XXVII. évf. | 2017. május 16. | 10. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható események
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi, rendes közgyűlése

A közgyűlést, amelyre 2017. május 11-én került sor az Aquincum Hotel Budapestben, Dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg, majd köszöntötte a jelenlévő tagintézmények képviselőit, a meghívott vendégeket, valamint a média képviselőit.

Első napirendi pontként a Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi média díjának átadására került sor. A média díj átadásáról itt olvashat részletesen.

A díj átadása után Greiner István, általános elnökhelyettes, a Richter Gedeon Nyrt., kutatási igazgatója szóbeli kiegészítést tett a MISZ 2016. évi tevékenységről szóló, a tagoknak előzetesen kiküldött beszámolóhoz. Többek között elmondta, hogy a Szövetség 2016-ban is folytatta a korábbi években megszokott magas színvonalú, az innovációt népszerűsítő és az innovációs szervezetek képviseletét ellátó tevékenységét.

Ezután Dr. Szabó Gábor vezette fel a közgyűlés vendégének előadását.. Felvezetőjében elmondta, hogy az idei közgyűlésünk nem csak a média díj szempontjából volt különleges, hanem az előadás szempontjából is, hiszen az elmúlt években mindig állami döntéshozók (Varga Mihály, Palkovics László, Pálinkás József) voltak az előadók. Az idén viszont az elnökségben az az ötlet vetődött fel, hogy térjenek el ettől, és hívjanak meg egy olyan nagyvállalati vezetőt, aki olyan vállalatot vezet, amelynek a működése a magyar GDP-n is érződik. A MOL egy ilyen vállalat. A meghívás másik oka pedig az volt, hogy a MOL újragondolta a saját stratégiáját, ami különösen érdekessé és aktuálissá tette, hogy Hernádi Zsoltot, a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. elnök-vezérigazgatóját kérjék fel az előadás megtartására.

Hernádi Zsolt, Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. elnök-vezérigazgató, "Enter Tomorrow - Az innováció szerepe a MOL hosszú távú stratégiájában" címmel tartotta meg előadását, melynek diái ide kattintva tekinthető meg.
Néhány kiemelés az előadásból:

"...Egy olyan vállalatot kell csinálni, amely a változó körülmények között is fenntartható, stabil működést tud produkálni. Hát hölgyeim és uraim, ez az első innováció. Szervezetet kell csinálni. Életképes, működőképes szervezetet kell csinálni, ami legalább olyan nehéz, mint egy új eszköznek a feltalálása. És azt fenntartani és működtetni legalább olyan kalandos dolog, mint bevezetni egy innovatív technológiát. A mi értelmezésünk szerint ugyanis a sikeres innovációhoz négy dolog kell. Biztos alapokon álljon. A piacot érdekelje. Legyen fogyasztás. El lehessen adni, értékesíteni lehessen. Termelésbe legyen állítható, ne egy elméleti, labor körülmények között létrehozott dolog legyen, hanem be lehessen vinni a termelésbe, legyen iparosítható. El lehessen kezdeni iparszerűen használni. És végül, de nem legutolsó sorban versenyképes legyen..."

"...A világban zajló változások gyökeresen meg fogják változtatni mindennapjainkat, és ez alól az olajipar és a Mol sem vonhatja ki magát. Jelenleg a kitermelt kőolaj 50 százalékát a közlekedés használja, és ez az arány hosszú távon biztosan csökkeni fog. A szénhidrogén helyettesíthető lesz a közlekedésben, azonban az élet más területén továbbra is pótolhatatlan nyersanyag marad..."

"...A vegyipar egyre nagyobb felhasználója lesz a szénhidrogén alapanyagoknak. 4,5 milliárd lesz az az összeg, amit be fogunk fektetni a vegyiparba. És megyünk előre az értékláncban és egyre magasabb feldolgozottságú terméket fogunk előállítani..."

"De mit csinálunk a kétezer benzinkúttal? Ez nem benzinkút. Ez az én számomra kétezer elszalasztott alkalom. Kétezer olyan hely, ahol bármit tudok árusítani. Kétezer értékesítőhely. Olyan hely, ahová az emberek bejönnek és megállnak, és valamit igénybe akarnak venni. Régen a tipikus megközelítés az volt, hogy elmegyek a benzinkútra, megtankolom az autót és veszek mellé egy üveg ásványvizet. Én azt mondom, menjél el, vegyél szolgáltatásokat és mellette esetleg töltsed fel azzal a meghajtóval a gépkocsidat (vagy amivel közlekedsz), amit éppen használni akarsz..."

"...Van innovációs stratégiánk is. Az első az ember. És ez nem szlogen. Ezek azok a belső képzési programjaink, amelyeket az utóbbi években fejlesztettünk. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy egy vállalat nem hatékonyan működik, vagy egy egység nem hatékonyan működik, és azért az ott dolgozó munkás a hibás, az a legnagyobb tévedés, amit mondani lehet. És az, hogyha valami nem innovatív, ha egy cég nem innovatív, azért az ott dolgozó mérnökök a hibásak, ez nem igaz. Alapvetően nyitott gondolkodású vezetőket kell találni. És itt jön be a kulcsszó, mert számomra az innováció az semmi más, mint a változásra való képesség. Aki képes a változásra, aki képes motiválni az embereket a változásra, az képes változásokat iniciálni. Ezeket az embereket kell megtalálnunk, ezeket az embereket kell kiképeznünk. Régen csak az egyetemig mentünk el, ott csináltunk tanulmányi versenyeket, és próbáltuk hozni a tudást. Most már a középiskolába is elmegyünk, mert már ott el kell kezdeni arra ösztönözni a gyerekeket, hogy matematika, fizika, természettudományok felé próbáljanak menni. Legyenek versenyképes szakemberek ebben az országban. Ez a mi innovációs elképzelésünk. Mert az innováció a mi elképzelésünk szerint egy ökoszisztéma, amely a a környezetével, folyamatosan kapcsolatot kell tartson. Ez a változásra való képesség számomra..."

"...Befektetési alapok hálózata, 100 millió euró. Ennyit fogunk betenni. Befektetési alapok hálózata, amelyben lesz startup és lesznek egészen komoly fejlesztések is, és lesznek olyanok, amik már működnek, csak tőkére van szükségük. Lesz olyan, ami abszolút szuperinnovatív, és lesz olyan, aminek csak tőkére lesz szüksége, mert már mindent kitaláltak. A belső kultúrát ehhez hozzá kell igazítani. A nyitottságot, a felelősséget, a változásra kész vezetőket. Megtanultunk nyitottak lenni. Megtanultunk odafigyelni az újakra. Megtanultuk engedni a fiatal tehetségeket. A MOL háromszáz felsővezetőjének az átlag életkora negyven év alatt van. Jöjjenek be az új ötletek, jöjjenek be az új gondolatok. Az innovatív üzletágak és a szolgáltatások, amiről az előbb beszélte. Nem tudom, hogy mit fogunk szolgáltatni azokon a benzinkutakon. Minden olyan, amire azt mondjuk, hogy lesz rá igény, lesz rá piacképes kereslet, vagy generálunk piacképes keresletet, azt be fogjuk engedni a töltőállomásokra. És a külső képzés és az oktatás. Nem feltétlen közismert ebben körben, de kezdeményeztünk egy vezetőképző felsőfokú intézményt. Csak versennyel lehet minőséget előállítani. Verseny nélkül nem lehet minőséget előállítani..."

Az előadás után kérdésekre került sor, melyekre az elnök-vezérigazgató helyben reflektált.

Az előadás után Ormándi Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke tett szóbeli kiegészítést a Felügyelő Bizottság beszámolójához. Elmondta, hogy az új elnökség az elmúlt években kialakult munkamódszerrel, rutinosan, színvonalasan látta el a 2016-os évben is a feladatát a szövetség életének szervezésében és képviseletében. A magyar társadalomban, jól működő civil szervezet a hazai innovációt méltó módon fogja össze, képviseli, segíti, a saját eszközeivel. A vonatkozó törvények, jogszabályok maradéktalan betartása mellett teszi mindezt. Kiemelte, hogy a szövetség igyekezett folyamatosan alkalmazkodni a környezeti változásokhoz, hogy ügyvezetés és az apparátus igényes, magas szintű sokrétű és hatékony munkát végez. Fontos eredményként hangsúlyozta az utánpótlás a fiatalok nevelésre fordított energiákat. A végén hozzátette, hogy a MISZ-nek is meg kell újulnia, folyamatosan alkalmazkodnia kell a környezeti változásokhoz, kihívásokhoz, "innoválnia" kell magát, hogy a jövő növekedésének a feltételeit ne veszítse el.
A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2016. évi beszámolót, a Felügyelő Bizottság jelentését, a 2017. évi költségvetést, valamint a 2017. évi tagdíj-rendszert. Végezetül dr. Szabó Gábor, elnök tájékoztatta a közgyűlést a MISZ középtávú stratégiájának továbbfejlesztéséről (amelyet a tagoknak előzetesen véleményezésre megküldött az elnökség) és javaslatot tett az Alapszabály-módosításra (a székhelyváltozás következményeként)A közgyűlés mind a középtávú stratégiát, mind pedig az alapszabály módosítását egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlést fogadás zárta az Aquincum Hotelben.

MISZ Média Díj

A Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi Média Díját az MTVA - M1 Csatorna kapta. A díjat Gyukity István, igazgató-helyettes vette át dr. Szabó Gábor elnöktől és dr. Pakucs János tiszteletbeli elnöktől, 2017. május 11-én, a Szövetség közgyűlésén, Budapesten.
Az M1 Csatorna és a Közmédia mindig is fontos küldetésének tartotta, hogy a magyar innovációról, a tudományos és technikai újításokról beszámoljon. Évek óta követi a Magyar Innovációs Szövetség munkáját és tudósít a szervezet munkájáról és eredményeiről. Az M1 hírfolyamában rendszeresen foglalkozik a hazai és kiemelten a külhoni magyar tudományos eredményekkel és mutatnak be - szinte elsőként - olyan diákokat, fiatal kutatókat, akik jelentős eredményeket érnek el kutatási területükön. A csatorna célja az, hogy minél szélesebb körben megismerjék ezeket az eredményeket és ezen keresztül a dinamikus fejlődő magyar innovációt és a magyar tehetséget. Az M1 ezentúl is egyik fő feladatának tekinti, hogy bemutassa és nyomon kövesse a tehetséges magyar diákok, kutatók munkáját határon innen és túl.

CEBRABIC és NearUS projektek

Tagszervezetünk, a Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont konzorciumi partnerként vesz részt az Európai Unió Horizon 2020 keretprogramja által finanszírozott CEBRABIC és NearUS projektekben, melyek célja európai kutatási és innovációs központok (és hálózatok) létrehozása Brazíliában és az Amerikai Egyesült Államokban.

A megadott linken található kérdőív kitöltésével nagyban hozzájárulhatnak a projektek keretében létrehozandó központok szolgáltatásainak igényfelméréséhez: http://survey.inno-projects.net/index.php/483193?lang=en

A kérdőívet 2017. május 31-ig lehet kitölteni.

