XXVIII. évf. | 2018. október 16. | 19. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Várható események

Köszöntjük új tagjainkat!
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MISZ jelölő-bizottsági ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége által felkért, a jövő évi teljes körű tisztújító közgyűlést előkészítő jelölőbizottság 2018. október 11-én alakuló ülést tartott, a MISZ székhelyén, dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök vezetésével. A bizottság tagjai megbeszélték a jelölés menetét, valamint jóváhagyták a tagszervezeteknek szóló felhívást, melyet az alábbiakban közlünk:

"FELHÍVÁS TELJES KÖRŰ TISZTÚJÍTÁSRA

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2019. első negyedévére tervezi tisztújító közgyűlését. A MISZ elnöksége a teljes körű tisztújítás előkészítésre, az alapszabály értelmében, jelölőbizottságot kért fel, melynek tagjai:
elnök: dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök (tel: 30/9620062),
tagok: Budavári László, nyugat-dunántúli regionális igazgató (tel: 20/955-7370),
Györgyi János, ügyvezető igazgató (tel: 30/5195621),
Dr. Ormos Pál, kutató professzor (tel: 30/9989423).

Figyelembe véve az innováció megváltozott kormányzati szerepét is, kérjük, tegyenek személyi javaslatot, ill. nyújtsanak be pályázatot az egyes tisztségek betöltésére, így közvetlenül is tudják képviselni innovációs szakterületüket, közvetlenül tudnak hatást gyakorolni szövetségünk tevékenységére, és közvetve a hazai innovációs terület munkájára. Jelölt az lehet, aki tagszervezetünk vezetője vagy a vezető által javasolt, a szervezetnél dolgozó, lehetőleg vezető beosztású személy. A MISZ különböző tisztségeire
- elnök /1 fő/
- ált. elnökhelyettes /1 fő/
- alelnökök /6 fő /
- elnökségi tagok /6 fő /
- FB-tag /4 fő /
- választmányi tag /30 fő/
egy motivációs levélben kell jelentkezni, ill. pályázni. Az egyes tisztségekre vonatkozó információ az egységes szerkezetű alapszabályban és SZMSZ-ben található (itt).

A jelentkezésben, ill. a pályázatban meg kell határozni a tisztséget, és max. egy oldalban (a választmányi tagság kivételével) két kérdésben kell konkrétan nyilatkozni, a Kormányzati struktúrához illeszkedő új stratégia alapján:
- a jelölt mit tart a Szövetség legfontosabb feladatának, céljának?
- személyesen mit tud, ill. mit vállalna a célok megvalósítása érdekében?
Egy személy több tisztségre is jelentkezhet.

A jelentkezést a MISZ titkárságára "PÁLYÁZAT" jelzéssel kell elküldeni e-mailben (tisztujitas@innovacio.hu), vagy zárt borítékban (cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.) 2018. november 30-ig.

A tagszervezeti jelölések után - a pályázókkal történő előzetes egyeztetést követően - a végleges jelöltlistát a jelölőbizottság állítja össze, és terjeszti a közgyűlés elé.
A jelölőbizottság elnökét, ill. tagjait a Szövetség minden tagintézményének képviselője természetesen közvetlenül is megkeresheti.

Budapest, 2018. okt. 16.

Dr. Pakucs János
jelölőbizottsági elnök"

28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

A Magyar Innovációs Szövetség 2018. október 2-án, az Ericsson Magyarország székhelyén 28. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az M5 Csatorna közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból.

Az eseményt, melyen közel hetvenen vettek részt, Jakab Roland az Ericsson Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, mint házigazda nyitotta meg. Kiemelte, hogy a Verseny remek lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy megmutassák magukat és az ötleteiket. Elmondta továbbá, hogy nagy megtiszteltetés az Ericsson Magyarország számára, hogy helyet adhat a tehetséges fiatalok bemutatkozásának.

Dr. Palkovics László, miniszter, a Verseny fővédnöke nevében, dr. Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke köszöntötte a meghívottakat. Kiemelte, hogy a felsőoktatás a KFI rendszer kulcsa, és többek között beszélt az Új Nemzedék Kiválóság Programról, melynek célja a tudományos utánpótlás mennyiségének és minőségének megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása és az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. Ennek egy alprogramja a "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj, a középiskolában versenyeredményt elérő tehetséges fiatalok számára. 2018/2019-es tanévre 80 fiatal kapott a pályázat keretében támogatást.

Ezután Dr. Pakucs János a szervezőbizottság elnöke és a MISZ tiszteletbeli elnöke bejelentette a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, és ismertette a feltételeket. A versenyre főként olyan kreatív fiatalokat keresnek, akik felismertek valamilyen műszaki, természettudományos problémát, és van saját ötletük a megoldásra is. Beszélt a nemzetközi versenyek fontosságáról és a MISZ által, ezen rendezvényekre delegált fiatalok sikereiről. (A verseny részletes felhívása a www.innovacio.hu portálunkon olvasható.)

A rendezvény második felében Ivánka Gábor, zsűritag bemutatta az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny korábbi díjazottjait, akik a 2018. évben nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményt értek el. A fiatalok 5-5 percben beszéltek a sikereikről, és bemutatták munkájukat:
- Kákonyi Marcell, a dublini 30. EU Fiatal Tudósok Versenyének résztvevője ismertette az általa fejlesztett eszköz használatát és elmesélte a hasznosítását (Cervelox 2.0 - Avagy: Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz?).
- Novák Blanka, a dublini 30. EU Fiatal Tudósok Versenyének különdíjasa elmondta a saját ihletésű kutatásának témáját ("Lycium barbarum fiziológiai hatásainak vizsgálata"), melynél a kísérleteket, méréseket, elemzéseket önállóan végezte el.
- Molnár Áron, aki 4. helyezett lett a tudományos versenyek olimpiáján (Intel ISEF) beszélt az általa fejlesztett eszközről (Új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzor). Kiemelte, milyen hihetetlen élményekkel gazdagodott az amerikai versenyen.
- Laufer Tamás Jónás mesélt a kínai versenyről (33. CASTIC), ahol a nemzetközi fordulóban 41 ország 250 résztvevője közül választották ki azon fiatal közé, akiknek a munkáját bronzéremmel díjazta a zsűri. Ő olyan fejlesztést valósított meg, mely képes követni az alkohol hatását az emberi egyensúlyra, és abból következtetéseket von le.

Befejezésül, Dr. Bódis József, a Verseny fővédnöke, az EMMI oktatási államtitkára a jelenlévő fiataloknak konkrét tudományos kutatási területet mutatott be inspirációként. Embrió kutatásról beszélt, arról, hogyan lehet kétszeresére növelni az életképes emberi embriók számát.

Innovation dialogue Lithuania-Hungary

Magyarország Litván Nagykövetsége 2018. október 4-5-én, a MITA Tudományos, Innovációs és Technológiai Hivatallal és a Magyar Innovációs Szövetség együttműködésben, Vilniusban szervezte meg az "INNOVATION DIALOGUE LITHUANIA - HUNGARY" c. szakmai fórumot.

A rendezvényen 4 fős magyar üzleti delegáció vett részt, melyet Dr. Friedler Ferenc, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagja vezetett. Az innovációs üzleti fórumot - melyen 14 litván szervezet volt jelen - Sarlós Ágoston attasé nyitotta meg, aki ismertette a két ország között az elmúlt években létrejött innovációs célú, illetve technológiai transzfert megtestesítő jelentősebb üzleti kapcsolatokat.

Az első napon kiselőadásokra került sor, melynek során Friedler Ferenc előadásában bemutatta a Magyar Innovációs Szövetség működését és áttekintést adott a magyarországi innovációs tevékenységekről. Ezután B2B találkozók következtek, miután a Nagykövetség célzott partnerszervezést végzett a kiutazó magyar vállalatok tevékenységi profiljában.
Másnap a magyar delegáció számára látogatást szerveztek a litvániai kutatás-fejlesztési élet egyik központjának számító "Sunrise Valley" tudományos és technológiai parkba, illetve a start-up vállalkozásoknak helyet adó Vilnius Tech Park-ba.

Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló előterjesztés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérésére a MISZ közigazgatási egyeztetés keretében 2018. október 11-én véleményezte az egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezetét. Néhány kiemelés az állásfoglalásból:
"...Üdvözlendő, hogy a Kormány a szakképzés rendszerének 2015-ben történt megújítását követően is folyamatosan keresi a szakképzés korszerű, a jelen kor és a jövő kihívásainak is megfelelni tudó fejlesztésének lehetőségeit..."

"...a gazdálkodás kereteinek megszilárdítása az esetleges forráshiányra nem szolgál megoldásként, és a források szakmai szempontból történő hatékonyabb hasznosítását sem garantálja..."

"...megítélésünk szerint a szakképzés színvonalának emelését szolgálna az, ha a centrumok mellett (a megyei és az országos érdekegyeztetésen túl) is szerveződhetne olyan szakmai tanácsadó (felügyelő) testület, amely - a kamarai tagságtól, képviselettől függetlenül - a jelentősebb helyi ipari szereplők véleményét csatornázhatná be a centrumok szakmai munkájába..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, a jelszóval védett részről tölthető le.

Energetikai Innovációs Tanács megalakulása

2018. október 2-án, a tiszta, fenntartható és okos energia támogatására megalakult az Energetikai Innovációs Tanács, Budapesten. Az alakuló ülésen Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta, hogy a tanács munkájának eredményeit beépítik a hamarosan elkészülő új Nemzeti Energiastratégiába. A testület működését az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) koordinálja.

