XXVII. évf. | 2017. május 2. | 9. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagjainkat!
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható események
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Magyar Innovációs Szövetség éves közgyűlése

A Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi, rendes közgyűlését 2017. május 11-én, 9:30-tól tartja, az Aquincum Hotel Budapestben (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.).

Program:

9:00-9:30 Regisztráció
9:30-9:40
Megnyitó
- Köszöntő, napirend elfogadása (Dr. Szabó Gábor, elnök)
- Mandátumvizsgáló Bizottság
- Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
9:40-9:45
A Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi Média Díjának átadása (Dr. Szabó Gábor, elnök, Pakucs János, tiszteletbeli elnök)
9:45-9:55
Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes:
A Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi beszámolójának szóbeli kiegészítése
9:55-10:00
Dr. Szabó Gábor, elnök: A közgyűlés főelőadásának felvezetése
10:00-10:45
Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató, Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt:
Egy olajtársaság újragondolva - innováció és új stratégia a MOL Csoportnál
10:45-11:15
Kérdések, hozzászólások az előadáshoz kapcsolódóan
11:15-11:20
Ormándi Sándor, FB-elnök: A Felügyelőbizottság jelentése, szóbeli
kiegészítés
11:20-11:30
Dr. Szabó Gábor, elnök:
- tájékoztatás a MISZ középtávú stratégia továbbfejlesztéséről
- a 2017. évi tagdíj megállapítása
- a MISZ alapszabály módosítása (székhelyváltozás)
11:30-11:50
Kérdések, hozzászólások
11:50-12:00
Határozathozatal
- az éves beszámolóról,
- az FB-jelentésről,
- a 2017. évi tagdíjról,
- az alapszabály módosításáról
- a középtávú stratégia továbbfejlesztésének jóváhagyásáról
12:00-
Zárszó, fogadás


26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

2017. április 19-e és április 21-e között, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartották a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szekcióinak bírálóbizottsági üléseit, Dr. Jakab László a BME Informatikai Kar dékán elnökletével.

A szervezőbizottság a pályázatokat öt szekcióba osztotta be:
- biológia, biokémia,
- környezet, egyéb,
- fizika, matematika,
- mechatronika, gépészet és
- informatika.

Az egyes szekcióba sorolt pályázóknak a szekciózsűri előtt max. 5 perces prezentációt kellett tartania, majd öt percben kérdésekre kellett válaszolnia. Ezt követően a zsűritagok értékelték a pályázatokat, ill. felállították a sorrendet.

A verseny zsűrije 2017. április 27-én hozta meg végleges döntését a díjakról, Dr. Jakab László elnökletével, a BME Informatikai épületben. A zsűri összesen négy első, három második, három harmadik és két különdíjat osztott ki, illetve 20 pályázat dicséretben, 24 pedig kiemelt dicséretben részesült.

A díjazott, ill. kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkákat 2017. május 24-én és 25-én egy kétnapos kiállításon mutatjuk be az Ericsson K+F Központjában (1117 Budapest, Irinyi József u. 4.), illetve szeptemberben is megtekinthetők lesznek a Kutatók Éjszakáján.

Harsányi István-díj kiírása

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált Manager Képzés Alapítvány 2017. április 26-án, Dr. Dobák Miklós, kuratóriumi elnök vezetésével kuratóriumi ülés tartott a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén.

Az ülésen a Kuratórium a 2016. évi "Harsányi István-díj" pályázatot sikeresnek értékelte. Ezután megvitatta, és kisebb módosításokkal elfogadta a 2017. évi "Harsányi István-díj" pályázati felhívását.

Egyúttal a Kuratórium jóváhagyta a 2016. évi eredmény-kimutatást, mérleget, a PK142 egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a kiegészítő mellékletet.

A 2017. évi pályázati felhívás teljes szövege Hírlevelünk "Pályázati Felhívások" c. rovatában olvasható. A felhívás terjesztésével az Alapítvány titkárát, dr. Antos Lászlót bízta meg a kuratórium.

Innovációs Testület ülése

2017. április 26-án Dr. Pálinkás József a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke részvételével ülést tartott a Hivatal 7 fős Innovációs Testülete. Az ülést dr. Pakucs János, az Innovációs Testület elnöke, a MISZ tiszteletbeli elnöke vezette, részt vett továbbá a Testület állandó tagjaként dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese, dr. Ábrahám László, a MISZ elnökségi tagja, valamint a Hivatal innovációs és általános elnökhelyettese, Monszpart Zsolt, a MISZ alelnöke.

A Testület megtárgyalta a 2017. évi KFI pályázati portfólió felhívásait, kitérve többek között a Hivatal szerepére a kockázati hitelprogramos felhívásokban; tájékoztatást kapott az NKFI Hivatal 2016. évi pályázati menedzsment feladatairól; valamint jóváhagyta a 2017 évi Innovációs Ökoszisztéma (ÖKO_16) felhívás értékelését, amely szerint a beérkezett 15 pályázatból 3 inkubátor nyert támogatást.

EU2020 célok felé - eredmények a kutatás-fejlesztés területén

2017. április 20-án, a Nemzetgazdasági Minisztérium Honvéd utcai épületének Erdész termében került megrendezésre az "EU2020 célok felé - eredmények a kutatás-fejlesztés területén" c. szakmai workshop, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Greiner István, általános elnökhelyettes vett részt.

A workshop az NKFIH előadásával kezdődött, melynek során ismertetésre került az uniós és hazai források eddigi felhasználása és tájékoztatás hangzott el a várható pályázati kiírásokról is, melyek keretében a 2014-2020-as költségvetés teljes támogatási összege meghirdetésre kerül. Mivel ezek a pályázati kiírások ez év első felében megtörténnek, nagy valószínűséggel az összes rendelkezésre álló forrást fel tudja majd az ország használni (most csak az innovációs célú pénzeszközökről volt szó).

A workshopon a megjelent doktorandusz képviselők igen aktívak voltak, több kérdéssel, javaslattal is jelezték az általuk fontosnak tartott véleményeket, megoldásokat. Elsősorban azt szeretnék látni, hogy az innovációs források felhasználásakor számítanak a fiatalokra is a döntéshozók és ez megjelenik a kiírásokban is. A felsőoktatási szféra képviselője a regionális lehetőségek felborult egyensúlyára hívta fel a figyelmet. A központi régió ugyanis lényegesen kevesebb forrással gazdálkodhatott az elmúlt időszakban az uniós elvek miatt, melyet kiegyenlíteni kormányzati forrásokból nem volt lehetséges.

A MISZ képviselője hangsúlyozta, hogy azokat az innovációkat érdemes fokozottan támogatni, melyek esetében az innováció és a kapcsolódó hozzáadott értékkel bíró termék előállítása is hazánkban történik, így biztosítva a nemzetgazdasági megtérülését az ilyen típusú befektetéseknek. Az NKFIH képviselője a megválaszolt kérdéseken túl ígéretet tett az itt elhangzott és a részére a későbbiekben elküldött további észrevételek figyelembevételére.

Kreativitás, innováció és tehetség

2017. április 24-25-én, Budapesten, az Új Nemzedék Központ Tehetségfejlesztési Igazgatósága konferenciát szervezett "Kreativitás, innováció és tehetség" címmel.

A konferencián a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Farkas József, elnökségi tag tartott előadást "Az innováció gazdaságélénkítő szerepe" címmel. Előadásában elmondta, hogy a MISZ első számú küldetése előmozdítani a hazai innovációt, bemutatta a különböző innovációt népszerűsítő rendszeres programokat. Előadása során igazolta az innováció gazdaságélénkítő szerepét, bemutatva, hogy Magyarországon és külföldön mekkora mértékű gazdasági növekedés származik abból. Több szemléletes példa során bemutatta, hogy mekkora az innovatív vállalatok aránya a különböző kategóriákban, milyen az Európai Unióban a szabadalmak országonkénti megoszlása, valamint hogyan alakulnak a kutatás-fejlesztési ráfordítások.

Prezentációjából megtudhatták a résztvevők, hogy nemcsak termék-innovációra kellene a cégeknek koncentrálni, hiszen az Oslo kézikönyv szerinti fogalom meghatározásból kiderül, hogy az innovációnak több válfaja is van. Felhívta a figyelmet, hogy sokkal nagyobb arányú lehetne az innovatív vállalkozások aránya, ha több forrással rendelkeznének erre, ha lennének megfelelő ösztönző programok, ha több lenne az innovációs szakember, akiknek a képzése gyakorlatias aspektusban folyna. Megtudtuk az előadásból azt is, hogy kik az innovátorok, és miként különböztethetjük meg őket a többi embertől. Bíztatott mindenkit arra, hogy az ötlete megvalósítását soha ne adja fel, hiszen ez az önmegvalósítás eszköze, amely ismertséget és elismertséget hozhat.

Előadása keretében felhívta a figyelmet arra is, miként zajlik jelenleg a 4. Ipari forradalom, hogy mit is jelent ez pontosan, milyen hatásai lesznek vagy már érzékelhetőek például a foglalkoztatásban, illetve a cégek működésében.

Ipar 4.0 NTP Stratégiai munkabizottsági ülése

Április 24-én megtartotta az Ipar 4.0 NTP (Nemzeti Technológiai Platform) Stratégiai tervezési munkacsoportja következő ülését. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Frischmann Gábor alelnök vett részt.

A munkacsoport két napirendi pontot tárgyalt: Az I4.0 felkészültségi kérdőív kitöltési tapasztalatai; A készülő I4.0 stratégia javasolt tartalomjegyzéke.

A kérdőív kitöltésével kapcsolatban elhangzott, hogy bár a kérdőív kitöltése nem egyszerű feladat, érdemes mégis foglalkozni vele, mert egyrészt jó tükröt tart az adott vállalkozásnak felkészültségével kapcsolatban, másrészt fontos bementeket szolgáltat a készülő stratégia számára. Ezért ezúton is buzdítjuk tagvállalatainkat, hogy az alábbi linkre kattintva töltsék ki a kérdőívet (a platform örömmel veszi, ha nem platform tagok is részt vesznek a felmérésben): https://www.i40platform.hu/hirek/ipar-40-felmeres

A kormányzat számára készülő I 4.0 stratégia tartalomjegyzéke a munkacsoport vitája alapján sokat finomodott. Május közepére várható, hogy a kidolgozásban résztvevő task-force el tudja készíteni első tervezetét.

