XXVII. évf. | 2017. November 6. | 19. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Várható esemény
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MISZ összevont választmányi és elnökségi ülése

A MISZ összevont választmányi és elnökségi ülést tartott 2017. október 25-én, Fehérvári úti székhelyén.

1.
Szabó Gábor, elnök köszöntötte a résztvevőket, majd jóváhagyásra előterjesztette a választmánynak az első napirendi pontot, a már előzetesen kiküldött írásos beszámolót a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, melyet a választmány egyhangúlag jóváhagyott.

2.
Ezután Luszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke köszöntötte a tagokat és megtartotta előadását "Az SZTNH stratégiai javaslatai" címmel.

Ismertette a szellemi tulajdon formáit, majd kitért arra, hogy Magyarország innovációs besorolása nem áll előkelő helyen. Nagyon nagy probléma, hogy a szabadalmi bejelentéseknél nem az a lényeg, hogy hol hozták létre, hanem, hogy hol van a bejelentő székhelye, emiatt sok esetben a magyar kutatók találmányai nem hazánkat erősítik. A feltalálók kilétének felderítése fontos feladat, s ennek kötelezővé tételével jelentős országokat előzhetnénk meg a szabadalmi bejelentések számát tekintve. Ennek megoldásához azonban állami szintű beavatkozás szükséges. Csehország és Lengyelország már megoldotta ezt a problémát.

Továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon kevés az innovatív magyar vállalat. A magyar szabadalmak nagy része magánszemélyekhez köthető, az egyetemek szabadalmi aktivitása pedig alacsony. Kiemelte, hogy az EU-n belül egyetlen Magyarországhoz hasonló példa sincsen, hiszen mindenhol a kutatóhelyé a szabadalom és nem az államé.

Bíztatta a jelenlévőket, hogy használják az Enterprise Europe Network partnerkereső adatbázisát, mely rendkívül hasznos szolgáltatás.

Végezetül ismertette az SZTNH javaslatait a fenti problémák megoldására. Elsőként a first filing-et, miszerint a magyar székhelyű leányvállalat tegyen bejelentést akkor, ha a kormányzat támogatja a K+F projektet. Továbbá nagyon fontos elem lenne az angol nyelven írt bejelentések kezelése is, hogy az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés megszülethessen angol nyelvű bejelentés alapján is. A megoldási javaslatokkal kapcsolatban megkezdődtek az egyeztetések a Külügyminisztérium, az NKFIH és az NGM illetékeseivel.

Szabó Gábor szerint az egyetemekkel külön egyeztetésre volna szükség. Fő cél, hogy a magyarországi bejelentések száma növekedjen. Keserű György megerősítette az első hozzászólást, üdvözölte a Hivatal azon kezdeményezését, miszerint megkezdték a szabadalmi portfólió felmérését. Greiner István több elemhez is hozzászólt (szellemi vagyon felmérése, világméretű publikáció, hazai bejelentések, elsőbbségi okirat, leányvállalatnál történő feltalálás, közös találmányi bejelentés). Pakucs János szerint is kihat a hazai innovációs teljesítményre, ha külföldi cég a bejelentő, ezért jelezte, hogy a MISZ partnerséget ajánlott fel, a mielőbbi radikális és gyors változás eléréséhez. Szamosi Katalin a szabadalmi törvény alapján ismertette a jelenlegi helyzetet. Vajta László szerint a jelenlegi rendszerben nagyon nehéz vállalati partnert találni.

3.
Ezt követően Benedek Péter ügyvezető igazgató "A Blockchain Competence Center tevékenységének bemutatása" címmel tartott előadást. Már az elején felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a jövőben gyakran fognak találkozni a blockchain kifejezéssel és a kompetencia központ tevékenységeivel, ha innovációról lesz szó. A központ tevékenységeinek 3 fő ágazata van, amelyek közül már mindegyik elindult: oktatás, üzleti és informatikai tevékenységek. Ezután bemutatta a blockchain 3 féle értelmezését, vonatkozását: az első egy rendszerszemléletű megközelítése, a következő a bitchoin, amely egy közismertebb megvalósulási formája a blockchain technológiának, az utolsó pedig a jogi megközelítés. Valamint a jelenlévők megismerkedhettek az okosszerződés fogalmával, végezetül pedig felhívta a figyelmet a bizalmi alapon működő blockchain egy újabb előnyére, miszerint ez alkalmas a szabadalmak elősegítésére is.

Pakucs János kérdését is megválaszolva, Urbán László szerint az infokommunikáció már van olyan szinten, hogy ez megvalósulhasson. S ha ez így van, akkor ez az Ipar 4.0-nak a legfontosabb vívmánya lehet.

4.
Végezetül Szabó Gábor a MISZ középtávú stratégiájának jóváhagyását kérte a választmánytól, melynek anyaga előzetesen már megküldésre került. A választmány a stratégiát egyhangúlag jóváhagyta.

K+F és Innováció - 2018

Szövetségünk szakmai partnerségével 2017. október 25-én, a Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexumban került megrendezésre a "K+F és Innováció" című országos konferencia tagszervezetünk, a Piac & Profit szervezésében.

Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Urbán László, alelnök tartott előadást "Innováció: evolúció vagy revolúció?" Ipar 4.0 és a hazai innováció" címmel.

Előadásában áttekintette az innovatív gondolkodás kibontakozásának szerepét a gazdasági és társadalmi fejlődésben és konkrét példákon keresztül mutatta be, miként szolgáltak alapul az adott történelmi kor innovációi az ipari forradalmak kibontakozásához. Álláspontja szerint az informatika és a telekommunikáció fúziójaként létrejött infokommunikációs lehetőségek teremtették meg a lehetőséget arra, hogy immáron a harmadik évezred elején egyre inkább teret nyerő negyedik ipari forradalomról beszélhessünk. Ezzel párhuzamosan felhívta a figyelmet az immáron magyar nemzeti szabványban is meghatározott innováció-irányítási rendszer alkalmazásának fontosságára, majd a járműgyártás példáján keresztül elemezte az Ipar 4.0 kockázatait, kihívásait és hozadékát.

Megállapodás a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetem területén működő, K+F+I tevékenységet folytató 17 vállalkozás, ill. szervezet megállapodást írt alá a kölcsönös előnyökön alapuló szakmai együttműködés formális kereteinek megteremtésére. Cél a saját tevékenység szakmai megalapozottságának növelése, két és többoldalú projektek, programok kezdeményezése, közös pályázati tevékenységben való részvétel lehetőségeinek keresése, a Felek pozitív image-nak erősítése, a kölcsönös gazdasági előnyök megszerzése.

A Miskolci Egyetem a szakmai koordinálásra az Uni-Energy Egyetemi Nonprofit Kft.-t bízta meg, s egyben felajánlotta, hogy támaszkodhatnak a Miskolci Egyetem által nyújtott K+F+I szolgáltatásokra és kutató kapacitásokra. Az együttműködési szerződést a Magyar Innovációs Szövetség Észak-magyarországi Képviselete részéről Dr. Siposs István regionális igazgató írta alá.

Magyar-kínai befektetői szakmai nap

A Magyar-Kínai Új Befektetők Szövetsége és Xining Város Polgármesteri Hivatala a China Investment Promotion Agency támogatásával befektetői szakmai napot tartott 2017. november 2-án, a Sofitel Hotel Budapestben.

A kínai delegáció tagjai főként az alábbi felsorolt területek után érdeklődtek és keresnek partnereket, árubeszállítókat, befektetési lehetőségeket hazánkban:
 • megújuló energiaforrások, zöld energia,
 • biotechnológia,
 • mezőgazdaság,
 • élelmiszer kereskedelem, többek között tejipari termékek.
Az eseményre a Magyar Innovációs Szövetség tagintézményei is meghívást kaptak.
A magyar meghívottak az előadások után kétoldalú, közvetlen megbeszélést folytattak a megjelent kínai üzleti delegáció tagjaival. A további üzletek megkötéséhez a Magyar-Kínai Új Befektetők Szövetsége a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen minden segítséget megad. Elérhetőségük: Hu Bifeng elnök, 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72., E-mail: elnok@mkbsz.com

Több mint 1 milliárd forintos K+F+I beruházás a 77 Elektronika Kft.-nél

Orvos-diagnosztikai berendezések teljes körű fejlesztése, új technológiák kutatása és prototípus berendezések tesztelése céljából több mint 1 milliárd forintból, önálló Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ épült tagintézményünk, a 77 Elektronika Kft. budapesti székhelyén. A 100 százalékban hazai tulajdonban lévő vállalat árbevételének 80 százaléka külkereskedelemből származik, termékeit több mint 90 országba exportálja. A high-tech vállalat saját forrásból megvalósuló beruházását Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Zettwitz Sándor ügyvezető-tulajdonos adták át.

A számos nemzetközi szabadalommal rendelkező, saját fejlesztésű készülékeit 92 országba exportáló magyar vállalat a fejlesztési és kutatási tevékenységét összpontosítja az új Központban, ahol több mint 90 mérnök dolgozik. A többek között multifunkcionális klímakamrával, labor referencia műszerekkel, 3D-s tervező szoftverekkel, modern elektronikai műszerparkkal és miniatűr alkatrész tervezéshez szükséges mikroszkópokkal felszerelt 1400 m2-es épületrész októbertől működik teljes kapacitással.

