XXVII. évf. | 2017. április 4. | 7. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

XXV. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

2017. március 29-én, az Országházban adták át a 2016. évi innovációs díjakat. A Himnusz elhangzása után Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg az ünnepséget.
A résztvevőket először Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntötte:
"...Napjainkban a szűkebb és tágabb fizikai, gazdasági, társadalmi és természeti környezetünk eddig még soha nem tapasztalt gyorsasággal változik. Ehhez a viharos változáshoz mindenkinek - az egész társadalomnak - igazodnia kell a maga módján..."
"...Szakértők szerint az európai gazdasági növekedésnek közel a kétharmada műszaki innováción alapul, ez kellene, hogy számunkra is, a magyar gazdaság számára is irányt mutasson. A kormány elkötelezte magát arra, hogy a kutatás-fejlesztéssel és innovációval kapcsolatos forrásokat, támogatásokat évről évre növeli. Elkötelezte magát arra, hogy - a növekedési pályára állított, stabil fejlődést mutató gazdaságon túl - egy átláthatóbb és szilárdabb támogatási, finanszírozási rendszerrel teszi tervezhetőbbé a jövőt az innováció szereplői számára. A nemzeti össztermékben a tíz esztendővel ezelőtti 0,96 százalék kutatási és fejlesztési ráfordítások aránya ebben az évben elérheti a 1,5 százalékot, ami nagyságrendileg 500 milliárd forintot jelent. Ez azt jelzi, hogy nemcsak a szavak, de a számok is biztatóan alakulnak a magyar innováció területén. Ennek jegyében született meg 2015 januárjában a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, biztosítván a kutatási és innovációs szakpolitikák kormányzati szintű összehangolását, az állami finanszírozás stabil intézményi hátterét..."
"...Az idei Innovációs Nagydíj pályázati kiírásra 38 pályamű érkezett be. Összességében lefedik a magyar gazdaság szinte teljes szerkezetét: a mezőgazdaságtól az orvostudományig, az élelmiszeripartól a villamos iparig, a műanyagipartól a járműiparig, a hulladékgazdálkodástól a szennyvíztisztításig. S ami ugyancsak nagyon örvendetes: a pályamunkák között a jelen és a jövő olyan innovatív területein mozgók is nagy számban szerepelnek, mint például a digitalizált szolgálatvezérlés és üzleti intelligencia; a radiológiai képalkotás; a 3D-s modellezés, tervezés és szoftverfejlesztés; vagy például az űrtávközlés. Önöknek köszönhetően van esély arra, hogy külföldi barátaink a jövőben megállapíthassák: a műszaki tudományok és innováció területén nemcsak a XX. századot csinálták Budapesten, hanem a XXI. századnak is a nagy részét..."
Prof. Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke köszöntőjében többek között a következőket mondta:
"..."Bizony a pénz mintegy látható instrumentuma a fejlődésnek, de mélyebben és láthatatlanul az ész munkálkodik" (Széchenyi István). Miért tettem Széchenyi István e szavait megnyitóm élére? Azért, mert hitem szerint ez a mondat fejezi ki legjobban a Magyar Innovációs Alapítvány illetve a Magyar Innovációs Szövetség törekvésének és a jelen ünnepi eseménynek a mozgató rugóját, s ez adhat reményt az országnak a felzárkózásra és a jobb tartalmasabb életre..."
"...Az Innovációs Nagydíj pályázat nyertesei pedig - minden kétséget kizáróan - a legjobb példaként szolgálhatnak arra, hogy Magyarországon, a jelen körülmények között igenis lehet nemzetközileg versenyképes, kiemelkedő gazdasági hasznot eredményező alkotó tevékenységet folytatni. Az Innovációs Nagydíjra pályázó 38 vállalkozás, csaknem mindegyike megmutatja "a mélyebben és sokszor láthatatlanul munkálkodó ész" lehetőségeit. Ezek és a hasonló, elsősorban közepes, vállalkozások mikrostruktúrái behálózzák a magyar gazdaságot, de még nem nőttek össze egy nagyhatékonyságú, versenyképes makrogazdasággá. Az Innovációs Szövetség célja - alapításától fogva - az, hogy ez a hálózat terebélyesedjen és dominánssá váljon. Az ilyen alkalom, mint ez a díjátadás, lehetőség arra, hogy átgondoljuk, mit tehet a politika, és mit tehet az egyszerű polgár ennek érdekében. A politika sokat tehet, főként a hosszabbtávú stabilitás és kiszámíthatóság érzésének kisugárzásával és társadalomépítő, hosszabbtávú programok felkarolásával..."
"...A több mint két éve megalakult Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nemcsak az innovációs politika formálásának feladatát kapta, de korábban nem látott pénzügyi források feletti rendelkezést is kapott e politika megvalósításához. Egyértelmű, hogy pénzzel csak az innovációra képes intézményeket és vállaltokat szabad és érdemes segíteni. Pénzzel ötletet, szellemet, készséget - rövidtávon - teremteni nemigen lehet. A jelenlegi forrás bőségnek azért több hasznos következménye is van: az ígéretes, innovatív gazdaságfejlesztési projektek jelentős támogatást kaphatnak, a megkopott kutatási infrastruktúra megújításra kerül, a nemzetközi színvonalú tudományos és oktató műhelyek működőképessége helyreáll..."
"...Érzékeljük, hogy a mai Magyarország értékválsággal küzd. Ha értékválság van, értéket kell felmutatni. Egy mérték nélküli világban az a legfontosabb, hogy saját magunk által kijelölt értékek mentén tartsuk mederben az életünket. Erre adnak példát pályafutásukkal a díjazottak..."

Majdbefejezésül Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke szólalt fel:
"...Köszönöm mindazoknak, akik alkotásaikkal, munkájukkal kiérdemelték, hogy a díjakra javasolják őket. Akik mertek újítani, akik tettekkel bizonyították, hogy versenyképesek, a jövőt építik, és a közösségért dolgoznak. A zsűrinek a nagydíjra és a díjakra javasolt értékes újdonságokból kellett kiválasztania a díjazottakat. A díjazott munkák, amelyek ma elismerést és nyilvánosságot kapnak, példává is válnak. Példájává annak, hogyan lehet a tudás termékeny talaja az ötletnek, az ötletből az alkotó munka révén hogyan válik életünket jobbá, szebbé, könnyebbé tévő teremék, eljárás, szolgáltatás. De példái annak is, hogy a gondolkodva végzett munka hogyan vezet termékek, folyamatok valódi megújításához, értékteremtő innovációhoz: olyan "okos innovációhoz", amely hatékonyabb eljárásokhoz - köztük a természeti erőforrások erőteljesebb védelméhez -, jobb termékekhez, és gazdasági sikerhez vezet. A díjazásra jelölt és főként a díjazott újdonságok, termékek, eljárások ilyen innovációk, versenyképes gazdasági sikert és társadalmi hasznot eredményező újdonságok..."
"...Az egyik véglet szerint az államnak semmi keresnivalója az innovációban. Valójában beavatkozásával gátolja az igazi innovációt és csak torzítja a piac működését. A másik véglet folyton arról szónokol - aztán más kérdés, hogy döntéshozóként is úgy dönt-e -, hogy az államnak óriási összegekkel kell ösztönöznie az innovációt, mert minden azon múlik, az tesz versenyképessé, és hozza meg a minden gondunkat megoldó hatalmas növekedést. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - amely a nevében felsoroltakért felelős kormányhivatal - elnökéről még azt is el lehetne képzelni, hogy a második álláspont híve. Az elsőé nyilván nem lehet, hiszen, akkor nem vállalta volna a feladatot. Én azonban egyik álláspont híve sem vagyok. Az egyensúly híve vagyok. Olyan óriási fejlettségi, gazdasági méretbeli és a rendelkezésre álló tőke szerinti különbségek esetén, amelyek ma a globális világgazdaságban fennállnak, Magyarország biztosan nem engedheti meg magának az első álláspont követését. Azt is jó tudni, hogy a világon a legjelentősebb, az emberiség sorsát leginkább befolyásoló eredmények, innovációk mögött szinte mindig államilag finanszírozott képzések, kutatások álltak. De a másik módszert, a gazdaságnak az innováción keresztül történő élénkítésének módszerét is csak nagyon okosan, célszerűen, hatékonyan az ország érdekeit szem előtt tartva szabad alkalmazni. Az innováció esetében a támogatás voltaképpen befektetés..."
"...Kérem, legyen az Önök és mindannyiunk erőfeszítése is befektetés abba, hogy mindezt mások is megértsék, és az innováció ösztönzésére szánt forrásokat a lehető leghatékonyabban használhassuk fel. Kérem, dolgozzanak továbbra is azon, hogy a magyar gazdaság fejlődjön, hogy ezáltal többet tudjunk fordítani oktatásra, gyógyításra, tudományra, innovációra és mindarra, ami szükséges Magyarország egészséges fejlődéséhez. Ez az Önök munkája, bizalma és felelősségvállalása nélkül nem lehetséges..."

A köszöntők elhangzása után elsőként a Kiemelt dicséretek átadására került sor, amelyben öt pályázat részesült:
- "Élelmiszeripar részére gyártott csomagolóanyag" c. innováció (Karsai Pécs Kft., Pécs),
- "Nedves szemes termények magroppantás utáni silófóliába töltését megvalósító berendezés építése és hazai sorozatgyártása" c. innováció (Hevesgép Mezőgazdasági Gépgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Heves),
- "A Magnus Aircraft Fusion repülőgépcsaládjának fejlesztése, valamint a világ első elektromos, kétüléses, oktató és kiképző repülőgépe, az eFusion" c. innováció (Magnus Aircraft Zrt., Kecskemét),
- "Magisztrális gyógyszerfejlesztések a Mikszáth Gyógyszertárban" c. innováció (Octo Pharma Kft., Budapest),
- "Modulo C68e - Moduláris felépítésű, kompozit járműtestű, elektromos hajtású, innovatív városi autóbusz" c. innováció (evopro Bus Kft., Ikarus Egyedi Autóbusz Gyártó Kft., Budapest).

Az okleveleket Pakucs János, tiszteletbeli elnök és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök nyújtották át.

Ezután Pomezanski György műsorvezető tömören ismertette a díjnyertes pályázatokat, majd a díjak átadása után a díjátadók röviden méltatták is a pályázatokat.

- Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2016. évi Innovációs Díjában a Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft. részesült FuranFlex, nagy hő- és korrózióállóságú flexibilis műanyag béléscső rendszer kifejlesztéséért és forgalmazásáért.
A díjat Łuszcz Viktor, elnök és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke adta át, Kecskeméthy Gézának, a Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának.

- Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi Agrár Innovációs Díjában a MAD WINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részesült MÁD brand, a világ új íze c. innovációért.
A díjat Nagy István, államtitkár és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök adta át, Kovács Károlynak, MAD WINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosának.

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Fejlesztési Innovációs Díjában az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részesült 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése a Paksi Atomerőműben c. innovációért.
A díjat Fónagy János, államtitkár és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke adta át, Hamvas Istvánnak, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának.

- Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. évi Ipari Innovációs Díjában az Innomed Medical Zrt. részesült digitális tomoszintézis elvén működő alacsony röntgendózisú rétegfelvételi radiológiai képalkotó eszköz kifejlesztéséért és forgalmazásáért.
A díjat Lepsényi István, államtitkár és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke adta át, Dévényiné Rózsa Erikának, az Innomed Medical Zrt. vezérigazgatójának.

- Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. évi Informatikai Innovációs Díjában a Starschema Kft. részesült Big Data Management szolgáltatásért.
A díjat Lepsényi István, államtitkár és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke adta át, Földi Tamásnak, a Starschema Kft. ügyvezető igazgatójának és alapítójának.

- Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi Startup Innovációs Díjában az AImotive Informatikai Kft. részesült az AImotive aiDrive kifejlesztéséért.
A díjat Pakucs János a MISZ tiszteletbeli elnöke, az Innovációs Nagydíj pályázat szervező bizottságának elnöke, valamint Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök adta át Kishonti Lászlónak, az AImotive Informatikai Kft.. ügyvezetőjének.

- 2016. Évi Innovációs Nagydíjban a 77 Elektronika Műszeripari Kft. részesült, félautomata vizelet üledék analizátor termékcsalád kifejlesztéséért és forgalmazásáért.
A díjat Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Pálinkás József, NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök adta át, Zettwitz Sándornak, a 77 Elektronika Műszeripari Kft. ügyvezetőjének.
Végezetül a 2015. évi innovációs nagydíjas evopro csoport tulajdonosa, Mészáros Csaba üdvözölte a díjazottakat.

A díjátadási ünnepséget a Duna folyosón tartott fogadás követte. A 2016. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunk letölthető portálunkról.

MISZ elnökségi ülés

2017. március 22-én, az SBGK budapesti irodájában tartott ülést a MISZ elnöksége.

1. Szabó Gábor elnök és Pakucs János tiszteletbeli elnök tájékozatta az elnökséget arról, hogy Bőthe Csaba interim ügyvezető igazgatóként határozatlan ideig helyettesíti Antos Lászlót tartós távolléte idején. Az előző ülés óta végzett tevékenységekről külön írásos anyag nem készült. Pakucs János szóbeli tájékoztatást adott a Magyar Innovációs Nagydíj átadási ünnepségének előkészületeiről.

2. Az ülés fő napirendi pontjaként Frischmann Gábor alenök ismertette a MISZ középtávú stratégiájának jelenlegi állását, amelynek végleges változata a közgyűlésen kerül majd bemutatásra. Az elnökségi tagok részletesen megvitatták és véleményezték a tervezetet, majd megállapodtak abban, hogy további írásos kiegészítések, javaslatok még március 31-ig nyújthatók be a MISZ központi e-mail címére.

3. Szabó Gábor elmondta, hogy a MISZ közgyűlés időpontja még nem végleges, a szakmai előadó személyétől is függ, ezzel kapcsolatban még várjuk a visszajelzéseket, amelyek alapján hamarosan kijelöljük az időpontot.

4. Garay-Tóth János javaslatot tett a Média Díj idei díjazottját illetően. Ezt az elnökség egyhangúlag elfogadta.

Magyar Innovációs Szövetség - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala találkozó

2017. március 28-án vezetői szintű találkozóra került sor a Magyar Innovációs Szövetség és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala között. A találkozón a Hivatalt Łuszcz Viktor elnök, Szövetségünket dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök, valamint Bőthe Csaba interim ügyvezető igazgató képviselték.

A megbeszélés első részében az SZTNH tavaly decemberben hivatalba lépett új elnöke terveiről, elképzeléseiről beszélt, amelyekről Szövetségünk képviselőinek véleményét is megkérdezte. Példaként említhetjük azt a kérdést, hogy az egyetemeken kidolgozott és bejelentett szabadalmak automatikus állami tulajdonba kerülése jó megoldás-e vagy esetleg változtatásra szorul. Másik példa annak a kérdése, hogyan lehetne több fiatalt bevonzani az informatikai, mérnöki képzésbe, növelni ezeknek a szakmáknak a presztízsét, és ezzel pozitív hatást gyakorolni a szellemi tulajdon és az innováció helyzetére is. Felek ezekben és valamennyi egyéb felvetett kérdésben azonos állásponton voltak.

A találkozó második részében a MISZ és az SZTNH között 2016-ban létrejött együttműködési megállapodás megújításáról volt szó. Felek kinyilvánították szándékukat az együttműködés folytatására, ennek megfelelően a megállapodás megújítása mellett kötelezték el magukat. Az SZTNH elnöke beszélt arról is, hogy egy 5 résztvevős stratégiai állásfoglalást készítenek elő az iparjogvédelem témakörében, amelyben egyik fontos résztvevőként a MISZ-re is számítanak. MISZ részéről elhangzott, hogy erre a stratégiai partnerségre is teljes a nyitottság. A találkozó záró részében a résztvevők a március 29-i Innovációs Nagydíj átadási ünnepség előkészületeiről egyeztettek.

26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a M5 csatorna által a 2016/2017-es tanévre, a 14 és 20 év közötti korosztály számára meghirdetett 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második szakasza lezárult. 2017. március 31-ig, a 68 továbbjutott pályázatból 54 kidolgozása fejeződött be.

A pályázók a zsűritagok előtt szóbeli prezentációkat fognak tartani 2017. április 19-21. között. A fiatalok a prototípusokat, modelleket működés közben mutatják be a zsűri tagjainak, valamint beszámolnak a tudományos kutatásaik során elért eredményeikről is.

A bírálóbizottság Prof. Jakab László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékánjának vezetésével 2017. április 27-én, testületileg hozza meg a végleges döntést a közel 2,5 millió forintos ösztöndíjakat illetően, melynek eredményét 2017. május 24-én hozzuk nyilvánosságra. A díjazott, ill. kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkákat 2017. május 24-én és 25-én egy kétnapos kiállításon mutatjuk be az Ericsson K+F Központjában (1117 Budapest, Irinyi József u. 4.).

