XXVII. évf. | 2017. október 10. | 17. szám

Hírek
Magyar Innovásciós Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal


Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MISZ-levél és állásfoglalás a szellemi tulajdonnal összefüggő eljárások jogszabályi kereteinek új jogi szabályozásának megalkotásáról

2017. szeptember 28-án, a Magyar Innovációs Szövetség a szellemi tulajdonnal összefüggő eljárások jogszabályi kereteinek új jogi szabályozás megalkotása kapcsán levélben fordult Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterhez és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez.

Részletek a levélből:

"...A SZTNH vezetőivel folytatott megbeszélések és vonatkozó megoldási javaslatok alapján egyértelművé vált a MISZ számára, hogy a szellemi tulajdonnal összefüggő eljárások általános szabályaira vonatkozó törvény elfogadása lehet az egyetlen garancia arra, hogy ezek az eljárások 2018. január 1-jét követően is segítsék az iparjogvédelmi, a szerzői jogi és a kutatás-fejlesztés tevékenységek minősítésével összefüggő ügyekben az SZTNH-hoz forduló ügyfelek, innovatív vállalkozások megfelelő kiszolgálását..."

"...Amennyiben a törvény elfogadására ebben az évben nem kerülne sor, akkor gyakorlatilag az Ákr. alkalmazása válna - néhány rendelkezés kivételével - kötelezővé ezekben az ügyekben is. Ez az SZTNH-t érintő számos jogalkalmazási problémát vetne fel, és jelentősen megnehezítené a hazai innovációt támogató szellemitulajdon-védelmi rendszer működését..."

"...A fentiek alapján kérjük, hogy az SZTNH előtt folyó minden eljárást egy külön törvényben összefoglaló jogszabály tervezete a 2017. évi őszi törvényalkotási programba felvételre kerülhessen, annak érdekében, hogy az új jogszabály 2018. január 1-jétől is biztosítani tudja ezen eljárások zavartalan igénybevételét..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 27. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 Csatorna közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból. Az eseményre 2017. október 4-én, tagszervezetünk, az Ericsson K+F Központjában került sor.

Az eseményt Jakab Roland az Ericsson Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, mint házigazda nyitotta meg. Kiemelte, hogy a Verseny remek lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy megmutassák magukat és az ötleteiket. Elmondta továbbá, hogy a tudomány népszerűsítése fontos feladat és nagy megtiszteltetés az Ericsson K+F Központ számára, hogy helyet adhat a tehetséges fiatalok bemutatkozásának, ezt a lehetőséget az új épületükben továbbra is biztosítják majd.

Dr. Palkovics László, államtitkár, a Verseny fővédnöke az EMMI nevében köszöntötte a meghívottakat és a tehetséggondozás oktatási rendszerben betöltött kiemelt szerepéről tartott előadást. Kiemelte, hogy Magyarország az élen jár a tehetséggondozásban, azonban mindig van mit tennünk az előrelépés érdekében. Előadásában kitért a felsőoktatás és a magyarországi kutatás-fejlesztés helyzetére, a Nemzeti Tehetségprogramra, a Köznevelési- és Arany János programra, amit a középiskolás diákok, valamint azokra a kutatási támogatásokra is, amiket az egyetemi hallgatók vehetnek igénybe. Ösztönözte a fiatalokat, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel és ne féljenek megmutatni magukat.
Ezután dr. Pakucs János a szervezőbizottság elnöke és a MISZ tiszteletbeli elnöke bejelentette a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt és ismertette a feltételeket. A versenyre főként olyan kreatív fiatalokat keresnek, akik felismertek valamilyen műszaki, természettudományos problémát, és van saját ötletük a megoldásra is. Beszélt a nemzetközi versenyek fontosságáról és a MISZ által, ezen rendezvényekre delegált fiatalok sikereiről. (A verseny részletes felhívása a www.innovacio.hu portálunkon olvasható.)

Dr. Pálinkás József, a Verseny társfővédnöke, a NKFIH elnöke "Változik-e napjainkban az innováció fogalma?" címmel tartott előadást. Továbbá felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy keressenek inspiráló környezetet és lássanak neki a munkának. Kiemelte továbbá, hogy nagyon fontos a fiatalok támogatása és inspirálása, amelyet az NKFIH is fontos feladatának érez, hiszen a fiatalok az új ötleteikkel alapozzák meg a versenyképes kutatásokat. Elmondta továbbá, hogy hisz abban, hogy a leendő versenyzők között lehet akár egy jövőbeni Darwin, Newton vagy Szent-Györgyi Albert is, ezért azt tanácsolta, szedjék össze minden bátorságukat és dolgozzanak meg a sikerért.

Végül Dér Ágnes, az M5 csatornaigazgatója, a verseny fő média támogatójaként köszöntötte a résztvevőket és egy kisfilmmel szemléltette az egy éves jubileumát nemrég ünneplő M5 Csatorna munkásságát. Kiemelte, hogy rendkívül fontosnak tartják, hogy az emberekhez közel hozzák a tudományokat, így nagy örömmel vállalták idén is a Verseny népszerűsítését.

A rendezvény második felében Ivánka Gábor, zsűritag bemutatta az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny korábbi díjazottjait, akik a 2017. évben nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményt értek el. A fiatalok 5-5 percben beszéltek a sikereikről, és bemutatták munkájukat:
 • Molnár Áron, az Intel ISEF díjazottja, aki kijutott a tudományos versenyek olimpiájára (Új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzor) megköszönte a bemutatkozás lehetőségét, majd mesélt az általa fejlesztett eszközről. Kiemelte, milyen hihetetlen élményekkel gazdagodott a tallinni EU döntőn és nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy képviselheti Európát majd a világversenyen.
 • Kocsis Ábel, a tallini 29. EU Fiatal Tudósok Versenyének résztvevője (Mennyire vagyunk tartósak? (Gerincgörbületek kirajzolása Tolival)) részletesen ismertette a Toli nevű, általa kidolgozott eszköz használatát és hasznosítási lehetőségeit. Reméli, hogy nemsokára érdeklődni fognak a piacon az eszköz továbbfejlesztett változatáért.
 • Szegedi Melinda, a 32. CASTIC Verseny aranyérmese (E-fásli: Peltier-elven alapuló termoelektromos hűtőrendszer) bemutatta a találmányát és ismertette a készülő fejlesztési terveket. Ezután mesélt a kínai versenyről, ahol a nemzetközi fordulóban 20 ország 100 résztvevője közül választották ki aközé az 5 fiatal közé, akiknek a munkáját aranyéremmel díjazta a zsűri.
Zárszavában Dr. Szabó Gábor elmondta, hogy a fiatalok prezentációi is bizonyítják, milyen nagy szükség van erre a tudományos és innovációs versenyre. Kiemelte, hogy november 28-ig csak a kreatív ötleteket kell benyújtani, a 2. fordulóban azonban már működőképes eszközöket, befejezett projekteket kell prezentálni. A verseny lényege az innováció - fontos, hogy a projektnek haszna legyen és társadalmi igény álljon mögötte - valamint a tehetségkutatás. Elmondta, hogy ez nem egy átlagos tanulmányi verseny, hiszen a fiatalok nem kapnak kötelező feladatokat, csak a saját ötleteik megvalósítására kell koncentrálniuk.

A rendezvényt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jóvoltából egy büféebéd zárta.

Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

2017. szeptember 29-én került sor a Vállalkozásfejlesztési Tanács soron következő ülésére, a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénztártermében. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Farkas József, elnökségi tag vett részt az eseményen.

Az ülés fő tematikája a kkv-k finanszírozása, ezen belül:
 • Az ágazati stratégiák és azok finanszírozása
 • A tőkealapú finanszírozás, és az
 • E-kereskedelem.
Az ülésen elhangzott többek között, hogy az EU a napokban zárta az új iparpolitikai cselekvési programját. Ezek hét témakörbe sorolhatók be;
 • A belső piac mélyítése és igazságosabbá tétele - Segíteni a vállalkozásokat a globális értékláncokba bekapcsolódni.
 • Az ipar a digitális kornak való megfeleltetése - Az intelligens technológiák használatának terjesztése.
 • Az alacsony széndioxid kibocsájtású és körkörös gazdaság népszerűsítése - Biogazdaság stratégia, műanyagokra vonatkozó stratégia, kritikus nyersanyagok.
 • A jövő iparából való beruházás - Az innovációba és az egyéb immateriális javakhoz való beruházás erősítése.
 • Az ipari innováció helyben való támogatása - A startup/scale-up mellett az adópolitika, verseny politika javaslatai.
 • Nemzetközi dimenzióban a kereskedelempolitikai megállapodások megkötése - Kereskedelem védelmi eszközök modernizálása.
 • Kiemelt szerep a tagállamokkal, régiókkal, városokkal és a magánszektorokkal való partnerség - Figyelembe venni a helyi sajátosságokat is.
Mivel az Irinyi terv alapvetően tartalmazza a fentieket, így módosítás nem szükséges. Szükség van a hatékony és termelékeny kkv szektor megteremtésére. Az életciklushoz igazodó pénzügyi eszközrendszert azonban a magyar vállalkozások kevésbé ismerik, és kevésbé fogadják el. A vissza nem térítendő támogatásoknak lassan vége lesz, a visszatérítendő támogatások pedig ma még nem népszerűek és nagyon kevesen élnek a tőkealapok adta lehetőségekkel. A kockázati tőkepiac átalakult 2010 után, jelenleg háromszereplős modell létezik, amelynek szereplői: állami befektetők, privát befektetők és EU-s forrással (is) gazdálkodó befektetők. Az állam nem csak Magyarországon, hanem egész Európában a legnagyobb szereplője az alapok forrásának.

A digitális kereskedelemben Magyarország pozíciója jó. A várható forgalomnövekedés 2021-ig progresszíven növekszik, a jelenlegi 427 000 millió Ft-ról el fogja érni várhatóan az 1 000 000 millió Ft forgalmat! Ez indokolta a nemzeti stratégia és kormányhatározatok kidolgozását.

A stratégia várható eredményei a magyar gazdaság teljesítményének javulása, a kereskedők erősödése, a belföldi adóbevételek növekedése, a szabályozás betartásának egyszerűsítése, a jogkövetés erősödése valamint a helyi termelők helyzetének javulása.

Smart City Forum 2017

2017. szeptember 28-án, a Danubius Hotel Heliában került megrendezésre a II. okosváros-konferencia a Napi.hu és a Noguchi Porter Novelli szervezésében. A konferencián a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Frischmann Gábor, alelnök tartott előadást.

Nyitóelőadásában kiemelte, hogy a jogszabályi meghatározások szerint az "okos város" és az "innováció" céljaik tekintetében teljesen összecseng. A konferencián bemutatásra kerülő témák is igazolják, hogy az okos város elemek mindegyike komoly innovációs tevékenység eredménye.

A következő gondolatcsoport az okos város innovációk hard és soft sikerelemeihez kapcsolódott.

A legjellemzőbb hard sikerfeltétel a digitalizáció, az ICT (IKT) megfelelő alkalmazása. Európai összehasonlításban (a legutóbbi európai digitalizációs előrehaladási jelentés és az ICT kutatás-fejlesztési részjelentés szerint is) Magyarország helyzete igencsak ellentmondásos: egyes elemekben (pl. szélessávú internet lefedettség, ICT GDP-n belüli részesedése, ICT-ben foglalkoztatottak aránya) az élmezőnyben vagyunk, ugyanakkor más elemekben (pl. a digitalizálás eredményeinek üzleti és kormányzati beágyazottsága, az ICT ágazat termelékenysége, állami ICT K+F támogatás) a sereghajtók között tartózkodunk. E szélsőségek megértése és a kedvező irányba elmozdulás sok kérdés megválaszolását igényelné.

A soft sikerfeltételek között említett, hogy
 • a problémák, lehetőségek, ötletek egyaránt alapjai lehetnek az okos városi fejlesztéseknek - fontos, hogy a közoktatás erősítse, és ne korlátozza a gyerekek/fiatalok kreativitását;
 • minden innovációban, de különösen az okos városi innovációkban elengedhetetlen az együttműködés, valamennyi érintett bevonása és a befogadó hozzáállás;
 • a finanszírozás szintén alapvető, de minden innovációnál fontos a befektető szemléletű finanszírozás, az okos városok esetében figyelembe kell venni a társadalmi szintű megtérülés igényét is. Lényeges erőforrás az együttműködő partnerek (civilek, lakosság, vállalkozók) személyes energia-befektetése is;
 • alapvető a fejlesztések végig-vitelének képessége, ezen belül is az innovációs menedzsment képesség - ez utóbbiban a felsőoktatásnak nagyon komoly szerepe lenne;
 • az okos város fejlesztéseknél kiemelten fontos a társadalmi szintű hasznosulás, de az is, hogy valamennyi szereplő megtalálja benne az értéket. Az értékek mellett azonban minden esetben mérlegelni kell a biztonsági és kiszolgáltatottsági kockázatokat is!;
 • utolsó soft tényezőként a fenntartás került megemlítésre, amellyel már a tervezési fázisban is foglalkozni szükséges.
Összefoglalásként négy kiemelt soft tennivaló került megfogalmazásra:
 • kreativitást erősítő oktatás és környezet;
 • innovációs menedzsment képesség erőteljes fejlesztése;
 • együttműködés, bizalom erősítése és
 • támogató szabályozás.
Az előadás végén röviden bemutatásra került a Magyar Innovációs Szövetség és a megújított stratégiájának néhány eleme is.

Az előadást követően panelbeszélgetésre került sor, amely az okos város gyakorlati megvalósításának néhány kérdésével foglalkozott. A beszélgetésen a MISZ résztvevője többek között kifejtette, hogy az "okos városság" nem egy állapot - és mint ilyen, nem is létezik a világban kész okos város, - hanem egy szemlélet, egy kultúra, amely folyamatosan keresi a városi lét értékteremtő fejlődésének lehetőségét.

MISZ-CIPA egyeztetés

2017. szeptember 29-én a Kínai Népköztársaság Gazdasági Minisztériumának Közép-Európai kirendeltsége, a Chinese Investment Promotion Agency (CIPA) budapesti székhelyén szakmai egyeztetésre került sor.

