XXVIII. évf. | 2018. június 26. | 13. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Köszöntjük új tagunkat!

Várható események
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Digitális Jólét Fórum 20. ülése

A Digitális Jólét Fórum 2018. június 18-án tartotta 20. ülését Budapesten, amelynek napirendjén "A digitális ökoszisztéma mérőszámainak pontosítása" c. projekt szerepelt. A Magyar Innovációs Szövetséget az ülésen Hild Imre, a Startup Tagozat vezetője képviselte.

Az eseményt Both Vilmos, a Digitális Jólét Program állandó szakértője nyitotta meg. Majd Jakab Áron (a BellResearch Kutató és Tanácsadó Kft. partnerkapcsolati igazgatója) a hazai adatgyűjtési, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási gyakorlat kapcsán tartott előadást. Később Kis Gergely (eNet Internetkutató és Tanácsadó Kft. partnere) prezentációját hallgathatták meg a résztvevők a digitális ökoszisztéma mérőszámai c. projekt nemzetközi kitekintése során feltárt ismeretanyagról.
Ezt követően Gilyán Csaba, a KSH főosztályvezetője a KSH IKT felhasználási adatgyűjtéséről beszélt. Végül Dr. Kelemen Csaba (Innovációs és Technológiai Minisztérium Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály főosztályvezetője) ismertette "A digitális ökoszisztéma mérőszámainak pontosítása" c. projekt eredményeit.

Az előadók a különböző mérési módszerek mellett külön kitértek a DESI mutató bemutatására és értelmezésére. A DESI nemzetközi összehasonlítást tesz lehetővé a digitális gazdaság terén. 28 tagállamban mérik. A prezentálók kitértek a DESI "gyengeségeire" is, ugyanis nem ad valódi idősort, illetve a tagállamok eltérő adatfelvételi módszerei torzíthatják az eredményeket.

A DESI digitális gazdaság mutatók elemzése alapján elmondható, hogy Magyarország az "Összekapcsoltság" területen teljesít a legjobban, illetve a "Digitális Jártasság, emberi tőke" és "Internet használat" dimenziókban is jól teljesít a többi országhoz képest, míg a "Digitális technológiák üzleti integráltsága" és a "Digitális szolgáltatások" dimenzióban gyengébb helyen szerepel a tagállamokat összehasonlító elemzés alapján.
Az előadók kihangsúlyozták a transzparencia és az egységesség növelésének szükségességét a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő mérések terén.

MISZ K+F Tagozat ülése

A Magyar Innovációs Szövetség K+F Tagozata Dr. Grasselli Norbert vezetésével 2018. június 18-án tartotta ülését, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. budapesti székhelyén. A MISZ máj. 31-i közgyűlésen elhangzott témákat beszélték meg. Különös hangsúlyt kapott Palkovics László miniszter úr előadása, melyet a tagozat megtárgyalt és az új minisztérium számára előzetes javaslatcsomagot állított össze.

A vitát Somogyi Miklós vezette és javasolta, hogy az előterjesztésben elsősorban a hazai innovatív vállalkozások fejlesztési lehetőségeivel foglalkozzanak.
A K+F Tagozat úgy döntött, hogy az innovációs fejlesztések fókuszául a központi és az állami megrendelésekkel ellátott területi innovációs ügynökségi szolgáltatások szükségességét ajánlja a MISZ elnökség figyelmébe, külön kiemelve a virtuális kutató intézetek, a közösségi magvető tőke és az innovatív közbeszerzések szükségességének kérdését.

HÍREK | Köszöntjük új tagunkat!

Név | ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Tagsorszám | 751.
Cím | 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Vezető | Dauner Márton Imre
Telefon | 26/503-293
E-mail | ceo@emi.hu
Honlap | www.emi.hu

Tevékenység:
  • Építési termékek megfelelőségének igazolása
  • Alkalmassági vizsgálatok
  • Projektek minőségellenőrzése
  • Szakértői vizsgálatok
  • Jogszabályi előírásokon alapuló feladatok
  • Mérnöki szakértés és szaktanácsadás
  • Kutatás-fejlesztés
  • Műszaki szabályozás
  • Pályázat kezelés
  • Egyéb tevékenységek


HÍREK | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Évente 60 milliárd euró veszteséget okoz az EU-ban a hamisítás

Az elmúlt 5 évben az EU Intellectual Property Office nyomon követte a hamisítás gazdasági költségeit, a szellemi tulajdont érintő jogsértésekre érzékeny ágazatokban.

