új haditechnikai központ jön létre

Bors, 2018. november 19., hétfő, 10. oldal
Haditechnikai központ

Magyar Hírlap Bors, 2018. november 19., hétfő, 14. oldal
Jól halad a zalaegerszegi tesztpálya építése

Gyorplusz.hu, 2018. november 19., hétfő
Tudományos napok a mosonmagyaróvári karon

Szakszervezetek.hu, 2018. november 19., hétfő
Néhány év és itt az alfa-generáció
"... Készségeket kell fejleszteni, hogy a fiatal munkavállalók tudjanak válogatni az óriási információtömegből, mondta Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke..."

Hir.ma, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva startupok éjszakája

Magyarhirlap.hu, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva startupok éjszakája

Kisalfold.hu, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva startupok éjszakája

Webradio.hu, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva startupok éjszakája

Delmagyar.hu, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva startupok éjszakája

Mixonline.hu, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva startupok éjszakája

Profitline.hu, 2018. november 19., hétfő
November 27-én lesz a startupok éjszakája

Mti.hu, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva startupok éjszakája

Infoter.eu, 2018. november 19., hétfő
Hírmorzsa: egy hét múlva startupok éjszakája

Csalad.hu, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva startupok éjszakája

Hirado.hu, 2018. november 19., hétfő
Először rendezik meg a startupok éjszakáját

Kamaraonline.hu, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva Startupok Éjszakája

Hrglobe.hu, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva startupok éjszakája

Digitalhungary.hu, 2018. november 19., hétfő
Munkát is lehet találni a startapok Bálnában való bemutatkozásán

Kozszolgalat.hu, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva startupok éjszakája

Startuponline.hu, 2018. november 19., hétfő
A startupok intenzívebben keresnek új munkatársakat

Vaol.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Zaol.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Nool.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Veol.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Duol.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Feol.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Realista.hu, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva startupok éjszakája

Elelmiszer.hu, 2018. november 19., hétfő
November 27-én lesz a startupok éjszakája

Magyaridok.hu, 2018. november 19., hétfő
Egy hét múlva startupok éjszakája

Sonline.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Bama.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Beol.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Heol.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Kemma.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Baon.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Szoljon.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Teol.hu, 2018. november 19., hétfő
Hamarosan indul startupok éjszakája

Kanizsaujsag.hu, 2018. november 19., hétfő
Lezárult a külföldi egységek csatlakozása a Tungsram-csoporthoz

Tozsdeforum.hu, 2018. november 19., hétfő
Magyarországon egyesült 22 országból 23 leány

Profitline.hu, 2018. november 19., hétfő
Befejeződött a külföldi egységek csatlakozása a Tungsram-csoporthoz

Realista.hu, 2018. november 19., hétfő
Nemzetközi nagyvállalat lett a Tungsram

Kamaraonline.hu, 2018. november 19., hétfő
Csatlakoztak a külföldi egységek a Tungsram-csoporthoz

Magyaridok.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiteljesedett a magyar Tungsram-csoport

Adozona.hu, 2018. november 19., hétfő
Nem használják ki eléggé az adóelőnyöket a vállalkozások
"...Pedig az adózás terén sok lehetőség áll a vállalkozók előtt a beruházások, a kutatás-fejlesztés, a foglalkoztatás-bővítés támogatására..."

Civilhetes.net, 2018. november 19., hétfő
Adószakértők mutatták be a magyar adózási környezet kihívásait és lehetőségeit egy kecskeméti adókonferencián

Tozsdeforum.hu, 2018. november 19., hétfő
Háromszáezer a támogatási kérelem

Bama.hu, 2018. november 19., hétfő
Együttműködik a Hauni és a Pécsi Tudományegyetem

Bama.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Baon.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Beol.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Duol.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Feol.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Heol.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Kemma.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Sonline.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Szoljon.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Teol.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Veol.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Vaol.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Zaol.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedünk a V4-ek között az uniós források felhasználásával

Lokal.hu, 2018. november 19., hétfő
Kiemelkedő az uniós források felhasználása Magyarországon

Vg.hu, 2018. november 19., hétfő
A V4-ek közül Magyarország használja fel a legtöbb uniós forrást

Gazdasagportal.hu, 2018. november 19., hétfő
ITM: az uniós források felhasználása Magyarországon a V4-ek között kiemelkedő

Mandiner.hu, 2018. november 19., hétfő
ITM: Az uniós források felhasználása Magyarországon a V4-ek között kiemelkedő

Webradio.hu, 2018. november 19., hétfő
ITM: az uniós források felhasználása Magyarországon a V4-ek között kiemelkedő

Mon.hu, 2018. november 19., hétfő
ITM: az uniós források felhasználása Magyarországon a V4-ek között kiemelkedő

Hirado.hu, 2018. november 19., hétfő
Az uniós források felhasználása Magyarországon a V4-ek között kiemelkedő

Magyarhirlap.hu, 2018. november 19., hétfő
Az uniós források felhasználása Magyarországon a V4-ek között kiemelkedő

Magyaridok.hu, 2018. november 19., hétfő
Az uniós források felhasználása Magyarországon a V4-ek között kiemelkedő

Civilhetes.net, 2018. november 19., hétfő
Együttműködik a Hauni és a Pécsi Tudományegyetem

Pecsma.hu, 2018. november 19., hétfő
Ez egy igazi pécsi win-win-win szituáció!

