XXVIII. évf. | 2018. november 13. | 21. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható események
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

FELHÍVÁS TELJES KÖRŰ TISZTÚJÍTÁSRA

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2019. első negyedévére tervezi tisztújító közgyűlését.
A MISZ elnöksége a teljes körű tisztújítás előkészítésre, az alapszabály értelmében, jelölőbizottságot kért fel, melynek tagjai:
elnök: dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök (tel: 30/9620062),
tagok: Budavári László, nyugat-dunántúli regionális igazgató (tel: 20/955-7370),
Györgyi János, ügyvezető igazgató (tel: 30/5195621),
Dr. Ormos Pál, kutató professzor (tel: 30/9989423).

Figyelembe véve az innováció megváltozott kormányzati szerepét is, kérjük, tegyenek személyi javaslatot, ill. nyújtsanak be pályázatot az egyes tisztségek betöltésére, így közvetlenül is tudják képviselni innovációs szakterületüket, közvetlenül tudnak hatást gyakorolni szövetségünk tevékenységére, és közvetve a hazai innovációs terület munkájára. Jelölt az lehet, aki tagszervezetünk vezetője vagy a vezető által javasolt, a szervezetnél dolgozó, lehetőleg vezető beosztású személy. A MISZ különböző tisztségeire
- elnök /1 fő/
- ált. elnökhelyettes /1 fő/
- alelnökök /6 fő /
- elnökségi tagok /6 fő /
- FB-tag /4 fő /
- választmányi tag /30 fő/
(a választmányi tagság kivételével) egy motivációs levélben kell jelentkezni, ill. pályázni.
Az egyes tisztségekre vonatkozó információ az egységes szerkezetű alapszabályban és SZMSZ-ben található (itt).

A jelentkezésben, ill. a pályázatban meg kell határozni a tisztséget, és max. egy oldalban (a választmányi tagság kivételével) két kérdésben kell konkrétan nyilatkozni, a Kormányzati struktúrához illeszkedő új stratégia alapján:
- a jelölt mit tart a Szövetség legfontosabb feladatának, céljának?
- személyesen mit tud, ill. mit vállalna a célok megvalósítása érdekében?
Egy személy több tisztségre is jelentkezhet.

A jelentkezést a MISZ titkárságára "PÁLYÁZAT" jelzéssel kell elküldeni e-mailben (tisztujitas@innovacio.hu), vagy zárt borítékban (cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.) 2018. november 30-ig.

A tagszervezeti jelölések után - a pályázókkal történő előzetes egyeztetést követően - a végleges jelöltlistát a jelölőbizottság állítja össze, és terjeszti a közgyűlés elé.
A jelölőbizottság elnökét, ill. tagjait a Szövetség minden tagintézményének képviselője természetesen közvetlenül is megkeresheti.

Budapest, 2018. okt. 16.

Dr. Pakucs János
jelölőbizottsági elnök

"Minőség-Innováció 2018" nemzeti konferencia és díjátadó

Az EOQ MNB Egyesület 2018. november 5-én rendezte meg a "Minőség-Innováció 2018" c. konferenciáját a Gellért Szállóban, Budapesten.
Az eseményen előadást tartott Dr. Urbán László, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke "A Magyar Innovációs Szövetség szerepe, feladatai és az autóipari innováció aktuális kérdései" címmel.
Előadásában többek között elmondta, hogy a MISZ mint a hazai szakmai érdekvédelmi szervezetek közül talán a legnagyobb és az egyik legpatinásabb, eleget tesz küldetésének, azaz előmozdítja a hazai innovációt, konkrét eredményeket elérve az innováció fogalmának pontosításában és az innovációs tevékenység társadalmi jelentőségének megismertetésében, az innováció hazai intézmény-rendszerének, törvényi hátterének alakításában. Autóipari szakemberként hangsúlyozta: ez az iparág - már csak nemzetgazdasági jelentőségénél fogva is - az Ipar 4.0 kihívásainak és a fenntartható fejlődés követelményeinek kell, hogy megfeleljen, ami elképzelhetetlen a minőség-innováció nélkül.

Innováció a szennyvíztisztításban és az ivóvízkezelésben

2018. november 7-én, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) szakmai napot tartott a Lurdy Házban. A témafelvezető előadást a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elnöke, Dr. Szabó Gábor tartotta "Innováció: Közhely, vagy a jövő záloga?" címmel a települési vízgazdálkodás szakterületéről érkező közel félszáz szakembernek.
A konferencia nyitó szekciójában elhangzott előadások főként az innováció általános kérdéseit tárgyalták, a további szekciókban jellemzően konkrét projekteket, esettanulmányokat mutattak be az előadók. A nyitó szekciót követő diszkusszióban felmerült az a javaslat, hogy vannak olyan közös célok, amelyek sikeresebb képviselete érdekében célszerű lenne a MaSzeSz-nek és a MISZ-nek szorosabbra fűzni a kapcsolatait. Dr. Szabó Gábor javasolta, hogy az egyeztetések haladéktalanul kezdődjenek meg.

Okos cég

2018. november 7-én, tagszervezetünk, a Piac&Profit KKV Akadémia több mint 150 fő részvételével konferenciát rendezett a digitális vállalatok építéséről "Okos cég - Építs sürgősen digitális vállalatot!" címmel, a Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexumában.

A konferencián előadást tartott Monszpart Zsolt, a MISZ alelnöke. Előadásában többek között bemutatta az EU szakértői által készített "A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) 2018, Magyarországról szóló ország-jelentés" eredményeit. A felmérés két területen: a digitális technológiák integráltsága a vállalkozói világban, valamint a digitális közszolgáltatások, ezen belül is az e-kormányzat és e-egészségügy, területén tükröz lényeges lemaradást az EU átlagához viszonyítva.

Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriumi ülése

A Magyar Innovációs Alapítvány (MIA) 2018. november 8-án, a MTA Természettudományi Kutatóközpontban tartotta kuratóriumi ülését, Prof. Závodszky Péter elnök vezetésével.

Első napirendi pontként a 2017. évi Magyar Innovációs Nagydíj értékelésére került sor. Ezután a tagok megvitatták, majd kiegészítésekkel elfogadták a 2018. évi Magyar Innovációs Nagydíj kiírási és lebonyolítási tervét (versenyfelhívás, ütemezés, kommunikációs terv, bírálati rend stb.).

Géptervezők és Termékfejlesztők Szemináriuma

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kétnapos konferenciát tartottak 2018. november 8-án és 9-én a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában (Miskolc, Erzsébet tér 3).

A 34-ik alkalommal rendezett Géptervezők és Termékfejlesztők Szemináriumán több mint 50 előadás hangzott el, melyek az innováció, a matematika, a mechanika, az anyagtudomány, a gyártástudomány, a géptervezés, a tervezéselmélet eredményeit mutatták be.

A plenáris ülés után négy szekcióban folyt a tanácskozás. Az ipari szakemberek, egyetemi oktatók, kutatók, hallgatók előadásaiban megjelentek az informatika, az ergonómia, a biológia, az orvostudományok, az ipari formatervezés kutatásának legfrissebb eredményei is.

