XXVIII. évf. | 2018. jÚnius 12. | 12. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség

Várható esemény
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MISZ kibővített választmányi és elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség kibővített választmányi és elnökségi ülésére 2018. június 26-án kerül sor.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a legutóbbi választmányi ülés óta végzett munkáról
2. Választmányi tagok kooptálása
3. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnökének előadása: Az iskolapadtól a gazdasági innovációig

A Magyar Innovációs Szövetség 2017. évi, rendes közgyűlése

A közgyűlést, melyre 2018. május 31-én került sor az Aquincum Hotel Budapestben, Dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévő tagintézmények képviselőit, a meghívott vendégeket, valamint a média képviselőit.

Első napirendi pontként került sor a Magyar Innovációs Szövetség 2017. évi Média Díjának átadására.

A következő napirendi pontnak megfelelően Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes, a Richter Gedeon Nyrt., kutatási igazgatója szóbeli kiegészítést tett a 2017. évi tevékenységről szóló beszámolóhoz.

A közgyűlés szakmai részében Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter tartott előadást, melynek diái ide kattintva tekinthetők meg.
Néhány kiemelés az előadásból:

"...igen az innovációnak lett egy minisztériuma Magyarországon. És ugye új minisztereként az ember persze szeretne néhány dolgot ígérni, amire felkérést kaptunk, hogy a kormány az vegye komolyan az innovációs partnereket, komolyan fogja venni. Szerintem eddig is egyébként komolyan vette, most megjelent ennek a minisztériumi változata is. Olyannyira, hogy én Szabó Gábor professzor urat, az Innovációs Szövetség elnökét felkértem egyébként tanácsadónak az innovációs és akadémiai ügyekre, úgyhogy ez a viszony ez nem csak az Innovációs Szövetséggel, hanem a maguk elnökével is erőteljes lesz..."

"...A cél, amit kitűztünk 2020-ra, hogy az 1,8%-át akarjuk a GDP-nek kutatás-fejlesztésre fordítani. Ez nyilvánvalóan nem megy csak közösségi források igénybevételével. Egy pozitív dolog, hogy 2016-ban háromnegyede a K+F költségeknek ez már vállalati költség volt. Tehát a vállalatok a saját és más forrásokból, de ennyit fordítottak kutatás fejlesztésre...."

"...Egy másik nagyon fontos elem, ami az innováció szempontjából meghatározó kell legyen és ebben még azt gondolom, hogy nem elegendő módon vesznek részt, ezek azok a külföldi vállalatok, akik ezzel a high tech-el rendelkeznek és egyébként örömteli módon a kutatás-fejlesztési tevékenységük az folyamatosan erősödik..."

"...Egy nagyon jó programot hozott létre a kormány, ezt Irinyi Tervnek hívják, megnéztük azt, hogy melyek azok a iparágak, amik valóban alkalmasak arra, hogy tényleg high tech innovatív tevékenységet is végezzenek. És megnéztük azt, hogy hogyan tudjuk ezeknek az iparágaknak a tevékenységét támogatni. Hát ezt foglaltuk össze az Irinyi Tervben..."

"...Egy dolog viszont biztos, hogy az innováció, mint kulcselem fog megjelenni és ennek a finanszírozása is kulcselemként fog megjelenni. Természetesen nagyon sok pénz lesz arra, hogy kutatás-fejlesztést végezzünk. Csak nem mindegy, hogy milyen formában, ezeknek a forrásoknak a jelentős része Brüsszelben lesz elérhető és kooperációs módon lehet elérni..."

"...nincs még kész az innovációs stratégiánk. Az elkövetkező két hónapnak a feladata lesz, egy bő tartalomjegyzékünk van, ebben nagyon sok elem szerepel. Ennek a stratégiának a véglegesítéséhez viszont szeretném kérni majd az Innovációs Szövetség támogatását, mihelyt olyan állapotban van, hogy erről tudunk részletesen tárgyalni..."

Az előadás után több tagintézményi vezető (Dinnyés András, Monszpart Zsolt, Ábrahám László, Jakab László, Maróczi Imre) tett fel kérdéseket, melyekre Miniszter Úr helyben reflektált.

A szakmai program második felében Laufer Tamás elnök mutatta be az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége tevékenységét. Az IVSZ egy szakmai alapú szövetség, amely integrálni képes a vállalkozásokat a legkisebbtől a legnagyobbig, sőt képes ezt ágazatokon átnyúlóan is megtenni.

Ezt követően Papanek Gábor, a Felügyelő Bizottság nevében tett szóbeli kiegészítést a Felügyelő Bizottság írásos beszámolójához. Elmondta, hogy az FB azt javasolta a közgyűlésnek, hogy fogadják el az elnökségnek a beszámolóját, mert valóban a jelen helyzetnek megfelelő.

A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2017. évi tevékenységről szóló beszámolót, a 2018. évi költségvetést, valamint a 2018. évi tagdíj-rendszert. A Felügyelő Bizottság 2017. évi jelentését pedig egy tartózkodással fogadta el.

MISZ Média Díj

A Magyar Innovációs Szövetség 2017. évi Média Díját a Magyar Katolikus Rádió kapta. A díjat Dr. Szabó Gábor elnök adta át Szikora József, főszerkesztőnek 2018. május 31-én, a Szövetség közgyűlésén, Budapesten.
Az idei évben az Elnökség a Média Díjat a Magyar Katolikus Rádiónak ítélte oda. A Magyar Katolikus Rádió tevékenységét nem nagyon kell bemutatni. Azt mindenképpen ki kell emelni, hogy a Katolikus Rádió, igazi közszolgálati rádióként jó pár év óta folyamatosan foglalkozik az innováció ügyével, méghozzá abból a szempontból, ahogy azt egy közszolgálati médiumnak tennie kell. Próbálja közvetíteni azt a gondolkodásmódot, amit az Innovációs Szövetség is szeretne közvetíteni, hiszen az mindnyájunk előtt világos, hogy Magyarországon egyik probléma az innovációval kapcsolatban, hogy a kultúra elterjesztése is nagyon nagy figyelmet követel és nagyon nagy köszönet illeti mindazokat a partnereinket, akik bennünket ebben segítenek. Úgyhogy az Elnökség nagy örömmel ítélte oda ezt a jól megérdemelt díjat a Katolikus Rádiónak.


27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepsége

Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, Szigeti Ádám, az Óbudai Egyetem kancellárja, felkért helyettes államtitkár, ill. számos vendég, érdeklődő, valamint a sajtó képviselőinek jelenlétében került sor a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepségére 2018. június 5-én, az Ericsson Magyarország székházában, Budapesten.
A rendezvényt Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tiszteletbeli elnöke, a szervezőbizottság elnöke nyitotta meg, majd Jakab Roland, Dr. Pálinkás József és Szigeti Ádám köszöntötte a résztvevőket.