Siklosihirek.hu, 2018. november 19., hétfő
Együttműködésben a Hauni és a PTE

Innoportal.hu, 2018. november 19., hétfő
Innovációkkal tartja helyét a világ élvonalában a magyar vetőmag ágazat

Kanizsaujsag.hu, 2018. november 19., hétfő
Negyvenmilliárd forint vállalkozóvá válás támogatására

KarcFM, Déli News, 2018. november 19., hétfő, 11 óra
A szakértők szerint tartós lehet a magyar gazdaság kiemelkedő növekedése

Katolikus Rádió Hírtükör, 2018. november 19., hétfő, 17 óra
Az európai uniós források felhasználása Magyarországon a V4-es összehasonlításban is kiemelkedő

Kossuth Rádió, Krónika, 2018. november 19., hétfő, 11, 16, 21 óra
2020-ig csaknem ezermilliárd forintot biztosít a kormány az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programra

HírTV, Magyarország élőben, 2018. november 19., hétfő, 19 óra
Mekkora fejlesztési forrást kapott az Európai Uniótól Magyarország 2014-2020 között?

M1, Magyar gazda, 2018. november 19., hétfő, 10 óra
Összeállítás: 25 éves a Vetőmag Szövetség

Kelet Magyarország, 2018. november 20., kedd, 8. oldal
Egy hét múlva indul a Startupok Éjszakája

Hajdú-Bihari Napló, 2018. november 20., kedd, 7. oldal
Egy hét múlva indul a Startupok Éjszakája

Észak-Magyarország, 2018. november 20., kedd, 7. oldal
Egy hét múlva indul a Startupok Éjszakája

Magyar Hírlap, 2018. november 20., kedd, 15. oldal
Kiemelkedő az uniós források felhasználása

Magyar Idők, 2018. november 20., kedd, 16. oldal
Elkötelezettek a nagyvállalatok az energiatakarékosság mellett
"...A Richter Gedeonnál a környezetvédelmi szempontok beépülnek a kutatás-fejlesztésbe, a működési folyamatokba, valamint a beruházási döntéseinkbe..."

Észak-Magyarország, 2018. november 20., kedd, 2. oldal
A V4-ek között kiemelkedő az uniósforrás-felhasználásunk

Kelet Magyarország, 2018. november 20., kedd, 1, 8. oldal
Szükség van az innovációra

Kelet Magyarország, 2018. november 20., kedd, 2. oldal
A V4-ek között kiemelkedő az uniósforrás-felhasználásunk

Magyarhang.org, 2018. november 20., kedd
Arccal Európa felé
"...A kutatók, vállalati szakemberek bevonásával olyan innovációs stratégiát kellene kidolgozni, amely rögzítené azt is, hogy a kutatási-fejlesztési forrásokat a kormány minimum a GDP 2 százalékára emeli..."

Magyarhirlap.hu, 2018. november 20., kedd
Kiemelkedő az uniós források felhasználása

Promenad.hu, 2018. november 20., kedd
Adókonferenciát rendeztek Kecskeméten

Keol.hu, 2018. november 20., kedd
Adószakértők mutatták be a magyar adózási környezet kihívásait Kecskeméten

Portfolio.hu, 2018. november 20., kedd
Új központot épít az osztrák autóipari multi Magyarországon

Lokal.hu, 2018. november 20., kedd
12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Vorosmartyradio.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó: 12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Magyarhirlap.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó Péter: Kutatás-fejlesztési központ épül Érden

Webradio.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó: 12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Echotv.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó Péter: 12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Mti.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó: 12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Starthirek.hu, 2018. november 20., kedd
12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Kazal.hu, 2018. november 20., kedd
Újabb, egyedi kutatás-fejlesztési központ épül Érden

Szuperinfo.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó: 12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Hmeirt.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó: 12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Azuzlet.hu, 2018. november 20., kedd
Kutatás-fejlesztés. 12,5 milliárd forintos beruházás kapott zöld utat

