XXVII. évf. | 2017. augusztus 29. | 14. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

IPAR 4.0 iparstratégia

2017. július 24-én, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform együttműködésével elindította az Ipar 4.0 stratégiáról és intézkedési programjáról szóló előterjesztés előzetes, informális konzultációs folyamatát. Az egyeztetésre az NGM felsővezetői közül többek között Lepsényi István, államtitkár és Marczinkó Zoltán, helyettes államtitkár kérte fel Szövetségünket. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében a rövid - három napos felkészülési idő ellenére - hét fős szakértői csapat jelent meg az államtitkári tárgyalóban. Dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke vezetésével, Monszpart Zsolt és Frischmann Gábor, a MISZ alelnökei, valamint több tagozatvezető és aktív tag: Dr. Charaf Hassan, tanszékvezető a BME részéről, Hild Imre, a Startup tagozat elnöke, továbbá Dr. Marczis Balázs, a R. Bosch Kft fejlesztési igazgatója és Jakab Roland, az Ericsson vezérigazgató-helyettese.

Az ülésen az NGM részéről elhangzott, hogy az informális egyeztetés célja a kormány-előterjesztés előkészítésének felgyorsítása, a vélemények minél hatékonyabb becsatornázása.

A MISZ résztvevői szerint a stratégia professzionális munka eredménye, ugyanakkor helyenként túl részletes, terjedelmes, egyes részeinél igen bonyolultan és gyakran nagyon általánosan fogalmaz, így lényege, üzenetei nehezen érthetők. Fontos kérdésként vetette fel több hozzászóló az Ipar 4.0 speciális vállalatközi (nagyvállalatok és KKV-k, start-up-ok speciális kapcsolata), K+F+I és oktatás-vállalati kapcsolatrendszerét. Hangsúlyos téma volt az oktatás kérdése, egyetemek - ipar kapcsolata, mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. Felvetették a MISZ résztvevők az egyes programok, kezdeményezések közötti átfedések kérdését, mind tartalmi harmonizálás, mind a rendelkezésre álló humán-erőforrás korlátozottsága, mind a finanszírozási források összehangolt és optimális hasznosítása szempontjából. Szokásunkhoz híven ismét felvetettük a valódi hatáselemzések szükségességének kérdését.

Az egyórás megbeszélés végén Lepsényi István megköszönte a véleményeket és javaslatokat, legnagyobb részüket beépítendőnek értékelte. A konzultációk után elkészítik az anyag következő verzióját, amely a kormány elé kerül.

Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

2017. július 11-én került sor a Vállalkozásfejlesztési Tanács soron következő ülésére, a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénztártermében. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Farkas József, elnökségi tag vett részt az eseményen.

Az ülés egyetlen napirendi pontja: A magyar KKV Stratégia OECD általi felülvizsgálata keretében a hazai KKV érdekképviseleti szervezetek véleményének megismerése.

Az ülésen - a testületi tagok mellett az OECD képviselői is részt vettek - elhangzott többek között, hogy a projekt fő célja egyrészt a korábbi stratégia felülvizsgálata és egy új átfogó stratégia kidolgozása, mely a magyar kis és középvállalati szektor termelékenységének és a versenyképességének javítására irányul, másrészt a végrehajtás ütemtervének elkészítése.

A kkv-knak kulcsfontosságú szerepük van a magyar gazdaságban. A kkv-k teszik ki a vállalkozások 99%-át, ezzel jelentősen hozzájárulva a foglalkoztatáshoz (70,8%). Azonban a magyar kkv-k termelékenysége alacsony az OECD és az Európai Unió tagországaihoz képest, és a kkv-k hozzávetőlegesen csupán 25%-át adják a magyar exportnak, illetve csak ritkán foglalkoznak innovációval, K+F tevékenységgel.

A jelenlegi magyar kkv-stratégai dokumentum 2013-ban készült el, amikor magasabb volt a munkanélküliség, és alacsonyabb volt a munkaerőpiaci részvétel. Részben emiatt is a stratégia időközi felülvizsgálatára van szükség, a kkv-k növekedése jelenlegi gazdasági körülményeinek figyelembevételével, illetve a kkv-k új növekedési pályájának elemzésével. Ezekből kiindulva megfelelő szakpolitikai javaslatokat szükséges tenni.

A munka szakmai részét - a magyar kormánnyal együttműködve - egy több területet átfogó OECD-csapat végzi. A budapesti tényfeltáró látogatásra 2017 júliusában került sor. Ennek keretein belül kétoldalú és társadalmi egyeztetések kerültek megrendezésre, ahol az OECD csapata találkozott kormányzati szakértőkkel, kutatókkal, az üzleti szereplőkkel és az egyéb érdekeltekkel. Ezt követően, a tervek szerint, második lépésként, szeptemberben a keleti országrész kulcsfontosságú érdekeltjeivel fognak találkozni az OECD-csapat tagjai. A folyamat utolsó lépéseként Magyarországon fogják bemutatni az elkészült kkv-stratégiát. A projekt zárásaként az OECD egy rövid jelentést fog készíteni, amely összefoglalja a magyar kkv-k versenyképességének és termelékenységének javítását célzó kulcsfontosságú szakpolitikai intézkedéseket.

A projekt 4 szakaszból áll:
 1. Tényfeltárás és szakpolitikai elemzés - a jelenlegi helyzet megismerése
 2. Konzultációk - találkozók szervezése a kkv-k képviselőivel és egyéb érdekelt üzleti szervezetekkel annak érdekében, hogy megismerjük szükségleteiket, illetve kétoldali konzultációk szervezése további kulcsfontosságú szereplőkkel, hogy részletes képet kapjunk a növekedést gátló, illetve előre mozdító tényezőkről
 3. Szakpolitikai intézkedések kidolgozása - ütemterv kidolgozása, melyben bemutatásra kerülnek a meglévő szakpolitikai eszközök módosítására, illetve az új intézkedések meghatározására és végrehajtására vonatkozó lépések
 4. Nyilvános bemutatás és közzététel
A július 11-én tartott Vállalkozásfejlesztési Tanáccsal való találkozó célja a projektről való tájékoztatás, hogy együtt alakítsuk az által, hogy betekintést nyújtunk a pillanatnyi állapotába. Ez azért fontos, mert a versenyképes magyar kkv-szektor támogatásához szükség van a szakpolitikai változtatásokra.

Az ülésen a Tanács tagjai többek között megfogalmazták, a kkv stratégia alapvetően jó, azokban néhány aktualizálást kell végrehajtani. Magyarországon elsősorban nem a stratégiák megfogalmazásával, hanem a végrehajtással van a gond.

Az MIKI elnöke kétségét fejezte ki mennyiben tartozik az OECD-re a Magyarországi kkv stratégia elkészítése. A Tanács néhány tagját - hozzászólások alapján - közte a MISZ képviselőjét, az OECD egy kerekasztal beszélgetésre hívta.

Harsányi István-díj

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma, Dr. Dobák Miklós elnök vezetésével, 2017. augusztus 25-én bírálóbizottsági ülést tartott a MISZ székhelyén, melyen kiértékelték a Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkákat.

A pályázat a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók innovációs menedzsment ismereteinek bővítését és tudományos szintű feldolgozását hivatott díjazni.

A kuratórium tagjai, hat szempont alapján
 • a hazai és a külföldi szakirodalom felhasználása;
 • a pályázat szerkezeti felépítése;
 • a pályázó egyéni tevékenyégére visszavezethető megállapítások;
 • a pályamunkában szereplő javaslatok, különös tekintettel a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjára;
 • a dolgozat nyelvezete, stílusa, külalakja, ábrái;
 • a pályázat innovációval való kapcsolata,
 • előzetesen írásban értékelték a pályázatokat, majd az eredmények megvitatása után a bírálóbizottság a beérkezett 18 pályázat közül 5 pályázatot részesített díjazásban. Közülük 1 pályázó Harsányi István Ph.D. Díjban, további 4 pályázó pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesült.

  A 150 000 Ft-os, illetve 120 000 Ft-os ösztöndíjjal járó Harsányi-díjak átadására a díjazottak felsőfokú intézményeiben kerül sor.

  Megalakult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs Tanácsa

  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott célokhoz illeszkedve, a BME Szenátusa 2017. április 24-i ülésén elfogadta az Innovációs Tanács létrehozására vonatkozó Határozati Javaslatot, majd június 26-i ülésén megválasztotta annak tagjait és elnökét.

  A Tanács elnökének dr. Pakucs Jánost, a MISZ tiszteletbeli elnökét választották.

  XXI. Országos Diákkonferencia támogatói napja

  2017. július 7-én, a Komádi Táborban, Káptalanfüreden került sor a XXI. Országos Diákkonferencia támogatói napjára, ahol a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Jakab László, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrielnöke tartott rövid előadást.

  A mintegy 50 fős diák hallgatóságnak többek között arról beszélt, milyen feltételekkel várja az Innovációs Szövetség a középiskolás hallgatók jelentkezését a versenyre, hogyan történik az első és a második forduló értékelése, mi a mentorok szerepe és milyen szempontok szerint értékeli a zsűri a pályázatokat és a pályázókat. Szó volt arról, milyen út vezet, illetve vezethet a sikeres nemzetközi szereplésig és ehhez a Szövetség és a zsűri milyen támogatást tud adni.

  A verseny idei első helyezettjei közül, Molnár Áron és Puskás Dávid, valamint a Siemens Zrt. Junior ösztöndíjasa Laufer Tamás Jónás röviden bemutatták pályamunkáikat és beszéltek a versennyel kapcsolatos tapasztalataikról.

  DUIHK-MISZ szakmai bemutatkozó

  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) és a Magyar Innovációs Szövetség bemutatkozó szakmai megbeszélésére 2017. augusztus 23-án került sor Budapesten, ahol a Kamarát Balogh Ilona, ügyvezető-igazgató helyettes és Sápi Zsuzsanna, projektasszisztens, a Szövetséget pedig Riba Nikoletta, ügyvezető igazgató-helyettes képviselte.

  Közgyűlési jegyzőkönyv

  A Magyar Innovációs Szövetség 2017. május 11-én megtartott, XXVIII. rendes közgyűlésének, a hangrögzítés alapján készült jegyzőkönyve olvasható portálunkon a MISZ/Közgyűlések c. almenüben.

  Magyar Innovációs Szövetség székhelyváltozás

  Felhívjuk kedves Tagintézményeink és Olvasóink figyelmét, hogy 2017. június 30-tól a Magyar Innovációs Szövetség székhelye és levelezési címe megváltozott. A MISZ új címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.

  Gyászhír

  A Magyar Innovációs Szövetség mély fájdalommal tudatja, hogy életének 75. évében, 2017. július 27-én elhunyt Éhn József aranydiplomás építőmérnök, a Magyar Innovációs Szövetség Tervező tagozatának alapító elnöke. Temetése 2017. augusztus 29-én, 14:30-kor lesz a budapesti Farkasréti Temető Makovecz Termében.

  Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

  Magyar aranyérem a 32. Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Versenyen

  Az idei évben Kelet-Kínában, Csöcsiang tartomány fővárosában, Hangzhou-ban került megrendezésre a 32. Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Verseny (China Adolecents Science and Technology Innovation Contest) 2017. augusztus 14-e és 19-e között. A megmérettetésen Magyarországot Szegedi Melinda, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 2. helyezettje képviselhette, aki a MATEHETSZ támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretében utazott ki a versenyre. A magyar delegációt Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűritagja vezette.

  A legjobb nemzetközi projekteket is díjjakkal jutalmazzák. A magyar versenyző az „E-fásli: Peltier-elven alapuló termoelektromos hűtőrendszer” c. pályamunkájával, ami egy hűtésre és fűtésre egyaránt alkalmas, különböző testtájakra feltehető eszköz, az aranyérmet nyerte el a nemzetközi projektek közül. A díjátadón részt vett Li Yuanchao, a Kínai Népköztársaság alelnöke is.
  A „China Adolescent Science & Technology Innovation Contest” elnevezésű versenyt,1985 óta minden évben megrendezik más-más kínai városban. A verseny célja, hogy elősegítse a kreatív gondolkodást és tanulást a diákok között, tudományos és műszaki területen. A versenyre évente több mint 500 diák kvalifikálhatja magát Kínából, Hong Kongból és Makaóról. Idén külföldről, több mint 20 országból, közel 100-an vettek részt a versenyen.

  Magyar fiatal az 59. London International Youth Science Forumon (LIYSF)

  2017. július 26. és augusztus 9. között a London International Youth Science Forum (LIYSF) immár 59. alkalommal került megrendezésre. A programok helyszínéül az Imperial College of London szolgált. Magyarországról egy fiatal érdemelte ki a részvételt a diákfórumon, Szvoreny Viktor, aki a Magyar Innovációs Szövetség által rendezett, 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen harmadik helyezést ért el „A szerves anyagok eltávolítása az ivóvízből aktív szén és speciális ioncserélő segítségével” című pályamunkájával. Viktor a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium diákja.

  A fórum alaphangját Richard O’Kennedy és Hayat Sindi professzor adta meg lelkesítő beszédével. A fiatalok számos tudományos előadáson vehettek részt, melyet neves tudósok, professzorok, Nobel-díjasok tartottak. Sokat tanulhattak az agyról, annak működéséről és az agyhullámokról, betekintést nyerhettek az építészet és a mérnöki munka nehézségeibe és szépségeibe, valamint a látványos kémiai kísérletek sem maradhattak le az előadások színes palettájáról. Megismerkedhettek a londoni egyetemi rendszer működésével, a laborlátogatások által pedig az angliai kutatói munkával. A diákok lehetőséget kaptak az oxfordi és cambridge-i egyetemek meglátogatására. A résztvevő fiatalok prezentálhatták kutatásaikat, eredményeiket a The Science Forum Bazaar elnevezésű eseményen egy poszter segítségével.

  A fiatal kutatók meglátogathatták a Természettudományos Múzeumot, a University College Londont és a kenti egyetem mérnöki tanszékét is, ezen kívül programon volt a HR Wallingford, Oxford városa és a Trinity College is. Szakértők segítségével ismerhették meg a múzeumok tárgyainak múltját és titkait, így első kézből kaphattak olyan információkat, melyekkel az eddigiek során talán még könyvekben sem találkozhattak. A kötetlen programok sorát gazdagította a Stonehenge, a Buckingham-palota, a London Eye, valamint egyéb angliai látványosságok meglátogatása is.

  Hírek | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

  A felfedező kutatásokat ösztönző pályázatok 2017. évi eredményhirdetése

  Több mint 400 kutató és kutatási projekt nyert összességében 11,5 milliárd forintot meghaladó támogatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal felfedező kutatásokat ösztönző programjaiban.

  A négy pályázaton több mint száz kutatási projekt kifejezetten a matematikai, fizikai és mérnöki tudományok területén nyert több mint 3 milliárd forint támogatást.

  Az NKFI Hivatal 2017-ben megnövelt keretösszeggel, a kutatói életpálya különböző szakaszaihoz jobban illeszkedő új pályázati konstrukciókkal tette közzé a felfedező kutatásokat ösztönző felhívásokat. A támogatások 40 százalékát 40 év alatti kutatók nyerték el.

  További információk és a kutatási projektek részletes leírása a mellékelt közleményben és az alábbi linken érhetők el.

  Várható események

  Szervezetfejlesztés - 2017

  2017. szeptember 21-én, az Experience Center és Konferenciaközpontban (1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3. emelet) kerül megrendezésre tagszervezetünk, a Piac és Profit „Szervezetfejlesztés - 2017, Vállalati szervezet, ember, környezet, gondolkodásmód összhangban” c. konferenciája. Az esemény szakmai partnere a Magyar Innovációs Szövetség.

  Várható program:

  Előadások, előadók, vitatémák
 • Kell-e nekem vállalati kultúra? Építsd tudatosan, 4 lépésben! - Borbély László szervezetfejlesztő, executive coach, SPA Tudásbázis Kft.
 • A jövő szervezetei. Egy új működési paradigma térhódítása itthon és külföldön. - Toldi Zsuzsanna ügyvezető igazgató, Aquilone Training Szervezetfejlesztési Kft.
 • Változás vagy válság? Menedzselve előnnyé fordítható és az embereid helyben maradnak! Szervezetfejlesztési, vezetési tanácsok, praktikus ötletek kisméretű szervezetekre szabva. - Patonai Ágnes ügyvezető igazgató, p2m Consulting Kft.
 • Szervezetfejlesztés folyamatos tanulással. Külső szem többet lát? - Komócsin Laura ügyvezető igazgató, Business Coach Kft. (felkérés alatt)
 • Tudás? Fegyelem? Kompetencia? Az attitűd mindent visz, de hogyan befolyásolható? - Békési Gábor MBA Vállalati Vitalitás Index fejlesztő - SPA Tudásbázis
 • A szervezet mint tér. A térben gondolkodás és létezés hatása az eredményességre. - Ruzsa Ágota igazgató, SOL Intézet
 • Új, 21. századi szervezeti modellek hazai méretekre szabva. Nyerő formák, struktúrák, gondolkodásmód. - Polló László szervezetfejlesztő, Effectsys
 • A belső-, és a kifelé mutatott márka összefüggései, csapdái. - Serényi János ügyvezető igazgató, Értéktrend Kft., Mc Cann Erickson Budapest alapítója
 • Vezetni az új szervezetet is kell! Vezető-kiválasztás. A leadership vezetési stílus, gondolkodásmód a gyakorlatban. - előadó egyeztetés alatt

 • Interaktív Fórum az előadókkal
  Témák:
 • Miért nem használják a kkv-k a teljesítménymenedzsment eszköztárát?
 • Szervezeti fenntarthatóság.
 • Szervezeti hatékonyság optimalizálása mérhető módon.
 • Először a diagnózis, utána a terápia.

 • A Fórumot vezeti és a beszélgetést zárja: Borbély László, szervezetfejlesztő, executive coach, SPA Tudásbázis Kft.
  A rendezvény részvételi díja early bird kedvezménnyel szeptember 11-ig 14 000 Ft+áfa helyett: 12 000 Ft+áfa/rendezvény. (A részvételi díj tartalmazza a fogyasztás költségét, melyet a számlában külön tételként tüntetünk fel, valamint fél éves digitális Piac & Profit üzleti magazin előfizetést és az előadások prezentációit.)

  Regisztrálni az alábbi linken lehet.

  További információk az esemény weboldalán (telefon: 239-9597, e-mail: konferencia@piacesprofit.hu).

  Ipar 4.0 workshop

  2017. szeptember 20-21-én, az ÖbölHáz Rendezvényközpontban (1117 Budapest, Kopaszi gát 1.) kerül megrendezésre az Ipar 4.0 workshop a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezésében.

  További információk és a részletes program megtekinthető az alábbi linken.

  Matchmaking honlap és regisztráció itt érhető el.

  A rendezvényre az alábbi linken lehet regisztrálni.

  Technológia transzfer szakmai út Berlinbe

  Szakmai látogatás tervez a MISZ Felsőoktatási Tagozata a Berlini Magyar Nagykövetség tudományos és technológiai attaséjának közös szervezésben, a felsőoktatási technológia transzfer területén tevékenykedő szakértők számára 2017. november 16-án és 17-én Berlinben.

  A program keretében a résztvevők szakmai látogatáson vesznek részt a Hasso Plattner Institut-ban, a Hochschule für Technik und Wirtschaft-ban, a Humboldt Universität-en és a BB Gesundheitscluster-ben.

  A szakmai látogatáson való részvétel önköltséges, helyek korlátozott számban még elérhetőek.

  Amennyiben további információt szeretne a szakmai látogatásról, vagy részt venne azon, kérjük keresse Kersánszki Tamás tagozatvezetőt az alábbi e-mail címen.

  Nemzetközi Üzleti Technológia Transzfer Fórum

  2018 szeptemberében kerül megrendezésre Oroszországban, Vladivostokban a Nemzetközi Üzleti Technológia Transzfer Fórum (International Business Forum of Transfer Technology). A fórumot megelőzően 2017. októberben, decemberben és 2018 májusában három workshopot is tartanak különböző témakörökben. Ez egy üzleti partnerkereső projekt, melynek elsődleges célja befektetési és technológia transzfer lehetőségek feltárása és azonosítása Kelet-Oroszországban. A szervezők több mint ezer ázsiai résztvevőre számítanak.