A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a hamis termékek piaci jelenlétének köszönhetően ezeknek az ágazatoknak a közvetlen éves vesztesége eléri a 60 milliárd eurót, mely az eladások 7,5%-ának felel meg. A felhalmozódott veszteségek évente uniós polgáronként 116 eurónak felelnek meg.

Mivel a jogszerűen működő gyártók kevesebbet termelnek, mint azt hamisítás hiányában tennék, ezáltal kevesebb munkavállalót foglalkoztatnak, így ezen ágazatokban ez 434000 munkahely közvetlen megszűnéséhez vezet. A jelentés becslése szerint a hamisítás miatt a 13 ágazat vesztesége a közvetlen értékesítés tekintetében Magyarországon évi 12,2%.
Ez körülbelül évi 936 millió eurónak (290 milliárd magyar forintnak), vagy egy magyar lakosra jutó 95 eurónak (29 433 magyar forintnak) felel meg.

További részletek a SZTNH honlapján olvashatók


Várható események

BME modell - a közös nevező

Tagszervezetünk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem konferenciát szervez "BME modell - a közös nevező, felsőoktatás és ipar együttműködése a fenntarthatóság jegyében" címmel, melynek időpontja 2018. június 28. csütörtök 10.00 óra, helyszíne a BME Q épület Simonyi Terem (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.).

A BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ működésének célja, hogy a digitalizáció és a mérnöki tudományok egyik hazai kiválósági központjaként járuljon hozzá a különböző szakterületek versenyképességének növeléséhez az egyetem és a vállalatok kapcsolatának új szintre emelésével.

A rendezvényre ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A programelőzetes letölthető itt.


Az EUIPO Védjegy és Dizájn Oktatási Programjának első tanéve

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) elindította Védjegy és Oktatási Programját (ETMD EP) a szellemi tulajdonnal foglalkozó szakemberek részére.

Célja, hogy a védjegyekkel és dizájnnal kapcsolatos továbbképzést biztosítson az IP szakemberek részére és hatékonyabbá tegye az EUIPO-val folytatott közös munkát. A képzés e-learning, élő közvetítéses, illetve rögzített online órákból, valamint személyes konzultációs órákból áll.

A képzés díja: 1500 EUR

Az első évfolyam 2018. szeptember 4-én indul és 2019 júniusáig tart. Az oktatás vizsgával zárul, a sikeres vizsgázók bizonyítványt kapnak.

Regisztrálni az alábbi linken lehet, 2018. május 15. és június 30. között.

A képzésre legfeljebb 100 fő jelentkezését tudják elfogadni, a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében rögzítik.

Millenáris Startup Campus nyílt nap

Társszervezetünk, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége szervezésében, a Millenáris Startup Campus projekt keretében szervezik a Millenáris Startup Campus nyílt napot, június 27-én, Budapesten.

A nyílt napon meg lehet tekinteni a budapesti startup szcéna legfrissebb találkozóhelyét, ahol, bár némileg csökkentett funkcionalitással, de BETA üzemmódban már júliusban elindítják a campust.

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Ben S. Bernanke: Volt merszünk cselekedni - Emlékirat egy válságról és utóéletéről - Napvilág Kiadó, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

Az a "válság" minden idők legnagyobb pénzügyi válsága, amelyről alighanem elmondható, hogy a gátlástalan profithajhászat és a szakmai tisztesség teljes feladása hozta össze, a kiindulásában pedig nagy része volt a jelentős belpolitikai hasznot kereső állami hitelpolitikának. Azaz a 2008-as válságról beszélünk, amely országokat tarolt le, és nyomában még a német gazdaság is 5 %-ot esett vissza.
Bernanke 2006-tól két négyéves terminust szolgált az USA jegybankja szerepét betöltő FED elnökeként. Könyve megragadóan kétarcú mű, és mindkét olvasata kiemelkedően értékes (hozzájuk még egy amerikai családtörténetként is igen érdekes). A jó felsőfokú tankönyv lényegre törő alaposságával tárgyalja a pénzügytan sok alapvető fontosságú kérdését (matematika nélkül!), ugyanakkor roppant érdekes olvasmány az érdeklődő laikusnak is a monetáris politika és a mai pénzpiacok sajátos világáról.