Ezt követően Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ny. elnöke, és Prof. Ormos Pál, akadémikus, az MTA SZBK főigazgatója, mint a bírálóbizottság elnökhelyettesei értékelték az idei versenyt és a bírálóbizottság munkáját.

Az eredményhirdetés előtt Prof. Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke a tehetségútlevelek jelentőségét és átadását ismertette és méltatta.

A kiemelt dicséretben, valamint a díjakban részesült fiatalok neveit, iskoláit és tanárait Pomezanski György, a Felkínálom Alapítvány elnöke, a zsűri tagja ismertette. A kiemelt dicséretben részesült fiatalok 1-2 mondatban ismertették pályamunkájukat, majd Dr. Pakucs Jánostól és Prof. Ormos Páltól vették át az okleveleiket.

A folytatásban Pomenzanski György a díjnyertes pályázókat, iskoláikat és felkészítő tanáraikat mutatta be. A fiatalok 1-2 mondatban ismertették pályamunkájukat, majd Dr. Pálinkás Józseftől, Szigeti Ádámtól és Prof. Ormos Páltól átvették díjaikat.

III. díjban részesült:

- Virtuális valóság bevezetése az amatőrcsillagászatba (pályázó: Nagy Felícián). A díjat a Magyar Suzuki Zrt. ajánlotta fel, ezért Dr. Urbán László vezérigazgató helyettes is gratulált a díjazottnak.
- Egyensúly befolyásolásának kutatása 2.0, avagy balesetek megelőzése okostelefonnal (pályázó: Laufer Tamás Jónás) A díjat az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés ajánlotta fel, ezért Dr. Kuti László elnök is gratulált a díjazottnak.
- AVR Projekt - Mozdulat vezérelt mobil VR technológia minimális eszközigénnyel (pályázó: Horváth Roland) /külföldi tartózkodás miatt a díjat később fogja átvenni/.

II. díjban részesült:

- AM Cassiopeiae nevű csillag tanulmányozása (pályázó: Bánhidi Dominik). A díjat a Magyar Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. ajánlotta fel, ezért Dr. Karsai Béla elnök is gratulált a díjazottnak.
- Underwater cyclops (pályázók: Tóth Bence, Zsigó Miklós). A díjat a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. ajánlotta fel, ezért Dr. Kazi Károly ügyvezető igazgató is gratulált. Zsigó Miklós elnyerte a legfiatalabb díjnyertesnek járó Vodafone Magyarország Alapítvány Junior Különdíjat is, amelyet a Vodafone Magyarország Alapítvány képviseletében Dr. Budai J. Gergő kuratóriumi tag, a Vodafone Magyarország Zrt. vezérigazgató-helyettese nyújtott át. A díjazottak okleveleit nemzetközi szereplés miatt Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója vette át.
- Matematikai- fizikai tanösvény a Vácrátóti Botanikai Intézetben (pályázók: Tóth Boglárka, Taródi Anna Laura). A díjat az Ericsson Magyarország Kft. ajánlotta fel, ezért Jakab Roland ügyvezető igazgató is gratulált a díjazottnak. A pályázók elnyerték a GOLD SEA Kft. által felajánlott legjobb második helyezett lánynak járó különdíjat is, ezért Szekeres-Vári Magdolna ügyvezető igazgató is gratulált a díjazottaknak.
- Az apparatus cardiovascularis felépítését, működését és betegségeit analógiásan bemutató vízvezetékrendszer-modell (pályázók: Székely Bálint, Dobos Dominik). A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ajánlotta fel, ezért Dr. Németh Gábor igazgató is gratulált a díjazottaknak.

I. díjban részesült:

- Matányi Marianna és Kákonyi Marcell: Cervelox 2.0 - Avagy: Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz?
A köznevelésbe kerülő kisgyermekek között nagy számban vannak olyanok, akiknél a két agyféltekét összekötő kérgestest (corpus callosum) működési zavarai miatt a féltekek közötti kapcsolat nem megfelelő gyorsasággal jön létre. Számukra nagyon fontos a minél korábbi felismerés, hogy időben megkaphassák orvos, vagy fejlesztő pedagógus segítségét. A korai diagnosztika jelenleg csak azoknál a betegeknél lehetséges, akik feltűnő tüneteket mutatnak. A versenyzők által kifejlesztett, eddig sehol nem alkalmazott módszer egyszerűsége, olcsósága és gyorsasága lehetővé tenné, hogy akár minden, iskolába kerülő kisgyermeken elvégezhessenek egy tesztet, hogy megtudják, nem ajánlatos-e további, részletes vizsgálatokat végezni a két agyfélteke nem megfelelő együttműködésének felderítése és a mielőbbi segítségnyújtás érdekében. Erre a célra olyan készüléket terveztek és építettek meg a versenyzők, amely alkalmas a kérgestesten átfutó, illetve az azt nem érintő reflexek idejének pontos (ezredmásodperces nagyságrendű) megkülönböztetésére.
A díjat az Egis Gyógyszergyár Zrt. ajánlotta fel, ezért Dr. Volk Balázs, hatóanyagfejlesztési igazgató is gratulált a díjazottnak.

- Novák Blanka: Lycium barbarum fiziológiai hatásainak vizsgálata
A Lycium barbarumban található bioaktív komponensek identifikációja, az innovatív, saját metódus alapján készített szaponifikált oldat antibakteriális hatású vegyületeinek műszeres mérése és azonosítása történt meg. A szaponifikált oldatban található komplex vegyületcsoportok együttes hatása szignifikáns gátlást fejt ki a rezisztens, szuperbaktérium Pseudomonas aeruginosa törzs ellen. Ezen oldat hatásairól jelenleg nem áll rendelkezésre szakirodalmi adat, a benne található mikrobiális effektivitást kialakító komponensek analitikai kvantitatív feltérképezése újdonságnak számít. Az eddigi szakirodalomban fellelhető, különböző extrahálási technikával készült oldatok nem gátolják a Pseudomonas szaporodását. A versenyző kutatása jelentőségét az utóbbi években észlelt nagy mértékű rezisztencia és az "antibiotikumok utáni korszak" eljövetele adja. A kutatás témája saját ihletésű, a kísérleteket, méréseket, elemzéseket önállóan végezte el a pályázó.
A díjat MOL ajánlotta fel, ezért Winkler Zsolt, MOL-csoport Innovációs Hub vezető is gratulált a díjazottnak.