8. Országos Varázstorony vetélkedő

2017. április 26-án, 8. alkalommal rendezték meg az általános iskola 7. osztályos diákjai számára az országos Varázstorony vetélkedőt Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen. A cél a természettudományos, mindenekelőtt fizikai és csillagászati programokon keresztül a világra való rácsodálkozás ösztönözése, a pályaválasztás segítése a műszaki és természettudományi ismereteket igénylő pályákhoz, a tanulók problémamegoldó gondolkodásmódjának fejlesztése, a tehetséggondozás, a természettudományos tantárgyak kedveltségének növelése, a környezettudatosságra nevelés, a tanulók biztatása az iskolai tananyag elsajátítására.

A válogatón 1500 tanuló vett részt. Közülük a 2. fordulóban kiválasztott, legjobban felkészült 40 tanuló mérte össze tudását április 26-án a döntőn. A program Dr. Liptai Kálmán rektor megnyitójával vette kezdetét. A döntő után, az eredményhirdetés előtt a diákokat és kísérőiket érdekes és izgalmas fizikai kísérletekkel szórakoztatta Zoller Gábor fizika tanár.

Az első három helyezett mellett különdíjakat is kaptak a diákok és felkészítő tanáraik. A díjakat a szponzorok képviselői adták át. Több mint húsz szponzor támogatta a vetélkedőt, többek között a ZF Hungária Kft, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Csillagászati Egyesület, a Heves Megyei Önkormányzat, stb. A Magyar Innovációs Szövetség Észak-magyarországi Képviselet különdíját Dr. Siposs István címzetes egyetemi tanár, a Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója adta át. A vetélkedő főszervezője ez alkalommal is Dr. Vida József professzor emeritus volt.

Eredmények:
- I. Helyezett: Tóth Marina, Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Iskola
(Farkas Lévai Rita)
- II. Helyezett: Molnár Balázs, Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Iskola
(Farkas Lévai Rita)
- III. Helyezett: Tarsoly Jenő, Magyarhomorogi Szabó Pál Ált. Iskola
(Kertész Camelia)

Különdíjasok:
- Tablókészítés: Tóth Boldizsár, Rétsági Általános Iskola (Kapcsosné Varga Zsuzsa)
- Fizikai ismeretek: Tóth Ambrus, Bp-i Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola (Csefkó Zoltán)
- Planetáriumi ismeretek: Nagy László Dávid, Eger, Pásztorvölgyi Ált. Isk. és Gimnázium (Szalontai Vanda)
- Csillagászati Múzeum ismeretei: Balogh Csenge, Egri Dobó István Gimnázium (Berkes-Sinka Márta)
- Kísérleti-mérő feladat: Sivák József-Márk, Tolcsvai Általános Iskola (Molnár Istvánné)

Cégvezetők Csúcstalálkozója − 2017

2017. április 27-én, a Gundel Étteremben került megrendezésre a "Cégvezetők Csúcstalálkozója - 2017" sikeres vezetők éves konferenciája a trendekről, a Piac es Profit szervezésében, melynek a Magyar Innovációs Szövetség a szakmai partnere volt.

Merre tart 2017-ben az üzleti világ? Melyek a figyelemre érdemes újdonságok a kommunikációban, a befektetésben? Milyen ma az eredményes vezető? Hogyan kell változni és változtatni, hogy ne maradjunk le a világban zajló átalakuláshoz képest? Egyebek közt ezeket a témákat vitatták meg a résztvevők neves előadókkal és egymással. A konferencián elhangzottakról részletesen az alábbi linken olvashat.

XIX. MGYOSZ közgyűlés

2017. április 28-án, az Edutus Házban került sor a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének XIX. közgyűlésére, melyen megtárgyalták a napirendi pontokat. A közgyűlésen a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviselte.

Az SZJA 1+1 %

Ön is rendelkezhet adója 1+1%-áról. Amennyiben fontosnak tartja a hazai tehetségek támogatását, kérjük, ajánlja fel adója (első) 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára, ennek a kiemelt kormányzati célkitűzésnek a támogatására. Ebből a forrásból a 2016. évi Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásainak finanszírozására több mint 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A cél, hogy a források minél nagyobb része jusson közvetlenül a tehetségek felismerésére, gondozására, támogatására.

A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823

Az adó másik 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár több mint 20 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.
Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk (második) 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-41.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Barra Kommunikációs Intézet
Tagsorszám: | 739.
Cím: | 1126 Budapest, Brassai Sámuel utca 4.
Vezető: | Barra Mária
Telefon: | 30/940-1733
E-mail: | barra@barra.hu

Tevékenység:
A Barra Kommunikációs Intézet 21 éve van jelen a képzési piacon. Elsősorban felsővezetők képzésével foglalkozik. Felismerték, hogy a menedzsmentproblémák 60%-át a rossz kommunikáció okozza. Ennek a felismerésnek a jegyében fejlesztették ki a piacon egyedülálló CQ TESZTTM-jüket, amely a kommunikációs intelligencia és készséges objektív mérésére szolgál. Képzési és fejlesztési megoldásaikat ügyfeleik igényeire szabva, tanácsadási, képzési és coaching elemekből állítják össze. Emellett kutatással is foglalkoznak.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Swiss Talent Forum 2017

2017. április 22. és 25. között, Bern városában, Svájcban, immár  6. alkalommal került megrendezésre a Swiss Talent Forum, melynek témája idén a "A következő vállalkozók elősegítése" volt.

A Swiss Talent Forumnak, amelyet a Svájci Fiatalok a Tudományban Alapítvány szervez, az a célja, hogy a 17-22 éves korosztály tehetséges fiataljai megoszthassák egymással és szakemberekkel a gondolataikat, és emellett magas rangú tudományos, üzleti és politikai szakemberektől tanulhassanak.
Az idei esemény 70 résztvevője 14 országból érkezett, Magyarországot Varga János, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny II. díjasa képviselhette.

A fiatalok önálló projekteken dolgoztak, külön csoportokban; Varga János és társai a kihívás kedvéjért a Svájci Fiatalok a Tudományban Alapítvány vezetőségét reprezentálták. Csoportoknak az volt a feladata, hogy megoldást találjanak az esemény jobbá tételére. A megoldás során figyelembe kellet venniük a többi résztvevő igényeit is. Április 25-én, a többi csoporthoz hasonlóan, egy 15 perces, látványos előadásban mutatták be munkájukat.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Elnöki kinevezés
 
A miniszterelnök - a nemzetgazdasági miniszter javaslatára - 2017. március 1-jei hatállyal dr. Łuszcz Viktort nevezte ki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökévé.
Dr. Łuszcz Viktor a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karán diplomázott, majd Franciaországban és Belgiumban tanult. Szakmai pályája Brüsszelben a Versenyügyi Főigazgatóságról indult, majd Luxemburgban az EU Törvényszékén szerzett iparjogvédelmi, verseny- és uniós jogi területen tapasztalatokat. A magyar EU Elnökség alatt a Külügyminisztérium munkatársaként közreműködött az egységes szabadalmi rendszer kidolgozásában.

Várható események

Circular Hungary 2017 konferencia és expó

A Körforgásos Gazdaságért Alapítvány és a CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület közös szervezésében 2017. június 1-én kerül megrendezésre a Circular Hungary 2017 konferencia és expó a Millenáris D épületében. A szakmai esemény fő célja, hogy bemutassa a körforgásos gazdaságban rejlő üzleti és innovációs lehetőségeket, vállalati gyakorlatokat, illetve ezekhez felhasználható finanszírozási forrásokat.

A Circular Hungary 2017 konferencia és expó átfogó képet kíván adni hazai cégek, vállalkozók és vállalati szakemberek számára a körforgásos gazdaságban rejlő vállalati és üzleti lehetőségekről. Elsősorban azon vállalatok számára ajánljuk a részvétel, melyek az újrahasznosítás különbözős formáiban, a környezetbarát terméktervezésben, az erőforrás-hatékonyság növelésében érdekeltek, és nyitottak az innovatív üzleti és technológiai változásokra. A konferencia hazai és külföldi előadói bemutatják ennek az új koncepciónak a vállalatok számára hasznosítható modelljeit és eddigi tapasztalatait. Az előadások mellett szekcióüléseken és egy workshop-on lesz lehetőség a résztvevőknek a hurok bezárásának módjaival, az újrafeldolgozás különböző innovatív formáival, illetve a körforgásos gondolkodással és cselekvéssel részletesebben is megismerkedni.

A konferencia mellett expóra is sor kerül, ahol olyan a termékeket és szolgáltatásokat mutatnak be a kiállítók, melyek valamilyen formában megjelenítik a körforgás gazdaság különböző jellemzőit.

A konferencia részletes programja megtekinthető itt, regisztrálni pedig az alábbi linken lehet, legkésőbb 2017. május 24-ig.

További információk elérhetőek az alábbi linken.

EIT Digital, a Szilícium-völgyi európai startup (SEC2SV) esemény

Az EIT Digital és az amerikai Mind the Bridge közös szervezésében idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Startup Europe Comes to Silicon Valley (SEC2SV), amely Európa legígéretesebb kezdő vállalkozásainak biztosít találkozási lehetőséget az amerikai piac kulcsszereplőivel.

A startup körökben SEC2SV néven emlegetett interaktív, egy héten át tartó rendezvény az Európai Unió döntéshozóit és Európa 15 legígéretesebb kezdő vállalkozását várja a Szilícium-völgybe, hogy bemutatkozzanak az amerikai partnereknek.

A San Franciscóban, szeptemberben megrendezendő esemény egyedülálló lehetőséget kínál tehetséges európai vállalkozások számára, hogy értékesítési, befektetési és együttműködési lehetőségekről egyeztessenek a helyi szereplőkkel. A SEC2SV az európai cégeknek kapcsolatépítési lehetőséget és információt nyújt, hogy az óceán másik oldalán is sikeressé válhassanak, míg a Szilícium-völgyi résztvevők számára bepillantást kínál az egyre dinamikusabban fejlődő európai startup ökoszisztémába.