Elsőként Süli János, tárca nélküli miniszter szólalt fel, aki sürgette a hosszú távú, átfogó szakmai programok megalkotását. Kádár Andrea, az ITM helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy a 2011-es energiastratégiában megfogalmazott kérdések mára eldőltek, a helyükre lépő új kihívások integrált, hosszútávra szóló, innovációs szempontú és minden területet átfogó tervezést igényelnek.

Grabner Péter, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnök-helyettese a szűkülő energiaforrások átgondoltabb felhasználását, valamint a műszaki felsőoktatás és az ipar együttműködését szorgalmazta az új típusú villamosenergia-rendszerek kialakításában.
Ezután felszólat még Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Kóbor György, a MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója és ifj. Chikán Attila, az Alteo vezetője is.

Az Energetikai Innovációs Tanácsban a MISZ-t, Thernesz Artur, elnökségi tagunk fogja képviselni.

Kibővített választmányi és elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség, 2018. november 14-én kibővített választmányi és elnökségi ülést tart székhelyén. Napirendi pontok:
- Beszámoló a legutóbbi választmányi ülés óta végzett munkáról
- Rövid tájékoztatás a teljes körű tisztújításról (dr. Pakucs János)
- dr. Birkner Zoltán, az NKFIH elnökének előadása

Ferences tehetségprogram

2018. október 5-én, a Ferences Rendtartomány székhelyén, Budapesten, a Ferences Ösztöndíj Alapítvány által működtetett, a három magyar Ferences gimnázium legkiválóbb hallgatóiból alakult kutatási szakkollégium összejövetelén, a MISZ tiszteletbeli elnöke, dr. Pakucs János tartott egy motivációs előadást a fiatalok részére. Többek között ismertette az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny lehetőségét, ill. elmondta a legfontosabb tudnivalókat magáról a versenyről.

Második előadóként Kapui Ákos már sikeres startup vállalkozó, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűritagja mutatkozott be. 2005-ben a Versenyen, I. díjas lett. 2010-ben megalapította a Distinction mobilfejlesztési stúdiót, melyet 2014-ben felvásárolta a Skyscanner nevű brit cég. Előadásában a fiatalokat a tudományosan megalapozott innováció irányába motiválta.

A Kormány határozata a kutatási fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról

A Kormány október 4-én határozatot hozott Magyarország versenyképességének növelése érdekében. A Kormány többek között
"...felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy egyeztessen a Magyar Tudományos Akadémia elnökével az akadémiai kutatóhálózat struktúrájának áttekintéséről és átalakításáról...
...készítse elő a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács létrehozásához szükséges jogszabály-módosításokat...
"...a pénzügyminiszterrel együttműködve alakítsa ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alaptól elkülönülten működő Kutatási Alap létrehozásához szükséges feltételrendszert...
...vizsgálja meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala beolvadásának lehetőségét a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalba (a továbbiakban: Hivatal), és a vizsgálat eredményétől függően tegyen javaslatot a Hivatal új működési rendjére..."

NKFIH új elnökhelyettesei

A miniszterelnök a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján Sebők Katalint és Szabó Istvánt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesévé 2018. október 1-jei hatállyal, 5 éves időtartamra kinevezte.

Várható események

"Minőség-Innováció 2018" nemzeti konferencia és díjátadó

A EOQ MNB Egyesület 2018. november 5-én rendezi meg a "Minőség-Innováció 2018" c. konferenciáját a Gellért Szállóban, Budapesten.

Előzetes program:

12.00 | A kitüntetésre kerülő "Minőség Innováció 2018" pályázatok kiállításának megnyitása és megtekintése
13.00 | Büféebéd
14.00 - 14.10 | Megnyitó, üdvözlés: Dr. Molnár Pál, elnök, EOQ MNB
14.10 - 14.30 | A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal aktuális feladatai: Dr. Birkner Zoltán, elnök, Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal
14.30 - 14.50 | Az Agrárminisztérium innovációkat támogató tevékenysége az agrárgazdaságban: Dr. Juhász Anikó, helyettes államtitkár, Agrárminisztérium
14.50 - 15.10 | A Magyar Innovációs Szövetség helye és szerepe az innovációs tevékenységekben: Dr. Urbán László, alelnök, Magyar Innovációs Szövetség
15.30 | Kávészünet
16.00 - 17.30 | A "Minőség Innováció 2018" Nemzeti Díjas pályázatainak bemutatása és a "Minőség Innováció 2018" pályázat elismerő okleveleinek átadása
17.30 | Zárszó: Dr. Molnár Pál, elnök, EOQ MNB

Jelentkezés az alábbi linken. Jelentkezési határidő: 2017. október 25.

A részvételi díj ellenében a résztvevők on-line hozzáférést kapnak az előadásokhoz, valamint büféebéd áll rendelkezésre. További információ: weboldal

Okos cég

2018. november 7-én, 09-17 óráig tagszervezetünk, a Piac&Profit KKV Akadémia konferenciát tart, a digitális vállalatok építéséről, a Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexumában (1148 Budapest, Örs vezér tere 24). A konferencia szakmai partnere a Magyar Innovációs Szövetség.

Kiemelt témáik és felkért előadóik:
- Az új technológiák elsöprik a hagyományost. A jövőt meghatározó technológiai, digitális trendek. Előadó: Vityi Péter alelnök, IVSZ
- A folyamatok digitalizálása nem cél, hanem versenyelőny. Előadó: Monszpart Zsolt alelnök, Magyar Innovációs Szövetség
- Elviszik az orrunk elől az ügyfelet a kisvállalatok és a startupok? A kicsik nagy esélye. Előadó: Loss István, a Spinoff és Startup Egyesület Informatikai Szakosztályának vezetője
- Az Ipar 4.0 slágertéma a termelővállalatoknál. A teljes értéklánc digitalizációjának előnyei. Nem csak termelőknek! Előadó: Szövényi-Lux Márton ügyvezető igazgató, Festo Kft. (felkérés alatt)
- A belső, eddig külön menedzselt folyamatok összekapcsoltságában felszínre kerülő kincsek. Előadó: Szederkényi Zsolt ügyvezető, xFLOWer Group Kft.
- Hogyan járjon túl az okos vezető az okos gépek eszén? Előadó: Jagodics Tamás ügyvezető, Cégmenedzser Kft.
- Az integrált IoT. Egy felületen összekapcsoltan. Bámulatos eredmények. Előadó: Dobó Mátyás új generációs szolgáltatások igazgatóhelyettes, Invitech Solutions Kft.
- Okos vállalatirányítás a digitalizáción túl. Előadó: Kelemen Viktor ügyvezető, Bureau Veritas Kft.
- A Fintech és a hagyományos pénzügyi szolgáltatások összefonódása. Előadó: Kovács Viktor Zoltán kommunikációs igazgató, K&H Bank Zrt.
- Az adatok összeérnek és csodákra képesek. Evolúciós intelligencia az adatokban. Előadó: Dr. Plasek Gábor ügyvezető, BI-Tech Kft. (felkérés alatt)
- Mesterséges intelligencia az üzleti mindennapokban - ma és holnap. Előadó: Gulyás László igazgató, Eit Digital
- Milyen munkaerőre van szükségünk? Növekvő vagy csökkenő munkáltatói gondok? Előadó: Farkas Károly főszerkesztő, Piac & Profit
- Árthat-e a technológia az emberi kapcsolatoknak? Előadó: Kocsis Zoltán kreatív igazgató, Idea Fontana Kft.

Regisztrálni az alábbi linken lehet. További információ a weblapon.

Köszöntjük új tagjainkat!


Név: | RacioNet Zrt.
Tagsorszám: | 752.
Cím: | 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.
Vezető: | Laufer Tamás
Telefon: | 20/379-8147
E-mail: | laufer.tamas@racionet.hu

Tevékenység:
- Üzleti alkalmazások és üzleti intelligencia megoldások,
- Projekt management, minőségbiztosítás,
- IT stratégia szolgáltatások.

Név: | Agrotax Kft.
Tagsorszám: | 753.
Cím: | 9026 Győr, Víztükör u. 4. A
Vezető: | Sáhó Ákos
Telefon: | 30/235-3839
E-mail: | saho.akos@agrotax.hu

Tevékenység:
A társaság fő tevékenysége precíziós termőföld-értékelés, amely egy modern, innovatív, digitális szemlén alapuló informatikai rendszer, amelynek segítségével már 24 órán belül képesek megállapítani az adott termőföld értékét.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Max Tegmark: Élet 3.0 - Embernek lenni a mesterséges intelligencia korában - HVG Könyvek, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
"A technológia segítségével az élet soha nem látott módon virágzásnak indulhat - de el is pusztíthatja önmagát." "Ha mihamarabb nem változtatunk irányt, oda lyukadunk ki, ahová tartunk." (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem)

De hová is tartunk? Tegmark sorsdöntő jelentőségű kérdést boncolgat azt vizsgálva, hogyan osztozhatnak majd az emberek és a MI a munkahelyeken, s milyen lesz kettejük hibrid világa. "Az ipari forradalom idején kezdtük felfedezni, hogyan helyettesíthetjük az izmainkat gépekkel, az ember pedig átállt a jobban fizetett munkákra, ahol inkább az eszét kell használnia. A kétkezi munkát felváltotta a szellemi munka. Most azt fedezzük fel, hogyan helyettesíthetjük az eszünket. Ha végül sikerül, vajon milyen munkák maradnak számunkra? Optimista elgondolás, hogy a fizikai és szellemi munkák után a következő robbanás a kreatív munkák terén következik be, de a pesszimisták erre azzal válaszolnak, hogy a kreativitás is szellemi folyamat, vagyis a mesterséges intelligencia idővel ezt is elsajátítja." Sőt, amint az eddigiek mutatják, s ezekre a könyv részletesen kitér, az MI a kreativitásban is minden bizonnyal képes lesz túlszárnyalni az embert.

