XXVII. évf. | 2017. február 7. | 3. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható esemény
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ-vélemény az Európai Bizottság "európai elektronikus szolgáltatási kártya bevezetéséről" szóló javaslatáról

2017. január 27-én, az Igazságügyi Minisztérium felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte az Európai Bizottság "európai elektronikus szolgáltatási kártya bevezetéséről" szóló javaslatot.

Részletek a véleményből:

"...A javaslatban rögzített célokkal messzemenőkig egyetértünk, a kártya igénylési és felhasználási feltételei - annak ellenére, hogy akár önfoglalkoztató magánszemélyek is igényelhetik - azonban igen bonyolultnak tűnnek, és nem látjuk vonzónak kisvállalkozások számára...

... Ugyancsak pozitív a késlekedő hatósági magatartás felülírása (azaz a hallgatás = beleegyezés elve)...

...A K+F vállalkozás esetén Pl. Romániában, legalább 3 éve kell jelen lennie a piacon az adott cégnek ahhoz, hogy szolgáltatni tudjon. Emiatt a kártyarendszer bevezetése előtt a határos országoknak meg kell állapodni a közös rendszer feltételeiről, hogy a folyamat kölcsönösen zökkenőmentesen haladjon és ne érje egyik országot sem hátrány...

...Ha az adott szolgáltatáshoz tanúsítás szükséges, akkor annak meglétét igazolnia kell a vállalkozásnak. Ha az előírás speciális, adott nemzeti előírásnak, jogszabálynak való megfelelést igényel, akkor az e-card ebben az esetben nem adja meg a tőle várt összes előnyt...

...A szolgáltatás igénybevételi lehetőségét javasoljuk széles körben ismertté tenni, mert részben a javaslat is ezt kéri a tagállamoktól, részben pedig a magyar kis- és középvállalkozóknak nagyon kevés lehetőségük van a külföldre irányuló szolgáltatásaikhoz kapcsolódó adminisztráció megismerésére..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

MISZ elnökségi ülés

2017. január 25-én, a NI Hungary Irodájában, Budapesten tartott ülést a MISZ elnöksége.

1. A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2. Antos László a 2016. évi beszámoló kapcsán azt emelte ki, hogy a MISZ által kiadott szakvélemények száma 11-re emelkedett az előző évi 4-ről. Elsősorban azért, mert a MISZ proaktívan kereste a véleményezési lehetőségeket, és öt esetben felkérés nélkül alkotott véleményt. Négy szakvéleményünkről tudjuk, hogy fontos észrevételeket is beépítették az adott anyagba.
Monszpart Zsolt javasolta, hogy a bevezetőben a célok között azt is emeljük ki, hogy a MISZ terjeszti az innovációs szemléletet.
Az elnökség az éves beszámolót, a kiegészítéssel együtt, egyhangúlag elfogadta.

3.
Szabó Gábor elmondta, hogy a közgyűlés egyik fő napirendje a MISZ stratégiája lesz. Az elnökség ugyanakkor egyetértett abban, hogy legyen szakmai program is.
Az elnökség vita után úgy döntött, hogy magas beosztású vendéget hív meg, a miniszterelnököt.

4. Antos László javasolta, hogy az elnökség két helyen módosítsa az SZMSZ-t:
- az 5§ 2.3-ban a működő tagozatok közül törölje az elnökség a TTI Értékelési Tagozatot,
- a 10§ 1.-nél a második helyi aláírásra jogosultaknál a könyvelő helyett pénzügyi adminisztrátor szerepeljen.

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

5. Thernesz Artur felajánlotta a MISZ elnöksége számára, hogy tartson kihelyezett ülést a MOL központi épületében. Antos László pedig tolmácsolta Szamosi Katalin felajánlását, miszerint az SBGK Ügyvédi Iroda is meghívja a MISZ elnökségét az Andrássy úti székhelyére.
Az elnökség mindkét felajánlást köszönettel elfogadta.

Stratégiai munkacsoport

Az Innovációs Szövetség stratégiai munkacsoportja január 31-én megtartotta második ülését, Frischmann Gábor vezetésével. Ezen - a különböző beérkezett javaslatok figyelembevételével - megfogalmazták a MISZ küldetését és jövőképét. Ezekből levezetve megkezdték a Szövetség stratégiai céljainak és legfontosabb tennivalóinak azonosítását, valamint az előrehaladás méréséhez szükséges mutatók/indikátorok meghatározását. Ez a munka a következő, február 9-i munkaülésen folytatódik.

A tervek szerint ezután történik meg a stratégiai javaslat egységes szerkezetbe foglalása, majd egyre szélesebb körű konzultációja.

MISZ K+F Tagozat ülése

2017. január 23-án, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén került sor a Magyar Innovációs Szövetség Kutatás-fejlesztés Tagozatának következő ülésére.

Grasselli Norbert tagozati elnök köszöntője után a kis létszámú ülés a MISZ új stratégiájának kérdéskörével foglalkozott. A stratégia készítésének okairól bevezetőt tartott Ormándi Sándor, a Szövetség Felügyelő-bizottságának elnöke. Az élénk beszélgetés során a tagozat több javaslatot is megfogalmazott a Szövetség céljaival és jövőbeni működésével kapcsolatban. Többek között javaslatok születtek a Hírlevéllel, az innovációs hídképző szereppel, a kormányzati ajánlásokkal és a tagok együttműködésével kapcsolatos akciókról.

Zsűri találkozók

2017. január 23-a és február 7-e között megszerveztük a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szakmai interjúit.

Az interjúkon a 68 továbbjutott pályázat készítője, összesen 89 pályázó vehetett részt. A konzultáció célja az volt, hogy a 22 fős zsűri tagjai már munka közben is betekintést nyerjenek a pályázatokba, és személyesen is megismerkedjenek a pályázatok készítőivel. A kész pályamunkák beadási határideje 2017. március 31-e, míg a végső értékelésre árpilis második felében kerül majd sor.

A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2017 májusában, egy kétnapos kiállítás keretében nyilvános bemutatásra kerülnek Budapesten, illetve szeptemberben is megtekinthetőek lesznek a Kutatók Éjszakáján.

Harsányi István Hallgatói Különdíj

A MISZ által gesztorált Manager Képzés Alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Heller Farkas Alapítványa Iványi Tamásnak, "Oszd meg és hashtagelj! - A közönség részvétel vizsgálata a fesztiválturizmusban" c. Msc diploma munkájáért a 2016. évben Harsányi István Hallgatói Különdíjat adományozott, melyet 2017. február 2-án ünnepélyes keretek között adott át Dr. Pakucs János a Manager Képzés Alapítvány alapítója és Dr. Németh József c. egyetemi tanár, a Heller Farkas Alapítvány Kuratóriumának elnöke, az Alapítvány székhelyén, Budapesten.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

K+F tevékenység támogatása egyedi döntés alapján

2017. január 1-től lehetőség nyílik nagyvállalatok számára, hogy jövőbeli kutatás-fejlesztési projektjeik, a Kormány egyedi döntése alapján vissza nem térítendő támogatásban részesüljenek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII.27.) Korm. rendelet módosítása alapján.

Minimum 3 millió euró értékű, Magyarországon megvalósuló K+F projektek támogathatók, maximum 25% támogatási intenzitással.

A támogatás feltétele, hogy a támogatást igénylő rendelkezzen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított minősítéssel a támogatandó projektek K+F tartalmának, valamint a minősített projekt alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési arányának az igazolására.

A támogatás igénylésével kapcsolatos információkról a Nemzeti Befektetési Ügynökség mint a támogatás nyújtásában résztvevő közreműködő szervezet nyújt részletes tájékoztatást (https://hipa.hu/main).

Várható esemény

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás témahét

2017. március 6. és 10. között immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Pénz7 Magyarországon, amely kezdeményezés Európa-szerte - European Money Week - mintegy 30 országban hívja fel a figyelmet a pénzzel való tudatos gazdálkodásra. A 2016/2017-es tanévtől Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás témahét elnevezéssel bekerült a tanév rendjébe is.

A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hetében a pénzügyi témák a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére - szakmai együttműködő partner bevonásával - gazdálkodási és vállalkozási témával is bővülnek, melynek célja, hogy a 2017-es év pénzügyi témája, a "bankolás" mellett a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói ismeretek élményalapú bevezetése is helyet kapjon az iskolákban. A vállalkozói témák kapcsán vállalkozói önkéntesek bevonására kerül sor.