- Tassi Timián Áron: Okoslámpa
A versenyző olyan lámpát tervezett és készített, amivel nem csak a látható fényt, hanem hang információt is el lehet juttatni jól körül határolt helyekre. Működése a LED fény hangfrekvenciával történő modulációján alapul. Az okoslámpa két fő részből áll: egy adóból és egy vevőből. Az adó egy LED fényforrást tartalmaz, mely hangfrekvenciával modulált fényt bocsát ki, vagyis információt továbbít. A vevő egy fényelemet tartalmazó hangerősítőhöz kapcsolva hanggá alakítja az információt, melyet csatlakoztatható fülhallgatón keresztül juttat el a felhasználóhoz. A fényforrás fénye fókuszálható, és jól körülhatárolt helyre vetíthető. A lámpa által megvilágított helyen elhelyezett fényelemes olvasó eszköz (ami lehet a vakok karján, fején vagy botjába integrálva) hanggá alakítja a modulált fényt, és azt a látássérült ember egy csatlakoztatott fülhallgatóval érzékeli. A díjat az Audi Hungaria Zrt. ajánlotta fel, ezért Lőre Péter, kommunikációs és kormánykapcsolati igazgató is gratulált a díjazottnak.

Az első díjas versenyzők részt vesznek a 30. EU Contest for Young Scientists európai döntőjén, amelyre 2018. szeptember 14-19. között Dublinban kerül sor.

A Stockholm International Youth Science Seminar-ra történő utazás lehetőségét Novák Blanka kapta, az ezt tanúsító oklevelet Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke és Dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke adta át.

A bírálóbizottság döntése értelmében, az I. és II. díjban részesült pályázók által megjelölt egy-egy felkészítő tanár (Dr. Jaloveczki József, Zsigó Zsolt, Baranyai József, Dr. Murányi Zoltán, Rudó József, Dr. Mészáros Lukács) egyszeri, 100 000 Ft-os elismerésben részesült.

A díjazottakat Kotán Attila, a Klebelsberg Központ elnökhelyettese köszöntötte.

A díjátadási ünnepséget Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnökének beszéde zárta.

A díjazott és leglátványosabb pályamunkákat az Ericsson Magyarország székházában lehetett megtekinteni június 5-én és 6-án.

A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny végeredményét ismertető kiadvány letölthető innovációs portálunkról.


2. Nemzetközi Jármű- és Autóipari Konferencia

2018. május 23-25. között tartották a Miskolci Egyetemen a 2. Nemzetközi Jármű- és Autóipari Konferenciát, melynek célja az volt, hogy összefogja mind az egyetemi, mind az ipari területek szakértőit. A konferencia számos területet ölelt fel a hagyományos erőátviteltől az autonóm járműveken keresztül a járműszerkezetek hegesztéséig.

A benyújtott 89 cikkből bírálat után 67 került elfogásra, melyeket a Springer Verlag a Scopus által indexált, Lecture Notes in Mechanical Engineering sorozatban jelentetett meg 803 oldalon.

Az esemény keretében pályaorientációs napot szerveztek a borsod megyei középiskolásoknak a NOHAC és a BOKIK részvételével május 24-én, ahol 200 középiskolás jelent meg. A konferencia ideje alatt a vállalatok, vállalkozások, autószalonok kiállíthatták legújabb termékeiket, és egy Oldtimer autó- és motorkerékpár bemutatón egy Ford T modell is látható volt.

A rendezvény főszervezője ez alkalommal is Dr. Jármai Károly professzor, Szövetségünk választmányi tagja volt.


Várható esemény

"Targeted Support to Smart Specialisation through Inter-regional Cooperation" nemzetközi workshop

Az Innova Észak-alföld Regionális Innovációs Ügynökség 2018. június 13-án, 9 és 16 óra között nemzetközi workshop-ot szervez az Európai Unió Joint Research Center, DG Regio és az Európai Befektetési Bank részvételével, "Targeted Support to Smart Specialisation through Inter-regional Cooperation" címmel Debrecenben, a Hotel Centrumban (4026 Debrecen, Kálvin tér 4.).

Az esemény részletes programja elérhető itt.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


David B. Audretsch & Albert N. Link (ed.): Universities and the Entrepreneurial Ecosystem (Egyetemek és a vállalkozói ökoszisztéma) - Edward Elgar, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

A tudás a nyersanyag, az alkotás az eszköz - mindinkább ez a fennmaradás receptje rohamosan változó korunkban. Ez pedig egyre jobban felértékeli az egyetemek együttműködését a vállalkozói ökoszisztémával, s létfontosságúvá teszi valamennyi érdekelt fél számára az ebben rejlő lehetőségek kiaknázását:
  • A vállalkozásoknak, mert ezzel kiegészíthetik a saját erőforrásaikat és képességeiket, s az együttműködés révén a szakembereik sokat tanulhatnak egyetemi partnereiktől és megismerhetik a kutatások élvonalát;
  • Az egyetemeknek, mert módot kapnak tudásuk és K+F eredményeik hasznosítására, ennek hozamából fejleszthetik saját kapacitásaikat, oktatóik és kutatóik további lehetőségekhez juthatnak, és olyan gyakorlati tapasztalatokhoz a cégekkel és iparágakkal való együttműködésben, amelyek segíthetnek a képzést közelíteni a gazdasági gyakorlat mai és holnapi követelményeihez;
  • A társadalomnak, mert mindezzel erősödik a gazdaság teljesítőképessége, s szintúgy erősödnek a jövő szakembereit képző, a maiakat pedig segítő egyetemek.
"Ez a kötet a tudományos munka és a kutatás élvonalát ötvözi a gazdasági növekedés, a dinamizmus és az innováció legújabb, átütő erejű mozgatói egyike, a vállalkozói ökoszisztémák témakörében. Kiemelt figyelmet kap az innováció, a startupok, a KKV-k és a technológia transzfer szerepe a vállalkozói ökoszisztéma alakításában, szintúgy ez utóbbi hatása a cégek és a régiók teljesítményére. Világos elemzést ad az azt és a vállalkozást (itt a sokjelentésű entrepreneurship szerepel - OP) előmozdító politikákról, és vizsgálja a kapcsolatot a gazdasági ökoszisztémák és az egyetemek között." (az Elgar ajánlójából)

"Az egyetemek régebb óta jelen vannak, mint a legtöbb dolog, amellyel mai világunkban találkozunk. A vállalkozói ökoszisztéma ellenben új fogalom (és új elem a gazdaságpolitikai gondolkodásban - OP). Az, hogy az egyetem ennyire bevett és megbecsült intézmény, nem jelenti, hogy általánosan értik is, különösen a szerepét a gazdaságban. (...) A globalizáció beköszöntével épült be szilárdan és határozottan a szerepébe, hogy a nagyrabecsült társadalmi és politikai értékek mellett a gazdasági értékeket is támogassa. Ahogy a tudás és az eszmék, felismerések kiemelkedtek a globalizált gazdaság hajtóerőiként, az egyetemek a figyelem középpontjába kerültek, mint a versenyképesség és a növekedés egyik fő forrása." (idézetek innentől a könyvből, kiemelések tőlem - OP)

"A vállalkozói ökoszisztémák megjelenése az utóbbi években tükrözi a széleskörű felismerést, hogy az entrepreneurship kulcsszerepet játszik az egyetemek, magáncégek, non-profit szervezetek és kutatóintézmények tudás-hozzájárulásában az új eszmék és felismerések hasznosításba viteléhez, s hogy innovációk épüljenek rájuk. Egyre inkább csatornáknak tekintjük őket, amelyek felveszik az eszméket, felismeréseket a kutatólaboratóriumból, az üzemből, az iskolából, és megvalósítják azokat a piacon, végül is beindítva ezzel a vágyott gazdasági növekedést, munkahelyteremtést, versenyképességet a globális piacokon."