Az összejövetel célja és egyben legfontosabb témája a 2016 decemberében a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar-Kínai Új Befektetők Szövetsége között köttetett együttműködési szerződés óta eltelt időszak áttekintése, a jelenlegi helyzet közös elemzése, valamint az együttműködés jövőjének megtervezése és annak elmélyítése volt.

A szakmai találkozón kínai részről Jiao Zheng, a CIPA vezetője, és Hu Bifeng, az MKBSZ elnöke, magyar részről pedig Kassai Róbert miniszterelnöki megbízott és a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató vett részt.

MISZ FB ülés

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) Felügyelő Bizottsága, Ormándi Sándor, FB elnök vezetésével ülést tartott 2017. október 5-én, Budapesten, a MISZ új székhelyén. Megtárgyalta a MISZ határozat nyilvántartási rendszerét és ajánlással élt az elnökség felé a szabályozására vonatkozóan.

Ezután a középtávú stratégia részletes feladatai kidolgozásáról is tárgyaltak, támogatják a prioritás kialakítást, valamint hangsúlyozták, az elnökség által elfogadott feladatok finanszírozásának biztosítása az elnökség feladatát képezi.

Harmadik napirendi pontként a Szövetség forrásbevonási lehetőségeit tekintették át megállapítva, hogy lehetőségek adottak, és javasolja a FB az elnökség számára is a forrás bevonási feladatok megfogalmazását.

Negyedik napirendi pontként a MISZ gazdálkodásának időarányos teljesülését vizsgálták és tettek megállapításokat, alapvetően időarányosan elfogadható a bevételek és kiadások alakulásának helyzete.

Végül ötödik napirendi pontként a FB munka és üléstervét fogadták el a 2018 tavaszán megtartandó közgyűlésig. Az egyebek között a székhely változás cégbírósági bejegyzése és üzletrész értékesítéssel kapcsolatos eseményekről tárgyalt a FB.

Az ülésen jelen volt dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója is.

Magyar Innovációs Szövetség címváltozás

Tagszervezetünk, a Dr. Dombi Ügyvédi Iroda közbenjárásával a Fővárosi Törvényszék 2017. október 2-i hatállyal jóváhagyta Szövetségünk változásbejegyzési kérelmét. Ennek értelmében a Magyar Innovációs Szövetség székhelye és számlázási címe az alábbira módosult: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.

Harsányi István-díjak átadása

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma 2017. évben 1 pályázót Harsányi István Ph.D Díjban, további 4 pályázót pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesített. A díjak átadására a díjazottak felsőfokú intézményeiben kerül sor.

2017. szeptember 28-án, a Budapesti Corvinus Egyetem Kitüntetés-átadó Ünnepi Szenátusülésén Gáti Mirkó György, a "Kis- és középvállalatok marketingtevékenységének befolyásoló tényezői - Különös tekintettel az online marketingtevékenységekre" c.
pályázatáért Harsányi István Ph.D. Díjat, Baksa Máté, "Az Enterprise Social Networking szervezeti hatása" c. pályázatáért pedig Harsányi István Hallgatói Díjat vehetett át Dobák Miklós kuratóriumi elnöktől.

HÍREK | MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA

Egy magyar fiatal továbbjutott a tudományos versenyek olimpiájára az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Az Európa Unió által évente szervezett, legjelentősebb és legrangosabb tehetség-kutató és gondozó programnak, a Fiatal Tudósok Versenyének, döntőjét melyre a világ 38 országából érkeztek fiatalok, az idén szeptember 22. és 26. között Tallinnban rendezték meg. Molnár Áron továbbjutott a világdöntőre, az ISEF-re.

A több tízezer, 15-20 év közötti fiatalból kiválasztott döntősök között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2016/2017. évben megrendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három első díjas pályázatának készítője képviselhette. A magyar delegációt Ivánka Gábor, bírálóbizottsági tag vezette.
A négy lépcsős ifjú tudósok versenyének első két fordulóját a résztvevő országok bonyolítják, ahonnan a kiválasztott legjobb 2-4 pályamunkáról a nemzetközi bírálóbizottság mond véleményt. Ezt követően a kiválasztottak háromnapos, kiállítással egybekötött prezentáción vesznek részt, ahol a nemzetközi zsűri személyes konzultációk során alakítja ki a végleges sorrendet.

Az idei döntőn 38 ország több mint 100 fiatalja vett részt. A tallinni döntőn a 89 projekt közül, Molnár Áron (a Székesfehérvári SzC Széchenyi István Műszaki Szakgimnázium végzett diákja, jelenleg a BME hallgatója) az "Új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzor" c. projekttel az Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) díját nyerte el, ennek köszönhetően részt vehet a 2018 májusában, Pittsburgh-ben megrendezendő tudományos versenyek olimpiáján. A fiatal kutatásának célja egy ferrofluidummal működő dőlésérzékelő szenzor kifejlesztése és tesztelése volt. A kifejlesztett megoldásban a vasmagot egy üvegcellába töltött ferrofluid helyettesíti, ami nanoméretű ferromágneses részecskékből és egy hordozófolyadékból álló folyékony anyag. Az így kapott eszköz egy ferrofluidum maggal ellátott differenciál transzformátor lesz. A jelenleg a piacon megtalálható MEMS (Mikro-elektromechanikai) dőlésszög szenzorok tipikus felbontása század-, illetve ezredfok körüli, tehát az elkészült szenzor pontosságban felül tudja múlni a piaci eszközök jelentős részét. Ebből adódóan felhasználási lehetőségei igen széleskörűek, leginkább az igen pontos szögmérésben segítheti a kutatók és mérnökök munkáját.
Puskás Dávid (a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja) pedig a "3D nyomtatott Holdbázis" c. munkájával elnyerte az Európai Űrügynökség (ESA) egyetlen díjnyertes számára felajánlott különdíját. Az ifjú kutató Holdbázis terve az Európai Űrügynökség ötletén alapul, eszerint a Földről odaszállított modul magába foglalna egy automatikusan felfúvódó dóm-szerkezetet, amely tartalmazná az életfenntartó rendszereket, valamint a 3D nyomtató-rovereket. A távvezérlésű mobil-nyomtatók a dómot körbeépítenék megszilárdított holdporral így a bázis megfelelő biztonságot nyújtana. A kutatás célja a 3D nyomtatással előállított bázis kivitelezhetőségének, az ötlet gyakorlatba ültetésének, valamint a követelményeknek (védelem, biztonság, gazdaságosság) való megfelelésnek a vizsgálata.

Kutatók Éjszakája az Ericssonban

A Kutatók Éjszakája idei programjaira 2017. szeptember 29-én került sor, többek között a Science Parkban, az Ericsson Kutatás-fejlesztési Központjában, ahol a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb pályamunkáival is megismerkedhettek a látogatók. A kiállítás helyszínt az Ericsson Magyarország Kft., mint a Kutatók Éjszakája nagyvállalati partnere és az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny egyik szponzora biztosította.

Az ifjúsági verseny tizenéves fiataljai poszterek, prototípusok és egyéb szemléltető eszközök segítségével mutatták be pályamunkáikat, többek között egy okoskesztyűt, mely eszköz célja, hogy megkönnyítse a jelnyelv tanulás folyamatát, valamint egy e-fáslit, amely alkalmas hűtésre és fűtésre egyaránt.

Továbbá az érdeklődök belemélyedhettek a baby étel alapanyagaiba a blue baby szindróma kialakulásának összefüggésében, megtekinthettek egy Snowbike-ot, wattmérőt futóknak, egy csapadékot író tollat, valamint megtudhatták, hogy hogyan befolyásolja az egyensúlyt a zene és a stressz.

Kiállítóként voltak jelen a 29. EU Fiatal Tudósok Versenyének döntőjében szerepelt magyar fiatalok is. Kocsis Ábel "Mennyire vagyunk tartósak? (Gerincgörbületek kirajzolása Tolival)" c. pályázatával, Molnár Áron, az EU versenyen az Intel ISEF díját elnyert fiatal az "Új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzor" c. munkájával, valamint Puskás Dávid, az EU versenyen az Európai Űrügynökség díját elnyert fiatal a "3D nyomtatott Holdbázis" c. projektjével is megismerkedhettek az érdeklődök.

A Kutatók Éjszakáján a tehetségekre közel 6 ezer látogató volt kíváncsi.

HÍREK | SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

Lezárult a 2016/2017 tanévre meghirdetett Ujvári János diplomadíj-pályázat

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célkitűzése felkelteni a felsőoktatásban tanuló hallgatók érdeklődését a szellemitulajdon-védelem jelentősége iránt. A pályázat arra motiválja a tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját vizsgálják meg szellemitulajdon-védelmi szempontból. A hallgatók a pályázatírás közben megismerik a szellemitulajdon-védelem alapjait, betekintést kapnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe, és olyan tudásra tesznek szert, amit a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosíthatnak.

Ebben az évben is öt kategóriában: szabadalom/használatiminta-oltalom, védjegy és földrajzi árujelzők, formatervezési minta-oltalom, szerzői jog és szellemi tulajdon gazdasági szerepe kategóriákban pályázhattak az érdeklődő hallgatók.

A 2016 őszén kezdődő pályázati ciklusban összesen 38 hallgató regisztrált, ebből 23 hallgató adta le a pályázatát. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a legtöbb és legszerteágazóbb témát felölelő pályázat a szerzői jogi kategóriában érkezett.

Az értékelők az alábbi hallgatókat javasolták díjazásra 2017-ben:
Szabadalom / használatiminta-oltalom kategóriában
 • Ádám Flóra Julianna (PPKE) 1. helyezett
Szerzői jog kategóriában
 • Petrovszki Klára (SZTE) 1. helyezett
 • Kiss Bernadett (BME) 2. helyezett
 • Kárpáti Zsuzsanna (PPKE) 3. helyezett
Védjegyoltalom kategóriában
 • Kelemen Bíborka (ELTE) 1. helyezett
 • Kováts Borbála (ELTE) 1. helyezett
 • Tündik Sándor (ELTE) 2. helyezett
 • Gál Ibolya (ELTE) 3. helyezett
Szellemitulajdon gazdasági szerepe kategóriában:
 • Altziebler Dóra Zsuzsanna (ELTE) 1. helyezett
 • Palakovics Péter (SZTE) 2. helyezett
 • Nagy Dóra Ágnes (ELTE) 3. helyezett

HÍREK | NEMZETI Kutatási, fejlesztési és innovációs hivatal

Három hazai kkv is megmérkőzhet a legjobb 48 uniós innovációs projekt versenyén

A magyar kis- és középvállalkozások újabb sikere, hogy a szakértők három hazai céget is a legjobb 48 innovációs projekt közé válogattak az Európai Bizottság egyik legrangosabb innovációs versenyén, az Innovációs Radar Díj 2017-es seregszemléjén. A következő két hétben közönségszavazás dönti el, hogy a döntőbe jutnak-e a magyar vállalkozások, külön érdekesség, hogy döntőnek ebben az évben Budapest ad otthont.

Az Európai Bizottság 2015-ben hirdette meg először a versenyt, amely Európa legkiválóbb innovátorait, a jövő meghatározó feltalálóit mutatja meg a nagyvilágnak. A szakértői zsűri azokat a kis- és középvállalkozásokat "radarozza" (a díj neve is erre utal), amelyek az EU kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogramja, a H2020 program keretéből nyertek támogatást. Az Európai Bizottság összetett módszertan alapján kialakított szakértői rangsor alapján tette közzé azt, hogy mely cégek kerültek idén a 48 fős kiválósági "elitalakulatba", amelyet egy nyilvánosan meghirdetett, online szavazás során 20 cégre szűkítenek le. Idén a 48 versenyző közé három magyar kkv-t válogattak be: a Gravity R&D Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Zrt-t, a Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft-t, valamint az Aeroglasst. Ezek a cégek - a nemzetközi mezőny többi résztvevőjével együtt - a Budapesten november 9-én megtartandó "ICT Proposers' Day" (Infokommunikációs Pályázók Napja) rendezvényen mutatják be projektjüket a zsűrinek. A verseny öt kategóriában zajlik, végül mindegyik kategóriában egy nyertest hirdetnek ki.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal biztatja a kutatói, fejlesztői közösség tagjait, hogy szavazzanak a magyar innovatív cégekre. Az online szavazó felület itt érhető el: https://ec.europa.eu/futurium/en/innovation-radar-prize

További információk az alábbi linken.

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK

G-STIC 2017 konferencia

2017. október 23-25-ig, Brüsszelben kerül megrendezésre a G-STIC 2017 konferencia, melynek célja olyan technológiai innovációk kifejlesztése, felgyorsítása, elterjesztése és alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a Fenntartható Fejlődés Céljainak (Sustainable Development Goals) elérését. Ezek a célok 17 nemzetközileg meghatározott ambiciózus csoportba sorolhatók, melyek a világot 2030-ra egy inkább fenntartható jövő felé terelik.

A Föld, az emberek és a gazdaság számára hasznos integrált technológiai megoldásokat a fókuszba helyező G-STIC 2017 kivételes lehetőséget kínál a globális technológiai innovációs közösséghez való csatlakozásra, amely elkötelezett a csökkent szénhidrát felhasználás és a forrás-intenzív gazdasági fejlődési modellek mellett.

Részletes leírás, programok, regisztráció és a részvételi díjak elérhetők a konferencia honlapján.

K+F és Innováció - 2018

Tagszervezetünk, a Piac & Profit harmadik alkalommal rendezi meg a "K+F és Innováció" című országos konferenciáját - Magyar Innovációs Szövetség szakmai partnerségével - 2017. október 25-én, a Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexumban (1148, Budapest, Örs vezér tere 24., II. emelet).

Minden évben összehívják az e témáért felelős kormányzati szervezeteket, intézményeket, a K+F-ben, innovációban érdekelt üzleti szereplőket, külön megszólítva a startupokat és a spin-off-okat, valamint az innovátorokat, feltalálókat, a befektetőket és az e célra rendelkezésre álló támogatások, források, pályázatok témagazdáit, információkkal, tanácsokkal rendelkezőket.