Magyar-Kínai Technológia Transzfer Központ weboldala

Dr. Palkovics László, innovációért és technológiaért felelős miniszter 2018. november 7-i csungkingi látogatása alatt kezdte meg működését a Magyar-Kínai Technológia Transzfer Központ weboldala, melynek célja a magyar, illetve kínai szaktudás hatékony összekapcsolása a tudományos és üzleti szférában. A csungkingi magyar külképviselet az érdeklődő kutatók elektronikus névjegykártyáit a Magyar-Kínai Technológia Transzfer Központ weboldalára szeretné feltölteni.

A névjegykártyák tartalmaznák a kutató nevét, pozícióját, az őt alkalmazó intézményt, vagy céget, a kutató lakhelyét, valamint a főbb kutatási területeinek rövid leírását, illetve iparág szerinti besorolását.

További információ: honlap, ill. Kádár Gergely, a Csungkingi Főkonzulátus külgazdasági attaséja, e-mail: Gergely.Kadar@mfa.gov.hu

HÍREK | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj átadás

2018. október 5-én, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretein belül került sor az Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj átadására, a MTA Dísztermében. A díjakat Dr. Łuszcz Viktor, a SZTNH elnöke adta át, Lovász László, a MTA elnöke jelenlétében.

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj elismerésben részesült:
- Dr. Bősze Zsuzsanna (MTA doktora, NAIK MBK Állatbiotechnológia Főosztály), kiemelkedő hatékonysággal antitesteket termelő, genetikailag módosított nyulak létrehozásáért és orvosdiagnosztikai jelentőségű eljárás kidolgozásáért,
- Dr. Hancsók Jenő, (MTA doktora, professor emeritus, Pannon Egyetem), a találmányokban testet öltött, a hagyományos és alternatív forrásból előállított korszerű, nagy energia tartalmú és környezetbarát motorhajtóanyagok gazdaságos előállítása terén végzett kutató-fejlesztő munkájáért,
- Dr. Kónya Zoltán, (MTA doktora, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem), a számos szabadalomban testet öltött, nanotechnológiai és a környezettechnikai témájú találmányainak elismeréseként.

Várható események

Kiemelkedő innovációs teljesítmények

2018. november 21-én, a Magyar Innovációs Klub "Kiemelkedő innovációs teljesítmények" címmel konferenciát szervez az MTA Akadémia Klubban.
A rendezvény házigazdája a 2017. évi Innovációs Nagydíjas Richter Gedeon Nyrt.

A konferencia tervezett programja:
 1. Megnyitó és a 27. (2018. évi) Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat meghirdetése:
 2. Pakucs János tiszteletbeli elnök, MISZ
 3. A 2019. év innovációs célkitűzések: Palkovics László, miniszter, ITM (felkérés alatt)
 4. A 2017. évben innovációs díjat nyert vállalkozások prezentációi a cég 2018. évi innovációs tevékenységéről
 5. - Bogsch Erik, a 2017. évi Innovációs Nagydíjban részesült Richter Gedeon Nyrt. elnöke,
  - Szabó Szabolcs Pál, a 2017. évi Ipari Innovációs Díjban részesült MOL Nyrt. értékesítési igazgatója,
  - Hadászi László, a 2017. évi Agrár Innovációs Díjban részesült KITE Zrt. innovációs főigazgatója,
  - Lóczi János, a 2017. évi Környzetvédelmi Innovációs Díjban részesült Gremon Systems Zrt. ügyvezető igazgatója,
  - Csanády István, a 2017. évi Startup Innovációs Díjban részesült Shapr3D Zrt. vezérigazgatója és alapítója,
  - Riad Naboulsi, az SZTNH 2017. évi Innovációs Díjában részesült Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. tulajdonosa.
A találkozó után 12 órától fogadás.
A rendezvényen csak névre szóló meghívóval lehet részt venni.

Digitális mesterkurzus

2018. november 26-án, a MISZ tagvállalata, a RowanHill Global Kft. digitális mesterkurzust szervez a Millenáris Startup Campusban (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20., D épület).

Az egynapos, döntéshozóknak és menedzsereknek szóló intenzív tréning tematikája:
1. a digitális átállás üzleti és szervezeti jelentősége,
2. a digitális átállás stratégiája, folyamatai és feltételrendszere,
3. digitalizált szervezet - a felhőalapú szolgáltatások, menedzsment és munkakörök változása,
4. termék- és szolgáltatás-fejlesztés a digitalizáció korában,
5. tech trendek a cég szolgálatában
- blockchain és tokenizáció
- fintech, insurtech, e-payment
- adattudomány, adatvagyon, adatbányászat
- regtech, robotjogász és egyéb jogi vonatkozások
- AI, machine learning, dolgok internete és ipar 4.0

A képzés díja 99 000 Ft+áfa, jelentkezni az info@rowanhillglobal.hu e-mail címen lehet.
További információ: Telefon: +36 1 786 1771, weboldal

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Dag O. Hessen - Thomas Hylland Eriksen: A versengés paradoxonjai - Evolúciós folyamatok a mindennapokban - Typotex, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
Felettébb hasznos mű világunk és életünk jobb értéséhez. Versengés: biológiában, társadalomban és gazdaságban, kicsiben és nagyban a verseny maga az élet, az pedig maga a verseny. Így lett az egysejtűekből a mai ember, az ő ma már globális társadalma és gazdasága, a kőbaltából és faekéből a mai csúcstechnológiák és szakmák garmada, árucikkek tengere. Paradoxon: ami legyűrhet, felemészthet, az egyben a fejlődés motorja is.
Hessen norvég író és biológus, a Norvég Tudományos és Irodalmi Akadémia tagja. Szakterülete az ökológia. Eriksen norvég antropológus, az Oslói Egyetem kulturális antropológia professzora, 2015-16 a Kulturális Antropológusok Európai Szövetségének elnöke, a fenti Akadémia tagja.
"Ha a természet békésnek és harmonikusnak tűnik, annak csak az az oka, hogy a verseny gyakran lassú és szövevényes. Még a legszebb madárdal is a versenyfutás megnyilvánulása." (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.) Végül is, ez szintúgy igaz a gazdasági szereplők viszonyaira is: köztük a béke csak egy változékony helyzet pillanatnyi eredménye. S tökéletesen illik rájuk a könyv megállapítása: "A szövetség szigorúan véve csak leplezett önzést és magasabb szintű versengést takar."
"Vajon ki vagy mi irányítja a fejlődést - ha egyáltalán irányítja valami? Lehet, hogy a fejlődést egy olyasféle elv vezérli, amely annyira alapvető része az életnek - a természetnek és a kultúrának egyaránt -, hogy nem is foglalkozunk vele? (Dehogynem: amióta az ember gondolkodik a világról, ez legfőbb kérdéseinek egyike. Vallások és tudományos elméletek születtek belőle, s ezt a könyvet is nagyrészt azért írták és olvassuk, hogy ezt jobban értsük. - OP) Egy olyan jelenségről van szó, ami a világ történéseinek hatalmas részét érinti. Megtaláljuk a hétköznapi helyzetekben, a bennünket körülvevő termékek sokaságában, a pénzügyi világban és a sportban is. Néha nagyon is látható és kívánatos jelenség, gyakran azonban nem ismerjük fel, és nemritkán az áldozatává leszünk anélkül, hogy ez tudatosodna bennünk. A társadalom szempontjából is egy természeti törvényre emlékeztethet. (Értve ezen, hogy nem az akaratunktól függ, nem aszerint működik. - OP) A kérdés az, hogy jó vagy rossz - esetleg egyik sem-, vajon elkerülhetetlen-e, és egyáltalán lehet-e szabályozni oly módon, hogy az emberiség és a környezet javát szolgálja. (Amihez azt is fel kell ismerni, hogy ez erősen értékválasztás kérdése is. Például, vajon a mai fogyasztói társadalom anyagi gazdagsága és kényelme, talán nem is kevéssé túlhajtott hedonizmusa valóban jó-e az emberiségnek, különösen, ha figyelembe vesszük az erőforrások ezzel járó fogyasztását - s még inkább, ha azt is nézzük, milyen folyamatos lelki terheket ró az emberekre az e téren folyó versengés. - OP)
Erről szól a könyv: "A versengés egyetemes mivolta miatt nehezebb példákat találni arra, hogy mit nem érint, mint fordítva. Menet közben bőven szánunk majd időt a különböző területekről vett példákra, amelyek jobban megvilágítják a jelenséget és annak következményeit."
"A versenyről - elsősorban a gazdaság és a sport területén - komoly szakirodalom áll rendelkezésre, mi azonban más szempontból vizsgáljuk. Akár mamutfenyőkről, akár focistákról van szó, a lényeg számunkra nem az eredmény, hanem a versengő felek közötti viszony és az a vitathatatlan tény, hogy háromnál több hely soha nincs a dobogón."
"És az együttműködés? Nem épp az együttműködés képessége és igénye a bizonyíték arra, hogy nem minden a versenyről szól? Vagy esetleg az együttműködés is - a test sejtjeitől egészen a szakszervezetekig és a szövetkezetekig - a verseny egy példája, csak magasabb szinten? Amikor a versengés nem egyének, hanem csoportok között zajlik?"
"E könyv a versenyt, mint a természet motorját és hajtóerejét szemléli, és leginkább az emberi életre összpontosít. A versengés viszi előre a világot, de útközben sok életet tönkre tesz. Emellett a versenyszellem két közeli rokona az egoizmus és az agresszió, és nyilvánvaló, hogy a világban minden szinten jelen lévő erőszak nagyrészt a versenyben gyökerezik."
"A versengés és az együttműködés ugyanazon érem két oldala."

Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századra - Animus Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
Harari kitűnő könyvéről: SAPIENS - Az emberiség rövid története (Animus Kiadó, 2015) a Hírlevél 2017/17. számában szóltunk. Ékesszólóan mutatta, hogy Harari történészként és filozófusként olyan eredeti szemlélettel és elemzési megközelítéssel vizsgálja az emberiség világát, amely a megállapításait igen érdekessé és értékessé teszi.
Alkotói hitvallását, s e műve rendeltetését két nyitó bekezdése kitűnően összegzi:
"Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Elméletben bárki beszállhat az emberiség jövőjéről folytatott vitába, folyamatosan tisztán látni azonban igen nehéz. Gyakran azt sem vesszük észre, hogy egyáltalán vita folyik, vagy nem látjuk, hogy mik az adott vita kulcskérdései. (..) Az, hogy az emberiség jövőjéről nélkülünk döntenek, mert minket lefoglal, hogy etessük és ruházzuk a gyerekeinket, sem minket, sem a döntéshozókat nem mentesíti a következmények alól. Ez így nagyon igazságtalan, de ki mondta, hogy a történelem igazságos?
Történészként nem tudok ételt vagy ruhát adni az embereknek - viszont megpróbálhatok felajánlani némi tisztánlátást, és ezzel segíteni valamennyit a globális játszma esélyeinek ki-egyenlítésében." (idézetek a könyvből, kiemelések tőlem).
Erről szól: "Ebben a könyvben a jelenre akarok koncentrálni. A most folyó ügyekre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére. Mi történik most? Melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Mire figyeljünk? Mire tanítsuk a gyerekeinket?"
"A témák, amelyekkel foglalkozom, globálisak. A világ társadalmait leginkább formáló és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket vizsgálom meg. (Örök vita-téma, hogy kiemelkedő személyek vagy személytelen erők formálják inkább a világot. Az erők vizsgálata mindenképpen meghatározó jelentőségű tényeket és összefüggéseket tár fel. - OP)
"A valóság több szálból áll össze, ez a könyv pedig globális helyzetünk különböző aspektusait igyekszik lefedni, a teljesség igénye nélkül." "Némely részek a technológiára, mások a politikára, megint mások a vallásra vagy a művészetre fókuszálnak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?" A meghatározó erejű összefüggések egy példája: "Lehet, hogy egy életveszélyben lévő embernek kisebb gondja is nagyobb a klímaváltozásnál, az azonban lakhatatlanná teheti a mumbai nyomornegyedeket, új menekülthullámokat indíthat meg a Földközi-tengeren keresztül, és világméretű egészségügyi válságot idézhet elő."
Mai sorskérdéseinkből: "Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten vissza-tért? Új világháború közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Kína? Az Iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mit tegyünk a terrorizmussal?"
Mondandója: "Nem próbálok kitérni az új technológiák valamennyi hatására. Bár a technika számtalan csodálatos ígéretet rejt magában, én most elsősorban a veszélyekre és fenyegetésekre szándékozom rávilágítani."
"Miután felvázoltam az előttünk álló kihívásokat, a könyv második részében a rájuk adható válaszok széles skáláját vizsgálom meg."
"A harmadik részben meglátjuk, hogy noha sosem látott technológiai kihívásokkal és óriási politikai nézeteltérésekkel kell szembenéznünk, az emberiség felnőhet a feladathoz, ha képesek leszünk kordában tartani félelmeinket, és kissé alázatosabban viszonyulni nézeteinkhez."
"A negyedik rész [azt vizsgálja] milyen fokig vagyunk képesek megérteni a globális fejleményeket, és különbséget tenni igazságosság és igazságtalanság között. Képes a Homo sapiens értelmet adni az általa teremtett világnak?
"Az ötödik, egyben utolsó részben összefogom a szálakat, és általános képet próbálok adni az életről ebben a zavarodott korban, amikor a régi történetek összeomlottak, s még nem született új, hogy átvegye a helyüket."
Hatalmas szellemi kaland. Érdemes Hararival végigmenni rajta.