A vércukormérő készülékek tekintetében a magyar fejlesztők feladata ±7,5-8%-ra javítani a mérési pontosságot. Ma a vállalat árbevételének döntő többségét vizeletelemző automata rendszereinek értékesítése adja. Középtávon a cég céljai között szerepel a nemzetközileg is jelentős piaci részesedéssel bíró UriSed® technológián alapúló vizelet-üledékvizsgáló rendszerének új méréstechnológiákkal történő kiegészítése, és egy olyan gyorsteszt kifejlesztése, amely új távlatokat nyit a diagnosztikai ellátásban. A 77 Elektronika víziója továbbá elérhetővé tenni a napi betegellátásban a teljes körű diabétesz menedzsmentet támogató online orvosi távfelügyeleti (telemedicina) megoldást, melynek az alapjait is lefektették már a Dcont® eNAPLÓ rendszerrel.

A cég megalakulása óta hazai, családi tulajdonban van, fejlesztéseit jórészt önerőből finanszírozza, jelenleg pedig több mint 630 főt foglalkoztat.

HÍREK | MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA

"Tehetséggel fel!" - Jövőépítő Mentornap

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, valamint a TDK-ért Közhasznú Alapítvány "Tehetséggel fel!" Jövőépítő Mentornap címmel különleges eseményt szervezett 2017. október 28-án, az ELTE BTK Gólyavárban, melyen közel 200 érdeklődő vett részt.

Az elmúlt években jelentős eredményeket elért tehetséges középiskolásoknak szóló programra meghívást kaptak többek között a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai is. A résztvevők találkozhattak az Országos Diákköri Tanács Pro Scientia Aranyérem pályázatának korábbi nyerteseivel (biológia, közgazdaságtan, pszichológia, művészet, irodalom, jog), akik a találkozás során meséltek nekik személyes élményeikről, sikereikről, kudarcaikról, ezen keresztül mutatva be karrierútjukat, amely mintaként szolgálhat a fiataloknak.

Az eseményt Prof. Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy "Egy nemzet felfelé ívelő jövője attól függ, sikerül-e megtalálnia a tehetségeket és azok sikeressé válnak-e". A jelenlévő fiatalok megkapták a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny pályázati felhívását is.

A rendezvényt követően a fiatal tehetségek egy folyamatosan bővülő és működő Facebook csoportban, a "Tehetséggel fel!" Jövőépítő Körben folytathatják a párbeszédet.

Az eseményen készült fotók, összefoglaló videók és a Pro Scientia Aranyérmesek miniportréi az alábbi linken érhetőek el: www.tehetsegfel.hu

HÍREK | SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

Lezárult a WIPO közgyűlésének 57. üléssorozata

2017. október 11-én lezárult a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) közgyűléseinek 57. üléssorozata, amely 2017. október 2-11. között került megrendezésre Genfben.

Az üléssorozat főbb elemei, döntései a következők:
 • A tagállamok tudomásul vették a külső auditor jelentését.
 • Jóváhagyásra került a 2018/2019-es bienniumra vonatkozó program és költségvetés.
 • A 2018. évi közgyűlés napirendre veszi az új külső irodák nyitásának kérdését.
 • A tagállamok tudomásul vették a következő bizottságok jelentéseit:
Szerzői Jogi Állandó Bizottság, Szabadalmi Jogi Állandó Bizottság, Védjegyjogi Állandó Bizottság, Fejlesztéssel és Szellemi Tulajdonnal Foglalkozó Bizottság, WIPO Szabványok Bizottsága, Jogérvényesítési Tanácsadó Bizottság.
 • A 2018. évi közgyűlés napirendre veszi a formatervezésiminta-oltalmi eljárások alakiságainak harmonizálásáról szóló nemzetközi szerződés (Design Law Treaty) elfogadása céljából összehívandó diplomáciai konferencia kérdését.
 • Megújították a Szellemi Tulajdonnal, Genetikai Forrásokkal, Hagyományos Tudással és Folklórral foglalkozó Kormányközi Bizottság mandátumát a 2018/2019-es bienniumra.
 • A Fülöp-szigetek Szellemi Tulajdoni Hivatalát nemzetközi PCT-hatósággá jelölték ki.
 • A jelenlegi nemzetközi PCT-hatóságok kijelölését meghosszabbították2027 végéig.
 • Elfogadták a PCT Végrehajtási Szabályzatának díjtáblázatára vonatkozó módosításokat.
Elfogadták a Lisszaboni Megállapodáshoz és a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzatot, illetve meghosszabbították a Lisszaboni Megállapodás munkacsoportjának mandátumát.

HÍREK | NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

KFI helyzetelemzés és jövőkép: a nemzeti KFI stratégia megújítása

A kutatás, a fejlesztés és az innováció hazai jövőképét meghatározó nemzeti KFI Stratégia megújításáért felelős Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a szakpolitikailag érintett tárcák, továbbá a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer szereplőinek közreműködésével - a vonatkozó Kormányhatározat rendelkezéseinek megfelelően - átfogó értékelést készít, hogy a dokumentum 2013-as elfogadása óta milyen hazai és nemzetközi változások történtek, amelyek befolyásolják a kitűzött célok elérését, és milyen további eszközökkel lehet ösztönözni a kutatás-fejlesztés és az innováció versenyképességének javítását.

A stratégia megújítása hazai és nemzetközi szakértők széles körű bevonásával zajlik.

A stratégia megújításának folyamatát a 2017 májusában megalakult a KFI Stratégia tanácsadó testülete felügyeli. A stratégia megújításához egyszerre alkalmaznak az NKFI Hivatal szakértői alulról építkező és felülről lefelé haladó módszertant.

2017. május végén a tanácsadó testületi véleményekre, a Peer Review következtetéseire, és a hasonló nemzetközi stratégiai példák elemzésére (benchmark), kilenc ország KFI stratégiájának vizsgálatára támaszkodva rögzítették a nemzeti KFI stratégia megújításán dolgozó szakértők a stratégiával kapcsolatos tartalmi és módszertani elvárásokat.

A várhatóan 2017 végére elkészülő jelentés kitér majd a nemzetközi KFI tendenciák hatásaira, továbbá arra, hogy a stratégiai célkitűzéseket megvalósítandó milyen további eszközökkel lehet ösztönözni a kutatás, a fejlesztés és az innováció versenyképességének javítását. A helyzetelemzés munkaanyagának megvitatását követően, építve a nemzetközi szakértői bázisra és a hazai szereplők válaszaira kerül sor a stratégia célrendszerének megújítására és a szakpolitikai eszközrendszer felülvizsgálatára.

VÁRHATÓ ESEMÉNY

Információs Nap

2017. november 15-én, az Aranytíz Kultúrházban (1051 Budapest, Arany János utca 10., Újfalusi terem) kerül megrendezésre tagszervezetünk, a Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Iroda és az ESA (European Space Agency) magyarországi Technológiai Transzfer Iroda közösen szervezett információs napja.

Az eseményen bemutatásra kerül a magyarországi ESA Technológai Transzfer Iroda által koordinált pályázati formában elérhető pénzügyi támogatás, megismerhetik a nemrégiben felállított iroda működését, továbbá a résztvevők megismerhetik a Glósz és Társa Kft. tevékenységét, amely során bekapcsolódik a technológia transzfer folyamatok hazai kezelésébe a szerzői-, és iparjogvédelmi feladatoktól az innováció menedzsmenten keresztül az adókedvezmények igénybevételéig.

Program:

9:30-10:00 Regisztráció
10:00-10:10
Köszöntő
Dr. Pócza András, főosztályvezető, NFM "Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály
10:10-10:40
ESA broker network működése, pályázati felhívás kihirdetése
Tandi Zsuzsanna, ESA Technológiai Transzfer irodájának vezetője, ESA Technológia "Transzfer Iroda, Magyarország
10:40-11:20
ESA patents: what would you do with space
Mercedes Sánchez Álvarez, ESA Technology Transfer Officer, Technology Transfer and Business Incubation Office (TTBO)
11:20-11:40
ESA technológiák elérése, keresése
Dr. Krajnyák András, iparjogvédelmi szakértő, ESA Technológia "Transzfer Iroda, Magyarország
11:40-11:55
"Űrtechnológia - Ipar" ötletek és javaslatok a potenciális pályázóknak
Szegő Károly, Technológiai Transzfer tanácsadó, ESA Technológia "Transzfer Iroda, Magyarország
11:55-12:10
Kommunikációs és marketing lehetőségek a pályázat kapcsán
Ötvös Edina, kommunikációs tanácsadó, ESA Technológia "Transzfer Iroda, Magyarország:
12:10-12:40
K+F+I projektekhez kapcsolódó innováció menedzsment feladatok, folyamatok
Glósz Andrea ügyvezető, Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Iroda
12:40-13:00
Kérdések és válaszok
13:00-14:00
Büfé és konzultációs lehetőség

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen 2017. november 10-én délig jelezze a glosz.tibor@glosz.hu címen.


Információs nappal kapcsolatos információk: Híz Ágnes (telefon: 392-2513, e-mail: hiz.agnes@wigner.mta.hu), Glósz Andrea (telefon: 30/992-6156, e-mail: glosz.andrea@glosz.hu)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

27. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2017/2018-as tanév)

Találd fel magad!