  A program elsősorban vállalatok, kockázati tőkealapok, befektetők, egyetemek technológia transzfer vezetői, kutatók és nonprofit szervezetek számára lehet kitűnő partnerkeresési, üzleti és befektetési lehetőség.

  A rendezvényen való részvétel díja: 420 EUR / fő. További információk: Natalie Voevodina (voevodina25rus@gmail.com), illetve Dr. Mogyorósi Péter, a MISZ Dél-alföldi Regionális Képviseletének igazgatója (mogyorosi.peter@lcinnoconsult.com).

  Pályázati felhívások

  Ismét várják a magyar fejlesztéseket Európa legnagyobb energiaipari versenyén

  Harmadik alkalommal hirdeti meg Európa vezető fenntartható energiagazdálkodást támogató vállalata, az InnoEnergy a kontinens legnagyobb versenyét. A program célja, hogy támogassa és lendületbe hozza Közép-Kelet-Európa, a Baltikum és a mediterrán térség fenntartható energiával foglalkozó start-up vállalkozásait. A PowerUp! elnevezésű megmérettetésen tavaly egy magyar start-up léphetett fel a dobogó harmadik fokára. Idén sem kisebb a tét! A szervezők szeptember 11-ig várják a jelentkezéseket a powerup.innoenergy.com oldalon.

  A PowerUp! verseny a fenntartható energia szektor fejlesztésének előremozdítása érdekében jött létre. Célja, hogy olyan projektek szülessenek, amelyek nem csupán Európa természetvédelmét szolgálják, hanem kereskedelmi forgalomba hozatalukkal akár globális szinten is hatást gyakorolhatnak.  Kizárólag az az ötlet nevezhető a megmérettetésre, amely a fenntartható energiagazdálkodást szolgálja. Ugyanakkor ez még nem elegendő az induláshoz. Létre kell hozni egy csapatot, amely megvalósítja az elképzeléseket, illetve a prototípust is prezentálni kell a zsűrinek. A tavalyi verseny során egy magyar start-up, a Greenergizer nyerte el a harmadik helyezést áramfogyasztást csökkentő innovációjával.

  A nyertesek nem csak pénzbeli jutalomban részesülnek, hanem hozzáférést kapnak az InnoEnergy Highway® elnevezésű gyorsító programjához, amely hozzásegíti az ötletgazdákat ahhoz, hogy a tervekből piaci termékek váljanak. Ennek részeként akár 150 000 eurós támogatásban is részesülhetnek a kiválasztott projektek. A fiatal vállalkozók támogatást kapnak a termékfejlesztéshez és a termékvédelemhez, valamint a piacra lépés, a csapatépítés és a finanszírozási folyamatok menedzseléséhez. Mindemellett az InnoEnergy révén kapcsolatba léphetnek az energiapiac 150 jelentős szereplőjével is.

  A pályázatokat szeptember 11-ig adhatják be az indulók Magyarországról is. Ezek után a csapatok workshopokon vesznek részt, ahol lehetőségük nyílik a projektek részletes kidolgozására, az ötleteiket pedig szakértőknek és befektetőknek is bemutathatják. Októberben rendezik meg a tizenöt regionális döntőt, amelyek eredményeit összesítve a legjobb húsz projekt jut a finalisták közé. Ezek közül a novemberi budapesti gálán választják ki a dobogós helyezést elérő pályázókat, akik automatikus belépést nyernek az InnoEnergy Highway® programjába, valamint az első 20 000 eurós, a második 10 000 eurós, a harmadik 5000 eurós díjazásban részesül.

  A versenyhez évről-évre újabb országok csatlakoznak. Az InnoEnergy harmadik PowerUp! versenyére idén már 23 ország: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Grúzia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Örményország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna vállalkozóinak, illetve start-up cégeinek a jelentkezését várják, amelyek powerup.innoenergy.com regisztrálhatják a részvételi szándékukat.

  Gábor Dénes-díj

  Tagszervezetünk, a NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék GÁBOR DÉNES-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik a műszaki szakterületen:
 • kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
 • jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
 • megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
 • személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.

 • Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet, és a felterjesztéskor még nem töltötte be az 55. életévét.

  A jelölt lehet Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező alkotó, valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotó. A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a Magyarország határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is.

  Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel (előterjesztéssel) kapcsolatos részletes tudnivalók itt letölthetők: Pályázati felhívás, Általános tájékoztató, Adatlap.
  A jelölést (előterjesztést) mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu), mind papíron (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani.

  Az elektronikus jelölés beküldési, a papíralapú jelölés postára adási határideje: 2017. október 10.
  Eredményhirdetés és díjátadás: 2017. december

  További információk: alapitvany@novofer.hu, telefonon: 1/319-8913 vagy mobilon: 30/4848-004

  Szakirodalomfigyelő

  Roland Dannreuther: Nemzetközi biztonság - Antall József Tudásközpont, 2016
  Dr. Osman Péter ismertetése

  „Megfelelő kiindulópont, ha felismerjük, hogy a terrorizmus, ellentétben a liberalizmussal, a kommunizmussal vagy a konzervativizmussal, nem ideológia, hanem módszer. Mint a politikai erőszak egyik módszere, a terrorizmus ideológiailag semleges.”

  „Különösen fontos, hogy a terrorizmus elleni kampányokat úgy folytassák, hogy támogassák, és ne elidegenítsék a szélesebb értelemben vett közösséget, amelyből a terrorszervezet végső soron a támogatását nyeri. (A terroristák sokszor sikeresen valósítják meg a nyerő stratégiát, amelyet Szun-ce-től Mao vett át, és a vietkongok sok sikerrel alkalmaztak: „A hadsereg úgy éljen a népben, mint hal a vízben.” - OP) Az amerikaiak vezette »terrorizmus elleni háború« a legnagyobb kudarcot éppen ebben a fontos stratégiai dimenzióban szenvedte el, vagyis nem sikerült elidegeníteni és elválasztani a terrorszervezetet attól a közösségtől, amelyből a támogatását nyeri.” - forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből.

  A biztonság és az azt veszélyeztető fenyegetések napjaink egyik legnagyobb súlyú problémacsoportjává vált, amely gazdaságilag is igen nagy hatást gyakorol. Egyik fő hadszínterén, a terrorizmusén, a védekezés eszközei lassítják, nehezítik az áruk szabad forgalmát, s ezzel a gazdaság működését. Ismerjük a fenyegetettség ártó hatását a sok ország nemzeti jövedelmében mind nagyobb szerepet játszó idegenforgalomra, a merényletek megrendítő hatását városok és tömegek életére, és nyilvánvaló, milyen óriási összegeket emészt fel, és milyen további feszültségeket ébreszt a védekezés. Így a terrorizmus már a puszta létével is súlyosan rontja a környezete élhetőségét.

  Az AJTK ajánlójából: „Roland Dannreuther Nemzetközi biztonság című könyve a hidegháború utáni világ új, vagy legalábbis új formában megjelenő biztonsági kihívásait tekinti át. Legfőbb jellemzője, hogy az eltérő megközelítések szintézisére törekszik, bemutatva a legfontosabb gyakorlati kérdések különböző értelmezéseinek értékét. A témák között a ’kemény’ illetve a ’puha’ biztonság kérdései egyaránt szerepelnek: a polgárháborúk, a katonai intervenciók, a terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének problémája mellett helyet kapott a környezeti biztonság, a migráció és a kiberbiztonság is. A szerző a fejezetek végén kérdésekkel, további olvasmányokkal segíti elő a témákban való elmélyedést.”

  A könyvből: „Azt, hogy valami megalapozottan részét képezi-e a biztonságpolitika témakörének, nem a priori kell eldönteni, hanem csak egy-egy egyéni eset empirikus, biztonsági kérdéseket érintő részletei alapján. Könyvünk ezt a gyakorlatiasabb szempontot érvényesíti. Inkább az álláspontok és érvelések elméletek által megalapozott empirikus részleteivel, ezek egymáshoz viszonyított erejével, valamint azon képességével foglalkozik, hogy új nézőpontokat és prioritásokat emeljenek be a biztonságpolitika tárgykörébe. A legfontosabb szempont a témák kiválasztásában a mögöttük lévő érvelés minősége volt, valamint az, hogy ezek az érvek miként befolyásolták a világról alkotott képünket és napjaink nemzetközi biztonságát.”

  „A könyv első része általános áttekintést ad a nemzetközi biztonság változó természetéről és helyzetéről a hidegháború vége óta. A második a háború, a katonai beavatkozások és a biztonsági szövetségek alapkérdéseivel foglalkozik a hidegháború utáni korszak kontextusában. A harmadik a környezeti biztonságnak, ennek a különösen dinamikus és újszerű, hidegháború utáni érdeklődési és kutatási területnek a témáját fedi le. A negyedik a 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeire összpontosít: miként vették át a vezető szerepet napjaink nemzetközi biztonsági kérdéseinek napirendjén a nemzetközi terrorizmus kérdései, a tömegpusztító fegyverek terjedése és a kiberhadviselés fenyegetése.”

  Wolfgang Behringer: A klíma kultúrtörténete - a jégkorszaktól a globális felmelegedésig (2. kiadás) - Corvina, 2017
  Dr. Osman Péter ismertetése

  Rendkívül időszerű, és nem kevéssé ellentmondásos kérdéskörhöz kapcsolódik ez a kötet: a globális felmelegedés elleni globális védekezés korunk egyik gazdasági kulcskérdése, és sorsdöntő, vajon jól használja-e a világ az erre fordított óriási összegeket és az ennek érdekében hozott változtatásokat. Aligha tagadható, hogy óriási érdekek is kapcsolódnak ahhoz, mi történjék és mi ne eme fenyegetés megfékezése érdekében, s hogy minden érintettek messze túlnyomó többsége nem a kellő hozzáértés birtokában tudja, valójában mivel is állunk szemben, hanem elfogadja az uralkodó nézeteket, s a velük eldöntött intézkedéseket. Ilyen helyzetben mindig érdemes bővíteni a tudást jó elemzésekkel, amilyen ez is. Behringer történész, 1999 óta a University of York újkori történelem professzora, 2003 óta a Universität des Saarlandes professzora, szakterületei egyike a klíma történelme.

  Egyebek közt így nyit: „Az aggódó klímakutatók szerint a tudományos elemzés önmagában nem elegendő a problémák megoldásához. Sok múlik azon, hogy a kulturális elképzelések hogyan egyeztethetők össze a kor jellemző trendjeivel. Ennek megértéséhez nem csupán a klíma történetét, hanem a klíma kultúrtörténetét is ismernünk kell. Könyvünk a klímaváltozásra adott kulturális reakciókkal foglalkozik. Először egy kis földtörténeti időutazásra indulunk, hogy az éghajlat természetes változékonyságát feltárjuk. Második lépésben azt vizsgáljuk meg, hogy mik voltak a kulturális és társadalmi reakciók a változásra.

  Kiemelt figyelmet szentelünk az egyetlen olyan klímakrízisnek, amely forrásaink alapján kielégítően rekonstruálható. A kis jégkorszak (kb. a 15. század elejétől kb. a 19. század közepéig - OP) példáján láthatjuk, milyen válaszok születtek erre a klímakrízisre, és hogy a válaszok hogyan függnek össze mai problémáinkkal. A kis jégkorszakot mintegy tesztnek (az angol változatban próbaüzem - OP) tekinthetjük a globális felmelegedés vonatkozásában. Látni fogjuk, hogy a klímának már csekély változása is milyen rendkívüli társadalmi, politikai és vallási megrázkódtatásokhoz vezetett. Példáján megfigyelhető, miként tudtak az emberek úrrá lenni a fenyegető klímakrízisen. Egészen más megoldások születtek, mint azt a krízis kezdetén gondolták volna. (A vészhelyzet pozitívuma, hogy innovációkat hív életre. - OP) Számunkra sem érdektelen, hogy a megoldások elvezettek ahhoz a világhoz, amelyet mi magunk is ismerünk: a hírközlésben, a tudományokban, a mezőgazdasági és ipari termelésben lezajlott változások után kialakuló »modern« világhoz. A világ nem pusztult el, mi több, a rugalmas kulturális reakció még az életfeltételek tartós javulásának is utat nyitott.

  Korunkban a klímakutatók az eljövendő katasztrófa prófétáiként lépnek fel. Hálával tartozunk nekik, hogy felhívják a figyelmet a globális felmelegedésre. Azonban emlékszünk még, hogy sokáig a globális lehűlés veszélyeire figyelmeztettek (a hetvenes években erős hangsúllyal - OP), és olyan radikális intézkedésekre buzdítottak, amelyek mai szemmel teljesen abszurdnak tűnnek.

  A globális felmelegedés komoly kihívást jelent. Az ókori fejlett kultúrák kialakulása óta az emberiség mindig csak profitált a meleg periódusokból. Hogy a mostani felmelegedés nemcsak veszélyeket, hanem lehetőséget is rejt magában, azt eddig alig vették észre. A klíma kultúrtörténete talán ráébreszthet erre.”
  A túlélés és még inkább az életminőség megőrzése érdekében az emberiségnek válaszokat kell találnia, hogy a kedvezőtlennek ítélt folyamatokból és hatásaikból mit érdemes igyekeznünk megállítani vagy irányítani, és mihez inkább hatékonyan alkalmazkodni. Minderre csak abban vagyunk képesek, amit jól értünk - minél jobban, annál jobb lehet annak pozitív hozadéka. E megértést segíti e könyv is. Nem egy biztos kinyilatkoztatásként, hanem adalékokkal, tényekkel a gondolkodáshoz.

  Kós Károly: Az országépítő - Helikon Kiadó, 2017
  Dr. Osman Péter ismertetése

  Kós Károly különleges olvasmányt, személyes megélésből kibontakozó kortörténetet kínáló önéletrajzát a Helikon Kiadó 2014-ben adta ki (l. Hírlevél 2015/3. sz.). Szépirodalmi főműve Az országépítő. A Helikon ajánlójából: „Az államalapító Szent István király élettörténetét elbeszélő regény, Az országépítő Kós Károly leghíresebb és legnépszerűbb műve, amely 1934-es első megjelenése óta számtalan kiadást élt meg.”

  Terentianus Maurus híres tételével a könyveknek is megvan a sorsuk, s az az olvasóik felfogásától függ. Kós zaklatott, éles és élesedő helyzetben idézte fel Géza fejedelem és István király országépítésének történetét, és könyve mai olvasója is sok párhuzamot vélhet felfedezni mai aktuális kérdésekkel, problémákkal, a saját hozzáállása szerint. Szépirodalmi remeklés: gyönyörű stílus, megragadó leírásokkal.

  A legendás király bennünk élő képe nagyban eltérhet a szerepe, magára szabott feladata, és a kora által meghatározott valóságtól. Kós művének egyik mottója akár Jézus szava is lehetne: „Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot.” (Mt. 10.34) Elénk tárja, milyen - mindenkivel, önmagával és a családjával is - kíméletlen vaskövetkezetességgel vitte végig István király az országépítő munkáját, s gyűrt le ebben minden ellenállást, ha kellett, tűzzel-vassal, kirívó középkori kegyetlenséggel is. Döbbenetes erővel tükrözik ezt a könyvbéli utolsó szavai: „Véres építést parancsoltál nekem, Úristen, s én nem irgalmazhattam, s Te se irgalmaztál nekem, Istenem... Koppánynak halni kellett... s Ajtonynak... Tonuzobának is... s az utolsó Vazul volt... s ez volt a legnehezebb, Uram... De én a gyermekeket adtam... (vallásos meggyőződésében úgy vélte, a tetteiért büntette Isten gyermekei korai halálával - OP) s Imre volt az utolsó... S az volt a legnehezebb terű (teher - OP), Uram, amit reám tettél. (Fia, trónörököse vadászbalesetben halt meg, s ezzel nemcsak elveszett az egyenesági örökösödés lehetősége, de fenyegető valósággá vált a harc a trónért. Ezért fogatta le, vakíttatta és siketítette meg Vazult, aki Csanáddal együtt nemrég országmentő háborút nyert neki. - OP) ... S mindent Te parancsoltál, s én hiszek Neked... S irgalmazzál nekem, Istenem...”

  Géza kezdte, de a nagyja Istvánra hárult: az erős országgá válás érdekében beépülni önálló hatalomként az Európát uraló hatalmi rendszerbe, s ezt minden áron lenyomni az egyenlőséghez, önállósághoz szokott, ahhoz feltétlenül ragaszkodó hazai urak, törzsek, nemzetségek torkán, közben megvédeni az országot a külső erőszaktól. Ehhez minden eszközzel működtetni kellett a király bevételi forrásait, legyen pénze a hatalmához nélkülözhetetlen zsoldosokra, segédcsapatokra; rangot és vagyont adni a támaszául szolgáló külföldi uraknak, vagyont és védelmet az új vallás papságának, és lefojtani a magyar urak meglehetősen természetes ellenségességét és támadásait az előbbiek ellen. Képlet, amely nem akkor határozta meg utoljára Magyarország országlását.

  Ismét az ajánlóból: „A történet Géza fejedelem uralkodásának utolsó eseményeivel kezdődik: István apja pajzsra emelteti fiát, s ezzel kiváltja a magát a törzsi öröklési rend alapján jogos utódnak tekintő Koppány lázadását. István véres csatában legyőzi a somogyi nagyurat, de még ezután is »félkirály csak, félországgal«, mivel uralma az ország bizonyos részei felett (különösképp Erdőelve, azaz Erdély felett - OP) csak névleges. Hatalmát ráadásul nemcsak a magyar törzsfőkkel, hanem a német támadásokkal szemben is meg kell védenie.
  A történelmi események ismertetésén túl Kós Károly beszámol az »országépítés« hétköznapjairól is: az építkezésekről, az aratásról, a törvénykezésről, az egyháznak juttatott adományokról vagy a családi ügyekről szóló passzusok emberközelből mutatják be az államalapítás hatalmas művét.” (és sokszor kegyetlen, királyt és népeit próbáló valóságát. - OP)

  Teljes körű sajtószemle

  (Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
  A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


  Hirado.hu, 2017. július 3., hétfő
  KKM: A tudománydiplomáciai munka tapasztalatai pozitívak

  Magyarhirlap.hu, 2017. július 3., hétfő
  KKM: A tudománydiplomáciai munka tapasztalatai pozitívak

  U-szeged.hu, 2017. július 3., hétfő
  Spanyolország is érdeklődik a szegedi lézerközpont iránt

  Ujnemzedek.hu, 2017. július 3., hétfő
  Innovációs verseny fenntartható energiával foglalkozó vállalkozásoknak

  Ecolounge.hu, 2017. július 3., hétfő
  Innovációs verseny fenntartható energiával foglalkozó vállalkozásoknak

  Nrgreport.com, 2017. július 3., hétfő
  Csökkenti az áramfogyasztást egy új hazai találmány

  Mnnsz.hu, 2017. július 3., hétfő
  Csökkenti az áramfogyasztást egy új hazai találmány

  Itcafe.hu, 2017. július 3., hétfő
  Közterület fogja viselni a nagy magyar mérnök nevét

  Realista.hu, 2017. július 3., hétfő
  A Prologis logisztikai startupokat támogat

  Hirtv.hu, 2017. július 3., hétfő
  Fogalmatlanok a fiatalok

  Fintechzone.hu, 2017. július 3., hétfő
  Ezzel az 5 dologgal készül a magyar fintech kutató központ

  Vg.hu, 2017. július 3., hétfő
  Kereskedőház: Egyiptom számos lehetőséget nyújt a magyar cégek számára

  Autopro.hu, 2017. július 3., hétfő
  Ipari szakemberek mentorálják az Óbudai Egyetem villamosmérnök hallgatóit

  444.hu, 2017. július 3., hétfő
  Kevés a beruházás, nincs verseny, évtizede nem nő a magyar termelékenység

  Magyarepitestechnika.hu, 2017. július 3., hétfő
  Innovációs verseny fenntartható energiával foglalkozó vállalkozásoknak

  Hir.ma, 2017. július 3., hétfő
  KKM: a tudománydiplomáciai munka tapasztalatai pozitívak

  Webradio.hu, 2017. július 3., hétfő
  KKM: a tudománydiplomáciai munka tapasztalatai pozitívak

  Kamaraonline.hu, 2017. július 3., hétfő
  Kun Gábor: jelentősen bővíthetőek a magyar-egyiptomi gazdasági kapcsolatok

  Eupalyazatiportal.hu, 2017. július 3., hétfő
  Megjelent a magyar-izraeli TéT-pályázat kitöltőprogramja

  Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2017. július 3., hétfő
  Start Up Campus Budapest 

  Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2017. július 3., hétfő
  Íjgyártó István szerint alapvető nemzeti érdek, hogy az ország élen járjon a tudományos kutatásokban

  Kossuth Rádió, Krónika 17:30, 2017. július 3., hétfő
  Alapvető nemzeti érdek, hogy az ország élen járjon a tudományos kutatásokban

  InfoRádió, 2017. július 3., hétfő
  Innovációs verseny

  MTV, Híradó délben, 2017. július 3., hétfő
  Továbbra is támogatja a kormány az innovatív fejlesztéseket

  DUNA TV, 2017. július 3., hétfő
  Továbbra is támogatja a kormány az innovatív fejlesztéseket

  Világgazdaság, 2017. július 4., kedd, 4. oldal
  A fájdalomterápiára költik a legtöbbet
  „...K+F | Négyszer annyit áldoz kutatásra a gyógyszeripar, mint az IT-szektor...”