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Magyar Innovációs Szövetség 12 M Ft-ot nyert el a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyre.

Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

2017. március 24-én került sor a Vállalkozásfejlesztési Tanács soron következő ülésére, a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénztártermében. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Farkas József, elnökségi tag vett részt az eseményen.

Az ülésen elhangzottak összefoglalóját az alábbi linken olvashatják.

MISZ K+F Tagozat gyűlése

2017. április 11-én, 16 órakor tartja a MISZ K+F Tagozata soron következő ülését, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. budapesti székhelyén (1116 Budapest, Kondorfa u. 1.). Dr. Grasselli Norbert tagozati elnök köszöntőt mond, majd bemutatkozik az ELI-HU Nonprofit Kft., Lehrner Lóránt ügyvezető igazgató prezentálásában.

INNTEK Nonprofit Kft. taggyűlés

2017. március 20-án tartotta soron következő taggyűlését tagintézményünk, az INNTEK Nonprofit Kft. Egerben. A taggyűlést dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke, mint többségi tulajdonos képviselője vezette. Napirenden a 2016. évi beszámoló és mérleg, a közhasznú jelentés, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelő Bizottság jelentése, valamint a Társaság 2017. évi gazdálkodási terve szerepelt.

A taggyűlést megelőzően a résztvevők írásban megkapták az anyagokat, melyekhez Fülöp Gábor ügyvezető igazgató szóbeli kiegészítést tett. Kiemelte, s ezt a Felügyelő Bizottság elnöke és a könyvvizsgáló is megerősítette, hogy az elmúlt esztendőt pozitív mérleggel zárták, a cég működése továbbra is kiegyensúlyozott és stabil. A Magyar Innovációs Szövetséget, mint kisebbségi tulajdonost a taggyűlésen dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Intel International Science and Engineering Fair2017

A 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazott fiatalja, Horváth Roland, 2017. május 14-19. között, Los Angelesben (Kalifornia) megrendezendő Intel International Science and Engineering Fair-en képviselhetik Magyarországot.

A versenyző első szakmai felkészítését Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűrijének tagja, a delegáció vezetője tartotta, 2017. március 27-én, Szövetségünk székhelyén.

Várható események

Üzleti delegáció Kanadába a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében

2017. június 10-16-án, Torontóba üzleti delegációt szervez a Magyar Kereskedelmi Iparkamara Magyarország Torontói Főkonzulátusával együttműködve a helyi kamarai és üzleti partnerek támogatásával.

Kanada a világ egyik legfejlettebb gazdasága - a G7 csoport tagja - kiemelkedően magas életszínvonal, technikai és ipari fejlettség jellemzi. A kiutazó üzleti delegáció célja az általános üzleti kapcsolatok fejlesztésén túl a két ország vállalkozói közötti együttműködési lehetőségek feltérképezése az innováció valamint a kutatás és fejlesztés terén.

Célcsoport:
Kanada iránt érdeklődő exportorientált és innovatív cégprofilú vállalkozások, amelyek lehetőség szerint az alábbi területeken tevékenykednek:
- ICT
- élettudományok
- környezeti, tiszta technológiák
- gépipar
- mezőgazdasági technológiák
- élelmiszeripar

Tervezett programok:
- tájékoztató konzultáció a Torontói Főkonzulátus munkatársaival
- látogatás a Toronto Region Board of Trade szervezetnél és az Ontario Chamber of Commerce kamaránál
- Üzleti fórum és üzletember-találkozó a Főkonzulátuson
- Fogadás a delegáció tiszteletére
- Canada’s Technology’s Triangle innovációs központ látogatása Waterloo-ban
- Látogatás a MaRS Discovery District (ICT, élettudományok és tiszta technológiák) innovációs és akcelerátor központba
- Látogatás DMZ (Digital Media Zone) akcelerátor központba

A szállástámogatás feltételei:
- exportorientált és innovatív cégprofil
- a kiutazás során szervezett szakmai programokon való részvétel
- kamarai regisztráció
- előnyben részesülnek az MKIK bilaterális tagozatainak tagvállalatai és az önkéntes kamarai tagok.

Várható költségek:
- repülőjegy (kb. 198000 Ft/fő)
- minimum 2 éjszaka szállásköltsége (kb. 203 CAD/szoba/éj)
- reggeli (1102 CAD /fő/ reggeli)
- programon kívüli étkezések

A szakmai programok nyelve az angol, magyar tolmácsolást nem tudunk biztosítani.

Jelentkezési határidő: 2017. április 5.

A jelentkezéshez az alábbiakban felsorolt 3 dokumentumot kitöltve, 2017. április 5-ig a baki.magdolna@mkik.hu e-mail címre várják.
- jelentkezési lap,
- szállásfinanszírozás igénylése esetén nyilatkozat,
- angol nyelvű cégprofil.

A jelentkezést csak a 3 melléklet együttes megküldésével fogadják el.

Electrosub

2017.október 11-13. BOK csarnokban (1146 Budapest, Dózsa György út 1.) kerül megrendezésre az "Electrosub - Gyártás // Kooperáció // Innováció" c. esemény, melynek szakmai támogatója a Magyar Innovációs Szövetség.

Az Electrosub központi magját egy három napos konferencia képezi. A konferencia programja szakmai, szakmapolitikai, HR, üzleti és egyéb aktuális témákra épül. Az előadók sorát neves hazai és külföldi szaktekintélyek, szakpolitikusok, elismert cégek képviselői alkotják. Az előadások egy része angol nyelven zajlik, tolmácsolással.

A rendezvény súlypontjai:
- Saját fejlesztésű termék gyártása, értékesítése
- Elektronikai, elektrotechnikai beszállító ipar
- Innováció
- Szolgáltatások, szerviz
- Humán erőforrás, oktatás

Konferencia fő témacsoportjai:
- A tudomány és fejlesztés eredményei
- Technológia
- Konstrukció, tervezés
- Szakmapolitika, HR, oktatás, üzleti információk

A konferencia előadásai naponta 10 és 16 óra között zajlanak, az előadások 30 percesek, naponta 7-9 előadást terveznek, amelyeket kávé és ebédszünet tagol.

A konferencia részvétel díjtételei:
- 1 napra 16.000,- Ft +Áfa
- 2 napra 22.000,- Ft +Áfa
- 3 napra 28.000,- Ft+Áfa

A konferenciára történő jelentkezés előzetesen történik, helyszíni jelentkezés plusz 5000 Ft +Áfa megfizetése esetén, korlátozott számban lehetséges.

További információk elérhetők az esemény honlapján, valamint Tóth Judit projekt menedzsernél (judit.toth@electrosub.hu).

Pályázati felhívások

Design Management Díj

A 2009-ben alapított Design Management Díj célja, hogy bemutassa, hogyan segíti a design szakszerű menedzselése a szervezet célkitűzéseinek megvalósítását. Az elismerést olyan intézmény vagy vállalat nyerheti el, amely képes arra, hogy az esztétikai és formai szempontból kifogástalan teljesítmény mellett a designt szervesen integrálja működésébe.

A díj odaítéléséről az évente felkért bírálóbizottság dönt, melynek 2017-ben az elnöke Dr. Bauer András Budapesti Corvinus Egyetem, tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Formatervezési Tanács tagja.

Díjazás: Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő jelöltek elnyerik a Design Management Díjat. A díjazott, oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül.

Eredményhirdetés: A Díj átadására a Magyar Formatervezési Díj évi ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor.

A Design Management Díj jelölés benyújtásának határideje: 2017. április. 11.
A pályázati felhívás megtekinthető az alábbi linken.

További információk: Kohut-Jankó Anna, telefon: 061/474-5859, e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu

Pályázati felhívás a 2016. évi Pro Progressio Innovációs Díj elnyerésére

A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány a hazai vállalatok adományai révén kiemelten támogatja a tehetséggondozást és az innovációs tevékenységet. Az alapítvány kuratóriuma 2011-ben, az Egyetem vezetőségének egyetértésével, alapította meg az évente egyszer kiadható Pro Progressio Innovációs Díjat. A BME legjelentősebb innovációs teljesítményeinek elismerésére szóló pályázatot ötödik alkalommal hirdetjük meg a BME rektorával közösen.

A 2016. évi Pro Progressio Innovációs Díj elismerésre BME oktatók, kutatók vagy oktatói, kutatói csoportok, teamek pályázhatnak.
A kiadható díjak száma: maximum 2 (1-1 millió Ft támogatási összeggel)

Pályázni olyan 2011-2016-ban született kutatásfejlesztési, ill. innovációs eredménnyel - új termék és/vagy szolgáltatás, új eljárás - lehet, amelynek alkalmazásba vétele megtörtént, gazdasági hasznot hozott vagy hasznosítása nagyon előrehaladott állapotban van.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
- Maximum 3 oldalas összefoglaló (mellékletek nélkül)
   - a kutatás-fejlesztési tevékenység során elért eredményekről,
   - a K+F tevékenység hasznosítása, alkalmazása révén elért gazdasági eredményekről

- Nyilatkozatok
   - a pályázatban foglalt információk hitelességéről,
   - a szellemi tulajdont érintő jogokról és azok státuszáról (pl. szabadalommal védett, átadott, hasznosított stb.) valamennyi érintett beleegyezéséről
   - a munkahelyi vezető (általában tanszékvezető, intézet igazgató) támogatásáról.

A pályázatok értékelése:
- újszerűség, kreativitás (40%)
- a hasznosítás során elért vagy a közeljövőben elérhető gazdasági eredmény és társadalmi haszon (60%)

alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.
A pályázatot az alapítvány titkárságára kell eljuttatni elektronikus formában a ppai@mail.bme.hu címre és 1 nyomtatott példányban az alapítvány titkárságára, az 1111 Budapest, Egry József utca 18. V1 épület C szárny, Galéria 203. szoba címre.

A díjakról - a felkért szakértői bizottság és a BME Innovációs Tanács előzetes véleménye alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt. A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

További információk az alábbi linken.

InnoStars Awards

Egészségügyi újításokkal foglalkozó start-upok, kis- és középvállalkozások számára írt ki versenyt az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által életre hívott és támogatott EIT Health.

Magyarországról két kategóriában nevezhetnek az érdeklődők. Az InnoStars Awards április 30-ig várja azon - prototípussal már rendelkező - projektek és start-up vállalkozások jelentkezését, amelyek új, innovatív termékkel vagy szolgáltatással szeretnének megjelenni a piacon. A szintén április végén záruló European Health Catapult kategóriában olyan - a piacon már bevezetett termékkel rendelkező - kis- és középvállalkozások versenghetnek, amelyek egy másik EIT Health tagállam például Belgium, Hollandia, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Skandináv országok, Spanyolország vagy Németország piacára szándékoznak belépni. A beérkezett pályázatokat szakértők bírálják el, majd a legjobbak bemutathatják termékeiket, szolgáltatásaikat nagyvállalatok képviselőinek, innovátoroknak és befektetőknek, akik felkészítik a csapatokat a piacra lépéshez szükséges további megmérettetésekre is.

A versenyben való induláshoz nem szükséges önrész. Az InnoStars Awards kategória legjobb 20 nevezője 7000 euró értékű csomagot nyer, melyet üzleti tervük fejlesztésére, üzleti modelljük tökéletesítésére költhetnek, illetve tréningeken vehetnek részt, hogy minél meggyőzőbben tudják ötletüket nemzetközi vállalatok vezetői és a média képviselői előtt prezentálni. A kidolgozott üzleti tervek újabb értékelésen vesznek részt és a legjobb 8 számára az EIT Health lehetőséget biztosít vezető egészségügyi szakemberekből álló nemzetközi zsűri előtti bemutatkozásra, ahol akár 30.000 euró is elnyerhető a termék vagy szolgáltatás piaci bevezetésére.

A European Health Catapult kategóriában biotech, medtech, vagy digitális egészségügy szakterületen díjazott projektek képviselői üzletfejlesztésre és nemzetközi hálózat fejlesztésre költhetnek 50.000 eurót, és olyan nagyvállalatok vezetőinek mutathatják be elképzeléseiket, mint például GE Healthcare, Philips, Roche, Siemens, IBM, SAP és más vezető egészségügyi piaci szereplők. A kiválasztott projekteknek lehetősége nyílik az EIT Health oktatási és inkubációs szolgáltatásainak igénybevételére, valamint a hálózat tagjaival történő kutatási, fejlesztési és piaci együttműködés kialakítására, végül pedig kvalifikálhatják magukat a 2017 novemberében Londonban megrendezésre kerülő EIT Health Summit-ra, ahol befektetők, kockázati tőke társaságok és az európai média különféle képviselői előtt mutathatják be terméküket.

További információk elérhetők az alábbi linken, valamint a pályázat hivatalos Facebook oldalán.

Magyar Formatervezési Díj 2017

A nemzetgazdasági miniszter - a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével - immár 38. alkalommal hirdeti meg a Magyar Formatervezési Díj pályázatot.

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely három évnél nem régebbi, más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti (a szerzői- és tulajdonjog megoszlásról a pályázónak az adatlapon kell nyilatkoznia).

Pályázati kategóriák:
- Termék: kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, termékrendszerek, szolgáltatások.
- Vizuális kommunikáció: termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, webes felületeket, interaktív alkalmazásokat, média design területéhez kapcsolódó megvalósult alkotásokat is.
- Terv: kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve és termékfejlesztések, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.
- Diák: az akkreditált felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében (BA, MA, DLA) részt vevő hallgatók által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

A pályázat beadási határideje: 2017. május 3. (postabélyegző szerint)

Az aktuális pályázati felhívás és jelölőlap letölthető az alábbi linken.
A pályázattal kapcsolatos további részletek, a korábbi évek elismertjei elérhetőek itt.
A pályázattal kapcsolatban további információ: Kohut-Jankó Anna (tel.: 474-5859, e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu, facebook.com/magyarformatervezesidij)

Szakirodalomfigyelő

Barry Schwartz: Miért dolgozunk? - HVG Könyvek, 2016, TED Books
Dr. Osman Péter ismertetése

"Ahhoz, hogy az ember elégedett legyen a munkájával, hinnie kell abban, amit csinál." • "A jó munkához nem kell, hogy az összes pozitív jellemző igaz legyen rá, de ez a nemes cél szinte elengedhetetlen."

Nagyon megszívlelendő: "Nem kell ahhoz sok, hogy egy rossz munkából jó munkát csináljunk. Ahogy ahhoz sem, hogy a jó munkából rosszat csináljunk." (Idézetek a könyvből.)

Schwartz pszichológus, egy elitképző magánegyetem professzora. A "miért dolgozunk" kulcskérdésre keresve a választ vázolja, milyen tényezők teszik a dolgozók egy - amint megmutatja, viszonylag kis - része számára vonzóvá a munkát. "Miért van az, hogy a Föld lakosságának túlnyomó többsége mégsem elégedett a munkájával? A többségünknek miért csupán valami monoton, értelmetlen és lélekölő tevékenység a munka? Miért jött létre a kapitalizmus kialakulásával párhuzamosan egy olyan munkamodell, amelyben szinte nincs lehetőség jobb munkára ösztönző, nem anyagi természetű javadalmakat nyerni? Akik ilyesfajta modellben végzik munkájukat - például gyárakban, gyorséttermekben, komissiózó raktárakban vagy ügyvédi irodákban, osztálytermekben, klinikákon és hivatalokban -, azok csak a pénzért dolgoznak. Bárhogy is igyekeznek megtalálni munkájukban az értelmet, a kihívást és az önállóságot, helyzetükből adódóan mindig kudarcot vallanak. Munkájuk eleve úgy van kialakítva, hogy a fizetésen kívül ne legyen más okuk bejárni dolgozni."

Hivatkozik egy Gallup-felmérésre, amelyben 20 év során 189 országban 25 millió alkalmazottat kérdeztek meg, és összességében azt találták, hogy "a munka a dolgozók közel 90%-ának inkább a frusztráció, mintsem az elégedettség forrása."

"A munkavégzés indítékait illetően a Gallup kérdései sok, fentebb említett elemre is fényt derítenek. [Ezek:] A lehetőség, hogy jól végezzük a munkánkat, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból; hogy fejlődésre és tanulásra ösztönözzenek; hogy azt érezzük, a munkatársaink és a feletteseink elismernek, és számít a véleményünk; hogy fontos, amit csinálunk; hogy a kollégáinkkal jó viszonyban legyünk - ezekre az aspektusokra a Gallup felmérése is rákérdez. A túlnyomó többség számára a munka messze nem teljesíti ezeket a kritériumokat. A kérdés az, hogy vajon miért nem? Könyvem erre kínál választ.

