XXVII. évf. | 2017. DECEMBER 5. | 21. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

26. Magyar Innovációs Nagydíj

2017. november 23-án, az MTA Klubjában hirdette meg a Magyar Innovációs Szövetség a 26. Magyar Innovációs Nagydíjat. A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2017. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el.

A találkozón Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke ismertette a jelentkezés feltételeit, az eddigi tapasztalatokat. A Pályázat először 1992-ben került kiírásra, az azóta eltelt 25 év során 1157 pályázat érkezett, s a 997 mérhető innovációs teljesítmény közül 196 kapott innovációs díjat.
A meghirdetésen a bírálóbizottság elnöke, Dr. Pálinkás József, mint az NKFI Hivatal elnöke tartott előadást "A tudományos kutatás, a fejlesztés és az innovációs verseny pályázati forrásai 2015-2017" címmel. Hangsúlyozta, hogy az innováció nem szlogen, nem cél, hanem egy eszköz, majd ismertette a versenyképes nemzeti innovációs rendszer legfontosabb öt tényezőjét (felkészült szakemberek és tudományos háttér, megfelelő szabályozási rendszer, hatékony intézményrendszer, támogató gazdasági és szolgáltató környezet, ill. átlátható és kiszámítható pályázati finanszírozás). Ismertette, hogy a 2015-2017-es időszakban az NKFI Alapból 204,4 Mrd, a GINOP/VEKOP-ból pedig 381,5 Mrd állt rendelkezésre a K+F+I prioritásokra. A Strukturális Alapokból 2018-ban még állnak rendelkezésre K+F+I források, azonban 2019-ben a magyar kormánynak közel a duplájára kellene növelnie a NKFI Alap forrásait ahhoz, hogy a már működő beruházások, megvalósult projektek folytatódhassanak.

Ezt követően a 2016. évi innovációs díjakat elnyert vállalkozások közül Zettwitz Sándor, a 2016. évi Innovációs Nagydíjat nyert, 77 Elektronika Műszeripari Kft. ügyvezető igazgatója - aki egyben az idei Innovciós Klub ülés házigazdája is volt -, ismertette, hogy náluk mit is jelent maga az innováció. Bemutatta, hogy az 1986-ban alakult 6 fős családi vállalkozásból hogy lett egy jelenleg 630 főnek munkát biztosító vállalat, amely főként vércukormérő eszközt és vizeletvizsgáló készülékeket gyárt, s a világ 90 országában van jelen.

Dévényiné Rózsa Erika, a 2016. évi Ipari Innovációs Díjat nyert Innomed Medical Zrt. vezérigazgatója beszélt a vállalatról, beleértve az elért jelentősebb sikereket, a kilátásokat és a terveket. Hangsúlyozta, hogy az egészségiparban az utolsó negyedév a legerősebb, így az ide számok még nem realizálhatóak. Majd részletesen bemutatta azt az eszközt, amivel a cég 27%-os árbevétel növekedést ért el.

Czibula Mihály, kiemeltprojekt-vezető MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-t, mint innovatív nagyvállalatot mutatta be. Jelenleg a világban 23 blokk működik, de egyelőre csak Pakson tudták megvalósítani az üzemanyag ciklusidő hosszabbítást, amiért a cég elnyerte a 2016. évi Fejlesztési Innovációs Díjat. A biztonság a legfontosabb prioritás náluk, de ezzel a fejlesztéssel sikerült elérni, hogy évi egy karbantartással kevesebbre van szükség, s ez nagyon-nagy eredmény.

Földi Tamás, a 2016. évi Informatikai Innovációs Díjában részesült Starschema Kft. ügyvezető igazgatója előadását azzal kezdte, hogy a szabadúszó vállalkozókból összeállt cég jelenleg 170 fős, s növekedés szempontjából Közép-Európában benne vannak a legjobb 50-ben. Sikerük az, hogy a jövő technológiáival foglalkoznak és saját szolgáltatási termékeket értékesítenek.

Végezetül Takács Árpád a 2016. évi Startup Innovációs díjban részesül AImotive Informatikai Kft. kutatója számolt be a 2017. évi innovációs tevékenységükről. Az önvezető autókra specializálódott startup cég 2015-ben alakult, jelenleg 4 országban van jelen és közel 150 főt foglalkoztat. Legnagyobb büszkeségük azonban, hogy a teljes kutatás-fejlesztés hazánkban zajlik, magyar kutatók, mérnökök segítségével.

MISZ elnökségi ülés

A MISZ elnöksége 2017. november 29-én, Budapesten, a Szövetség székhelyén tartotta ülését.

1. Antos László az első napirendi pont kiegészítéseként elmondta, hogy Szabó Gábor közbenjárására egy, Pakucs János közbenjárására pedig 4 új jelentős szponzort sikerült bevonni a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenybe, amivel a kiesett támogatási összegeket sikerült pótolni, s további szponzori megkeresések vannak folyamatban.
Örömmel tájékoztatta a jelenlévőket, hogy idén 106 pályázat érkezett. Pakucs János szerint a beérkezett pályázatok rendkívül magas színvonalúak.
A 26. Magyar Innovációs Nagydíj idei meghirdetése is szó esett, aminek nagy sajtóvisszhangja volt.

A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót az elnökség jóváhagyta.

2. Második napirendként, azok az elnökségi tagok szólaltak meg, akik valamilyen szakmai bizottságban töltenek be pozíciót.

Elsőként Pakucs János, mint elnök számolt be az Innovációs Tanács működéséről, aminek 7 tagja van.  Minden egyes pályázat a látókörükbe került, s kiemelte, hogy elkészült a 2018-as stratégia is, ami elfogadásra került. A stratégia szerint az NKFI Alapban 84 milliárd forint fog rendelkezésre állni 2018-ban, várhatóan 2019-ben 85 milliárd, 2020-ban pedig 90 milliárd lesz ez a keret. December hónapban még megtörténik a középtávú stratégia megbeszélése. A bizottsági megbízatás 2019-ig tart, így a magas szintű munka addig mindenképp tartani fog. A Bizottság örömmel fogadja a véleményeket, javaslatokat, észrevételeket. 2020-tól az uniós források drasztikus csökkenése miatt, feltétlenül szükséges a felkészülés. Ugyanakkor az EU-s pénzből a K+F-re költött közel 1300 milliárd forintnak valahol meg kellene jelennie a gazdaságban.

Szabó Gábor jelezte, hogy az SZTE is kapott ilyen támogatást, de ennek egy része sajnos felhasználhatatlan. A rendszer bonyolultsága miatt Farkas József pedig jelezte, hogy többé nem kíván konzorciumvezetői tisztséget betölteni.
  
Másodikként Frischmann Gábor beszélt a 2016 májusában alakult, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkáról. A kezdeti lázas tevékenység után 2016 októberben a plenáris ülésen munkacsoportok alakultak, amelyből kettőben a stratégiai munkacsoportban és az innovációs és üzleti modern munkacsoportban is vállalt munkát. A stratégiai munkacsoporton belül kis ad hoc, task force csoport alakult, mert az NGM részéről sos feladatként fogalmazódott meg egy Ipar 4.0 stratégia. Idén júliusban Lepsényi államtitkárnál volt egy belső MISZ-es megbeszélés, december 6-án lesz egy Digitális Jólét Fórum, aminek az Ipar 4.0 stratégia lesz a témája. A fórum anyagai az Elnökségnek megküldésre kerülnek. Ezen kívül német minta alapján tavasszal készült egy felmérés. Összességében a task force-on belül, bi- és multilaterális kapcsolatok szempontjából fontos volt ez a platform.

Október 10-én volt az Ipar 4.0 Távközlési Platform alakuló ülése, 10 alapító tag kezdeményezésére, miszerint kell egy jogi forma, november 27-én pedig ennek az elnökségi alakuló ülése volt. A Szövetséghez tagdíj ellenében lehet csatlakozni. A MISZ annak idején a 61 alapító tag között volt, viszont most nem vagyunk benne az alapító 10-ben, de bármikor csatlakozhatunk. Egyelőre még bejegyzési fázisban van az új Szövetség.

Farkas József, mint a Vállalkozásfejlesztési Tanács állandó meghívottjának beszámolójából kiderült, hogy ez a bizottság az NGM mellett működik, főként a kkv-k kérdésköreivel foglalkoznak, az üléseken pedig magas szintű a minisztériumi képviselet. Nagyon korrekt anyagokat hoznak, aktuális és hasznosak a napirendi pontok. Eddig 3 ülés volt 2017-ben. Az ülések anyagait a lehető legszélesebb körben lenne jó terjeszteni. A témakörök, pl. e-kereskedelem, digitalizáció hatása a munkakörökre stb., hasznosak. Monszpart Zsolt felajánlotta segítségét az üléseken elhangzott anyagok beszerzésében. Mindig kérnek be utólagosan véleményt az üléseken elhangzottakról, esetleg ezeket az Elnökségnek körbe lehetne majd küldeni.

Bolyky János Antal, Ipari Park Tanács tag elmondta, hogy az Ipari Park Tanács 2011-ben alakult. Az NGM, az EMMI, az NFM, az MKIK, az Önkormányzati Ipari Parkok Szövetsége, az IPE, és a Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége mellett szerepel a MISZ a tagok között, és az elfogadottságunk rendkívül jó.

Ipari park címmel jelenleg 190 szervezet rendelkezik, az összes ipari  termelésnek kb. a 30%-a zajlik ipari parkokban. A GINOP-ban a többségi magántulajdonban levő ipar parkok részére 18 milliárd forint állt rendelkezésre az elmúlt időszakban. Az Ipari park cím alapvetően nem jogosult a pályázati pénz elnyerésére, de sok esetben kritérium a cím megléte. A tanács elnöke a mindenkori gazdaság stratégiáért és iparszabályozásért felelős államtitkár, jelenleg Pomázi Gyula. A vezetőváltás miatt volt időszak, amikor 4 hónap is kimaradt, de alapvetően a Tanács rendszeresen ülésezik.
Az Ipari parkok fele működik rendesen, a másik fele várakozik befektetőre, vagy egy önkormányzati rendeletre stb. Arányukat tekintve kb. 2/3 magán, 1/3 önkormányzati tulajdonban van. 

Erdei Sándor kérdésére, hogy a magánparkok egy részét nem  nyomja-e el az önkormányzati tulajdonban levő városi park, Bolyky János Antal elmondta, hogy ezt ipari parkja válogatja, de sajnos a magántulajdonú parkok az elmúlt időszakban hátrányba kerültek.