További információk: Buday Zita (e-mail: zita.buday@rcisd.eu, web: www.rcisd.eu)

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Együttműködési megállapodás az SZTNH és a Szerb Köztársaság Szellemi Tulajdoni Hivatala között

2017. május 3-4. között az SZTNH delegációja dr. Łuszcz Viktor elnök úr vezetésével hivatalos látogatást tett a Szerb Köztársaság Szellemi Tulajdoni Hivatalában, Belgrádban. A kétoldalú megbeszélések mellett aláírásra került a két hivatal közötti együttműködési megállapodás is, amely a következő területekre terjed ki: tapasztalatcsere a szellemi tulajdoni szabályozás, az ügyfeleknek nyújtott különleges IP-szolgáltatások és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudatosságnövelés, valamint a szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendezvények és oktatások szervezése terén.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2016 évi tevékenységét összefoglaló kiadványa

Megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2016 évi tevékenységét összefoglaló kiadvány, amely letölthető a Hivatal honlapjáról: http://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/csatolmanyok/sztnheves16web.pdf

Várható események

26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

2017. május 24-én, illetve 25-én, a Magyar Innovációs Szövetség - az Emberi Erőforrások Minisztériumával, az M5 csatornával és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal közösen - megszervezi az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadó ünnepségét, valamint a kiállítást az Ericsson K+F Központban (1117 Budapest, Irinyi József u. 4.).

Program:

11:00- Kiállítás megnyitó
13:05-13:05 Megnyitó: Dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke, a verseny szervezőbizottságának elnöke
13:05-13:15 Köszöntő: Palkovics László, az EMMI államtitkára, a 26. Verseny fővédnöke
13:15-13:25 Köszöntő: Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, a 26. Verseny társ fővédnöke
13:25-13:40 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny értékelése: Jakab László, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékán, zsűrielnök
13:40-14:25 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny eredményhirdetése, díjak átadása
14:25-14:30 Zárszó, kiállítás megnyitása: Szabó Gábor, a MISZ elnöke
14:30-18:00 Kiállítás megtekintése

A rendezvény levezetésében közreműködik: Pomezanski György.

Az ünnepségen való részvétel regisztrációhoz kötött.

A 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb, leglátványosabb pályamunkáit május 24-én 11:00 és 18:00 óra között, valamint 2017. május 25-én 10:00 és 16:00 óra között mutatják be a fiatal alkotók, az Ericsson K+F Központjában, ahová a belépés díjtalan és nincs szükség előzetes regisztrációra.

Ablakon Bedobott Pénz program Környezeti Megtakarítási Díjak 2017. díjkiosztó és szakmai konferencia

A KÖVET egyesület 12. alkalommal hirdette meg Ablakon Bedobott Pénz (ABP) programját, melyben környezeti és gazdasági megtakarítással járó intézkedéseket tartalmazó esettanulmányokat várták a vállalatok és intézmények részéről. Az esemény egyik szakmai partnere a Magyar Innovációs Szövetség volt. 2017. május 24-én, a Földművelésügyi Minisztériumban (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11., Darányi Ignác terem) kerül megrendezésre az "Ablakon Bedobott Pénz program Környezeti Megtakarítási Díjak 2017." díjkiosztó és szakmai konferencia.

Tervezett program:

Időpont Téma
9:15-9:30
Regisztráció
9:30-9:45
Köszöntőt mond Dr. Tóth Gergely, a KÖVET Egyesület főtitkára
9:45-10:00
Köszöntőt mond V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára
10:00-10:15
12. Ablakon Bedobott Pénz Program összefoglalója - Herner Katalin, igazgatóhelyettes, KÖVET
10:15-11:00
2017. évi Környezeti Megtakarítási Díjak kiosztása - V. Németh Zsolt, államtitkár, FM, KÖVET
11:00-11:20
Kávészünet
11:20-12:40
A Környezeti Megtakarítási Díjak nyertesei ismertetik a díjazott intézkedéseket:
- A "Legszebb mosott gyümölcs a tálban" díj nyertesének előadása
- "A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs" díjazott beszámolója
- "A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs díjat" elnyert szervezet előadása
- Karbon-megtakarítási különdíj - intézményi kategória nyertese
- Karbon-megtakarítási különdíj - vállalati kategória
- Extra különdíj - a zsűri döntése alapján
12:40-13:40
Ebéd
13:40-14:00
Az út egyéni a cél közös - Rendhagyó CSR tréningek közelben-távolban (HECOS FOR ETHICS projekt) - Mészáros Ferenc, InnoSpectrum Nyílt Innovációs Szolgáltatások Nonprofit Kft.
14:00-14:20
Szervezeti karbonlábnyom számítás a gyakorlatban - Riesz Lóránt, igazgatóhelyettes, HOI Nkft.
14:20-14:40
Kávészünet
14:40-15:00
Karbonlábnyom számítás: motiváció és a megvalósítás tapasztalatai - vállalati oldalról, Urbán Katalin, Grundfos Hungária Kft.
15:00-15:20
Milyen út vezet a karbonszegény gazdaságra való áttéréshez - az Act program bemutatása - Mátai Balázs, környezetvédelmi referens, Herman Ottó Intézet NKft.
15:20-15:30
Program zárása

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az alábbi linken lehet.

Jelentkezési határidő: 2017. május 19.(péntek) 12:00
További információ: Pittner Anna (KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért, pittner@kovet.hu, 473-2290, 20/246-9541)

19. HVCA éves konferencia - "CEE Private Equity, Venture Capital and Corporate Finance"

2017. június 1-én, a Sofitel Budapest Chain Bridge Hotelben (1051 Budapest, Széchenyi István tér 2.) kerül megrendezésre immáron 19. alkalommal a HVCA éves konferenciája "CEE Private Equity, Venture Capital and Corporate Finance" címmel, melynek szakmai partnere a Magyar Innovációs Szövetség. A rendezvény a vállalatfinaszírozási, vállalat pénzügyi, kockázati és magántőke befektetési területeken aktív szakemberek legjelentősebb találkozója.

Program:

8:30-9:00
Regisztráció

I. Szekció
9:00-9:10
Chair: Hugh Owen, Partner, Allen & Overy
Előadó: Hugh Owen, Partner, Allen & Overy
9:10-9:15
Oening Speech
Előadó: Dr. Zsembery Levente, elnök, HVCA, vezérigazgató, X-Ventures Ltd.
9:15-10:00 Keynote Speech
10:00 - 10:30
"Q&A session" Andrew Byrne (FT Correspondent) vezetésével
Moderátor: Andrew Byrne, Correspondent, Financial Times
10:30-10:50
Kávészünet

II. Szekció
10:50-11:00
Előadás
Előadó: Kircsi Anikó, Partner, társasági jogi/M&A csoport vezetője, CMS
11:00-11:30
Panelbeszélgetés: A private equity szektor átalakulása
Moderátor: Talmácsi Éva, Partner, társasági jog, M&A (Magyarország és Közép- Kelet Európa), CMS
Beszélgetés résztvevői:
- Bethlen Nikolaus, Partner, Mid Europa Partners
- Andrea Lauren, Investment Partner, Rockaway
11:30-12:00
Panelbeszélgetés: A nők szerepe a magántőke szektorban
Moderátor: Dezse Margaret, Leading Partner Transaction Advisory Service, EY
Beszélgetés résztvevői:
- Marzena Bielecka, Partner, Experior
- Forhecz Krisztina, CFO, AImotive
- Havas Krisztina, Partner, Bancroft Private Equity
- Magdalena Magnuszewska, Partner, Innova Capital
12:00-13:30
Ebédszünet

III. Szekció
13:30-13:35
Chair: Lengyel Zoltán, Partner, Allen & Overy
Előadó:
Lengyel Zoltán, Partner, Allen & Overy
13:35-14:00
Afternoon speech: Az európai pénzügyi rendszer átalakulása
Előadó:
Dr. Király Júlia, igazgatósági tag, KBC Group Belgium
14:00-14:30
Panelbeszélgetés: Brexit - Milyen lesz az új európai pénzügyi rendszer? Kik lesznek a Brexit nyertesei?
Moderátor: Hugh Owen, Partner, Allen & Overy
14:30-15:00
Kávészünet

IV. Szekció
15:00-15:30 Panelbeszélgetés: Vállalati hátterű Kockázati tőkealapok
Moderátor: Molnár András, CEO, PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Beszélgetés résztvevői:
- Cosmin Ochisor, Investment Manager, Hubraum
- Ingo Ramesohl, Managing Director, Bosch Venture Capital
- Alexandra Reich, CEO, Telenor, Hungary
15:30-16:00
Panelbeszélgetés: Hogyan befolyásolja az állami finanszírozás a kockázati tőkepiacot?
Beszélgetés résztvevői :
- Czirják László, Partner, iEurope Group
- Kisgergely Kornél, CEO, Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
- Dr. Kövér József, Partner, 3TS Capital Partners
16:00-16:10
Zárszó
16:10-18:00
Borkóstoló

Részvételi díj: 137300 FT + áfa / fő ill. 443 EUR + áfa / fő, MISZ-tagoknak 20% kedvezményt biztosítanak a szervezők. A díj tartalmazza a rendezvény dokumentációját, egy ebédet, 2 kávészünetet és a borkóstolót.

Részletes program elérhető az alábbi linken.

További információk: Tóth Kata (konferencia projektvezető, telefon: 20/386-0751, E-mail: toth@portfolio.hu)

Fókuszban a versenyképesség - Intézmények a kkv-k fejlesztéséért

2017. június 1-én, az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban (1131 Budapest, József Attila tér 4.) kerül megrendezésre a "Fókuszban a versenyképesség - Intézmények a kkv-k fejlesztéséért" c. kerekasztal beszélgetés, az Enterprise Europe Network HCE konzorciuma és a Magyar Nemzeti Kereskedőház szervezésében.

Program:

8:45-9:20
Regisztráció
9:20-9:40
Megnyitó beszéd - Oláh Zsanett, Vezérigazgató, Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.
A rendezvény eddig sajtó nyilvános.
9:40-11:00
Regionális kerekasztal-beszélgetések eredményeinek bemutatása
11:00-11:20
Kávészünet

Szekció ülések a következő témakörök mentén:
11:20-11:30
Bevezetés
11:30-12:00
Finanszírozás
12:00-12:30
Termékfejlesztés (K+F, Innováció, Engedélyezés)
12:30-13:00
Stratégia, Üzletfejlesztés (Külpiacra lépés, Piacismeret, Szervezetfejlesztés)
13:00-13:30 Összefoglalás
13:30-15:0
Networking ebéd

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot legkésőbb 2017. május 20-ig, feher.lajos@tradehouse.hu e-mail címre kell megküldeni.

Smart regions 2.0 konferencia

2017. június 1-2-ig kerül megrendezésre a "Smart regions 2.0" c. konferencia Helsinkiben. A konferenciára eddig több mint 600 résztvevő regisztrált egész Európából, kormányzati, akadémiai és üzleti körökből. A konferencia lehetőséget biztosít a nemzeti és regionális szereplők tapasztalatcseréjére az S3 végrehajtásában (mind tematikus mind szektoriális bontásban).

Regisztrálni 2017. május 19-ig lehet. A részvétel ingyenes (amennyiben elfogadták a regisztrációt), de a felmerülő költségeket (utazás, szállás, napidíj) az utazónak kell állnia.

A konferencián lehetőség van kiállítási standot is foglalni, ahol az adott térség (régió) bemutatkozhat, S3 prioritásainak bemutatására és mindenekelőtt a kapcsolatteremtés elősegítésére. A kiállító régiók/tagállamok esetében a Bizottság egy fő költségeit téríti.

További információk az alábbi linken, valamint a konferencia honlapján.

