XXVI. évf. | 2016. április 19. | 8. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Köszöntjük új tagjainkat!

Várható események
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség 2015. évi, rendes közgyűlése

A közgyűlést, melyre 2016. április 15-én került sor az Aquincum Hotel Budapestben, Dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévő tagintézmények képviselőit, a meghívott vendégeket, valamint a média képviselőit.

Első napirendi pontként került sor a Magyar Innovációs Szövetség 2015. évi média díjának átadására.

A következő napirendi pontnak megfelelően Greiner István, általános elnökhelyettes, a Richter Gedeon Nyrt., kutatási igazgatója szóbeli kiegészítést tett a 2015. évi tevékenységről szóló beszámolóhoz.

Ezután Dr. Szabó Gábor felvezetőjében elmondta, hogy az elnökségben szinte minden ülésen felvetődött az utóbbi időben, hogy a közoktatással óriási bajok vannak. Ezért döntött úgy az elnökség, hogy a közoktatás felelősét kérjük meg arra, hogy eljöjjön a MISZ közgyűlésére.

A MISZ elnöke példákon keresztül ecsetelte a közoktatás problémáit; pl. a Rutgers Egyetem - egy kifejezetten jó, amerikai egyetem - hallgatóinak 34%-a képes a formális gondolkodásra, a Newark College-ban közel 30%. Ami nagyon érdekes a Rutgers-ben, hogy a szaknyelvet beszélő, de formális gondolkodásra nem képesek milyen nagy arányban járnak oda. Ez mutat egy nagyon rossz folyamatot, hogy a közoktatásban ki lehet képezni ezeket a szakembereket, és ezek be is kerülnek a felsőoktatásba. Például erről a jelenségről nagyon kellene beszélni. És nagyon kellene beszélni arról, hogyan lehet a közoktatásban ezt megoldani. Van rá legalább egy egyszerű és legalább részleges válasz, a kísérletes oktatás, mert azért a kísérletes oktatással sokkal szisztematikusabb gondolkodásra lehet késztetni a diákokat.

A közgyűlés szakmai részében Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára tartott előadást, melynek diái ide kattintva tekinthetők meg.
Néhány kiemelés az előadásból:

"...Látszik, legalább is a környező országok között, a GDP arányos innovációs ráfordításaink, ezek növekszenek. Ezek jelentős mértékben a vállalatok miatt vannak, bár ahogy most az elkövetkező évek költségvetési számait látom, azt gondolom, hogy itt a közszféra is fel fog ehhez valamilyen módon zárkózni. Erről az oldalról még akár jól is állhatnánk. Ahol nem állunk jól, az sajnos pont az előbb említett terület számai. Ha megnézzük, hogy 2001 óta az egyetemre, egyetemekre felvételiző hallgatóknak hány százaléka jelentkezett ezekre a területekre (matematika, informatika, műszaki terület, bármilyen természettudomány), akkor ez nagyon konstans módon kb. 25%, és semmit sem változott..."

"...A kezdeti bonyolultságok után, de növekedett a vállalatok száma, akik hallgatókat kívánnak alkalmazni, tehát 145 további vállalat jelezte az igényét, hogy ő duális képzést szeretne indítani. Most már 24 felsőoktatási intézménnyel. Itt a hallgatói létszám növekedett jelentősen. Tehát 2800 duális képzőhelyet ajánlottak föl ezek a vállalatok, ami egy komoly dolog. Tehát itt azért érteni kell azt, hogy ezek a hallgatók körülbelül annyi időt töltenek a vállalatnál, mint az egyetemen..."

"...És akkor most áttérnék a köznevelésnek a területére..."
"...Át fogjuk alakítani a fenntartó szervezetét. Megoldjuk a finanszírozását, a jövő évi költségvetési tárgyalásokon meglepően sikeresek voltunk, amikor a köznevelés ügyéről beszéltünk. Nagyjából 100 milliárd forinttal fog nőni az állami fenntartók költségvetése..."

"...Európában minden országban ez a legnagyobb kihívás, hogy a pedagógusok, ők nem tudják jól kezelni ezt a helyzetet, hogy tegnap ez volt, holnap az van. Én akkor most még mindig tanítsam meg, hogy Mátyás király mikor született, ez miért is fontos. Ez okozza a problémát..."

"...Az első a pedagógusképzésnek az átalakítása... Az egyetem létrehozza azt a képzési rendszert, ami valóban az elvárt célt teljesíteni fogja, az iskolában pedig egy kompetenciamérés eredményből majd kijön, hogy kinek min kell részt venni. És akkor azon kell részt venni, a dolog az térítésmentes, viszont kötelező. Ez egy viszonylag egyszerű dolog, meglátjuk, hogy mi lesz erre a reakció..."

"...Ha megnézzük, az OECD összehasonlításokat, Magyarországon 1 pedagógusra 10 gyerek esik. Az OECD átlag az 15. Tehát valamit rosszul csinálhatunk. Mert ugye, az ember azt gondolhatná, hogy ha egy pedagógus kevesebb gyerekkel foglakozik, jobb lesz az eredménye. Ennek ellenére az összes eredménymutatókban valahol ott hátul kullogunk..."

"...Megjelent ez az új Nemzeti Kiválósági Program... itt pont azt próbáltuk meg valamilyen módon elérni, hogy azok, akik mondjuk, a gimnázium végén azon gondolkodnak, hogy el kellene menni Oxfordba vagy Bécsbe, mert ott jobb képzést kapnak, akkor ne menjenek el, hanem adjunk nekik ösztöndíjat. Rendeljünk hozzájuk egy mentort..."

Az előadás után kérdésekre került sor, melyekre az államtitkár helyben reflektált.

Ezt követően Ormándi Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke tett szóbeli kiegészítést a Felügyelő Bizottság beszámolójához. Elmondta, hogy az elnökség beszámolója a valóságnak megfelelően, reálisan tükrözi a 2015. évben végzett szakmai munkát és az elért eredményeket. A Felügyelő Bizottság összességében jónak ítéli a Magyar Innovációs Szövetség 2015. évi munkáját, gazdálkodását, és javasolta a közgyűlésnek a Szövetség éves beszámolójának elfogadását.

A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2015. évi beszámolót, a Felügyelő Bizottság jelentését, a 2016. évi költségvetést, valamint a 2016. évi tagdíj-rendszert, végezetül Szabó Gábor, elnök javaslatot tett az Alapszabály-módosításra, melyet a közgyűlés szintén egyhangúlag fogadott el.
A közgyűlést fogadás zárta az Aquincum Hotelben.

MISZ Média Díj

A Magyar Innovációs Szövetség 2015. évi Média Díját Panulin Ildikó, az Inforádió gazdasági rovatvezetője kapta. A díjat dr. Szabó Gábor elnök adta át, 2016. április 15-én, a Szövetség közgyűlésén, Budapesten.
Az Inforádió hosszú évek óta rendszeresen beszámol a Magyar Innovációs Szövetség kezdeményezéseiről, felhívásairól. Tudósításokkal, interjúkkal kísérte végig az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, hasonlóan az Innovációs Nagydíjról is minden évben közöl hírt, interjút. Panulin Ildikó, az Inforádió gazdasági rovatvezetője, az elmúlt években kiemelten foglalkozott az európai uniós kutatás-fejlesztés-innovációs pályázatokkal, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tevékenységével. Rendszeresen készült rádiós hanganyag vállalati innovációkról, legyen az gyógyszer-, olajipari, vagy éppen egészségügyi innováció, nagyvállalatok, illetve kis- és közepes vállalkozások projektjei egyaránt szerepelnek rendszeresen a rádió műsoraiban, emellett az utóbbi egy-két évben kiemelten foglalkozott az Inforádió a digitális gazdaság hozta innovációs lehetőségekkel és kihívásokkal.

MISZ-vélemény az OECD HEInnovate kutatásról

2016. február 29-én, az Emberi Erőforrások Minisztériumában, az OECD, az Európai Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Tempus Közalapítvány megrendezte az "OECD HEInnovate kutatás szakértői kerekasztal-beszélgetést", melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Ábrahám László, elnökségi tag vett részt.
2016. március 24-én, a Tempus Közalapítvány felkérte a MISZ-t, hogy alakítsa ki véleményét a szakértői kerekasztal-beszélgetés észrevételeivel és javaslataival kapcsolatban. 2016.április 5-én Dr. Ábrahám László, elnökségi tag véleményezte a konklúziókat.

DKT - duális műszaki mesterképzések munkacsoport

2016. április 7-én, az Uniqua házban került megrendezésre a Duális Képzési Tanács mesterképzési munkacsoportjának következő ülése, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Thernesz Artur, elnökségi tag vett részt.