Az iskolai foglalkozásokon a meghívott vállalkozók elsősorban a vállalkozóvá válás ismérveiről, képességeiről beszélnének, amellett hogy mesélnek egyéni sikereikről, tapasztalataikról. A vállalkozók rövid írásos, telefonos felkészítést kapnak az NGM-mel együttműködő, projektben közreműködő Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítványtól (JAM).

Önkéntesnek 2017. február 15-ig lehet jelentkezni a projekt honlapján, ahol be kell írni az alábbi regisztrációs kódot: 73697

További információk: Szilágyi Orsolya, Junior Achivement Magyarország (telefon: +36 30 996 0359, e-mail: penz7@ejam.hu, web: www.penz7.hu)

Pályázati felhívások

PÁLYÁZAT A 2016. ÉVI LEGJELENTŐSEBB INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNY ELISMERÉSÉRE

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen -- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal együttműködve - 25. alkalommal hirdeti meg a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2016. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen öt kategóriában kaphatnak díjat:
- a 2016. évi Ipari Innovációs Díj,
- a 2016. évi Agrár Innovációs Dij,
- a 2016. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj, valamint
- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Innovációs Díja és
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja.

A legeredményesebb, 2014. január 1. után alapított innovatív, kezdő (startup) vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség "2016. év legjobb kezdő (startup) vállalkozása" díját nyeri el.

A pályázaton, közvetlen jelentkezés vagy javaslat alapján, azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2016. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A díjak ünnepélyes átadására 2017. március végén kerül sor az Országházban.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke prof. Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2016-ban elért többleteredmény/többletárbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
- 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
- Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyibben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
- Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
- Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2017. február 15., 15 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu. címre.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Gábor Dénes Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj 2017

A NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért kuratóriuma pályázatot hirdet Gábor Dénes Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj 2017 elnyerésére, "VÍZ VÍZIÓK" vagy "TERMÉSZETI ADAPTÁCIÓK" témakörben.

A pályázat célja:
A természettudományi ismeretek magas szintű elsajátításának ösztönzése a középiskolai oktatásban résztvevő tanulók körében.

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehetnek az 1996. december 31. után született, határainkon belül, vagy azon kívül élő, magyarul tudó középiskolás tanulók, akik a pályázat meghirdetésekor még nem érettségiztek. A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Pályaművet az Alapítvány a későbbiekben ellenszolgáltatás nélkül, digitális vagy nyomtatott formában közzétegye, vagy a közzétételt partnere részére engedélyezze.
A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a Pályaműnek ő a szerzője és ez által joga van azt publikáltatni, továbbá garantálja a Pályamű eredetiségét.

A jeligés pályázat két részből áll:
1. Adatlap: a Pályázó nevével, születési adataival, elérhetőségével (lakáscím, telefon, e-mail), a felkészítő tanár nevével, a Pályázó iskolájának adataival (iskola neve, címe, igazgató/intézményvezető neve, e-mail címe), valamint a Pályamű azonosítására alkalmas jeligével és munkacímmel, a választott témakör megjelölésével, a Pályázó aláírásával.

2. Pályamű:
Esszédolgozat: 6-10 oldal terjedelemben, jeligével és címmel.
A Pályamű lehetséges tartalma:
1. Az ivóvízkészlet csökkenésének, a hozzáférés területi egyenlőtlenségének következményei, a káros hatások megelőzésének lehetőségei
2. A vízbőség (árvíz, belvíz) és a vízhiány (aszály) innovatív kezelése
3. Természeti megoldások alkalmazása mesterséges környezetben (bemutatandó, hogy az emberiség számára milyen területeken és hogyan lehetne alkalmazni az élőlények "megoldásait". Lásd például: bogáncs - tépőzár; vízcsepp - áramvonalas autó; cápabőr pikkely - úszódressz).

A pályázatra való jelentkezés, azaz a pályázati adatlap elküldési/postára adási határideje:
2017. február 28. éjfél.

A pályázati adatlap benyújtási helye és módja:
Az adatlapot elektronikusan az osztondij@novofer.hu e-mail címre és a kinyomtatott, aláírt példányt postai úton a NOVOFER Alapítvány, 1112 Budapest, Hegyalja út 86. szám alatti címre kell beküldeni. A pályamű benyújtási/beérkezési határideje: 2017. március 31. éjfélig.

A pályamű benyújtási helye és módja:
A jeligével és címmel azonosított dolgozatot (esszét) csak elektronikus formátumban (PDF file) kell megküldeni az osztondij@novofer.hu e-mail címre. A pdf file neve a jelige legyen! Az e-mail tárgyában a jeligét és a dolgozat címét kell feltüntetni.

Nyilvános eredményhirdetés:
2017. június első felében rendezett ünnepségen.

Díjazás:
A legjobb pályaművek kidolgozói minimum 30.000, maximum 100.000 forint összegű egyszeri tanulmányi ösztöndíjat és oklevelet kapnak, továbbá: a támogatók által felajánlott tárgyjutalmat, szakmai vagy kulturális programokon való részvételi és táborozási lehetőséget, egyéb fejlesztő csomagot nyerhetnek. (Az ösztöndíjak száma nem limitált, az a színvonalas pályázatok függvénye.)

További információk és részletes pályázati felhívás elérhető az alábbi linken.

Szakirodalomfigyelő

Jason Zweig: Agyam és a pénz - Hogyan váljunk tudatosabb befektetővé a neuroökonómia következtetései révén? - A4C Books, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

Egy ígéretes, új kiadó első könyve!
"A befektetői agy messze nem az a konzisztens, hatékony, logikus eszköz, amilyennek mutatni szeretnénk." • "A pénzügyi döntéshozatal nem szükségszerűen a pénzről szól." • "Az anyagi veszteség vagy nyereség nemcsak pénzügyi vagy pszichológiai eredmény, hanem agyunkon és testünkön mélyreható fizikai hatást kiváltó biológiai változás." (A könyvből)

A Kiadó értő ajánlójából: "Miért hoznak a máskülönben okos, értelmes emberek irracionális és buta pénzügyi döntéseket? Ebből a legalább annyira szórakoztató, mint amennyire tanulságos könyvből kiderül, miért értjük oly sokszor félre a kockázat fogalmát, és miért vagyunk hajlamosak túlzott elbizakodottságra befektetési döntéseink meghozatalakor. A szerző a tudományos kísérletekből és a még kiemelkedően sikeres emberek által is rendre elkövetett befektetési hibákból levont következtetéseit olyan gyakorlati tanácsok formájában hozza az olvasó tudomására, amelyek segítenek megalapozottabb döntéseket hozni, illetve az értelem és érzelem között a fejünkben zajló küzdelmet irányításunk alatt tartani."

Zweiget ismerjük: veterán szakíró a pénzügyek területén, ő egészítette ki kommentárjaival a szakterület egyik legfontosabb alapműve, Az intelligens befektető aktualizált kiadását (T.bálint Könyvkiadó, 2011 - MISZ Hírlevél 2012/15. sz.). Itt egy új tudományágat hív segítségül, a neuroökonómiát.

A neuroökonómia"Ennek az új keletű, az idegtudományt, a közgazdaságtant és a pszichológiát ötvöző tudományágnak hála apránként megérthetjük, hogy mi mozgatja befektetési viselkedésünket - nemcsak elméleti vagy gyakorlati szinten, hanem alapszintű biológiai funkcióként is. Betekintést nyerve a neuroökonómia alapvető megállapításaiba, minden eddiginél jobban megérthetjük, mi vezérel bennünket befektetőként." (Innen az idézetek a könyvből.)

"A pénzügyi önismeretet célzó utazásunk során elkalauzolom olvasóimat néhány, a világ meghatározó neuroközgazdászai által vezetett laboratóriumba, ahol ezen kutatók újra és újra megvizsgálták saját szürkeállományomat is, így első kézből tudok beszámolni lenyűgöző kísérleteikről."

