XXVII. évf. | 2017. április 18. | 8. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagjainkat!

Várható események
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ-vélemény a "Logisztikai versenyképességről"

2017. március 31-én elkészült a "Nemzeti logisztikai összefogás a magyarországi logisztika alágazati (közúti-, vasúti-, vízi-, vám-, légi- és logisztikai szolgáltatási területekről) versenyképessége érdekében" c. szakmai anyag.

A készítésében közreműködtek:
  1. Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége - MLSZKSZ
  2. Magyar Logisztikai Egyesület - MLE
  3. Magyar Szállítmányozók Szövetsége - MSZSZ
  4. Magyar Hajózási Országos Szövetség - MAHOSZ
  5. Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja - NLVK
  6. Magyarországi Dunai Kikötők Szövetsége - MKDSZ
  7. Magyar Innovációs Szövetség - MISZ
  8. Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary
  9. Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége - FUVOSZ
  10. Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége - KKVSZ
Részletek az anyagból:

"...Az elmúlt évek piaci változásai miatt a hazai logisztikai iparág bizonyos részei nehéz helyzetbe kerültek. A magyar vállalkozások egyes területekről szinte teljesen kiszorultak, illetve összességében jelentős pozícióvesztést könyvelhettek el..."

"...A hazai logisztikai iparág fejlesztési irányainak kijelölésénél tekintetbe kell venni az uniós és a hazai közlekedéspolitikai célkitűzéseket (energiahatékonyság, környezettudatosság, fenntarthatóság), illetve az annak elérését gátló legfontosabb tényezőket közlekedési alágazatonként...
"
"...A közúti árufuvarozókat érintő versenyhátrány egyaránt betudható a hatósági ellenőrzések eddigi hiányának, az elavult ellenőrzési technológiáknak, valamint a bürokratikus és rugalmatlan eljárásoknak. A legnagyobb probléma, hogy a közúti fuvarozás esetében Magyarország az elmúlt évtizedben nem jó engedélygazdálkodást követett, a versenytársak aránytalanul sok közlekedési engedélyt kapnak, miközben a kibocsátott engedélyek biztonsági szintje nem felel meg a kor követelményeinek (jellemző, hogy egy 350 forintos BKK vonaljegy nagyobb védettséggel rendelkezik, mint egy közlekedési engedély, amely egyszerű nyomdaipari eljárással reprodukálható). Ezeket a hiányosságokat kihasználva az unión kívüli "harmadik országok", valamint az újonnan csatlakozott uniós tagországok fuvarozói már EU csatlakozásunkkal egy időben megkezdték a magyarországi export és import árualap megszerzését a magyar vállalkozások elől. Sikerükhöz jelentősen hozzájárult, hogy a külföldi fuvarosok jellemzően a magyar társaiknál kedvezőbb és versenyképességüket jobban támogató jogszabályi környezetben, illetve adózási feltételek között működhetnek, aminek köszönhetően magyar társaik árai alá tudnak ígérni..."

"...A vasúti árufuvarozás is nehéz helyzetben van. A vasúti ágazattal kapcsolatos jogszabály módosítások úgy készülnek, hogy annak piaci hatását nem mérik fel. Olyan lehetőségeket is meg kellene jeleníteni, amellyel a hazai vasúti árufuvarozó társaságokat hozza kedvező helyzetbe a külföldön bejegyzettekkel szemben. Hatósági előírások, ellenőrzések fokozása, iparűzési adó egy részének visszaigénylési lehetősége stb. Hozzáadott érték teremtő képesség növelése Magyarországon történjen (állomási műveletek, átrakás, vámelőállítás, csomagolás, logisztikai központok szolgáltatásfejlesztései) a vasúti árufuvarozással érintett küldemények esetén..."

"...Pályázati rendszeren keresztül, hazai költségvetési források felhasználásával a folyamifuvareszköz-állomány korszerűsítése szükséges, hogy a magyar folyami fuvarozás is a külföldi versenytársaikkal egyenlő piaci feltételekkel induljon egy-egy üzlet megszerzésére. Elsődlegesen támogatott főmotor-csere programra van szükség, amely egyben környezetvédelmi célokat is szolgál, továbbá azoknak a követelményeknek a teljesítésére, amelyeket a jogszabályok a hajók átépítésekor már megkövetelnek a már üzemelő hajóktól is (ezek zömmel hajózásbiztonsági és környezetvédelmi jellegűek)..."

"...A magyar logisztikai alágazat Európai Uniós szintű versenyképességét is biztosítani kell, ahogy az Unió gazdaságilag fejlett tagállamaiban is történik napjainkban, azaz mindenki igyekszik a saját piacát megvédeni és erősíteni. Így fontos egy olyan gazdasági környezet kialakítása, ahol egyrészt a magyar árut elsősorban és kifejezetten magyar logisztikai szolgáltató, magyar fuvarozó szállíttatja vagy szállítja el, másrészt a magyar logisztikai szolgáltatók és fuvarozók az ország közlekedési adottságait kihasználva egyre nagyobb szeletet hasítsanak ki az európai logisztikai- és fuvarpiacból. Fontos a megbízó érdekeltté tétele a magyar fuvarkapacitások kihasználásában. Olyan gazdasági környezetet kell teremteni, hogy a magyar megbízó számára ne járjon anyagi előnnyel, adómegtakarítással az, ha külhonos fuvarozóra bízza áruja szállítását..."

"...A magyar logisztika versenyképessége érdekében a kormányzat szerepvállalása mellett létre kell hozni a honos megbízók, a logisztikai szolgáltatók és a fuvarozók közös érdekeltségi rendszerét; azt a Nemzeti Logisztikai Összefogást, amely hosszú távon is garantálja a magyar logisztikai szolgáltatások és fuvarozás európai versenyképességét, és amelynek létrehozását szervezeteink ezúton is indítványozzák..."

Az anyagot megküldték Varga Mihály, Nemzetgazdasági miniszternek azért, hogy mielőbb sor kerüljön a logisztikai ágazatot érintő problémák megoldását célzó, állandó munkacsoport felállítására. A szakmai anyag teljes szövege portálunk jelszóval védett részén olvasható, az állásfoglalásoknál.

Digitális Jólét Fórum

2017. április 3-án, az Emberi Erőforrások Minisztériumában került megrendezésre a "Digitális Jólét Fórum" tizenhetedik ülése. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetséget Hild Imre, a MISZ Startup Kultúra Közösség Panel vezetője képviselte.

Az ülés több fő témát érintett, úgy mint a digitális infrastruktúra, digitális kompetenciák kérdését valamint a gazdaság különböző területeinek digitalizációjával kapcsolatos kihívásokat, terveket és előrelépéseket. Bemutatásra került a Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag például amely az év közepétől lesz elérhető azok számára akiknek az internetelérés költsége eddig korlátozó tényező volt. Szó esett a digitális egészségfejlesztésről, mint a digitális alkalmazások érintőleges megjelenési lehetőségéről az informatikától eddig távol eső területeken is. Külön előadás tárgyalta pl. a sharing economy, a precíziós mezőgazdaság, a digitális közigazgatás és az okos város (smart city) témakörét is.

Tőkebevonást igénylő projekteket gyűjt és népszerűsít a HIPA

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) ingyenes befektetés-ösztönző tevékenységének szerves részét képezi azon beruházási projektek feltérképezése, szakmai minősítése és a potenciális befektetők felé való népszerűsítése, amelyek megvalósulásához külső finanszírozási forrás, illetőleg pénzügyi vagy szakmai partner bevonása szükséges. Ezen projekteket a Hungarian Investment Projects (HIP) - Magyar Befektetési Projektek - portfóliója tartalmazza.

A portfólióba bekerült projektek előzetes, objektív szűrési rendszer alapján minősítésre kerülnek. Ennek eredményeként kizárólag magas megvalósíthatósági potenciállal rendelkező, pénzügyileg alátámasztható projektek kerülnek a befektetők részére kiajánlásra. Fontos kiemelni, hogy a programba való bekerülés még nem garantál pozitív befektetői döntést.

A potenciális pénzügyi vagy szakmai befektetők elérésében a HIPA szakemberein kívül a külügyi hálózat világszerte 105 helyszínen jelen lévő munkatársai, szakdiplomatái is segítséget nyújtanak. Direkt megkeresés esetén az érdeklődésnek megfelelő projektek leírását a HIPA munkatársai a befektető rendelkezésére bocsájtják, emellett célzott szakmai rendezvényeken is rendszeresen bemutatásra kerül az összeállított anyag.

Projektjeik jelenleg 5 ágazatra összpontosulnak:
- Ingatlan,
- Mezőgazdaság és élelmiszeripar;
- Gyártás;
- Zöldipar;
- Innováció.