Az érdeklődő európai vállalkozások 2017. május 31-ig jelentkezhetnek az on-line jelentkezési lap kitöltésével. A SEC2SV-re olyan 3 évvel ezelőtt is már több mint 10 munkatársat foglalkoztató cégek nyerhetnek meghívást, amelyek évről-évre 20% feletti növekedési rátát mutatnak a bevétel, a munkatársak vagy az ügyfelek száma területén. További információ a jelentkezés feltételeiről itt található.

Pályázati felhívás

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány, a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló tehetséges hallgatók kiválasztását és menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Ezért az Alapítvány Kuratóriuma a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2017. évben ismételten pályázatot ír ki, 35 év alatti fiatalok részére. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák, kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk

készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment,
- tudás menedzsment,
- minőség menedzsment,
- humán erőforrás menedzsment,
- kutatás-fejlesztés menedzsment,
- informatika menedzsment,
- környezetvédelem menedzsment,
- technológiai innováció támogatási formái
- technológiai innováció szerepe a vállalkozásokban.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, elektronikus formában, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (pl. tanszékvezetői) ajánlása és (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése.
Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2017. június 27-én, 14:00 óráig beérkezően.
A pályázatokat pdf formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Szövetség titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.

A Kuratórium - mely külső szakértőket, vállalatvezetőket is bevonhat a döntésbe - 2017. szeptember elejéig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról két kategóriában:
- PhD-munkák, ill.
- egyéb munkák (Bsc, BA,Msc, MBA, TDK).
-
Az egyszeri ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2016-ban az elnyert ösztöndíjak összege 150 000, ill. 120 000 Ft volt).
A díjakat ünnepélyes keretek között 2017 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból. További információ az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu).

Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma

Pályázat támogatói:
Pro Progressio Alapítvány
Heller Farkas Alapítvány
Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete

Szakirodalomfigyelő

Stanley McChrystal, Tantum Collins, David Silverman és Chris Fussell: Csapatok csapata - Szervezeti együttműködés és elköteleződés felsőfokon - HVG Könyvek, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

"A hatékonyságnak a világon semmi értéke sincs, ha képtelen a változó körülményekhez igazodni." Ez e könyv legfőbb, általános érvényű mondanivalója.

Nem katonákról szól, hangsúlyozzák a szerzők, nem is a katonai hadviselésről, hanem annak a stratégiának a kialakításáról, amely a mai, a korábbiaknál drasztikusan nagyobb dinamikájú műszaki-gazdasági környezetben a sikert hozhatja egyebek közt az innovációs fejlesztésben is. "Gyakorlatilag egy olyan rendszerre lett volna szükség, amely anélkül is képes alkalmazkodni a felmerülő kihívásokhoz, hogy előre tudnánk az ehhez szükséges kívánalmakat." Közvetlen példaként egy különösen innovatív katonai alakulat létrehozását ismertetik, de valójában ugyanezzel küzd mindenki, aki a mai, gyorsan és előre nem láthatóan változó világban próbál sikeresen működő szervezetet létrehozni. A hadviselés a tanulságok szempontjából nem agresszivitásként jelenti azok forrását, hanem mint hasonlóképp többnyire extrém gyorsan és gyakran nemlineárisan változó, erősen instabil és mindezekért kiszámíthatatlan működési környezet - amilyen, egyebek között, mind gyakrabban az innovációk mai környezete is.

McChrystal tábornok az amerikai és koalíciós erők parancsnoka volt Afganisztánban. Az Öbölháborúkban a Speciális Műveletek Egyesített Parancsnokságát vezette Irakban. Most a Yale Egyetemen tanít, és cége, a vállalatvezetési kutató és tanácsadó CrossLead társtulajdonosaként felső vezetőket oktat a szervezeti szintű alkalmazkodóképességre.

Silverman Afganisztánban szolgált. Fussell éveket töltött a Haditengerészeti Különleges Hadviselési Fejlesztő Csoportnál, a csapatfejlesztés és motiválás szakértője - mindkettő a CrossLead vezető munkatársa. Collins civil szakértő.

A szerzők elmondják, hogy a könyvben kínált tudásanyaghoz a hadvezetési tapasztalatokat a gazdasági életben végzett terepmunkával, és a szakirodalom feldolgozásával egészítették ki. "Megalapítottuk a CrossLeadet, hogy civil cégekkel együttműködve nézhessünk szembe a gyorsan és komplexen változó környezet jelentette kihívásokkal. Páratlan tehetségeket toboroztunk: fiatalokat és idősebbeket, civileket és egykori katonákat, illetve hivatásos hírszerzőket, elméleti és gyakorlati szakembereket. Az egyes ügyfelekkel a terepen végzett gyakorlati munka révén végre megpillanthattuk a változó tényezők örvényét: az állandók olyan változókká alakultak át, amelyek ellehetetlenítették a kiszámíthatóságot és kihívás elé állították a hagyományos vezetési és menedzsmentmodelleket. Sok sikeres szervezet szembesült azzal, hogy az egykor kifogástalanul működő eljárások mostanra hatástalanokká váltak."

A kitűnő szakember Walter Isaacson előszavából "A könyvben kifejtett legfontosabb tanulság az, hogy a kis létszámú csapatok alkalmazkodóképességét és kohézióját a szervezet egészére kell kiterjeszteni. Mindez lehetővé teszi egy olyan csapatok csapata felállítását, amely segíti és támogatja a különböző egységek együttműködését, vagyis az egyes csapatok és személyek tudásának, illetve tetteinek szervezeti szintű felhasználását. Az innováció és problémamegoldás így nem az egyéni tervezés, hanem a csapatmunka eredménye lesz. (... ) Ez az új megközelítés azonban egyúttal szükségessé teszi a hagyományos vezetői felfogás megváltoztatását is: a vezető szerepe az egyszerű utasítást adó és ellenőrző mikromenedzseléshez képest lényegesen tágabb értelmezést nyer.
Bármilyen területen dolgozzunk is, álljunk a vezetés bármely fokán, a könyvben tárgyalt meglátások és készségek elsajátítására minden bizonnyal szükségünk lesz. Azon túl, hogy izgalmas és lebilincselő olvasmány, napjaink gyorsan változó környezetében nélkülözhetetlen útmutató a méltón elismert csapatmunkához és a szervezeti változásokhoz."

Richard H. Thaler: Rendbontók - A viselkedési közgazdaságtan térnyerése - HVG Könyvek, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

Richard H. Thaler a közgazdaságtan új, nagyhatású szakága, a viselkedési közgazdaságtan egyik megalapítója. Robert J. Shiller Nobel-emlékdíjas közgazdász jellemzésével "a közgazdaságtan forradalmi átalakulásának meghatározó alakja az elmúlt harminc évben. Könyve a ma létező modern közgazdaságtan legjobb összefoglalója." Kutatótársa, a Nobel-emlékdíjas közgazdász Daniel Kahneman kiemeli: "Thaler kreatív géniusz. Nemcsak a viselkedési közgazdaságtan megalapítója, de nagy mesélő is, lenyűgöző humorral. Ebben a fantasztikus könyvben megcsillantja elképesztő tehetségét."
Thaler itt, mint minden hitújító, kiteszi a kést az asztalra (innen idézetek a könyvből): "A közgazdasági elmélet legalapvetőbb előfeltevése az, hogy az emberek optimális döntéseket hoznak. Ezen túlmenően az elmélet azt is feltételezi, hogy az ökonok döntéseinek alapjául szolgáló meggyőződések mentesek mindenféle torzítástól, ami a közgazdászok kifejezésével élve azt jelenti, hogy mindannyian a »racionális várakozások« alapján döntenek. (...) Némiképp leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy optimalizálás + egyensúly = közgazdaságtan. Ez pedig igen hatásos párosítás, amelyhez foghatót a többi társadalomtudomány nem tud felmutatni. Van azonban egy probléma: a közgazdasági elmélet eme alapfeltevései korántsem támadhatatlanok. Először is az optimalizálási problémák, amelyekkel a hétköznapi emberek szembesülnek, gyakran megoldhatatlanul nehezek, sőt az egyén sokszor közelébe sem jut a megoldásuknak..." "Másodszor, a meggyőződések, amelyek alapján az emberek a döntéseiket meghozzák, korántsem mentesek a torzításoktól. Bár a közgazdászok szótárából mintha hiányozna a túlzott magabiztosság kifejezés, e tulajdonság emberi természetünk gyakori gyarlósága, s a pszichológusok még számtalan más torzítást is dokumentáltak.. (...) Harmadszor, az optimalizálási modell számos tényezőt figyelmen kívül hagy. Hosszan sorolhatnánk azokat a tényezőket, amelyek az ökonok világában lényegtelennek tartanak. Az ökonoknak nincsenek szenvedélyeik; ők egytől egyig hidegvérű optimalizálók." A kifejtés bizonyítja: az ember nem ilyen!

A viselkedési közgazdaságtan: "Számos közgazdász éveken át határozottan tiltakozott az ellen, hogy modelljeit az emberi viselkedés pontosabb leírásaira alapozza. Ám - hála a kreatív ifjú pályatársak nyomulásának, akik hajlandóak voltak némi kockázatot vállalni, és szakítani a közgazdaságtan hagyományos módszereivel - lassan megvalósul a közgazdasági elmélet egy átfogóbb változatának dédelgetett álma. E szakterület »viselkedési közgazdaságtan« néven vált ismertté. Persze korántsem egy másik tudományágról van itt szó: továbbra is a közgazdaságtanról beszélünk, ám egy olyan válfajáról, amelyet a pszichológiából és egyéb társadalomtudományokból vett értékes eredmények gazdagítanak."