"A neuroökonómia legújabb megállapításai azt sugallják, hogy mindaz, amit a befektetésről ez idáig mondtak nekünk, nagyrészt téves. Elméletben minél többet tudunk a befektetéseinkről, és minél keményebben dolgozunk ezen információk megértésén, annál több pénzt fogunk keresni. A közgazdászok régóta bizonygatják, hogy a befektetők tudják, mit akarnak, megértik a kockázat és a hozam közötti átváltást, és logikusan használják fel az információkat céljaik elérésére. A gyakorlatban azonban gyakran teljes mértékben tévesnek bizonyulnak ezek a feltételezések."

"Jelen könyv egyik legfőbb mondanivalója, hogy befektetői agyunk gyakran olyan lépésekre sarkall bennünket, amelyekben nincs semmi logika - érzelmi szempontból azonban tökéletesen logikusak. Ez nem irracionális viselkedés, hanem emberi. Agyunk eredetileg úgy lett kialakítva, hogy minél többet kapjon abból, ami javítja a túlélési esélyeinket, és minél inkább elkerülje azt, ami rontja. Ez az oka annak, hogy tudni a jó választ, illetve megfelelően cselekedni, két különböző dolog."

"Egy vagyont kereshetünk - vagy éppen őrizhetünk meg - azáltal, hogy többet tudunk meg befektetői énünkről. Pontosan ezért annyira fontos megismerkednünk a neuroökonómia alapvető megállapításaival."
"Az emberek többsége nem érti saját viselkedését. Rengeteg könyv született már, amelynek alapüzenete szerint »szinte minden, amit a befektetésekről tudni véltünk, téves«. Nagyon kevés olyan azonban, amely azáltal igyekszik olvasóiból jobb befektetőt faragni, hogy rávilágít: minden, amit önmagunkról tudni véltünk, téves. Nem számít, milyen sok vagy éppen kevés az, amit a befektetésről tudni vélünk, mindig tanulhatunk újat a pénzügyi küzdőtér legfontosabb szereplőjéről: önmagunkról."

Greene, Robert: A kiválóság hatalma - Mindenkiben ott a lehetőség - HVG Könyvek, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

"Létezik a hatalomnak és az intelligenciának egy formája, amely az emberi potenciál csúcsát képviseli. Ez a történelem legnagyobb teljesítményeinek és felfedezéseinek forrása. Ezt az intelligenciát nem tanítják az iskolában, és professzorok sem elemzik, de egyszer szinte mindegyikünk megtapasztalja, még ha csak egy pillanatra is. Gyakran nehéz időszakban találkozunk vele: egy határidő szorításában, egy sürgető probléma megoldását keresve, illetve valamilyen válsághelyzetben. De egy projekten való folyamatos munkálkodás hozadéka is lehet. Bárhogy történjék is, nehéz körülmények között meglepő módon feltöltődünk, és szokatlan összpontosításra vagyunk képesek. Agyunk teljes egészében az előttünk álló feladatra koncentrál. Ez az intenzív összpontosítás pedig seregnyi ötletet szül, (...) Ahelyett, hogy szétszórtan folyton ide-oda csaponganánk, elménket egyetlen valós problémára összpontosítjuk, és képesek vagyunk annak a mélyére hatolni. Immár kifelé tekintő elménket mintha elárasztaná a bennünket körülvevő világ fénye, és a hirtelen felbukkanó új részletek és ötletek hatására ihletet nyerünk és kreatívabbá válunk." (Idézetek a könyvből.)

A rossz marketinget idéző alcím ésszerűen nézve két valós lehetőséget idéz, amelyek hasznos kibontakoztatását a könyv valóban segítheti: Mindenki bír bizonyos képességekkel, több-kevesebb tehetséggel, tehát valóban mindenkiben vannak lehetőségek. • Mindenkinek vannak fejleszthető képességei, tehetsége.

Greene nemzetközileg elismert tanácsadó és előadó. Számos provokatív könyve felkerült a The New York Times sikerlistájára. Gengsztertörvények - Egy rapperből lett üzletember tanácsai a sikerhez című kötete HVG Könyvek, 2014

E könyve arra tanít, hiteles példákból merített valódi tanulságokkal, hogyan fejlesszük a képességeinket, s ennek mesteri gyakorlásával hogyan válhat kiválóvá az is, aki hátrányból indul, ám megvan benne az adottság. Felettébb érdekes olvasata, hogyan érték el ismert emberek a kiválóságot. Igazán hasznos olvasata, hogyan fejleszthető az ember tehetsége, bontakoztathatók ki az adottságai, és mit tanulhat ehhez az előbbiektől.

A kiválóság elérésének lehetősége nem a született zsenik kiváltsága, és nem is a szerencsén múlik. Robert Greene közel ötven, a maga nemében páratlan történelmi alak és kortárs kiválóság élettörténetén keresztül mutatja be kiemelkedően sikeres emberekre jellemző tulajdonságokat és szemléletmódot. Inspiráló olvasmány mindenkinek, aki elszánta magát, hogy a kiválóságra tör, de még nem tudja, hogyan fogjon hozzá. Különösen fontos tanítása viszont, hogy a legjobb tehetséget is csak hosszú, kitartó tanulással és gyakorlással lehet mesteri tudássá érlelni (a híres tízezer óra!).

A mesteri szinthez vezető stratégia "Ha erősségek és elhivatottság helyett fogyatékosságainkkal vagyunk kénytelenek szembesülni, a következő stratégiához kell folyamodnunk: ne törődjünk a gyengeségeinkkel, és álljunk ellen a kísértésnek, hogy minél jobban hasonlítani akarjunk a többiekre. Irányítsuk a figyelmünket azokra az apró dolgokra, amelyekben jók vagyunk. Ne álmodozzunk, és ne szövögessünk nagyszabású terveket a jövőre nézve, hanem összpontosítsunk arra, hogy ezeket az egyszerű és közvetlen képességeket minél inkább tökélyre fejlesszük. Ez önbizalmat ad, és kiindulási pontként szolgálhat a nyitáshoz más területek felé."

"A kiválóság felé haladtunkban elménk egyre közelebb kerül a valósághoz és magához az élethez. Minden, ami él, folyamatosan mozog és változik. Abban a pillanatban, hogy úgy gondoljuk, elértük a kívánt szintet és megpihenünk, elménk egy része hanyatlásnak indul. Elveszítjük nehezen megszerzett kreativitásunkat, és ezt mások is érzékelni fogják. Ez olyan erő és intelligencia, amelyet állandóan meg kell újítanunk, különben elvész."

Mindszenty József: 1956 - Szépmíves Könyvek, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

Két fő módja van annak, hogy az eseményeket elrejtsék a megismerés elől: agyonhallgatni, eltitkolni róluk az információkat, vagy áttekinthetetlenül nagy tömegű, egymást kiütő információk kusza, áthatolhatatlan halmazát engedni világot látni. A Szépmíves Könyvek e kötete fontos forrás 1956 jobb megértéséhez. Ajánlójából idézve: "A forradalom és Mindszenty József neve szinte egybeforrt. De hogy mi is történt pontosan, hogyan látta a legfontosabb szemtanú az eseményeket, és egyáltalán: hogyan ítélte meg saját szerepét a szabadságharcban, az kiderül a jelen kötetből, mely a Mindszenty-hagyaték frissen feltárt anyagainak tematikus feldolgozását nyújtja."

Felettébb vonzó a kötet Bevezetője: "Megint egy könyv Mindszentyről. Megint egy könyv Mindszentytől. Megint egy könyv az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Könyvtárnyi anyag áll rendelkezésre mindkét témáról. Lehet új dolgokat megjelentetni? Lehet eddig ismeretlen történelmi adatokkal előrukkolni? Lehet! Erre vállalkozunk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány igyekszik feldolgozni és publikálni az őrizetében lévő dokumentumokat. Így láttuk szükségességét feldolgozni és megjelentetni Mindszenty Józsefnek az 1956-os szabadságharcról szóló írását. Részben visszaemlékezés, hiszen a hatvan évvel ezelőtti események egyik meghatározó szereplője írta meg tapasztalatait, adta át az általa megélt történések lenyomatát, ugyanakkor egyfajta feldolgozása, bemutatása a korabeli történelmi napoknak. A kézirat az Amerikai Egyesült Államok követségén, 1956. november 4-e után félrabságban élő bíboros munkája, ami a követség magányában született. Tudjuk, hogy viszonylag korlátozott módon juthatott sajtótermékekhez, könyvekhez, de igyekezett minden adatot összegyűjteni és megszerezni. Ebben az írásban Mindszenty a saját szemszögéből, a saját maga által megélt eseményeket mutatja be, de nem egyszerűen egy leíró történetet olvashat az olvasó arról, hogy miként élte meg 1956. október-november napjait, hanem egy tágabb összefüggésrendszerbe helyezi a magyar katolikus egyház 1945 utáni helyzetét is, benne a maga szerepét. De ugyanúgy kitekint a forradalmat követő megtorlásra, a kádári propagandára is. Sőt, nemzetközi viszonylatokba helyezi ’56 őszének eseményeit."