A portfolióban található aktuális projektekről az érdeklődők a HIPA honlapján tájékozódhatnak a www.hipa.hu címen.

IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform - Felmérés

A korszerű információs és kommunikációs technológiák, valamint a gyártó- és a kapcsolódó logisztikai rendszerek mind gyorsabb integrációs folyamatai alapvető változásokat indítottak el az iparban, amiket ma összefoglalóan - a németországi minta után - "Industrie 4.0"-nak (azaz Ipar 4.0-nak vagy I4.0-nak) neveznek. A sokak által forradalminak tartott változások új kihívásokat jelentenek mind az ipari, mind a kutató-fejlesztő szféra számára, és gyökeresen átalakítják a gyártó vállalatok belső működését, üzleti modelljét.

Várható, hogy az Irinyi Tervben is markáns módon megfogalmazott Ipar 4.0 célkitűzések logikus következményeként az eljövendő időszak gazdaságélénkítést szolgáló pályázati konstrukcióiban kiemelten fog az I4.0 szempontrendszer érvényesülni.

A fentiek vezettek oda, hogy az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform megbízást kapott a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy határozza meg az Ipar 4.0 stratégiai alapirányait, majd ennek mentén dolgozza ki egy rövid távú cselekvési program alapvetését, később pedig a középtávú iparfejlesztési stratégiát, amely felöleli valamennyi tematikát az infokommunikációs technológiáktól kezdve a kutatás-fejlesztés támogatásán keresztül a digitális kultúra elterjedését szolgáló oktatási rendszer reformjáig.

A feladat teljesítésének első lépéseként kidolgozták az alábbi kérdőívet:
https://survey.sztaki.hu/index.php/178863?lang=hu

A válaszok kiértékelésével szándékozzák a stratégia megalkotását megalapozni. Mindezen túlmenően egy indikátorrendszert is létre kívánnak hozni, mely támogatja majd az Ipar 4.0-ra fókuszáló iparfejlesztési stratégia megvalósulásának monitorozását, az előrehaladás mérését.

Javasoljuk tagjainknak, hogy töltsék ki a kérdőívet, ezzel segítve a felmérés sikerét, illetve az innovációs szempontok érvényre juttatását. A második fő részt ("Az Ipar 4.0 vállalati minősítés kérdései") nem iparvállalatoknak nem kell kitölteniük.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Octo Pharma Kft.
Tagsorszám: | 737.
Cím: | 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4.
Vezető: | Dr. Birinyi Péter
Telefon: | 70/775-6168
E-mail: | peter.birinyi@gmail.com

Tevékenység:
Gyógyszertár, egészségügyi szolgáltató, gyógyszer kereskedelem, magisztrális gyógyszerkészítés

Név: | Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft.
Tagsorszám: | 738.
Cím: | 2220 Vecsés, Széchenyi utca 60.
Vezető: | Kecskeméthy Géza
Telefon: | 29/554-600
E-mail: | gke@kompozitor.hu

Tevékenység:
Üvegszál-, szénszál erősítésű műgyanta (kompozit) struktúrák és szerkezetek fejlesztése és gyártása.

Várható események

5G technológia - A jövő infokommunikációs szolgáltatásai és alkalmazásai

2017. április 25-én, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatika Épület, Informatikai Klubjában (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.) kerül megrendezésre az "5G technológia - A jövő infokommunikációs szolgáltatásai és alkalmazásai" című szakmai tanácskozás. Az esemény célja a legújabb, 5. generációs (5G) infokommunikációs technológia és az azon alapuló jövőbeni ICT szolgáltatások, a BME-n folyó 5G irányú kutatások áttekintése, valamint eszmecsere a hazai 5G K+F együttműködési lehetőségekről.

Program:

13:00-13:30
Regisztráció
13:30-13:40
Megnyitó
Dr. Jakab László dékán, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Technológiai háttér
13:40-14:00
Úton az 5. generáció felé - Rádiós hálózatok evolúciója
Dr. Fazekas Péter, BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások
Tanszék
14:00-14:20
Spektrum kitekintés
Vári Péter főigazgató-helyettes, Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
14:20-14:40
Ericsson és 5G
Kerekes István, Ericsson Magyarország Kft.
14:40-15:00
Kognitív hálózatok: autonóm felhasználói élmény és
erőforrás-menedzsment
Szilágyi Péter, Nokia Bell Labs
15:00-15:20
5G a valóságban
Soós Gábor, Magyar Telekom
15:20-15:45
Kávészünet


5G szolgáltatások és alkalmazások
15:45-16:00
Intelligens spektrum-menedzsment 5G-ben
Dr. Horváth Péter, BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan
Tanszék
16:00-16:15
5G hálózati szolgáltatások minőségbiztosítása
Dr. Simon Csaba, BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
16:15-16:30
Járműkommunikációs szabványok evolúciója: IEEE 802.11p-től az
5G felé
Dr. Bokor László, BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások
Tanszék
16:30-16:45
5G Convoy - Autonóm Járművek hálózata
Kiss Domokos, BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai
Tanszék
16:45-17:00
Valós idejű kiberfizikai rendszerek 5G infrastruktúrában
Dr. Kovácsházy Tamás, BME Méréstechnika és Információs
Rendszerek Tanszék
17:00-17:15
5G és blockchain integrációja
Kocsis Imre, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek
Tanszék
17:15-17:20
Zárszó
Dr. Jakab László dékán, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
17:20-17:45
Konzultáció

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát jelezze legkésőbb 2017. április 21-ig az alábbi linken.

PMKIK Innovációs konferencia

2017. április 26-án, Törökbálinton (2045 Törökbálint, Kazinczy u. 124.) kerül megrendezésre a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett innovációs konferenciára, melynek célja, hogy a Pest megyei vállalkozásoknak szakmai program keretében bemutassák a logisztika és a szállítmányozás hosszú távú fejlesztésére vonatkozó folyamatait, lehetőségeit.

Program:

8:30-9:00 Regisztráció
Megnyitó:
Szabó István elnök - Pest Megye Közgyűlése
Moderátor:
Bonyhády Elek elnök - PMKIK Innovációs és Területfejlesztési Bizottság
9:15-9:35
KFI szakpolitikai célkitűzések, fejlesztési lehetőségek
Előadó: Kiss Tamás főosztályvezető - NKFI Hivatal Stratégia- és Programtervezési Főosztály
9:35-9:55

A városi áruszállítás jövője - city logisztikai projektek
Előadó: Dr. Bóna Krisztián tanszékvezető, egyetemi docens - BME Közlekedésmérnöki és Járműméröki Kar, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
9:55-10:15

"CONNECTED" A technológia és a területfejlesztés szerepe a logisztika-intenzív klaszterek életében
Előadó: Wolf Péter elnöki tanácsadó - Pest Megye Önkormányzata
10:15-10:35

"Egy övezet Egy Út, mint gazdasági innováció"
Előadó: Dr. Doór Zoltán elnök - Magyar Logisztikai Egyesület
10:35-10:50
Kávészünet
10:50-11:10

"A digitalizáció szerepe a szállítmányozásban"
Előadó: Dr. Vásárhelyi Árpád ügyvezető igazgató - SCHENKER Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.
11:10-11:30

Szállítási szektor a logisztika-innováció folyamatában
Előadó: Bánkeszi Lajos ügyvezető - SKILLDUO Kft.
11:30-11:50

Helyzetkép a Budapest Airport Cargonál
Előadó: Kossuth József Cargo Manager - Budapest Airport Zrt.
11:50-12:10
Innováció a logisztikába
Előadó: Lukovich Gábor vezető-helyettes - Magyar Innovációs Szövetség-Logisztikai tagozat
12:10-12:25
Innováció erősödése a patrióta gazdaságpolitikán belül
Előadó: Dr. Vereczkey Zoltán elnök - PMKIK
12:25-13:25
Ebéd
13:30-15:30
B2B találkozó - Kapcsolatépítési lehetőség két szekcióban
Logisztikai szekció:
Témavezető:
Dr. Doór Zoltán elnök - Magyar Logisztikai Egyesület
Innovációs szekció:
Témavezető:
Bonyhády Elek elnök - PMKIK Innovációs és Területfejlesztési Bizottság
Lukovich Gábor vezető-helyettes - Magyar Innovációs Szövetség-Logisztikai tagozat

Bemutatkozási lehetőség:
A szervezők a konferencián megjelenési lehetőséget biztosítanak cége tevékenységének, ill. kínálatának bemutatására (prospektusok elhelyezése, vetítési lehetőség), melyet a jelentkezési űrlapon jelezzenek.

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezési határidő: 2017. április 18.

Regisztrálni az alábbi linken lehet.

További információ elérhető itt.