  Dunaújvárosi Hírlap, 2017. július 4., kedd, 6. oldal
  Maradjon a mai helyén a kutatóintézet

  Palyazatihirek.eu, 2017. július 4., kedd
  Beadhatóak az új foglalkoztatási pályázatok!

  Kuruc.info, 2017. július 4., kedd
  Több tucat milliárdot költ kutatás-fejlesztésre a gyógyszeripar Magyarországon

  Origo.hu, 2017. július 4., kedd
  A gyógyszeripar többet költ a kutatásra az IT-szektornál

  Napi.hu, 2017. július 4., kedd
  Ez a szektor viszi a prímet kutatás-fejlesztésben Magyarországon

  Innoteka.hu, 2017. július 4., kedd
  Régió, tudomány, központ

  Innoteka.hu, 2017. július 4., kedd
  Logisztika 4.0 - és ami mögötte van

  Innoteka.hu, 2017. július 4., kedd
  Kész a központ, jönnek a lézerek

  Medicalonline.hu, 2017. július 4., kedd
  A fájdalomterápia a legdrágább

  Hvg.hu, 2017. július 4., kedd
  A gyógyszeripari kutatásokra költenek nálunk a legtöbbet

  Magyaridok.hu, 2017. július 4., kedd
  Négyszer annyit áldoz kutatásra a gyógyszeripar, mint az IT-szektor

  Gyorplusz.hu, 2017. július 4., kedd
  Négyszer annyit áldoz kutatásra a gyógyszeripar, mint az IT-szektor

  Debreceni-hirhatar.hu, 2017. július 4., kedd
  Tanárok tanultak tanároktól Debrecenben

  Mno.hu, 2017. július 4., kedd
  Versenyezni a robotokkal

  Medicalonline.hu, 2017. július 4., kedd
  Az olvasás élményét nyújtja látássérülteknek

  Kanizsaujsag.hu, 2017. július 4., kedd
  Az olvasás élményét nyújtja látássérülteknek egy új magyar találmány

  Kamaraonline.hu, 2017. július 4., kedd
  Nyári egyetemmel indul a V4-es magyar elnökség

  Index.hu, 2017. július 4., kedd
  Olvasókesztyűt kaptak a vakok

  Bdpst24.hu, 2017. július 4., kedd
  Nyári egyetemmel indul a V4-es magyar elnökség

  Mfor.hu, 2017. július 4., kedd
  A legtöbb pénzt kutatásra nálunk a gyógyszeripar fordítja

  Startupradar.hu, 2017. július 4., kedd
  Bölcsészből is lehet startupper és cégvezér

  Kisalföld, 2017. július 5., szerda, 6. oldal
  Tudományos fokozatot szerzett az alpolgármester

  Magyar Idők, 2017. július 5., szerda, 4. oldal
  Látássérülteket segít a hazai találmány

  Computerworld, 2017. július 5., szerda, 7. oldal
  Alapkőletétel

  Vital Magazin, 2017. július 5., szerda, 32. oldal
  Itt a magyarul „beszélő” vércukormérő!

  Világgazdaság, 2017. július 5., szerda, 1+3. oldal
  Túl óvatosak a magyar cégek

  Világgazdaság, 2017. július 5., szerda, 8. oldal
  Programozd a jövőd!

  Világgazdaság, 2017. július 5., szerda, 14. oldal
  Gáz van bőven, és technológia is lesz hozzá

  Bors, 2017. július 5., szerda, 6. oldal
  OLVASHATNAK A VAKOK

  Innotéka, 2017. július 5., szerda, 2. oldal
  Régió, tudomány, központ

  Innotéka, 2017. július 5., szerda, 8. oldal
  Startol az „Élvonal”

  Innotéka, 2017. július 5., szerda, 9-13. oldal
  Kész a központ, jönnek a lézerek

  Innotéka, 2017. július 5., szerda, 17-21. oldal
  Logisztika 4.0 - és ami mögötte va

  Innotéka, 2017. július 5., szerda, 23. oldal
  Új szellemi központ épül

  Innotéka, 2017. július 5., szerda, 33. oldal
  DELFIN Díj a legígéretesebbeknek

  IT-Business, 2017. július 5., szerda, 15. oldal
  A dolgok készülő internete

  IT-Business, 2017. július 5., szerda, 16-17. oldal
  Beérett az IoT

  IT-Business, 2017. július 5., szerda, 30-31. oldal
  Az intelligens ötletdoboz

  Itextreme.hu, 2017. július 5., szerda
  Újabb sikeres magyar szereplés a 28. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten, Svájcban
  „...Nemzetközi Élővilág Kutató Hetet (International Wildlife Research Week), melyen Magyarországról, a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Sztranyovszky Lóránt, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny II. díjban részesített fiatalja vett részt. A rendezvény helyszíne Tschierv volt, a kutatások Val Müstair területén zajlottak...”

  Vg.hu, 2017. július 5., szerda
  Programozd a jövőd!

  Informed.hu, 2017. július 5., szerda
  Négyszer annyit áldoz kutatásra a gyógyszeripar, mint az IT-szektor

  Mmonline.hu, 2017. július 5., szerda
  Jól teljesítettek a női startupperek

  Pannonnovum.hu, 2017. július 5., szerda
  Milliárdos támogatás a hazai startupoknak

  Pannonnovum.hu, 2017. július 5., szerda
  MISZ Startup Tagozat
  „...2017. június 29-én, a Magyar Innovációs Szövetség székházában dr. Pakucs János, MISZ tiszteletbeli elnök koordinálása mellett, megalakult és megtartotta első ülését a Szövetség Startup Tagozata...”

  Infoesztergom.hu, 2017. július 5., szerda
  Nagyobb sebességbe kapcsolt a Suzuki

  Realista.hu, 2017. július 5., szerda
  Dél-Buda a magyar Szilícium-völgy, az irodisták paradicsoma

  Euroastra.hu, 2017. július 5., szerda
  Nyári egyetemmel indul a V4-es magyar elnökség

  Innoteka.hu, 2017. július 5., szerda
  17. Harsányi István-díj pályázat
  „...A Manager Képzés Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség, az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített, kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri munkák, kutatási munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD-disszertációk elismerésére a 2017. évre ismételten kiírta a Harsányi István-díj pályázatot, immáron 17. alkalommal...”

  Medicalonline.hu, 2017. július 5., szerda
  Magyar megoldások forradalmasítják az egészségügyet

  Businessonline.prim.hu, 2017. július 5., szerda
  Okostechnológia az egészségügy szolgálatában

  Hirek.prim.hu, 2017. július 5., szerda
  Magyar megoldások forradalmasítják az egészségügyet

  Szeretlekmagyarorszag.hu, 2017. július 5., szerda
  Magyar ötletek, amelyek forradalmasíthatják az egészségügyet

  Profit7.hu, 2017. július 5., szerda
  Magyar fejlesztések forradalmasítják az egészségügyet

  Uzletresz.hu, 2017. július 5., szerda)
  Magyar találmány: bankkártya méretű zseb EKG

  Hirado.hu, 2017. július 5., szerda
  Magyar fejlesztések forradalmasítják az egészségügyet

  Kutyu.hu, 2017. július 5., szerda
  Kesztyűvel olvashatnak a látássérültek

  Origo.hu, 2017. július 5., szerda
  Magyar egyetemisták könnyíthetik meg a látássérültek életét

  Hirado.hu, 2017. július 5., szerda
  Magyar egyetemisták találmánya - kesztyűvel olvashatnak a látássérültek

  24.hu, 2017. július 5., szerda
  Magyar egyetemisták találmányával olvashatnak a látássérültek

  Profit7.hu, 2017. július 5., szerda
  GlovEye: kesztyűvel olvashatnak a látássérültek

  Pcforum.hu, 2017. július 5., szerda
  Vakokat segítő magyar okoskesztyű jutott a Microsoft versenyének döntőjébe

  Vg.hu, 2017. július 5., szerda
  Magyar találmánnyal olvashatnak újra a látássérültek

  Dehir.hu, 2017. július 5., szerda
  Külföldi delegáció járta körbe a debreceni ipari parkot

  Haon.hu, 2017. július 5., szerda
  Idővel Debrecen lehet Magyarország első világító pontja

  Naplo.hu, 2017. július 5., szerda
  Idővel Debrecen lehet az első "világító pont"

  Bevezetem.eu, 2017. július 5., szerda
  A tavalyi siker után ismét várják a magyar fejlesztéseket Európa legnagyobb energiaipari versenyén

  Innoportal.hu, 2017. július 5., szerda
  Innovációs verseny indul a fenntartható energiával foglalkozó vállalkozásoknak

  Femina.hu, 2017. július 5., szerda
  Magyar találmány segít a vakoknak: kamerával helyettesíti a szemet

  Debreceni-hirhatar.hu, 2017. július 5., szerda
  Külföldi szaktekintély járt a debreceni ipari parkban

  Kossuth Rádió, Ütköző este, 2017. július 5., szerda
  Az ipari parkok fejlesztése a kormány egyik prioritása Magyarországon

  Sunshine Rádió, 2017. július 5., szerda
  GlovEye

  Hajdú-Bihari Napló, 2017. július 6., csütörtök, 1+3. oldal
  Idővel Debrecen lehet az első "világító pont"

  Bors, 2017. július 6., csütörtök, 6. oldal
  Megújítjuk az egészségügyet

  Bors, 2017. július 6., csütörtök, 16. oldal
  Feltaláló diákok

  Technokrata.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Magyar találmányok és megoldások forradalmasítják az egészségügyet világszerte

  Techmonitor.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Ablak a digitális világra

  Itextreme.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Gyógyító technológia: magyar megoldások forradalmasítják az egészségügyet

  Itextreme.hu, 2017. július 6., csütörtök
  17. Harsányi István-díj pályázat
  „...A Manager Képzés Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség, az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített, kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri munkák, kutatási munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD-disszertációk elismerésére a 2017. évre ismételten kiírta a Harsányi István-díj pályázatot, immáron 17. alkalommal...”

  Isite.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Magyar találmány: kesztyűvel olvashatnak a látássérültek

  Digitalhungary.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Magyar különdíj Londonból

  Cadmonitor.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Ablak a digitális világra

  Autogyar.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Ablak a digitális világra

  Hirek.prim.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Magyar egyetemisták találmánya látássérülteknek

  Gyorplusz.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Magyar egyetemisták találmánya segíthet a látássérülteknek

  Eduline.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Zseniális találmánnyal rukkoltak elő magyar egyetemisták

  U-szeged.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Egyedülálló okos eszközöket fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen

  Tozsdeforum.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Szegeden fejlesztik az Élő Szervezetek Internetét

  Sikerado.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Okos eszközöket fejlesztenek a Szegeden

  Mixonline.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Okoseszközöket fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen

  Lokal.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Egyedülálló okoseszközöket fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen

  Hrportal.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Egyedülálló okoseszközöket fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen

  Hirado.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Egyedülálló okoseszközöket fejlesztenek Szegeden

  Haon.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Töretlen fejlődés: új dékán a TTK élén is

  Hajdupress.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Töretlen fejlődés: új dékán a TTK-n

  Erdon.ro, 2017. július 6., csütörtök
  Töretlen fejlődés: új dékán a debreceni TTK élén

  Delmagyar.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Egyedülálló okos eszközöket fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen

  Webradio.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Egyedülálló okoseszközöket fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen

  Szegedma.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Egyedülálló okos eszközöket fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen

  Promenad.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Okoseszközöket fejlesztenek Szegeden

  Kamaraonline.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Magyar egyetemisták találmányával bármilyen szöveget elolvashatnak a látássérültek

  Kamaraonline.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Intelligens szenzorokra épülő okoseszközöket fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen

  Hirek.prim.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Különdíjjal tért haza a magyar csapat a Women Startup Competition Europe Londoni döntőjéből

  Gyartastrend.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Egyedülálló okoseszközöket fejlesztenek a Szegeden

  Gondola.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Egyedülálló okoseszközöket fejlesztenek Szegeden

  Eupalyazatiportal.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Megújul az NKFI Hivatal honlapja

  Epiteszforum.hu, 2017. július 6., csütörtök
  Itt van az MTA martonvásári kutatótömb pályázat eredménye

  Eduline.hu, 2017. július 6., csütörtök
  800 milliót nyertek a szegedi kutatók, és erre költötték

  Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2017. július 6., csütörtök
  Évente mintegy hatvanmilliárd forintot költ kutatás-fejlesztésre a gyógyszeripar

  Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2017. július 6., csütörtök
  Évente mintegy hatvanmilliárd forintot költ kutatás-fejlesztésre a gyógyszeripar

  Haszon Magazin, 2017. július 7., péntek, 30. oldal
  Startup-térkép: kreatív közösség épül

  Weborvos.hu, 2017. július 7., péntek
  Egyedülálló okoseszközöket fejlesztenek Szegeden

  Technokrata.hu, 2017. július 7., péntek
  Újabb magyar zseni-találmány: Kesztyűvel olvashatnak a látássérültek

  Pharmaonline.hu, 2017. július 7., péntek
  Száznál több vállalkozás, 66 milliárd forintos támogatás

  Medicalonline.hu, 2017. július 7., péntek
  Egyedülálló okoseszközöket fejlesztenek az SZTE-n

  Magyaridok.hu, 2017. július 7., péntek
  A laboratóriumi technológiát is folyamatosan meg kell újítani

  Gazdasagtv.hu, 2017. július 7., péntek
  Itt a lehetőség! 9 millió forintot érhet egy jó ötlet

  Atlatszo.hu, 2017. július 7., péntek
  A Google innovációs pályázatának magyar nyertesei rávilágítanak a hazai média alapvető problémáira

  U-szeged.hu, 2017. július 7., péntek
  Kinevezés és oklevél átadó ünnepség a Szegedi Tudományegyetemen

  News4business.hu, 2017. július 7., péntek
  Magyar csapat a Women Startup Competition-on

  Marketinginfo.hu, 2017. július 7., péntek
  Magyar csapat a Women Startup Competition-on

  Innoportal.hu, 2017. július 7., péntek
  Már megint sikeres magyar szereplés a 28. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten, Svájcban
  „...Nemzetközi Élővilág Kutató Hetet (International Wildlife Research Week), melyen Magyarországról, a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Sztranyovszky Lóránt, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny II. díjban részesített fiatalja vett részt. A rendezvény helyszíne Tschierv volt, a kutatások Val Müstair területén zajlottak...”

  Pestpilis.hu, 2017. július 7., péntek
  Folytatódik a MOME Kreatív Innovációs Tudásparkjának építése

  Markamonitor.hu, 2017. július 7., péntek
  Kínába megy a magyar női startup

  Magyarepitok.hu, 2017. július 7., péntek
  Folytatódik a MOME Kreatív Innovációs Tudásparkjának építése

  Infoter.eu, 2017. július 7., péntek
  Egyedülálló okoseszközöket fejlesztenek Szegeden

  Magyar Idők, 2017. július 8., szombat, 1+12. oldal
  Kérdés, hogy az Európai Unió egyben marad-e

  Veol.hu, 2017. július 8., szombat
  Lépést kell tartaniuk majd a változásokkal - Diplomaátadó a mérnöki karon

  Minuszos.hu, 2017. július 8., szombat
  Hihetelenül okoseszközöket fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen

  Informed.hu, 2017. július 8., szombat
  Élő dolgok Internete

  Hirado.hu, 2017. július 8., szombat
  Az uniós források hatvan százaléka gazdaságfejlesztésre megy

  Magyaridok.hu, 2017. július 8., szombat
  Kérdés, hogy az Európai Unió egyben marad-e

  Kobanya.info, 2017. július 8., szombat
  Zrínyi Miklós Gimnázium diákjának tudományos sikerei
  „...Júniusban adtunk hírt arról, hogy a kőbányai Szent László Gimnázium tanulói megnyerték a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj magyarországi döntőjét. Most újabb kerületi sikerről kell beszámolnunk, hiszen Sztranyovszky Lóránt, a Zrínyi Miklós Gimnázium diákja Svájcban szerepelt sikeresen a 28. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten, miután második lett a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen...”

  Hvg.hu, 2017. július 8., szombat
  Csepreghy: az uniós források nélkül is 2-2,5 százalékos lenne a gazdasági növekedés

  Gondola.hu, 2017. július 8., szombat
  Kérdés, hogy egyben marad-e az Európai Unió

  Pecsiujsag.hu, 2017. július 8., szombat
  Az uniós források hatvan százaléka gazdaságfejlesztésre megy

  Kaposvariujsag.hu, 2017. július 8., szombat
  Az uniós források hatvan százaléka gazdaságfejlesztésre megy

  Digitalhungary.hu, 2017. július 9., vasárnap
  Seattle-ben döntős a magyar olvasókesztyű

  Debreceninap.hu, 2017. július 9., vasárnap
  Új dékán a TTK-n

  Magyaridok.hu, 2017. július 9., vasárnap
  Indul az élő dolgok internete

  Gyorplusz.hu, 2017. július 9., vasárnap
  Újabb hatalmas fejlesztés a győri egyetemen

  Estiujsag.hu, 2017. július 9., vasárnap
  Az olvasni tudó kesztyűből kapott a gyengénlátók szövetsége

  Hajdú-Bihari Napló, 2017. július 10., hétfő, 14. oldal
  Kesztyűvel könnyebben olvasnak a látássérültek

  Észak-Magyarország, 2017. július 10., hétfő, 14. oldal
  Kesztyűvel könnyebben olvasnak a látássérültek

  Piacesprofit.hu, 2017. július 10., hétfő
  Magyar találmányok forradalmasítják az egészségügyet

  Trendfm.hu, 2017. július 10., hétfő
  Újabb sikeres magyar szereplés a 28. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten
  „...A Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként egy fiatal képviselheti Magyarországot a nemzetközi porondon...”

  Mon.hu, 2017. július 10., hétfő
  Kesztyűvel könnyebben olvasnak a látássérültek

  Szuperinfo.hu, 2017. július 10., hétfő
  Kesztyűvel könnyebben olvasnak a látássérültek

  Digitalhungary.hu, 2017. július 10., hétfő
  Itt a magyar zseb-EKG

  Gazdasagportal.hu, 2017. július 10., hétfő
  Itt a lehetőség! 9 millió forintot érhet egy jó ötlet

  Piacesprofit.hu, 2017. július 10., hétfő
  Ne maradjunk le a fejlesztési adókedvezményről

  Innoportal.hu, 2017. július 10., hétfő
  Egyedülálló okoseszközöket fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen

  Erdon.ro, 2017. július 10., hétfő
  Kesztyűvel könnyebben olvasnak a látássérültek

  Insiderblog.hu, 2017. július 10., hétfő
  Magyar csapat hozta el a Women Satartup londoni különdíját!

