XXVIII. évf. | 2018. július 10. | 14. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható események
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontja: 2018. augusztus 7.

MISZ összevont választmányi és elnökségi ülés

2018. június 26-án, a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén összevont ülést tartott a választmány és az elnökség.

1.
Szabó Gábor, elnök jóváhagyásra előterjesztette a már előzetesen kiküldött írásos beszámolót a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, melyet a választmány egyhangúlag jóváhagyott.

2.
A meghívott előadó, Csépe Valéria, a MAB elnöke előadásában (melynek diái idekattinva tekinthetők meg) három kérdésre kereste a választ:
 1. MILYEN AZ OKTATÁS szerepe a gazdaság innovációs képességeinek javításában?
 2. KIBŐL LESZ "innovátor?
 3. (3) HOGYAN KÉPEZZÜNK "innovátort", feltalálót?
Elkezdtek egy munkát a NAT megújításáról. Meghatároztak nyolc féle kompetenciát úgy, hogy rugalmasan és ne mechanikusan tudjanak feladatokat megoldani a diákok. A cél: autonóm tanulásra és tudatos életpálya tervezésre-építésre nevelés. A célok megvalósításához négy tényező járul hozzá: az iskola mint tanulószervezet, a tanuló, a pedagógusok és a szülők.
Az oktatási rendszer szerepe az alapfokú oktatásban: aktív tanulás/20. sz. készségek, tudásépítés, tehetségazonosítás. A középfokú oktatásban: tudásmélyítés, specialista/generalista kettősség, felelős pályaorientáció, a felsőfokú képzésben pedig a szakma specifikus kompetenciák. Az oktatást a kreativitás irányába kell elmozdítani.

A kreatív gondolkodás a veleszületett képesség (tehetség) és tanulható, fejleszthető készségek (skill) alkalmazása a mindennapi problémamegoldásban. Ennek kialakításában az iskolarendszernek van felelőssége. A kreativitást akadályozzák olyan mentális akadályok, melyek a probléma-azonosítást blokkolják, az alternatív megoldásokat korlátozzák.
Létezik egy innovációs paradoxon, miszerint minél formálisabb az oktatás és nagyobb a szakmai tapasztalat, annál alacsonyabb a probléma-megoldás szintje. Az előadó ezután ismertette a kreativitás mítoszokat.
A "hogyan képezzünk innovátort˝ c. kérdésre nem lehet válaszolni, csak azt tudjuk, hogyan NE képezzünk innovátort.

Az előadás után a tagok kérdéseket tettek fel.
Keresnyei János azt kérdezte, hogy milyen eséllyel tudnak a nonkomformális képzések beágyazódni a magyar iskolarendszerbe?
Barabás Botond, az NI képviseletében, a szakképzés felől érdeklődött, ill. a pályaorientációról (mérnököt, technikust stb. nagyon nehéz találni).
Greiner István elmondta a felsőoktatásban vannak egyéni tantervek, de középiskolában mi a megoldás?
Papanek Gábor azt kérdezte, hogy miért nem ellenőrzik szakmailag a mai pedagógusokat a felsőoktatásban.
Nagy Gyula azt a kérdést tette fel, hogy most mit lehetne tenni a felsőfoktatásban végzettekkel, hogy innovátort találjanak közülük, hiszen az oktatási rendszer megújulása esetén 10-15 év múlva lesznek megfelelő szakemberek.

3.
Szabó Gábor indítványozta a választmánynak, hogy négy tagot kooptáljon a sorai közé. A választmány egyhangúlag jóváhagyta a következő személyek kooptálását:
Hipszki Gyula, a SIEMENS Zrt. senior szakértője,
Nagy Gyula, Magyar Mérnöki Kamara elnöke,
Jakab Roland, Ericsson Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója,
dr. Goldfárth József, MOL Group ágazatvezetője.

4.
Szabó Gábor kérte a választmány támogatását az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum (ETTF) 2018. május 27-i (írásban előzetesen kiküldött) szakmai javaslataihoz.
A választmány egyhangúlag úgy határozott, hogy az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum 2018. május 27-i szakmai javaslatait támogatja, mely idekattintva olvasható.

Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

A Vállalkozásfejlesztési Tanács soron következő ülésére 2018. június 25-én került sor az Innovációs és Technológiai Minisztérium Könyvtártermében. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetséget Farkas József, elnökségi tag képviselte.

Az ülésen György László, államtitkár bemutatta a Magyar Kormány gazdaságfejlesztési céljait. Kiemelte, az Innovációs és Technológiai Minisztérium válasz a világban történő folyamatokra, nevében és küldetésében is. Minden szakpolitika egy minisztériumban található, amely hatékony intézkedéseket és válaszokat tud adni a világban zajló gyors gazdasági változásokra is.
A G7-ek gazdasági súlyát 2050-re az E7 országok veszik át, sőt gazdaságuk duplája lesz a G7-nek.
A munkahelyek átalakulnak, a termelékenység növekedése elvárás, a túlélés feltétele, amelyért nagyon sokat kell tenni a hazai vállalkozásoknak.

Major Gábor, az IVSZ (Informatikai Vállalkozások Szövetsége) főtitkára a digitalizáció jelentőségét és kikerülhetetlenségét vázolta. A digitalizáció mindent át fog alakítani.

Pomázi Gyula, az Iparági Stratégiákért és Szabályozásért felelős helyettes államtitkár a napjainkban zajló generáció-váltásról szólt, hangsúlyozva annak fontosságát a magyar vállalkozások jövője szempontjából. A generációváltást segítő kormányzati programok is előtérbe kerülnek a jövőben.

Tudományos és Technológiai Konferencia

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztálya szervezte meg a 2018. évi Tudományos és Technológiai Konferenciát 2018. július 2-án, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A Magyar Innovációs Szövetséget dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviselte.

A Konferencia célja az volt, hogy meghatározza a magyar KFI szakterület további fejlődése és nemzetközi sikerei érdekében végzett tudománydiplomáciai tevékenység fő hangsúlyait és irányait, bemutassa a magyar innovációs rendszer előremutató fejleményeit, valamint a nemzetközi partnerségépítés jó gyakorlatait, eredményeit, és az abból adódó lehetőségeket.

Az eseményen a főelőadást Palkovics László miniszter tartotta, a szekciókban előadóként szerepelt Greiner István, a MISZ ált. elnökhelyettese, Hild Imre, a MISZ Startup Tagozat vezetője, továbbá Józsa János, BME rektor, választmányunk tagja.

Innovation Dialogue: Lithuania - Hungary

A vilniusi Magyar Nagykövetség "Innovation Dialogue: Lithuania - Hungary" c. rendezvényt szervez 2018 októberében, a MITA Litván Tudományos, Innovációs és Technológiai Hivatallal (www.mita.lt) közösen. Az angol nyelvű rendezvény célja, hogy elősegítsék a magyar innovatív KKV-k exportját.

A vilniusi rendezvény részleteiről egyeztetett dr. Antos László, ügyvezető igazgató és Sarlós Ágoston, külgazdasági attasé 2018. július 3-án, a MISZ székhelyén.

A másfél napra tervezett vilniusi rendezvény keretében az első napon látogatást szerveznek a litván innovációs és kutatási tevékenység központjának számító Sunrise Valley Science and Technology Parkba, majd a második napon tartják magát az innovációs fórumot, előadással, kötetlen konzultációkkal, ill. B2B találkozókkal.

A Magyar Innovációs Szövetséget képviselője is fog előadást tartani a magyarországi innovációs környezetről, kiemelkedő innovatív eredményekről.