Az eredendő bűn? "Minden embernek alapvető érdeke, hogy fáradozás nélkül éljen, amennyire csak tud; és, ha a járandósága pontosan ugyanannyi, akár végez valamilyen fáradságos munkát, akár nem, akkor az az érdeke, hogy azt olyan hanyagul és felületesen végezze el, amennyire azt a vezetés engedélyezi." Ez Adam Smith tétele a Nemzetek gazdagsága c. könyvéből, és Schwartz végigvezeti, hogyan vették át a költséghatékonyság mindenek felett irányelveként nem is csak az iparban, a gazdaságban, de szintúgy pl. a közoktatásban és az egészségügyi ellátásban is. Példákkal, felmérések eredményével rávezet, hogy az végez jó munkát, aki azt hivatásának érzi, legyen bár takarító egy kórházban vagy más kétkezi munkás, s hogyan hat ez ellen a rosszul megvalósított költséghatékonyság.

Egyik kiemelkedően fontos tétele: "Az anyagi ösztönzők fontossága a munkahely struktúrájától függ. Ha a munkahelyeket a szerint a hamis elképzelés szerint alakítjuk ki, hogy az emberek csak a pénzért dolgoznak, azzal az elképzelést igazoló munkahelyeket teremtünk. Következésképp nem igaz, hogy »manapság már sehol se találni jó munkaerőt.«. A mondat helyesen úgy szól: »Manapság már nem találni sehol jó dolgozót, ha csak lélekölő és agytompító munkát tudunk kínálni.« Ahhoz, hogy jó dolgozót találjunk, olyan munka kell, amelyet az emberek el akarnak vállalni. Az pedig, hogy az emberek jó munkát akarnak, nem a telhetetlenek idealizmusa, hanem egy nagyon is reális és elérhető cél." Az ördögi kör, amint megmutatja, megtörhető.

"TED Books - Kis könyvek, nagy gondolatok" - a kötet méltó e mottóra.

Norman Doidge: Hogyan gyógyul az agy? - Figyelemre méltó felfedezések és gyógyulások a neuroplaszticitás világából - Park Kiadó, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

A Hírlevél 2011/12. számában mutattuk be a szerző A változó agy c. művét (Park Könyvkiadó, 2011.) Doidge belülről ismeri a szakterületet: végzettsége orvos, specializációja pszichiáter és pszichoanalitikus, mindezekkel a terület igen alapos áttekintéssel bíró kutatója.

Könyvei olyan szakmai áttörés első eredményeiről szólnak, amelyek addig lehetetlennek gondolt távlatokat nyithatnak az agyi eredetű betegségek jelentős részének gyógyításában, de legalább is tüneteik erős enyhítésében. Bennük nem kevesebbet mond, mint hogy amit az agy gyógyulásáról eddig a tudomány lehetetlennek hirdetett, az a legújabb ismeretek szerint nagyon is lehetséges, sőt már megvannak az első, vitathatatlanul pozitív eredmények a gyógykezelés gyakorlatában is. A The Guardian 2015 februárban terjedelmes recenziót közölt ez utóbbi művéről, s azt írta, A változó agy milliót meghaladó példányszámban kelt el. Mostani könyve a mindezekre vonatkozó kutatásainak újabb eredményeit összegzi:

"Ez a könyv arról a felfedezésről szól, hogy az emberi agynak megvan a maga sajátos módja a gyógyulásra, s hogyha ezt megértjük, számos, korábban gyógyíthatatlannak vagy visszafordíthatatlannak vélt állapoton lehet javítani - olykor egészen látványosan is -, sőt bizonyos esetekben azok akár gyógyíthatóvá is válhatnak. Elmagyarázom, hogyan következik ez a gyógyulási folyamat az agy rendkívül specializált tulajdonságaiból, amelyekről hajdan azt tartották, annyira bonyolultak, hogy más szervekkel ellentétben az agy sem nem képes kijavítani saját szerkezetét, sem nem képes helyreállítani elveszített funkcióit. Ez a könyv azonban azt mutatja be, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz: az agy bonyolultsága ugyanis módot kínál önmaga kijavítására és működésének általános fejlesztésére."

"A könyv ott kezdődik, ahol első könyvem, A változó agy véget ért. Az a kötet az agy és az elme kapcsolatának tanulmányozásában a modern tudomány kezdetei óta elért legfontosabb áttörést ismertette: a felfedezést, hogy az agy neuroplasztikus."

"A változó agyban leírt intellektuális forradalom volt a kezdet. Ebben a könyvben a neuroplasztikusok második nemzedéke által elért elképesztő eredményekről számolok be; ezek a szakemberek - megszabadulva a plaszticitás létezése bizonyításának terhétől - arra fordíthatták energiáikat, hogy megértsék a jelenséget, és munkára fogják azt."

"Öt földrészt jártam be, hogy találkozzak a tudósokkal, az orvosokkal és a páciensekkel, és megismerjem a történeteiket. A kutatók némelyike a nyugati világ élvonalbeli tudományos laboratóriumaiban dolgozik; az orvosok egy része az ő eredményeiket ültette át a gyakorlatba; megint mások pedig a betegeikkel közös munka során véletlenül bukkantak rá a neuroplaszticitásra, és dolgoztak ki hatékony kezelési módszereket, még a jelenség tudományos bizonyítása előtt. A könyvben szereplő pácienseknek orvosaik minden esetben azt mondták, hogy az állapotuk soha nem fog javulni." (Doidge pedig ígéretes javulásokról számol be - ez könyve fő mondanivalója. - OP).

"Az agy kifinomultsága mégsem oly nagyfokú, hogy az már a kárára legyen. A könyv bemutatja, hogy éppen ez a kifinomultság - aminek része az is, hogy az agy sejtjei képesek folyamatos elektromos kapcsolatot tartani egymással, valamint új kapcsolatokat létrehozni és régieket megújítani - a forrása ennek az egészen egyedülálló gyógyulásnak. Tény, hogy a specializálódás során elvesztek bizonyos, más szerveknél jól működő és fontos önjavító, regenerációs képességek. Megjelentek azonban egyes új képességek is, amelyek többnyire az agy plaszticitásának köszönhetőek." "A könyvben ismertetett történetek mindegyike más-más szeletét mutatja meg ennek a neuroplasztikus gyógyulásnak."

Carmine Gallo: Storytelling - A történetmesélés ereje - HVG Könyvek, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

A történet (narratíva) előadást mindinkább az üzleti- és a közéletben a meggyőzés egyik igen hatékony, ezért fontos eszközeként emlegetik. Gallo is így szól róla, és tanít itt a művészetére és technikájára - hiszen könyvéből világossá válik, hogy az ilyen történetek hatásos megformálása nagy mesterségbeli tudásra támaszkodó művészet.
A Kiadó ajánlójából: "Gallo kiemelkedően sikeres vállalatok felső vezetőinek segít a kifinomult storytelling-technikák elsajátításában. Ügyfelei közé tartozik a Cisco, a Coca-Cola, az Intel, a Microsoft és a Walmart. Keresett előadó és népszerű publicista."
Több könyve is segít igen jó betekintéssel megismerni az innováció világát.
- Steve Jobs a prezentáció mestere (HVG Könyvek, 2010 - Hírlevél 2011/6.
- Steve Jobs az innováció mestere (HVG Könyvek, 2012 - Hírlevél 2013/2.)
- Az Apple élmény (Akadémiai Kiadó, 2013 - Hírlevél 2014/5.)
- TED-előadások (HVG Könyvek, 2014 - Hírlevél 2015/19.)

E műve maga is egy nagyívű történetmesélés, e művészet lényegéről és erejéről, a tanulságokért kiválasztott főszereplők történeteinek füzérével. Pár karakteres tétel a könyvből (minden idézet onnan):
• "Azok az eszmék ragadnak meg igazán, amelyeket történetekbe csomagolnak."
• A legnagyobb pazarlás egy meg nem valósított ötlet, amely nem azért nem kelt érdeklődést, mert rossz az elgondolás, hanem mert nincs tetszetősen csomagolva."
• "Az üzleti élet legnagyobb vezetői úgy szövik egymásba a történet elemeit, hogy az a cég küldetését hangsúlyozza."

"A storytelling (történetmesélés - OP) azt jelenti, hogy egy elképzelést narratív formába öntünk, hogy tájékoztassunk, megvilágítsunk és ihletet nyújtsunk. A Storytelling a történetekről szól, amelyeket azért mondunk, hogy előmozdítsuk a karrierünket, felépítsünk egy vállalkozást, támogatókat szerezzünk egy ötletünkhöz és álmainkat átültessük a valóságba." S hogy győzelmeket hozó nagy erőfeszítésekre lelkesítsük a velünk dolgozókat - ami az itt sokat szereplő Steve Jobs egyik legerősebb vezetői eszköze volt.

"Ez a könyv azokról a látnokokról és kockázatvállalókról szól, akik mesteri szintre fejlesztették a storytelling művészetét. Tanulságot és kihívást jelentő sztorik ügyes elmesélésével cégeket építenek fel, előreviszik a világot."

A történetmesélés jelentőségének érzékeltetéséhez: előadóként meghívták egy "Befektetői Csúcs"-ra, és "Rajtam kívül az előadók között olyan személyiségek voltak, mint Bill Gates; a Google alapítói, Sergey Brin és Larry Page; a Salesforce vezérigazgatója, Marc Benioff; Condoleezza Rice, az Egyesült Államok egykori külügyminisztere és Tony Blair, volt brit miniszterelnök. A teremben, meglepetten konstatáltam, hogy csupa történetmesélő van jelen. A közönség soraiban ülő nagyszerű ifjú vállalkozók is mind igazi történetmesélők voltak. Némelyikük hatásosabban mesélt a többinél, de mindnyájan kénytelenek voltak beletanulni, ha meg akarták változtatni a világot az ötleteikkel. Valójában azok, akik kiemelkedtek közülük, ösztönösen tudták, amit a neurológusok és a kutatók épp csak kezdenek megérteni: egyetlen érzelemmel teli és érzékletes ügyféltörténet sokkal meggyőzőbb, mint egy 85 PowerPoint-diából álló adathalom. Támadhat valakinek pompás ötlete, de ha nem tud rávenni másokat, hogy pénzt fektessenek az elképzelésébe, az egész nem ér semmit."
Ha belegondolunk, nem kell neurológiai tudás, csak józan ész annak felismeréséhez, hogy egy jó történet meggyőzőbb minden adathalmaznál, ha a célközönség nem statisztikusokból áll: a történet jól felfogható, sőt átérezhető, az adathalmaz viszont a legtöbbeknek jóval kevésbé. Gallo könyvéből még arra is rájövünk: aki adathalmaz ’mögé bújik’, inkább mint megragadó erővel megfogalmazná a mondandója lényegét és csúcsfényeit, az nem elég magabiztos, talán eléggé felkészült sem ahhoz, hogy komoly bizalmat - és pénzt! - helyezzenek belé.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Weborvos.hu, 2017. március 20., hétfő
Pályázat innovatív egészségügyi vállalkozásoknak

Vg.hu, 2017. március 20., hétfő
Szijjártó a CeBIT-en: Magyarország megtette a szükséges lépéseket

Uzletresz.hu, 2017. március 20., hétfő
1300 milliárd jut tudományra és innovációra

Tozsdeforum.hu, 2017. március 20., hétfő
A K+F lehet Magyarország jövője

Tozsdeforum.hu, 2017. március 20., hétfő
1300 milliárdból erősíthetünk K+F-re

Piacesprofit.hu, 2017. március 20., hétfő
Analfabéta, aki nem tud programozni?

Pecsma.hu, 2017. március 20., hétfő
1300 milliárdból fejlődhet a magyar tudomány

Portfolio.hu, 2017. március 20., hétfő
Sok száz céget elutasíthatnak a legnépszerűbb EU pályázatokon

Origo.hu, 2017. március 20., hétfő
Merkel: Alapvető képességgé kell tenni a programozást

Origo.hu, 2017. március 20., hétfő
Minden eddiginél erősebb magyar jelenlét CeBIT-en

News4business.hu, 2017. március 20., hétfő
Női tudósokat díjaztak a Magyar Tudományos Akadémián

Mixonline.hu, 2017. március 20., hétfő
Másfél milliárd a Bay Zoltán Kutató Központnak

Mixonline.hu, 2017. március 20., hétfő
Szijjártó Hannoverben

Lokal.hu, 2017. március 20., hétfő
Szijjártó: a legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszínné kell tenni Magyarországot

Itbusiness.hu, 2017. március 20., hétfő
Kis és nagy hajók a hullámverésben

Innoportal.hu, 2017. március 20., hétfő
Államtitkár: a kutatómunka minél korábbi elkezdésére ösztönzi a diákokat a kormány

Infoter.eu, 2017. március 20., hétfő
Merkel: alapvető képességgé kell tenni a programozást

Infoter.eu, 2017. március 20., hétfő
Több GINOP-felhívás keretösszegét megemelte a kormány

Hirado.hu, 2017. március 20., hétfő
Milliárdos kutatás-fejlesztés egy miskolci kutatói központban

Hirado.hu, 2017. március 20., hétfő
A legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszínné akarunk válni

Hirado.hu, 2017. március 20., hétfő
1300 milliárdos forrás áll a magyar tudomány és innováció rendelkezésére

Erdon.ro, 2017. március 20., hétfő
NGM: 1300 milliárdos forrás áll a magyar tudomány és innováció rendelkezésére

Erdon.ro, 2017. március 20., hétfő
Másfél milliárdból valósít meg kutatás-fejlesztési projekteket a Bay Zoltán Kutató Központ

Dehir.hu, 2017. március 20., hétfő
Debrecenben is előkerülhetnek a nagy ötletek

Boon.hu, 2017. március 20., hétfő
Másfél milliárdból valósít meg kutatás-fejlesztési projekteket a Bay Zoltán Kutató Központ

Autoszektor.hu, 2017. március 20., hétfő
Másfél milliárd forint kutatás-fejlesztési projektekre

Webradio.hu, 2017. március 20., hétfő
CeBIT - Szijjártó: a legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszínné kell tenni Magyarországot

Webradio.hu, 2017. március 20., hétfő
NGM: 1300 milliárdos forrás áll a magyar tudomány és innováció rendelkezésére

Webradio.hu, 2017. március 20., hétfő
Másfél milliárd forintból valósít meg kutatás-fejlesztési projekteket a Bay Zoltán Kutató Központ

Trendfm.hu, 2017. március 20., hétfő
CeBIT: fókuszban a digitalizáció és az 5.0-ás társadalom

Szegedma.hu, 2017. március 20., hétfő
Szijjártó: a legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszínné kell tenni Magyarországot

Szegedma.hu, 2017. március 20., hétfő
NGM: 1300 milliárdos forrás áll a magyar tudomány és innováció rendelkezésére

Realista.hu, 2017. március 20., hétfő
Magyarország legyen kutatás-fejlesztési központ

Privatbankar.hu, 2017. március 20., hétfő
A Nap Száma: 1300 milliárd

Minap.hu, 2017. március 20., hétfő
Új módszerrel folytatják a munkát a Bay Zoltán intézetben

Magyaridok.hu, 2017. március 20., hétfő
CeBIT - Megnyílt a magyar pavilon a világ legnagyobb informatikai szakkialításán

Magyaridok.hu, 2017. március 20., hétfő
Szijjártó: a legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszínné kell válnunk

Magyaridok.hu, 2017. március 20., hétfő
NGM: 1300 milliárd áll a magyar tudomány és innováció rendelkezésére

Magyarhirlap.hu, 2017. március 20., hétfő
Szijjártó Péter: Kutatás-fejlesztési helyszínné kell tenni Magyarországot

M2mzona.hu, 2017. március 20., hétfő
CeBIT - Célkeresztben az 5.0-ás társadalom

Infoter.eu, 2017. március 20., hétfő
A legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszínné kell tenni Magyarországot

Euronews.com, 2017. március 20., hétfő
Elinddult a high-tech iparok legnagyobb európai vására

Gondola.hu, 2017. március 20., hétfő
CeBIT - Megnyílt a magyar pavilon

Pecsiujsag.hu, 2017. március 20., hétfő
Több milliárdos forrás áll a magyar tudomány rendelkezésére

Pecsiujsag.hu, 2017. március 20., hétfő
Az intelligens szakosodást célzó fejlesztést indítottak el az egyetemen

Csalad.hu, 2017. március 20., hétfő
Több mint ezer milliárdos forrás áll a magyar tudomány és innováció rendelkezésére

Baranyavar.hu, 2017. március 20., hétfő
Csaknem 1300 milliárdból gazdálkodhatnak a magyar kutatók

Bevezetem.eu, 2017. március 20., hétfő
Alapvető képességgé kell tenni a programozást

M1, Híradó M1 19:30, 2017. március 20., hétfő
Megnyílt a világ legnagyobb információs technológiai kiállítása Hannoverben

