XXVIII. évf. | 2018. október 2. | 18. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség

Várható esemény
Szakirodalomfigyelő

SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MISZ elnökségi ülés

2018. szeptember 26-án, a MISZ budapesti székhelyén az elnökség ülést tartott.
1.
Antos László a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló beszámoló kiegészítéseként beszélt az október eleji litván-magyar fórum előkészületeiről. Az ötfős magyar delegációt Friedler Ferenc elnökségi tag fogja vezetni Vilniusba.
Pakucs János beszámolt a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny előkészületeiről. Személyesen kérte fel Palkovics László, minisztert és Bódis József, oktatási államtitkárt fővédnököknek, akik támogatásukról biztosították a versenyt.
A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót az elnökség egyhangúlag jóváhagyta.

2.
Szabó Gábor és Antos László a következő tagokat javasolta a 2019. évi tisztújító közgyűlés jelölőbizottságába:
- Pakucs János
, tiszteletbeli elnök,
- Budavári László
, regionális igazgató,
- Ormos Pál
, az SZBK kutató professzora,
- Györgyi János, az Innostart Holding ügyv. igazgatója.
A javasolt tagok nem a közgyűlés által választható tisztséget viselnek, ill. nem indulnak a tisztújításon.
Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy az előterjesztett személyeket kéri fel a tisztújító közgyűlés jelölőbizottságába.

Ezután, Pakucs János kifejtette, hogy a különböző tisztségekre általános jelentkezési, ill. pályázati lehetőséget hirdetnek meg a MISZ-tagok körében. A jelentkezésben, ill. a pályázatban meg kell határozni a tisztséget, és max. egy oldalban (a választmányi tagság kivételével) két kérdésben kell nyilatkozni:
- milyen tisztséget kíván betölteni, és mit tart a Szövetség legfontosabb feladatának, céljának?
- személyesen mit tud, ill. mit vállalna a célok megvalósítása érdekében?

Az elnökségi tagok ezután megvitatták a jelölést, különböző javaslatokat ajánlottak a jelölőbizottság figyelmébe. Többek között Greiner István kérte a jelölőbizottságot, hogy emeljék ki azt a felhívásban, hogy vagy a MISZ szervezeti tagjának vezetője vagy a vezető által javasolt, a szervezetnél dolgozó személy lehet jelölt. Szabó Gábor hangsúlyozta, hogy a jelölőbizottságnak csapatban kell gondolkodnia.

Pakucs János megemlítette, hogy olyan jelölteket, ill. jelölő tagszervezeteket célszerű preferálni, akiknek, ill. amelyeknek van prespektívája. Továbbá szempont lehet, hogy milyen gyakran vett részt valaki az adott testület ülésein.

3.
Az elnökség áttekintette az első hét hónapról szóló gazdálkodást. A tagdíj befizetése az első félévben 85%-os volt. A Titkárság folyamatosan próbálja fizetésre ösztönözni az eddig nem fizető tagokat, de az utolsó +5-10% elérése komoly erőfeszítéseket igényel. Az elnökség a gazdasági kimutatást egyhangúlag jóváhagyta.

4.
A középtávú stratégia végrehajtásáról Greiner István számolt be, aki elmondta, hogy kezdettől fogva látszott, hogy a végrehajtás nem lesz egyszerű feladat. Elmondta, jelenleg csak az első prioritással érdemes foglalkozni.
1.1 (Minden innovációs szempontból lényeges testületben legyen megfelelően felkészült képviselet és kétirányú információ áramlás): nem érkezett javaslat a tisztségviselőktől új testületre.
2.1 (A tagság nagy hányada által igényelt, lényeges értéket jelentő szolgáltatás választék biztosítása): fizetős szolgáltatásra nincs igény, a nem fizetős pedig nem megvalósítható.

3.2 (A gazdasági környezet innováció-barát alakítását célzó javaslatok proaktív kidolgozása, belső egyeztetése, érvényesítése, nyilvános képviselete): a megvalósítás halad (l. ETTF).
4.1 (Az innováció értékeinek és előnyeinek bemutatása (jelenlegi verseny, díj, esemény és média kapcsolati rendszer működtetése, továbbfejlesztése)): a működtetés is nagy erőfeszítéseket kíván.
4.4 (Fiatal innovátorokat tömörítő közösségekkel kapcsolatok kiépítése): a megvalósítás halad.

Bolyky János Antal a külhoni magyar vállalkozói szervezetekkel való kapcsolatépítés kapcsán adott tájékoztatást. Többek között elmondta, hogy az Erdélyi Műszaki Tudományos Tanács figyelemre méltó eredményekkel működik, velük felvette a kapcsolatot.

5.
Greiner István tájékoztatta az elnökséget, hogy a Magyar Felsőoktatási és Akkreditációs Bizottságnak továbbra is tagja marad. Ebből a bizottságból pedig átdelegálták a Duális Képzési Tanácsba, ahol Thernesz Artur is tag.
Szabó Gábor ezt azzal egészítette ki, hogy ő a Magyar Felsőoktatási és Akkreditációs Bizottság Tanácsadó Testületének lett a tagja. Másrészt, az ITM delegálta abba a bizottságba, mely az MTA-val tárgyal.
Pakucs János elmondta, hogy az NKFIH Innovációs Testülete változatlan összetételben év végéig folytatja a munkáját, a Hivatal elnökének kérésére.

Különdíj az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Az Európa Unió által évente szervezett, legjelentősebb és legrangosabb tehetség-kutató és -kiválasztó versenyt, a Fiatal Tudósok Versenyét - melyre a világ 38 országából érkeztek fiatalok - az idén szeptember 14. és 19. között Dublinban rendezték meg.

A több tízezer, 14-20 év közötti fiatalból kiválasztott döntősök között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2017/2018. évben megrendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három első díjas pályázatának készítője képviselhette: Matányi Marianna és Kákonyi Marcell (Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz? ), Tassi Timián Áron (OKOSLÁMPA) és Novák Blanka (Lycium barbarum fiziológiai hatásainak vizsgálata). A magyar delegációt Ivánka Gábor, bírálóbizottsági tag vezette.

A négy lépcsős ifjú tudósok versenyének első két fordulóját a résztvevő országok bonyolítják, ahonnan a kiválasztott legjobb 2-4 pályamunkáról a nemzetközi bírálóbizottság mond véleményt. Ezt követően a kiválasztottak háromnapos, kiállítással egybekötött prezentáción vesznek részt, ahol a nemzetközi zsűri személyes konzultációk során alakítja ki a végleges sorrendet.

Az idei döntőn 38 országból, 135 fiatal vett részt. A dublini döntőn 88 projekt közül, Novák Blanka (az Egri Dobó István Gimnázium végzett diákja) a "Lycium barbarum fiziológiai hatásainak vizsgálata" c. projektje részesült a különdíjban, melynek eredményeként egy dublini szakmai utazáson vehet részt. A Lycium barbarumban található bioaktív komponensek identifikációja, az innovatív, saját metódus alapján készített szaponifikált oldat antibakteriális hatású vegyületeinek műszeres mérése és azonosítása történt meg. A szaponifikált oldatban található komplex vegyületcsoportok együttes hatása szignifikáns gátlást fejt ki a rezisztens, szuperbaktérium Pseudomonas aeruginosa törzs ellen. Ezen oldat hatásairól jelenleg nem áll rendelkezésre szakirodalmi adat, a benne található mikrobiális effektivitást kialakító komponensek analitikai kvantitatív feltérképezése újdonságnak számít. Az eddigi szakirodalomban fellelhető, különböző extrahálási technikával készült oldatok nem gátolják a Pseudomonas szaporodását. A versenyző kutatásának jelentőségét az utóbbi években észlelt nagy mértékű rezisztencia és az "antibiotikumok utáni korszak" eljövetele adja. A kutatás témája saját ihletésű, a kísérleteket, méréseket, elemzéseket önállóan végezte el a pályázó.

Kutatók Éjszakája az Ericssonban

A Kutatók Éjszakája idei programjaira 2018. szeptember 28-án került sor, többek között az Ericsson új székházában, ahol a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb pályamunkáival is megismerkedhettek a látogatók.

Az ifjúsági verseny tizenéves fiataljai poszterek, prototípusok és egyéb szemléltető eszközök segítségével mutatták be pályamunkáikat, többek között egy Cervelox 2.0 - Avagy: Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz? című pályamunkát, amely a két agyfélteke nem megfelelő együttműködésének felderítése alkalmas módszer, az OKOSLÁMPA nevű eszközt, melynek működése a LED fény hangfrekvenciával történő modulációján alapul, valamint a Lycium barbarumban található bioaktív komponensek identifikációjának módszerével.

Továbbá az érdeklődők megismerhették a Matematikai- fizikai tanösvény a Vácrátóti Botanikai Intézetben című interaktív oktatási programot. Tanulmányozhatták az apparatus cardiovascularis felépítését, működését analógiásan bemutató vízvezetékrendszer-modellt, balesetek megelőzését segítő okostelefon alkalmazást.