"A vállalkozóknak, az ő startupjaikkal, vállalkozásaikkal, szervezeteikkel és cégeikkel meghökkentően nagyobb a hajlandósága az innovatívitásra, ha beágyazódtak egyazon közösségbe más, a tevékenységüket kiegészítő vállalkozókkal, intézményekkel és szervezetekkel - vagyis a vállalkozói ökoszisztémába. Az egyetemek pedig ez utóbbi sarokköveivé váltak a sokrétű szerepükkel, amellyel értékes tudást és eszméket generálnak, s a vállalkozói magatartás kútfőjeként is szolgálnak."
A 15 tanulmányt felsorakoztató kötet tartalmáról: "Az egyetemek és a vállalkozói ökoszisztéma kiismerésében négy központi terület emelkedett ki. Az első felöleli az egyetemek entrepreneurship tevékenységét. A második az egyetemi technológia transzfert vizsgálja. A harmadik az egyetemekre támaszkodó kutatás kiegészítő természetére összpontosít, a negyedik az egyetemekre, mint partnerekre a kutatásban. E kötet fejezeteit e négy kiemelkedő témának megfelelően csoportosítottuk."

David Rothkopf: A jövő nagy kérdései - HVG Könyvek, 2018, TED Books
Dr. Osman Péter ismertetése

A TED korunk nagyerejű innovációja: mindenkinek nyitva álló globális fórum sarkalatos jelentőségű gondolatok, felismerések, eredmények közreadására, továbbvitelére, a kollektív intelligencia gyarapítására. A TED Books célja: kis könyvek nagyjelentőségű gondolatokkal.

Rothkopfról a HVG ajánlójából: "Számos nagy sikerű könyv szerzője, a Columbia University’s School of International and Public Affairs vendégprofesszora és a Carnegie Endowment for International Peace alapítvány rendszeresen meghívott előadója."

Így indít: "Hogyan gyürkőzzünk neki a feladatnak, amikor az életünk minden mozzanatára kiható, felforgató erejű váltás elé nézünk? (...) Mindenekelőtt a megfelelő kérdéseket kell feltenni." (Idézetek a könyvből, kiemelések tőlem) Ez a gondolat nem új, ám a leginkább alkalmas kérdéseket meg- ill. kitalálni ilyen léptékeknél már kegyetlenül nehéz. Majdnem annyira, mint szembenézni a valósághű válaszokkal. Márpedig "Korszakváltás készülődik, a messzeségben már egy mindent átformáló cunami dübörög..." írja, s az egyetlen megkérdőjelezhető, vajon tényleg messze jár-e még az a cunami - az előrengései már alighanem világunk alapjait rázzák. Kemény figyelmeztetése: "Egy pillanatra lelassítani, és lehatolni a mélyben megbúvó kérdésekig elérhetetlen luxusnak tűnik, és többnyire nem is állunk rá készen. [Ám] ha nem értjük a változásban szerepet játszó erőket, például a technológiai újításokat, akkor hogyan érthetnénk meg azt, ami majd bekövetkezik?"

Nagyon is eljött a rendelt ideje, hogy átgondoljuk, mit kezdjünk a vad ütemben alakuló jövőnkkel és benne az életünkkel - erre szolgálnak Rothkopf felvetései is. Rávezet velük, hogy nagyon soknak kell változnia, bennünk is (a hozzáállásunkban, a törekvéseinkben, a működésünkben), hogy a változások ne söpörjenek el bennünket.

Mondandója esszenciáját tökéletesen jelenítik meg a fejezetcímei:
  • "Ki vagyok én? Újragondolt identitás és közösség"
  • "Kik vagyunk? Újragondolt társadalmi szerződés és emberi jogok"
  • "Ki irányít? Újragondolt demokrácia és kormányzás"
  • "Mi a pénz? Újragondolt gazdaság, munka és piacok"
  • "Mi a háború? Mi a béke? Újragondolt hatalom, konfliktus és biztonság"

Apró ízelítőül: Mindinkább összekapcsolt világunkban már a magunk kilétét illető kérdésre is nehéz válaszolni. "Az ember önazonossága születésétől kezdve jelentős részben a másokkal való kapcsolatain keresztül formálódik: kiket ismer és kik ismerik, mit gondolnak, és mit szeretne, ha gondolnának róla. Saját magát hajlamos mások szemén át látni." Ebből következően, a mindenfelől nyitott terekben, amelyekben élünk, roppant sokat formálnak a gondolkodásunkon, nézeteinken, a világhoz való hozzáállásunkon a másoktól érkező nyílt és rejtett hatások, a bennünket körülvevő szociokulturális erőtér. És "Az emberi kapcsolatrendszereket alakító tényezők sorából egy mindig kiemelkedett a történelem folyamán - ez pedig a közelség. (...) A történelemben most először jön létre globális kulturális ökoszisztéma, amelyben az emberek, bárhol legyenek is, érintkezésbe léphetnek, befolyást gyakorolhatnak egymásra, és az időtényezőtől függetlenül kapcsolódhatnak egymáshoz."
Így kerül elénk a "Modern törzsek" kérdésköre is, majd globális világunk egy mind kritikusabb, rejtélyes vonása: Szupergazdagok klubja. "Amikor a Superclass és a Power, Inc. c. könyveimhez interjút készítettem a legnagyobb vállalatok és pénzügyi intézetek vezetőivel, megállapítottam, hogy a globális piac e nagyvilági résztvevőit sokkal több közös dolog köti össze egymással, mint annak az országnak a lakosaival, amelyben születtek vagy élnek." "Az elit, összekapcsolódó piacai révén, képes mozgósítani közös céljai mentén, s ennek a kiszolgálására - hatalommal rendelkező személyekről lévén szó - a globális szabályozások, törvények és adórendszerek kialakításakor aránytalanul nagy figyelem szentelődik. Ezzel együtt elsikkadnak az internethez és kapcsolatrendszerhez korlátozottan hozzáférő, kevésbé jól informált, kisebb globális befolyással rendelkező átlagpolgárok érdekei." (Rothkopf itt a globalizáció támogatójának mondja magát!)