M1, Híradó M1 19:30, 2017. március 20., hétfő
Helyszíni tudósítás: Megnyílt a világ legnagyobb információs technológiai kiállítása Hannoverben

M1, Ma délután, 2017. március 20., hétfő
Megnyílt a világ legnagyobb információs technológiai kiállítása Hannoverben

M1, Ma délután, 2017. március 20., hétfő
Innovációs kutatási program indult a Demjéni Termál Völgyben

M1, Híradó, 2017. március 20., hétfő
Kutatási projektek zajlanak a Pécsi Tudományegyetemen uniós forrásból

Kossuth Rádió - Krónika 15:00, 2017. március 20., hétfő
Szijjártó Péter szerint Magyarországot a legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszínné kell tenni

Kossuth Rádió, Krónika 17:30, 2017. március 20., hétfő
Szijjártó Péter szerint Magyarországot a legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszínné kell tenni

Duna TV, Híradó M1 18:00, 2017. március 20., hétfő
Helyszíni tudósítás: Megnyílt a világ legnagyobb információs technológiai kiállítása Hannoverben

Duna TV, Híradó M1 18:00, 2017. március 20., hétfő
Megnyílt a világ legnagyobb információs technológiai kiállítása Hannoverben

Duna TV, Híradó M1 12:00, 2017. március 20., hétfő
Kutatási projektek zajlanak a Pécsi Tudományegyetemen uniós forrásból

Atv, Késő esti híradó, 2017. március 20., hétfő
Magyarország ideális termelési helyszín, a következő feladat, hogy a legjobb kutatás-fejlesztési helyszín legyen, mondta Szijjártó Péter

Heves Megyei Hírlap, 2017. március 21., kedd, 4. oldal
Támogatásra pályázhatnak a hevesi nagyvállalatok is

Fejér Megyei Hírlap, 2017. március 21., kedd, 6. oldal
Milliárdok az innovációra

Észak-Magyarország, 2017. március 21., kedd, 1+5. oldal
Öt kiemelt nagyprojekt

Észak-Magyarország, 2017. március 21., kedd, 7. oldal
Kutatómunkára ösztönzik a diákokat

Dunaújvárosi Hírlap, 2017. március 21., kedd, 6. oldal
1300 milliárd fejlesztésre

Világgazdaság, 2017. március 21., kedd, 2. oldal
Szijjártó Péter: a siker a digitalizáción múlik

Világgazdaság, 2017. március 21., kedd, 2. oldal
K+F+I: tovább emelnék a GDP-arányos ráfordítást

Magyar Hírlap, 2017. március 21., kedd, 9. oldal
Ideális kutatási célpont lehetünk

Portfolio.hu, 2017. március 21., kedd
Pest megyeiek, figyelem! Itt a naptár az EU-pénzekhez

Pecsinapilap.hu, 2017. március 21., kedd
Több mint ezermilliárdból gazdálkodhatnak a magyar kutatók

Ma.hu, 2017. március 21., kedd
Szijjártó: a legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszínné kell tenni Magyarországot

Profitline.hu, 2017. március 21., kedd
Hazánk is bemutatkozik a világ legnagyobb informatikai szakkialításán

Medicalonline.hu, 2017. március 21., kedd
50 ezer eurót nyerhetnek innovatív egészségügyi vállalkozások

Magyarhirlap.hu, 2017. március 21., kedd
Ideális kutatási célpont lehetünk

Iszolnok.hu, 2017. március 21., kedd
Szolnokra is fejleszt a Bay Zoltán Kutató Központ

Estiujsag.hu, 2017. március 21., kedd
Megnyílt a magyar pavilon a világ legnagyobb informatikai szakkialításán

Privatbankar.hu, 2017. március 21., kedd
Nyitják az uniós pénzcsapot - most erre lehet pályázni

Barcsihirek.hu, 2017. március 21., kedd
Projectnyitót tartottak hétfőn a Pécsi Tudományegyetemen.

Kulfold.ma.hu, 2017. március 21., kedd
Szijjártó: a legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszínné kell tenni Magyarországot

Orientpress.hu, 2017. március 21., kedd
A legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszínné kell tenni Magyarországot

Orientpress.hu, 2017. március 21., kedd
1300 milliárdos forrás áll a magyar tudomány és innováció rendelkezésére

Somogyma.hu, 2017. március 21., kedd
CeBIT - Megnyílt a magyar pavilon a világ legnagyobb informatikai szakkialításán

Trademagazin.hu, 2017. március 21., kedd
Megnyílt a magyar pavilon a világ legnagyobb informatikai szakkiállításán

Realista.hu, 2017. március 21., kedd
Megnyílt a magyar pavilon a világ legnagyobb informatikai szakkialításán

Heol.hu, 2017. március 21., kedd
Támogatásra pályázhatnak a nagyok is

Innoportal.hu, 2017. március 21., kedd
Az intelligens szakosodást célzó fejlesztés indult a pécsi egyetemen

Medicalonline.hu, 2017. március 21., kedd
50 ezer eurót nyerhetnek innovatív egészségügyi vállalkozások

She.hu, 2017. március 21., kedd
Innováció és fenntarthatóság

Origo.hu, 2017. március 21., kedd
Százezrek a világ legnagyobb digitális vásárán

Mixonline.hu, 2017. március 21., kedd
Világszerte optimisták a vállalatvezetők

Infoter.eu, 2017. március 21., kedd
1300 milliárdos forrás áll a magyar tudomány és innováció rendelkezésére

Heol.hu, 2017. március 21., kedd
Támogatásra pályázhatnak a nagyok is

Erdon.ro, 2017. március 21., kedd
Az egyik legsikeresebb kutatóintézmény

Elemzeskozpont.hu, 2017. március 21., kedd
Módosult a kisvállalkozások versenyképességi hitelprogramja

3szek.ro, 2017. március 21., kedd
Segítik az együttműködést

Webradio.hu, 2017. március 21., kedd
Módosult a kisvállalkozások versenyképességi hitelprogramja

Propeller.hu, 2017. március 21., kedd
Tíz helyszínen helyezi el a kormány a 800 milliós csodazongorákat

Keol.hu, 2017. március 21., kedd
Akkreditált Innovációs Klaszterek menedzserei találkoztak Kecskeméten

Hiros.hu, 2017. március 21., kedd
Kecskeméten találkoztak az Akkreditált Innovációs Klaszterek menedzserei

Figyelo.hu, 2017. március 21., kedd
Másfél milliárd 6 erős nagyprojektre

24.hu, 2017. március 21., kedd
Hatalmas startup fesztivál lesz Budapesten, bárki benézhet a Prezi irodájába

Kossuth Rádió, Krónika 08:00, 2017. március 21., kedd
Közös sporttudományi kutatóprogramot indít a szegedi, a debreceni és a pécsi egyetem

MTV, Híradó este, 2017. március 21., kedd
Megnyílt a világ legnagyobb informatikai kiállítása

M1, Híradó M1, 2017. március 21., kedd
Megnyílt a CeBIT Hannoverben

RTL Klub, Magyarul Balóval, 2017. március 21., kedd
Hogyan készül az állam és a cégek a negyedik ipari forradalomra?

M1, Híradó M1, 2017. március 21., kedd
Sikeres a magyar ház a hannoveri CeBIT-en

HírTV, Híradó 7:00, 2017. március 21., kedd
Megnyílt a magyar pavilon a világ egyik legnagyobb informatikai kiállításán

Duna TV, Híradó 17:00, 2017. március 21., kedd
Megnyílt a CeBIT Hannoverben

Duna TV, Híradó 12:00, 2017. március 21., kedd
Helyszíni tudósítás: Megnyílt a CeBIT Hannoverben

Fejér Megyei Hírlap, 2017. március 22., szerda, 2. oldal
Kulcsprojektek a foglalkoztatásért

Autopro.hu, 2017. március 22., szerda
Ábrahám László: már nem sci-fi, hanem valóság az Ipar 4.0

Mmonline.hu, 2017. március 22., szerda
Ismét versenghetnek a startupok

Hirado.hu, 2017. március 22., szerda
Hazai start-upok jelentkezhetnek egészségügyi innovációs pályázatra

Hirado.hu, 2017. március 22., szerda
Jelentős innovációs fejlesztések kezdődnek

Kamaraonline.hu, 2017. március 22., szerda
Több ponton változott a kisvállalkozások versenyképességi hitelprogramja

Insiderblog.hu, 2017. március 22., szerda
A brit egyetemeken tanuló magyar diákok hazai gyakornoki munkavállalását ösztönzi az új felhívás

Piacesprofit.hu, 2017. március 22., szerda
50 ezer eurót nyerhetnek innovatív egészségügyi vállalkozások

Bitport.hu, 2017. március 22., szerda
Kell 30 ezer euró? Vigyen egy jó ötletet az EIT Healthnek

Figyelo.hu, 2017. március 22., szerda
Kaposváron oktatják a jövő startup vállalkozóit

Kamaraonline.hu, 2017. március 22., szerda
Kaposváron oktatják a jövő startup vállalkozóit

Kaposvarmost.hu, 2017. március 22., szerda
Kaposváron oktatják a jövő startup vállalkozóit

Blikk.hu, 2017. március 22., szerda
Nézze, milyen zseniális kutatásokra fordítanak 11 milliárdot mostantól Magyarországon

Vg.hu, 2017. március 22., szerda
Hat nagyprojektet indít a Bay Zoltán Nonprofit Kft.

Profit7.hu, 2017. március 22., szerda
Jelentős innovációs fejlesztések kezdődnek

Bestfm.hu, 2017. március 22., szerda
Debrecenbe érkezik a Startup Campus Roadshow

Portfolio.hu, 2017. március 22., szerda
Fejedben van a tuti ötlet? - Így kaphatsz rá EU-pénzt

Innoportal.hu, 2017. március 22., szerda
NGM: 1300 milliárdos forrás áll a magyar tudomány és innováció rendelkezésére

Hrportal.hu, 2017. március 22., szerda
A női kreativitás határtalan

Autopro.hu, 2017. március 22., szerda
Ábrahám László: már nem sci-fi, hanem valóság az Ipar 4.0

Magyarepitestechnika.hu, 2017. március 22., szerda
Piacképes gyakorlati tudás a jövő mérnökeinek

Itextreme.hu, 2017. március 22., szerda
A Sharp kutatása megállapította, hogy a magyar vállalatokat motiváció hiány bénítja meg

Infoter.eu, 2017. március 22., szerda
Hazai start-upok jelentkezhetnek egészségügyi innovációs pályázatra

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. március 22., szerda
Megnyílt Hannoverben a világ legnagyobb és legjelentősebb informatikai szakkiállítása

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. március 22., szerda
Összeállítás: Nagyszabású kutatásfejlesztő program indult a Pécsi Tudományegyetemen

Kossuth Rádió, Napközben, 2017. március 22., szerda
Startup vállalkozások

M1, Ma reggel, 2017. március 22., szerda
Összesen 21 magyar cég mutatkozott be idén Hannoverben a CeBIT-en

Magyar Idők, 2017. március 23., csütörtök, 16. oldal
Egy jó innovációs ötlet sok pénzt hozhat

Figyelő, 2017. március 23., csütörtök, 16-18. oldal
Versenyképességi intézet jöhet létre

Figyelő, 2017. március 23., csütörtök, 46-47. oldal
A rekorder e-autótól az új magyar kompozitokig

Lokál extra, Salgótarján, 2017. március 23., csütörtök, 10. oldal
Állami kitüntetést kapott dr. Simonyi Sándor

Magyar Fórum, 2017. március 23., csütörtök, 5. oldal
Még kiskorúak is pályázhatnak

Tatabánya, 2017. március 23., csütörtök, 4. oldal
Vállalkozz digitálisan!

Vg.hu, 2017. március 23., csütörtök
Javuló magyar versenyképességet lát az Európai Bizottság

Kanizsaujsag.hu, 2017. március 23., csütörtök
Az új laborokban a kutatás-fejlesztés mellett a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek

Infoter.eu, 2017. március 23., csütörtök
Kaposváron oktatják a jövő startup vállalkozóit

Vasarhelyihirek.hu, 2017. március 23., csütörtök
Jövő héten az összes uniós pályázat megjelenik

Uzletresz.hu, 2017. március 23., csütörtök
540 milliárd forint uniós hitelre pályázhatnak cégek

Portfolio.hu, 2017. március 23., csütörtök
Minden egy helyen az uniós forrásokról

Portfolio.hu, 2017. március 23., csütörtök
EU-pénzek: most jön még csak az igazi hegymenet

Portfolio.hu, 2017. március 23., csütörtök
Nem lettek termelékenyebbek a magyarok az EU-támogatásoktól

Portfolio.hu, 2017. március 23., csütörtök
Mit adtak nekünk az EU-források?

Portfolio.hu, 2017. március 23., csütörtök
Karsai: már közel 600 milliárd forintot kifizettünk gazdaságfejlesztésre

Piacesprofit.hu, 2017. március 23., csütörtök
Minden pályázatot kiírnak egy héten belül

Napi.hu, 2017. március 23., csütörtök
Nagy lépés előtt a magyar gazdaság

Napi.hu, 2017. március 23., csütörtök
Egészen hihetetlen pénzosztásba kezd jövő héten a kormány

Mmonline.hu, 2017. március 23., csütörtök
Női innovátorok

Lokal.hu, 2017. március 23., csütörtök
Lázár: a jövő héten az összes uniós pályázat megjelenik

Innoportal.hu, 2017. március 23., csütörtök
Ötvenezer eurót nyerhetnek innovatív egészségügyi vállalkozások

Infoter.eu, 2017. március 23., csütörtök
Kaposváron oktatják a jövő startup vállalkozóit

Hirado.hu, 2017. március 23., csütörtök
A kormány tartja a szavát, jövő héten az összes uniós pályázat megjelenik

Agrotrend.hu, 2017. március 23., csütörtök
Az összes uniós pályázat megjelenik a jövő héten

Webradio.hu, 2017. március 23., csütörtök
Lázár: a kormány tartja a szavát, a jövő héten az összes uniós pályázat megjelenik

Trendfm.hu, 2017. március 23., csütörtök
Milliárdos fejlesztésekre készül a Bay Zoltán Nonprofit Kft.

Profit7.hu, 2017. március 23., csütörtök
Sikeres az uniós forrásközvetítés

Pestpilis.hu, 2017. március 23., csütörtök
Elérte a 100 százalékot az uniós források meghirdetése

Orientpress.hu, 2017. március 23., csütörtök
A jövő héten az összes uniós pályázat megjelenik

Nepszava.hu, 2017. március 23., csütörtök
"Startup falu" is van a Lipcsei Könyvvásáron

Minap.hu, 2017. március 23., csütörtök
Megnyílt a Lipcsei Könyvvásár

Magyarhirlap.hu, 2017. március 23., csütörtök
Megkezdődött a Lipcsei Könyvvásár

Magyaridok.hu, 2017. március 23., csütörtök
NGM-államtitkár: a beruházások erőteljes megugrása várható a következő években

Magyaridok.hu, 2017. március 23., csütörtök
Lázár: a jövő héten az összes uniós pályázat megjelenik

Infoter.eu, 2017. március 23., csütörtök
Több ponton változott a kisvállalkozások versenyképességi hitelprogramja

Index.hu, 2017. március 23., csütörtök
Jövő héten az összes uniós pályázatot kiírják

Hvg.hu, 2017. március 23., csütörtök
Jövő héten befejezik az összes EU-pályázat kiírását

Hirtv.hu, 2017. március 23., csütörtök
Két dolog kellene: sokkal több verseny és sokkal több képesség

Hir.ma, 2017. március 23., csütörtök
Lázár: a kormány tartja a szavát, a jövő héten az összes uniós pályázat megjelenik

Forrasradio.hu, 2017. március 23., csütörtök
A jövő héten az összes uniós pályázat megjelenik

Figyelo.hu, 2017. március 23., csütörtök
Jövő héten az összes uniós pályázat megjelenik

Civilhetes.net, 2017. március 23., csütörtök
A rengeteg EU-pénz mellett is romlott a magyar versenyképesség - Miért?

Alfahir.hu, 2017. március 23., csütörtök
Lázár: jövő héten kiírásra kerül az összes uniós pályázat

Ado.hu, 2017. március 23., csütörtök
Pályázati cunami jön

Pannonnovum.hu, 2017. március 23., csütörtök
Két magyar innovatív cég is kapott uniós támogatást

Pannonnovum.hu, 2017. március 23., csütörtök
Átadták a Jedlik Ányos-díjakat

Pannonnovum.hu, 2017. március 23., csütörtök
Milyen intézkedésekkel ösztönzik a lengyelek és portugálok a vállalkozásaik innovációját?