Szabó Gábor, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Kollégiumának tagjaként beszámolt a márciusban alakult bizottságról. Hangsúlyozta, hogy innováció finanszírozás terén kritikus évek jönnek, ezért fontos lenne felemelni a hangunkat. A GINOP-ból a felsőoktatás rengeteg forrást kapott, de sajnos a közbeszerzési törvény miatt ezeket a támogatási összegeket nem lehet elkölteni, s félő, hogy megismétlődik újra a 2011-es állapot, amikor a kormány és a felsőoktatás ellentétbe került egymással. Ha az MKIK innováció területén szeretne dönteni, akkor az Innovációs Kollégium véleményére nagyban számítanak, s ezért is fontos ez a bizottság.

Szabó Gábor továbbá javasolta, hogy mivel a MISZ első felszólalása is a közbeszerzési törvény kapcsán volt, jövőre az egyik Elnökségi ülésre hívjuk meg a Közbeszerzési Tanács elnökét.

A bizottsági beszámolókat az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

3. Szabó Gábor és Antos László javaslatát, mely szerint az idei évben már nem lenne célszerű választmányi ülést tartani, a jelenlévők egyhangúlag támogatták.

A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza

A Magyar Innovációs Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 csatorna által, a 2017/2018-as tanévre, a 14 és 20 év közötti korosztály számára meghirdetett 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza lezárult.

A 2017. november 28-i határidőre összesen 138 fiatal küldött be 106 pályázatot.

A bírálóbizottság Prof. Jakab László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékánja vezetésével az alábbi szempontok szerint értékeli a beadott témajavaslatokat:
 • a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása,
 • a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke,
 • az eredmények ésszerű és világos értelmezése,
 • megvalósítható-e 2018. március 30-ig,
 • a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra.
A zsűri a végleges döntést, a részletes értékelést követően, 2017. december 13-án testületileg hozza meg.

A díjakról szóló döntés a zsűri április végi ülésén fog megszületni, amelyen nemcsak a közel 2,5 millió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek, hanem kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselhetik Magyarországot 2018 szeptemberében az európai döntőn, Dublinban. A díjazottak további nemzetközi versenyeken, tanulmányutakon is részt vehetnek (pl. fenntarthatósági olimpián, Houstonban (USA); Nobel-héten Stockholmban, a londoni fiatal tudósok fórumán stb.)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI Alapból a Magyar Innovációs Szövetség 12 M Ft-ot nyert el a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre.

A kkv-kkal kapcsolatos uniós politikák hatékonysága

"A kkv-kkal kapcsolatos politikák hatékonysága" című, 2017 júliusában elfogadott saját kezdeményezésű véleményének nyomon követése részeként az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 2017. november 29-én, az Európa Pont Konferenciatermében tartott meghallgatást, melyen a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Kazi Károly, választmányi tag képviselte.

A - Dr. Nikodémus Antal, KKV EU-s nagykövet fővédnökségével szervezett - rendezvény két fő részből állt, az elsőn Stefano Palmieri moderálásával, az EGSZB tagjai értékelték a jelenlegi (szerintük is elkeserítő) helyzetet EU-s szemszögből. Általános véleményük, hogy hiába vannak EU-s források, a KKV-k nagyon nehezen jutnak hozzá. Legfőbb akadályként a nyelvi nehézségeket, az extra költségeket, a túl bürokratikus - még az adott nyelvet beszélő számára is alig érthető - nyelvezetet, a pénzintézetek KKV-k felé megnyilvánuló bizalmatlanságát nevezték meg. Arra nem hangzott el egyértelmű válasz, hogy mi lehet az igazán hatékony megoldás, de legalább a probléma megfogalmazódott, s intenzíven dolgoznak a helyzet javításán.

A második rész a magyar helyzet elemzéséről szólt Edelényi András magyar EGSZB tag vezetésével. Az NGM részéről elhangzott, hogy van magyar 2014-2020-as KKV stratégia, amely eredetileg a munkahelyteremtést helyezte fókuszba, de időközben a képzett munkaerőhiány sokkal nagyobb problémává nőtte ki magát. Javaslatként elhangzott, hogy EU-s szinten át kellene gondolni a KKV (SMA) definícióját, mert - főleg az élelmiszeriparban - sok olyan cég van, amely elmaradott technológiája miatt sok dolgozót alkalmaz, átlépi a nagyvállalati létszámküszöböt, s emiatt elesik a KKV-k számára elérhető támogatásoktól. Az EEN (Enterprise Europe Network) képviselője elmondta, hogy szervezetük készen áll a KKV-k támogatására, patronálására, amelynek egyik eszköze az az adatbázis, amelyet a nemzetközi kapcsolatteremtés elősegítésére hoztak létre.

A rendezvény időben elhúzódott, emiatt érdemi kérdések felvetésére, vitára nem volt lehetőség. A zárszót Stefano Palmieri tartotta.

V4 Startup and Innovation Tour - V4-Google Innovációs Fórum

Magyarország V4 soros elnöksége keretében, amelynek egyik prioritása a digitalizáció térségbeli elősegítése és a startupok támogatása, 2017. november 30. és december 1. között a Magyar Fejlesztési Bank, a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., az Enterprise Hungary Nonprofit Kft. és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közös szervezésében került megrendezésre a "V4 Startup and Innovation Tour" a Várkert Bazárban, Budapesten.

Az esemény kiemelt programja a 2017. december 1-jén megtartott V4-Google Innovációs Fórum volt, melyen a Magyar Innovációs Szövetséget Hild Imre, a Startup Tagozat elnöke képviselte.

A Lepsényi István Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, valamint Nicklas Lundblad Google alelnök részvételével tartott eseményen számos, a V4 régiót érintő kérdést tárgyaltak meg a résztvevők. Fellépett a korszakalkotó mobilitási koncepcióval színre lépő Hyperloop One, amely országokat kíván összekötni hipergyors közlekedési megoldásával. Az esemény fő szenzációja a Get-In-The-Ring régiós fő eseménye volt, melyet szó szerint egy figuratív box ring-ben rendeztek meg, ahol startupok mérhették össze üzleti és prezentációs tudásukat. Az eseményt igen szoros 'pontozás' mellett a magyar Zyntern statup nyerte.

Az esemény több fontos bejelentésre is alkalmat adott. Kisgergely Kornél, a Hiventures Kockázati Tőkealap Kezelő vezérigazgatója bejelentette, hogy az általa vezetett cég már több mint 100 befektetési döntést hozott, és 10 milliárd forint támogatást ítélt oda magyar startup vállalkozásoknak. Katona Bence, a Hiventures Kockázati Tőkealap Kezelő vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten létrehozzák a Startup Campus Központot, amelyet 2018-ban adnak át, ez az intézmény a régió legnagyobb innovációs és startup központja lesz.

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017. november 20-án a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében tartotta a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) ünnepi záróülését. A rendezvény elején köszöntőt mondott Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, valamint Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója, a Pro Scientia Aranyérmesek főtámogatója.

Az eseményen átadásra kerültek a Pro Scientia és Pro Arte Aranyérmek, amelyeket 2017-ben kimagasló hallgatói életpályájuk alapján összesen 47-en nyertek el. A kitüntetett hallgatók témavezetőit is elismerték, illetve négy hallgató különdíjat is kapott. Közülük ketten, Polcz Péter (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar), valamint Táczi István (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar) a pályamunkájukban feltárt innovációs értékek alapján a Pro Progressio Alapítvány díját érdemelték ki, amelyet Pakucs János, a Kuratórium elnöke adott át.

Az oktatók közül 55-en Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesültek a tudományos diákköri tevékenység területén végzett kimagasló munkájukért. A témavezetők díjazását a Magyar Nemzeti Bank felajánlásából a TDK-ért Közhasznú Alapítvány biztosította.

Szintén átadásra kerültek a TDK-ért és a tehetséggondozásért végzett tevékenységet elismerő kitüntetések: három Honoris Causa Pro Scientia Aranyérem, három Máriás Antal Emlékérem, valamint öt OTDT Arany Kitűző és egy OTDT Újságírói Díj.

A rendezvény végén Szendrő Péter, az OTDT elnöke ünnepélyesen lezárta a XXXIII. OTDK-t, és egyben meghirdette a 2019. évi XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

Rátz Tanár Úr Életműdíj

2017. november 29-én, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezett ünnepségen adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjat, amelyet ez alkalommal nyolc kiváló pedagógusnak ítéltek. A díjazottak ahhoz a 120 tanárhoz csatlakoztak, akik az elmúlt 16 évben kapták meg az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. által alapított elismerést.

A Rátz Tanár Úr Életműdíjat az iskolák 5-12. évfolyamain matematikát, fizikát, biológiát vagy kémiát tanító tanároknak ítélik oda, akik tantárgyaik népszerűsítésében és a tehetséggondozás területén maradandót alkottak. A díj a XX. század egyik legnagyobb tanáregyéniségének, a Fasori Evangélikus Gimnázium matematika-fizika tanárának, Rátz Lászlónak is emléket állít. Rátz tanár úr számos világhírű tudóst - többek között Neumann Jánost, Wigner Jenőt és Harsányi Jánost - indított el a pályáján. Az alapítók jóvoltából az Alapítvány eddig 150,4 millió forint értékű pénzjutalommal járult hozzá a tanárok megbecsülésének növeléséhez.

A díjátadó napján avatták fel az Aquincumi Technológiai Intézetben Rátz tanár úr első szobrát Magyarországon. Az intézmény, amely informatikát tanít a legjobb amerikai egyetemekről érkező diákoknak, Rátz László ikonikus tanáralakját választotta példaképül. A bronz mellszobor Tóth Ernő szobrász alkotása.

HÍREK | SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

Új adókedvezmény angyalbefektetők számára

A 2017. december 9-én hatályba lépő 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet megteremti a keretfeltételeit annak, hogy a korai fázisú (start up) vállalkozásokba befektető gazdasági társaságok igénybe tudják venni a Tao. törvény szerinti adóalap-kedvezményt. A kedvezmény lehetővé teszi, hogy a vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékével a befektetők csökkenthessék a társasági adó alapját. Igénybevételének feltétele, hogy mind a korai fázisú vállalkozás, mind pedig az ilyen vállalkozásokba befektető gazdasági társaság (angyalbefektető) kérje a nyilvántartásba vételét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál. A hivatal előtti eljárás díjmentes és teljes körűen elektronikusan intézhető lesz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁsok

PÁLYÁZAT A 2017. ÉVI LEGJELENTŐSEBB INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNY ELISMERÉSÉRE

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve - 26. alkalommal hirdeti meg a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2017. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen öt kategóriában kaphatnak díjat:

- a 2017. évi Ipari Innovációs Díj,
- a 2017. évi Agrár Innovációs Díj,
- a 2017. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
- a 2017. évi Fejlesztési Innovációs Díj és
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja.