Bernanke a pénzügytudomány kutatása felől indult. Előbb az elméleti tudásnak lett kiemelkedő mestere, gyors és fényes oktatói pályát futott be a legjobb egyetemeken, majd a monetáris politika boszorkánykonyhájában, a Fed gyakorlatában szakértőként használta és fejlesztette a tudását. Onnan G. W. Bush gazdasági tanácsadó testületének elnökévé nevezték ki, ezt követően pedig a Fed kormányzótanácsa tagjává, ahol az Encyclopaedia Britannica róla szóló szócikkéből idézve, "a Fed kormányzói közti vitákban alkalmazott mélyreható kutatásaival és diplomáciai képességével tette magát nevezetessé." 2006-ban nevezték ki a FED élére, annak a legendás elnöke Alan Greenspan utódává. Greenspan sokszor csillagköpenyes varázslóként lépett fel, Bernanke józan, sallangmentes pénzügypolitikus igyekezett lenni.

Az alcím a válság utóéletét emeli ki, ám talán még izgalmasabb és tanulságosabb a korszak, amely odáig vezetett. A 20. sz. utolsó harmadában a pénz a reálgazdaság hagyományos kiszolgálójából nagyrészt önálló életre kelt, az iparág új üzlet-típusokat és azokhoz új eszközöket fejlesztett ki magának, erősen feszegetve-kerülgetve a biztonságos működését szolgáló szabályozásokat is. A pénzügyi innovációk eszközöket adtak ahhoz, hogy a profit érdekében 'szinte mindent lehessen', hozzá a technológiai és gazdasági fejlődés olyan nyereségeket teremtett, amelyek hatalmas pénzbőségként jelentek meg a piacokon, ennek minden jó ill. veszélyes következményével. A szabályozás pedig, mint majdnem mindig - ma is -, rohant a helyzet után, küzdve politikai és egyéb érdekekkel is. Jól érzékeltetik ezt Bernanke sorai a FED-ről: "Ha lépünk, senkitől nem várhatunk köszönetet. Ha nem lépünk, akkor ki teszi ezt meg helyettünk? A Fed mint politikailag független központi bank létezésének indoka éppen az, hogy a politikailag népszerűtlen, de az ország hosszú távú érdekeit szolgáló döntéseket hozzon. Pontosan ebből a megfontolásból hozták létre. Tegye azt, amit tenni kell, amit mások nem tudnak, vagy nem akarnak megtenni." Az utóéletet bemutató 'tájkép csata után' pedig a válság történetével - és annak pusztító gazdasági kihatásaival - kétségkívül a pénzvilág történetének legdrámaibb fejezete.

A válság, amely bizonyára minden pénzügytan-könyv fontos témája lesz, alattomosan tört fel. "Az Egyesült Államok lubickolt az éppen jó - a nem túl gyors, nem túl lassú - gazdaság langymelegében [..] eközben a háttérben már súlyos kockázati tényezők épültek fel. A kockázatok - visszatekintve - már nyilvánvalók, akkor azonban sokkal kevésbé voltak láthatók. Elnöki periódusom vége felé valaki feltette nekem a kérdést, hogy mi lepett meg a legjobban a pénzügyi válsággal kapcsolatban. »Maga a válság« - válaszoltam." (A könyvből)

A könyv címe a lényeg velejét ragadja meg: a gazdaság- (és benne a monetáris-) politikában nagy bátorság kell a cselekvéshez a fenyegető vihar megelőzésére és még inkább a kitört vészben, bátorság nem engedni a pániknak - merthogy biztos recept a megoldásra sehol sincs, a felelősség pedig óriási.