Az ülésen a vezető iparvállalatok és felsőoktatási intézetek képviselői megvitatták, hogy a duális műszaki mesterképzésben részt vevő hallgatók mely többlet kompetenciákat sajátítsanak el.

A MISZ javaslatára a résztvevők - többek között - egyetértettek abban, hogy a mester fokozattal rendelkezőket a bonyolult műszaki-fejlesztési feladatok megoldásán túl az innovációs folyamat egészében történő részvételre is fel kell készíteni. A jövő kezdő mérnökei így nemcsak a termelői láncba való kapcsolódásukkal lennének tisztában, hanem fejlesztési ötleteik gazdasági értékteremtését és az ahhoz kapcsolódó döntési mechanizmusokat is megismernék.
A duális műszaki oktatás gyakorlati képzési követelményeinek kidolgozása most képzési területenként folytatódik. A felkészülésbe bevonásra kerülnek az intézményi, vállalati, kamarai képviselők.

MISZ Felsőoktatási Tagozat

Elkészült a Magyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási Tagozatának (FT) új honlapja. A honlap célja, hogy a tagozatot érintő híreket, információkat és dokumentumokat egy helyen el lehessen érni és meg lehessen azokat osztani.
A honlap a www.innovacio MISZ/Felsőoktatási Tagozat fóruma almenüben olvasható.

A FT következő ülése a Szegedi Innovációs Napon lesz, 2016. április 28-án.
További információk a tagozat elnökénél, Kersánszki Tamásnál (kersanszki.tamas@ka.uni-obuda.hu).

Meet the scientist

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2016. április 6-án, a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját, ahol Garay Tóth János, a MISZ kommunikációs igazgatója, Dr. Siposs István, a MISZ Észak-magyarországi Regionális Képviselet igazgatója és Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

Az előadó Dr. Tóth Anikó, a Miskolci Egyetem kutatója, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "A geotermikus energia termelése és hasznosítása" címmel tartott előadást. Előadásában kitért arra, hogy mi is az a geotermikus energia vagy a geotermikus áramfejlesztés, beszélt a LINDAL-féle diagramról, illetve betekintést nyújtott a földhőszivattyús rendszerekbe is.
2016. április 13-án, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumba látogatott a "Meet the scientist", ahol Pakucs János, a MISZ alapító elnöke és Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő, a GYMJV Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának elnöke köszöntötte a résztvevőket.

Az előadó Linc Gabriella, a Magyar Tudományos Akadémia kutatója, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "A FISH technika alkalmazása az előnemesítésben" címmel tartott előadást. Prezentációjában a termesztett búza genetikai variabilitása, a kromoszómák morfológiája, valamint a molekuláris citogenetika került középpontba.
Az előadásokat követően a Mobilis munkatársai mutattak be látványos kísérleteket a diákoknak.
A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, ahol immáron több mint 1980 ember követi a programokat.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Biztonságpiac.hu Kft.
Tagsorszám: | 724.
Cím: | 1138 Budapest, Népfürdő u. 21/a 2. em. 7.
Vezető: | Radványi Róbert
Telefon: | 30/986-7066
E-mail: | radvanyirobert@gmail.com

Tevékenység:
A Biztonságpiac.hu független internetes hírportál, a hazai biztonsági szakma releváns hírforrása. Írásaik nemcsak a szakma, a gazdasági és vállalati vezetők, hanem a munkaadók és a munkavállalók szakszerű informálódását is szolgálják.

Név: | Minerva-Soft Kft.
Tagsorszám: | 725.
Cím: | 1117 Budapest, Infopark sétány 1, "I" Building
Vezető: | Kun Szabolcs
Telefon: | 30/299-5233
E-mail: | radvanyirobert@gmail.com

Tevékenység:
Minerva-Soft Kft. távközlési szoftverfejlesztéssel foglalkozó vállalkozás. Legsikeresebb munkáik:
- Minerva-Tel felhőalapú telefonközpont és Call center platform
- Cryptalk hívástitkosító szolgáltatás

Név: | IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft.
Tagsorszám: | 726.
Cím: | 6000 Kecskemét, Izsáki út 8.
Vezető: | Lénárt Szabolcs Antal
Telefon: | 76/515-300
E-mail: |office@iqkecskemet.hu

Tevékenység:
Regionális és nemzetközi ipari innovációs és kutatóközpont. Innovációs és technológiai bázis a régió ipari és technológiai vállalkozásai számára. Az IQ Ipari Innovációs Központ egy olyan nyílt, szellemi és technológiai műhely, amelyet a régió innovációs tevékenységének elősegítése érdekében uniós forrás segítségével hoznak létre. A központ egy olyan szellemi- és innovációs műhely (techshop és technológiai tér), amely egy ötlet megszületésétől, egészen a piacra vitelig képes támogatni az innovációs beruházásokat.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Lehetőség az európai uniós védjegyek és az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegyek terjedelmének tisztázására

Az Európai Unió Védjegy Rendeletének (2015/2424 EUTMR) 28. cikk (8) bekezdése alapján a védjegyjogosultnak 2016. március 23. napja és 2016. szeptember 24. napja között van lehetősége arra, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (a továbbiakban: EUSZTH) részére benyújtott nyilatkozatban tisztázza azon árukat és szolgáltatásokat, melyek kívül esnek a nizzai osztályozás szerinti fejezetcím szó szerinti jelentésén.

Ha a bejelentő 2012. június 22. napja előtt szerzett európai uniós védjegyoltalmat vagy az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegyoltalmat, és az oltalom terjedelmét a nizzai osztályozásban szereplő fejezetcím alapján határozta meg, úgy a jogosult érdekét szolgálja az, ha az EUSZTH előtt tisztázza az árujegyzéke körét. Amennyiben a védjegyjogosult úgy dönt, hogy nem kíván jelen lehetőséggel élni, az azt jelentheti, hogy az oltalom terjedelme az Európai Unió tekintetében a nizzai osztályozás fejezetcímében foglaltak szó szerinti jelentésére korlátozódik majd.

A nyilatkozatokat közvetlenül az EUSZTH-hoz, a bejelentés nyelvén kell benyújtani az Igénylőlap formanyomtatványon. A nyilatkozat benyújtási módozatairól az No.1/2016 BPHH elnöki kommunikációban (továbbiakban: Elnöki Közlemény) lehet részletes információkat találni.

Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegyek esetén a nyilatkozatokat nem lehet a WIPO Nemzetközi Irodához benyújtani. Ha az EUSZTH megállapítja, hogy a nyilatkozatok megfelelnek az EUTMR 28. cikk (8) bekezdésében, valamint az Elnöki Közleményben foglaltaknak, erről - minden érintett nemzetközi védjegyoltalom kapcsán - nyilatkozatban értesíti a WIPO-t. A WIPO a releváns információkat közzéteszi a madridi rendszer információs felületein, beleértve a WIPO Közlönyt és a ROMARIN adatbázist.

További információkat az alábbi helyeken lehet szerezni:
- A WIPO No. 10/2016 tájékoztatója
- Az EUSZTH  No.1/2016 BPHH elnöki közleménye,
- A kommunikáció I. számú melléklete: Példák kifejezésekre, melyekre nyilvánvalóan nem terjed ki a fejezetcím szó szerinti jelentése,
- Az EUSZTH EUTMR 28. cikk (8) bekezdésével kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye.

Várható események

Nemzetközi egészségtudományi konferencia Budapesten

2016. április 19-én és 20-án, a Danubius Hotel Gellértben (1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.) kerül megrendezésre az Európai Unió és a Keleti Partnerség országainak egészségügyi kutatási és innovációs együttműködésével foglalkozó tudománypolitikai konferenciája. A rendezvény az Európai Bizottság és az osztrák ZSI (Zentrum für Soziale Innovation) által 609528 sz. alatt megkötött "S&T International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries" (IncoNet EaP) projekt egyik mérföldköve. A rendezvény felelőse a projekt hazai résztvevője, a Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont (www.rcisd.eu), mely tagszervezetünk.

A projektben történő hazai részvétel a magyar kutatás nemzetközi lehetőségeinek kibontakozása szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Az a cél, hogy a 2014-ben kezdődött finanszírozási időszakban a Horizont 2020 keretprogramból minél több forrást tudjon bevonni az ország a kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására nemzetközi együttműködések által.

A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Deme Gábor, alelnök fog előadást tartani.

A részletes program megtekinthető itt.