Jim Robbins: Azok a csodálatos madarak - Szárnyas barátaink titokzatos és érdekes világa - Tericum Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
Bámulatos élőlények: aktív életük túlnyomó részét olyan közegben töltik, amelyben csak folyamatos erőfeszítéssel és speciális technikákkal kerülhetik el a katasztrófát - a levegőben, dacolva a gyilkos gravitációval. Ezzel az evolúció csúcsmodelljei, tele konstrukciós és ’működési’ bravúrokkal. Robbins itt 30+ éves írói gyakorlattal, természettudományos igénnyel, nagy hozzáértéssel beszél róluk.
"Ez a könyv a madarakról szól, ezekről a csodálatos teremtményekről, amelyek felbecsülhetetlen értéket képviselnek az emberiség számára: ökológiai és spirituális szempontból egyaránt. A szerző nemcsak rengeteg érdekességet ír a madarakról, de szeretné másképp láttatni ezeket a szárnyas lényeket, és ráébreszteni a laikusokat varázslatosságukra." a kiadó ajánlójából. (kiemelések mindenütt tőlem)
Pár karakteres mondat:
"A madarak azok a dinoszauruszok, amiknek sikerült fennmaradniuk, mert képesek voltak változni." (Innentől minden idézet a könyvből) - s ez nem poén, Robbins részletesen elemzi e leszármazás menetét.
"[A madárfiókáktól] tudhatjuk meg a legtöbbet az evolúcióról, az ökológiáról, formáról és funkcióról, mert minden egyes nap változnak, és változás közben minden egyes nap szembe kell nézniük a környezetükkel is."
"A madarak képessége, hogy megmutassák nekünk önnön tetteink következményeit, egyike a legfontosabb, egyben legkevésbé megbecsült tulajdonságaiknak" - Robbins bemutatja, hogyan lehet a viselkedésükből, populációjuk változásaiból fontos ökológiai tényeket, jelenségeket feltárni.
"A tudósok csak most kezdik megérteni, milyen rendkívül összetett és kifinomult technológia valójában az első látásra egyszerűnek tűnő madártoll." - sokkal inkább, mint hinnénk, olyan minőségi jellemzőkkel, amelyeket a legmodernebb technológiáinkkal sem tudunk utánozni. Egyebek közt: "A toll a legpuhább a természet alkotta dolgok közül."
Kutatásai a könyvéhez: "Csodálom a madarakat. Tudtam róluk valamicskét, amikor belevágtam ebbe a munkába, de miután több mint két éven át olvastam tudományos dolgozatokat, beszéltem tudósokkal és laikusokkal, látogattam borászokat, állatkert-tulajdonosokat, madár-megfigyelőket, solymászokat, művészeket, jelmeztervezőket, amerikai őslakosokat és állatvédő aktivistákat, azt fedeztem fel, hogy ezek a tollas lények valami felfoghatatlanul változatos szerepet játszanak az ember életében. Az érdekelt, hogyan értjük meg a madarakat, és hogyan érthetnénk meg még jobban őket annak érdekében, hogy magunkat és a minket körülvevő világot is teljesebben értsük."
Tanulságos párhuzamok: "A futkosó és mászó fogolyfiókák betekintést engednek abba, hogyan hagyták el a földet az első repülő dinoszauruszok, az éneklő madárfióka agytevékenységének molekuláris követése pedig segíthet megérteni az embercsecsemők első gügyögéseinek biológiáját. Tudni akarják, hogyan fejlődtek ki az emberek között a machiavellisztikus hatalmi viszonyok? Figyeljék meg a ravasz fortélyokat és szövetségkötéseket egy hollórajon belül."
A még megfejtetlen titkok egyike "a murmurációk, a madaraknak ezek a titokzatos, teljes szinkronban repülő felhői, amelyek valósággal megbabonáznak bennünket, ahogy az őszi égbolton kavarognak". Nemcsak a csoportdinamika csodája, hanem a csoportot átfogó kommunikációé is, ahogy a madarak igazodnak egymáshoz, az alakzathoz, s magához a helyzethez (s amit még nem is értünk).
Hogyan tudja? A talegallatyúk tojásait "a fészek alatt elhelyezett komposzthalomból sugárzó hő tartja melegen. A tojásokról a hím gondoskodik: csőrét a költőhalomba dugva ellenőrzi és az anyagok összetételének változtatásával csökkenti vagy növeli annak hőmérsékletét."
Maxiteljesítményű nanomadarak: A madarak közt "messze a legnagyobb repülővirtuóz a kolibri. A világ mind a kb. 350 kolibrifaja az amerikai kontinensen honos. Tömegük a rubin-begyű kolibri két grammjától az óriáskolibri húsz grammjáig változik. Ezek a piciny madarak páratlanul könnyűek, gyorsak és biztosan manővereznek, akár fejjel lefelé vagy hátrafelé is tudnak repülni." "Egy kolibri másfél órán át is képes egy helyben lebegni, mint egy helikopter, ilyet egyetlen másik madár sem tud."
Egy nagy baj van ezzel a könyvvel: olyan érdekes, hogy nehéz félbehagyni.

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Nkfih.gov.hu, 2018. október 16., kedd
Ifjú feltalálókat és tudósjelölteket keresnek

Nkfih.gov.hu, 2018. október 16., kedd
Erősíteni kell az innovációs rendszer piacképességét

Nkfih.gov.hu, 2018. október 16., kedd
Startupok indítását segítik a BME-n

Nkfih.gov.hu, 2018. október 24., szerda
144 mikro- és kisvállalkozás jut 10 milliárd forint támogatáshoz üzletileg jól hasznosítható innovációk kifejlesztésére

Portfolio.hu, 2018. október 29., hétfő
Palkovics László: Nem költözik a CEU, nincs CEU-ügy
"...Az akadémiai kutatóintézetekben dolgozóknak nem kell aggódniuk, január 1-e után is megkapják a fizetésüket..."

168ora.hu, 2018. október 29., hétfő
Palkovics László: Nem költözik a CEU, nincs CEU-ügy

Atv.hu, 2018. október 29., hétfő
Palkovics: Nem költözik a CEU, nincs CEU-ügy

Pharmaonline.hu, 2018. október 29., hétfő
Megfontolja a minisztérium az iparág kéréseit

Euroastra.blog.hu, 2018. október 29., hétfő
Indulnak az új Jeremie-alapok: 80 milliárd forint friss forrás érhető el innovációra -- Öt év alatt 150 magyar startupba fektet majd be nyolc új kockázati tőkealap

Népszava, 2018. október 30., kedd, 4. oldal
Palkovics László szerint nincs CEU-ügy

Világgazdaság, 2018. október 30., kedd, 1,5. oldal
Megsegítette a cégeket az állam

Békés Megyei Hírlap, 2018. október 30., kedd, 6. oldal
Elkészült az új kutatóközpont Mohácson
"...Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Kft. új kutatóközpontot hozott létre Mohácson..."

Vg.hu, 2018. október 30., kedd
Tízmilliárdokat spórolt a cégeknek az állam

Portfolio.hu, 2018. október 30., kedd
A Hiventures a második legaktívabb kockázati alapkezelő a világon

Portfolio.hu, 2018. október 30., kedd
Beindult az MNB fintech motorja

Hirado.hu, 2018. október 30., kedd
Kedvezmények és szigorítások az őszi adócsomagban

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. október 30., kedd
Kedvezmények és szigorítások az őszi adócsomagban

Profitline.hu, 2018. október 30., kedd
Kedvezmények és szigorítások az őszi adócsomagban

Profit7.hu, 2018. október 30., kedd
Kedvezmények és szigorítások az őszi adócsomagban

Trendfm.hu, 2018. október 30., kedd
Kedvezmények és szigorítások az őszi adócsomagban

Piacesprofit.hu, 2018. október 30., kedd
Könnyítések és megszorítások az őszi adócsomagban

Vg.hu, 2018. október 30., kedd
Szigorúbb lesz az őszi adócsomag

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2018. október 30., kedd, 5 óra
Összeállítás: A magyar állam adócsökkentéssel, valamint az adózási szabályok egyszerűsítésével és nem a bevándorlók beengedésével akar úrrá lenni a munkaerőpiaci és demográfiai nehézségeken

168 óra, 2018. október 31., szerda, 3,28,29,30,31. oldal
Jövőforgatókönyvek Közép-Európára
"...Nehezményezik, hogy az 1989-es korosztályból a hatalomba beépült politikusok a status quót védelmezve egyre csak szívják ki a forrásokat az oktatásból, a kutatásból és fejlesztésből, a szociálpolitikából, így az utánuk érkező korosztályok jövőjét élik fel..."