A legeredményesebb, 2015. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség "2017. év legjobb startup vállalkozása" díját nyeri el.

A pályázaton, közvetlen jelentkezés vagy javaslat alapján, azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2017. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot is elértek. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A díjak ünnepélyes átadására 2018. március végén kerül sor az Országházban.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2017-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
- 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
- Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
- Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
- Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2018. február 14., 17 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. II. emelet 227., innovacio@innovacio.hu

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Felfedezettjeink 2018

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a 2016-os, illetve 2017-es év folyamán kimagasló teljesítményt mutató gyermekek, tanulók és fiatalok részére hirdetett pályázatot "Felfedezettjeink 2018" címmel.

Pályázatot nyújthatnak be a hazai és határon túli Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) tagszervezetei saját tehetségsegítő közösségük által felfedezett, 22 évnél nem idősebb, kiemelkedően tehetséges fiatalok bemutatásával. Egy pályázó intézmény legfeljebb három fiatal pályázati anyagát nyújthatja be. Minden egyes fiatal bemutatása önálló pályaműnek minősül.

A felhívásra beérkező pályaművek közül a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a felkért szakmai zsűri mérlegelése alapján várhatóan 3 fődíjat (150 000 Ft ösztöndíj) és 3 különdíjat (50 000 Ft ösztöndíj) ad. A legjobb pályázókat a Matehetsz meghívja az EFOP 3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt, valamint a Nemzeti Tehetség Program hazai forrásai keretében 2018-ban meghirdetett tehetségsegítő programokba.

A pályaműveket a Matehetsz online pályázati rendszerében lehet benyújtani, beadási határidő: 2018. január 5., 12:00 óra.

Bővebb információ: Győryné Csomó Ildikó, info@tehetseg.hu

evopro Témapályázat

Az evopro Holding Zrt. a Zipernovszky Tudományok és Művészetek Házát üzemeltető Comenius Alapítvány támogatásával a magyar műszaki és informatikai kutatási tevékenysége részeként, a Társaságnál folyó kutatási tevékenységekhez kapcsolható, műszaki vagy informatikai tárgyú és nemzetközi színvonalú innovációk felkarolására és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítésére írt ki pályázatot.

A pályázatban a Társaság saját kutatási irányvonalához kapcsolódó, már megkezdett és kezdeti eredményeket felmutatni képes új, innovatív kutatási javaslatok kidolgozását várja elsősorban, de nem kizárólagosan az
(i) ipari automatizálás,
(ii)'Nuclear & Big Physics',
(iii) autóipari rendszerek,
(iv) beágyazott rendszerek,
(v)szoftverrendszerek,
(vi) autonóm járművek, fenntartható zöld közlekedés
vizsgálatával foglalkozó területekről.

A pályázati javaslattal szembeni döntő elvárás az innovatív tartalom.

A pályázat első körben nyílt jellegű, míg a második fordulóban meghívásos.

Az előpályázat benyújtása: 2018. február 28.
A második forduló, pályázat benyújtása: 2018. május 31.

A pályázati felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról a Társaság Pályázati Irodája ad további írásbeli tájékoztatást az alábbi elérhetőségen: palyazat@evopro-group.com

Űrtechnológia alkalmazásokat támogat az ESA

Az ESA (European Space Agency) arra ösztönözni a vállalkozásokat, hogy minél több űrkutatási eredményt ültessenek át a gyakorlatba, ezért Technológia Transzfer Irodákat hozott létre szerte Európában. Ezeknek az irodáknak a feladata azoknak a projekteknek a támogatása, melyek űrtechnológiákat hoznak le a Földre.

Az ESA technológiai transzfer magyarországi irodája, tagintézményünknél, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban működik.

A most kiírt pályázatra vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek egyaránt jelentkezhetnek. A projekt hat hónap időtartamra nyújt támogatást, ezen időtartam alatt kell a 32 500 eurót felhasználni projektenként, bármilyen ebben az időszakban felmerült, a projekttel kapcsolatos költségre.

Pályázhat önállóan is egy technológia átvevő cég, de akár konzorciumban is, továbbá az angol nyelvű pályázat a technológia transzfer bármely szakaszában benyújtható.

További hasznos információk az ESA Technológiai Transzfer Program Iroda honlapján érhetőek el.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Paul Trott: Innovation Management and New Product Development (Innováció menedzsment és új termékek fejlesztése) - Pearson, 2016, 6th Edition
Dr. Osman Péter ismertetése

"Egy cég bukását nem csak az innováció hiánya okozhatja, hanem az is, ha nem tudja megfelelően használni arra, hogy az értéket teremtsen a cégnek és a fogyasztóinak." (Idézetek a könyvből)
Ahogy a "tudás-alapú gazdaságból" már tovább vitt a fejlődés az alkotás-alapúba, amelyben csak az élvonalbeli alkotómunka adhat versenyképességet, az innovációk létrehozásának képessége sem elég már a túléléshez - tudni kell azokat úgy csúcsra járatni, hogy a cég mindig kiemelkedő teljesítményt nyújtson a fogyasztóinak és üzleti partnereinek. Ezt hangsúlyozza és ehhez kínál elméleti és gyakorlati tudást ez a témájában és tartalmában egyaránt hatalmas kötet.

Kiadója maga is ezt követi: köteteit felszereli a tanulást segítő technika és didaktika mind jobb eszközeivel. "Azzal a mindent felülíró törekvéssel alakítottuk ki, hogy ezt az izgalmas és felettébb nagy jelentőségű témakört olyan világosan érthetővé tegyük, amennyire ez lehetséges." - a felsőfokú gazdasági tankönyvek egyik legjobb kiadójánál ez kiemelkedő minőséget jelent.
Mindinkább megbecsült tény, hogy az innováció túlnyomó részt nem egyéni produkció, hanem csapatmunka eredménye, ha a "csapat" kisebb-nagyobb része nem is közvetlenül vett részt benne, másként járult hozzá eredményeivel a technika azt segítő állásához. "Ez a könyv kifejti, az utóbbi 200 év legfontosabb innovációinak többsége miért nem az ihlet fellángolásából született, hanem közösségi, sokrétegű erőfeszítésből, ahogy gondolat gondolatra épült, amíg el nem érték az áttörést."

Az innovációhoz ’isteni szikrát’ életben is kell tartani, a fejlesztést következetesen és szakszerűen végigvinni - csak így hozhat optimális eredményt. "E könyv kiemeli annak szükségességét, hogy az innovációt menedzsment folyamatként kell kezelni."
"Ez már a hatodik kiadás (ami önmagában is mutatja a könyv sikerét - OP), és teljesen felülvizsgáltuk, naprakésszé tettük. A témakör világos és szakmailag jól megalapozott bemutatását ötvözi új termék fejlesztés menedzselésének gyakorlati kihívásaival és dilemmáival. Így egyszerre kínálja a téma szakirodalmának naprakész feldolgozását, valamint a példák és illusztrációk gazdag sorát minden fejezetében."

Újdonságai közül a kiadó kiemeli, hogy egy-egy új fejezet szól az innováció és "entrepreneurship" nemzeti rendszereiről, az innovációk piaci elterjedéséről és elfogadásáról, az üzleti modellekről és azok sokféle formájáról, továbbá a kapcsolatról a modell, a stratégia és az üzleti terv között. Egy részfejezet az innovációs auditot és annak gyakorlatát vázolja.

A legfontosabb jellemzőiből:
 • Bőséges, naprakész hivatkozások és vonatkozó szakirodalom beidézése segítenek bővíteni az itt kínált tudást, és alaposabban megismerni a fogalmakat.
 • Minden fejezetben "Innováció működésben" betétek mutatják be, hogyan menedzselik ma az innovációt a cégek a gyakorlatukban.
 • A szövegbe épített naprakész példák sora teszi élővé a tárgyalt témákat és megfontolásokat.
 • A Financial Times témába vágó cikkei illusztrálják, hogyan tárgyalják a témát az üzleti élet szélesebb keretei között.
 • Minden fejezet végén egy alaposabb, a lényegre vonatkozó esettanulmány mutatja, hogyan működik az adott téma a cégek gyakorlatában.
A Pearson kötetei oktatásra és egyéni tanulásra egyaránt szolgálnak. Az utóbbihoz:
 • A fejezetek bevezetője megadja az abban elsajátítandókat, világosan kiemelve a kulcsfontosságú területeket, amelyekről a fejezet szól.
 • Gazdag fénykép- és képanyag segít érzékeltetni és érdekesebbé tenni a megtanulandókat.
 • Minden fejezet végén egy összegzés szolgál hasznos eszközként az ott tanultak áttekintésére, ellenőrzésére.
 • Minden fejezet végén összefoglalás található az abban bevezetett szakkifejezésekről és fogalmakról.
Bőséges tárgymutató segít visszakeresni a fogalmakat és azok szövegkörnyezetét. E nagyalakú, 672 oldalas, információkkal sűrűn telezsúfolt kötetnél ez nélkülözhetetlen segítség mind az olvasásnál, mind a kézikönyvként való használatához.

A filozófia nagykönyve - Minden, amit tudni érdemes - HVG Könyvek, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

"Teringettét! Negyven esztendeje beszélek prózában, de azt se tudtam, mi az!" csodálkozott Molière úrhatnám polgára. Hasonlóképp, szinte mind filozófusok vagyunk - a fogalom alapjelentése szerint. A filozófia ma már igen terjedelme és nagyon kifinomult tudományág, ám az alapjelentés "a bölcsesség szeretete", és melyikünk ne törekednék - legalább időnként - arra, hogy bölcsen szemlélje és értse a világot és abban önmagát? És milyen sokat segít, ha magunk is átlátjuk: "Semmi sem jó vagy rossz önmagában, csupán a gondolkodás teszi azzá." (William Shakespeare - minden idézet a kötetből, kiemelések tőlem - OP). Modern világunkban szinte ellenállhatatlan erővel zúdítják ránk a meggyőzésünket szolgáló üzeneteket, áruljanak bár fogkrémet vagy épp világnézetet, s ezért méginkább szellemi alapállásunk kell legyen: "A szkepszis az első lépés az igazság felé." (Denis Diderot).

Szabad csak az lehet, aki szabadon gondolkodik, s az agysíketítő tömegkommunikáció korában ez nagyon nem könnyű. Ezért létfontosságú tudnunk: "A babona lángokba borítja az egész világot, a filozófia eloltja azokat." (Voltaire).