Pályázati felhívás

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány, a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló tehetséges hallgatók kiválasztását és menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Ezért az Alapítvány Kuratóriuma a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2017. évben ismételten pályázatot ír ki, 35 év alatti fiatalok részére. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák, kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk

készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment,
- tudás menedzsment,
- minőség menedzsment,
- humán erőforrás menedzsment,
- kutatás-fejlesztés menedzsment,
- informatika menedzsment,
- környezetvédelem menedzsment,
- technológiai innováció támogatási formái
- technológiai innováció szerepe a vállalkozásokban.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, elektronikus formában, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (pl. tanszékvezetői) ajánlása és (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése.
Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2017. június 27-én, 14:00 óráig beérkezően.
A pályázatokat pdf formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Szövetség titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.

A Kuratórium - mely külső szakértőket, vállalatvezetőket is bevonhat a döntésbe - 2017. szeptember elejéig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról két kategóriában:
- PhD-munkák, ill.
- egyéb munkák (Bsc, BA,Msc, MBA, TDK).
-
Az egyszeri ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2016-ban az elnyert ösztöndíjak összege 150 000, ill. 120 000 Ft volt).
A díjakat ünnepélyes keretek között 2017 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból. További információ az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu).

Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma

Pályázat támogatói:
Pro Progressio Alapítvány
Heller Farkas Alapítvány
Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete

Szakirodalomfigyelő

Chris Fill & Sarah Turnbull: Marketing Communications: discovery, creation and conversations - Pearson, 2016, 7. kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése

A szakterület legjobb felsőfokú tankönyveinek egyik kiadójának e kötete létfontosságú ismeretek és útmutatások gazdag tára. "A márkatulajdonosok és reklámügynökségeik közreműködésével szerte a világból, e könyv egyedülálló ötvözetét adja a márka-kommunikáció elméletének és gyakorlatának." - az Amazon ajánlójából. Nagyon röviden jellemezve, kitűnő alkalmazástechnikai útmutató.

A rohanvást fejlődő csúcstechnológiák hátán odajutottunk, hogy gyártani már szinte bárki bármit tud, s a gazdasági fennmaradáshoz szükséges tudomány és művészet az eladásban van - a jövedelmező kapcsolatok létrehozásában, fenntartásában és okos kiaknázásában. Az igazán jók így használják a marketinget. A marketing kommunikációt finoman beállított eszközként alkalmazzák - másként az üzenet belefullad az egyre hangosabb fehérzajba, és az utóbbi által kiváltott, mind elutasítóbb közönybe. Ezt segítik az innen tanulhatók.

A mai piaci viszonyok a marketing középpontjába a kapcsolatok menedzselését állította. "E könyv a kapcsolatok széles spektrumát dolgozza fel, amelyeket a szervezetek kialakítanak közvetlenül más szervezetekkel és fogyasztókkal, továbbá közvetett módon, fogyasztó-fogyasztóhoz és szervezetközi alapon." (Idézetek a könyvből)

"E könyv rendeltetése, hogy négy módon is segítsen:
1) Megérteni és értékelni azoknak a módoknak a széles választékát, ahogyan a szervezetek a marketingkommunikációt használják
2) Felismerni és megérteni valamennyit a marketingkommunikációhoz kapcsolódó, alapvető elméletekből és fogalmakból
3) Tisztán látni, hogyan használható fel a szakirodalom a marketingkommunikáció gyakorlati oldalainak értelmezéséhez
4) Megérteni a logikát abban, ahogyan a szervezetek alkalmazzák a marketingkommunikációs tevékenységeket.

A marketingkommunikáció összetett tárgy, és tudományágak köréből táplálkozik. E könyv, reméljük, érthetőbbé teszi, ami bonyolult benne, hogy az olvasó élvezze e tárgyat, kedve legyen alaposabban megismerni, s részt venni a marketingkommunikáció izgalmas és gyorsan változó világában." Fűzzük ide: a három részre osztva húsz fejezetet felsorakoztató kötet valóban jól teljesíti, amit itt ígérnek. Előadásmódja és -eszköztára pedig olyan, ami a legjobban segíti a tanulást.
"E változás helyenként elképesztő sebességű. Technológia, vásárlók magatartása, gazdasági ciklusok, ipari és szervezeti teljesítmények, mindezek fejlődnek, és hatnak a kommunikációnkra. Ezekből a változásokból és hatásaikból, továbbá a szaktudomány valamint a gyakorló szakemberek ezekre adott reagálásaiból sokat feltár e könyv."

"Három része: Bevezetés a marketingkommunikációba • A marketingkommunikáció menedzselése • A marketingkommunikáció mix (vagyis az eszköztár - OP)

Minden fejezetet frissítettünk, s ahol helyénvaló, mai szakirodalom került be (eszmék, érvanyagok, modellek, hivatkozások, publikációk).

Minden fejezetet a gyakorlatból vett esettanulmány vezet be, amelyre a fejezet további részében hivatkozások, majd a végén kapcsolódó kérdések jelennek meg. Ezek nagy részét márkatulajdonosok, ill. azok reklámügynökségei készítették.

Minden fejezetben legalább négy példa található a marketingkommunikáció gyakorlatára, ezek konkrét kérdéseket vagy témákat világítanak meg.

Amennyire belefér, szaktekintélyek írásait is felsorakoztatjuk, amelyek szétágazó nézeteket jelenítenek meg. A könyv egészén végigvonulnak hivatkozások a különféle témakörökre, mint pl. etika, B2B kommunikáció, közösségi média, nemzetközi dimenziók.

A könyv nem kötődik kiválasztott elmélethez, hanem különféle elméleteket mutat be, s arra ösztönzi az olvasót, hogy azokat egymás mellett vegye figyelembe a marketingkommunikáció elemzésénél és megértésénél."
Érdeklődni lehet: Pearson Education Magyarország, erzsebet.csibi@pearson.com

Jordan Ellenberg: hogy (ne) tévedjünk - A mindennapi élet rejtett matematikája - Park Könyvkiadó, 2017
Dr. Osman Péter ismertetése

"A matematika a józan ész kiterjesztése más eszközökkel." • "Két mennyiséget elosztani egymással puszta számolás; a matematika azt kitalálni, hogy mit osszunk mivel." • "A kör tulajdonképpen egy olyan sokszög, melynek végtelen sok végtelenül rövid oldala van." • "Ne beszélj százalékokról, ha a számok negatívak is lehetnek." (Idézetek a könyvből)

A matematika csodálatos intellektuális világ. Szerencsés, akinek tehetsége van erre ráérezni, s igazán értékelni, milyen hasznos szolgálója a matematika a hozzáértő embernek. Az is, akinek az iskolában ezt megtanították, s nemcsak a száraz unalmat, netán borzadályt, amivé a legtöbbeknek a matekot tették. Mindenki másnak a jó könyvek hozhatják el a felismerést - amilyen ez is. S "hogy ne tévedjünk": a legjobb könyv is csak megkönnyítheti a matematika világának megismerését, érthetővé teheti azt, ami abban » Észak-fok, titok, idegenség,«, de nem nyithat hozzá kényelmes, szellemi munkát és kapaszkodást nem igénylő utat, mert olyan nincs. Ez sem mindenütt könnyű olvasmány. Mérvadó, és az elolvasására bátorít az Amerikai Matematikai Társaság véleménye:
"A Hogy ne tévedjünk a matematikai és statisztikai érvelés csúcsteljesítménye, szakmabelieknek és laikusoknak egyaránt szól. Szinte bárki talál benne olyasmit, ami tetszeni fog neki, és amiből tanulhat."

Hasonlóképp Steven Pinker, a Harvard Egyetemnek az agy informatikai és számítástechnikai működésének kutatására szakosodott pszichológia professzora:
"Ellenberg könyve bebizonyítja, hogy a matematikai gondolkodásmód minden értelmes ember eszköztárának része kell hogy legyen."

Jellemző példa belőle. Ha a sokadik feldobásnál is ’fej’ jön ki, azt súgja a ’józan ész’, hogy innentől mind nagyobb valószínűséggel jönnie kell az ’írásnak’. Aki viszont valamicskét ért hozzá, az tudja, hogy a következő dobásnál az egyedi kimenetelek valószínűsége továbbra is 50-50%. Ellenberg ezt igen világosan és elegánsan fogalmazza meg: "Az »egy a millióhoz« kétségtelenül meg fog történni, a megfelelő gyakoriságnál nem sűrűbben és nem is ritkábban, de az meglepetés lehet, hogy éppen velünk történjék meg."

Minek nekünk matematika? Ellenberg: "Lehet, hogy nem matematika orientációjú pályát választasz. Ez teljesen rendben van, a legtöbb ember így van vele. De attól még használhatod a matematikát. Sőt valószínűleg már most is ezt teszed, még ha nem is tudsz róla. A matematika ugyanis átszövi az érvrendszerünket, és általa jobban mennek a dolgok. A matematikatudás olyan, mint egy röntgenszemüveg - segítségével felfedezheted a világ zavaros és kaotikus felszíne alatt rejtőző struktúrákat. A matematika tudománya segít, hogy ne tévedj a dolgok megítélésében, módszerei és lehetőségei évszázadok kemény munkájával, viták kereszttüzében kristályosodtak ki. A matematika eszközeinek birtokában mélyebben, logikusabban és teljesebben értheted meg a világot. Ehhez mindössze egy edzőre, esetleg csak egy könyvre van szükséged, hogy elsajátítsd a szabályokat és az elemi taktikát. Én leszek az edződ! Megmutatom, hogyan csináld! Remélem, sikerül megmutatni, hogy a mindennapok sok fejtörést okozó problémáit - legyen szó politikáról, egészségügyről, kereskedelemről vagy teológiáról - teljesen behálózza a matematika. Matematikai tudással felfegyverkezve olyan összefüggéseket ismerhetsz fel, amelyek egyébként homályban maradnának."
Ilyen reklámszöveget persze minden jobb marketinges tud írni - ilyen könyvet viszont csak az, aki olyan jól ismeri a matematikát, hogy képes azt a laikus számára is érthetővé tenni. Ellenbergnek ez kitűnően sikerül, már amennyire az számok, képletek korlátozott használatával, nagyrészt szavakkal elmondható. Helytálló a Park ajánlója: "A Hogy ne tévedjünk ragyogó utazás a matematika világában, egyszersmind hozzásegíti az olvasót, hogy jobb gondolkodóvá váljék."

Bereczkei Tamás: A megtévesztés pszichológiája - Machiavellizmus - Typotex, 2016, Test és lélek sorozat
Dr. Osman Péter ismertetése

Machiavelli a hatalomgyakorlás egyik legnagyobb technikusa. Máig is maradéktalanul érvényes megállapítása, amelynek igazságát naponta megtapasztalhatjuk, hogy "Nincs nehezebb, bizonytalanabb kimenetelű és veszélyekkel terhesebb vállalkozás, mint új szabályok bevezetése. Az újítónak harcos ellensége mindenki, aki a régi szabályok haszonélvezője, és csak langyos támogatást kap azoktól, akik hasznot húzhatnak a változásból." Szavai többnyire tökéletes magyarázatát adják, miért nem halad az innováció a kívánatos ütemben még viszonylag normális környezetben sem.

Akik a machiavellizmus fogalmával itt találkoznak először, e könyvből ráismernek saját tapasztalataikra is: ahol olyan versengés ill. olyan hatalmi viszonyok vannak, amelyben fondorlattal előnyt lehet szerezni, többnyire megjelennek és gyakran érvényesülnek is a machiavellista praktikák.

Bereckei Tamás, a Pécsi Tudományegyetem intézetvezető egyetemi tanára, a PTE Pszichológia Doktori Iskola vezetője e sötét machiavellizmus elemzését és jellemzését tárja elénk. A tételeit kísérletes bizonyítékokkal, pszichológiai kísérletek, tesztek, és az agy működésére vonatkozó fiziológiai vizsgálatok és megállapításaik bemutatásával is alátámasztja. Ez teszi ki műve jelentős részét, és igazán izgalmas azoknak, akiket érdekel, hogyan lehet belelátni az emberek gondolkodásába.