Palyazatihirek.eu, 2018. október 31., szerda
Év végére a GINOP szerződött állománya eléri a 2500 milliárd forintot

Hirado.hu, 2018. október 31., szerda
Fókuszban az innovációs célú közbeszerzések
"...A kormány kiemelt stratégiai célja az innovációs, illetve kutatás-fejlesztési tevékenység élénkítése..."

Profit7.hu, 2018. október 31., szerda
Fókuszban az innovációs célú közbeszerzések

Magyaridok.hu, 2018. október 31., szerda
Innovációs célú megállapodást kötött az ITM és a Közbeszerzési Hatóság

Webradio.hu, 2018. október 31., szerda
Innovációs célú megállapodást kötött az ITM és a Közbeszerzési Hatóság

Infostart.hu, 2018. október 31., szerda
Űrkutatási biztosunk már van, nemzeti űrstratégiánk pedig lesz

Vg.hu, 2018. október 31., szerda
Fintech Banking Summit - Konferencia a pénz jövőjéről és a jövő pénzügyeiről

ECHO TV, Híradó, , 2018. október 31., szerda, 13 óra
Együttműködési megállapodást kötött az ITM a Közbeszerzési Hatósággal

hírTV, Magyarország élőben, 2018. október 31., szerda, 18 óra
Miniszteri biztos felügyeli novembertől a külügyminisztériumban az űrkutatást 2.

Hvg, 2018. november 01., péntek, 61,62. oldal
Kedvezményre ítélve
"...A munkaviszonyban foglalkoztatott kutatók után a szociális hozzájárulási adó felét kaphatja meg a munkáltató kedvezményként - ez a jelenlegi k+f kedvezményt váltja fel..."

Hvg, 2018. november 01., péntek, 22,23. oldal
"Legfontosabb az oktatás"
"...Az állam és a gazdaság viszonyán belül fontos és kényes kérdés az állam és a technológiai fejlesztések viszonya. Ahogyan a válságok nem jelezhetők előre, a konkrét technológiai fejlesztések piaci értéke sem..."

Magyar Hírlap, 2018. november 02., péntek, 9. oldal
Fejlődés innovatív, fenntartható módon
"...Ezzel ellentétben a technológia folyamatosan alakul át, de a magyar kis- és középvállalkozások nem rendelkeznek kutatási és fejlesztési kapacitással, az egyetemek pedig a közbeszerzési szabályokat hibáztatják, amiért nem tudják az innovációs forrásokat elkölteni - tette hozzá. A tárcavezető ezért a rendezvényen a szabályok változását sürgette a kutatás és fejlesztés közbeszerzési támogatásának megkönnyítésére..."

Győr +, 2018. november 02., péntek, 6. oldal
EGYRE MODERNEBB az egyetem
"...A fejlesztés révén a Széchenyi István Egyetem gyakorlati képzéssel és kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának komplex fejlesztése valósult meg..."

Webradio.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Infogyor.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Origo.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Mediamix.mti.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Itmania.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Profitline.hu, 2018. november 03., szombat
Százezer euróval díjazzák a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startupot

Delmagyar.hu, 2018. november 02., péntek
Figyelem! Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó vállalkozás

Kisalfold.hu, 2018. november 02., péntek
Figyelem! Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó vállalkozás

Azuzlet.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Adozona.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Propeller.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Gazdasagportal.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Tisztajovo.hu, 2018. november 04., vasárnap
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Dehir.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurós pályázatot hirdetnek energiahatékonysági startupoknak

Kamaraonline.hu, 2018. november 02., péntek
A jövő startup vállalkozásait keresi az InnoEnergy

Ma.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Tozsdeforum.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer euró villamosenergia-tárolási innovációért

Pecsma.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer euró jár Európa legjobb vállalkozásnak!

Startuponline.hu, 2018. november 02., péntek
Még két hétig pályázhatnak az energetikai startupok a százezer euróra

Technokrata.hu, 2018. november 01., csütörtök
Most 100.000 Euró ütheti egy ügyes StartUp markát

Orientpress.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Magyaridok.hu, 2018. november 02., péntek
Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó startup

Euronews.com, 2018. november 02., péntek
A szellemi tulajdon védelme pénzt jelent a vállalkozásoknak

Hirado.hu, 2018. november 03., szombat
Egy hónapon át tart a tudományünnep

Hirlevel.egov.hu, 2018. november 04., vasárnap
Palkovics: Olyat építettünk, ami máshol nincs a világon
"...A miniszter megerősítette, hogy a versenyképesség megőrzésének érdekében a kutatás-fejlesztési tevékenységet végző cégeknek adókedvezményt adna a kormány a jövő évtől..."

Autopro.hu, 2018. november 04., vasárnap
Palkovics: Olyat építettünk, ami máshol nincs a világon

Magyaridok.hu, 2018. november 04., vasárnap
Palkovics László: olyat építettünk, ami máshol nincs a világon

Hirstart.hu, 2018. november 04., vasárnap
Palkovics László: olyat építettünk, ami máshol nincs a világon

Szeged.info.hu, 2018. november 04., vasárnap
Palkovics: olyat építettünk, ami máshol nincs a világon

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2018. november 04., vasárnap, 6:30 óra
1997 óta november 3-án ünneplik a magyar tudományt

Manager magazin, 2018. november 05., hétfő, 4,42. oldal
Kína után, szabadon!
"...Kína 2011-ben 140 milliárd dollárt fordított k+f célokra, ami 2020-ban a tervek szerint 320 milliárdra nő..."

Hvg.hu, 2018. november 05., hétfő
Elveszik a hitelt az érdektelenséget mutató kkv-tól

Hvg.hu, 2018. november 05., hétfő
"Oda akarunk visszatérni, ahol egyszer már voltunk" - magyar űrhajóst remél az űrbiztos?

Azonnali.hu, 2018. november 05., hétfő
Magyar Nemzeti Űrkutatást! (?)

Napi.hu, 2018. november 05., hétfő
Budapesten gyűlnek össze a fintech nagyágyúi

Piacesprofit.hu, 2018. november 05., hétfő
Magyar Fenntarthatósági Csúcs - 2018-ban is

Piacesprofit.hu, 2018. november 05., hétfő
Több hitelre pályázhatnak a kkv-k

Nkfih.gov.hu, 2018. november 05., hétfő
Középpontban az egyetemek

168ora.hu, 2018. november 05., hétfő
Borzalmas jövőt vázoltak Magyarország számára
"...Nehezményezik, hogy az 1989-es korosztályból a hatalomba beépült politikusok a status quót védelmezve egyre csak szívják ki a forrásokat az oktatásból, a kutatásból és fejlesztésből, a szociálpolitikából, így az utánuk érkező korosztályok jövőjét élik fel..."

Tehetseg.hu, 2018. november 05., hétfő
28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny | 2018/2019-es tanév

Zalaegerszeginapilap.hu, 2018. november 05., hétfő
A zalaegerszegi tesztpályára már megvan az első négy szerződött vállalat
"...A miniszter szerint több mérnököt kell képezni, és felhívta a figyelmet arra, hogy míg 2012-ben a reáltudományokat tanuló diákok aránya 22 százalék volt, ez ma 29 százalék, míg az EU-átlag valahol a 24 százalék körül mozog..."