Program:

8:30-9:00
Regisztráció
9:10-9:30
Kormányzati támogatás a fejlesztésre, innovációra, annak széles körű elterjesztésére. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal (NKFIH)
9:30-9:50
Iparfejlesztés 4.0. Mit hoz a hazai vállalatoknak? Innováció-fellendítés?
Oszkó Péter OXOLab managing partner (felkérés alatt)
9:50-10:10
A gyors fejlesztés és megvalósítás új innovációs modellje. Forradalmi változások.
Magyar Innovációs Szövetség
10:10-10:30
Követhető-e a szellemi tulajdon jogi védelme, a védjegyeztetés intézménye, az innováció jogi támogatása?
Luszcz Viktor elnök Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) (felkérés alatt)
10:30-10:50
Kávészünet
10:50-11:10
ICT - Infokommunikáció hatalmas fordulatokkal. A technológiai alapú gazdaság. Hová tart a világ?
Vityi Péter alelnök, IVSZ (felkérés alatt)
11:10-11:30
Autóipar mint húzóágazat ,a technológiai fejlesztések élén. Okos, elektromos, önvezető.
Szammer István főszerkesztő-ügyvezető, Autopro.hu
11:30-11:50
Csak platform. Termék, eszköz, kellék nélküli, gazdaság. Fintech, kriptovaluták, sharing economy, ügyfélélmény. Új gazdasági gondolkodásmód
Dr. Dinya László egyetemi tanár, Szegedi Egyetem
11:50-12:10
Robotok tömeges megjelenése a vállalatoknál. Csak munkaerőhiány?
Drótos György, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének igazgatója (felkérés alatt)
12:10-12:30
Az innováció, mint gondolkodásmód, alapstratégia.
Glósz Andrea ügyvezető, Glósz és Társa Kft.
12:30-12:50
Szoftvervédelem az uppok világában.
Szamosi Katalin irodavezető, partner, elnök, SBGK Ügyvédi Iroda (felkérés alatt)
12:50-13:50
Ebédszünet
13:50-15:50
Fórum
Pénz, tőkebefektetés, startuptámogatás
13:50-14:10
Nyitóelőadás:
Mely iparágakat, tevékenységeket preferálják a világban és itthon a befektetők. Hol ebben a helye a technológiai fejlesztésnek, a startupoknak, a gyorsan megvalósuló kutatás-fejlesztésnek.
Erdei Sándor, DBH Group elnöke, a HVCA Board tagja
14:10-14:25
A startupok szerepe a technológiai fejlődésben. Startupgyűjtő formációk a hatékonyság érdekében.
Darvas Gergely Magyar Spin-off és Start-up Egyesület (felkérés alatt)
14:25-14:40
A pénzügyi innovációk tündöklése. Fintech és kriptovaluták.,
Kurucz Imre NRC Magyarország (felkérés alatt)
14:40-14:55
A befektetők és a startupok szövetsége jogi oldalról.
Ádám György ügyvéd, SBGK Ügyvédi Iroda
További témák egyeztetés alatt: Akcelerátorok, startup-keltetők, EU-források, új kockázati tőkealapok, magvető tőke.
13:50-15:00
Kerekasztal-beszélgetés
Hol terem az innováció? Trendek a gyakorlatban
Beszélgetőpartnerek:
 • Málnay Barnabás, Mobil és Multimédia Klaszter
 • Hantos Zoltán elnök, Magyar Tudományos-Technológiai Ipari Parkok Szövetség
  további 3 fő felkérés alatt
15:00-15:50
Új innovációk bemutatkozása
Felvezető előadások,(egyeztetés alatt)
Best Practice- előadások, villámprezentációk.
Előadók felkérés alatt.
15:50-16.50
Különprogram: Networking

A konferencia részvételi díja 14 000 Ft+áfa. Regisztrálni az alábbi linken lehet.
A Piac & Profit Networking Program részvételi díja: 4,500 Ft+áfa

További információk az esemény honlapján, valamint a 239-9597-es telefonszámon és a konferencia@piacesprofit.hue-mail címen.

MLBKT Kongresszus

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) november 15. és 17. között immár 25. alkalommal rendezi meg az év legnagyobb logisztikai eseményét, az MLBKT Kongresszusát Siófokon a Hotel Azúrban (8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/C). A jubileumi esemény középpontjában a smart logisztika áll, vagyis olyan megoldások ismertetése, amelyek ebben a technológiailag folyamatosan változó világban hozzásegítik az egyént és a vállalatokat a sikeres működéshez.

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság azoknak az ellátási lánc menedzsmenttel foglalkozó szakembereknek a közössége, akik hatékony, fenntartható és etikus ellátási láncokat hoznak létre és működtetnek. A szervezet az általa képviselt szakterületeken kompetenciaközpontként működik. Ennek köszönhetően évről évre kiemelkedő színvonalon rendezi meg az iparág legjelentősebb eseményét.

Az előadások és panelbeszélgetések leginkább az ellátási folyamatokban alkalmazott különböző smart technológiák bemutatását célozzák. Ugyanakkor erős hangsúlyt kapnak a programban a gyógyszeripart érintő aktualitások is, mint például a gyógyszer-nagykereskedelem kihívásai vagy a különféle innovatív intermodiális megoldások. Ezen kívül több előadás is feszegetni fogja a lean folyamatfejlesztés új irányvonalait, a munkaerő toborzás és megtartás kihívásait, a zöld logisztika izgalmas praktikáit valamint a gazdaság más-más területein működő vállalkozások kereslet tervezéséhez való viszonyulásait és módszereit. Olyan megoldások kerülnek terítékre, amelyek hozzásegítik a cégek, vállalatok vezetőit a sikeres működéshez ebben a technológiailag folyamatosan változó világban.

Újdonságként a résztvevőknek esélye nyílik megmérettetni magukat egy üzleti szimulációs játék keretében. Lényegében a játékosoknak három napon keresztül egy virtuális cég vezetőiként valós versenyhelyzetet szimuláló piacon kell helytállnia, ahol az egyes döntések üzleti következményei követhetőek nyomon.

A szervezet elnöksége hagyományosan az éves kongresszuson adja át Az Év Logisztikai Menedzsere, Az Év Beszerzési Menedzsere, valamint a Logisztikai Kiválóság Díjat. Ezekkel a szakmai díjakkal hívja fel a figyelmet a legjobb hazai gyakorlatokra. Novemberben az is kiderül, hogy idén kiknek a pályázata nyert az egyes kategóriákban.

A részletes program megtekinthetők az alábbi linken. A részvételi díjakról és a regisztrációról további információk a kongresszus honlapján.

Startup vállalkozások Bajorországban

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 2017. november 16-án "Startup vállalkozások Bajorországban" címmel - a Bajor Gazdasági Minisztérium támogatásával - szervez rendezvényt a Német-Magyar Gazdaság Házában (1024 Budapest, Lövőház u. 30.),

Program:

13:30-14:00
Regisztráció
14:00-14:10
Köszöntő
Gabriel A. Brennauer, Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, a Bajor Szabad Állam képviselete Magyarországon
14:10-14:30
Vállalkozói környezet Bajorországban - Optimális feltételek fiatal cégek számára
Christoph Pfaff, miniszteri tanácsos, Bajor Állami Gazdasági, Média, Energiaügyi és Technológiai Minisztérium
14:30-14:50
Lehetőségek a nemzetközi startup cégek számára - Bajorországból a teljes német piac meghódítása
Dr. Carsten Rudolph, ügyvezető, BayStartUP GmbH
14:50-15:10
Adózási és jogi keretfeltételek újonnan induló vállalkozások számára Bajorországban
Stefan Sieferer, ügyvéd, Rödl & Partner
15:10-16:00
Legjobb példák Bajorországból - magyar és bajor startup vállalkozások beszámolói
 • Takács József, KKTJ Bausysteme GmbH
 • Greta Kreuzer, Cosinuss GmbH
 • Arany László, FlixBus Hungary Kft.
16:00-16:40
Kerekasztal beszélgetés az előadókkal
Kérdések és válaszok
16:40-17:30
Kapcsolatépítési lehetőség, hideg büfé

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A német előadások szinkrontolmácsolással hangzanak el. A jelentkezés a letölthető jelentkezési lap faxon vagy elektronikus úton való visszaküldésével, vagy az online jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.

Jelentkezési határidő: 2017. november 14.

További információ az esemény honlapján vagy Szabó Erikától kérhető (telefon: 345-7618, e-mail: szabo@ahkungarn.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSok

27. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2017/2018-as tanév)

Találd fel magad!

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1997. október 1. és 2004. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legjobb határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100,000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy középiskolai tanár egyszeri 100,000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei 30 többletpontra jogosultak a felsőoktatási felvételi eljárás során.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2018 szeptemberében, Dublinban, az EU "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével.
Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát e-mailben kell eljuttatni 2017. november 28-án, 15 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

Kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2017. december 22-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott és részletes kidolgozott pályázatok leírását 2018. március 30-án, 14 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára.

Mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az önálló, saját munka kimutathatósága, nyilvánvalósága; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége, és jövőbeni, hasznosíthatósága; az eredmények ésszerű és világos értelmezése.
A pályázóknak 2018. április 16-26. között, kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt kell tartaniuk. A saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket a szóbeli prezentációra kell elhozni.

Egyéb tudnivaló? - Az ünnepélyes díjátadásra 2018 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2018 szeptemberében is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indo­kolt költségek megtérítésében, max. bruttó 50 E Ft értékben.

A verseny fővédnöke:
Palkovics László, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny társ-fővédnöke:
Dr. Pálinkás József, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.

A verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., Egis Gyógyszergyár Zrt., Ericsson Magyarország Kft., Karsai Holding Zrt., 77 Elektronika Műszeripari Kft., Intel,
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Sanatmetal Kft., Innomed Medical Zrt., Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft., NI Hungary Kft., evopro, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Médiatámogatók:
Főtámogató: M5 csatorna
Támogató: Innotéka magazin

Tudományos Diákkörök XVIII. Kárpát-medencei Konferencia (TUDOK 2018)

A Kutató Diákok Országos Szövetsége és a Kutató Diákokért Alapítvány a 2017/18-as tanévben is meghirdeti a Tudományos Diákkörök XVIII. Kárpát-medencei Konferenciáját (TUDOK 2018).

Általános tudnivalók:
A konferencián saját, kizárólag tudományos kutatásról szóló munkával lehet elindulni, témamegkötés nélkül. Művészeti, vagy egyéb nem tudományos munkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módjukban elfogadni. A konferencián minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2017-ben szerezte vagy 2017 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

A TUDOK 2018 konferencián való induláshoz egy válogató konferencián kell előzetesen részt venni. A válogatók Magyarországon - tematikus alapon - 3 helyszínen, a határon túli fordulók - regionális alapon - Erdélyben, Felvidéken és Vajdaságban egy-egy helyszínen kerülnek megrendezésre.
Az országos döntőn a magyarországi tematikus vagy a határon túli regionális konferenciák zsűrijének döntése alapján lehet indulni.

A konferenciák tervezett időpontjai és helyszínei:
 • Felvidéki Regionális Konferencia: Vámbéry Ármin Alapiskola, Dunaszerdahely (2017. december 8.)
 • Vajdasági Regionális Konferencia: Svetozar Marković Gimnázium, Újvidék (2017. december 2.)
 • Erdélyi Regionális Konferencia: Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed (2017. december 8-10.)
 • Élet- és környezettudományi Tematikus Konferencia: Hőgyes Endre Gimnázium és Szakgimnázium, Hajdúszoboszló (2018. február 9-10.)
 • Műszaki- és Reáltudományi Tematikus Konferencia: Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger (2018. február 3-4.)
 • Humán-és Társadalomtudományi Tematikus Konferencia: Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő (2018. február 16-17.)
 • Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciája döntő: Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda (2018. április 6-7.)
A 2017/18-as TUDOK-ra csak a www.kutdiak.hu oldalon lehet jelentkezni! A jelentkezéshez pedig előzetes regisztráció szükséges az Online rendszerben.

Jelentkezési határidő: 2017. október 31. éjfél

További információk az alábbi linken érhetők el.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ

Martin Ford: Robotok kora - Milyen lesz a világ munkahelyek nélkül? - HVG Könyvek, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

Ford jövőkutató, szakterülete a mesterséges intelligencia és a robotika hatása a gazdaságra és a társadalomra. E műve 2015-ben elnyerte a Financial Times és a McKinsey Az év könyve díját, amelyet évente ítélnek oda az év legjobb üzleti könyvének, amely "a legmegragadóbb és legélvezetesebb betekintést nyújtja a modern üzlet kérdéseibe". Élvezetes? A fejlesztés erejét tekintve igen - a jövő emberi kilátásait nézve inkább ijesztő.

Részletesen elénk tárja: korunknak már nem az a kritikus kérdése, kiszorítja-e az embereket az automatizálás a munkaerőpiacról, hanem hogy ez várhatóan milyen mértékben és ütemben megy végbe, hogyan terjeszkedik az MI fejlődésével a mind magasabb szakképzettséget igénylő munkák felé, és mit tesz ez a társadalmakkal. Erről és az alapul szolgáló technológiai és gazdasági fejlődésről ad széleskörű áttekintést és mélyreható elemzést. Megállapításai a társadalom és a gazdaság egészét felforgató átalakulást valószínűsítenek, amelynek egyik legfőbb tényezője, hogy az exponenciálisan gyorsulva fejlődő technológiák gazdasági hasznosításából származó jövedelemnövekedés szinte teljesen a munkaadóknál marad, ami még inkább érdekeltté teszi őket az automatizálásban.