S mert a téma a legtöbbeknek idegen, sőt egzotikus, jó biztosíték az olvasónak, hogy a könyv fordítója is, szaklektora is kitűnő honi bankszakemberek: Felcsúti Péter és Király Júlia.

Daniel Chamovitz: Mit tud a növény? - Útmutató az érzékekhez - Park Kiadó, 2018
Dr. Osman Péter ismertetése

"A Mit tud a növény? elolvasása után új szemmel tekintünk majd a lépteink nyomán lelapuló fűszálakra, az illatozó virágokra és a fákra" - a Park ajánlójából, és így igaz! S gondolkodva az olvasottakon sokat megtanulunk-megértünk az élet rendszertechnikájáról is. Szakmailag mindez abszolút hiteles: Chamovitz a Tel Aviv Egyetem Élettudományi Karának dékánja (Wikipedia).

Erről szól a könyv: "[Az utóbbi] több mint négy évtizedben óriási mértékben gyarapodtak növényélettani ismereteink. Könyvemben áttekintem a legújabb kutatások eredményeit, és felsorakoztatom az a mellett szóló érveket, hogy a növényeknek csakugyan vannak érzékszerveik. Semmiképpen sem törekszem arra, hogy teljes áttekintést nyújtsak, hiszen akkor olyan tankönyvet kellene írnom, amelyet csak a legelszántabb és a tárgyban járatos olvasók értenének meg. (Ez viszont tökéletesen érthető mindenkinek - OP) Ehelyett az egyes fejezetekben egy-egy emberi érzékszervet előtérbe helyezve beszélek arról, miként kell az ember, illetve a növény esetében értelmeznünk annak működését. Elmondom, hogyan értékelődik az érzékszervek által felfogott információ, s a növények hogyan válaszolnak az így nyert értesülésekre. Minden fejezetben bemutatom továbbá az adott terület kutatásának múltbeli és mai eredményeit." (Innen minden idézet a könyvből, kiemelések tőlem - OP).

Magyarázataiból sokat megtudhatunk a saját vezérlőrendszerünkről is: pl. hogy miért nem botlunk el a saját lábunkban, s nem ütjük ki a kezünkből, amit épp tartunk. Láthatjuk, ahogy a természet újra felhasználja az innovációit: pl. az egyensúlyszervünk ugyanolyan elven működő sejti mechanizmussal érzékeli a gravitációs 'lefelé' irányt, ahogy a növény gyökereinek növekedése is. Megragadóan ötletes vezérléseket ismerhetünk meg, a bioengineering remekeit. Pl.: fény hatására egy növekedés-serkentő hormon felszaporodik a meg nem világított oldalon, ezzel az ottani nagyobb sejtszaporulattal a növény a fény felé hajlik. A Vénusz légycsapója pedig matematikai-logikai műveletet végez: érzékelői ÉS-kapu működés szerint indítják a levélcsapdát, s hozzá tárolja is az első érzékelő jelét a célszerűen korlátozott időtartamra.

Bámulatos ez az áttekintés: mi mindenre képesek a növények, s milyen apró és nagyon finom mechanizmusokra támaszkodnak e képességeik. Az már az emberek tudását és találékonyságát dicséri, mennyi gyakorlati hasznot tudnak meríteni az erre vonatkozó felismeréseikből - mind az előbbiekre, mind erre bőven kapunk példákat. A kutatások kimutatták például, hogy a növények 'mérik' (az ilyen kifejezéseket persze átvitt értelemben kell venni) a napi sötét időszakok hosszát, és bizonyos funkcióikat - növekedés, virágzás - ennek változásához igazítják. Az ember így az éjszakai sötétség világossággal történő megszakításával vezérelni tudja a növények virágzását, és "Ezzel a módszerrel a virágkertészek időzíthetik a krizantémok virágzását" akkorra, amikor a legjobb a piaci kereslet. Vajon hogyan készíti el a növény a sötétség hosszának 'első deriváltját', hogy igazodjék ahhoz?