Hirado.hu, 2018. november 20., kedd
Kutatás-fejlesztési központ épül Érden

Mon.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó: 12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Hir6.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó: 12,5 milliárd forintos beruházás Érden

Origo.hu, 2018. november 20., kedd
Újabb, egyedi kutatás-fejlesztési központ épül Érden

Debreceninap.hu, 2018. november 20., kedd
12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Szoboszloinap.hu, 2018. november 20., kedd
12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Szegedinap.hu, 2018. november 20., kedd
12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Pecsinap.hu, 2018. november 20., kedd
12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Miskolcinap.hu, 2018. november 20., kedd
12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Hir.ma, 2018. november 20., kedd
Szijjártó: 12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Magyarhirlap.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó Péter: Az Érden felépülő központ a második lesz a grazi után az autóipari világcég bázishálózatában

Autoszektor.hu, 2018. november 20., kedd
12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Mfor.hu, 2018. november 20., kedd
12,5 milliárd forintból épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Propeller.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó: 12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Budapestkornyeke.hu, 2018. november 20., kedd
Már biztos! Elképesztően sok pénzt költ el Érden az egyik világvállalat

Realista.hu, 2018. november 20., kedd
Kutatás-fejlesztési központ Érden

Index.hu, 2018. november 20., kedd
12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Hirtv.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó: Versenyképes alternatíva a külföldi munkahelyekhez képest

Mti.hu, 2018. november 20., kedd
Kutatás-fejlesztési központot épít az osztrák AVL Autókut Mérnöki Kft. Érden

Panoramanet.hu, 2018. november 20., kedd
Újabb, egyedi kutatás-fejlesztési központ épül Érden

Vorosmartyradio.hu, 2018. november 20., kedd
Újabb munkahelyek - kutatás-fejlesztési központ épül Érden

Epulettar.hu, 2018. november 20., kedd
Kutatás-fejlesztési központ, AVL Autókut Mérnöki Kft., Érd

Flagmagazin.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó Péter: kutatás-fejlesztési központ épül Érden

Haszon.hu, 2018. november 20., kedd
Utolsó roham a pályázati pénzekért

Euroastra.blog.hu, 2018. november 20., kedd
Együttműködik a Hauni és a Pécsi Tudományegyetem

Pecsinapilap.hu, 2018. november 20., kedd
Pécsi Napilap - Együttműködik a Hauni és a Pécsi Tudományegyetem

Kamaraonline.hu, 2018. november 20., kedd
Az EU-s támogatások 60 százalékát már kifizették

Napi.hu, 2018. november 20., kedd
Fokozza védelmi együttműködését az EU
"...Európai Bizottság javaslata szerint az innováció előmozdítása, valamint - együttműködési projektek támogatása révén - az alap támogatná a védelmi célú kutatást és az ipari fejlesztéseket is..."

Webradio.hu, 2018. november 20., kedd
Az EU-n belüli védelmi együttműködés fokozását célzó kezdeményezéseket fogadtak el a tagországok külügyminiszterei

News4business.hu, 2018. november 20., kedd
Magyarország a legnagyobb gyógyszerexportálók közé került

Vg.hu, 2018. november 20., kedd
Tízmilliárdos beruházás futott be Érdre

Magyaridok.hu, 2018. november 20., kedd
Szijjártó Péter: 12,5 milliárd forintos beruházással épül kutatás-fejlesztési központ Érden

Ado.hu, 2018. november 20., kedd
Kinek érdemes csoportos társasági adóalanyiságot választani?
"...K+F adóalap-kedvezmények és egyéb adókedvezmények, vagy adófelajánlás érvényesítési lehetőségét sem zárja ki a szabályozás, de ennek megvalósíthatósága az egyedi helyzetben vizsgálandó..."

Agrarunio.hu, 2018. november 20., kedd
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban

Agrotrend.hu, 2018. november 20., kedd
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban

Lokál, 2018. november 20., kedd
Vigyázz, kész, startup!

Minap.hu, 2018. november 20., kedd
Együttműködési megállapodást kötött a Miskolci Egyetem, és a Starters E-Components Generators Automotive Hungary

Novekedes.hu, 2018. november 20., kedd
Forradalmi innovációk - Indul a MVM EDISON Light Up!

Novekedes.hu, 2018. november 20., kedd
Kiugrási lehetőség a startupoknak

Trend FM, 2018. november 20., kedd, 17 óra
Milyen mértékben vannak jelen a kínai befektetések Európában?
"...Na de hát pont ezek a szektorok, a magas hozzáadott érték, a magas K+F költéssel és nagy kutatási potenciállal rendelkező európai, illetve amerikai vállalatok azok, amelyeknek az eladását mostantól, illetve hát azt hiszem az Egyesült Államokban már korábban is fékezni próbálta a kormányzat..."

