XXVII. évf. | 2017. június 13. | 12. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható esemény
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg. A következő megjelenés időpontjai 2017. július 4.

MISZ elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi ülését 2017. június 21-én tartja, a MISZ új székhelyén (1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.).
Napirendi pontok:
  1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
  2. A MISZ közgyűlése által elfogadott középtávú stratégiában kitűzött feladatok megvitatása, konkretizálása, a felelősök, ill. a megvalósításban résztvevők kijelölése
  3. Start-up tagozat létrehozása a MISZ-ben
  4. Egyebek

29. EU Contest for Young Scientists

A 2017. május 24-én, az Ericsson K+F Központban megrendezett eredményhirdetéssel és díjátadással befejeződött a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny. A rendezvényen bejelentésre került, hogy Kocsis Ábel, Molnár Áron valamint Puskás Dávid képviselhetik Magyarországot a 29. EU Contest for Young Scientists európai döntőjén 2017. szeptember 22-27. között Tallinnban.

A Magyar Innovációs Szövetség 2017. május 30-án benevezte a fiatalokat az EU-döntőre. Kocsis Ábel "Mennyire vagyunk tartósak? (Gerincgörbületek kirajzolása Tolival)" c. pályamunkájával, Molnár Áron "Új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzor" c. pályázatával, ill. Puskás Dávid "3D nyomtatott Holdbázis" c. munkájával versenyez majd Tallinnban, reményeink szerint a korábbi évekhez hasonlóan sikeresen.

Salgótarjáni Innovációs Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése

Tagintézményünk, a Salgótarjáni Innovációs Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi taggyűlését 2017. május 26-án tartotta a Társaság székhelyén, Salgótarjánban. Napirenden a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló ügyvezetői jelentés, a működéséről és gazdálkodásáról szóló felügyelő bizottsági jelentés, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan tett felügyelő bizottsági javaslat megtárgyalása szerepelt.

Az írásbeli anyaghoz szóbeli kiegészítést tett Áfra Miklós ügyvezető. Bár ennek az évnek az eredményei elmaradtak a korábbi évekhez képest, a Társaság így sem működött veszteségesen. A gyengébb teljesítést indokolta, hogy az előző évben a szervezet pályázati projektjei kifutottak, és az újak előkészítése ebben az évben történt.

A Magyar Innovációs Szövetséget, mint kisebbségi tulajdonost Dr. Siposs István regionális igazgató képviselte a taggyűlésen.

Taggyűlést tartott a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. (VRIC)

2017. június 6-án tartotta soron következő felügyelő bizottsági ülését és taggyűlését a VRIC, amelyen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint résztulajdonost Dr. Szépvölgyi Ákos regionális igazgató képviselte.

A taggyűlés legfontosabb témája a 2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv megvitatása és elfogadása volt. Emellett a taggyűlés tárgyalta a társaság következő féléves szakmai tevékenységének irányait, amelyek közül a benyújtott K+F+I pályázatokhoz kapcsolódó, sikeres elbírálás esetén elvégzendő feladatok voltak a legfontosabbak.

Magyar Innovációs Szövetség székhelyváltozás

Felhívjuk kedves Tagintézményeink és Olvasóink figyelmét, hogy 2017. június 30-tól a Magyar Innovációs Szövetség székhelye és levelezési címe megváltozik.
A MISZ új címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A török vámhatóság delegációjának látogatása az SZTNH-ban

2017. május 25-én Törökország Vámügyi és Kereskedelmi Minisztériuma Vámügyi Főigazgatóságának delegációja, Önder Göçmen helyettes főigazgató vezetésével, látogatást tett az SZTNH-ban. A megbeszélés során a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT), valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei tájékoztatták a török delegációt a HENT működéséről, tevékenységéről és a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok érvényesítésének magyarországi eszközrendszeréről.

Várható esemény

Sharing economy

2017. június 15-én, az Experience Center és Konferenciaközpontban (1152 Budapest, Szentmihályi út 171., 3. emelet) a "Múló divat vagy a jövő gazdasági modellje: Sharing economy - megosztásos gazdaság" c. Piac és profit konferencia, melyen a Magyar Innovációs Szövetség szakmai partner.

Témák és meghívott előadók:

A tulajdont megosztó gazdaság értelmezése. Elterjedésének oka. Az új üzleti modell előnyei. A gondolkodásmód és a technológiai fejlődés szerepe. A hagyományos, cégközpontú kapitalizmus és a tömegbázisú kapitalizmus szembeállítása.
Előadó: Dr. Bőgel György közgazdász professzor, CEU

Sharing economy Magyarországon. Trendek, népszerű területek. Hazai problémák és megoldások. Előnyök kkv-k számára.
Előadó: Pataki Gábor elnök, Magyar Sharing Economy Szövetség

Tiltás a megoldás? Új jogi, adózási és egyéb szabályozások szükségessége. Az új, tömegigény szülte üzleti modell integrálása a gazdasági szabályozó rendszerbe.
Előadó: dr. Mayer Erika ügyvéd, Mayer és Társai Ügyvédi Iroda

A Sharing economy legnépszerűbb területei, a változásokra reagáló cégek stratégiái.
Előadó: Kőszegi Árpád menedzser, PwC Magyarország

Felhalmozástól a megosztásig - újszerű együttműködési formák az innovációs gazdaságban.
Előadó: Dinya László egyetemi tanár, Szegedi Egyetem

A hazai sharing economy vállalkozások bemutatkozása:
Meghívottak:
- Oszkár Telekocsi (online utitárskereső)
- VeddBérbe (kölcsönözhető eszközök online piactere)
- Tickething (jegyárusítás)
- Barion (kártyás fizetés)

A rendezvény részvételi díja: 12.000 Ft + áfa/rendezvény.

További információk a konferencia honlapján.

Pályázati felhívás

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány, a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló tehetséges hallgatók kiválasztását és menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Ezért az Alapítvány Kuratóriuma a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2017. évben ismételten pályázatot ír ki, 35 év alatti fiatalok részére. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák, kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk

készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment,
- tudás menedzsment,
- minőség menedzsment,
- humán erőforrás menedzsment,
- kutatás-fejlesztés menedzsment,
- informatika menedzsment,
- környezetvédelem menedzsment,
- technológiai innováció támogatási formái
- technológiai innováció szerepe a vállalkozásokban.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, elektronikus formában, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (pl. tanszékvezetői) ajánlása és (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése.
Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2017. június 27-én, 14:00 óráig beérkezően.
A pályázatokat pdf formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Szövetség titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.

A Kuratórium - mely külső szakértőket, vállalatvezetőket is bevonhat a döntésbe - 2017. szeptember elejéig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról két kategóriában:
- PhD-munkák, ill.
- egyéb munkák (Bsc, BA,Msc, MBA, TDK).

Az egyszeri ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2016-ban az elnyert ösztöndíjak összege 150 000, ill. 120 000 Ft volt).
A díjakat ünnepélyes keretek között 2017 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból. További információ az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu).

Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma

Pályázat támogatói:
Pro Progressio Alapítvány
Heller Farkas Alapítvány
Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete

Szakirodalomfigyelő

Mark M. Lowenthal: Hírszerzés - A titkoktól a politikai döntésekig - Antall József Tudásközpont, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

A csúcstechnológiák korában a hírszerzés maga is csak csúcstechnológiákkal és -szervezettséggel lehet hatékony. Ennek igen alapos tankönyve e kötet.

Korunk legfontosabb és legkeresettebb erőforrása a tudás és azt segítő információ, országok, szervezetek, cégek számára egyaránt. Tevékenységeik és létük fenntartásában, és az azok fejlesztését célzó törekvéseikben mindinkább támaszkodniuk kell a tudásra, amely új megoldások, új erőforrások létrehozására és azok optimális kihasználására vezet, s ebben az információ stratégiai jelentőséggel bír.

Amint Lowenthal is részletesen tárgyalja: jelentőségét sokban meghatározza, hogy az ember egymással többnyire versengő, rosszabb esetben többé-kevésbé ellenséges közösségekben él. Ezek igyekeznek az új tudást úgy létrehozni és hasznosítani, hogy előnyre, lehetőleg erőfölényre is szert tegyenek a többiekkel szemben, s ennek megőrzése érdekében annak birtoklásában monopolhelyzetet biztosítsanak maguknak. ’Baráti’, vagy nem is oly baráti versenyben ebben szembe kerülnek azokkal, akik nagyjában-egészében minden eszközzel arra törekszenek, hogy maguk is hozzájussanak e tudáshoz, és a saját javukra hasznosítsák. Sajátos vonása ennek, hogy azt is védendő információként rejtik, milyen módszereik, eszközeik vannak a hírszerzésre.

A geostratégiai és/vagy piaci pozíciókért, azok megszerzéséért ill. megtartásáért folyó verseny a szereplőket arra kényszeríti, hogy az állandó pozícióharcban egyre újabb fejlesztési eredményeket vessenek be. A fejlődés előrehaladtával ugyanakkor egyre nagyobb erőforrások felhasználása válik szükségessé az újabb fejlesztési eredmények létrehozásához, szintúgy ahhoz, hogy azokat a felhasználóik optimális hatékonysággal tudják hasznosítani. A mindenkori legmodernebb, legtöbb erőt adó tudásnak így nemcsak az értéke növekszik, hanem a bekerülési költsége is. Ebből elkerülhetetlenül következik, hogy a piaci pozíciókért folyó gazdasági versenyben csak az tud hosszabb távon is sikeresen fennmaradni, és főként csak az tud kedvezőbb pozíciókat elérni, aki képes arra, hogy ezzel a kihívással eredményesen megbirkózzék - akár úgy is, hogy megszerzi a tudást másoktól, miközben óvja tőlük a magáét. Egyebek közt hírszerzéssel.