John Dougill: Japán titkos keresztényeinek nyomában - Történet az elnyomásról, a rejtőzködésről, a túlélésről - I.P.C. Könyvek, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

Dougill 1988 óta él Kiotóban, a Ryukoku University magánegyetem "Szépirodalmi Karán az összehasonlító kulturális tanulmányok professzora, érdeklődése különösen a japán kultúrára és vallásra irányul" (az egyetem honlapjáról). Könyve a legtöbbünknek meglepő történetet mond el az európai és a japán civilizációk egy közös halmazáról, a találkozástól napjainkig -ahogyan az európai kereszténység hittérítő törekvése Japánban elkezdődött, belekeveredve világi hatalmi harcokba is erőre kapott, majd hirtelen üldöztetésbe ütközött. Szintúgy megragadóan érdekes a folytatás: japán keresztények a fősodorral szemben is máig megőrizték a vallásukat.

Az East Asia Book Review-nak e könyve kapcsán adott interjúban elmondta: "Természetes hajlandóságom történelmi nézőpontból vizsgálni a dolgokat. Eleinte ez a könyv egyszerű történetírásnak indult, de személyes ízt akartam adni. A témával játszva rájöttem, hogy a történelmi események földrajzi egységekbe illeszkedtek - ez adta a gondolatot, hogy beutazzam az ebben jelentős területeket. Régóta rajongok a helyek szelleméért, s különösen érdekel a múlt hatása a jelenre. Megrögzött utazó is vagyok - s ezzel minden összeállt."

Valóban, a történelmi eseményeket úgy tárja elénk, hogy be is utazza azok színhelyeit, kutatva, mi maradt fent az akkoriakból, s felvillantva pár vonást azok jelenéből. Mindezekkel, a kereszténység e sajátságos hódításán túl kis bepillantást kapunk Japán számunkra oly egzotikus lelkébe is. Apró példa: "A modern Szakai meg akarja ismerni saját múltját, emlékszik a hajdan a városba érkező portugálokra. Az emlékparkba közlekedő busz oldalát a 16. században élt déli barbárok hatalmas képeivel dekorálták ki."

Dióhéjban: "Az 1549-es esztendőben megérkeztek Japánba az első keresztény misszionáriusok. A következő 60 év során a missziónak több mint 300 ezer japánt sikerült áttérítenie; az áttértek között ott volt néhány az ország legnagyobb hatalommal és befolyással rendelkező ura közül is." (idézetek a könyvből, kiemelések tőlem - OP) A folyamat azonban ellenkezőjére fordult: "Japán vezetői betiltották a kereszténység gyakorlását és terjesztését. A tiltást kegyetlen büntető- és megtorló kampány követte." "[1855-ben] kiderült, hogy néhány, vidéken élő csoport (főként tanulatlan, analfabéta emberek) titokban, a tiltások és megelőző intézkedések ellenére tovább gyakorolta keresztény vallást. Hét nemzedéken át adták tovább gyermekeiknek a tanításokat úgy, hogy nem is rendelkeztek Bibliával, nem voltak papjaik, és a keresztelésen kívül egyetlen szertartást sem végeztek el. Elszigetelten, állandó veszélyben éltek, de ragaszkodtak a hitükhöz. Néhány leszármazottjuk még ma is ezt az utat követi." Róluk Dougill: "Eltöprengtem, mi motiválhatta őket, miért vállalták a halálos veszélyeket. Miközben próbáltam választ találni, olyan érzésem támadt, hogy a kultúra esszenciáját vizsgálom."

Felettébb érdekes képet kapunk a hittérítőkhöz kapcsolódó technológia átvételről, s talán felismerhetjük Japán 20. századi technológiai felívelésének gyökereit is. A japánok tőlük kaptak muskétát. "Miután felismerte az új fegyver erejét és jelentőségét, Tanegasima ura elrendelte egy másolat készítését. [A továbbiakban] A japánok valójában nem pusztán lemásolták a fegyvereket, később továbbfejlesztették azokat, a maguk igényei szerinti átalakításokat hajtottak végre rajtuk, olyan módon, hogy ezek és az ezekből kifejlesztett fegyverek hosszú évszázadokon át jó szolgálatot tettek az országnak. A muskéták másolatai hamar eljutottak Japán más részeire, a többi régióban is elkezdődött a műhelyszintű gyártás. (..) Úgy tudni, az évszázad végére Japán nem csak azzal büszkélkedhetett, hogy a világ legjobb muskétáit gyártja, de azzal is, hogy a legtöbb ilyen fegyverrel rendelkezik."

A csábítás trükkje: "Nobunaga kiterjesztette pártfogását a keresztényekre. A hadúr elég okos volt, hogy megértse: azzal, hogy megvédi a misszionáriusokat, jó kapcsolatot alakíthat ki a portugál kereskedőkkel, akik meghozzák számára a szükséges puskákat és ágyúkat."

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Bme.hu, 2018. május, 28., hétfő
"Érdemeik alapján kivívták egyetemünk elismerését"

Elektro-net.hu, 2018. május, 28., hétfő
A világ legnagyobb tehetségkutató versenyén Molnár Áron a legjobbak között

Hirmondo.ro, 2018. május, 28., hétfő
Röviden

Bitport.hu, 2018. május, 28., hétfő
A franciák és a németek intenzívebb EU-s szintű startuptámogatást akarnak

Vg.hu, 2018. május 29., kedd
Átadták az Ericsson új budapesti székházát

168ora.hu, 2018. május, 29., kedd
Először végeztek agyműtétet robottal Magyarországon

Lokal.hu, 2018. május 29., kedd
Ericsson-elnök: A magyar mérnökök munkája elismerésre méltó

Origo.hu, 2018. május, 29 kedd
Először végeztek robottal agyműtétet Magyarországon

Mti.hu, 2018. május 29., kedd
Ericsson-elnök: a magyar mérnökök munkája elismerésre méltó

News.uni-obuda.hu, 2018. május, 29 kedd
Bemutatjuk az Óbudai Egyetem Innovációs Tanácsadó Testületének külsős tagjait

Ww2.infovilag.hu, 2018. május, 29 kedd
Robottal végeztek agyműtétet

Ww2.infovilag.hu, 2018. május, 29 kedd
Alkotóház-avatás valósághajlító szándékkal

Mmonline.hu, 2018. május, 29 kedd
Átadták az Ericsson új székházát

Civilhetes.net, 2018. május, 29 kedd
Átadták az Ericsson új budapesti székházát

Magyarepitestechnika.hu, 2018. május, 29 kedd
Átadták az Ericsson Magyarország új budapesti székházát és fejlesztési központját

Computerworld.hu, 2018. május, 29 kedd
Megnyitották az Ericsson Magyarország új székházát

Magyarepitok.hu, 2018. május, 29 kedd
Budapesten épült meg az Ericsson egyik legnagyobb K+F központja