A könyv mondandója: "A viselkedési közgazdaságtan jelenleg a közgazdaságtan rohamosan fejlődő ága, amelynek művelőit világszerte megtalálhatjuk a legjobb egyetemeken. Az utóbbi években pedig egyre inkább szerves - bár kicsiny - részét képezik a döntéshozói intézményrendszernek. 2010-ben az Egyesült Királyság létrehozta a Viselkedési Insight Csapatát. Világszerte egyre több ország csatlakozik a kezdeményezéshez, amelynek keretei között különleges csapatokat állítanak fel azzal a megbízatással, hogy más társadalomtudományok eredményei hasznosíthatók legyenek a közpolitikában. A gazdasági társaságok is egyre gyorsabb ütemben zárkóznak fel, hiszen felismerik, hogy az emberi viselkedés alaposabb megértése minden tekintetben éppolyan fontos a sikeres üzletvitelhez, mint a pénzügyi kimutatások és a működésmenedzsment. E könyv ennek az átalakulásnak a krónikája a saját szemszögemből."

Andrew Scull: Az őrület kultúrtörténete - A Bibliától Freudig, a bolondokházától a modern orvostudományig - Corvina, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

Kiemelkedően érdekes és tanulságos orvoslás- és kultúrtörténeti mű, amely időben, társadalmi és szakmai térben szélesen átfogja az őrület megragadó és egyben borzongató témakörét. Scull, aki 1994 óta a San Diego-i Egyetem "Distinguished" professzora - ezt a címet a szakterület legjobbjainak adják -, kitűnően ötvözi benne a kellemes, a laikusok számára is jól követhető előadásmódot, a színes, érdekfeszítő elbeszélést a komoly szakmai tartalommal. A kívülálló is jól érzi, milyen óriási intellektuális vállalkozás volt megalkotni, s milyen jó mindezt készen megkapni.

Műve kultúrtörténet két meghatározó tekintetben is. Végigvezet, az ókortól kezdve hogyan jelentkeztek a mentális betegségek az egyes társadalmakban, kultúrákban, és azok hogyan reagáltak, mit kezdtek velük. Igen fontos tényező ebben - amint Scull is megmutatja -, hogy e fogalom és besorolás maga is kultúrafüggő. Számos példát hoz fel erre, közülük nekünk - laikusoknak - ma a legismertebb a trauma okozta "PTSD" pszichiátriai betegségként való fel- és elismerése, különös tekintettel annak nagyszámú jelentkezésére háborús veteránoknál. Áttekintést kapunk természetesen a társadalompolitikai vonatkozásokról, továbbá igen érdekes irodalom- és művészettörténeti válogatást az őrület megjelenítéseiről, beleértve a színházat és a filmet is. Egy kiragadott elem ebből: mily jellemző, hogy a kultúra piacosodásával az őrület ábrázolása kelendő árucikké vált, még erotikus színpadi előadás formájában is. A másik nagy vonulat pedig annak igen alapos bemutatása, hogyan fejlődött a mentális betegségek terén az orvoslás tudománya és kultúrája. A kötetet a témához kapcsolódó alkotások képei, és dokumentáció értékű fényképek gazdagítják.

Eretnek megjegyzés: elemző, rendszertechnikai gondolkodással e témának van egy különösen meggondolkodtató vetülete: még az elménkhez legközelebb álló eszközünkre, a számítógépre sem mondjuk, hogy megőrült, ugyanakkor ki mondaná a rendhagyóan viselkedő élőlényre, hogy elromlott? Ezt a kérdést a mesterséges intelligencia rohanvást közeledő kora teszi különösen izgalmassá.

A könyvből idézve: "Az őrület nyugtalanító kérdés, rejtélye a mai napig zavarba hoz bennünket. Az értelem elvesztése, az elidegenedés a józan ész világától, amelyet mi többiek belakni vélünk, a zaklató érzelmi felkavarodás, amely némelyikünket megmarkol, és nem enged el: mindez évszázadok óta, minden kultúrában közös emberi tapasztalat része. Az elmebaj ott kísért a képzeletben. Egyszerre ragad el és riaszt meg. Alig van ember, aki immunis a rémképeire. Folyamatosan figyelmeztet, hogy néha magunk is milyen erőtlenül kapaszkodunk a valóságba. Arra ösztönöz, hogy megtaláljuk az emberi létről alkotott fogalmaik határát." "Mint téma nagyon is régóta fogva tartja a művészeket, drámaírókat, regényírókat, zeneszerzőket, jósokat, orvosokat és természettudósokat, nem beszélve arról, milyen közelről érint szinte mindannyiunkat. Az őrület tehát több fontos szempontból kitörölhetetlen része a civilizációnak." S hogy utóbbi mennyire igaz, különösen, ha társadalmi léptékben is nézzük, arra két mondat innen: "1914. július 28-án a világ megőrült. Illetve Európa őrült meg, és gondoskodott arról, hogy a világ többi része is osztozzon az elmebajban." Képletes beszéd? Az is, ám felveti annak kérdését, mi tekintendő őrületnek. Hiszen „Az őrület megnyilvánulásait, jelentéseit, következményeit, azt, hogy hol húzzuk meg a határt az ép és a beteg elme között, mindezeket mélyen áthatja az a társadalmi kontextus, amelynek keretein belül az irracionalitás felszínre tör, és ahol megfékezik." (Vagy épp kihasználják, ha a háborút is az irracionalitás ilyen kitörésének tekintjük. S ez esetben óhatatlanul idetolakszanak olyan kitörések is, mint a tőzsdei buborékok. - OP)

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


888.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga Mihály: uniós forrásfelhasználás nélkül is nőhet a magyar gazdaság

Vg.hu, 2017. április 13., csütörtök
Ott vannak a fejekben a világhódító ötletek

Vg.hu, 2017. április 13., csütörtök
Még gyorsabb növekedést jósol jövőre Varga Mihály

Vajma.info, 2017. április 13., csütörtök
Varga: 2018-ban 4,3 százalékkal nőhet a magyar gazdaság

Tozsdeforum.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga szerint innováció kell az előrejutáshoz

Szon.hu, 2017. április 13., csütörtök
NFM: elindult az informatikai vállalkozások nemzetközi piacra jutását támogató Input program

Portfolio.hu, 2017. április 13., csütörtök
Szijjártó szerint Európa legvonzóbb befektetési célpontja lehet Magyarország

Portfolio.hu, 2017. április 13., csütörtök
Már a 100 milliárdot közelíti a Békés megyei nyertes EU-pályázatok összege

Portfolio.hu, 2017. április 13., csütörtök
Erre költsön az ország, ha tényleg erős európai játékos akar lenni

Portfolio.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga elárult egy nagyon fontos számot

Origo.hu, 2017. április 13., csütörtök
Négy százalék fölötti növekedést vár Varga Mihály

News4business.hu, 2017. április 13., csütörtök
A thyssenkrupp és a BME együttműködése a képzettebb mernökökért

Mixonline.hu, 2017. április 13., csütörtök
Jövőre 4.3 százalékos növekedés?

Napi.hu, 2017. április 13., csütörtök
Ennyi pénzt öntött Békés megyébe Brüsszel

Napi.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga megugró magyar gazdaságot vizionál

Lokal.hu, 2017. április 13., csütörtök
2018-ban 4,3 százalékkal nőhet a magyar gazdaság

Marketinginfo.hu, 2017. április 13., csütörtök
A thyssenkrupp és a BME együttműködése a képzettebb mernökökért

Lokal.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga Mihály: Négy százalék feletti lesz a gazdasági növekedés

Kisalfold.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga szerint jövőre 4,3 százalékkal nőhet a magyar gazdaság

Hirado.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga: Jövőre 4,3 százalékkal nőhet a gazdaság

Hirado.hu, 2017. április 13., csütörtök
Szijjártó: Nem elég az eddigi sikerekre apellálni

Haon.hu, 2017. április 13., csütörtök
NFM: elindult az informatikai vállalkozások nemzetközi piacra jutását támogató Input program

Fortunaradio.hu, 2017. április 13., csütörtök
A Paksi Atomerőmű innovációs díjjal elismert fejlesztése

Erdon.ro, 2017. április 13., csütörtök
NFM: elindult az informatikai vállalkozások nemzetközi piacra jutását támogató Input program

Elemzeskozpont.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga: 2018-ban 4,3 százalékkal nőhet a magyar gazdaság

Dehir.hu, 2017. április 13., csütörtök
Az ideit is felülmúlhatja jövőre a magyar gazdaság várható növekedése

Digitalhungary.hu, 2017. április 13., csütörtök
Bécs sosem volt még ilyen közel

Beol.hu, 2017. április 13., csütörtök
Uniós projektek: 73 milliárdos támogatás Békésnek

Delmagyar.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga szerint jövőre 4,3 százalékkal nőhet a magyar gazdaság

Webradio.hu, 2017. április 13., csütörtök
NFM: elindult az informatikai vállalkozások nemzetközi piacra jutását támogató Input program

Webradio.hu, 2017. április 13., csütörtök
Kutatás-fejlesztési és logisztikai beruházások indulnak Zalaegerszegen

Webradio, 2017. április 13., csütörtök
Békés megyében 73 milliárd forint értékben támogattak uniós projekteket

Turizmusonline.hu, 2017. április 13., csütörtök
Okos utcát építenek a Madách térre

Webradio.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga: 2018-ban 4,3 százalékkal nőhet a magyar gazdaság

Privatbankar.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga szerint jövőre összejöhet a 4 százalékos GDP

Privatbankar.hu, 2017. április 13., csütörtök
Mi vár a magyar gazdaságra? Varga bemondott egy számot

Orientpress.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga: 2018-ban 4,3 százalékkal nőhet a magyar gazdaság

Orientpress.hu, 2017. április 13., csütörtök
Szijjártó: Made in Hungaryból Invented in Hungary legyen

Minap.hu, 2017. április 13., csütörtök
Támogatják az innovatív vállalkozásokat - Miskolcon a Startup Campus Roadshow

Minap.hu, 2017. április 13., csütörtök
Milliós támogatás a helyi innovatív vállalkozásoknak

Mfor.hu, 2017. április 13., csütörtök
Varga szerint jövőre 4,3 százalékkal nőhet a magyar gazdaság

Magyarhirlap.hu, 2017. április 13., csütörtök
Kutatás-fejlesztési és logisztikai beruházások indulnak Zalaegerszegen

Magyarhirlap.hu, 2017. április 13., csütörtök
A magyar gazdaság jövőre 4,3 százalékkal nőhet

Kamaraonline.hu, 2017. április 13., csütörtök
Közel két tucat mentor dolgozik már a Hiventures programjában

Hir.ma, 2017. április 13., csütörtök
Varga: 2018-ban 4,3 százalékkal nőhet a magyar gazdaság

Hir.ma, 2017. április 13., csütörtök
NFM: elindult az informatikai vállalkozások nemzetközi piacra jutását támogató Input program

24.hu, 2017. április 13., csütörtök
2018-ban 4,3 százalékkal nőhet a magyar gazdaság

Magyaridok.hu, 2017. április 13., csütörtök
VARGA MIHÁLY: JÖVŐRE TOVÁBB NŐHET A MAGYAR GAZDASÁG

Trend FM-Gazdasági Rádió Csoport, Kivonat, 2017. április 13., csütörtök
Szijjártó Péter a HIPA konferenciáján arról is beszélt, hogy Magyarország ideális kutatás-fejlesztési helyszínné kíván válni.