Regisztrálni az alábbi linken lehet. MISZ-tagoknak a részvétel ingyenes.
További információk Dorogi Ildikónál (ildiko.dorogi@rcisd.eu), vagy az esemény weboldalán.

SZTE Innovációs Nap 2016

A Szegedi Tudományegyetem 2016. április 28-án, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (6722 Szeged, Ady tér 10.) megrendezi az "SZTE Innovációs Napot".

Program:

Moderátor: Pitó Enikő, SZTE, kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató

9:30-10:00 Regisztráció
10:00-10:10 Köszöntő
Prof. Dr. Szabó Gábor, Rektor, Szegedi Tudományegyetem
10:10-10:30 Köszöntő, felvezető előadás
Lepsényi István, Nemzetgazdasági Minisztérium, gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkár
10:30-10:40
Az SZTE Innovációs Díjról
Prof. Dr. Kemény Lajos, tudományos és innovációs rektorhelyettes, Szegedi Tudományegyetem
10:40-10:50
Leginnovatívabb TDK munkáért
10:50-11:00
Leginnovatívabb PhD munkáért
11:00-11:10
Leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén
11:10-11:20
Leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és élettudományok területén
11:20-11:30
Leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok és társadalomtudományok területén
11:30-11:40
Kutatás-fejlesztés és innováció a Szegedi Tudományegyetemen
Prof. Dr. Kemény Lajos, tudományos és innovációs rektorhelyettes, Szegedi Tudományegyetem
11:40-12:00
Szellemi tulajdon védelme, a K+F minősítés előnyei, a szabadalmaztatásra ösztönzés rendszere
Dr. Bendzsel Miklós, SZTNH elnöke (felkérés alatt)
12:00-12:20
A kockázati tőkebefektetések döntési szempontjai, tapasztalatok a start-up és/vagy egyetemi / kutatóintézeti kapcsolatokból eredő projektek finanszírozása területén.
Várkonyi Attila, FastVentures és ATI-Aquincum Tech Inkubator
12:20-13:10
Ebéd
13:10-13:40
SZTE kutatói és ipari partneri felmérés eredmények és SZTE kutatói vélemények egy országos kutatás tükrében
Pitó Enikő, SZTE kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató
Dr. Buzás Norbert, SZTE Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont vezető
13:40-13:55
Előadás címe egyeztetés alatt
Dr. Nagy Péter, ügyvezető igazgató, BHE Bonn Robottechnológiai Kft. (felkérés alatt)
13:55-14:10
Innováció az életminőség javításáért a Sanatmetal Kft gyakorlatában
Farkas József, ügyvezető igazgató, Sanatmetal Kft.
14:10-14:25
Előadás címe egyeztetés alatt
Dr. Ördög Tibor, MOL Csoport, kutatás-termelés, kutatás-fejlesztési menedzser (visszaigazolva)
14:25-14:40
Előadás címe egyeztetés alatt
Dr. Szepessy Zsolt, ügyvezető igazgató, Evopro Kft. (felkérés alatt)
14:40-15:00
Interaktív beszélgetés az elhangzott előadásokkal kapcsolatban
Moderátor: Pitó Enikő
15:00-15:05
Zárszó
Pitó Enikő, kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató, SZTE, Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság
15:15-17:15
Magyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási Tagozata
Zártkörű ülés (részvétel előzetes meghívás alapján)

A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban a terem befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi űrlap kitöltésével lehet.

További információk: Pitó Enikő kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató (tel.: 62/546-702, e-mail: inno@rekt.szte.hu)

EUREKA Innovációs Hét

2016. április 26-29. között Stockholmban kerül megrendezésre az EUREKA Innovációs Hét, amelynek kiemelt témája: intelligens városok, fenntartható, vonzó, élhető közösségek.

Az EUREKA kutatás-fejlesztési együttműködés több mint 40 tagállamának intézményei, Kanada, mint kiemelt társult tagállam, Dél-Korea és Dél-Afrika számos céggel vesznek részt a rendezvényen, amely platformot biztosít az olyan intelligens megoldások átgondolására, amelyek a jövő városainak, településeinek életét segítik, és lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődő kutatási intézmények és innovatív cégek kapcsolatokat építsenek, valamint konkrét EUREKA- és EUROSTARS-projekteket készítsenek elő.

A program mellett az Enterprise Europe Network előzetes jelentkezés alapján kétoldalú üzletember-találkozókat is szervez április 27-én, amelyre az érdeklődők ezen a linken regisztrálhatnak, feltölthetik projekt ötleteiket, valamint megtekinthetik a már regisztrált jelentkezők profilját. A kétoldalú találkozók jelentkezési határideje 2016. április 24.

A központi EUREKA-rendezvény helyszíne a stockholmi Folkets Hus City Conference Centre, amelyre külön regisztrálni lehet a rendezvény honlapján, legkésőbb 2016. április 10-ig. A részvétel térítésmentes.

Bővebb információ a B2B-találkozókról a program hazai társszervezőjétől kapható: MNKH-Enterprise Europe Network, Szabó Eszter Anna, Tel. +36-20-250-1851, email: szabo.eszter@tradehouse.hu
Az EUREKA Innovációs Hét további programjairól bővebb információ az NKFI Hivatalban az EUREKA Program Nemzeti Projekt Koordinátorától kapható: Mészáros Gergely, +36-1-896-3741, gergely.meszaros@nkfih.gov.hu

Magyar Gazdasági Fórum - Piacok és Innovációk

2016. május 5-8. között Magyarország lesz a díszvendége a Hamburgi Kikötőfesztivál rendezvénynek. A rendezvény során a Hamburgi Kereskedelmi és Iparkamara, Magyarország Berlini Nagykövetsége, Magyarország Hamburgi Tiszteletbeli Konzulja, a Budapest Kereskedelmi és Iparkamara és a Német Gazdaság Kelet-Európai Szövetsége közösen magyar gazdasági fórumot szervez "Piacok és Innovációk" címmel, 2016. május 4-én a Hamburgi Kereskedelmi és Iparkamarában (20457 Hamburg, Adolphsplatz 1.).

A Magyar Gazdasági Fórum célja a hamburgi-magyar gazdasági, üzleti, kereskedelmi kapcsolatok, kialakítása, erősítése. Ez alkalomból a Hamburgi Kereskedelmi és Iparkamara a következő szektorokból keres magyar cégeket a rendezvényre:
- magyar beszállítási lehetőségek repülőgépgyártáshoz,
- orvosi műszertechnika,
- logisztika és innováció.

A rendezvény meghívója megtalálható a kamara honlapján: www.hk24.de, Dokument-Nr. 3188128 alatt.

A tárgyalás és a fórum nyelve német.

A rendezvényen a következő személyek vesznek részt:
- Fritz Horst Melsheimer, a Hamburgi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
- Frank Horch, Hamburg Gazdasági, Közlekedési és Innovációs Hatóságának elnöke
- Györkös Péter Imre, Magyarország Berlini Nagykövete

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a jelentkezési lap kitöltése kötelező. További információ: landwehr.klara@bkik.hu.

Pályázati felhívások

A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása középiskolai tanárok és középiskolák részére

A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány az elmúlt évek pályázati tapasztalatait hasznosítva immár nyolcadik alkalommal hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakközépiskolák), illetve alapítványaik részére két kategóriában:
- A.) Természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésének támogatására, a 2016. évi Pro Progressio Díj középiskoláknak elnyerésére. A 2016/17-es tanévben megszervezésre kerülő rendezvények lehetnek iskolai, körzeti, esetleg regionális tanulmányi versenyek a természettudományok, a matematika és az informatika témaköréből, olyan kiállítások, amelyek a mérnöki szakmát mutatják be a fiataloknak, fakultatív előadások, szakkörök szervezése, ehhez szükséges kísérleti eszközök beszerzése, illetve ezek kombinációja, vagy bármilyen további ötletes megoldás a műszaki-természettudományi terület iránti figyelem felkeltésére. A rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó személyi szervezési költségekre nem kérhető támogatás.
- B.) A 2016. évi Pro Progressio tanári díj elnyerésére: olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos fiatal tanárok támogatására, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, és/vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, és 2012-2015 között minél több olyan diákjuk volt, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatják tanulmányaikat.

A pályázatok díjazása:
A pályázatok díjazására összesen, 10 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.
Az elnyerhető pályázati támogatás összege: 
A) pont esetében max. bruttó 400 E Ft/oktatási intézmény
B) pont esetében max. bruttó 400 E Ft/fő.