28. EU Fiatal Tudósok Versenye

A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének döntése értelmében a 2018. szeptember 14-19. között, Dublinban megrendezésre kerülő "30. EU Contest for Young Scientists" döntőjében az alábbi három, első helyezett pályázat képviselheti Magyarországot:
- Cervelox 2.0 - Avagy: Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz?
(pályázók: Matányi Marianna és Kákonyi Marcell)
-OKOSLÁMPA
(pályázó: Tassi Timián Áron)
- Lycium barbarum fiziológiai hatásainak vizsgálata
(pályázó: Novák Blanka)

A versenyzők első szakmai felkészítését dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök, Ivánka Gábor, a delegáció vezetője és dr. Antos László, ügyvezető igazgató tartotta, 2018. július 2-án, Szövetségünk székhelyén.

Innovációs program zárókonferencia

Tagszervezetünk, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány 2018. június 28-án, Budapesten rendezte meg az Innovációs program zárókonferenciáját. A Nemzeti Tehetség Program támogatásával megvalósított program szakmai partnere a Magyar Innovációs Szövetség volt, melynek képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató tartott előadást. Beszélt többek között a MISZ tehetség-kutató, -gondozó programjáról, az innováció jelentőségéről.

A programba 13 diák kapcsolódott be, akikből három csoport jött létre, és az első feladatuk egy innovációs terv felvázolása volt, melyet az Innovációs Szövetség szakértői értékeltek. A diákok számos képzésen, előadáson is részt vettek, melyek közül a startupokról szóló eladást a MISZ képviselője tartotta.

Az Alapítvány a most beindult innovációs csoportokat tovább támogatja. A programról és az alapítványról bővebben a FB oldalon, ill. a tehetsegkutatas.eu weblapon lehet tájékozódni.

Közgyűlési jegyzőkönyv

A Magyar Innovációs Szövetség 2018. május 31-én megtartott, XXIX. rendes közgyűlésének, a hangrögzítés alapján készült jegyzőkönyve olvasható portálunkon a MISZ/Közgyűlések c. almenüben.

Kanada Nap

Kanada magyarországi Nagykövetsége a Kanada Nap (a Nagy-Britanniától való politikai függetlenségről szóló alkotmány évfordulója) alkalmából fogadást adott 2018. június 26-án a budapesti Festetics Palotában. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Átadták a BME 2018. legjelentősebb innovációs eredménye díjat

Tagszervezeteink, a BME és a Pro Progressio Alapítvány 1 millió Ft-os innovációs díját "Módszer és elfogadási kritériumrendszer automata mérőmikroszkópok objektívjének beállításához" c. pályázat nyerte el.

Az oklevelet Józsa János rektor és a díjat alapító Pro Progressio Alapítvány elnöke, Pakucs János adta át a pályázat nyertesének, Erdei Gábor egy. docensnek, a BME modell - a közös nevező c. konferencia keretében, jún. 28-án. A 2011-ben alapított díjat hatodik alkalommal adták át a Műegyetemen.

A 77 Elektronika Műszeripari Kft. által vizeletdiagnosztikai célokra kifejlesztett automatizált és félautomata vizeletüledék-analizátorok az UriSed Technológián alapulnak. Az UriSed berendezések fontos alkatrésze egy kereskedelmi forgalomban kapható, japán gyártmányú szabványos mikroszkópobjektív. Erdei Gábor 2016-ban kidolgozott egy olyan interferométeres eljárást, amivel a mikroszkópobjektívek megfelelő pontossággal beállíthatóak, valamint képminőségük a beállítás után számszerűen ellenőrizhető és mérési adatlappal dokumentálható.
Erdei Gábor útmutatásai alapján a külföldi beszállító módosította a gyártási folyamatot, amelynek így már része a kidolgozott mérés és minősítés. A BME-nek a fejlesztés 67 millió forint nettó bevételt jelentett. A 77 Elektronika Kft. jelentősen növelni tudta termékeinek külföldi eladási számát.

HÍREK | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A kínai Hunan tartomány Szellemi Tulajdoni Hivatala delegációjának látogatása az SZTNH-ban

2018. június 25-én Hunan tartomány Szellemi Tulajdoni Hivatalának delegációja - Tuan Csehsziung főigazgató úr vezetésével - látogatást tett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (SZTNH). A delegációt dr. Jókúti András, az SZTNH jogi főigazgatója fogadta. A vendégek a magyar szellemitulajdon-védelmi rendszerről, az SZTNH szervezeti felépítéséről, működéséről, a jogérvényesítésről, illetve a szellemi tulajdoni oktatásról és az innováció támogatásáról kívántak tájékozódni.

Várható események

DUIHK szakmai út Bajorországba

2018. november 12-15. között szervez a DUIHK egy bajorországi szakmai utat, amelyre startup vállalkozások, multiplikátorok, inkubátorházak, kockázati tőkekezelők és egyéb, a startup ökoszisztémában tevékenykedők jelentkezését várják.

Az út előzetes programja az alábbi linken tölthető le: előzetes program. A végleges program a résztvevők igényeinek figyelembevételével kerül kialakításra, amelyek felméréséhez a jelentkezőket néhány kérdés megválaszolására kérik.

A szakmai úton való részvétel díja 98.500,- Ft (a DUIHK tagjainak: 89.000,- Ft) + ÁFA/fő, amely a szakmai programokon való részvételt, a helyszíni csoportos közlekedést és a programban szereplő étkezéseket foglalja magában. Az utazás előkészítésében a DUIHK segítséget nyújt szállodai szoba foglalásával. A szakmai út nyelve az angol.

További információk és jelentkezési lehetőség:
››› Szakmai út Bajorországba startup vállalkozások számára
››› Online jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2018.07.27.
További információ: (06-1) 345-7618-as telefonszámon vagy a szabo@ahkungarn.hu e-mail címen.

ENRICH-út Kínába

A European Network of Research and Innovation Centres and Hubs (ENRICH) partnerkereső és innovációs utat szervez Kínába KKV-k számára, a résztvevők meglátogathatják a következő városokat: Tianjin, Peking és Chengdu, 2018. szeptember 13-21 között.

Az ENRICH-et Kínában 2018 októberében alapították, székhelye Pekingben van. Az ENRICH európai irodája pedig Brüsszelben található. Minden további információ megtalálható a következő honlapon: http://www.china.enrichcentres.eu/event/enrich-matchmaking-and-innovation-tour-to-china

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Benton E. Gup (ed.): The Most Important Concepts in Finance (A pénzügyek legfontosabb fogalmai) - Edward Elgar, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

Mind teljesebben és mélyebben monetarizált világban élünk és dolgozunk, amelyet már nem lehet érteni, még kevésbé átlátni a pénzügyek megértése nélkül - legyen szó bár vadonatúj pénzügyi innovációkról vagy épp olyan alapkérdésekről, mint hogy kiket, mit szolgálnak a vállalatok. Erőteljesen nehezíti a megértést, hogy a pénzügyek felhasználása az utóbbi évtizedekben mindinkább túllépett a reálgazdaságon, és annak segítőjén túl önálló szak- és üzleti területté is vált. Negyven-ötven éve talán itt a leggyorsabb és a legtermékenyebb az innováció, a profitot maximalizáló fejlesztésekkel. Ezek megértéséhez kínál válogatott ismereteket ez a kötet is. Ajánlójából idézve:

"Mindenki, aki érteni igyekszik a pénzügyeket, meg kell birkózzék e tárgykör fejlődő és dinamikus természetével. A gazdasági feltételekben, szabályozásokban, technológiában, versenyben, globalizációban és más tényezőkben bekövetkező változások rendre befolyásolják e terület fejlődését, ám bizonyos fogalmai továbbra is alapvető jelentőségűek a megértéséhez. Ez a könyv ezek legfontosabbjait segít érteni. A pénzügyek széles hátteréből merítve, Benton Gup 16 fejezetet illesztett össze, amelyeket vezető elméleti és gyakorlati szakemberek írtak. A témák egyebek közt a Bitcoin, a kiberbiztonság, a bankolás, a cégkormányzás, az állami tulajdonlás és a magántulajdon összevetése, a nyugdíjrendszerek, a kamatlábak kérdésköre, befektetés sokféle eszközbe, ingatlanbefektetés, az USA- és az iszlám-bankolás, és egyéb olyan kérdéskörök, amelyek közvetlenül érintik e területet, s fontosak az azt érteni akaró üzletembereknek és tudósoknak. A könyv úgy tárgyal aktuális kérdéseket, hogy témába vágónak és használhatónak találják az elméleti szakemberek, a szabályozással foglalkozók, a befektetők és a bankárok." (kiemelések tőlem)

A fejezetek témái egyenként is olyannyira fontosak, összetettek és sokoldalúak, hogy a valamennyire is részletesebb és alaposabb tárgyalásuk könyvet, könyveket tesz ki. Itt szükségképp csak bevezetéseket és/vagy a legfontosabb vonások felvázolását kapjuk, bőséges hivatkozásokkal, amelyek jól segítik az elmélyültebb ismerkedést. A kifejtések szakmailag magas igényűek, s megértésük olykor megkívánja a terület valamelyes ismeretét, nyelvezetük olykor elég tömör. S bár szakkönyvről ilyet ritkábban mondanak, az itt olvashatók jórészt felettébb izgalmasak.

A szerző professzor emeritus, hosszú pálya áll mögötte. A Waterstones, amely magát az utolsó túlélő nemzeti könyvesbolt-hálózatnak mondja, műveinek hosszú sorát kínálja különféle nagyjelentőségű pénzügyi és gazdasági témákról.

Az áttekintés ívét jól érzékelteti az első fejezet tárgya: "Mi a pénz? Az árucikkektől a Bitcoinig" - vagyis a kezdetektől a mai legújabb változatokig. Olvastán az ebben kevésbé jártasoknak érdemes azon is elgondolkodniuk, hogy amióta a pénzdaraboknak nincs saját, belső értéke (mint pl. egy ezüstérmének), mi is teremti ill. tartja rendelkezésre a pénzt, legyen bár az egy darab papír, bejegyzés egy hagyományos nyilvántartásban, vagy épp egy informatikai rendszerben.

A Bitcoin és társai izgalmasak azzal is, hogy a lényegük szembemegy az eddigi pénzrendszerek alapjával. A kifejtés pedig arra is rávilágít, hogy a legújabb, részben-egészben matematikai alapú innovációkat felettébb nehéz szavakkal jól érthetően megmagyarázni.

A Bitcoin állította az érdeklődés homlokterébe az alapjául szolgáló informatikai technológiát, a blockchaint. A második fejezet erről kínál rövid ismertetést, s kiemeli, hogy az sok területen a küszöbön álló jövő egyik hasznos eszközévé válhat. Sajátossága, hogy egyfajta, üzleti tranzakciókra használható, sajátos közösségi hálózatot teremt, amelynek működtetésében és használatában a felek egyenrangúak, s alkalmasságát és megbízhatóságát matematikára támaszkodó informatikai konstrukciók biztosítják. Hogy miként - ennek megértése már eléggé kemény dió, de a remélt lehetőségek gazdasági jelentőségére az írásból így is ráérzünk.

S ez itt csak a könyvből a pénz mai világáról kapható tájékozódás eleje.

Roger Crowley: Kalmárköztársaság - Hogyan hozta létre és veszítette el tengeri hatalmát Velence - Park Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése

"Az ismert történész sodró lendületű mesélőkedvvel tárja elénk, hogyan építette fel 1000 és 1500 között Velence a Földközi-tenger keleti medencéjét magában foglaló birodalmát, melyet aztán apránként elragadott tőle a felemelkedő Oszmán Birodalom. Keresztes lovagok, hajóskapitányok és kereskedők beszámolóiból és korabeli feljegyzésekből rajzolódik ki a nyüzsgő városi élet, az élénk kereskedelmi kapcsolatok, a hajóskapitányok és kalózok világa, nagy tengeri ütközetek az Adriai-tengertől Alexandriáig, Krétától Konstantinápolyig és a Fekete-tengerig húzódó vizeken." - a Park ajánlójából. Crowleyt ismerjük: az 1453 - Konstantinápoly utolsó nagy ostroma c. kitűnő művéről (Park Kiadó, 2016) a hírlevél 2016/21. számában szóltunk. Itt Európa első, gazdasági eszközökkel, kereskedelemmel, pénzzel hódító hatalmának felemelkedését és fénykorát mutatja be.

"Velence, a korabeli világban egyedülálló módon a gazdasági célok szolgálatára szerveződött." (innentől az idézetek a könyvből, kiemelések tőlem) "A földrajzi helyzet, a megélhetés, a politikai intézmények és a vallási elköteleződés emelte ki a többi nép közül. Elvetették a zsarnoki kormányzati formákat, és megalkottak egy köztársaságot." "A külvilággal való kapcsolataik medrét már igen korán kijelölték. A város mindenütt kereskedni kívánt. Jövendője Alexandriában, Szíriában, Konstantinápolyban és Észak-Afrika berber partvidékén várakozott." Kereskedni igyekeztek az ismert világ minden részével: "Szent Márk oroszlános zászlója úgy lengett hajóik árbócán, mint valami céglogó. A kereskedelem volt a teremtésmítoszuk, és létük igazolása."

Crowley kitűnő mesélő és igen alapos krónikás. Műve átfogja Velence öt évszázadát, amelynek során fontos szereplője volt az európai történelemnek - a városállamét, amely ma abból él, hogy nagy múltja múzeuma.

Előszavából: "Ez a könyv e tengeri birodalom felemelkedését és a kereskedői által megteremtett jólétének történetét meséli el. A keresztes hadjáratok alkalmat adtak a Köztársaságnak arra, hogy a világszínpad rivaldafényébe lépjen, a velenceiek pedig két kézzel ragadták meg és maradéktalanul kihasználták a kínálkozó lehetőségeket. (Követhetjük, amint ésszel, gazdasági eszközökkel, mesteri stratégiával gyorsan és kíméletlenül emelkedtek az európai történelem mind fontosabb szereplőjévé, sőt alakítójává is - OP). Ötszáz év alatt a Földközi-tenger keleti térségének uraivá lettek. (...) Furcsa, összeábdált birodalom volt: szigetek, kikötők és fontos stratégiai pontokon épített erődbástyák hálózata, amelyet azzal az egyetlen céllal hoztak létre, hogy védelmet nyújtson a hajóknak és biztosítsa a javak áramlását az anyaváros felé. Felemelkedése és tündöklése a bátorság, a csalárdság, a szerencse, a kitartás, a megalkuvás és az időről-időre bekövetkező katasztrófák története."