Bemutatja: Minden tevékenységre, amely algoritmizálható, robotokat lehet fejleszteni. Rohamosan teret nyernek a tanulásra képes robotok, a tudás egyszerű átvitele azok között, szintúgy a központi intelligenciára támaszkodó, ezért kevés saját drága informatikát igénylő robotok. A gyártásuk méretgazdaságossága döntő szerephez jut: minél több kell belőlük, s főként a 'szabványosított' hardver és szoftver alkotóelemeikből, annál olcsóbb a példány. Már most is van bonyolult feladatokra használható intelligens robot, amely kevesebbe kerül egyetlen munkás éves bérköltségénél. A nagy kérdés, mi lesz mindebből.

"Az emberek többségét nagy valószínűséggel váratlanul fogja érni, micsoda fejlődés megy végbe az elkövetkező években, évtizedekben. De nem csak a műszaki újdonságok jellege okoz majd meglepetést: a gyorsuló fejlődésnek a munkaerőpiacra és a gazdaság egészére gyakorolt hatása várhatóan megcáfol szinte mindent, amit eddig a technológia és a gazdaság összefonódásáról gondoltunk."

A magasan képzett szakembereket is kiszorítja "Általánosságban is elmondható, hogy a számítógépek rendkívül ügyesen sajátítanak el különféle képességeket, főleg akkor, ha ehhez nagy mennyiségű adat is a rendelkezésükre áll. Ez elsősorban a jellemzően pályakezdők által betöltött állásokat érinti, és ez már most is bizonyíthatóan egy létező probléma." "Ahogy azt itt szemléltetni fogom, a magasan képzett szakemberek - többek között az ügyvédek, újságírók, kutatók, gyógyszerészek - foglalkoztatottságát már most jelentős mértékben csökkenti a fejlődő információtechnológia. Ezzel nincsenek egyedül: a munkák többsége alapvetően rutinszerű és kiszámítható, és viszonylag kevesen vannak azok, akiket azért fizetnek, hogy valóban kreatív, alkotó vagy elméleti tevékenységet folytassanak." (Olvashatunk itt már működő, médiatartalmakat, híreket, kommentárokat alkotó robotokról, zeneszerző robotról is. Arcunkba vigyorog a kérdés: valójában mi az a kreativitás, az az alkotóképesség, amely csakis az embernek a sajátja? - OP)

Minden iparág munkaerőigényét csökkenti "Az információtechnológia igazi egyetemes technológiává vált, és a hatása széles körben érezhető lesz. Gyakorlatilag valamennyi jelenleg létező iparág munkaerőigénye csökkenni fog, ahogy az új technológiák beépülnek az üzleti modellekbe - és elképzelhető, hogy ez az átmenet meglehetősen gyorsan fog végbemenni. Ugyanakkor az új, ezután kialakuló iparágak szinte kivétel nélkül már a kezdetektől fogva olyan technológiákat alkalmaznak majd, amelyekkel munkaerőt spórolhatnak."

"Ha eljön az a nap, amikor az infrastruktúra legfontosabb elemeit központi mesterséges intelligencia irányítja, aggodalmaink egy egészen új szintre fognak lépni."

Robert Kegan - Lisa Laskow Lahey: Immunis a változásra - Hogyan ismerjük fel és győzzük le önmagunk és csapatunk ellenállását?
Dr. Osman Péter ismertetése

"Tempora mutantur, nos et mutamur in illis" - változnak az idők, s bennük változunk magunk is. Utóbbi a hosszútávú túlélés megkerülhetetlen záloga, a természetben, ahol az evolúció kényszerít, és az ember világában egyaránt - csak gyakran nagyon nehéz. A szerzők - Kegan a Harvard Egyetem professzora, Lahey az ott változásmenedzsmenttel foglalkozó Change Leadership Group kutatási igazgatója - hosszú, alapos és mélyreható kutatással keresik a választ, sokan miért nem haladnak mégsem a változással, miért 'immunisak' arra, gyakran nem is szándékos, hanem kényszeres ellenállással, és főként hogyan oldható ez jó alkalmazkodássá. Céljuk nem csak a tudományos tényfeltárás, hanem a gyakorlatban jól működő megoldások megtalálása, egyebek közt fontos pozíciókban dolgozó vezetők és csapataik, azok cégei és szervezetei számára. Könyvükben megmutatják, hogy ezt tanácsadóként, és tréningek tartásával is teszik, ami egyben kiváló eszköz a további kutatásra és a módszereik fejlesztésére, s mindenekfelett az eredményeik igazolására éles helyzetben.

Mondandójuk központi eleme, hogy agyunkban megvan a képesség, hogy a szellemi komplexitásunk fejlesztésével megfeleljünk a változás kihívásainak. Kulcsfontosságú ebben, hogy az élettudományok a korábbi meggyőződéssel szemben felismerték az agy fejlődőképességét felnőtt korban. (A neuroplaszticitás ismeretében ez magától értetődő: L. Norman Doidge: Hogyan gyógyul az agy? Park Kiadó, 2016, MISZ Hírlevél 2017/7. sz.).

Felvázolják a szellemi komplexitás fejlődésének három szintjét:
"A szocializált elme: • Személyes környezetének elvárásai és meghatározásai formálják. • Személyiségének kulcsa, hogy ahhoz igazodik és ahhoz hűséges, amivel és akivel azonosulni tud. • Ez elsősorban az emberi kapcsolataiban és/vagy gondolkodási irányzataiban (eszméiben, hiedelmeiben) nyilvánul meg."

"Az önirányító elme: • Képes kellőképp eltávolodni saját társadalmi környezetétől, és kialakítani egy saját, belső értékrendet, amely már mérlegeli a külső elvárásokat, és megválogatja, melyeknek akar megfelelni, és melyeknek nem. • Személyisége saját hitrendszeréből és ideológiai/személyes szabályrendszeréből áll össze, illetve abból, hogy képes irányítani önmagát, kiállni önmagáért, korlátokat szabni önmagának, meghúzni és megvédeni a határait önmaga érdekében."

"Az önátalakító elme: • Képes eltávolodni saját értékrendje vagy világképe korlátaitól, és kellő távolságból szemlélni azokat; megbarátkozni az ellentmondásokkal és ellentétekkel; együtt élni a többféle rendszerrel ahelyett, hogy a saját világképét erőltetné rá mindenre."

Könnyen belátható, hogy hathatós alkalmazkodásra az önátalakító elme képes. Igencsak nehéz feladat azonban alakítani, fejleszteni a gondolkodásmódunkat, a készségünket a változásokra, és sorsdöntő, hogy mielőbb és minél teljesebben elérjünk erre a szintre. Kutatásokkal, és a gyakorlatban elért eredményekkel alátámasztott tételük, hogy agyunk nemcsak neurológiai szinten képes megújulni, hanem a gondolkodásunkban, az új kihívásokhoz való alkalmazkodásban, és a természetes ellenállásunk legyőzésében is, s így rajtunk áll, milyen készségekre teszünk így szert. E könyv egésze abban igyekszik segíteni, hogy erre képessé váljunk. "Vezető és csapata" megközelítéssel dolgozik, annak megfelelően, hogy a csapat csak akkor képes jól teljesíteni, ha tagjai jól teljesítenek.

"A könyvben szereplő beszámolók és történetek egy valódi fejlődéshez, a szellemi képességek minőségi gyarapodásához vezető utat vázolnak fel, amely révén jelentősen nőnek a kollektíva emberi képességei - és nem attól, hogy új embereket veszünk fel, hanem attól, hogy megújítjuk a már meglévő csapat adottságait."

Yuval Noah Harari: SAPIENS - Az emberiség rövid története - Animus Kiadó, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

Az emberiség történelméről szóló művekben az az érdekes, milyen szemlélettel vizsgálják ezt a hatalmas témát, mivel és miként tárják elénk alakulásának legjellemzőbb vonásait, meghatározó tényezőit és fordulatait. Harari könyvét is ezért érdemes - és igazán érdemes! - elolvasni.

Voltaképp nem is a történelem hagyományos leírása: nem annak a menetét mutatja-magyarázza, hanem a miértjét elemzi. Vizsgálódásai tárgya az ember, mint szociális lény, és azt tárja elénk, hogyan áll össze e lények viselkedése változó, fejlődő társadalmakká. A tételes, ismert történelemből azt azt mozgató, a szociális ember viselkedéséből alakuló tendenciákat és fejlődést emeli ki. Mindezt sokat jobban kifejezi a könyv eredeti alcíme: "Állatokból istenekké", vagyis az állatvilág egyik fajából 'a teremtés urává'.

Harari összegzése: "A történelem folyamatát három fontos forradalom alakította. Mintegy 70 ezer éve a kognitív forradalom indította be. Aztán úgy 12 ezer éve felgyorsította a mezőgazdasági forradalom. A tudományos forradalom, amely csupán 500 éve vette kezdetét, talán véget is vet a történelemnek, és útjára indít valami egészen mást. Ez a könyv annak a történetét beszéli el, hogyan hatott ez a három forradalom az emberekre és a többi organizmusra."

Máig is érvényes tételei: "A történelem vastörvénye, hogy minden elképzelt (azaz emberek által alkotott - OP) hierarchia tagadja önnön fikcionális eredetét, és természettől adottnak és megkerülhetetlennek állítja be magát." és "A történelmet nagyon kevés ember csinálta, míg a többiek szántottak a mezőn, és vizesvödröket cipeltek." Ebben természetesen benne az is, hogy az utóbbiak mindezt tűrték, és a történelem fontos tényezője, hogy miért - ez is része a szociális lény viselkedésének. Harari a társadalmak legfőbb építő-összetartó tényezői egyikének mondja a közös mítoszokat és narratívákat.

Mer alapvető dolgokról eretnek értékelést adni, s azt alaposan meg is indokolja. Különösen mellbevágó tétele, hogy "A mezőgazdasági forradalom a történelem legnagyobb csalása volt." - s ezt részletesen ki is fejti. Elemzéseiben olykor különösen izgalmas, hogy azok nyomán magunk ébredünk rá ugyanolyan képletekre a történelem alakulásában. Felvázolja például, hogyan ejtette foglyául a búza - háziasítása révén - az embert, és ráismerünk ebben a fogyasztói társadalom egész működésére. Felettébb figyelemre méltó meglátása: a búzatermelés sokkal erősebbé tette a fajt, ám sokkal nyomorúságosabbá az egyének életét.

"A történelem egyik vastörvénye, hogy a luxusból előbb-utóbb alapszükséglet lesz, ami új kötelezettségekkel jár. Ha az emberek egyszer hozzászoktak egy bizonyos luxushoz, attól kezdve magától értetődőnek tekintik azt. Elkezdenek számolni vele. Végül elérnek egy pontra, ahol már nem tudnak meglenni nélküle." Láthatjuk, hogy kezdetben ez a máig is érvényes törvény abból a bizonytalanságból keletkezett, hogy az emberek meg tudják-e szerezni holnap is, jövőre is a betevőt, tehát törekedtek a felhalmozás 'luxusára', továbbá az ember természetes törekvéséből, hogy jobban éljen. Ugyanakkor "A luxuscsapda története fontos tanulságot hordoz. Az emberiség könnyebb élet utáni hajszája hatalmas erőket szabadított fel, amelyek olyan módon formálták át a világot, amit senki sem látott előre, de nem is akart. Senki nem tervezte el a mezőgazdasági forradalmat, és senki sem törekedett arra, hogy az ember a gabonatermeléstől függjön, Néhány apró döntés - amelyek főként az éhes hasak megtöltését, és némi biztonság elnyerését szolgálták - együttes hatása már arra kényszerítette az őskori gyűjtögetőket, hogy vizesvödröket cipeljenek a tűző napon." E pár sor kitűnően összegzi a hajtóerejét és a tartalmát annak a fejlődésnek, amelyhez az emberiség a földművelésre való áttéréssel nekilátott, s amelyet azóta is egyre visz tovább - mind gyorsabban, mind magasabbra, s gyakran nem eldönthető, hogy annak uraként vagy foglyaként.

TELJES KÖRŰ SAJTÓSZEMLE

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Marketinginfo.hu, 2017. szeptember 25., hétfő
Újra lehet versenybe szállni az Energy Globe Magyarország díjakért

Innoportal.hu, 2017. szeptember 25., hétfő
A Kutatók éjszakáján is bemutatkoznak a fiatal tehetséges innovátorok
"...Az Ericsson Magyarország Kft., mint a Kutatók Éjszakája nagyvállalati partnere és az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny egyik szponzora idén is biztosítja a lehetőséget, hogy a 26. verseny legjobb pályamunkái bemutatkozhassanak a Kutatók Éjszakáján..."