Nemcsak nekünk van »belső óránk«, a növényeknek is, s követik a napi ritmust. Ennél is, mint szinte minden finomabb képességüknél felmerül a kérdés, hogyan férnek bele azok viszonylag egyszerű rendszerébe az ilyen vezérlések, hogyan, milyen biológiai mechanizmusok segítségével tárolódnak és működnek ezek az operatív programok. S hogy még meglepőbb legyen: "A cirkadián óra igen korán, már az egysejtű szervezetekben kialakult" - milyen szerkezet lehet egy egysejtűben, amely képes olyan bonyolult feladatra, mint az idő múlásának követése, és az ahhoz igazodó vezérlés?

Chamovitz sok egyéb közt leírja, hogy az aranka szag alapján talál gazdanövényt, és - ami még rejtélyesebb - elhajol bizonyos szagoktól. A fák figyelmeztetik egymást a levélrágó rovarok támadására, s az így 'riasztottak' a támadót elijesztő vegyianyagok termelésével védekeznek. A megtámadott holdbab egyrészt vegyszertermeléssel védi a további leveleit, másrészt olyan illatot ad ki, amely vonzza a támadóit felfaló más ízeltlábúakat - minő ügyes, mesterien összetett kettős védekezés!

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Szabolcsihir.hu, 2018. június 11., hétfő
Ez igen! Taroltak a megyeiek Törökországban

Palyazatihirek.eu, 2018. június 11., hétfő
Új K+F pályázat indul szeptembertől

Napi.hu, 2018. június 12., kedd
Cukorbetegeken segít a magyar találmány

Mti.hu, 2018. június 12., kedd
A Semmeilweis Egyetem hallgatója nyerte a Falling Walls Lab innovációs verseny nemzeti fordulóját

Weborvos.hu, 2018. június 12., kedd
Havlik Károly nyerte a nemzeti fordulót

Velemenyezd.hu, 2018. június 12., kedd
Semmeilweis Egyetem hallgatója nyerte a Falling Walls Lab innovációs verseny nemzeti fordulóját

Nlcafe.hu, 2018. június 12., kedd
Cukorbetegeknek fejlesztett applikációt egy magyar egyetemista

Zetapress.hu, 2018. június 12., kedd
SOTE-siker a Műegyetemen

Profitline.hu, 2018. június 12., kedd
Ledöntötték a tudomány falait a Falling Walls Lab Budapest győztesei

Portfolio.hu, 2018. június 12., kedd
Lego-guru: állandóan ezen buknak el a cégek

Mfor.hu, 2018. június 12., kedd
Csinált egy appot, amivel megmenti a cukorbetegeket - jutalmul kapott egy téglát

News4business.hu, 2018. június 12., kedd
Vodafone: Vodafone különdíj az innovációs versenyen

Webradio.hu, 2018. június 12., kedd
A Semmeilweis Egyetem hallgatója nyerte a Falling Walls Lab innovációs verseny nemzeti fordulóját

Hirado.hu, 2018. június 12., kedd
Új gazdasági tengelyt képeznek a V4-ek

Hvg.hu, 2018. június 13., szerda
Egy fiatal egyetemista megváltoztatná a cukorbetegek életét

Medicalonline.hu, 2018. június 13., szerda
Diabétesz-applikációval nyert

Index.hu, 2018. június 13., szerda
Vércukor-app az innovációs verseny döntőjében

Szeretlekmagyarorszag.hu, 2018. június 13., szerda
Cukorbetegeken segíthet a magyar orvostanhallgató találmánya

Hir6.hu, 2018. június 13., szerda
Egy egyetemista megváltoztatná a cukorbetegek életét

Yoojooz.hu, 2018. június 13., szerda
Egy fiatal egyetemista megváltoztatná a cukorbetegek életét

Technokrata.hu, 2018. június 13., szerda
Lenyűgöző volt az idei Falling Walls Lab Budapest! Íme a győztesek:

InfoRádió - Mérleg, 2018. június 13., szerda, 15 óra
Pályázat útján választották ki azt a 21 céget, amely kiállítóként megjelenhetett a hannoveri CeBIT digitális szakkiállítás kedden megnyitott magyar standján

BonumTV, 2018. június 13., szerda
Interjú dr. Antos Lászlóval, a MISZ ügyvezető igazgatójával, a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