Karc FM, 2018. november 20., kedd, 12 óra
Kutatás-fejlesztési központ épül Érden

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2018. november 20., kedd, 05 óra
Az európai uniós források felhasználása Magyarországon a V4-es összehasonlításban is kiemelkedő

InfoRádió, Déli Hírek, 2018. november 20., kedd, 11, 16 óra
Kutatás-fejlesztési központ épül Érden

Kossuth Rádió, Krónika, 2018. november 20., kedd, 09, 11, 14, 16, 21 óra
Kutatás-fejlesztési központot épít egy osztrák székhelyű járműipari fejlesztő vállalat Érden

HírTV Híradó, 2018. november 20., kedd, 12 óra
350 új munkahely jön létre Érden

Innotéka, 2018. november, 14. oldal
Az SZBK felfedezései az életminőség javítását szolgálják

Innotéka, 2018. november, 25. oldal
Világot hódítana a hazai orvostechnológia

Innotéka, 2018. november, 32. oldal
Találd fel magad!

Innotéka, 2018. november, 50. oldal
Magyar big data megoldás Afrikában
"...a budapesti Starschema Kft. együttműködésének köszönhetően idén ősszel kezdte meg működését az az integrált információs rendszer..."

Innotéka, 2018. november, 52. oldal
Eötvös munkáját csiszolta tökélyre

Magyar Idők, 2018. november 21., szerda, 13. oldal
Kiváltható lesz a külhoni megbízás

Világgazdaság, 2018. november 21., szerda, 4. oldal
Érden ruház be az osztrák AVL

Magyar Hírlap, 2018. november 21., szerda, 10. oldal
Szijjártó Péter: Az Érden felépülő központ a második lesz az autóipari világcég bázishálózatában

Dunaújvárosi hírlap, 2018. november 21., szerda, 7. oldal
Készül a tesztbázis

Új Néplap, 2018. november 21., szerda, 7. oldal
Érdi tesztbázis

Új Dunántúli Napló, 2018. november 21., szerda, 7. oldal
Érdi tesztbázis

Tolnai Népújság, 2018. november 21., szerda, 7. oldal
Érdi tesztbázis

Petőfi Népe, 2018. november 21., szerda, 7. oldal
Érdi tesztbázis

24 Óra, 2018. november 21., szerda, 7. oldal
Érdi tesztbázis

Nógrád Megyei Hírlap, 2018. november 21., szerda, 7. oldal
Érdi tesztbázis

Somogyi Hírlap, 2018. november 21., szerda, 1+7. oldal
Új, modern tesztbázist építhetnek

Békés Megyei Hírlap, 2018. november 21., szerda, 1+7. oldal
Készülhet a tesztbázis

Heves megyei Hírlap, 2018. november 21., szerda, 1+7. oldal
Készül az autós tesztbázis

Lokál, 2018. november 21., szerda, 8. oldal
Vigyázz, kész, startup!

Szabadság, 2018. november 21., szerda, 8. oldal
Kutatók és kutatások: időszerű kérdések a tudomány mindennapjaiból

Hajdú-Bihari Napló, 2018. november 21., szerda, 1. oldal
Megállapodás a koordinátorral
"...A megállapodás értelmében a nemzetközi szabványosítás területén tevékenykedő cég szakmai támogatást nyújt az egyetem oktatási, tudományos kutatási és fejlesztési tevékenységéhez..."

Civilhirugynokseg.hu, 2018. november 21., szerda
Szeretnének, de mégsem mernek vállalkozni

Iho.hu, 2018. november 21., szerda
Kutatás-fejlesztési központ épül Érden

Magyarhirlap.hu, 2018. november 21., szerda
Szijjártó Péter: Az Érden felépülő központ a második lesz az AVL autóipari világcég bázishálózatában

Nrgreport.com, 2018. november 21., szerda
Vállalatok - Új központot épít az osztrák autóipari multi Magyarországon

Pecsi-hirhatar.hu, 2018. november 21., szerda
Az együttműködéssel mindenki nyer

Webradio.hu, 2018. november 21., szerda
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát
"...Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke a rendezvényen méltatta a magyar vállalkozások innovációs teljesítményét, de sürgette az ilyen téren is jelentős cégek számának növelését..."