Mon.hu, 2018. november 05., hétfő
Lucernasavó és izomfeszítő berendezés
"...Ismét ifjú feltalálók és tudósjelöltek felkutatását tűzte ki célul minisztériumi támogatással a Magyar Innovációs Szövetség, méghozzá oly módon, hogy immár 28. alkalommal hirdettek október elején Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt..."

Boon.hu, 2018. november 05., hétfő
Lucernasavó és izomfeszítő berendezés

Szon.hu, 2018. november 05., hétfő
Lucernasavó és izomfeszítő berendezés

Haon.hu, 2018. november 05., hétfő
Lucernasavó és izomfeszítő berendezés

Kelet.hu, 2018. november 05., hétfő
Lucernasavó és izomfeszítő berendezés

Erdon.ro, 2018. november 05., hétfő
Lucernasavó és izomfeszítő berendezés

Magyarhirlap.hu, 2018. november 05., hétfő
Magyarországon is kiépül az agrárinnovációs operatív csoportok hálózata

Lokal.hu, 2018. november 05., hétfő
Magyarországon is kiépül az agrárinnovációs operatív csoportok hálózata

Magyaridok.hu, 2018. november 05., hétfő
Magyarországon is kiépül az agrárinnovációs operatív csoportok hálózata

Trademagazin.hu, 2018. november 05., hétfő
Magyarországon is kiépül az agrárinnovációs operatív csoportok hálózata

Webradio.hu, 2018. november 05., hétfő
AM: Magyarországon is kiépül az agrárinnovációs operatív csoportok hálózata

Agrotrend.hu, 2018. november 05., hétfő
2021-től az innováció, a digitalizáció és a modernizáció kapja a főszerepet az agrárpolitikában

Origo.hu, 2018. november 05., hétfő
Innovációs partnerségre készül Kína és Magyarország

Orientpress.hu, 2018. november 05., hétfő
ITM: Lendületesebb munkára készülnek a magyar és kínai szaktárcák

Vg.hu, 2018. november 05., hétfő
Magyarország szándéknyilatkozatot írt alá Kínával

Os.mti.hu, 2018. november 05., hétfő
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye
"...Az együttműködés egyebek mellett a know-how és jó gyakorlatok cseréjére, a magyar és kínai szereplők közötti partnerségek és hálózatok ösztönzésére, a közvetlen szakmai és üzleti kapcsolatok elősegítésére terjedhet ki az ipari kutatás-fejlesztés és innováció terén..."

Portfolio.hu, 2018. november 05., hétfő
Vállalkozást indítanál? - Hatalmas EU-pályázatok jönnek

Profitline.hu, 2018. november 05., hétfő
Forrásoptimalizálás: még több hitel a kkv szektornak

Vg.hu, 2018. november 05., hétfő
Még több kisvállalkozás juthat ingyenhitelhez

444.hu, 2018. november 05., hétfő
Az MTA lényegében elvetette Palkovicsék finanszírozási javaslatát

Innoportal.hu, 2018. november 05., hétfő
Innovációs célú megállapodást kötött az ITM és a Közbeszerzési Hatóság

Kanizsaujsag.hu, 2018. november 05., hétfő
A Magyar Tudomány Napja

RTL Klub, Magyarul Balóval, 2018. november 05., hétfő, 22 óra
Pálinkás József lett a kormány tudományos-innovációs letámadásának vezéráldozata

RTL Klub, RTL Híradó - Esti kiadás, 2018. november 05., hétfő, 17 óra
Élesen bírálta a Magyar Tudományos Akadémia átszervezését és Palkovics Lászlót Pálinkás József

Agro napló, 2018. november 06., kedd, 9. oldal
Budapesten tárgyalt az Unió agrárbiztosa: bár csökken az EU-s pénzkeret, de alakulnak a megoldási javaslatok az új Közös Agrárpolitika kihívásaira

Zalai Hírlap, 2018. november 06., kedd, 1, 7. oldal
A tudomány határtalan
"...míg dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke szakpolitikai kérdésekről beszélt..."

Zaol.hu, 2018. november 06., kedd
A magyar tudomány napját ünnepelték a Nagykanizsán

Autopro.hu, 2018. november 06., kedd
Itt a piaci liberalizáció, de fel kellene támasztani a buszos üzletágat
"...Valamint rendelkezésre állnak a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programon (GINOP) belüli K+F lehívási lehetőségek is..."

Forestpress.hu, 2018. november 06., kedd
Magyarországon is kiépül az agrárinnovációs operatív csoportok hálózata (MTI)

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. november 06., kedd
Agrárinnovációs operatív csoportok hálózata épül Magyarországon

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. november 06., kedd
A tudomány művelésének az önálló, szabad munka az alapja
"...A kutatás-fejlesztés különböző szakaszain dolgozók - mérnökök, tudósok - csak együtt lehetnek eredményesek..."

Kamaraonline.hu, 2018. november 06., kedd
Kínai-magyar együttműködés az innovációban

Nepszava.hu, 2018. november 06., kedd
Közel a digitális cégek megadóztatása
"...A javasoltnál jóval többet szánnának a kutatás-fejlesztésre és a transzeurópai közlekedési hálózatokra. Megkétszereznék a kis- és középvállalkozásoknak jutó forrásokat, és háromszorosára emelnék a diák- és tanárcserét ösztönző Erasmus+ programra jutó összegeket..."

Eupalyazatiportal.hu, 2018. november 06., kedd
HubIT Workshop - A Digitális Technológiától a Felelősségtudatig és a Társadalmi Értékekig
"...A felelősségteljes kutatás-fejlesztés és innováció (Responsible research and innovation, RRI) egyre elterjedtebb elv az Európai Unió által támogatott K+F projektekben..."

Uzletresz.hu, 2018. november 06., kedd
Megnövelték a népszerű GINOP kereteket

U-szeged.hu, 2018. november 06., kedd
Konzultáció a magyar-izraeli ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat megújításáról

Csalad.hu, 2018. november 06., kedd
28. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2018. november 06., kedd, 6 óra
November 28-ig lehet jelentkezni a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Kossuth Rádió, Krónika, 2018. november 06., kedd, 7, 9 óra
A finanszírozástól a termék piacra jutásáig újra kell gondolni az innováció teljes folyamatát, mondta Birkner Zoltán

m1, Ma reggel, 2018. november 06., kedd, 5 óra
Átalakulóban van a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatási rendszere

Népszava, 2018. november 07., szerda, 6. oldal
Közel a digitális cégek megadóztatása

Computerworld, 2018. november 07., szerda, 7. óra
Jeremie-alapok: 80 milliárd
"...Összesen több mint 80 milliárd forintnyi kockázati tőkére pályázhatnak majd magyar mikro-, kis- és középvállalkozások, minthogy hamarosan megkezdi a tőkekihelyezést az új Jeremie-forrásokat kezelő nyolc hazai kockázati tőkealap a Magyar Fejlesztési Bank megbízásából..."

Piacesprofit.hu, 2018. november 07., szerda
A középpontban marad az innováció

Napiujsag.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában
"...Palkovics László előadásában hangsúlyozta, hogy a Budapesten és Csungkingban is irodával rendelkező Magyar-Kínai Technológia Transzfer Központ működését a jövőben érdemes lenne nemzeti szintre kiterjeszteni..."