Hirado.hu, 2018. június 13., szerda
Mobiltelefonos applikációval jutott a berlini döntőbe a Semmelweis Egyetem hallgatója

Pannonnovum.hu, 2018. június 14., csütörtök
Díjakat osztott az Innovációs Szövetség

Napi.hu, 2018. június 15., péntek
Akadémikusok tiltakoznak az MTA védelmében

Debreceninap.hu, 2018. június 15., péntek
Államosíthatják az MTA intézeteit, a kutatók tiltakoznak

Nepszava.hu, 2018. június 15., péntek
Nem nyugtatta meg Palkovics az akadémikusokat

Hvg.hu, 2018. június 15., péntek
"Ez nem államosítás" - mondja Palkovics, de az akadémikusok tiltakoznak

Infostart.hu, 2018. június 15., péntek
Összeül az MTA elnöksége, Palkovicsot is várják

Belfold.ma.hu, 2018. június 15., péntek
Összeül az MTA elnöksége, Palkovicsot is várják

444.hu, 2018. június 15., péntek
Palkovics Lászlót is elhívta a rendkívüli ülésre az MTA, miután a miniszter behúzta a költségvetésének felét

Eduline.hu, 2018. június 15., péntek
Államosíthatják a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteit?

Greenport.hu, 2018. június 15., péntek
Egységes innovációs és tudománypolitikai stratégia jön létre

Brandtrend.hu, 2018. június 15., péntek
Egységes stratégia jön létre

Infoter.eu, 2018. június 15., péntek
Egységes innovációs és tudománypolitikai stratégia jön létre

Medicalonline.hu, 2018. június 15., péntek
Egységes tudománystratégia

Kanizsaujsag.hu, 2018. június 16., szombat
ITM: egységes innovációs és tudománypolitikai stratégia jön létre

444.hu, 2018. június 15., péntek
Az MTA ragaszkodik a függetlenségéhez és a kutatás szabadságához

Zoom.hu, 2018. június 15., péntek
Az MTA arra kéri a kormányt, hogy ne fogadja el a költségvetési törvényt

Civilhetes.net, 2018. június 15., péntek
Akadémikusok tiltakoznak az MTA védelmében

24.hu, 2018. június 15., péntek
"A CEU-ügy ez után újabb súlyos támadás"

Magyarnarancs.hu, 2018. június 15., péntek
Akadémikusok tiltakoznak az MTA költségvetésének einstandolása ellen

Bme.hu, 2018. június 15., péntek
Ledöntötték a tudomány falait a Falling Walls Lab műegyetemi döntőjének győztesei

Orientpress.hu, 2018. június 15., péntek
Nyáron sem áll le az Óbudai Egyetem

Index.hu, 2018. június 15., péntek
Akadémikusok tiltakoznak az MTA kutatóintézeteinek államosítása ellen

Yoojooz.hu, 2018. június 15., péntek
Akadémikusok tiltakoznak az MTA kutatóintézeteinek államosítása ellen

Yoojooz.hu, 2018. június 15., péntek
"Ez nem államosítás" - mondja Palkovics, de az akadémikusok tiltakoznak

168ora.hu, 2018. június 15., péntek
Akadémikusok tiltakoznak a az MTA kutatóintézeteinek államosítása ellen

Fecsego.eu, 2018. június 15., péntek
Akadémikusok tiltakoznak az MTA kutatóintézeteinek államosítása ellen

Magyarkurir.hu, 2018. június 15., péntek
Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz? - Ferences diákok nyerték az innovációs tehetségkutatót

Portfolio.hu, 2018. június 15., péntek
Az MTA elnöke nem lát garanciákat arra, hogy megőrizhetik a függetlenséget

Portfolio.hu, 2018. június 15., péntek
Az MTA tárgyalni szeretne a kormánnyal

Weborvos.hu, 2018. június 15., péntek
Az Akadémia ragaszkodik a függetlenségéhez és a kutatás szabadságához

Ww2.infovilag.hu, 2018. június 15., péntek
Az Akadémia ragaszkodik a függetlenségéhez és a kutatás szabadságához