Makronom.mandiner.hu, 2018. november 21., szerda
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Magyarhirlap.hu, 2018. november 21., szerda
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Boon.hu, 2018. november 21., szerda
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Mon.hu, 2018. november 21., szerda
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Magyaridok.hu, 2018. november 21., szerda
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Szon.hu, 2018. november 21., szerda
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Haon.hu, 2018. november 21., szerda
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Sajomente.hu, 2018. november 21., szerda
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Trademagazin.hu, 2018. november 21., szerda
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Techtransfer.unideb.hu, 2018. november 21., szerda
Magyar Innovációs Nagydíj felhívás - 2018

Orientpress.hu, 2018. november 21., szerda
Itt az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. november 21., szerda
Várják az innovatív pályázókat

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. november 21., szerda
Idén is meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Jaszsagonline.hu, 2018. november 21., szerda
FELHÍVÁS A 2018. ÉV LEGJELENTŐSEBB INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNYÉNEK ELISMERÉSÉRE

Zetapress.hu, 2018. november 21., szerda
Innovációk 27. díjazása

Infoter.eu, 2018. november 21., szerda
Újabb 46 szervezettel bővült a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Digitalhungary.hu, 2018. november 21., szerda
Tovább bővült a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Profitline.hu, 2018. november 21., szerda
46 szervezet csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Kamaraonline.hu, 2018. november 21., szerda
Új tagokkal bővült a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Bonline.hu, 2018. november 21., szerda
Együttműködési megállapodás a Miskolci Egyetem és a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. között

Businessonline.prim.hu, 2018. november 21., szerda
Együttműködési megállapodás a Miskolci Egyetem és a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. között

Hirek.prim.hu, 2018. november 21., szerda
Összefog az utánpótlásnevelés érdekében

Eszak.hu, 2018. november 21., szerda
Fejlesztésre szorulnak a kisebb vállalkozások

Naplo.hu, 2018. november 21., szerda
Fejlesztésre szorulnak a kisebb vállalkozások

Pecsma.hu, 2018. november 21., szerda
Partnerséget kötött a PTE az ITSH-val is a fejlődés érdekében

Civilhetes.net, 2018. november 21., szerda
Kutatási és oktatási partnerség a fejlődés érdekében

Pecsinapilap.hu, 2018. november 21., szerda
Kutatási és oktatási partnerség a fejlődés érdekében

Profession.hu, 2018. november 21., szerda
Bővült a Teva gyógyszergyár, 2018. november 21., szerda

Investor.hu, 2018. november 21., szerda
Ezek a világ legtehetségesebb országai
"...Hozzátette, ez különösen igaz Svájcra, ahol a gazdasági irány egyik alapköve, hogy az ország a teljes oktatási rendszerét úgy állította be, hogy az megfelelő munkaerőt képezzen a feldolgozóipar, a kutatás-fejlesztés, valamint a technológiai szektor számára..."

Kossuth Rádió, Krónika, 2018. november 21., szerda, 15, 22 óra
Már lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Kossuth Rádió, Krónika, 2018. november 21., szerda, 07 óra
Kutatás-fejlesztési központot épít az osztrák székhelyű AVL járműipari fejlesztővállalat Érden

InfoRádió, Reggelinfo, 2018. november 21., szerda, 05, 06 óra
Mintegy 12,5 milliárd forintos beruházással kutatás-fejlesztési központot épít egy osztrák járműtechnikai világcég Érden

m1, Híradó, 2018. november 21., szerda, 14, 22 óra
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Magyar Hírlap, 2018. november 22., csütörtök, 14. oldal
Fontos a vállalati innováció

Észak-Magyarország, 2018. november 22., csütörtök, 7. oldal
Fejlesztésre szorulnak a kisebb vállalkozások

Hajdú-Bihari Napló, 2018. november 22., csütörtök, 8. oldal
Fejlesztésre szorulnak a kisebb vállalkozások

Magyar Idők, 2018. november 22., csütörtök, 14. oldal
Kiírták az innovációs nagydíj pályázatát

Világgazdaság, 2018. november 22., csütörtök, 4. oldal
Már pályázhatnak a vállalkozások az innovációs nagydíjra    

Figyelő, 2018. november 22., csütörtök, 5. oldal
K+F központ Érden

Figyelő, 2018. november 22., csütörtök, 61. oldal
A jövő kulcsa az innovációban van

Hvg, 2018. november 22., csütörtök, 52, 53. oldal
Versenyben
"..."Az intézményrendszerrel nem lenne lényeges probléma, ha észrevehető különbséget lehetne tenni a finanszírozásban, és a legjobbakat, amelyek kutatásban, innovációban, fejlesztésben és az oktatás minőségében versenyképesek, kiemelten kezelnénk" - nyilatkozta a felsőoktatás jelenlegi szerkezetéről Pálinkás József akadémikus, egykori oktatási miniszter és akadémiai elnök..."