  Trend FM, 2017. július 10., hétfő
  Újabb sikeres magyar szereplés a 28. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten
  „...A Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként egy fiatal képviselheti Magyarországot a nemzetközi porondon. A Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Sztranyovszky Lóránt, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny II. díjazottja lehetett ott Svájcban, hogy nemzetközi színtéren is megmérettesse magát. Magyarország mellett Svájc, Németország, Grúzia, Olaszország, Svédország, Csehország és Észtország diákjai vettek részt a Kutató Héten. Sztranyovszky Lóránt végzős gimnazistával Nagy Károly beszélgetett a tudományos élményeiről...”

  M5, Tudós társaság, 2017. július 10., hétfő
  Egyetlen porszem sem juthat be a szegedi lézerközpont laborjaiba

  Vg.hu, 2017. július 11., kedd
  Eurószázmilliókhoz juthatnak a magyar kkv-k

  Agroinform.hu, 2017. július 11., kedd
  Nagy az érdeklődés külföldön a magyar agrárkutatási eredmények iránt

  Portfolio.hu, 2017. július 11., kedd
  Több mint 10 milliárdos támogatásnak örülhetnek a kutatók

  News4business.hu, 2017. július 11., kedd
  Egyedülálló okoseszközök a Szegedi Tudományegyetemen

  Itbusiness.hu, 2017. július 11., kedd
  A dolgok készülő internete

  Innoportal.hu, 2017. július 11., kedd
  Magyar megoldások forradalmasíthatják az egészségügyet

  Hirado.hu, 2017. július 11., kedd
  Tizenegy milliárdot osztanak szét 400 kutató között

  Hirado.hu, 2017. július 11., kedd
  Fazekas: Jelentős az érdeklődés a magyar agrárkutatási eredmények iránt

  Dehir.hu, 2017. július 11., kedd
  Közép-Ázsiában is érdeklődnek a magyar agrárkutatási eredmények iránt

  Agrotrend.hu, 2017. július 11., kedd
  Egyre többen odafigyelnek a magyar agrárkutatásra

  Webradio.hu, 2017. július 11., kedd
  Több mint 11,5 milliárd forint 400 kutatónak és projektnek az NKFIH programjaiban

  Webradio.hu, 2017. július 11., kedd
  Fazekas Sándor: jelentős az érdeklődés a magyar agrárkutatási eredmények iránt

  Szegedma.hu, 2017. július 11., kedd
  Fazekas Sándor: jelentős az érdeklődés a magyar agrárkutatási eredmények iránt

  Profit7.hu, 2017. július 11., kedd
  Magyar kisvállalkozások támogatását finanszírozzák

  Gondola.hu, 2017. július 11., kedd
  Tizenegy milliárdot osztanak szét 400 kutató között

  Hirek.prim.hu, 2017. július 11., kedd
  Ipar 4.0, mesterséges intelligencia és IoT

  Cnc.hu, 2017. július 11., kedd
  Innováció és csapatmunka - versenycsapatok a hazai felsőoktatásban: SZEngine

  Itcafe.hu, 2017. július 11., kedd
  Ipar 4.0, mesterséges intelligencia és IoT

  Trademagazin.hu, 2017. július 11., kedd
  Ipar 4.0, mesterséges intelligencia és IoT - Egy IBM-kutatásokra épülő tanulmány eredményei

  Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2017. július 11., kedd
  Külföldön is jelentős az érdeklődés a magyar agrárkutatási eredmények iránt, mondta Fazekas Sándor
  Katolikus Rádió, Hírtükör 18:30, 2017. július 11., kedd
  Külföldön is nagy az érdeklődés a magyar agrárium kutatási eredményei iránt

  InfoRádió, Mérleg 17:45, 2017. július 11., kedd
  Külföldön is jelentős az érdeklődés a magyar agrárkutatási eredmények iránt

  Magyar Nemzet, 2017. július 12., szerda, 1+10. oldal
  Hanyatlik a magyar innováció

  Magyar Hírlap, 2017. július 12., szerda, 1+9. oldal
  Jelentős forrás a versenyképesség növelésére

  Magyar Hírlap, 2017. július 12., szerda, 11. oldal
  Élen járunk a nemesítésben

  Hajdú-Bihari Napló, 2017. július 12., szerda, 1. oldal
  Felfedezőink dobogós helyen

  Iranytv.hu, 2017. július 12., szerda
  Tizenegy milliárdot osztanak szét 400 kutató között

  Ujnemzedek.hu, 2017. július 12., szerda
  Innovatív magyar startupok is jelen vannak az asztanai világkiállításon

  Webradio.hu, 2017. július 12., szerda
  Innovatív magyar startupok is jelen vannak az asztanai világkiállításon

  Hirado.hu, 2017. július 12., szerda
  Népszerűek a magyar startupok és találmányok Kazahsztánban
  Kamaraonline.hu, 2017. július 12., szerd
  Innovatív magyar startupok is jelen vannak az asztanai világkiállításon

  Profit7.hu, 2017. július 12., szerda
  Innovatív magyar startupok az asztanai világkiállításon

  Gazdasagportal.hu, 2017. július 12., szerda
  Innovatív magyar startupok is jelen vannak az asztanai világkiállításon

  Velemenyezd.hu, 2017. július 12., szerda
  Innovatív magyar startupok is jelen vannak az asztanai világkiállításon

  Elemzeskozpont.hu, 2017. július 12., szerda
  Innovatív magyar startupok is jelen vannak az asztanai világkiállításon

  Vg.hu, 2017. július 12., szerda
  Magyar startup a világkiállítás legjobbjai között

  Magyaridok.hu, 2017. július 12., szerda
  Új üzleti lehetőségek Asztanában

  Uzletresz.hu, 2017. július 12., szerda
  Milliárdokat kaptak fiatal kutatók

  Index.hu, 2017. július 12., szerda
  Felfedező kutatásokra adtak 11,5 milliárd forintot

  Hajdupress.hu, 2017. július 12., szerda
  Több mint egymilliárd debreceni kutatásokra

  Haon.hu, 2017. július 12., szerda
  Több mint egymilliárdot kapott kutatásokra a Debreceni Egyetem

  Vg.hu, 2017. július 12., szerda
  Bankot robbantottak a magyar kutatók

  Hirado.hu, 2017. július 12., szerda
  Nagy a külföldi érdeklődés a magyar agrárium fejlesztései iránt

  Mno.hu, 2017. július 12., szerda
  Komolytalanok a kormány víziói, hogy start-up központ leszünk

  Piacesprofit.hu, 2017. július 12., szerda
  Magyar cégeket várnak Európa legnagyobb energiaipari versenyére

  Autopro.hu, 2017. július 12., szerda
  A Bosch egyedülálló digitális logisztikai központot épít Hatvanban

  Napi.hu, 2017. július 12., szerda
  Hatvanban bővít a német Bosch

  Mixonline.hu, 2017. július 12., szerda
  Bosch központ épül Hatvanban

  Lokal.hu, 2017. július 12., szerda
  A Bosch egyedülálló logisztikai központot épít

  Hrportal.hu, 2017. július 12., szerda
  A Bosch egyedülálló digitális logisztikai központot épít Hatvanban

  Erdon.ro, 2017. július 12., szerda
  Több mint egymilliárdot kapott kutatásokra a Debreceni Egyetem

  Autoszektor.hu, 2017. július 12., szerda
  Szijjártó: a Bosch egyedülálló digitális logisztikai központot épít Hatvanban

  Webradio.hu, 2017. július 12., szerda
  Szijjártó: a Bosch egyedülálló digitális logisztikai központot épít Hatvanban

  Orientpress.hu, 2017. július 12., szerda
  Innovatív magyar startupok is jelen vannak az asztanai világkiállításon

  Magyarhirlap.hu, 2017. július 12., szerda
  Egyedülálló digitális logisztikai központot épít Hatvanban a Bosch

  Insiderblog.hu, 2017. július 12., szerda
  Kutatók kaptak milliárdokat

  Civishir.hu, 2017. július 12., szerda
  Több mint egymilliárdot nyertek a debreceniek

  InfoRádió, 2017. július 12., szerda
  Több mint 400 kutató és kutatási projekt nyert támogatást

  Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. július 12., szerda
  Agrárfejlesztések
  MTV, Ma reggel, 2017. július 12., szerda
  Fazekas Sándor: jelentős az érdeklődés a magyar agrárkutatási eredmények iránt 

  Magyar Idők, 2017. július 13., csütörtök, 16. oldal
  Több milliárd forintot kap négyszáz kutató

  Világgazdaság, 2017. július 13., csütörtök, 16. oldal
  Magyar startupok is bemutatkoznak Asztanában

  Új Néplap, 2017. július 13., csütörtök, 1+7. oldal
  Új beruházás érkezik

  Tolnai Népújság, 2017. július 13., csütörtök, 7. oldal
  Tizenhétmilliárdos gigaberuházás érkezik

  Somogyi Hírlap, 2017. július 13., csütörtök, 1+7. oldal
  Logisztikai gigaberuházás

  Petőfi Népe, 2017. július 13., csütörtök, 7. oldal
  Tizenhétmilliárdos gigaberuházás érkezik

  Heves Megyei Hírlap, 2017. július 13., csütörtök, 1+7. oldal
  Tizenhétmilliárdos beruházás

  Dunántúli Napló, 2017. július 13., csütörtök, 7. oldal
  Tizenhétmilliárdos gigaberuházás érkezik

  Békés Megyei Hírlap, 2017. július 13., csütörtök, 7. oldal
  Tizenhétmilliárdos gigaberuházás érkezik

  24 óra, 2017. július 13., csütörtök, 7. oldal
  Tizenhétmilliárdos gigaberuházás érkezik

  Technokrata.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Magyar hölgyek taroltak a londoni Women Startup Competition-on

  Piacesprofit.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Számoljunk le a startup-illúziókkal

  Egerhirek.hu, 2017. július 13., csütörtök
  A Bosch egyedülálló digitális logisztikai központot épít Hatvanban

  Semmelweis.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Tumorterápiában használható szoftver lett az év egészségügyi startupja

  Realista.hu, 2017. július 13., csütörtök
  A Bosch digitális logisztikai központot épít Hatvanban

  Jarmuipar.hu, 2017. július 13., csütörtök
  250 új munkahelyet teremt a Bosch Hatvanban

  Infoter.eu, 2017. július 13., csütörtök
  Innovatív magyar startupok is jelen vannak az asztanai világkiállításon

  Hetedhethatar.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Az innovációról őszintén

  Hir.ma, 2017. július 13., csütörtök
  Szijjártó: Magyarország célkitűzése, hogy versenyképes legyen az új világgazdasági korszakban

  Scmonitor.hu, 2017. július 13., csütörtök
  A Bosch egyedülálló digitális logisztikai központot épít Hatvanban

  Pecsinapilap.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Gyógyszerkutatások területén fogott össze a három nagy egyetem!

  Mixonline.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Magyarország versenyképessége a tét
  http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=139894

  Mediapiac.com, 2017. július 13., csütörtök
  Keresik a legdinamikusabb tech cégeket

  Lokal.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Szijjártó: Magyarország célkitűzése, hogy versenyképes legyen az új világgazdasági korszakban

  Kisalfold.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Egyetemfejlesztés Győrben - 14,2 milliárd: letették az új bázis alapkövét Szijjártó Péterrel - fotók

  Infoter.eu, 2017. július 13., csütörtök
  Innovatív magyar startupok is jelen vannak az asztanai világkiállításon

  Infoter.eu, 2017. július 13., csütörtök
  A Bosch egyedülálló digitális logisztikai központot épít Hatvanban

  Hirado.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Magyarország célja a versenyképesség az új világgazdasági korszakban

  Haon.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Bemutatjuk a Debreceni Egyetem négy rektorhelyettesét

  Hajdupress.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Ők segítik a debreceni rektor munkáját

  Erdon.ro, 2017. július 13., csütörtök
  Bemutatjuk a Debreceni Egyetem négy rektorhelyettesét

  Webradio.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Szijjártó: Magyarország célkitűzése, hogy versenyképes legyen az új világgazdasági korszakban

  Siklosihirek.hu, 2017. július 13., csütörtök
  A gyógyszerkutatások területén fogott össze a három nagy egyetem

  Orientpress.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Szijjártó: a versenyképesség a legfőbb cél

  Magyaridok.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Több milliárd forintot kap négyszáz kutató

  Magyaridok.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Szijjártó Péter: Magyarország stratégiai célkitűzése, hogy versenyképes és sikeres legyen

  Magyarhirlap.hu, 2017. július 13., csütörtök
  "Magyarország célkitűzése, hogy versenyképes legyen az új világgazdasági korszakban"

  Kamaraonline.hu, 2017. július 13., csütörtök
  2016-ban 8,8 százalékkal visszaesett a K+F-ráfordítások összege

  Iho.hu, 2017. július 13., csütörtök
  17 milliárdból 250 munkahely Hatvanban

  Bevezetem.eu, 2017. július 13., csütörtök
  Olvasó kesztyű

  24.hu, 2017. július 13., csütörtök
  Magyar gimi lett az első a TeenTech világbajnokságon

  InfoRádió, Egyéb, 2017. július 13., csütörtök
  11,5 milliárd forintnyi támogatást nyert el több mint négyszáz kutató a felfedező kutatásokat ösztönző programban, közölte Pálinkás József

  Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2017. július 13., csütörtök
  A kormány fontosnak tartja a gyógyszerágazat fejlesztését

  Kossuth Rádió, Krónika 17:30, 2017. július 13., csütörtök
  A kormány fontosnak tartja a gyógyszerágazat fejlesztését

  Tv2, Tények Este, 2017. július 13., csütörtök
  Logisztikai központot hoz létre a Bosch Hatvanban, erről Szijjártó Péter beszélt

  Vas Népe, 2017. július 14., péntek, 6. oldal
  Maradjon a mai helyén a kutatóintézet

  Kisalföld, 2017. július 14., péntek, 3. oldal
  Jövőre kész az új központ

  Dunántúli Napló, 2017. július 14., péntek, 1-2. oldal
  Kutatókat rendeznek hálózatba

  Szabadság, 2017. július 14., péntek, 8. oldal
  Kesztyűvel olvashatnak a látássérültek

  Magyar Hírlap, 2017. július 14., péntek, 9. oldal
  Kutatási központ épül Győrben
  Vg.hu, 2017. július 14., péntek
  Nagyot esett az egyetemi kutatások támogatása

  Vg.hu, 2017. július 14., péntek
  Pálinkás: Pénz nélkül nem lehet kutatni, de a pénz magában kevés

  Scmonitor.hu, 2017. július 14., péntek
  Felsőoktatási és Ipari Együttműködések Központ

  Hirado.hu, 2017. július 14., péntek
  Pálinkás József: Közel kell hozni a kutatásokat az ipar igényeihez

  Hirado.hu, 2017. július 14., péntek
  Magyar vállalkozásokat díjaztak

  Webradio.hu, 2017. július 14., péntek
  Pálinkás József: közel kell hozni a kutatásokat az ipar igényeihez

  Profit7.hu, 2017. július 14., péntek
  Magyar vállalkozásokat díjaztak

  Orientpress.hu, 2017. július 14., péntek
  KSH: kevesebb jut egyetemi kutatásokra

  Orientpress.hu, 2017. július 14., péntek
  Díjat kaptak a sikeres vállalkozók

  Nrgreport.com, 2017. július 14., péntek
  Az öko-innovációt erősítenék az unióban

  Magyaridok.hu, 2017. július 14., péntek
  Pálinkás József: közel kell hozni a kutatásokat az ipar igényeihez

  Magyarhirlap.hu, 2017. július 14., péntek
  Pálinkás József: Közel kell hozni a kutatásokat az ipar igényeihez

  Magyarepitok.hu, 2017. július 14., péntek
  Fiatal építészek tervei alapján épül az MTA kutatóépülete

  Infoter.eu, 2017. július 14., péntek
  Díjat kaptak a sikeres vállalkozók

  Elelmiszer.hu, 2017. július 14., péntek
  Magyar vállalkozásokat díjaztak

  Penzcentrum.hu, 2017. július 14., péntek
  Hatalmas siker: magyar tinik nyomták le a világ techgimijeit

  Profitline.hu, 2017. július 14., péntek
  Szijjártó: Magyarország célja, hogy versenyképes és sikeres legyen

  Katolikus Rádió, Hírtükör 6:30, 2017. július 14., péntek
  Magyarország célkitűzése, hogy versenyképes legyen az új világgazdasági korszakban, mondta Szijjártó Péter

  Kossuth Rádió, Ütköző este, 2017. július 14., péntek
  Két innovációs rangsor is megjelent az elmúlt időszakban

  Kossuth Rádió, 180, 2017. július 14., péntek
  Lerakták az ország első, felsőoktatási és ipari együttműködési központjának alapkövét Győrben

  Kossuth Rádió, Krónika 08:00, 2017. július 14., péntek
  A kormány fontosnak tartja a gyógyszerágazat fejlesztését

  InfoRádió, Mérleg 15:15, 2017. július 14., péntek
  Teljesíti legfontosabb feladatait a Nemzetgazdasági Minisztérium, mondta Varga Mihály

  M1, Híradó M1 6:00, 2017. július 14., péntek
  Magyarország versenyképes akar lenni az új világgazdasági korszakban, jelentette ki Szijjártó Péter

  Heves Megyei Hírlap, 2017. július 15., szombat, 2. oldal
  Egyetemi Bolyai-ösztöndíjas

  Magyar Idők, 2017. július 15., szombat, 12. oldal
  Biztonság kell a vállalkozások fejlődéséhez

  Magyar Nemzet, 2017. július 15., szombat, 8. oldal
  Ha nincs innováció, növekedés sem lesz

  Magyar Hírlap, 2017. július 15., szombat, 2. oldal
  Tizenegy és fél milliárd forintos kutatási támogatást nyert...

  Mno.hu, 2017. július 15., szombat
  Ha nincs innováció, növekedés sem lesz

  Magyaridok.hu, 2017. július 15., szombat
  Biztonság kell a vállalkozások fejlődéséhez

  Pecsi-hirhatar.hu, 2017. július 16., vasárnap
  Középpontban a gyógyszerészeti kutatások

  Digitalhungary.hu, 2017. július 16., vasárnap
  11,5 milliárd több mint 400 kutatónak

  Alternativenergia.hu, 2017. július 16., vasárnap
  Zseniális magyar találmány: a járókelők energiáját gyűjti a burkolat!

  Somogyi Hírlap, 2017. július 17., hétfő, 1+4. oldal
  Sok új forrás élénkíti a gazdaságot

  Világgazdaság, 2017. július 17., hétfő, 3. oldal
  Négyszázmilliárd jutott a kutatóknak

  Dunaújvárosi Hírlap, 2017. július 17., hétfő, 6. oldal
  Kutatás ipari igény szerint

  Vg.hu, 2017. július 17., hétfő
  Négyszázmilliárd jutott a kutatóknak

  Vs.hu, 2017. július 17., hétfő
  Pálinkás: több pénzt kell adni a fiatal kutatóknak

  Hir.ma, 2017. július 17., hétfő
  Pálinkás József: jelentősebb összeggel kell támogatni a fiatal kutatókat

  Weborvos.hu, 2017. július 17., hétfő
  Jelentősebben kell támogatni a fiatal kutatókat

  Minuszos.hu, 2017. július 17., hétfő
  A Bosch digitális logisztikai központot épít Hatvanban

  Itbusiness.hu, 2017. július 17., hétfő
  Az intelligens ötletdoboz

  Hirado.hu, 2017. július 17., hétfő
  Pálinkás: Jelentősebb összeggel kell támogatni a fiatal kutatókat

  Nrgreport.com, 2017. július 17., hétfő
  Elektromos meghajtású repülőgépet is fejlesztenek a Siemens magyar mérnökei

  Medicalonline.hu, 2017. július 17., hétfő
  Pálinkás: Többet fordítunk K+F+I-re

  Magyarhirlap.hu, 2017. július 17., hétfő
  Jelentősebb összeggel kell támogatni a fiatal kutatókat

  Euroastra.hu, 2017. július 17., hétfő
  A gyógyszerkutatások területén fogott össze a három nagy vidéki egyetem

  Csalad.hu, 2017. július 17., hétfő
  Pálinkás József: jelentősebb összeggel kellene támogatni a fiatal kutatókat

  Gyorplusz.hu, 2017. július 17., hétfő
  Pálinkás: jelentősebb összeggel kell támogatni a fiatal kutatókat

  Magyaridok.hu, 2017. július 17., hétfő
  Pálinkás József: jelentősebb összeggel kell támogatni a fiatal kutatókat

  Medicalonline.hu, 2017. július 17., hétfő
  Jobban kéne támogatni a fiatal kutatókat

  Orientpress.hu, 2017. július 17., hétfő
  Pálinkás itthon tartaná a fiatal kutatókat

  Webradio.hu, 2017. július 17., hétfő
  Pálinkás József: jelentősebb összeggel kell támogatni a fiatal kutatókat

  Kossuth Rádió, Krónika 08:00, 2017. július 17., hétfő
  Több kutatásfejlesztésre van szükség az egyetemeken és a vállalkozói szférában, mondta Pálinkás József

  Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2017. július 17., hétfő
  Több kutatásfejlesztésre van szükség az egyetemeken és a vállalkozói szférában, mondta Pálinkás József

  m1 - Híradó M1 21:00, 2017. július 17., hétfő
  A General Electric csatlakozik a kormány beszállító-fejlesztési programjához

  M1, Híradó M1 19:30, 2017. július 17., hétfő
  A General Electric csatlakozik a kormány beszállító-fejlesztési programjához

  Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. július 17., hétfő
  A jövő egyik legfontosabb kérdése Magyarországon, hogy átlépünk-e az innováció vezérelt gazdaság területére

  M1, Ma reggel, 2017. július 17., hétfő
  Milyen, és mennyi pénzt osztott ki felfedező kutatásokra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal?