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1997. október 1. és 2004. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legjobb határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100"000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy középiskolai tanár egyszeri 100"000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei 30 többletpontra jogosultak a felsőoktatási felvételi eljárás során.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2018 szeptemberében, Dublinban, az EU "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével.
Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát e-mailben kell eljuttatni 2017. november 28-án, 15 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

Kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2017. december 22-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott és részletes kidolgozott pályázatok leírását 2018. március 30-án, 14 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára.

Mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az önálló, saját munka kimutathatósága, nyilvánvalósága; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége és jövőbeni hasznosíthatósága; az eredmények ésszerű és világos értelmezése.
A pályázóknak 2018. április 16-26. között, kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt kell tartaniuk. A saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket a szóbeli prezentációra kell elhozni.

Egyéb tudnivaló? - Az ünnepélyes díjátadásra 2018 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2018 szeptemberében is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indokolt költségek megtérítésében, max. bruttó 50 E Ft értékben.

A verseny fővédnöke:
Palkovics László, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny társ-fővédnöke:
Dr. Pálinkás József, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.

A verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, AUDI Hungaria Zrt., B. Braun Medical Kft., Egis Gyógyszergyár Zrt., Ericsson Magyarország Kft., Karsai Holding Zrt., 77 Elektronika Műszeripari Kft., Intel
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Sanatmetal Kft., Innomed Medical Zrt., Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft., NI Hungary Kft., evopro, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Médiatámogatók:
Főtámogató: M5 csatorna
Támogató: Innotéka magazin

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Clive Gifford: Autók, vonatok, hajók és repülők - Járművek képes enciklopédiája - HVG Könyvek, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

Műszaki csodák, innovációk nagy képeskönyve. "Az első keréktől az űrhajókig - minden, ami úszik, repül és gurul." írja a HVG ajánló. Eredeti közreadója pedig, a brit Dorling Kindersley, garancia a kifogástalan minőségre: az igényes ismeretterjesztő művek egyik legjobb kiadója, amelyek jellemzője és meghatározó közlési eszköze a gazdag, kiváló minőségű képanyag.

"Ez az enciklopédia érdekes tényekkel és több mint ezer lenyűgöző képpel mutatja be a földi, légi és tengeri közlekedés különféle eszközeit és azok történetét." - így az ajánló. Az eredeti cím korrektebb, nem nevezi enciklopédiának - nem is az. Kitűnő válogatás ez a fenti ágazatokba tartozó közlekedési eszközök jellemző, ill. kiemelkedő példányaiból, az ágazatok csúcsfényeiből, főként képekkel, és hozzájuk csak kevés szóval. Hatásosan mutatja a választott eszközöket, jól, sőt gyakran igazán megragadóan megadja a találkozás élményét, sokuknál rámutat egy-két műszaki- vagy teljesítmény-jellemzőjükre, de mélyebbre nem megy az ismertetésben. Nem is lehetne ebben a terjedelemben, és nem is kell. Jó áttekintést ad az ágazatok fejlődésének ívéről a kezdetektől napjainkig, annyi tudást a bemutatottakról, hogy valamelyes megalapozott képünk legyen, és felkeltse az érdeklődést a mélyebb megismerés iránt.

Célközönsége természetesen a fiatalok, és mellettük mindenki más is, aki nem nagyon járatos ezeknek az ágazatoknak a világában, és szeretne jól belelátni.
A cím ígéretén túl fejezetet kap itt a kerékpárok fejlődése Drais 1817-es futómasinájától a mai csúcstechnológiás csodákig és olyan alkalmazásokig, mint az extrém kerékpározás és a hegyikerékpár-őrület; a motorkerékpárok Daimler 1885-ös 0,5 lóerős gépétől a mai hihetetlen terep-, verseny- és kalandmotorokig; itt vannak a nagy gépi 'háziállatok', a teherautók, hernyótalpasok és traktorok; sorakoznak villamosok és trolibuszok, és a városi tömegközlekedés sínen járó- és függővasútjai is.

Pár kiragadott példa: "Dilis autók": Flatmobile: 48,2 cm magas, a világ legalacsonyabb, utcai forgalomban használható autója. Ugyanott: Transition: 60 mp. alatt képes autóból repülőgéppé átalakulni.

Vitorlázás: James Cook híres hajója az Endeavour: mindössze 32 m hosszú volt, s ezen tettek meg 3 év 48 ezer km-t. Kolumbusz vezérhajója a Santa Maria mindössze 17/7 m hosszú volt! Nelson admirális HMS Victory-ján 850 fős legénység élt és 30 db 2300 kg-os ágyúja volt.

Repülés: a Lockhead SR71 Blackbird kéthajtóműves deltaszárnyú 1990-ben 68 perc alatt repült az USA egyik partjától a másikig.

Vannak különleges olvasatai ennek az áttekintésnek. Láthatjuk, hogy a fejlődés nem csak az olimpiai játékok jelszavát, a valójában természetes igényt követi: "Gyorsabban Magasabbra Erősebben!". Amint egy ágazat elér valamelyes teljesítőképességet, az ember szó szerint hadra fogja. Sokkal rokonszenvesebb egy másik, jól megmutatkozó tendencia: amint a fejlődés alkalmassá teszi az eszközöket, valódi innovációként kidolgozzák a sportcélú alkalmazásokat és magukat a technikai sportágakat is.

Aki a műszaki alkotásokban is meglátja a szépséget, káprázatos csodákban gyönyörködhet itt, földön, vízen, levegőben. Akit pedig érdekel az emberiség jövőjének várható alakulása, annak számára van az egésznek még egy olvasata, amelyen szintúgy érdemes elgondolkodni. A kiindulás lehet a leglátványosabb gyorsulás, amelyet a motoros repülés fejlődése produkál a Wright fívérektől a mai gépekig. Íve kétségtelenül exponenciális -, de, ha nem is ennyire látványosan, ilyen a többi ágazaté is. A kérdés, hogyan illeszkedhetnek be az ilyen fejlődési ívek a szükségképpen korlátos erőforrások kereteibe, és meddig tarthatóak fenn. Vajon életben tarthatják-e az innovációk ezeket a közlekedési eszközöket, vagy magát a közlekedés módját kell majd gyökeresen átalakítani? Lehet, hogy ebben az összefüggésben a ma jelentős fejlesztési iránynak mutatkozó önvezető személyautó is zsákutca?

Ryan Holiday: Az ego az ellenség - Pusztítsd el az egódat. Mielőtt ő pusztít el téged. - 21. Század Kiadó, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

Sok van, amivel nehéz szembeszállni - önmagunkkal talán a legnehezebb.

Van a művészetekben egy érdekes kategória: a kismestereké. Egyáltalán nem le-, hanem nagyon is megbecsülés, ha valakit ide sorolnak. Igaz, nem korszakalkotó zsenik ők, ám olyan alkotók, akik kifejezetten értékeset hoztak létre. Ilyen 'kismesteri' alkotás ez a könyv. Nem hoz forradalmi, új távlatokat nyitó megvilágosodást, de igen jól segít megérteni és ennek köszönhetően kezelni is gondolkodásunk és magatartásunk egy meghatározó, ám ügyesen rejtőzködő, veszélyesen öntörvényű alakítóját: az egónkat. Ehhez magyarázatokkal és rengeteg tanulságos példával szolgál.

Klasszikus tétel, hogy egy rendszer legfeljebb csak korlátozottan képes diagnosztizálni önmagát, s ez maradéktalanul igaz egyéni mivoltunkra is. Holiday okos tanácsokkal és valós példákkal segít az öndiagnózisban, legalább is, ami az egónk csavaros, gyakran rejtőzködő működését illeti.
Minden területen rendszerekben kell kialakítani/kiharcolni a lehetőségeket, hogy élhessünk, alkothassunk, érvényesülhessünk. Ezért talán a legfontosabb tétele : "A rendszert nem tudod megváltoztatni, csak ha már te magad alakítod." Az innen tanulhatók azt is világossá teszik: ahhoz, hogy ide eljuthassunk, az egónkat bölcsen és keményen féken tartva kell dolgozni és ezzel is - észszerűen - alkalmazkodni a sikerért. Ennek során az egónknak nagyon sok sérülést kell elviselnie, amit nehezen tűr. Holiday segít mindezt kezelni.

Elmondja, a saját sikereiből és súlyos kudarcaiból tanulta meg, hogyan áshatja alá az ember egója az érvényesülését. "19 éves koromban, amikor megszimatoltam néhány elképesztő és az életemet alapjaiban megváltoztató lehetőséget, abbahagytam a főiskolát. Gyorsan jött a siker. Kb. 21 évesen stratéga lettem az American Apparelnél, az akkori világ legmenőbb divatmárkájánál. Hamarosan marketingigazgatóvá léptettek elő. 25 évesen megjelent az első könyvem, amely azonnal bestseller lett. Az elkövetkező években a siker számos elemére tettem szert - befolyás, sajtójelenlét, erőforrások, pénz, közismertség. Ezekre támaszkodva felépítettem egy sikeres céget, ahol jól ismert, jól fizető ügyfelekkel dolgoztam."

A folytatás arról szól, hogyan omlott össze a siker, s mivel Holiday bölcs ember, aki a kudarcot úgy éli meg, hogy érteni akarja az okát és tanulni belőle, eljutott a tanulságokra, amelyek egész itteni mondandójának a velejét alkotják: "Akárhol is vagy, akármit is csinálsz, a legnagyobb ellenséged mindig ott él benned: a saját egód." "Ha elkezdesz hinni a saját nagyságodban, az egyet jelent a kreativitásod halálával." "Főként a sikeres emberek nem ismerik fel, miben akadályozza őket a saját egójuk, mivel csak azt látják, amit már véghezvittek." Ez utóbbi két csapdára is rávilágít. Az egyik, hogy többet is elérhetnének e hátráltatás nélkül. A másik, amely Holidayt is erre az útra vezette: a siker összeomlásba fordulhat.