Műszaki Magazin, 2018. november 22., csütörtök, 27. oldal
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Műszaki Magazin, 2018. november 22., csütörtök, 60. oldal
Termék-előállítási lánc
"... "Talán a támogatási mértékénél is fontosabb a kezdeményezés előremutató jellegének hivatalos elismerése" - fogalmazott Tavaszi Tivadar, a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest ügyvezetője..."

Lokál extra - Zalaegerszeg, 2018. november 22., csütörtök, 13. oldal
Hadiipari fejlesztésekre is alkalmas a tesztpálya

Magyarhirlap.hu, 2018. november 22., csütörtök
Fontos a vállalati innováció

Kelet.hu, 2018. november 22., csütörtök
Fejlesztésre szorulnak a kisebb vállalkozások

Budaorsiinfo.hu, 2018. november 22., csütörtök
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Uzletresz.hu, 2018. november 22., csütörtök
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Agrotrend.hu, 2018. november 22., csütörtök
Meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Agroinform.hu, 2018. november 22., csütörtök
Meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Kamaraonline.hu, 2018. november 22., csütörtök
Meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj idei pályázatát

Piacesprofit.hu, 2018. november 22., csütörtök
Meghirdették a 27. Magyar Innovációs Nagydíjat

Veszpremikamara.hu, 2018. november 22., csütörtök
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Pannonnovum.hu, 2018. november 22., csütörtök
27. Magyar Innovációs Nagydíj

Techmonitor.hu, 2018. november 22., csütörtök
27. Magyar Innovációs Nagydíj

Businessonline.hu, 2018. november 22., csütörtök
27. Magyar Innovációs Nagydíj

Szellemitulajdon.hu, 2018. november 22., csütörtök
XXVII. Innovációs Nagydíj felhívás

Gyartastrend.hu, 2018. november 22., csütörtök
Keresik az év leghasznosabb innovációit

Forrasfigyelo.hu, 2018. november 22., csütörtök
Magyar Innovációs Nagydíj 2018 - Pályázat a legkiemelkedőbb innovációs megoldások díjazására

Orientpress.hu, 2018. november 22., csütörtök
Jön a 27. Magyar Innovációs Nagydíj

Mta.hu, 2018. november 22., csütörtök
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Infovilag.hu, 2018. november 22., csütörtök
Kiírták a pályázatot a 27. Magyar Innovációs Nagydíjra

Autopro.hu, 2018. november 22., csütörtök
Lehet indulni a Magyar Innovációs Nagydíjért

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. november 22., csütörtök
Várják az innovatív pályázókat

Kemkik.hu, 2018. november 22., csütörtök
FELHÍVÁS A 2018. ÉV LEGJELENTŐSEBB INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNYÉNEK ELISMERÉSÉRE

Novekedes.hu, 2018. november 22., csütörtök
Kiderült, min buknak el az egyetemi találmányok

Uzletresz.hu, 2018. november 22., csütörtök
Ezért bukik el sok hazai egyetemi innováció

Pecsma.hu, 2018. november 22., csütörtök
Hatalmas PTE-siker a nemzetközi mesterséges intelligencia versenyen

Feeds.mohacsiujsag.hu, 2018. november 22., csütörtök
A PTE hallgatója, Bárdos Kata nyerte a nemzetközi mesterséges intelligencia versenyt

Pecsiujsag.hu, 2018. november 22., csütörtök
A PTE hallgatója, Bárdos Kata nyerte a nemzetközi mesterséges intelligencia versenyt

Civilhetes.net, 2018. november 22., csütörtök
Hatalmas PTE-siker a nemzetközi mesterséges intelligencia versenyen

Bama.hu, 2018. november 22., csütörtök
Pécsi egyetemista nyert egy nemzetközi mesterséges intelligencia versenyen

Echotv.hu, 2018. november 22., csütörtök
A Mesterséges Intelligencia Koalícióval Magyarország az európai élvonalba kerülhet

Erdon.ro, 2018. november 22., csütörtök
Palkovics: a Mesterséges Intelligencia Koalícióval Magyarország az európai élvonalba kerülhet

Mon.hu, 2018. november 22., csütörtök
Palkovics: a Mesterséges Intelligencia Koalícióval Magyarország az európai élvonalba kerülhet

Portfolio.hu, 2018. november 22., csütörtök
Már több százmilliárdos beruházást köszönhet Magyarország a Juncker-tervnek
"...Amint az alábbi ábrán látszik, az EFSI két finanszírozási "lábán" egyrészt a kkv-knak, másrészt ágazati szinten az energetikára, kutatás-fejlesztés-innovációra és digitális technológiákra megy a forrás..."

Vg.hu, 2018. november 22., csütörtök
Meglepő fordulat a magyar kutatás-fejlesztésben
"...Folyó áron számítva 21 százalékkal bővült a GDP-hez viszonyítva a kutatás-fejlesztési (k+f) ráfordítások összege tavaly, s trendforduló történt a k+f tevékenységet végzők létszámában is. Kevesebben mentek külföldre..."