Kiállításra került még egy távvezérelt csillagvizsgáló okosotthon, elektromos autók útközben történő vezeték nélküli töltését lehetővé tevő eszköz, egy tartásjavító táska, egy olyan applikáció, amibe pdf formátumba feltölthetünk egy kottát, majd a bőrünkön rezgést észlelhetünk a feltöltött kotta ritmusára, egy akkumulátor nélküli szünetmentes tápegység, valamint a számítógépek minél nagyobb hatásfokon, minél alacsonyabb zajszinttel történő hűtésével.

A Kutatók Éjszakáján a tehetségekre közel több ezer látogató volt kíváncsi.

Óbudai Egyetem Kutatók Éjszakája

2018. szeptember 28-án, tagszervezetünk, az Óbudai Egyetem 3 fővárosi és 2 vidéki helyszínén újra megrendezték a Kutatók Éjszakáját, több mint 180 különböző program ajánlattal, úgymint:
űrbázis-építés, boncolás laborbemutató sebészrobottal, mikrobák érdekes világa, alternatív hajtású járművek, vágás lánggal és plazmával, szabadulószoba, reklámfaloda, 3D nyomtatás, fénygraffiti stb.

Tudományok Fővárosa

2018. szeptember 23-án, Budapesten, az Akváriumban, második alkalommal került megrendezésre a "Tudományok Fővárosa", melynek szakmai partnere volt a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ).

A MISZ standjánál a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai, Matányi Marianna (Cervelox 2.0 - Avagy: Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz?), Berzsák Bulcsú (Tartásjavító Táska), Tóth Boglárka és Taródi Anna Laura (Matematikai- fizikai tanösvény a Vácrátóti Botanikai Intézetben), Bocz Mária Lana és Prantner József (Érezd a ritmust!), Nagy Felícián (Virtuális valóság bevezetése az amatőrcsillagászatba) és Sóki András (Elektromos autók útközben történő vezeték nélküli töltését lehetővé tevő eszköz) mutatkoztak be.

Az egész napos eseményen nagy volt az érdeklődés, a megnyitón részt vett dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke is.

Startup Campus BME

2018. szept. 19-én, a BME-n, Startup Campus BME Powered by Hiventures elnevezésű projektről szóló együttműködési megállapodást írt alá Józsa János, a BME rektora, Kotán Attila kancellár, Kisgergely Kornél, a Magyar Fejlesztési Bankhoz (MFB) tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója és Kovács Zsolt, az Enterprise Hungary nonprofit szervezet vezetője.

A Startup Campus BME c. program célja, hogy a BME hallgatói és fiatal kutatói gyakorlati tudást szerezzenek startup vállalkozás alapításához és indításához. Az együttműködés három szereplője közül a BME adja a helyszínt és a műszaki háttértudást, az Enterprise Hungary Startup Campus Incubator a képzésben nyújt segítséget, a Hiventures pedig a finanszírozásért felel.

Az aláírási ünnepségen dr. Uszkay-Boiskó Sándor, pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár, dr. Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke, Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója mondott köszöntőt.

A rendezvényen többek között jelen volt dr. Pakucs János, a BME Innovációs Tanács elnöke, a MISZ tiszteletbeli elnöke és dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója is.

Jelentkezési határidő a Startup Campus BME programra: 2018. október 10.

További információk a projekt honlapján érhetők el.

Várható esemény

0100 Konferencia

A 0100 c. kockázati-tőke és magán befektetői konferenciát első alkalommal rendezik meg a Baltikumban, 2019. január 30-án, Tallinnban, a Radisson Blu Hotel Olümpiában.

A regisztrált résztvevők számára hozzáférést biztosítanak a többi részvevő listájához. A korai jegyek már megvásárolhatóak az alábbi linken.

További információkért látogassák meg a konferencia honlapját, vagy keressék meg a következő személyt: Tomas Tuleja Marketing Manager, tel: +421 910 501000,
e-mail: tomas@0100conferences.com, jozef@0100conferences.com

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Mike Wright & Israel Drori (szerk.): Accelerators - Successful Venture Creation and Growth (Felgyorsítók - Vállalkozás sikeres létrehozása és növekedése) - Edward Elgar, 2018
Dr Osman Péter ismertetése
A szakterület két kiemelkedő kutatója szerkesztőként a vállalkozásfejlesztés új intézmény típusát mutatja itt be, a felsőfokú szakkönyvek normáinak megfelelően. Az acceleratorok startupok célzott és intenzív felkészítését végzik, hogy mihamarabb képesek legyenek felnőni és a további növekedésükhöz külső befektetést vonzani. Ezzel kombináltan kapcsolatépítők és ökoszisztéma fejlesztők.

"Az acceleratorok a szervezetek gyorsan terjedő új típusát alkotják, amelyek célja a vállalkozói készség, -képesség és -szellem (továbbiakban entrepreneurship) élénkítése intenzív, meghatározott idejű képzési programok segítségével. Ez magában foglalja a mentorálást és a hálózatépítést az egyes ilyen programokba beválasztott startupok csoportján belül, s hogy mindezzel javítsák azok képességét, hogy befektetést tudjanak vonzani a program végén. E könyv elsőként ad aprólékosan pontos elemzést róluk, a természetükről és hatóerejükről. Ezzel különösen értékes lehet a kutatók, gazdaságpolitikusok és vállalkozók számára.

Mindenkinek, aki startupot épít és fejleszt, kulcsfontosságú annak megértése, hogyan építenek az acceleratorok vállalkozói ökoszisztémát, generálnak innovációt és hoznak létre új technológiákat. A könyv mélyreható esettanulmányok sorával hasonlítja össze az acceleratorok sikerét az új cégek önálló növekedésével és az inkubátorokkal." - az Elgar ajánlójából. (Kiemelések tőlem)
Két különösen fontos jellemzőjük a mondandóból:
Az acceleratorok programjának fontos része, hogy a startupok csoportos kezelésével, azok egymásra támaszkodásának elősegítésével is növelni igyekeznek azok képességeit (ez az inkubátoroknál is gyakran jelen van).

Az accelerator program veleje széleskörű tréning entrepreneurshiphez kötődő tárgyakban, és felkészítés a bemutatkozás napjára.
"A könyvben leírtak forrása az acceleratorokról világszerte a terepen szerzett tapasztalatok, egyebek közt az USA-ban, Európában, Ausztráliában, Izraelben, Chilében." Innentől idézetek a könyvből.
"Az accelerator sajátos szervezet-típusként jellemezhető, amely belső és külső erőforrásokat mozgósít annak érdekében, hogy növelje startupok innovációs képességét, s kitegye az innovációkat a piaci és az intézményi megmérettetésnek. Sokféle szervezet-típusban léteznek, a magán- és közszférába tartozóakként. Miközben startupok növekedését segítik, új ökoszisztémákat fejlesztenek, és innovációs közösségeket ápolnak. Így sokféleképp hatnak a társadalomra és a gazdaságra, messze túl a startupok teljesítményére gyakorolt közvetlen hatásukon. Befolyásolják az innovációk sebességét és elterjesztését, a vállalkozói tudás és az új eszmék, elképzelések áramlását az ipari szektorokon, valamint az országokon belül, és szintúgy azok között. Különféle típusaik az innovációk széles spektrumának forrásai különböző területeken, mint pl. a csúcstechnológiák, a zöldtechnológiák, városfejlesztés, szállítmányozás, e-kereskedelem, közmédia és energetika."

"Fontos jellemzője a programnak, az illeszkedés a startup természetéhez és fejlődése szakaszaihoz. Ez figyelembe veszi, hogy a startup a tervezett fejlesztése mely szakaszában jár, szintúgy a technológiát, a terméket, a csapatot, valamint a startup illeszkedését a megcélzott piachoz és vevőkörhöz."

Tanulságos áttekintés: "Accelerator típusok Izraelben (ahol a világ egyik legjobb intézményrendszerét fejlesztették ki a csúcstechnológiai innovációk és a rájuk épülő cégek fejlesztésének előmozdítására): - Nagyvállalati (pl. IBM, Coca Cola, AOL, Intel, Samsung, Yahoo)
- Társadalmi, közszférabeli (kormányzathoz, önkormányzathoz, felsőoktatáshoz, kibucokhoz kötődő)
- Nem-kormányzati és kockázatitőke kötődésű
- Más országokkal vegyes vállalatként létrehozott acceleratorok".

A fejezetekből:
- Acceleratorok: jellemzők, trendek és az új vállalkozói ökoszisztéma
- A mentorálás folyamatainak szerkezete és működése
- A bevont startupok kiválasztásának szempontjai
- Fő teljesítménymutatók
- A vállalkozási ökoszisztéma forradalmasítása az USA- és az európai accelerator-politika révén
- Az acceleratorok és az accelerator-politika felemelkedése - Ausztrália esete.

Simon Sinek, David Mead, Peter Docker: Találd meg a miérted! - Mi motivál minket és csapatunkat? HVG Könyvek, 2018
Dr Osman Péter ismertetése
Hasznos könyv: sokban azzal, amire tanít, s legalább annyira, amilyen gondolkodásra késztet.
Stratégia nélkül az ember, a szervezet csak csapódik ide-oda. A stratégia alapja pedig a Miért, a valódi cél, amelyet el akarunk érni.
A szerzők hitvallása: "Mindannyiunknak megvan a maga miértje - az a mélyen rögzült cél, indíték vagy hit, amelyből szenvedélyünket és inspirációnkat merítjük. Előfordul, hogy valaki még nem ismerte fel, vagy nem tudja, hogyan fogalmazza meg, de a miért attól még létezik, efelől mindenki biztos lehet. Aki meg akarja érteni a maga miértjét, annak segíthet ez a könyv. Hiszünk abban, hogy mindenki megérdemli, hogy reggelente lelkesedéssel telve induljon munkába, és esténként az elvégzett munkával elégedetten térjen haza.