"A filozófia nem egyszerűen gondolatokról szól. A filozófia gondolkodási mód. Gyakran nem léteznek helyes vagy téves válaszok, és a különböző filozófusok sűrűn jutnak radikálisan eltérő következtetésekre azokban a kérdésekben, amelyeket a tudomány nem képes, a vallás pedig nem akar magyarázni." Reá is áll tehát, hogy "A gondolkodás kezdete az egyet nem értés - nem csupán másokkal, hanem önmagunkkal is." (Eric Hoffer), hiszen a bölcsesség része, hogy semmit se fogadjunk el alapos átgondolás és mérlegelés nélkül.

"A filozófia nem annyira alapvető kérdésekre adott válaszokat kínál, inkább arról a folyamatról szól, amely során e válaszokat megpróbáljuk megtalálni; arról, hogy értelmünket próbára tesszük, semmint hogy kérdések nélkül fogadjunk el bevett nézeteket vagy bármilyen tekintélyt." "A csodálkozás a filozófus valódi lelkialkata, ezért nincs is más kezdete a filozófiának, csak ez." (Platón).

Az igazán gondolkodó ember többször kérdez, mint állít. "A gondolatait a világ elé táró filozófus hajlamos mondatait inkább úgy kezdeni, hogy "Igen, de..." vagy "Mi van, ha...", mint határozottan kijelenteni valamit. Valójában a filozófusok élesen szemben állnak egymással a filozófia szinte minden kérdésében. Platón és tanítványa, Arisztotelész például szögesen ellentétes nézeteket vallottak alapvető filozófiai kérdésekről, és eltérő megközelítéseik azóta is megosztják a filozófusokat." És ennek felettébb üdvös hozadéka, hogy "Ez azután még több vitát és újabb gondolatokat eredményezett."

Aki még nem gondolt rá, innen rádöbbenhet: a filozófia akkor született, amikor az ember először próbálkozott értelmes magyarázatokat találni világa dolgaira, a fejlődése pedig máig is tart, s tovább, amíg csak értelmet keresünk a világban. "Az első kérdés, amely e filozófusokat foglalkoztatta, ez volt: Miből áll az univerzum? Ez hamar abba az általánosabb kérdésbe torkollott, hogy mi bármely létező természete. E kérdést a filozófiának az az ága vizsgálja, amelyet ma metafizikának hívunk. Bár a modern tudomány azóta számos akkori kérdésre magyarázatot talált, az olyan metafizikai kérdésekre, mint hogy »Miért van inkább valami, mint semmi?«, nem könnyen kapunk választ."

"Amint a filozófusok a készen kapott bölcsességet a racionális vizsgálódás próbájának vetették alá, egy újabb alapkérdés vált megkerülhetetlenné: »Hogyan lehetséges a tudás?« A tudás természetének és korlátainak tanulmányozása alkotja a filozófia másik fő ágát, az ismeretelméletet."
E kötet korunk rohanó tempójának, állandó időhiányunknak megfelelően, hosszas, mélyreható fejtegetések helyett inkább jól tagolt kisebb ’adagokban’, rövid összefoglalókkal, sokatmondó idézetekkel, a lényeget szemléltető ábrákkal és illusztrációkkal mutatja be a filozófia több évezredes útját, eredményeit, kiemelkedő irányzatait és szereplőit.

Márai Sándor: Párizsi vasárnapok - Helikon, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

Párizs sajátos helyet foglal el a kultúrára fogékony emberek szívében. Nevének puszta említésére is vonzónál vonzóbb képzetek ragadják meg gondolatainkat: a fény városa, a szerelem fővárosa és nem kis mértékben a kifinomult erotikáé, a felvilágosodás kora óta a kultúra egyik legfőbb világítótornya, ahol egykor a forradalmárok az észt oltárra emelték - és folytathatnánk. Évszázadok óta éneklik meg a mi szellemi életünk nagyjai is.

"Márai Sándort élethosszig tartó, ellentmondásos kapcsolat fűzte Párizshoz. Nagy hatással volt rá a város szellemisége, ugyanakkor kritikusan figyelte, hogy minden nyitottsága ellenére sem fogadja be az idegeneket. Itt vált újságíróvá; Párizs cikkeket, majd regényeket inspirált. Könyvünkben ezekből a hol szeretetteljes, hol aggódó vagy éppen ostorozó és kiábrándult hangú szövegekből válogattunk." - írja a Helikon ajánlója.

"A húszas évek Párizsában érik éles szemű, vérbeli publicistává, érzékeny tárcaíróvá. Szinte mindenhová elmegy: 1925-ben a spiritiszták világkongresszusára utazik, egy évvel korábban nyomon követi az olimpia eseményeinek alakulását [...] a Revue Europèenne tulajdonosánál találkozik Franco tábornokkal. Cikksorozatot szentel a párizsi hétköznapi életnek, a Champs-Élysées lezüllésének. Ekkori publicisztikája könnyed; nagyon sok írás foglalkozik a város különlegességeivel, csak itt fellelhető jellegzetes figuráival. Ez egyben közvetlen előkészítője hazai újságírói fénykorának, amelyben a megfigyelésen és a következtetésen túl erőteljes hangsúlyt kap az irónia. Egyre markánsabbá formálódik a stílusa, így népszerű újságíróként költözik haza 1928-ban." - Mészáros Tibor, a kötet válogatója és szerkesztője bevezető tanulmányából.

"Huszonhárom éves voltam, és olyan áhítattal érkeztem Párizsba, mint a keleti hívő a zarándokhelyre." (Innen idézetek az itteni írásaiból.) Az évi naplójából: "Párizst élni kell, nem írni; szeretni kell, nem kritizálni." Nyolc évvel később, egy interjúban: "Párizs életszükségletemmé vált. Szeretem a széles horizontokat, nyíltabb levegőt, az őszinte szótól visszhangzó nagy-nagy tereket. Szeretem Párizst, lármájával, kultúrájának széles lehetőségeivel, minden őszinte bűnével együtt. Nekem az Élet a mindenem. S Párizs ma életet jelent."

Ám igazán nem elfogult, s párizsi élete legfeljebb szellemiekben kényeztette: "A franciák, az igaziak, felfogadták az idegent, és utálták. Ez az érzés mély volt, emberi és őszinte." - írja 1938-ban. És "Az ifjúság legérzékenyebb éveit éltem végig e városban, hat éven át laktam egy párizsi bérház lift nélküli ötödik emeletén, két nyomorúságos padlásszobában, ismertem a város kisembereinek életét, megosztottam a másik Párizs, a dolgozó, a takarékos, a robotoló Párizs névtelenjeinek sorsát. Milyen ez a lélek, Párizs lelke? A veszélyben mindig nagy volt, pátoszmentes, szűkszavú és igaz. Telítve van valóságérzékkel, arányérzékkel, az életet szereti teljes fényben látni, a tragédiát is. Szereti az életet, de tudja, hogy az élet tragédia."

Ám ugyanakkor, a franciákról és az európaiságról "Önök százötven éve hirdetik az értelmet és az életet, szóval Európát, s a gyakorlatban makacsul Franciaországot értik az Élet és az Értelem, szóval Európa helyett. [...] Minden hiábavaló: ön francia marad, én magyar maradok, s akármilyen hősiesen gondolkozunk ezen, egyikünkből sem lesz belátható időn belül európai."

"Párizs volt a lélek ifjúsága minden európai ember számára" írja 1940-ben, és mennyi keserűség, nosztalgia, s talán félelem a jövőtől egyetlen szóban: "volt"!

S az említett olimpiáról: "Ma véget ért Párizsban egy esemény, ami St. Louisban és Turinban módfelett felizgatta az emberiséget: az olimpia, Az egyetlen város, ahol ez a világszenzáció határozottan kevés izgalmat okozott, Párizs volt. A párizsiak a mostani perzsa sah apjával tartottak, aki elvből nem járt versenyekre, mert állította, hogy ha tíz ló egyszerre fut, az egyik okvetlenül elsőnek érkezik be; ezért inkább otthon maradt a hotelben, ráült a trónjára, s Lehár-dalokat játszatott a gramofonon magának."

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Magyar Gyáripar, LVII. évfolyam, 2017. 8. szám, 22. oldal
Három magyar kkv került be a legjobb uniós innovációs projektek közé

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2017/11, 2017. november 20., hétfő
12 nyertes az Élvonal kiválósági programban, közel tízmillió euró támogatás élvonalbeli, világszínvonalú felfedező kutatásra

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2017/11, 2017. november 20., hétfő
Vállalkozások innovációs projektjei nyertek el 16 milliárd forint támogatást

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2017/11, 2017. november 20., hétfő
9 ezer milliard forint uniós forrás pályázható Brüsszelből 2020-ig kutatási és innovációs projektekre

Flagmagazin.hu, 2017. november 20., hétfő
NGM: 17 milliárd forintból fejleszthetnek a kkv-k

Hirek.prim.hu, 2017. november 20., hétfő
36 innovációs díjat zsebelt be a Samsung

Businessonline.prim.hu, 2017. november 20., hétfő
Samsung termékeket díjaztak a CES Innovation Awards 2018 rendezvényen

Bdpst24.hu, 2017. november 20., hétfő
Újabb mérföldkő a magzati genetikai szűrővizsgálatok terén

Presztizs.com, 2017. november 20., hétfő
Újabb mérföldkő a magzati genetikai szűrővizsgálatok terén

Debmedia.hu, 2017. november 20., hétfő
Újabb mérföldkő a magzati genetikai szűrővizsgálatok terén

Magyar Idők, 2017. november 21., kedd, 5. oldal
Betegközpontúvá kell tenni a rákgyógyítást

Észak-Magyarország, 2017. november 21., kedd, 7. oldal
Egymást erősítik majd az egyetemek

Napi.hu, 2017. november 21., kedd
Támogatást kaptak a sikeres kutatók

Pecsma.hu, 2017. november 21., kedd
Előretör a Z generáció!