Mindez egyre viharosabban, és mind kiszámíthatatlanabbul fejlődő, változó műszaki és gazdasági környezetben megy végbe. Schumpeter "teremtő rombolása" magasabb osztályba lépett: az innovációk egész termékcsaládokat tudnak gyökeresen átformálni, vagy egyszerűen a süllyesztőbe küldeni. Aki ebben nem kellően felkészült az előrelátásra, maga is oda kerülhet. A hírszerzés ebben is létfontosságú.

A terület szakszerű és részletes áttekintésével kiemelkedően tanulságos könyvet azért hozzuk ide, mert igen értékes tudással szolgál annak módszertanára vonatkozóan, s ez nem kötődik a téma politikai részéhez. Annál is ideillőbb, mivel a gazdaságnak, s még inkább benne a szellemi tulajdon világának egyik kiemelten fontos területe a gazdasági hírszerzés, és a módszerek, technikák igen sokban egybeesnek. Ezzel az olvasatával a gazdasági hírszerzésnek és az annak ismerete alapján az ellene való védekezésnek is kitűnő kézikönyve.

A Kiadó ajánlójából:
"Mark M. Lowenthal hírszerzési elemző, egyetemi oktató. Az amerikai hírszerző közösség több jelentős intézményében töltött be vezető pozíciót, így szolgált a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) elemzésért felelős igazgatóhelyetteseként, a Nemzeti Hírszerzési Tanács értékelésért felelős alelnökeként, az amerikai Külügyminisztérium hírszerzésért felelős helyettes államtitkáraként és a Képviselőház Állandó Választott Hírszerzési Bizottsága (HPSCI) stábjának igazgatójaként.
Jelen könyve az egyik legismertebb és legelismertebb összefoglaló munka a hírszerző közösség történetéről, felépítéséről, eljárásairól és a politikai döntéshozatalra gyakorolt hatásáról."

Lente Gábor: Vízilónaptej - és más történetek kémiából - Typotex, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

Részletek a kémia szakma- és kultúrtörténetéből. Kémikusok, akik mással lettek híresek. Kiváló kis esszék a kémia és a fizika tudományából. Lente professzor széles kulturális és szakmai látókörrel mutatja be mindezt. Nagy érdeme, hogy messze túlnyomó részét az is jól értheti és élvezheti a szakszerű, ugyanakkor vonzóan olvasmányos gondolatmeneteit, akinek a kémia tudomány már "Észak-fok, titok, idegenség, lidérces, messze fény" (vagy mindig is az volt).

Természettudomány és szépirodalom
Színes kakukktojással kezdődik: kémiához sok köze nincs, tudomány-alapú intellektuális nyomozásként annál érdekesebb és tanulságosabb. A továbbiakból: • Ózon az irodalomban. Tévedések vígjátéka Shakespeare nélkül • Szuperjég. Világvége kémikus módra • Mi lehetett Nessus vére? ("S pályám bére / Égető, mint Nessus vére.") • Shakespeare és a természettudomány

Híresek és kémikusok
Köztük: • Margaret Thatcher - "kutató vegyészként kezdte pályafutását" • Isaac Asimov • Martinovics Ignác • Angela Merkel - "Kvantumkémiáról szóló értékezésével egyike azon nagyon kevés kormányfőknek, akik természettudományos doktori fokozatot szereztek" • Neumann János - "első diplomáját vegyészmérnökként szerezte." • Sherlock Holmes - "2002-ben a Royal Society of Chemistry tiszteletbeli tagjává választotta. Ő az egyetlen képzeletbeli személy, akit ez a megtiszteltetés ért." • Ferenc pápa - "sok internetes forrás szerint MSc diplomája van kémiából, a hivatalos vatikáni életrajza ’csak’ vegyésztechnikusi oklevelet említ." • Görgey Artúr - "eredeti hivatása a kémiához kötötte" • Kurt Vonnegut - "egyetemi diplomáit kémiából és antropológiából szerezte".

Mindennapi tudomány
Tudomány és tudomány-szervezés a gyakorlatban - főként, de nem csak kémiáról. Többek közt:
Fényt kibocsátó kémiai reakciók a világító rudaktól a szentjánosbogarakig "Meglehetősen ritka dolog, hogy kémiai reakció közvetlen eredményeként fény is keletkezzen." Lente elmagyarázza a lumineszcenciajelenségek kémiáját, s szól gyakorlati alkalmazásokról is - pl. világítóeszközökben, bűnügyi helyszínelésben.

Napvitorlák
Mára már valósággá lettek a fény nyomásával hajtott űreszközök. Tények és konstrukciós kérdések a napvitorla alkalmazásáról.

Metanolgazda(g)ság - a jövő energiája?
"Mi és mikor váltja majd fel az olcsó kőolajat?" Miért hangsúlyos az "olcsó", miért kritikus az energiasűrűség, miért halott a hidrogéngazdaság koncepciója, mi a meghatározó probléma a villamos energia nagyüzemi tárolásával, s mire vihet a metanol üzemanyagként alkalmazása. Szó szerint létkérdések, s nem is csak az energiaellátás biztosítása terén, hanem az ezt szolgáló fejlesztési ráfordítások optimalizálásában is.

A Soai-reakció és a biológiai kiralitás eredete
Isten valóban nem kockázik? "A biológiában fontos szerepet játszó vegyületek aszimmetriája a molekuláris kiralitás"

Vízilónaptej
A modern vegyelemzés kitűnő példája annak vizsgálatában, hogy működik napvédőként a vízilovak izzadsága.

Az első kémiai konferencia szakmai előzményei, története és szerepe a kémia tudományának megszilárdításában.

A kilogramm várható új definíciója és ennek következményei
"A kilogramm Mértékegységek Nemzetközi Rendszere egyetlen alapegysége, amelynek definíciója a mai napig konkrét tárgyhoz kötődik." - s a vizsgálatok a tömeg változásait mutatják. "Ez egyértelművé tette, hogy a tömeg egységének meghatározását is természeti állandóhoz vagy tetszés szerint reprodukálható jelenséghez kell kötni." A javaslatokból: • Atomszámoláson alapuló módszerek • Elektronikus módszerek

Száz éves a Bohr-féle atomelmélet
Tudomány, de minek és kinek? IgNobel-díjak minden mennyiségben - "A kiemelkedően mulatságos vagy éppen vérlázítóan öncélúnak tűnő tudományos eredményeket elismerő IgNobel-díjakat minden év szeptemberében, szűk két héttel a valódi Nobel-díjak bejelentése előtt adják át a Harvard Egyetemen."

Ady Lajosné Kaizler Anna: Az ismeretlen Ady - akiről az érmindszeti levelesláda beszél - Szépmíves Könyvek, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

Kaizler Anna ragyogó jól ír: könyve kellemes és érdekes olvasmány, az elbeszélés stílusa és a feldolgozás módja megragadóan jó! Úgy ismerhetjük meg innen Adyt és világát, mintha személyes élményeink segítenének hozzá.

Könyve nagy erénye, hogy őszinte és kétségtelenül hiteles, bármilyen mesterkéltség nélküli közelképet ad Ady életéről, személyes világáról és annak főszereplőiről, harcairól a költői érvényesülésért, és azokról, akik ebben meghatározó szerepet játszottak. Ennek nagy részét közvetlen közelből láthatta: Ady nagyon szoros kapcsolatot tartott szeretett öccsével, az ő jegyesével, majd férjével, s ő részévé vált a családnak is. Ehhez még a szűk család utolsó tagjaként megörökölte Ady "levelesládáját" is - innen az alcím, és a további rendkívül gazdag betekintés az életébe. Ezekre támaszkodva, a leírtakra ’rímelő’ versrészleteket is beilleszt.

A kiadó ajánlójából: "A szerző rajongva figyelte Ady Endre életét, költészetét, feljegyzéseit kiegészítette az Ady-portán fellelt Ady-levelekkel, a családi események krónikáival, Léda jellemzésével (nagyon nem szerette! - OP), a Csinszka-történettel és a Dénes Zsófia-szállal - meg sok minden mással. Benne végigkövethetjük a költő utazásait, nyugat-európai kalandozásait, de vívódásait, hazameneküléseit is a szülői házba." Tőle pedig: "Már kislány koromban hallottam az Ady-fiúkról, Endréről és Lajosról. Ők Érmindszenten laktak, mi tőlük négy kilométernyire, Érszentkirályon. Az ő apjuk is gazdálkodott, az enyém is."

Három remek az egyben. Bensőséges betekintés a valószínűleg legviharosabb életű költőóriásunk pályafutásába. Ennek révén erős segítség versei megértéséhez, ami nagyon nem csekélység: Ady életműve a szó minden értelmében hatalmas, sokarcú, művei szélesen, gyakran vadul változó indulatokat, lelkiállapotokat, nemegyszer egymással szembe szegülő állásfoglalásokat tükröznek - az innen megtudottakkal sokkal inkább megérthető, mi minden tükröződik bennük, kavarog a mélyükben.