Civilhetes.net, 2017. április 14., péntek
Még gyorsabb növekedést jósol jövőre Varga Mihály

Ado.hu, 2017. április 14., péntek
Varga nagy növekedést vár jövőre

888.hu, 2017. április 14., péntek
"Jelenleg nincs igazi versenytársunk" - Magnus Aircraft, a magyar világsiker

Sikerado.hu, 2017. április 14., péntek
Nagy beruházások indulnak Zalaegerszegen

Innoportal.hu, 2017. április 14., péntek
Juncker-terv: 40 milliárd forintos megállapodás ezer magyar kkv támogatására

Hazipatika.com, 2017. április 14., péntek
Népbetegségekkel foglalkozik két új tudásközpont

Dehir.hu, 2017. április 14., péntek
Varga Mihály: Jövőre 4,3 százalékkal nőhet a gazdaság

Magyaridok.hu, 2017. április 14., péntek
TUDÁS ÉS ÁMÍTÁS

Kanizsaujsag.hu, 2017. április 14., péntek
Kutatás-fejlesztési és logisztikai beruházások indulnak Zalaegerszegen

Magyar Idők, 2017. április 15., szombat, 12. oldal
Varga Mihály szerint gyorsulhat a növekedés

Nógrád Megyei Hírlap, 2017. április 15., szombat, 8. oldal
Input program indul

Észak-Magyarország, 2017. április 15., szombat, 5. oldal
Startup a campuson

Magyar Hírlap, 2017. április 15., szombat, 11. oldal
Cél az Invented in Hungary

Magyar Hírlap, 2017. április 15., szombat, 11. oldal
GDP: négyszázalékos növekedés jövőre is

888.hu, 2017. április 15., szombat
Robotoktól hemzseg majd Budapest?

Napi.hu, 2017. április 15., szombat
Technológiai újdonságok Budapesten

Ma.hu, 2017. április 15., szombat
Technológiai újdonságokat mutat be A jövő utcája kiállítás Budapesten

Bumm.sk, 2017. április 15., szombat
Technológiai újdonságokat mutat be A jövő utcája kiállítás Budapesten

Profitline.hu, 2017. április 15., szombat
Akár 4,3 százalékkal is nőhet a magyar gazdaság

Webradio.hu, 2017. április 15., szombat
Technológiai újdonságokat mutat be A jövő utcája kiállítás Budapesten

Hvg.hu, 2017. április 15., szombat
Milyen lesz a jövő utcája? Budapesti kiállításon kiderül

Csalad.hu, 2017. április 15., szombat
A jövő utcája

Hir.ma, 2017. április 15., szombat
Technológiai újdonságokat mutat be A jövő utcája kiállítás Budapesten

Magyaridok.hu, 2017. április 15., szombat
VARGA MIHÁLY SZERINT GYORSULHAT A NÖVEKEDÉS

Wabererstema.hu, 2017. április 16., vasárnap
A világ technológiai újdonságait mutatja be A jövő utcája kiállítás Budapesten

Tovabb18.hu, 2017. április 16., vasárnap
Robotok, okosotthonok - kiállítás a jövőről Budapesten

Portfolio.hu, 2017. április 16., vasárnap
Ezt a naptárt nézd meg, ha nem akarsz lemaradni az EU-pénzekről

Klubradio.hu, 2017. április 16., vasárnap
Jövő utcája: Robotok, önvezető és önparkoló autók Budapesten

Innoportal.hu, 2017. április 16., vasárnap
Hét kutatói munkahellyel bővíti budapesti fejlesztő-központját a Siemens Zrt.

Erdon.ro, 2017. április 16., vasárnap
Miskolcra érkezett az Országos Startup Campus

Boon.hu, 2017. április 16., vasárnap
Miskolcra érkezett az Országos Startup Campus

Webradio.hu, 2017. április 16., vasárnap
A világ technológiai újdonságait mutatja be A jövő utcája kiállítás Budapesten

Inforadio.hu, 2017. április 16., vasárnap
A jövő utcája kiállítás Budapesten

Profitline.hu, 2017. április 16., vasárnap
Robotokat, önvezető és önparkoló autókat láthatunk egy budapesti kiállításon

Gondola.hu, 2017. április 16., vasárnap
A világ technológiai újdonságait mutatják be Budapesten

Magyaridok.hu, 2017. április 16., vasárnap
A VILÁG TECHNOLÓGIAI ÚJDONSÁGAIT MUTATJA BE A JÖVŐ UTCÁJA KIÁLLÍTÁS

Szeretlekmagyarorszag.hu, 2017. április 17., hétfő
A világ legizgalmasabb fejlesztéseit próbálhatod ki a Madách téren

Profitline.hu, 2017. április 17., hétfő
A világ technológiai újdonságait mutatja be A jövő utcája kiállítás Budapesten

Kaposvariujsag.hu, 2017. április 17., hétfő
A világ technológiai újdonságait mutatják be

Pecsiujsag.hu, 2017. április 17., hétfő
A világ technológiai újdonságait mutatják be

Nullahategy.hu, 2017. április 17., hétfő
Lesd meg a belvárosban a világ technológiai csodáit!

Napló, 2017. április 18., kedd, 2. oldal
Fontos az elérhető innováció

Fejér Megyei Hírlap, 2017. április 18., kedd, 6. oldal
Kedvezőek a kilátásaink

Lokál, 2017. április 18., kedd, 3. oldal
Varga: Négy százalék feletti gazdasági növekedés

Világgazdaság, 2017. április 18., kedd, 15. oldal
Az Invented in Hungary elérése a cél

Világgazdaság, 2017. április 18., kedd, 3. oldal
Varga: az innováció segíti a gazdaságot

Magyar Nemzet, 2017. április 18., kedd, 13. oldal
A jövő technikája Budapestre költözik

Piac és Profit, 2017. április 18., kedd, 35. oldal
Hiába az ötlet, ha másé a hozam

Vg.hu, 2017. április 18., kedd
Az Invented in Hungary elérése a cél

Itextreme.hu, 2017. április 18., kedd
Új kutatás-fejlesztési projektet indít és bővíti budapesti fejlesztő-központját a Siemens Zrt.

Lokal.hu, 2017. április 18., kedd
Varga: Négy százalék feletti gazdasági növekedés

Hirado.hu, 2017. április 18., kedd
Csath Magdolna: drogfüggőséget okozhatnak az uniós források

Vorosmartyradio.hu, 2017. április 18., kedd
Lepsényi: át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Orientpress.hu, 2017. április 18., kedd
Lepsényi: át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Webradio.hu, 2017. április 18., kedd
Lepsényi: át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Mfor.hu, 2017. április 18., kedd
Lepsényi: át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Hir.ma, 2017. április 18., kedd
Lepsényi: át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Hirado.hu, 2017. április 18., kedd
Lepsényi: át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Magyarhirlap.hu, 2017. április 18., kedd
Lepsényi: Át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Gazdasagportal.hu, 2017. április 18., kedd
Át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Profit7.hu, 2017. április 18., kedd
Az innováció-vezérelt gazdaságé a jövő

Sikerado.hu, 2017. április 18., kedd
"Át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra"

Profitline.hu, 2017. április 18., kedd
Váltanunk kell az innováció-központú gazdaságra

Magyaridok.hu, 2017. április 18., kedd
Lepsényi István: át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Webradio.hu, 2017. április 18., kedd
Félmilliárd forintra pályázhatnak a muravidéki magyar vállalkozások

Erdely.ma, 2017. április 18., kedd
Félmilliárd forintra pályázhatnak a muravidéki magyar vállalkozások

Magyarhirlap.hu, 2017. április 18., kedd
Félmilliárd forintra pályázhatnak a muravidéki magyar vállalkozások

Kanizsaujsag.hu, 2017. április 18., kedd
Félmilliárd forintra pályázhatnak a muravidéki magyar vállalkozások

Magyaridok.hu, 2017. április 18., kedd
Félmilliárd forintra pályázhatnak a muravidéki magyar vállalkozások

Vg.hu, 2017. április 18., kedd
Félmilliárdra pályázhatnak a muravidéki magyar vállalkozások

Bevezetem.eu, 2017. április 18., kedd
Technológiai újdonságokat mutat be A jövő utcája kiállítás Budapesten

Minuszos.hu, 2017. április 18., kedd
Nyakunkon A jövő utcája kiállítás

Nrgreport.com, 2017. április 18., kedd
A világ technológiai újdonságai A jövő utcája kiállításon

Innoportal.hu, 2017. április 18., kedd
Nyakunkon A jövő utcája kiállítás

Pannonnovum.hu, 2017. április 18., kedd
"A jövő utcája" ingyenes kiállítás a világ legizgalmasabb fejlesztéseivel és
technológiáival

Trendfm.hu, 2017. április 18., kedd
Itt a megmérettetés: ki lesz Magyarország legjobb vállalata?

Trend FM, 2017. április 18., kedd
Itt a megmérettetés: ki lesz Magyarország legjobb vállalata?