Részlet a könyvből Nagy Imre szerepéhez: "Az én rehabilitációm Nagy teljes elfordulását jelenti a marxizmustól. A marxizmus talaján számomra nem terem rehabilitáció. Nagy Imre az ítélet után küldetést vállalt, vagy az erőszaknak engedett, amikor Párizsba utazásával azt hirdette: a prímás elítélése igazságos volt. Most a rehabilitáció az ő halála egyik oka... Életét adta új, nem-marxista meglátásáért."
A csúf valóság a megsegítésről: "Henry Cabot Lodge, az US akkori küldöttségvezetője 1961-ben írja (1956-ról beszélt - OP): Washington nem lehetett biztos adatok és értesülések birtokában, a bizonytalanságok ködében. Két ügyük is volt egyszerre: Szuez és a magyar ügy. Igen komoly eshetősége volt a szovjet-amerikai összeütközésnek, ami nemcsak Amerikára, de Magyarországra is katasztrofális lehetett volna. Úgy volt helyesen, ahogy történt." És: "Nyugat félt, amikor a gyengébb (a Szovjetunió - OP) nem félt. Emez látta Nyugat félelmét, és cselekedett. Nyugat elmulasztotta a Szovjet végleges megingásának kiaknázását." S a kihátrálás: "Az U. S. felháborító üzenete november 3-án Titón át jutott a S. U.-hoz, amint láttuk. (...) Az U. S. 1956. november elején - tehát markolhatóan Magyarország ellen - közölte Titóval: Az U. S. nem kívánja, hogy Oroszország határán a Szovjettel barátságtalan kormányok legyenek. Mivel Magyarországhoz még csak egy hivatalos biztató szó sem jött, ehelyett közvetve - de a közvetlen határán - Moszkva kapott biztatást, a Szovjet visszafordult Magyarország ellen."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Krónika, 2017. január 23., hétfő, 1+4. oldal
Fiatal vállalkozókat segítettek

Webradio.hu, 2017. január 23., hétfő
Tizenkétmilliárd forintos pályázati keret a felfedező kutatásokra

Agrárium, 2017. január 23., hétfő, 40+41. oldal
768 milliárd energiafejlesztésre

Vg.hu, 2017. január 23., hétfő
Visegrádi egység kell

Itextreme.hu, 2017. január 23., hétfő
Van három napod arra, hogy megvalósítsd az álmaidat?

Itbusiness.hu, 2017. január 23., hétfő
CES 2017: A kevert valóság és a jövő (újra)értelmezése

Delmagyar.hu, 2017. január 23., hétfő
Keresik a leghasznosabb újító szellemű cégeket
"...Pályázatot hirdetett a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány, amelyre február 25-éig várják a jelentkezéseket. A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek tavaly kiemelkedő műszaki, technológiai, gazdasági innovációs teljesítménnyel jelentős üzleti hasznot értek el..."

Szegedma.hu, 2017. január 23., hétfő
Tizenkétmilliárd forintos pályázati keret a felfedező kutatásokra

Siklosihirek.hu, 2017. január 23., hétfő
Duplájáért pályázhatnak a KKV-k

Profitline.hu, 2017. január 23., hétfő
Magyarország a 41. helyen végzett a Nemzetközi Tehetség Versenyképességi Index felmérésen

Profitline.hu, 2017. január 23., hétfő
160 millió eurós támogatást kaphatnak a kkv-k

Profit7.hu, 2017. január 23., hétfő
Nem nagyon tudunk mit kezdeni a tehetségekkel

Magyaridok.hu, 2017. január 23., hétfő
Tizenkétmilliárd forintos pályázati keret a felfedező kutatásokra

Inforadio.hu, 2017. január 23., hétfő
Milliárdok jutnak a felfedező kutatásokra

Gyartastrend.hu, 2017. január 23., hétfő
Emelkedett a kkv-k által megpályázható támogatás

Civilhetes.net, 2017. január 23., hétfő
Magyarország a 41. helyen végzett a Nemzetközi Tehetség Versenyképességi Index felmérésen

MTVA, Mindenki Akadémiája, 2017. január 23., hétfő
Mindenki Akadémiája Kristóf Péter: Megmondják a kicsik hogyan innováljanak a nagyok?

Hirextra.hu, 2017. január 24., kedd
Kutatásra 12 milliárd

Weborvos.hu, 2017. január 24., kedd
Pályázati felhívás a fiatal kutatóknak

Piacesprofit.hu, 2017. január 24., kedd
Tizenkétmilliárd forint felfedezésekre

Pecsinapilap.hu, 2017. január 24., kedd
Tizenkétmilliárd forint jut a felfedező kutatásokra

Profitline.hu, 2017. január 24., kedd
12 milliárd forintos pályázati keret jut a felfedező kutatásokra

Medicalonline.hu, 2017. január 24., kedd
Tizenkétmilliárd felfedező kutatásokra

Kamaraonline.hu, 2017. január 24., kedd
Tizenkétmilliárd forintos pályázati keret a felfedező kutatásokra

Insiderblog.hu, 2017. január 24., kedd
Elit innovációs klubba lép be az ELTE

Estiujsag.hu, 2017. január 24., kedd
Tizenkétmilliárd forintos pályázati keret a felfedező kutatásokra

Magyaridok.hu, 2017. január 24., kedd
Tizenkétmilliárd forintos pályázati keret a felfedező kutatásokra

Weborvospro.hu, 2017. január 24., kedd
Pályázati felhívás a fiatal kutatóknak

Innoteka.hu, 2017. január 24., kedd
Új pályázati konstrukciók

Veol.hu, 2017. január 24., kedd
Díjazzák a vállalatok újításait
"...Közeleg a határidő az Innovációs Nagydíj pályázatára..."

Gyartastrend.hu, 2017. január 24., kedd
Még lehet jelentkezni az Innovációs Nagydíjra

Orientpress.hu, 2017. január 24., kedd
Államtitkár: Az innováció a gazdasági növekedés motorja

Napló, 2017. január 25., szerda, 6. oldal
Díjazzák a vállalatok újításait
"...Február 15-éig várják a vállalkozások jelentkezését a 25. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatra. Az Innovációs Nagydíjon kívül összesen hat elismerést adnak majd át az Országházban. A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány közös kiírásán azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2016. évben kiemelkedő műszaki, technológiai, gazdasági innovációs teljesítménnyel jelentős üzleti hasznot értek el..."

Magyar Mezőgazdaság, 2017. január 25., szerda, 10. oldal
Exportképes és innovatív

Portfolio.hu, 2017. január 25., szerda
Tíz óra alatt kimerítették a legnépszerűbb EU-pályázat keretét

Innoportal.hu, 2017. január 25., szerda
Ilyen is van már: partnerség-alapú tanulási innováció

Hirado.hu, 2017. január 25., szerda
Szerdától pályázhatnak a kkv-k két kiírásra

Dehir.hu, 2017. január 25., szerda
Új gépekre is nyerhetnek forrást a vállalkozások

Agrarszektor.hu, 2017. január 25., szerda
Itt a soha nem látott lehetőség: elrajtol a százmilliárdos pályázat

Webradio.hu, 2017. január 25., szerda
NGM: szerdától pályázhatnak a kkv-k két kiírásra

Orientpress.hu, 2017. január 25., szerda
NGM: dupla annyi pénzre pályázhatnak a kkv-k

Minap.hu, 2017. január 25., szerda
NGM: szerdától pályázhatnak a kkv-k két kiírásra

Infoter.eu, 2017. január 25., szerda
NGM: szerdától pályázhatnak a kkv-k két kiírásra

Mfor.hu, 2017. január 25., szerda
Szerdától lehet eszközbeszerzésre pályázni

Uzletresz.hu, 2017. január 25., szerda
Megemelt kerettel indultak a népszerű pályázatok

Profitline.hu, 2017. január 25., szerda
Hétfőtől újra itt a kkv-pályázatok ideje!