A történetben a nagy felemelkedés indulása azzal valósul meg, ahogyan Velence zseniális manipulációval eltérítette és érdekei szolgálatába állította a negyedik kereszteshadjáratot. Láthatjuk, ebben két jellemzőjük is döntő szerepet játszott. Képesek voltak vállalkozni akkora hajóhad és vele akkora expedíciós hadjárat létrehozására, amilyenre még nem volt példa (szállító kapacitása 33 ezer ember és 4.500 ló volt, teljes hadfelszereléssel, hajózó személyzet további 30 ezer fő, s mindezek ellátmánya!), rendelkeztek minden ehhez szükséges technológiai és logisztikai tudással, és merték hidegvérrel kockára tenni e vállalkozásukkal a Köztársaság teljes egzisztenciáját, az attól várt anyagi és hatalmi nyereségek érdekében.

E vállalkozás nagy hozadéka Konstantinápoly kirablása lett. Záródjék e kis ízelítő ennek összegzésével: "Az 1204-es nagy fosztogatásban szerzett és a mólókon (Velencében - OP) partra rakott különleges hadizsákmány mellett Velence szert tett valami egészen másra is - jószerivel egyik pillanatról a másikra egy birodalom ura lett. A Köztársaság járt messze a legjobban az 1202-ben útnak indult elegy-belegy hadseregben harcoló minden csoport és náció közül. Dandoló (a 90 éves, vak dózse - OP) felismerte és kihasznált a lehetőséget, és soha nem látott előnyt formált belőle lagúnalakó nemzetének."

Marie-Helen Maras: A terrorizmus elmélete és gyakorlata - Antall József Tudásközpont, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

"Az amatőrök a taktikát tanulmányozzák, a profik a logisztikát." (a könyvből)

A terrorizmus hatása már globális gazdasági tényező. Terheli a gazdasági életet, a közösségi erőforrásokat, a világ működését. Ehhez rombolnia sem kell - elég, hogy módszeresen fenntartott fenyegetettséggel kikényszeríti az állandó, széleskörű védekezést. Köznapi példák erre az időrabló és költséges biztonsági intézkedések az utazásban, az áruforgalomban, a kiemelt célpontokként számításba jövő köz- és veszélyes üzemek, infrastruktúra- és logisztikai rendszerek, nagyobb közösségi terek védelmében. Még drága, bonyolult eszközök sem kellenek: bénító riadalmat lehet kelteni akár egy megfelelő helyen elhagyott csomaggal, jól célzott hamis riasztással, s még inkább egy egyszerű de gyilkos merénylettel. Mindannyiunk érdeke ezért, hogy ha már együtt élni kényszerülünk vele, értsük a természetét, a védekezés- és a biztonságunk lehetőségeit.

"A terrorizmus globális kihívás, nem ismer határokat, nincs tekintettel nemre, korra, vallásra és kultúrára, ugyanakkor állandóan változik. A szerző - a legújabb elméleti kutatások és gyakorlati eredmények alapján - komoly tapasztalatok birtokában, tudományos igénnyel elemzi ezt a jelenséget, izgalmas olvasmányként is. Bepillantást enged a terrorszervezetek belső világába, valamint a terrorelhárítás területén nagy gyakorlattal rendelkező szolgálatok által alkalmazott módszerekbe. Maras a biztonsági tanulmányok és a büntetőjog egyetemi docense a New York-i Városi Egyetemen. Mesterképzési kurzusokat vezetett többek között »Transznacionális bűnözés, transznacionális biztonság és kiberbűnözés« címmel, valamint a számítógépes törvényszéki orvostan, a bűnügyi helyszínelés, a nemzetközi szervezett bűnözés, a terrorizmus és terrorelhárítás, a válságkezelés és a katasztrófakészültség tárgykörében." - a kiadó ajánlójából. (Kiemelések tőlem - OP)

"E könyv alapvető célja, hogy megértesse az olvasóval, mi a terrorizmus; mi a terrorfenyegetés; mi a módja, hogy ezeket megelőzzük, enyhítsük és a támadásokat elhárítsuk; melyek a legjobb gyakorlati módszerek, amelyekkel a katasztrófák hatására reagálni és azokat enyhíteni lehet." (Innen idézetek a könyvből) "Nemcsak a terrorizmus történetét és hátterét taglalja, de fontos aktuális politikai ügyeket is érint:
 • az infrastruktúra védelmét azokon a területeken, ahol az a terrorizmushoz kapcsolódik;
 • a terrorizmus finanszírozását;
 • a nemzetközi és hazai csoportokat;
 • az országokon átívelő terrorista tevékenységeket, megfigyelést, tervezést és taktikát, valamint a célpont kiválasztását;
 • a tömegpusztító fegyvereket; a hírszerzést, a terrorellenes intézkedéseket;
 • a terrorizmussal kapcsolatos válságkezelést és a reagálással kapcsolatos kérdéseket;
 • a regionális biztonság kérdéseit;
 • a terrorizmus és a terrorizmus elleni harc aktuális tendenciáit.
Foglalkozik a terrorizmus lényegi összetevőivel éppúgy, mint a valós világban jelen lévő fenyegetésekkel. A terepen dolgozó gyakorlati szakember tudását adja az olvasó kezébe."

Célzottan roncsoló megfélemlítés: "Minden terrorista alapvető célja, hogy megrendítse a társadalom fennálló szerkezetét, hogy ilyen módon arra kényszeríthessék, hogy a további pusztítás elkerülése érdekében fogadja el követeléseiket. A terrorista cselekményeknek nem szükségszerű velejárója a nagyszámú, tömeges áldozat, mint az az országok közötti háborúkban megszokott. A terrorizmus ehelyett gyors, váratlan támadásokra építi akcióit, amelyek a célországra a soha véget nem érő éberség állapotát kényszerítik rá, valamint hogy erőforrásait tartós és költséges terrorizmusmegelőző intézkedések bevezetésére csoportosítsa át, ami hosszú távon tartós gazdasági és politikai zűrzavarhoz vezethet. Az ország mindennapi életének destabilizálása végül olyan ellenintézkedések bevezetését teszi szükségessé, amelyek további terheket raknak a lakosságra (még inkább a gazdaságra és a közösségi források felhasználására - OP), belső viszályt szítanak, olyan faji és etnikai feszültségeket válthatnak ki, amelyek tovább mélyítik a destabilizáció folyamatát."

Nehéz megérteni, miként válnak emberek gyilkos terroristává. Maras erre is ad magyarázatot.

Bánffy Miklós: Emlékeimből - Szépmíves Könyvek, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

A Hírlevél 2018/7. számában szóltunk Bánffy A külkereskedelmi politika eszközei c. művéről (Szépmíves Könyvek, 2017), amely egy fontos korszak felettébb érdekes gazdaságtörténeti áttekintését adja. E mostaniról a kiadói ajánlóból: "Gróf Bánffy Miklós író, grafikus, intendáns, külügyminiszter 1932-ben írt visszaemlékezése az eltelt idő ellenére mit sem vesztett aktualitásából, a szerző éles, tűpontos megjegyzései, meglátásai, krónikás kiszólásainak valóságtartalmai ma sem kérdésesek az olvasó utókor számára.

Bánffy született mesélő, lenyűgözőek a leírásai, csodálatos emlékképekbe sűríti a korszak eseményeit, miközben remek politikai és erkölcsi éleslátásról tesz tanúbizonyságot. Az új kiadás jegyzetelve, névmutatóval és képmelléklettel jelenik meg." (kiemelések végig tőlem)

Könyve kitűnő kordokumentum, és e ragyogó előadásnak köszönhetően az érdeklők ráérezhetnek a korszak, az események hangulatára is, szinte átélhetik a történéseket.

Az elbeszélés Ferencz József halálával indul. Az utcai hirdetőtáblán megjelenő halálhír hatására "Mindenkin valami általános csapásnak önkéntelen és öntudatlan érzése vett erőt, valami nagy, közös aggodalom váratlan és ismeretlen jövővel szemben." (Innentől idézetek a könyvből). Ezt olyan, töményen fényes esemény követi, amilyen többé nem lesz e honban: az új király koronázási ünnepsége.