A kiteljesedés nem az öröm szinonimája. A kiteljesedés és az elégedettség mélyebb érzés. Sokáig tart. A kiteljesedéshez az is kell, hogy a munkánk közvetlenül kapcsolódjék a miértünkhöz." (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.)
Erről szól a könyv: "A Találd meg a miérted! mindannak az esszenciája, amit csapatunk a huszonöt évi kollektív tapasztalataiból a miért felderítésében megtanult. Sokféle embernek nyújtottunk segítséget, hogy felszínre kerüljön a miértjük. Voltak köztük vállalkozók, alkalmazottak, kis cégek emberei, nagyobb vállalatok munkacsoportjai. Ezzel a könyvvel az a célunk, hogy megkönnyítsük mindenki dolgát, aki a miértjét kutatja." "Csapatunk": Sinek sikeres motivációs előadó és szervezeti tanácsadó. A HVG ajánlója kiemeli, hogy a Miértről szóló TED-előadása minden idők harmadik legnézettebbje a TED oldalán. Mead és Docker vele dolgoznak workshopok szervezésében és tanácsadásban.

Az olvasó segítségére a könyv bőven ajánl a javasolt önvizsgálatokhoz, vizsgálódásokhoz, elemzésekhez konkrét gyakorlatokat, műveletterveket és a gondolkodást segítő sémákat is. Mondandója, fejezeteinek tartalma:
"Az 1. fejezetben a Kezdj a miérttel! tartalmának lényegét találjuk (Sinek kiemelkedő sikerű első könyve - OP) - ez a könyv tette ismertté a miért fogalmát. Megbeszéljük a miértünk ismeretének néhány előnyét is.
A 2. fejezetben áttekintjük a miért felfedezésének folyamatát. Ezt mindenkinek fontos elolvasnia, függetlenül attól, hogy önmaga vagy egy csapat tagjaként szeretne-e végighaladni a folyamaton.
A 3. fejezet lépésről lépésre mutatja be a személyes miértünk megtalálásához vezető utat egyének - vállalkozók és alkalmazottak - számára. Ha csapatunknak vagy szervezetünknek szeretnénk segíteni a miért azonosításában, ezt a részt átugorhatjuk. Ha azonban végigolvassuk, és így megismerjük saját miértünket, az segítséget nyújthat abban, hogy a csapatunkat is végigvezessük a folyamaton.
A 4. fejezet elmagyarázza, mit kell tennünk, hogy összeálljon a »miért felfedezése« a csapatunk, szervezetünk vagy bármilyen más 'törzsünk' számára, amelynek tagjai közösen munkálkodnak valamin.
Az 5. fejezet újra felveszi a 4. fejezet fonalát, és elmagyarázza, hogyan vezessük végig a törzsünket a miért felfedezésének folyamatán.
A 6. fejezet teljes egészében a hogyanokról szól, vagyis mindarról, amit azért teszünk, hogy a miértünket megvalósítsuk.
A 7. fejezet arról ad eligazítást, hogyan oszthatjuk meg a miértünket másokkal, s hogyan láthatunk hozzá a megéléséhez és a gyakorlatba való átültetéséhez.
A függelékekben válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket a leggyakrabban tesznek fel nekünk a workshopokon, és 'puskát' adunk azok kezébe, akik maguk is szeretnének ilyen workshopokat vezetni."

Fontos tudnunk, hogy ez a könyv nem a szokott, egyedül megvalósítható önfejlesztést kínálja. "Miértünk felfedezéséhez szükségünk lesz egy jó segítőre. Olyat válasszunk, aki rászorít bennünket, hogy a felszín mögé nézzünk, kilépjünk a komfortzónánkból, és feltárjuk a miértünk forrásául szolgáló emlékeket és élményeket, vagyis történeteinket." A szervezet miértjének megtalálásához workshopot ír elő - ehhez is segítő kell. Az egészben nyilvánvalóan ott a modern New Age felfogás, hogy nem a hitvány anyagiak hajtanak, s a tevékenység valódi értelme a küldetés megtalálása és beteljesítése - ami sokakra igaz is lehet, a /nagy/vállalatok küldetésnyilatkozatainak pedig gyakori vezérmotívuma.

Damion Searls: Rorschach - A tintafoltteszt és az észlelés rejtélyei - HVG Könyvek, 2018
Dr Osman Péter ismertetése
Különleges jószág az ember: alkotóként is, a testében működő rendszerként is. Tudományos kutatásokhoz összeállva, képességeinek és teljesítményeinek talán nincs is határa. Diagnosztikai eszközeink mindinkább betekintést adnak már az egyik legnehezebben vizsgálható területbe, agyunk és elménk működésébe is. A testünkben működő rendszer bonyolultságára pedig jellemző, hogy okos gépeink még mindig csak legfeljebb részinformációkkal képesek szolgálni elménk működéséről, gondolkodási és érzelmi folyamatainkról, még kevesebbet a személyiségünk működéséről és meghatározó vonásairól. Ezért is van, hogy az agyi folyamatokat már neuron-szinten, valós időben mutató fMRI, a PET-diagnosztika és a hasonló csúcstechnológiás (és gyakran sokszázmilliós) eszközök korában ugyanúgy helyénvaló és gépekkel még túl nem léphető, hogy "tintafoltok" nézegetése és értelmezése segítségével is vizsgáljuk az elme működését, a személyiség jellemző vonásait és a gondolkodásmód sajátosságait. Ilyen a Rorschach teszt, egy hajdani fiatal svájci orvos máig is sikeres találmánya.

"Hermann Rorschach első valódi életrajzának megírásakor Damion Searls kiadatlan levelekből és naplókból merít, valamint a Rorschach család tagjaival, barátaival és kollégáival készített, korábban ismeretlen interjúk egész sorára támaszkodik. A teszt megalkotásának, heves vitákkal kísért újjászületésének története mellett azt is bemutatja, mit árul el mindez az észlelés rejtélyeiről." - a kiadó ajánlójából.
A könyv ennél sokkal többet is ad: rendkívül érdekes körképet Rorschach (1884-1922) koráról, s a korszellemről, amelynek két szélsőségét a hazája, Svájc, és a szívéhez és érdeklődéséhez nagyon közelálló Oroszország adja.

Szívós, meggyőződéses kutatóként kiemelkedő volt. Ennek alapjául kitűnő gimnáziumi képzést kapott, "az irodalmi német mellett angolt, franciát és latint is tanult, a későbbiekben önállóan sajátította el az olaszt és folyékonyan megtanult oroszul is. Valamennyi tárgyból az osztálya legkiválóbb tanulói közé sorolták." (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem.) Searls leírja, milyen következetességgel művelte magát, fejlesztette a képességeit és végezte korai kutatásait, vizsgálódásait. Apjától erős művészi hajlamot örökölt, s ez sokban hozzájárult, hogy érdeklődése a képi ábrázolások felé forduljon. Searls "széles körű, elfogulatlan, mélységesen emberbaráti, irodalmi és vizuális érdeklődéssel" és óriási szellemi munkabírással jellemzi.

"A Rorschach-teszt mindössze tíz, eredetileg Hermann Rorschach által megalkotott, sokszorosított kartontáblákon megjelenített tintafoltot tartalmaz. A szóban forgó ábrák, bármi másnak tekintsük is még őket, alighanem a 20. század leggyakrabban értelmezett és elemzett festményei. A valódi teszttáblákat emberek milliói látták, mi, többiek pedig szinte kivétel nélkül láttuk már a foltok valamely változatát reklámokban, divatcikkekben vagy épp művészi alkotások részeként. A pacák mindenütt jelen vannak, mégis szigorúan őrzött titokként kezelik őket." Az "elemzés" itt arra vonatkozik, hogy az ember, akinek vizsgálatként mutatják, ösztönösen mit lát bennük, mire gondol láttukra. Ezt használja a teszt eszközül az elméjükbe és a személyiségükbe való betekintésre. A titokként történő őrzés sem a bennük megtestesülő szellemi vagyon védelmét jelentik - célja, hogy a páciens ne ismerje őket, így valóban spontán reakcióként mondja, mire gondol róluk. Hogy ez nem igazán egzakt vizsgálat? Szigorú műszaki kritériumok szerint semmiképp sem az, ám maga az ember sem szigorú műszaki logika szerint működik, elméje pedig még kevésbé. Irracionális lények vagyunk, sokszor így is reagálunk, különösen ha maga az input sem egzakt, amint a tintafoltok különös ábrái sem azok.
A teszt ma is része a tudomány fő sodrához tartozó gyakorlatnak. Ezt segíti, hogy bőséges szakirodalma alakult ki az ábrákra adott reagálások elemzésének és az erre támaszkodó következtetéseknek. "Noha évtizedek óta viták kereszttüzében áll, a Rorschach-tesztet ma is használják a bíróságokon, térítést adnak rá az egészségbiztosító társaságok, és alapoznak rá bizonyos állások betöltésénél, gyermekelhelyezési perekben, valamint pszichiátriai klinikákon szerte a világon."