Agrotrend.hu, 2017. január 25., szerda
Duplára emelkedett felső határral indul a kkv-k két kiírása

Tozsdeforum.hu, 2017. január 25., szerda
Indulnak a GINOP-pályázatok a kkv-knak

Agroinform.hu, 2017. január 25., szerda
Éjfélkor indul el a GINOP pályázata

Videk.ma, 2017. január 25., szerda
Pályázati lehetőség - Az új eszközök beszerzésétől a honlapkészítésre is fordíthatják az elnyerhető támogatást a kkv-k

Innoportal.hu, 2017. január 25., szerda
NGM: emelkedett a kkv-k által megpályázható támogatás

Somogytv.hu, 2017. január 25., szerda
Mától pályázhatnak a kisvállalkozók

Piacesprofit.hu, 2017. január 25., szerda
Kkv-k figyelem! Sikerpályázatok nyíltak újra!

Portfolio.hu, 2017. január 25., szerda
Tíz óra alatt kimerítették a legnépszerűbb EU-pályázat keretét

Mixonline.hu, 2017. január 25., szerda
Ötmilliárdos energetikai korszerűsítés az ELTE-n

Realista.hu, 2017. január 25., szerda
Ötmilliárdos energetikai korszerűsítés az ELTE-n

Magyarepitok.hu, 2017. január 25., szerda
Az ELTE tizenöt épülete korszerűsödik még az idén

Eduline.hu, 2017. január 25., szerda
5 milliárdot kap az ELTE energetikai fejlesztésre

Webradio.hu, 2017. január 25., szerda
Fél nap alatt a keretösszeg másfélszeresét igényelték a kkv-k a termelési kapacitásfejlesztési pályázaton

Webradio.hu, 2017. január 25., szerda
Ötmilliárdos energetikai korszerűsítés az ELTE-n

Gondola.hu, 2017. január 25., szerda
A keretösszeg másfélszeresét igényelték a kkv-k

Agrarszektor.hu, 2017. január 25., szerda
Itt a soha nem látott lehetőség: elrajtol a százmilliárdos pályázat

Nyirhir.com, 2017. január 25., szerda
NGM: szerdától pályázhatnak a kkv-k két kiírásra

Szombathelyi7.hu, 2017. január 25., szerda
Ipar 4.0 : küszöbön a digitalizálás

Radioeger.hu, 2017. január 25., szerda
Ötmilliárdból újul meg az ELTE

Orientpress.hu, 2017. január 25., szerda
Energetikai korszerűsítést kap az ELTE

Nrgreport.com, 2017. január 25., szerda
Ötmilliárdos energetikai korszerűsítés az ELTE-n

Manco.hu, 2017. január 25., szerda
Két pályázat mától a KKV-nak

Elelmiszer.hu, 2017. január 25., szerda
Szerdától pályázhatnak a kkv-k két kiírásra

Lánchíd Rádió, 2017. január 25., szerda
Interjú dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával, a 25. Innovációs Nagydíjról

Magyar Hírlap, 2017. január 26., csütörtök, 9. oldal
Pályázhatnak kapacitásbővítésre a vállalkozások

Világgazdaság, 2017. január 26., csütörtök, 7. oldal
Sok a jelentkező az új pályázatokon

Magyar Hírlap, 2017. január 26., csütörtök, 1+4. oldal
Megújul az idén hazánk legnagyobb egyeteme

Figyelő, 2017. január 26., csütörtök, 69. oldal
Katona Bence

Magyar Idők, 2017. január 26., csütörtök, 15. oldal
Versenyképesség és az innováció útján a Szent István Egyetem

Mixonline.hu, 2017. január 26., csütörtök
Pécs: 24 milliárd az egyetemnek

Innoportal.hu, 2017. január 26., csütörtök
NGM: megjelent a felhívás az exportképes innovatív termékek fejlesztésére

Vs.hu, 2017. január 26., csütörtök
Az űrbéli innováció a Földön is hasznosul

Privatbankar.hu, 2017. január 26., csütörtök
Hogyan fogjuk utolérni a fejlett országokat? Ízelítőt kaptunk a receptből

Webradio.hu, 2017. január 26., csütörtök
Balog: Magyarország bekerült Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjába

Webradio.hu, 2017. január 26., csütörtök
Szabó László: a V4 csoport és Bajorország egyformán gondolkodik az EU-ról

Magyaridok.hu, 2017. január 26., csütörtök
Balog Zoltán: Magyarország bekerült Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjába

Mediamix.mti.hu, 2017. január 26., csütörtök
Balog: Magyarország bekerült Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjába

Hirado.hu, 2017. január 26., csütörtök
Magyarország bekerült Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjába

Orientpress.hu, 2017. január 26., csütörtök
EIT Digital-tagok lettünk

Orientpress.hu, 2017. január 26., csütörtök
Varga: nincs szükség új gazdaságpolitikára

Szegedma.hu, 2017. január 26., csütörtök
Balog: Magyarország bekerült Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjába

Magyarhirlap.hu, 2017. január 26., csütörtök
Balog Zoltán: Magyarország bekerült Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjába

Dehir.hu, 2017. január 26., csütörtök
Magyarország bekerült Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjába

Csalad.hu, 2017. január 26., csütörtök
A digitális elit része lett Magyarország

Szegedma.hu, 2017. január 26., csütörtök
Spanyol-magyar együttműködés az európai uniós pályázatokban

Tozsdeforum.hu, 2017. január 26., csütörtök
Spanyol-magyar összefogás az EU-s pénzekért

Pannonnovum.hu, 2017. január 26., csütörtök
Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében - GINOP-2.1.6-16

Innoportal.hu, 2017. január 26., csütörtök
NGM: megjelent a felhívás az exportképes innovatív termékek fejlesztésére

Gyartastrend.hu, 2017. január 26., csütörtök
Sok kkv nyújtotta be pályázatát már az első napon

Mediamix.mti.hu, 2017. január 26., csütörtök
OTS - Duális mesterképzést indít a Knorr-Bremse a Műegyetemmel - Járműmérnőki és villamosmérnöki mesterképzésére is jelentkezhetnek a diákok 2017-től

Pannonnovum.hu, 2017. január 26., csütörtök
Eredményhirdetés: innovációs ökoszisztéma, tudástranszfer és kutatási infrastruktúra-fejlesztés

Pannonnovum.hu, 2017. január 26., csütörtök
Visegrádi egység kell

Magyaridok.hu, 2017. január 26., csütörtök
Versenyképesség és az innováció útján a Szent István Egyetem

Teol.hu, 2017. január 26., csütörtök
Milliárdos fejlesztéseket hozhatnak a benyújtott pályázatok

Mnnsz.hu, 2017. január 26., csütörtök
Ötmilliárdos energetikai korszerűsítés az ELTE-n

Pannonnovum.hu, 2017. január 26., csütörtök
Design thinking: aki kimarad, az lemarad

Pannonnovum.hu, 2017. január 26., csütörtök
Start-upból scale-up - ötletek az ökoszisztéma-építéshez a Stanford Egyetemről

Vg.hu, 2017. január 26., csütörtök
Sok a jelentkező az újpályázatokon

Zoldtech.hu, 2017. január 26., csütörtök
Ötmilliárdos energetikai korszerűsítés az ELTE-n

Vajma.info, 2017. január 26., csütörtök
Balog: Magyarország bekerült Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjába

Packmarket.hu, 2017. január 26., csütörtök
Új pályázati források kis- és középvállalkozások számára

Napi.hu, 2017. január 26., csütörtök
"Magyarország csatlakozott a digitális elithez"

Hrportal.hu, 2017. január 26., csütörtök
Varga Mihály: a magyar gazdaság jó növekedési pályán van

Insiderblog.hu, 2017. január 26., csütörtök
Új pályázati konstrukciók és megnövelt keretösszegek a felfedező kutatások ösztönzéséért

Hir.ma, 2017. január 26., csütörtök
Varga Mihály: a magyar gazdaság jó növekedési pályán van

Vas Népe, 2017. január 27., péntek, 6. oldal
160 millió euró finanszírozás innovatív kis- és középvállalkozásoknak

Világgazdaság, 2017. január 27., péntek, 1+8. oldal
Forráshoz juthat a Balaton

Világgazdaság, 2017. január 27., péntek, 12. oldal
Versenyképességi rangsorok

24 Óra, 2017. január 27., péntek, 14. oldal
Száznál több pályázat

Somogyi Hírlap, 2017. január 27., péntek, 2. oldal
Innováció növel esélyt

Napló, 2017. január 27., péntek, 6. oldal
Hazánk Európa tudásközpontjában

Magyar Hírlap, 2017. január 27., péntek, 10. oldal
Nagyot léptünk előre digitálisan

Nógrád Megyei Hírlap, 2017. január 27., péntek, 5. oldal
Jó növekedési pályán van

Magyar Hírlap, 2017. január 27., péntek, 1+9. oldal
Élen járunk az európai uniós támogatások lekötésében

Preshaz.eu, 2017. január 27., péntek
Innovációs zsongás
"...A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány által kiírt Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje egy nappal a Bálint nap után, 2017. február 15-én, 15 órakor lejár. Antos Lászlónak, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójának tett föl kérdéseket a Présház Hírportál..."