"A világ tele van ügyeskedőkkel, csalókkal, szélhámosokkal. Közülük sokakra illik az a kifejezés, hogy: machiavellista. Nem tiszteli az erkölcsi elveket, félrevezeti embertársait, előnyt kovácsol mások gyengeségéből és hiszékenységéből. Úgy húz hasznot, hogy másokat saját céljaira használ fel, miközben áldozatai erről mit sem tudnak. Okosak és racionálisak, hideg fejjel gondolkodnak, és ebben nem akadályozzák őket érzelmek." (Minden idézet a könyvből.)

"Valójában mindenki ismer machiavellistákat. Még akkor is, ha nem ismeri fel őket. Pontosabban nincs tisztában azzal, hogy a szóban forgó személyek olyan emberek, akik általában véve hajlamosak a zavaros vizekben halászni, és jellemük sarkalatos része, hogy megtévesztenek, manipulálnak másokat. Mégpedig abból a célból, hogy előnyöket kovácsoljanak a saját maguk számára. Ezért így jellemzem a machiavellistát: olyan ember, aki másokat eszközként használ fel arra, hogy saját céljait elérje."

Az eredményes befolyásoláshoz jónak kell lenni e ’szakmában’. Egy kísérlet megállapításaiból, ahol a feladat mások manipulálása volt: "A machiavellistákat nem csupán a befolyásolás intenzitása és gyakorisága jellemezte, hanem az is, hogy ezeket a technikákat rendkívül újszerűen, innovatív módon alkalmazták."

"Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi lehet az alapvető és közvetlen hajtóerő a machiavellisták életében, a legtöbben egyetlen szót emelnének ki: a jutalom. A machiavellisták igyekeznek nyertesen kikerülni a szituációból, és arra törekszenek, hogy a lehető legnagyobb hasznot szerezzék meg." Ez ugyan még csupán a kiindulás, amelyet igen alapos, részletes és magával ragadóan fordulatos elemzés követ, már ennyiből is felfigyelhetünk egy meghatározó jelentőségű összefüggésre: a legtöbb ember akar ilyen "jutalmat", attól még egészen bizonyosan nem machiavellista. A kérdés e tekintetben, hogy mennyire akarja, mi mindent hajlandó megtenni ezért, s mindebben milyen belső - erkölcsi - megfontolások visszatartó erejének hajlandó engedni.
A sokatmondó fejezetcímek: • Indítékok és következmények • Személyiség • Kommunikáció • Érzelmi hidegség • Érzelmi intelligencia. Empátia • Elmeolvasás • Rugalmasság • Döntési szabályok, idegrendszeri mechanizmusok • Fejlődés, szocializáció, élettörténet • Evolúciós eredet

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Magyaridok.hu, 2017. április 27., csütörtök
Idén és jövőre is 4 százalék körül nőhet a gazdaság

Magyar Hírlap, 2017. április 28., péntek, 9. oldal
Hasznosítható projekteket támogatnának

Észak-Magyarország, 2017. április 28., péntek, 14. oldal
Tudós mondja: élhetőbb várost!

Veol.hu, 2017. április 28., péntek
"Az egyetemek a helyi gazdaság fejlődésének motorjai" - sajtótájékoztató a Pannon Egyetemen

Life.hu, 2017. április 28., péntek
Nőként a startupok világában - Interjú Csillag Zsuzsival

Hirado.hu, 2017. április 28., péntek
A gazdasági növekedés motorjai is lehetnek az egyetemek

Wellnesscafe.hu, 2017. április 28., péntek
Fuss és fogd a pénzt az új magyar appal

Webradio.hu, 2017. április 28., péntek
NGM: a kormány több intézkedést is hozott a versenyképesség javítására

Webradio.hu, 2017. április 28., péntek
Navracsics: a Pannon Egyetem a térség gazdasági növekedésének motorja lehet

Magyarhirlap.hu, 2017. április 28., péntek
Navracsics: a Pannon Egyetem a térség gazdasági növekedésének motorja lehet

Magyarhirlap.hu, 2017. április 28., péntek
NGM: A kormány több intézkedést is hozott a versenyképesség javítására

Magyarhirlap.hu, 2017. április 28., péntek
Hasznosítható projekteket támogatnának

Magyaridok.hu, 2017. április 28., péntek
Csak a feladatorientált projekteket támogatnák

Pecsinapilap.hu, 2017. április 28., péntek
Baranyai innovációk juthatnak több milliós befektetéshez

Zalai Hírlap, 2017. április 29., szombat, 4. oldal
Minden készen áll az indulásra

Napló, 2017. április 29., szombat, 1+3. oldal
A gazdaság motorja

Orientpress.hu, 2017. április 29., szombat
Navracsics: a Pannon Egyetem a térség gazdasági növekedésének motorja lehet

Magyarhirlap.hu, 2017. április 29., szombat
Javult a versenyképességünk

Tv2, Tények Este, 2017. április 29., szombat
Egy kínai városban az emberek már tudják, hogyan fogunk élni a jövőben és legyártják a jövő technikai vívmányait, majd tovább is fejlesztik őket

Euroastra.hu, 2017. április 30., vasárnap
Baranya megyei innovációk juthatnak több milliós befektetéshez

Euroastra.hu, 2017. április 30., vasárnap
Baranya megyei innovációk juthatnak több milliós befektetéshez

Vg.hu, 2017. május 1., hétfő
Idén megelőzheti Csehországot Magyarország

Kamaraonline.hu, 2017. május 1., hétfő
Jó évük lehet idén a kelet-közép-európai gazdaságoknak

168ora.hu, 2017. május 1., hétfő
Magyarország egyáltalán nem teljesít jobban

Gondola.hu, 2017. május 1., hétfő
Kedvező kilátások a közép-európai térségben

Mixonline.hu, 2017. május 1., hétfő
Coface: kedvező kilátások a közép-európai régióban

Webradio.hu, 2017. május 1., hétfő
Coface: kedvező kilátások a közép-európai régióban

Sikerado.hu, 2017. május 1., hétfő
Lekörözhetjük a cseheket

Mon.hu, 2017. május 1., hétfő
Coface: kedvező kilátások a közép-európai régióban

Adozona.hu, 2017. május 1., hétfő
Kedvező növekedési kilátások Kelet-Közép-Erurópában

Profitline.hu, 2017. május 1., hétfő
Bízakodva tekint Közép-Európára a Coface

Gazdasagportal.hu, 2017. május 1., hétfő
Coface: kedvező kilátások a közép-európai régióban

Tozsdeforum.hu, 2017. május 1., hétfő
Lassan Kelet húzza a Nyugatot

Elemzeskozpont.hu, 2017. május 1., hétfő
Coface: kedvező kilátások a közép-európai régióban

Privatbankar.hu, 2017. május 1., hétfő
Felpörög a keleti blokk - mi húzzuk majd Európa gazdaságát?

Magyaridok.hu, 2017. május 1., hétfő
Kedvező kilátások a közép-európai térségben

Magyar Hírlap, 2017. május 2., kedd, 10. oldal
Megelőzhetjük a cseheket

Magyar Idők, 2017. május 2., kedd, 1+13. oldal
Teljesíthető a jövő évre tervezett költségvetés

Magyar Idők, 2017. május 2., kedd, 13. oldal
Kelet-Közép-Európa országai adják az idei növekedés motorját

Realista.hu, 2017. május 2., kedd
2030-ban így lesz Budapest okos és intelligens város!

Vg.hu, 2017. május 2., kedd
Négy magyar szociális projekt nyert kétezer euró támogatást

Piacesprofit.hu, 2017. május 2., kedd
Jó éve lehet Közép-Európának

Nyugat.hu, 2017. május 2., kedd
Csak úgy repkednek a milliárdok! Itt az ország költségvetési tervezete

Hirado.hu, 2017. május 2., kedd
Magyar projektek taroltak Bécsben

Itbusiness.hu, 2017. május 2., kedd
Mit gondol az utca embere a magyar elméről?

Debreceninap.hu, 2017. május 2., kedd
Az uniós források döntő részét elköltenék 2018 végéig

Atv.hu, 2017. május 2., kedd
Négy magyar projekt nyert támogatást egy bécsi pályázaton

Webradio.hu, 2017. május 2., kedd
Költségvetés - NKA, MTA, MMA, filmalap, NKFI

Webradio.hu, 2017. május 2., kedd
Költségvetés - Jelentős kulturális nagyberuházások az Emmi büdzséjében

Webradio.hu, 2017. május 2., kedd
Négy magyar projekt nyert támogatást egy bécsi magánalapítvány pályázatán

Webradio.hu, 2017. május 2., kedd
Költségvetés - Az uniós források döntő részét elköltenék 2018 végéig

Tervlap.hu, 2017. május 2., kedd
Smart Budapest - 2030-ra Budapest okos és intelligens város lesz

Szegedma.hu, 2017. május 2., kedd
A kormány benyújtotta az idei költségvetést módosító törvényjavaslatot a parlamentnek (FRISSÍTVE)

Realista.hu, 2017. május 2., kedd
Ilyen lesz az okos Budapest 2030-ban!

Propeller.hu, 2017. május 2., kedd
Jövőre elköltenék az összes uniós forrást

Profit7.hu, 2017. május 2., kedd
Kedvezőek gazdasági kilátásaink

Mfor.hu, 2017. május 2., kedd
Az uniós pénzek nagy részét kiszórnák 2018 végéig

Magyarhirlap.hu, 2017. május 2., kedd
Négy magyar projekt nyert támogatást

Inforadio.hu, 2017. május 2., kedd
Az uniós források döntő részét elköltenék 2018 végéig

Pecsiujsag.hu, 2017. május 2., kedd
A legjobb ötletek kilencmillió forintos befektetési ajánlatot kaphatnak

Velemenyezd.hu, 2017. május 2., kedd
Költségvetés - NKA, MTA, MMA, filmalap, NKFI

Trademagazin.hu, 2017. május 2., kedd
Coface: kedvező kilátások a közép-európai régióban

Magyaridok.hu, 2017. május 2., kedd
Kelet-Közép-Európa országai adják az idei növekedés motorját

Magyaridok.hu, 2017. május 2., kedd
Teljesíthető a jövő évre tervezett költségvetés

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. május 2., kedd
Vállalkozások innovációs elképzeléseit keresi a Nemzetközi Visegrádi Alap

InfoRádió, 2017. május 2., kedd
FinTech cégek a bankpiacon

Trade magazin, 2017. május 3., szerda, 24-25. oldal
MagyarBrands: innováció a márkáknál és az értékelésben

Magyar Mezőgazdaság, 2017. május 3., szerda, 8-11. oldal
Ismét díjazták az innovációt

IT-Business, 2017. május 3., szerda, 21. oldal
Egyetemistáknak mutatja be legjobb innovációit a T-Systems Magyarország

IT-Business, 2017. május 3., szerda, 41. oldal
Kiváló IT-márkákat is díjaz a MagyarBrands

IT-Business, 2017. május 3., szerda, 71. oldal
Hogyan keressünk forrást a növekedéshez?