Bama.hu, 2017. november. 21., kedd
Előre tör a Z generáció

Pannonnovum.hu, 2017. november 21., kedd
Innovációra nyertek el 16 milliárd forintot közép-magyarországi vállalkozások

Pestpilis.hu, 2017. november 21., kedd
Las Vegastól Kínáig hódít egy magyar fejlesztésű kutyahám

Magyaridok.hu, 2017. november 21., kedd
Betegközpontúvá kell tenni a rákgyógyítást

Medicalonline.hu, 2017. november 21., kedd
Újabb mérföldkő a magzati genetikai szűrővizsgálatokban

Medicalonline.hu, 2017. november 21., kedd
Versenyképes egészségügyi infotechnológia

Napidoktor.hu, 2017. november 21., kedd
Újabb mérföldkő a magzati genetikai szűrővizsgálatok terén

Portfolio.hu, 2017. november 21., kedd
Milliárdos támogatást kaptak idén a legtöbbet idézett magyar kutatócsoportok

Velemenyezd.hu, 2017. november 21., kedd
Ötvenkét kutatócsoport nyert támogatást az NKFI Hivatal új kiválósági pályázatán

Bdpst24.hu,2017. november 21., kedd
Átadták a 2017-es Országos Fiatal Vállalkozói Díjat

Mixonline.hu, 2017. november 21., kedd
Átadták a 2017-es Országos Fiatal Vállalkozói Díjat

Bitport.hu, 2017. november 21., kedd
Így szivárog be a gazdaságba a blockchain technológia

Hungarokamion.hu, 2017. november 21., kedd
NGM-államtitkár: a járműgyártás a magyar GDP 5 százalékát adja

Eupalyazatiportal.hu, 2017. november 21., kedd
Új pályázati modellben egymilliárd forint a legnagyobb nemzetközi hatású magyarországi kutatásoknak

News4business.hu, 2017. november 21., kedd
MasterCard: A Mastercard - év bankja verseny díjátadás

Gyartastrend.hu, 2017. november 21., kedd
Több ezren voltak kíváncsiak a modern gyárakra

Gyartastrend.hu, 2017. november 21., kedd
Egyénre szabott implantátumok gyártását fejlesztik

Hirek.prim.hu, 2017. november 21., kedd
Egyre több elektromos töltő lesz az országban

Trendfm.hu, 2017. november 21., kedd
Innovatív munkaerő és tehetséggondozás a Várkert Bazárban

Infoter.eu, 2017. november 21., kedd
Innovációs támogatást nyert nyolcvan vállalkozás

Insiderblog.hu, 2017. november 21., kedd
Sereghajtó a magyar fintech, még a 2 milliós Szlovéniában is nagyobb a piac, mint nálunk

Erdon.ro, 2017. november 21., kedd
Egymást erősítik majd az egyetemek Miskolcon

Hirado.hu, 2017. november 21., kedd

Ő az év fiatal vállalkozója

Webradio.hu, 2017. november 21., kedd
Ötvenkét kutatócsoport nyert támogatást az NKFI Hivatal új kiválósági pályázatán

Szekesfehervar.hu, 2017. november 21., kedd
Kulturális programok sokszínűsítése - ötletbörze az EKF pályázat kapcsán
"...A rendezvényen elsőként Szépvölgyi Ákos, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezető igazgatója beszélt a "kulturális programok sokszínűsítése" projektről..."

Kossuth Rádió - 180 perc, 2017. november 21., kedd
A héten rendezik meg Budapesten a Startupok Éjszakáját

Kossuth Rádió - Krónika , 2017. november 21., kedd, 8:00 és 10:00
Harmadik alkalommal rendezik meg csütörtökön a Startupok Éjszakáját

Világgazdaság, 2017. november 22., szerda, 2. oldal
Támogatás a hazai kutatásoknak

Népszava, 2017. november 22., szerda, 1,2. oldal
Lejtőn csúszik a magyar oktatás

Piac és Profit, 2017. november 22., szerda, 19. oldal
Szennyvíz, mint erőforrás

Piac és Profit, 2017. november 22., szerda, 25. oldal
Magyar fejlesztés a napelemes tetőcserép

Észak-Magyarország, 2017. november 22., szerda, 1,6,7. oldal
TOP 100: Megvan, kikből áll idén a gazdasági elit

Magyar Mezőgazdaság, 2017. november 22.,szerda, 5. oldal
Nemzetközi pályázaton

Magyar Mezőgazdaság melléklet, 2017. november 22., 8. oldal
Kedvezőbb feltételek a K+F+I hitelnél

Nepszava.hu, 2017. november 22., szerda
Egyre lejjebb kerülünk a rangsorban - De mitől jó egy egyetem?

Feeds.pecsiujsag.hu, 2017. november 22., szerda
Világújdonságnak számító műszereket fejleszthetnek Pécsett

Magyarmezogazdasag.hu, 2017. november 22., szerda
Megvalósítható a fehérjestratégia

Minap.hu, 2017. november 22., szerda
Miskolcon képzik a jövő mérnökeit - Együttműködést kötött a Miskolci Egyetem

Boon.hu, 2017. november 22., szerda
Közösen a negyedik ipari forradalom küszöbén

Mon.hu, 2017. november 22., szerda
Közösen a negyedik ipari forradalom küszöbén

Hetedhethatar.hu, 2017. november 22., szerda
Az autóipar a magyar export 20 százalékát adja

Pecsi-hirhatar.hu, 2017. november 22., szerda
Előre tör a Z generáció

Erdo-mezo.hu, 2017. november 22., szerda
Ezüstérmes innováció - Kaszáláskor menti meg az őzeket a SENSOSAFE vadvédelmi eszköz

Elteonline.hu, 2017. november 22., szerda
ELTE kutatói az ország élvonalában

Insiderblog.hu, 2017. november 22., szerda
Innovációra nyertek el 16 milliárd forintot közép-magyarországi vállalkozások

Kamaraonline.hu, 2017. november 22., szerda
Félszáz kutatócsoport nyert támogatást az innovációs hivatal új kiválósági pályázatán

U-szeged.hu, 2017. november 22., szerda
Kutatói Pitching Day

Autoszektor.hu, 2017. november 22., szerda
Egyre több elektromos töltő lesz az országban

Profitline.hu, 2017. november 22., szerda
Egyre több elektromos töltő lesz az országban

Profitline.hu, 2017. november 22., szerda
Átadták a 2017-es Országos Fiatal Vállalkozói Díjat

Profitline.hu, 2017. november 22., szerda
Angyalszárnyalás Magyarországon

Szeged.hu, 2017. november 22., szerda
Szégyenpad - Egyre lejjebb kerülünk az egyetemi rangsorban

Origo.hu, 2017. november 22., szerda
900 milliárd forintos lehetőséget találtak a gazdaságban

888.hu, 2017. november 22., szerda
A 4. ipari forradalom lépéskényszerbe hozza a vállalkozásokat

Index.hu, 2017. november 22., szerda
Tízmilliárd a startupoknak: hova fordulj, ha van egy ötleted?

Weborvos.hu, 2017. november 22., szerda
Egymilliárdot nyert pályázaton 52 kutatócsoport

Franchiseportal.hu, 2017. november 22., szerda
Nemzetközi díjakat kapott a Fornetti

Erdon.ro, 2017. november 22., szerda
Közösen a negyedik ipari forradalom küszöbén

Erdon.ro, 2017. november 22., szerda
TOP 100 - Professzor dr. Csath Magdolna: Innováció, versenyképesség

Euroastra.blog.hu, 2017. november 22., szerda
Újabb mérföldkő a magzati genetikai szűrővizsgálatok terén

M1 - Ma délelőtt, 2017. november 22., szerda
Mit lehet tudni a K+F minősítésről?

M1 - Híradó M1 22:00, 2017. november 22., szerda
Komoly gazdasági jelentősége lehet a startup cégek fejlesztésének Közép-Európában, mondta Kisgergely Kornél

Világgazdaság, 2017. november 23., csütörtök, 13. oldal
Piacképes biotechnológiai fejlesztések

Világgazdaság, 2017. november 23., csütörtök, 13. oldal
Háromezer projekt már pályázati forráshoz jutott

Figyelő, 2017. november 23., csütörtök, 68,69. oldal
Fendler Judit
"...A Szegedi Tudományegyetem fejlesztésére átgondolt koncepció mentén megközelítőleg százmilliárd forint értékű hazai és uniós forrást csatornázhatnak be - állítja az intézmény kancellárja..."

Hvg, 2017. november 23., csütörtök, 60-61-62. oldal
A második vonalban

Hvg, 2017. november 23., csütörtök, 76. oldal
KÁRPÁTOK-ALPOK: Tirts helyett Bendzsel

Épületgépész, 2017. november 23., csütörtök, 26-27. oldal
Felkészülten a jövő kihívásaira - innováció és felelősségvállalás a Boschnál

Észak-Magyarország, 2017. november 23., csütörtök, 5. oldal
Az okosgyárakra kell felkészíteni a hallgatókat

Vg.hu, 2017. november 23., csütörtök
Piacképes biotechnológiai fejlesztések

Vg.hu, 2017. november 23., csütörtök
<Hazai kkv-k innovációit segíti a Bay Zoltán Kutatóközpont projektje

Innoportal.hu, 2017. november 23., csütörtök
Pályázati felhívás a 2017. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve, 26. alkalommal hirdeti meg a 2017. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíjat..."

Magyarhirlap.hu, 2017. november 23., csütörtök
Pálinkás József: A jól működő nemzeti innovációs rendszer a versenyképesség kulcsa
"...Magyarországnak jól működő nemzeti innovációs rendszerre van szüksége, mert gazdaságának hosszú távú versenyképessége jelentős részben ettől függ - mondta Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) elnöke csütörtökön Budapesten, a Magyar Innovációs Klub találkozóján..."

Magyaridok.hu, 2017. november 23., csütörtök
Pálinkás József: a jól működő nemzeti innovációs rendszer a versenyképesség kulcsa

Insiderblog.hu, 2017. november 23., csütörtök
12 K+F projektre tízmillió eurós támogatás

Hirextra.hu, 2017. november 23., csütörtök
Egyre több elektromos töltőállomás

Trademagazin.hu, 2017. november 23., csütörtök
Kis- és középvállalkozások innovációjában segít a KETGATE project

Trendfm.hu, 2017. november 23., csütörtök
Kutatás-fejlesztéssel erősít a hazai kkv-szektor

Dehir.hu, 2017. november 23., csütörtök
Csaknem egymilliárdból fejlődhet tovább egy tucat fiatal debreceni cég

Hirado.hu, 2017. november 23., csütörtök
Ez lehet a gazdaság versenyképességének a kulcsa

Origo.hu, 2017. november 23., csütörtök
Budapesten vendégeskednek a V4-országok meghatározó startupperei

Mta.hu, 2017. november 23., csütörtök
Pályázati felhívás a 2017. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve - 26. alkalommal hirdeti meg a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot..."

Hbkik.hu, 2017. november 23., csütörtök
Pályázati felhívás a 2017. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére

Digitalhungary.hu, 2017. november 23., csütörtök
Mit jelent valójában az innováció?

Zetapress.hu, 2017. november 23., csütörtök
Újra pályázhatunk
"...Ma délelőtt az MTA Székház Kodály-termében került sor Magyar Innovációs Klub újabb találkozójára. A rendezvény házigazdája Zettwitz Sándor, a 2016. évi innovációs nagydíjas 77 Elektronika Műszeripari Kft. ügyvezető igazgatója volt."