Gyartastrend.hu, 2017. szeptember 25., hétfő
E-fásli és okoskesztyű a Kutatók Éjszakáján

Gyartastrend.hu, 2017. szeptember 25., hétfő
Startup cégeknek indít innovációs programot a Mol

Eupalyazatiportal.hu, 2017. szeptember 25., hétfő
Európai Ipari Innovációs Napok Brüsszelben, fókuszban az EU-13 tagállamok

Epiteszforum.hu, 2017. szeptember 25., hétfő
Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj - ünnepség és kiállításmegnyitó

Vg.hu, 2017. szeptember 25., hétfő
Élesben ismerkedhetnek a kkv-k a digitalizációval

Mmonline.hu, 2017. szeptember 25., hétfő
Különleges program a Telekommal

HírTV, Híradó 7:00, 2017. szeptember 25., hétfő
Magyarország az oktatásban is beszállt a technológiai fejlesztésekbe, mondta Palkovics László

Hajdú-Bihari Napló, 2017. szeptember 26., kedd, 7. oldal
A kutatás-fejlesztés ráfordításai Magyarországon

Délmagyarország, 2017. szeptember 26., kedd, 2. oldal
Energy Globe Magyarország díjak

Magyar Idők, 2017. szeptember 26., kedd, 11. oldal
Kibővítenék az NGM által koordinált testületet

Világgazdaság, 2017. szeptember 26., kedd, 11. oldal
Nagy lökést adhat a cégnek az ELITE program

Szabadság, 2017. szeptember 26., kedd, 1+5. oldal
Innovatív megoldásokat kínáló startupokat keresnek

Teol.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Ötszázezer eurós startup versenyt hirdet az EIT Digital

Szoljon.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Ötszázezer eurós startup versenyt hirdet az EIT Digital

Sonline.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Ötszázezer eurós startup versenyt hirdet az EIT Digital

Kemma.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Ötszázezer eurós startup versenyt hirdet az EIT Digital

Heol.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Ötszázezer eurós startup versenyt hirdet az EIT Digital

Elemzeskozpont.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Ötszázezer euró összdíjazású pán-európai startup versenyt hirdet az EIT Digital

Beol.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Ötszázezer eurós startup versenyt hirdet az EIT Digital

Baon.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Ötszázezer eurós startup versenyt hirdet az EIT Digital

Bama.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Ötszázezer eurós startup versenyt hirdet az EIT Digital

Napi.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Nagy lehetőség a magyar startupoknak

Mmonline.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Félmillió euróért versenyezhetnek a startupok

Hrportal.hu, 2017. szeptember 26., kedd
500 ezer euró összdíjazású pán-európai startup verseny indul

Hokkento.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Kutatók Éjszakája 2017 (@egyetemista)

Erdon.ro, 2017. szeptember 26., kedd
Ötszázezer euró összdíjazású pán-európai startup versenyt hirdet az EIT Digital

Bumm.sk, 2017. szeptember 26., kedd
Ötszázezer euró összdíjazású pán-európai startup versenyt hirdet az EIT Digital

Webradio.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Ötszázezer euró összdíjazású pán-európai startup versenyt hirdet az EIT Digital

Mfor.hu, 2017. szeptember 26., kedd
EIT: Ötszázezer euróra pályázhatnak a startupok

Insiderblog.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Fél millió eurós európai startup versenyt hirdet az EIT Digital

Innoteka.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Fiatal tudósaink újabb sikerei
"...Az Európa Unió által évente szervezett, legjelentősebb és legrangosabb tehetség-kutató és gondozó programnak, a Fiatal Tudósok Versenyének, döntőjét melyre a világ 38 országából érkeztek fiatalok, az idén szeptember 22. és 26. között Tallinnban rendezték meg. Molnár Áron továbbjutott a világdöntőre, az ISEF-re. A több tízezer, 15-20 év közötti fiatalból kiválasztott döntősök között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2016/2017. évben megrendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három első díjas pályázatának készítője képviselhette. A magyar delegációt Ivánka Gábor, bírálóbizottsági tag vezette..."

Infovilag.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Molnár Áron a világ ifjú tudósainak élvonalában

Szabadidomagazin.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Tudományos versenyek olimpiája
"...A több tízezer, 15-20 év közötti fiatalból kiválasztott döntősök között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2016/2017. évben megrendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három első díjas pályázatának készítője képviselhette. A magyar delegációt,Ivánka Gábor, bírálóbizottsági tag vezette..."

Preshaz.eu, 2017. szeptember 26., kedd
Molnár Áron Tallinban győzött tudásával

Preshaz.eu, 2017. szeptember 26., kedd
Puskás Dávid Holdbázisa

Lokal.hu, 2017. szeptember 26., kedd
EU Fiatal Tudósok Versenye: Magyar fiatal jutott tovább a tudományos versenyek olimpiájára

Palyazatihirek.eu, 2017. szeptember 26., kedd
Ugrásszerűen nőtt a közvetlenül elnyert uniós magyar projektek száma

U-szeged.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Mobil app, újraélesztés, geoláda-keresés - 302 program a Kutatók Éjszakáján az SZTE szervezésében

Marketinginfo.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Startup cégeknek indít innovációs programot a Mol

Hirado.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Kiemelkedő magyar eredmények születtek a Fiatal tudósok versenyén
"...Szeptember 22-26. között Tallinnban rendezték meg az Európa Unió által évente szervezett Fiatal tudósok versenyének döntőjét, amelyre a világ 38 országából érkeztek fiatalok - írja közleményében a Magyar Innovációs Szövetség. A több tízezer, 15-20 év közötti fiatalból kiválasztott döntősök között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2016/2017. évben megrendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három első díjas pályázatának készítője képviselhette..."

Trendfm.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Innovációk az üzleti életben - a kkv-k is nyerhetnek rajta?

Szegedma.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Mobil appot fejlesztett az SZTE a Kutatók Éjszakájára

Promenad.hu, 2017. szeptember 26., kedd
3D nyomtatott Holdbázis

Magyaridok.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Kibővítenék az NGM által koordinált testületet

Epiteszforum.hu, 2017. szeptember 26., kedd
"Paradigmaváltás: Kreatívipar, Digitalizáció" - konferencia a Bálnában

24.hu, 2017. szeptember 26., kedd
Észveszejtő magyar siker: kijutott a tudományos versenyek olimpiájára a BME hallgatója
"...A magyar delegációt Ivánka Gábor, bírálóbizottsági tag vezette - írja közleményében a Magyar Innovációs Szövetség. Az idei döntőn 38 ország több mint 100 fiatalja vett részt. A tallinni döntőn a 89 projekt közül, Molnár Áron (a Székesfehérvári SzC Széchenyi István Műszaki Szakgimnázium végzett diákja, jelenleg a BME hallgatója) az "Új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzor" c. projekttel az Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) díját nyerte el, ennek köszönhetően részt vehet a 2018 májusában, Pittsburgh-ben megrendezendő tudományos versenyek olimpiáján..."

Pannonnovum.hu, 2017. szeptember 26., kedd
ROBOTTERVEZŐK ÉS OKOS GYÁRAK FEJLESZTŐI AZ IPAR 4.0 PROJEKTTALÁLKOZÓN BUDAPESTEN

Hajdú-Bihari Napló, 2017. szeptember 27., szerda, 1. oldal
A kutatás-fejlesztés ráfordításai Magyarországon

Fejér Megyei Hírlap, 2017. szeptember 27., szerda, 1. oldal
Fehérvári siker!
"...A versenyen a több tízezer, 15-20 év közötti fiatalból kiválasztott döntősök között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2016/2017. évben megrendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három, első díjas pályázatának készítője képviselhette..."

Délmagyarország, 2017. szeptember 27., szerda, 4. oldal
Ipar 4.0 mit jelent ez a kisvállalatoknak?

Magyar Demokrata, 2017. szeptember 27., szerda, 44-45. oldal
Ötletparádé Berlinben

Világgazdaság, 2017. szeptember 27., szerda, 16. oldal
Startupversenyt hirdettek

Vg.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Pár lépéssel beljebb: Magyarország javított a versenyképességi rangsorban

Vg.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Varga: Ez az eddigi legnagyobb előrelépés a versenyképességi listán

Teol.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Versenyképességi rangsor: Magyarország kilencet lépett előre

Szoljon.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Versenyképességi rangsor: Magyarország kilencet lépett előre

Sonline.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Versenyképességi rangsor: Magyarország kilencet lépett előre

Kemma.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Versenyképességi rangsor: Magyarország kilencet lépett előre

Heol.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Versenyképességi rangsor: Magyarország kilencet lépett előre

Elemzeskozpont.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Magyarország kilenc helyet javított a versenyképességi rangsorban, továbbra is Svájc az első

Beol.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Versenyképességi rangsor: Magyarország kilencet lépett előre

Baon.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Versenyképességi rangsor: Magyarország kilencet lépett előre

Bama.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Versenyképességi rangsor: Magyarország kilencet lépett előre

444.hu, 2017. szeptember 27., szerda
A rosszul képzett munkaerő, a korrupció és a magas adók rontanak leginkább a magyar versenyképességen

Zetapress.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Áron Pittsburgh-be megy
"...A több tízezer, 15-20 év közötti fiatalból kiválasztott döntősök között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2016/17. évben megrendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három első díjas pályázatának készítője képviselhette..."

Portfolio.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Nagyot ugrott Magyarország egy fontos rangsorban

Portfolio.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Végre javult a magyar versenyképesség

Portfolio.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Újra megmérték a magyar versenyképességet

Origo.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Varga Mihály: Nemzetközileg is elismerik a magyar gazdaság fejlődését

Lokal.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Varga Mihály: A versenyképességi rangsorok összeállítói is értékelik a magyar gazdaság változásait

Lokal.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Magyarország kilenc helyet javított a versenyképességi rangsorban, továbbra is Svájc az első

Infotatabanya.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Magyarország kilenc helyet javított a versenyképességi rangsorban, továbbra is Svájc az első

Infoesztergom.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Magyarország kilenc helyet javított a versenyképességi rangsorban, továbbra is Svájc az első

Infodebrecen.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Magyarország kilenc helyet javított a versenyképességi rangsorban, továbbra is Svájc az első

Hirado.hu, 2017. szeptember 27., szerda
A versenyképességi rangsorok összeállítói is értékelik a magyar gazdaság változásait

Erdon.ro, 2017. szeptember 27., szerda
Világgazdasági Fórum: Magyarország kilenc helyet javított a versenyképességi rangsorban, továbbra is Svájc az első

Erdon.ro, 2017. szeptember 27., szerda
Varga Mihály: a versenyképességi rangsorok összeállítói is értékelik a magyar gazdaság változásait

Webradio.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Varga Mihály: a versenyképességi rangsorok összeállítói is értékelik a magyar gazdaság változásait

Privatbankar.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Megmérték a versenyképességünket - komoly bajok vannak a korrupcióval és az oktatással

Orientpress.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Javulóban hazánk versenyképessége

Mfor.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Világgazdasági Fórum: Magyarország kilenc helyet javított

Magyaridok.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Kilenc helyezést javított Magyarország a versenyképességi ranglistán

Magyarhirlap.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Varga Mihály: Kilenc hellyel előrébb kerültünk a versenyképességi rangsorban

Infoter.eu, 2017. szeptember 27., szerda
Kilenc helyezést javított Magyarország a versenyképességi ranglistán

Index.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Javult Magyarország versenyképessége

Gondola.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Világgazdasági Fórum: Magyarország 9 helyet javított

Civilhirugynokseg.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Versenyben az Energy Globe Magyarország díjakért

Adozona.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Kilenc helyezést javított Magyarország a versenyképességi ranglistán

Ado.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Javított Magyarország a versenyképességi rangsorban

24.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Kilenc helyet javítottunk a versenyképességi rangsorban

Ujnemzedek.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Innovatív magyar cégek külpiacra lépését segítik

Piacesprofit.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Nyílik a világ a magyar startupok előtt

Webradio.hu, 2017. szeptember 27., szerda
NGM: innovatív magyar cégek külpiacra lépését segíti a kormány

Trademagazin.hu, 2017. szeptember 27., szerda
NGM: innovatív magyar cégek külpiacra lépését segíti a kormány

Tozsdeforum.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Innovatív vállalkozásokkal erősít a magyar gazdaság

Vg.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Innovatív magyar cégek külföldi térnyerését segíti a kormány

Hirek.prim.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Egy magyar fiatal továbbjutott a tudományos versenyek olimpiájára az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Businessonline.prim.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Kiváló magyar eredmények az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Uzletresz.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Az innováció fellegvára lenne Magyarország

Somogytv.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Javított Magyarország a versenyképességi rangsorban

Origo.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Kijött a lista a világ legversenyképesebb országairól

Hirek.sk, 2017. szeptember 27., szerda
Magyarország előrelépett a versenyképességi ranglistán

Hirado.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Magyarország előrelépett a versenyképességi ranglistán

Profit7.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Magyarország előrelépett a versenyképességi ranglistán

Orientpress.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Varga: fontos lépés a Startup Campus Budapest

Mno.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Végre javult Magyarország versenyképessége

Euronews.com, 2017. szeptember 27., szerda
Javult Magyarország versenyképessége

Figyelo.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Varga Mihály szerint Magyarország versenyképessége tovább javulhat

Civishir.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Helyszínelés, vers workshop és miegymás a debreceni Kutatók Éjszakáján

Artnews.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Mobil appot fejlesztett az SZTE a Kutatók Éjszakájára - újraélesztés, geoláda-keresés: 302 program 350 kutató, oktató és egyetemi hallgató részvételével

168ora.hu, 2017. szeptember 27., szerda
Javult Magyarország versenyképessége

Magyaridok.hu, 2017. szeptember 27., szerda
A digitális innováció kérdéseit vitatják meg az eu-csúcson csütörtöktől

Jazzy Rádió, Déli Híradó, 2017. szeptember 27., szerda
Magyarország kilenc hellyel került előrébb a világ országainak versenyképességi rangsorában

InfoRádió, Déli Hírek, 2017. szeptember 27., szerda
Kilenc helyet javított Magyarország a világ országainak versenyképességi rangsorában

InfoRádió, Déli Hírek, 2017. szeptember 27., szerda
Kiemelt feladatnak tartja az innovatív magyar startup vállalkozások nemzetközi piacra kerülésének segítését Varga Mihály

ECHO TV, Napi Aktuális, 2017. szeptember 27., szerda
A Világgazdasági Fórum versenyképességi rangsorában Magyarország kilenc hellyel előrébb került

ATV, Reggeli Híradó, 2017. szeptember 27., szerda
Kilenc helyet javított Magyarország a versenyképességi rangsoron, közölte a Világgazdasági Fórum

Világgazdaság, 2017. szeptember 28., csütörtök, 4. oldal
Innovatív cégeket támogatnak

Magyar Idők, 2017. szeptember 28., csütörtök, 15. oldal
Európai startupverseny

Magyar Idők, 2017. szeptember 28., csütörtök, 16. oldal
Ifjú tudós sikere
"...A Fiatal tudósok versenyének idei, Tallinnban rendezett európai döntőjén Molnár Áron (képünkön) továbbjutott a világdöntőbe, az ISEF-re. A több tízezer, 15-20 éves fiatalból kiválasztott döntős között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által 2016-2017-ben megrendezett Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny három első díjas pályázatának készítője képviselte..."