Piacesprofit.hu, 2017. május 3., szerda
Jövő év végéig elköltjük az összes uniós pénzt

Portfolio.hu, 2017. május 3., szerda
Egymillió eurót ígér Magyarország a legnagyobb koponyáknak

Piacesprofit.hu, 2017. május 3., szerda
Nem csodatevő az uniós forrás

Ado.hu, 2017. május 3., szerda
Célkeresztben az adóbevallás: HIPA- és TAO-kalkulációk

Hirado.hu, 2017. május 3., szerda
Ugrásszerűen nő a kutatás-fejlesztésre fordítható pénz

Kamaraonline.hu, 2017. május 3., szerda
Az uniós források döntő részét elköltenék 2018 végéig

Hirado.hu, 2017. május 3., szerda
Ugrásszerűen nő a kutatás-fejlesztésre fordítható pénz

Naplo.hu, 2017. május 3., szerda
A cél: legversenyképesebbnek lenni

Orientpress.hu, 2017. május 3., szerda
Egyre több jut kutatás-fejlesztésre

Kultura.hu, 2017. május 3., szerda
Milliárdok kultúrára és tudományra

Realista.hu, 2017. május 3., szerda
Magyarország legyen tudásközpont

Katolikus Rádió, Egyéb, 2017. május 3., szerda
Az innováció a gazdasági siker nélkülözhetetlen kelléke

Katolikus Rádió, Egyéb, 2017. május 3., szerda
A start up vállalkozásoké a jövő?

M1, Ma reggel, 2017. május 3., szerda
A modern gazdaságban újítás, újdonság, innováció nélkül nem tudnak talpon maradni a vállalkozások, mondta egy konferencián Pálinkás József

MTV - Ma reggel, 2017. május 3., szerda
Kizárólag feladatorientált kutatás-fejlesztési programokat finanszíroz az Innovációs Hivatal

MTV, 2017. május 3., szerda
Több száz milliárd forintot fordít a kormány innovációs kutatásokra

Délvilág, 2017. május 4., csütörtök, 1+2. oldal
Zárt ajtók a kisteleki innovációs központban

Délmagyarország, 2017. május 4., csütörtök, 1+2. oldal
Zárt ajtók a kisteleki innovációs központban

Kelet Magyarország, 2017. május 4., csütörtök, 2. oldal
A cél: legversenyképesebbnek lenni

Hajdú-Bihari Napló, 2017. május 4., csütörtök, 2. oldal
A cél: legversenyképesebbnek lenni

Észak-Magyarország, 2017. május 4., csütörtök, 2. oldal
A cél: legversenyképesebbnek lenni

Petőfi Népe, 2017. május 4., csütörtök, 1+2. oldal
Uniós pénz nélkül is erős a gazdaság

Medicalonline.hu, 2017. május 4., csütörtök
Molekuláris biomerker laboratóriumot hoznak létre

Agroinform.hu, 2017. május 4., csütörtök
Az USA diktálja a tempót a fejlesztésekben

Infoter.eu, 2017. május 4., csütörtök
Az uniós források döntő részét elköltenék 2018 végéig

Hirado.hu, 2017. május 4., csütörtök
Új pályázat indult felsőoktatási duális képzések fejlesztésére

Delmagyar.hu, 2017. május 4., csütörtök
Kisteleki innovációs központ: hova csorgott el 365 millió forint?

Bama.hu, 2017. május 4., csütörtök
A jövő vállalkozásai lehetnek a helyben bemutatott tervekből

Webradio.hu, 2017. május 4., csütörtök
Kétszémjegyű növekedéssel indította az évet a Bosch

Webradio.hu, 2017. május 4., csütörtök
Stratégiai okokból adta el indítómotorok és generátorok gyártásával foglalkozó üzletágát a Bosch

Szegedma.hu, 2017. május 4., csütörtök
Szijjártó Péter: a kormányzati intézkedések versenyképesebbé teszik a vállalkozásokat

Szegedma.hu, 2017. május 4., csütörtök
Felsőoktatási duális képzések fejlesztésére indult pályázat

Orientpress.hu, 2017. május 4., csütörtök
Új pályáztat duális képzésekre

Orientpress.hu, 2017. május 4., csütörtök
Szijjártó Péter: alkalmazkodni kell az új technológiákhoz

Nepszava.hu, 2017. május 4., csütörtök
Magyar projektek kaptak SozialMarie-díjat

Magyaridok.hu, 2017. május 4., csütörtök
Élénk gazdasági növekedéssel számol a 2017-2021-es konvergenciaprogram

Magyarhirlap.hu, 2017. május 4., csütörtök
Varga Mihály: Németország Magyarország legfontosabb partnere

Infoter.eu, 2017. május 4., csütörtök
Új pályáztat duális képzésekre

Inforadio.hu, 2017. május 4., csütörtök
Élénk gazdasági növekedéssel számol a 2017-2021-es konvergenciaprogram

Hir.ma, 2017. május 4., csütörtök
Felsőoktatási duális képzések fejlesztésére indult pályázat

Gyorplusz.hu, 2017. május 4., csütörtök
Milliárdok kultúrára és tudományra

Glamour.hu, 2017. május 4., csütörtök
Egy 18 éves srác találta fel a mellrákot azonnal jelző melltartót

Civilhetes.net, 2017. május 4., csütörtök
Kong az ürességtől a 365 milliós kisteleki innovációs központ

Alfahir.hu, 2017. május 4., csütörtök
365 millió forint ment el a kisteleki innovációs köpontra, mégis üresen áll

Magyaridok.hu, 2017. május 4., csütörtök
Felsőoktatási duális képzések fejlesztésére indult pályázat

Trend FM, 2017. május 4., csütörtök
Fiatal tehetséget díjazott az Invitech

MTV, 2017. május 4., csütörtök
Kutatás és fejlesztés Miskolcon

Dunántúli Napló, 2017. május 5., péntek, 4. oldal
Ötletparádé az egyetemen

Dél-Dunántúli Gazdaság, 2017. május 5., péntek, 4-5. oldal
A fókusz az önkéntes tagokon

Népszava, 2017. május 5., péntek, 16. oldal
Hazai projektek nyertek SozialMarie-díjat

Gyógyszerészet, 2017. május 5., péntek, 195-197. oldal
FÓKUSZBAN A GYÓGYSZERIPAR ÉS A KUTATÓHELYEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Gyógyszerészet, 2017. május 5., péntek, 198-200. oldal
A hazai gyógyszer K+F helyzete az ipar szemszögéből

Gyógyszerészet, 2017. május 5., péntek, 241. oldal
INNOVÁCIÓS DÍJ BIRINYI PÉTERNEK
"...A XXV. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága a 2016. évi innovációs díjak odaítélése során a "Magisztrális gyógyszerfejlesztések a Mikszáth Gyógyszertárban"" című pályázatot a kiemelt elismerésben részesülők közé sorolta..."

Bevezetem.eu, 2017. május 5., péntek
Kétszámjegyű növekedéssel indította az évet a Bosch

Bevezetem.eu, 2017. május 5., péntek
Biotechnológiai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ az ELTE-n

Autopro.hu, 2017. május 5., péntek
Balogh Levente: mi már az elkövetkező 15-20 év várható járműrendszereivel foglalkozunk

Magyarepitestechnika.hu, 2017. május 5., péntek
Felsőoktatási duális képzések fejlesztésére indult pályázat

Innoportal.hu, 2017. május 5., péntek
Hamarosan kiderül, hogy kik az idei legtehetségesebb magyar fiatal feltalálók és tudósok
"...Az elmúlt héten 68 fiatal versenyző mutatta be kiemelkedő tudományos, illetve műszaki projektjét az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny bírálóbizottsága előtt. A zsűri kiválasztotta a legjobbakat, amelyek a május 24-25-i kiállításon tekinthetők meg..."

Innoportal.hu, 2017. május 5., péntek
Biotechnológiai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ az ELTE-n

Kamaraonline.hu, 2017. május 5., péntek
Célkeresztben az adóbevallás: HIPA- és TAO-kalkulációk

Jogaszvilag.hu, 2017. május 5., péntek
A K+F-minősítés dilemmái: mersz és felel(het)sz!?

Hungarokamion.hu, 2017. május 5., péntek
Jó évkezdés: a Bosch árbevétele minden üzleti területen és régióban növekedett

Feol.hu, 2017. május 5., péntek
Alkalmazkodni kell - Intézkedések a versenyképesebb gazdaságért

Ado.hu, 2017. május 5., péntek
Íme a tavaszi adóváltozások

Kossuth Rádió. Krónika 17:30, 2017. május 5., péntek
Magyarország 106%-os teljesítéssel zárta a 2007-2013-as európai uniós fejlesztési időszakot

Kossuth Rádió, Krónika 22:00, 2017. május 5., péntek
Magyarország 106%-os teljesítéssel zárta a 2007-2013-as európai uniós fejlesztési időszakot

InfoRádió, Mérleg 15:15, 2017. május 5., péntek
Összeállítás: A 2013-ban befejeződött uniós fejlesztési ciklusban összesen 8700 milliárd forint forrás érkezett Magyarországra

M1, Híradó M1 19:30, 2017. május 5., péntek
Magyarország 106%-os teljesítéssel zárta a 2007-2013-as európai uniós fejlesztési időszakot

Népszava, 2017. május 6., szombat, 1+4+6. oldal
Már az uniós pénz a tét

Magyar Nemzet, 2017. május 6., szombat, 10. oldal
A jövő jelen van

Debreceninap.hu, 2017. május 6., szombat
Egyetemi ügyekről döntöttek

Nepszava.hu, 2017. május 6., szombat
Jöttek az EU-támogatások - A fejlesztés elmaradt

Innoteka.hu, 2017. május 6., szombat
Találkoztak a régió innovátorai

Innoteka.hu, 2017. május 6., szombat
Egyedi innováció tért haza

M1, Híradó M1 07:00, 2017. május 6., szombat
Minden forrást felhasznált az ország az uniós pénzekből 2007 és 2013 között

Duna TV, Híradó M1 7:00, 2017. május 6., szombat
Minden forrást felhasznált az ország az uniós pénzekből 2007 és 2013 között

Jarmuipar.hu, 2017. május 7., vasárnap
Egyre jobban megy a Boschnak

Hungarokamion.hu, 2017. május 7., vasárnap
Bosch: Új mobilitási koncepciók, új technológiai megközelítések

Civilhetes.net, 2017. május 7., vasárnap
Elmaradt a fejlesztés, pedig jöttek EU-támogatások

Bevezetem.eu, 2017. május 7., vasárnap
Már megint ez az elcsépelt start-up kifejezés

Bevezetem.eu, 2017. május 7., vasárnap
Hasít a Bosch

Marketinginfo.hu, 2017. május 7., vasárnap
Kedvező kilátások a közép-európai régióban

News4business.hu, 2017. május 7., vasárnap
Kedvező kilátások a közép-európai régióban

Magyar Idők, 2017. május 8., hétfő, 1+4. oldal
Még várni kell az online érettségire

Világgazdaság, 2017. május 8., hétfő, 10. oldal
A hatóságot nem kell félnetek jó lesz

Kuruc.info, 2017. május 8., hétfő
Tabletre cserélnék az ötödikesek tankönyveit egy digitális kísérleti program keretében

Szeretlekmagyarorszag.hu, 2017. május 8., hétfő
20 ezer ötödikes diák kap tabletet

Somogytv.hu, 2017. május 8., hétfő
Könyvek helyett tabletekből tanulhatnak a diákok

Sikerado.hu, 2017. május 8., hétfő
Tabletet kapnak a vállalkozókedvű diákok

Kisalfold.hu, 2017. május 8., hétfő
Húszezer tablet segítségével indítanak digitális kísérleti iskolai programot

Innoteka.hu, 2017. május 8., hétfő
Rendszerintegrátorok

Innoteka.hu, 2017. május 8., hétfő
Nemzetközi térben

Innoteka.hu, 2017. május 8., hétfő
Nemzetközi perspektívában tervez a Soproni Egyetem

Innoteka.hu, 2017. május 8., hétfő
Nem másolható
"...A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2016. évi Innovációs Díját a Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft. nyerte el a FuranFlex nagy hő- és korrózióállóságú flexibilis műanyag béléscső rendszer kifejlesztéséért és forgalmazásáért..."