Magyarepitestechnika.hu, 2017. november 23., csütörtök
Pályázati felhívás a 2017. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen -- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve - 26. alkalommal hirdeti meg a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot..."

Dehir.hu, 2017. november 23., csütörtök
Csaknem egymilliárdból fejlődhet tovább egy tucat fiatal debreceni cég

Ww2.infovilag.hu, 2017. november 23., csütörtök
Huszonhatodszor is: innovációs nagydíj
"...Ma az Akadémia Klubjában hirdette meg a Magyar Innovációs Szövetség a 26. Magyar Innovációs Nagydíjat. A pályázaton a hazánkban bejegyzett azok a vállalkozások vehetnek részt, amelyek az idén kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) tetemes üzleti hasznot értek el..."

Tozsdeforum,hu, 2017. november 23., csütörtök
Az innováció a varázsszó
"...Magyarországnak jól működő nemzeti innovációs rendszerre van szüksége, mert gazdaságának hosszú távú versenyképessége jelentős részben ettől függ - mondta Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) elnöke csütörtökön Budapesten, a Magyar Innovációs Klub találkozóján..."

Gyartastrend.hu, 2017. november 23., csütörtök
Meghirdették az innovációs nagydíjat
"...A Magyar Innovációs Szövetség 26. alkalommal hirdette meg a Magyar Innovációs Nagydíjat..."

Webradio.hu, 2017. november 23., csütörtök
Pálinkás József: a jól működő nemzeti innovációs rendszer a versenyképesség kulcsa
"...Pakucs János ismertette a XXVI. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát, amelyet a Magyar Innovációs Alapítvány a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen, az NKFI Hivatal támogatásával, valamint a Földművelésügyi Minisztériummal,a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve hirdetett meg..."

Duna TV - Híradó M1, 2017. november 23., csütörtök, 6:00
Komoly gazdasági jelentősége lehet a startup cégek fejlesztésének Közép-Európában, mondta Kisgergely Kornél

M1 - Híradó, 2017. november 23., csütörtök, 6:00
Komoly gazdasági jelentősége lehet a startup cégek fejlesztésének Közép-Európában, mondta Kisgergely Kornél

M1 - Híradó, 2017. november 23., csütörtök, 12:00
Már lehet pályázni az idei Magyar Innovációs Nagydíjra

M1 - Híradó, 2017. november 23., csütörtök, 15:00
Már lehet pályázni az idei Magyar Innovációs Nagydíjra

M1 - Híradó, 2017. november 23., csütörtök, 19:30
Meghirdették a 2017. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

M5 - Tudomány minden napra, 2017.november 23., csütörtök
26. alkalommal hirdették meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

M5 - Kulturális híradó, 2017.november 23., csütörtök
Összeállítás: 26. alkalommal hirdették meg a Magyar Innovációs Szövetség nagydíját

Duna TV - Híradó, 2017. november 23., csütörtök, 12:00
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Duna TV - Híradó, 2017. november 23., csütörtök, 18:00
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

InfoRádió - Mérleg, 2017. november 23., csütörtök
Meghirdették a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot

Kossuth Rádió - Krónika, 2017. november 23., csütörtök, 12:00
Meghirdették a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot

Kossuth Rádió - Krónika, 2017. november 23., csütörtök, 15:00
Meghirdették a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot

Kossuth Rádió - Krónika, 2017. november 23., csütörtök, 17:30
Meghirdették a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot

Világgazdaság, 2017. november 24., péntek, 1-3. oldal
Kényszerpályára teheti a cégeket az Irinyi-terv

Dunántúli Napló, 2017. november 24., péntek, 1. oldal
Tíz tanuló kapott DDC-ösztöndíjat

Délmagyarország, 2017. november 24., péntek, 2. oldal
A közbeszerzésről tanácskoznak az ELI-ben

Elektro-net.hu, 2017. november 24., péntek
Melyik cég lesz Magyarország legsikeresebb innovátora 2017-ben?
"...Keresik azokat a gazdasági társaságokat, melyek 2017-ben jelentős innovációs tevékenységet folytattak. Az Országházban, nagy nyilvánosság előtt átnyújtásra kerülő 26. Magyar Innovációs Nagydíjra 2018. február 14-ig lehet jelentkezni..."

Innoportal.hu, 2017. november 24., péntek
Nemzetközi pályázaton indulhat egy magyar innováció, a TájGazda minőségtanúsítási rendszer

Agraragazat.hu, 2017. november 24., péntek
Pályázati felhívás a 2017. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen -- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve - 26. alkalommal hirdeti meg a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot..."

Agroinform.hu, 2017. november 24., péntek
Innováció és kikapcsolódás a Fliegl gépek között

Mti.hu, 2017. november 24., péntek
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye
"...2017. november 23-án, az MTA Klubjában hirdette meg a Magyar Innovációs Szövetség a 26. Magyar Innovációs Nagydíjat. A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2017. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el..."

Uzleti-vilag.hu, 2017. november 24., péntek
Pályázni lehet a legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen -- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve - 26. alkalommal hirdeti meg a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot..."

Medicalonline.hu, 2017. november 24., péntek
Innovációs pályázatok
"...2019-ben növelni kell az innovációs célú kiadásokat a beszerzett eszközök további működtetése, a már létrejött beruházások hatékony kiaknázása érdekében, mondta Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) elnöke csütörtökön Budapesten, a Magyar Innovációs Klub találkozóján..."

Magyarhirlap.hu, 2017. november 24., péntek
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Vg.hu, 2017. november 24., péntek
Tudományos park fejlesztés kezdődik Szegeden

Baon.hu, 2017. november 24., péntek
Megválasztották a Bács-Kiskun megyei tisztségviselőket

Delmagyar.hu, 2017. november 24., péntek
Indul a tudományos park építése a lézerközpont mellett

Piacesprofit.hu, 2017. november 24., péntek
Szintet léphetnek az innovátor kkv-k

Medicalonline.hu, 2017. november 24., péntek
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Medicalonline.hu, 2017. november 24., péntek
Innovációs pályázatok

Insiderblog.hu, 2017. november 24., péntek
Kutatói infrastruktúra és innovációs szolgáltatás kkv-knak a Bay-tól

Orientpress.hu, 2017. november 24., péntek
Komoly fejlesztéseket és új szakokat tervez az Óbudai Egyetem

Pbkik.hu, 2017. november 24., péntek
XXVI. Innovációs Nagydíj felhívás

Brandtrend.hu, 2017. november 24., péntek
Az innováció csapatmunka

Socialbranding.hu, 2017. november 24., péntek
Az innováció csapatmunka

Palyazatmenedzser.hu, 2017. november 24., péntek
Magyar Innovációs Nagydíj 2017

Kormany.hu, 2017. november 24., péntek
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Gondola.hu, 2017. november 24., péntek
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Szeged.hu, 2017. november 24., péntek
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Hirextra.hu, 2017. november 24., péntek
Nekiállnak a szegedi tudományos parknak

Mixonline.hu, 2017. november 24., péntek
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Hirado.hu, 2017. november 24., péntek
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Hrportal.hu, 2017. november 24., péntek
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Magyaridok.hu, 2017. november 24., péntek
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Vasarhely24.com, 2017. november 24., péntek
Új funkciót kap az egykori szovjet laktanya: elkezdődött a munka a szegedi lézerközpont mellett

Oldportal.u-szeged.hu, 2017. november 24., péntek
Közbeszerzési konferenciát tartottak Szegeden

Mediamix.mti.hu, 2017. november 24., péntek
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye

Os.mti.hu, 2017. november 24., péntek
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye

Csalad.hu, 2017. november 24., péntek
Bővítené informatikai kínálatát az Óbudai Egyetem

Orientpress.hu, 2017. november 24., péntek
Komoly fejlesztéseket és új szakokat tervez az Óbudai Egyetem

Infoter.eu, 2017. november 24., péntek
Komoly fejlesztéseket és új szakokat tervez az Óbudai Egyetem

Hirek.prim.hu, 2017. november 24., péntek
130 éves a Siemens Magyarországon

Bme.hu, 2017. november 24., péntek
Pályázz eredeti, újszerű és társadalmilag hasznos innovációddal, startupoddal!
"...Öt kategóriában díjazzák a hazai vállalatok innovációs teljesítményét, egyúttal startupok jelentkezését is várják a Magyar Innovációs Nagydíj pályázataira..."

Forrasfigyelo.hu, 2017. november 24., péntek
Magyar Innovációs Nagydíj 2017 - Pályázat a 2017. évi legkiemelkedőbb innovációs teljesítmény díjazására pályázat, pályázatok, pályázati hírek, forrásfigyelés

ECHO TV - Híradó, 2017. november 24., péntek
Több ezer új munkahely jöhet létre a szegedi lézerközpont melletti ipari park kialakításával, mondta Palkovics László

Kossuth Rádió - Krónika, 2017. november 24., péntek
Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot
"...Meghirdették az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot, jelentette be Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke. A díjjal hagyományosan az év legjelentősebb műszaki, technológiai, gazdasági, innovációs teljesítményét ismerik el. A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2017-es évben jelentős üzleti hasznot is elértek..."

Délmagyarország, 2017. november 25., szombat, 1+2. oldal
Indulhat a szegedi tudományos park építése

Hirek.prim.hu, 2017. november 25., szombat
26. Magyar Innovációs Nagydíj

Profitline.hu, 2017. november 25., szombat
26. Magyar Innovációs Nagydíj

Promenad.hu, 2017. november 25., szombat
26. Magyar Innovációs Nagydíj

Techmonitor.hu, 2017. november 25., szombat
Meghirdették a 26. Magyar Innovációs Nagydíjat

Businessonline.prim.hu, 2017. november 25., szombat
Ismét meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Infoter.eu, 2017. november 25., szombat
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Innoportal.hu, 2017. november 25., szombat
Ötvenkét kutatócsoport nyert támogatást az NKFI Hivatal új kiválósági pályázatán

Tozsdeforum.hu, 2017. november 25., szombat
Tarolt a magyar startup

Mernokkocsma.hu, 2017. november 25., szombat
Meghirdették a 26. Magyar Innovációs Nagydíjat

Demokrata.hu, 2017. november 25., szombat
Ismét Innovációs Nagydíj

Hirfal.hu, 2017. november 25., szombat
26. Magyar Innovációs Nagydíj

Zmkik.hu, 2017. november 25., szombat
Magyar Innovációs Nagydíj

M5 - Novum, 2017. november 25., szombat
Összeállítás: Mit kell tudni a szegedi lézerberendezésekről?