Figyelő, 2017. szeptember 28., csütörtök, 52-53. oldal
Startupokról magyarul

Hirek.sk, 2017. szeptember 28., csütörtök
Az uniós vezetők a digitális innováció kérdéseit vitatják meg Tallinnban

Digitalhungary.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Startup versenyt hirdet az EIT Digital

Pcpult.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Pénzügyi, oktatási és képalkotó vállalkozások kerültek a Telenor startup programjába

Magyaridok.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
A digitális innováció kérdéseiről tartanak EU-csúcstalálkozót

Magyarhirlap.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Javult Magyarország versenyképessége

Pannonnovum.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Egy magyar fiatal továbbjutott a tudományos versenyek olimpiájára az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Pannonnovum.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
K+F ÉS INNOVÁCIÓ - 2018 A TECHNOLÓGIAI ALAPÚ GAZDASÁG VILÁGA

Vg.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Fel kell ismerni a K+F-eket

Vg.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Egy jó ötlet még kevés a sikerhez

888.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Kilenc helyet ugrottunk előre a világ versenyképességi rangsorában

Scmonitor.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Együttműködési megállapodást kötött a Mavir a Budapesti Műszaki Egyetemmel

Portfolio.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Együttműködik a Műegyetem és a Mavir

Pakspress.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Együttműködés a MAVIR és a Műegyetem között

Napi.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Mitől okos egy okosváros?
"...Egy okosváros fejlesztés során nemcsak az árbeli megtérülést kell nézni, hanem a társadalmit is, hiszen ez utóbbit akkor is nehéz számszerűsíteni, ha egyértelműen jelen van - mondta Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a Napi.hu és a Noguchi Porter Novelli Smart City Forum 2017 elnevezésű konferenciáján..."

Hirado.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Együttműködési megállapodás a Mavir és a BME között

Autoszektor.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Versenyképesség növelése az innováció révén

Webradio.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Kutatók éjszakája - Színes programok Bács-Kiskun megyében

Webradio.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Együttműködési megállapodást kötött a Mavir a Budapesti Műszaki Egyetemmel

Trendfm.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Rekordszámú program a Kutatók Éjszakáján

Nrgreport.com, 2017. szeptember 28., csütörtök
Képzésben működik együtt a Mavir és a BME

Mindenamisopron.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Kutatók éjszakája a Soproni Egyetemen

Magyaridok.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Kutatók éjszakája - színes programok Bács-kiskun megyében

Magyaridok.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Együttműködési megállapodást kötött a MAVIR a Budapesti Műszaki Egyetemmel

Keol.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Kutatók éjszakája - Színes programok Bács-Kiskun megyében

Insiderblog.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Innovatív magyar cégek külpiacra lépését segíti a kormány

Hiros.hu, 2017. szeptember 28., csütörtök
Kutatók éjszakája a Neumann János Egyetemen

Kossuth Rádió, Hírek 180 perc, 2017. szeptember 28., csütörtök
A digitális innováció kérdéseiről tárgyalnak az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői Tallinnban

KarcFM, Déli News, 2017. szeptember 28., csütörtök
Egy év alatt kilenc helyet javított Magyarország a versenyképességi rangsorban

RTL Klub, RTL Híradó, Esti kiadás, 2017. szeptember 28., csütörtök
Helyszíni tudósítás: Az uniós tagállamok vezetői holnap a digitális innováció kérdéseit vitatják
meg azt észt fővárosban, de már ma este munkavacsorát tartanak

ECHO TV, Híradó 12:00, 2017. szeptember 28., csütörtök
A digitális innováció kérdéseiről tartanak uniós csúcstalálkozót Tallinnban

ECHO TV, Híradó 14:00, 2017. szeptember 28., csütörtök
A digitális innováció kérdéseiről tartanak uniós csúcstalálkozót Tallinnban

M1, Híradó M1 6:00, 2017. szeptember 28., csütörtök
Javított Magyarország a versenyképességi rangsorolásán

ECHO TV, Reggeli Híradó, 2017. szeptember 28., csütörtök
A digitális innováció kérdéseiről tartanak uniós csúcstalálkozót Tallinnban

Duna TV, Híradó M1 6:00, 2017. szeptember 28., csütörtök
Javított Magyarország a versenyképességi rangsorolásán

Vas Népe, 2017. szeptember 29., péntek, 8. oldal
Új GINOP-felhívás - 17 milliárd forint innovatív kkv-knak

Fejér Megyei Hírlap, 2017. szeptember 29., péntek, 8. oldal
Még mindig szerezhetnek pénzt a kisebb cégek is

Lokál, 2017. szeptember 29., péntek, 2. oldal
A kormány együttműködik a vállalati szférával

Világgazdaság, 2017. szeptember 29., péntek, 4-5. oldal
Egyre több lehetőségük van a kis- és közepes vállalatoknak

Világgazdaság, 2017. szeptember 29., péntek, 13. oldal
Forradalmi áttörés előtt az agykutatás

Világgazdaság, 2017. szeptember 29., péntek, 13. oldal
Stratégiai partnerségben a jövő gazdaságáért

Szabadság, 2017. szeptember 29., péntek, 4. oldal
Eu-csúcs digitális innovációról és egyéb kérdésekről

Magyar Hírlap, 2017. szeptember 29., péntek, 10. oldal
Megéri nálunk beruházni a külföldi cégeknek

Magyar Hírlap, 2017. szeptember 29., péntek, 12. oldal
Munkahelyteremtő program hazai kisvállalkozásoknak

Vg.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Milliárdokkal támogatják a magyar startupokat

Forbes.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Pénz mellett valami mást is ad a holland kormány a startupoknak

888.hu, 2017. szeptember 29., péntek
A kormány együttműködik a vállalati szférával

Itextreme.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Pénzügyi, oktatási és képalkotó vállalkozások kerültek a Telenor startup programjába

Pharmaonline.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Adat, tudás, jövő

Mfor.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Új piacokra lépnének a magyar kisvállalkozások

Medicalonline.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Adat, tudás, jövő

Magyarhirlap.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Munkahelyteremtő program hazai kisvállalkozásoknak

Hiros.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Versenyképességben is előre léptünk

Hiros.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Kutatók éjszakája - Színes programok Bács-Kiskun megyében

Elelmiszer.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Új piacokra vetnének szemet a kkv-k

Bacsmegye.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Színes programokat kínál a Kutatók Éjszakája Bács-Kiskun megyében

Ado.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Új piacokat hódítanának meg a hazai kkv-k

Vg.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Forradalmi áttörés előtt az agykutatás

Agroinform.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Kutatók Éjszakája a NAIK-ban

Vajma.info, 2017. szeptember 29., péntek
Magyar találmány, ami életet menthet

U-szeged.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Komplex képzés- és intézményfejlesztés valósul meg az SZTE-n

Tozsdeforum.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Nagyot robbantanának a kkv-k

Piacesprofit.hu, 2017. szeptember 29., péntek
18 milliárd forint vár a magyar startupokra

Origo.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Magyar találmány mentheti meg az életét

Origo.hu, 2017. szeptember 29., péntek
A legjobb startupokat keresi a MOL

Mediapiac.com, 2017. szeptember 29., péntek
18 milliárd forint várja a hazai startupokat

Lokal.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Együttműködési megállapodást kötött a MAVIR a BME-vel

Kisalfold.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Új piacokat hódítanák meg a hazai kkv-k

Hirado.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Új tudásközpontot adtak át Budapesten

Hirado.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Új piacokat hódítanának meg a hazai kkv-k

Hirado.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Kutatási és innovációs kiválósági központot adtak át a győri Széchenyi István Egyetemen

Energiainfo.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Energy Globe Magyarország pályázat

Delmagyar.hu, 2017. szeptember 29., péntek
3,6 milliárdos fejlesztésbe kezd az SZTE

Delmagyar.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Új piacokat hódítanák meg a hazai kkv-k

Webradio.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Kutatási és innovációs kiválósági központot adtak át a győri Széchenyi István Egyetemen

Socialbranding.hu, 2017. szeptember 29., péntek
18 milliárd forint vár a startupokra

Profit7.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Közel 18 milliárd forintnyi befektetés vár a hazai startupokra

Profit7.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Új piacokat hódítanának meg a hazai kkv-k

Mno.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Az EU napos oldalát keresik a tallinni csúcson

Markamonitor.hu, 2017. szeptember 29., péntek
18 milliárd forintnyi befektetés vár a startupokra

Energiaoldal.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Innovatív magyar cégek külpiacra lépését segíti a kormány

Civilhetes.net, 2017. szeptember 29., péntek
A CEU InnovationsLab lett a legjobb inkubátor és akcelerátor program Magyarországon

Brandtrend.hu, 2017. szeptember 29., péntek
18 milliárd forint vár a startupokra

Bitport.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Ezekhez az inkubátorokhoz érdemes elvinni az innovatív ötleteket

24.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Új piacokra merészkednének a hazai cégek

24.hu, 2017. szeptember 29., péntek
Irány a jövő: még két hétig lehet versenybe szállni az Energy Globe Magyarország díjakért

Trend FM, Reggeli monitor, 2017. szeptember 29., péntek
Hosszútávú együttműködést kötött a MAVIR és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

M1, Ma délelőtt, 2017. szeptember 29., péntek
A digitális innováció kérdéseiről tartanak ma EU-csúcstalálkozót Tallinnban

Somogyi Hírlap, 2017. szeptember 30., szombat, 1+3. oldal
Kukacpiték és robotok éjjele

Kisalföld, 2017. szeptember 30., szombat, 6. oldal
A magyar szellemi tokét hasznosítják

Autopro.hu Magazin, 2017. szeptember 30., szombat, 28-29. oldal
A lengyelek és a csehek is vinnék a magyar mérnököket

Autopro.hu Magazin, 2017. szeptember 30., szombat, 35. oldal
IPAR NAPJAI - Magyarország legjelentősebb üzleti eseménye az iparban

Teol.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Szoljon.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Sonline.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Kemma.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Heol.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Beol.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Baon.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Bama.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Vs.hu, 2017. szeptember 30., szombat
NGM: töretlenül fejlődik a gazdaság

Hir.ma, 2017. szeptember 30., szombat
NGM-államtitkár: jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Infoter.eu, 2017. szeptember 30., szombat
Kutatási és innovációs kiválósági központot adtak át a győri Széchenyi István Egyetemen

Hirado.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Webradio.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Világgazdaság - NGM-államtitkár: jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Szegedma.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Magyaridok.hu, 2017. szeptember 30., szombat
NGM-államtitkár: jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Magyarhirlap.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

Infoter.eu, 2017. szeptember 30., szombat
Kutatási és innovációs kiválósági központot adtak át a győri Széchenyi István Egyetemen

Inforadio.hu, 2017. szeptember 30., szombat
"Jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok"

Bdpst24.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Drónok uralták a terepet az Ericssonban a Kutatók Éjszakáján
"...Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztesei saját találmányaikat, felfedezéseiket ismertették. Az egyetemi együttműködésekben olyan érdekességek szerepeltek, mint egy robotikai bemutató, a SMOG-1 hallgatói műhold, vagy a droidfoci..."

Velemenyezd.hu, 2017. szeptember 30., szombat
Világgazdaság - NGM-államtitkár: jövőre is folytatódhatnak a kedvező gazdasági folyamatok

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. szeptember
Tehetségpontok a tehetségek szolgálatában

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. szeptember
Szabadfogású Számítógép Verseny 2017

Portfolio.hu, 2017. október 1., vasárnap
Lemaradtál az uniós ingyenpénzről? - Jön az utolsó nagy lehetőség

Kossuth Rádió, G7, 2017. október 1., vasárnap
Kiss Mónika szerint a Richter esetében megvalósul az a ritka kritérium a tőkepiacon, hogy hosszú távú befektetésre is kiválóan alkalmas lehet a cég

Kossuth Rádió, G7, 2017. október 1., vasárnap
Bogsch Erik 25 éve vezeti a Richter Gedeon Nyrt.-t

Kossuth Rádió, G7, 2017. október 1., vasárnap
A gyógyszeripari innováció világszerte mintegy ötvenmilliárd dollárnyi összeget emészt fel, mondta Bodrogi József

Kossuth Rádió, G7, 2017. október 1., vasárnap
Ha egy gyógyszer az Egyesült Államokban nem kerül forgalomba, akkor a megtérülés gyakorlatilag lehetetlen, mondta Bogsch Erik

Magyar Hírlap, 2017. október 2., hétfő
Új piacra törnek a vállalkozások

Scmonitor.hu, 2017. október 2., hétfő
Kutatási és innovációs kiválósági központot adtak át a győri Széchenyi István Egyetemen

Portfolio.hu, 2017. október 2., hétfő
Akár több száz magyar cég is kérhetné a gazelláknak szóló EU-milliárdokat

Hrportal.hu, 2017. október 2., hétfő
Még néhány hétig lehet versenybe szállni az Energy Globe Magyarország díjakért

Magyarhirlap.hu, 2017. október 2., hétfő
Új piacra törnek a vállalkozások

Infoter.eu, 2017. október 2., hétfő
Ipar 4.0 labort avattak Debrecenben

Infoter.eu, 2017. október 2., hétfő
V4- es összefogással pezsdülnek a régiós startupok

Delmagyar.hu, 2017. október 2., hétfő
Az ELI a megyei önkormányzattal keresi a vállalkozásokat

Elelmiszer.hu, 2017. október 2., hétfő
Szupermodern tudásközpont épült Újpesten

Civilhirugynokseg.hu, 2017. október 2., hétfő
Tudásközpont a Tél utcában

Elelmiszer.hu, 2017. október 2., hétfő
A régiós startup élet V4-es összefogással éledne újjá

Kamaraonline.hu, 2017. október 2., hétfő
V4-es összefogás a régiós startupokért

Mmonline.hu, 2017. október 2., hétfő
Új program a startupok felpörgetésére

Hirado.hu, 2017. október 2., hétfő
V4- es összefogással pezsdülnek a régiós startupok

Forbes.hu, 2017. október 2., hétfő
Régiós körútra indul az MFB és a Hiventures: startupokat versenyeztetnek

Agroinform.hu, 2017. október 2., hétfő
Ötödik alkalommal is Székelyföldi IT&C és Innovációs Konferencia

News4business.hu, 2017. október 2., hétfő
Ugrásszerűen nőtt a közvetlenül elnyert uniós magyar projektek száma

Heves Megyei Hírlap, 2017. október 3., kedd, 1+6. oldal
Könnyebb lesz vállalkozni

Délmagyarország, 2017. október 3., kedd, 6. oldal
3 és fél milliárdos fejlesztésbe kezdhet az egyetem

Népszava, 2017. október 3., kedd, 10. oldal
A kkv-k érdekében

Vg.hu, 2017. október 3., kedd
Jelentős fejlesztési támogatást kap hetven kkv

Hir.ma, 2017. október 3., kedd
NGM: 70 vállalkozás 13,5 milliárd forintból bővítheti kapacitását

Scmonitor.hu, 2017. október 3., kedd
70 vállalkozás 13,5 milliárd forintból bővítheti kapacitását

Portfolio.hu, 2017. október 3., kedd
Több mint 1000 cég várta ezt a hírt - megszülettek az első nyertesek

Preshaz.eu, 2017. október 3., kedd
Térfoglalás az űrben
"...Az Európa Unió által évente szervezett, legjelentősebb és legrangosabb tehetség-kutató és gondozó programnak, a Fiatal Tudósok Versenyének döntőjét, melyre a világ 38 országából érkeztek fiatalok, az idén szeptember 22. és 26. között Tallinnban rendezték meg. Puskás Dávid, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja a "3D nyomtatott Holdbázis" című munkájával elnyerte az Európai Űrügynökség (ESA) egyetlen díjnyertes számára felajánlott különdíját..."