Cégvezetők Csúcstalálkozója - 2017

2017. április 27-én, a Gundel Étteremben (1146 Budapest, Gundel Károly út 4.) kerül megrendezésre a "Cégvezetők Csúcstalálkozója - 2017" sikeres vezetők éves konferenciája a trendekről, a Piac es Profit szervezésében, melynek a Magyar Innovációs Szövetség a szakmai partnere. A program fővédnöke Kürti Sándor, a Kürt Zrt. elnöke.

Program:

8:30-9:00
Regisztráció
9:00-9:30
Gazdasági, piaci, iparági trendek.
Kovács Árpád elnök, Költségvetési Tanács
9:30-10:00
"Okos embernek a nagyapja ültet diófát!" A brand és a tradíciók.
Kürti Sándor, a Kürt Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. elnöke
10:00-10:30
Nemzetközi és hazai innovációs trendek. Az innovativitás hozadéka.
Oszkó Péter OXOLab managing partner, volt pénzügyminiszter
10:30-11:00
Kávészünet
11:00-11:20
Hazai és nemzetközi befektetési trendek.
Erdei Sándor, a DBH Goup alapító-vezérigazgatója
11:20-11:40
Ön még csak vezető vagy személyes márka is?
Serényi János, a Mc Cann Erickson Budapest alapítója
11:40-12:00
Lehet, hogy a te céged is innovatív, csak nem úgy hívod? Innováció a gyakorlatban.
Glósz Andrea ügyvezető igazgató, Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Kft.
12:00-12:20
Az üzleti siker a szervezeten belül kezdődik.
Kováts Péter az Invitech Solutions középvállalati igazgatója
12:20-12:40 Előadó felkérés alatt
12:40-13:30
Ebédszünet (büféebéd)
13:30-13:45
Segítség! Növekszünk!
Tóth Tamás ügyvezető igazgató, Opten Kft.
13:45-14:00
Új kihívás: a minőségi és mennyiségi munkakerőhiány.
Toldi Gábor partner, Social Talent
14:00-14:15
Ki fog nálad dolgozni? Ember szkennelve?
Szabó Zoltán
ügyvezető igazgató, Ghibli Kft.
14:15-14:30
Startupnak lenni. Gondolkodásmód, stílus, új tudás? Te is lehetsz startup!
Virág László Chief Technology Officer, Consignia (felkérés alatt)
14:30-14:45
Vigyázz, kivel kötsz üzletet!
Opten Kft.
14:45-15:50
Előadások egyeztetés alatt
15:50-16:00
Az üzletivtelt segítő új technológiákról. Appok, mint szolgáltatásbővítők.
Dimitrova Dessislava ügyvezető igazgató, AlphaSonic kft

Részletes program elérhető az alábbi linken,

Regisztrálni itt lehet.

Mivel a Magyar Innovációs Szövetség tagja, partnere, a Piac & Profit Cégvezetők Csúcstalálkozója - 2017 konferencia részvételi díjából, valamint a Networking külön program díjából 50% kedvezményre jogosult. Részvételi díj: 29 ezer forint helyett 14,5 ezer forint. Networking program 16 ezer forint helyett 8 ezer forint. Regisztrációkor a kedvezmények közül ezt jelölje meg: Cégvezető50

További információk: tel.: (1) 239-9597. e-mail:konferencia@piacesprofit.hu

Tőkeakadémia 5.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) "Tőkeakadémia 5." tőkebevonási ismeretek témára fókuszáló, kiscsoportos, interaktív képzést indít 2017. májusban, a Visegrádi Hotelben (2025 Visegrád, Rév u. 15.).

A képzés elsősorban olyan cégeknek, projektgazdáknak szól, akik az ötlet fázison már túljutottak, prototípussal vagy termékkel rendelkeznek. A cégek a 25-30 fős interaktív tréningen való részvétel során egymástól is tanulhatnak, tapasztalatot cserélhetnek. A képzés workshopjait tréner vezeti.
A résztvevőknek alkalmuk nyílik megismerni sikeres befektetési projektekben érintett vállalkozók, befektetők tapasztalatait, javaslatait. Lehetőség nyílik aktív magyar és külföldi befektetők felé közvetlen kérdéseket intézni.

Tervezett tematika:
- 2017. május 24-25.: Tőkebevonási alapok, forrásbevonás, pénzügyi lehetőségek, a befektető megnyerése, üzleti tervezés, piaci pozícionálás, Budapesti Értéktőzsde és ELITE program bemutatása
- 2017. május 30-31.: Tőkebevonási folyamat, beruházási célzatú hazai és uniós források, cégprezentáció, exit-stratégia, tőkeprogramok, sikertörténetek

A részletes program elérhető az alábbi linken.

Részvételi díj: 55000 forint + áfa / fő.
A részvételi díj tartalmazza a teljes, 4 napos tréningen való részvétel díját, a helyszín, a teljes ellátás és a szállás (elhelyezés egyágyas szobákban) biztosításának költségeit is.

A programra jelentkezni a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével lehet.
Jelentkezési határidő: 2017. május 15.

Jelentkezéseket a hip@hipa.hu e-mail címre, vagy a programfelelősnél, Holly Sáránál várják (e-mail: sara.holly@hipa.hu, tel: 872-6584). További információk az alábbi linken.

Pályázati felhívás

Ifjúsági Innovációs Pályadíj

A SZEPLAST Zrt. pályázatot írt ki Ifjúsági Innovációs Pályadíj elnyerésére 2017-ben. A SZEPLAST Zrt. Ifjúsági Innovációs Pályadíj célja, hogy elősegítse a műanyagiparban bekövetkező dinamikus fejlődés nyomon követését, aktuális piaci trendek feltérképezését, ezáltal Magyarország szerepének erősödését a régióban az érintett területen. A tudományos alapokon nyugvó, az ipari termelésben és termékelőállításban hasznosítható technikai innováció, a műanyagipari kreatív alkalmazás hatásának felmérése környezetbarát technológiák meghonosítása révén.

Az Ifjúsági Innovációs Pályadíj elnyerésére jelentkezhet minden olyan MSc fokozattal rendelkező személy, aki 35. életévét nem töltötte be vagy a pályázat benyújtásának évében tölti be.

Pályázni a műanyagiparban a legfrissebb világpiaci trendeket bemutató legfeljebb 25 oldalas (75000 leütés) terjedelmű önálló tanulmánnyal lehet.

A nyertes pályaművek oklevéllel és pénzjutalommal járnak:
- I. díj: 1000 euró
- II. díj: 750 euró
- III. díj: 500 euró

A tanulmányt egy, a SZEPLAST Zrt. számára írt motivációs levéllel postai és elektronikus (e-mail) formában kell eljuttatni: SZEPLAST Zrt. 6728 Szeged, Külterület 4. (Régi posta út 76.) és office@szeplast.hu.

A tanulmány beérkezési határideje: 2017. szeptember 30.

A részletes pályázati felhívás elérhető az alábbi linken.

A hip@hipa.hu e-mail címen várjuk azon projektgazdák jelentkezését, akik tőkebevonást, cégértékesítést terveznek cégük, projektjük tekintetében!

Szakirodalomfigyelő

Paolo Sironi: FinTech Innovation: From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification - Wiley, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

A címben szereplő új fogalmak magyarázata a könyvben található, amelyet kiadója így jellemez: "Túlélési útmutató a bankolás FinTech korszakához". A FinTech, azaz a technológia-alapú pénzügyi szolgáltatások új világáról l. még The FINTECH Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries (Hírlevél 2016/11. sz.)

A legmodernebb informatika és a bankolás találkozása szédítően új világot, új lehetőségeket és új tudást eredményez, amelyek megértéséhez, és kiaknázásához nagyon kellenek az ilyen segítők. A Wiley ajánlójából idézve: "A könyv betekintést ad a pénzügyi technológiák felemelkedésébe, s növekvő hatásába a globális bank-iparágra. Vagyonkezelők állnak a tektonikus elmozdulás epicentrumában, ahogy a kereslet és a kínálat közötti erőegyensúly drámai megrázkódtatáson megy át." Mindezek természetesen kihatnak a velük befektető pénztulajdonosokra is.

Sironi előadásában világossá válik, hogy az új technológiák mindent átformálnak. A hagyományos bankolásnál a szolgáltató-ügyfél kapcsolatban a feltételeket meghatározó erők - szaktudás, a piacokhoz való hozzáférés, a releváns információk birtoklása - nagyrészt a szolgáltatók oldalán álltak, s a vagyonkezelőknek, a pénztulajdonosoknak többnyire szükségük volt a pénzügyi közvetítő szolgáltatásokra. A szinte mindenhez közvetlen hozzáférési lehetőséget kínáló modern informatika ebben gyökeresen új viszonyokat hoz, aminek egyik erős következménye a közvetítők visszaszorulása.