Az önismerethez szükséges tudnunk, mi teszi az egónkat az ellenségünkké. "Kultúránk felszítja az ego lángjait, manapság sokkal jobban, mint régebben. Még soha nem volt ennyire könnyű szavakkal felfújni magunkat." Az igazi veszedelem ennek a következményeiből jön: elhisszük a saját nagyságunkat, beleszeretünk abba, annak megfelelően viselkedünk, s kockáztatunk az érvényesítéséért. Erre vezet, hogy: "Olyan kultúrában nevelkedünk, ahol arra bíztatnak minket, vessük el a kockát, hazardírozzunk, és ne törődjünk a téttel."

S ez így igaz: kultúránk a látványos sikert tette meg a legnagyobb értékké, azt övezi a legkívánatosabb elismeréssel. Olyan erőtér ez, amely csaknem ellenállhatatlanul irányítja az egót, hogy mindenképp az érvényesülésre sarkaljon bennünket. Ha engedünk neki, felülír minden bölcs ésszerűséget, szükséges megfontolást, és bajba sodor - akár abba is, hogy aláássuk vagy épp leromboljuk, amit építenénk. Jobb ezt elkerülni - olvassuk itt, hogyan.

Királyhegyi Pál: Első kétszáz évem - K. u. K. Könyvkiadó, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

"Amikor megkérdezték Királyhegyi Pált, miért adta humoros önéletírásának az Első kétszáz évem címet, így válaszolt: "Ha igaz, hogy a háborús évek duplán számítanak, még le is tagadok a koromból, ha azt mondom, hogy 200 éves vagyok, hiszen már a főnököm volt I. Ferenc Jóska, Horthy Miklós, Szálasi., a nemzetvezető, sőt Hitler is, mert Auschwitzban is dolgoztam, mint egyszerű deportált, márpedig köztudomású, hogy ott elég lassan múlt az idő - már ameddig élt az ember.

Vannak, akik szerint Királyhegyi a fehér asztalnál sokkal mulatságosabb, mint írásaiban, ahol humora továbbszalad olykor a kelleténél. Ezek sohasem olvastak Királyhegyit." - a kiadó ajánlójából.
Kellemes szórakoztató olvasmány ez a könyv, és messze több is annál. Többszörösen is betekintés a korba, amelyben játszódik, Budapesttől Hollywoodig és vissza.

Királyhegyi - hívei becenevén Rex - sajátos műfaj egyik nagy alakja: a korabeli híres >pesti humoré<, a felszínen könnyed, de tragikus témákat is megpendítő, olykor kissé léha, nem kevéssé cinikus intellektuális humoré. Azé, amely szórakozásként gondolkodásra késztet, amelynél a humorista összekacsint a közönségével, hogy vele - a közülük valóval - együtt nevessenek, még életük gyakran bizarr, gyakorta fájdalmas sajátosságain is, hogy akasztófahumorként is segítsen azt elviselni. Hajdan legendás nevek egyike ebben, akárcsak Kellér Dezső, Darvas Szilárd, Brachfeld Siegfried, és 'ponyvaregényeiben' elrejtett sok mély gondolatával Rejtő Jenő. S bár ennek alig pár évtizede, e könyv ma egy egészen másfajta szórakoztatás és másfajta életérzés kordokumentuma. Joggal mondható, hogy betekintést ad egy teljesen más, szinte már atlantiszi távolságba süllyedt, hajdani polgári világba.

Egy jellemző részlet a könyvből, a Királyhegyi hirdette életfelfogásról: "Nem szabad túlságosan komolyan venni a nőket, a csókokat, a vonatokat, a városokat, az embereket, ezt az egész nagyszerű mindenséget, az életet. Figyelni kell, mert színes, érdekes ez a pazar színjáték. A lényeg sohasem változik. Kaland az egész, nincs kezdet és nincs befejezés. Csak állomások vannak. Szaladunk, lihegünk, kergetjük a boldogságot, de elérni nem lehet soha."

Hogy a legmélyen belül mennyire vette könnyedén az életét, nem tudhatjuk, de ebből az önéletrajzból egy minden nehézségen felülkerekedni képes, bohém ember irigylésre méltó életigenlése sugárzik. Pedig nem volt könnyű sora. A Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990 rövid összegzését idézve "(Bp., 1909. dec. 27. - Bp., 1981. aug. 7.): író. Budapesten érettségizett, majd Amerikába került, ahol magyar lapoknál újságíróként dolgozott, de volt pincér, munkás és hivatalnok is. 1927-31-ben Hollywoodban statiszta, később forgatókönyvíró. 1931-ben hazatért, a Pesti Napló c. lap munkatársa lett, de rendszeresen írt az Új Idők és a Színházi Élet c. lapokba is. 1938-ban Angliába ment, ahol a Daily Telegraph c. lapnak dolgozott, és fordítással foglalkozott. 1941-ben ismét hazatért. 1944-ben deportálták. Hazatérése után a Ludas Matyi és a Képes Figyelő munkatársa lett. 1950-ben kitelepítették. Miután visszatérhetett Bp.-re, alkalmi szellemi munkákból élt, mert nem publikálhatott. 1956 után ismét megjelenhettek írásai, kabarékban konferansziéként működött."

Természetes, hogy könyvében az amerikai filmvilág és a magyar irodalmi és színházi élet sok nagyságával találkozhatunk, a változó sorsa szerinti sors- és kartársakkal épp úgy, mint a producerrel, akinek bölcs tanácsa, hogy "az embernél mindig legyen kápéban kétszázezer dollár".

Rejtő Jenő legendás műveit nem a történeteinek meséjéért, hanem az elbeszélésmód sajátos, gyakran fanyar humoráért kedvelik az ebben ínyencek. Királyhegyi a saját élete történetét mondja el hasonlóképp, s mivel bőven volt része nehéz megpróbáltatásokban, műve egyszerre megragadó remeke az életvidám lazaságnak és a 'csak azért is túlélem' akasztófahumornak.

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Piacesprofit.hu, 2017. október 20., péntek
Innovációs támogatásra pályázott? Akkor ezt jó ha tudja

Debreceninap.hu, 2017. október 20., péntek
Pálinkás József: az innovációs források a versenyképességet szolgálják

Magyaridok.hu, 2017. október 20., péntek
Pálinkás József: az innovációs források a versenyképességet szolgálják

Hirado.hu, 2017. október 20., péntek
NKFI: az innovációs források a versenyképességet szolgálják

Origo.hu, 2017. október 20., péntek
Brutális sebességű 5G hálózatot mutatott be Budapesten a Telekom

Webradio.hu, 2017. október 20., péntek
Pálinkás József: az innovációs források a versenyképességet szolgálják

Haon, 2017. október 20., péntek
A csontpótlás jövőjén dolgoznak Debrecenben

Hajdupress.hu, 2017. október 20., péntek
Itt tartunk: kinyomtatják a profi csontpótlásokat Debrecenben

Vaol.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Zaol.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Veol.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Duol.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Feol.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Heol.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Kemma.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Baon.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Sonline.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Szoljon.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Teol.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Bama.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Beol.hu, 2017. október 20., péntek
A befektetéseknek a versenyképességet kell szolgálniuk

Üzletresz.hu, 2017. október 20., péntek
Három magyar cég az európai legjobbak között

Infoter.eu, 2017. október 20., péntek
Három magyar cég lépett be az EU "innovációs elitjébe"

Dehir.hu, 2017. október 20., péntek
A 3D-nyomtatásban rejlik a csontpótlás jövője

Erdon.ro, 2017. október 20., péntek
A csontpótlás jövőjén dolgoznak Debrecenben

Technokrata.hu, 2017. október 20., péntek
Hivatalosan is elindult az 5G Magyarországon

Techradar.hu, 2017. október 20., péntek
5G-t tesztel Magyarországon az Ericsson és a Telekom

Digitalhungary.hu, 2017. október 20., péntek
Ez a legjobb magyar energia startup

Ww2.infovilag.hu, 2017. október 20., péntek
Nemzetközi egyetemi szövetség alapító tagja az óbudai

Itextreme.hu, 2017. október 20., péntek
Új nemzetközi egyetemi szövetség alapító tagja az Óbudai Egyetem

Magyar Idők, 2017. október 21., szombat, 12. oldal
Az innováció növeli a versenyképességet

Hajdú-Bihari Napló, 2017. október 21., szombat, 1+3. oldal
Ki támogatással, ki sajátból

Hajdú-Bihari Napló, 2017. október 21., szombat, 1,3. oldal
Egykori diákjuk tiszteletére

Agrotrend.hu, 2017. október 21., szombat
A versenyképességet szolgálják az innovációs források

Hajdupress.hu, 2017. október 21., szombat
Nagy pénzekről és nagy tudásról volt szó Debrecenben

Dehir.hu, 2017. október 21., szombat
Rengeteg pénzről beszélt Debrecenben a kutatási hivatal elnöke

Lokal.hu, 2017. október 21., szombat
Pálinkás József: Az innovációs források a versenyképességet szolgálják