  Világgazdaság, 2017. július 18., kedd, 4. oldal
  A GE is beszállító lenne

  Magyar Idők, 2017. július 18., kedd, 4. oldal
  Támogatnák a fiatal kutatókat

  Heves Megyei Hírlap, 2017. július 18., kedd, 7. oldal
  Kedvet kaptak beruházáshoz a kkv-k

  Petőfi Népe, 2017. július 18., kedd, 7. oldal
  Kedvet kaptak beruházáshoz a kkv-k

  Somogyi Hírlap, 2017. július 18., kedd, 7. oldal
  Kedvet kaptak beruházáshoz a kkv-k

  Tolnai Népújság, 2017. július 18., kedd, 7. oldal
  Kedvet kaptak beruházáshoz a kkv-k

  Új Néplap, 2017. július 18., kedd, 7. oldal
  Kedvet kaptak beruházáshoz a kkv-k

  Semmelweis.hu, 2017. július 18., kedd
  Pályázati felhívás: Semmelweis Innovációs Díj

  Innoportal.hu, 2017. július 18., kedd
  Nincs új a nap alatt: ismét az ipar igényeihez kellene alkalmazkodni a kutatóknak

  Marketinginfo.hu, 2017. július 18., kedd
  A Bosch egyedülálló digitális logisztikai központot épít

  News4business.hu, 2017. július 18., kedd
  A Bosch egyedülálló digitális logisztikai központot épít Hatvanban

  Infoter.eu, 2017. július 18., kedd
  Pálinkás itthon tartaná a fiatal kutatókat

  Duna TV - Híradó M1 7:00, 2017. július 18., kedd
  A General Electric csatlakozik a kormány beszállító-fejlesztési programjához

  M1 - Híradó M1 6:00, 2017. július 18., kedd
  A General Electric csatlakozik a kormány beszállító-fejlesztési programjához

  Magyar Idők, 2017. július 20., csütörtök, 1+12. oldal
  Ömlik a pénz az ipar digitalizációjába

  Magyar Idők, 2017. július 20., csütörtök, 15. oldal
  Európa vezető gazdasági térségévé válhat Budapest

  168ora.hu, 2017. július 20., csütörtök
  A magyar állam megválik a tulajdonrészétől a Gránit Bankban

  Figyelo.hu, 2017. július 20., csütörtök
  Eladó az állami tulajdonrész a Gránit Bankban

  Magyaridok.hu, 2017. július 20., csütörtök
  Az állam eladja a Gránit Bankban lévő tulajdonát

  Orientpress.hu, 2017. július 20., csütörtök
  Lepsényi István: Technológiai korszakváltás időszakát éljük

  Profit7.hu, 2017. július 20., csütörtök
  Eladja tulajdonrészét az állam a Gránit Bankban

  Profitline.hu, 2017. július 20., csütörtök
  Gond lesz a digitális átalakulással

  Hirado.hu, 2017. július 20., csütörtök
  Eladja tulajdonrészét az állam a Gránit Bankban

  Innoportal.hu, 2017. július 20., csütörtök
  Pálinkás: jelentősebb összeggel kell támogatni a fiatal kutatókat

  Szegedma.hu, 2017. július 20., csütörtök
  Kilenc vállalkozást támogat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

  Promenad.hu, 2017. július 20., csütörtök
  Kilenc vállalkozást támogat a kamara

  Piacesprofit.hu, 2017. július 20., csütörtök
  Eladja a Gránit Bank harmadát az állam

  Portfolio.hu, 2017. július 20., csütörtök
  Kiszáll az állam, de a Gránit Bankot eddig is a menedzsment irányította

  Sikerado.hu, 2017. július 20., csütörtök
  Kiszáll az állam a Gránit Bankból

  24 óra, 2017. július 21., péntek, 7. oldal
  Felértékelődtek a vidéki egyetemek

  Békés Megyei Hírlap, 2017. július 21., péntek, 7. oldal
  Felértékelődtek a vidéki egyetemek

  Dunántúli Napló, 2017. július 21., péntek, 1+7. oldal
  Felértékelődtek a vidéki egyetemek

  Heves Megyei Hírlap, 2017. július 21., péntek, 1+7. oldal
  Értékes vidéki egyetemek

  Petőfi Népe, 2017. július 21., péntek, 1+7. oldal
  Felértékelődtek a vidéki egyetemek

  Somogyi Hírlap, 2017. július 21., péntek, 1+7. oldal
  Kutatási központot hoztak létre

  Tolnai Népújság, 2017. július 21., péntek, 1+7. oldal
  Fejlődő vidéki egyetemek

  Új Néplap, 2017. július 21., péntek, 7. oldal
  Felértékelődtek a vidéki egyetemek

  Portfolio.hu, 2017. július 21., péntek
  Félsz, hogy lemaradsz az EU-pénzekről? - Összeszedtük, ma mire tudsz pályázni

  Profitline.hu, 2017. július 21., péntek
  Az állam eladja a Gránit Bankban lévő tulajdonát

  Weborvos.hu, 2017. július 21., péntek
  Daganatterápiás készüléket fejleszt az egyetem

  Presztízs, 2017. július 22., szombat, 28-30. oldal
  Középpontban az innovációk

  444.hu, 2017. július 22., szombat
  Orbán Viktor: A V4 megerősödése fontosabb, mint az amerikai elnökválasztás

  Kamaraonline.hu, 2017. július 22., szombat
  Közösen dolgoznak az üzleti hasznosításon

  Matehetsz.hu, 2017. július 22., szombat
  Magyar aranyérem a Matehetsz támogatásával
  „...A megmérettetésen Magyarországot Szegedi Melinda, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 2. helyezettje képviselhette, aki a MATEHETSZ támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretében utazott ki a versenyre. A magyar delegációt Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűritagja vezette...”

  Vg.hu, 2017. július 23., vasárnap
  A szó elszáll, a K+F csökken

  Magyar Idők, 2017. július 24., hétfő, 10. oldal
  Fókuszban a versenyképesség

  Vg.hu, 2017. július 24., hétfő
  Félmillió kiscéget támogatna a Juncker-terv

  Tozsdeforum.hu, 2017. július 24., hétfő
  Milliárdokat mozgatott meg a Juncker-terv

  Scmonitor.hu, 2017. július 24., hétfő
  Magyar siker a nemzetközi logisztikában

  Portfolio.hu, 2017. július 24., hétfő
  Két év alatt kétharmad felett jár Juncker "pénzosztó" terve

  Piacesprofit.hu, 2017. július 24., hétfő
  Határokon átnyúló egyetemi együttműködésről kötöttek megállapodást

  Piacesprofit.hu, 2017. július 24., hétfő
  Felgyorsítaná a tiszta energiát érintő európai fejlesztéseket az InnoEnergy

  Napi.hu, 2017. július 24., hétfő
  Sikeres a Juncker-terv - meghosszabbítanák

  Energiainfo.hu, 2017. július 24., hétfő
  Felgyorsítaná a tiszta energiát érintő európai fejlesztéseket az InnoEnergy

  Nepujsag.ro, 2017. július 24., hétfő
  A Juncker-terv 225 milliárd eurót mozgósíthatott eddig az EU tagállamaiban

  Elemzeskozpont.hu, 2017. július 24., hétfő
  A Juncker-terv 225 milliárd eurót mozgósíthatott eddig az EU tagállamaiban

  Webradio.hu, 2017. július 24., hétfő
  A Juncker-terv 225 milliárd eurót mozgósíthatott eddig az EU tagállamaiban

  Ujszo.com, 2017. július 24., hétfő
  A Juncker-terv 225 milliárd eurót mozgósíthatott eddig az EU tagállamaiban

  Trendfm.hu, 2017. július 24., hétfő
  Mérföldkő a magyar elektronikában

  Szegedma.hu, 2017. július 24., hétfő
  A Juncker-terv 225 milliárd eurót mozgósíthatott eddig az EU tagállamaiban

  Nrgreport.com, 2017. július 24., hétfő
  Felgyorsítaná a tiszta energiát érintő európai fejlesztéseket az InnoEnergy

  Magyaridok.hu, 2017. július 24., hétfő
  Fókuszban a versenyképesség

  Kitekinto.hu, 2017. július 24., hétfő
  Jól halad a Juncker-terv

  Kamaraonline.hu, 2017. július 24., hétfő
  Majdnem félmillió kisvállalkozás profitál a Juncker-tervből

  Hir6.hu, 2017. július 24., hétfő
  A Juncker-terv 225 milliárd eurót mozgósíthatott eddig az EU-ban

  KarcFM, Hangoló, 2017. július 24., hétfő
  Gazdasági, kulturális és innovációs kérdésekről is tárgyalt budapesti látogatásán az izraeli miniszterelnök

  Magyar Idők, 2017. július 25., kedd, 15. oldal
  Euró-százmilliárdok a Juncker-tervben

  Vg.hu, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárdból zavarják tőzsdére a vállalkozásokat

  Szekesfehervar.hu, 2017. július 25., kedd
  Az Óbudai Egyetemen dől el szervizrobotok jövője

  Hir.ma, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárd forint támogatás a kkv-k tőzsdei bevezetéséhez

  Autopro.hu, 2017. július 25., kedd
  Tőzsdére küldené a kormány a kisvállalkozásokat

  Tozsdeforum.hu, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárdért pályázhatnak a tőzsdére lépő kkv-k

  Sikerado.hu, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárd forint támogatás a kkv-k tőzsdei bevezetéséhez

  Piacesprofit.hu, 2017. július 25., kedd
  Irány a tőzsde kkv-k: most van rá egymilliárd

  Origo.hu, 2017. július 25., kedd
  Orbán Viktorral megkerülhetetlenné vált a V4, nem csak Európában

  Hirado.hu, 2017. július 25., kedd
  Az Óbudai Egyetemen dől el szervizrobotok jövője

  Webradio.hu, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárd forint támogatás a kkv-k tőzsdei bevezetéséhez

  Profitline.hu, 2017. július 25., kedd
  A Juncker-terv 225 milliárd eurót mozgósíthatott eddig az EU tagállamaiban

  Magyaridok.hu, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárd forint támogatás a kkv-k tőzsdei bevezetéséhez

  Magyarhirlap.hu, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárd forint támogatás a kkv-k tőzsdei bevezetéséhez

  Hirek.prim.hu, 2017. július 25., kedd
  Magyar siker a nemzetközi logisztikában

  Adozona.hu, 2017. július 25., kedd
  Milliárdos támogatás a kkv-k tőzsdei bevezetéséhez

  Palyazatihirek.eu, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárd forint támogatás kkv-k tőzsdei bevezetéséhez

  Forbes.hu, 2017. július 25., kedd
  Működik a Juncker-terv! 15 milliárdos alapot indít Oszkó Péter

  Zetapress.hu, 2017. július 25., kedd
  Bosch-fejlesztés Miskolcon

  Uzletresz.hu, 2017. július 25., kedd
  Támogatást kaphatnak a kkv-k a tőzsdére jutáshoz

  Portfolio.hu, 2017. július 25., kedd
  Több EU-pénzt fizetnének be a nagyok, de több feltételt is szabnának cserébe érte

  News4business.hu, 2017. július 25., kedd
  Magyar siker a nemzetközi logisztikában

  Napi.hu, 2017. július 25., kedd
  Tovább bővít a Bosch Miskolcon

  Napi.hu, 2017. július 25., kedd
  Új lehetőség a magyar startupoknak

  Mixonline.hu, 2017. július 25., kedd
  Bosch regionális központ Miskolcon

  Marketinginfo.hu, 2017. július 25., kedd
  Magyar siker a nemzetközi logisztikában

  Hirado.hu, 2017. július 25., kedd
  Idén is rekordot dönthetnek a beruházás-ösztönzési befektetések

  Erdon.ro, 2017. július 25., kedd
  A Bosch regionális szolgáltató központot hozott létre Miskolcon

  Elemzeskozpont.hu, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárd forint támogatás a kkv-k tőzsdei bevezetéséhez

  Dehir.hu, 2017. július 25., kedd
  Rekordot dönthetnek a beruházás-ösztönzési rendszerű befektetések

  Boon.hu, 2017. július 25., kedd
  A Bosch regionális szolgáltató központot hozott létre Miskolcon

  Szegedma.hu, 2017. július 25., kedd
  Szijjártó Péter: idén is rekordot dönthetnek a beruházás-ösztönzési rendszerben gondozott
  befektetések

  Profitline.hu, 2017. július 25., kedd
  Az Óbudai Egyetemen dől el szervizrobotok jövője

  Profitline.hu, 2017. július 25., kedd
  Az Európai Befektetési Alap és az OXO Csoport közös kockázatitőke alapot indít kelet-közép-európai startupok támogatására

  Profit7.hu, 2017. július 25., kedd
  Idén is rekordot dönthetnek a beruházás-ösztönzési befektetések

  Orientpress.hu, 2017. július 25., kedd
  Rekordot dönthetnek a beruházás-ösztönzési rendszerben gondozott befektetések

  Orientpress.hu, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárd jut a kkv-k tőzsdére jutásának támogatására

  Orientpress.hu, 2017. július 25., kedd
  Bosch regionális szolgáltató központot hozott létre Miskolcon

  Orientpress.hu, 2017. július 25., kedd
  Az Óbudai Egyetemen dől el szervizrobotok jövője

  Minap.hu, 2017. július 25., kedd
  A Bosch regionális szolgáltató központot hozott létre Miskolcon

  Mfor.hu, 2017. július 25., kedd
  15 milliárdos alapot hozott létre Oszkó cége és az Európai Beruházási Alap

  Magyarepitok.hu, 2017. július 25., kedd
  HIPA: rekordszámban indulnak a nagyberuházások Magyarországon

  M2mzona.hu, 2017. július 25., kedd
  Az Óbudai Egyetemen dől el szervizrobotok jövője

  Kamaraonline.hu, 2017. július 25., kedd
  Kockázatitőke alap indul kelet-közép-európai startupok támogatására

  Kamaraonline.hu, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárd forint támogatás a kkv-k tőzsdei bevezetéséhez

  Insiderblog.hu, 2017. július 25., kedd
  Magyar fejlesztéseket Európa legnagyobb energiaipari versenyén

  Hir6.hu, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárd forint támogatás a kkv-k tőzsdei bevezetéséhez

  Gyartastrend.hu, 2017. július 25., kedd
  A szervizrobotok jövője a tét az Óbudai Egyetemen

  Figyelo.hu, 2017. július 25., kedd
  Rekordot dönthetnek a beruházás-ösztönzési rendszerben gondozott befektetések

  Bruxinfo.hu, 2017. július 25., kedd
  Több pénzért több feltételt szabhatnak a nettó befizetők

  Kossuth Rádió, Krónika 22:00, 2017. július 25., kedd
  A Robert Bosch Power Tool Kft. regionális szolgáltatóközpontot hoz létre Miskolcon

  Kossuth Rádió, Krónika 17:30, 2017. július 25., kedd
  A Robert Bosch Power Tool Kft. regionális szolgáltatóközpontot hoz létre Miskolcon

  KarcFM, Déli News, 2017. július 25., kedd
  Egymilliárd forintos pályázat jelent meg a kis- és közepes vállalatok tőzsdei bevezetéséhez

  KarcFM, Déli News, 2017. július 25., kedd
  Letették az ország első, felsőoktatási és ipari együttműködési központjának alapkövét Győrben

  InfoRádió, Mérleg 17:45, 2017. július 25., kedd
  Összeállítás: Több mint másfél milliárd forintos beruházást hajt végre a Bosch Miskolcon, jelentette be Szijjártó Péter

  M1, Híradó M1 19:30, 2017. július 25., kedd
  Újabb rekordot dönthetnek idén a magyarországi beruházások, mondta Szijjártó Péter

  Nógrád Megyei Hírlap, 2017. július 26., szerda, 5. oldal
  A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) féléves munkáját értékelték

  Magyar Idők, 2017. július 26., szerda, 1+14. oldal
  Rekordévre számít a befektetési ügynökség

  Magyar Mezőgazdaság, 2017. július 26., szerda, 14. oldal
  Agrár-startuppal a partnerségért

  Világgazdaság, 2017. július 26., szerda, 1-2. oldal
  Milliárdos támogatás a kkv-szektornak

  Világgazdaság, 2017. július 26., szerda, 1-2. oldal
  A külföldi befektetőket...

  Világgazdaság, 2017. július 26., szerda, 14. oldal
  Magyar bázisa is segítette a Schneidert

  Népszava, 2017. július 26., szerda, 6. oldal
  Uniós pénz segíti a tőzsdei bevezetést

  Magyar Hírlap, 2017. július 26., szerda, 1+9. oldal
  Az idén újabb rekordot dönthetnek a beruházásösztönzési rendszerben gondozott magyarországi befektetések

  Magyar Hírlap, 2017. július 26., szerda, 9. oldal
  Bosch regionális központ létesült Miskolcon

  Technokrata.hu, 2017. július 26., szerda
  Indul a Hacker-maraton az UniCredittel

  Hrportal.hu, 2017. július 26., szerda
  A Bosch regionális szolgáltató központot hozott létre Miskolcon

  Profitline.hu, 2017. július 26., szerda
  Íme a Bosch legújabb beruházása

  Insiderblog.hu, 2017. július 26., szerda
  Az Európai Befektetési Alap az OXO Csoporttal indít közös kockázatitőke alapot

  Euroastra.hu, 2017. július 26., szerda
  Mesterséges intelligencia a társkeresés szolgálatában -- Magyar innováció, amely megelőzi a korát

  Nrgreport.com, 2017. július 26., szerda
  Magyar partnerét keresi az InnoEnergy

  Kamaraonline.hu, 2017. július 26., szerda
  Pályázaton keresi magyar partnerét az InnoEnergy

  Energiainfo.hu, 2017. július 26., szerda
  Magyar partnert keres az InnoEnergy

  Orientpress.hu, 2017. július 26., szerda
  A felelősségteljes innovációra készülnek Szegeden

  Piacesprofit.hu, 2017. július 26., szerda
  Hackereket keres az Unicredit

  Uzletresz.hu, 2017. július 26., szerda
  Itt megéri hackerkedni

  Uzletresz.hu, 2017. július 26., szerda
  Hárommillió eurót kaphatnak az innovatív kkv-k

  Magyarhirlap.hu, 2017. július 26., szerda
  Bosch regionális központ létesült Miskolcon

  Bitport.hu, 2017. július 26., szerda
  A digitális korszak kkv-i a génjeikben hordozzák az innovációt

  Euroastra.hu, 2017. július 26., szerda
  Az Óbudai Egyetemen dől el a szervizrobotok jövője

  Infoter.eu, 2017. július 26., szerda
  Egymilliárd forint támogatás a kkv-k tőzsdei bevezetéséhez

  Digitalhungary.hu, 2017. július 26., szerda
  Magyar-magyar közös kutatások

  Digitalhungary.hu, 2017. július 26., szerda
  Rekordévre készül idén a hipa

  Kossuth Rádió, Krónika 06:00, 2017. július 26., szerda
  Több mint másfél milliárd forintból bővítette miskolci gyárát a Bosch

  Magyar Idők, 2017. július 27., csütörtök, 15. oldal
  Egymilliárddal támogatják a kicsik tőzsdére lépését

  Világgazdaság, 2017. július 27., csütörtök, 1+3. oldal
  Százmilliárd forintos keretű pályázatot alakít át a kormány

  Dunántúli Napló, 2017. július 27., csütörtök, 4. oldal
  Új épületek, laborok, műhelyek

  Délmagyarország, 2017. július 27., csütörtök, 11. oldal
  Open4Business Üzletember találkozó és konferencia Pécsen

  Supply Chain Monitor, 2017. július 27., csütörtök, 4. oldal
  Digitális logisztikai központ Hatvanban

  Supply Chain Monitor, 2017. július 27., csütörtök, 6. oldal
  Technológiai fejlesztés

  Magyar Idők, 2017. július 27., csütörtök, 15. oldal
  Egymilliárddal támogatják a kicsik tőzsdére lépését

  Lokál extra, Debrecen, 2017. július 27., csütörtök, 9. oldal
  Több mint egymilliárd forint kutatásokra

  Vg.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Több uniós pályázat is átalakul

  Piacesprofit.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Az Unió is támogatja az innovatív magyar kkv-kat

  Lokal.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Több mint egymilliárd forint kutatásokra

  Figyelo.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Jó hír érkezett a kelet-közép-európai startupoknak!