Innoteka.hu, 2017. május 8., hétfő
Kreativitás, tőke, innováció
"...Innovatív gazdaságon nem a sokadik összeszerelő üzem létrehozását értem - bár ezek is fontosak, hiszen munkahelyek százait, ezreit teremtik meg -, mert ezeknél a hozzáadott érték nem túl magas" - nyilatkozta magazinunknak Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, akit a 25. alkalommal átadott Magyar Innovációs Nagydíj kapcsán az elmúlt negyedszázad tapasztalatairól kérdeztünk..."

Innoteka.hu, 2017. május 8., hétfő
Huszonkétmilliárd tudományra!

Innoteka.hu, 2017. május 8., hétfő
Amikor a biológia és a technika találkozik

Hirado.hu, 2017. május 8., hétfő
Húszezer tablettel indítanak digitális programot az iskolákban

Digitalhungary.hu, 2017. május 8., hétfő
Ismét bemutatkoznak Európa legjobb női startup csapatai

Delmagyar.hu, 2017. május 8., hétfő
Húszezer tablet segítségével indítanak digitális kísérleti iskolai programot

Dehir.hu, 2017. május 8., hétfő
Digitális közoktatás: tablet lesz, online érettségi egyelőre nem

Mfor.hu, 2017. május 8., hétfő
20 ezer tabletet vesz az állam az ötödikeseknek

Hvg.hu, 2017. május 8., hétfő
Tablet lesz, online érettségi egyelőre nem

Hunhir.hu, 2017. május 8., hétfő
Tabletre cserélnék az ötödikesek tankönyveit egy digitális kísérleti program keretében

Gyorplusz.hu, 2017. május 8., hétfő
Húszezer tablet segítségével indítanak digitális kísérleti iskolai programot

Forrasradio.hu, 2017. május 8., hétfő
Húszezer tablettel indítanak digitális programot az iskolákban

Estiujsag.hu, 2017. május 8., hétfő
Táblagépeket kapnak az iskolások

Eduline.hu, 2017. május 8., hétfő
Egyelőre nem lesz online érettségi, de 20 ezer ötödikes tabletet kap

Bdpst24.hu, 2017. május 8., hétfő
Négy magyar startup csapat a nemzetközi lehetőségek kapujában

24.hu, 2017. május 8., hétfő
Az online érettségire még sokáig kell várni

Zetapress.hu, 2017. május 8., hétfő
Aranyérmes agykutató

Gepnarancs.hu, 2017. május 8., hétfő
Lovász: az akadémiának egységes szervezetnek kell maradnia

U-szeged.hu, 2017. május 8., hétfő
Megjelent az Új Nemzeti Kiválósági Pályázat 2017 évi felhívása

Magyarhirlap.hu, 2017. május 8., hétfő
Lovász László: A közbizalmat fenn kell tartani

Hirado.hu, 2017. május 8., hétfő
A magyar tudományos világ iránti közbizalmat fenn kell tartani

Webradio.hu, 2017. május 8., hétfő
MTA-közgyűlés - Lovász: az akadémiának egységes szervezetnek kell maradnia

Mixonline.hu, 2017. május 8., hétfő
A nemzet tanácsadója

Medicalonline.hu, 2017. május 8., hétfő
A nemzet tanácsadója maradna az MTA

Kamaraonline.hu, 2017. május 8., hétfő
Kínai versenyen bizonyíthat négy magyar startup csapat

Kamaraonline.hu, 2017. május 8., hétfő
Tavaszi adóváltozások, 2017: ekho, kata, kiva, hipa, áfa és a többiek

Profitline.hu, 2017. május 8., hétfő
Négy magyar startup csapat a nemzetközi lehetőségek kapujában

Tozsdeforum.hu, 2017. május 8., hétfő
A nemzetközi lehetőségek kapujában négy hazai startup

Bdpst24.hu, 2017. május 8., hétfő
Négy magyar startup csapat a nemzetközi lehetőségek kapujában

24.hu, 2017. május 8., hétfő
Szijjártó Péter kitűzte a célt a magyar gazdaság elé

Weborvos.hu, 2017. május 8., hétfő
Az MTA egységes, és annak is kell maradnia

Szegedma.hu, 2017. május 8., hétfő
Kőrösys siker A BME IOT versenyén

Promenad.hu, 2017. május 8., hétfő
Kőrösys siker a BME IOT versenyén

Kamaraonline.hu, 2017. május 8., hétfő
Üzleti programajánló: május 9-12

Mediamix.mti.hu, 2017. május 8., hétfő
Tizennégy új technológiára összpontosít a Siemens

Lokal.hu, 2017. május 8., hétfő
Húszezer tablet segítségével indítanak digitális kísérleti iskolai programot

Profit7.hu, 2017. május 8., hétfő
A gazdaság sikerének feltétele a megfelelő digitális- és adókörnyezet biztosítása

Magyaridok.hu, 2017. május 8., hétfő
Milliárdokból fejlesztenek

Gondola.hu, 2017. május 8., hétfő
Az akadémiának egységes szervezetnek kell maradnia

Gepnarancs.hu, 2017. május 8., hétfő
Lovász: az akadémiának egységes szervezetnek kell maradnia

RTL Klub, Magyarul Balóval, 2017. május 8., hétfő
Hogyan alakul a költségvetés 2018-ban?

Magyar Nemzet, 2017. május 9., kedd, 8. oldal
A kisvállalkozás mint megoldás

Magyar Hírlap, 2017. május 9., kedd, 10. oldal
Szükség van geotermikus energiára

Magyar Hírlap, 2017. május 9., kedd, 12. oldal
Háromnapos tanácskozás az MTA-n

Hajdú-Bihari Napló, 2017. május 9., kedd, 14. oldal
A nemzet tanácsadójaként
Napi.hu, 2017. május 9., kedd
Eredményrekord után is óvatos Bogsch Erik

Innoportal.hu, 2017. május 9., kedd
Felsőoktatási duális képzések fejlesztésére indult pályázat

Webradio.hu, 2017. május 9., kedd
Lepsényi István: az erőforrásokat az innovatív iparágakba kell irányítani

Magyarhirlap.hu, 2017. május 9., kedd
Háromnapos tanácskozás az MTA-n

Computerworld.hu, 2017. május 9., kedd
Meghekkelt robotok a gyárakban

Palyazatihirek.eu, 2017. május 9., kedd
Egymillió eurót kaphatnak a legjobb magyarországi kutatók!

Autopro.hu, 2017. május 9., kedd
Lepsényi István: az erőforrásokat az innovatív iparágakba kell irányítani

444.hu, 2017. május 9., kedd
Újra Lovász László lett az MTA elnöke

Portfolio.hu, 2017. május 9., kedd
Elszállt a Richter profitja

Pecsma.hu, 2017. május 9., kedd
Jóval több pénzt kapnak jövőre az egyetemek

News4business.hu, 2017. május 9., kedd
Kétszámjegyű növekedéssel indította az évet a Bosch

Hirado.hu, 2017. május 9., kedd
Államtitkár: az erőforrásokat az innovatív iparágakba kell irányítani

Erdon.ro, 2017. május 9., kedd
Lepsényi István: az erőforrásokat az innovatív iparágakba kell irányítani

Digitalhungary.hu, 2017. május 9., kedd
Négy magyar startup csapat a nemzetközi lehetőségek kapujában

Trendfm.hu, 2017. május 9., kedd
Valós igényeket tükröznek a pályázatok az Invitech versenyén

Propeller.hu, 2017. május 9., kedd
Újra Lovász Lászlót választották az MTA elnökének

Promenad.hu, 2017. május 9., kedd
Megválasztották az MTA új vezetőit

Orientpress.hu, 2017. május 9., kedd
Plusz 15 milliárd a felsőoktatási intézményi kiválósági programba

Magyarhirlap.hu, 2017. május 9., kedd
Lepsényi István: Az innovatív iparágakba kell irányítani az erőforrásokat

Magyarepitok.hu, 2017. május 9., kedd
Átadták az ország legnagyobb K+F központját

Kaposvarmost.hu, 2017. május 9., kedd
23 milliárd juthat jövőre az intézményi kiválósági támogatásra

Insiderblog.hu, 2017. május 9., kedd
Ismét bemutatkoznak Európa legjobb női startup csapatai

Hirek.prim.hu, 2017. május 9., kedd
Meghekkelt robotok a gyárakban - ez nem sci-fi

Civilhetes.net, 2017. május 9., kedd
Bogsch: Szinte minden gyógyszert hamisítanak

24.hu, 2017. május 9., kedd
Bogsch: Szinte minden gyógyszert hamisítanak

Gazdasagportal.hu, 2017. május 9., kedd
Négy magyar startup csapat a nemzetközi lehetőségek kapujában

Magyaridok.hu, 2017. május 9., kedd
Lepsényi István: az innovatív iparágakra kell fókuszálni

Trend FM-Gazdasági Rádió Csoport, Reggeli monitor, 2017. május 9., kedd
Hogyan változik az innováció szerepe a cégek és civil szervezetek életében?

M1, Híradó M1 19:30, 2017. május 9., kedd
A kormány a 2018-a költségvetésben plusz 15 milliárd forintot biztosít a felsőoktatási kiválósági programra

M1, Híradó M1 12:00, 2017. május 9., kedd
Magyarország célja, hogy a legkedvezőbb feltételeket kínálja Közép-Európában a kutatás-fejlesztésre alapuló beruházásokhoz, mondta Szijjártó Péter

M1, Híradó M1 15:00, 2017. május 9., kedd
Magyarország célja, hogy a legkedvezőbb feltételeket kínálja Közép-Európában a kutatás-fejlesztésre alapuló beruházásokhoz, mondta Szijjártó Péter

M1, Híradó M1 16:00, 2017. május 9., kedd
A kormány a 2018-a költségvetésben plusz 15 milliárd forintot biztosít a felsőoktatási kiválósági programra

M1, Híradó M1 17:00, 2017. május 9., kedd
Magyarország célja, hogy a legkedvezőbb feltételeket kínálja Közép-Európában a kutatás-fejlesztésre alapuló beruházásokhoz, mondta Szijjártó Péter

M1, Híradó M1 12:00, 2017. május 9., kedd
A magyar gazdaságnak jó esélye van arra, hogy a negyedik ipari forradalom nyertese legyen, mondta Varga Mihály

M1, Híradó M1 19:30, 2017. május 9., kedd
Budapesten megnyílt az a kiállítás, amelynek az ipar digitalizációja az egyik fő témája

Kossuth Rádió, Krónika 16:00, 2017. május 9., kedd
Jövőre 15 milliárd forinttal több forrást biztosít a kormány a felsőoktatási kiválósági programra

Kossuth Rádió, Krónika 17:30, 2017. május 9., kedd
Már lehet pályázni az új Nemzeti Kiválósági Programra

Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2017. május 9., kedd
A kormány célja, hogy Közép-Európában Magyarország biztosítsa a legjobb feltételeket a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégeknek

Kossuth Rádió, Krónika 15:00, 2017. május 9., kedd
A magyar gazdaságnak jó esélye van arra, hogy a negyedik ipari forradalom nyertese legyen, mondta Varga Mihály