Kanizsaujsag.hu, 2017. március 23., csütörtök
Az új laborokban a kutatás-fejlesztés mellett a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek

Trend FM-Gazdasági Rádió Csoport, 2017. március 23., csütörtök
Akár ötvenezer eurót is nyerhetnek az innovatív egészségügyi vállalkozások

Trend FM-Gazdasági Rádió Csoport, Reggeli monitor, 2017. március 23., csütörtök
Hat nagyvállalattal összesen 11 milliárd forint értékű kutatás-fejlesztési programsorozat kezd a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Trend FM, 2017. március 23., csütörtök
Az innováció fontosságára hívja fel a figyelmet az Európai Innovációs és Technológiai Intézet

InfoRádió, Mérleg 15:15, 2017. március 23., csütörtök
Kimerült a kis- és közepes vállalkozásoknak nulla százalékos kamattal kínált uniós hitel kerete

M1, Ma délelőtt, 2017. március 23., csütörtök
A kutatás-fejlesztésről, az új technológiákról és a fenntarthatóságról rendeznek konferenciát rövidesen az Antall József Tudásközpont szervezésében

Zalai Hírlap, 2017. március 24., péntek, 1+3. oldal
Milliárdos fejlesztés

Világgazdaság, 2017. március 24., péntek, 11. oldal
Légy innovatív! Élj a lehetőséggel!

Népszava, 2017. március 24., péntek, 13. oldal
KódKlubban tanulják az informatikát

Magyar Hírlap, 2017. március 24., péntek, 10. oldal
Gazdasági reformok útján

Technokrata.hu, 2017. március 24., péntek
Ez szuper menő: Magyar startuppal lépett partnerségre Amerika egyetlen siketeknek alapított
egyeteme

Piacesprofit.hu, 2017. március 24., péntek
Új szereplők az uniós forrásközvetítésben

Itextreme.hu, 2017. március 24., péntek
Másfél miliárd forint hozzáadott értékű kutatás-fejlesztési projektet indít a Bay Zoltán Kutató Központ

Innoportal.hu, 2017. március 24., péntek
Szijjártó: a legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszínné kell tenni Magyarországot

Videk.ma, 2017. március 24., péntek
Kutatásfejlesztés Szarvason

Nepszava.hu, 2017. március 24., péntek
KódKlubban tanulják az informatikát

Magyarepitok.hu, 2017. március 24., péntek
Elérte a 100 százalékot az uniós források meghirdetése

Hirek.prim.hu, 2017. március 24., péntek
Másfélmilliárd forint magas hozzáadott érték létrehozását kezdi meg hat kiemelt projekt megvalósítása keretében a Bay Zoltán Kutató Központ

Euroastra.hu, 2017. március 24., péntek
SIKERES AZ UNIÓS FORRÁSKÖZVETÍTÉS

Vg.hu, 2017. március 24., péntek
Több program is segíti a kkv-k digitalizációját

Vg.hu, 2017. március 24., péntek
Egymilliárdos támogatásból fejlesztenek vízen úszó betonszerkezetet

Technokrata.hu, 2017. március 24., péntek
Velük lehet Budapest fintech főváros!

Portfolio.hu, 2017. március 24., péntek
Háromszáz magyarországi cég kap örömhírt a következő egy hétben

News4business.hu, 2017. március 24., péntek
Hamisítások által okozott károk

News4business.hu, 2017. március 24., péntek
Sikeresen zárult a Wing Csoport 40 millió eurós kötvénykibocsátási programja

Napi.hu, 2017. március 24., péntek
Ez húzza a magyar gazdaságot

Minuszos.hu, 2017. március 24., péntek
Már tuti, hogy Magyarország lesz a legideálisabb kutatás-fejlesztési helyszín a világegyetemben

Lokal.hu, 2017. március 24., péntek
Magyarország az innováció otthona: a magyar digitális megoldások hódítottak az idei CeBIT-en

Itextreme.hu, 2017. március 24., péntek
Világjobbító innovátorok, avagy a női kreativitás határtalan

Itextreme.hu, 2017. március 24., péntek
Magyar startuppal lépett partnerségre Amerika egyetlen siketeknek alapított egyeteme

Itextreme.hu, 2017. március 24., péntek
50 ezer eurót nyerhetnek innovatív egészségügyi vállalkozások

Infoter.eu, 2017. március 24., péntek
Lázár: a jövő héten megjelenik az utolsó uniós pályázat
http://www.infoter.eu/cikk/lazar-a-jovo-heten-megjelenik-az-utolso-unios-palyazat

Hirado.hu, 2017. március 24., péntek
Több program is segíti a kkv-k digitalizációját

Hirado.hu, 2017. március 24., péntek
Magyar tudástranszfer Chilébe

Hirado.hu, 2017. március 24., péntek
Alkalmazkodni kell a nemzetközi körülményekhez Szijjártó szerint

Elemzeskozpont.hu, 2017. március 24., péntek
NGM: több program is segíti a kkv-k digitalizációját

Webradio.hu, 2017. március 24., péntek
Szijjártó: a versenyképesség érdekében alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez

Trendfm.hu, 2017. március 24., péntek
Egyetemistáknak mutatja be legjobb innovációit a T-Systems

Szegedma.hu, 2017. március 24., péntek
Szijjártó: a versenyképesség érdekében alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez

Szegedma.hu, 2017. március 24., péntek
NGM: több program is segíti a kkv-k digitalizációját

Radioeger.hu, 2017. március 24., péntek
Szőlő-bor kutatás-fejlesztés

Orientpress.hu, 2017. március 24., péntek
Szijjártó: alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez

Magyaridok.hu, 2017. március 24., péntek
Szijjártó Péter: alkalmazkodni kell a nemzetközi körülményekhez

Magyarhirlap.hu, 2017. március 24., péntek
Több program is segíti a kkv-k digitalizációját

Magyarhirlap.hu, 2017. március 24., péntek
Szijjártó Péter: Versenyképesek lehetünk az új körülmények között is

Infoter.eu, 2017. március 24., péntek
Lázár: a jövő héten megjelenik az utolsó uniós pályázat

Inforadio.hu, 2017. március 24., péntek
Jó hírt kaptak az állami cégek dolgozói - a nap hírei

Hvg.hu, 2017. március 24., péntek
Ha startup nem is, fintech főváros még lehet Budapest

Eupalyazatiportal.hu, 2017. március 24., péntek
A jövő héten az összes uniós pályázat megjelenik

Erdo-mezo.hu, 2017. március 24., péntek
Lázár szerint jövő héten az összes uniós pályázat megjelenik - Jön az erdészeti géptámogatás is?

Epiteszforum.hu, 2017. március 24., péntek
Magyar Formatervezési Díj pályázati felhívás

Computerworld.hu, 2017. március 24., péntek
Egyetemistáknak mutatja be legjobb innovációit a T-Systems Magyarország

Bonline.hu, 2017. március 24., péntek
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. hat kiemelt projekt fejlesztését kezdi meg

Trendfm.hu, 2017. március 24., péntek
Pénzhez juthatnak az egészségügyi vállalkozások

Trend FM-Gazdasági Rádió Csoport, Reggeli monitor, 2017. március 24., péntek
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet versenyén akár ötvenezer eurót is nyerhetnek az innovatív egészségügyi vállalkozások

Katolikus Rádió, Hírtükör 6:30, 2017. március 24., péntek
Elkezdődött a Lipcsei Könyvvásár

Lánchíd Rádió, Déli Hírjárat, 2017. március 24., péntek
Az üzleti környezet javítására koncentrálna a Nemzeti Versenyképességi Tanács

Kossuth Rádió, Krónika 15:00, 2017. március 24., péntek
Az ország versenyképességének érdekében alkalmazkodni kell a megváltozott nemzetközi körülményekhez, mondta Szijjártó Péter

Jazzy Rádió, Esti Híradó, 2017. március 24., péntek
Ideális kutatás-fejlesztési helyszínné tenné Magyarországot a kormány

Petőfi Népe, 2017. március 25., szombat, 1+4. oldal
Fejlesztik a bajai csillagvizsgálót

Nógrád Megyei Hírlap, 2017. március 25., szombat, 8. oldal
AmCham fórum

Heves Megyei Hírlap, 2017. március 25., szombat, 3. oldal
Projektmegnyitó az egyetemen

Délmagyarország, 2017. március 25., szombat, 7. oldal
Szeged ereje a csúcstechnológia

Magyar Hírlap, 2017. március 25., szombat, 10. oldal
Előtérben a versenyképesség javítása

Magyar Hírlap, 2017. március 25., szombat, 9. oldal
Jó a kisvállalatoknak a mintagyárprogram

Palyazatihirek.eu, 2017. március 25., szombat
ÚJ - 21 milliárd forint értékű turisztikai célú pályázat jelent meg

Innoportal.hu, 2017. március 25., szombat
Szabó László: a magyar startup vállalkozásokat is segíthetik a Kaliforniában szerzett tapasztalatok

Innoportal.hu, 2017. március 25., szombat
Brit egyetemeken tanuló magyar hallgatók hazai foglalkoztatását támogatja az innovációs hivatal

Profitline.hu, 2017. március 25., szombat
Több program is segíti a kis- és közepes vállalkozások digitalizációját

Magyarhirlap.hu, 2017. március 25., szombat
Előtérben a versenyképesség javítása

Euroastra.hu, 2017. március 25., szombat
11 okoskaspó közül választották ki a legjobbakat -- Népszerű verseny a fiatal és tehetséges mérnökök körében

Innoportal.hu, 2017. március 26., vasárnap
Másfél milliárd forintot nyert a Bay Zoltán Kutató Központ

Portfolio.hu, 2017. március 26., vasárnap
Már közel 2100 milliárd forintnyi gazdaságfejlesztési pályázat megjelent

Portfolio.hu, 2017. március 26., vasárnap
A pénzeső folytatódik: több mint 20 milliárdot kapnak a Pest megyeiek

Innoportal.hu, 2017. március 26., vasárnap
Másfél milliárd forintot nyert a Bay Zoltán Kutató Központ

Baon.hu, 2017. március 26., vasárnap
Új robottávcsővel kutathatják az űrt

Hirek.prim.hu, 2017. március 26., vasárnap
JövőTér: Egyetemistáknak mutatja be legjobb innovációit a T-Systems Magyarország

Magyar-logisztika.hu, 2017. március 25., szombat
Logisztikai kutatás-fejlesztési projektekben vesz részt a Bay Zoltán Kutató Központ

MTV, Ma reggel, 2017. március 26., vasárnap
Bay Zoltán-projekt - Kutatás, fejlesztés, innováció

Magyar Hírlap, 2017. március 27., hétfő, 1+8. oldal
Versenyképesség

Magyar Hírlap, 2017. március 27., hétfő, 9. oldal
"A forrást nem ajándékba kapjuk"

Budaörsi Napló, 2017. március 27., hétfő, 22. oldal
Új mobilalkalmazás segíti a cukorbetegeket

Agroinform.hu, 2017. március 27., hétfő
Most kell pályázni! Kimerülőben a vidékfejlesztési források

Hirado.hu, 2017. március 27., hétfő
Versenyelőnyben a hazai cégek: reményteljes innovációs projektek indulnak

Digitalhungary.hu, 2017. március 27., hétfő
Kaposváron oktatják a jövő startup vállalkozóit

Agrotrend.hu, 2017. március 27., hétfő
Pályázzon időben! Kimerülőben vannak a vidékfejlesztési források

Magyarhirlap.hu, 2017. március 27., hétfő
Új lehetőséget nyithat a digitalizáció

Magyarhirlap.hu, 2017. március 27., hétfő
A forrást nem ajándékba kapjuk"

Kamaraonline.hu, 2017. március 27., hétfő
Ipar 4.0: kkv-k pályázhatnak az 5 milliárd forintos GINOP-felhívásra

Zetapress.hu, 2017. március 27., hétfő
Világszínvonal a díjátadón
"...Nagy a találgatás a XXV. Magyar Innovációs Nagydíj átadási ünnepségét megelőzően azzal kapcsolatban, hogy mely cégek kapják az idei díjakat. Nem véletlenül, hiszen világszinten is kiemelkedőnek számító 2016-os innovációs teljesítményekkel pályázott az elmúlt évekhez képest kifejezetten nagyszámú résztvevő vállalat. Ez azt mutatja, hogy aktívabbá és jóval eredményesebbé váltak a vállalatok az innováció terén az elmúlt évben. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül előzetesen bemutatunk néhányat a világszínvonalú innovációs eredmények közül..."

Innoportal.hu, 2017. március 27., hétfő
Egyre aktívabbak és eredményesebbek a magyar vállalatok az innováció terén
"...Világszínvonalú innovációkkal jelentkeztek a magyar vállalatok 2016-ban, amelyek sok milliárdos árbevétel növekedést és kiemelkedő társadalmi hasznot eredményeztek..."

Vg.hu, 2017. március 27., hétfő
A magyar digitális megoldások hódítottak az idei CeBIT-en

Portfolio.hu, 2017. március 27., hétfő
Van, amiben Budapest simán kenterbe veri Londont

Innoportal.hu, 2017. március 27., hétfő
Budapest fintech főváros lesz: jön Devie Mohan

Hirek.sk, 2017. március 27., hétfő
Innovációs témákról egyeztetnek a Visegrádi Csoport kormányfői Varsóban

Hirado.hu, 2017. március 27., hétfő
V4 Híradó:Varsóban ülnek össze a V4-ek kormányfői

Hirado.hu, 2017. március 27., hétfő
A visegrádi miniszterelnökök az EU vonatkozó témákat is megvitatják

Bumm.sk, 2017. március 27., hétfő
Innovációs témákról egyeztetnek a Visegrádi Csoport kormányfői Varsóban

Privatbankar.hu, 2017. március 27., hétfő
Holnap V4-csúcs - ezekről beszélnek majd Orbánék

Magyaridok.hu, 2017. március 27., hétfő
Az "intelligens" Nyíregyháza befektetési lehetőségei mutatkoztak be Rómában

Magyaridok.hu, 2017. március 27., hétfő
Az EU-ra vonatkozó témákat is megvitatják a kormányfők a V4-csúcson

Jnsz.hu, 2017. március 27., hétfő
Szolnokra is jut a Bay Zoltán Kutató Központ fejlesztéséből

Gyorplusz.hu, 2017. március 27., hétfő
Innovációs témákról egyeztetnek a Visegrádi Négyek

Gondola.hu, 2017. március 27., hétfő
A V4-ek az unióra vonatkozó témákat is megvitatják

Somogyivar.hu, 2017. március 27., hétfő
Startup-várossá válhat Kaposvár

Pannonnovum.hu, 2017. március 27., hétfő
Az NKFI Hivatal idei H2020-rendezvényeinek naptára

Kamaraonline.hu, 2017. március 27., hétfő
Ipar 4.0: kkv-k pályázhatnak az 5 milliárd forintos GINOP-felhívásra

Kossuth Rádió, Krónika 20:00, 2017. március 27., hétfő
Az innovációval összefüggő témákról egyeztetnek holnap a visegrádi országok kormányfői Varsóban

Kossuth Rádió, Ütköző este, 2017. március 27., hétfő
Hogyan lehet a leghatékonyabban felhasználni a Magyarországnak szánt uniós forrásokat?

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. március 27., hétfő
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. jelentős hazai nagyvállalatok számára 1,5 milliárd forintnyi kutatási, fejlesztési és innovációs projektek fejlesztését kezdi meg

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2017. március 27., hétfő
Holnap Varsóban a visegrádi csoport kormányfői az Európai Unióra vonatkozó témákat vitatják meg

InfoRádió, Mérleg, 2017. március 27., hétfő
Informatikai konferenciát tartanak a héten

M1, Híradó, 2017. március 27., hétfő
Csúcstalálkozót tartanak Varsóban a V4-ek kormányfői

Világgazdaság, 2017. március 28., kedd, 4. oldal
Légy innovatív! Élj a lehetőséggel!

Magyar Nemzet, 2017. március 28., kedd, 8. oldal
Mi a baj a Juncker-féle fehér könyvvel?