Velemenyezd.hu, 2018. május 29., kedd
Ericsson-elnök: a magyar mérnökök munkája elismerésre méltó

Tervlap.hu, 2018. május 29., kedd
Átadták hazánk egyik legkorszerűbb épületét - az Ericsson új székházát az Infoparknál

Epulettar.hu, 2018. május 29., kedd
Budapest: Átadták az Ericsson új székházát

Epiteszforum.hu, 2018. május 29., kedd
Átadták az Ericsson új székházát

Uzletresz.hu, 2018. május 29., kedd
Átadták az Ericsson új székházát

Ingatlanhirek.hu, 2018. május 29., kedd
Átadták az Ericsson új budapesti székházát

Realista.hu, 2018. május 29., kedd
Átadták az Ericsson új hipermodern székházát a Duna-parton

Portfolio.hu, 2018. május 29., kedd
Átadták az Ericsson új budapesti székházát

Hirek.prim.hu, 2018. május 29., kedd
Megnyitották az Ericsson Magyarország új székházát

Markamonitor.hu, 2018. május 29., kedd
Felavatták az Ericsson Magyarország új székházát

Pestpilis.hu, 2018. május 29., kedd
Hatemeletes K+F központtal bővült az újbudai irodapark

Realista.hu, 2018. május 29., kedd
Átadták az Ericsson új hipermodern székházát a Duna-parton

Webradio.hu, 2018. május 29., kedd
Ericsson-elnök: a magyar mérnökök munkája elismerésre méltó

Kossuth Rádió - Krónika, 2018. május 29., kedd, 17:30 óra
Először végeztek Magyarországon agyműtétet robot segítségével

Világgazdaság, 2018. május 30., szerda, 4. oldal
Űrközpontba költözött az Ericsson

Piacesprofit.hu, 2018. május, 30., szerda
Ez fájni fog - negyedével csökken az uniós támogatás 2020 után

Mta.hu, 2018. május, 30., szerda
Kiválósági együttműködés az innováció szolgálatában

Demokrata.hu, 2018. május, 30., szerda
Magyar egyetemista a legjobbak között

Infoter.eu, 2018. május, 30., szerda
Orbán: a magyarok újra elhiszik, hogy többre képesek

Itbusiness.hu, 2018. május, 30., szerda
Hivatalosan is megnyitották az új Ericsson-székházat

Iranytv.hu, 2018. május, 30., szerda
Orbán: A magyarok újra elhiszik, hogy többre képesek

KarcFM - Déli News, 2018. május, 30., szerda, 12 óra
Újabb 21 kutatócsoport indul a Magyar Tudományos Akadémia berkein belül

M1 - V4 Híradó, 2018. május, 30., szerda, 21 óra
Kassai egyetemisták alkották meg Szlovákia első sűrített levegővel meghajtott személyautó prototípusát

MATEHETSZ Hírlevél - 2018. május
Idén is díjaztuk a tehetségek támogatóit

Naplo.hu, 2018. május 31., csütörtök
Partnerek kellenek: egyedül nehéz versenyképesnek lenni

Magyaridok.hu, 2018. május 31., csütörtök
Palkovics László: meghatározó szerepe van az innovációnak a versenyképességben

Magyarhirlap.hu, 2018. május 31., csütörtök
Palkovics László: Meghatározó szerepe van az innovációnak a versenyképességben

Mti.hu, 2018. május 31., csütörtök
A Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése Budapesten

Mti.hu, 2018. május 31., csütörtök
Palkovics: meghatározó szerepe van az innovációnak a versenyképességben

Mti.hu, 2018. május 31., csütörtök
ITM: innovációra és technológiaváltásra van szükség

Tozsdeforum.hu, 2018. május, 31., csütörtök
Stabilan halad egyre feljebb a Bosch

Pannonnovum.hu, 2018. május, 31., csütörtök
Egymásra épülő KFI pályázatokból finanszírozták a robottal végzett agyműtétet

Orientpress.hu, 2018. május 31., csütörtök
Palkovics: meghatározó az innováció a versenyképességben

Kormany.hu, 2018. május 31., csütörtök
Meghatározó szerepe van az innovációnak a versenyképességben

Kormany.hu, 2018. május 31., csütörtök
Innovációra és technológiaváltásra van szükség

Autopro.hu, 2018. május 31., csütörtök
Megkétszerezné a kormány az innovációra szánt pénzt

Infostart.hu, 2018. május 31., csütörtök
Magyarország versenyképessége szempontjából meghatározó az innováció

Preshaz.eu, 2018. május 31., csütörtök
Gratulálok az innovációs rendezvényhez

Sajomente.hu, 2018. május 31., csütörtök
Palkovics: meghatározó szerepe van az innovációnak a versenyképességben

Fidesz.hu, 2018. május 31., csütörtök
Meghatározó szerepe van az innovációnak a versenyképességben

Hir.ma, 2018. május 31., csütörtök
ITM: innovációra és technológiaváltásra van szükség

Hir.ma, 2018. május 31., csütörtök
ITM: innovációra és technológiaváltásra van szükség (2. rész)

Webradio.hu, 2018. május 31., csütörtök
ITM: innovációra és technológiaváltásra van szükség

Webradio.hu, 2018. május 31., csütörtök
Palkovics: meghatározó szerepe van az innovációnak a versenyképességben

Hirado.hu, 2018. május 31., csütörtök
Palkovics: Meghatározó szerepe van az innovációnak a versenyképességben

Hirado.hu, 2018. május 31., csütörtök
"Innovációra és technológiaváltásra van szükség"

Hirado.hu, 2018. május 31., csütörtök
ITM: innovációra és technológiaváltásra van szükség

InfoRádió, 2018. május 31., csütörtök, 14 óra
Emeli a kormány a kutatás-fejlesztésre fordított állami támogatás összegét

InfoRádió, 2018. május 31., csütörtök, 15 óra
Palkovics László - Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén

Kossuth Rádió - Déli Krónika, 2018. május 31., csütörtök, 12 óra
Az innováció lesz a következő években a gazdaság fejlesztés legfontosabb területeinek egyike

MTV, 2018. május 31., csütörtök, 15 óra
Palkovics: a tárca célja, hogy minél több pénz jusson kutatás-fejlesztésre

Világgazdaság, 2018. június 01., péntek, 16. oldal
Magyar feltaláló az év innovátora

Világgazdaság, 2018. június 01., péntek, 2. oldal
Palkovics: meghatározó az innováció

Magyar Hírlap, 2018. június 01., péntek, 10. oldal
Összesen ötmilliárd forint támogatást nyertek el

Zalai Hírlap, 2018. június 01., péntek, 1+4. oldal
Munkaerő kellene

Kelet Magyarország, 2018. június 01., péntek, 2. oldal
Partnerek kellenek: egyedül nehéz versenyképesnek lenni