A könyv alapkérdései: "Milyen jövőt szeretnénk? Mi történjen a munka automatizálásával? Milyen pályaválasztási tanácsot adhatunk a mai gyerekeknek? Azt szeretnénk, ha új feladatok váltanák fel a régieket, vagy munkahelyeket nem ismerő társadalmat képzelünk el, ahol mindenki élvezi a kényelmes életet és a gépeknek köszönhető gazdagságot? Még messzebbre tekintve: létrehozzuk az Élet 3.0-t, és elterjesszük a kozmoszban? Mi fogjuk irányítani a gépeket, vagy azok minket? Átveszik-e a helyünket az intelligens gépek? Egymás mellett létezünk majd, vagy összeolvadnak velünk? Mit jelent majd embernek lenni a mesterséges intelligencia korában? Mit jelentsen mindez, és hogyan alakítsuk ebben a szellemben a jövőt?"

Kapcsolódik ezekhez egy félelmetes gondolat: mi biztosítja az embert, hogy ő marad a teremtés koronája? Tegmark kiemeli: "Az agy kvarkokból és elektronokból áll, amelyek úgy rendeződnek el, hogy egy erős számítógépet alkossanak, és nincs olyan fizikai törvény, amely megakadályozná, hogy még intelligensebb kvarktömböket hozzunk létre." "Mennyi idő kell ahhoz, hogy a gépek minden kognitív feladatban legyőzzenek minket? Egyértelmű, hogy nem tudjuk, azonban fontolóra kell vennünk annak eshetőségét is, hogy mindez bekövetkezik, talán már a mi életünkben."

"Míg a hagyományos ipari robotok drágák és nehezen programozhatóak, a jelenlegi trend az, hogy olyan olcsóbb, MI-vezérelt robotokat hoznak létre, amelyek képesek a programozási tapasztalattal nem rendelkező dolgozóktól megtanulni a feladatukat." Szép új világ! A robot eltanulja a dolgozótól, s az utóbbi már mehet is zabot hegyezni.

Erről szól a könyv: /Rém?/mesével indul, amely akár valósággá is válhat: MI-fejlesztők létrehozták az általános mesterséges intelligenciát, az a továbbiakban önjáró módon, exponenciális ütemben bővítette képességeit. Megmaradt a fejlesztőinek szolgálatában, akik reá támaszkodva, gazdasági eszközökkel teljesen átformálták és uralmuk alá vonták a világot. "[A fejlesztők] tehát végrehajtották a világtörténelem legdrámaibb rendszerváltását. Bolygónkat először igazgatta egyetlen hatalom, amelyet mérhetetlen intelligencia támogatott, és amely akár évmilliárdokig is virágoztathatná az emberiséget a Földön és a kozmoszban."
"További része egy másik mese, amelyet még senki sem írt meg: jövőnk a mesterséges intelligenciával. Milyennek szeretnénk látni? Kialakulhat-e olyasmi, ami akár távolról is hasonlít az Omega történetére, és ha igen, valóban ezt szeretnénk? Hogyan kellene kezdődnie a történetünknek? Hogyan hasson az MI a munka világára, a törvényekre vagy a fegyverekre az elkövetkező évtizedben? Még távolabbra tekintve: hogyan írnánk meg a befejezést? Ez a mese valóban kozmikus méreteket ölt, mivel nem kevesebbről szól, mint az élet sorsáról univerzumunkban. És ezt a történetet nekünk kell megírnunk." A valóságot s annak jövőjét kutató, mélyreható fejtegetések kapunk, a további fejezetek mindezek várható lehetőségeit, kockázatait, az ésszerű megfontolásokat keresik, fejtegetik.

Rüdiger Vaas: Egyszerűen Einstein! - Cser Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
"Ez a könyv Einstein felismeréseinek kalandjait ismerteti, lehetőség szerint előismeretek igénye nélkül és kissé tréfásan. A történelmi összefüggésekkel és Einstein személyiségével is foglalkozik." (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.) Valóban nagyon érdekesen, színes, gördülékeny beszéddel vezet végig Einstein kiemelkedően nagy jelentőségű életművén, s apró betekintést ad emberi vonásaiba is.

"Lehetőség szerint" - a modern fizika felfedezései nyomán olyan képeket, magyarázatokat kapunk a világunkról, amelyeket nem tudunk elképzelni, s valójában felfogni sem. Vaas igazán jól magyaráz: egyszerű szóképekkel, világosan beszél, többnyire képletek nélkül, s a jelentés első rétegében alig állnak elénk azok a bonyolult szerkezetek és összefüggések, amelyek rejtélyei elijesztik a jámbor, laikus érdeklődőt. Ám ha ennek nyomán mélyebben belegondolunk, mi is játszódik le és hogyan, ott már nem biztos, hogy boldog elégedettséggel jövünk ki e gyakorlatból. Egy példa erre: Einstein, olvashatjuk, felfedezte a természet egyik addig rejtve maradt, alapvető törvényét: "A testek tömege energiatartalmuknak a mértéke", és azt egy formailag abszolút egyszerű törvénnyel írta le: "E = mc2". Megérteni ennek miértjét és hogyanját - az már nem annyira könnyű.

Einstein több volt, mint a tudomány megújítója - teljesen új, hihetetlen világot nyitott meg. Hogy mennyire, arra íme a modern fizika egy másik óriásának szavai. Einstein az általános relativitáselméleten és azzal összefüggésben a téridő koncepció bevezetésén s az elmélet kiterjesztésén dolgozott, "Amikor Max Planck 1913-ban meglátogatta, [határozottan] kilátástalannak tartotta a vállalkozást: Mint öreg barátja, tanácslom, hagyjon fel ezzel a próbálkozással. Egyfelől, mert nem fogja tudni végigvinni; másfelől, ha mégis végigvinné, senki nem fog hinni Önnek."

Az einsteini megközelítés: "Minden tudása mellett Einstein mindig szerény maradt, és világosan tudatában volt az ismeretei határainak. Számomra [...] elég elgondolkodni az univerzum csodálatos felépítésén, amit csak homályosan tudunk felfogni, és alázattal próbáljuk egy elenyésző részét megérteni, vélte. És minden, a kozmosz ésszerű alapszerkezetébe vetett bizalma ellenére el kellett ismernie: A legfelfoghatatlanabb dolog a világgal kapcsolatban az, hogy felfogható." "Egy dolgot megtanultam ebben a hosszú életben: minden tudományunk, a valóság mércéjével primitív és gyerekes - és mégis ez a legértékesebb dolog, amivel rendelkezünk."

Egy felfedezés-vonal, jellemzőül: "Einstein megmutatta, hogy nem tartható a klasszikus mechanika fizikai kerete, amely az abszolút tér és idő képzetén nyugszik." "A speciális relativitáselmélet egységesítette a dolgokat és egy csapásra elintézte a mechanika és elektrodinamika körüli összes problémát." "Ennek az elméleti áttörésnek az az ára, hogy újra kell értelmezni az egyidejűséget: Nincs abszolút idő, az idő inkább a mindenkori vonatkoztatási rendszertől függ!" "Tehát a tér- és időbeli távolságok nem univerzálisak, hanem relatívak: Az idő megnyúlhat és a tér megrövidülhet. Ez gyökeresen ellentmond a mindennapi tapasztalatnak. De ellenállhatatlan logikát követ és később számos kísérlet kitűnően igazolta." s ezzel eljutottunk oda, hogy a közönséges halandó érti a tétel jelentését, de a hogyant felfogni, s az egészet elképzelni nem tudja.

Van egy rendkívül izgalmas olvasata annak, ahogyan az életműve kialakult és beleágyazódott a modern fizika fejlődésébe. A speciális relativitáselmélet megalkotásával Einstein rátalált a fizikai világ mélyebb, új megismerésének kezdetére, ez az elmélet azonban a világ egyik alapvető tényezőjét, a gravitációt még nem tudta kezelni, sem magyarázni. A történet innen különleges: az egyik felfedezés rávezet a másikra, mintegy kiköveteli azt. A továbblépéshez Minkowski ebből eredő felismerése, a téridő koncepció kellett - Einstein ezzel tudott eljutni a sorsdöntő áttöréshez, a gravitációt is magában foglaló általános relativitáselmélethez. (Külön történet a viaskodása a kvantumfizikával és Heisenberg híres határozatlansági elvével!) Az pedig olyan újabb felismerésekre vezetett, amelyek addig fel nem ismert csodák palotájává tették a világot - s szintúgy a modern technikát és annak termékeit. Ezekről is szól e könyv.

Philip C. Almond: Élet a halál után - A túlvilág rövid története - Corvina Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése
Kutatóutak A Nagy Ismeretlenbe. Az eredeti alcím jobb: "A halál utáni élet története", vagyis hogyan vonulnak végig a korok gondolkodásán az elképzelések a halál után elkövetkezőkről, s azok helyszíneiről.

Amint az ember rádöbbent önnön halandóságára, megjelent benne a kétség, a félelem, a tiltakozás, a remény s az újabb kétség. A kétség, hogy a halállal egyszerűen elmúlhat, s ezzel tényleg a semmibe vész? Félelem az elfogadhatatlan semmivé válástól; tiltakozás, hogy ez nem történhet meg vele; remény, hogy a halál nem vég, csak átmenet a számára; s az újabb kétség, hová vinné ez az átmenet. Hamlet alapvető félelmet idéz: "Meghalni - elszunnyadni - és alunni! / Talán álmodni: ez a bökkenő; / Mert hogy mi álmok jőnek a halálban, / Ha majd leráztuk mind e földi bajt, / Ez visszadöbbent." S a remény, a Pendragonok jelmondata, Szerb Antal remek regényében: "Hiszek a test feltámadásában."