Kossuth Rádió, Krónika 17:30, 2017. május 9., kedd
A kormány célja, hogy Magyarország biztosítsa a legkedvezőbb hátteret a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégeknek Közép-Európában

Kossuth Rádió, Krónika 20:00, 2017. május 9., kedd
Már lehet pályázni az új Nemzeti Kiválósági Programra

Kossuth Rádió, Krónika 22:00, 2017. május 9., kedd
A magyar gazdaságnak jó esélye van arra, hogy a negyedik ipari forradalom nyertese legyen, mondta Varga Mihály

Kossuth Rádió, Krónika 22:00, 2017. május 9., kedd
Jövőre 15 milliárd forinttal több forrást biztosít a kormány a felsőoktatási kiválósági programra

InfoRádió, Mérleg 17:45, 2017. május 9., kedd
Összeállítás: A magyar termékeknek a világpiacon is versenyképeseknek kellene lennie, mondta Varga Mihály

ECHO TV, Híradó 16:00, 2017. május 9., kedd
A jövő évben 15 milliárddal több jut a kutatás és innováció támogatására a felsőoktatásban

ECHO TV, Híradó 18:00, 2017. május 9., kedd
A jövő évben 15 milliárddal több jut a kutatás és innováció támogatására a felsőoktatásban

ECHO TV, Híradó 22:00, 2017. május 9., kedd
A jövő évben 15 milliárddal több jut a kutatás és innováció támogat

Duna TV, Híradó M1 18:00, 2017. május 9., kedd
A magyar gazdaságnak jó esélye van arra, hogy a negyedik ipari forradalom nyertese legyen, mondta Varga Mihály

Nógrád Megyei Hírlap, 2017. május 10., szerda, 5. oldal
Az erőforrásokat az innovatív iparágakba kell irányítani

Heves Megyei Hírlap, 2017. május 10., szerda, 2. oldal
Mérnöki labort adtak át a Bosch támogatásával

Magyar Idők, 2017. május 10., szerda, 11. oldal
Innovatív mintagyárak

Magyar Hírlap, 2017. május 10., szerda, 1+9. oldal
Újabb tizenötmilliárd forintot juttat a kormány a hazai nagyvállalatok beruházásainak támogatására

A Kis és Középvállalkozások Magazinja, 2017. május 10., szerda, 33-35. oldal
TŐKEPROGRAM a kkv-knak!

Infoter.eu, 2017. május 10., szerda
Technokrata.hu, 2017. május 10., szerda
Városok jövőjét vitatják a Brain Bar Budapesten

Techmonitor.hu, 2017. május 10., szerda
Meghekkelt robotok a gyárakban - ez nem sci-fi

Sztarklikk.hu, 2017. május 10., szerda
Meghekkelt robotok lehetnek a gyárakban

Origo.hu, 2017. május 10., szerda
A városok jövője a Brain Bar Budapesten

Mernokkocsma.hu, 2017. május 10., szerda
Meghekkelt robotok a gyárakban - ez nem sci-fi

Linemonitor.hu, 2017. május 10., szerda
Meghekkelt robotok a gyárakban - ez nem sci-fi

Itbusiness.hu, 2017. május 10., szerda
Ki lehet képezni valakit pár hónap, egy év alatt informatikusnak?

Hirado.hu, 2017. május 10., szerda
Fele sem tréfa: meghekkelt robotok lehetnek a gyárakban

Haon.hu, 2017. május 10., szerda
Új laboratórium a Műszaki Karon

Erdon.ro, 2017. május 10., szerda
Új laboratórium a Műszaki Karon

Digitalhungary.hu, 2017. május 10., szerda
Egyre nő a középiskolás lányok technológia szakmák iránti érdeklődése

Magyarhirlap.hu, 2017. május 10., szerda
Mocsai Lajos: A hagyományok köteleznek bennünket, hogy felhasználjuk elődeink által felhalmozott tudást

Insiderblog.hu, 2017. május 10., szerda
Négy magyar startup csapat a nemzetközi lehetőségek kapujában

Insiderblog.hu, 2017. május 10., szerda
IVSZ: vállalati innovációs konferencia, most csütin

Ifipress.hu, 2017. május 10., szerda
23 milliárd juthat jövőre az intézményi kiválósági támogatásra

Gondola.hu, 2017. május 10., szerda
Fele sem tréfa: meghekkelt robotok lehetnek a gyárakban

Eupalyazatiportal.hu, 2017. május 10., szerda
EUROSTARS konzultációs nap a KKV-k nemzetközi együttműködéséért

Epiteszforum.hu, 2017. május 10., szerda
A városok jövője a Brain Bar Budapesten

Civishir.hu, 2017. május 10., szerda
Nagyszerű fejlesztés a Bosch támogatásával Debrecenben

Computerworld.hu, 2017. május 10., szerda
Emberközpontú Ipar 4.0

Kossuth Rádió, Krónika 06:00, 2017. május 10., szerda
Már lehet pályázni az új Nemzeti Kiválósági Programra

Kossuth Rádió, Krónika 07:00, 2017. május 10., szerda
A magyar gazdaságnak jó esélye van arra, hogy a negyedik ipari forradalom nyertese legyen, mondta Varga Mihály

Kossuth Rádió, Krónika 08:00, 2017. május 10., szerda
Már lehet pályázni az új Nemzeti Kiválósági Programra

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. május 10., szerda
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara május 10-én jármű- és gépipari beszállítói konferenciát szervez az innovatív vállalkozások számára

M1, Profit7, 2017. május 10., szerda
Összeállítás: Milyen célokat tűzött ki az ELTE Innovációs Központja?

M1, Híradó M1 6:00, 2017. május 10., szerda
A magyar gazdaságnak jó esélye van arra, hogy a negyedik ipari forradalom nyertese legyen, mondta Varga Mihály

24 óra, 2017. május 11., csütörtök, 6. oldal
Adó és szerzői jog az informatikában

Magyar Idők, 2017. május 11., csütörtök, 15. oldal
Négy magyar a kínai startupgálán

Magyar Idők, 2017. május 11., csütörtök, 15. oldal
Támogatás a vállalkozások beszállítóvá válásáért

Figyelő Trend, 2017. május 11., csütörtök, 14-15. oldal
VAN REMÉNY A K+F-FELZÁRKÓZÁSRA

Figyelő Trend, 2017. május 11., csütörtök, 24-29. oldal
KORUNK LEGNAGYOBB INNOVÁTORAI

Hirextra.hu, 2017. május 11., csütörtök
Meghekkelt robotok a gyárakban

Hirado.hu, 2017. május 11., csütörtök
Innovációs Média Díjat nyert az M1
"...A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) M1 csatornája kapta a Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi Innovációs Média Díját, amelyet a szervezet közgyűlésén, csütörtökön Budapesten adtak át. A díjat Szabó Gábor, a szövetség elnöke adta át Gyukity Istvánnak, az M1 igazgató-helyettesének..."

Agrotrend.hu, 2017. május 11., csütörtök
Az afrikai országban örömmel fogadják a magyar projekteket

Infoter.eu, 2017. május 11., csütörtök
Meghekkelt robotok lehetnek a gyárakban

Euroastra.hu, 2017. május 11., csütörtök
Ipar Napjai 2017

Euroastra.hu, 2017. május 11., csütörtök
Innovációval Magyarország legkiválóbb vállalatai között

Euroastra.hu, 2017. május 11., csütörtök
A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM ÁTFOGÓ TANTERV-MEGÚJÍTÁSBA KEZDETT

Bevezetem.eu, 2017. május 11., csütörtök
Meghekkelt robotok a gyárakban - ez nem sci-fi

Mediamix.mti.hu, 2017. május 11., csütörtök
Innovációs Média Díjat nyert az M1 csatorna
"...A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) M1 csatornája kapta a Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi Innovációs Média Díját, amelyet a szervezet közgyűlésén, csütörtökön Budapesten adtak át. A díjat Szabó Gábor, a szövetség elnöke adta át Gyukity Istvánnak, az M1 igazgató-helyettesének. Pakucs János, a szövetség tiszteletbeli elnöke elmondta: a díjat 12 évvel ezelőtt alapították, az elismerést most rendhagyó módon intézménynek ítélte oda a szövetség elnöksége. Gyukity István kiemelte: a csatornaigazgatóság nemcsak az M1 aktuális csatornát, a televíziót foglalja magába, hanem az elmúlt években lezajlott integrációval a rádiós és a hírügynökségi hírszolgáltatást, az MTI munkáját is. Azok a témák, amelyekkel az M1 foglalkozik, több platformon is megjelennek, az MTI-n keresztül a teljes magyar sajtóban, a rádióban, és az M1 több mint 12 órás hírműsor-folyamában - tette hozzá, majd az M1 csatornaigazgatóság több mint 300 munkatársa nevében mondott köszönetet az elismerésért..."

Webradio.hu, 2017. május 11., csütörtök
Innovációs Média Díjat nyert az M1 csatorna
"...A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) M1 csatornája kapta a Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi Innovációs Média Díját, amelyet a szervezet közgyűlésén, csütörtökön Budapesten adtak át. A díjat Szabó Gábor, a szövetség elnöke adta át Gyukity Istvánnak, az M1 igazgató-helyettesének..."

Lokal.hu, 2017. május 11., csütörtök
Innovációs Média Díjat nyert az M1 csatorna

Kuruc.info, 2017. május 11., csütörtök
Rákosi elvtárs elégedetten bólintana: innovációs média díjat kapott a termelési híradók hangulatát felélesztő M1

Sikerado.hu, 2017. május 11., csütörtök
Díjat nyert az M1 csatorna

Alfahir.hu, 2017. május 11., csütörtök
Napi vicc: Innovációs Média Díjat nyert az M1
"...Pakucs János, a szövetség tiszteletbeli elnöke elmondta: a díjat 12 évvel ezelőtt alapították, az elismerést most rendhagyó módon intézménynek ítélte oda a szövetség elnöksége..."

Zetapress.hu, 2017. május 11., csütörtök
Média Díj az m1-nek
"...28. alkalommal került sor a magyar gazdaság egyik legjelentősebb képviseleti szervezetének számító Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésére. A közgyűlés vendége Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója volt, aki a MOL új stratégiájáról és innovációs tevékenységéről beszélt..."

Privatbankar.hu, 2017. május 11., csütörtök
Varga: ezen múlik a magyar gazdaság sorsa

Vg.hu, 2017. május 11., csütörtök
A vállalkozások innovációjától függ agazdaság versenyképessége

Tozsdeforum.hu, 2017. május 11., csütörtök
Nyugat-Európát is lekőrözi a régiónk

Realista.hu, 2017. május 11., csütörtök
Kedvező növekedési kilátások Közép-Európában

Realista.hu, 2017. május 11., csütörtök
Investors in People - Magyarország Legkiválóbb Vállalatai Program díjátadója

Magyaridok.hu, 2017. május 11., csütörtök
Négy magyar a kínai startupgálán

Dtvnews.hu, 2017. május 11., csütörtök
Innovációs Média Díjat nyert az M1 csatorna

Uzletresz.hu, 2017. május 11., csütörtök
Különleges startup versenyt hirdet a Nestlé

Sikerado.hu, 2017. május 11., csütörtök
Díjat nyert az M1 csatorna

Portfolio.hu, 2017. május 11., csütörtök
Így készül a Mol az üzemanyag-fogyasztás várható csökkenésére
"...A világban zajló változások gyökeresen meg fogják változtatni mindennapjainkat, és ez alól az olajipar és a Mol sem vonhatja ki magát - fogalmazott Hernádi Zsolt a vállalat új stratégiájáról szólva a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén tartott előadásában csütörtökön, Budapesten. Jelenleg a kitermelt kőolaj 50 százalékát a közlekedés használja, és ez az arány hosszú távon biztosan csökkeni fog. A szénhidrogén helyettesíthető lesz a közlekedésben, azonban az élet más területén továbbra is pótolhatatlan nyersanyag marad..."