Harmadsorban, ismét a kiadótól idézve: "A párhuzamos életrajz, tágabb értelemben az Ady-fiúk története páratlan kortörténeti panorámakép is a korszak íróiról, művészeiről, a szerkesztőségek kulisszatitkairól, szerelemről, házasságról, alkotásról és válságról, hétköznapokról és társadalmi eseményekről, arról a miliőről, amelyben élt és alkotott Ady Endre is. A miliőről, amely nemcsak Párizs, Nizza, Firenze, Budapest és Nagyvárad, hanem Érmindszent, Kalotaszeg, Csucsa, Kolozsvár. És a Szilágyság."

A könyvből: "Ady Endrét nem lehet teljesen megismerni, ha az ember nem járt szülőföldjén." Kaizler felvázolja a Szilágyság különös világát, amely erősen rányomta bélyegét Ady gondolkodására. Ott majd’ mindenki nemesember volt, és komor szegénységben élnek, dísztelen otthonokban, igénytelenül, keservesen kemény munkából. Az ember "csak az ő falujának életén át fogja majd fel maradék nélkül Ady kettősségét, mellyel szerette is az életet, de kívánta is a halált. Úr voltát, de egyben kisemmizett ember érzékenységét és önérzetét. Imádatát faluja iránt, de egyben hadüzenetét is faluja - a falu! - szűkkeblűségének, röghöz kötöttségének, kicsinyes mértékének, korlátainak." Innen kezdhetjük megérteni a költőt, aki gyermekként kötődik hazájához, s gyakran gyűlöli annak elmaradottságát, aki hol lázad élete ellen, hol Istenhez fordul megbékélésért.

"Átkozódni - azt jól tud a szilágysági. A fajta küzdelmei, megalázó élményei megtanították gyűlöletre, amelyet elfojt, de amely kitör, kiharsog, kicikázik belőle, amint valami nagy indulatra gerjeszti, vagy a rendesnél is elkeserítőbben csap le rá. Ki ne emlékeznék, mily jól tud Ady is átkozódni - versben? Az életben, ő, a művelt és városiasan fegyelmezett, ezt már másképpen vezette le. De a versben, ott, ahol mélyebben őszinte, bizony, ez a jellegzetes szilágysági harag is, kimennydörög belőle."
Nagyon érdemes elolvasni.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Webradio.hu, 2017. május 29., hétfő
Negyedik helyezést szereztek a győriek a Shell-Eco marathon Europe versenyen Londonban

Infogyor.hu, 2017. május 29., hétfő
Negyedik helyezést szereztek a győriek a Shell-Eco marathon Europe versenyen Londonban

Hirado.hu, 2017. május 29., hétfő
Saját építésű autójukkal negyedikek lettek a magyar egyetemisták Londonban

Mon.hu, 2017. május 29., hétfő
Negyedik helyezést szereztek a győriek a Shell-Eco marathon Europe versenyen Londonban

Ifipress.hu, 2017. május 29., hétfő
Győri negyedik hely a Shell Eco-marathon Europe versenyen

Gyorplusz.hu, 2017. május 29., hétfő
Megdöntötték tavalyi eredményüket a győriek a Shell-Eco marathonon

Holvezessek.hu, 2017. május 29., hétfő
Magyarország legenergiahatékonyabb autói eredményesen zárták a londoni Shell Eco-marathon versenyt

Profitline.hu, 2017. május 29., hétfő
Magyarország legenergiahatékonyabb autói eredményesen zárták a londoni Shell Eco-marathon versenyt

Bacsmegye.hu, 2017. május 29., hétfő
Szép eredménnyel zártak a Kandósok

Autopro.hu, 2017. május 29., hétfő
Magyar siker a Shell Eco-marathonon: hajszál választotta el a győrieket a dobogótól

Energiainfo.hu, 2017. május 29., hétfő
Magyar eredmények a londoni Shell Eco-marathon versenyen

Euroastra.hu, 2017. május 29., hétfő
Startupoknak indít mentorprogramot a Nestlé

Mmonline.hu, 2017. május 29., hétfő
Startupoknak segít a Nestlé

Technokrata.hu, 2017. május 29., hétfő
A Nestlé meghirdette mentorprogramját startupok részére

Tozsdeforum.hu, 2017. május 29., hétfő
Egyedi programmal indítják be a magyar startupokat

Mediapiac.com, 2017. május 29., hétfő
Startupoknak indít mentorprogramot a Nestlé

Civilhetes.net, 2017. május 29., hétfő
Nem kapkodnak az uniós pénzek után a feldolgozók

Vg.hu, 2017. május 29., hétfő
Nem kapkodnak az uniós pénzek után a feldolgozók

Feol.hu, 2017. május 29., hétfő
Nyílt ülést tart az Innovációs fórum

Tv2.hu, 2017. május 29., hétfő
A gerincet védi a fiatal tehetségek találmánya
"...Két fiatal tehetség, Bór Dorina és Kocsis Ábel nyerte a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt. Készülékük, a Toli, alkalmas a gerincállapot rendszeres otthoni ellenőrzésére - a gerincferdülés ugyanis akár egy hónap alatt is kialakulhat. Hogy pontosan hogyan is működik a készülék, arról ők maguk meséltek Jakab Lászlóval, a verseny elnökével a Mokkában..."

Index.hu, 2017. május 29., hétfő
Vakoknak adja vissza az olvasás élményét az év magyar diákstartupja

Origo.hu, 2017. május 29., hétfő
A japánok a legagyasabbak, tőlük jön a legtöbb találmány

Bevezetem.eu, 2017. május 29., hétfő
Újabb falakat döntenek le fiatal innovátorok ötleteikkel

Innoportal.hu, 2017. május 29., hétfő
Szegedi Tudományegyetem: a sikeres kutatók vállalkozóként is sikeressé válhatnak
"...A 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny felhívására 103 műszaki, informatikai és természettudományos pályázat érkezett Magyarországról és a határon túlról. A szakmai értékelés során négy első, három második, három harmadik díjat és két különdíjat ítéltek oda, a pályázók közül többen a fiatal tudósok európai versenyén (EU Contest for Young Scientist) is részt vehetnek szeptemberben Észtországban..."

Vg.hu, 2017. május 29., hétfő
Megváltoztatják a pénzügyi iparágat a fintech cégek

Muszaki-magazin.hu, 2017. május 29., hétfő
Ipar 5.0 - Az emberi érintés visszatér

Portfolio.hu, 2017. május 29., hétfő
Íme a startup, amely a magyar fintecheket ragasztja össze a bankokkal

Szekesfehervar.hu, 2017. május 29., hétfő
Nobel-díjas tudósok előtt mutatja be találmányát Molnár Áron
A hold pályáját is sikerült kimutatnia Molnár Áronnak, a Széchenyi most érettségiző diákjának azzal az új fajta dőlésérzékelő szenzorral, mellyel első díjat nyert a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. Az "új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzort" az idei Nobel-díj átadást megelőző diákköri konferencián, Stockholmban is bemutatja, ahol a szerkezetről Nobel-díjas tudósok előtt kell prezentálnia.

Muszaki-magazin.hu, 2017. május 29., hétfő
Fiatal Tudósok Versenye
"...26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legtehetségesebb feltalálóinak 10 díjat, 2 különdíjat és a díjakkal járó közel kétmillió forint ösztöndíjat osztott ki a versenyt szervező Magyar Innovációs Szövetség. A 20 év alatti fiatalok számára meghirdetett 2016-2017. évi, 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny végső szakaszához érkezett. A több mint 100 pályázó közül az első fordulóból 68 jutott tovább, közülük a második fordulóban 54-nek sikerült kidolgoznia és bemutatnia pályázatát..."

Nrgreport.com, 2017. május 29., hétfő
Elena Bou: életre keltjük a szunnyadó szabadalmakat

Piacesprofit.hu, 2017. május 29., hétfő
Pénz kéne..., de honnan? Segítünk!

Haon.hu, 2017. május 29., hétfő
Negyedik helyezést szereztek a győriek a Shell-Eco marathon Europe versenyen Londonban

Erdon.ro, 2017. május 29., hétfő
Negyedik helyezést szereztek a győriek a Shell-Eco marathon Europe versenyen Londonban

Magyarhirlap.hu, 2017. május 29., hétfő
Magyarországon magasabb fokozatba kapcsol az iparosítás az idén

Infoter.eu, 2017. május 29., hétfő
Saját építésű autójukkal negyedikek lettek a magyar egyetemisták Londonban

Index.hu, 2017. május 29., hétfő
Vakoknak adja vissza az olvasás élményét az év magyar diákstartupja

Formula.hu, 2017. május 29., hétfő
Eredményesen zártak a magyar diákok Londonban

TV2, Mokka, 2017. május 29., hétfő
Gerincvédő magyar találmány
"...Két fiatal tehetség, Bór Dorina és Kocsis Ábel nyerte a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt. Készülékük, a Toli alkalmas a gerincállapot rendszeres otthoni ellenőrzésére, hiszen a gerincferdülés akár egy hónap alatt is kialakulhat. Az eszköz alkalmazható a védőnői szűrés segítésére és otthoni ellenőrzésre is. Szabó Dóra és Pachmann Péter vendége Bór Dorina és Kocsis Ábel elsődíjas pályázók, valamint Jakab László, a 26. ITITV versenyelnöke, akik arról beszélnek, hogy pontosan hogyan is működik a készülék. Címkék: pályázat, népbetegség, gerincvizsgálat..."