Almondról: a University of Queensland Professzor Emeritusa, az egyetem honlapja hosszan sorolja vallás- és kultúrtörténeti könyveit. Közülük, jellemzőül: • Az Ördög - egy új életrajz • Isten - egy új életrajz.

A Corvina ajánlójából: "Az élet vége - ki ne foglalkozott volna már ezzel a kérdéssel, ki ne gondolt volna arra, mikor jön el és mi lehet utána. Egy biztos: a halál gondolata évezredek óta összekapcsolódik egy meghatározó fogalommal - a reménnyel. Talán nem is arról van szó, hogy önnön mulandóságunk riasztó és felfoghatatlan, inkább azoké, akiket szeretünk. Ez a könyv azokat a gyakran makacs, néha kiemelkedően kreatív eszméket mutatja be, amelyek a test feltámadásának és a lélek halhatatlanságának kettősségével foglalkoznak. Figyelemre méltó és izgalmas utazás a vallástörténet, a filozófia és a történelem, irodalom világába." (kiemelések tőlem)

Való igaz, nagyon alapos és részletes áttekintést kapunk arról, hogyan kutatták, képzelték el és konstruálták filozófusok, vallási gondolkodók a lélek és a test halál utáni sorsát, már-már tudományoshoz hasonló alapossággal tárgyalva ki a részleteket, s ütköztetve álláspontokat. Egyetlen apró, jellemző részlet innen, egy kérdéskör, amelyről kőkemény viták szóltak: ha lesz a testnek feltámadása, miként történik ez olyanokkal, akiket megevett egy hal, s így annak testévé váltak, vagy azokkal, akik esetében e halat más emberek ették meg - s azokkal, akiket más emberek ettek meg?

Annak, akit érdekelnek a hatalomtechnikák, van az egésznek egy roppant érdekes olvasata. A fejlett emberi társadalmak hamar megalkották normarendszereiket - vallásaikat -, amelyek betartását igyekeztek megkövetelni, buzdítással, fenyegetéssel egyaránt. Kitűnő eszköz erre a túlvilág ideája. Kitűnő, mert senki sem tudhatja, mi is zajlik ott, mi történik az odakerülővel, így azt sem, hogy a túlvilághoz rendelt jutalmakból és büntetésekből bármi is beteljesedik-e. S mert nem tudható, jobb azzal számolni, hogy akár be is teljesülhet, ezért inkább betartani a törvényeket.

"Ez a könyv arról szól, hogy mi követi a halált, és mi történik az élet után. Pontosabban a holtak sorsát meséli el - vajon milyen alakot öltünk és mi történik velünk, miután meghaltunk. Egyúttal azoknak a helyeknek a történetét is bemutatja, ahol lakhatunk - a mennyországot, a poklot és a purgatóriumot, a pokol tornácát és Ádám kebelét, Hádészt és Seolt, a paradicsomot, Tartaroszt és a Boldogok szigetét, - és a köztük fennálló kapcsolatok bonyolult történetét.
Miután semmivel sem ismerjük jobban a halálunk után bekövetkező történéseket, mint azokat, amelyek életünk előtt zajlottak le, ez a kötet a túlvilági létről alkotott elképzeléseinkről szól a régi görögöktől és zsidóktól napjainkig. Bármi legyen is a helyzet, a túlvilág története egyúttal a reménykedésé, hogy van valami a halál után, és a félelemé, hogy a halál után nincs semmi. Ha arra hajlunk, hogy nem a semmi vár ránk, hanem inkább valami, akkor ez a valami lehet az örök boldogságról szőtt álom (és micsoda kulturális különbségek vannak ebben is, pl. a kereszténység Paradicsoma, az iszlámé és a buddhista valamint az indiai Nirvána között - OP) vagy az örök bűnhődés miatti rémálom - s a könyv arról is szól, hogy ezek a /rém/álmok beláthatatlanul sokféleképpen alakultak az évszázadok során." (idézet a könyvből)

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Prim.hu, 2018. szeptember 20. csütörtök
Különdíj az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Hirstart.hu, 2018. szeptember 21. péntek
Különdíj az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Technokrata, 2018. szeptember 24. hétfő
Ismét magyar siker, most épp a dublini EU Fiatal Tudósok versenyén

Dailynewshungary.com, 2018. szeptember 25., kedd
Hungarian success at the EU's contest for young scientists

Innoportal.hu, 2018. szeptember 25., kedd
Novák Blanka különdíjat kapott az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Egerhirek.hu, 2018. szeptember 25., kedd
Különdíjat kapott az egri Novák Blanka a Fiatal Tudósok Versenyén - videó

Pestisracok.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Magyar induló kapott különdíjat a Fiatal Tudósok Versenyén

Techpress.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Magyar induló kapott különdíjat a Fiatal Tudósok Versenyén

Velemenyezd.hu, 2018. október 01., hétfő
ITM: az idén már 40 ezren mentek át a közfoglalkoztatásból a versenyszférába
"...György László elmondta: a V4-ekkel összevetve Magyarországon a legalacsonyabb a hozzáadott érték az exportban. Közölte, az exportáló magyar tulajdonú vállalatok aránya 30 százalék, ami szintén alacsony a régiós országokkal összevetve..."

Magyarhirlap.hu, 2018. október 01., hétfő
Az idén már 40 ezren mentek át a közfoglalkoztatásból a versenyszférába

Mti.hu, 2018. október 01., hétfő
ITM: az idén már 40 ezren mentek át a közfoglalkoztatásból a versenyszférába

Kozszolgalat.hu, 2018. október 01., hétfő
Az idén már 40 ezren mentek át a közfoglalkoztatásból a versenyszférába

Kozszolgalat.hu, 2018. október 01., hétfő
ITM: az idén már 40 ezren mentek át a közfoglalkoztatásból a versenyszférába

Hirado.hu, 2018. október 01., hétfő
Egyre több a közfoglalkoztatott a versenyszférában

Agronaplo.hu, 2018. október 01., hétfő
Ismét jelentősen átalakítanák a szakképzést

Magyaridok.hu, 2018. október 01., hétfő
Az idén már 40 ezren mentek át a közfoglalkoztatásból a versenyszférába

Piacesprofit.hu, 2018. október 01., hétfő
Okos cég

Gyartastrend.hu, 2018. október 01., hétfő
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Hirado.hu, 2018. október 01., hétfő
V4-startup ösztöndíjprogram indul

Hirek.prim.hu, 2018. október 01., hétfő
A kistudósok a jövőjükbe nézhettek be az Ericssonban

Infoter.eu, 2018. október 01., hétfő
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Turizmus.com, 2018. október 01., hétfő
Okos város, utazás a Marsra - Kutatók Éjszakája a Corvinuson

ECHO TV Napi Aktuális, 2018. október 01., hétfő 17 óra
A magyar kormány a tízszeresére emelné a Magyarországnak szánt innovációs forrásokat

InfoRádió Mérleg, 2018. október 01., hétfő 13 óra, 15 óra
A kormány minden támogatást megad az induló innovatív vállalkozásoknak, mondta a V4 Startup Force ösztöndíjprogram indulásakor Menczer Tamás

Kossuth Rádió Krónika, 2018. október 01., hétfő 10 óra, 15 óra, 20 óra
A magyar gazdaság nagy sikereket ért el az elmúlt időszakban, mondta a Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár

Kossuth Rádió, Krónika, 2018. október 01., hétfő 18 óra
A visegrádi országokban működő startupokat segíti egy új ösztöndíjprogram

m1 V4 Híradó, 2018. október 01., hétfő 19 óra
Új ösztöndíjprogram segíti a visegrádi országokban működő fiatal innovatív cégeket

m1 Híradó M1, 2018. október 01., hétfő 10 óra
Elindult egy regionális ösztöndíjprogram, amely az induló startup cégeket támogatja, ez kiemelt célja a magyar kormánynak is, erről Menczer Tamás beszélt egy gazdasági konferencián

m1 Híradó M1, 2018. október 01., hétfő 18 óra, 21 óra
Elkezdődött a visegrádi országok vállalkozásfejlesztő programja

Világgazdaság, 2018. október 02., kedd, 3. oldal
Radikálisan átalakulhat a szakképzés

Magyar Hírlap, 2018. október 02., kedd, 9. oldal
"Keresletvezérelt szakképzésért kiált a rendszer"

Kelet Magyarország, 2018. október 02., kedd, 7. oldal
Vonzóbb a versenyszféra

Hajdú-Bihari Napló, 2018. október 02., kedd, 7. oldal
Vonzóbb a versenyszféra

Észak-Magyarország, 2018. október 02., kedd, 7. oldal
Vonzóbb a versenyszféra

Magyar Idők, 2018. október 02., kedd, 15. oldal
Ugródeszka a közmunka

Itbusiness.hu, 2018. október 02., kedd
Kormányzati válaszlépések a digitalizáció kihívásaira
"...A DJP 2030 víziója szerint a vállalkozások az innováció és a fejlesztések útján növelik a versenyképességüket, a nemzetgazdaság digitális fejlettségében pedig az EU 10 legerősebb tagállama közé kerül..."

Zetapress.hu, 2018. október 02., kedd
Meghirdették a 28. versenyt

Infovilag.hu, 2018. október 02., kedd
Ifjú feltalálók és tudósjelöltek kerestetnek

Magyarhirlap.hu, 2018. október 02., kedd
Erősíteni kell az innovációs rendszer piacképességét
"...A 28. Tudományos és innovációs tehetségkutató versenyre november 28-án 15 óráig jelentkezhetnek a világhálón keresztül az 1998. október 1. és 2005. szeptember 1. között született fiatalok műszaki, természettudományos, környezetvédelmi, informatikai, matematikai pályázattal. A kiírás részletei a versenyt meghirdető Magyar Innovációs Szövetség honlapján olvashatók..."