A pályázatok tartalma:
A pályázatok terjedelme max. 4 oldal, mely
A) pont esetén tartalmazza a megvalósítandó természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események részletes leírását/tematikáját, azok tervezett időpontjait és költségvetését.
B) pont esetén a pályázó pedagógus szakmai életrajzát, az iskola igazgatójának javaslatát.
A 2016. évi Pro Progressio tanári díjra csak olyan 1970-ben vagy később született tanárok pályázhatnak, akik az utolsó három évben sem az alapítvány elismerésében, sem egyéb országos szintű elismerésben nem részesültek.

Pályázatok beadása:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 5.
A max. 4 oldalas pályázatokat a ppai@mail.bme.hu címre kell eljuttatni PDF formában.
Az 1. online adatlap és/vagy 2. online adatlap kitöltése.
A pályázatok beadásával kapcsolatos útmutató és a kitöltendő adatlapok az alapítvány honlapján találhatók.

A pályázatok értékelésére, elbírálására a kuratórium szakmai bizottságot kér fel. A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2016. június 30-ig.
A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető (www.proprogressio.hu, telefon: 463 1595, 463 2600). További információk az alábbi linken.

Szakirodalomfigyelő

Záboji B. Péter: startup, felnőtteknek! - Az entrepreneurship szelleme és a vállalkozói szemlélet - Underground Kiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A könyv mondanivalója egybecseng korunk fejlődésének egyik fő jellemzőjével:
A 20. század utolsó harmadának egyik legfontosabb gazdasági jelensége a startup vállalat. Mind erősebben megmutatkozik, hogy a vállalatok működési rendjét, fejlesztési stratégiáit és módszereit, lényegében azok egész létezését átalakító, felforgató innovációk megvalósításának terepét sokkal inkább a startupok adják, mintsem a már megállapodott, nagyobb cégek. Amint azt az innováció közgazdasági elmélete atyjának is nevezett J. A. Schumpeter megfogalmazta, az innováció teremtő rombolás, a nagyobb, már kialakult módon működő cégek pedig nehezen viselik a rombolást, s ezért azt ott igencsak nehéz megvalósítani. A mind gyorsabban és mind radikálisabb változásokon keresztül fejlődő technológiai és gazdasági környezetben viszont a korábbi feltételrendszerre épült cégekre egyre inkább érvényesek gr. Széchenyi István szavai: "A mi eddig jó volt, az éppen azért, mert a múlt időben volt jó, ma tán csak meglehetős s utóbb még káros is lehet" [Hitel]. A megoldás: új, az annak sajátosságait és kockázatait jól tűrő, ahhoz kellő mozgásszabadságot és szervezeti rugalmasságot biztosító vállalati keretek közé vinni az innovációt - erre valók a startup cégek.

Záboji előbb gyakorolta, elmondása szerint hosszan és sikeresen, a startup cégek sikerre vitelének mesterségét, és e könyvét azért írta, hogy ilyen módon is átadja az ebből felgyülemlett tudását, tapasztalatait, filozófiáját az üzletről és az abban működő emberekről. Művén érezhető, hogy nem hivatásos szakíró írta, hanem a gyakorló üzletember szól benne mindenkihez, aki meg akarja ismerni a startup cégek világát, annak sajátosságait és műhelytitkait. Általánosságban szól, ám magáról beszél: "aki kitanulta, kitapasztalta a cégépítés mesterségét világszerte, különböző vállalkozásokban, különféle kultúrákban, abban előbb-utóbb megszületik az a vágy, hogy a felhalmozott tudást megossza a fiatalokkal, akik még romlatlanok, akiket még érdemes befolyásolni."

Alaptétele így jelenik meg: [A XXI. században] "A sikeres vállalatok életciklusa drámaian csökken: ami tegnap nagy cégnek számított, az holnapra akár el is tűnhet. A ma induló cégek nem gyártók, hanem szolgáltatók, ezért nincs is szükségük tőkére vagy gyárakra. Az iPhone-t Kínában gyártják csakúgy, mint a fogyasztói cikkek túlnyomó többségét. Újításokhoz nem mérnökök és fejlesztők tömegére van szükség, hanem kis elkötelezett csapatokra, akik a piaci lehetőséget fellelik és a lehető leggyorsabban kiaknázzák. Nem tőkére van szükségük, hanem vállalkozói befektetőkre, akik a pénz mellett tapasztalatukat és globális kapcsolatrendszerüket teszik hozzá a projekthez. Ez a startup világ, ami már nálunk is burjánzik. (...) Az internetnek hála ma már nincs szükség komoly tőkére ahhoz, hogy piaci termékkel álljunk elő. Ahogy akcelerátor kurzusaimon mondani szoktam, csupán három dolog kell egy vállalkozás elindításához: egy mobiltelefon, egy e-mail cím és a közmondásos garázs, amire Hewlett és Packard uraknak 1937-ben, Steve Wozniak és Steve Jobsnak 1976-ban még szüksége volt. A mai cég-alapítók pedig egyszerűen csak elmennek a legközelebbi internetkávézóba."

Amint hangsúlyozza, a megállapodott cégeknél lényegében minden döntéshozó a túlélésre játszik: hogy holnap is legyen állása, jövedelme - a startupban viszont a sikerért dolgoznak, hiszen ezért hozták azt létre. A startup cégek sikerre viteléről mondja, s tökéletesen igaza van: "Összetett mesterségről beszélünk, amit igazi nagymesterek példaképeiből lehet a legjobban megtanulni. Azoktól, akik már maguk is több céget építettek fel - és nem feltétlenül sikereset!"
Érdekes gyakorlati útmutató és gondolkodási keret olyan embertől, aki valóban sikeresen tette is, amiről beszél.

Mészáros László: Sikerre születtem - Egy amerikai magyar vállalkozó útja a Szilícium-völgyig - és tovább - Athenaeum Kiadó, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

"Mészáros László memoárjában egy különleges férfi kalandokkal teli sorsa rajzolódik ki (...) Alig tizenhét éves kamasz fiú volt, amikor 1956-ban egyedül, zsebében csupán egyetlen dollárral hajóra szállt Amerika partjai felé. Ma sikeres vállalkozó, akinek két hazája van, és szívügye, hogy mindkét nemzet fiataljainak útját egyengesse. Alapítványával, a MICE-szal hosszú évek óta azon munkálkodik, hogy a gyerekek felfedezhessék magukban a tehetséget és merjék a saját kezükbe venni életük irányítását."- az Athenaeum ajánlójából.

Mészáros könyve biztatásul és gondolkodásbeli útmutatóként szolgálhat mindenkinek, aki kockázatokkal is megbirkózó vállalkozóként akar érvényesülni. Amerikában különféle kétkezi munkákkal kezdte, rákkutató intézet állatketreceinek takarítójaként folytatta, itt figyeltek fel rá a tanulási készségéért és az innovációs tehetségéért. Ezek vitték innen - merész küzdelmek és makacs kitartás árán - a legnagyobbak egyike, az Intel üzleti fejlesztés alelnökének pozíciójáig.

"A könyv Magyarországon is figyelemre méltó, hasznos vezetési módszereket mutat be, vállalatirányítási szakemberek, vállalkozások vezetői számára is. Mészáros László az általa alapított Voice Technologies Group történetén keresztül írja le ezt a korszakot. Az internet az 1990-es évektől robbanásszerűen fejlődött Amerikában. A céges adathálózatok megszokottá váltak, a technikai befektetés kezdett eltávolodni a hagyományos telekommunikációtól. Megismerhetjük a sikeresség amerikai vállalatokat, vállalkozásokat jellemző útját, a korszak kihívásait. A vállalati stratégiaalkotás, az új adatátviteli technológiák kidolgozása, a megvalósításhoz szükséges csapatépítés, a vevőkkel való kapcsolattartás, a tárgyalási technikák és taktikák, a vezetői magatartás módszerei jelennek meg a VTG-ről szóló fejezetekben." - Zentai Gábor, a MICE http://www.miceprogram.hu/management.html - társelnöke előszavából.

E könyvből is kibontakozó életútja alapján kétség nem férhet ahhoz, hogy teljesítménye három kategóriában is aranyérmes. Egyik "Az Amerikai Álom megvalósítása": a magyar gyerek, aki bevándorlóként csak éles eszét, szorgalmát, és azt a szívós kitartását vihette magával, hogy munkával és állandó tanulással érjen el mind nagyobb sikert, mindezzel és csak ezzel kimagasló szakmai, erkölcsi és anyagi sikert ért el. A másik kategória korunk gazdaságának egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen szereplője: "a kiemelkedően sikeres sorozatvállalkozó" - könyvében lépésről-lépésre, gondolatról-gondolatra bemutatja, hogyan vált azzá. A harmadik a modern "Mentor": a nagyon sikeres üzletember, aki az általa létrehozott szervezettel mentorként segíti és ösztönzi a hasonlóképp sikeres vállalkozók következő generációjának létrejöttét és megerősödését. Könyve természetesen erről is beszámol.