Hirado.hu, 2018. június 15., péntek
MTA: Egységes innovációs és tudománypolitikára van szükség

InfoRádió, 2018. június 15., péntek, 06 óra
Rendkívüli ülést tart ma a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége

MTV - Híradó este, 2018. június 15., péntek, 20 óra
Folytatódnak a tárgyalások a minisztérium és az MTA között

Duna TV - Híróra, 2018. június 15., péntek, 18 óra
Folytatódnak a tárgyalások a minisztérium az MTA között

Vasárnapi Hírek, 2018. június 16., szombat, 3. oldal
Nem csak beteget, adatokat is kezelnek

Népszava, 2018. június 16., szombat, 1+3. oldal
MTA: szabadságharc

Napi.hu, 2018. június 16., szombat
MTA források elvonása - érdekes kijelentést tett a miniszter

Veol.hu, 2018. június 16., szombat
Nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Duol.hu, 2018. június 16., szombat
Nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Bama.hu, 2018. június 16., szombat
Nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Beol.hu, 2018. június 16., szombat
Nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Heol.hu, 2018. június 16., szombat
Nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Kemma.hu, 2018. június 16., szombat
Nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Sonline.hu, 2018. június 16., szombat
Nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Szoljon.hu, 2018. június 16., szombat
Nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Teol.hu, 2018. június 16., szombat
Nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Baon.hu, 2018. június 16., szombat)
Nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Magyaridok.hu, 2018. június 16., szombat
Palkovics László: nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Magyaridok.hu, 2018. június 16., szombat
Függetlenségét félti az Akadémia vezetése

Propeller.hu, 2018. június 16., szombat
Palkovics: "Senki nem akarja az MTA-t államosítani"

Velemenyezd.hu, 2018. június 16., szombat
Palkovics László: nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Belfold.ma.hu, 2018. június 16., szombat
Palkovics László: nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

Gondola.hu, 2018. június 16., szombat
Palkovics: Senki nem akarja az MTA-t államosítani

Mti.hu, 2018. június 16., szombat
Palkovics László: nem sérti az MTA autonómiáját a tervezett törvénymódosítás

24.hu, 2018. június 16., szombat
Palkovics az MTA-s törvénymódosításról: Ez tisztán szakmai kérdés

Reformatus.hu, 2018. június 16., szombat
Népbetegséget gyógyítana találmányával a refis diák

Sztarklikk.hu, 2018. június 16., szombat
Palkovics szerint nem sérti az MTA autonómiáját a törvénymódosítás

Kossuth Rádió, 2018. június 16., szombat, 07 óra
Folytatódnak a tárgyalások a minisztérium az MTA között

Kossuth Rádió - Esti Krónika, 2018. június 16., szombat, 17 óra
LMP: a kormány államosítaná az MTA-t

TV2 - Tények, 2018. június 16., szombat, 01 óra
Cél az egységes innovációs politika

Debreceninap.hu, 2018. június 17., vasárnap
Palkovics: "Senki nem akarja az MTA-t államosítani"

Feol.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Zaol.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Veol.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Duol.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Vaol.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Heol.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Baon.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Sonline.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Szoljon.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Teol.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Bama.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Beol.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Kemma.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Vg.hu, 2018. június 17., vasárnap
Okosszemüveg a biztonságért

Magyar Idők, 2018. június 18., hétfő, 4. oldal
Továbbra is önállóan dönthet az Akadémia

Magyar Hírlap, 2018. június 18., hétfő, 2. oldal
Nem sérti a Magyar Tudományos Akadémia autonómiáját

Kisalföld, 2018. június 18., hétfő, 2. oldal
"SENKI NEM AKARJA AZ MTA-T ÁLLAMOSÍTANI"

Délvilág, 2018. június 18., hétfő, 8. oldal
"SENKI NEM AKARJA AZ MTA-T ÁLLAMOSÍTANI"

Délmagyarország, 2018. június 18., hétfő, 8. oldal
"SENKI NEM AKARJA AZ MTA-T ÁLLAMOSÍTANI"