Vg.hu, 2017. január 27., péntek
Forráshoz juthat a Balaton

Portfolio.hu, 2017. január 27., péntek
Spanyolokkal kézen fogva pályázunk az EU-pénzekre

Orientpress.hu, 2017. január 27., péntek
Egy hangon Bajorország és a V4-ek

Magyarhirlap.hu, 2017. január 27., péntek
Nagyot léptünk előre digitálisan

Infoter.eu, 2017. január 27., péntek
Bekerültünk Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjába

Petőfi Rádió, 2017. január 27., péntek
Interjú dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával, a 25. Innovációs Nagydíjról

InfoRádió, 2017. január 26., csütörtök
Bekerült Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjába az ország kutatási és innovációs potenciálja

InfoRádió, 2017. január 26., csütörtök
Magyarország teljes jogú tagja lett a társulásnak

InfoRádió, 2017. január 26., csütörtök
Magyarország tag lett

Figyelo.hu, 2017. január 27., péntek
Milliárdos fejlesztésekkel készül a jövő kihívásaira a Bosch

Tozsdeforum.hu, 2017. január 27., péntek
A Bosch nem tréfál, ha a jövőről van szó

Mmonline.hu, 2017. január 27., péntek
Ezek lehetnek a jövő meghatározó technológiái

Tozsdeforum.hu, 2017. január 27., péntek
Öt technológiai trend, ami átírhatja a világot

Mfor.hu, 2017. január 27., péntek
Bosch: milliárdos piac az intelligens digitális asszisztensek

Webradio.hu, 2017. január 27., péntek
Az IPOSZ intézkedéseket szorgalmaz a kkv-k segítésére

Vg.hu, 2017. január 27., péntek
Forráshoz juthat a Balaton

Profitline.hu, 2017. január 27., péntek
Bajorország összefogna a Visegrádi Négyekkel

Vg.hu, 2017. január 27., péntek
Versenyképességi rangsorok

Hajdupress.hu, 2017. január 27., péntek
Tavaly négyezren voltak, idén is lesz Debrecenben

Forbes.hu, 2017. január 27., péntek
A privatizáció után szakítana nagyot - startupokkal a Design Terminál

Techmonitor.hu, 2017. január 27., péntek
Növekedési pályán maradt a Bosch

Mernokkocsma.hu, 2017. január 27., péntek
Növekedési pályán maradt a Bosch

Delmagyar.hu, 2017. január 27., péntek
Rendkívüli követet neveztek ki a szegedi lézerközpont mellé

Autogyar.hu, 2017. január 27., péntek
Növekedési pályán maradt a Bosch

Webradio.hu, 2017. január 27., péntek
Az IPOSZ intézkedéseket szorgalmaz a kkv-k segítésére

Vs.hu, 2017. január 27., péntek
Fontos dátum közeleg: 10 milliárd kezdő startupoknak

Profitline.hu, 2017. január 27., péntek
Spanyol-magyar összefogás az európai uniós pályázatokon

Heves Megyei Hírlap, 2017. január 28., szombat, 1+3. oldal
Térfigyelés és határidős döntés

Adozona.hu, 2017. január 28., szombat
További adócsökkentést sürgetnek a kkv-knek

Piacesprofit.hu, 2017. január 28., szombat
Tényleg emberközpontú a technológia?

Hrglobe.hu, 2017. január 28., szombat
Női vállalkozók támogatása az Európai Unióban

Profitline.hu, 2017. január 28., szombat
2016-os üzleti év: a hálózatba kapcsolt fejlesztéseknek köszönhetően növekedési pályán maradt a Bosch

Autoszektor.hu, 2017. január 28., szombat
A hálózatba kapcsolt fejlesztéseknek köszönhetően növekedési pályán maradt a Bosch

Webradio.hu, 2017. január 28., szombat
Rendkívüli követet neveztek ki a szegedi ELI lézerközpont kapacitásainak nemzetközi hasznosításáért

Delmagyar.hu, 2017. január 28., szombat
Rendkívüli követet neveztek ki a szegedi lézerközpont mellé

Innoportal.hu, 2017. január 28., szombat
Balog: Magyarország bekerült Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjába

Szegedma.hu, 2017. január 28., szombat
Rendkívüli követet neveztek ki a szegedi ELI lézerközpont kapacitásainak nemzetközi hasznosításáért

Estiujsag.hu, 2017. január 28., szombat
Rendkívüli követet neveztek ki a szegedi ELI lézerközpont kapacitásainak nemzetközi hasznosításáért

Adozona.hu, 2017. január 28., szombat
További adócsökkentést sürgetnek a kkv-knek

Petőfi TV, 2017. január 28., szombat
Interjú dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával, a 25. Innovációs Nagydíjról

Itbusiness.hu, 2017. január 29., vasárnap
Budapest az EIT Digital teljes jogú tagja lett

Pest Megye Lapja, 2017. január 30., hétfő, 9. oldal
Ipar 4.0 Pest megyében is

Világgazdaság, 2017. január 30., hétfő, 2. oldal
Tavaly is nőtt a Bosch árbevétele

Innoportal.hu, 2017. január 30., hétfő
Bosch 2016: a kutatási és fejlesztési ráfordítások 6,6 milliárd euróra emelkedtek

Socialbranding.hu, 2017. január 30., hétfő
Növekedési pályán maradt a Bosch

Brandtrend.hu, 2017. január 30., hétfő
Növekedési pályán maradt a Bosch

Marketinginfo.hu, 2017. január 30., hétfő
Növekedési pályán maradt a Bosch

News4business.hu, 2017. január 30., hétfő
Növekedési pályán maradt a Bosch

Webradio.hu, 2017. január 30., hétfő
Talajminőség-kutató kiválósági központot hoz létre az ELTE TTK és az MTA ATK

Magyaridok.hu, 2017. január 30., hétfő
Talajminőség-kutató kiválósági központot hoznak létre

Pannonnovum.hu, 2017. január 30., hétfő
Rákészültél az új EU-pályázatokra? - Kukában landolhat az anyagod

Portfolio.hu, 2017. január 30., hétfő
Rákészültél az új EU-pályázatokra? - Kukában landolhat az anyagod

Hirek.prim.hu, 2017. január 30., hétfő
CES 2017 - Jó most élni!

Bonline.hu, 2017. január 30., hétfő
CES 2017 - Jó most élni!

Ujszo.com, 2017. január 30., hétfő
Támogatás az innovatív szlovákiai cégeknek

Innoportal.hu, 2017. január 30., hétfő
Államtitkár: az innováció a gazdasági növekedés motorja

Piacesprofit.hu, 2017. január 30., hétfő
Ha nincs innováció, nincs növekedés

Innoportal.hu, 2017. január 30., hétfő
Új támogatási lehetőség K+F tevékenység támogatására

Palyazatihirek.eu, 2017. január 30., hétfő
Március 1-től pályázhatnak vállalkozások K+F+I tevékenységek támogatására!