Bánffy, fontos rendezői szerepet kapva, testközelből láthatta, s káprázatos képek, jelenetek sorával mondja el a sok évszázados hagyományok szabta szertartást. Apró példa: "A palotahölgyek is kezdtek bevonulni. Gyönyörű magyar ruháikban, mintha elmúlt századok családi képei elevenedtek volna meg. Szédületes gyémántdiadémok, gyöngyös, kösöntyűs főkötők csillogtak a mindenfelől leomló villanyvilágban. Utolsó fölvonása volt ez a pompázatos múltnak." A képben megjelenik az épp hatéves főherceg Habsburg Ottó is: "Aranyszőke volt, rózsaszín bőrű csöppség. Tündöklő brokát mentécskében, hermelinprémesen, kócsagtollasan - Benczúr Gyula tervezte a ruhácskáját -, pici topánkájával tipegett, hogy lépést tartson Wallis gróf tábornokkal. Roppant kedves volt, ahogy így haladt a megnyíló tömeg között." A fénylő képsor végén betör a háború brutális valósága: Bánffy leírja az "aranysarkantyús lovagok" fölavatását: "Vagy ötvenen lehettek. Csupa frontharcos tiszt. Csukaszürke egyenruhák. Kopottak. Foldozottak. Sántítva, kopogva, nehéz lélegzéssel. A harctér tragédiája ömlött be az ajtón, lepte el az oltár előtti térséget, hol még néhány perccel azelőtt minden csupa ragyogó csillogás volt."

A ’következő szín’ már az őszirózsás forradalom. "Érdekes is volt és furcsa. Valami ünnepi hangulat volt mindenkin. Mindenki mosolygott és őszirózsát viselt. Életrevaló külvárosi ifjak árulták a virágot, és ha valaki nem akarta elfogadni, akkor a barátságos kínálásból fenyegető szó lett, minek persze alig állott ellen valaki. A vidám közönség örömét az sem zavarta őket, hogy ott, közöttük is csatangolt nem egy kigombolt blúzú, fegyveres katona, olyan szurtosan, amilyent a front legrosszabb napjaiban sem láttam. Nem törődött velük senki. Még azzal sem, hogy mindenik töltött puskát és kézigránátot cipelt magával. Mindez semmi aggodalmat nem váltott ki az ünneplő polgárokban, sőt örültek neki, mint mindennek azon a reggelen, hiszen szegények egyetlenegy dolgot értettek mindabból, amit láttak, azt, hogy vége a szörnyű háborúnak, vége lesz a lisztjegynek és a zsírbárcának, hogy béke lesz, béke lesz újra, jó, jó béke, végre-valahára! És semmi gond, semmi aggódás el nem fogta viruló kedvüket." Így kezdődött. "»Vértelen, virágos forradalom!« - hallotta az ember mindenfelől.", de az idillre gyorsan árnyék esett: Tisza István meggyilkolása.

A következő jelenetsor már a Károlyi kormány megalakulása, Bánffy pedig az akkor alakult Székely Nemzeti Tanács küldötteként a győztes nyugati hatalmakhoz utazik, észérvekkel meggátolni a készülő újabb katasztrófát.
A Tanácsköztársaság végnapjaiban tért vissza. Az emlékezés záró mondatai: "A kevés öröm, hogy vége az emigrációnak, vége a forradalmaknak is, elszállt a szívünkből. Csak a jövendő aggodalma maradt. És következtek vihar nélküli, de könyörtelen idők."

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Magyaridok.hu, 2018. június 25., hétfő
Az Akadémia és az előjogok

Okpecs.hu, 2018. június 25., hétfő
Dán cég épít egy biotechnológiai gyárat Pécsre

M1 - Magyar gazda, 2018. június 25., hétfő, 11:45 óra
Összeállítás: Milyen tudományos munkák folynak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetében?

Zoom.hu, 2018. június 26., kedd
Szokatlan eszközhöz nyúlt az MTA elnöke a függetlenség védelmében

Portfolio.hu, 2018. június 26., kedd
Varga Mihály: három programra épül a versenyképességi javaslatcsomagunk

Lokal.hu, 2018. június 26., kedd
Szijjártó: Sikeresen áll át Magyarország az új digitális ipari korszakra

Magyarhirlap.hu, 2018. június 26., kedd
"Sikeresen áll át Magyarország az új digitális ipari korszakra"

Magyaridok.hu, 2018. június 26., kedd
Szijjártó Péter: sikeresen áll át Magyarország az új digitális ipari korszakra

Vg.hu, 2018. június 26., kedd
Szijjártó szerint sikeres hazánk átállása a digitális ipari korszakra

Hir.ma, 2018. június 26., kedd
Szijjártó: sikeresen áll át Magyarország az új digitális ipari korszakra

Pecsiujsag.hu, 2018. június 26., kedd
Kétmilliárdos beruházással építenek biotechnológiai központot Patacson a dánok

Mti.hu, 2018. június 26., kedd
Szijjártó: sikeresen áll át Magyarország az új digitális ipari korszakra

Mti.hu, 2018. június 26., kedd
Foss biotechnológiai vállalat pécsi kutatási és fejlesztési központjának alapkőletétele Pécsett

Pestisracok.hu, 2018. június 26., kedd
Szijjártó: sikeresen áll át Magyarország az új digitális ipari korszakra

Origo.hu, 2018. június 26., kedd
Szijjártó: Sikeres a hazai digitális átállás

Privatbankar.hu, 2018. június 26., kedd
Szijjártó lerakta a Foss kutatási központjának alapkövét

Orientpress.hu, 2018. június 26., kedd
Szijjártó: átlépünk az Invented in Hungary időszakába

Kormany.hu, 2018. június 26., kedd
Sikeresen áll át Magyarország az új digitális ipari korszakra

Hir6.hu, 2018. június 26., kedd
Szijjártó: sikeresen állunk át az új digitális ipari korszakra

Mixonline.hu, 2018. június 26., kedd
Biotechnológiai üzem épül Pécsett

Baranyavar.hu, 2018. június 26., kedd
A dán Foss biotechnológiai vállalat pécsi létesítését támogatja a kormány

Propeller.hu, 2018. június 26., kedd
Szijjártó: sikeresen áll át Magyarország az új digitális ipari korszakra

Pecsma.hu, 2018. június 26., kedd
Ultramodern biotechnológiai központ épül Pécsen

Szabadpecs.hu, 2018. június 26., kedd
Reméljük, Szijjártó pécsi szerepléséből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni

Feeds.pecsiujsag.hu, 2018. június 26., kedd
Kétmilliárdos beruházással építenek biotechnológiai központot Patacson a dánok

Zoom.hu, 2018. június 26., kedd
Szokatlan eszközhöz nyúlt az MTA elnöke a függetlenség védelmében

Index.hu, 2018. június 26., kedd
Az európai tudományos akadémiák kiállnak az MTA mellett

Hvg.hu, 2018. június 26., kedd
Palkovics az MTA-ról: Senki nem akar elvenni senkitől semmit

Webradio.hu, 2018. június 26., kedd
Szijjártó: sikeresen áll át Magyarország az új digitális ipari korszakra

Hirado.hu, 2018. június 26., kedd
Szijjártó szerint sikeresen áll át Magyarország az új digitális ipari korszakra