Kossuth Rádió, Krónika, 2018. november 22., csütörtök, 5, 9 óra
Összeállítás: Meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

InfoRádió, Mérleg, 2018. november 22., csütörtök, 8 óra
Már lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

RTL Klub, Magyarul Balóval, 2018. november 22., csütörtök, 23 óra
Négyszáz szakvélemény értékelésével elkészült az új Nemzeti alaptanterv szakmailag késznek tekintett változata

Világgazdaság, 2018. november 23., péntek, 1, 3. oldal
Bő ötszázmilliárd jutott kutatás-fejlesztésre

Világgazdaság, 2018. november 23., péntek, 4. oldal
Cégenként 50 milliós támogatást kapnak ígéretes startupok

Kelet-Magyarország, 2018. november 23., péntek, 14. oldal
Fejlesztésre szorulnak a kisebb vállalkozások

Vg.hu, 2018. november 23., péntek
Ötödével több jutott kutatás-fejlesztésre

Pharmaonline.hu, 2018. november 23., péntek
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Gyartastrend.hu, 2018. november 23., péntek
Keresik az év leghasznosabb innovációit

Jarmuipar.hu, 2018. november 23., péntek
Innovációs nagydíjra lehet jelentkezni

Pharmaonline.hu, 2018. november 23., péntek
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Technokrata.hu, 2018. november 23., péntek
A 2019 január CES-en 5 magyar cég is képviselni fogja kis hazánkat

Mmonline.hu, 2018. november 23., péntek
Magyarok a nagyágyúk között

Brandtrend.hu, 2018. november 23., péntek
Öt magyar cég állít ki januárban a CES-en

Startuponline.hu, 2018. november 23., péntek
A magyar startupok mutatkoznak be a világ előtt

Markamonitor.hu, 2018. november 23., péntek
CES: Öt magyar cég ott lesz Las Vegasban

Socialbranding.hu, 2018. november 23., péntek
Öt magyar cég állít ki januárban a CES-en

Magyarhirlap.hu, 2018. november 23., péntek
Egyszerűbbé válnak az innovációs célú közbeszerzések

Hirado.hu, 2018. november 23., péntek
Egyszerűbbé válnak az innovációs célú közbeszerzések

Magyarhirlap.hu, 2018. november 23., péntek
Egyszerűbbé válnak az innovációs célú közbeszerzések

Magyaridok.hu, 2018. november 23., péntek
Közbeszerzési Hatóság: egyszerűbbé válnak az innovációs célú közbeszerzések

Mandiner.hu, 2018. november 23., péntek
Közbeszerzési Hatóság: egyszerűbbé válnak az innovációs célú közbeszerzések

Webradio.hu, 2018. november 23., péntek
Közbeszerzési Hatóság: egyszerűbbé válnak az innovációs célú közbeszerzések

Mandiner.hu, 2018. november 23., péntek
Rekord összegű költségvetést fogadott el a német parlament
"...Emelik a többi között az oktatási és a kutatás-fejlesztési kiadásokat, a családtámogatásokat és a nemzetközi fejlesztési együttműködésre fordított forrásokat...˝

Nepszava.hu, 2018. november 23., péntek
Rekord összegű költségvetést fogadott el a német parlament

Webradio.hu, 2018. november 23., péntek
Rekord összegű költségvetést fogadott el a német parlament

Hir.ma, 2018. november 23., péntek
Rekord összegű költségvetést fogadott el a német parlament

Orientpress.hu, 2018. november 23., péntek
Nem volt még ilyen magas költségvetés Németországban

Index.hu, 2018. november 23., péntek
A német költségvetés soha nem volt ennyire magas

Infostart.hu, 2018. november 23., péntek
Rekord összegre bólintott rá a német parlament

Kitekinto.hu, 2018. november 23., péntek
Újra hiány nélküli költségvetése lesz Németországnak

Napi.hu, 2018. november 23., péntek
Tizenhét éve nem volt ilyen Németországban

Vg.hu, 2018. november 23., péntek
Még sosem volt ekkora a német büdzsé

Digitalhungary.hu, 2018. november 23., péntek
Ez az öt magyar startup a világot is beveheti

Index.hu, 2018. november 23., péntek
Félmilliárd forint tíz startupnak

Vg.hu, 2018. november 23., péntek
Cégenként 50 milliós támogatást kapnak ígéretes startupok

Itextreme.hu, 2018. november 23., péntek
Elkelt az utolsó hely is a Baconsult Startup Inkubátor Programban