Fejér Megyei Hírlap, 2017. május 30., kedd, 6. oldal
Nyílt ülést tart az Innovációs fórum

Magyar Idők, 2017. május 30., kedd, 16. oldal
Győri siker a londoni Eco-maratonon

Magyar Idők, 2017. május 30., kedd, 10. oldal
Az "Ipar 4" a jövő technológiája

Piac és Profit, 2017. május 30., kedd, 42-45. oldal
STARTUP-ILLÚZIÓK

Wabererstema.hu, 2017. május 30., kedd
Negyedik helyezést szereztek a győriek a Shell-Eco marathon Europe versenyen Londonban

Technokrata.hu, 2017. május 30., kedd
Remek helyezést értünk el a londoni Shell-Eco-marathon versenyen

Piacesprofit.hu, 2017. május 30., kedd
Ömlik a pénz a kicsikhez

Magyaridok.hu, 2017. május 30., kedd
Győri siker a londoni Eco-maratonon

Magyaridok.hu, 2017. május 30., kedd
Az "Ipar 4" a jövő technológiája

Vg.hu, 2017. május 30., kedd
Tudományos ipari park lesz a szegedi lézerközpontnál

Autopro.hu, 2017. május 30., kedd
Stratégiai megállapodást kötött az Audi és az SZTE

Autopro.hu, 2017. május 30., kedd
Ipari szakembereknek adott díjat a BME

Vasarhely24.com, 2017. május 30., kedd
Tudományos ipari parkot épül a szegedi lézerközpontnál

Vasarhely24.com, 2017. május 30., kedd
Tudományos ipari park épül a szegedi szovjet laktanya helyén

U-szeged.hu, 2017. május 30., kedd
Az élettudományokat a középpontba állító interdiszcipliális kutatási program indul Szegeden

Scmonitor.hu, 2017. május 30., kedd
Megállapodást kötött az Audi és az SZTE

U-szeged.hu, 2017. május 30., kedd
Átadták az SZTE Innovációs Díjait

News4business.hu, 2017. május 30., kedd
Magyar diákok a Shell Eco-marathon Europe-n

Mixonline.hu, 2017. május 30., kedd
Az Audi a szegedi egyetemmel is szövetkezett

Marketinginfo.hu, 2017. május 30., kedd
Magyar diákok a Shell Eco-marathon Europe-n

Lokal.hu, 2017. május 30., kedd
A 2018-as uniós költségvetés-tervezet a munkahelyekre, beruházásokra és a biztonságra összpontosít

Kisalfold.hu, 2017. május 30., kedd
Közösen dolgozik a jövő járművein az Audi és az SZTE

Hirado.hu, 2017. május 30., kedd
Tudományos ipari parkot alakítanak ki a szegedi lézerközpontnál

Digitalhungary.hu, 2017. május 30., kedd
Újabb falakat döntenek le fiatal innovátorok ötleteikkel

Digitalhungary.hu, 2017. május 30., kedd
Startupoknak indít mentorprogramot a Nestlé

Delmagyar.hu, 2017. május 30., kedd
Közösen dolgozik a jövő járművein az Audi és az SZTE

Autoszektor.hu, 2017. május 30., kedd
Stratégiai megállapodást kötött a győri Audi és az SZTE

Automotor.hu, 2017. május 30., kedd
Tisztes helytállás a londoni Shell Eco-marathonon

Webradio.hu, 2017. május 30., kedd
Tudományos ipari parkot alakítanak ki a szegedi lézerközpontnál

Szegedma.hu, 2017. május 30., kedd
Palkovics László: 15 milliárddal több jut az egyetemek kutatásfejlesztésére + FOTÓK

Szeged.hu, 2017. május 30., kedd
Stratégiai megállapodást kötött az Audi és az SZTE

Realista.hu, 2017. május 30., kedd
Tudományos ipari park épül a szegedi lézerközpontnál

Promenad.hu, 2017. május 30., kedd
Megállapodást kötött az Audi és az SZTE

Profit7.hu, 2017. május 30., kedd
Uniós pénz a kkv-szektornak

Magyaridok.hu, 2017. május 30., kedd
Stratégiai megállapodást kötött az Audi és az SZTE

Magyarhirlap.hu, 2017. május 30., kedd
Tudományos ipari parkot alakítanak ki a szegedi lézerközpontnál

Keszin.hu, 2017. május 30., kedd
Shell Eco-marathon

Iho.hu, 2017. május 30., kedd
Tudományos ipari park a szegedi lézerközpontnál

Hvg.hu, 2017. május 30., kedd
Szegedig vitte az Audit a kíváncsiság

Hvg.hu, 2017. május 30., kedd
Erre még biztos nem használtak szovjet laktanyát

Hirek.prim.hu, 2017. május 30., kedd
Újabb falakat döntenek le fiatal innovátorok ötleteikkel

Gyorplusz.hu, 2017. május 30., kedd
Stratégiai megállapodást kötött az Audi és az SZTE

Eupalyazatiportal.hu, 2017. május 30., kedd
Meghosszabbított a magyar-francia TéT-pályázat beadási határideje

5percado.hu, 2017. május 30., kedd
Ne feledkezzünk meg az innovációs járulékról sem!

Kossuth Rádió, Krónika 16:00, 2017. május 30., kedd
ELI Science Park néven tudományos ipari park lesz a szegedi lézerközpontnál

Délmagyarország, 2017. május 31., szerda, 1+3. oldal
Közösen dolgozik a jövő járművein az Audi és az SZTE

Magyar Idők, 2017. május 31., szerda, 13. oldal
Új ipari park Szegeden

Világgazdaság, 2017. május 31., szerda, 1+3. oldal
Fellendült az uniós források kifizetése

Magyar Hírlap, 2017. május 31., szerda, 11. oldal
Ipari park a lézerközpont mellé

Profitline.hu, 2017. május 31., szerda
Stratégiai megállapodást kötött az Audi és a Szegedi Tudományegyetem

Magyarhirlap.hu, 2017. május 31., szerda
Ipari park a lézerközpont mellé

Webradio.hu, 2017. május 31., szerda
Ötödével növelte árbevételét a Bosch tavaly Magyarországon

Mixonline.hu, 2017. május 31., szerda
A Bosch a legnagyobb munkáltató Magyarországon

Hir.ma, 2017. május 31., szerda
Ötödével növelte árbevételét a Bosch tavaly Magyarországon

Velemenyezd.hu, 2017. május 31., szerda
Ötödével növelte árbevételét a Bosch tavaly Magyarországon

Boon.hu, 2017. május 31., szerda
Ötödével növelte árbevételét a Bosch tavaly Magyarországon

Mon.hu, 2017. május 31., szerda
Ötödével növelte árbevételét a Bosch tavaly Magyarországon

Tozsdeforum.hu, 2017. május 31., szerda
Több száz hazai mérnököt keres a Bosch

Marketinginfo.hu, 2017. május 31., szerda
Sikeres évet zárt a Bosch Magyarország

News4business.hu, 2017. május 31., szerda
Sikeres évet zárt a Bosch Magyarország

Autoszektor.hu, 2017. május 31., szerda
A Bosch az átalakulás irányítója Magyarországon is

Jarmuipar.hu, 2017. május 31., szerda
81 millió forint bevételt termeltek fejenként a Bosch magyarországi dolgozói

Ww2.infovilag.hu, 2017. május 31., szerda
Ötödével, 1149 milliárd forintra növelte tavalyi árbevételét a jövőt formáló magyar Bosch

Marketinginfo.hu, 2017. május 31., szerda
Stratégiai megállapodást kötött az Audi és az SZTE

News4business.hu, 2017. május 31., szerda
Stratégiai megállapodást kötött az Audi és az SZTE

Jarmuipar.hu, 2017. május 31., szerda
Már Szegeden is toboroz az Audi

Gyartastrend.hu, 2017. május 31., szerda
Stratégiai megállapodást kötött az Audi és az SZTE

Magyarepitok.hu, 2017. május 31., szerda
Tudományos ipari parkká változik a volt szegedi laktanya

Szeged.hu, 2017. május 31., szerda
Tudományos ipari parkot alakítanak ki az ELI-nél

Autopro.hu, 2017. május 31., szerda
Járműipari kompetencia centrum is lesz a szegedi lézerközpontban

Pannonnovum.hu, 2017. május 31., szerda
A 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepsége
"...Monszpart Zsolt, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal elnökhelyettese, Szabó István, az EMMI a verseny társszervezője) főosztályvezetője, ill. számos vendég, érdeklődő, valamint a sajtó képviselőinek jelenlétében került sor a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepségére 2017. május 24-én, az Ericsson K+F Központban, Budapesten..."

Pannonnovum.hu, 2017. május 31., szerda
Negyedik lett a SZEnergy Team csapata Londonban

Szekesfehervar.hu, 2017. május 31., szerda
Az egész város büszke lehet a diákok idei sikereire
"...A fiatalok az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen, a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, az "EU Contest for Young Scientist"-en, illetve az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen értek el szép eredményeket. Székesfehérvár egész közösségének gratulációját és köszönetét a város polgármestere tolmácsolta az ünnepségen..."