Hajdú-Bihari Napló, 2018. június 01., péntek, 2. oldal
Partnerek kellenek: egyedül nehéz versenyképesnek lenni

Fejér Megyei Hírlap, 2018. június 01., péntek, 5. oldal
Meghatározó az innováció

Észak-Magyarország, 2018. június 01., péntek, 2. oldal
Partnerek kellenek: egyedül nehéz versenyképesnek lenni

Magyar Idők, 2018. június 01., péntek, 13. oldal
Palkovics: Meghatározó az innováció szerepe

Vg.hu, 2018. június 01., péntek
Új innovációs kutatások indulnak

Naplo.hu, 2018. június 01., péntek
Partnerek kellenek: egyedül nehéz versenyképesnek lenni

Magyaridok.hu, 2018. június 01., péntek
Innovációs hivatal: öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Magyaridok.hu, 2018. június 01., péntek
Öt kutatás-fejlesztési program indul

Magyarhirlap.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Bama.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Beol.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Heol.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Kemma.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Sonline.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Baon.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Szoljon.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Teol.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Veol.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Duol.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Feol.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Vaol.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Zaol.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Delmagyar.hu, 2018. június 01., péntek
Innovációs hivatal: öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Napi.hu, 2018. június 01., péntek
Ötmilliárdot osztottak szét, hogy jó magyar ötleteket támogassanak

Kisalfold.hu, 2018. június 01., péntek
Innovációs hivatal: öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Magyarmezogazdasag.hu, 2018. június 01., péntek
Közel egymilliárd forinttal támogatja a fehérjeprogramot az innovációs hivatal

Szegedma.hu, 2018. június 01., péntek
Új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul Szegeden

Dehir.hu, 2018. június 01., péntek
Ötmilliárd forintot osztott ki kutatás-fejlesztési programokra az innovációs hivatal

Infogyor.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Infostart.hu, 2018. június 01., péntek
Ezekre a kutatásokra jutnak most milliárdok

Mediamix.mti.hu, 2018. június 01., péntek
Innovációs hivatal: öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Ujnemzedek.hu, 2018. június 01., péntek
Innovációs hivatal: öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Makronom.mandiner.hu, 2018. június 01., péntek
Innovációs hivatal: Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Ado.hu, 2018. június 01., péntek
Változatos témákat támogat az innovációs hivatal

Weborvos.hu, 2018. június 01., péntek
Újabb 5 milliárd 10 kutatási programra

Medicalonline.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Adozona.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Propeller.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatásfejlesztési projekt indul hamarosan

Mfor.hu, 2018. június 01., péntek
5 milliárdos támogatással kutathatnak magyar tudósok lézert, földrengést, mérgeket

Agrotrend.hu, 2018. június 01., péntek
Egymilliárdos plusz a fehérjeprogramnak

Civilhetes.net, 2018. június 01., péntek
Ezekre a kutatásokra jutnak most milliárdok

Uzletresz.hu, 2018. június 01., péntek
Nemzeti kiválóság: öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Orientpress.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Webradio.hu, 2018. június 01., péntek
Innovációs hivatal: öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Katolikusradio.hu, 2018. június 01., péntek
Ismét elismerésben részesült rádiónk

Hirado.hu, 2018. június 01., péntek
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Katolikus Rádió, 2018. június 01., péntek, 09 óra
Tíz új projekt kutatás indul

Vtvszeged.hu, 2018. június 2., szombat
Hivatalosan is elkezdődött a nyár. Itt a Szeged.hu programajánlója!
"...Prof. dr. Szabó Gábor: Innováció: közhely, vagy a jövő záloga? - A Szegedi Tudományegyetem leköszönő rektora, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, Szeged díszpolgára tart előadást az IH-ban..."

Szeged.hu, 2018. június 2., szombat
Hivatalosan is elkezdődött a nyár. Itt a Szeged.hu programajánlója!
"...Prof. dr. Szabó Gábor: Innováció: közhely, vagy a jövő záloga? - A Szegedi Tudományegyetem leköszönő rektora, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, Szeged díszpolgára tart előadást az IH-ban..."

Delmagyar.hu, 2018. június 3., vasárnap
Szegedi és Csongrád megyei programok
"...Prof. dr. Szabó Gábor egyrészt a Szegedi Tudományegyetem rektoraként, másrészt akadémikusként/fizikusként, s végül, de nem utolsósorban a Magyar Innovációs Szövetség elnökeként hallatlanul széleskörű tapasztalatokat szerzett az elmúlt évtizedekben arról, miért és hogyan működik hazánkban, régiónkban és Szegeden az innováció..."

Világgazdaság, 2018. június 04., hétfő, 4. oldal
Ötmilliárd forint jut új nemzeti kutatásfejlesztési programokra

Vg.hu, 2018. június 04., hétfő
Hamarosan öt nemzeti kutatás-fejlesztési program is elindul

Magyaridok.hu, 2018. június 04., hétfő
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Naplo.hu, 2018. június 04., hétfő
Öt új fejlesztési program indul

Innoteka.hu, 2018. június 4., hétfő
Megbecsült és eredményes a hazai kémia

Innoteka.hu, 2018. június 4., hétfő
Fiatalok Akadémiája alakul

Figyelo.hu, 2018. június 4., hétfő
Új utak nyílnak a vállalkozásoknak

Mon.hu, 2018. június 04., hétfő
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Mti.hu, 2018. június 04., hétfő
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Ujnemzedek.hu, 2018. június 04., hétfő
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Kamaraonline.hu, 2018. június 04., hétfő
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Csalad.hu, 2018. június 04., hétfő
Kutatják a mesterséges intelligenciát Magyarországon

Index.hu, 2018. június 04., hétfő
Lézerek, robotok és tiszta víz az új nemzeti kutatások között

Minuszos.hu, 2018. június 04., hétfő
Innovációs hivatal: új nemzeti kutatás-fejlesztési programok indulnak

Webradio.hu, 2018. június 04., hétfő
Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul

Kossuth Rádió - 180 perc, 2018. június 04., hétfő, 07 óra
Nemzeti Kiválóságok Program

Katolikus Rádió, 2018. június 04., hétfő, 13 óra
Műsorvezető: - 5 új nemzeti kutatás-fejlesztési program indul 5 milliárd forintos támogatásával

MTV - Ma reggel, 2018. június 04., hétfő, 07 óra
Új kutatások indulnak 10 projekttel, 5 milliárd forint támogatásból

Észak-Magyarország, 2018. június 05., kedd, 7. oldal
Öt új fejlesztési program indul

Hajdú-Bihari Napló, 2018. június 05., kedd, 7. oldal
Öt új fejlesztési program indul

Kelet Magyarország, 2018. június 05., kedd, 7. oldal
Öt új fejlesztési program indul