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Lokal.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Palkovics: Az unió következő költségvetésének a kutatást és a digitalizációt kell szolgálnia

Magyarhirlap.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
"Az unió következő költségvetésének a kutatást és a digitalizációt kell szolgálnia"

Magyaridok.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Palkovics László: az unió következő költségvetésének a digitalizációt kell szolgálnia

Mandiner.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Palkovics: Az unió következő költségvetésének a kutatást és a digitalizációt kell szolgálnia

Mti.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Palkovics: az unió következő költségvetésének a kutatást és a digitalizációt kell szolgálnia

Starthirek.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Palkovics: Az unió következő költségvetésének a kutatást és a digitalizációt kell szolgálnia

Pestisracok.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
A szegényebb tagországok helyett a migránsokra fordítaná a kohéziós pénzeket az EU

Uzletfejlesztes.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Ipar 4.0-s képzéseket ígért a kormány
"...Magyarország 2020-ra a bruttó hazai termék (GDP) 1,8 százalékát akarja kutatás-fejlesztésre költeni - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter..."

Portfolio.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Öttinger: vágni kell a kohéziós pénzeken, jogállamisághoz kötjük a kifizetéseket

Vg.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Kohéziós forrásokról egyeztettek Budapesten

Portfolio.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Budán nyílt meg a régió egyik legnagyobb vállalkozói központja

Hirek.prim.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
A Vodafone Magyarország mérnökei segítenek a Mangkhut szupertájfun sújtotta Fülöp-szigeteken

Kutyu.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Szupertájfunt követően a gyors kommunikációs lehetőség megteremtése létkérdés

Computerworld.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Magyar Vodafone szakértők segítenek a szupertájfun sújtotta területeken

Mmonline.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Ismét segít a Vodafone

Mediapiac.com, 2018. szeptember 17., hétfő
A Vodafone Magyarország mérnökei segítenek a szupertájfun sújtotta Fülöp-szigeteken

M2mzona.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
A szupertájfun után is bevetik a Vodafone fejlesztését

Kazal.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Elképesztő összegeket költ Kína kutatás-fejlesztésre

Kazal.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Kína ezermilliárdokat tol a kutatás-fejlesztésbe

Index.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Kína ezermilliárdokat tol a kutatás-fejlesztésbe

Irishtimes.com, 2018. szeptember 17., hétfő
Representing Hungary, Blanka Novak

Autopro.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Rákapcsolt Kína a kutatás-fejlesztésre

Webradio.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Palkovics: az unió következő költségvetésének a kutatást és a digitalizációt kell szolgálnia

Hirado.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Az unió következő költségvetésének a digitalizációt kell szolgálnia

Boon.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
A GDP színe és fonákja
"...A kutatás-fejlesztés, tervezés, kiszállítás, elosztás, marketing, szerviz, vevőkapcsolatok tevékenységek a legjövedelmezőbbek..."

Haon.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
A GDP színe és fonákja

Mon.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
A GDP színe és fonákja

Vg.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Sikeres startup-IPO a nehéz időkben

Vg.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Kína kivezeti a megújuló energia támogatását

Atv.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Palkovics: alaptalanul fél az MTA elnöke

Hajdupress.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
34 milliós adomány az NI-tól a jó ügy érdekében

Hir.ma, 2018. szeptember 17., hétfő
Megnyílt a Millenáris Startup Campus Budapesten

Ma.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Megnyílt a Millenáris Startup Campus Budapesten

Mfor.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Megnyílt a Millenáris Startup Campus

Hrportal.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek együttműködését kezdeményezi a kormány
"...A miniszter kijelentette: szeretnék elérni, hogy a felsőoktatásba jelentkező hallgatók 40 százaléka válasszon valamilyen műszaki, természettudományos vagy informatikai képzést, a jelenlegi 29 százalékos aránnyal szemben..."

Kamaraonline.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Megnyílt a Millenáris Startup Campus Budapesten

News4business.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Megnyílt a Millenáris Startup Campus Budapesten

Uzletresz.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Megnyílt Budapesten a régió egyik legnagyobb startup közösségi irodája

Okpecs.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Páva Zsolt: Teszem a dolgomat
"...Emellett stratégiai terv a kutatás-fejlesztés erősítése..."

Pecsiujsag.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Pályázati forrásokhoz, mikrohitelhez juthatnak a vállalkozások a Vállalkozói Központ segítségével

Palyazatihirek.eu, 2018. szeptember 17., hétfő
Széchenyi 2020 pályázatok - Fontos változások érkeznek az igénybe vehető támogatási előlegek kifizetésében

Pestisracok.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Palkovics a PS-nek: Nem visszakoztunk, mert nem is volt miből! - Rendhagyó válasz egy indexes hírhamisításra

Pestisracok.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
A szegényebb tagországok helyett a migránsokra fordítaná a kohéziós pénzeket az EU
"...A kohéziós politika várhatóan a kutatás, a fejlesztés, az innováció és a digitalizáció körül forog majd a következő időszakban, az Európai Unió 2021-27-es költségvetés-tervezete azonban jelentős átalakításokat és forrásmegvonásokat tervez..."

Webradio.hu, 2018. szeptember 17., hétfő
Megnyílt a Millenáris Startup Campus Budapesten

Budai Polgár, 2018. szeptember 17., hétfő, 20. oldal
Tartásjavító hátizsákot készített a fiatal feltaláló
"...A Magyar Innovációs Szövetség, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 csatorna tavaly ősszel hirdette meg a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt 14-20 év közötti fiataloknak..."

ECHO TV, Híradó 18:00, 2018. szeptember 17., hétfő, 18:00 óra
A kutatás-fejlesztésre és a digitalizációra kell több pénzt fordítania az Európai Unió következő költségvetésében, mondta Palkovics László

Magyar Hírlap, 2018. szeptember 18., kedd, 10. oldal
Az Európai Unió következő költségvetésében...

Magyar Hírlap, 2018. szeptember 18., kedd, 1,9. oldal
A Startup Campus Budapest Közép-Európa egyik legnagyobb innovációs központja

Világgazdaság, 2018. szeptember 18., kedd, 2. oldal
A kohéziós pénzekről egyeztettek

Magyarhirlap.hu, 2018. szeptember 18., kedd
A startupok új bölcsője

Portfolio.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Közbeszerzés nélkül kijelölték a HiVenturest a 10 milliárdos tőkealap kezelésére

Hvg.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Megszólalt Tim Cook az idei iPhone-ok áráról
"...az Apple okostelefonok árazása megfelelően tükrözi azt a csúcstechnológiás innovációt, amelyet évről-évre képesek felmutatni..."

Hir6.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Miért is ilyen drágák az iPhone-ok?

Hu.ign.com, 2018. szeptember 18., kedd
Tim Cook elárulta, miért kerülnek ennyibe az idei iPhone-ok

Techlabor.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Az Apple elnöke idén is megmagyarázta az iPhone-ok árazását

Pcpult.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Új iPhone-ok a Telenornál

Siliconrepublic.com, 2018. szeptember 18., kedd
Young luminaries shine bright in Dublin at EUCYS 2018

Esemenymenedzser.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Beszélő robotokkal és parádés, nemzetközi drónversennyel jön idén a Tudományok Fővárosa

Hirado.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Újra a Tudományok fővárosa Budapesten

Weborvos.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Tudományok fővárosa újra Budapesten

Hirek.prim.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Neked kell 100 millió?
"...Kivételesen nem egy adathalász, lehúzó spam subjectjére utal a cím, hanem egy pályázatra, amelynek keretében hardverfejlesztési projetkteket, a nemzetközi piacokon is sikerre esélyes, korai és seed stádiumban lévő startupokat keres az Intellitext akcelerátor..."

Profitline.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Hardverfejlesztési projekteket keres az Intellitext startup inkubátor

Kamaraonline.hu, 2018. szeptember 18., kedd
A legjobbak akár 100 milliót is kaphatnak: hardverfejlesztési projekteket keres az Intellitext

Profit7.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Százmilliós befektetést kaphatnak a pályázók

Kanizsaujsag.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Cseresnyés: a kormány a kis- és közepes vállalkozások támogatására fekteti a hangsúlyt

Makronom.mandiner.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Ösztönözni kell a magyar kreativitást, hogy abból innovatív vállalkozások szülessenek

Vg.hu, 2018. szeptember 18., kedd
Százmilliós forrásra pályázhatnak hardverfejlesztő startupok

m1 Híradó M1 12:00, 2018. szeptember 18., kedd, 12:00 óra
A magyar vállalkozások ezermilliárd forintot fordíthatnak a következő hét évben innovációs fejlesztésekre

m1 Híradó M1 14:00, 2018. szeptember 18., kedd, 14:00 óra
A magyar vállalkozások ezermilliárd forintot fordíthatnak a következő hét évben innovációs fejlesztésekre

m1 Híradó M1, 2018. szeptember 18., kedd, 16:00 óra
A magyar vállalkozások ezermilliárd forintot fordíthatnak a következő hét évben innovációs fejlesztésekre

M5 Tudomány minden napra, 2018. szeptember 18., kedd, 16:00 óra
A magyar vállalkozások ezermilliárd forintot fordíthatnak a következő hét évben technológiai fejlesztésekre

m1 Híradó M1 6:00, 2018. szeptember 18., kedd, 06:00 óra
Megnyílt Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb startup közösségi irodája a budapesti Millenáris Parkban

m1 Ma reggel, 2018. szeptember 18., kedd 08:00 óra
Szeptember 23-án kerül megrendezésre a Tudományok Fővárosa Budapesten, az Akvárium Klubban

Világgazdaság, 2018. szeptember 19. szerda, 8. oldal
A szabadpiac kérdése az adóversennyel szemben
"...A vállalatok már amúgy is jelentős méretű készpénztöbbleten ülnek, ám ahelyett, hogy azt a munkavállalókba, felszerelésekbe vagy kutatás-fejlesztésbe invesztálnák, visszavásárolják saját részvényeiket..."