Kisalfold.hu, 2017. március 28., kedd
Innovációs témákról egyeztetnek a Visegrádi Csoport kormányfői Varsóban

Hirado.hu, 2017. március 28., kedd
Uniós ügyek, a migrációs válság és a Brexit is téma lesz a V4-csúcson

Delmagyar.hu, 2017. március 28., kedd
Innovációs témákról egyeztetnek a Visegrádi Csoport kormányfői Varsóban

Minap.hu, 2017. március 28., kedd
Uniós ügyek, a migrációs válság és a Brexit is téma lesz a mai V4-csúcson

Magyaridok.hu, 2017. március 28., kedd
V4-es csúcs: a Brexit, a migráció és az EU reformja is téma lesz

Insiderblog.hu, 2017. március 28., kedd
Brewie: cél az európai piac meghódítása

Forrasradio.hu, 2017. március 28., kedd
Uniós ügyek, a migrációs válság és a Brexit is téma lesz a V4-csúcson

Sikerado.hu
"Az európai jövő a visegrádi négyekben van"

Portfolio.hu, 2017. március 28., kedd
Kiugróan jók a magyar cégek a régióban a brüsszeli milliárdok elnyerésében

Lokal.hu, 2017. március 28., kedd
Kooperációval és innovációval lendíthetik fel növekedésüket a visegrádi négyek

Korkep.sk, 2017. március 28., kedd
Orbán: Az európai jövő a visegrádi négyekben van

Innoportal.hu, 2017. március 28., kedd
Szabó: a magyar startup vállalkozásokat is segíthetik a Kaliforniában szerzett tapasztalatok

Hirek.sk, 2017. március 28., kedd
Orbán: az európai jövő a visegrádi négyekben van

Hirek.sk, 2017. március 28., kedd
Szydlo: a V4-országok az innováció jelképévé válhatnak

Hirek.sk, 2017. március 28., kedd
Kooperációval és innovációval lendíthetik fel növekedésüket a V4-ek

Hirek.sk, 2017. március 28., kedd
Fico: növekedni fog a V4-ek jelentősége

Hirado.hu, 2017. március 28., kedd
Kooperációval és innovációval lendíthetik fel növekedésüket a visegrádi négyek

Hirado.hu, 2017. március 28., kedd
Innovációs különlegességek Budapesten

Frisss.hu, 2017. március 28., kedd
Orbán: az európai jövő a visegrádi négyekben van

Bumm.sk, 2017. március 28., kedd
Robert Fico a V4-csúcsra utazott Varsóba

Breuerpress.com, 2017. március 28., kedd
Az európai jövő a visegrádi négyekben (V4) van - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő

Webradio.hu, 2017. március 28., kedd
V4-csúcs - Orbán: az európai jövő a visegrádi négyekben van

Webradio.hu, 2017. március 28., kedd
Az otthonápolási termékek és szolgáltatások innovatív fejlesztését célzó projektben vesz rész Magyarország

Ujszo.com, 2017. március 28., kedd
Fico: növekedni fog a V4-ek jelentősége

Profit7.hu, 2017. március 28., kedd
Pályázat innovatív egészségügyi vállalkozásoknak

Privatbankar.hu, 2017. március 28., kedd
Orbán elárulta, hol lesz Európa fejlődésének súlypontja

Orientpress.hu, 2017. március 28., kedd
Orbán: az európai jövő a visegrádi négyekben van

Mfor.hu, 2017. március 28., kedd
Orbán szerint az európai jövő a visegrádi négyekben van

Magyaridok.hu, 2017. március 28., kedd
V4-es csúcs: a Brexit, a migráció és az EU reformja is téma lesz

Hirek.prim.hu, 2017. március 28., kedd
A jövő informatikai szakemberei a középpontban

Hetedhethatar.hu, 2017. március 28., kedd
A nők gazdasági lehetőségei - Cselekedjünk közösen! II. rész

Gondola.hu, 2017. március 28., kedd
Az európai jövő a visegrádi négyekben van

Figyelo.hu, 2017. március 28., kedd
Közép-Európa lesz az innováció európai központja?

168ora.hu, 2017. március 28., kedd
V4-csúcs - Orbán: az európai jövő a visegrádi négyekben van

Kossuth Rádió, Krónika, 2017. március 28., kedd
Uniós ügyek, a migrációs válság és a Brexit is téma lesz a V4 országok kormányfőinek mai
csúcstalálkozóján Varsóban

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2017. március 28., kedd
A mai napon Varsóban a visegrádi csoport kormányfői az Európai Unióra vonatkozó témákat vitatják meg

InfoRádió, Reggeli hírek, 2017. március 28., kedd
Többek között az Európai Unió reformjáról is tárgyalnak ma a visegrádi négyek kormányfői Varsóban

Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2017. március 28., kedd
Csúcstalálkozót tartanak ma Varsóban a visegrádi négyek

Kossuth Rádió, Hírek 180 perc, 2017. március 28., kedd
A migrációs válság és a Brexit is téma lesz a V4-es országok kormányfőinek mai csúcstalálkozóján Varsóban

Kossuth Rádió, Hírek 180 perc, 2017. március 28., kedd
Uniós ügyek, a migrációs válság és a Brexit is téma lesz a V4 országok kormányfőinek mai csúcstalálkozóján Varsóban

M1, Híradó, 2017. március 28., kedd
Uniós ügyek, a migrációs válság és a Brexit is téma lesz a V4-ek kormányfőinek mai csúcstalálkozóinak Varsóban

M1, Híradó, 2017. március 28., kedd
Csúcstalálkozót tartanak ma Varsóban a V4-ek

M1, Híradó, 2017. március 28., kedd
A visegrádi országok külön támogatják a régió innovációs cégeit

M1, V4 Híradó, 2017. március 28., kedd
Az innovációról szólva a visegrádi országok közössége egy politikai startup, mondta Orbán Viktor

ECHO TV, Híradó, 2017. március 28., kedd
Csúcstalálkozót tartanak a visegrádi négyek ma Varsóban

ECHO TV, Híradó, 2017. március 28., kedd
Csúcstalálkozót tartanak a visegrádi négyek ma Varsóban

Duna TV, Híradó, 2017. március 28., kedd
Csúcstalálkozót tartanak ma Varsóban a V4-ek

Duna TV, Híradó, 2017. március 28., kedd
Uniós ügyek, a migrációs válság és a Brexit is téma lesz a V4-ek kormányfőinek mai csúcstalálkozóinak Varsóban

Kisalföld, 2017. március 29., szerda, 2. oldal
A V4-ek az európai jövő

Kelet-Magyarország, 2017. március 29., szerda, 1+3. oldal
"Az unió egy komoly közös európai projekt"

Fejér Megyei Hírlap, 2017. március 29., szerda, 2. oldal
A visegrádi négyeké a jövő

Dunaújvárosi Hírlap, 2017. március 29., szerda, 2. oldal
Európa jövője bennük van

Délmagyarország, 2017. március 29., szerda, 8. oldal
A V4-ek az európai jövő

Computerworld, 2017. március 29., szerda, 7. oldal
50 ezer eurót nyerhetnek

Computerworld, 2017. március 29., szerda, 17. oldal
Versenyben az egyetemek az informatikai tudáspiacon

Világgazdaság, 2017. március 29., szerda, 1+3. oldal
Sebességet váltott a fejlesztéspolitika

Magyar Hírlap, 2017. március 29., szerda, 10. oldal
Amerikába jutó hazai cégeknek segít a kamara

Világgazdaság, 2017. március 29., szerda, 4. oldal
Légy innovatív! Élj a lehetőséggel!

Vg.hu, 2017. március 29., szerda
Közel a száz százalék az uniós pályázatok kiírásában

Hirextra.hu, 2017. március 29., szerda
Innovációs központ szeretnénk lenni

Vg.hu, 2017. március 29., szerda
Magyarország lehet az innováció fellegvára

Vg.hu, 2017. március 29., szerda
Elismerték a legjobb magyar fejlesztéseket
"...Az Innovációs nagydíjat a 77 Elektronika Műszeripari Kft. kapta a gyógyászatban használt félautomata vizelet üledék analizátor termékcsalád kifejlesztéséért és forgalmazásáért..."

Uzletresz.hu, 2017. március 29., szerda
50 milliárd forint magyar startupok felfuttatására

Uzletresz.hu, 2017. március 29., szerda
Világújdonság nyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat

Uzletresz.hu, 2017. március 29., szerda
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

Technokrata.hu, 2017. március 29., szerda
A tehetséggondozás alternatív útjai

Techmonitor.hu, 2017. március 29., szerda
Átadták a 2016. évi Innovációs Nagydíjat és Innovációs díjakat

Pakspress.hu, 2017. március 29., szerda
Fejlesztési Innovációs Díj a 15 hónapos ciklusért
"...A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 2016. évi Fejlesztési Innovációs Díjában az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részesült a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése a Paksi Atomerőműben innovációért, az Országgyűlés épületében. - Átadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit szerdán, köszöntőjében Kövér László, az Országgyűlés elnöke kiemelte: az elmúlt negyedszázad tapasztalata és tanulsága, hogy minél erősebb szövetségre lép egymással a megújulás és a maradandóság, annál biztatóbb és biztosabb a magyar jövő..."

Origo.hu, 2017. március 29., szerda
Szijjártó: Magyarország innovációs központtá kíván válni

News4business.hu, 2017. március 29., szerda
A jövő informatikai szakemberei a középpontban

Napi.hu, 2017. március 29., szerda
Újabb milliárdos pénzosztás indul - mutatjuk, kik járnak jól

Mernokkocsma.hu, 2017. március 29., szerda
Átadták a 2016. évi Innovációs Nagydíjat és Innovációs díjakat

Lokal.hu, 2017. március 29., szerda
Orbán: az európai jövő a visegrádi négyekben van

Kormany.hu, 2017. március 29., szerda
Agrár Innovációs Díjban részesült a MÁD brand

Kisalfold.hu, 2017. március 29., szerda
A legjobb innovációs teljesítményeket díjazták

Kisalfold.hu, 2017. március 29., szerda
Szijjártó: Magyarország innovációs központtá kíván válni

Hirado.hu, 2017. március 29., szerda
Szijjártó: Magyarország innovációs központtá kíván válni

Hirado.hu, 2017. március 29., szerda
Pálinkás: álmodni szabad, de utána is kell számolni

Hirado.hu, 2017. március 29., szerda
Egy diagnosztikai eszköz nyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat

Delmagyar.hu, 2017. március 29., szerda
A legjobb innovációs teljesítményeket díjazták
"...Elsősorban a gazdasági mutatók az elért többleteredmény, többlet-árbevétel illetve a társadalmi hasznosság alapján választották ki a legnagyobb jelentőségű tavalyi innovációkat. A 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj, valamint további hat innovációs díj került átadásra ma délelőtt az Országházban. A tudósokból, elismert gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság, élén az Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével, elsősorban a gazdasági mutatók az elért többleteredmény, többlet-árbevétel illetve a társadalmi hasznosság alapján választotta ki a legnagyobb jelentőségű tavalyi innovációkat..."

Delmagyar.hu, 2017. március 29., szerda
Szijjártó: Magyarország innovációs központtá kíván válni

Dehir.hu, 2017. március 29., szerda
Debrecenben is előkerülhetnek a nagy ötletek

Breuerpress.com, 2017. március 29., szerda
Amerikai-magyar üzletembertalálkozó Budapesten

Airportal.hu, 2017. március 29., szerda
Kiemelt elismerést kapott az Innovációs Nagydíj átadásán a Magnus

Webradio.hu, 2017. március 29., szerda
Hiventures: megszülettek az első uniós finanszírozású befektetési döntések

Webradio.hu, 2017. március 29., szerda
Átadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

Szegedma.hu, 2017. március 29., szerda
Szijjártó: Magyarország innovációs központtá kíván válni

Szegedma.hu, 2017. március 29., szerda
Átadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

Szabolcsihir.hu, 2017. március 29., szerda
Itt vannak a legfontosabb magyar innovációk!
"...Itt vannak a legfontosabb magyar innovációk! A MÁD brand agrár kategóriában nyert. A 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint további hat innovációs díjat adtak át szerdán az Országházban..."

Profitline.hu, 2017. március 29., szerda
Magyarország egyre inkább innovációs központtá kíván válni

Profit7.hu, 2017. március 29., szerda
Új lehetőség a hazai startup finanszírozásban

Pharmaonline.hu, 2017. március 29., szerda
Magyar Innovációs Nagydíjat kapott a 77 Elektronika Műszeripari Kft.

Pestpilis.hu, 2017. március 29., szerda
Igenis létezik magyar bor!
"...Agrár Innovációs Díjat nyert a mádi borászat által létrehozott MÁD brand. A "világ új íze" elnevezésű innovációt létrehozó MAD WINE Kft. a Földművelésügyi Minisztérium államtitkárától vette át az elismerést a Parlamentben..."

Pcpult.hu, 2017. március 29., szerda
50 ezer eurót nyerhetnek innovatív egészségügyi vállalkozások

Mfor.hu, 2017. március 29., szerda
Már ötmilliárdot hozott a vizeletüledéket elemző magyar találmány
"...Átadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, illetve további hat innovációs díjat az Országházban, március 29-én. A bírálók elsősorban a gazdasági mutatók - 2016-ban, a hasznosítás során elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel - alapján választották ki a legnagyobb jelentőségű sikeres innovációkat..."

Mfor.hu, 2017. március 29., szerda
Díjat nyert a vizeletüledéket elemző magyar találmány

Magyarhirlap.hu, 2017. március 29., szerda
"Magyarország innovációs központtá kíván válni"

Magyarhirlap.hu, 2017. március 29., szerda
Átadták az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

Kamaraonline.hu, 2017. március 29., szerda
Új GINOP-pályázat: 16 milliárd forint fiatal vállalkozóknak

Kamaraonline.hu, 2017. március 29., szerda
Új GINOP-felhívás: 21,5 milliárd forint nagyvállalati munkahelyi képzések támogatására

Kamaraonline.hu, 2017. március 29., szerda
Megvan a ciklus első, uniós forrásból finanszírozott kockázati tőkebefektetése

Kamaraonline.hu, 2017. március 29., szerda
Egészségügyi fejlesztés kapta az Innovációs nagydíjat

Insiderblog.hu, 2017. március 29., szerda
Ringbe szállhatnak az egészségügyi projektek

Insiderblog.hu, 2017. március 29., szerda
Magyar kutatási központ hazai vállalatokat támogat

Insiderblog.hu, 2017. március 29., szerda
A környezetkímélő mosógéltől a közösségi étteremig

Infovilag.hu, 2017. március 29., szerda
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat - az idén 500 milliárdot szánnak a K+F+I-re

Infovilag.hu, 2017. március 29., szerda
A 77 Elektronika világújdonsága nyerte el a Magyar Innovációs Nagydíjat

Infoter.eu, 2017. március 29., szerda
Új GINOP-pályázat: 16 milliárd forint fiatal vállalkozóknak

Hirek.prim.hu, 2017. március 29., szerda
Magyar diák Európa legjobb programozói között

Hirek.prim.hu, 2017. március 29., szerda
A 77 Elektronika világújdonsága nyerte el a Magyar Innovációs Nagydíjat

Gyorplusz.hu, 2017. március 29., szerda
Magyarország innovációs központtá kíván válni

Gondola.hu, 2017. március 29., szerda
Szijjártó: Magyarország innovációs központtá kíván válni

Figyelo.hu, 2017. március 29., szerda
Ötvenmilliárd feletti tőke a startupoknak

Figyelo.hu, 2017. március 29., szerda
Megszülettek az első uniós finanszírozású befektetési döntések

Feol.hu, 2017. március 29., szerda
Bízd ránk magad! Válj eggyé az innovációval!

Eupalyazatiportal.hu, 2017. március 29., szerda
GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára vidéken

Computerworld.hu, 2017. március 29., szerda
Magyar diák került Európa legjobb programozói közé

Computerworld.hu, 2017. március 29., szerda
Magyar diák Európa legjobb programozói között

Civishir.hu, 2017. március 29., szerda
Itt vannak a legjelentősebb magyar innovációk!
"...Itt vannak a legjelentősebb magyar innovációk! A MÁD brand agrár kategóriában nyert. A 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint további hat innovációs díjat adtak át szerdán az Országházban..."

Civilhetes.net, 2017. március 29., szerda
Szijjártó: Magyarország innovációs központtá kíván válni

Brandtrend.hu, 2017. március 29., szerda
Világújdonsággal nyertek
"...A 77 Elektronika Kft. világviszonylatban is egyedülálló félautomata vizelet üledék analizátor termékcsaládja nyerte el a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíjat. A fejlesztés, mely egy teljesen új termékkategóriát teremtett, a humán és az állatgyógyászat területén egyaránt alkalmazható. A bírálók elsősorban a gazdasági mutatók - 2016-ban, a hasznosítás során elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel - alapján választották ki a legnagyobb jelentőségű sikeres innovációkat..."

Socialbranding.hu, 2017. március 29., szerda
Világújdonsággal nyertek

24.hu, 2017. március 29., szerda
Adókedvezménnyel támogatja a kormány az innovációt

Zetapress.hu, 2017. március 29., szerda
Nagydíjas a 77 Elektronika

Tolnavar.hu, 2017. március 29., szerda
Rangos innovációs díjat nyert a Paksi Atomerőmű
"...2017. március 29-én átadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit az Országgyűlés épületében, melynek keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Fejlesztési Innovációs Díjában részesítette az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-t a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése a Paksi Atomerőműben innovációért..."