U-szeged.hu, 2017. május 31., szerda
Közel 200 tehetséges hallgatót díjaztak a Szegedi Tudományegyetemen

Techmonitor.hu, 2017. május 31., szerda
Jövőformáló stratégiák, újtechnológiás törekvések

Erdon.ro, 2017. május 31., szerda
Ötödével növelte árbevételét a Bosch tavaly Magyarországon

Szegedma.hu, 2017. május 31., szerda
Több száz tehetséges hallgatót díjaztak az SZTE-n + FOTÓK

Szeged.hu, 2017. május 31., szerda
Tehetséges hallgatókat díjaztak az egyetemen

Szabolcsihir.hu, 2017. május 31., szerda
A tudáscentrum jelleg erősítése, a megye és a város életében való aktív részvétel - ez is a leendő nyíregyházi rektor célja

Orientpress.hu, 2017. május 31., szerda
Újabb segítség a hazai vállalkozóknak

Orientpress.hu, 2017. május 31., szerda
Tovább erősödhet a magyar export

Infoter.eu, 2017. május 31., szerda
Roham az európai uniós forrásokért

Ifipress.hu, 2017. május 31., szerda
Idén is kiosztották az ország egyik legjelentősebb, nem állami alapítású közoktatási díját

Bevezetem.eu, 2017. május 31., szerda
Magyarország legenergiahatékonyabb autói eredményesen zárták a londoni Shell Eco-marathon versenyt

HírTV, Híradó 7:00, 2017. május 31., szerda
Stratégiai együttműködésről állapodott meg a Szegedi Tudományegyetem és az Audi

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. május
50 tehetséges magyar fiatal - La femme 2017

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. május
II. European Youth Summit

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. május
Hungarikum a felsőfokú tehetséggondozásban

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. május
Ifjú magyar fiatal a világ legnagyobb tehetségkutató versenyén
"...Az Intel ISEF célja, hogy elismerje és díjazza a világ legélesebb elméjű fiatal tudósait, és tudományos és technológiai ismereteik további tökéletesítésére buzdítsa őket. A Magyar Innovációs Szövetség Horváth Roland részére biztosította, hogy az Intel ISEF-en részt vehessen. Roland a 2015-2016. évi 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen I. díjas volt, illetve legfiatalabb versenyzőként elnyerte a Siemens Junior díjat is..."

MATEHETSZ Hírlevél, 2017. május
Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére 2017
"...A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány Kuratóriuma 2017. évben ismételten pályázatot ír ki a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére, 35 év alatti fiatalok részére..."

Észak-Magyarország, 2017. június 1., csütörtök, 3. oldal
A miskolciak Európa legnagyobbjai

Nógrád Megyei Hírlap, 2017. június 1., csütörtök, 5. oldal
Százmilliárd euróra nőhet a magyar kivitel

Világgazdaság, 2017. június 1., csütörtök, 1+5. oldal
A Bosch...

Erdon.ro, 2017. június 1., csütörtök
Bosch: A miskolciak Európa legnagyobbjai

Boon.hu, 2017. június 1., csütörtök
A miskolci Bosch-gyárak Európa legnagyobbjai

Profitline.hu, 2017. június 1., csütörtök
1149 milliárd forintra növelte árbevételét a Bosch

Autosvilag.com, 2017. június 1., csütörtök
Shell Eco-marathon - Eredményesen zártak a magyarok

Szon.hu, 2017. június 1., csütörtök
Fókuszban a duális képzés

Sunshinefm.hu, 2017. június 1., csütörtök
Milliárdokkal támogatja az állam a társadalmi vállalkozásokat

Portfolio.hu, 2017. június 1., csütörtök
Hogyan látják a szakemberek a magyar gazdaság helyzetét?

Itbusiness.hu, 2017. június 1., csütörtök
Stratégiai megállapodást írt alá az SZTE és az Audi

Innoportal.hu, 2017. június 1., csütörtök
Tudományos ipari parkot alakítanak ki a szegedi lézerközpontnál

Hirado.hu, 2017. június 1., csütörtök
A kormány kiemelt figyelmet fordít a társadalmi vállalkozásokra

Erdon.ro, 2017. június 1., csütörtök
Fókuszban a duális képzés

Webradio.hu, 2017. június 1., csütörtök
Magyar feltörekvő vállalkozások is bemutatkoznak a bécsi startup fesztiválon

Mindenamisopron.hu, 2017. június 1., csütörtök
Gerincvizsgáló eszközt építettek a soproni fiatalok
"...26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen lettek első díjasok. A versenyek komolyságát mutatja, hogy ezekért pluszpontok járnak az egyetemre való felvételi eljárás során, illetve a projekt szeptemberben képviselheti Magyarországot az Európai Fiatal Tudósok Versenyén Észtországban..."

Magyaridok.hu, 2017. június 1., csütörtök
A kormány kiemelt figyelmet fordít a társadalmi vállalkozási szektorra

Magyarhirlap.hu, 2017. június 1., csütörtök
Magyar feltörekvő vállalkozások is bemutatkoznak a bécsi startup fesztiválon

Magyarhirlap.hu, 2017. június 1., csütörtök
Cseresnyés Péter: Kiemelt figyelem a társadalmi vállalkozásoknak

Kanizsaujsag.hu, 2017. június 1., csütörtök
Cseresnyés: a kormány kiemelt figyelmet fordít a társadalmi vállalkozási szektorra

Gyartastrend.hu, 2017. június 1., csütörtök
Értékelte elmúlt évét a Bosch

Eupalyazatiportal.hu, 2017. június 1., csütörtök
KFI versenypályázati tükör - a Horizont 2020 keretprogram pályázói-értékelői fóruma

Bevezetem.eu, 2017. június 1., csütörtök
Ötödével növelte árbevételét a Bosch tavaly Magyarországon

Portfolio.hu, 2017. június 1., csütörtök
Nincs mese, az állam nélkül nem működik a befektetési piac

Kelet-Magyarország, 2017. június 2., péntek, 1+7. oldal
Minden a tudományról szólt

Délvilág, 2017. június 2., péntek, 4. oldal
Gabriella tiltólistára tenné a céklát
"...A Szegváron élő, de a szentesi gimnáziumban most érettségiző lány harmadik díjat kapott a Magyar Innovációs Szövetségtől a kékcsecsemő-szindróma vizsgálatáért. A céklában és a sárgarépában sok nitrát lehet. Ha túl sokat fogyasztanak ezekből a növényekből a kisbabák, oxigénhiányos állapot léphet fel, amitől a gyermek elkékül, innen kapta a nevét a jelenség..."

Nyíregyházi napló, 2017. június 2., péntek, 11. oldal
Fődíjas okoskesztyű
"...Május 24-én tartották a 26. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadó ünnepségét az Ericsson Magyarország Konferenciaközpontjában..."

Vg.hu, 2017. június 2., péntek
Több milliárd forint támogatást nyertek a kutatóhelyek

Portfolio.hu, 2017. június 2., péntek
A kutatóhelyek is örülhetnek az uniós millióknak

Mixonline.hu, 2017. június 2., péntek
A kutatóhelyek is nyertek 7,6 milliárdot

Hirado.hu, 2017. június 2., péntek
Kutatóhelyek nyertek 7,6 milliárd forint támogatást

Privatbankar.hu, 2017. június 2., péntek
Mi sül ki ebből? Milliárdokat kaptak a magyar kutatók

Magyaridok.hu, 2017. június 2., péntek
NGM: KUTATÓHELYEK NYERTEK 7,6 MILLIÁRD FORINT TÁMOGATÁST

Jarmuipar.hu, 2017. június 2., péntek
Jól szerepeltek a győriek Londonban

Gondola.hu, 2017. június 2., péntek
Kutatóhelyek nyertek 7,6 milliárd forint támogatást

Bevezetem.eu, 2017. június 2., péntek
Stratégiai megállapodást kötött az Audi és az SZTE

Origo.hu, 2017. június 2., péntek
Sikerek a magyar nagyvállalat első évében

Profitline.hu, 2017. június 2., péntek
Húsz kutatóhely nyert 7,6 milliárd forint fejlesztési támogatást

Profitline.hu, 2017. június 2., péntek
Megugrott Közép-, Kelet-, illetve Délkelet-Európában az M&A tranzakciók száma, a magántőke-befektetések értéke rekordot döntött

Orientpress.hu, 2017. június 2., péntek
NGM: Kutatóhelyek nyertek 7,6 milliárd forint támogatást

Magyarhirlap.hu, 2017. június 2., péntek
Húsz kutatóhely nyert támogatást

Kamaraonline.hu, 2017. június 2., péntek
Magyar feltörekvő vállalkozások is bemutatkoznak a bécsi startup fesztiválon

Kamaraonline.hu, 2017. június 2., péntek
Kutatóhelyek nyertek 7,6 milliárd forint támogatást

Eupalyazatiportal.hu, 2017. június 2., péntek
Marie Skłodowska-Curie Akciók Egyéni ösztöndíj információs nap

Adozona.hu, 2017. június 2., péntek
Kutatóhelyek nyertek 7,6 milliárd forint támogatást

24 óra, 2017. június 3., szombat, 6. oldal
Nagyobb sebességbe kapcsolt a Suzuki

Vg.hu, 2017. június 3., szombat
Nagyon felpörgött az M&A piac tavaly

Vajma.info, 2017. június 3., szombat
Zenta: Befejeződött a Tudományok útja rendezvénysorozat

Hirado.hu, 2017. június 3., szombat
Százmilliárdok mozdultak meg eddig a Modern Városok Programban

Gondola.hu, 2017. június 3., szombat
Százmilliárdok mozdultak meg a Modern Városok Programban

Feol.hu, 2017. június 3., szombat
Ismét díjazták a fiatal géniuszt, Molnár Áront
"...Ha fennállna ez a lehetőség, akkor technikusi képzésre mennék, azalatt az idő alatt valósítanám meg magamat, a jövőbeli terveimet - magyarázza. Áronról már korábban is írtunk, akkor az online zajló, Hackaday nevű nemzetközi innovációs versenyen ért el negyedik helyezést, amely tízezer dolláros jutalommal járt. Ekkor mutatta be azt az új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzort is, amellyel a mostani, 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen első helyezést ért el..."