Propeller.hu, 2018. október 02., kedd
Az innovációs hivatal szerint erősíteni kell az innovációs rendszer piacképességét

Sajomente.hu, 2018. október 02., kedd
Innovációs hivatal: erősíteni kell az innovációs rendszer piacképességét

Webradio.hu, 2018. október 02., kedd
Innovációs hivatal: erősíteni kell az innovációs rendszer piacképességét

Hir.ma, 2018. október 02., kedd
Innovációs hivatal: erősíteni kell az innovációs rendszer piacképességét

Greenfo.hu, 2018. október 02., kedd
Megalakult az Energetikai Innovációs Tanács

Webradio.hu, 2018. október 02., kedd
Megalakult az Energetikai Innovációs Tanács

Pecsma.hu, 2018. október 02., kedd
Megalakult az Energetikai Innovációs Tanács

Panoramanet.hu, 2018. október 02., kedd
Megalakult az Energetikai Innovációs Tanács

Mediamix.mti.hu, 2018. október 02., kedd
Megalakult az Energetikai Innovációs Tanács

Gondola.hu, 2018. október 02., kedd
Megalakult az Energetikai Innovációs Tanács

Profitline.hu, 2018. október 02., kedd
Fenntartható és okos energia - Megalakult az Energetikai Innovációs Tanács

Magyarhirlap.hu, 2018. október 02., kedd
Megalakult az Energetikai Innovációs Tanács

Mti.hu, 2018. október 02., kedd
Az Energetikai Innovációs Tanács alakuló ülése

Mti.hu, 2018. október 02., kedd
Meghirdették a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

Portfolio.hu, 2018. október 02., kedd
Megalakult az Energetikai Innovációs Tanács

Magyaridok.hu, 2018. október 02., kedd
Megalakult az Energetikai Innovációs Tanács

Portfolio.hu, 2018. október 02., kedd
Elindult a régió első startup programja

Hir.ma, 2018. október 02., kedd
Innovációs tudástranszfer programot indított az IBM

Gazdasagportal.hu, 2018. október 02., kedd
Innovációs tudástranszfer programot indított az IBM

Webradio.hu, 2018. október 02., kedd
Innovációs tudástranszfer programot indított az IBM

Autopro.hu, 2018. október 02., kedd
Innovációs tudástranszfer programot indított az IBM

Mti.hu, 2018. október 02., kedd
Innovációs tudástranszfer programot indított az IBM

Sikerado.ddns.net, 2018. október 02., kedd
Innovációs tudástranszfer programot indított az IBM

Kazal.hu, 2018. október 02., kedd
V4-startup ösztöndíjprogram indul

Kossuth Rádió Krónika, 2018. október 02., kedd 4 óra
A magyar gazdaság nagy sikereket ért el az elmúlt időszakban, mondta Menczer Tamás

Kossuth Rádió Krónika, 2018. október 02., kedd 6 óra
A visegrádi országokban működő fiatal innovatív cégeket, az úgynevezett startupokat segíti egy új ösztöndíjprogram

M5 Kulturális híradó, 2018. október 02., kedd 17 óra
Összeállítás: Ismét ifjú feltalálókat keres a Magyar Innovációs Szövetség

m1 Híradó, 2018. október 02., kedd M1
A visegrádi országokban működő fiatal innovatív cégeket, az úgynevezett startupokat segíti egy új ösztöndíjprogram

MTV - Híradó este, 2018. október 02., kedd, 20 óra
Megalakult az Energetikai Innovációs Tanács

m1 Híradó M1, 2018. október 02., kedd, 18 óra
Ifjúsági tudományos és innovációs versenyt rendeznek a fővárosban

Magyar Idők, 2018. október 03., szerda, 13. oldal
Létrejött az Energetikai Innovációs Tanács

Magyar Hírlap, 2018. október 03., szerda, 11. oldal
Megalakult a tiszta, fenntartható és okos energia támogatására

Magyar Hírlap, 2018. október 03., szerda, 11. oldal
Az innovációs rendszer...

Magyar Mezőgazdaság, 2018. október 03., szerda, 30, 31. oldal
Támogatott gyakorlati kutatások

Bama.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből
"...Mint mondta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium célja olyan környezetet teremteni, amely lehetővé teszi, hogy az ide érkező kutatás-fejlesztési, márkaépítési, disztribúciós és egyéb tevékenységek is a hazai gazdaságot erősítsék..."

Baon.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből

Beol.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből

Duol.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből

Feol.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből

Heol.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből

Kemma.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből

Sonline.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből

Szoljon.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből

Teol.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből

Vaol.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből

Veol.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből

Zaol.hu, 2018. október 03., szerda
A magyar gazdaság most először növekszik saját erőből, nem pedig hitelből

Hirado.hu, 2018. október 03., szerda
Már saját erőből növekszik a magyar gazdaság

Lokal.hu, 2018. október 03., szerda
Most először növekszik a gazdaság saját erőből

Magyaridok.hu, 2018. október 03., szerda
György László: ez az első olyan időszak, amikor a gazdaság saját erőből növekszik

Pestisracok.hu, 2018. október 03., szerda
György László: végre nem hitelből növekszünk, hanem saját erőből

Hrportal.hu, 2018. október 03., szerda
Digitális transzformáció alakítja a humánerőforrás menedzsmentet
"...A megfelelő struktúra és hozzáállás elengedhetetlen az innovációhoz - véli Szalay László (Integrated Consulting Group) szervezetfejlesztési tanácsadó, aki szerint "az innovatív szervezeteknek kétféle működési módra van szükségük: a hagyományos, jól szabályozott, fegyelmezett üzemmódra, de mellette ki kell építeni a kreativitást támogató, felfedezői üzemmódot is, ami lehetővé teszi az új ötletek, megoldások megszületését és a megvalósítás előkészítését..."

Preshaztarsasag.wixsite.com, 2018. október 03., szerda
Innovációk ifjaktól

Baon.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit
"...A Magyar Innovációs Szövetség október 2-án, az Ericsson Magyarország székhelyén 28. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt..."

Duol.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Vaol.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Zaol.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Veol.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Feol.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Nool.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Heol.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Kemma.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Sonline.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Szoljon.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Teol.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Bama.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Beol.hu, 2018. október 03., szerda
Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Innoteka.hu, 2018. október 03., szerda
Találd fel magad!

Autopro.hu, 2018. október 03., szerda
Tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt tartanak

Gondola.hu, 2018. október 03., szerda
Már saját erőből növekszik a magyar gazdaság


Gyorplusz.hu, 2018. október 03., szerda
Tudást és tőkét szeretnének a kisvállalkozók

Kossuth Rádió - 180 perc, 2018. október 03., szerda, 06 óra
28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Class FM, 2018. október 03., szerda
28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
Interjú Dr. Antos Lászlóval

Sola Rádio, 2018. október 03., szerda
28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
Interjú Dr. Antos Lászlóval

RTL Klub, Magyarul Balóval, 2018. október 03., szerda, 21:45 óra
A kormány és a Magyar Tudományos Akadémia között tartós feszültség alakult ki 1.

RTL Klub, Magyarul Balóval, 2018. október 03., szerda, 22 óra
A kormány és a Magyar Tudományos Akadémia között tartós feszültség alakult ki 3.

Új Néplap, 2018. október 04., csütörtök, 7. oldal
Ifjú feltaláló és kutató kerestetik

Új Dunántúli Napló, 2018. október 04., csütörtök, 7. oldal
Ifjú feltaláló és kutató kerestetik

Heves megyei Hírlap, 2018. október 04., csütörtök, 7. oldal
Ifjú feltaláló és kutató kerestetik

Békés Megyei Hírlap, 2018. október 04., csütörtök, 7. oldal
Ifjú feltaláló és kutató kerestetik

24 Óra, 2018. október 04., csütörtök, 7. oldal
Ifjú feltaláló és kutató kerestetik

Petőfi Népe, 2018. október 04., csütörtök, 1+7. oldal
Ifjú feltaláló és kutató kerestetik

Tolnai Népújság, 2018. október 04., csütörtök, 1+7. oldal
Ifjú feltaláló és kutató kerestetik

Somogyi Hírlap, 2018. október 04., csütörtök, 1+7. oldal
Ifjú feltalálók kerestetnek

Napló, 2018. október 04., csütörtök, 4. oldal
Ifjú feltaláló és kutató kerestetik

Zalai Hírlap, 2018. október 04., csütörtök, 5. oldal
Ifjú feltaláló és kutató kerestetik

Dunaújvárosi hírlap, 2018. október 04., csütörtök, 7. oldal
Ifjú feltaláló és kutató kerestetik

Világgazdaság, 2018. október 04., csütörtök, 13. oldal
Kell a korszerűsítési hitel a kkv-k számára

Lokál extra - Székesfehérvár, 2018. október 04., csütörtök, 12. oldal
A fehérvári egyetemek innovatív lehetőségei

Adozona.hu, 2018. október 04., csütörtök
Innovációs járulék: 2019-től változnak a mentességi szabályok

Innoportal.hu, 2018. október 04., csütörtök
Startupok indítását segítik a BME-n

Portfolio.hu, 2018. október 04., csütörtök
Megvan, kik nyerték a Raiffeisen inkubátorprogramját

Portfolio.hu, 2018. október 04., csütörtök
Nagy bejelentéseket ígért az innovációs államtitkár

Techmonitor.hu, 2018. október 04., csütörtök
Termék előállítási lánc és életciklus követés mintarendszerét fejleszti a Knorr-Bremse

Linemonitor.hu, 2018. október 04., csütörtök
Termék előállítási lánc és életciklus követés mintarendszerét fejleszti a Knorr-Bremse

Autopro.hu, 2018. október 04., csütörtök
Termék előállítási lánc és életciklus követés mintarendszerét fejleszti a Knorr-Bremse

Iho.hu, 2018. október 04., csütörtök
Termék előállítási lánc és életciklus követés mintarendszerét fejleszti a Knorr-Bremse Rail System Budapest

Gyartastrend.hu, 2018. október 04., csütörtök
Konzorciumban fejleszt digitalizációs platformot a Knorr-Bremse

Iparicegek.hu, 2018. október 04., csütörtök
Termék előállítási lánc és életciklus követés mintarendszerét fejleszti a Knorr-Bremse Rail System Budapest

Portfolio.hu, 2018. október 04., csütörtök
Most igazán jó technológiai startupnak lenni

Hvg.hu, 2018. október 04., csütörtök
A kormány nekilát a kutatóintézetek átszervezésének

Nepszava.hu, 2018. október 04., csütörtök
Palkovicsék máris nekilátnak a kutatóintézetek átszervezéséhez

Os.mti.hu, 2018. október 04., csütörtök
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye
"...Az ország versenyképessége érdekében az egész hazai kutatási, fejlesztési és innovációs intézményrendszer és annak finanszírozásának átalakítását tervezi a kormány..."