Tozsdeforum.hu, 2017. november 26., vasárnap
Szabadulni próbálnak a vegyszerektől

Gordiusz.hu, 2017. november 26., vasárnap
26. Magyar Innovációs Nagydíj és Környezetvédelmi Innovációs Díj

Greenfo.hu, 2017. november 26., vasárnap
26. Magyar Innovációs Nagydíj és Környezetvédelmi Innovációs Díj

Tozsdehirek.hu, 2017. november 26., vasárnap
26. Magyar Innovációs Nagydíj

Kossuth Rádió - G7, 2017. november 26., vasárnap
Milyen eredményt ért el eddig a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és Drukka Startup Studió?

Magyarmezogazdasag.hu, 2017. november 27., hétfő
Keresik 2017 legjobb innovációit

Gyartastrend.hu, 2017. november 27., hétfő
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Magyarmezogazdasag.hu, 2017. november 27., hétfő
Új technológiával csökkentené a vegyszerterhelést a Kwizda Agro Kft.

Innoportal.hu, 2017. november 27., hétfő
Pálinkás: a jól működő nemzeti innovációs rendszer a versenyképesség kulcsa

Insiderblog.hu, 2017. november 27., hétfő
52 kutatócsoport kapott támogatást - főként műszaki területen

Montazsmagazin.hu, 2017. november 27., hétfő
Újabb mérföldkő a magzati genetikai szűrővizsgálatok terén

It-extreme.hu, 2017. november 27., hétfő
Magyar győztese lett Európa legnagyobb energetikai startup versenyének

Digitalhungary.hu, 2017. november 27., hétfő
Nyomtatott újság starupoknak - a digitális gazdaságot is jobb kézben tartani

Pecsi-hirhatar.hu, 2017. november 27., hétfő
Orvostechnikai eszközöket fejlesztenek

Veszpremikamara.hu, 2017. november 27., hétfő
Pályázati felhívás a 2017. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére

Bdpst24.hu, 2017. november 27., hétfő
Három magyar startup mutatkozott be Kínában

Mediapiac.com, 2017. november 27., hétfő
130 éves a Siemens

Szellemitulajdon.hu, 2017. november 27., hétfő
Meghirdették a 2017. évi Magyar Innovációs Nagydíjat

Hirado.hu, 2017. november 27., hétfő
Színtévesztőket segítő alkalmazást készített magyar kutatókkal a Samsung

Fejér Megyei Hírlap, 2017. november 28., kedd, 7. oldal
Ott vagyunk az első tíz között

Petőfi Népe, 2017. november 28., kedd, 1,2. oldal
Új elnököt választottak

Magyarhirlap.hu, 2017. november 28., kedd
Startup-fővárossá válik Budapest

Napi.hu, 2017. november 28., kedd
Újabb térképre kerülhet fel Budapest

Magyarmezogazdasag.hu, 2017. november 28., kedd
Átalakítják az idegenhonos erdőket a Bükki Nemzeti Parkban

Magyarmezogazdasag.hu, 2017. november 28., kedd
Erdő nélkül nincs élet

Blikk.hu, 2017. november 28., kedd
Suzuki, de nincs ki a négy kereke és nem is motor - mi lehet ez?!

Pafi.hu, 2017. november 28., kedd
Magyar Innovációs Nagydíj 26.

Hirposta.hu, 2017. november 28., kedd
Pályázati felhívás a 2017. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére

Forrasfigyelo.hu, 2017. november 28., kedd
Magyar Innovációs Nagydíj 26.

Lokal.hu, 2017. november 28., kedd
Startup fővárossá válik Budapest

Kemkik.hu, 2017. november 28., kedd
Pályázati felhívás a 2017. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére

Webradio.hu, 2017. november 28., kedd
Startup fővárossá válik Budapest

Origo.hu, 2017. november 28., kedd
Budapest lesz a startupok fővárosa

Tozsdeforum.hu, 2017. november 28., kedd
Startupok lepik el fővárosunkat

Velemenyezd.hu, 2017. november 28., kedd
Beindult a Suzuki hajómotorok értékesítése Magyarországon

Lokal.hu, 2017. november 28., kedd
Beindult a Suzuki hajómotorok értékesítése Magyarországon

Webradio.hu, 2017. november 28., kedd
Beindult a Suzuki hajómotorok értékesítése Magyarországon

Magyaridok.hu, 2017. november 28., kedd
Beindult a Suzuki hajómotorok értékesítése Magyarországon

Civilhetes.net, 2017. november 28., kedd
Nem tétlenkedett a Suzuki: beindult a hajómotorjainak értékesítése Magyarországon

Brandtrend.hu, 2017. november 28., kedd
130 éve van a Siemens Magyarországon

Socialbranding.hu 2017. november 28., kedd
130 éve van a Siemens Magyarországon

Wabererstema.hu, 2017. november 28., kedd
Beindult a Suzuki hajómotorok értékesítése Magyarországon

Infoesztergom.hu, 2017. november 28., kedd
Vízválasztó innováció: Bemutatkozik a Suzuki hajómotoros üzletága

Autosvilag.com, 2017. november 28., kedd
Suzuki - Bemutatkozik a hajómotoros üzletág

Autopro.hu, 2017. november 28., kedd
Elindította a Suzuki a hajómotorok értékesítését Magyarországon

News4business.hu, 2017. november 28., kedd
Újabb referenciát szerzett Paks II-re a GE

Pecsicivil.hu, 2017. november 28., kedd
Magyar Innovációs Nagydíj
"... A legeredményesebb, 2015. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség "2017. év legjobb startup vállalkozása" díját nyeri el..."

KarcFM, 2017. november 28., kedd
26. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Szövetség a Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot

Magyar Mezőgazdaság, 2017. november 29., szerda, 5. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj

Magyar Mezőgazdaság, 2017. november 29., szerda, 1,8,9. oldal
Vissza a természethez

Magyar Mezőgazdaság, 2017. november 29., szerda, 20-21. oldal
A mikroszennyezéstől az agroökológiáig

Magyarhirlap.hu, 2017. november 29., szerda
A Magyar Érdemrend nagykeresztjének polgári tagozatával tüntették ki Bogsch Eriket

Napi.hu, 2017. november 29., szerda
Orbán Viktor kitüntette a Richter elnökét

Debreceninap.hu, 2017. november. 29., szerda
Az Európai Kutatási Tanács 630 millió euróval támogat 329 ígéretes kutatót, köztük 4 magyart

Innoportal.hu, 2017. november 30., csütörtök
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Energiaoldal.hu, 2017. november 29., szerda
Startup fővárossá válik Budapest

News4business.hu, 2017. november 29., szerda
A 26. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat
"...Keresik azokat a gazdasági társaságokat, melyek 2017-ben jelentős innovációs tevékenységet folytattak. Az Országházban, nagy nyilvánosság előtt átnyújtásra kerülő díjakra 2018. február 14-ig lehet jelentkezni..."

Hvg.hu, 2017. november 29., szerda
Orbán javaslatára kitüntették a Richter távozó vezérét

Inforadio.hu, 2017. november 29., szerda
A Magyar Érdemrend nagykeresztjének polgári tagozatával tüntették ki Bogsch Eriket

Webradio.hu, 2017. november 29., szerda
A Magyar Érdemrend nagykeresztjének polgári tagozatával tüntették ki Bogsch Eriket

Marketingpirula.hu, 2017. november 29., szerda
A kitüntetés a Richternek szól

Tozsdeforum.hu, 2017. november 29., szerda
Kitüntetést kapott Bogsch Erik

Bdpst24.hu, 2017. november 29., szerda
Újabb startup fellendülés indulhat Pécsről

Vs.hu, 2017. november 29., szerda
Kitüntették Bogsch Eriket

Elemzeskozpont.hu, 2017. november 29., szerda
Bogsch Erik: a kitüntetés a Richternek szól

Ww2.infovilag.hu, 2017. november 29., szerda
Életműdíjat kaptak Rátz tanár úr méltó utódai

Kamaraonline.hu, 2017. november 29., szerda
Négy magyar kutató az EU innovációs elitjében

Bevezetem.eu, 2017. november 29., szerda
Bemutatkozik a Suzuki hajómotoros üzletága

Hajozas.hu, 2017. november 29., szerda
Az innováció evolúciója a szövőszéktől a hajómotorig

Agrotrend.hu, 2017. november 29., szerda
Megjelent a Profi magazin hatodik száma!

Hrportal.hu, 2017. november 29., szerda
Saját hibákról őszintén - vallottak a menedzserek

Lánchíd Rádió - Kivonat, 2017. november 29., szerda
A Bonyolult programok Magyar Érdemrend nagykeresztjének polgári tagozatával tüntették ki a Richter Gedeon gyógyszergyár elnökét

M1 Híradó, 2017. november 29., szerda
A Magyar Érdemrend nagykeresztjének polgári tagozatával tüntették ki Bogsch Eriket

Magyar Hírlap, 2017. november 30., csütörtök, 9. oldal
Bonyolult programok

Figyelő, 2017. november 30., csütörtök, 10,11,12,13,14. oldal
Még nem tért vissza az aranykor

Kelet-Magyarország, 2017. november 30., csütörtök, 7. oldal
A jövőnkért is kutatnak

Lokál extra - Szeged, 2017. november 30., csütörtök, 9. oldal
Rengeteg pénz érkezik a Science Parkra
"...A fennmaradó területeken pedig alapvetően tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységgel foglalkozó vállalkozásoknak adnak helyet a járműipar, a biotechnológia és az orvostudományhoz kapcsolódó eszközfejlesztés területén. - A dél-alföldi régióban 300 ezer, míg a határon túl 400 ezer főt érint a beruházás - hívta fel a figyelmet Szabó Gábor..."