Funzine.hu, 2017. április 18., kedd
Újra megnyílnak a legmenőbb budapesti startupok irodái - Budapest Safary április 20-21-én

Minuszos.hu, 2017. április 18., kedd
Elindult az Input program, persze a közép-magyarországi régió ebből is kimarad

Zetapress.hu, 2017. április 18., kedd
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ Újbudán

Pannonnovum.hu, 2017. április 18., kedd
Hatszázmilliárdért jöhetnek új pályázatok

Pannonnovum.hu, 2017. április 18., kedd
Invitech Solutions: Az Innomax Díj nyertesei

Egeszsegtukor.hu, 2017. április 18., kedd
Technológiai újdonságokat mutat be a Jövő utcája kiállítás Budapesten

M2mzona.hu, 2017. április 18., kedd
Ipar 4.0 a magyar járműgyártásban

Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2017. április 18., kedd
Szakkiállítással várják az érdeklődőket

Kossuth Rádió, Krónika 15:00, 2017. április 18., kedd
Magyarországnak át kell állnia az innováció vezérelt gazdaságra, erről beszélt Lepsényi István

Kossuth Rádió, Krónika 17:30, 2017. április 18., kedd
Szakkiállítással is várják az érdeklődőket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Innovációs Központjának szakmai rendezvényén

InfoRádió, 2017. április 18., kedd
Innovációs pályázatot írt ki Újbuda önkormányzata

MTV, Híradó délben, 2017. április 18., kedd
Már nem a válságkezelés, hanem a gazdasági növekedés gyorsítása a cél 

DUNA TV, 2017. április 18., kedd
Már nem a válságkezelés, hanem a gazdasági növekedés gyorsítása a cél 

MTV, 2017. április 18., kedd
Startup Safary Budapesten

Magyar Hírlap, 2017. április 19., szerda, 10. oldal
Erősödnie kell az innovációnak a hazai iparban

Fejér Megyei Hírlap, 2017. április 19., szerda, 6. oldal
Új pályára kell állni

Vas Népe, 2017. április 19., szerda, 13. oldal
A jövő újdonságait tekinthetjük meg

Fejér Megyei Hírlap, 2017. április 19., szerda, 13. oldal
A jövő újdonságait tekinthetjük meg

Napló, 2017. április 19., szerda, 13. oldal
A jövő újdonságait tekinthetjük meg

Dunaújvárosi hírlap, 2017. április 19., szerda, 13. oldal
A jövő újdonságait tekinthetjük meg

Szabadság, 2017. április 19., szerda, 1+8. oldal
CeBIT: írás, olvasás, számolás ...

Zaol.hu, 2017. április 19., szerda
Először tartottak Business Coaching szakmai napot a gazdálkodási karon

Mixonline.hu, 2017. április 19., szerda
Lepsényi: át kell állni

Profitline.hu, 2017. április 19., szerda
Félmilliárd forint gazdaságfejlesztési forrás a muravidéki magyar vállalkozásoknak

Orientpress.hu, 2017. április 19., szerda
Félmilliárd forintra pályázhatnak a muravidéki magyar vállalkozások

Magyarmezogazdasag.hu, 2017. április 19., szerda
Félmilliárd forintra pályázhatnak a muravidéki magyar vállalkozások

Magyarhirlap.hu, 2017. április 19., szerda
Erősödnie kell az innovációnak a hazai iparban

Kamaraonline.hu, 2017. április 19., szerda
Magyar fejlesztési forrásra pályázhatnak a muravidéki vállalkozások

Infoter.eu, 2017. április 19., szerda
Innovációval a versenyképességért

Infoter.eu, 2017. április 19., szerda
Át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Webradio.hu, 2017. április 19., szerda
A Miskolci Egyetemen új technológiai program kezdődik

Autopro.hu, 2017. április 19., szerda
A Miskolci Egyetemen új technológiai program kezdődik

Sikerado.hu, 2017. április 19., szerda
Új technológiai program kezdődik

Borsodihir.hu, 2017. április 19., szerda
Kutat-fejleszt a Miskolci Egyetem

Velemenyezd.hu, 2017. április 19., szerda
A Miskolci Egyetemen új technológiai program kezdődik

Boon.hu, 2017. április 19., szerda
A Miskolci Egyetemen új technológiai program kezdődik

Mon.hu, 2017. április 19., szerda
A Miskolci Egyetemen új technológiai program kezdődik

Minap.hu, 2017. április 19., szerda
Új technológiai program kezdődik a Miskolci Egyetemen

Digitalhungary.hu, 2017. április 19., szerda
Innovációban is fel kell venni a kesztyűt

Innoportal.hu, 2017. április 19., szerda
NFM: elindult az informatikai vállalkozások nemzetközi piacra jutását támogató Input program

Digitalhungary.hu, 2017. április 19., szerda
Input program: cél a világ meghódítása?

Kamaraonline.hu, 2017. április 19., szerda
ÚtraManó: Utazás közben mesél a magyar mobil alkalmazás

Dontwasteit.hu, 2017. április 19., szerda
A világ technológiai újdonságait mutatják be Budapesten

Portfolio.hu, 2017. április 19., szerda
Többezer EU-pályázat nyertese örülhet rövidesen (2.)

Media-kabel-muhold.hu, 2017. április 19., szerda
Ötletpályázat IoT-ra

Erdon.ro, 2017. április 19., szerda
A Miskolci Egyetemen új technológiai program kezdődik

Debreceninap.hu, 2017. április 19., szerda
Richter Tudós Klub újabb előadása

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. április 19., szerda
Elindult a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Input programja

M1, Híradó, 2017. április 19., szerda
Az új technológiák alkalmazása és az innováció a gazdaság további fejlődésének feltételei, mondta Lepsényi István

Duna TV, Híradó, 2017. április 19., szerda
Az új technológiák alkalmazása és az innováció a gazdaság további fejlődésének feltételei, mondta Lepsényi István

Észak-Magyarország, 2017. április 20., csütörtök, 5. oldal
Ipar és egyetemi kutatás: a jövőben egymásra találnak

Magyar Nemzet, 2017. április 20., csütörtök, 7. oldal
Fejlesztőközpontot kap az egyetem

Magyar Idők, 2017. április 20., csütörtök, 15. oldal
Innovációval sikeres a magyar kisvállalkozás

Agrarszektor.hu, 2017. április 20., csütörtök
Együttműködik a NAIK és az AKI

Zaol.hu, 2017. április 20., csütörtök
A kisvállalatok előnyei és hátrányai (x)

Innoteka.hu, 2017. április 20., csütörtök
Korszerű anyagok, intelligens technológiák fejlesztése

Piacesprofit.hu, 2017. április 20., csütörtök
Korszerű anyagok, intelligens technológiák fejlesztését kezdi meg Miskolcon a Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ

Trendfm.hu, 2017. április 20., csütörtök
Intelligens technológiák kifejlesztésébe kezd a Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ

Itbusiness.hu, 2017. április 20., csütörtök
Korszerű anyagok, intelligens technológiák vonzásában

Lokal.hu, 2017. április 20., csütörtök)
A Miskolci Egyetemen új technológiai program kezdődik

Gyartastrend.hu, 2017. április 20., csütörtök
Új technológiai program indul Miskolcon

Boon.hu, 2017. április 20., csütörtök
Ipar és egyetemi kutatás: a jövőben egymásra találnak

Innoportal.hu, 2017. április 20., csütörtök
6,5 milliárd forint áll rendelkezésre az inkubátorok országos hálózatának építésére

Vg.hu, 2017. április 20., csütörtök
Milliárdokból fejleszt a Miskolci Egyetem

Marketinginfo.hu, 2017. április 20., csütörtök
Idén is BME-t támogat a Siemens

News4business.hu, 2017. április 20., csütörtök
Idén is BME-t támogat a Siemens

Magyaridok.hu, 2017. április 20., csütörtök
Innovációval sikeres a magyar kisvállalkozás

Szon.hu, 2017. április 20., csütörtök
Középiskolásoknak indít karrierprogramot az Észak-Alföldön a GE

Napi.hu, 2017. április 20., csütörtök
Ez a korlátja a kisvállalatok technológiai fejlesztéseinek

Iranytv.hu, 2017. április 20., csütörtök
Együttműködési megállapodást kötött a Miskolci Egyetem és az Aluinvent Zrt.

Hirado.hu, 2017. április 20., csütörtök
Középiskolásoknak indít karrierprogramot a GE

Erdon.ro, 2017. április 20., csütörtök
Középiskolásoknak indít karrierprogramot az Észak-Alföldön a GE

Erdon.ro, 2017. április 20., csütörtök
Ipar és egyetemi kutatás: a jövőben egymásra találnak

Webradio.hu, 2017. április 20., csütörtök
Középiskolásoknak indít karrierprogramot az Észak-Alföldön a GE

Trendfm.hu, 2017. április 20., csütörtök
Intelligens technológiák kifejlesztésébe kezd a Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ

Profitline.hu, 2017. április 20., csütörtök
Középiskolások felé nyitna a GE

Nrgreport.com, 2017. április 20., csütörtök
Középiskolásoknak indít karrierprogramot a GE

Kamaraonline.hu, 2017. április 20., csütörtök
Középiskolásoknak indít karrierprogramot a General Electric

Estiujsag.hu, 2017. április 20., csütörtök
Középiskolásoknak indít karrierprogramot az Észak-Alföldön a GE

Elteonline.hu, 2017. április 20., csütörtök
Innováció, a jövő exportterméke

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. április 20., csütörtök
Összeállítás: Nyolcadik alkalommal rendezték meg a győri egyetemen a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár

MTV, 2017. április 20., csütörtök
Nyílt nap Budapest legmenőbb startup irodáiban

Észak-Magyarország, 2017. április 21., péntek, 6. oldal
Közösen fejleszt az Aluinvent és az egyetem

Világgazdaság, 2017. április 21., péntek, 14. oldal
Félmilliárd forint jut a Muravidékre

Insiderblog.hu, 2017. április 21., péntek
Intelligens technológiák kifejlesztését kezdi meg a FIEK

Infoter.eu, 2017. április 21., péntek
Középiskolások számára indul karrierprogram az Észak-alföldi régióban