Mindenamisopron.hu, 2017. január 30., hétfő
Úttörő kutatásokat kezdenek az NYME segítségével

Preshaztarsasag.hu, 2017. január 31., kedd
Innovációs mérce: profit
"...Véleményem szerint sokkal több az igényelhető pénz, mint amit érdemben és jól ki lehet használni. Jelenleg nem a tőke, inkább a jó felhasználás, a támogatható kreatív ötlet, a megfelelő kutatói háttér, a kutató bázis elégtelensége a probléma" - nyilatkozta a TOP30 szaklapban Dr. Pakucs János mérnök-közgazdász, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tiszteletbeli elnöke, az Innovációs Tanács elnöke. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál..."

Techmonitor.hu, 2017. január 31., kedd
Kincs, ami van?

Portfolio.hu, 2017. január 31., kedd
Példátlan talajkutató központ jön létre EU-pénzből Magyarországon

Linemonitor.hu, 2017. január 31., kedd
Kincs, ami van?

Haon.hu, 2017. január 31., kedd
Hajdú-bihari diákok nyertek az egyetemi pályázaton

Erdon.ro, 2017. január 31., kedd
Hajdú-bihari diákok nyertek az egyetemi pályázaton

Cadmonitor.hu, 2017. január 31., kedd
Kincs, ami van?

Agrotrend.hu, 2017. január 31., kedd
Talajminőség-kutató kiválósági központot hoznak létre

Forestpress.hu, 2017. január 31., kedd
Talajminőség-kutató kiválósági központot hoz létre az ELTE TTK és az MTA ATK (MTI)

Eduline.hu, 2017. január 31., kedd
Hihetetlen találmánnyal rukkoltak elő magyar egyetemi kutatók

Trademagazin.hu, 2017. január 31., kedd
Európában egyedülálló talajminőség-kutató központ jöhet létre

Magyarmezogazdasag.hu, 2017. január 31., kedd
Többet tudunk majd a talajaink minőségéről

Innoportal.hu, 2017. január 31., kedd
Uniós forrást nyert az ELTE szennyvíztisztító eljárás fejlesztésére

Portfolio.hu, 2017. január 31., kedd
Példátlan talajkutató központ jön létre EU-pénzből Magyarországon

Innoportal.hu, 2017. január 31., kedd
160 millió euró finanszírozás innovatív kis- és középvállalkozásoknak

Innoportal.hu, 2017. január 31., kedd
Rendkívüli követet neveztek ki a szegedi ELI lézerközpont kapacitásainak nemzetközi hasznosításáért

Eduline.hu, 2017. január 31., kedd
A színvakságot korrigálja a BME csapatának innovációja.

Autopro.hu, 2017. január 31., kedd
Ipar 4.0: Nem tudják a gyárak milyen hatalmas vagyon van a kezükben

U-szeged.hu, 2017. január 31., kedd
Mentorok jelentkezését várják

Orientpress.hu, 2017. január 31., kedd
Csepreghy: 2500 milliárdnál jár a program

Magyaridok.hu, 2017. január 31., kedd
Csepreghy Nándor: 2500 milliárdnál jár a program

Magyarhirlap.hu, 2017. január 31., kedd
Csepreghy Nándor: 2500 milliárdnál jár a program

Gondola.hu, 2017. január 31., kedd
Modern városok - 2500 milliárdnál jár a program

Figyelo.hu, 2017. január 31., kedd
Modern városok: 2500 milliárdnál jár a program

Kaposvariujsag.hu, 2017. január 31., kedd
Kétezerötszázmilliárdnál jár a Modern város program, már húsz várost bevontak

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. január
Több mint 80 fiatal versenyez a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen

Haszon Magazin, 2017. február 1., szerda, 24-30. oldal
Egy éven belül minden uniós pénz elkel

Magyar Mezőgazdaság, 2017. február 1., szerda, 4. oldal
Közeleg a beadási határidő
"...A Magyar Innovációs Nagydíjon kívül, összesen hat további díjat (Ipari, Agrár, Környezetvédelmi, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Innovációs Szövetség Start-up Innovációs Díjat) adnak át az Országházban azoknak a társaságoknak, amelyek 2017. február 15-éig beadják pályázatukat..."

Bonline.hu, 2017. február 1., szerda
Digitális fejesztési cél: Magyarország digitális startup központtá váljon

Itbusiness.hu, 2017. február 1., szerda
Legyen Szilícium-völgy Európában is!

Biztositasiszemle.hu, 2017. február 1., szerda
Minden ötödik forintot a digitális gazdaság adja

Ado.hu, 2017. február 1., szerda
Európai Szilícium-völgyet akar a Roland Berger

Mediamix.mti.hu, 2017. február 1., szerda
Startupokat is díjaz a Magyar Innovációs Szövetség az idén
"...Antos László közölte: a Magyar Innovációs Szövetség a startupok mellett az ipari, agrár- és környezetvédelmi újításokat is külön kategóriadíjjal jutalmazza, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is ajánlott föl díjat. A legkiemelkedőbb innováció tulajdonosa pedig a Magyar Innovációs Nagydíjat veheti át a Parlamentben. A részletekről a Magyar Innovációs Szövetség honlapján (www.innovacio.hu) tájékozódhatnak az érdeklődők, a pályázatokat február 15-ig lehet benyújtani..."

Webradio.hu, 2017. február 1., szerda
Startupokat is díjaz a Magyar Innovációs Szövetség az idén
"...Az idén először startup cégeket is díjaz az Innovációs Nagydíj pályázaton a Magyar Innovációs Szövetség, az elismerés hozzájárulhat a kis- és középvállalkozói szféra megfiatalításához - mondta Antos László, a társaság ügyvezető igazgatója szerdán az M1 aktuális esti műsorában..."

Webradio.hu, 2017. február 1., szerda
Új ivóvízellátó technológiát fejlesztett az Aquaprofit

Sikerado.hu, 2017. február 1., szerda
Új ivóvízellátó technológiát fejlesztett az Aquaprofit

Mediamix.hu, 2017. február 1., szerda
Új ivóvízellátó technológiát fejlesztett az Aquaprofit

Hirtv.hu, 2017. február 1., szerda
Innováció

Piacesprofit.hu, 2017. február 1., szerda
Több fontos pályázat határideje módosult!

Mmonline.hu, 2017. február 1., szerda
Kiaknázatlan lehetőségek a hazai vállalatoknál

Vajma.info, 2017. február 1., szerda
Új ivóvízellátó technológiát fejlesztett az Aquaprofit

Szon.hu, 2017. február 1., szerda
Képzés és tudományos kutatás

Innoportal.hu, 2017. február 1., szerda
Spanyol-magyar együttműködés az európai uniós pályázatokban

Franchiseportal.hu, 2017. február 1., szerda
Idén összesen 2362 millió euróra pályázhatnak a kkv-k

Erdon.ro, 2017. február 1., szerda
Képzés és tudományos kutatás

Orientpress.hu, 2017. február 1., szerda
Készül az ELTE új mikroszkóp-központja

Mno.hu, 2017. február 1., szerda
Innováció

Lánchíd Rádió, Kalauz, 2017. február 1., szerda
Interjú dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával, a 25. Innovációs Nagydíjról

M1, Ma este, 2017. február 1., szerda
Interjú dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával, a 25. Innovációs Nagydíjról

Magyar Narancs, 2017. február 2., csütörtök, 8-11. oldal
"Nemzeti, sőt nemzetközi horizontja van"

Lokál extra, Debrecen, 2017. február 2., csütörtök, 9. oldal
Éld át a tudományt!

Heti Válasz, 2017. február 2., csütörtök, 42. oldal
Vállalati k+f: élünk a lehetőségeinkkel?

Világgazdaság, 2017. február 2., csütörtök, 5. oldal
Pályázat a 2016. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére
"...A 2016. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen öt kategóriában kaphatnak díjat: a 2016. évi Ipari Innovációs Díj, a 2016. évi Agrár Innovációs Dij, a 2016. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Innovációs Díja és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja..."