Kossuth Rádió - Krónika 15:00, 2018. június 26., kedd, 15 óra
Magyarország sikeresen áll át az új digitális ipari korszakra, jelentette ki Szijjártó Péter

Kossuth Rádió - Esti Krónika, 2018. június 26., kedd, 17 óra
Magyarország sikeresen áll át az új, digitális ipari korszakra

TV2 - Tények, 2018. június 26., kedd, 18 óra
Sikeres átállás az új korszakra

M1 - Híradó M1 19:30, 2018. június 26., kedd, 19:30 óra
Magyarország sikeresen áll át az új digitális ipari korszakra, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter

MTV - Híradó este, 2018. június 26., kedd, 20 óra
Kiemelt feladat a versenyképesség erősítése

ECHO TV - Híradó 20:00, 2018. június 26., kedd, 20 óra
Pécsett építi fel következő kutatóközpontját a dán Foss cég

Világgazdaság, 2018. június 27., szerda, 2. oldal
Szijjártó Péter: sikeres volt a digitális átállás

Magyar Hírlap, 2018. június 27., szerda, 9. oldal
Szijjártó Péter: Sikeresen áll át hazánk az új digitális ipari korszakra

Magyar Idők, 2018. június 27., szerda, 13. oldal
Dán biotechcég fejleszt Pécsett

Magyar Idők, 2018. június 27., szerda, (14. oldal)
Minőségi váltás a munkaerőpiacon

Adozona.hu, 2018. június 27., szerda
Társaságiadó-változások az évközi adócsomagban

Elelmiszer.hu, 2018. június 27., szerda
Élelmiszeripari K+F központ lesz Pécsett

Profitline.hu, 2018. június 27., szerda
Magyarország átállása az új digitális ipari korszakra sikeresnek bizonyul

Veszpremikamara.hu, 2018. június 27., szerda
K+F az EU-ban 2020 után: Horizont Európa program

Infoter.eu, 2018. június 27., szerda
Szijjártó: átlépünk az Invented in Hungary időszakába

Pecsistop.hu, 2018. június 27., szerda
Alapkőletétel okán sertepertélt Szijjártó Péter Pécsett

Agronaplo.hu, 2018. június 27., szerda
Dán cég épít élelmiszeripari kutatás-fejlesztési központot Pécsett

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. június 27., szerda
Fókuszban a tej és a gabona: biotechnológiai központ épül Pécsett

Szekesfehervar.hu, 2018. június 27., szerda
Gyerekegyetem Fehérváron is - még nem robot vigyáz a táborozókra

Figyelo.hu, 2018. június 27., szerda
Tóth Bence és Zsigó Miklós
"…A világon mindenhol probléma a tiszta ivóvíz: az egyik felén pazarolják, a másikon hiányolják. "Megoldásunkkal több ezer köbméter víz felesleges leürítése kerülhető el" - mondták a 27. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjazottjai…"

Kossuth Rádió - Hírek 180 perc, 2018. június 27., szerda, 06:30 óra
Magyarország sikeresen áll át az új digitális ipari korszakra, mondta Szijjártó Péter

Kossuth Rádió - Krónika 08:00, 2018. június 27., szerda, 08 óra
Magyarország sikeresen áll át az új digitális ipari korszakra, mondta Szijjártó Péter

TV2 - Tények, 2018. június 27., szerda, 00 óra
Sikeres átállás az új korszakra

TV2 - Tények Reggel. június 27., szerda, 06 óra
Magyarország sikeresen áll át az új digitális korszakra, jelentette ki Szijjártó Péter

Elektro Installateur, 2018. június 28., csütörtök, 5. oldal
Nemzetközi konferencia az okos városokról az Óbudai Egyetemen

Magyaridok.hu, 2018. június 28., csütörtök
A kutatóintézetek állatorvosi lova

Agrotrend.hu, 2018. június 28., csütörtök
Élelmiszeripari K+F központ lesz Pécsett

Hvg.hu, 2018. június 28., csütörtök
Fontos, hogy a munkavállalók legyenek nyitottak a többiek ötleteire

Kossuth Rádió - Ütköző délben, 2018. június 28., csütörtök, 12 óra
Hogyan segítheti a kormány a versenyképesség és a hazai vállalkozások növekedését?

M5 - Tudomány Minden Napra, 2018. június 28., csütörtök
Interjú Tassi Timiánnal a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottjával

Civilhetes.net, 2018. június 29., péntek
Pálinkás József leváltását a pénz okozhatta

G7.24.hu, 2018. június 29., péntek
Az innovációs pénzekért folytatott tülekedés vezethetett Pálinkás József leváltásához

Portfolio.hu, 2018. június 29., péntek
Magyar Tudományos Akadémia: Tudós Társaság vagy baráti társaságok Barátságos Mulató Háza?
"…A huszonegyedik században a hagyományos koreográfia elfogadhatatlan: az Akadémia levelező és rendes tagjait nem belterjes ajánlások alapján, hanem széleskörű, nyilvános szakmai kontroll támogatásával kell megválasztani…"

G7.24.hu, 2018. június 29., péntek
Az innovációs pénzekért folytatott tülekedés vezethetett Pálinkás József leváltásához

Kisalfold.hu, 2018. június 29., péntek
Stratégiai megállapodást kötött az Audi, a Mol és a Szegedi Egyetem

Hvg.hu, 2018. június 29., péntek
Nem a CEU melletti kiállása, egész más vezethetett Pálinkás leváltásához

Portfolio.hu, 2018. június 29., péntek
Stratégiai megállapodást kötött az Audi, a Mol és az SZTE

Civilhetes.net, 2018. június 29., péntek
Pálinkás József leváltását a pénz okozhatta

168ora.hu, 2018. június 29., péntek
Palkovics László szerint az Orbán-kormány nem akarja államosítani a kutatást, de ő azért még egyszer átnézi a győztes pályázatokat is

Infoter.eu, 2018. június 29., péntek
Ipar 4.0 és IoT megoldások a hazai autóiparban - használják?

Profitline.hu, 2018. június 29., péntek
Megújuló üzemanyagok fejlesztéséről kötött megállapodást kötött az Audi, a Mol és az SZTE

Kormany.hu, 2018. június 29., péntek
Stratégiai megállapodást kötött az Audi, a Mol és az SZTE

Nkfih.gov.hu, 2018. június 29., péntek
Tájékoztatás a felfedező kutatási felhívások pályázati eredményéről történő döntés kihirdetési időpontjának változásáról

Demokrata.hu, 2018. június 29., péntek
Tehetség és innováció

Webradio.hu, 2018. június 29., péntek
Stratégiai megállapodást kötött az Audi, a Mol és az SZTE

Délmagyarország, 2018. június 30., szombat 1,3. oldal
Miniszteri csúcs az ELI-nél

Autoszektor.hu, 2018. június 30., szombat
Megújuló üzemanyagokat fejleszt közösen a MOL, az Audi és a szegedi egyetem

MATEHETSZ Hírlevél, 2018. június
Ifjú tehetségeket díjaztak innovációs találmányaikért
"…Átadták a 27. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait 2018. június 5-én, Budapesten…"

Debreceninap.hu, 2018. július 01., vasárnap
Stratégiai megállapodást kötött az Audi, a Mol és az SZTE

Jarmuipar.hu, 2018. július 01., vasárnap
Stratégiai megállapodást kötött az Audi, a Mol és az SZTE

Népszava, 2018. július 02., hétfő, 10. oldal

Minisztériumok

Magyarhirlap.hu, 2018. július 02., hétfő
Palkovics László: Motiválttá kell tenni a magyarországi vállalatokat a kutatás-fejlesztés erősítésében