  Computerworld.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Világszínvonalú fintech megoldások

  Businessonline.prim.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Elsőként hozott létre az MKB Bank Magyarországon fintech banki inkubátort

  Feol.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Tudományos tervek - Velence is szóba került a magyarországi találkozón

  Mediainfo.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Hacker-maraton az UniCredittel

  Magyaridok.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Egymilliárddal támogatják a kicsik tőzsdére lépését

  Gepnarancs.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Beszámoló az asztanai világkiállításról

  Portfolio.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Magyar céggel összefogva segíti a startupokat az EU

  Piacesprofit.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Magyar partnerét keresi az InnoEnergy

  Digitalhungary.hu, 2017. július 27., csütörtök
  Magyar partnerét keresi az InnoEnergy

  TV2, Tények, 2017. július 27., csütörtök
  Kapcsoljuk a nemzetközi űrállomást

  TV2, Tények, 2017. július 27., csütörtök
  Szeptemberben egy napra Budapest lesz a tudományok fővárosa

  Nagykanizsai maraton, 2017. július 28., péntek, 12. oldal
  Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ

  Magyar Idők, 2017. július 28., péntek
  Az innovációhoz megfelelő légkör is kell

  Tozsdeforum.hu, 2017. július 28., péntek
  Milliárdokat kaphatnak a kkv-k

  Portfolio.hu, 2017. július 28., péntek
  Ismét meglepetést okozott a Richter

  Profitline.hu, 2017. július 28., péntek
  Magyar partnerét keresi az InnoEnergy

  Ado.hu, 2017. július 28., péntek
  Infografika: zsugorodnak a K+F pénzek

  Velemenyezd.hu, 2017. július 28., péntek
  Felfelé módosította az idei várakozásait a Richter

  Mmonline.hu, 2017. július 28., péntek
  A vártnál is nagyobbat nőhet a Richter Gedeon

  Profitline.hu, 2017. július 28., péntek
  Felfelé módosította az idei várakozásait a Richter

  Gazdasagportal.hu, 2017. július 28., péntek
  Gyorsjelentés 2017 Q2: Felfelé módosította az idei várakozásait a Richter

  Tozsdeforum.hu, 2017. július 28., péntek
  Javította várakozásait a Richter

  Elemzeskozpont.hu, 2017. július 28., péntek
  Felfelé módosította az idei várakozásait a Richter

  Palyazatihirek.eu, 2017. július 28., péntek
  Kedvezőbbé válnak a vállalkozásoknak szóló energetikai pályázatok

  Eupalyazatiportal.hu, 2017. július 28., péntek
  Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) szakdiplomata álláshely betöltésére: Brüsszel, Berlin, London, New York, Párizs

  Magyaridok.hu, 2017. július 28., péntek
  Az innovációhoz megfelelő légkör is kell

  Bevezetem.eu, 2017. július 28., péntek
  Rendszerfejlesztés kísérleti fizikai nagyberendezésekhez magyar oktatási, kutatói és ipari szereplők együttműködésében.

  Magyar Nemzet, 2017. július 29., szombat, 7. oldal
  Egyre inkább kivonul az állam a kutatás-fejlesztésből

  Euroastra.hu, 2017. július 29., szombat
  Közös fejlesztés az MTA ATOMKI és SZBK, az SZTE és az evopro közreműködésében

  Agroinform.hu, 2017. július 30., vasárnap
  Női vállalkozó? Története inspirálna másokat? Jelentkezzen!

  Gyartastrend.hu, 2017. július 30., vasárnap
  Kinek van szüksége a Szilícium-völgyre?

  Feol.hu, 2017. július 30., vasárnap
  Tudományos tervekről - Velencén járt az IPE vezetője

  Fejér Megyei Hírlap, 2017. július 31., 4. oldal
  Tudományos tervekről

  Délmagyarország, 2017. július 31., 5. oldal
  Amerikai módszer az ELI-ben

  Magyar Nemzet, 2017. július 31., 2. oldal
  Kevesebb pénzt költ a kormány a kutatásra

  Miskolci Napló, 2017. július 31., hétfő, 2. oldal
  Európa legnagyobb kéziszerszám-gyárát építette meg a Bosch Miskolcon

  Webradio.hu, 2017. július 31., hétfő
  Startup Campus létesül a Millenáris Parkban

  Webradio.hu, 2017. július 31., hétfő
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

  Gondola.hu, 2017. július 31., hétfő
  Startup Campus létesül a Millenáris Parkban

  Velemenyezd.hu, 2017. július 31., hétfő
  Startup Campus létesül a Millenáris Parkban

  24.hu, 2017. július 31., hétfő
  Startup Campust létesít az állam

  Mno.hu, 2017. július 31., hétfő
  Kevesebb pénzt költ a kormány a kutatásra

  Alfahir.hu, 2017. július 31., hétfő
  Ez az orbáni új a jövőbe? A kutatás-fejlesztésre persze kevesebb pénz jut

  Civilhetes.net, 2017. július 31., hétfő
  Kevesebb pénzt költ a kormány a kutatásra

  Delmagyar.hu, 2017. július 31., hétfő
  Amerikai módszer az ELI-ben

  Kamaraonline.hu, 2017. július 31., hétfő
  Kimerült a keretösszeg: két VEKOP-felhívást is lezárt a kormány

  Holvezessek.hu, 2017. július 31., hétfő
  Nagyvárosi mobilitás: az okosvárosok határozzák meg a Bosch jövőjét

  Cnc.hu, 2017. július 31., hétfő
  Innováció és csapatmunka - versenycsapatok a hazai felsőoktatásban: BME Solar Boat Team

  Tozsdeforum.hu, 2017. július 31., hétfő
  750 milliárd forintból fejleszthetnek a kkv-k

  Napi.hu, 2017. július 31., hétfő
  Milliárdos kormánytámogatást kap a Knorr-Bremse

  Hiros.hu, 2017. július 31., hétfő
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

  Eupalyazatiportal.hu, 2017. július 31., hétfő
  Magyar-orosz ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat (TÉT_17_RU)

  Hajdú-Bihari Napló, 2017. augusztus 1., kedd, 8. oldal
  Rengeteg ötlete van kutatóinknak

  Somogyma.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Startup Campus létesül a Millenáris Parkban

  Portfolio.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Milliárdos támogatást kap az ismert német multi Magyarországon

  Kozlekedesvilag.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse

  Hrportal.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

  Autoszektor.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse

  Keol.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

  Iho.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

  Hunhir.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Milliárdos támogatást kap az ismert német multi Magyarországon

  Bacsmegye.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Milliárdos támogatást kap a Knorr-Bremse

  Scmonitor.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

  Keszin.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse

  Gazdasagportal.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

  Index.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  1,3 milliárdot ad az állam a német multinak

  Kozlekedesvilag.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse

  Ujnemzedek.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Startup Campus lesz a Millenáris Parkban

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Campus segíti a hazai startup vállalkozásokat

  Realista.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Startup Campus létesül a Millenáris Parkban

  Gazdasagportal.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Startup Campus létesül a Millenáris Parkban

  Huppa.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Milliárdok a Millenárisra

  Zoom.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Inkubátorház lesz a Millenárison

  Turizmus.com, 2017. augusztus 1., kedd
  A Millenáris Parkban jöhet létre a Startup Campus Budapest

  Medicalonline.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Kevesebb a pénz kutatásra

  Weborvos.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Kevesebb pénzt költ a kormány a kutatásra

  News4business.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  A Bosch regionális szolgáltató központot hozott létre Miskolcon

  Tozsdeforum.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Itt kopogtat a tech-forradalom

  Napi.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  Ötmilliárdos fejlesztés indul a Millenáris Parkban

  Eupalyazatiportal.hu, 2017. augusztus 1., kedd
  K+F trendek a KSH előzetes statisztikai adatai alapján

  InfoRádió, 2017. augusztus 1., kedd
  A Millenáris Parkban jöhet létre a Startup Campus Budapest

  InfoRádió, 2017. augusztus 1., kedd
  1,3 milliárd forint támogatást kap a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
  InfoRádió, Reggeli hírek 7:00, 2017. augusztus 1., kedd
  Szakemberek szerint folytatódik a gazdasági növekedés Magyarországon a következő években, de hosszútávon már kérdéses a fejlődés

  M1, Híradó M1 6:00, 2017. augusztus 1., kedd
  Ha a magyar gazdaság nem jutna uniós forráshoz akkor is növekedne, mondta Varga Mihály

  Petőfi Népe, 2017. augusztus 2., szerda, 6. oldal
  Milliárdos támogatást kap a cég

  Computerworld, 2017. augusztus 2., szerda, 19. oldal
  Platform kell a jó IoT-hez

  Élet és Tudomány, 2017. augusztus 2., szerda, 986-987. oldal
  A robotok jövője az Óbudai Egyetemen

  Autopro.hu, 2017. augusztus 2., szerda
  Siemens: Exponenciális növekedés előtt a gyártás digitalizációja

  Forbes.hu, 2017. augusztus 2., szerda
  A volt NNG-vezér inkubátora megduplázta az államtól kapott 500 milliót

  Piacesprofit.hu, 2017. augusztus 2., szerda
  Indulhat a versenyfutás!

  Portfolio.hu, 2017. augusztus 2., szerda
  Az állami pénzből megvalósult kutatásokat is reklámozni kell

  Szegedma.hu, 2017. augusztus 2., szerda
  Kiírták a Dél-alföldi Innovációs Díj 2017. évi pályázatát

  Insiderblog.hu, 2017. augusztus 2., szerda
  Startup Campus a Millenárison!

  KarcFM, Hangoló, 2017. augusztus 2., szerda
  A Millenárison jöhet létre a budapesti Startup Campus

  InfoRádió, 2017. augusztus 2., szerda
  A Wigner Fizikai Kutatóközpont 440 millió forint támogatást nyert 

  Magyar Idők, 2017. augusztus 3., csütörtök, 15. oldal
  Startup Campus a Millenárison

  Hvg, 2017. augusztus 3., csütörtök, 70. oldal
  Knorr-Bremse: kormánytámogatás

  Figyelő, 2017. augusztus 3., csütörtök, 68-69. oldal
  Kutass, fejlessz, és fizess kevesebbet!

  U-szeged.hu, 2017. augusztus 3., csütörtök
  2017-ben is várja a SZAB a Dél-alföldi Innovációs Díjára a pályázatokat

  Mixonline.hu, 2017. augusztus 3., csütörtök
  Beszédfelismerő rendszert fejleszt a konzorcium

  Delmagyar.hu, 2017. augusztus 3., csütörtök
  Élő nyelven működő beszédfelismerő rendszeren dolgozik egy magyar konzorcum

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 3., csütörtök
  Startup Campus a Millenárison

  Pannonnovum.hu, 2017. augusztus 3., csütörtök
  K+F trendek a KSH előzetes statisztikai adatai alapján

  Innoportal.hu, 2017. augusztus 3., csütörtök
  Pálinkás támogatta az uniós partnerségi programok számának csökkentését

  U-szeged.hu, 2017. augusztus 3., csütörtök
  2017-ben is várja a SZAB a Dél-alföldi Innovációs Díjára a pályázatokat

  Trend FM, 2017. augusztus 3., csütörtök
  Űrtechnológia a mindennapokban? Ezek az új fejlesztések

  News4business.hu, 2017. augusztus 4., péntek
  Felfelé módosította az idei várakozásait a Richter

  Innoportal.hu, 2017. augusztus 4., péntek
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

  Vajma.info, 2017. augusztus 4., péntek
  Brnabić a vállalkozásinnovációs tanács élén

  Gyartastrend.hu, 2017. augusztus 4., péntek
  Rövidebb út labor és piac között

  Bacsmegye.hu, 2017. augusztus 4., péntek
  Idén is lehet pályázni a Dél-alföldi Innovációs Díjra

  M2mzona.hu, 2017. augusztus 4., péntek
  Cégen belüli együttműködésekre épül az Ipar 4.0

  Innoportal.hu, 2017. augusztus 5., szombat
  Startup Campus létesül a Millenáris Parkban

  Sikerado.hu, 2017. augusztus 5., szombat
  Ezt a területet is fejleszteni kellene

  Packmarket.hu, 2017. augusztus 5., szombat
  Dél-alföldi Innovációs Díj pályázat

  Jarmuipar.hu, 2017. augusztus 6., vasárnap
  1,262 milliárd forintos támogatást kap a Knorr-Bremse

  Epiteszforum.hu, 2017. augusztus 7., hétfő
  Smart City Forum 2017

  Vg.hu, 2017. augusztus 7., hétfő
  Jól fogynak a vállalkozásoknak szánt uniós források

  Hir.ma, 2017. augusztus 7., hétfő
  Budapest Bank: jól fogynak a vállalkozásoknak szánt uniós források

  Tozsdeforum.hu, 2017. augusztus 7., hétfő
  Egyre nagyobb a pályázatdömping

  Piacesprofit.hu, 2017. augusztus 7., hétfő
  Jól fogynak a vállalatoknak szánt uniós források

  Origo.hu, 2017. augusztus 7., hétfő
  Budapest Bank: jól fogynak a vállalkozásoknak szánt uniós források

  Webradio.hu, 2017. augusztus 7., hétfő
  Budapest Bank: jól fogynak a vállalkozásoknak szánt uniós források

  Profitline.hu, 2017. augusztus 7., hétfő
  Jól fogynak a vállalkozásoknak szánt uniós források

  Privatbankar.hu, 2017. augusztus 7., hétfő
  Rohamozzák az uniós pénzeket a magyar cégek: mindjárt kimerül a keret?

  Orientpress.hu, 2017. augusztus 7., hétfő
  Jól fogynak a vállalatoknak szánt uniós források

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 7., hétfő
  Jól fogynak a vállalkozásoknak szánt uniós források

  Csalad.hu, 2017. augusztus 7., hétfő
  Gábor Dénes-díj műszaki szakemberek számára

  Délmagyarország, 2017. augusztus 8., kedd, 2. oldal
  Meghirdették az Innováció díj pályázatát a Dél-Alföldön

  Magyar Idők, 2017. augusztus 8., kedd, 13. oldal
  Hatalmas a cégek igénye az európai uniós pénzekre

  Világgazdaság, 2017. augusztus 8., kedd, 1+3. oldal
  Uniós milliárdok ömlenek az agráriumba és a kkv-szektorba

  Magyar Nemzet, 2017. augusztus 8., kedd, 7. oldal
  Magyar siker a technológiai piacon

  Vg.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Nagyra nyílik a brüsszeli pénzcsap

  Teol.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Csaknem 300 milliárd forint ipari és agrár fejlesztésekre

  Szoljon.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Csaknem 300 milliárd forint ipari és agrár fejlesztésekre

  Sonline.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Csaknem 300 milliárd forint ipari és agrár fejlesztésekre

  Kemma.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Csaknem 300 milliárd forint ipari és agrár fejlesztésekre

  Heol.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Csaknem 300 milliárd forint ipari és agrár fejlesztésekre

  Beol.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Csaknem 300 milliárd forint ipari és agrár fejlesztésekre

  Baon.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Csaknem 300 milliárd forint ipari és agrár fejlesztésekre

  Bama.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Csaknem 300 milliárd forint ipari és agrár fejlesztésekre

  Autopro.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  A lengyelek és a csehek is vinnék a magyar mérnököket

  Szekesfehervarinapilap.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Jól fogynak a vállalkozásoknak szánt uniós források

  Siofokinapilap.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Jól fogynak a vállalkozásoknak szánt uniós források

  Pecsinapilap.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Jól fogynak a vállalkozásoknak szánt uniós források

  Promenad.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Nagyra nyílik a brüsszeli pénzcsap

  Mmonline.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Különleges stratupok versenghetnek

  Mediapiac.com, 2017. augusztus 8., kedd
  Versenyt és képzést hirdet a SAP

  Computerworld.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Társadalmi célú startupok számára hirdet versenyt és képzést az SAP

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Társadalmi célú startupok számára hirdet versenyt és képzést az SAP

  Ujnemzedek.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Társadalmi célú startupok számára hirdet versenyt és képzést az SAP

  Technokrata.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Újabb versenyt és képzést indít az SAP

  Gazdasagportal.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Társadalmi célú startupok számára hirdet versenyt és képzést az SAP

  Businessonline.prim.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Drasztikusan nő az IIoT - eszközök száma

  Digitalhungary.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Akik tényleg uralják a mai világgazdaságot!

  Uzletresz.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Már 100 milliárd forint támogatást kaptak a cégek

  Portfolio.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Hamarosan több ezer cég örülhet az EU-s millióknak

  Napi.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Nagy lehetőségre pályázhatnak az innovatív vállalkozások

  Hrportal.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Társadalmi célú startupok számára hirdet versenyt és képzést az SAP

  Pcpult.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Társadalmi célú startupok számára hirdet versenyt és képzést az SAP

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Társadalmi célú startupok számára hirdet versenyt és képzést az SAP

  Eupalyazatiportal.hu, 2017. augusztus 8., kedd
  Meghosszabbodik a magyar-izraeli TÉT felhívás végső beadási határideje

  Kossuth Rádió, Ütköző este, 2017. augusztus 8., kedd
  Milyen képet mutat a magyar innováció?

  Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. augusztus 8., kedd
  Összeállítás: Oktatási fejlesztésekre nyert el uniós pályázati pénzt a Szegedi Tudományegyetem

  Új Néplap, 2017. augusztus 9., szerda, 1+7. oldal
  Támogatás jut cégek ezreinek

  Tolnai Népújság, 2017. augusztus 9., szerda, 1+7. oldal
  Ki nyeri a pályázati pénzeket?
  Somogyi Hírlap, 2017. augusztus 9., szerda, 1+7. oldal
  Uniós pénz a gazdáknak

  Petőfi Népe, 2017. augusztus 9., szerda, 1+7. oldal
  200 milliárd orint jut a gazdáknak

  Heves Megyei Hírlap, 2017. augusztus 9., szerda, 7. oldal
  Több ezer cég reménye

  Dunántúli Napló, 2017. augusztus 9., szerda, 7. oldal
  Több ezer cég reménye

  Békés Megyei Hírlap, 2017. augusztus 9., szerda, 6. oldal
  Gyulára jön a Richter Egészségváros

  24 óra, 2017. augusztus 9., szerda, 1+7. oldal
  200 milliárdnyi támogatás

  Innoteka.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Pécsre figyelnek a világ idegtudósai

  Innoteka.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Nem nagyobbak, jobbak akartunk lenni

  Innoteka.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Milliárdok négyszáz kutatónak

  Promenad.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Az Ipari Park fejlesztéséről is a Rádió 7-ben

  Euroastra.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Társadalmi célú startupok számára hirdet versenyt és képzést az SAP

  Brandtrend.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Csúcson az EU-s pályázatok

  Mmonline.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Csábító százmilliárdok, bürokratikus akadályok

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  EU-s pályázatok: még mindig sok a bürokratikus buktató

  Uzletresz.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Nem csökkent a pályázók adminisztrációja

  Gazdasagportal.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Csúcson az EU-s pályázatok - még mindig sok a buktató

  Socialbranding.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Csúcson az EU-s pályázatok

  Ww2.infovilag.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Százmilliárdok lapulnak EU-s pályázatokban - még mindig sok a buktató

  Vg.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Buktatók egész sorát rejtik az EU-s pályázatok

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Fenntartható energiaipari projekteket vár az InnoEnergy

  Webradio.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Fenntartható energiaipari projekteket vár az InnoEnergy

  Innoportal.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

  Digitalhungary.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Újabb nagyszabású K+F együttműködés

  Cnc.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Startupok az EMO Hannover 2017 középpontjában

  Piacesprofit.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Csúcson az EU-s pályázatok - még mindig sok a buktató

  Innoportal.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Egyedi innovációs támogatást kap a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

  Digitalhungary.hu, 2017. augusztus 9., szerda
  Újabb nagyszabású K+F együttműködés

  Infoter.eu, 2017. augusztus 9., szerda
  Jól fogynak a vállalkozásoknak szánt uniós források

  Magyar Idők, 2017. augusztus 10., csütörtök, 15. oldal
  Már félszáz startupunk van a nemzetközi piacokon

  Magyar Nemzet, 2017. augusztus 10., csütörtök, 7. oldal
  Az ígéretek dacára nő a bürokrácia

  Veszprémi 7 nap, 2017. augusztus 10., csütörtök, 2. oldal
  Közelebb hozzák a támogatásokat

  Veszprémi 7 nap, 2017. augusztus 10., csütörtök, 18. oldal
  Pályázatok indulnak vállalkozásoknak

  Tozsdeforum.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Sok a buktató az uniós pályázatokon

  Webradio.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Egyre több támogatási lehetőség nyílik startupok számára a szakértők szerint

  Infogyor.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Egyre több támogatási lehetőség nyílik startupok számára a szakértők szerint

  Ujnemzedek.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Egyre több támogatási lehetőség nyílik startupok számára a szakértők szerint

  Napi.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Egyre több támogatást kaphatnak a magyar startupok

  Tozsdeforum.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Erős verseny vár a hazai startupokra

  Nrgreport.com, 2017. augusztus 10., csütörtök
  A startupoknak nemzetközi piacokban érdemes csak gondolkodni

  Hirek.prim.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Társadalmi célú startupok számára hirdet versenyt és képzést az SAP

  Profitline.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Társadalmi célú startupok számára hirdet versenyt és képzést az SAP

  Profitline.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Innovatív energiaipari projekteket vár az InnoEnergy

  Gazdasagportal.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Fenntartható energiaipari projekteket vár az InnoEnergy

  Vg.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Talajtudományi kutatások egy éhes bolygó számára

  Innoportal.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Mars-verseny: képzeld el, milyen lenne az élet a marson!

  Profitline.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Jól fogynak a vállalatoknak szánt uniós források

  M2mzona.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Az összefogások gyorsíthatják fel az okosvárosok fejlesztését

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Már félszáz startupunk van a nemzetközi piacokon

  News4business.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Ipari IoT trendek

  Infotatabanya.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Egyre több támogatási lehetőség nyílik startupok számára a szakértők szerint

  Infoesztergom.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Egyre több támogatási lehetőség nyílik startupok számára a szakértők szerint

  Infodebrecen.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Egyre több támogatási lehetőség nyílik startupok számára a szakértők szerint

  Hirado.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Az innovatív technológiák fejlesztési központja lehet hazánk

  Profit7.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Az innovatív technológiák fejlesztési központja lehet hazánk

  Figyelo.hu, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Beindultak a cégek az uniós forrásokra

  Katolikus Rádió, Hírtükör 18:30, 2017. augusztus 10., csütörtök
  Egyre több támogatási lehetőség nyílik a hazai startupok számára a szakértők szerint

  Magyar Hírlap, 2017. augusztus 11., péntek, 11. oldal
  Az állam új szemlélettel néz a kezdő startupokra

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 11., péntek
  Egyre több támogatási lehetőség segíti a startupokat

  Gondola.hu, 2017. augusztus 11., péntek
  Egyre több támogatási lehetőség nyílik startupok számára

  Profitline.hu, 2017. augusztus 11., péntek
  Egyre több támogatási lehetőség nyílik a startup vállalkozások számára

  Gazdasagportal.hu, 2017. augusztus 11., péntek
  Egyre több támogatási lehetőség nyílik startupok számára a szakértők szerint

  Magyarhirlap.hu, 2017. augusztus 11., péntek
  Az állam új szemlélettel néz a kezdő startupokra

  Piacesprofit.hu, 2017. augusztus 11., péntek
  A startupok a mai aranyláz, a vállalkozók az aranyásók

  Minuszos.hu, 2017. augusztus 11., péntek
  Társadalmi célú cikk: startupok számára hirdet versenyt az SAP

  Digitalhungary.hu, 2017. augusztus 11., péntek
  Társadalmi célú startupok számára hirdetnek versenyt és képzést

  Tozsdeforum.hu, 2017. augusztus 11., péntek
  Startupokkal a társadalmi problémák megoldásáért

  Socialbranding.hu, 2017. augusztus 11., péntek
  Jövedelmező lett a kutatás-fejlesztés

  Brandtrend.hu, 2017. augusztus 11., péntek
  Jövedelmező lett a kutatás-fejlesztés

  Katolikus Rádió, Hírtükör 6:30, 2017. augusztus 11., péntek
  Egyre több támogatási lehetőség nyílik a hazai startupok számára a szakértők szerint

  InfoRádió, 2017. augusztus 11., péntek
  Egyre több támogatási lehetőség nyílik a startup vállalkozások számára

  Insiderblog.hu, 2017. augusztus 12., szombat
  Verseny és képzés a társadalmi vállalkozásoknak

  Insiderblog.hu, 2017. augusztus 12., szombat
  Startup aranyláz: 6 milliós fődíj, 45 milliós befektetés

  Muszaki-magazin.hu, 2017. augusztus 13., vasárnap
  Négy ipari IoT trend, amire érdemes figyelni

  Dontwasteit.hu, 2017. augusztus 13., vasárnap
  Fenntartható energiaipari projekteket vár az InnoEnergy

  Montazsmagazin.hu, 2017. augusztus 13., vasárnap
  Pályázat innovációs díjra vállalkozásoknak, feltalálóknak

  Figyelo.hu, 2017. augusztus 13., vasárnap
  Aranyásók Alaszkában!? Nem, Budapesten

  Világgazdaság, 2017. augusztus 14., hétfő, 1+3. oldal
  Négy éve várt fejlesztéspolitikai fordulatot hoz a szeptember

  Világgazdaság, 2017. augusztus 14., hétfő, 15. oldal
  Startupversenyt hirdetett az SAP

  Vg.hu, 2017. augusztus 14., hétfő
  Jön a várt fejlesztéspolitikai fordulat

  Szakszervezetek.hu, 2017. augusztus 14., hétfő
  Jön a várt fejlesztéspolitikai fordulat

  Penzcentrum.hu, 2017. augusztus 14., hétfő
  Óriási Európai Uniós segítség a magyar vállalatoknak

  Pecsma.hu, 2017. augusztus 14., hétfő
  Másfél milliárdos gyógyszerkutatási program indult

  Uzletresz.hu, 2017. augusztus 14., hétfő
  Képzés és a hatékonyság javítása a kulcs

  Nrgreport.com, 2017. augusztus 14., hétfő
  Dervalics: kudarcos túl szűk piacra fejleszteni

  Hir.ma, 2017. augusztus 14., hétfő
  MVM: installációk, játékok a jövő hegyében

  Origo.hu, 2017. augusztus 14., hétfő
  Megindultak Budapestre a külföldi startupok

  Webradio.hu, 2017. augusztus 14., hétfő
  Sziget - MVM: installációk, játékok a jövő hegyében

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 14., hétfő
  MVM: INSTALLÁCIÓK, JÁTÉKOK A JÖVŐ HEGYÉBEN

  Docuworld.hu, 2017. augusztus 14., hétfő
  Jelentős források ömlenek az ipar digitalizációjába

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 14., hétfő
  Digitalizációs segítő jobb

  Pecsma.hu, 2017. augusztus 14., hétfő
  Másfél milliárdos gyógyszerkutatási program indult

  KlubRádió, Reggeli hírek, 2017. augusztus 14., hétfő
  A GINOP pályázatoknál, gazdaságfejlesztési és innovációs programoknál akár száz százalékos támogatás mellett is elindulhatnak a képzési programok

  Világgazdaság, 2017. augusztus 15., kedd, 3. oldal
  Lendületben az uniós forráselosztás

  Innotéka, 2017. augusztus 15., kedd, 9-13. oldal
  Pécsre figyelnek a világ idegtudósai

  Innotéka, 2017. augusztus 15., kedd, 21. oldal
  Milliárdok négyszáz kutatónak

  Innotéka, 2017. augusztus 15., kedd, 26. oldal
  Befektetés a jövőbe

  Innotéka, 2017. augusztus 15., kedd, 42. oldal
  Gyógyászati technológiák

  Innotéka, 2017. augusztus 15., kedd, 48. oldal
  Startupok versenye

  Vg.hu, 2017. augusztus 15., kedd
  Lendületben az uniós forráselosztás

  Autopro.hu, 2017. augusztus 15., kedd
  Lepsényi István: Az Ipar 4.0 bevezetése 10-15 százalékos bevétel-növekedést hoz

  Digitalhungary.hu, 2017. augusztus 15., kedd
  Meddig tart a startup aranyláz?

  Nrgreport.com, 2017. augusztus 15., kedd
  MVM installációk a Szigeten

  Profitline.hu, 2017. augusztus 15., kedd
  Az innovációnak egyre nagyobb szerepe van a sütőiparban

  Agrotrend.hu, 2017. augusztus 15., kedd
  Az innovációnak egyre nagyobb szerepe van a sütőiparban

  Hrportal.hu, 2017. augusztus 15., kedd
  Az innovációnak egyre nagyobb szerepe van a sütőiparban

  Digitalhungary.hu, 2017. augusztus 15., kedd
  Megindultak Budapestre a külföldi startupok

  Digitalhungary.hu, 2017. augusztus 15., kedd
  Meddig tart a startup aranyláz?

  Pestisracok.hu, 2017. augusztus 16., szerda
  Tovább bővül az MVM Partner töltőkút hálózata

  Világgazdaság, 2017. augusztus 17., csütörtök, 1+5. oldal
  Tíz év múlva nem lesz elég erőmű

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 17., csütörtök
  Külföldi startupok Budapesten

  Teol.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Az iparkamara a tudásalapú gazdaságot szorgalmazza

  Szoljon.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Az iparkamara a tudásalapú gazdaságot szorgalmazza

  Sonline.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Az iparkamara a tudásalapú gazdaságot szorgalmazza

  Palyazatihirek.eu, 2017. augusztus 18., péntek
  101 vállalkozás kapott 4,5 milliárd forint fejlesztési támogatást

  Kemma.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Az iparkamara a tudásalapú gazdaságot szorgalmazza

  Heol.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Az iparkamara a tudásalapú gazdaságot szorgalmazza

  Beol.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Az iparkamara a tudásalapú gazdaságot szorgalmazza

  Baon.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Az iparkamara a tudásalapú gazdaságot szorgalmazza

  Bama.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Az iparkamara a tudásalapú gazdaságot szorgalmazza

  Hirextra.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  4,5 milliárdot osztottak ki

  Hir.ma, 2017. augusztus 18., péntek
  Parragh: az oktatási rendszernek nagy szerepe van a versenyképesség növelésében

  Sikerado.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Milliárdok kkv-knak

  Scmonitor.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  101 kkv kapott 4,5 milliárd forint fejlesztési támogatást

  Portfolio.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Kiszámolták, hogyan hatott a magyar cégekre az uniós pénz

  News4business.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  A MVM installációkkal, játékokkal jelent meg a Szigeten

  Hirado.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Az oktatási rendszernek nagy szerepe van a versenyképesség növelésében

  Biztositasiszemle.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Támogatás NGM: 101 kkv kapott 4,5 milliárd forint fejlesztési támogatást

  Webradio.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Parragh: az oktatási rendszernek nagy szerepe van a versenyképesség növelésében

  Szegedma.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Parragh: az oktatási rendszernek nagy szerepe van a versenyképesség növelésében

  Szegedma.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  NGM: 101 kkv kapott 4,5 milliárd forint fejlesztési támogatást

  Realista.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Mint a mesében! 101 kkv kapott fejlesztési támogatást

  Realista.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  101 kkv kapott fejlesztési támogatást

  Profitline.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  101 kkv kapott 4,5 milliárd forint támogatást

  Orientpress.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  45 millióval támogatja a GINOP a kkv-kat

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Az oktatási rendszernek nagy szerepe van a versenyképesség növelésében

  Magyarhirlap.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Az oktatási rendszernek nagy szerepe van a versenyképesség növelésében

  Magyarhirlap.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Több mint száz kkv kapott fejlesztési támogatást

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Százegy kisvállalkozás kapott fejlesztési támogatást

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Parragh László: az oktatási rendszernek nagy szerepe van a versenyképesség növelésében

  Gondola.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Az oktatásnak nagy szerepe van a versenyképességben

  Btl.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  Berlinben kapnak lehetőséget a közép-kelet-európai startupok

  24.hu, 2017. augusztus 18., péntek
  A gimnáziumi helyeket csökkentené, de Parragh szerint nagyon fontos az oktatás

  Katolikus Rádió, Hírtükör 18:30, 2017. augusztus 18., péntek
  101 vállalkozás nyert el összesen több mint négymilliárd forintnyi támogatást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében

  Magyar Idők, 2017. augusztus 19., szombat, 12. oldal
  Több mint száz cég kap fejlesztési támogatást

  Magyar Hírlap, 2017. augusztus 19., szombat, 10. oldal
  Milliárdokat kap a vállalkozói szektor új eszközök, technológiák beszerzésére

  Erdon.ro, 2017. augusztus 19., szombat
  „A siker titka a kiváló csapatmunka”

  Boon.hu, 2017. augusztus 19., szombat
  „A siker titka a kiváló csapatmunka”

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 19., szombat
  Több mint száz cég kap fejlesztési támogatást

  Adozona.hu, 2017. augusztus 19., szombat
  Bővítette kapacitását a debreceni ipari park

  Itextreme.hu, 2017. augusztus 20., vasárnap
  Magyar fiatal az 59. London International Youth Science Forumon (LIYSF)
  „...75 ország, közel 430 fiatal tudós-jelölttel képviseltette magát a londoni Forum-on, Magyarországról Szvoreny Viktor, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottja lehetett jelen...”

  Zetapress.hu, 2017. augusztus 20., vasárnap
  Magyar diák Londonban
  „...Magyar fiatal az 59. London International Youth Science Forumon (LIYSF). 75 ország közel 430 fiatal tudós-jelölttel képviseltette magát a londoni Forum-on, Magyarországról Szvoreny Viktor, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottja lehetett jelen...”

  Orientpress.hu, 2017. augusztus 20., vasárnap
  Magyar fiatal az 59. londoni Forumon

  Kanizsaujsag.hu, 2017. augusztus 20., vasárnap
  NGM: 101 kkv kapott 4,5 milliárd forint fejlesztési támogatást

  Gyartastrend.hu, 2017. augusztus 20., vasárnap
  Miért nem lesz Magyarországon Szilícium-völgy?

  Világgazdaság, 2017. augusztus 21., hétfő, 2. oldal
  Százegy kkv kap k + f-re 4,5 milliárd forintot

  Magyar Elektronika, 2017. augusztus 21., hétfő, 44. oldal
  Újabb fázisához érkezett a hazai Siemens bővítése

  Vg.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  Százegy kkv kap k + f-re 4,5 milliárd forintot

  Hirado.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  Fiatal magyar tudós mutatkozott be a világ előtt
  „...Magyarországról egy fiatal érdemelte ki a részvételt a diákfórumon, Szvoreny Viktor, aki a Magyar Innovációs Szövetség által rendezett, 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen harmadik helyezést ért el „A szerves anyagok eltávolítása az ivóvízből aktív szén és speciális ioncserélő segítségével” című pályamunkájával...”

  Promenad.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  Magyar diák sikere Londonban
  „...75 ország, közel 430 fiatal tudós-jelölttel képviseltette magát a londoni Forum-on, Magyarországról Szvoreny Viktor, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottja lehetett jelen...”
  Bdpst24.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  1,5 milliárdot fektetnek abba a magyar startupba, amelyik forradalmasíthatja a gyógyszergyártást

  Gazdasagportal.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  1,5 milliárdot fektetnek abba a magyar startupba, amelyik forradalmasíthatja a gyógyszergyártást

  Mfor.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  1,5 milliárdot kap a magyar gyógyszeripari startup

  Tozsdeforum.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  Magyar startup forradalmasíthatja a gyógyszeripart

  Profitline.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  1,5 milliárdot fektetnek abba a magyar startupba, amelyik forradalmasíthatja a gyógyszergyártást

  Zoom.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  A világsiker küszöbén a kis magyar gyógyszercég?

  Forbes.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  1,5 milliárdos befektetés a gyógyszeripart forradalmasító magyar startupnak

  Ujnemzedek.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  59. londoni Forum: a legnagyobb agyak között oszthatta az észt egy magyar fiatal
  „...Magyarországról egy fiatal érdemelte ki a részvételt a diákfórumon, Szvoreny Viktor, aki a Magyar Innovációs Szövetség által rendezett, 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen harmadik helyezést ért el "A szerves anyagok eltávolítása az ivóvízből aktív szén és speciális ioncserélő segítségével" című pályamunkájával...”

  Ww2.infovilag.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  Magyar lány szerzett aranyat a kínai tehetségkutató versenyen
  „...A kelet-kínai Hangzhouban rendezték meg augusztus 14-e és 19-e között a kínai ifjúsági tudományos és technológiai innovációs versenyt (China Adolecents Science and Technology Innovation Contest) 2017. Hazánkat Szegedi Melinda, az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny 2. helyezettje képviselhette, aki a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) támogatásával, a Nemzeti Tehetségprogram közreműködésével vehetett részt a versenyen...”

  Pharmaonline.hu, 2017. augusztus 21., hétfő
  Magyar startup forradalmasíthatja a gyógyszergyártást

  Világgazdaság, 2017. augusztus 22., kedd, 4. oldal
  Nagy tőkeinjekciót kap a magyar startup

  Mmonline.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Új lehetőség fiatal startuppereknek

  Mediapiac.com, 2017. augusztus 22., kedd
  Fiatal startuppereket támogató mentorprogram indul

  Hirado.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Magyar aranyérem egy nemzetközi innovációs versenyen

  Promenad.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Magyar aranyérem Kínában
  „...Az idei évben Kelet-Kínában, Csöcsiang tartomány fővárosában, Hangzhou-ban került megrendezésre a 32. Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Verseny (China Adolecents Science and Technology Innovation Contest) 2017. augusztus 14-e és 19-e között. A megmérettetésen Magyarországot Szegedi Melinda, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 2. helyezettje képviselhette, aki a MATEHETSZ támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretében utazott ki a versenyre. A magyar delegációt Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűritagja vezette...”

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Innovációs pályázatot hirdet a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

  Eduline.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Újabb magyar diák ért el hihetetlen sikert: aranyérem a kínai innovációs versenyen
  „...A Magyar Innovációs Szövetség közleményéből kiderül: Szegedi Melinda a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium diákja, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen második helyezést szerzett, így jutott ki a világversenyre...”

  Hirek.prim.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Magyar aranyérem a 32. Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Versenyen

  Bitport.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Újra az ország legjobb startupjait keresi a Telenor

  Pannonnovum.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Innovációs Verseny
  „...A megmérettetésen Magyarországot Szegedi Melinda, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 2. helyezettje képviselhette, aki a MATEHETSZ támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretében utazott ki a versenyre. A magyar delegációt Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűritagja vezette...”