Origo.hu, 2017. május 11., csütörtök
4,5 milliárd dolláros befektetést tervez a Mol

Napi.hu, 2017. május 11., csütörtök
Nagy dobásra készül a Mol
"...Mivel a vegyipar egyre nagyobb felhasználója lesz a kőolajszármazékoknak, a Mol Nyrt. a követező 15 évben mintegy 4,5 milliárd dollár befektetést tervez az ágazatba - mondta Hernádi Zsolt, a társaság elnök-vezérigazgatója a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén..."

Letenyemedia.hu, 2017. május 11., csütörtök
Akár a villanyszámlát is be lehet majd fizetni a Mol kutakon
"...Mivel a vegyipar egyre nagyobb felhasználója lesz a kőolajszármazékoknak, a Mol Nyrt. a követező 15 évben mintegy 4,5 milliárd dollár befektetést tervez az ágazatba - mondta Hernádi Zsolt, a társaság elnök-vezérigazgatója a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén tartott előadásában csütörtökön, Budapesten. Hernádi Zsolt a vállalat új stratégiájáról szólva azt mondta: a világban zajló változások gyökeresen meg fogják változtatni mindennapjainkat, és ez alól az olajipar és a Mol sem vonhatja ki magát..."

Hirado.hu, 2017. május 11., csütörtök
Négy és fél milliárd dolláros befektetést tervez a vegyiparban a Mol

Elemzeskozpont.hu, 2017. május 11., csütörtök
Hernádi: 4,5 milliárd dolláros befektetést tervez a vegyiparba a Mol

Vajma.info, 2017. május 11., csütörtök
Innovációs Média Díjat nyert az M1 csatorna

Autoszektor.hu, 2017. május 11., csütörtök
4,5 milliárd dolláros befektetést tervez a vegyiparba a Mol

Webradio.hu, 2017. május 11., csütörtök
Hernádi: 4,5 milliárd dolláros befektetést tervez a vegyiparba a Mol

Radioeger.hu, 2017. május 11., csütörtök
A vegyiparba fektetne be a MOL

Nrgreport.com, 2017. május 11., csütörtök
Hernádi: a Mol 4,5 milliárd dollárt fektet a vegyiparba

Mfor.hu, 2017. május 11., csütörtök
Közel 1300 milliárd forintos befektetést tervez a vegyiparba a Mol

Magyaridok.hu, 2017. május 11., csütörtök
4,5 milliárd dolláros befektetésről számolt be a Mol vezére

Civilhetes.net, 2017. május 11., csütörtök
Óriásbefektetésre készül a Mol

Netriport.net, 2017. május 11., csütörtök
4,5 milliárd dolláros befektetést tervez a Mol

InfoRádió, 2017. május 11., csütörtök
Hernádi Zsolt a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén tartott előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy hosszú távon biztosan csökkenni fog a kőolaj közlekedési célú felhasználása.

M5, Kulturális híradó, 2017. május 11., csütörtök
Az M1 kapta idén a Magyar Innovációs Szövetség médiadíját

M1, Híradó M1 12:00, 2017. május 11., csütörtök
Az M1 kapta idén a Magyar Innovációs Szövetség Média Díját

M1, Híradó M1 19:30, 2017. május 11., csütörtök
Az M1 kapta idén a Magyar Innovációs Szövetség Média Díját

Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2017. május 11., csütörtök
Az M1 kapta idén a Magyar Innovációs Szövetség Média Díját
Duna TV, Híradó M1 18:00, 2017. május 11., csütörtök
Az M1 kapta idén a Magyar Innovációs Szövetség Média Díját

Duna TV, Híradó M1 12:00, 2017. május 11., csütörtök
Az M1 kapta idén a Magyar Innovációs Szövetség Média Díját

Technokrata.hu, 2017. május 12., péntek
28. alkalommal rendezték meg a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlését
"...2017. május 11-én került sor Budapesten, a Hotel Aquincumban a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2016. évet lezáró és értékelő, rendes közgyűlésére. Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök-vezérigazgatója, a közgyűlés vendége, Enter Tomorrow - Az innováció szerepe a MOL hosszú távú stratégiájában címmel tartott előadásában többek között arról beszélt, hogy a következő időszakban a cégcsoport tevékenységének középpontjába az innováció kerül..."

Lokál, 2017. május 12., péntek, 2. oldal
Ezermilliárdot fektet be a Mol

Magyar Hírlap, 2017. május 12., péntek, 10. oldal
Magyar sikerek Dublinban

Magyar Hírlap, 2017. május 12., péntek, 9. oldal
A nap száma 4,5 milliárd
"...4,5 milliárd dollár befektetést tervez a következő 15 évben a vegyiparban a Mol, mivel az ágazat egyre nagyobb felhasználója lesz a kőolajszármazékoknak - közölte tegnap Hernádi Zsolt, a társaság elnök-vezérigazgatója a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén. A távirati iroda beszámolója szerint elmondta: jelenleg a kitermelt kőolaj ötven százalékát a közlekedés használja, de ez az arány hosszú távon biztosan csökken..."

Nlcafe.hu, 2017. május 12., péntek
"Ne a férfiakkal azonosítsuk a technológia világát!"

Szegedma.hu, 2017. május 12., péntek
Rákossy Balázs: 2020 után se jusson kevesebb uniós támogatás a magyaroknak!

Promenad.hu, 2017. május 12., péntek
A Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése

Magyarhirlap.hu, 2017. május 12., péntek
Magyar sikerek Dublinban

Elektro-net.hu, 2017. május 12., péntek
Az Innovációs Szövetség megújította középtávú stratégiáját

Lafemme.hu, 2017. május 12., péntek
Ismerd meg az 50 tehetséges magyar fiatal egyikét! - Bálint Karola
"...A robotika mellett elkezdett egy egyéni projekten dolgozni, a ShopMap alkalmazáson. Elnyerte vele a Magyar Ifjúsági Innovációs és Tehetségkutató Verseny harmadik díját, illetve bemutathatta egy nemzetközi fórumon Londonban és az Intel innovációs versenyén, Phoenixben. 2016-ban ugyanis a Magyar Innovációs Szövetség két magyart is kijutatott az Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) világversenyére, az egyik Bálint Karola volt. A bevásárló mobilalkalmazással, amelyen azóta már nem dolgozik, elhozta a versenyről az Oracle Academy 5000 dolláros különdíját. "Maga a verseny és a projekten való munka mindenképpen nagy mérföldkő volt a szakmai életemben" - értékeli karrierjének ezt az eseményét..."

Autopro.hu, 2017. május 12., péntek
Az Ipar 4.0 jelentős változást hoz a munkakultúrában is

News4business.hu, 2017. május 12., péntek
MGYOSZ Csúcstalálkozó

Innoportal.hu, 2017. május 12., péntek
Balog: 23 milliárd juthat jövőre az intézményi kiválósági támogatásra

Profit7.hu, 2017. május 12., péntek
Magyar startup siker Dublinban

Kamaraonline.hu, 2017. május 12., péntek
Bemutatkozott Dubinban a fővárosi startup delegáció

Hvg.hu, 2017. május 12., péntek
Szépnek szép, de lehet okos is Budapest?

Eupalyazatiportal.hu, 2017. május 12., péntek
Tizenegy ázsiai ország szakdiplomatáit fogadta Pálinkás József

M1, Híradó M1 19:30, 2017. május 12., péntek
Szakértők szerint sokat dobhat idén az ipar a gazdasági növekedésen

Duna TV, Híradó M1 18:00, 2017. május 12., péntek
Szakértők szerint sokat dobhat idén az ipar a gazdasági növekedésen

Innotéka, 2017. május 13., szombat, 9-13. oldal
Amikor a biológia és a technika találkozik

Innotéka, 2017. május 13., szombat, 14. oldal
Nemzetközi perspektívában tervez a Soproni Egyetem

Innotéka, 2017. május 13., szombat, 17. oldal
Millenniumi Díjak átadása

Innotéka, 2017. május 13., szombat, 17. oldal
Nagyágyú "edzette" a hazai nagyvállalatokat

Innotéka, 2017. május 13., szombat, 18. oldal
Egyedi innováció tért haza

Innotéka, 2017. május 13., szombat, 18. oldal
Találkoztak a régió innovátorai

Innotéka, 2017. május 13., szombat, 19-23. oldal
Kreativitás, tőke, innováció

Innotéka, 2017. május 13., szombat, 24-25. oldal
Nem másolható

Innotéka, 2017. május 13., szombat, 26-27. oldal
Huszonkétmilliárd tudományra!

Innotéka, 2017. május 13., szombat, 28. oldal
Biztonságos és környezetbarát gépkocsik

Innotéka, 2017. május 13., szombat, 42-45. oldal
Nemzetközi térben

Techmonitor.hu, 2017. május 13., szombat
IPAR NAPJAI - MACH-TECH 2017 - az igazodási pont

Mernokkocsma.hu, 2017. május 13., szombat
IPAR NAPJAI - MACH-TECH 2017 - az igazodási pont

Hvg.hu, 2017. május 13., szombat
Csak tabletekkel még messzebb lökjük a magyar iskolát a 21. századtól

Hg.hu, 2017. május 13., szombat
A városok jövője a Brain Bar Budapesten

Euroastra.hu, 2017. május 13., szombat
Hack your Company - vállalati innovációs versenyt indít a Nestlé

Kossuth Rádió, Krónika 7:00, 2017. május 13., szombat
Több mint 13%-kal nőtt az ipar teljesítménye márciusban a tavalyi szinthez képest

M1, Híradó M1 6:00, 2017. május 13., szombat
Szakértők szerint sokat dobhat idén az ipar a gazdasági növekedésen

Innoportal.hu, 2017. május 14., vasárnap
Innovációs Média Díjat nyert az M1 csatorna
"...Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) M1 csatornája kapta a Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi Innovációs Média Díját, amelyet a szervezet közgyűlésén adtak át. A díjat Szabó Gábor, a szövetség elnöke adta át Gyukity Istvánnak, az M1 igazgató-helyettesének..."

Digitalhungary.hu, 2017. május 14., vasárnap
Hack your Company - vállalati innovációs versenyt indít a Nestlé

M5, Novum, 2017. május 14., vasárnap
Összeállítás: A 21. század legsikeresebb exportterméke az új ötlet, hangzott el a 11. ELTE Innovációs Napon

M5, Novum, 2017. május 14., vasárnap
Összeállítás: Nemcsak a Magyar Innovációs Nagydíj díjazottjai, de a bírálóbizottság kiemelt elismerését elnyerők is méltán lehetnek büszkék magukra

Magyar Idők, 2017. május 15., hétfő, 10. oldal
A kisvállalati szektor jövője

Világgazdaság, 2017. május 15., hétfő, 1+3. oldal
Egyre több kisvállalkozást képes külpiacra segíteni a pénzintézet

Magyarhirlap.hu, 2017. május 15., hétfő
Fejlesztések a versenyképességért

Insiderblog.hu, 2017. május 15., hétfő
Hack your Company - vállalati innovációs versenyt indít a Nestlé

Bevezetem.eu, 2017. május 15., hétfő
Hack your Company
Szerkesztő: Bőthe Csaba, Munkatárs: Pazsák Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.