Pecsiujsag.hu, 2017. június 3., szombat
Százmilliárdok mozogtak eddig a Modern Városok Programban

Agroinform.hu, 2017. június 4., vasárnap
Hungrana - az innováció útján

Portfolio.hu, 2017. június 4., vasárnap
Tudományos ipari park épül a lézerközpont szomszédságában

Innoportal.hu, 2017. június 4., vasárnap
EIB: többet kell beruházni a kutatásba és a korszerű eszközökbe Közép- és Kelet-Európában

Profitline.hu, 2017. június 4., vasárnap
Új beruházás, pénzügyi eredmények - évet értékelt a magyarországi Bosch csoport

Kamaraonline.hu, 2017. június 4., vasárnap
Átfogó körkép a régió adórendszereiről

Pecsiujsag.hu, 2017. június 4., vasárnap
Díjazták a leginnovatívabb pécsi egyetemi hallgatókat

M5, Novum, 2017. június 4., vasárnap
Közgyűlést tartott a Magyar Innovációs Szövetség

Portfolio.hu, 2017. június 5., hétfő
A magyarok kétharmada szerint hasznosak az itthoni EU-s fejlesztések

News4business.hu, 2017. június 5., hétfő
Újabb falakat döntenek le fiatal innovátorok ötleteikkel

Marketinginfo.hu, 2017. június 5., hétfő
Újabb falakat döntenek le fiatal innovátorok ötleteikkel

Karcfm.hu, 2017. június 05., hétfő
A kkv szektor biztosan marad (Hangoló 2017. 06. 05.)

24 óra, 2017. június 6., kedd, 6. oldal
Nagyobb sebességbe kapcsolt a Suzuki

>Délmagyarország, 2017. június 6., kedd, 3. oldal
Milliárdokat nyert az egyetem egészségügyi kutatásokra

Hajdú-Bihari Napló, 2017. június 6., kedd, 6. oldal
Egyetemi kutatások az elhízás "lefogyasztására"

Computerworld, 2017. június 6., kedd, 6. oldal
A Bosch és az IoT

Hwsw.hu, 2017. június 6., kedd
"Nem egy vállalat innovál, hanem egy közösség"

Technokrata.hu, 2017. június 6., kedd
Így lett egy magyar startupból 30 év alatt nagyvállalat

Innoteka.hu, 2017. június 6., kedd
Innovációs stratégia - újratöltve
"...Elfogadták a Magyar Innovációs Szövetség megújított középtávú stratégiáját a május 11-i közgyűlésen, valamint bejelentették, hogy a MISZ a III. kerületből a XI.-be költözik..."

Innoteka.hu, 2017. június 6., kedd
Fejlesztések a Soproni Egyetemen

Innoteka.hu, 2017. június 6., kedd
Egy fantasztikus központ élén

Innoteka.hu, 2017. június 6., kedd
Drónforradalom

Kanizsaujsag.hu, 2017. június 6., kedd
Kutatóhelyek nyertek 7,6 milliárd forint támogatást

Bevezetem.eu, 2017. június 6., kedd
A Bosch az átalakulás irányítója Magyarországon is

Ww2.infovilag.hu, 2017. június 6., kedd
Nem kell a magyaroknak a magyar lehallgatás elleni védelem?

Innoportal.hu, 2017. június 6., kedd
NGM: kutatóhelyek nyertek 7,6 milliárd forint támogatást

Innoportal.hu, 2017. június 6., kedd
Magyar feltörekvő vállalkozások is bemutatkoznak a bécsi startup fesztiválon

Pannonnovum.hu, 2017. június 6., kedd
A Horizont 2020 keretprogram pályázói-értékelői fóruma

Maszol.ro, 2017. június 6., kedd
Napokon belül indul a kezdő vállalkozásokat támogató Start-up Nation program

Itcafe.hu, 2017. június 6., kedd
Magyar IT-vállalkozás a Financial Timesban

Napi.hu, 2017. június 6., kedd
Fintech startupok, figyelem!

Atlatszo.hu, 2017. június 6., kedd
Élőben, interaktív térképen közvetítjük, hogyan pörgeti ki a kormány a Széchenyi 2020 program uniós forrásait

Delmagyar.hu, 2017. június 6., kedd
Milliárdokat nyert az SZTE egészségügyi kutatásokra

Forbes, 2017. június 7., szerda, 48. oldal
Felráztuk a startup ökoszisztémát

Kertészet és Szőlészet, 2017. június 7., szerda, 3. oldal
Kutatói tömb épül Martonvásáron

Szegedma.hu, 2017. június 7., szerda
Több milliárdos kutatás fejlesztési program indult a Szegedi Tudományegyetemen

U-szeged.hu, 2017. június 7., szerda
Több milliárdos kutatás-fejlesztési program indult az SZTE-n

Webradio.hu, 2017. június 7., szerda
Több mint hárommilliárd forintos kutatás-fejlesztési program indult Szegeden

Hirado.hu, 2017. június 7., szerda
Kutatás-fejlesztési program indult Szegeden

Szegedma.hu, 2017. június 7., szerda
Rákossy Balázs: Magyarország a fenntartható gazdasági növekedés útjára lépett

Magyarhirlap.hu, 2017. június 7., szerda
Rákossy Balázs: Magyarország a fenntartható gazdasági növekedés útjára lépett

Pcpult.hu, 2017. június 7., szerda
A legjobb magyar startupokat várja a Telenor Accelerate program

Hirek.prim.hu, 2017. június 7., szerda
A legjobb magyar startupokat várja a Telenor Accelerate program

Hirek.prim.hu, 2017. június 7., szerda
Milliárdokat érő kapcsolatok és befektetési tippek - egyenesen a legjobbaktól

Businessonline.prim.hu, 2017. június 7., szerda
Venture Capital Summit pénzügyi konferencia az egyik legrangosabb hazai befektetői esemény

Uzletresz.hu, 2017. június 7., szerda
Milliárdokat érő kapcsolatok és befektetési tippek a legjobbaktól

Tervlap.hu, 2017. június 7., szerda
Világhírű kutató-fejlesztő cégek high-tech fellegvárai Budapesten

Innoteka.hu, 2017. június 7., szerda
Ifjú feltalálók
"...Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, egyúttal a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny május végi díjátadó ünnepségén fejtette ki az előbbi gondolatot. A rektor szerint a magyar fiatalok kiemelkedően szerepelnek a nemzetközi tudományos versenyeken, és az idei pályázatok között is számos ígéretes újítást mutattak be. Az innovációs verseny felhívására 103 műszaki, informatikai és természettudományos pályázat érkezett Magyarországról és a határon túlról. A szakmai értékelés során négy első, három második, három harmadik díjat és két különdíjat ítéltek oda, a versenyzők közül többen Magyarország delegáltjaként részt vehetnek szeptemberben Észtországban a fiatal tudósok európai versenyén (EU Contest for Young Scientist). Első díjat nyert a jelnyelv tanulását megkönnyítő okos kesztyű (Tóth Bence - Nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola); Az első díjjal kitüntetett Tóth Bence és az okos kesztyű (Forrás: MTI/Balogh Zoltán) a gerinc testfelszíni kontúrját meghatározó orvosi eszköz (Kocsis Ábel, Bór Dorina - Soproni Széchenyi István Gimnázium); a ferro-fluoridos dőlésérzékelő szenzor (Molnár Áron - Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma) és a 3D nyomtatott holdbázis (Puskás Dávid - Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely). A díjazott és a kiemelt dicséretben részesült munkákat szeptemberben a Kutatók Éjszakáján is bemutatják..."

Forbes.hu, 2017. június 7., szerda
A pályaválasztás Tinderével célozza meg a Szilícium-völgyet a magyar diákcég

Portfolio.hu, 2017. június 7., szerda
Külföldön is felkapták a magyar sikersztorit

Origo.hu, 2017. június 7., szerda
A Z generáció 40 százaléka indítana saját projektet

Hirado.hu, 2017. június 7., szerda
A felvételizés Tinderét valósítanák meg a uSchool győztes diákjai

Profit7.hu, 2017. június 7., szerda
Magyar diákok reformálnák meg a felvételizést

Profit7.hu, 2017. június 7., szerda
A felvételizés Tinderét valósítanák meg a uSchool győztes diákjai

Magyarhirlap.hu, 2017. június 7., szerda
Rákossy Balázs: Magyarország a fenntartható gazdasági növekedés útjára lépett

Feol.hu, 2017. június 7., szerda
Milliárdok jönnek Martonvásárra is

Pecsiujsag.hu, 2017. június 7., szerda
Baranyában is elindult a gazdasági fejlődés

Nógrád Megyei Hírlap, 2017. június 8., csütörtök, 4. oldal
Ipari professzori címet kapott dr. Simonyi Sándor

Fejér Megyei Hírlap, 2017. június 8., csütörtök, 6. oldal
Milliárdok jönnek Martonvásárra is

Lokál extra - Veszprém, 2017. június 8., csütörtök, 10. oldal
Lesz-e Szilícium-völgy a Balaton-felvidéken?