Magyar Mezőgazdaság, 2018. szeptember 19. szerda, 14. oldal
A Felvidéken is képez a SZIE
"...Az együttműködés a többi között az oktatási feladatok végrehajtásában, közös projektek kidolgozásában és indításában, kutatás-fejlesztési tevékenységben, valamint közös tudományos munkában és publikációk készítésében valósul meg..."

Computerworld, 2018. szeptember 19. szerda 20,21. oldal
Háromsebességes IT a Mol csoportnál
"...Külön csapattal veszünk részt a leendő petrolkémiai üzem tervezésében is, amely okosgyárként épül majd fel, a digitális ikrek technológiájával, a dolgok internetére épülő rendszerekkel támogatja az új termékkínálat kialakítását a kutatástól és fejlesztéstől a gyártásig..."

Agro Presztízs, 2018. szeptember 19. szerda, 7,12,13,14,15,16,17,18,19. oldal
Sikert arattak a gazdanapokon
"...A hazai agrárium vezetőcégei, szakemberei ismertették legújabb kutatásaikat, fejlesztéseiket, a szervezők pedig a precíziós technikákat alkalmazó vállalkozásoknak mintaparcellákon biztosítottak lehetőséget technológiájuk bemutatására...."

Dunaújvárosi Hírlap, 2018. szeptember 19. szerda, 12. oldal
Összegyűlnek ez évben is a tudós nagyágyúk
"...Drónok, robotok, ismert tudósok és mérnökök lepik el az Erzsébet teret és az Akvárium Klubot szeptember 23-án a Tudományok Fővárosán, hiszen a tudományok nagyágyúi idén is összegyűlnek egy fergeteges és inspiráló STEM-fesztivál alkalmából..."

Mmonline.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Újabb lehetőség startupoknak

Portfolio.hu, 2018. szeptember 19. szerda
9 milliót nyerhetnek egyetemisták egy jó ötlettel - Ma indul a program

Portfolio.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Hat új kiválasztottja lett a Design Terminalnak

Artnews.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Beszélő robotokkal és parádés, nemzetközi drónversennyel jön idén a Tudományok Fővárosa

Autopro.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Kilencmillió forintot érhetnek a BME-sek üzleti ötletei

Computerworld.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Háromsebességes IT a Mol csoportnál

Felelosszulokiskolaja.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Játékos tudomány, testközelből

Origo.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Beszélő robotok jönnek a Tudományok Fővárosába

Gazdasagportal.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Startupok indítását segítik a BME-n

Gyartastrend.hu, 2018. szeptember 19. szerda
GyártásTrend - Felterjesztési felhívás a Gábor Dénes-díjra

Lokal.hu, 2018. szeptember 19. szerda
A kormány célja a hazai kis- és közepes vállalkozások támogatása

Vg.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Cél a hazai kkv-k támogatása

Hir.ma, 2018. szeptember 19. szerda
Államtitkár: a kormány célja a hazai kis- és közepes vállalkozások támogatása

Magyarhirlap.hu, 2018. szeptember 19. szerda
ITM államtitkár: a kormány célja a hazai kis- és közepes vállalkozások támogatása

Magyaridok.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Államtitkár: a kormány célja a hazai kis- és közepes vállalkozások támogatása

Magyarhirlap.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Startupok indítását segítik a BME-n

Magyaridok.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Startupok indítását segítik a BME-n

Hir.ma, 2018. szeptember 19. szerda
Startupok indítását segítik a BME-n

Kormany.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Startupok indítását segítik a BME-n

Webradio.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Startupok indítását segítik a BME-n

Webradio.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Kutatók éjszakája - Zalaegerszegen összehangolt programokkal készülnek

Webradio.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Államtitkár: a kormány célja a hazai kis- és közepes vállalkozások támogatása

Hirado.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Hazai startupos fejlesztőket keresnek 100 milliós befektetéssel

Hirado.hu, 2018. szeptember 19. szerda
Startupok indítását segítik a BME-n

Kossuth Rádió, Krónika 15:00, 2018. szeptember 19. szerda, 15:00 óra
A kormány kiemelten támogatja a kis- és közepes vállalkozásokat

KarcFM Hangoló, 2018. szeptember 19. szerda, 04:45 óra
Az, hogy egy ország mennyit költ innovációra és kutatás-fejlesztésre, az a külső támogatás mellett azon is múlik, hogy a vállalatok saját forrásaikból mennyit áldoznak erre a célra

KarcFM Hangoló, 2018. szeptember 19. szerda, 04:30 óra
Több pénzt kell fordítani a kutatás-fejlesztésre és innovációra a 2021 utáni uniós források elosztásakor, ebben egyetértettek Friends of Cohesion országcsoport konferenciájának résztvevői

Magyar Hírlap, 2018. szeptember 20. csütörtök, 10. oldal
Kezdő startup vállalkozóknak segít a Műszaki Egyetem

Világgazdaság, 2018. szeptember 20. csütörtök, 4. oldal
Inkubációs gyakorlati programot indít a BME és a Hiventures Zrt.

Magyar Narancs, 2018. szeptember 20. csütörtök, 5, 10, 11. oldal
Így szabná át a kormány az MTA intézethálózatát: Be az Alapba

Magyar Narancs, 2018. szeptember 20. csütörtök, 8, 9. oldal
"Egy centit nem léptünk hátra"

Műszaki Magazin, 2018. szeptember 20. csütörtök, 29. oldal
A fiatalok szívesen lesznek mérnökök

Műszaki Magazin, 2018. szeptember 20. csütörtök, 31. oldal
GDD felhívás

Magyarhirlap.hu, 2018. szeptember 20. csütörtök
Újabb startup vállalkozóknak segít a Műszaki Egyetem

Insiderblog.hu, 2018. szeptember 20. csütörtök
Tudományok fővárosa: beszélő robotok és nemzetközi drónverseny

Kanizsaujsag.hu, 2018. szeptember 20. csütörtök
ITM államtitkár: a kormány célja a hazai kis- és közepes vállalkozások támogatása

Os.mti.hu, 2018. szeptember 20., csütörtök
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye
"...Az Európa Unió által évente szervezett, legjelentősebb és legrangosabb tehetség-kutató és -kiválasztó versenyt, a Fiatal Tudósok Versenyét - melyre a világ 38 országából érkeztek fiatalok - az idén szeptember 14. és 19. között Dublinban rendezték meg, ahol az egyik magyar fiatal megkapta a különdíjat..."

Mediamix.mti.hu, 2018. szeptember 20., csütörtök
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye

Innoteka.hu, 2018. szeptember 20., csütörtök
Különdíj az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Ww2.infovilag.hu, 2018. szeptember 20., csütörtök
Novák Blanka remekelt az EU fiatal tudósok versenyén

Tveger.hu, 2018. szeptember 20., csütörtök
Rangos tudományos verseny díjazottja lett az egri Novák Blanka

Tv2, Mokka, 2018. szeptember 20. csütörtök, 5:00 óra
Ismét alacsony, fix kamatozású hitelhez juthatnak a hazai kis- és középvállalkozások

Magyar Hírlap, 2018. szeptember 21, péntek, 11. oldal
Mesterségesintelligencia-híd épül az Európai Unióban

Világgazdaság, 2018. szeptember 21, péntek, 1,2,3. oldal
Jegelhetik, de el nem vehetik Magyarország uniós támogatását
"...Vissza is vágták a támogatási előlegeket 50-ről 25, a kutatás-fejlesztési projekteknél 75-ről 50 százalékra..."

Vg.hu, 2018. szeptember 21, péntek, 5. oldal
Egyelőre csak spekuláció a forrásvesztés

Világgazdaság, 2018. szeptember 21, péntek, 8. oldal
A feltörekvő piaci gazdaságok éllovasai
"...A termelékenység növekedését is előmozdítják azzal, hogy nagyobb mértékben invesztálnak eszközökbe, kutatás-fejlesztésbe és a munkavállalók képzésébe, mint a kis- és közepes vállalkozások, bár utóbbiak is fontos elemei a sikeres üzleti ökoszisztémának..."

Élet és Irodalom, 2018. szeptember 21, péntek, 4. oldal
Miről is beszélünk?
"...Az innovációs tárcához átirányított működési költség az első lépés az intézetek új irányítási modelljéhez (amelyben csak a kiválóságok témájának finanszírozása biztosított), az alternatívaként megjelent javaslategyüttes viszont az Akadémia autonóm döntési jogát érinti..."