A szerzőről az IBM oldalán: "A Vagyonkezelési Megoldások Gyakorlata területének, és a Managed Data Services vezetője az IBM-nél. A pénzügyi szolgáltatásokat és a technológiát ötvöző jártassága szakterületek sorát öleli fel, köztük a vagyonkezelést, befektetési bankolást, kockázatkezelést, felhőalapú szolgáltatásokat és a szoftver megoldások fejlesztését. A kockázatkezelési megoldásokra létrehozott cégét az IBM vásárolta fel, annak előtte a befektetési szolgáltatások ügyfélcentrikus kockázatkezelése részlegét vezette az Intesa Sanpaolo Banknál." Ez bizonyság, hogy jól ismeri e szakterületet.

Tőle idézve: "E könyv közelről vizsgálja a vagyonkezelési üzletágban végbemenő forradalmat, különösképpen a digitális tanácsadást, a személyre szabott befektetést, és a kognitív elemzést, amelyet az ügyfelek magatartásának vizsgálatára alkalmaznak. A benne szereplő megállapítások részben piackutatásra és tudományos publikációkra támaszkodnak, nagyrészt pedig arra, amire engem az ipari vezetőkkel, innovátorokkal, vállalkozókkal és kollégákkal folytatott üzleti megbeszélések százai vezettek. A középpontjában álló stratégiai gondolkodás a sok kihívással foglalkozik, amelyekkel a vagyonkezelő cégek néznek szembe a feldúlt üzleti terepen, amelyet a technológiai fejlemények, a generációváltások, a befektetői magatartás változásai, a szorosabb szabályozás, és a pénzügyi tanácsadás hagyományos modelljeinek csökkenő jövedelmezősége alakítanak. Segítségével egyéni befektetők, pénzügyi tanácsadók, portfoliómenedzserek, technológia menedzserek, banki vezetők és FinTech vállalkozók (szolgáltatók - OP) nyerhetnek stratégiai betekintést a vagyonkezelési üzletág átalakulásába, s megérthetik a kapcsolatot az új technológia és a pénzügyek matematika-alapú kezelése közt."

A részletesen tárgyalt témák közül: • Automatizált tanácsadás, annak erősségei és gyengéi • A piac átalakulása különös tekintettel a kereslet-kínálat mechanizmus kínálati oldalára • A keresleti oldal magatartásának változásai a digitális technológiák előretörésével • A vagyonkezelés legfőbb dilemmája: a személyre szabott konstrukciók előretörése az új technológiák segítségével.

A kötet második felét a legújabb pénzügyi innovációk két különösen fontos területének bemutatása tölti ki: Goal Based Investment és Gamification.

Joshua Wolf Shenk: Kreatív párosok - Hogyan inspirálnak kapcsolataink? - HVG Könyvek, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

"A kreativitás akkor jön létre, amikor az álmodozó találkozik a cselekvővel." • "A kreatív kapcsolatok megértéséhez két ember közös karakterét kell megragadnunk: azt, hogy az egymástól eltérő tulajdonságok miként lépnek dinamikus kapcsolatba egymással. A jellegzetesen egyedi, ugyanakkor tekervényesen összefonódó szerepeken keresztül érthető meg leginkább, mit csinálnak a párok, és kik is ők valójában." (Minden idézet a könyvből)

Shenk a téma széles panorámáját tárja elénk: mondandója kifejtését sok alkotó példájával gazdagítja, szakmailag pedig az adott témához tartozó kutatások megállapításaival, sok hivatkozással és a kutatóktól vett idézetekkel támasztja alá. Példáiban jelentős hányadában a közelmúlt és a ma előadóművészei szerepelnek.

"Amikor elkezdtem írni a könyvet, arra voltam kíváncsi, vajon szolgál-e bármiféle általános érvényű tanulsággal a nagy formátumú párok alapos és széles körű vizsgálata. Úgy tűnik, igen. A kreatív párok történetében vannak közös elemek: hasonló utakat járnak be, és hasonló mozzanatok indítják be alkotókészségüket."

"Az alkotás alapegysége: a pár." Ez a könyv vezérmotívuma. "A párok nemcsak alkotnak, de lehetőséget biztosítanak a kreativitás modellezésére is." "A cél egyfelől a kreatív kettősök természetének, másfelől az alkotófolyamat kétszemélyes természetének feltárása."

"A magányos zseni mítosza évszázadok óta tornyosul fölénk. Az elképzelés, mely szerint az új, szépséges, világmegváltó gondolatok nagy elmék sajátjai, annyira elterjedt, hogy már eszünkbe sem jut megkérdőjelezni. E megközelítés legközismertebb alternatívája a hálózatoknak tulajdonítja a kreativitás megjelenését. Ennek az elképzelésnek nem a magányos hős áll a középpontjában, hanem az újítás hosszadalmas és sokrétű folyamata.

A kreativitás elsőként említett modelljével az a baj, hogy a fantázia szülötte. A hálózatmodellel kapcsolatban a probléma épp az ellenkezője. Alapvetően helyénvaló, de annyira bonyolult, hogy szinte képtelenség történetté formálni. Míg a magányos zseni modellje felemelő, ugyanakkor a végletekig leegyszerűsített, a hálózatmodell kellően kidolgozott, de a mindennapi életben már-már alkalmazhatatlan."

Shenk megközelítése "Írtam egy listát az alkotópárokról, akikről többet szerettem volna megtudni: John Lennon és Paul McCartney a Beatlesből; Steve Jobs és Steve Wozniak, az Apple Computer alapítói; Marie és Paul Curie, a radioaktivitás felfedezői és más, hasonlóan figyelemre méltó párosok szerepeltek rajta. Arra gondoltam, ha sikerül megértenem ezeket a kapcsolatokat, rájöhetek, valójában hogyan tartják egymást a felszínen az emberek. Magam elé képzeltem a párokat, egyiket a másik után, majd a köztük lévő elektromos mezőt, és arra készültem, hogy ennek a mezőnek a természetrajzát fogom feltárni."

Vizsgálódásai, írja, fontos felismerésre vezették: igen gyakori felállás, " a szabály, nem pedig a kivétel", hogy "a duó egyik tagja viseli a rivaldafényben úszó magányos zseni szerepét, míg a másik a történelem homályába vész".

"A pár ráadásul a legképlékenyebb és legrugalmasabb szerveződési forma. Két ember tetszés szerint, menet közben alakíthatja ki a maga szabályait. Ha csak egyetlen emberrel bővül is a társaság, a felállás stabilabbá válik, de ez a stabilitás - a szerepek és a pozíciók megszilárdulása miatt - veszélyezteti a kreativitást. Természetesen nem ez az egyetlen fontos egység. Mégis, legyen szó három vagy háromszáz emberről, a köztük lévő kétszemélyes kapcsolatok meghatározó szerepet játszanak a csoport egészének szempontjából."
"A könyv ugyanazt az utat járja be, mint maguk a párok. Több száz alkotópáros vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy a kapcsolatok hat stádiumon mennek keresztül: • Találkozás • Összefonódás • Dialektika • Távolság • Vég nélküli játék • A kapcsolat felbomlása."

Sztanev Bertalan: Borkedvelők kézikönyve - Alinea Kiadó, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

Az Alinea gasztronómiában épp úgy mindig megbízható, mint gazdasági szakkönyvekben. Ezt a kötetét így ajánlja: "A Borkedvelők kézikönyve abban kíván olvasói segítségére lenni, hogy a borok élvezetéhez szükséges ismereteket jól érthető formában adja át. A könyv célja, hogy hét fejezeten keresztül a szőlődomboktól egészen a pohárig kísérjük a bor útját. Segítségére lesz abban, hogy magabiztosan tudjon bort választani, élvezettel tudja azt fogyasztani. Térképekkel és részletes eredetvédelmi leírásokkal." Valóban, a gazdagon illusztrált, szép könyv szakkönyvi pontossággal mutatja be a honi termőhelyeket és borokat.

A bor évezredek óta a víz után - helyenként előtte - az emberiség nagy részének legfontosabb itala. Az ókori Rómában már fontos technológia import és termékmásolás tárgya: a görög kultúra számos más eleméhez hasonlóan a rómaiak a legjobb borokat és borkészítési módszereket is átvették. A borászok leutánozták a legjobb görög borokat. Napjainkban a szőlészet-borászat földrajzilag is, a felvevőpiacokon is, s szintúgy a gasztrokultúrában erőteljesen terjeszkedő ágazat, amely a sikereit innovációkkal alapozza meg.