PC World, 2017. február 2., csütörtök, 80+81. oldal
Top 10 hazai startup

Somogyma.hu, 2017. február 2., csütörtök
Új ivóvízellátó technológiát fejlesztett az Aquaprofit

Innoportal.hu, 2017. február 2., csütörtök
Talajminőség-kutató kiválósági központot hoz létre az ELTE TTK és az MTA ATK

Profitline.hu, 2017. február 2., csütörtök
Több ezer ember ivóvízellátását oldhatja meg az Aquaprofit Zrt. legújabb fejlesztése

Orientpress.hu, 2017. február 2., csütörtök
730 milliárd tőkeprogramokra

Nrgreport.com, 2017. február 2., csütörtök
A világon több ezer ember vízellátását oldhatja meg egy magyar találmány

Kanizsaujsag.hu, 2017. február 2., csütörtök
Új ivóvízellátó technológiát fejlesztett az Aquaprofit

Mediamix.mti.hu, 2017. február 2., csütörtök
Két magyar pályázat nyert Nemzetközi Minőség-Innováció 2016 díjat

Webradio.hu, 2017. február 2., csütörtök
Két magyar pályázat nyert Nemzetközi Minőség-Innováció 2016 díjat

Veol.hu, 2017. február 2., csütörtök
Bővültek a pályázati lehetőségek

Figyelo.hu, 2017. február 2., csütörtök
Idén már sorra kerülnek a startupok is
"...Az idén először startup cégeket is díjaz az Innovációs Nagydíj pályázaton a Magyar Innovációs Szövetség, az elismerés hozzájárulhat a kis- és középvállalkozói szféra megfiatalításához - mondta Antos László, a társaság ügyvezető igazgatója szerdán az M1 aktuális esti műsorában..."

Vs.hu, 2017. február 2., csütörtök
Utánpótlásneveléssel a hazai startup-ökoszisztémáért

Napi.hu, 2017. február 2., csütörtök
Startupokba fektet a Scania

Magyar-elektronika.hu, 2017. február 2., csütörtök
Az innováció fóruma

Pannonnovum.hu, 2017. február 2., csütörtök
Magyarország bekerült Európa egyik legjelentősebb tudásközpontjába

Pannonnovum.hu, 2017. február 2., csütörtök
Az űrbéli innováció a Földön is hasznosul

Pannonnovum.hu, 2017. február 2., csütörtök
Start up Europe Week

Estiujsag.hu
Új ivóvízellátó technológiát fejlesztett az Aquaprofit

InfoRádió, 2017. február 2., csütörtök
Startup cégeket is díjaz a Magyar Innovációs Szövetség
"....Az idén először startup cégeket is díjaz az Innovációs Nagydíj pályázaton a Magyar Innovációs Szövetség - tájékoztatott a társaság ügyvezető igazgatója. Antos László az M1-en elmondta: az elismerés hozzájárulhat a kis- és közepes vállalkozói szféra megfiatalításához..."

Napló, 2017. február 3., péntek, 4. oldal
Bővültek a pályázati lehetőségek

Kelet Magyarország, 2017. február 3., péntek, 11. oldal
Lesz élet 2020 után is? Gazdálkodj okosan!

Délmagyarország, 2017. február 3., péntek, 5. oldal
Kedvet csinálnák a pályázóknak

Békés Megyei Hírlap, 2017. február 3., péntek, 4. oldal
Tudományos központ alakul

Piac és Profit, 2017. február 3., péntek, 44-45. oldal
Bemutatkoznak az enterprise
"...Sikeres üzletemberek szerepvállalásával népszerűsíti az Enterprise Europe Network (EEN) a vállalkozások számára kínált, többségében ingyenes szolgáltatásait. A jó példák és jó gyakorlatok hitelesen képesek közvetíteni a fő célt, miszerint a magyar kkv-k számára kiugrási lehetőséget tartogat az új exportpiacok elérése..."

Dél-Dunántúli Gazdaság, 2017. február 3., péntek, 19. oldal
Szellemitulajdon-védelmi Információs Pont 2017-ben is!

Insiderblog.hu, 2017. február 3., péntek
Több garancia a vállalkozásoknak

Magyarhirlap.hu, 2017. február 3., péntek
Új tanszéket avatott a Miskolci Egyetemen Varga Mihály

Royalmagazin.hu, 2017. február 3., péntek
Új tanszéket avatott a Miskolci Egyetemen Varga Mihály

Mixonline.hu, 2017. február 3., péntek
Új tanszéket avatott a Miskolci Egyetemen Varga Mihály

Hirado.hu, 2017. február 3., péntek
Új tanszéket avatott Miskolcon Varga Mihály

Gondola.hu, 2017. február 3., péntek
Új tanszéket avatott Miskolcon Varga Mihály

Vg.hu, 2017. február 3., péntek
Varga: Nem csak a ma működőképességét, a holnap fejlődését is biztosítani tudjuk

Mon.hu, 2017. február 3., péntek
Új tanszéket avatott a Miskolci Egyetemen Varga Mihály

Boon.hu, 2017. február 3., péntek
Új tanszéket avatott a Miskolci Egyetemen Varga Mihály

Weborvospro.hu, 2017. február 3., péntek
Digitális felhívás a digitális kihíváshoz

Weborvos.hu, 2017. február 3., péntek
Digitális felhívás a digitális kihíváshoz

Itcafe.hu, 2017. február 3., péntek
Társadalmi egyeztetés indult digitális témájú felhívásról

Szon.hu, 2017. február 3., péntek
Kihelyezett felsőoktatási képzéseket indít az Óbudai Egyetem Kisvárdán

News4business.hu, 2017. február 3., péntek
Magyarország a 41. helyen végzett a Nemzetközi Tehetség Versenyképességi Index felmérésen

Marketinginfo.hu, 2017. február 3., péntek
Nemzetközi Tehetség Versenyképességi Index eredménye

Itbusiness.hu, 2017. február 3., péntek
Tizenéves programozó zseniket díjaztak
"...Az idősebb korosztály kategóriájának nyertese, a 15 éves Horváth Roland egy gyerekeknek készült, interaktív jelnyelvet oktató, játékos alkalmazást készített. Az applikáció célja, hogy minél több fiatal megismerje és elfogadja a jelnyelvet, valamint felkeltse az érdeklődést a siket kultúra iránt..."

Erdon.ro, 2017. február 3., péntek
Kihelyezett felsőoktatási képzéseket indít az Óbudai Egyetem Kisvárdán

Digitalhungary.hu, 2017. február 3., péntek
Fontos bejelentés a hazai startupperenek

Webradio.hu, 2017. február 3., péntek
Kihelyezett felsőoktatási képzéseket indít az Óbudai Egyetem Kisvárdán

Szabolcsihir.hu, 2017. február 3., péntek
Egyetemi képzések indulnak Kisvárdán

Figyelo.hu, 2017. február 3., péntek
Két magyar pályázat nyert Nemzetközi Minőség-Innováció 2016 díjat

Miskolci napló, 2017. február 4., szombat, 3. oldal
Új tanszék az egyetemen

Kanizsaujsag.hu, 2017. február 4., szombat
PENdroid - Kanizsán versenyeztek a programozó középiskolás diákok

Insiderblog.hu, 2017. február 4., szombat
Innovációs nagydíj - idén startupoknak is!

Insiderblog.hu, 2017. február 4., szombat
Felhívás startup versenyre való jelentkezésre - határidő február 10.

Euroastra.hu, 2017. február 4., szombat
Közel egymilliárdos beruházásból új látogatóközpont épül a Kis-Balatonnál

Palyazatihirek.eu, 2017. február 5., vasárnap
ÚJ pályázat - Gyors növekedésű vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

Erdon.ro, 2017. február 5., vasárnap
"Az újítások gyorsabb ipari alkalmazása a fejlődés záloga"

Boon.hu, 2017. február 5., vasárnap
"Az újítások gyorsabb ipari alkalmazása a fejlődés záloga"

Világgazdaság, 2017. február 6., hétfő, 1-2. oldal
Krónikussá vált a mérnökhiány

Portfolio.hu, 2017. február 6., hétfő
Bivalyerős a Richter, mégis esik az árfolyam

Napi.hu, 2017. február 6., hétfő
Mi dobta meg a Richter számait?

Innoportal.hu, 2017. február 6., hétfő
Új ivóvízellátó technológiát fejlesztett az Aquaprofit

Agrotrend.hu, 2017. február 6., hétfő
Tizennégy a tizenhétből - pályázatok nyílnak jövő hónapban

Hir.ma, 2017. február 6., hétfő
A Richter euróban 3 százalékos árbevétel-növekedésre számít az idén
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Pazsák Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.