Mixonline.hu, 2017. október 3., kedd
70 vállalkozás bővítheti kapacitását

Hrportal.hu, 2017. október 3., kedd
70 vállalkozás 13,5 milliárd forintból bővítheti kapacitását

Webradio.hu, 2017. október 3., kedd
NGM: 70 vállalkozás 13,5 milliárd forintból bővítheti kapacitását

Socialbranding.hu, 2017. október 3., kedd
Drónok uralták a terepet

Profit7.hu, 2017. október 3., kedd
Hetven vállalkozás 13,5 milliárd forintból bővítheti kapacitását

Pharmaonline.hu, 2017. október 3., kedd
Minőségi kutatómunka nélkül nincs minőségi oktatás

Orientpress.hu, 2017. október 3., kedd
NGM: 70 vállalkozás 13,5 milliárdból bővítheti kapacitását

Nepszava.hu, 2017. október 3., kedd
A kkv-k érdekében

Mfor.hu, 2017. október 3., kedd
13,5 milliárd forintot tömött az EU 70 magyar vállalkozás zsebébe

Index.hu, 2017. október 3., kedd
Magyar kutatók továbbfejlesztették az MRI-t

Brandtrend.hu, 2017. október 3., kedd
Drónok uralták a terepet

Adozona.hu, 2017. október 3., kedd
Átlagosan 190 millió forintos támogatás: kik nyerhették el?

24.hu, 2017. október 3., kedd
25 év után távozik Bogsch Erik a Richter éléről

Hir.ma, 2017. október 3., kedd
Három magyar kkv bekerült a legjobb uniós innovációs projekt közé

Magyarhirlap.hu, 2017. október 3., kedd
Három magyar vállalkozás is bekerült a legjobb innovációs projektek közé

Webradio.hu, 2017. október 3., kedd
Három magyar kkv bekerült a legjobb uniós innovációs projekt közé

Ujnemzedek.hu, 2017. október 3., kedd
Három magyar cég bekerült a legjobb uniós innovációs projekt közé

Kamaraonline.hu, 2017. október 3., kedd
Innovációs Radar Díj: itt szavazhatunk a magyar jelöltekre

Profit7.hu, 2017. október 3., kedd
Magyar cégek a legjobb uniós innovációs projekt között

Hirado.hu, 2017. október 3., kedd
Magyar cégek a legjobb uniós innovációs projekt között

Tozsdeforum.hu, 2017. október 3., kedd
Három hazai kkv a világ legjobbjai között

Privatbankar.hu, 2017. október 3., kedd)
Magyar cégek az élmezőnyben: most a te segítségeddel nyerhetnek!

Orientpress.hu, 2017. október 3., kedd
Három magyar kkv került be a legjobb uniós innovációs projekt közé

Portfolio.hu, 2017. október 3., kedd
Három magyar cég repült Európa élmezőnyébe

Magyaridok.hu, 2017. október 3., kedd
Három magyar kkv bekerült a legjobb uniós innovációs projekt közé

Itextreme.hu, 2017. október 3., kedd
3D nyomtatással az életmentésért

Pecsinapilap.hu, 2017. október 3., kedd
3D nyomtatással az életmentésért

Bonyhadinapilap.hu, 2017. október 3., kedd
3D nyomtatással az életmentésért

Egrinapilap.hu, 2017. október 3., kedd
3D nyomtatással az életmentésért

Esztergominapilap.hu, 2017. október 3., kedd
3D nyomtatással az életmentésért

Debreceninapilap.hu, 2017. október 3., kedd
3D nyomtatással az életmentésért

Zalaegerszeginapilap.hu, 2017. október 3., kedd
3D nyomtatással az életmentésért

Medicalonline.hu, 2017. október 3., kedd
3D nyomtatással az életmentésért

Bdpst24.hu, 2017. október 3., kedd
3D nyomtatással az életmentésért

Weborvos.hu, 2017. október 3., kedd
3D nyomtatással az életmentésért

Tozsdeforum.hu, 2017. október 3., kedd
Beszáll a V4 a startup bizniszbe

Pecsinapilap.hu, 2017. október 3., kedd
Nemzetközi üzletember-találkozó kezdődik szerdán

Pecsicivil.hu, 2017. október 3., kedd
EIT Digital Challenge - digitális innováció, pán-európai verseny

Kamaraonline.hu, 2017. október 3., kedd
GINOP: új nyertesekről számolt be az államtitkár

Insiderblog.hu, 2017. október 3., kedd
V4-es összefogással pezsdül fel a régiós startup élet

Infoter.eu, 2017. október 3., kedd
Három magyar kkv került be a legjobb uniós innovációs projekt közé

Figyelo.hu, 2017. október 3., kedd
70 vállalkozás 13,5 milliárd forintból bővítheti kapacitását

Eupalyazatiportal.hu, 2017. október 3., kedd
Három hazai kkv is megmérkőzhet a legjobb 48 uniós innovációs projekt versenyén

Magyar Hírlap, 2017. október 4., szerda, 9. oldal
Három magyar kis- és középvállalkozás bekerült

Népszava, 2017. október 4., szerda, 16. oldal
Hazai kutatók fejlesztették tovább az MRI-t

Agroinform.hu, 2017. október 4., szerda
Még várják a vállalkozónők jelentkezését az innovátor pályázatra

Mmonline.hu, 2017. október 4., szerda
Három magyar kkv a legjobbak között az innovációs versenyen

Agrotrend.hu, 2017. október 4., szerda
Keresik és díjazzák a legjobb női innovátorokat - Még lehet jelentkezni az uniós pályázatra!

Nepszava.hu, 2017. október 4., szerda
Hazai kutatók fejlesztették tovább az MRI-t

Kamaraonline.hu, 2017. október 4., szerda
Hatékonyabb közbeszerzéseket szeretne az Európai Bizottság

Insiderblog.hu, 2017. október 4., szerda
Mobilapp segíthet a diabéteszeseknek

Infoter.eu, 2017. október 4., szerda
70 vállalkozás 13,5 milliárd forintból bővítheti kapacitását

Elteonline.hu, 2017. október 4., szerda
349 ELTE-s nyertes pályázó az Új Nemzeti Kiválósági Programon

Webradio.hu, 2017. október 4., szerda
Meghirdették az ifjúsági tehetségkutató versenyt
"...A Magyar Innovációs Szövetség meghirdette az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt a 2017/2018-tanévre az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) támogatásával - jelentette be Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke szerdán, Budapesten..."

Hir.ma, 2017. október 4., szerda
Meghirdették az ifjúsági tehetségkutató versenyt

Hirado.hu, 2017. október 4., szerda
Meghirdették az ifjúsági tehetségkutató versenyt

Boon.hu, 2017. október 4., szerda
Meghirdették az ifjúsági tehetségkutató versenyt

Mon.hu, 2017. október 4., szerda
Meghirdették az ifjúsági tehetségkutató versenyt

Nyiregyhaza.hu, 2017. október 4., szerda
Meghirdették az ifjúsági tehetségkutató versenyt

Debreceninap.hu, 2017. október 4., szerda
Meghirdették az ifjúsági tehetségkutató versenyt

Hvg.hu, 2017. október 4., szerda
Esélytelennek tartotta magát, igencsak meglepődött a kémai Nobel-díjat elnyerő tudós

Parameter.sk, 2017. október 4., szerda
Nobel-díj - Nem számított az elismerésre Joachim Frank

Mmonline.hu, 2017. október 4., szerda
Három magyar kkv a legjobbak között az innovációs versenyen

Uzletresz.hu, 2017. október 4., szerda
Három magyar fejlesztés van Európa legjobbjai között

Trademagazin.hu, 2017. október 4., szerda
Három magyar is bekerült a legjobb uniós innovációs projektek közé

Pannonnovum.hu, 2017. október 4., szerda
Három hazai kkv is megmérkőzhet a legjobb 48 uniós innovációs projekt versenyén

Mta.hu, 2017. október 4., szerda
27. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2017/2018-as tanév)

Nkfih.gov.hu, 2017. október 4., szerda
27. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2017/2018-as tanév)

Baon.hu, 2017. október 4., szerda
Egyedülálló fejlesztések az egyetemen

Zetapress.hu, 2017. október 4., szerda
Fiatalok, pályázzatok!
"...A Magyar Innovációs Szövetség meghirdette az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt a 2017/18-tanévre az EMMI és az NKFIH támogatásával - jelentette be Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke Újbudán, az Ericsson Irinyi József utcai Székházában..."

Tozsdeforum.hu, 2017. október 4., szerda
Jelnyelv-fordító alkalmazással törtek be az impact tőzsdére a magyarok

Sunshinefm.hu, 2017. október 4., szerda
Meghirdették az ifjúsági tehetségkutató versenyt

Marketinginfo.hu, 2017. október 4., szerda
Megvannak a Telenor startup-programjának nyertesei

Innoportal.hu, 2017. október 4., szerda
Kutatási és innovációs kiválósági központot adtak át a győri Széchenyi István Egyetemen

Erdon.ro, 2017. október 4., szerda
Meghirdették az ifjúsági tehetségkutató versenyt

Haon.hu, 2017. október 4., szerda
Meghirdették az ifjúsági tehetségkutató versenyt

Infovilag.hu, 2017. október 4., szerda
Vetélkedő: országos IT-megmérettetés

Insiderblog.hu, 2017. október 4., szerda
Életmentés 3D nyomtatással

Hirek.prim.hu, 2017. október 4., szerda
Közel 18 milliárd forintnyi befektetés vár a hazai startupokra

Gyartastrend.hu, 2017. október 4., szerda
Fiatal startuptól lesz okos a magyar egészségügy

Eupalyazatiportal.hu, 2017. október 4., szerda
27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny (2017/2018-as tanév)

InfoRádió, 2017. október 4., szerda
Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny

InfoRádió, Mérleg 17:45, 2017. október 4., szerda
Idén már a 27. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Szövetség az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

M5, Tudós társaság, 2017. október 4., szerda
Meghirdették a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyt

M5, Kulturális híradó, 2017. október 4., szerda
Meghirdették a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyt

M1, Profit7, 2017. október 4., szerda
Versenyképességi konferenciát tartott Budapesten a Kkvház

MTV, Híradó este, 2017. október 4., szerda
Keresik az ország legtehetségesebb ifjú tudósait
"...Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyre november 28-ig adhatják be pályázatukat a jelentkezők. Az esemény fő médiatámogatója az M5 kulturális csatorna, ahol a nézők megismerkedhetnek az ország legtehetségesebb fiatal kutatóival..."

Magyar Hírlap, 2017. október 5., csütörtök, 11. oldal
Hamarosan indul az ifjúsági tehetségkutató verseny

Magyar Hírlap, 2017. október 5., csütörtök, 11. oldal
Kutatás-fejlesztés

Lokál extra, Győr, 2017. október 5., csütörtök, 8. oldal
Robotok foglalták el a várost

Magyar Hírlap, 2017. október 5., csütörtök, 15. oldal
Biomolekulák kutatói kapták az idei kémiai Nobel-díjat

Magyar Idők, 2017. október 5., csütörtök, 15. oldal
Döntősök a hazai startupok

Petőfi Népe, 2017. október 5., csütörtök, 2. oldal
Egyedülálló fejlesztések az egyetemen

Budaorsiinfo.hu, 2017. október 5., csütörtök
Meghirdették az ifjúsági tehetségkutató versenyt

Vg.hu, 2017. október 5., csütörtök
Nagyobb szerepet kaphatnak a hazai kkv-k a General Electricnél

Portfolio.hu, 2017. október 5., csütörtök
Duplázásra készül Magyarországon a GE

Semmelweis.hu, 2017. október 5., csütörtök
Együttműködés a tudományos innovációban a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és az egyetem között

Pannonnovum.hu, 2017. október 5., csütörtök
Együttműködés az intézmények és a vállalkozások innováció- tudatosságának erősítéséért

Webradio.hu, 2017. október 5., csütörtök
Együttműködik az innováció tudatosságának erősítésében a KSH és az NKFI Hivatal

Portfolio.hu, 2017. október 5., csütörtök
Összefog az innovációs statisztikák javítása érdekében az NKFIH és a KSH

Profitline.hu, 2017. október 5., csütörtök
Megduplázza beszerzései értékét Közép-és Kelet-Európában a GE

Profitline.hu, 2017. október 5., csütörtök
A Bosch kutatás-fejlesztéssel tervezi a jövőt Magyarországon

Techmonitor.hu, 2017. október 5., csütörtök
Megduplázza beszerzését a GE

Uzletresz.hu, 2017. október 5., csütörtök
Beszállítóit fejlesztené a GE

Uzletresz.hu, 2017. október 5., csütörtök
Az innovációban látja a kiutat a GE

Autopro.hu, 2017. október 5., csütörtök
Jövőbe mutató fejlesztések a miskolci Boschnál

Inforadio.hu, 2017. október 5., csütörtök
Megint szárnyalhatnak a fiatalok gondolatai
"...Idén 27. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Szövetség az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, amelyre középiskolás fiatalok jelentkezését várják - mondta az InfoRádiónak Szabó Gábor, a szervezet elnöke..."