A bor igazán csak annak szolgál örömére, aki ezt kellő hozzáértéssel megszolgálja. Tudni kell, milyen élvezeti értékek rejlenek a borokban, hogyan hozhatja ki azokból az ember a legtöbbet magának akár étele, akár hangulata kísérőjeként, hiszen "az összes alkoholt is tartalmazó italféleség közül a bor rendelkezik a legváltozatosabb ízekkel." (Idézetek a könyvből)

A bor megválasztása tudást igényel, a belső értékeit jól kiemelő fogyasztása szintúgy. A kultúrembert pedig érdekli, hogyan lesz a napfényből, időjárásból, talajból és sok-sok munkából rubinvörös vagy épp halvány-aranyszínű nemes nedű a poharában, s mi jellemzi a honi borvidékeket. Jó kalauz ebben ez a kötet. Szóljon itt magáért pár, a mondandóját jellemző, érdekes tétellel.

"A környezetünk változásával a bor is más szerepet kapott mindennapjainkban. A borral ismerkedők számára egy változás biztosan kedvező: a választék bővülése. Soha nem volt még ennyi bor karnyújtásnyira tőlünk, függetlenül attól, hogy az a bor a szomszédból vagy éppen egy másik kontinensről származik. A borászati technológia fejlődése is a bor iránt érdeklődőknek kedvez. A borhibák helyett új szőlőfajtákról, bortípusokról beszélgethetünk a nyitott palackok mellett. A borturizmus, a pincelátogatás, a borkóstolás lassan beépülnek a mindennapjainkban használt fogalmak közé. Kedvünk és pénztárcánk szerint válogathatunk a borok közül."

"A bor könnyen elérhetővé válásával a borkészítés és a kereskedelem szabályozása is megváltozott. Ami korábban természetes volt, arról ma jogszabályok beszélnek. Ennek egyik jól látható következménye a borok címkéjén jelenik meg. Egyre több a címkén található információ, és a jó borválasztáshoz érdemes ezek tartalmát megérteni."

"Ma a világ 270 millió hektoliteres éves bortermeléséből 100 millió hektoliter bort nem abban az országban isznak meg, ahol elkészítették."

"A termőhelyek közötti különbségek miatt, valamint a bor értékének, eredetének garantálása érdekében már az 1700-as években elindult szerte Európában a termőhelyek tulajdonságainak feltérképezése. Ebben a Tokaji borvidék élenjáró szerepet töltött be. A bortermelés szempontjából kiváló termőhelyek körülhatárolásával elkezdődött az eredetvédelem, amely a jó bort adó földrajzi területek értékét tovább növelte."

"Az egyes termőhelyek termelőit tömörítő érdekvédelmi szervezetek a kínálatot olyan szigorúan szabályozzák, hogy termékeik iránt a kereslet mindig nagyobb legyen, mint a piacon elérhető kínálat."
"Magyarország egésze rendelkezik egy különleges adottsággal, mely a magyar borok kifinomult, összetett aromájáért felel: ez a vénasszonyok nyara."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Piacesprofit.hu, 2017. április 3., hétfő
Nem számíthatunk már új VEKOP pályázatra

News4business.hu, 2017. április 3., hétfő
NGM: 1300 milliárdos forrás áll a magyar tudomány és innováció rendelkezésére

Vg.hu, 2017. április 3., hétfő
Felvásárlással is bővítette kínálatát a Richter Gedeon

News4business.hu, 2017. április 3., hétfő
Magyar csapatok a Shell Eco-marathonon

News4business.hu, 2017. április 3., hétfő
Az Innomax Díj nyertesei

News4business.hu, 2017. április 3., hétfő
Mesterséges intelligenciával toboroz fiatalokat a MOL

News4business.hu, 2017. április 3., hétfő
A jövő informatikai szakemberei a középpontban

Palyazatihirek.eu, 2017. április 3., hétfő
A VEKOP teljes keretösszegére meghirdették a pályázatokat

Origo.hu, 2017. április 3., hétfő
Ez a 12 startup pályázat léphetett ki a fényre

News4business.hu, 2017. április 3., hétfő
Másfél milliárd forintból valósít meg kutatás-fejlesztési projekteket a Bay Zoltán Kutató Központ

Itextreme.hu, 2017. április 3., hétfő
Kihirdették az MVM EDISON Light Up! innovációs pályázat nyerteseit

Hajdupress.hu, 2017. április 3., hétfő
Agora, NI: kéz a kézben +fotók

Digitalhungary.hu, 2017. április 3., hétfő
Mesterséges intelligenciával toboroznak fiatalokat

Trend FM, 2017. április 3., hétfő
Ismét kiosztották az Innomax innovációs díjakat

MTV, 2017. április 3., hétfő
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismerését

ECHO TV, Analízis, 2017. április 3., hétfő
Az idei évben is átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

Transpack, 2017. április 4., kedd, 6-8. oldal
Pályázati aktualitások

Transpack, 2017. április 4., kedd, 54-56. oldal
Merre orientálódik a kockázati tőke a hazai piacon?

Magyar Idők, 2017. április 4., kedd, 16. oldal
Duális szakképzést indít a fékgyártó Knorr-Bremse a fővárosban

Elektrotechnika, 2017. április 4., kedd, 5-7. oldal
A Smart City jellemzői

Elektrotechnika, 2017. április 4., kedd, 28. oldal
Városi megoldások - pályázat egyetemista csapatok számára

Világgazdaság, 2017. április 4., kedd, 1+4. oldal
Már a teljes keretre pályázhatnak a cégek

Világgazdaság, 2017. április 4., kedd, 5. oldal
Légy innovatív! Élj a lehetőséggel!

Vg.hu, 2017. április 4., kedd
Már a teljes keretre pályázhatnak a cégek

Vajma.info, 2017. április 4., kedd
Zenta: Agrárvállalkozói innovációs verseny fiataloknak

Webradio.hu, 2017. április 4., kedd
Együttműködési központot épít a győri Széchenyi István Egyetem

Figyelo.hu, 2017. április 4., kedd
Együttműködési központot épít a Széchenyi István Egyetem

Webradio.hu, 2017. április 4., kedd
Együttműködési központot épít a győri Széchenyi István Egyetem

Infogyor.hu, 2017. április 4., kedd
Együttműködési központot épít a győri Széchenyi István Egyetem

Magyaridok.hu, 2017. április 4., kedd
Együttműködési központot épít a győri Széchenyi István Egyetem

Kisalfold.hu, 2017. április 4., kedd
Együttműködési központot épít a győri Széchenyi-egyetem

Tervlap.hu, 2017. április 4., kedd
Együttműködési központot épít a győri Széchenyi István Egyetem

Figyelo.hu, 2017. április 4., kedd
Együttműködési központot épít a Széchenyi István Egyetem

Sikerado.hu, 2017. április 4., kedd
Együttműködési központ épül Győrben

Autopro.hu, 2017. április 4., kedd
A legmodernebb technológiával felszerelt fejlesztési központ épül Győrben

Gyorplusz.hu, 2017. április 4., kedd
Elkezdődött a FIEK építése Győrben

Velemenyezd.hu, 2017. április 4., kedd
Együttműködési központot épít a győri Széchenyi István Egyetem

Profitline.hu, 2017. április 4., kedd
Újabb lépéseket tett a duális képzésben a Széchenyi István Egyetem

O2hir.hu, 2017. április 4., kedd
Már épül Győrben a Felsőoktatási és Ipari Együttműködések Központja

Parameter.sk, 2017. április 4., kedd
Gigantikus fejlesztés a győri Széchenyi István Egyetemen

Magyarepitok.hu, 2017. április 4., kedd
Elkezdődött a győri kutatóközpont építése

Gyorplusz.hu, 2017. április 4., kedd
Vállalkozások, innovátorok, egyéni feltalálok fóruma

Innoteka.hu, 2017. április 4., kedd
Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár

Weborvos.hu, 2017. április 4., kedd
Bővítette kínálatát a Richter Gedeon

Portfolio.hu, 2017. április 4., kedd
Budapesten zajlott a World Exchange Congress tőkepiaci konferencia

Portfolio.hu, 2017. április 4., kedd
Csúnyán lehagynak minket a V4-ek a termelékenységben

Piacesprofit.hu, 2017. április 4., kedd
40 milliárd forintos megállapodás ezer magyar kkv támogatására

Eletforma.hu, 2017. április 4., kedd
Tehetséggondozás, kicsit másként

Digitalhungary.hu, 2017. április 4., kedd
Hetedik alkalommal rendezték meg az ország egyik legnépszerűbb innovációs seregszemléjét

Csakfoci.hu, 2017. április 4., kedd
SMART 2017 technológiai konferencia lesz Budapesten

Bumm.sk, 2017. április 4., kedd
Együttműködési központot épít a győri Széchenyi István Egyetem

Magyarepitok.hu, 2017. április 4., kedd
Elkezdődött a győri kutatóközpont építése

Kamaraonline.hu, 2017. április 4., kedd
Juncker-terv: ezer magyar kkv-t támogat a 40 milliárd forintos megállapodás

Infoter.eu, 2017. április 4., kedd
Budapesten gyűlnek össze a régió innovatív gondolkodói

Jazzy Rádió, 2017. április 4., kedd
Már épül a Felsőoktatási és Ipari Együttműködések Központja Győrött

Kossuth Rádió, Hírek 180 perc, 2017. április 4., kedd
Megkezdődött Győrben a Felsőoktatási és Ipari Együttműködések Központjának építése

Kisalföld, 2017. április 5., szerda, 3. oldal
Együttműködési központ épül az egyetemen

Magyar Mezőgazdaság, 2017. április 5., szerda, 4. oldal
Átadták a 2016. évi innovációs díjakat

Világgazdaság, 2017. április 5., szerda, 5. oldal
Légy innovatív! Élj a lehetőséggel!