Világgazdaság, 2018. szeptember 21, péntek, 14. oldal
Megállapodás
"...Együttműködésre lépett a Budapesti Értéktőzsde és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló eszközeikkel támogassák az innovatív magyar vállalatok megjelenését a hazai parketten..."

Élet és Irodalom, 2018. szeptember 21, péntek, 5. oldal
"A legnagyobb bűn a gyávaság"
"...Az említett hétfői megbeszélésen Palkovics miniszter egy 30 oldalas anyagot adott át, amely főleg a hazai kutatás-fejlesztés és innováció (KFI) egészének és nem az akadémiai intézeteknek a finanszírozási és eredményességi problémáit vázolta fel..."

Magyarhirlap.hu, 2018. szeptember 21, péntek, 5. oldal
Mesterségesintelligencia-híd épül az Európai Unióban

Businessonline.hu, 2018. szeptember 21, péntek
Különdíj az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Csalad.hu, 2018. szeptember 21, péntek
Beszélő robotok a Tudományok Fővárosán

Mmonline.hu, 2018. szeptember 21, péntek
Beszélő robotok és drónverseny Budapesten

Euroastra.blog.hu, 2018. szeptember 21, péntek
Hardverfejlesztési projekteket keres az Intellitext startup inkubátor

News4business.hu, 2018. szeptember 21, péntek
Startupok indítását segítik a BME-n

Portfolio.hu, 2018. szeptember 21, péntek
Együttműködési megállapodást kötött a BÉT és az SZTNH

Profitline.hu, 2018. szeptember 21, péntek, 5. oldal
Együttműködési megállapodást írt alá a BÉT és az SZTNH

Tozsdeforum.hu, 2018. szeptember 21, péntek
Ötlet és szellemitulajdon-védelem

Vg.hu, 2018. szeptember 21, péntek
A BÉT tőzsdére segíti a kreatív magyar vállalatokat

Orientpress.hu, 2018. szeptember 21, péntek
Különdíj az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Mti.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Tudományok Fővárosa - Drónversennyel és beszélő robotokkal várják a látogatókat vasárnap az Akvárium Klubban

Webradio.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Tudományok Fővárosa - Drónversennyel és beszélő robotokkal várják a látogatókat vasárnap az Akvárium Klubban

Hir.ma, 2018. szeptember 21., péntek
Drónversennyel és beszélő robotokkal várják a látogatókat vasárnap az Akvárium Klubban

Lokal.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Drónversennyel és beszélő robotok az Akvárium Klubban

Hirek.prim.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Videót vetít, kezet fog, ölel, táncol a robot

Profitline.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Együttműködési megállapodást írt alá a BÉT és az SZTNH

Portfolio.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Úgy termelik az áramot az osztrákok, mint senki más azelőtt

Gondola.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Magyar cég 3D-s alkalmazására figyelt fel az Apple

Elektro-net.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Különdíj kapott Novák Blanka az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Bama.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban
"...Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kiemelte: korunkban kulcskérdés az innováció, a másként, megújulva gondolkodás képessége, lehetősége. "Ezzel fontos élnünk, ha azt szeretnénk, hogy Magyarország és Budapest Európa innovációs központja legyen" - mondta a miniszter..."

Baon.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban

Beol.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban

Civilhetes.net, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy átadott egy felújított épületet - jelképezi, hogy "Magyarország megtalálta helyét a világban"

Duol.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban

Feol.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban

Gondola.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Kilenc szellemi műhely működik majd a "bölcs várban"

Heol.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban

Hirado.hu, 2018. szeptember 21., péntek
A tudás és az innováció költözött be a budai Óvárosházába

Hirtv.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy: Kilenc szellemi műhely működik majd a "bölcs várban"

Infostart.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: szellemi műhelyek működnek a "bölcs várban"

Innoportal.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Már fel lehet terjeszteni az arra érdemeseket a Gábor Dénes-díjra

Kemma.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban

Magyarhirlap.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Kilenc szellemi műhely működik majd a "bölcs várban"

Magyaridok.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: kilenc szellemi műhely működik majd a "bölcs várban"

Mandiner.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy: Kilenc szellemi műhely működik majd a bölcs várban

Mon.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy: kilenc szellemi műhely működik majd a “bölcs várban"

Napi.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy elárulta, mi lesz a "bölcs várban"

Sonline.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban

Szoljon.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban

168ora.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Átadták a négymilliárdért felújított Óvárosházát, Matolcsy György szerint Magyarország megtalálta a helyét a világban

Zaol.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban

Webradio.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy: kilenc szellemi műhely működik majd a "bölcs várban"

Vs.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy: Magyarország 2010 után megtalálta helyét a világban

Veol.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban

Vaol.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban

Teol.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy György: hazánk mára megtalálta helyét a világban

Sztarklikk.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Matolcsy bemutatta a "bölcs várat"

Delmagyar.hu, 2018. szeptember 21., péntek
Aktuális pályázati lehetőségek vállalkozásoknak

Kossuth Rádió - Napközben, 2018. szeptember 21., péntek, 09 óra
Startup Innovációs Díj

Kazal.hu, 2018. szeptember 22., szombat
Magyar cég 3D-s alkalmazására figyelt fel az Apple

Digitalhungary.hu, 2018. szeptember 22., szombat
Drónversennyel és beszélő robotokkal készül az Akvárium Klub

Ifipress.hu, 2018. szeptember 22., szombat
Drónverseny és beszélő robotok várnak az Akvárium Klubban

Hvg.hu, 2018. szeptember 22., szombat
A huhogók szerint hamarosan bezárják a bankokat - szerintünk kár lenne temetni őket
"...A saját vízióiktól elragadtatott szakemberek számításába akkor csúszik hiba, amikor a valóban gombamód szaporodó és tényleg érdekes megoldásokat kínáló startupok fejlődési ívének megrajzolása után a hagyományos bankok esetében nulla közeli innovációt jósolnak..."

Duol.hu, 2018. szeptember 22., szombat
Beszélő robotok és parádés drónverseny a Tudományok Fővárosában

Euroastra.blog.hu, 2018. szeptember 22., szombat
Beszélő robotokkal és parádés, nemzetközi drónversennyel jön idén a Tudományok Fővárosa

Euroastra.blog.hu, 2018. szeptember 22., szombat
Új és izgalmas megoldások a robotika területén

Mixonline.hu, 2018. szeptember 22., szombat
Kilenc szellemi műhely működik majd a "bölcs várban"

Minap.hu, 2018. szeptember 22., szombat
Amikor még fújt a gyár - a miskolci vasgyártás kezdetére emlékeztek
"...Semmi esetre sem vitatható el, hogy a fejlesztéseket biztosító tudományos kutatás igénye a diósgyőri nehézipar tradíciói és perspektívái alapvetően hozzájárultak ahhoz, hogy 1949-től Miskolc egyetemi várossá válhatott..."

Piacesprofit.hu, 2018. szeptember 22., szombat
Versenyezhetünk-e a Szilícium-völggyel?

Bama.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Baon.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Beol.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Duol.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Feol.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Heol.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Kemma.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Lokal.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Magyarország versenyképességét alapvetően meghatározza az innovációs képesség

Magyarhirlap.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
"Magyarország versenyképességét alapvetően meghatározza az innovációs képesség"

Magyaridok.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Magyarország versenyképességét alapvetően meghatározza az innovációs képesség

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Felhívás Gábor Dénes díj felterjesztésre

Napi.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
"A lehetőségek ki nem használásában világelsők vagyunk"
"...A magyar startup ökoszisztémának nem versenyeznie kellene a régió többi hasonló tömörüléseivel, hanem együtt dolgoznia vele - mondta a Napi.hu-nak adott interjújában Marcin Hejka, az OTB Ventures lengyel kockázati tőkealap társalapítója, akivel a budapesti VCs in CEE konferencián tartott előadása után beszélgettünk..."

Sonline.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Szoljon.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Teol.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Vaol.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Veol.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Vg.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg versenyképességünket

Hirado.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
A magyar emberek nyerjék a legtöbbet a digitalizáción

Webradio.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Szigeti Ádám: Magyarország versenyképességét alapvetően meghatározza az innovációs képesség

Zaol.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Az innovációs képesség határozza meg a versenyképességet

Hirlevel.egov.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Városi innovációs laborok, innovációs központok, közösségi munkaterek...milyen típusú innovációs közvetítőt válasszunk?