Autopro.hu, 2017. április 21., péntek
Okos kamionok - okos mérnökök: nyílt szakmai napot szervez a Knorr-Bremse budapesti intézete

News4business.hu, 2017. április 21., péntek
Technológiai újdonságok a A jövő utcája kiállítás-on

Mmonline.hu, 2017. április 21., péntek
Új mobilapp egyetemistáktól

Innoportal.hu, 2017. április 21., péntek
Lepsényi: át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Hirado.hu, 2017. április 21., péntek
Fiatal tehetségek innovációit karolták fel

Erdon.ro, 2017. április 21., péntek
Közösen fejleszt az Aluinvent és a Miskolci Egyetem

Delmagyar.hu, 2017. április 21., péntek
A 2014-2020 időszak pályázatairól

Boon.hu, 2017. április 21., péntek
Közösen fejleszt az Aluinvent és a Miskolci Egyetem

Szegedma.hu, 2017. április 21., péntek
A Holdra és a Marsra készülnek a magyar űrkutatók

Profit7.hu, 2017. április 21., péntek
Fiatal tehetségek innovációit karolták fel

Pcpult.hu, 2017. április 21., péntek
Új Q&A app egyetemistáktól

Pcpult.hu, 2017. április 21., péntek
A Jövő Utcáján debütál a magyar fejlesztésű okosbicikli

Magyarepitok.hu, 2017. április 21., péntek
Ezzel a tervpályázattal indul az MTA közel tízmilliárdos innovációs projektje

Logisztika.hu, 2017. április 21., péntek
A világ technológiai újdonságait mutatja be A jövő utcája kiállítás Budapesten

Eupalyazatiportal.hu, 2017. április 21., péntek
EUREKA Innovation Week 2017 - Sharing technology

Eupalyazatiportal.hu, 2017. április 21., péntek
EUREKA Innovation Week 2017 - Sharing technology

Bdpst24.hu, 2017. április 21., péntek
Új Q&A app egyetemistáktól

M1, Ma reggel, 2017. április 21., péntek
Egészségügyi újításokkal foglalkozó startup cégek számára írt ki versenyt az Európai Innovációs és Technológiai Intézet

M1, Híradó M1 12:00, 2017. április 21., péntek
A hazai vállalkozások digitális fejlesztése a célja a Google és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös programjának

Kossuth Rádió, Krónika, 2017. április 21., péntek
A hazai vállalkozások digitális fejlesztésének támogatására indított programot a Google és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Duna TV, Híradó M1 12:00, 2017. április 21., péntek
A hazai vállalkozások digitális fejlesztése a célja a Google és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös programjának

Vas Népe, 2017. április 22., szombat, 9-10. oldal
Új típusú idegsejtek

Vince magazin, 2017. április 22., szombat, 6. oldal
A MÁD brand mint innováció
„...A mádi szőlőből kiemelkedő minőségű bort készítő MAD WINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kit. érdemelte ki a Magyar Innovációs Alapítvány által meghirdetett Agrár Innovációs Díjat..."

Eletforma.hu, 2017. április 22., szombat
Azok a csodálatos, világmegváltó, kreatív nők...

Hirek.prim.hu, 2017. április 22., szombat
A Jövő Utcáján debütál a magyar fejlesztésű okosbicikli

Kossuth Rádió, Időt kérek, 2017. április 22., szombat
Milyen hatása van a technológia fejlődésének mindennapi életünkre?

Piacesprofit.hu, 2017. április 23., vasárnap
A pénzügyi vállalatok tartanak az innovátoroktól

Magyarhirlap.hu, 2017. április 23., vasárnap
Áder János: Az elismerés a tudomány értékeit állítja a közösség elé

Kutyu.hu, 2017. április 23., vasárnap
Új Q&A app egyetemistáktól

Gondola.hu, 2017. április 23., vasárnap
Áder: az elismerés a tudomány értékeit állítja a közösség elé

Bevezetem.eu, 2017. április 23., vasárnap
Új Q&A app egyetemistáktól

Portfolio.hu, 2017. április 23., vasárnap
Uniós milliárdokból fejleszt a Miskolci Egyetem

M5, Novum, 2017. április 23., vasárnap
Összeállítás: Hazánk lett a molekuláris gyógyászat és a termelésinformatikai kutatások új európai központja

Kelet-Magyarország, 2017. április 24., hétfő, 16. oldal
Fiatal tehetségek innovációit karolták fel

Hajdú-Bihari Napló, 2017. április 24., hétfő, 16. oldal
Fiatal tehetségek innovációit karolták fel

Észak-Magyarország, 2017. április 24., hétfő, 16. oldal
Fiatal tehetségek innovációit karolták fel

Világgazdaság, 2017. április 24., hétfő, 4. oldal
Csaknem hatmilliárdos miskolci projekt

Tervlap.hu, 2017. április 24., hétfő
Hadüzenet a klímaváltozás ellen! Pályázat a Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb tervezésére

Ifipress.hu, 2017. április 24., hétfő
Középiskolásoknak indít karrierprogramot az Észak-Alföldön a GE

Hirek.prim.hu, 2017. április 24., hétfő
Új Q&A app egyetemistáktól

Euroastra.hu, 2017. április 24., hétfő
Új Q&A app egyetemistáktól

Brandtrend.hu, 2017. április 24., hétfő
Debütál a magyar fejlesztésű okosbicikli

Vg.hu, 2017. április 24., hétfő
Csaknem hatmilliárdos miskolci projekt

Technokrata.hu, 2017. április 24., hétfő
A Jövő Utcáján debütál a magyar fejlesztésű okosbicikli

Technokrata.hu, 2017. április 24., hétfő
Új Q&A app egyetemistáktól

Weborvos.hu, 2017. április 24., hétfő
EIT Health: Közeleg a pályázati határidő

Vg.hu, 2017. április 24., hétfő
A versenyképességet javítaná a logisztikai összefogás

Piacesprofit.hu, 2017. április 24., hétfő
Még pár napig lehet jelentkezni az 50 ezer euró díjazású versenyre

Itextreme.hu, 2017. április 24., hétfő
Új Q&A app egyetemistáktól

Innoportal.hu, 2017. április 24., hétfő
A Miskolci Egyetemen új technológiai program kezdődik

Profit7.hu, 2017. április 24., hétfő
Ötvenezer eurós startup verseny indul

Hirek.prim.hu, 2017. április 24., hétfő
Április végéig jelentkezhetnek egészségügyi innovátorok az 50 ezer eurós díjazású start-up versenyre

Gyartastrend.hu, 2017. április 24., hétfő
Startup verseny egészségügyi innovátoroknak

Computerworld.hu, 2017. április 24., hétfő
Startup verseny egészségügyi innovátoroknak

Bdpst24.hu, 2017. április 24., hétfő
Április végéig jelentkezhetnek egészségügyi innovátorok az 50 ezer eurós díjazású start-up versenyre

Realista.hu, 2017. április 24., hétfő
100 milliárd forint érkezhet a magyar logisztikába

Portfolio.hu, 2017. április 24., hétfő
Százmilliárdot spórolhatna az ágazat, ha összefognának a hazai szereplői

Technokrata.hu, 2017. április 24., hétfő
A Jövő Utcáján debütál a magyar fejlesztésű okosbicikli

Brandtrend.hu, 2017. április 24., hétfő
Debütál a magyar fejlesztésű okosbicikli

Socialbranding.hu, 2017. április 24., hétfő
Debütál a magyar fejlesztésű okosbicikli

Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2017. április 24., hétfő
A jövőt a tehetséges fiatalok, az ő felkarolásuk és támogatásuk határozza meg, mondta Novák Katalin, a budapesti Tehetség Konferencián

M1, Híradó M1 21:00, 2017. április 24., hétfő
Hogyan lehetne közelebb hozni a természettudományokat a fiatalokhoz, erről tartottak konferenciát

Nógrád Megyei Hírlap, 2017. április 25., kedd, 7. oldal
A tudomány értékeit állítja a közösség elé

Kelet-Magyarország, 2017. április 25., kedd, 1+5. oldal
Sok ötletet adtak, jó lehetőségeket kínáltak

Preshaz.eu, 2017. április 25., kedd
Innováció: életmentés
„...Világsikerre számítanak a WIWE fejlesztői. A magyar találmány képes előre jelezni a stroke és a szívmegállás kockázatát, és ezzel ezrek életét mentheti meg. Farkas Józsefnek, a Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatójának tett föl kérdéseket a Présház Hírportál..."

Technokrata.hu, 2017. április 25., kedd
Április végéig jelentkezhetnek egészségügyi innovátorok az 50 ezer eurós díjazású start-up versenyre

Itextreme.hu, 2017. április 25., kedd
Április végéig jelentkezhetnek egészségügyi innovátorok az 50 ezer eurós díjazású start-up versenyre

Hrportal.hu, 2017. április 25., kedd
Startup verseny egészségügyi innovátoroknak 50 ezer euróért

Profitline.hu, 2017. április 25., kedd
Április végéig jelentkezhetnek egészségügyi innovátorok az 50 ezer eurós díjazású start-up versenyre

Medicalonline.hu, 2017. április 25., kedd
50 ezer eurós díjazású start-up verseny

Zaol.hu, 2017. április 25., kedd
Cél a gazdaságfejlesztés

Scmonitor.hu, 2017. április 25., kedd
Nemzeti logisztikai összefogást javasolnak az ágazat szereplői

Piacesprofit.hu, 2017. április 25., kedd
Sok a kalóz, de a kkv-k állják a sarat

Digitalhungary.hu, 2017. április 25., kedd
A Jövő Utcáján debütál a magyar fejlesztésű okosbicikli

Szegedma.hu, 2017. április 25., kedd
A digitálisan innovatív Csongrád megyei vállalkozásokért

Profitline.hu, 2017. április 25., kedd
Startup verseny az egészség úttörőinek

Portfolio.hu, 2017. április 25., kedd
Egy év után elkezdtek szivárogni a népszerű EU-pályázat nyertesei

SzTNH e-Hírek 2017. április 25.
Elnöki kinevezés

SzTNH e-Hírek 2017. április 25.
Átadták az Innovációs díjakat
"...A 2016. évi Innovációs Nagydíjban az 77 ELEKTRONIKA MŰSZERIPARI KFT. részesült Félautomata vizelet üledék analizátor termékcsalád kifejlesztéséért és forgalmazásáért..."