Magyaridok.hu, 2018. július 02., hétfő
Palkovics László: motiválttá kell tenni a magyarországi vállalatokat

Vg.hu, 2018. július 02., hétfő
Nem elég motiváltak a magyar cégek

Lokal.hu, 2018. július 02., hétfő
Palkovics: Motiválttá kell tenni a magyarországi vállalatokat a kutatás-fejlesztés erősítésében

Zoom.hu, 2018. július 02., hétfő
Palkovics nagyobb innovációra motiválná a magyar vállalatokat

Orientpress.hu, 2018. július 02., hétfő
Palkovics: motiválttá kell tenni a vállalatokat

Mti.hu, 2018. július 02., hétfő
Palkovics: motiválttá kell tenni a magyarországi vállalatokat a kutatás-fejlesztés erősítésében

Mandiner.hu, 2018. július 02., hétfő
Palkovics: Motiválttá kell tenni a magyarországi vállalatokat a kutatás-fejlesztés erősítésében

Infostart.hu, 2018. július 02., hétfő
Palkovics László: az innováció lehet az uniós forráselosztás nyertese

Hir.ma, 2018. július 02., hétfő
Palkovics: motiválttá kell tenni a magyarországi vállalatokat a kutatás-fejlesztés erősítésében

Kormany.hu, 2018. július 02., hétfő
Motiválttá kell tenni a magyarországi vállalatokat a kutatás-fejlesztés erősítésében

Gyartastrend.hu, 2018. július 02., hétfő
Együttműködik az Audi, a Mol és az SZTE

Nrgreport.com, 2018. július 02., hétfő
Stratégiai megállapodást kötött az Audi, a Mol és az SZTE

Minuszos.hu, 2018. július 02., hétfő
Szijjártó szerint sikeresen áll át Magyarország az új digitális ipari korszakra

Oldportal.u-szeged.hu, 2018. július 02., hétfő
A fenntartható közlekedés jegyében fejleszt a Szegedi Tudományegyetem

Autopro.hu, 2018. július 02., hétfő
Együtt kutat megújuló üzemanyagok után Szegeden az Audi és a Mol

Civilhetes.net, 2018. július 02., hétfő
Hagyomány, innováció és együttműködés a PTE új vezetése zászlaján

Portfolio.hu, 2018. július 02., hétfő
Űrkutatási inkubátorház nyílt meg Budapesten

Webradio.hu, 2018. július 02., hétfő
Palkovics: motiválttá kell tenni a magyarországi vállalatokat a kutatás-fejlesztés erősítésében

Hirado.hu, 2018. július 02., hétfő
Motiválttá kell tenni a hazai vállalatokat Palkovics szerint

Hirtv.hu, 2018. július 02., hétfő
"Most van egy kis vita a tudományos akadémia és a minisztérium között"

EchoTV - Hiradó, 2018. július 02., hétfő, 18 óra
Kutatásfejlesztés

ECHO TV - Hiradó, 2018. július 02., hétfő, 22 óra
A magyar kormány célja, hogy a GDP 1,8%-át fordítsák a kutatási és fejlesztési ágazatra, mondta Palkovics László

MTV - Híradó délben, 2018. július 02., hétfő, 12 óra
Palkovics: A technológiaváltás korunk egyik legnagyobb kihívása

DUNA TV, 2018. július 02., hétfő, 12 óra
Palkovics: A technológiaváltás korunk egyik legnagyobb kihívása

Magyar Idők, 2018. július 03., kedd, 12. oldal
Innovációs ösztönzés

Magyar Hírlap, 2018. július 03., kedd, 10. oldal
A digitalizáció terjedésével átrendeződik a munkaerőpiac

Magyarhirlap.hu, 2018. július 03., kedd
A digitalizáció terjedésével átrendeződik a munkaerőpiac

Napi.hu, 2018. július 03., kedd
Milliárdos vágás az Akadémián - mutatjuk a részleteket

Kormany.hu, 2018. július 03., kedd
A digitalizáció megköveteli a képzési rendszerek átalakítását

Kamaraonline.hu, 2018. július 03., kedd
Skills Summit: a digitalizáció megköveteli a képzési rendszerek átalakítását

24.hu, 2018. július 03., kedd
Máris beavatkozott a kormány: 11 milliárdnyi kutatási pénzt nem oszthatnak ki Palkovics nélkül

Baznyesz-miskolc.hu, 2018. július 03., kedd
Máris beavatkozott a kormány: 11 milliárdnyi kutatási pénzt nem oszthatnak ki Palkovics nélkül

Mediamix.mti.hu, 2018. július 03., kedd
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye (1. rész)

Mediamix.mti.hu, 2018. július 03., kedd
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye (2. rész)

Mediamix.mti.hu, 2018. július 03., kedd
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye (3. rész)

Innoportal.hu, 2018. július 03., kedd
Stratégiai megállapodást kötött az Audi, a Mol és az SZTE

Esemenymenedzser.hu, 2018. július 03., kedd
Portfolio-MAGE Ipar 4.0, 2018. október 18.

InfoRádió, 2018. július 03., kedd, 07 óra
Motiválttá kell tenni a magyarországi vállalatokat a kutatás-fejlesztés erősítésében

HírTV, 2018. július 03., kedd, 07 óra
Kis vitának nevezte Palkovics László az MTA-val kialakult konfliktust

Napi.hu, 2018. július 04., szerda
Nem hátrál az MTA - kész a javaslatuk a kormánynak

Nepszava.hu, 2018. július 04., szerda
Elküldte alternatív javaslatait Palkovicsnak az MTA

Hvg.hu, 2018. július 04., szerda
Az MTA nem adja meg magát: letette saját javaslatát a kormányéval szemben

Portfolio.hu, 2018. július 4., szerda
407 startup jelentkezett a Raiffeisen inkubátorprogramjára

Mta.hu, 2018. július 04., szerda
Az MTA állásfoglalása az ITM innovációs koncepciójáról és javaslatai a benyújtott költségvetési törvénytervezettel kapcsolatban

Ww2.infovilag.hu, 2018. július 04., szerda
Az Akadémia állásfoglalása az ITM innovációs koncepciójáról és javaslatai

168ora.hu, 2018. július 04., szerda
Kifilézte Palkovics László és a kormány elképzeléseit az MTA vezetősége

24.hu, 2018. július 04., szerda
Ezeket javasolta az MTA a költségvetési törvénytervezettel kapcsolatban

Darvasbela.atlatszo.hu, 2018. július 04., szerda
Az Akadémia Földre szállása

444.hu, 2018. július 04., szerda
MTA: Az átcsoportosítás a bürokráciát növelné, a költségvetés átláthatóságát pedig egyáltalán nem segíti

Alfahir.hu, 2018. július 04., szerda
A kormány nem tágít: mindenképp rá akarják tenni a kezüket az MTA forrásaira

Innoportal.hu, 2018. július 04., szerda
Az MTA állásfoglalása az ITM innovációs koncepciójáról és javaslatai a benyújtott költségvetési törvénytervezettel kapcsolatban

Webradio.hu, 2018. július 04., szerda
Felavatták az egri Sanatmetal oroszországi gyárát

Népszava, 2018. július 05., csütörtök, 4. oldal
Ajánlatot tett az MTA a kormánynak

Magyar Hírlap, 2018. július 05., csütörtök, 1,2. oldal
NINCS VESZÉLYBEN AZ MTA AUTONÓMIÁJA

Világgazdaság, 2018. július 05., csütörtök, 1,5. oldal
A tudományos és technológiai...