Magyar Mezőgazdaság, 2017. április 5., szerda, 4. oldal
Átadták a 2016. évi innovációs díjakat
"...Március 29-én ünnepélyes keretek között adták át a 25. Innovációs Nagydíjat az Országház felsőházi termében. Az esemény keretében a Földművelésügyi Minisztérium 2016-os Agrárinnovációs Díját is átadták..."

Magyar Mezőgazdaság, 2017. április 5., szerda, 5. oldal
Kutatás-fejlesztés

VinCE Magazin, 2017. április 5., szerda, 6-7. oldal
A MÁD brand mint innováció
"...A mádi szőlőből kiemelkedő minőségű bort készítő MAD WINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. érdemelte ki a Magyar Innovációs Alapítvány által meghirdetett Agrár Innovációs Díjat..."

Mosz.co.hu, 2017. április 5., szerda
Duális szakképzést indít a fékgyártó Knorr-Bremse a fővárosban

Szuperinfo.hu, 2017. április 5., szerda
Szenzációs újdonság a sejtkutatásban: áttörést értek el a Debreceni Egyetem kutatói

Boon.hu, 2017. április 5., szerda
Szenzációs újdonság a sejtkutatásban: áttörést értek el a Debreceni Egyetem kutatói

Mon.hu, 2017. április 5., szerda
Szenzációs újdonság a sejtkutatásban: áttörést értek el a Debreceni Egyetem kutatói

Szon.hu, 2017. április 5., szerda
Idén újra lehet pályázni hűtő- vagy mosógépcserére

Hajdupress.hu, 2017. április 5., szerda
Szenzációs újdonság Debrecenben

Weborvos.hu, 2017. április 5., szerda
Szenzációs újdonság a sejtkutatásban

Dehir.hu, 2017. április 5., szerda
Áttörést értek el az élő sejtek megfigyelésében a Debreceni Egyetem kutatói

Civishir.hu, 2017. április 5., szerda
Debreceniek dobtak nagyot a sejtkutatásban

Webbeteg.hu, 2017. április 5., szerda
Szenzációs újdonság a sejtkutatásban

Kamaraonline.hu, 2017. április 5., szerda
Startup Akadémiát indít a Drukka

Tozsdeforum.hu, 2017. április 5., szerda
Beindulnak a magyar startup-gyárak

Computerworld.hu, 2017. április 5., szerda
Megújította együttműködését a Műegyetem és a Siemens

Kamaraonline.hu, 2017. április 5., szerda
Megújította együttműködését a Műegyetem és a Siemens

24.hu, 2017. április 5., szerda
Másodéves mérnök srác nyerte a Nők a Tudományban Egyesület versenyét

Prohardver.hu, 2017. április 5., szerda
Megint megvillant a magyar géniusz: Elektromos bot vakoknak

Innoportal.hu, 2017. április 5., szerda
Már hetedszer adták át az Innomax Díjakat

Agroinform.hu, 2017. április 5., szerda
Közel félmilliós támogatást nyert el az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Origo.hu, 2017. április 5., szerda
Már lehet pályázni erre a 952 milliárd forintra

Haon.hu, 2017. április 5., szerda
Szenzációs újdonság a sejtkutatásban: áttörést értek el a Debreceni Egyetem kutatói

Erdon.ro, 2017. április 5., szerda
Szenzációs újdonság a sejtkutatásban: áttörést értek el a Debreceni Egyetem kutatói

Digitalhungary.hu, 2017. április 5., szerda
Nagyon tud programozni ez a srác

Trend FM-Gazdasági Rádió Csoport, A nap vendége, 2017. április 5., szerda
Mekkora ráhatása van a szakmapolitikára a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak?

Kossuth Rádió, Határok nélkül, 2017. április 5., szerda
Összeállítás: A pozsonyi magyar nagykövetség adott ma otthont a Hozzáadott érték - Nők a közép-kelet-európai gazdaságért című konferenciának

Hajdú-Bihari Napló, 2017. április 6., csütörtök, 1+5. oldal
Áttörést értek el a sejtvilágban

Heti Válasz, 2017. április 6., csütörtök, 37. oldal
Visegrádi innováció

Figyelő, 2017. április 6., csütörtök, 34. oldal
V4: Támogatott startupok

Figyelő, 2017. április 6., csütörtök, 58-59. oldal
Lemaradás helyett

Innoteka.hu, 2017. április 6., csütörtök
Jedlik Ányos-díjak feltalálóknak

Innoteka.hu, 2017. április 6., csütörtök
Félidőben a Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Hirado.hu, 2017. április 6., csütörtök
Kilencedszer adják át a Bolyai-díjat

Socialbranding.hu, 2017. április 6., csütörtök
Tovább bővül a hazai startup-paletta

Euroastra.hu, 2017. április 6., csütörtök
Mi legyen a tárgyak internetén? -- NB-IoT pályázat

Civilhirugynokseg.hu, 2017. április 6., csütörtök
Pályázat pályakezdő, tehetséges fiatalok támogatására

Brandtrend.hu, 2017. április 6., csütörtök
Tovább bővül a hazai startup-paletta

Bdpst24.hu, 2017. április 6., csütörtök
2017-ben is átadják a Bolyai-díjat

Zaol.hu, 2017. április 6., csütörtök
Közel 1200 milliárd forint a vállalkozásoknak - Bérkiegészítést is ad az állam

Vg.hu, 2017. április 6., csütörtök
Fiatal, lelkes vállalkozókra van szükség

Portfolio.hu, 2017. április 6., csütörtök
Partnerségi megállapodást írt alá egy amerikai céggel a Richter

Itextreme.hu, 2017. április 6., csütörtök
A Telekom NB-IoT pályázatot hirdetett

Innoportal.hu, 2017. április 6., csütörtök
Együttműködési központot épít a győri Széchenyi István Egyetem

Trendfm.hu, 2017. április 6., csütörtök
InnoMax-díj: üzleti segítség a nonprofit szférában

Sg.hu, 2017. április 6., csütörtök
Általános a tájékozatlanság a szerzői jogok terén

Profitline.hu, 2017. április 6., csütörtök
A pénzügyi vállalatok csökkenő bevételektől tartanak a FinTech cégek térnyerése miatt

Kreativ.hu, 2017. április 6., csütörtök
Nyert a Rubik-kocka akadálymentes verziója

Kolcseytv.hu, 2017. április 6., csütörtök
Kiírták az összes pályázatot

Hirek.prim.hu, 2017. április 6., csütörtök
Tovább bővül a hazai startup-paletta

Hirek.prim.hu, 2017. április 6., csütörtök
A Telekom meghirdette NB-IoT pályázatát

Gyartastrend.hu, 2017. április 6., csütörtök
Akik már nyertek

Computerworld.hu, 2017. április 6., csütörtök
Tartanak a pénzügyi vállalatok a fintech cégektől

Zalai Hírlap, 2017. április 7., péntek, 1-2. oldal
Közel 1200 milliárd forint

Piac és Profit, 2017. április 7., péntek, 7. oldal
Az innováció az új erő

Piac és Profit, 2017. április 7., péntek, 35. oldal
Hiába az ötlet, ha másé a hozam

Dél-Dunántúli Gazdaság, 2017. április 7., péntek, 13. oldal
Open4Business nemzetközi üzletember találkozó és konferencia

Dél-Dunántúli Gazdaság, 2017. április 7., péntek, 31. oldal
Geomatematika a multidiszciplináris tudományban

Világgazdaság, 2017. április 7., péntek, 1+6+7. oldal
Segíteni kell a hazai startup cégeket

Weborvos.hu, 2017. április 7., péntek
Chatbot is segíthet a jövő orvosainak

Digitalhungary.hu, 2017. április 7., péntek
Magyar világújdonság nyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat
"...A magyar high-tech vállalat másodjára nyerte el a legrangosabb innovációs díjat. A 77 Elektronika Kft. világviszonylatban is egyedülálló félautomata vizelet üledék analizátor termékcsaládja nyerte el a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíjat..."