Tozsdeforum.hu, 2017. október 21., szombat
Az innováció felől pörgetnék fel a kkv-ket

Weborvos.hu, 2017. október 21., szombat
Innovatív implantátumokat fejlesztenek Debrecenben

Weborvospro.hu, 2017. október 21., szombat
Innovatív implantátumokat fejlesztenek Debrecenben

Mixonline.hu, 2017. október 21., szombat
Az innovációs források a versenyképességet szolgálják

Erdon.ro, 2017. október 21., szombat
Nehéz kijelölni a célokat

Haon.hu, 2017. október 21., szombat
Nehéz kijelölni a célokat

InfoRádió, 2017. október 21., szombat, 7 óra
Pálinkás József: az innovációs források a versenyképességet szolgálják

InfoRádió, 2017. október 21., szombat, 13 óra
A magyar vállalkozások versenyképességét szolgálják a kutatásra fordítható források

Uzletresz.hu, 2017. október 22., vasárnap
A cégvezetők újabb generációja az innovációban hisz

Szabolcsihir.hu, 2017. október 22., vasárnap
Debrecen és Nyíregyháza összefogása: itt a 3D-s csontpótlás

Civishir.hu, 2017. október 22., vasárnap
Debreceni innováció: itt a 3D-s csontpótlás

Digitalhungary.hu, 2017. október 22., vasárnap
Az 5G nagy napja Magyarországon

Sunshine Rádió, 2017. október 22., vasárnap, 16 óra
Titán csontpótlások

Napidroid.hu, 2017. október 23., hétfő
Elképesztő sebességű lett az első hazai 5G kapcsolat

Debreceninap.hu, 2017. október 23., hétfő
A csontpótlás jövőjét kutatják a Debreceni Egyetemen

Dunaújvárosi hírlap, 2017. október 25., szerda, 6. oldal
Többen kutatnak itthon

Magyarhirlap.hu, 2017. október 24., kedd
A digitalizációban a jövő
"...A fiatal vezetők túlnyomó többsége az innovációt alapvető építőelemnek tartja, nyolcvankét százalékuk szerint az innováció nagyon fontos vagy elengedhetetlen az üzleti sikerhez..."

Vg.hu, 2017. október 24., kedd
A támogatás ellenére sem hasít a K+F a hazai cégek körében
"...A fő tevékenységként kutatással foglalkozó vállalkozások, a multinacionális nagyvállalatok kutatási részlegei, valamint az állami és egyetemi kutatóhelyek mellett a hazai innováció motorjai. Gazdasági eredményeik jól mutatják, hogy a kutatás-fejlesztésre költött támogatásoknak még mindig van helye. Kutatás-fejlesztést szolgál már 550 milliárd forint..."

Pecsinapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Bonyhadinapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Egrinapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Esztergominapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Debreceninapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Zalaegerszeginapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Kecskemetinapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Komloinapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Mohacsinapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Soproninapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Szekszardinapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Szolnokinapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Tatabanyainapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Szekesfehervarinapilap.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Tozsdeforum.hu, 2017. október 24., kedd
Százmilliárdokat költenek kutatásokra, mégsem jön a bevétel

Pharmaonline.hu, 2017. október 24., kedd
Az innovációs források a versenyképességet szolgálják

Zoom.hu, 2017. október 24., kedd
A magyar K+F cégek Budapestre néznek

Forbes.hu, 2017. október 24., kedd
Nem hasítanak a kutatással foglalkozó hazai cégek

Piacesprofit.hu, 2017. október 24., kedd
Nem hasítanak a kutatással foglalkozó hazai cégek

Uzletresz.hu, 2017. október 24., kedd
Nem a kutató cégek a k+f támogatások nyertesei

Fuhu.hu, 2017. október 24., kedd
Nem hasítanak a kutatással foglalkozó hazai cégek

Ww2.infovilag.hu, 2017. október 24., kedd
Bajok vannak a kutatási és fejlesztési pénzek hasznosításával

Fuhu.hu, 2017. október 24., kedd
Vegyesen teljesítenek a K+F cégek

Innoportal.hu, 2017. október 24., kedd
Pálinkás: az innovációs források a versenyképességet szolgálják

News4business.hu, 2017. október 24., kedd
NKFI és KSH együttműködés

Vg.hu, 2017. október 24., kedd
A támogatás ellenére sem hasít a K+F a hazai cégek körében

Szekesfehervar.hu, 2017. október 24., kedd
Természettudományos élményközpont lesz a Civil Központban

Vorosmartyradio.hu, 2017. október 24., kedd
Természettudományos élményközpont lesz a Civil Központban

Debreceninap.hu, 2017. október 24., kedd
"Korszerű orosz atomerőművek" - megvolt az első rosszatomos előadás a Debreceni Egyetemen

Dehir.hu, 2017. október 24., kedd
A legmodernebb biztonsági rendszert mutatta be egy orosz atomfizikus Debrecenben - videóval

Hajdupress.hu, 2017. október 24., kedd
Orosz szakember járt a Debreceni Egyetemen

Eupalyazatiportal.hu, 2017. október 24., kedd
KFI helyzetelemzés és jövőkép: a nemzeti KFI stratégia megújítása

Pbkik.hu, 2017. október 24., kedd
Startup ökoszisztéma felmérés

Pbkik.hu, 2017. október 24., kedd
Piac & Profit: K F és Innováció konferencia

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017.október 24, kedd
Micsoda pontosan a kutatás-fejlesztés és adókedvezmény?

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017.október 24, kedd
Mire érdemes figyelni, ha megigénylésre került a kutatás-fejlesztés és adókedvezmény?

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017.október 24, kedd
Mire érdemes figyelni, ha megigénylésre került a kutatás-fejlesztés és adókedvezmény?

Dunaújvárosi hírlap, 2017. október 25., szerda, 6. oldal
Többen kutatnak itthon

Magyar Nemzet, 2017. október 25., szerda, 7. oldal
Nyoma veszett a kutatási pénzeknek

Fejér Megyei Hírlap, 2017. október 25., szerda, 1+3. oldal
Élmények (tár)háza az iskolásoknak

Paks-Press, 2017. október 25., szerda, 2,3. oldal
Tett egy újabb lépést a jövő felé az MVM Csoport

Napi.hu, 2017. október 25., szerda
Ezen múlhat Magyarország jövője - még nincs döntés
"...Ezen múlhat Magyarország jövője - még nincs döntés Akár az egész ország jövőjét eldöntheti, hogy mennyi pénzt költünk 2020 után az innovációra és kutatás-fejlesztésre..."

Napi.hu, 2017. október 25., szerda
Újabb kedvezményeket kapnak nagyvállalatok

Magyarhirlap.hu, 2017. október 25., szerda
Fejlesztési adókedvezmény innovatív cégeknek

Magyaridok.hu, 2017. október 25., szerda
Varga Mihály: fejlesztési adókedvezmény innovatív vállalkozásoknak

Bama.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményt vehetnek igénybe az innovatív nagyvállalatok

Beol.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményt vehetnek igénybe az innovatív nagyvállalatok

Heol.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményt vehetnek igénybe az innovatív nagyvállalatok

Kemma.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményt vehetnek igénybe az innovatív nagyvállalatok

Teol.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményt vehetnek igénybe az innovatív nagyvállalatok

Sonline.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményt vehetnek igénybe az innovatív nagyvállalatok

Magyarhirlap.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: Új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Szegedma.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Delmagyar.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Kisalfold.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Veol.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Feol.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Vaol.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Zaol.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Duol.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Heol.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Kemma.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Bama.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Sonline.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Szoljon.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Teol.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Baon.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Beol.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Adozona.hu, 2017. október 25., szerda
Használja ki a k+f kedvezményeket! Ha erre figyel, nem kell félnie az ellenőrzéstől

Index.hu, 2017. október 25., szerda
Új adókedvezményt adna a nagyvállalatoknak Varga Mihály

Mandiner.hu, 2017. október 25., szerda
Varga Mihály: Fejlesztési adókedvezmény járna az innovatív vállalkozásoknak

Mfor.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezmény jöhet innovatív vállalkozásoknak, jönnek az adótörvények

Orientpress.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményben részesülhetnek az innovatív vállalkozások

Szegedma.hu, 2017. október 25., szerda
Varga Mihály: fejlesztési adókedvezmény innovatív vállalkozásoknak

Webradio.hu, 2017. október 25., szerda
Varga Mihály: fejlesztési adókedvezmény innovatív vállalkozásoknak

Biztositasiszemle.hu, 2017. október 25., szerda
Varga Mihály: fejlesztési adókedvezmény innovatív vállalkozásoknak

Dehir.hu, 2017. október 25., szerda
Varga Mihály: fejlesztési adókedvezmény innovatív vállalkozásoknak

Hirado.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményt kapnak az innovatív cégek

Hrportal.hu, 2017. október 25., szerda
Fejlesztési adókedvezmény innovatív vállalkozásoknak

Kormany.hu, 2017. október 25., szerda
Fejlesztési adókedvezmény innovatív vállalkozásoknak

Origo.hu, 2017. október 25., szerda
Varga Mihály: Adókedvezményt kérhetnének az innovatív vállalkozások

Portfolio.hu, 2017. október 25., szerda
Varga Mihály új adókedvezményt jelentett be

Szoljon.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményt vehetnek igénybe az innovatív nagyvállalatok

Vg.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményt is rejt magában az új törvényjavaslat