Hirlevel.egov.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Országosan egyedülálló inkubációs program kezdődik a Műegyetemen

Hirlevel.egov.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Nem forog veszélyben a 2014-2020-as uniós ciklus hazai projektjeinek brüsszeli ellentételezése, egyelőre csak spekuláció a forrásvesztés

Hiros.hu, 2018. szeptember 23., vasárnap
Szigeti Ádám: Magyarország versenyképességét alapvetően meghatározza az innovációs képesség

m1 Híradó M1, 2018. szeptember 23., vasárnap 21:00 óra
Robotversenyt rendeztek ma Budapesten

m1 Híradó M1, 2018. szeptember 23., vasárnap 19:30 óra
Robotversenyt rendeztek ma Budapesten

Békés Megyei Hírlap, 2018. szeptember 24., hétfő, 1,3 oldal
Intézet lett a központból

Uzletresz.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Hogyan nőnek a cégek, miután elnyertek egy támogatást?
"...Ennek ellenére arra jutottunk, hogy a száz milliós K+F támogatást elnyerő cégek alig 31 százaléka tudott öt év alatt a támogatás több, mint kétszeresével növekedni." - mondta Papadimitropulosz Alex, a Via Credit pályázati tanácsadó ügyvezető igazgatója. A nyertesek méretét vizsgálva, a mikrovállalkozások 13-, a kisvállalkozások 21-, a közepesek 41-, a nagyvállalatok 56 százaléka tudta a támogatás kétszeresével növelni öt éves kumulált EBITDA értékét..."

Profit7.hu, 2018. szeptember 24., hétfő)
Új algoritmus a sikeres vállalati pénzfelhasználáshoz

Hirado.hu, 2018. szeptember 24., hétfő)
Új algoritmus a sikeres vállalati pénzfelhasználáshoz

Hvg.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Azt hiszi, egy 100 milliós támogatás sikeressé tenné a cégét? Így szúrták el mások

Piacesprofit.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Szomorú eredmények: van amikor a százmilliós támogatás sem segít?

Turizmus.com, 2018. szeptember 24., hétfő
Csökkenti a pályázati előlegeket egy új kormányrendelet

Bitport.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Így működik a vállalati befektetés: ha nem tudod legyőzni, társulj be!
"...Nem tudod legyőzni innovációban startup konkurenseidet? Akkor társulj velük - idén minden eddiginél több nagyvállalat választotta-választja ezt az utat. Több multinacionális vállalat maga is rendelkezik komoly kockázati befektetési porfólióval..."

Gondola.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
I. Harcos pillanatok...
"...A technológiai fejlődés nem áll meg, beléptünk a negyedik ipari forradalom korszakába, a gőz az elektromosság és az elektronika után az ,,Ipar 4.0" lehetőséget teremt arra, hogy az innováció segítségével Magyarország Európa öt legélhetőbb országa közé kerüljön 2030-ra..."

Innoportal.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Palkovics szerint az unió következő költségvetésének a kutatást és a digitalizációt kell szolgálnia

Privatbankar.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Ázsia alaposan lekörözheti Európát és Amerikát

Mti.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Gábor Dénes-díj - Október 10-ig várják a jelöléseket

Webradio.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Gábor Dénes-díj - Október 10-ig várják a jelöléseket

Mon.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Gábor Dénes-díj - Október 10-ig várják a jelöléseket

Boon.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Gábor Dénes-díj - Október 10-ig várják a jelöléseket

Hrportal.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Gábor Dénes-díjjal jutalmazzák a szakembereket

Szeretlekmagyarorszag.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Magyar diák kapta a Fiatal Tudósok Versenyének különdíját

Eduline.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
Hatalmas siker a Fiatal Tudósok Versenyén: magyar fiatal megkapta a különdíjat

U-szeged.hu, 2018. szeptember 24., hétfő
SZTE Virtus néven vállalkozáskatalizátor programot indított a Szegedi Egyetem
"...Az újonnan induló program céljai között szerepel az intézmény fenntartható, vállalkozói egyetemmé pozícionálása, a vállalkozói lét népszerűsítse a kutatók és a hallgatók körében, továbbá a helyi start-up és spin out ökoszisztéma és az innovációs miliő katalizálása..."

MTV - Ma reggel, 2018. szeptember 24., hétfő, 08 óra
A Gábor Dénes-díj felterjesztési felhívása immár 30. alkalommal

m1 Híradó M1, 2018. szeptember 24., hétfő, 6:00 óra
Robotversenyt rendeztek tegnap Budapesten

Világgazdaság, 2018. szeptember 25., kedd, 1,2 oldal
A kutatás-fejlesztés húzhatja a gazdaságot

Autopro.hu, 2018. szeptember 25., kedd
Új szintre emelte a K+F-et a Miskolci Egyetem

Infoter.eu, 2018. szeptember 25., kedd
Algoritmus a sikeres vállalati pénzfelhasználáshoz? Létezik!

Technokrata.hu, 2018. szeptember 25., kedd
Startupok, itt az újabb lehetőség: Hardverfejlesztési projekteket keres az Intellitext

Civilhetes.net, 2018. szeptember 25., kedd
Különleges kutatási projekt indult a PTE-n!

Medicalonline.hu, 2018. szeptember 25., kedd
Dr. Birkner Zoltán az NKFI vezetője

Dunántúli Napló, 2018. szeptember 26., szerda, 3.  oldal
Fontos kutatásba kezdhetnek a pécsi ?zikusok hamarosan

Világgazdaság, 2018. szeptember 26., szerda, 1,3. oldal
Az uniós támogatás négyötöde még Brüsszelben van

Magyar Mezőgazdaság, 2018. szeptember 26., szerda, 26,27. oldal
Kutatás-fejlesztés az ÉKI-ben
"...A mintegy 60 éve alapított Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, mai nevén Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (NAIK ÉKI) kutatóinak fő feladata, hogy összekössék a nemesítők és a termelők törekvéseit, az élelmiszer-előállítók kihívásait és a fogyasztók igényeit..."

24 óra, 2018. szeptember 26., szerda, 3. oldal
Kellemes gond
"...Itt teremt munkahelyeket és nem csupán "biorobotokat nevel", hanem a kutatásba, a fejlesztésbe és az innovációba is invesztál. A folyamat lassan indult, ám napjainkra gombamód szaporodnak az erre a filozófiára épülő ipari parkok..."

Egriugyek.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Hoppá! Egy egri diák különdíjat kapott a Fiatal Tudósok Versenyén

Adozona.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Támogatásra lehet pályázni K+F témában

Autopro.hu, 2018. szeptember 26., szerda
K+F témában pályázhatnak a cégek

Gyorplusz.hu, 2018. szeptember 26., szerda
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködésre jelent meg pályázat

Hirado.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Versenyképességi és kiválósági együttműködésre lehet most pályázni

Hrportal.hu, 2018. szeptember 26., szerda
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködésre jelent meg pályázat

Orientpress.hu, 2018. szeptember 26., szerda
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködésre jelent meg pályázat

Portfolio.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Milliárdos K+F-pályázat jelent meg versenyképességi együttműködések támogatására

Webradio.hu, 2018. szeptember 26., szerda
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködésre jelent meg pályázat

Piacesprofit.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Hárommilliárd forint jut kutatás-fejlesztésre

Vg.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Milliárdos pályázat jelent meg

Mta.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Ww2.infovilag.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben

Weborvos.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben

Mti.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Több mint egymilliárd forint műtét közbeni rákdiagnosztika fejlesztésre

Webradio.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Több mint egymilliárd forint műtét közbeni rákdiagnosztika fejlesztésre

Mon.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Több mint egymilliárd forint műtét közbeni rákdiagnosztika fejlesztésre

Veol.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Duol.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Feol.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Vaol.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Zaol.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Nool.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Hvg.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Áttörés a rákdiagnosztikában: már műtét közben elkészülhet a szövettan

Velemenyezd.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Több mint egymilliárd forint műtét közbeni rákdiagnosztika fejlesztésre

Kazal.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Rákdiagnosztika azonnal, műtét közben

Portfolio.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Rákdiagnosztika azonnal, műtét közben

Teol.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Baon.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Bama.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Beol.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Heol.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Kemma.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Sonline.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Szoljon.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Műtét közben szövettant készít majd az MTA új szupereszköze

Novekedes.hu, 2018. szeptember 26., szerda
A 100 legérdekesebb magyar innováció

Esemenymenedzser.hu, 2018. szeptember 26., szerda
Új innovációs program indult

Esemenymenedzser.hu, 2018. szeptember 26., szerda
A 100 legérdekesebb magyar innováció

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. szeptember 26., szerda
"Teret adunk az innovációnak"

InfoRádió, 2018. szeptember 26., szerda, 13 óra
Kiadvány a közelmúlt 100 legérdekesebb magyarországi innovációjáról

Jazzy Rádió Millásreggeli, 2018. szeptember 26., szerda, 06:30 óra
Milyen uniós források állnak rendelkezésre a kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítésére és digitális fejlesztésére?

Magyar Idők, 2018. szeptember 27., csütörtök, 1,15 oldal
Csökkennek a cégek költségei
"...A legkisebb hazai cégeket is eléri a digitalizáció a következő években, ami a terheik jelentős csökkenését, ezáltal az egész gazdaság versenyképességének és termelékenységének fenntartható növekedését hozza magával - mondta lapunk kérdésére György László, az innovációs tárca államtitkára. A kormány célja, hogy az arra alkalmas kkv-kat segítse a világpiachoz való kapcsolódásban..."

Figyelő, 2018. szeptember 27., csütörtök, 60,61 oldal
Versenyképesség és gazdasági erő
"...Nem úgy általában a "gazdaságnak" kell versenyképesnek lennie, hanem külön-külön a vállalatoknak. Azok számára, akik hosszú távon akarnak fejlődni és a nemzetközi megmérettetésben talpon maradni, az értékláncnak elsősorban két szakasza, a kutatás-fejlesztés, valamint a kereskedelem és a marketing bír különös jelentőséggel..."