Dehir.hu, 2017. április 7., péntek
Kreatív élmények várnak a debreceni iskola tanulóira

Kanizsaujsag.hu, 2017. április 7., péntek
Pályázati fórum

Jogaszvilag.hu, 2017. április 7., péntek
Innovatív versenyjogi megfelelés

Zoldtech.hu, 2017. április 7., péntek
World Energy Council: az innováció lendíti előre az energiaipari átalakulást

Gyartastrend.hu, 2017. április 7., péntek
A technológia átalakítja az energiaipari trendeket

Digitalhungary.hu, 2017. április 7., péntek
Magyar világújdonság nyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat

Piacesprofit.hu, 2017. április 7., péntek
Az innováció az új erő

Agraragazat.hu, 2017. április 7., péntek
Innovációk nagyvilágból - 2017 április

Autopro.hu, 2017. április 7., péntek
Elektromos repülőgépek hajtásrendszereinek fejlesztésében is közösen dolgozik majd a Műegyetem és a Siemens

Kanizsaujsag.hu, 2017. április 7., péntek
Pályázati fórum

Vg.hu, 2017. április 7., péntek
Ausztriában indítana vállalkozást? Bécs tárt karokkal várja

MTV, 2017. április 7., péntek
Minden tudás - Átadták az Innovációs Nagydíjakat

Magyar idők, Lugas melléklet, 2017. április 8., szombat, 10-11. oldal
Tudás és ámítás
TEHETSÉGKUTATÓK - Zentán a gyerekek mindig kéznél vannak
"...Az egyik diák a magyar középiskolások számára kiírt történelemverseny győztese, a másik az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért helyezésének köszönhetően idén nyáron Londonban Magyarországot képviseli. A harmadik a szlovákiai Oláh György Magyar Matematikai Tehetség Díjat nyerte el. Ez egyetlen év néhány kiemelkedő eredménye, amelyet nem egy hazai elitgimnázium mutat fel, hanem a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium..."

Innotékat, 2017. április 8., szombat, 16-17. oldal
Félidőben a Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Innotékat, 2017. április 8., szombat, 19. oldal
Jedlik Ányos-díjak feltalálóknak

Innotékat, 2017. április 8., szombat, 21. oldal
Korszerű, gyors, pontos, egyszerű
"...A Magyar Innovációs Szövetség 1991-ben döntött az Innovációs Nagydíj megalapításáról. Az évente egyszer kiadott Nagydíjat azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások kaphatják meg, amelyek a megelőző évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el..."

Innotéka, 2017. április 8., szombat, 46. oldal
Smart Konferencia 2017

Szabadság, 2017. április 8., szombat, 7. oldal
Nagydíjjal tértek haza a Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei fordulójáról

Preshaz.hu, 2017. április 8., szombat
Paks: új atomcsúcs
"...Atomsiker hazánkban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Fejlesztési Innovációs Díjában az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részesült a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése a Paksi Atomerőműben innovációért..."

24.hu, 2017. április 8., szombat
Csodálatos ötlettel állt elő egy 14 éves miskolci fiú

Miskolcihirek.com, 2017. április 8., szombat
Csodálatos ötlettel állt elő egy 14 éves miskolci fiú

Citygreen.hu, 2017. április 8., szombat
World Energy Council: az innováció lendíti előre az energiaipari átalakulást

Itextreme.hu, 2017. április 8., szombat
Megújította együttműködését a Műegyetem és a Siemens

Euroastra.hu, 2017. április 8., szombat
"Év Gyógyszerésze"
"...További siker a tavalyi nyertes Innovációs Nagy Díj győzelme, melyet az Év Gyógyszerésze 2016 pályázaton bemutatott munkájával érdemelt ki. Az idei témakörök alapvetően két csoportba sorolhatók..."

Innoportal.hu, 2017. április 9., vasárnap
WEC: az innováció lendíti előre az energiaipari átalakulást

Innoportal.hu, 2017. április 9., vasárnap
Még titok, ki nyeri el idén a Bolyai-díjat

Bevezetem.eu, 2017. április 9., vasárnap
Bécs sosem volt még ilyen közel

Trade magazin, 2017. április 10., hétfő, 7. oldal
Új magyar startup állhatott a rajtvonalhoz

Trade magazin, 2017. április 10., hétfő, 106. oldal
Női vállalkozók: Magyarország a középmezőnyben

Euroastra.hu, 2017. április 10., hétfő
2017-ben is átadják a Bolyai-díjat

Duol.hu, 2017. április 10., hétfő
Véget ért a XXXIII. OTDK dunaújvárosi versenye

Nrgreport.com, 2017. április 10., hétfő
Lassabban válnak piacképessé az energetikai startupok

Kozlekedesvilag.hu, 2017. április 10., hétfő
Megújította együttműködését a Műegyetem és a Siemens

Kadarka.net, 2017. április 10., hétfő
A Paksi Atomerőmű eredményeinek záloga az innovatív gondolkodás
"...Példaként hozta fel, hogy az atomerőmű Nemzeti Fejlesztési Minisztérium innovációs nagydíjával jutalmazott C15 projektje is az újításra törekvés eredménye..."

Pakspress.hu, 2017. április 10., hétfő
A paksi atomerőmű kollektíváját az innovatív gondolkodás jellemzi
"... 3,2 milliárd forintos hozadéka volt eddig a Paksi Atomerőműben bevezetett 15 hónapos üzemeltetési ciklusnak, amely a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztési Innovációs Díját kapta március végén - hangzott el az atomerőműben rendezett, a folyamatos innovációt is jelentő, C15-ös projektet bemutató sajtóbeszélgetésen. - A paksi atomerőműben bevezetett, hosszabb üzemeltetést lehetővé tévő fűtőelemekkel megegyező típusú, Európában üzemelő blokkok közül elsőként bevezetett fejlesztés biztonsági és fenntarthatósági előnyei mellett az atomerőmű versenyképességét is növeli..."

Kisalfold.hu, 2017. április 10., hétfő
Kutatási kiválósági programot hoz létre a kormány

Hirado.hu, 2017. április 10., hétfő
Kutatási kiválósági programot hoz létre a kormány

Hirado.hu, 2017. április 10., hétfő
Háromszoros bevételt hoz a paksi atomerőmű egyik fejlesztése
"...Példaként hozta fel, hogy az atomerőmű Nemzeti Fejlesztési Minisztérium innovációs nagydíjával jutalmazott C15 projektje is az újításra törekvés eredménye..."

Delmagyar.hu, 2017. április 10., hétfő
Kutatási kiválósági programot hoz létre a kormány

Baon.hu, 2017. április 10., hétfő
Mintaprogram valósulhat meg

Webradio.hu, 2017. április 10., hétfő
Kutatási kiválósági programot hoz létre a kormány

Webradio.hu, 2017. április 10., hétfő
A Paksi Atomerőmű eredményeinek záloga az innovatív gondolkodás

Paksihirnok.hu, 2017. április 10., hétfő
Az innovatív gondolkodás az atomerőmű eredményeinek záloga

Magyaridok.hu, 2017. április 10., hétfő
A Paksi Atomerőmű eredményeinek záloga az innovatív gondolkodás

Magyaridok.hu, 2017. április 10., hétfő
Kutatási kiválósági programot hoz létre a kormány

Bitport.hu, 2017. április 10., hétfő
Adatokkal tömné ki a startupokat az EU

Alfahir.hu, 2017. április 10., hétfő
Kövessen minket a Paksi Atomerőmű legjobban őrzött termeibe!

Marketinginfo.hu, 2017. április 10., hétfő
Elindult az InnoStars Awards

Infogyor.hu, 2017. április 10., hétfő
VIII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár

Mnnsz.hu, 2017. április 11., kedd
Paksi Atomerőmű eredményeinek záloga az innovatív gondolkodás

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. április 10., hétfő
Mitől válik versenyképessé egy ország?

Kossuth Rádió - Déli Krónika, 2017. április 11., kedd
Kiválósági program indult

MTV, 2017. április 11., kedd
Két magyar program a győztesek között

Magyar Idők, 2017. április 11., kedd, 13. oldal
Századvég: Innováció nélkül nincs fenntartható fejlődés

Magyar Hírlap, 2017. április 11., kedd, 9. oldal
Kevesebb karbantartás, több bevétel

Paks-Press, 2017. április 11., kedd, 3. oldal
A paksi atomerőmű kollektíváját az innovatív gondolkodás jellemzi
"...Hárommilliárd forintnál is több hozadéka volt eddig a Paksi Atomerőműben bevezetett 15 hónapos üzemeltetési ciklusnak, amely a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztési Innovációs Díját kapta március végén - hangzott el az atomerőműben rendezett, a folyamatos innovációt is jelentő, C15-ös projektet bemutató sajtóbeszélgetésen..."