Ado.hu, 2017. október 25., szerda
Hogyan készüljünk fel a vállalati K+F kedvezmények igénybevételére

Autopro.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményt kapnak a nagyok, ha Magyarországon fejlesztenek

Propeller.hu, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményt jelentett be a gazdasági miniszter

Kamaraonline.hu, 2017. október 25., szerda
Fejlesztési adókedvezményt kaphatnak a közép-magyarországi régió innovatív vállalkozásai

Ujnemzedek.hu, 2017. október 25., szerda
Itt a fejlesztési adókedvezmény innovatív vállalkozásoknak

Hir.ma, 2017. október 25., szerda

Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Webradio.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Hirado.hu, 2017. október 25., szerda
"Új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot"

444.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: Új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

kormany.hu, 2017. október 25., szerda
Új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Lokal.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: Új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Tozsdeforum.hu, 2017. október 25., szerda
Dimenzióváltásra készül Magyarország

Sztarklikk.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Mandiner.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó szerint új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Scmonitor.hu, 2017. október 25., szerda
Megnyitották az amerikai Itron új kiválósági központját

Magyaridok.hu, 2017. október 25., szerda
Szijjártó Péter: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Civishir.hu, 2017. október 25., szerda
Debreceni örökifjak újra az iskolapadban

euroastra.blog.hu, 2017. október 25., szerda
Új nemzetközi egyetemi szövetség alapító tagja az Óbudai Egyetem

MTV, 2017. október 25., szerda
Varga Mihály: Adókedvezmény innovatív vállalkozásoknak

Trend FM, 2017. október 25., szerda
Új központot épített Gödöllőn az Itron

InfoRádió, 2017. október 25., szerda
Adókedvezményt is igényelhetnek a vállalkozások

HírTV - Híradó 22, 2017.október 25, szerda
Magyarországnak Közép-Európa legvonzóbb kutatási-fejlesztési központjává kell válnia Szijjártó Péter szerint

Magyar Hírlap, 2017. október 26., csütörtök, 9. oldal
A régió legvonzóbb központja lehetünk
"...Új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot, hogy az ország ne csak termelési, hanem Közép-Európa legvonzóbb kutatás-fejlesztési központja lehessen..."

Magyar Hírlap, 2017. október 26., csütörtök, 9. oldal
A tizenkét országot egybekapcsoló

Zalai Hírlap, 2017. október 26., csütörtök, 2. oldal
Új dimenziókra van szükség

Vas Népe, 2017. október 26., csütörtök, 2. oldal
Új dimenziókra van szükség

Napló, 2017. október 26., csütörtök, 2. oldal
Új dimenziókra van szükség

Fejér Megyei Hírlap, 2017. október 26., csütörtök, 2. oldal
Új dimenziókra van szükség

Dunaújvárosi hírlap, 2017. október 26., csütörtök, 2. oldal
Új dimenziókra van szükség

Új Néplap, 2017. október 26., csütörtök, 7. oldal
Új dimenziókra van szükség

Új Dunántúli Napló, 2017. október 26., csütörtök, 7. oldal
Új dimenziókra van szükség

Tolnai Népújság, 2017. október 26., csütörtök, 7. oldal
Új dimenziókra van szükség

Somogyi Hírlap, 2017. október 26., csütörtök, 7. oldal
Új dimenziókra van szükség

Petőfi Népe, 2017. október 26., csütörtök, 7. oldal
Új dimenziókra van szükség

Heves megyei Hírlap, 2017. október 26., csütörtök, 7. oldal
Új dimenziókra van szükség

Békés Megyei Hírlap, 2017. október 26., csütörtök, 7. oldal
Új dimenziókra van szükség

24 Óra, 2017. október 26., csütörtök, 7. oldal
Új dimenziókra van szükség

168 óra, 2017. október 26., csütörtök, 63. oldal
Magyarországra ért az 5G

Fehérvár - Közéleti hetilap, 2017. október 26., csütörtök, 2. oldal
Természettudományos élményközpont nyílik

Lokál extra Salgótarján, 2017. október 26., csütörtök, 7. és 9. oldal
Nógrádi Prima Gála

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2017/10, 2017. október 26., csütörtök
27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Magyarhirlap.hu, 2017. október 26., csütörtök
Közös kutatás-fejlesztési projektet indított a Pick és a Szegedi Tudományegyetem

Magyarmezogazdasag.hu, 2017. október 26., csütörtök
A szalámihéj titkait is kutatja a SZTE és a Pick

Magyarmezogazdasag.hu, 2017. október 26., csütörtök
Vízgazdálkodási szempontból kulcsfontosságú a nagy folyók sérülékenysége

Piacesprofit.hu, 2017. október 26., csütörtök
Vágtató iparágak, új üzleti modellek
"...Felgyorsult a technológiai fejlődés, már ahhoz is versenyt kell futnunk, hogy megőrizhessük a pozícióinkat, a lemaradókat könyörtelenül elsodorja a holnap - ebben minden felszólaló szakértő egyetértett a Piac & Profit által szervezett "K+F és Innováció - 2018" konferencián..."

Medicalonline.hu, 2017. október 26., csütörtök
Megújul a nemzeti KFI stratégia

Piacesprofit.hu, 2017. október 26., csütörtök
Újabb adókedvezmény innovatív cégeknek

Webradio.hu, 2017. október 26., csütörtök
Közös kutatás-fejlesztési projektet indított a Pick és a Szegedi Tudományegyetem

Ujnemzedek.hu, 2017. október 26., csütörtök
Közös kutatás-fejlesztési projektet indított a Pick és a Szegedi Tudományegyetem

Trademagazin.hu, 2017. október 26., csütörtök
Közös kutatás-fejlesztési projektet indított a Pick és a Szegedi Tudományegyetem

Velemenyezd.hu, 2017. október 26., csütörtök
Közös kutatás-fejlesztési projektet indított a Pick és a Szegedi Tudományegyetem

U-szeged.hu, 2017. október 26., csütörtök
Közös kutatás-fejlesztési projektet indított a Pick és az SZTE

Szegedma.hu, 2017. október 26., csütörtök
Közös kutatás-fejlesztési projektet indított a Pick és a SZTE

Hrportal.hu, 2017. október 26., csütörtök
Közös kutatás-fejlesztési projektet indított a Pick és a Szegedi Tudományegyetem

Nrgreport.com, 2017. október 26., csütörtök
Nemzeteket egyesíthet a vízgyűjtő terület

Agrotrend.hu, 2017. október 26., csütörtök
A nagy folyók sérülékenysége vízgazdálkodási szempontból kulcsfontosságú

Vorosmartyradio.hu, 2017. október 26., csütörtök
Természettudományos élményközpontot létesül a Fehérvári Civil Központban

Innoportal.hu, 2017. október 26., csütörtök
Ipari matematikai kutatási projekt indult három magyar egyetem részvételével

Mixonline.hu, 2017. október 26., csütörtök
A "jövő internete" már itt van!
"...Központ nyílik a blockchain művelők, propagálók és felhasználók számára Budapesten. A Blockchain Competence Center (BCC) célja, hogy összegyűjtse, támogassa és koordinálja a fokozódó érdeklődést kiváltó hazai blockchain projekteket, fejlesztőket és erőforrásokat..."

civishir.hu, 2017. október 26., csütörtök
Újabb löket a debreceni mérnökképzésnek

Figyelo.hu, 2017. október 26., csütörtök
Óriási a tét

Jarmuipar.hu, 2017. október 26., csütörtök
A Knorr-Bremse Budapesten építette fel a világ legnagyobb vasúti fékgyárát

hajdupress.hu, 2017. október 26., csütörtök
Nagy céggel paktált le az egyetem

Lánchíd Rádió, 2017. október 26., csütörtök, 09 óra
Kevesen veszik igénybe a vállalati K+F kedvezményeket

Tv2 - Tények Reggel, 2017. október 26., csütörtök
El kell érni, hogy Magyarország ne csak termelési, hanem Közép-Európa legvonzóbb kutatási-fejlesztési központja is lehessen, mondta Szijjártó Péter

Tv2 - Tények Este, 2017. október 26., csütörtök
El kell érni, hogy Magyarország ne csak termelési, hanem Közép-Európa legvonzóbb kutatási-fejlesztési központja is lehessen, mondta Szijjártó Péter

Magyar Hírlap, 2017. október 27., péntek, 9. oldal
Összefog a Pick az egyetemmel

Magyarhirlap.hu, 2017. október 27., péntek
Varga Mihály: A kormány kiemelten kezeli az egészségipart

Napi.hu, 2017. október 27., péntek
Átadták a világhírű magyar cég milliárdos budapesti kutatóközpontját

Vaol.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Zaol.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Veol.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Duol.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Feol.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Baon.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Sonline.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Teol.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Bama.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Beol.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Heol.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Kemma.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Minap.hu, 2017. október 27., péntek
"Nők a tudományban" címmel indult konferencia az Akadémián
"...Martin Kern, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatója a Marie Sklodowska-Curie-emlékév kapcsán elmondta, hogy a kivételes tehetségű fizikusról elnevezett, 2014-ben indított program keretében 2020-ig hat milliárd euróval támogatja az Európai Unió a kutatókat..."