Útját a csúcsra így jellemzi: "Elég kanyargós volt, de őszintén elmondhatom, a lehetőséget mindig megragadtam. Mindent megtettem azért, hogy valamennyi kihívás sikerrel végződjön. (...) Ha meg kellene adnom a receptet a sikeremhez, az a következőképpen festene: "Használj ki minden lehetőséget, hogy új koncepciókat sajátíts el, új kapcsolatokat szerezz és előreléphess azon a téren, amin dolgozol, az adminisztratív vagy bizalmi akadályoktól függetlenül. Azok igazából csak a felkészülést jelentik arra, hogy idővel előrelendítsék a karriered.""

Két mondat a könyvből, emberi és üzleti hozzáállásáról: "A fiatal vállalkozók felkészítése során mindig is külön kiemelem az emberek szerepét. Üzenetem egyszerű: olyanokat alkalmazz, akik okosabbak nálad, lásd el őket vezetői feladatokkal, bízd meg őket jó munkával, helyezd őket kihívások elé, kommunikálj, összpontosíts az egységességre, és hangsúlyozd a kliens fontosságát!"

Éric Hazan: Párizs felfedezése - Kultúrtörténeti útikalauz - Typotex, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

E könyv alapműnek is nevezhető: hatalmas, sokdimenziós adat- és információtömeget tár elénk Párizsról, olvasása valóban Párizs felfedezése még azoknak is, akik többé-kevésbé otthonosan mozognak a mai városban és ismerik a történelmét. Ha a tartalmát egy ügyes készülék szinkronizálná egy helymeghatározóval és kószálás közben felmondaná, csodálatos párizsi idegenvezető lenne.
Az európai gondolkodásban aligha van még egy város, amelyet olyannyira a felvilágosodott nyugati kultúra kútfejének, legfőbb műhelyének és kisugárzójának tartanak, mint Párizst. Firenze, Róma, talán mások is olykor túlragyogták, ám a felvilágosodással született kultúránk egészét illetően Párizs a Fény Városa.

Jócskán kedvezett neki ebben a történelem is. Ekkora kulturális teljesítményhez igen erős háttér kell, annak rangot és életet adó erőforrásaival, a nyugati kultúrkörben pedig Franciaország mellett kevés ilyen volt, és - ne itt kutassuk miért - messzevilágító teljesítményben e téren azok is elmaradtak attól, aminek Párizs megtestesítőjévé vált a világ számára.

Persze, hogy ott munkál a nagyságában a "Máté effektus" is (Mát. 25.29), hiszen a fénye odavonzotta máshonnan a szellem és a művészetek embereit, akik így az ő nagyságát és hírnevét emelték tovább, szintúgy a szellemi-, s szintúgy az anyagi csillogás híveit, akik azután szertevitték nagysága hírét. A kultúrában, tudományban egyaránt profi Typotex ismertetőjéből idézve: "Nincsenek elveszett léptek..." Így kezdődik a Párizs történelmébe és történetébe bevezető, ínyenceknek szóló útikalauz. Első lépésben például azt mutatja be, hogy a többi nagyváros amőbaszerű terjeszkedésével szemben Párizs mindig újabb és újabb koncepciók szerint szervezte koncentrikus körökbe önmagát. Akár egy hagyma rétegei: felfejthető, és így korszakolható. Haussmann báró ("Napóleon buldózere") pedig kíméletlenül felszántotta a várost, hogy kialakítsa bulvárjait - az anekdota szerint azt is figyelembe vette, hogyan juthat el a leggyorsabban a szeretőjéhez. A könyv első része negyedről negyedre haladva részletgazdag élőképet ad a város utcáiról és tereiről, remek kalandokat tartogatva azoknak, akik ismerik Párizst, és azoknak, akik kerülik a turistatömegeket. A második rész a forradalmak Párizsát mutatja be, mintegy barikádtérképet adva kezünkbe, amellyel a nagy francia forradalomtól az 1968-as lázadásokig nyomon követhetjük az események helyszíneit. A harmadik rész egy jól ismert párizsi típus, a "kószálók" által leírt várost mutatja be, Rousseau, Balzac és Baudelaire városát, hiszen a "séta tengődés csupán; a csatangolás: élet." De Párizsról szóló könyv művészek nélkül nem lehetséges! Így még Manet, Degas, valamint a századforduló fotósai - mondjuk André Kertész - Párizsából is ízelítőt kapunk." A szerzőről pedig, ugyanonnan: "Éric Hazan (1936) baloldali publicista, művészeti könyvek kiadója. Kalandos ifjú évei alatt szívsebész végzettségét katonaorvosként használta fel a libanoni polgárháborúban. Párizsba visszatérve ismert közíróként és könyvkiadóként a kulturális élet fontos szereplője lett."
Az Amazon ismertetője kiemeli: "Hazan egyesíti az anekdotázó érdekes történetek iránti érzékét a történész ténybeli tudásával, s így állítja elénk a szereplők páratlan sorát: az irodalmárokat, a filozófusokat, a művészeket (tegyük hozzá: szintúgy Párizs mérhetetlenül gazdag történelmének jellegzetes szereplőit minden rétegből, a nép gyermekeitől a hatalmasokig - OP). Ablakot nyit a város vibráló múltjának elfeledett ösvényeire, így mutatja meg azt meglepő új színekben." Így igaz.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Délmagyarország, 2016. április 2., szombat, 2. oldal
ELISMERÉS A PICKNEK
"...A 2015. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint további hat innovációs díjat adtak át Budapesten március 31-én. A Pick Szeged Zrt. kiemelt elismerésben részesült egy, a feldolgozás során alkalmazott technológiáért..."

Mmonline.hu, 2016. április 4., hétfő
Mobilalkalmazás-fejlesztő verseny diákoknak

Itbusiness.hu, 2016. április 4., hétfő
Felhívás diákoknak mobilalkalmazás-fejlesztő versenyre

Itcafe.hu, 2016. április 4., hétfő
Diákokat várnak az 1app mobilalkalmazás-fejlesztő versenyre

Kreativ.hu, 2016. április 4., hétfő
Alkalmazásfejlesztő versenyt hirdet a BME

Prog.hu, 2016. április 4., hétfő
Már lehet jelentkezni az 1app app-fejlesztő versenyre

Gyartastrend.hu, 2016. április 4., hétfő
Innovációs díjakat adtak át
"...A 2015. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint további hat innovációs díjat adtak át az Országházban, március 31-én..."

Magyarkozlekedes.hu, 2016. április 4., hétfő
Az evopro kapta az Innovációs Nagydíjat
"...Az evopro csoport kapta a 2015-ös Innovációs Nagydíjat, közölte az innoportal.hu internetes oldal. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke azt mondta: a díjazottak olyan alkotásokat hoztak létre, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország versenyképesebb legyen és a modern világban megállja a helyét. Pálinkás szerint a díjazott alkotások újszerűek, hasznosak és piaci értékük van. Az NKFIH elnöke kitért arra is, hogy 22 pályázat érkezett, amit kicsit kevesellt: kutatás-fejlesztési és innovációs befektetői szemléletet kell megvalósítani, úgy, hogy azt támogatják, amitől eredmény várható..."

Mon.hu, 2016. április 4., hétfő
"Magyarok a Marson" - A robotok szerelmesei Miskolcon

Boon.hu, 2016. április 4., hétfő
"Magyarok a Marson" - A robotok szerelmesei Miskolcon

Erdon.ro, 2016. április 4., hétfő
"Magyarok a Marson" - A robotok szerelmesei Miskolcon

Mno.hu, 2016. április 4., hétfő
"Partnerei vagyunk a kormánynak, vitára semmi ok"

Civilhetes.net, 2016. április 4., hétfő
"Partnerei vagyunk a kormánynak, vitára semmi ok"

Profit7.hu, 2016. április 4., hétfő
Rengeteg uniós pénz a balkáni terjeszkedéshez

Minuszos.hu, 2016. április 4., hétfő
A Smart Squash az Ericsson Budapesti innovációs garázsának első projektje

Autopro.hu, 2016. április 4., hétfő
Női mérnökökkel pörgetné fel az IT-szektort a Bosch

Blikk.hu, 2016. április 4., hétfő
Nem is gondolná! Magyar találmány védi az autózókat
"...Innovációs díjjal jutalmazták Tarány Gábort a Magyar Innováció Napján. Ő és a DAK Acélszerkezeti Kft. már több szabadalom tulajdonosa..."