Bonline.hu, 2017. március 29., szerda
A Magyar Innovációs Nagydíjat a 77 Elektronika Kft. világújdonsága nyerte el

Farmit.hu, 2017. március 29., szerda
Agrár Innovációs Díjban részesült a MÁD brand

Ujbuda.hu, 2017. március 29., szerda
A 77 Elektronika nyerte az idei Magyar Innovációs Nagydíjat

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. március 29., szerda
Új innovatív és gyakorlatorientált oktatási modell meghonosításával a jövő startup vállalkozói kinevelésére vállalkozik a Kaposvári Egyetem

Kossuth Rádió, Krónika 15:00, 2017. március 29., szerda
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2017. március 29., szerda
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. március 29., szerda
Az amerikai piaci lehetőségeket hozza közelebb a magyar vállalatokhoz az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2017. március 29., szerda
A V4-ek gazdasági együttműködését az észak-déli irányú közlekedés fejlesztése, az egységes piac visszaállítása és a közös kutatási területek bővítése lendítheti tovább, mondta Boros Imre

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. március 29., szerda
Miről volt szó a visegrádi négyek találkozóján?

Kossuth Rádió, Krónika 07:00, 2017. március 29., szerda
Külön keret nyílt a visegrádi országokban működő innovációs startupok és kutatóintézetek támogatására

Kossuth Rádió, Krónika 08:00, 2017. március 29., szerda
Külön keret nyílt a visegrádi országban működő innovációs startupok és kutatóintézetek támogatására

Kossuth Rádió, Krónika 08:00, 2017. március 29., szerda
A V4-ek gazdasági együttműködését az észak-déli irányú közlekedés fejlesztése, az egységes piac visszaállítása és a közös kutatási területek bővítése lendítheti tovább, mondta Boros Imre

Kossuth Rádió, Krónika 17:30, 2017. március 29., szerda
A V4-ek eheti találkozóján aláírt varsói nyilatkozat irányadó a visegrádi országok közötti további együttműködéshez, mondta Pálinkás József

Kossuth Rádió, Krónika 22:00, 2017. március 29., szerda
A V4-ek eheti találkozóján aláírt varsói nyilatkozat irányadó a visegrádi országok közötti további együttműködéshez, mondta Pálinkás József

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. március 29., szerda
Mikor léphet az ország az öt százalékos gazdasági növekedési pályára?

Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2017. március 29., szerda
A varsói nyilatkozat irányadó a visegrádi országok közötti további együttműködéséhez, amelynek fontos része a Visegrádi Alap megerősítése, hangsúlyozta Pálinkás József

Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2017. március 29., szerda
A V4-ek eheti találkozóján aláírt varsói nyilatkozat irányadó a visegrádi országok közötti további együttműködéshez, mondta Pálinkás József

KarcFM, 2017. március 29., szerda
Milyen erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy magyar tulajdonú innovációk is termékké, szolgáltatássá alakulva szolgálják Magyarország felzárkózását?

InfoRádió, Mérleg 15:15, 2017. március 29., szerda
Gyógyászatban használt termék kapta ebben az évben az Innovációs Nagydíjat

ECHO TV, Híradó 16:00, 2017. március 29., szerda
Átadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit az Országgyűlés épületében

ECHO TV, Híradó 18:00, 2017. március 29., szerda
Átadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit az Országgyűlés épületében

Duna TV, Híradó M1 18:00, 2017. március 29., szerda
A 77 Elektronika Műszeripari Kft. kapta idén a Magyar Innovációs Nagydíjat

Duna TV, Híradó M1 12:00, 2017. március 29., szerda
A 77 Elektronika Műszeripari Kft. kapta idén a Magyar Innovációs Nagydíjat

Tv2, Tények, 2017. március 29., szerda
Szakértők szerint az európai gazdasági növekedés mintegy kétharmada műszaki innováción alapul, ennek kellene iránymutatónak lennie a magyar gazdaság számára is, erről Kövér László beszélt a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat díjátadóján.

M1, Ma délelőtt, 2017. március 29., szerda
Helyszíni tudósítás: Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

M1, Híradó M1 19:30, 2017. március 29., szerda
Egy hazai családi vállalkozás kapta idén a Magyar Innovációs Nagydíjat
"...Egy hazai családi vállalkozás kapta ebben az évben a Magyar Innovációs Nagydíjat. Egy az egész világon egyedülállónak számító egészségügyi műszert fejlesztettek ki. Gazdasági szakemberek szerint ez lehet a jövő, vagyis sokat kell költeni a kutatás-fejlesztésre, és akkor erősödhet a magyar gazdaság..."

M1, Híradó, 2017. március 29., szerda
A 77 Elektronika Műszeripari Kft. kapta idén a Magyar Innovációs Nagydíjat

Kelet-Magyarország, 2017. március 30., csütörtök, 2. oldal
Díj, Innovációért
"...Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Műszeripari Kft. ügyvezetője (balra) átveszi Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől és Pálinkás Józseftől, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a bírálóbizottság elnökétől a 25. Magyar Innovációs Nagydíjat az Országház Felsőházi termében 2017. március 29-én. A díjazott a gyógyászatban használt félautomata vizeletüledék-analizátor termékcsalád kifejlesztéséért és forgalmazásáért kapta az elismerést..."

Hajdú-Bihari Napló, 2017. március 30., csütörtök, 2. oldal
Díj, innovációért

Észak-Magyarország, 2017. március 30., csütörtök, 2. oldal
Díj, innovációért

Dunántúli Napló, 2017. március 30., csütörtök, 14. oldal
Források a tudományra, kutatásra, innovációra

Hvg, 2017. március 30., csütörtök, 70. oldal
Evopro: részvényt a dolgozóknak

Heti Válasz, 2017. március 30., csütörtök, 31-34. oldal
Női agy, fér? pálya

Figyelő, 2017. március 30., csütörtök, 75. oldal
Közép-Európa lesz az innováció európai központja?

Világgazdaság, 2017. március 30., csütörtök, 2. oldal
Nagydíj a 77 Elektronikának

Világgazdaság, 2017. március 30., csütörtök, 4. oldal
Légy innovatív! Élj a lehetőséggel!

Világgazdaság, 2017. március 30., csütörtök, 12. oldal
Ez még nem a növekedési fordulat

Magyar Hírlap, 2017. március 30., csütörtök, 1+9. oldal
Magyar startupok útját egyengetik Düsseldorfban

Magyar Hírlap, 2017. március 30., csütörtök, 1. oldal
Adópolitikával a kutatásfejlesztésért

Paks-Press Hírügynökség, 2017. március 30., csütörtök, 1+2. oldal
Fejlesztési Innovációs Díj a 15 hónapos ciklusért

Weborvos.hu, 2017. március 30., csütörtök
Innovációs díjak egészségügyi fejlesztésekért
"...A 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj, valamint további hat innovációs díjat adtak át szerdán az Országházban. A tudósokból, elismert gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság, élén az Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével, elsősorban a gazdasági mutatók - az elért többleteredmény, többlet-árbevétel -, illetve a társadalmi hasznosság alapján választotta ki a legnagyobb jelentőségű tavalyi innovációkat..."

Piacesprofit.hu, 2017. március 30., csütörtök
Több mint 50 milliárd a startup ökoszisztéma ösztönzésére

Itextreme.hu, 2017. március 30., csütörtök
Összesen több mint 21 milliárd forint árbevétel növekedést eredményező, kiemelkedő társadalmi hasznot hozó, világszínvonalú teljesítményeket ismertek el a Magyar Innovációs Nagydíj átadási ünnepségén

Itextreme.hu, 2017. március 30., csütörtök
A jövő informatikai szakemberei a középpontban

Itextreme.hu, 2017. március 30., csütörtök
Magyar diák Európa legjobb programozói között

Itextreme.hu, 2017. március 30., csütörtök
A tehetséggondozás alternatív útjai

Promenad.hu, 2017. március 30., csütörtök
Világszínvonalú teljesítményeket ismertek el
"...A 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint további hat innovációs díjat adtak át szerdán az Országházban. A tudósokból, elismert gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság, élén az Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével, elsősorban a gazdasági mutatók - az elért többleteredmény, többlet-árbevétel - illetve a társadalmi hasznosság alapján választotta ki a legnagyobb jelentőségű tavalyi innovációkat..."

Profitline.hu, 2017. március 30., csütörtök
Új lehetőség a hazai startup finanszírozásban

Privatbankar.hu, 2017. március 30., csütörtök
Némi kockázatvállalással most is lehet jó befektetéseket találni

Paksihirnok.hu, 2017. március 30., csütörtök
Innovációs díjat kapott az atomerőmű

Mfor.hu, 2017. március 30., csütörtök
Szijjártó: jövőre csökken az adójuk az innovatív cégeknek

Magyarhirlap.hu, 2017. március 30., csütörtök
Fókuszban a startupok támogatása

Magyarhirlap.hu, 2017. március 30., csütörtök
Innováció szükséges a magyar haladáshoz
"...Az Európai Unió gazdasági növekedésének kétharmada az innováción alapul. A kormány elszánt abban a tekintetben, hogy évről évre emeli a kutatásra-fejlesztésre (K+F) fordítható összeget: míg tíz éve a bruttó hazai termék 0,96 százalékát költötte az ország K+F-re, jelenleg ez az arány eléri a másfél százalékot, ami ötszázmilliárd forint - közölte tegnap Kövér László házelnök az Országgyűlésben a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat díjátadó ünnepségén..."

Kutyu.hu, 2017. március 30., csütörtök
SMART 2017: formabontó oktatási módszerekre van szükség

Kamaraonline.hu, 2017. március 30., csütörtök
"A magyar startupokat innovatívnak és dinamikusnak találta a német hallgatóság"

Infoter.eu, 2017. március 30., csütörtök
Átadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

Hiros.hu, 2017. március 30., csütörtök
Kiemelt elismerést kapott a Magnus Aircraft
"...Magyar Innovációs Nagydíj kiemelt elismerést. Ezzel már a negyedik innovációs díját kapta meg a vállalat az elmúlt hat éves munkájáért. Az ünnepségen részt vett Kövér László, az Országgyűlés elnöke, valamint államtitkárok, hivatalvezetők és a magyar vállalkozások meghívott képviselői..."

Hirek.prim.hu, 2017. március 30., csütörtök
Világjobbító innovátorok - avagy a női kreativitás határtalan

Hirek.prim.hu, 2017. március 30., csütörtök
Átadták a 25. Innovációs Nagydíjat

Forrasradio.hu, 2017. március 30., csütörtök
Szijjártó: Magyarország innovációs központtá kíván válni

Euroastra.hu, 2017. március 30., csütörtök
Budapesten gyűlnek össze a régió innovatív gondolkodói

Bacsmegye.hu, 2017. március 30., csütörtök
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat kiemelt elismerésben részesült a Magnus Aircraft

Ado.hu, 2017. március 30., csütörtök
Új innovációs adókedvezmény jön

Mok.hu, 2017. március 30., csütörtök
A világpiacon egyedülálló vizeletüledék analizátorért kapott nagydíjat a 77 Elektronika Műszeripari Kft.

Szellemitulajdon.hu, 2017. március 30., csütörtök
Átadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Debmedia.hu, 2017. március 30., csütörtök
A 77 Elektronika világújdonsága nyerte el a Magyar Innovációs Nagydíjat

Weborvospro.hu, 2017. március 30., csütörtök
Innovációs díjak egészségügyi fejlesztésekért

Technokrata.hu, 2017. március 30., csütörtök
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

Gyartastrend.hu, 2017. március 30., csütörtök
Átadták az innovációs díjakat

Bacsmegye.hu, 2017. március 30., csütörtök
Magyar Innovációs Nagydíjpályázat kiemelt elismerésben részesült a Magnus Aircraft

Magyarmezogazdasag.hu, 2017. március 30., csütörtök
Márka- és termékfejlesztés is Agrárinnovációs Díjat ért

Agrotrend.hu, 2017. március 30., csütörtök
Igenis "létezik" a magyar bor - Agrár Innovációs Díjban részesült a MÁD brand

Hirek.prim.hu, 2017. március 30., csütörtök
SMART 2017: munkaerőhiány tombolhat a digitális iparágakban

Bonline.hu, 2017. március 30., csütörtök
SMART 2017 konferencia: új iparágak jönnek létre, melyekhez speciális, digitális tudás kell majd

Mmonline.hu, 2017. március 30., csütörtök
Változásokat hozhat a munkaerőhiány

Kutyu.hu, 2017. március 30., csütörtök
SMART 2017: formabontó oktatási módszerekre van szükség

Androidportal.hu, 2017. március 30., csütörtök
Április 5. Smart

Computerworld.hu, 2017. március 30., csütörtök
A közösségeket szolgáló fejlesztések lettek az Innomax Díj nyertesei

Profit7.hu, 2017. március 30., csütörtök
A közösségeket szolgáló fejlesztések nyertek

Techwok.hu, 2017. március 30., csütörtök
Átadták az Invitech InnoMax díjakat

Techradar.hu, 2017. március 30., csütörtök
A közösségeket szolgáló fejlesztések lettek az Innomax Díj nyertesei

24.hu, 2017. március 30., csütörtök
InnoMax: a közösségeket szolgáló fejlesztéseket díjazta az Invitech Solutions

Trendfm.hu, 2017. március 30., csütörtök
Átadták az Invitech InnoMax díjakat

Lokal.hu, 2017. március 30., csütörtök
Szijjártó: Magyarország innovációs központtá kíván válni

Realista.hu, 2017. március 30., csütörtök
Magyarország innovációs központ lehet

Ado.hu, 2017. március 30., csütörtök
Új innovációs adókedvezmény jön

Forrasradio.hu, 2017. március 30., csütörtök
Szijjártó: Magyarország innovációs központtá kíván válni

Webradio.hu, 2017. március 30., csütörtök
Az orvosképzést segítő kezdő vállalkozásba fektet be a Hiventures

Velemenyezd.hu, 2017. március 30., csütörtök
Az orvosképzést segítő kezdő vállalkozásba fektet be a Hiventures

Mon.hu, 2017. március 30., csütörtök
Kilencmillió az induló vállalkozásoknak

Kamaraonline.hu, 2017. március 30., csütörtök
"A magyar startupokat innovatívnak és dinamikusnak találta a német hallgatóság"

Magyarhirlap.hu, 2017. március 30., csütörtök
Fókuszban a startupok támogatása

Euroastra.hu, 2017. március 30., csütörtök
Budapesten gyűlnek össze a régió innovatív gondolkodói

Profit7.hu, 2017. március 30., csütörtök
Budapesten a régió innovatív gondolkodói

Kamaraonline.hu, 2017. március 30., csütörtök
Budapesten gyűlnek össze a régió innovatív gondolkodói

Weborvospro.hu, 2017. március 30., csütörtök
Budapesten gyűlnek össze a régió innovatív gondolkodói

Weborvos.hu, 2017. március 30., csütörtök
Budapesten gyűlnek össze a régió innovatív gondolkodói

Civishir.hu, 2017. március 30., csütörtök
Korszakos újítás a Debreceni Egyetemen

Dehir.hu, 2017. március 30., csütörtök
Bőven vannak Debrecenben milliókat érő ötletek

Pakspress.hu, 2017. március 30., csütörtök
MVM Edison Light Up díjak

Napi.hu, 2017. március 30., csütörtök
Innomax Díj: ezek voltak idén a nyerő ötletek

Haon.hu, 2017. március 30., csütörtök
Az orvosképzést segítő kezdő vállalkozásba fektet be a Hiventures

Erdon.ro, 2017. március 30., csütörtök
Debrecenben minden adott ahhoz, hogy sikertörténet legyen a megálmodott ötletekből

Erdon.ro, 2017. március 30., csütörtök
Az orvosképzést segítő kezdő vállalkozásba fektet be a Hiventures

Digitalhungary.hu, 2017. március 30., csütörtök
50 ezer eurót nyerhetnek innovatív egészségügyi vállalkozások

Delmagyar.hu, 2017. március 30., csütörtök
Ezt is teszteli az ELI

Debreceninap.hu, 2017. március 30., csütörtök
Az orvosképzést segítő kezdő vállalkozásba fektet be a Hiventures

Szegedma.hu, 2017. március 30., csütörtök
Az ELI és a felelősségteljes innováció

Profit7.hu, 2017. március 30., csütörtök
Ötödével több garancia a vállalkozásoknak

Privatbankar.hu, 2017. március 30., csütörtök
Ismét 10 milliárdok mehetnek egy jó ötletre

Pestisracok.hu, 2017. március 30., csütörtök
Kiléptek a fényre: Íme az első hazai energetikai pályázat döntősei (VIDEÓ)

Infoter.eu, 2017. március 30., csütörtök
Szijjártó: az innováció szükséges a versenyképességhez

Computerworld.hu, 2017. március 30., csütörtök
Versenyben az egyetemek az informatikai tudáspiacon

Lánchíd Rádió, Déli Hírjárat, 2017. március 30., csütörtök
A Magyarország versenyképességét nagy mértékben meghatározhatja digitalizáció fejlettsége, mondta Szijjártó Péter

Kossuth Rádió, Krónika 08:00, 2017. március 30., csütörtök
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2017. március 30., csütörtök
Egy gazdasági válság esetén a nem innovatív kis- és középvállalkozások könnyen veszélyben kerülhetnek, hívta fel a figyelmet Szabó Gábor
"...Egy gazdasági válság esetén a nem innovatív kis- és középvállalkozások könnyen veszélybe kerülhetnek, hívta fel a figyelmet a Magyar Innovációs Szövetség elnöke itt a Kossuth Rádióban. Szabó Gábor megállapította, sok a jó ötlet, de csak keveset valósítanak meg belőlük. Ahhoz, hogy ez a helyzet javuljon, a vállalkozóknak a felsőoktatásban dolgozó kutatókkal kellene együttműködniük, javasolja a Magyar Innovációs Szövetség elnöke..."