Piacesprofit.hu, 2018. november 23., péntek
Baconsult Startup Inkubátor: minden hely elkelt

Zetapress.hu, 2018. november 23., péntek
MindSphere Magyarországon

Magyarepitok.hu, 2018. november 23., péntek
Az építőipari kutatás-fejlesztést is támogatják az innovációs közbeszerzések

Delmagyar.hu, 2018. november 23., péntek
Aktuális gazdaságfejlesztési pályázatok

Magyaridok.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Szoljon.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Bama.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Beol.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Heol.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Kemma.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Baon.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Sonline.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Teol.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Muszaki-magazin.hu, 2018. november 24., szombat
27. Magyar Innovációs Nagydíj

24.hu, 2018. november 24., szombat
Innovációs Nagydíj: ismét keresik a legjobb fejlesztéseket

Starthirek.hu, 2018. november 24., szombat
Innovációs Nagydíj: ismét keresik a legjobb fejlesztéseket

Webradio.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Gondola.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Mediamix.mti.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Minap.hu, 2018. november 24., szombat
Már lehet nevezni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Nool.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Veol.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Duol.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Feol.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Vaol.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Zaol.hu, 2018. november 24., szombat
Február 13-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Napi.hu, 2018. november 24., szombat
Lehet pályázni az Innovációs Nagydíjra

Mon.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Szom.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Boon.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Haon.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Flagmagazin.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Promenad.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

News.sk, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Sajomente.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Promenad.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Vorosmartyradio.hu, 2018. november 24., szombat
Magyar Innovációs Szövetség: február 13-áig lehet pályázni a nagydíjra

Sikerado.hu, 2018. november 24., szombat
Még van idő pályázni a Nagydíjra

Debreceninap.hu, 2018. november 24., szombat
Közbeszerzési Hatóság: egyszerűbbé válnak az innovációs célú közbeszerzések

Makronom.mandiner.hu, 2018. november 24., szombat
Palkovics: A Mesterséges Intelligencia Koalícióval Magyarország az európai élvonalba kerülhet

Technokrata.hu, 2018. november 24., szombat
Ez az öt magyar innováció igazán megérdemelte a nekik járó támogatást

Weborvos.hu, 2018. november 24., szombat
Meglepő fordulat a magyar kutatás-fejlesztésben

Hirek.prim.hu, 2018. november 24., szombat
A Siemens IoT operációs rendszere segíti a vállalatokat folyamataik digitalizációjában

m1, Ma délelőtt, 2018. november 24., szombat, 10 óra
Magyar Innovációs Nagydíj
Interjú dr. Antos Lászlóval

MTV, 2018. november 24., szombat, 10 óra
Újra lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Duna TV, Térkép, 2018. november 24., szombat
A 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
Interjú dr. Antos Lászlóval

Technokrata.hu, 2018. november 25., vasárnap
Ne maradj le a 27. Magyar Innovációs Nagydíjról!!!

Gordiusz.hu, 2018. november 25., vasárnap
Magyar Innovációs Nagydíj 2018 pályázat

Tollal.hu, 2018. november 25., vasárnap
Kutatási és oktatási partnerség a fejlődés érdekében

Bonline.hu, 2018. november 25., vasárnap
Öt magyar cég állít ki januárban a CES-en

Digitalhungary.hu, 2018. november 25., vasárnap
Öt magyar cég a technológiai mennyország kapujában

Hirek.prim.hu, 2018. november 25., vasárnap
Öt magyar cég állít ki januárban a CES-en

It-extreme.hu, 2018. november 25., vasárnap
Magyarországon is bemutatkozott a MindSphere, a Siemens IoT operációs rendszere

Hirlevel.egov.hu, 2018. november 25., vasárnap
Meglepő fordulat a magyar kutatás-fejlesztésben

Hirlevel.egov.hu, 2018. november 25., vasárnap
Kutatás-fejlesztés, 2017

Magyarhang.org, 2018. november 25., vasárnap
A versenyképesség tényleg nemzeti ügy

Hvg.hu, 2018. november 25., vasárnap
Ismét rangsoroltuk Magyarország kimagasló egyetemeit

Ujszo.com, 2018. november 25., vasárnap
A jövő már itt van, de készen állunk-e rá?

Magyar Hírlap, 2018. november 26., hétfő, 10. oldal
Február közepéig lehet pályázni az Innovációs Szövetség díjára

Piac és Profit, 2018. november 26., hétfő, 38, 39. oldal
Tartósan a középpontban marad az innováció

Autopro.hu, 2018. november 26., hétfő
Egyszerűbbé válnak az innovációs közbeszerzések

Profitline.hu, 2018. november 26., hétfő
Rekord összegű költségvetést fogadott el a német parlament
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Monoki Borbála
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.