Isite.hu, 2016. április 4., hétfő
Diákokat várnak az 1app mobilalkalmazás-fejlesztő versenyre

Digitalhungary.hu, 2016. április 4., hétfő
Félsz, hogy lehallgatnak? Akkor a CryptTalk segít ellazulni
"...Az alkalmazás meg is nyerte a "Startup Innovációs Díjat". A Magyar Innovációs Szövetség "Startup Innovációs Díját" nyerte el a magyar fejlesztésű CryptTalk hívástitkosító szolgáltatás. A CryptTalk magyar távközlési mérnökök fejlesztése, és olyan vállalkozások munkáját segíti, amelyek bizalmas, illetve értékes adatokkal dolgoznak, és az ezekkel való visszaélésekből komoly üzleti veszteségük származhat..."

Szekesfehervar.hu, 2016. április 4., hétfő
A lányregénytől a matematikáig - Lányok Napja április 28-án

Hirek.prim.hu, 2016. április 4., hétfő
Újabb magyar siker: washingtoni startup verseny döntőse egy hazai vállalkozás

MTV, 2016. április 4., hétfő
Életmentő magyar innováció
"...Speciális robbanásálló páncélt készített egy magyar cég és a felsőzsolcai vállalkozás ezzel az Ipari Innovációs Díjat is megnyerte. Babcsán Norbert, az Aluinvent Zrt. alelnöke és technológiai igazgatója beszél erről az életmentő magyar innovációról. Címkék: lökéshullám, energia, fémipar, hab..."

Elektro Installateur, 2016. április 5., kedd, 7. oldal
Hannoveri Vásár 2016
"...A Hannoveri Vásár évek óta úttörő szerepet játszik a digitalizált gyártás, a negyedik ipari forradalom (Industry 4.0) előmozdításában, az ehhez kapcsolódó technológiák bemutatásában. A rendezvény mottója: "Integrált ipar - Fedezze fel a megoldásokat!"..."

Észak-Magyarország, 2016. április 5., kedd, 6. oldal
Szuperszámítógép? A jövő!

Magyar Hírlap, 2016. április 5., kedd, 12. oldal
Új reményt adtak a magyar kutatók

Tolnai Népújság, 2016. április 5., kedd, 7. oldal
Innováció az egész világ

Magyarhirlap.hu, 2016. április 5., kedd
Új reményt adtak a magyar kutatók

Ejf.hu, 2016. április 5., kedd
Újabb szakmai siker a főiskolán - kiemelt elismerés a XXIV. Innovációs Nagydíjon

Kisalfold.hu, 2016. április 5., kedd
A vállalkozókat is megkérdezik a bürokráciacsökkentésről

Webradio.hu, 2016. április 5., kedd
Megkérdezik a vállalkozókat a bürokráciacsökkentésről

Profitline.hu, 2016. április 5., kedd
Kedves vállalkozó! Önnek mi a véleménye a bürokráciacsökkentésről?

Tozsdeforum.hu, 2016. április 5., kedd
Kíváncsi lett a kormány a vállalkozók véleményére

Mon.hu, 2016. április 5., kedd
Megkérdezik a vállalkozókat a bürokráciacsökkentésről

Napi.hu, 2016. április 5., kedd
Bürokráciacsökkentés: Lázárék várják a véleményeket

Portfolio.hu, 2016. április 5., kedd
Cégvezető vagy? Most beleszólhatsz a bürokráciacsökkentésbe

Webradio.hu, 2016. április 5., kedd
NGM: a kelet- és közép-európai térségben Magyarország Hongkong legjelentősebb kereskedelmi partnere

Magyaridok.hu, 2016. április 5., kedd
NGM: a térségben Magyarország Hongkong legjelentősebb kereskedelmi partnere

Hirek.prim.hu, 2016. április 5., kedd
Nagyon hiányoznak a lányok az informatikából

Bonline.hu, 2016. április 5., kedd
Nagyon hiányoznak a lányok az informatikából

Mmonline.hu, 2016. április 5., kedd
Lányokat az informatikába!

Innoportal.hu, 2016. április 5., kedd
Lányokat csábítanak az informatikai pályára

Computerworld.hu, 2016. április 5., kedd
Nagyon hiányoznak a lányok az informatikából

Objektivhir.hu, 2016. április 5., kedd
Minőség, innováció, versenyképesség - átadták a Best of Budapest & Hungary díjakat

Euroastra.hu, 2016. április 5., kedd)
19. Projektmenedzsment Fórum

Pcpult.hu, 2016. április 5., kedd
Összegyűlik a projektmenedzserek krémje

Kronika.ro, 2016. április 5., kedd
Tudományos park épül Kolozsváron

Itbusiness.hu, 2016. április 5., kedd
Nézzenek körül távolabb is a KKV-k

Objektivhir.hu, 2016. április 5., kedd
Minőség, innováció, versenyképesség - átadták a Best of Budapest & Hungary díjakat

Hirado.hu, 2016. április 5., kedd
Az appok eltűnésétől a mikropillanatokig

Digitalhungary.hu, 2016. április 5., kedd
A sportpályákat is kiokosítják

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2016. április 5., kedd
Üzleti innovációs menedzser továbbképzés indul az EDUTUS Főiskolán 2016. őszén

Insiderblog.hu, 2016. április 5., kedd
Nagyon hiányoznak a lányok az informatikából

Gyorplusz.hu, 2016. április 5., kedd
VII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár

Innova.eszakalfold.hu, 2016. április 5., kedd
Az Evopro kapta az Innovációs Nagydíjat

Dunaujvaros.com, 2016. április 5., kedd
Díjat nyert az életmentő újvárosi szabadalom

Muszaki-magazin.hu, 2016. április 5., kedd
Magyar Innovációs Nagydíj

IT-Business, 2016. április 6., szerda, 36-37. oldal
Ócska, régi gépeket használnak a kis- és középvállalkozások

Magyar Mezőgazdaság, 2016. április 6., szerda, 5. oldal
Az FM is díjazta az innovációt
"...A minisztérium Környezetvédelmi Innovációs Díját az Aquaprofit Zrt. érdemelte ki azért a szabadalmaztatott eljárásért, amellyel hatékonyan lehet az arzén és vastartalmú vizet tisztítani és uniós határértéknek megfelelő ivóvízzé alakítani..."

Világgazdaság, 2016. április 6., szerda, 8. oldal
Innováció az egész világ

Népszabadság, 2016. április 6., szerda, 7. oldal
Innováció az egész világ

Innoteka.hu, 2016. április 6., szerda
Szabadalmi jubileum

Innoteka.hu, 2016. április 6., szerda
Új lehetőségek kapujában

Innoteka.hu, 2016. április 6., szerda
Nem tudunk pályázni!

Muszaki-magazin.hu, 2016. április 6., szerda
Magyar Innovációs Nagydíj

Webradio.hu, 2016. április 6., szerda
NGM: 2,9 milliárd forint támogatás fiatalok vállalkozóvá válásához

Magyaridok.hu, 2016. április 6., szerda
NGM: 2,9 milliárd forint támogatás fiatalok vállalkozóvá válásához

Figyelo.hu, 2016. április 6., szerda
Vállalkozóvá válni: milliós támogatásra pályázhatnak a fiatalok

Mfor.hu, 2016. április 6., szerda
3 milliós támogatásra pályázhatnak fiatal vállalkozók

Profitline.hu, 2016. április 6., szerda
3 millió forint vissza nem térítendő támogatás a fiatal vállalkozóknak

Adozona.hu, 2016. április 6., szerda
Vissza nem térítendő támogatás fiataloknak

Boon.hu, 2016. április 6., szerda
NGM: 2,9 milliárd forint támogatás fiatalok vállalkozóvá válásához

Mon.hu, 2016. április 6., szerda
NGM: 2,9 milliárd forint támogatás fiatalok vállalkozóvá válásához

Tozsdeforum.hu, 2016. április 6., szerda
Fiatal vagy és vállalkoznál? Ne habozz!

Csalad.hu, 2016. április 6., szerda
2,9 milliárddal támogatnák a fiatal vállalkozókat

Kamaraonline.hu, 2016. április 6., szerda
Fejenként 2-3 millió forintot kaphat közel ezer fiatal vállalkozó

Webradio.hu, 2016. április 6., szerda
Több mint 1600 milliárd forint uniós forrás gazdaságfejlesztésre

Magyaridok.hu, 2016. április 6., szerda
Több mint 1600 milliárd forint uniós forrás gazdaságfejlesztésre

444.hu, 2016. április 6., szerda
Okádni kell Brüsszeltől: a mocskos EU az előző pénzügyi ciklusban több mint 1600 milliárd forintot adott gazdaságfejlesztésre!