Magyaridok.hu, 2018. szeptember 27., csütörtök
Szemléletváltást kíván a digitalizáció

Profitline.hu, 2018. szeptember 27., csütörtök
Több mint egymilliárd forint jut a műtét közbeni rákdiagnosztika fejlesztésére

Medicalonline.hu, 2018. szeptember 27., csütörtök
Fejleszthetik a műtét közbeni rákdiagnosztikát

Borsod24.com, 2018. szeptember 27., csütörtök
Áttörés a rákdiagnosztikában: már műtét közben elkészülhet a szövettan

Agrotrend.hu, 2018. szeptember 27., csütörtök
Elhanyagolhatatlan az innováció folytonossága az agráriumban

Helloworldonline.hu, 2018. szeptember 27., csütörtök
Légy te is kutató - legalább egy éjszakára

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. szeptember 27., csütörtök
Mi kell az agrárexport fejlesztéséhez?

Totalcar.hu, 2018. szeptember 27., csütörtök
Íme a magyar fejlesztésű, önmagát vezető kamion

Magyar Hírlap, 2018. szeptember 28. péntek, 10. oldal
Több kérdésben is azonos állásponton vannak a térség agrárgazdasági kamarái

Világgazdaság, 2018. szeptember 28. péntek, 7. oldal
Startup vállalkozások indítását segítik a BME-n

Világgazdaság, 2018. szeptember 28. péntek, 15. oldal
Élesedik a verseny a cégek között
"...elmondta, hogy az informatika vagy éppen a kutatás-fejlesztés területén nem is a szaktudás hiányával magyarázható a betöltetlen munkahelyek száma, hanem éppen azzal, hogy a munkakeresőknek megvan az a lehetőségük, hogy csak a legjobb ajánlatot fogadják el..."

Elelmiszer.hu, 2018. szeptember 28. péntek
Innovációért kiállt az agrárszektor

Lokal.hu, 2018. szeptember 28. péntek
A versenyképesség javítása kell a további növekedéshez

Pecsi-hirhatar.hu, 2018. szeptember 28. péntek
Háromszáz milliót nyertek
"...A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Nemzeti kiválósági program keretében meghirdetett pályázaton  a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Fizikai Intézete konzorciumvezetőként mintegy 300 millió forint összegű támogatást nyert el..."

Mediamix.mti.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye

Webradio.hu, 2018. szeptember 28., péntek
ITM: tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Gondola.hu, 2018. szeptember 28., péntek
ITM: tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Nool.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Veol.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Duol.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Feol.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Vaol.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Mti.hu, 2018. szeptember 28., péntek
ITM: tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Mixonline.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Vs.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Autóipari tudásközpont az osztrák-szlovén-magyar határnál

168ora.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpontot építhet Magyarország, Ausztria és Szlovénia

Profitline.hu, 2018. szeptember 29., szombat
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Propeller.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Hirado.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Mon.hu, 2018. szeptember 28., péntek
ITM: tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Napi.hu, 2018. szeptember 28., péntek
ITM: tudásközpont épülhet a magyar-osztrák határnál

Panoramanet.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák-magyar határnál

Bama.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Beol.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Heol.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Kemma.hu, 2018. szeptember 28., péntek)
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Baon.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Sonline.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Szoljon.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Teol.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Portfolio.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák-magyar határnál

Magyaridok.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Mti.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Webradio.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Hir.ma, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Orientpress.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: a magyar gazdaság "kívülről nézve" is vonzó

Magyarhirlap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics László: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Boon.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Hirado.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában Magyarország

Kazal.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában Magyarország

Eszak.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Az adatalapú rendszer lesz a fejlődés kulcsa

Lokal.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Velemenyezd.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Biztositomagazin.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Starthirek.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Mon.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Napi.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Ez már az új ipari forradalom

Hmeirt.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Sajomente.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Orientpress.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: a magyar gazdaság "kívülről nézve" is vonzó

Magyaridok.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics László : Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Vg.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innováció területén

Frisss.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Hazánkba érkezik be arányosan a legtöbb külföldi működő tőke uniós szinten

Bonyhadinapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Egrinapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Esztergominapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Debreceninapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Zalaegerszeginapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Kecskemetinapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Komloinapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek)
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Mohacsinapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Soproninapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Szekszardinapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Szolnokinapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Tatabanyainapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Szekesfehervarinapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Pecsinapilap.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Rákdiagnosztika azonnal, a műtét közben - több mint 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek az MTA TTK kutatói és innovációs partnereik

Hazipatika.com, 2018. szeptember 28., péntek
Hatalmas áttörés a rákdiagnosztikában

Civilhetes.net, 2018. szeptember 28., péntek
A kistudósok a jövőjükbe nézhettek be az Ericssonban

Palyazatihirek.eu, 2018. szeptember 28., péntek
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések

Zetapress.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Véget ér a tehetségkutató

Hirtv.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Palkovics: Nem az MTA-val vitánk

Os.mti.hu, 2018. szeptember 28., péntek
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye

Webradio.hu, 2018. szeptember 28., péntek
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye

Innoteka.hu, 2018. szeptember 28., péntek
Sajtóközlemény
"...A Magyar Innovációs Szövetség 2017. október 4-én 27. alkalommal hirdette meg a 2018-as Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 csatorna közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával..."

HírTV Híradó, 2018. szeptember 28., péntek 20 óra
A nemzetközi együttműködésre való nyitottság, a magasan képzett szakemberek, a budapesti pénzügyi csúcstalálkozón felszólaló német és kanadai nagykövet szerint ez az országuk sikerének kulcsa

HírTV Híradó, 2018. szeptember 28., péntek 10 óra és 13 óra
A kormánynak nem a Magyar Tudományos Akadémiával van vitája, a kabinet tervének lényege a kutatás finanszírozás és az innovációra költött pénzek szétosztása, mondta Palkovics László egy budapesti pénzügyi konferencián

Kossuth Rádió Krónika, 2018. szeptember 28., péntek 8 óra és 10 óra
A kormány stratégiájának alapvető eleme az innovációs készség erősítése, mondta Palkovics László egy budapesti konferencián

Kelet Magyarország, 2018. szeptember 29., szombat, 2. oldal
Az adatalapú rendszer lesz a fejlődés kulcsa

Hajdú-Bihari Napló, 2018. szeptember 29., szombat, 2. oldal
Az adatalapú rendszer lesz a fejlődés kulcsa

Észak-Magyarország, 2018. szeptember 29., szombat, 2. oldal
Az adatalapú rendszer lesz a fejlődés kulcsa

Karpatinfo.net, 2018. szeptember 29., szombat
Hatalmas áttörés a rákdiagnosztikában

Baon.hu, 2018. szeptember 29., szombat
Kutatók éjszakája: látható hangok és citromból nyert ingyenáram

Bdpst24.hu, 2018. szeptember 29., szombat
A kistudósok a jövőjükbe nézhettek be az Ericssonban - 5G, IoT, vezeték nélküli elektromos autótöltés a Kutatók Éjszakáján

Profitline.hu, 2018. szeptember 29., szombat
Tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Agrarunio.hu, 2018. szeptember 29., szombat
AgrárUnió - Folyamatos innovációra van szükség az agráriumban

HírTV, Híradó, 2018. szeptember 29., szombat 05 óra
Három szakszervezet online kampányt indít azért, hogy hangsúlyozzák a kutatás szabadságának fontosságát, valamint felhívják a figyelmet a kutatásokban dolgozók és az azokat segítők helyzetének javítására

InfoRádió, 2018. szeptember 29., szombat, 07 óra
Európai szinten is elismert tudásközpont épülhet az osztrák határnál

Bama.hu, 2018. szeptember 30. vasárnap
Fontos kutatásba kezdhetnek a pécsi fizikusok hamarosan

Euroastra.blog.hu, 2018. szeptember 30. vasárnap
A kistudósok a jövőjükbe nézhettek be az Ericssonban - 5G, IoT, vezeték nélküli elektromos autótöltés a Kutatók Éjszakáján

Technokrata.hu, 2018. szeptember 30. vasárnap
A tudóspalánták betekintést nyerhettek a jövőjükbe az Ericsson segítségével a Kutatók Éjszakáján

Hirlevel.egov.hu, 2018. szeptember 30. vasárnap
Magyar-osztrák-szlovén tudásközpont épülhet a közös határ mentén

Innoportal.hu, 2018. szeptember 30. vasárnap
Befejeződött a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Radio1eger.hu, 2018. szeptember 30. vasárnap
Innovációs szolgáltatók katalógusa

Dunaújvárosi Hírlap, 2018. október 01. 5. oldal
Kutatók éjjele: térhódító volt a tudomány

Duol.hu, 2018. október 01.
Kutatók éjjele: Dunaújvárosban térhódító volt a tudomány

Mmonline.hu, 2018. október 01.
5G, IoT, vezeték nélküli elektromos autótöltés a Kutatók Éjszakáján

Kossuth Rádió Krónika, 2018. október 01. 08 óra
A magyar gazdaság nagy sikereket ért el az elmúlt időszakban, mondta Menczer Tamás
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Monoki Luca
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.