Napi.hu, 2018. július 05., csütörtök
Kutatás-fejlesztés: motiváltak a régiós cégek

Profitline.hu, 2018. július 05., csütörtök
Felavatták az egri Sanatmetal gyárát Oroszországban

Techmonitor.hu, 2018. július 05., csütörtök
Oroszországban nyitott gyárat a magyar Sanatmetal

Medmonitor.hu, 2018. július 05., csütörtök
Oroszországban nyitott gyárat a magyar Sanatmetal

Mernokkocsma.hu, 2018. július 05., csütörtök
Oroszországban nyitott gyárat a magyar Sanatmetal

Medicalonline.hu, 2018. július 05., csütörtök
Oroszországban nyitott gyárat a magyar Sanatmetal

Zetapress.hu, 2018. július 05., csütörtök
Oroszországban nyitott gyárat a Sanatmetal

Gyartastrend.hu, 2018. július 05., csütörtök
Oroszországban nyitott gyárat a magyar Sanatmetal

Orientpress.hu, 2018. július 05., csütörtök
Felavatták az egri Sanatmetal oroszországi gyárát

Kormany.hu, 2018. július 05., csütörtök
Felavatták az egri Sanatmetal oroszországi gyárát

Scmonitor.hu, 2018. július 05., csütörtök
Felavatták az egri Sanatmetal oroszországi gyárát

Elelmiszer.hu, 2018. július 05., csütörtök
Több innováció a kihívások ellenére is

Pecsicivil.hu, 2018. július 05., csütörtök
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram /GINOP-8.1.1-16

Profit7.hu, 2018. július 05., csütörtök
Innováció nélkül nincs növekedés

Profitline.hu, 2018. július 05., csütörtök
Innováció nélkül nincs növekedés

Portfolio.hu, 2018. július 05., csütörtök
Az olcsó munkaerőre építő üzleti modellek ideje lejárt

Marketinginfo.hu, 2018. július 05., csütörtök
Stratégiai megállapodást kötött az Audi, a Mol és az SZTE

News4business.hu, 2018. július 05., csütörtök
Stratégiai megállapodást kötött az Audi, a Mol és az SZTE

Objektivhir.hu, 2018. július 05., csütörtök
Innováció nélkül nincs növekedés

Uzletresz.hu, 2018. július 05., csütörtök
Hétezer hazai vállalkozásra vár még 235 milliárd forint támogatás

Piacesprofit.hu, 2018. július 05., csütörtök
235 forintra pályázhatnak önerő nélkül

Hirado.hu, 2018. július 05., csütörtök
Innováció nélkül nincs növekedés

Világgazdaság, 2018. július 06., péntek, 1,3. oldal
Innovációs programokat indít a szaktárca

Világgazdaság, 2018. július 06., péntek, 6. oldal
Többet költenek innovációra a régióban

Magyarhirlap.hu, 2018. július 06., péntek
Befektetőkkel tárgyalt az innovációs és technológiai miniszter Münchenben

Bama.hu, 2018. július 06., péntek
Nagy német kutatóintézetek jöhetnek Magyarországra

Heol.hu, 2018. július 06., péntek
Nagy német kutatóintézetek jöhetnek Magyarországra

Nool.hu, 2018. július 06., péntek
Nagy német kutatóintézetek jöhetnek Magyarországra

Sonline.hu, 2018. július 06., péntek
Nagy német kutatóintézetek jöhetnek Magyarországra

Piacesprofit.hu, 2018. július 06., péntek
Egyre többet költenek innovációra a kkv-k is

Maszol.ro, 2018. július 06., péntek
A közép-európai cégek többsége növeli kutatás-fejlesztési kiadásait

Portfolio.hu, 2018. július 06., péntek
Palkovics: nem jó az MTA javaslata, jön az eredményhirdetés az innovációs pályázatoknál

Mmonline.hu, 2018. július 06., péntek
Többet költenek innovációra a régió cégei

Autopro.hu, 2018. július 06., péntek
Előre menekülnek a vállalatok: K+F-re fordítják mozgósítható forrásaikat

Realista.hu, 2018. július 06., péntek
Innováció nélkül nincs növekedés

Hrportal.hu, 2018. július 06., péntek
A közép-európai cégek többsége növeli kutatás-fejlesztési kiadásait

Kormany.hu, 2018. július 06., péntek
Befektetőkkel tárgyalt az innovációs és technológiai miniszter Münchenben

Autopro.hu, 2018. július 06., péntek
Előre menekülnek a vállalatok: K+F-re fordítják mozgósítható forrásaikat

Brandtrend.hu, 2018. július 06., péntek
Innováció nélkül nincs növekedés

Agrotrend.hu, 2018. július 06., péntek
Elhanyagolják az innovációt, így nincs is fejlődés

Socialbranding.hu, 2018. július 06., péntek
Innováció nélkül nincs növekedés

Infostart.hu, 2018. július 06., péntek
A kormánynak nem elfogadható az MTA javaslata

Gyartastrend.hu, 2018. július 06., péntek
Nagyobb támogatást várnának a kormányzatoktól a cégek

Webradio.hu, 2018. július 06., péntek
Befektetőkkel tárgyalt az innovációs és technológiai miniszter Münchenben

Klub Rádió, 2018. július 07., szombat, 18 óra
Interjú dr. Antos Lászlóval, a MISZ ügyvezető igazgatójával, a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

Magyarhirlap.hu, 2018. július 08., vasárnap
Kovács Zoltán: A német-magyar kapcsolatokban az együttműködésen van a hangsúly

Lokal.hu, 2018. július 08., vasárnap
Kormányszóvivő: A német-magyar kapcsolatokban az együttműködésen van a hangsúly


Trademagazin.hu, 2018. július 08., vasárnap
A közép-európai cégek többsége növeli kutatás-fejlesztési kiadásait

Profitline.hu, 2018. július 08., vasárnap
A közép-európai cégek többsége növeli k+f kiadásait

Hirek.prim.hu, 2018. július 08., vasárnap
Innováció nélkül nincs növekedés

Businessonline.prim.hu, 2018. július 08., vasárnap
K+F régiós körkép: több innováció és új technológia a kihívások ellenére is

Gondola.hu, 2018. július 08., vasárnap
Az együttműködésen van a hangsúly

Hvg.hu, 2018. július 08., vasárnap
Nem a migrációra kell koncentrálni - Kovács megmagyarázta, hogy is van ez Merkellel

Iranytv.hu, 2018. július 08., vasárnap
Az együttműködésen van a hangsúly a német-magyar kapcsolatokban

Hirado.hu, 2018. július 08., vasárnap
Kormányszóvivő: Az együttműködésen van a hangsúly a német-magyar kapcsolatokban

Kossuth Rádió - Krónika 12:00, 2018. július 08., vasárnap, 12 óra
Új szintre léphetnek és új minőséget kaphatnak a magyar-német kapcsolatok a gazdaságban, az innováció és technológia területén valamint a védelempolitikában, erről a kormányszóvivő beszélt

Kossuth Rádió - Krónika 17:30, 2018. július 08., vasárnap, 17:30 óra
Új szintre léphetnek és új minőséget kaphatnak a magyar-német kapcsolatok a gazdaságban, az innováció és technológia területén valamint a védelempolitikában, erről a kormányszóvivő beszélt

Kossuth Rádió - Krónika 22:00, 2018. július 08., vasárnap, 22 óra
Új szintre léphetnek és új minőséget kaphatnak a magyar-német kapcsolatok a gazdaságban, az innováció és technológia területén valamint a védelempolitikában, erről a kormányszóvivő beszélt
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Monoki Luca
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.