Debreceninap.hu, 2017. április 11., kedd
70 helyszínen várja az érdeklődőket a Lányok Napja

Magyarhirlap.hu, 2017. április 11., kedd
Kevesebb karbantartás, több bevétel

Magyarhirlap.hu, 2017. április 11., kedd
Országszerte több mint 22 milliárd forintból épülnek kutatási kiválósági központok

Forestpress.hu, 2017. április 11., kedd
Kutatási kiválósági programot hoz létre a kormány (MTI)

Euroastra.hu, 2017. április 11., kedd
Bécs sosem volt még ilyen közel

Zetapress.hu, 2017. április 11., kedd
HIPA-stratégia

Weborvos.hu, 2017. április 11., kedd
Megerősítette együttműködését a HIPA és az MSD

Vg.hu, 2017. április 11., kedd
Aki a tehetségeket elveszíti, a versenyben is lemarad

Portfolio.hu, 2017. április 11., kedd
Elstartolt a két úttörő magyar kutatási program

News4business.hu, 2017. április 11., kedd
A 77 Elektronika nyerte el a legrangosabb innovációs díjat
"...A 77 Elektronika Kft. világviszonylatban is egyedülálló félautomata vizelet üledék analizátor termékcsaládja nyerte el a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíjat. A fejlesztés, mely egy teljesen új termékkategóriát teremtett, a humán és az állatgyógyászat területén egyaránt alkalmazható. Átadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, illetve további hat innovációs díjat az Országházban, március 29-én..."

News4business.hu, 2017. április 11., kedd
A pénzügyi vállalatok csökkenő bevételektől tartanak a FinTech cégek térnyerése miatt

Mixonline.hu, 2017. április 11., kedd
22 milliárd forintból épülnek kutatási kiválósági központok

Marketinginfo.hu, 2017. április 11., kedd
A 77 Elektronika nyerte el a legrangosabb innovációs díjat

Innoportal.hu, 2017. április 11., kedd
Agrár Innovációs Díjban részesült a MÁD brand

Digitalhungary.hu, 2017. április 11., kedd
Tovább bővül a hazai startup-paletta

Debreceninap.hu, 2017. április 11., kedd
Rájuk büszke most Debrecen - díjazottak a város napján

Webradio.hu, 2017. április 11., kedd
Országszerte több mint 22 milliárd forintból épülnek kutatási kiválósági központok

Nrgreport.com, 2017. április 11., kedd
Paksi Atomerőmű: az eredmények az innovatív gondolkodásnak köszönhetők

Magyaridok.hu, 2017. április 11., kedd
Századvég: Innováció nélkül nincs fenntartható fejlődés

Index.hu, 2017. április 11., kedd
Két új magyar kutatóközpont épül EU-s támogatással

Iho.hu, 2017. április 11., kedd
Közbeszerzés helyett stratégia?

Estiujsag.hu, 2017. április 11., kedd
Lesz Kutatás Kiválósága programunk is

Civishir.hu, 2017. április 11., kedd
Akik sokat tettek Debrecenért

Muszaki-magazin.hu, 2017. április 11., kedd
Siemens a Műegyetemen

Promenad.hu, 2017. április 11., kedd
Mobil applikációt is fejleszt a Kar

Androbit.net, 2017. április 11., kedd
Újra megnyílnak a legmenőbb budapesti startupok irodái

Pannonnovum.hu, 2017. április 11., kedd
Az 5.0-ás társadalom a CeBIT idei témája

Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2017. április 11., kedd
Elindult a magyar kiválósági program

Kisalföld, 2017. április 12., szerda, 3. oldal
Félszáz találmány mutatkozik be

Kelet-Magyarország, 2017. április 12., szerda, 2. oldal
Két kiválósági központ is épül

Hajdú-Bihari Napló, 2017. április 12., szerda, 3. oldal
Régióközponttá válnánk

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2017. április 12., szerda, 15. oldal
Innoválni közpénzből?

Világgazdaság, 2017. április 12., szerda, 1+4. oldal
Kilencmilliárd kutatás-fejlesztésre

Tolnai Népújság, 2017. április 12., szerda, 6. oldal
Tavaly rekordmennyiségű villamos energiát termelt

Vg.hu, 2017. április 12., szerda
Kilencmilliárd forint kutatás-fejlesztése

Medicalonline.hu, 2017. április 12., szerda
Kutatási kiválósági központok 22 milliárdból

Porthole.hu, 2017. április 12., szerda
Felfoghatatlan mennyiségű pénz közelít!

Blikk.hu, 2017. április 12., szerda
Európai Unió: többet kellene szánni az oktatásra és kutatásokra

Gyartastrend.hu, 2017. április 12., szerda
Két új kutatási központ jön létre

Kamaraonline.hu, 2017. április 12., szerda
Két kiválósági központ indul Magyarországon uniós támogatással

Brandtrend.hu, 2017. április 12., szerda
Erősítik a stratégiai együttműködést

Socialbranding.hu, 2017. április 12., szerda
Erősítik a stratégiai együttműködést

Technokrata.hu, 2017. április 12., szerda
"A jövő utcája" ingyenes kiállítás a világ legizgalmasabb fejlesztéseivel és technológiáival

Hirek.prim.hu, 2017. április 12., szerda
"A jövő utcája" ingyenes kiállítás a budapesti Madách téren

Mmonline.hu, 2017. április 12., szerda
Izgalmas kiállítás Budapesten

Kreativ.hu, 2017. április 12., szerda
Az IBM Budapest Lab és a Prezi okos utcát épít a Madách térre

888.hu, 2017. április 12., szerda
Magyarországnak az a híre a világban, hogy a magyarok nagy koponyák

Mandiner.hu, 2017. április 12., szerda
Márton Péter (888): Magyarországnak az a híre a világban, hogy a magyarok nagy koponyák

Mmonline.hu, 2017. április 12., szerda
Megvan a legjobb magyar fintech startup

Digitalhungary.hu, 2017. április 12., szerda
A pénzügyi vállalatok csökkenő bevételektől tartanak az innovátorok térnyerése miatt

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. április 12., szerda
Két kutatási központ is létrejöhet Horizont 2020 programnak köszönhetően

HírTV, Híradó, 180 perc, 2017. április 12., szerda
Több milliárd forintnyi kutatási pénz elveszhet, ha a CEU-nak nem sikerül teljesítenie a rá szabott felsőoktatási törvényt

Magyar Idők, 2017. április 13., csütörtök, 16. oldal
Milliárdok egészségügyi és logisztikai programra

Világgazdaság, 2017. április 13., csütörtök, 1+3. oldal
Túlvállalás az uniós pályázatoknál

Világgazdaság, 2017. április 13., csütörtök, 4. oldal
Az innováció a siker kulcsa
"...Egy 25 milliárdos cég is lehet családi vállalkozás - mondta a Magyar Innovációs Nagydíjat elnyerő 77 Elektronika Kft. tulajdonosa, Zettwitz Sándor a Világgazdaságnak. Most több mint 90 országgal áll üzleti kapcsolatban, a közeljövőben pedig a fekete kontinens meghódítása a célja..."

Vg.hu, 2017. április 13., csütörtök
Hatszázmilliárdért jöhetnek új pályázatok

Vg.hu, 2017. április 13., csütörtök
Az innováció a siker kulcsa
"...Egy 25 milliárdos cég is lehet családi vállalkozás - mondta a Magyar Innovációs Nagydíjat elnyerő 77 Elektronika Kft. tulajdonosa, Zettwitz Sándor a Világgazdaságnak. Most több mint 90 országgal áll üzleti kapcsolatban, a közeljövőben pedig a fekete kontinens meghódítása a célja. Van néhány olyan alkalmazott, aki már 30 éve..."

Piacesprofit.hu, 2017. április 13., csütörtök
Jogosan félnek a fintech startupoktól a bankok

Hirado.hu, 2017. április 13., csütörtök
Jön "A jövő utcája ingyenes kiállítás" Budapesten

Vaskarika.hu, 2017. április 13., csütörtök
Kilencedszer adják át a Bolyai-díjat

It-extreme.hu, 2017. április 13., csütörtök
A jövő utcája nevű ingyenes kiállítás a világ legizgalmasabb fejlesztéseivel és technológiáival várja a nagyközönséget április 22. és 23. között a budapesti Madách téren
Szerkesztő: Bőthe Csaba, Munkatárs: Pazsák Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.