Magyarhirlap.hu, 2018. június 5., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Magyaridok.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Vaol.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Zaol.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Veol.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Duol.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Feol.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Szon.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Haon.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Boon.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Kemma.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Baon.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Sonline.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Szoljon.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Bama.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Heol.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Beol.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Teol.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Mon.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Demokrata.hu, 2018. június 05., kedd
Ifjú tehetségeket díjaztak

Makronom.mandiner.hu, 2018. június 05., kedd
Palkovics: Meghatározó szerepe van az innovációnak a versenyképességben

Erdon.ro, 2018. június 05., kedd
Átadták az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Ww2.infovilag.hu, 2018. június 05., kedd
Ifjú feltalálók és tudósok eredeti ötleteit jutalmazták

Zetapress.hu, 2018. június 05., kedd
Ifjú kutatók díjazása

Mti.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

Csalad.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tehetségkutató verseny díjait

Hirek.prim.hu, 2018. június 05., kedd
Több ezer köbméter vizet spórolhat meg a Vodafone által díjazott találmány

Webradio.hu, 2018. június 05., kedd
Átadták az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny díjait

InfoRádió, 2018. június 05., kedd
Interjú dr. Antos Lászlóval, a MISZ ügyvezető igazgatójával, a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

MTV - Híradó este, 2018. június 05., kedd, 20 óra
Átadták az ifjúsági tudományos és innovációs verseny díját

Borsodihir.hu, 2018. június 06., szerda
Miskolci gimnazista találmánya nyert!

Szekesfehervar.hu, 2018. június 06., szerda
Fehérvári diák képviseli Magyarországot a kínai ifjúsági innovációs versenyen

Weborvos.hu, 2018. június 06., szerda
Az agyi működést vizsgáló tesztkészülék győzött

Szakmaban.hu, 2018. június 06., szerda
Kétmillió forint a jövő feltalálóinak és tudósainak

Techmonitor.hu, 2018. június 06., szerda
Kétmillió forint a jövő feltalálóinak és tudósainak

Gyartastrend.hu, 2018. június 06., szerda
Kétmillió forint a jövő feltalálóinak és tudósainak

Itextreme.hu, 2018. június 06., szerda
Több ezer köbméter vizet spórolhat meg a Vodafone által díjazott találmány

Mmonline.hu, 2018. június 06., szerda
Tehetségeket támogat a Vodafone

M2mzona.hu, 2018. június 06., szerda
A vízpazarlást mérsékli a Vodafone által díjazott találmány

KarcFm, 2018. június 06., szerda, 8:45 óra
Interjú dr. Antos Lászlóval, a MISZ ügyvezető igazgatójával, a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

Szon.hu, 2018. június 07., csütörtök
Okos megoldások a fiatal miskolci felfedezőtől

Haon.hu, 2018. június 07., csütörtök
Okos megoldások a fiatal miskolci felfedezőtől

Mon.hu, 2018. június 07., csütörtök
Okos megoldások a fiatal miskolci felfedezőtől

Boon.hu, 2018. június 07., csütörtök
Okos megoldások a fiatal miskolci felfedezőtől

Szabolcsihir.hu, 2018. június 07., csütörtök
Két gimnazista feltalálója is van Nyíregyházának!

Eszakhirnok.com, 2018. június 07., csütörtök
Miskolc. Tassi Timián Áron, a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanulójának okoslámpája nyert

Orientpress.hu, 2018. június 07., csütörtök
Ifjú tehetségeket díjazott a Magyar Innovációs Szövetség

Europa.eu, 2018. június 07., csütörtök
Uniós költségvetés: A Bizottság az eddigi legambiciózusabb kutatási és innovációs programra tesz javaslatot

Portfolio.hu, 2018. június 07., csütörtök
Negyedével több EU-pénzt szán K F I-re 2020 után Brüsszel

Index.hu, 2018. június 07., csütörtök
Minden eddiginél több pénz ömölhet az innovációba

Royalmagazin.hu, 2018. június 07., csütörtök
Kétmillió forint a jövő feltalálóinak és tudósainak

Os.mti.hu, 2018. június 07., csütörtök
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye

Webradio.hu, 2018. június 07., csütörtök
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye

Sunshinefm.hu, 2018. június 07., csütörtök
A 27. alkalommal meghirdetett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Lokal.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Martonvásáron

Vg.hu, 2018. június 08., péntek
Nem lesz párja a világon a martonvásári laboratóriumnak

Nepszava.hu, 2018. június 08., péntek
A világon nincs még olyan neutronkutató labor, mint a martonvásári lesz

Magyaridok.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Martonvásáron 1,8 milliárd forintból

Veol.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Duol.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Vaol.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Zaol.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Bama.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Beol.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Heol.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Kemma.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Baon.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Sonline.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Szoljon.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Teol.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Kamaraonline.hu, 2018. június 08., péntek
Horizont Európa: 100 milliárd eurós K+F+I-programot javasol az Európai Bizottság

24.hu, 2018. június 08., péntek
Protongyorsító épül Martonvásáron

Portfolio.hu, 2018. június 08., péntek
Egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Portfolio.hu, 2018. június 08., péntek
100 milliárd eurót szán K+F+I-re Brüsszel - Mit kell tudni az új programról?

Mixonline.hu, 2018. június 08., péntek
Neutronkutató labor épül Martonvásáron

Mfor.hu, 2018. június 08., péntek
1,8 milliárdból épül neutronkutató Martonvásáron

Profitline.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Autopro.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Martonvásáron - az autóipar lehet a fő felhasználója

Parameter.sk, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Magyarországon

Erdekesvilag.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Martonvásáron

Erdon.ro, 2018. június 08., péntek
Okos megoldások a fiatal miskolci felfedezőtől

Preshaz.eu, 2018. június 08., péntek
Okosváros kapuja

Csalad.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló labor épül Magyarországon

Minap.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Martonvásáron 1,8 milliárd forintból

Nrgreport.com, 2018. június 08., péntek
Negyedével több EU-pénzt szán K+F+I-re 2020 után Brüsszel

Radio1eger.hu, 2018. június 08., péntek
A zsenik közöttünk járnak...

Hirado.hu, 2018. június 08., péntek
A világon egyedülálló neutronkutató labor épül Martonvásáron

SolaRádió, Zárt tér, 2018. június 08., péntek, 16 óra
Interjú dr. Antos Lászlóval, a MISZ ügyvezető igazgatójával, a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

Preshaz.eu, 2018. június 09., szombat
Innovációs agymunka

Sg.hu, 2018. június 11., hétfő
Az innovációs erejében bízhat Európa

Parokia.hu, 2018. június 11., hétfő
Alkotó ember nélkül nincs haladás

KarcFM, 2018. június 11., hétfő
Interjú dr. Antos Lászlóval, a MISZ ügyvezető igazgatójával, a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről
Szerkesztő: Riba Nikoletta, Munkatárs: Monoki Luca
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.