Miskolci Napló, 2018. június 18., hétfő, 2. oldal
KULCSSZEREPBEN A FEJLESZTÉS

Miskolci Napló, 2018. június 18., hétfő, 2. oldal
Sikeres Magyarország, sikeres Bosch

Világgazdaság, 2018. június 18., hétfő, 3. oldal
Innovációra biztosan jut még uniós pénz

Kecskemetinapilap.hu, 2018. június 18., hétfő
Új csarnokkal bővíti gyárát a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Kecskeméten

Magyarepitok.hu, 2018. június 18., hétfő
Innovatív gyárfejlesztés indult el Kecskeméten

Magyar Műszaki Magazin, 2018. június 19., kedd, 49. oldal
Ericsson Ház avató

Kormany.hu, 2018. június 19.
Az új technológiai fejlesztések piaci lehetőséget nyitnak a magyar kisvállalkozásoknak

InfoRádió, 2018. június 19., kedd, 09 óra
Az innovációs és technológiai minisztériumban méltó helyére kerül a digitális jólét program

InfoRádió, 2018. június 19., kedd, 10 óra
Méltó helyére kerül a Digitális Jólét Program

InfoRádió, 2018. június 19., kedd, 14 óra
Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerül a Digitális Jólét Program

Magyar Hírlap, 2018. június 20., szerda, 10. oldal
Piaci lehetőséget nyitnak...

Magyar Mezőgazdaság, 2018. június 20., szerda, 60. oldal
Pályázati közlemények

Mti.hu, 2018. június 20., szerda
Az Agrárminisztérium közleménye (2. rész)

Medicalonline.hu, 2018. június 20., szerda
Válságban a tudományos orvoslás?

Yoojooz.hu, 2018. június 20., szerda
Válságban a modern orvoslás?

Weborvos.hu, 2018. június 20., szerda
Válságban a tudományos orvoslás?

Onroad.hu, 2018. június 20., szerda
Ride Vision: ütközés megelőző technológia

Tv2.hu, 2018. június 20., szerda
Az egész világon használják a magyar orvosi műszereket

TV2 - Mokka, 2018. június 20., szerda, 08 óra
Egyre modernebb orvosi műszerek készülnek

Műszaki Magazin, 2018. június 21., csütörtök, 49. oldal
Ericsson Ház avató

Euroastra.blog.hu, 2018. június 21., csütörtök
Különleges nyári kurzusok az Óbudai Egyetemen

Minap.hu, 2018. június 21., csütörtök
Modern technológiák, okos városok - "Digitális Állam" szakmai rendezvény a Miskolci Egyetemen

24 óra, 2018. június 22., péntek, 6. oldal
Több megyei cégnél várható támogatás

Magyarhirlap.hu, 2018. június 22., péntek
Palkovics László: A kormány fontos partnernek tekinti az amerikai kamarát

Os.mti.hu, 2018. június 22., péntek
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye

Magyarhirlap.hu, 2018. június 23., szombat
Fontos a partnerség

Ww2.infovilag.hu, 2018. június 24., vasárnap
Robottal végeztek agyműtétet

Ww2.infovilag.hu, 2018. június 24., vasárnap
Vastaps tanároknak az Akadémián: huszadszor is Ericsson-díj

Hirtv.hu, 2018. június 24., vasárnap
Nyitottak a magyarok felé az amerikaiak

Hirlevel.egov.hu, 2018. június 25., hétfő
Modern technológiák, okos városok - "Digitális Állam" szakmai rendezvény a Miskolci Egyetemen

Innotéka VIII. évfolyam, 2018. június, 25. oldal
Gyógyszergyár a dobozban

Innotéka VIII. évfolyam, 2018. június, 30. oldal
Innovációs akadémia és ötletverseny

Innotéka VIII. évfolyam, 2018. különszám, 48. oldal
A magyar, aki szőlőt vitt Amerikába

La femme, 2018. különszám, 27. oldal
Közös szenvedélyünk az egészségügy jövője

La femme, 2018. különszám, 49. oldal
A kriptográfiaguru

La femme, 2018. különszám, 114. oldal
Merre vezet a siker útja? Informatika, bevásárlás, gyógyítás
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Monoki Luca
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.