Magyarhirlap.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában

Propeller.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában

Webradio.hu, 2018. november 07., szerda
ITM: magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában

Hir6.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában

Mti.hu, 2018. november 07., szerda
ITM: magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában

Belfold.ma.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics Kínában

Makronom.mandiner.hu, 2018. november 07., szerda
Kínai egyetemet hozhat hazánkba Palkovics László

Orientpress.hu, 2018. november 07., szerda
A kínai Csungking Egyetemen tartott előadást Palkovics László

Mandiner.hu, 2018. november 07., szerda
ITM: magyarországi egyetemalapításról is tárgyaltak Kínában

Napi.hu, 2018. november 07., szerda
Palkovics Magyarországra hozna egy kínai egyetemet

Nepszava.hu. november 07., szerda
Palkovics kínai egyetemre cserélné a CEU-t

444.hu, 2018. november 07., szerda
Palkovics magyarországi egyetemalapításról tárgyalt Kínában

Mfor.hu, 2018. november 07., szerda
Palkovics magyarországi egyetemalapításról tárgyalt Kínában

Privatbankar.hu, 2018. november 07., szerda
Kínai egyetem jön Magyarországra? Palkovics erről tárgyalt

Hirtv.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában

Hvg.hu, 2018. november 07., szerda
Kínai egyetemet hozhat Magyarországra Palkovics

Infostart.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában

Lokal.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában

Starthirek.hu, 2018. november 07., szerda
Palkovics magyarországi egyetemalapításról tárgyalt Kínában

Starthirek.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában

Civilhetes.net, 2018. november 07., szerda
Palkovics kínai egyetemet hozna Magyarországra

Huppa.hu, 2018. november 07., szerda
Na miről tárgyalt Palkovics Kínában?

Magyaridok.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában

Echotv.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában

Flagmagazin.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics László Kínában

Ma.hu, 2018. november 07., szerda
Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics Kínában

Elelmiszer.hu, 2018. november 07., szerda
Magyar Fenntarthatósági Csúcs - 2018-ban is

Gyartastrend.hu, 2018. november 07., szerda
Már csak 12 évünk maradt a cselekvésre?

Eupalyazatiportal.hu, 2018. november 07., szerda
ICT információs nap: H2020 pályázati felhívások az információs és kommunikációs technológiák területén

U-szeged.hu, 2018. november 07., szerda
Ifjú kutatókat, innovatív cégeket jutalmazott a magyar tudomány napja alkalmából a SZAB

U-szeged.hu, 2018. november 07., szerda
Szén-dioxid reaktort fejleszt a Szegedi Tudományegyetem és a ThalesNano Zrt.

Magyar Hírlap, 2018. november 08., csütörtök, 2. oldal
Kínai egyetem magyarországi alapításáról is egyeztetett Palkovics László Csungkingban

Észak-Magyarország, 2018. november 08., csütörtök, 2. oldal
Kínai egyetem lehetne majd Magyarországon

Kelet Magyarország, 2018. november 08., csütörtök, 2. oldal
Kínai egyetem lehetne majd Magyarországon

Hajdú-Bihari Napló, 2018. november 08., csütörtök, 2. oldal
Kínai egyetem lehetne majd Magyarországon

Magyar Idők, 2018. november 08., csütörtök, 12. oldal
Eltűnt a hamisított vetőmag a piacról
"...Az évente 1500 fajta vetőmagot előállító magyar ágazat egészére jellemző a magas szintű kutatás-fejlesztés, az innovatív gondolkodásmód..."

168 óra, 2018. november 08., csütörtök, 10. oldal
Úgy látszik, nem bíznak bennünk
"...Amikor 2015-ben a kormány megszüntette az alapkutatások fő finanszírozóját, szerepét pedig beolvasztotta az akkor még nem kegyvesztett Pálinkás József alá tartozó Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalba, szintén nagyon ideges volt mindenki..."

168ora.hu, 2018. november 08., csütörtök
Nagyon ideges mindenki - Lovász László: Többször felmerült bennem a lemondás gondolata

Magyaridok.hu, 2018. november 08., csütörtök
Eltűnt a hamisított vetőmag a piacról

Markamonitor.hu, 2018. november 08., csütörtök
Vetőmagágazat: innovációkkal a világ élvonalában

Technokrata.hu, 2018. november 08., csütörtök
A Világ élén a magyar vetőmag ágazat: Korszerűsítéssel és innovációval tartják pozíciójukat

Videk.ma, 2018. november 08., csütörtök
Innovációkkal tartja helyét a világ élvonalában a magyar vetőmag ágazat

Agroinform.hu, 2018. november 08., csütörtök
Innovációkkal tartja helyét a világ élvonalában a magyar vetőmagágazat

Trademagazin.hu, 2018. november 08., csütörtök
Innovációkkal tartja helyét a világ élvonalában a magyar vetőmag ágazat

Elelmiszer.hu, 2018. november 08., csütörtök
25 éves lett a Vetőmag Szövetség

Portfolio.hu, 2018. november 08., csütörtök
Óriási reformcsomag kell! - Itt az MNB nagy terve
"...A magasabb hozzáadott értékű termelés és szolgáltatás irányába történő elmozduláshoz elengedhetetlen az innovációban való részvétel, az új technológiai vívmányok és megoldások alkalmazása, valamint a modern fizikai és digitális infrastruktúra - írja a jelentés..."

Mfor.hu, 2018. november 08., csütörtök
Az MNB kiszámolta, hogyan érhetnénk utol Ausztriát - elég lenne a dupla fizetés?

Privatbankar.hu, 2018. november 08., csütörtök
Tudod, mikor lesz itt osztrák fizetés és életszínvonal? A jegybank kiszámolta

Orientpress.hu, 2018. november 08., csütörtök
Feldman Zsolt: a korszerű borászatoknak van jövője Európában

Hir.ma, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína
"...Magyarország innovatív vállalkozásai mutatkoztak be Sanghajban, a Kínai Nemzetközi Import Expó (CIIE) záró szakmai napján csütörtökön. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter telefonon az MTI-nek kiemelte: a magyar kreatív ipari megoldások Kína számára is vonzóak..."

Magyarhirlap.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: A kreatív tudást is importálná Kína

Vaol.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Nool.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Duol.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Feol.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Zaol.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Veol.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Webradio.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Napiujsag.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Mti.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Hirextra.hu, 2018. november 08., csütörtök
Kína a magyar kreativitást is megvenné

Kamaraonline.hu, 2018. november 08., csütörtök
A kreatív tudást is importálná Kína

Mixonline.hu, 2018. november 08., csütörtök
A magyar kreatív tudást is importálná Kína

Makronom.mandiner.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: Magyarország a kínai beruházások első számú célországa Közép-Kelet-Európában

Boon.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Mon.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Echotv.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics László: A kreatív tudást is importálná Kína

Autopro.hu, 2018. november 08., csütörtök
A kreatív magyar tudást is importálná Kína

Starthirek.hu, 2018. november 08., csütörtök
A kreatív tudást is importálná Kína

Lokal.hu, 2018. november 08., csütörtök
A kreatív tudást is importálná Kína

Hirado.hu, 2018. november 08., csütörtök
A kreatív tudást is importálná Kína

Amdala.hu, 2018. november 08., csütörtök
Szijjártó Sanghajban: a magyar-kínai kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint ma
"...a standon igyekeznek bemutatni olyan innovációkat, amelyek a kínai partnerek szempontjából érdekesek lehetnek. Ezek közé sorolta az autonóm járműveket, a zalaegerszegi járműipari tesztpályát, valamint a szegedi lézerkutató központot..."