Pharmaonline.hu, 2017. október 27., péntek
Megújul a nemzeti KFI stratégia

Privatbankar.hu, 2017. október 27., péntek
Dézsából önti a pénzt a kormány - egymilliárddal támogatják ezt a céget

Privatbankar.hu, 2017. október 27., péntek
Egymilliárd forintos beruházás jön az egészségügyben

Kormany.hu, 2017. október 27., péntek
Egymilliárdos beruházás a világszínvonalú orvosi berendezéseket gyártó magyar vállalkozásnál

Hirado.hu, 2017. október 27., péntek
Varga: A kormány kiemelten kezeli az egészségipart

Szoljon.hu, 2017. október 27., péntek
Magyarországon egyedülálló egészségipari bázist adtak át

Magyaridok.hu, 2017. október 27., péntek
Varga Mihály: a kormány kiemelten kezeli az egészségipart

Gondola.hu, 2017. október 27., péntek
A kormány kiemelten kezeli az egészségipart

Somogyivar.hu, 2017. október 27., péntek
Varga: a kormány kiemelten kezeli az egészségipart

Profitline.hu, 2017. október 27., péntek
Kiemelt szerep jut az egészségiparnak

Velemenyezd.hu, 2017. október 27., péntek
Varga: a kormány kiemelten kezeli az egészségipart

Webradio.hu, 2017. október 27., péntek
Varga: a kormány kiemelten kezeli az egészségipart

Mfor.hu, 2017. október 27., péntek
Varga: a magyar gazdaság egyik kitörési pontja az egészségipar

Mfor.hu, 2017. október 27., péntek
Milliárdos beruházásból K+F innovációs központ jön létre

444.hu, 2017. október 27., péntek
Varga Mihály: Az egészségipar a magyar gazdaság egyik kitörési pontja

Lokal.hu, 2017. október 27., péntek
A kormány kiemelten kezeli az egészségipart

Orientpress.hu, 2017. október 27., péntek
Új innovációs orvos-diagnosztikai központot adtak át

Vg.hu, 2017. október 27., péntek
Milliárdos beruházás: egészségipari innovációs központot adtak át

Origo.hu, 2017. október 27., péntek
Magyar kukoricafajták fékezhetik meg a migrációt Afrikából

Innoportal.hu, 2017. október 27., péntek
Együttműködik az innováció tudatosságának erősítésében a KSH és az NKFI Hivatal

Infoter.eu, 2017. október 27., péntek
Új innovációs orvos-diagnosztikai központot adtak át

Insiderblog.hu, 2017. október 27., péntek
Itt vagy!? A legjobb hazai alkalmazásokat keresi az Innovmatch verseny
"...Újabb forduló nyílt meg az SAP-Techstars innovációs versenyén : a vállalati problémák megoldása után immár saját ötlettel és projekttel is lehet nevezni a közel 4,7 millió forintos összdíjazású, innovációs megmérettetésre..."

Pharmaonline.hu, 2017. október 27., péntek
Az egészségipar erősödése hatással lesz az egészségügy egészére

MTV - Híradó este, 2017. október 27., péntek, 19 óra
Új innovációs központ, több mint egymilliárd forintért

Kossuth Rádió - Krónika, 2017. október 27., péntek, 12 óra
A kormány tovább erősíti a kapcsolatot az orvosi eszközök gyártásával, fejlesztésével foglalkozó magyar cégekkel, jelentette be Varga Mihály

M1 - Híradó, 2017.október 27., péntek, 19:30
Új kutatási fejlesztési központot adtak át Budapesten

Magyar Idők, 2017. október 28., szombat, 13. oldal
Az egészségipar az egyik kitörési pont

Magyar Idők, 2017. október 28., szombat, 14. oldal
Harmincmilliárd euró az innovációra

Magyar Hírlap, 2017. október 28., szombat, 2. oldal
Gyorsan fejlődik az egészségipar

Népszava, 2017. október 28., szombat, 6. oldal
Új K+F-központ

KözlekedésVilág, 2017. október 28., szombat, 12,13,14,15. oldal
HUNGRAIL Magyar Vasút 2017

Magyarhirlap.hu, 2017. október 28., szombat
Gyorsan fejlődik az egészségipar

Magyaridok.hu, 2017. október 28., szombat
Az egészségipar az egyik kitörési pont

Nepszava.hu, 2017. október 28., szombat
Új kutatás-fejlesztés központ

Figyelo.hu - 2017. október 28., szombat
A legjobbakkal fog versenyezni a magyar innováció
"...Október elején három magyar kkv is bekerült az Európai Bizottság egyik legrangosabb innovációs versenyén, az Innovációs Radar Díj 2017-es seregszemléjén a legjobb 48 innovációs projektbe - jelentette be pár hete a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal..."

Magro.hu, 2017. október 28., szombat
Nem kerítés, a magyar kukorica állíthatja meg az afrikai migrációt

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2017/10
27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny (2017/2018-as tanév)

"...A Magyar Innovációs Szövetség meghirdette az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt a 2017/2018-tanévre az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) támogatásával. Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1997. október 1. és 2004. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait..."

M5 - Novum, 2017.október 28., szombat
Összeállítás: 27. alkalommal hirdették meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

M5 - Novum, 2017.október 28., szombat
Összeállítás: Mit takar az okosváros fogalma?

Innoportal.hu, 2017. október 29., vasárnap

Kutatás- és innováció-fejlesztési program a Debreceni Egyetemen

Innoportal.hu, 2017. október 29., vasárnap
Közös kutatás-fejlesztési projektet indított a Pick és a Szegedi Tudományegyetem

Hirlevel.egov.hu, 2017. október 29., vasárnap
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a nemzeti KFI stratégia megújítására készül

Magyaridok.hu, 2017. október 29., vasárnap
Három év múlva startolhat az 5G-s hálózat

Portfolio.hu, 2017. október 29., vasárnap
Magyar egészségügyi sikersztori terjeszkedik külföldön

u-szeged.hu - 2017. október 29., vasárnap
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága "Emberközpontú tudomány" címmel a Magyar Tudomány Ünnepén plenáris ülést tart
"...Dél-alföldi Innovációs Díj - díjkiosztó ünnepség..."

Világgazdaság, 2017. október 30., hétfő, 4. oldal
Itthon tartani a tehetségeket
"... Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny döntősei, KutDiákok, továbbá egyéb tehetséggondozó programok kiválóságai - az ELTE Gólyavárában találkozhattak az elmúlt harminc évben Pro Scientia Aranyéremmel kitüntetett szakemberekkel, akik kötetlen beszélgetés keretében meséltek saját pályájuk alakulásáról, hasznos tanácsokat, útmutatást adtak a ?ataloknak..."

Világgazdaság, 2017. október 30., hétfő, 4. oldal
Több mint 1 milliárd forintos K+F+I beruházás a 77 Elektronika Kft.-nél

Piacesprofit.hu, 2017. október 30., hétfő
Ilyen még nem volt: 750 milliárd forint uniós forrás várja a hazai vállalkozásokat

Blikk.hu, 2017. október 30., hétfő
Elképesztő összeg: komoly fejlesztési támogatásokhoz juthatnak a hazai vállalkozások

Penzcentrum.hu, 2017. október 30., hétfő
Országszerte várják a kisvállalkozásokat az MFB Pontok

Businessonline.prim.hu, 2017. október 30., hétfő
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ épült a 77 Elektronika Kft. budapesti székhelyén

Vg.hu, 2017. október 30., hétfő
Megérkezett a jövő internete, blockchain központ nyílik Budapesten

Vg.hu, 2017. október 30., hétfő
Itthon tartani a tehetségeket

Vg.hu, 2017. október 30., hétfő
Bosch: jövőbe mutató együttműködés indult

Index.hu, 2017. október 30., hétfő
Hogyan válhat okossá egy város?
"...Panelbeszélgetés a 2017. szeptember 28-án a Napi.hu és Noguchi Porter Novelli közös szervezésű Smart City Forum 2017 című konferenciáján A beszélgetés résztvevői: Frischmann Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke Mátyus László, az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Smart City divíziójának vezető szakértője Petrik Máté, a Városliget Zrt. intézményfejlesztési projektvezetője...

Hirek.prim.hu, 2017. október 30., hétfő
Több mint 1 milliárd forintos K+F+I beruházás a 77 Elektronika Kft.-nél

businessonline.prim.hu, 2017. október 30., hétfő
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ épült a 77 Elektronika Kft. budapesti székhelyén

Kamaraonline.hu, 2017. október 30., hétfő
733 pont kellett a Nemzet legjobbja címhez

Energiaoldal.hu, 2017. október 30., hétfő
A Duna is főszereplője volt a Rómában tartott nemzetközi Víz és Klíma csúcstalálkozónak

Hajdupress.hu, 2017. október 30., hétfő
Keresik a tehetségeket Debrecenben

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. október
27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 2017/2018-as tanév

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. október
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája - Versenykiírás

Világgazdaság, 2017. október 31., 13. oldal
Főszerepben a komplex fejlesztések
"...Állami és uniós forrásokra is lehet támaszkodni a kutatás-fejlesztés és az innováció terén. Milyen pályázati felhívásokban érdekeltek? Leginkább vállalatokkal közös pályázati projektekben veszünk részt, mindig az a célunk, hogy végül egy konkrét termék vagy szolgáltatás jöjjön létre..."