Lokál extra - Debrecen, 2017. június 8., csütörtök, 8. oldal
A hazai gyógyszerkutatás csúcsán a Debreceni Egyetem

Innotéka, 2017. június 8., csütörtök, 3-7. oldal
Egy fantasztikus központ élén

Innotéka, 2017. június 8., csütörtök, 6. oldal
Fejlesztések a Soproni Egyetemen

Innotéka, 2017. június 8., csütörtök, 14. oldal
Ifjú feltalálók
"...Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, egyúttal a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny május végi díjátadó ünnepségén fejtette ki az előbbi gondolatot..."

Innotéka, 2017. június 8., csütörtök, 16. oldal
Biomarker laboratórium az ELTE-n

Innotéka, 2017. június 8., csütörtök, 22-23. oldal
Innovációs stratégia - újratöltve
"...Elfogadták a Magyar Innovációs Szövetség megújított középtávú stratégiáját a május 11-i közgyűlésen, valamint bejelentették, hogy a MISZ a III. kerületből a XI.-be költözik. A hagyományos vendég előadó Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója volt, aki Közép-Európa legnagyobb olajtársaságának innovációs hátterét világította meg..."

Innotéka, 2017. június 8., csütörtök, 40. oldal
Szemünk elé táruló jövő

Mediainfo.hu, 2017. június 8., csütörtök
A Telenor Accelerate program újra

Mezolap.hu, 2017. június 8., csütörtök
Csaknem 25 milliárd forint pályázható innovációra a vidékfejlesztési programban

Mezolap.hu, 2017. június 8., csütörtök
Innovációs projektekre lehet pályázni a vidékfejlesztési programban

Vehir.hu, 2017. június 8., csütörtök
Általános iskolás kutató-fejlesztőket díjaztak

Innoportal.hu, 2017. június 8., csütörtök
Pálinkás József: ösztönző pályázati forrásokat kell biztosítani

Medicalonline.hu, 2017. június 8., csütörtök
Hárommilliárdos kutatás-fejlesztési program Szegeden

Lokal.hu, 2017. június 8., csütörtök
A hazai gyógyszerkutatás csúcsán a Debreceni Egyetem

Technokrata.hu, 2017. június 8., csütörtök
A Telenor Accelerate várja a legjobb magyar startupokat

Technokrata.hu, 2017. június 8., csütörtök
A felvételizés Tinderét valósítanák meg a uSchool győztes diákjai

Lokal.hu, 2017. június 8., csütörtök
A hazai gyógyszerkutatás csúcsán a Debreceni Egyetem

Hirado.hu, 2017. június 8., csütörtök
Z generáció vállalkozói, egyesüljetek!

Orientpress.hu, 2017. június 8., csütörtök
Rákossy: a fenntartható gazdasági növekedés útjára léptünk

Nhc24.hu, 2017. június 8., csütörtök
Ipari professzori címet kapott dr. Simonyi Sándor

Medicalonline.hu, 2017. június 8., csütörtök
Hárommilliárdos kutatás-fejlesztési program Szegeden

Bevezetem.eu, 2017. június 8., csütörtök
Milliárdokat érő kapcsolatok és befektetési tippek - egyenesen a legjobbaktól

Bdpst24.hu, 2017. június 8., csütörtök
Elérte legmagasabb pontját az ország egyik legkorszerűbb irodaháza és kutatás-fejlesztési központja

Webradio.hu, 2017. június 8., csütörtök
Rákossy Balázs: Fejér megyében már 33,5 milliárd forint Ginop-forrást ítéltek oda

Hirado.hu, 2017. június 8., csütörtök
Fejér megyében már 33,5 milliárd forint Ginop-forrást ítéltek oda

Profitline.hu, 2017. június 8., csütörtök
Fejér megyében már 33,5 milliárd forint Ginop-forrást ítéltek oda

Fejervar.hu, 2017. június 8., csütörtök
Fehérváron ülésezett a GINOP Monitoring Bizottság

Magyaridok.hu, 2017. június 8., csütörtök
Fejér megyében már 33,5 milliárd forint Ginop-forrást ítéltek oda

Webradio.hu, 2017. június 8., csütörtök
Élelmiszer innovációs versenyre várják egyetemisták jelentkezését

Ujnemzedek.hu, 2017. június 8., csütörtök
Élelmiszer innovációs versenyre várják egyetemisták jelentkezését

Hir.ma, 2017. június 8., csütörtök
Élelmiszer innovációs versenyre várják egyetemisták jelentkezését

Magyaridok.hu, 2017. június 8., csütörtök
Élelmiszer innovációs versenyre várják egyetemisták jelentkezését

Realista.hu, 2017. június 8., csütörtök
Gőzerővel építik az Ericsson Házat a Duna-parton

Eco.hu, 2017. június 8., csütörtök
Elérte legmagasabb pontját az ország egyik legkorszerűbb irodaháza és kutatás-fejlesztési központja

Epiteszforum.hu, 2017. június 8., csütörtök
Készül az Ericsson Ház a Magyar Nobel-díjasok Kutatás-Fejlesztési Parkban

Bdpst24.hu, 2017. június 8., csütörtök
Elérte legmagasabb pontját az ország egyik legkorszerűbb irodaháza és kutatás-fejlesztési központja

Epulettar.hu, 2017. június 8., csütörtök
Ericsson Ház: Szerkezetkész az épület

Feol.hu, 2017. június 8., csütörtök
Fejér jó példa az uniós források felhasználásában

Duol.hu, 2017. június 8., csütörtök
Fejér jó példa az uniós források felhasználásában

Kamaraonline.hu, 2017. június 8., csütörtök
Magyar cég az innováció Európa-bajnokai között

Portfolio.hu, 2017. június 8., csütörtök
Újabb világraszóló magyar sikertörténet született

Infoter.eu, 2017. június 8., csütörtök
Kutatóhelyek nyertek 7,6 milliárd forint támogatást

Ifipress.hu, 2017. június 8., csütörtök
Személyre szabott felvételi a uSchool győztes diákjainak ötlete

Hvg.hu, 2017. június 8., csütörtök
Magyar diákok megcsinálnák az egyetemi felvételi Tinderjét

Eupalyazatiportal.hu, 2017. június 8., csütörtök
Magyar-izraeli ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat (TÉT_17_IL)

Eupalyazatiportal.hu, 2017. június 8., csütörtök
Hogyan adhat lendületet az innováció a Dél-Dunántúl régió fejlődésének?

Epiteszforum.hu, 2017. június 8., csütörtök
Telt ház volt az idei Brain Bar Budapesten

Epiteszforum.hu, 2017. június 8., csütörtök
Készül az Ericsson Ház a Magyar Nobel-díjasok Kutatás-Fejlesztési Parkban

Bevezetem.eu, 2017. június 8., csütörtök
Diktálja a tempót a Z generáció

24.hu, 2017. június 8., csütörtök
Milliárdokat érő kapcsolatok és befektetési tippek - egyenesen a legjobbaktól

M1, Híradó M1 12:00, 2017. június 8., csütörtök
Kétezer-hétszáz milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásokból fejlesztésekre és beruházásokra, jelentette ki Rákossy Balázs

Duna TV, Híradó M1 12:00, 2017. június 8., csütörtök
Kétezer-hétszáz milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásokból fejlesztésekre és beruházásokra, jelentette ki Rákossy Balázs

Magyar Hírlap, 2017. június 9., péntek, 10. oldal
Egyre több uniós támogatás érkezik Fejér megyébe

Dunaújvárosi hírlap, 2017. június 9., péntek, 6. oldal
Már sok pénzt kifizettek pályázatokra

Nógrád Megyei Hírlap, 2017. június 9., péntek, 5. oldal
Magyar feltörekvő vállalkozások

Heves Megyei Hírlap, 2017. június 9., péntek, 4. oldal
Sikeres esztendőt zárt tavaly a Bosch

Fejér Megyei Hírlap, 2017. június 9., péntek, 1+3. oldal
A megye jó példa

24 óra, 2017. június 9., péntek, 6. oldal
Okos városok, okos szolgáltatásokkal

24 óra, 2017. június 9., péntek, 6. oldal
Nagyobb sebességbe kapcsolt a Suzuki

Semmelweis.hu, 2017. június 9., péntek
Több mint 1,3 milliárd forint fejlesztési támogatás a VEKOP program keretében

Magyarhirlap.hu, 2017. június 9., péntek
Egyre több uniós támogatás érkezik Fejér megyébe

Magyarepitok.hu, 2017. június 9., péntek
Félúton van az átadás felé egy újabb óriási budapesti K+F központ

Bevezetem.eu, 2017. június 9., péntek
A felvételizés Tinderét valósítanák meg a uSchool győztes diákjai