Index.hu, 2018. október 04., csütörtök
Varga Mihály 300 ezer dolgozó nyugdíjast szeretne
"...Elmondása szerint a kormány azt szeretné, ha a technológiai fejlesztéseket hozó beruházások bővülnének, ugyanakkor csökkenjen az állami beruházások dominanciája a gazdaságban..."

Mfor.hu, 2018. október 04., csütörtök
Varga Mihály szerint 300-400 ezer nyugdíjas is dolgozhatna

Penzcentrum.hu, 2018. október 04., csütörtök
Varga: tízszeresére lehetne emelni a nyugdíjas munkavállalók számát

24.hu, 2018. október 04., csütörtök
Varga: Akár tízszeresére is lehetne növelni a dolgozó nyugdíjasok számát

Privatbankar.hu, 2018. október 04., csütörtök
Tízszer ennyi nyugdíjas is dolgozhatna

Civilhetes.net, 2018. október 04., csütörtök
Sokkal több dolgozó nyugdíjast vizionál Varga Mihály

Napi.hu, 2018. október 04., csütörtök
Sokkal több dolgozó nyugdíjast vizionál Varga Mihály

Hirado.hu, 2018. október 04., csütörtök
Varga: Tovább kell erősíteni az ország versenyképességét

Mon.hu, 2018. október 04., csütörtök
Varga: tovább kell erősíteni az ország versenyképességét

Origo.hu, 2018. október 04., csütörtök
Tovább kell erősíteni az ország versenyképességét!

Mta.hu, 2018. október 04., csütörtök
Az MTA-ITM tárgyalásokról a Magyarul Balóval című műsorban

m1, Híradó M1, 2018. október 04., csütörtök
Több beruházást is segíthet az a hitelszerződés, amelyet az Európai Beruházási Bankkal kötött a kormány

Magyar Hírlap, 2018. október 05., péntek, 4. oldal
Sikeres ország, innovatív gazdasági szereplőkkel

Szakszervezetek.hu, 2018. október 05., péntek
Varga: nincs csodaszere a kormánynak, de vannak még tartalékaink

Autopro.hu, 2018. október 05., péntek
Támogatná a kormány a magasabb hozzáadott értékű beruházásokat

Magyarhirlap.hu, 2018. október 05., péntek
Sikeres ország, innovatív gazdasági szereplőkkel

Weborvos.hu, 2018. október 05., péntek
A kormány nekilát a kutatóintézetek átszervezésének

Mok.hu, 2018. október 05., péntek
A kormány nekilát a kutatóintézetek átszervezésének

Atv.hu, 2018. október 05., péntek
Döntött a kormány: teljesen átszervezik a kutatóintézeti rendszert

Medicalonline.hu, 2018. október 05., péntek
Találd fel magad!
"...Innovatív találmányokkal, kutatásokkal lehet pályázni a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre..."

Hu.euronews.com, 2018. október 05., péntek
EU-s innovációs fórum Budapesten

Techmonitor.hu, 2018. október 05., péntek
Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Euroastra.blog.hu, 2018. október 05., péntek
Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Pannonnovum.hu, 2018. október 05., péntek
Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Os.mti.hu, 2018. október 05., péntek
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye

Magyaridok.hu, 2018. október 05., péntek
Újabb milliárdok a kkv-knak


Pannonnovum.hu, 2018. október 05., péntek
Innovációs hivatal: erősíteni kell az innovációs rendszer piacképességét

Nepszava.hu, 2018. október 05., péntek
Palkovicsék máris nekilátnak a kutatóintézetek átszervezéséhez

Portfolio.hu, 2018. október 05., péntek
Nagy döntésekre készül a kormány a kutatás-fejlesztés és innováció terén

Portfolio.hu, 2018. október 05., péntek
Budapesten díjaztak életmentő innovációkat

InfoRádió Hírek, 2018. október 05., péntek, 03, 07, 08, 09, 12, 13, 20, óra
Az egész hazai kutatási, fejlesztési és innovációs intézményrendszer és annak finanszírozásának átalakítását tervezi a kormány az ország versenyképessége érdekében

Magyar Hírlap, 2018. október 06., szombat, 2. oldal
Döntött a kormány a kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer...

Délmagyarország, 2018. október 06., szombat, 15. oldal
A fiatalok vállalkozóvá válását segíti az SZTE új programja
"...Az SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság szakemberei, valamint a Virtusmentorok személyre szabott tanácsadást és mentorálást nyújtanak a hallgatók, kutatók részére jogi, iparjogvédelmi, üzleti, marketing területen..."

Portfolio.hu, 2018. október 06., szombat
Bejelentette a kormány: minden magyar egyetemmel az történhet, ami a Corvinussal

Reformatus.hu, 2018. október 06., szombat
Ifjú feltalálókat és tudósjelölteket keresnek

Hirlevel.egov.hu, 2018. október 06., szombat
120/2018. (X. 1.) ME határozat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyetteseinek felmentéséről és új elnökhelyettesek kinevezéséről

Hirlevel.egov.hu, 2018. október 06., szombat
Negyedik ipari forradalom vagy második informatikai forradalom? Meghatározások és lehetséges válaszok a kihívásokra

Bonline.hu, 2018. október 07., vasárnap
Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Hirek.prim.hu, 2018. október 07., vasárnap
Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Webradio.hu, 2018. október 07., vasárnap
Palkovics: minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez
"...A harmadik témakör az innováció, a termékfejlesztési képesség, a megújulás képessége - közölte, hozzátéve, hogy az eszközök, amelyek az élményparkban vannak, erről a három ügyről szólnak..."

Atv.hu, 2018. október 07., vasárnap
Palkovics: Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Mti.hu, 2018. október 07., vasárnap
Palkovics: minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Csalad.hu, 2018. október 07., vasárnap
Palkovics: minél korábban hozzá kell szoktatni a gyermekeket a digitális környezethez

Dehir.hu, 2018. október 07., vasárnap
Digitális élményközpontot építenek Debrecenben

Magyarhirlap.hu, 2018. október 07., vasárnap
"Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez"

Propeller.hu, 2018. október 07., vasárnap
Palkovics: minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Veol.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Duol.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Feol.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Vaol.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Zaol.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Nool.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Hirado.hu, 2018. október 07., vasárnap
Korán hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Civishir.hu, 2018. október 07., vasárnap
Digitális élményközpont épül Debrecenben

Hirtv.hu, 2018. október 07., vasárnap
Palkovics: A digitalizáció fejlődésétől nem szabad félni

Gyorplusz.hu, 2018. október 07., vasárnap
Elsők vagyunk az országban: megnyílt a MobilIty-Győr

Bama.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Beol.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Heol.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Kemma.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Sonline.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Szoljon.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Baon.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Teol.hu, 2018. október 07., vasárnap
Minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Magyaridok.hu, 2018. október 07., vasárnap
Palkovics László: minél korábban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

MTV - Híradó este, 2018. október 07., vasárnap, 20 óra
Megnyílt a digitális élményközpont Győrben

Magyar Hírlap, 2018. október 08., hétfő, 10. oldal
A digitalizáció nem egyenlő a dolgozók leépítésével

Sunshinefm.hu, 2018. október 08., hétfő
Korán hozzá kell szoktatni a gyerekeket a digitális környezethez

Medicalonline.hu, 2018. október 08., hétfő
Nekilátnak a kutatóintézetek átszervezésének

Azonnali.hu, 2018. október 08., hétfő
Ezért lesz kudarcra ítélve a Corvinus-modell

Hirtv.hu, 2018. október 08., hétfő
Mik lehetnek a Corvinus-modell buktatói és előnyei?

Atv.hu, 2018. október 08., hétfő
Merkel: Európának közösen kell megvédenie értékeit
"...Európának gyorsabb és együttes cselekvésre van szüksége a gazdaságban és a kutatás-fejlesztésben, hogy behozhassa lemaradását..."

Mediamix.mti.hu, 2018. október 08., hétfő
Merkel: Európának közösen kell megvédenie értékeit.

Hirado.hu, 2018. október 08., hétfő
Angela Merkelt az európai nacionalizmusok térnyerése aggasztja

Pestisracok.hu, 2018. október 08., hétfő
Merkel: Európának közösen kell megvédenie értékeit

Kuruc.info, 2018. október 08., hétfő
Különösen a nacionalizmus térnyerésétől védené meg Merkel Európát

Magyaridok.hu, 2018. október 08., hétfő
Merkel: Európának közösen kell megvédenie értékeit

Debreceninap.hu, 2018. október 08., hétfő
Az egykulcsos adórendszer átalakítását szeretné elérni a szakszervezeti szövetség
"...Kifejtette, nem arra kell törekedni, hogy autógyártók érkezzenek az országba, hanem arra, hogy a kutatás-fejlesztés gazdasági ág erősödjön..."