Szekesfehervar.hu, 2017. október 31., kedd
Stratégiai partner lett az E.ON és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara

Mti.hu, 2017. október 31., kedd
Módosult a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap idei programstratégiája

Webradio.hu, 2017. október 31., kedd
Módosult a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap idei programstratégiája

PannonNovum.hu, 2017. október 31., kedd
KFI helyzetelemzés és jövőkép: a nemzeti KFI stratégia megújítása

Velemenyezd.hu, 2017. október 31., kedd
Módosult a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap idei programstratégiája

INNOVA Hírlevél, 2017. október, 1. évfolyam 10. szám
Három magyar fiatal a szeptemberi EU Fiatal Tudósok Versenyén

INNOVA Hírlevél, 2017. október, 1. évfolyam 10. szám
Kutatási és Innovációs Kiválósági Központot adtak át a győri Széchenyi István Egyetemen

INNOVA Hírlevél, 2017. október, 1. évfolyam 10. szám
Kétmilliárd forintból modern implantátumok fejlesztését kezdte el egy konzorzium

INNOVA Hírlevél, 2017. október, 1. évfolyam 10. szám
Az MKB által mentorált startupokat díjaztak külföldön

Tozsdeforum.hu, 2017. november 01., szerda
Stratégiát váltott a Fejlesztési Alap

Echo.hu, 2017. november 01., szerda
Stratégiát váltott a Fejlesztési Alap

Tőzsdehírek.hu, 2017. november 01., szerda
Stratégiát váltott a Fejlesztési Alap

Digitalhungary.hu, 2017. november 01., szerda
Nagyon sok pénzt tol az innovációba az EU

Innoportal.hu, 2017. november 01., szerda
Az EU 30 milliárd eurót szán az innovációra

Figyelő, 2017. november 2., 57. oldal
Innovátorok kerestetnek!

Figyelő, 2017. november 02., 3,58,59,60. oldal
Budapest lehet a régió startupfővárosa

Magyar Idők, 2017. november 02., csütörtök, 15. oldal
Negyvenmilliárd forint innovációra

Észak-Magyarország, 2017. november 02., csütörtök, 7. oldal
Szélvihar: megúszható a hosszú áramszünet
"...A tavaly 25 éves fennállását ünneplő miskolci FUX Zrt. szakemberei folyamatosan keresik a távvezetékgyártásban az új, versenyképes megoldásokat. Ez a cég igazi erőssége. A társaság nyert már díjat a Magyar Innovációs Szövetség versenyén a felületkezelt szigeteletlen távvezetékek fejlesztéséért és gyártásáért. A legújabb termék egy "viharállóra" szigetelt, kisebb feszültségű vezeték, amelyet a svéd partnerrel közösen fejlesztettek ki, és a kisebb települések közötti és azokon belüli légvezetékek kiváltására alkalmas - mondta dr. Barkóczi István, a FUX cégvezetője, alapítója..."

Újbuda, 2017. november 02., csütörtök, 7 oldal
Új kutatási fejlesztési központot adtak át Budapesten

Fejér Megyei Hírlap, 2017. november 02., csütörtök, 1,3. oldal
Krónika

Nógrád Megyei Hírlap, 2017. november 02., csütörtök, 6. oldal
Komoly növekedés előtt áll a csonthéjasok hazai termesztése

Lokál extra - Debrecen, 2017. november 02., csütörtök, 10. oldal
A csontpótlás jövője

Lokál extra - Székesfehérvár, 2017. november 02., csütörtök, 10. oldal
Új Öveges professzorokat keresnek

Lokál, 2017. november 02., csütörtök, 4. oldal
Tevetej-feldolgozást tanítanak magyar kutatók

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt., Hírlevél, 2017. november 02, csütörtök
Elsőként az Irinyi Tőkealap tűzte ki célul az Ipar 4.0-s fejlesztések tőkefinanszírozását

Magyarhirlap.hu, 2017. november 02., csütörtök
A jövő technológiáiról tárgyalt Palkovics László Izraelben

Magyaridok.hu, 2017. november 02., csütörtök
A jövő technológiáiról tárgyalt Palkovics László Izraelben

Magyaridok.hu, 2017. november 02., csütörtök
Negyvenmilliárd forint innovációra

Kormany.hu, 2017. november 02., csütörtök
A jövő technológiáiról tárgyalt Palkovics László Izraelben

Hirado.hu, 2017. november 02., csütörtök
A jövő technológiáiról tárgyalt Palkovics Izraelben

Webradio.hu, 2017. november 02., csütörtök
Emmi: a jövő technológiáiról tárgyalt Palkovics László Izraelben

Alfahir.hu, 2017. november 02., csütörtök
Palkovics államtitkár Izraelben tárgyalt a jövőnkről

Mon.hu, 2017. november 02., csütörtök
A jövő technológiáiról tárgyalt Palkovics László Izraelben

Bestfm.hu, 2017. november 02., csütörtök
A jövő technológiáiról tárgyalt az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára Izraelben

Csalad.hu, 2017. november 02., csütörtök
A jövő technológiáiról tárgyalt Palkovics László Izraelben

Orientpress.hu, 2017. november 02., csütörtök
Izraelben tárgyalt Palkovics László

oldportal.u-szeged.hu, 2017. november 02., csütörtök
A jövő technológiáiról tárgyalt Palkovics László Izraelben

u-szeged.hu, 2017. november 02., csütörtök
A jövő technológiáiról tárgyalt Palkovics László Izraelben
Bitport.hu , 2017. november 02., csütörtök
Még 30 milliárd euró maradt a Horizont 2020 kasszájában. Mire költi az EU?

Eupalyazatiportal.hu, 2017. november 02., csütörtök
9 ezer milliard forint uniós forrás pályázható Brüsszelből 2020-ig kutatási és innovációs projektekre

Eupalyazatiportal.hu, 2017. november 02., csütörtök
Digitális innovációs központok - képzési program

erdon.ro, 2017. november 02., csütörtök
A jövő technológiáiról tárgyalt Palkovics László Izraelben

Katolikus Rádió, 2017. november 02., csütörtök
Interjú dr. Antos Lászlóval a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versennyel kapcsolatban


Győr +, 2017. november 03., péntek, 6. oldal
A kamara mindenkié
"...A Piac&Profit konferenciája új turisztikai, innovációs és képzési támogatásokról a fejleszteni akaróknak szól. Bőséges források vannak még ebben az évben. A részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött..."

Magyar Idők, 2017. november 03., péntek, 3. oldal
Korszakváltás

Hajdú-Bihari Napló, 2017. november 03., péntek, 6. oldal
A Magyar Tudomány Ünnepe

Zalaegerszegi 7 Nap, 2017. november 03., 4. oldal
Alapozzák a tesztpálya első épületét

Magyaridok.hu, 2017. november 03., péntek
Korszakváltás

Innoportal.hu, 2017. november 03., péntek
Új arculati és tájékoztatási szabályokat vezettek be az NKFI Alapból megvalósuló projektek esetében

Pannonnovum.hu, 2017. november 03., péntek
9 ezer milliard forint uniós forrás pályázható Brüsszelből 2020-ig kutatási és innovációs projektekre

Civishir.hu, 2017. november 03., péntek
Kínai-debreceni együttműködés az egyetemen

Dehir.hu, 2017. november 03., péntek
Rangos kínai partnert talált a Debreceni Egyetem

Gazdasagtv.hu, 2017. november 03.
Növekszik a kutató cégek alkalmazotti létszáma, csak az a fránya árbevétel...

Erdonro, 2017. november 03., péntek
A Magyar Tudomány Ünnepe

Haon.hu, 2017. november 03., péntek
A Magyar Tudomány Ünnepe

Hajdupress.hu, 2017. november 03., péntek
Újabb kínai partnere van a Debreceni Egyetemnek

Innoteka.hu, 2017. november 03., péntek
Garantált a siker

Minuszos.hu, 2017. november 03., péntek
Előre a jövőbe: Izraelben tárgyalt Palkovics

Orientpress.hu, 2017. november 03., péntek
Élen jár az ELTE

Kossuth Rádió, Krónika 17:30, 2017. november 03., péntek
Az emberközpontú tudomány a témája a Magyar Tudomány Ünnepe idei rendezvénysorozatának

Agro napló, 2017. november 04., szombat, 6,7,8. oldal
Fehérjéktől az előlegig

Innotéka, 2017. november 05., vasárnap, 18. oldal
Kvarkanyagcseppeket észlelhettek

Innotéka, 2017. november 05., vasárnap, 9,10,11,12,13. oldal
Két NAP között

Innotéka, 2017. november 05., vasárnap, 18. oldal
Állkapocs a márgából

Innotéka, 2017. november 05., vasárnap, 19. oldal
Garantált a siker

Innoportal.hu, 2017. november 05., vasárnap
A jövő technológiáiról tárgyalt Palkovics Izraelben

Tozsdeforum.hu, 2017. november 05., vasárnap
Kérhetnék a kkv-k a támogatást, de nem merik

Bama.hu, 2017. november 05., vasárnap
Jól teljesítünk innovációban és zöldítésben

Világgazdaság, 2017. november 06., hétfő, 15. oldal
Mintagyárak éjszakáján lehet ismerkedni az új technológiákkal

Oldportal.u-szeged.hu, 2017. november 06., hétfő
Szegedi kitüntetettek a Magyar Tudomány Ünnepén

U-szeged.hu, 2017. november 06., hétfő
Szegedi kitüntetettek a Magyar Tudomány Ünnepén
Szerkesztő: Riba Nikoletta, Munkatárs: Reil Evelin
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.