Piacesprofit.hu, 2017. június 9., péntek
Fontos! 11 milliárd forintra pályázhatnak fővárosi és Pest megyei vállalatok

Webradio.hu, 2017. június 9., péntek
Újra megnyílt az innovációs alapból finanszírozott pályázat a budapesti és a Pest megyei vállalkozásoknak

Pestpilis.hu, 2017. június 9., péntek
Még 11 milliárd forintra pályázhatnak az innovatív megyei vállalkozások

Napi.hu, 2017. június 9., péntek
Innovációs támogatást nyert a Origo és a Századvég

Napi.hu, 2017. június 9., péntek
Magyar startupok Párizsban

Portfolio.hu, 2017. június 9., péntek
Pest megyei cégek, figyelem! - Újranyílt egy fontos pályázat

Mediapiac.com, 2017. június 9., péntek
Indul a T-Systems Akadémia

Uzletresz.hu, 2017. június 9., péntek
Magyar startupok Európa digitális fővárosában

News4business.hu, 2017. június 9., péntek
Új, magyar e-mailezési technológia rajtol a piacon

Itbusiness.hu, 2017. június 9., péntek
Okos adózással a K+F projekteken is lehet spórolni

Hirado.hu, 2017. június 9., péntek
Cukorbetegség elleni készítmény nyerte az "Év Gyógyszere 2016" díjat

Heol.hu, 2017. június 9., péntek
Sikeres esztendőt zárt tavaly a Bosch

Dehir.hu, 2017. június 9., péntek
Magyar startupokkal népszerűsíti az innovációt a nemzeti kereskedőház Párizsban

Webradio.hu, 2017. június 9., péntek
Magyar startupokkal népszerűsíti az innovációt a nemzeti kereskedőház Párizsban

Kamaraonline.hu, 2017. június 9., péntek
Magyar startupok népszerűsítik Franciaországban a visegrádi négyeket

Hirek.prim.hu, 2017. június 9., péntek
Új, magyar, komplex e-mailezési technológia rajtol a piacon

Hirek.prim.hu, 2017. június 9., péntek
"Tanulj tőlünk, hogy tanulhassunk Tőled": Indul a T-Systems Akadémia

Magyar Idők, 2017. június 10., szombat, 14. oldal
Tízmilliárdok Pest megyei cégeknek

Kisalföld, 2017. június 10., szombat, 3. oldal
Szakértők segítségére pályázhatnak

Kisalföld, 2017. június 10., szombat, 7. oldal
Arattak a széchenyisták
"...Los Angelesben járt a 16 éves Horváth Roland, akinek találmányát a speciális jelbeszéd-applikációt az Intel ISEF 2017 Nemzetközi Tudományos és Innovációs Verseny akadémikusokból álló zsűrije Software kategóriában a negyedik legjobbnak ítélte 75 ország 1800 döntős fiatal tudósának innovatív produktumai közül..."

Hir.ma, 2017. június 10., szombat
Varga Mihály: Magyarországnak fontos lehetőség az asztanai energetikai expo (2. rész)

Gazdasagportal.hu, 2017. június 10., szombat
Varga Mihály: Magyarországnak fontos lehetőség az asztanai energetikai expo

Gondola.hu, 2017. június 10., szombat
Varga: fontos lehetőség az asztanai energetikai expo

Mon.hu, 2017. június 10., szombat
Varga Mihály: Magyarországnak fontos lehetőség az asztanai energetikai expo

Tozsdeforum.hu, 2017. június 10., szombat
Varga tovább mélyítené a kazah kapcsolatokat

Hirado.hu, 2017. június 10., szombat
Magyarországnak fontos lehetőség az asztanai energetikai expo

Origo.hu, 2017. június 10., szombat
Magyarországnak fontos lehetőség az asztanai energetikai expo

Portfolio.hu, 2017. június 10., szombat
Közel 15 milliárdnak örülhetnek a vállalkozások

Piacesprofit.hu, 2017. június 10., szombat
Piac és Profit konferencia: van élet a vissza nem térítendő támogatásokon túl is

Mixonline.hu, 2017. június 10., szombat
Magyarországnak lehetőség az asztanai energetikai expo

Lokal.hu, 2017. június 10., szombat
Magyar startupokkal népszerűsíti az innovációt a nemzeti kereskedőház Párizsban

Itextreme.hu, 2017. június 10., szombat
A legjobb magyar startupokat várja a Telenor Accelerate program

Itextreme.hu, 2017. június 10., szombat
A felvételizés Tinderét valósítanák meg a uSchool győztes diákjai

Iranytv.hu, 2017. június 10., szombat
Magyarországnak fontos lehetőség az asztanai energetikai expo

Innoportal.hu, 2017. június 10., szombat
Több mint hárommilliárd forintos kutatás-fejlesztési program indult Szegeden

Euroastra.hu, 2017. június 10., szombat
Elindult a BudapestMakers.com, az innovációs ökoszisztéma új platformja

Euroastra.hu, 2017. június 10., szombat
"Tanulj tőlünk, hogy tanulhassunk Tőled": Indul a T-Systems Akadémia

InfoRádió, 2017. június 10., szombat
Újra megnyílt az innovációs alapból finanszírozott pályázat

Katolikus Rádió, Hírtükör 18:30, 2017. június 10., szombat
Magyarországnak fontos lehetőség az Asztanában szombaton megnyílt világkiállítás, mondta Varga Mihály

MTV, Híradó este, 2017. június 10., szombat
Megnyílt az Asztanai világkiállítás

Innoportal.hu, 2017. június 11., vasárnap
Újra megnyílt az innovációs alapból finanszírozott pályázat a budapesti és a Pest megyei vállalkozásoknak

Energiainfo.hu, 2017. június 11., vasárnap
Nagy lehetőség nekünk az asztanai energetikai expo

Ecolounge.hu, 2017. június 11., vasárnap
Ötmillió látogatót várnak az energetikai szakvilágkiállításra

Itbusiness.hu, 2017. június 11., vasárnap
Tanulj azért is, hogy később tőled tanulhassanak!

Innoportal.hu, 2017. június 11., vasárnap
Az államtitkár az innováció alkalmazására bíztatja a fiatal gazdákat

Nepszava.hu, 2017. június 11., vasárnap
Bemutatjuk a világnak, amit itthon nem csinálunk - Fotógaléria

Infoter.eu, 2017. június 11., vasárnap
KKV-k nyertek 14,5 milliárd forint támogatást

Index.hu, 2017. június 11., vasárnap
Szegedre hozták a 2001: Űrodüsszeia űrállomását

Portfolio.hu, 2017. június 11., vasárnap
Világhírű sikercég lett a magyar Steve Jobs találmányából

Katolikus Rádió, Hírtükör 6:30, 2017. június 11., vasárnap
Magyarországnak fontos lehetőség az Asztanában szombaton megnyílt világkiállítás, mondta Varga Mihály

M5, Novum, 2017. június 11., vasárnap
Összeállítás: Szegeden átadták a szuperlézer-központot

Világgazdaság, 2017. június 12., hétfő, 2. oldal
Újranyílt a népszerű innovációs pályázat

Kelet Magyarország, 2017. június 12., hétfő, 2. oldal
Varga Mihály: az országnak ez egy fontos lehetőség

Hajdú-Bihari Napló, 2017. június 12., hétfő, 2. oldal
Varga Mihály: az országnak ez egy fontos lehetőség

Észak-Magyarország, 2017. június 12., hétfő, 2. oldal
Varga Mihály: az országnak ez egy fontos lehetőség

Magyar Idők, 2017. június 12., hétfő, 14. oldal
Innovatív magyar cégek a kazah szak-világkiállításon

Dunaújvárosi Hírlap, 2017. június 12., hétfő, 6. oldal
A hazai startupok Párizsban

24 óra, 2017. június 12., hétfő, 1-2. oldal
Megemlékeztek Bánki Donátról

24 óra, 2017. június 12., hétfő, 3. oldal
Nagyobb sebességbe kapcsolt a Suzuki

Technokrata.hu, 2017. június 12., hétfő,
Új, magyar, komplex e-mailezési technológia rajtol a piacon

Mediainfo.hu, 2017. június 12., hétfő,
Új, magyar e-mailezési technológia rajtol a piacon

Digitalhungary.hu, 2017. június 12., hétfő,
A felvételizés Tinderét valósítanák meg

Webradio.hu, 2017. június 12., hétfő,
Kizárólag sós vízben oldódó műanyaga fejlesztésén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen

Szegedma.hu, 2017. június 12., hétfő,
Speciális műanyagot fejlesztenek SZTE-s kutatók

Nrgreport.com, 2017. június 12., hétfő,
Varga: Magyarországnak fontos az asztanai energetikai expo

Magyaridok.hu, 2017. június 12., hétfő
Fokozatosan jöhet a felzárkóztatás

Computerworld.hu, 2017. június 12., hétfő
Indul a Modern Vállalkozások Programjának második szakasza - interjú dr. Parragh Lászlóval

Btl.hu, 2017. június 12., hétfő
Új, magyar, komplex e-mailezési technológia rajtol a piacon

Bevezetem.eu, 2017. június 12., hétfő
Elérte legmagasabb pontját az ország egyik legkorszerűbb irodaháza és kutatás-fejlesztési központja
Szerkesztő: Bőthe Csaba, Munkatárs: Pazsák Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.