Pannonnovum.hu, 2018. november 08., csütörtök
Innovációs partnerségre készül Kína és Magyarország

Magyarhirlap.hu, 2018. november 08., csütörtök
Kínai egyetem magyarországi alapításáról is egyeztetett Palkovics László Csungkingban

Pannonnovum.hu, 2018. november 08., csütörtök
Fókuszban az innovációs célú közbeszerzések

Bama.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Beol.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Heol.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Kemma.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Sonline.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Szoljon.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Teol.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Baon.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Haon.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics: a kreatív tudást is importálná Kína

Magyaridok.hu, 2018. november 08., csütörtök
Palkovics László: a kreatív tudást is importálná Kína

Korkep.sk, 2018. november 08., csütörtök
Kína, az ötlettolvaj nagyhatalom: még azelőtt legyártja, hogy a feltaláló egyáltalán piacra dobná a terméket

Pszichoforyou.hu, 2018. november 08., csütörtök
Legyen mindannyiunk szívügye a fejlődés!
"...Innovatív és kreatív pályázatokat vár a Richter Anna Díj, cél az egészségügy, gyógyszerészet, valamint az oktatás és kutatás területén dolgozó nők jobbító ötleteinek megvalósítása..."

Nlcafe.hu, 2018. november 08., csütörtök
Legyen mindannyiunk szívügye a fejlődés!

Recity.hu, 2018. november 08., csütörtök
Magyar Fenntarthatósági Csúcs - 2018-ban is

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2018. november 07.
28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
Interjú Dr. Antos Lászlóval

Dehir.hu, 2018. november 09., péntek
Nemzetközi hírű kutatást jegyeztek le a Debreceni Egyetemen

Erdon.ro, 2018. november 09., péntek
Debreceni kutatás a Science címlapján

Hajdupress.hu, 2018. november 09., péntek
Debreceni kutatás a Science címlapján

Haon.hu, 2018. november 09., péntek
Debreceni kutatás a Science címlapján

Mon.hu, 2018. november 09., péntek
Debreceni kutatás a Science címlapján

G7.hu, 2018. november 09., péntek
Magyarország az egyik legnagyobb vesztese a multik transzferár-trükkjeinek
"...Amikor például az Audi Hungaria 45,8 milliárd forint k+f szolgáltatást vásárol (feltehetően) az anyavállalattól, akkor elgondolkodtató, hogy ez mennyire felel meg a piaci áraknak..."

Gazdasag.ma.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor
"...Célnak nevezte, hogy 2020-ra az ország a GDP 1,8 százalékát, vagyis mintegy 1000 milliárd forintot fordítson a kutatás-fejlesztés támogatására..."

Delmagyar.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Kisalfold.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Feol.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Vaol.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Zaol.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Veol.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Duol.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Figyelo.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Mon.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Nool.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Infostart.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Iranytv.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Dunaujvaros.com, 2018. november 09., péntek
Orbán: Többpólusú gazdasági világrend van kialakulóba

Borsod24.com, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Ma.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Novekedes.hu, 2018. november 09., péntek
Orbán Viktor: A jegybankok jobban segíthetnék a gazdasági fejlődést

888.hu, 2018. november 09., péntek
Orbán: "Az új világrendben a tudásnak, a tehetségnek és a kreativitásnak kiemelkedő szerepe lesz"

Propeller.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Starthirek.hu, 2018. november 09., péntek
Orbán Viktor: Újabb és újabb migrációs hullámok érkezhetnek

Lokal.hu, 2018. november 09., péntek
Orbán Viktor: Újabb és újabb migrációs hullámok érkezhetnek

Origo.hu, 2018. november 09., péntek
Orbán Viktor: Újabb és újabb migrációs hullámok érkezhetnek

Gondola.hu, 2018. november 09., péntek
Új, több pólusú gazdasági világrend van kialakulóban

Privatbankar.hu, 2018. november 09., péntek
Orbán megjósolta a következő világválságot - már Eurázsiát építjük

Index.hu, 2018. november 09., péntek
Orbán Viktor szerint Kína, a Balkán és Közép-Európa a jövő gazdasági fejlődésének záloga

Bama.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Heol.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Kemma.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Sonline.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Szoljon.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Teol.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Beol.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Baon.hu, 2018. november 09., péntek
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Vg.hu, 2018. november 09., péntek
Közép-Európa lehet a többpólusú világ egyik központja
"...Vannak innovatív vállalataink, és K+F célra 2020-ig nagyjából ezer milliárd forintot költhetünk el - hangsúlyozta a kormányfő..."

Index.hu, 2018. november 09., péntek
Orbán Viktor szerint Kína, a Balkán és Közép-Európa a jövő gazdasági fejlődésének záloga

Preshaztarsasag, 2018. november 09., péntek
Magyar alapú multik...
"...A folyamatok digitalizálása nem cél, hanem versenyelőny - állította Budapesten, szakmai közönség előtt tartott előadásának címében Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke..."

Mediapiac.com, 2018. november 09., péntek
Magyar Fenntarthatósági Csúcs - 2018-ban is.

InfoRádió, 2018. november 09., péntek, 15 óra
Orbán Viktor miniszterelnök - jegybankelnökök találkozója

M5, Híradó, 2018. november 09., péntek, 20:30 óra
28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
Interjú Dr. Antos Lászlóval

Magyar Idők, 2018. november 10., szombat, 11. oldal
Az EU problémái nem most kezdődtek

Debreceninap.hu, 2018. november 10., szombat
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Szoboszloinap.hu, 2018. november 10., szombat
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Szegedinap.hu, 2018. november 10., szombat
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Pecsinap.hu, 2018. november 10., szombat
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Miskolcinap.hu, 2018. november 10., szombat
Eurázsia építéséről beszélt Orbán Viktor

Szakszervezetek.hu, 2018. november 10., szombat
Minden negyedik magyart megcsapja a szegénység szele
"...A kutatás-fejlesztést érintő adatoknál a legfrissebbek 2016-osak, ezek szerint a régióból a legtöbbet Ausztria költ K+F-re (a GDP 3,09 százalékát), a többi tagország mind az uniós átlag (2,03 százalék) alatt van. Magyarország az 1,21 százalékával a vizsgált országok középmezőnyében van..."

Szegedma.hu, 2018. november 10., szombat
Szén-dioxid-reaktort fejlesztenek a szegedi egyetemen

Innoportal.hu, 2018. november 10., szombat
Magyarországon is kiépül az agrárinnovációs operatív csoportok hálózata

Pecsi-hirhatar.hu, 2018. november 10., szombat
A világ élvonalában a magyar vetőmag ágazat

Világgazdaság, 2018. november 12., hétfő, 15. oldal
Közép-Európa lehet a többpólusú világ egyik központja Orbán Viktor szerint

Világgazdaság, 2018. november 12., hétfő, 1, 15. oldal
Tanulni a válságból
"...Kelet-Európa mindig is úgy gondolta, hogy itt kell létrehozni a boldogulásunkhoz szükséges tudást. Magyarország miniszterelnöke hozzáfűzte: innovatív vállalatainkra és kutatás-fejlesztésre 2020-ig ezermilliárd forintot költhetünk el..."
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Monoki Borbála
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.