SzTNH e-Hírek 2017. április 25.
Részvételi lehetőség a kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal kapcsolatos európai kutatásban

SzTNH e-Hírek 2017. április 25.
Javult az EU lakosságának szellemitulajdon-védelmi tudatossága

SzTNH e-Hírek 2017. április 25.
WIPO: rekordmennyiségű nemzetközi szabadalmi bejelentés 2016-ban

M1, Híradó M16:00, 2017. április 25., kedd
A fiatalokat egyre kevésbé érdeklik a természettudományok, erről tartottak konferenciát

MTV, Híradó délben, 2017. április 25., kedd
Budapesti Tehetség Konferencia

Duna TV, Híradó M1 12:00, 2017. április 25., kedd
A fiatalokat egyre kevésbé érdeklik a természettudományok, erről tartottak konferenciát

Csíki Hírlap, 2017. április 26., szerda, 1+10. oldal
A szellemi tulajdon világnapja

Világgazdaság, 2017. április 26., szerda, 1+3. oldal
Több ezer kisvállalkozás bővítene uniós forrásokból

Vg.hu, 2017. április 26., szerda
Megrohanták a vállalkozók a pályázatokat

Portfolio.hu, 2017. április 26., szerda
Duplázódik a fiatal kutatók támogatása az Innovációs Alapból

Kisalfold.hu, 2017. április 26., szerda
Jelnyelvi szinkrontolmács kesztyűt fejlesztett ki egy nyíregyházi diák

Hirado.hu, 2017. április 26., szerda
Ezekre igényelték a legtöbb uniós forrást

Webradio.hu, 2017. április 26., szerda
Átadták a Millenniumi Díjakat

Hirado.hu, 2017. április 26., szerda
Millenniumi Díjakat adtak át Budapesten

Velemenyezd.hu, 2017. április 26., szerda
Átadták a Millenniumi díjakat

Magyarhirlap.hu, 2017. április 26., szerda
Átadták a Millenniumi díjakat

Profitline.hu, 2017. április 26., szerda
Fiatalok versenyeztek a bankszektor megújításáért

Kamaraonline.hu, 2017. április 26., szerda
Másfél milliós összdíjazásban részesültek a legjobb pénzügyi ötleteket bemutató diákok

Profit7.hu, 2017. április 26., szerda
Fiatalok versengtek a bankszektor megújításáért

Biztositasiszemle.hu, 2017. április 26., szerda
Fiatalok újítják meg a bankszektort

Marketinginfo.hu, 2017. április 26., szerda
Hörmann különdíj a BME építészhallgatójának

Nrgreport.com, 2017. április 26., szerda
Európai cég nyerte a leginnovatívabb energetikai vállalkozás díját New Yorkban

Webbeteg.hu, 2017. április 26., szerda
Innováció a tüdővizsgálatokban
"...A 2016. évi Ipari Innovációs Díjban részesült az Innomed Medical Zrt. alacsony röntgendózisú rétegfelvételi radiológiai képalkotó eszköz kifejlesztéséért és forgalmazásáért. Dévai Endre elnököt kérdeztük..."

Napi.hu, 2017. április 26., szerda
Akiknek az ötleteit 205 milliárd forintból támogatják

Delmagyar.hu, 2017. április 26., szerda
Jelnyelvi szinkrontolmács kesztyűt fejlesztett ki egy nyíregyházi diák

Orientpress.hu, 2017. április 26., szerda
Átadták a Millenniumi díjakat

Magyarhirlap.hu, 2017. április 26., szerda
Átadták a Millenniumi díjakat

Eupalyazatiportal.hu, 2017. április 26., szerda
Áttörés a H2020 kutatói bérek szabályozásában

Brandtrend.hu, 2017. április 26., szerda
Nyíregyházi diákok a világhír küszöbén

Zalai Hírlap, 2017. április 27., csütörtök, 4. oldal
A kkv-k számára elérhető EU-s pályázatok című fórum

Lokál extra - Miskolc, 2017. április 27., csütörtök, 9. oldal
Elektromos kerékpár nyűgözte le a zsűrit

Magyar Fórum, 2017. április 27., csütörtök, 9. oldal
Informatikus utánpótlás

Innoportal.hu, 2017. április 27., csütörtök
Start-up verseny: 50 ezer euró a tét

Szekesfehervar.hu, 2017. április 27., csütörtök
Egyedülálló Tudásközpont jön létre Székesfehérváron

Hirextra.hu, 2017. április 27., csütörtök
3 magyar startup a londoni döntőben!

888.hu, 2017. április 27., csütörtök
Felsorakoztak a legnagyobb hazai innovátorok - Századvég Gazdaságkutató konferencia

Vg.hu, 2017. április 27., csütörtök
Pálinkás József: innováció nélkül nincs növekedés

Uzletresz.hu, 2017. április 27., csütörtök
Közösségi kampánnyal gyűjt pénzt a magyar hotelipari startup

Origo.hu, 2017. április 27., csütörtök
Pálinkás: Több százmilliárd forintot fordítottunk innovációra

Lokal.hu, 2017. április 27., csütörtök
Pálinkás József: kizárólag feladatorientált K+F programokat finanszíroz az innovációs hivatal

Napi.hu, 2017. április 27., csütörtök
Újabb sikeres magyar startup növekszik

Iranytv.hu, 2017. április 27., csütörtök
Idén és jövőre is 4 százalék körül nőhet a gazdaság

Hirado.hu, 2017. április 27., csütörtök
Idén és jövőre is 4 százalék körül nőhet a gazdaság

Hirado.hu, 2017. április 27., csütörtök
Kiaknázatlan innovációs forrás van a felsőoktatásban

Hirado.hu, 2017. április 27., csütörtök
Csak feladatorientált k+f programokat finanszíroz az innovációs hivatal

Webradio.hu, 2017. április 27., csütörtök
Pálinkás József: kizárólag feladatorientált kutatás-fejlesztési programokat finanszíroz az innovációs hivatal

Turizmusonline.hu, 2017. április 27., csütörtök
Kisbefektetőket keres a magyar szállodaipari szoftveres startup

Turizmusonline.hu, 2017. április 27., csütörtök
Így toboroz befektetőket a szállodaiparba a magyar startup

Profit7.hu, 2017. április 27., csütörtök
Négy százalék körül nőhet a gazdaság

Magyaridok.hu, 2017. április 27., csütörtök
Idén és jövőre is 4 százalék körül nőhet a gazdaság

Gyorplusz.hu, 2017. április 27., csütörtök
Idén és jövőre is 4 százalék körül nőhet a gazdaság

Feol.hu, 2017. április 27., csütörtök
Mi legyen a látogatóközpont neve?

Eupalyazatiportal.hu, 2017. április 27., csütörtök
Nemzeti Kutatási Programok 2017 - Agykutatás és onkológia konferencia

Trademagazin.hu, 2017. április 27., csütörtök
Idén és jövőre is 4 százalék körül nőhet a gazdaság

Velemenyezd.hu, 2017. április 27., csütörtök
Kovács Árpád: idén és jövőre is 4 százalék körül nőhet a gazdaság

Velemenyezd.hu, 2017. április 27., csütörtök
Pálinkás József: kizárólag feladatorientált kutatás-fejlesztési programokat finanszíroz az innovációs hivatal

Mmonline.hu, 2017. április 27., csütörtök
Finanszírozási kampányt indít a magyar start-up

Gazdasagportal.hu, 2017. április 27., csütörtök
Nemzetközi közösségi finanszírozási kampányt indít a RateMate

Life.hu, 2017. április 27., csütörtök
Nőként a startupok világában - Interjú Csillag Zsuzsival

Termekmix.hu, 2017. április 27., csütörtök
Nemzeti logisztikai összefogást javasolnak az ágazat szereplői

News4business.hu, 2017. április 27., csütörtök
Hörmann különdíj a BME építészhallgatójának

M1, Híradó M1 19:30, 2017. április 27., csütörtök
Több mint tíz állomásos konferenciasorozatot hirdetett a Századvég Gazdaságkutató Zrt.

Békés Megyei Hírlap, 2017. április 28., péntek, 1+4. oldal
Lányok Napja a gyárban, mérnöknek is jöhetnek

Magyar Idők, 2017. április 28., péntek, 11. oldal
Csak a feladatorientált projekteket támogatnák

Lokál, 2017. április 28., péntek, 3. oldal
Szükség van a fejlesztésekre

Világgazdaság, 2017. április 28., péntek, 7. oldal
Innovációs központtá válna Magyarország

Magyar Hírlap, 2017. április 28., péntek, 9. oldal
Hasznosítható projekteket támogatnának

Vg.hu, 2017. április 28., péntek
Innovációs központtá válna Magyarország

U-szeged.hu, 2017. április 28., péntek
Hamarosan megjelenik az Új Nemzeti Kiválósági Pályázat 2017 évi felhívása

Rtl.hu, 2017. április 28., péntek
A gyerekek az innováció motorjai

Piacesprofit.hu, 2017. április 28., péntek
Oszkó: a megújulás a legfontosabb a versenyképességhez

Piacesprofit.hu, 2017. április 28., péntek
Ki kéne használni a rövid távon biztos növekedési feltételeket

Pecsinapilap.hu, 2017. április 28., péntek
Baranyai innovációk juthatnak több milliós befektetéshez

Lokal.hu, 2017. április 28., péntek
Szükség van a fejlesztésekre

Magyaridok.hu, 2017. április 28., péntek
Csak a feladatorientált projekteket támogatnák

Magyarhirlap.hu, 2017. április 28., péntek
Hasznosítható projekteket támogatnának

Euroastra.hu, 2017. április 28., péntek
Nemzetközi közösségi finanszírozási kampányt indít a sikeres magyar hotelipari start-up, a RateMate
Szerkesztő: Bőthe Csaba, Munkatárs: Pazsák Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.