Észak-Magyarország, 2017. november 30., csütörtök, 7. oldal
Fókuszban van újra a szellemitulajdon-jog

Hajdú-Bihari Napló - 2017. november 30., csütörtök, 7. oldal
Fókuszban van újra a szellemitulajdon-jog

Figyelo.hu, 2017. november 30., csütörtök
Még nem tért vissza az aranykor - Interjú Hegedüs Évával

Teol.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás: az innováció elsősorban a vállalkozások feladata

Baon.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás: az innováció elsősorban a vállalkozások feladata

Bama.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás: az innováció elsősorban a vállalkozások feladata

Beol.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás: az innováció elsősorban a vállalkozások feladata

Heol.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás: az innováció elsősorban a vállalkozások feladata

Kemma.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás: az innováció elsősorban a vállalkozások feladata

Sonline.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás: az innováció elsősorban a vállalkozások feladata

Magyaridok.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás: az innováció elsősorban a vállalkozások feladata

Magyaridok.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás József: Magyarország célja a versenyképes innovációk támogatása

Innoportal.hu, 2017. november 30., csütörtök
Kezdődik a szegedi tudományos park fejlesztése

Hir6.hu, 2017. november 30., csütörtök
Kitüntették a Richter Gedeon elnökét

Pharmaonline.hu, 2017. november 30., csütörtök
Bogsch Erik: a kitüntetés a Richternek szól

Insiderblog.hu, 2017. november 30., csütörtök
Jön a 26. Magyar Innovációs Nagydíj

Jarmuipar.hu, 2017. november 30., csütörtök
Sebességváltás az autóiparban

Medicalonline.hu, 2017. november 30., csütörtök
Újabb startupok startolnak Pécsről

Weborvos.hu, 2017. november 30., csütörtök
Bogsch Erik: a kitüntetés a Richternek szól

Weborvos.hu, 2017. november 30., csütörtök
Minden nagy teljesítmény mögött áll egy kiváló tanár

Techmonitor, 2017. november 30., csütörtök
Nagyszabású hazai orvos-biológiai kutatás vette kezdetét a BME közreműködésével

Webradio.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás: az innováció elsősorban a vállalkozások feladata

Webradio.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás József: Magyarország célja a tudományos kiválóságok és a versenyképes innovációk támogatása

Velemenyezd.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás: az innováció elsősorban a vállalkozások feladata

Szoljon.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás: az innováció elsősorban a vállalkozások feladata

Mandiner.hu, 2017. november 30., csütörtök
Pálinkás József: Magyarország versenyképes innovációkat támogatna

Penzcentrum.hu, 2017. november 30., csütörtök
Startup központ lesz Budapesten

Mmonline.hu, 2017. november 30., csütörtök
Százmilliárdok várják a hazai startupokat

Eupalyazatiportal.hu, 2017. november 30., csütörtök
Hazai javaslatok brüsszeli bemutatója a 2020 utáni uniós KFI finanszírozáshoz

M1 - Híradó, 2017. november 30., csütörtök
Kiemelkedően jó lehet az idei és a 2018-as év az uniós források felhasználása szempontjából a startup cégek körében, ezt mondta Pálinkás József

M1 - Híradó, 2017. november 30., csütörtök
Öt év múlva akár hatvan olyan tudományos kutatócsoport is működhet Magyarországon, amely a világ élvonalába tartozik, ezt mondta Pálinkás József

M1 - V4 Híradó, 2017. november 30., csütörtök
Kiemelkedő év lehet a jövő évi a startup cégek szempontjából, erről beszélt Pálinkás József

Duna TV - Híradó, 2017. november 30., csütörtök
Kiemelkedően jó lehet az idei és a 2018-as év az uniós források felhasználása szempontjából a startup cégek körében, ezt mondta Pálinkás József

Kossuth Rádió - Déli Krónika, 2017. november 30., csütörtök, 12 óra
Régiós start up konferencia

Kossuth Rádió - Krónika, 2017. november 30., csütörtök
Az év legfontosabb régiós startup eseményének ad otthont a Várkert Bazár Budapesten

M1 - Híradó, 2017. november 30., csütörtök
Innovációs fórumot rendeznek a napokban a fővárosban

Vas Népe, 2017. december 01., péntek, 7. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve - 26. alkalommal hirdeti meg a pályázatot..."

Paks-Press, 2017. december 01., péntek, 1,2,3,4. oldal
A háttér-infrastruktúra, a felvonulási terület kiépítésével kezdődik a Paks II projekt megvalósítása, Paks térségében ötszáz projektet készítettek elő

Pharma Tribune, 2017. december 01., péntek, 2. oldal
Több mint 1 milliárd forintos K+F+I beruházás a 77 Elektronikai Kft.-nél

Pharma Tribune, 2017. december 01., péntek, 6-7. oldal
60 éves a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar

Fejér Megyei Hírlap, 2017. december 01., péntek, 1,4. oldal
VELENCE Innovációs park

Vg.hu, 2017. december 01., péntek
Európa a GDP két százalékát fordítja innovációra

Magyarhirlap.hu, 2017. december 01., péntek
A háttér-infrastruktúra építésével jövőre indul Paks II

Bonyhadinapilap.hu, 2017. december 01., péntek
Okos város: tülekednek a nagy cégek, miközben a pécsiek is alkalmasak

Komloinapilap.hu, 2017. december 01., péntek
Okos város: tülekednek a nagy cégek, miközben a pécsiek is alkalmasak

Mohacsinapilap.hu, 2017. december 01., péntek
Okos város: tülekednek a nagy cégek, miközben a pécsiek is alkalmasak

Pecsinapilap.hu, 2017. december 01., péntek
Okos város: tülekednek a nagy cégek, miközben a pécsiek is alkalmasak

Pakspress.hu, 2017. december 01., péntek
Bővítés - Paks térségében ötszáz projektet készítettek elő

Magyaridok.hu, 2017. december 01., péntek
A háttér-infrastruktúra építésével jövőre indul Paks II megvalósítása

Magyaridok.hu, 2017. december 01., péntek
Két százalékot költöttek a tagállamok kutatás-fejlesztésre

Nrgreport.com, 2017. december 01., péntek
Paks II.: jövőre ezzel indul az építkezés

Webradio.hu, 2017. december 01., péntek
Paksi bővítés - A háttér-infrastruktúra építésével kezdődik a projekt jövőre

Webradio.hu, 2017. december 01., péntek
Eurostat: az uniós GDP 2,03 százalékát fordították kutatás-fejlesztésre tavaly is

Hirado.hu, 2017. december 01., péntek
Paksi bővítés: a háttér-infrastruktúra építésével kezdődik a projekt

Kormany.hu, 2017. december 01., péntek
A háttér-infrastruktúra építésével kezdődik a projekt jövőre

Tolnavar.hu, 2017. december 01., péntek
Paksi bővítés - A háttér-infrastruktúra építésével kezdődik a projekt jövőre

Inforadio.hu, 2017. december 01., péntek
Így kezdődik jövőre a paksi bővítés

Dunaujvaros.com, 2017. december 01., péntek
Paks2 - Jövőre elkezdik a beruházást

Atv.hu, 2017. december 01., péntek
Ezzel indul a Paks II projekt

Index.hu, 2017. december 01., péntek
Infrastruktúra kiépítésével indul a paksi bővítés

Greenport.hu, 2017. december 01., péntek
Üzemcsarnokok felhúzásával indul a paksi építkezés

Lokal.hu, 2017. december 01., péntek
Paksi bővítés: A háttér-infrastruktúra építésével kezdődik a projekt jövőre

Hirtv.hu, 2017. december 01., péntek
Paks II.: Leginkább az építésbe szállhatnak be magyar vállalkozások

Mno.hu, 2017. december 01., péntek
Paks II.: Leginkább az építésbe szállhatnak be magyar vállalkozások

Magyarepitok.hu, 2017. december 01., péntek
Ötszáz milliárdnyi építőipari beruházás kapcsolódik a paksi fejlesztéshez

Jarmuipar.hu, 2017. december 01., péntek
Bemutatkozott a Suzuki hajómotoros üzletága

Os.mti.hu, 2017. december 01., péntek
Az IPE - Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület közleménye

Valasz.hu, 2017. december 01., péntek
Nature: A hatalmat nem merik kritizálni, de a tudománypolitikával elégedettek a magyar kutatók

Hkik.hu, 2017. december 01., péntek
Meghirdették az innovációs nagydíjat
"...A Magyar Innovációs Szövetség keresi azokat a gazdasági társaságokat, melyek 2017-ben jelentős innovációs tevékenységet folytattak. A díjakra 2018. február 14-ig lehet jelentkezni..."

Insiderblog.hu, 2017. december 01., péntek
Budapest regionális startup központtá válik

Velemenyezd.hu, 2017. december 01., péntek
Eurostat: az uniós GDP 2,03 százalékát fordították kutatás-fejlesztésre tavaly is

KlubRádió - Reggeli hírek, 2017. december 01., péntek
Brüsszelben számolt be Pálinkás József arról, milyen uniós kutatási és innovációs keretprogramot szeretne Magyarország a következő, 2021-ben induló időszakban

Kossuth Rádió - Krónika, 2017. december 01., péntek
Az év legfontosabb régiós startup eseményének ad otthont a Várkert Bazár Budapesten

InfoRádió - Kivonat, 2017. december 01., péntek
Kivonat Hírek

KlubRádió - Műsorfolyam, 2017. december 01., péntek
A lényeg

M1 Híradó, 2017. december 01., péntek
Innovációs fórumot rendeznek a napokban a fővárosban

Magyar Hírlap, 2017. december 02., szombat, 9. oldal
Jövőre elkezdik építeni a két új paksi blokkot

Magyar Idők, 2017. december 02., szombat, 12. oldal
Alakul Paks II felvonulási területe

Magyarhirlap.hu, 2017. december 02., szombat
Jövőre elkezdik építeni a két új paksi blokkot

Magyaridok.hu, 2017. december 02., szombat
Alakul Paks II felvonulási területe

Insiderblog.hu, 2017. december 02., szombat
A 3Ds műszív, vagy a távsebészet fogja csökkenteni a sorokat az orvosi várókban?

Agrotrend.hu, 2017. december 02., szombat
Tavaly az uniós GDP 2,03 százalékát fordították kutatás-fejlesztésre

Weborvos.hu, 2017. december 02., szombat
A tudománypolitikával elégedettek a kutatók, de...

Biztonsagpiac.hu, 2017. december 03., vasárnap
Közeleg a Horizont 2020 Biztonságos Társadalmak Információs Nap

Profitline.hu, 2017. december 03., vasárnap
Munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése - Széchenyi 2020 projekt sajtóközlemény

Trademagazin.hu, 2017. december 03., vasárnap
Eurostat: az uniós GDP 2,03 százalékát fordították kutatás-fejlesztésre tavaly is

Kadarka.net, 2017. december 03., vasárnap
A paksi gigaprojektről szólt a Magyar Vállalkozói Szalon fóruma

Kadarka.net, 2017. december 03., vasárnap
A Paks II.. beruházás és a Sió projekt került a fókuszba a Tolna Megyei Mérnöknapon

Világgazdaság, 2017. december 04., hétfő, 16. oldal
Többet kellene k+f-re költeni

Tolnai Népújság, 2017. december 04., hétfő, 3. oldal
Paks II., Sió-projekt, együtt a mérnökökkel

Teol.hu, 2017. december 04., hétfő
Paks II., Sió-projekt, együtt a mérnökökkel

Profession.hu, 2017. december 04., hétfő
Tudományos park épül Szegeden
Szerkesztő: Riba Nikoletta, Munkatárs: Reil Evelin
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.