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. március 30., csütörtök
Mit értünk az innováció kifejezés alatt?

TV2, Jó reggelt, Magyarország!, 2017. március 30., csütörtök
Átadták az innovációs nagydíjat

Tv2, Tények Reggel, 2017. március 30., csütörtök
Szakértők szerint az európai gazdasági növekedés mintegy kétharmada műszaki innováción alapul. Ennek kellene iránymutatónak lennie a magyar gazdaság számára is. Erről Kövér László beszélt a Magyar Innovációs Nagydíj díjátadóján.

Atv, START, 2017. március 30., csütörtök
Két rendezvény zajlik egy időben a hazai startupokkal és innovációval kapcsolatban Budapesten

RTL II, Híradó, 2017. március 30., csütörtök
Magyarország innovációs központ szeretne lenni ezért a jövő évtől minden kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozás kétszer annyi pénzt vonhat le az adóalapjából, mint amennyit innovációra fordít

M1, Ma este, 2017. március 30., csütörtök
Tegnap átadták az innovációs díjakat

Magyar Idők, 2017. március 31., péntek, 16. oldal
Megismerték a németek a hazai startupvilágot

Dunaújvárosi hírlap, 2017. március 31., péntek, 6. oldal
Elismerés a legjobbaknak
"...DÍJAK A 2016. évi Fejlesztési Innovációs Díj az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-é..."

Magyar Idők, 2017. március 31., péntek, 16. oldal
Gyógyászati vállalkozás volt a leginnovatívabb
"...Átadták a minap a Magyar Innovációs Nagydíj-pályázat elismeréseit, a fődíjat a 77 Elektronika Műszeripari Kft. kapta a gyógyászatban használt félautomata vizeletüledék-analizátor termékcsalád kifejlesztéséért és forgalmazásáért..."

Heves megyei Hírlap, 2017. március 31., péntek, 1. oldal
Kiemelt honi elismerés a Hevesgépnek
"...BUDAPEST, HEVES A héten az Országházban adták át a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, s további hat innovációs díjat. A Magyar Innovációs Nagydíjat a 77 Elektronika Műszeripari Kft. kapta, innovációs díjban részesült az Innomed Medical Zrt., a Starschema Kft., a MAD WINE Kft., az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft. és az AImotive Informatikai Kft..."

Világgazdaság, 2017. március 31., péntek, 5. oldal
Gazdasági előnyt hoz a kreativitás

Világgazdaság, 2017. március 31., péntek, 5. oldal
Innováció és forrásszerzés

Világgazdaság, 2017. március 31., péntek, 12. oldal
Légy innovatív! Élj a lehetőséggel!

Vas Népe, 2017. március 31., péntek, 6. oldal
Közös innovációs alap

Heves Megyei Hírlap, 2017. március 31., péntek, 1. oldal
Kiemelt honi elismerés a Hevesgépnek
"...A Magyar Innovációs Nagydíjat a 77 Elektronika Műszeripari Kft. kapta, innovációs díjban részesült az Innomed Medical Zrt., a Starschema Kft., a MAD WINE Kft., az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft. és az AImotive Informatikai Kft..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2017. március 31., péntek, 6. oldal
Elismerés a legjobbaknak
"...Átadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit szerdán az Országgyűlés épületében. Köszöntőjében Kövér László , az Országgyűlés elnöke kiemelte: az elmúlt negyedszázad tapasztalata és tanulsága, hogy minél erősebb szövetségre lép egymással a megújulás és a maradandóság, annál biztatóbb és biztosabb a magyar jövő..."

Délmagyarország, 2017. március 31., péntek, 5. oldal
Amerikai módszert tesztelnek az ELI kutatói

Magyar Idők, 2017. március 31., péntek, 16. oldal
Megismerték a németek a hazai startupvilágot

Magyar Idők, 2017. március 31., péntek, 16. oldal
Gyógyászati vállalkozás volt a leginnovatívabb
"...A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 2016. évi Ipari Innovációs Díjában az Innomed Medical Zrt. részesült a digitális tomoszintézis elvén működő alacsony röntgendózisú rétegfelvételi radiológiai képalkotó eszköz kifejlesztéséért és forgalmazásáért..."

Weborvos.hu, 2017. március 31., péntek
Új befektető az orvosképzés segítő startupnál

Minuszos.hu, 2017. március 31., péntek
Innomax Díj: előtérben a közösség

Ma.hu, 2017. március 31., péntek
Az orvosképzést segítő kezdő vállalkozásba fektet be a Hiventures

Hirado.hu, 2017. március 31., péntek
Innovációja repítette a világ élére a magyar céget
"...Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. évi Ipari Innovációs Díjában az Innomed Medical Zrt. részesült a digitális tomoszintézis elvén működő alacsony röntgendózisú rétegfelvételi radiológiai képalkotó eszköz kifejlesztéséért és forgalmazásáért..."

Hajdupress.hu, 2017. március 31., péntek
Egy debreceni startup sikertörténete

Civilhirugynokseg.hu, 2017. március 31., péntek
Közösségeket szolgáló fejlesztéseket díjaztak

Velemenyezd.hu, 2017. március 31., péntek
NGM: megjelent az összes pénzügyi eszköz felhívás

Piacesprofit.hu, 2017. március 31., péntek
1000 milliárdot osztanak a vállalkozásoknak

Webradio.hu, 2017. március 31., péntek
NGM: megjelent az összes pénzügyi eszköz felhívás

Profitline.hu, 2017. március 31., péntek
Megjelentek a pénzügyi eszköz felhívások

Kamaraonline.hu, 2017. március 31., péntek
Megjelent az összes pénzügyi eszköz felhívás

Mfor.hu, 2017. március 31., péntek
Megjelent az összes gazdaságfejlesztési pályázat

Tozsdeforum.hu, 2017. március 31., péntek
Kiírták az össze uniós forrásra a pályázatot

Adozona.hu, 2017. március 31., péntek
Megjelent az összes pénzügyi eszköz felhívás

Privatbankar.hu, 2017. március 31., péntek
Indul az uniós pénzeső - megjelentek a pályázatok

Vg.hu, 2017. március 31., péntek
Rohamtempóban nyílnak meg ma a pályázatok

Mfor.hu, 2017. március 31., péntek
Ezermilliárd forintnyi EU-s forrásra írt ki pályázatot az NGM

Portfolio.hu, 2017. március 31., péntek
Még 1000 milliárdra ugorhatnak rá a cégek

Somogytv.hu, 2017. március 31., péntek
Minden vidékfejlesztési pályázat megjelent

Agrotrend.hu, 2017. március 31., péntek
Teljes az agrárlista - kiírták az összes vidékfejlesztési pályázatot

Promenad.hu, 2017. március 31., péntek
Kiírták az összes vidékfejlesztési pályázatot

Elelmiszer.hu, 2017. március 31., péntek
A Vidékfejlesztési Program összes pályázatát meghirdették

Agroinform.hu, 2017. március 31., péntek
Itt a vége - minden vidékfejlesztési pályázat megjelent

Magyarmezogazdasag.hu, 2017. március 31., péntek
Már minden pályázat elérhető a VP-ben is

Erdo-mezo.hu, 2017. március 31., péntek
Miniszterelnökség: Az összes vidékfejlesztési pályázat megjelent

Portfolio.hu, 2017. március 31., péntek
Napvilágot látott az összes vidékfejlesztési pályázat

Agrarszektor.hu, 2017. március 31., péntek
Lázárék megjelentették az összes vidékfejlesztési pályázatot

Techmonitor.hu, 2017. március 31., péntek
A közösségeket szolgáló fejlesztések lettek az Innomax Díj nyertesei

Mediainfo.hu, 2017. március 31., péntek
Az Innomax Díj nyertesei

Marketinginfo.hu, 2017. március 31., péntek
Az Innomax Díj nyertesei

Mmonline.hu, 2017. március 31., péntek
Megvannak az Innomax Díj nyertesei

Minuszos.hu, 2017. március 31., péntek
Innomax Díj: előtérben a közösség

24.hu, 2017. március 31., péntek
Nonprofit szervezeteket is díjazott az Invitech Solutions

Trendfm.hu, 2017. március 31., péntek
Nonprofit díjakat is kiosztott az Invitech Solutions

Bitport.hu, 2017. március 31., péntek
A közösségi érdekeket értékelték az idei Innomax pályázaton

Technokrata.hu, 2017. március 31., péntek
Magyar diák Európa legjobb programozói között

News4business.hu, 2017. március 31., péntek
Magyar csapatok a Shell Eco-marathonon

News4business.hu, 2017. március 31., péntek
Az Innomax Díj nyertesei

Itextreme.hu, 2017. március 31., péntek
Budapesten gyűlnek össze a régió innovatív gondolkodói

Itextreme.hu, 2017. március 31., péntek
Átadták az Invitech InnoMax díjakat: a közösségeket szolgáló fejlesztések lettek az Innomax Díj nyertesei

Itextreme.hu, 2017. március 31., péntek
A 77 Elektronika világújdonsága nyerte el a Magyar Innovációs Nagydíjat

Innoportal.hu, 2017. március 31., péntek
Átadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

Innoportal.hu, 2017. március 31., péntek
A 77 Elektronika világújdonsága nyerte el a Magyar Innovációs Nagydíjat

Heol.hu, 2017. március 31., péntek
Kiemelt elismerés a Hevesgépnek
"...A Magyar Innovációs Nagydíjat a 77 Elektronika Műszeripari Kft. kapta, innovációs díjban részesült az Innomed Medical Zrt., a Starschema Kft., a MAD WINE Kft., az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft. és az AImotive Informatikai Kft..."

Fortunaradio.hu, 2017. március 31., péntek
Innovációs Díj
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Innovációs Díjában részesült az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetéséért. A díjat Hamvas István vezérigazgató vette át szerdán a parlamentben.

Radioeger.hu, 2017. március 31., péntek
Megjelentek a pályázatok

Orientpress.hu, 2017. március 31., péntek
Megjelent az összes vidékfejlesztési pályázat

Magyaridok.hu, 2017. március 31., péntek
Megismerték a németek a hazai startupvilágot

Hirek.prim.hu, 2017. március 31., péntek
Még képzettebb mérnökök kerülhetnek ki a BME-ről a thyssenkrupp Steering segítségével

Trend FM-Gazdasági Rádió Csoport, Reggeli monitor, 2017. március 31., péntek
Minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a kutatás és fejlesztés támogatására új programjával az MVM Csoport

InfoRádió, 2017. március 31., péntek
Az összes vidékfejlesztési pályázatot megjelentette a Miniszterelnökség

HírTV, 2017. március 31., péntek
Magyar fejlesztéseket díjazott az Invitel

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. március
A tehetség jó befektetés

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. március
Átadták a 2016-os Nők a Tudományban Kiválósági Díjat

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. március
A MOL-csoport idén is várja a fiatal tehetségek jelentkezését

Magyar Idők, 2017. április 1., szombat, 1+12. oldal
Az utolsó vidékfejlesztési pályázatokat is kiírták

Tolnai Népújság, 2017. április 1., szombat, 5. oldal
Innovációs díjat kapott az erőmű
"...Az innováció éves szintű pénzügyi eredményhatása - mint a Magyar Innovációs Szövetség honlapján is olvasható - hárommilliárd forint. Az atomerőműnek nem ez az első elismerése ezen a téren, a "Teljesítménynövelés a Paksi Atomerőmű blokkjain" elnevezésű projektért megkapta a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjat..."

Hajdú-Bihari Napló, 2017. április 1., szombat, 4. oldal
Kilencmillió az indulóknak

24 óra, 2017. április 1., szombat, 2. oldal
Feltörekvő feltalálók találkozója

Miskolci napló, 2017. április 1., szombat, 3. oldal
Új módszerrel folytatják a munkát a Bay Zoltán intézetben

Magyaridok.hu, 2017. április 1., szombat
Az utolsó vidékfejlesztési pályázatokat is kiírták

Vg.hu, 2017. április 1., szombat
Pályázható a VEKOP teljes keretösszege

Mixonline.hu, 2017. április 1., szombat
A Vekop teljes keretösszegére meghirdették a pályázatokat

Napi.hu, 2017. április 1., szombat
Pénzeső jön Közép-Magyarországon

Orientpress.hu, 2017. április 1., szombat
Megjelent az összes Vekop-pályázat

Minap.hu, 2017. április 1., szombat
Az NGM már a Vekop teljes keretösszegére meghirdette a pályázatokat

Jarmuipar.hu, 2017. április 1., szombat
A Suzukinak és a Rábának is fejleszt a Bay Zoltán kutatási központ

Hir.ma, 2017. április 1., szombat
Az NGM már a Vekop teljes keretösszegére meghirdette a pályázatokat

Euroastra.hu, 2017. április 1., szombat
A Microsoft első embere Magyarországon

Bevezetem.eu, 2017. április 1., szombat
A közösségeket szolgáló fejlesztések lettek az Innomax Díj nyertesei

Bevezetem.eu, 2017. április 1., szombat
A jövő üzemanyagtakarékos autóival Londonba készülnek a diákok

M1, Ma délelőtt, 2017. április 1., szombat
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeréseit

Agrotrend.hu, 2017. április 2., vasárnap
Most kell pályázni - megjelent az összes agrárkiírás

Bevezetem.eu, 2017. április 2., vasárnap
A közösségeket szolgáló fejlesztések lettek az Innomax Díj nyertesei

Euroastra.hu, 2017. április 2., vasárnap
A közösségeket szolgáló fejlesztések lettek az Innomax Díj nyertesei

Preshaz.eu, 2017. április 2., vasárnap
Furmint mint világmárka
"...A MÁD márka, a világ új íze innovációjáért Agrár Innovációs Díjat kapott a MAD WINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az elismerést a Parlament Felsőházi termében átnyújtó államtitkár kiemelte, hogy amellett, hogy a kft. nagy tételszámban tud bort készíteni, példaértékű összefogást valósított meg Mádon. Ifjabb Szepsy István borásznak, a MÁD márka egyik alkotójának tett föl kérdéseket a Présház Hírportál..."

Portfolio.hu, 2017. április 2., vasárnap
Meghirdették az összes Pest megyei EU-pályázatot

Minuszos.hu, 2017. április 2., vasárnap
Magyar Innovációs Nagydíj: a Starschema és az AImotive a győztesek között

Ma.hu, 2017. április 2., vasárnap
Az NGM már a Vekop teljes keretösszegére meghirdette a pályázatokat

Agrotrend.hu, 2017. április 2., vasárnap
Most kell pályázni - megjelent az összes agrárkiírás

Stilblog.hu, 2017. április 2., vasárnap
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj ’16

Hirek.prim.hu, 2017. április 2., vasárnap
A Microsoft első embere Budapesten

Euroastra.hu, 2017. április 2., vasárnap
A közösségeket szolgáló fejlesztések lettek az Innomax Díj nyertesei

Heves megyei Hírlap, 2017. április 3., hétfő, 4. oldal
Agrárpályázatok jelentek meg

Napló melléklet, 2017. április 3., hétfő, II. oldal
Fókuszban a kisvállalkozások

Világgazdaság, 2017. április 3., hétfő, 1+4. oldal
Felvásárlásokkal is bővített a Richter

Világgazdaság, 2017. április 3., hétfő, 5. oldal
Légy innovatív! Élj a lehetőséggel!

Világgazdaság, 2017. április 3., hétfő, 1+12. oldal
Az innovatív országok lehetnek a győztesek

Vg.hu, 2017. április 3., hétfő
Felvásárlással is bővítette kínálatát a Richter Gedeon

Infoter.eu, 2017. április 3., hétfő
"A magyar startupokat innovatívnak és dinamikusnak találta a német hallgatóság"

Trend FM-Gazdasági Rádió Csoport, Reggeli monitor, 2017. április 3., hétfő
Az idei évben is kiosztották az Innovációs Nagydíjat
Szerkesztő: Bőthe Csaba, Munkatárs: Pazsák Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.