Mon.hu, 2016. április 6., szerda
Több mint 1600 milliárd forint uniós forrás gazdaságfejlesztésre

Nyiregyhaza.hu, 2016. április 6., szerda
Uniós fejlesztések

Webradio.hu, 2016. április 6., szerda
Parragh László: a tudás és a gazdaság összekapcsolására van szükség a sikerhez

Magyaridok.hu, 2016. április 6., szerda
Parragh László: a tudás és a gazdaság összekapcsolására van szükség a sikerhez

Alon.hu, 2016. április 6., szerda
Parragh László Szombathelyen elárulta a siker titkát

Autopro.hu, 2016. április 6., szerda
Parragh szorosabbra fonná a gazdaság és az oktatás viszonyát

Technokrata.hu, 2016. április 6., szerda
Lányok! Rátok vár az informatikai szakma!

Edupress.hu, 2016. április 6., szerda
Nagyon hiányoznak a lányok az informatikából

Hirado.hu, 2016. április 6., szerda
Nagyon hiányoznak a lányok az informatikából

Innoportal.hu, 2016. április 6., szerda
Globális jelentőségű kutatással nyerték el a Semmelweis-díjat

Gyorplusz.hu, 2016. április 6., szerda
Innovációs kiállítás és vásár a győri egyetemen

Profit7.hu, 2016. április 6., szerda
Szóhoz jutnak a kkv-k is

Szellemitulajdon.hu, 2016. április 6., szerda
Átadták a 2015. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Innoteka.hu, 2016. április 6., szerda
Nagydíj vasúti diagnosztikáért
"...Huszonnegyedik alkalommal adták át a Magyar Innovációs Nagydíjat. Március utolsó napján a Parlamentben rendezett ünnepi eseményen a 2015. évi Nagydíjat az evopro Innovation Kft. és az evopro systems engineering Kft. vehette át..."

Opont.hu, 2016. április 6., szerda
Találkozás a tudománnyal
"...Kazincbarcika - A városba érkezett a "Meet the scientist" program április 6-án, pontosabban az Egressy színháztermébe. A műszaki és a természettudományok, valamint az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítését célzó kezdeményezést a Magyar Innovációs Szövetség 2010-ben indította el a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével karöltve. Eddig több mint hatvan középiskolába jutottak el. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium diákjainak dr. Tóth Anikó, a Miskolci Egyetem kutatója, a Colorado School of Mines Fulbright-ösztöndíjasa tartott előadást, majd érdekes fizikai kísérleteket láttak a diákok..."

Szon.hu, 2016. április 6., szerda
Több mint 1600 milliárd forint uniós forrás gazdaságfejlesztésre

Paprikaradio.ro, 2016. április 6., szerda
Tudományos park épül Kolozsváron

Autopro.hu, 2016. április 6., szerda
Parragh szorosabbra fonná a gazdaság és az oktatás viszonyát

Profitline.hu, 2016. április 6., szerda
3 millió forint vissza nem térítendő támogatás a fiatal vállalkozóknak

M2mzona.hu, 2016. április 6., szerda
Svájcban rendezik az első kiborg olimpiát
"...A verseny nem titkolt célja az innováció ösztönzése, hasonlóan a DARPA (az Egyesült Államok harcászati fejlesztő ügynöksége) robotikai versenyeihez. Itt a feltalálóknak specifikus feladatok megoldására kell kitalálniuk gépeket, de a fejlesztés során olyan tanulságokat is leszűrhetnek a munkából, melyeket később komplexebb megoldások kidolgozásakor is hasznosíthatnak..."

Hvg.hu, 2016. április 6., szerda
Nincs könnyű dolga az újítóknak, pláne Magyarországon

Hir.ma, 2016. április 6., szerda
NGM: 2,9 milliárd forint támogatás fiatalok vállalkozóvá válásához

Erdely.ma, 2016. április 6., szerda
Nagy szükség van bátorításra - Külhoni fiatal vállalkozók támogatása

Adozona.hu, 2016. április 6., szerda
Vissza nem térítendő támogatás fiataloknak

Lánchíd Rádió, 2016. április 6., szerda
Hívástitkosító szolgáltatás kapta a Startup Innovációs Díjat
"...A CryptTalk nevű magyar programot Startup Innovációs Díjjal tüntette ki a Magyar Innovációs Szövetség. A Kalauz vendége a témával kapcsolatban dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség igazgatója..."

Magyar Idők, 2016. április 7., csütörtök, 11. oldal
Fiatalok vállalkozóvá válását segítik

Magyar Idők, 2016. április 7., csütörtök, 15. oldal
Ezermilliárdok jutottak a hazai kisvállalkozások fejlesztésére

Magyar Hírlap, 2016. április 7., csütörtök, 9. oldal
Újabb százezer munkahely a vállalkozóknál

Üzlet és Pszichológia, 2016. április 7., csütörtök, 5. oldal
Startup-lexikon - alapfogalmak

Üzlet és Pszichológia, 2016. április 7., csütörtök, 20-22. oldal
"Egy startup olyan, mint egy kisgyerek"

Üzlet és Pszichológia, 2016. április 7., csütörtök, 40-41. oldal
Az ötlet semmi, a megvalósítás minden

Heti Válasz, 2016. április 7., csütörtök, 36. oldal
Szilícium-völgy Debrecenben

Piacesprofit.hu, 2016. április 7., csütörtök
Milliókat kaphat, ha most kezd vállalkozni

Magyaridok.hu, 2016. április 7., csütörtök
NGM-államtitkár: még ebben a hónapban új GINOP-pályázatok jelennek meg

Privatbankar.hu, 2016. április 7., csütörtök
Megnyílik az uniós pénzcsap: ezekre lehet pályázni

Webradio.hu, 2016. április 7., csütörtök
NGM-államtitkár: még ebben a hónapban új GINOP-pályázatok jelennek meg

Profitline.hu, 2016. április 7., csütörtök
NGM-államtitkár: még ebben a hónapban új GINOP-pályázatok jelennek meg

Mfor.hu, 2016. április 7., csütörtök
Lepsényi: jönnek az újabb GINOP pályázatok

Boon.hu, 2016. április 7., csütörtök)
NGM-államtitkár: még ebben a hónapban új GINOP-pályázatok jelennek meg

Mon.hu, 2016. április 7., csütörtök)
NGM-államtitkár: még ebben a hónapban új GINOP-pályázatok jelennek meg

Kamaraonline.hu, 2016. április 7., csütörtök
Áprilisban új GINOP-pályázatok nyílnak meg a kkv-szektornak

Tozsdeforum.hu, 2016. április 7., csütörtök
Még több pénzzel dobja meg az állam a kkv-kat

Piacesprofit.hu, 2016. április 7., csütörtök
Jönnek az új GINOP-pályázatok

Uzletresz.hu, 2016. április 7., csütörtök
Jönnek az új GINOP-pályázatok áprilisban

Pannonnovum.hu, 2016. április 7., csütörtök
NGM: innováció nélkül nem megy

Portfolio.hu, 2016. április 7., csütörtök
Áprilisban újabb három gazdaságfejlesztési pályázat jön

Magyaridok.hu, 2016. április 7., csütörtök
Fiatalok vállalkozóvá válását segítik

Sg.hu, 2016. április 7., csütörtök
A Szilícium-völgy fejlesztéseire vadászik a Deutsche Bank

Pannonnovum.hu, 2016. április 7., csütörtök
Startupokra épül a magyarországi innováció

Pannonnovum.hu, 2016. április 7., csütörtök
VII. Innovációs kiállítás és vásár a győri egyetemen

Pannonnovum.hu, 2016. április 7., csütörtök
Megnyílt a Magyar Formatervezési Díj 2016 pályázati lehetőség

Pannonnovum.hu, 2016. április 7., csütörtök
SMART 2016: nemzetközi innovációs expót rendeznek Magyarországon

Pannonnovum.hu, 2016. április 7., csütörtök
Uniós pénz a kormány nélkül? Lehetséges!