  Gyartastrend.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Magyar aranyérem a kínai ifjúsági innovációs versenyen

  Pecsinapilap.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Közös pályázaton nyert két másik egyetemmel a PTE

  Pecsma.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  1,2 milliárdos támogatásból fejleszthet a PTE

  Innoportal.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Magyar fiatal is részt vehetett az 59. London International Youth Science Forumon
  „...Pontosan 75 ország, közel 430 fiatal tudós-jelölttel képviseltette magát a londoni Forumon, Magyarországról Szvoreny Viktor, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottja lehetett jelen...”

  News4business.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Jól fogynak a vállalatoknak szánt uniós források

  Szellemitulajdon.hu, 2017. augusztus 22., kedd
  Magyar diáklány szerzett aranyérmet egy tudományos világversenyen

  Kuruc.info, 2017. augusztus 22., kedd
  Aranyérmet hoztunk el egy nemzetközi innovációs versenyről
  „... 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 2. helyezettje képviselhette, aki a MATEHETSZ támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretében utazott ki a versenyre...”

  Korkep.sk, 2017. augusztus 22., kedd
  Mentorprogram indul a Kárpát-medencei fiatal tehetségek részére

  Pecsinapilap.hu, 2017. augusztus 23., szerda
  Közös pályázaton nyert két másik egyetemmel a PTE

  Civilhirugynokseg.hu, 2017. augusztus 23., szerda
  Magyar aranyérem Kínában
  „...Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Verseny (CASTIC) 2017. augusztus 14-e és 19-e között. A megmérettetésen Magyarországot Szegedi Melinda, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 2. helyezettje képviselhette, aki a MATEHETSZ támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretében utazott ki a versenyre...”

  Vajma.info, 2017. augusztus 23., szerda
  A zentai Szvoreny Viktor sikere Londonban
  „...75 ország, közel 430 fiatal tudósjelölttel képviseltette magát a londoni Forumon, Magyarországról Szvoreny Viktor, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottja lehetett jelen...”

  Insiderblog.hu, 2017. augusztus 23., szerda
  Big Data - ingyenes workshop - még ennyi időd van jelentkezni:

  Ifipress.hu, 2017. augusztus 23., szerda
  Magyar aranyérem egy nemzetközi innovációs versenyen

  Figyelo.hu, 2017. augusztus 23., szerda
  Magyar tini nyerte a neves kínai versenyt
  „...Idén Kelet-Kínában, Csöcsiang tartomány fővárosában, Hangzhou-ban került megrendezésre a 32. Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Verseny (China Adolecents Science and Technology Innovation Contest), mely a napokban, augusztus 14-e és 19-e között zajlott le. A megmérettetésen Magyarországot Szegedi Melinda, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 2. helyezettje képviselhette. Ő a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a MATEHETSZ támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretében utazott ki a versenyre. A magyar delegációt Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűritagja vezette...”

  Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. augusztus 23., szerda
  32. Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Verseny
  „...Magyar aranyérem a 32. Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Versenyen. Vendégünk Szegedi Melinda, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium diákja és 500 résztvevő közül teljesítménye alapján kapta ezt az aranyérmet. A stúdióban köszönthetjük kísérőtanára is, aki a magyar delegációt vezette, Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűritagja...”

  M1, Profit7, 2017. augusztus 23., szerda
  Fiatalok ismerkedhettek a cégalapítással az idei Sziget fesztiválon

  M1, Profit7, 2017. augusztus 23., szerda
  Kutatásfejlesztési projektek finanszírozására igényelhető támogatás a GINOP program keretén belül

  Magyar Idők, 2017. augusztus 24., csütörtök, 15. oldal
  Mentorálják a fiatal startuposokat

  Heti Válasz, 2017. augusztus 24., csütörtök, 32-33. oldal
  Kiből lesz a következő Prezi?

  Realista.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Hamarosan épülnek a mintagyárak
  „...Lepsényi István a II. Kisvárdai Nyári Egyetemen tartott előadásában hangsúlyozta, ez a kezdeményezés is segíti a vállalkozásokat abban, hogy megismerkedjenek a kormány által tavaly megalapított Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform programmal. Az ipar különböző területein digitális, infokommunikációs megoldások alkalmazását és elterjesztését célzó ipar 4.0 projekt elsősorban az új üzleti módszerekre, technológiákra és képzésekre, valamint a kutatás-fejlesztésre fókuszál...”

  Gyartastrend.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Hamarosan elindulhat a "mintagyárak" létesítése

  Webradio.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  NGM-államtitkár: hamarosan elindulhat a "mintagyárak" létesítése

  Ado.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Mintagyárakat létesítenek kkv-k számára

  Hir.ma, 2017. augusztus 24., csütörtök
  NGM-államtitkár: hamarosan elindulhat a "mintagyárak" létesítése

  Magyarhirlap.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Hamarosan elindulhat a "mintagyárak" létesítése

  Tozsdeforum.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Jönnek a mintagyárak

  Profit7.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Hamarosan elindulhat a "mintagyárak" létesítése

  Portfolio.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Bejelentette az NGM: új mintagyárakat hoznak létre

  Vg.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Hamarosan elindulhat a "mintagyárak" létesítése

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Lepsényi István: hamarosan elindulhat a "mintagyárak" létesítése

  Inforadio.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Sokaknak segíthet egy 16 éves magyar diáklány találmánya
  „...A Magyar Innovációs Szövetség több mint 25 éve rendezi meg az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyt, ami az európai döntőre, a világbajnokságra és más hasonló nemzetközi versenyekre való kijutást biztosítja a fiatalok számára - közölte a verseny zsűritagja. Ivánka Gábor hozzátette: hamarosan meghirdetik a következő Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyt. Itt hasonló érdeklődésű diákokkal találkoznak a világ minden tájáról a fiatalok, és nagyon komoly tapasztalatot szereznek ilyenkor. Ezen a döntőn például több mint 20 ország képviselői voltak jelen"...”

  Magyarorszagkul.nlcafe.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Okosfáslival nyűgözte le a techzseniket a magyar diáklány
  „...Egy 16 éves magyar diáklány aranyérmet hozott haza Kínából, az Ifjúsági Tudományos és Technológiai Versenyről. Szegedi Melina egy önmagát hűteni és fűteni képes e-fásli feltalálója...”

  Innoportal.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Magyar aranyérem a 32. Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Versenyen

  Piacesprofit.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Már száznál több startup jelentkezett a PowerUp! versenyre

  Pannonnovum.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  EUROSTARS konzultációs nap

  Portfolio.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Gazelláknak ad EU-s pénzt az állam

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Mentorálják a fiatal startuposokat

  Techmonitor.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Ipar 4.0 a diadalív árnyékában 2. rész

  Orientpress.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  NGM: hamarosan jönnek a „mintagyárak”

  Insiderblog.hu, 2017. augusztus 24., csütörtök
  16 ország energetikai startupjával mérkőzhetsz meg

  InfoRádió, 2017. augusztus 24., csütörtök
  Aranyérmet kapott egy magyar diáklány egy kínai ifjúsági versenyen
  „...Aranyérmet kapott egy magyar diáklány a 32. Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológia Versenyen. A 16 éves Szegedi Melinda ötszáz résztvevő között érte el a rangos elismerést egy gyógyításhoz kapcsolódó újítással. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Ivánka Gábort, az országos innovációs verseny zsűritagját, a magyar delegáció vezetőjét. Címkék: európai döntő, világbajnokság, nemzetközi, gyógyítás...”

  Magyar Idők, 2017. augusztus 25., péntek, 13. oldal
  Bemutatkoznak a visegrádi startupok

  Dunaújvárosi Hírlap, 2017. augusztus 25., péntek, 6. oldal
  Mintagyárak a kkv-knek

  Világgazdaság, 2017. augusztus 25., péntek, 2. oldal
  Startolnak a mintagyárak

  Pecsicivil.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  GÁBOR DÉNES-DÍJ 2017

  Profitline.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Hamarosan elindulhat a mintagyárak létesítése

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Bemutatkoznak a visegrádi startupok

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Jönnek a mintagyárak

  Webradio.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Ipari célú kutatás-fejlesztési projektek nyertek 27 milliárd forintot

  Mixonline.hu, 2017. augusztus 26., szombat
  Ipari célú kutatás-fejlesztések nyertek 27 milliárdot

  News4business.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Ipari célú kutatás-fejlesztési projektek nyertek 27 milliárd forintot

  Napi.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Az innovációs hivatal 27 milliárdos támogatást osztott szét

  Hir.ma, 2017. augusztus 25., péntek
  Ipari célú kutatás-fejlesztési projektek nyertek 27 milliárd forintot

  Velemenyezd.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Ipari célú kutatás-fejlesztési projektek nyertek 27 milliárd forintot

  Magyarhirlap.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Ipari célú kutatás-fejlesztési projektek nyertek 27 milliárd forintot

  Tozsdeforum.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Milliárdokat nyertek a vállalatok egy pályázaton

  Vg.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Csaknem 30 milliárdot kapnak a cégek ipari kutatás-fejlesztésre

  Webradio.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Novák: Budapest európai központja a tehetséggondozásnak

  Boon.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Novák: Budapest európai központja a tehetséggondozásnak

  Csalad.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Budapest európai központja a tehetséggondozásnak

  Magyarhirlap.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Novák Katalin: Budapest a tehetséggondozás európai központja

  Lokal.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Novák: Budapest európai központja a tehetséggondozásnak

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Novák Katalin: Budapest európai központja a tehetséggondozásnak

  Uzletresz.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Küszöbön a mintagyárak

  Adozona.hu, 2017. augusztus 26., szombat
  "Mintagyárakat" hoznak létre kis- és közepes vállalatoknak

  Blikk.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Elképesztő siker, rengeteg emberen segíthet: egy magyar tini gyógyászati segédeszközét találták a legjobbnak
  „...Szegedi Melinda több mint 20 ország 500 versenyzője közül hozta el az aranyérmet a 32. Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Versenyről. A lány a rangos versenyen a Magyar Innovációs Szövetségnek köszönhetően mérethette meg magát...”

  Hir.ma, 2017. augusztus 25., péntek
  Magyar lány zseniális találmánya nyert díjat, amely segíthet a betegeken

  Ujnemzedek.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Okosfáslival nyerte a a kínai feltalálóversenyt a magyar lány

  Weborvos.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Sokaknak segíthet a 16 éves diáklány találmánya
  „...Ivánka Gábor, az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny zsűritagja elmondta, hogy Melinda innovációja a gyógyításban, az orvoslásban nyújthat majd segítséget. Egy e-fáslival indult a versenyen, egy olyan fáslival, amit fűteni és hűteni is lehet, és a módszerével a test hőmérsékletét nagyon könnyen lehet változtatni...”

  Erdon.ro, 2017. augusztus 25., péntek
  Novák: Budapest európai központja a tehetséggondozásnak

  Haon.hu, 2017. augusztus 25., péntek
  Novák: Budapest európai központja a tehetséggondozásnak

  E-nepujsag.ro, 2017. augusztus 25., péntek
  A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány innovációs pályázata

  InfoRádió, 2017. augusztus 25., péntek
  Ipar 4.0

  Kossuth Rádió, Esti Krónika, 2017. augusztus 25., péntek
  27 milliárd forint célzott támogatást kaptak ipari célú fejlesztésekre

  Magyar Hírlap, 2017. augusztus 26., szombat, 11. oldal
  Ipari célú kutatás-fejlesztési projekteket támogat a kormány az innovációért

  Magyar Idők, 2017. augusztus 26., szombat, 12. oldal
  Tízmilliárdok ipari célú innovációra

  Vasárnap reggel, 2017. augusztus 26., szombat, 1+4. oldal
  E-fáslival lett aranyérmes a diáklány
  „...Idén Kínában rendezték meg a 32. Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Versenyt. A megmérettetésen egy 16 éves, magyar diáklány, Szegedi Melinda szerzet aranyérmet találmányával...”

  Új Néplap, 2017. augusztus 26., szombat, 4. oldal
  Speciális fáslival lett aranyérmes a diáklány

  Új Dunántúli Napló, 2017. augusztus 26., szombat, 4. oldal
  Speciális fáslival lett aranyérmes a diáklány

  Tolnai Népújság, 2017. augusztus 26., szombat, 4. oldal
  Speciális fáslival lett aranyérmes a diáklány

  Somogyi Hírlap, 2017. augusztus 26., szombat, 4. oldal
  Speciális fáslival lett aranyérmes a diáklány

  Petőfi Népe, 2017. augusztus 26., szombat, 4. oldal
  Speciális fáslival lett aranyérmes a diáklány

  Heves megyei Hírlap, 2017. augusztus 26., szombat, 4. oldal
  Speciális fáslival lett aranyérmes a diáklány

  Békés Megyei Hírlap, 2017. augusztus 26., szombat, 4. oldal
  Speciális fáslival lett aranyérmes a diáklány

  24 Óra, 2017. augusztus 26., szombat, 4. oldal
  Speciális fáslival lett aranyérmes a diáklány

  Magyarhirlap.hu, 2017. augusztus 26., szombat
  Ipari célú kutatás-fejlesztési projekteket támogat a kormány az innovációért

  Mixonline.hu, 2017. augusztus 26., szombat
  Novák: Budapest európai központja a tehetséggondozásnak

  Mixonline.hu, 2017. augusztus 26., szombat
  Novák: Budapest európai központja a tehetséggondozásnak

  Adozona.hu, 2017. augusztus 26., szombat
  "Mintagyárakat" hoznak létre kis- és közepes vállalatoknak

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 27., vasárnap
  Tízmilliárdok ipari célú innovációra

  Profitline.hu, 2017. augusztus 27., vasárnap
  Budapest európai központja a tehetséggondozásnak

  Innoportal.hu, 2017. augusztus 27., vasárnap
  Parragh: az oktatási rendszernek nagy szerepe van a versenyképesség növelésében

  Vs.hu, 2017. augusztus 27., vasárnap
  Javul a kkv-k helyzete

  Tozsdeforum.hu, 2017. augusztus 27., vasárnap
  Sok múlik a kkv-k teljesítményén

  Klubradio.hu, 2017. augusztus 27., vasárnap
  A gazdaság teljesítményéhez a kkv-k helyzetének javulása is hozzájárult - Iparszövetség

  Webradio.hu, 2017. augusztus 27., vasárnap
  Iparszövetség: a gazdaság teljesítményéhez a kkv-k helyzetének javulása is hozzájárult

  Propeller.hu, 2017. augusztus 27., vasárnap
  Iparszövetség: a gazdaságot növelik a kkv-szektort érintő javító intézkedések

  Magyaridok.hu, 2017. augusztus 27., vasárnap
  A gazdaság teljesítményéhez a kkv-k helyzetének javulása is hozzájárult

  Magyarhirlap.hu, 2017. augusztus 27., vasárnap
  Iparszövetség: A gazdaság teljesítményéhez a kkv-k helyzetének javulása is hozzájárult

  Kamaraonline.hu, 2017. augusztus 27., vasárnap
  Iparszövetség: folytatódhat az egyeztetés a kkv-fejlesztésről

  Világgazdaság, 2017. augusztus 28., hétfő, 4. oldal
  Milliárdokból kutathatnak a cégek

  Napló, 2017. augusztus 28., hétfő, 6. oldal
  Mintagyárak a kkv-knak

  Dunaújvárosi Hírlap, 2017. augusztus 28., hétfő, 6. oldal
  Fejlődő kisvállalkozások

  Magyar Idők, 2017. augusztus 28., hétfő, 14. oldal
  A fejlesztések útjára léptek a kisvállalkozások

  Weborvos.hu, 2017. augusztus 28., hétfő
  Folytatódhat a sikeres Nemzeti Agykutatási Program

  Profitline.hu, 2017. augusztus 28., hétfő
  A magyar gazdaság növekedéséhez a kkv-k helyzetének javulása is hozzájárult

  Inforadio.hu, 2017. augusztus 28., hétfő
  Egészségügyi és cégműködést segítő innovációk mutatkoznak be Budapesten

  Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2017. II. Negyedév, 2. oldal
  EPO-SZTNH szabadalmi szakmai szeminárium

  Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2017. II. Negyedév, 2. oldal
  Megjelent a 2017. évi Globális Innovációs Index

  Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2017. II. Negyedév, 4. oldal
  Együttműködési megállapodás az SZTNH és a Szerb Köztársaság Szellemi Tulajdon Hivatala között

  Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2017. II. Negyedév, 4. oldal
  A Bolgár Szabadalmi Hivatal delegációjának látogatása az SZTNH-ban

  Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2017. II. Negyedév, 4. oldal
  A szellemi tulajdon világnapja és a Millenniumi Díjak átadása - 2017

  Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2017. II. Negyedév, 6. oldal
  Megjelent az SZTNH éves jelentése

  Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2017. II. Negyedév, 6. oldal
  Feltaláló nők és szabadalmak

  Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2017. II. Negyedév, 6. oldal
  Középfokú szerzői jogi tanfolyam indul az SZTNH-ba

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. július
  Száznál több vállalkozás 66 milliárd forintos támogatással indít KFI projekteket egyetemekkel, kutatóhelyekkel

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. július
  Spanyolország is érdeklődik a szegedi lézerközpont iránt

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. július
  Ipari partnereivel közösen új gyógyszeripari és energetikai informatikai megoldásokon dolgozik a Műegyetem

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. július
  A magyar kutatók a régiós élmezőnyben a Horizont 2020 program félidei értékelése szerint

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. július
  Amerikai világcégek képviselőit fogadta az NKFI Hivatal elnöke

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. július
  Berlin támogatja a szegedi lézerközpontot hasznosító nemzetközi konzorcium megalapítását

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. július
  Pálinkás József az élet- és versenyképes tudást adó természettudományos oktatásról Debrecenben

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. július
  Milliárdos támogatás a hazai startupoknak

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. július
  Berlinben is bemutatkozott a Startup Campus

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. augusztus
  Ipari célú kutatás-fejlesztési projektek nyertek a versenyképességi és kiválósági programokon

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. augusztus
  EUROSTARS konzultációs nap az innovatív kis- és középvállalkozások számára

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. augusztus
  A nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok (NN_17) támogatott projektjei

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. augusztus
  Közel kell hozni a kutatásokat az ipar igényeihez

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. augusztus
  Bővülő források a kutatói életpálya minden szakaszában: a felfedező kutatásokat ösztönző pályázatok 2017. évi eredményhirdetése

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. augusztus
  Támogatott projektek a Nemzeti Agykutatási Program B alprogramjában

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. augusztus
  Industry 4.0 workshop az NKFI Hivatal szervezésében

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. augusztus
  A Horizont 2020 keretprogram félidei értékelése a Versenyképességi Tanács tallini ülésén

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2017. augusztus
  Bővülő kutatási programok az Osztrák Tudományos Alappal együttműködésben

  INNOVA Hírlevél 2017. augusztus
  Több mint 400 millió forint támogatást kapott az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja

  INNOVA Hírlevél 2017. augusztus
  Pálinkás Támogatta az Uniós partnerségi programok számának csökkentését

  INNOVA Hírlevél 2017. augusztus
  Nincs új a nap alatt: ismét az ipar igényeihez kellene alkalmazkodni a kutatóknak

  INNOVA Hírlevél 2017. augusztus
  IPAR 4.0 Iparstratégia

  INNOVA Hírlevél 2017. augusztus
  MISZ Startup Tagozat
  „...2017. június 29-én, a Magyar Innovációs Szövetség székházában dr. Pakucs János, MISZ tiszteletbeli elnök koordinálása mellett, megalakult és megtartotta első ülését a Szövetség Startup Tagozata...”

  INNOVA Hírlevél 2017. augusztus
  Harsányi István-Díj Pályázat
  „...A Manager Képzés Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített, kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri munkák, kutatási munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD-disszertációk elismerésére a 2017. évre ismételten kiírta a Harsányi István-díj pályázatot...”

  INNOVA Hírlevél 2017. augusztus
  Kutatók Éjszakája idén szeptember 29-én

  INNOVA Hírlevél 2017. augusztus
  Innovációs teljesítmények elismerése a Műegyetemen
  Szerkesztő: Riba Nikoletta, Munkatárs: Pazsák Zsófia
  Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
  A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
  Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
  tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
  A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.