Adozona.hu, 2018. október 08., hétfő
Alacsonyabb szja-t, kétkulcsos rendszert sürgetnek a szakszervezetek

Gazdasagportal.hu, 2018. október 08., hétfő
Az egykulcsos adórendszer átalakítását szeretné elérni a szakszervezeti szövetség

Mixonline.hu, 2018. október 08., hétfő
Az egykulcsos adórendszer átalakítását szeretnék elérni

Napi.hu, 2018. október 08., hétfő
Teljesen átalakítanák az adórendszert

Pecsiujsag.hu, 2018. október 08., hétfő
Átalakítanák az adórendszert a szakszervezetek

Civishir.hu, 2018. október 08., hétfő
A magyarok kétharmada átlagbér alatti fizetést kap

Szabolcsihir.hu, 2018. október 08., hétfő
A magyarok kétharmada átlagbér alatti jövedelmet kap

Sztarklikk.hu, 2018. október 08., hétfő
100 munkavállalóból 69 keresete nem éri el az átlagbért, itt a megoldás

Vg.hu, 2018. október 08., hétfő

Rengetegen állnak fényévekre az átlagbértől

Hvg.hu, 2018. október 08., hétfő
A munkavállalók kétharmada nem keresi meg az átlagbért

Kuruc.info, 2018. október 08., hétfő
Nesze neked, KSH: a munkavállalók kétharmadának bére nem éri el az átlagbért - 327 ezer forint, jó vicc

Mfor.hu, 2018. október 08., hétfő
Így rázná gatyába Magyarországot a kormány
"...Varga Mihály szerint a munkaerőt már teljesen sikerült kihasználni, a hangsúlyt így egyre inkább a modernizációs beruházásokra kell fektetni - jó példa erre az építőipar, ahol az egyre költségesebb munkaerő bevonása helyett inkább technológiaváltással kellene tartani a fejlődést..."

Privatbankar.hu, 2018. október 08., hétfő
Ezzel akarja a kormány gatyába rázni Magyarországot

Origo.hu, 2018. október 08., hétfő
Magyarország nem fogadja el a KAP források csökkentését
"...Mindezek mellett további kutatási és fejlesztési forrásokkal támogatnák az ágazatot, ugyanakkor a vidékfejlesztésnek is folytatódni kell..."

Trademagazin.hu, 2018. október 08., hétfő
Népszerű a korszerűsítési hitel

Mta.hu, 2018. október 08., hétfő
Innováció, egészségügy, növekedés - kutatási eredmények a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontban

Petofilive.hu, 2018. október 08., hétfő
Ismerjétek meg Novák Blankát, a Fiatal Tudósok versenyének különdíjasát!

m1, Magyar gazda, 2018. október 08., hétfő, 09 óra
Milyen tevékenységet végez a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet?

Sláger FM, 2018. október 08., hétfő, 13 óra
3-4 évesen el kell kezdeni a gyermekek digitális környezethez szoktatását

Karpatinfo.net, 2018. október 09., kedd
Angela Merkelt az európai nacionalizmusok térnyerése aggasztja

Magyar Idők, 2018. október 09., kedd, 10. oldal
A kisvállalkozások digitális helyzetbe hozása nemzeti érdek

Magyar Idők, 2018. október 09., kedd, 1,13. oldal
Mérséklődne az uniós agrártámogatás
"...Az elvonás ugyanakkor már borítékolható, hiszen az Egyesült Királyság kilépésével csökken az uniós büdzsé, a miniszterelnökök pedig számos területre, így például a védelmi, valamint a kutatás-fejlesztési programokra is nagyobb összeget szánnak..."

Világgazdaság, 2018. október 09., kedd 3. oldal
Negyedével elmarad a mediánbér az átlagtól

Agrarunio.hu, 2018. október 09., kedd
AgrárUnió - KAP: többet kell befizetnünk, hogy ugyanannyi maradjon

Magyaridok.hu, 2018. október 09., kedd
A tagállamok tarthatnák a gyeplőt

Hrportal.hu, 2018. október 09., kedd
Az egykulcsos adórendszer átalakítását szeretné elérni a szakszervezeti szövetség

Mfor.hu, 2018. október 09., kedd
Megalakult a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Velemenyezd.hu, 2018. október 09., kedd
Az MNB csatlakozott a Mesterséges intelligencia koalícióhoz

Azuzlet.hu, 2018. október 09., kedd
Az MNB csatlakozott a Mesterséges intelligencia koalícióhoz

Debreceninap.hu, 2018. október 09., kedd
Az MNB csatlakozott a Mesterséges intelligencia koalícióhoz

Mti.hu, 2018. október 09., kedd
Az MNB csatlakozott a Mesterséges intelligencia koalícióhoz

Webradio.hu, 2018. október 09., kedd
Az MNB csatlakozott a Mesterséges intelligencia koalícióhoz

444.hu, 2018. október 09., kedd
Az MNB alapító tagként csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Starthirek.hu, 2018. október 09., kedd
Az MNB alapító tagként csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Napi.hu, 2018. október 09., kedd
Az MNB csatlakozott a Mesterséges intelligencia koalícióhoz

Kazal.hu, 2018. október 09., kedd
Az MNB csatlakozott a Mesterséges intelligencia koalícióhoz

Mon.hu, 2018. október 09., kedd
Az MNB csatlakozott a Mesterséges intelligencia koalícióhoz

Portfolio.hu, 2018. október 09., kedd
Megalakult ma a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Szellemitulajdon.hu, 2018. október 09., kedd
Újra keresik a fiatal feltalálókat és tudósjelölteket

Computerworld.hu, 2018. október 09., kedd
A Vodafone alapító tagként csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Debreceninap.hu, 2018. október 09., kedd
A Vodafone csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Digitalhungary.hu, 2018. október 09., kedd
Vodafone Magyarország is támogatja a Mesterséges Intelligencia Koalíciót

Hirek.prim.hu, 2018. október 09., kedd
A Vodafone csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Napi.hu, 2018. október 09., kedd
A Vodafone Magyarország csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Pestisracok.hu, 2018. október 09., kedd
A Vodafone Magyarország csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Pcpult.hu, 2018. október 09., kedd
A Telenor Magyarország a Mesterséges Intelligencia Koalíció alapító tagja

Kanizsaujsag.hu, 2018. október 09., kedd
Új kihívások várnak rá
"...Nyilván a legfontosabb az, hogy az innovációs ökoszisztémát, az innovációs rendszert még jobban fel kell rázni Magyarországon, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy sok olyan vállalat legyen Magyarországon, ami hisz a jövőjében és nem fél a változástól. Mert valami ilyesmit jelent az innováció - mondta dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke..."

Magyarhirlap.hu, 2018. október 10., szerda
Informatikai cégeket tömörítő koalíció alakult

Medicalonline.hu, 2018. október 10., szerda
Az MNB csatlakozott a Mesterséges intelligencia koalícióhoz

Orientpress.hu, 2018. október 10., szerda
Az MNB csatlakozott a Mesterséges intelligencia koalícióhoz

Orientpress.hu, 2018. október 10., szerda
Kihirdették a "Digitális Esély 2018" pályázat nyerteseit

Profit7.hu, 2018. október 10., szerda
Mesterséges Intelligencia Koalíció: a jegybank is beszállt

Profit7.hu, 2018. október 10., szerda
A jegybank is beszállt az MI koalícióba

Profit7.hu, 2018. október 10., szerda
Az MNB a Mesterséges Intelligencia Koalíció alapítónak sorában

Bankarmagazin.hu, 2018. október 10., szerda
Az MNB és a Microsoft a Mesterséges Intelligencia Koalíció alapítói között

Bdpst24.hu, 2018. október 10., szerda
Megalakult az informatikai cégeket és szakmai műhelyeket tömörítő Mesterséges Intelligencia Koalíció Balatonfüreden

Hirbalaton.hu, 2018. október 10., szerda
Mesterséges Intelligencia Koalíció alakult Balatonfüreden (azuzlet.hu)

Hirek.prim.hu, 2018. október 10., szerda
Megalakult az informatikai cégeket és szakmai műhelyeket tömörítő MI Koalíció Balatonfüreden

Ujnemzedek.hu, 2018. október 10., szerda
Megalakult az informatikai cégeket és szakmai műhelyeket tömörítő Mesterséges Intelligencia Koalíció Balatonfüreden

Autopro.hu, 2018. október 10., szerda
Mesterséges Intelligencia Koalíció alakult

Itcafe.hu, 2018. október 10., szerda
Megalakult a magyar Mesterséges Intelligencia Koalíció

U-szeged.hu, 2018. október 10., szerda
Megalakult az informatikai cégeket és szakmai műhelyeket tömörítő Mesterséges Intelligencia Koalíció

Biztositasiszemle.hu, 2018. október 10., szerda
Megalakult a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Uzletresz.hu, 2018. október 10., szerda
Megalakult a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Bitport.hu, 2018. október 10., szerda
Hungarikummá gyúrnák a mesterséges intelligenciát


Hwsw.hu, 2018. október 10., szerda
Elindult a hazai Mesterséges Intelligencia Koalíció

Velemenyezd.hu, 2018. október 10., szerda
ITM: a gazdaság fejlődésének kulcsa a digitalizációban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása

Mon.hu, 2018. október 10., szerda
ITM: a gazdaság fejlődésének kulcsa a digitalizációban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása

Hirbalaton.hu, 2018. október 10., szerda
A gazdaság fejlődésének kulcsa a digitalizációban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása (mti)

Erdon.ro, 2018. október 10., szerda
ITM: a gazdaság fejlődésének kulcsa a digitalizációban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása

Mti.hu, 2018. október 10., szerda
ITM: a gazdaság fejlődésének kulcsa a digitalizációban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása

Mti.hu, 2018. október 10., szerda
ITM: a gazdaság fejlődésének kulcsa a digitalizációban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása - FRISSÍTETT (új: György László)

Uzletresz.hu, 2018. október 10., szerda
Magyarország fejlődésének kulcsává vált a digitalizáció

Hirek.prim.hu, 2018. október 10., szerda
A Telenor Magyarország a Mesterséges Intelligencia Koalíció alapító tagja

Mediapiac.com, 2018. október 10., szerda
A Telenor Magyarország a Mesterséges Intelligencia Koalíció alapító tagja lett

Markamonitor.hu, 2018. október 10., szerda
A Telenor Magyarország a Mesterséges Intelligencia Koalíció alapító tagja

Webradio.hu, 2018. október 10., szerda
ITM: a gazdaság fejlődésének kulcsa a digitalizációban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása

Hirado.hu, 2018. október 10., szerda
A digitalizáció a gazdasági fejlődés záloga

Hirado.hu, 2018. október 10., szerda
Infótér: a gazdaság fejlődésének kulcsa a digitalizációban van

Veszpremtv.hu, 2018. október 10., szerda
Mesterséges Intelligencia Koalíció

InfoRádió, 2018. október 10., szerda, 08 óra
Megalakult a mesterséges intelligencia koalíció

Kelet Magyarország, 2018. október 11., csütörtök, 7. oldal
Létrejött a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Észak-Magyarország, 2018. október 11., csütörtök, 7. oldal
Létrejött a Mesterséges Intelligencia Koalíció

Világgazdaság, 2018. október 11., csütörtök, 2. oldal
Adóösztönzőkkel a digitalizációért

Szegedinap.hu, 2018. október 11., csütörtök
A Vodafone csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Pecsinap.hu, 2018. október 11., csütörtök
A Vodafone csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Miskolcinap.hu, 2018. október 11., csütörtök
A Vodafone csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Szoboszloinap.hu, 2018. október 11., csütörtök
A Vodafone csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Bonline.hu, 2018. október 11., csütörtök
A Vodafone csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz

Magyarnarancs.hu, 2018. október 11., csütörtök
"Politikai vonatkozások": így zajlott a botrányhoz vezető betiltás az MTA-n

Mandiner.hu, 2018. október 11., csütörtök
Magyarországi EB-képviselet: Növelni kell az uniós források felhasználásának hatékonyságát

Webradio.hu, 2018. október 11., csütörtök
Magyarországi EB-képviselet: növelni kell az uniós források felhasználásának hatékonyságát

Webradio.hu, 2018. október 11., csütörtök
Deloitte: új növekedési csúcsot döntöttek Közép-Európa technológiai cégei

Autopro.hu, 2018. október 12., péntek
Nagyon nagy dobás készül a Műszaki Egyetemen

Kamaraonline.hu, 2018. október 12., péntek
Növekedési csúcsot döntöttek Közép-Európa technológiai cégei

Profitline.hu, 2018. október 12., péntek
Növekedési csúcsot döntöttek Közép-Európa technológiai cégei

Magyaridok.hu, 2018. október 12., péntek
Növekedési csúcsot döntöttek Közép-Európa technológiai cégei

Makronom.mandiner.hu, 2018. október 12., péntek
ITM: A gazdaság fejlődésének kulcsa a digitalizációban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása

Orientpress.hu, 2018. október 12., péntek
Kelendő a magyar kreativitás a német iparvidékeken Startupok indítását segíti új programjával a BME Közép-Európa egyik legnagyobb innovációs vállalkozói központja nyilt meg Mezőgazdasági startupok fejlesztésével a fenntarthatóságért

Itcafe.hu, 2018. október 12., péntek
A kormány elkötelezett a digitalizáció mellett

Portfolio.hu, 2018. október 12., péntek
Fél évre nevezett ki miniszteri biztosokat Palkovics László

Tozsdeforum.hu, 2018. október 12., péntek
Rekordot döntöttek a régió technológiai vállalatai

Index.hu, 2018. október 12., péntek
Szárnyalnak a régió tech cégei


Index.hu, 2018. október 12., péntek
Szárnyalnak a régió tech cégei

Kamaraonline.hu, 2018. október 12., péntek
Kelendő a magyar kreativitás a német iparvidéken

Magyaridok.hu, 2018. október 12., péntek
Kelendő a magyar kreativitás a német iparvidékeken

Piacesprofit.hu, 2018. október 12., péntek
Kelendő a magyar agy a német iparvidékeken

Magyarhirlap.hu, 2018. október 12., péntek
Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a HM és a Szent István Egyetem

Magyaridok.hu, 2018. október 12., péntek
Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Honvédelmi Minisztérium és a Szent István Egyetem

Orientpress.hu, 2018. október 12., péntek
Megállapodást kötött a Honvédelmi Minisztérium és a Szent István Egyetem

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. október 12., péntek
Honvédelem és agrárkutatás

Agrotrend.hu, 2018. október 12., péntek
A hely, ahol a mezőgazdaság és a Honvédség találkozik

Markamonitor.hu, 2018. október 12., péntek
Deloitte: Tovább gyorsultak a régió technológiai cégei

Socialbranding.hu, 2018. október 12., péntek
Két magyar vállalkozás a Deloitte Technology Fast 50 listánSocialBranding

Profit7.hu, 2018. október 12., péntek
Tovább gyorsultak a régió technológiai cégei

Mediapiac.com, 2018. október 12., péntek
Tovább gyorsultak a régió technológiai cégei

Sg.hu, 2018. október 12., péntek
A magas adók lefékezik az innovációt

Bitport.hu, 2018. október 12., péntek
Két magyart találni a régió leggyorsabban növekvő cégei között

m1, Híradó M1, 2018. október 12., péntek 19:30 óra
A Magyar Nemzeti Bank azon dolgozik, hogy tovább erősödjön a magyar gazdaság versenyképessége

Kanizsaujsag.hu, 2018. október 13., szombat
A hét száma: 18
"...Tizennyolc év után távozott a PEN éléről dr. Birkner Zoltán, aki ma már a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöki tisztét tölti be..."

Profit7.hu, 2018. október 13., szombat
Kelendő a magyar kreativitás a német iparvidékeken

Promenad.hu, 2018. október 13., szombat
"Félidőben" az oktatáskutatás

Innotéka, 2018. október, 17. oldal
Információtechnológia az építőiparban

Innotéka, 2018. október, 34. oldal
Megnyílt a Millenáris Startup campus

Innotéka, 2018. október, 48. oldal
Hogyan látják a hazai vállalatok a digitalizációt?

Portfolio.hu, 2018. október 14., vasárnap
Megérkezett a nagy döntés: itthon is szabad az út a Richter csodakészítménye előtt
"...Idén márciusban egyébként a Richter a készítménnyel elnyerte a Magyar Innovációs Alapítvány 2017-es Innovációs Nagydíját..."

Világgazdaság, 2018. október 15., hétfő, 9. oldal
Tb-re is felírható a cariprazine

Pharmaonline.hu, 2018. október 15., hétfő
A Richter skizofrénia-gyógyszerét is befogadták

Weborvos.hu, 2018. október 15., hétfő
Itthon is szabad az út a Richter készítménye előtt

Dunántúli Napló, 2018. október 15., hétfő, 7. oldal
Vállalkozóként legyünk a változások nyertesei!

Dunaújvárosi Hírlap, 2018. október 15., hétfő, 1,7. oldal
Legyünk a vállalkozás nyertesei

Heves Megyei Hírlap, 2018. október 15., hétfő, 7. oldal
Vállalkozóként legyünk a változások nyertesei!
"...A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) az innovációs pályázatok kezelésén túl a jövőben szolgáltató, támogató szerepet is felvállal - ezt Birkner Zoltán, a hivatal nyáron kinevezett új elnöke nyilatkozta lapunknak. Úgy véli: a hazai kis- és középvállalkozásokat sokkal szélesebb körben kell bevonni az innovációs folyamatokba, mert ez Magyarország versenyképességének egyik legfőbb záloga..."

Napló, 2018. október 15., hétfő, 11. oldal
Legyünk a változások nyertesei!

Nógrád Megyei Hírlap, 2018. október 15., hétfő, 7. oldal
Vállalkozóként legyünk a változások nyertesei!

Petőfi Népe, 2018. október 15., hétfő, 7. oldal
Vállalkozóként legyünk a változások nyertesei!

Somogyi Hírlap, 2018. október 15., hétfő, 7. oldal
Vállalkozóként legyünk a változások nyertesei!

Tolnai Népújság, 2018. október 15., hétfő, 7. oldal
Vállalkozóként legyünk a változások nyertesei!

Új Néplap, 2018. október 15., hétfő, 7. oldal
Vállalkozóként legyünk a változások nyertesei!

Vas Népe, 2018. október 15., hétfő, 1,12. oldal
Legyünk a változások nyertesei!

Zalai Hírlap, 2018. október 15., hétfő, 11. oldal
Legyünk a változások nyertesei!

24 óra, 2018. október 15., hétfő, 1,7. oldal
Vállalkozók segítik a változásokat

Innoportal.hu, 2018. október 15., hétfő
NKFIH: erősíteni kell az innovációs rendszer piacképességét
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Monoki Borbála
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.