Ifipress.hu, 2017. október 5., csütörtök
Meghirdették az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt

Csillagpontradio.hu, 2017. október 5., csütörtök
Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre
"...A Magyar Innovációs Szövetség 2017. október 4-én, az Ericsson K+F Központjában 27. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 Csatorna közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból..."

Techmonitor.hu, 2017. október 5., csütörtök
Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Palyazatihirek.eu, 2017. október 5., csütörtök
70 vállalkozás 13,5 milliárd forintból bővítheti kapacitását

Heol.hu, 2017. október 5., csütörtök
Könnyebbé válhat a vállalkozás indítása

Elemzeskozpont.hu, 2017. október 5., csütörtök
Kutatás-fejlesztéssel tervezi a jövőt Magyarországon a Bosch

Sikerado.hu, 2017. október 5., csütörtök
Kutatás-fejlesztéssel tervezi a jövőt

Mernokkocsma.hu, 2017. október 5., csütörtök
Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Mernokkocsma.hu, 2017. október 5., csütörtök
Megduplázza beszerzését a GE

Kisalfold.hu, 2017. október 5., csütörtök
A 3D-nyomtatás orvosbiológiai felhasználását járják körül kutatók Pécsett

Erdon.ro, 2017. október 5., csütörtök
Kutatás-fejlesztéssel tervezi a jövőt hazánkban a Bosch cégcsoport

Magyaridok.hu, 2017. október 5., csütörtök
Kutatás-fejlesztéssel tervezi a jövőt hazánkban a Bosch cégcsoport

Magyaridok.hu, 2017. október 5., csütörtök
Döntősök a hazai startupok

Magyarhirlap.hu, 2017. október 5., csütörtök
Kutatás-fejlesztéssel tervezi a jövőt hazánkban a Bosch cégcsoport

Kapos.hu, 2017. október 5., csütörtök
Középsulisok figyelem!
"...Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre. A Magyar Innovációs Szövetség az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az M5 Csatorna és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázata remek lehetőség a fiataloknak, hogy megmutassák magukat és az ötleteiket..."

Infoter.eu, 2017. október 5., csütörtök
Meghirdették az ifjúsági tehetségkutató versenyt

Hirek.prim.hu, 2017. október 5., csütörtök
Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Gyartastrend.hu, 2017. október 5., csütörtök
Lehet pályázni az ifjúsági tehetségkutató versenyre

Eupalyazatiportal.hu, 2017. október 5., csütörtök
Együttműködés az intézmények és a vállalkozások innováció- tudatosságának erősítéséért

Kossuth Rádió, Krónika 15:00, 2017. október 5., csütörtök
Fiatal feltalálóknak és tudósjelölteknek hirdet versenyt a Magyar Innovációs Szövetség

M1, Híradó M1 12:00, 2017. október 5., csütörtök
Egy verseny keretein belül keresik az ország legtehetségesebb ifjú tudósait

Duna TV, Híradó M1 12:00, 2017. október 5., csütörtök
Egy verseny keretein belül keresik az ország legtehetségesebb ifjú tudósait
"...Az ifjúsági innovációs és tehetségkutató verseny nyitórendezvényén középiskolások és egyetemisták mutatták be díjnyertes fejlesztéseiket. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség: Az innováció a mi fogalmaink szerint csak az a tevékenység, aminek az eredménye gazdasági megvalósuláshoz vezet..."

Magyar Hírlap, 2017. október 6., péntek, 9. oldal
A kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) statisztikák...

Észak-Magyarország, 2017. október 6., péntek, 1+3. oldal
Bosch: másfél évtizede itt

Világgazdaság, 2017. október 6., péntek, 1+4. oldal
Fejlesztési pénz érkezik a kkv-khoz

Világgazdaság, 2017. október 6., péntek, 4. oldal
Jobban támaszkodna a kkv-kra a GE

Vásárhelyi híradó, 2017. október 6., péntek, 2. oldal
Bolyais siker Tallinnban
"...A több tízezer, 15-20 év közötti fiatalból kiválasztott döntősök között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2016/2017. évben megrendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három első díjas pályázatának készítője képviselhette..."

Preshaz.eu, 2017. október 6., péntek
Tallinból Pittsburgh-be és...
"...Az Európa Unió által évente szervezett, legjelentősebb és legrangosabb tehetségkutató és gondozó programnak, a Fiatal Tudósok Versenyének döntőjét, melyre a világ 38 országából érkeztek fiatalok, az idén szeptember 22. és 26. között Tallinban rendezték meg. Molnár Áron továbbjutott a világdöntőre, az ISEF-re. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál..."

Vg.hu, 2017. október 6., péntek
Forráshoz jutnak a termelési kapacitást bővítő cégek

Vg.hu, 2017. október 6., péntek
Gazdaságélénkítő pályázat indult a felvidéki kkv-knak

Technokrata.hu, 2017. október 6., péntek
Már lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Ma.hu, 2017. október 6., péntek
A 3D-nyomtatás orvosi felhasználásáról tanácskoznak Pécsen

Erdon.ro, 2017. október 6., péntek
Kutatás-fejlesztéssel tervezi a jövőt hazánkban a Bosch cégcsoport

Semmelweis.hu, 2017. október 6., péntek
Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap 2017. évi pályázatai - Műszerpályázat STIA-M-17

Mfor.hu, 2017. október 6., péntek
Az NGM nem teljesíti Parragh László kérését

Profit7.hu, 2017. október 6., péntek
Kiugróan jól teljesített augusztusban az ipar

Hirado.hu, 2017. október 6., péntek
Kiugróan jól teljesített augusztusban az ipar

Hir.ma, 2017. október 6., péntek
Varga: jó lendület van az iparban

Gazdasagportal.hu, 2017. október 6., péntek
Varga: jó lendület van az iparban

Vaol.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Zaol.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Veol.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Duol.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Feol.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Magyarhirlap.hu, 2017. október 6., péntek
Felülmúlva a várakozásokat, ismét felpörgött az ipar

Orientpress.hu, 2017. október 6., péntek
Varga: cél az ipari termelés további növelése

Baon.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Sonline.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Teol.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Bama.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Beol.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Heol.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Kemma.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Szoljon.hu, 2017. október 6., péntek
Varga Mihály: lendületben van az ipar

Techmonitor.hu, 2017. október 6., péntek
Indul az idei InnoMax Díj

Brandtrend.hu, 2017. október 6., péntek
Indul az idei InnoMax Díj

Techwok.hu, 2017. október 6., péntek
Pályázati lehetőség: indul az InnoMax Díj 2017

Mmonline.hu, 2017. október 6., péntek
Keresik a leginnovatívabb ötleteket

Napi.hu, 2017. október 6., péntek
Indul az InnoMax díj

Socialbranding.hu, 2017. október 6., péntek
Indul az idei InnoMax Díj

24.hu, 2017. október 6., péntek
InnoMax Díj: ismét keresik a legjobb fejlesztéseket

Trendfm.hu, 2017. október 6., péntek
Elstartolt az InnoMax innovációs pályázat

Minap.hu, 2017. október 6., péntek
Átadták a Magyar Formatervezési Díjakat

Szeretlekmagyarorszag.hu, 2017. október 6., péntek
Kiosztották a Magyar Formatervezési Díjakat a Design Héten

Octogon.hu, 2017. október 6., péntek
Átadták a Magyar Formatervezési Díjat

Digitalhungary.hu, 2017. október 6., péntek
110 csapat versengett az első magyar vállalati gyorsító programban

News4business.hu, 2017. október 6., péntek
Megvannak a Telenor startup-programjának nyertesei

News4business.hu, 2017. október 6., péntek
Együttműködési megállapodást kötött a Mavir a Budapesti Műszaki Egyetemmel

Realista.hu, 2017. október 6., péntek
Kutatás-fejlesztéssel tervezi a jövőt hazánkban a Bosch cégcsoport

Technokrata.hu, 2017. október 6., péntek
Már lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre
"...A Magyar Innovációs Szövetség 2017. október 4-én, az Ericsson K+F Központjában 27. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 Csatorna közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból..."

Muszaki-magazin.hu, 2017. október 6., péntek
Bosch: Jövőt alakító beruházások és munkatársak

Origo.hu, 2017. október 6., péntek
Ez a négy magyar startup megváltoztathatja a jövőt

Kamaraonline.hu, 2017. október 6., péntek
Együtt erősíti az innovációt a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a Semmelweis Egyetem

Portfolio.hu, 2017. október 6., péntek
A világ egyik leghasznosabb találmánya lehet ez a zseniális magyar kütyü

Esemenymenedzser.hu, 2017. október 6., péntek
K+F és Innováció - 2018, 2017. október 25.

Kamaraonline.hu, 2017. október 6., péntek
Együttműködik az innováció tudatosságának erősítésében a KSH és az NKFI

U-szeged.hu, 2017. október 6., péntek
Akár a Marson is alkalmazható reaktorokat fejleszt a Thalesnano Zrt. és az SZTE

Mernokkocsma.hu, 2017. október 6., péntek
Indul az idei InnoMax Díj

Innoteka.hu, 2017. október 6., péntek
Találd fel magad!
"...Október elején hirdették meg a Magyar Innovációs Szövetség által, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással szervezett 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt..."

Innoteka.hu, 2017. október 6., péntek
Széles és színes paletta

Infoter.eu, 2017. október 6., péntek
"A versenyképesség kulcsa a digitalizáció"

Hrportal.hu, 2017. október 6., péntek
Cél a női vállalkozók erősítése

Hirado.hu, 2017. október 6., péntek
Jó hír a magyar kkv-szektornak: a GE megduplázza beszerzései értékét

Socialbranding.hu, 2017. október 6., péntek
Indul az idei InnoMax Díj

Logisztika.hu, 2017. október 6., péntek
A GE növelni kívánja a kkv beszállói bázisát

Insiderblog.hu, 2017. október 6., péntek
Kezdd startupod a Groupamával!

Jazzy Rádió, Déli Híradó, 2017. október 6., péntek
Pénzt ad a legjobb ötletekért a Magyar Innovációs Szövetség hirdette versenyen
"...Fiatal feltalálóknak és tudósjelölteknek hirdet versenyt a Magyar Innovációs Szövetség. Olyan középiskolások és egyetemisták jelentkezhetnek, akik egy eredeti és megvalósítható találmánnyal állnak elő. November végéig várják a pályázatokat..."

M1, Híradó M1 19:30, 2017. október 6., péntek
Megint nagyot nőtt a hazai ipar teljesítménye

Duna TV, Híradó M1 12:00, 2017. október 6., péntek
Jó lendület van az iparban, így reagált Varga Mihály a legfrissebb ipari adatokra

M1, Híradó M1 12:00, 2017. október 6., péntek
Jó lendület van az iparban, így reagált Varga Mihály a legfrissebb ipari adatokra

Magyar Hírlap, 2017. október 7., szombat, 10. oldal
Felülmúlva a várakozásokat, ismét felpörgött az ipar

Digitalhungary.hu, 2017. október 7., szombat
Indul az idei InnoMax Díj

Digitalhungary.hu, 2017. október 7., szombat
110 csapat versengett az első magyar vállalati gyorsító programban

Belfold.ma.hu, 2017. október 7., szombat
Design Hét - Átadták a Magyar Formatervezési Díjakat

Mixonline.hu, 2017. október 7., szombat
Átadták a Magyar Formatervezési Díjakat

Minuszos.hu, 2017. október 7., szombat
Három magyar kkv várja a szavazatod

Innoportal.hu, 2017. október 7., szombat
Három a magyar igazság: ennyi kkv került be a legjobb uniós innovációs projekt közé

Mandiner.hu, 2017. október 7., szombat
Magyarország Kormánya (Kormany.hu): Kiugróan jól teljesített augusztusban az ipar

Pecsiujsag.hu, 2017. október 7., szombat
Átadták a Magyar Formatervezési Díjakat

Mizuscafe.hu, 2017. október 7., szombat
Design Hét 2017: díjátadókkal nyitott a rendezvény, melynek díszvendége Dánia

Ma.hu, 2017. október 7., szombat
Átadták a Magyar Formatervezési Díjakat

Kultura.hu, 2017. október 7., szombat
Átadták a formatervezési díjakat

Innoportal.hu, 2017. október 7., szombat
Három a magyar igazság: ennyi kkv került be a legjobb uniós innovációs projekt közé

Sunshine Rádió, 2017. október 7., szombat
Innovációs tehetségkutató versenyt hirdettek

M1, Híradó M1 6:00, 2017. október 7., szombat
Megint nagyot nőtt a hazai ipar teljesítménye

Duna TV, Híradó M1 6:00, 2017. október 7., szombat
Megint nagyot nőtt a hazai ipar teljesítménye

Innoportal.hu, 2017. október 8., vasárnap
Közel 18 milliárd forintnyi befektetés vár a hazai startupokra

Pecsicivil.hu, 2017. október 8., vasárnap
27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató verseny

24.hu, 2017. október 8., vasárnap
Üzleti és nonprofit fejlesztéseket díjaz az Invitech Solutions

Profession.hu, 2017. október 9., hétfő
Fellendült az ipari termelés

Minuszos.hu, 2017. október 9., hétfő
Startol az idei Invitech InnoMax Díj

Itextreme.hu, 2017. október 9., hétfő
Indul az idei InnoMax Díj

Infoter.eu, 2017. október 9., hétfő
Együtt erősíti az innovációt a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a Semmelweis Egyetem

Epiteszforum.hu, 2017. október 9., hétfő
Átadták az idei Magyar Formatervezési Díjat és Design Management Díjat

Civishir.hu, 2017. október 9., hétfő
Négymilliárdos projekt az egyetemen!
Szerkesztő: Riba Nikoletta, Munkatárs: Pazsák Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.