Pannonnovum.hu, 2016. április 7., csütörtök
Női mérnökökkel pörgetné fel az IT-szektort a Bosch

Pannonnovum.hu, 2016. április 7., csütörtök
44. Genfi Nemzetközi Találmányi Kiállítás

Haon.hu, 2016. április 7., csütörtök
NGM-államtitkár: még ebben a hónapban új GINOP-pályázatok jelennek meg

Szekesfehervar.hu, 2016. április 7., csütörtök
Pénz, de honnan? - fókuszban a 2016-os EU-s pályázati pénzek

Magyaridok.hu, 2016. április 7., csütörtök
Ezermilliárdok jutottak a hazai kisvállalkozások fejlesztésére

Gazdasagiradio.hu, 2016. április 7., csütörtök
BOOOMerang InQubator segíti a start-upok innovációját

Tolnai Népújság, 2016. április 8., péntek, 8. oldal
Innováció az egész világ

Észak-Magyarország, 2016. április 8., péntek, 4. oldal
Találkozás a tudománnyal
"...Kazincbarcikára az Egressy színháztermébe érkezett a "Meet the scientist" program szerdán - adta hírül az opont. A műszaki és a természettudományok, valamint az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítését célzó kezdeményezést a Magyar Innovációs Szövetség 2010- ben indította el a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével karöltve. Eddig több mint hatvan középiskolába jutottak el. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium diákjainak dr. Tóth Anikó, a Miskolci Egyetem kutatója, a Colorado School of Mines Fulbright-ösztöndíjasa tartott előadást, majd érdekes fizikai kísérleteket láttak a diákok..."

Magyar Idők, 2016. április 8., péntek, 13. oldal
Szemléletváltás szükséges az újraiparosítás sikeréhez

Innotéka, 2016. április 8., péntek, 9-11. oldal
Új lehetőségek kapujában

Innotéka, 2016. április 8., péntek, 18-19. oldal
Nem tudunk pályázni!
"...Pálinkás József elmondta, hogy a benyújtott anyagok 30 százaléka kutatásfejlesztés-innováció szempontjából teljességgel értelmezhetetlen, a fennmaradó 70 százalékból 30 százalékra pedig ha időt fordítottak volna, és azok írták volna meg, akik a programot meg akarják valósítani, még jobb pozícióba is juthattak volna a pályázók..."

Innotéka, 2016. április 8., péntek, 20-21. oldal
Szabadalmi jubileum

Innotéka, 2016. április 8., péntek, 24. oldal
Nagydíj vasúti diagnosztikáért
"...A Magyar Innovációs Szövetség 1991-ben határozott az Innovációs Nagydíj megalapításáról. Az évente egyszer megítélt Nagydíjat azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások kapják, amelyek a díjátadást megelőző évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el..."

Webradio.hu, 2016. április 8., péntek
PwC: új k+f+i támogatási lehetőség Közép-Magyarországon

Innoportal.hu, 2016. április 8., péntek
Új k+f+i támogatási lehetőség Közép-Magyarországon

Figyelo.hu, 2016. április 09., szombat
Új pénzcsap nyílik Magyarországon

Gazdasag.ma.hu, 2016. április 8., péntek
Új K+F+I támogatási lehetőség Közép-Magyarországon

Napi.hu, 2016. április 8., péntek
PwC: 28 milliárdos programot hirdettek kutatás-fejlesztésre

Portfolio.hu, 2016. április 8., péntek
Külföldi kiállításon vennél részt EU-pénzből? Itt a lehetőség!

Szegedma.hu, 2016. április 8., péntek
Corina Cretu: az EU lézeres nagyberuházása világszínvonalú kutatási környezetet teremt

Webradio.hu, 2016. április 8., péntek
Corina Cretu: az EU lézeres nagyberuházása világszínvonalú kutatási környezetet teremt

Kronika.ro, 2016. április 8., péntek
Lézeres nagyberuházás Bukarestben és Szegeden

Hirek.prim.hu, 2016. április 8., péntek
1app mobilalkalmazás-fejlesztő verseny diákoknak

Kutyu.hu, 2016. április 8., péntek
Diákoknak szól az 1app mobilalkalmazás-fejlesztő verseny

Itbusiness.hu, 2016. április 8., péntek
2016 áprilisi ITB Club - KKV-k! Irány a külpiacok!

Boon.hu, 2016. április 8., péntek
Találkozás a tudománnyal Kazincbarcikán
 "...A műszaki és a természettudományok, valamint az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítését célzó kezdeményezést a Magyar Innovációs Szövetség 2010-ben indította el a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével karöltve. Eddig több mint hatvan középiskolába jutottak el..."

Kemma.hu, 2016. április 8., péntek
Június végéig lehet jelentkezni a projektekre

Lokal.hu, 2016. április 8., péntek
Mátyásföldön szerelik össze a díjnyertes zöld buszokat
"...A Modulo buszok fejlesztője, az Evopro-csoport kapta a napokban a 2015-ös Innovációs Nagydíjat..."

Kanizsaujsag.hu, 2016. április 8., péntek
2,9 milliárd forint támogatás fiatalok vállalkozóvá válásához

Ma.hu, 2016. április 8., péntek
Új K+F+I támogatási lehetőség Közép-Magyarországon

Videk.ma, 2016. április 8., péntek
Betegségek gyógyítására, és más programokra új k+f+i támogatási lehetőség nyílik Közép-Magyarországon - tudatta a PwC

Szeged.hu, 2016. április 8., péntek
Új szakaszba lép a szegedi szuperlézer beruházás

HírTV, Híradó, 2016. április 8., péntek
Az előző uniós ciklusban befagyasztott 775 milliárd forintnyi fejlesztési pénz csaknem kétharmadát átutalja Brüsszel Magyarországnak

Magyar Hírlap, 2016. április 9., szombat, 10. oldal
Világszínvonalú szegedi központ
Hazánk legnagyobb kutatás-fejlesztési projektje a lézercentrum

Magyar Nemzet, 2016. április 9., szombat, 28-29. oldal
Hátsó kapu
"...Ironikus adalék ehhez, hogy épp a múlt héten vehette át a Parlamentben a Startup Innovációs Díjat a CryptTalk nevű hívástitkosító alkalmazás magyar fejlesztője. A program nagyon népszerű a világban, mert a független elemzőcégek szerint a legmagasabb technikai színvonalon teszi lehallgathatatlanná a telefonhívásokat és az üzeneteket. Magyarországon hamarosan illegálissá válhat a használata..."

PC World, 2016. április 9., szombat, 16. oldal
Már ez is van: okostojás
Magyar innováció

Petőfi Népe, 2016. április 9., szombat, 9. oldal
Innováció az egész világ

Elektronet, 2016. április 9., szombat, 9. oldal
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

Civilhetes.net, 2016. április 9., szombat
Új pénzcsap nyílik Magyarországon

Magyarhirlap.hu, 2016. április 9., szombat
Világszínvonalú szegedi központ

Figyelo.hu, 2016. április 9., szombat
Új pénzcsap nyílik Magyarországon

Magyar Idők, 2016. április 11., hétfő, 12. oldal
Válságállóvá teszi hazánkat az ipar

Medicalonline.hu, 2016. április 11., hétfő
Pályázati lehetőség K+F+I területen

Digitalhungary.hu, 2016. április 11., hétfő
Magyar jeltolmács szoftver az amerikai siketeknek

Digitalhungary.hu, 2016. április 11., hétfő
Hiányoznak a nők az informatikából

Computerworld.hu, 2016. április 11., hétfő
Magyar fejlesztésű jeltolmács szoftver sikere

Itcafe.hu, 2016. április 11., hétfő
1,5 millió eurót kapott a magyar jeltolmács

Technokrata.hu, 2016. április 11., hétfő
Ez a technológia forradalmasíthatja a siketek és hallók közti kommunikációt!

24.hu, 2016. április 11., hétfő
Óriásbefektetést kapott a magyar startup

Uzletresz.hu, 2016. április 11., hétfő
Másfél millió eurót kapott a magyar fejlesztés

Webradio.hu, 2016. április 11., hétfő
Magyar-német üzleti fórum Debrecenben

Civishir.hu, 2016. április 11., hétfő
Jönnek a bajorok, mert Debrecent érdekli Bajorország

Medicalonline.hu, 2016. április 11., hétfő
Pályázati lehetőség K+F+I területen

Gyartastrend.hu, 2016. április 11., hétfő
Új kutatás-fejlesztési pályázatot hirdettek meg

Portfolio.hu, 2016. április 11., hétfő
Ráugrottak a magyar kutatók a 7 milliárdos pályázatra

Kisalfold.hu, 2016. április 11., hétfő
Robotika, mobil appok, design autó - Innovációs kiállításon az NYME

Faktor.hu, 2016. április 11., hétfő
"Gondolkodó" drónokat alkotott a magyar csoport

Bbj.hu, 2016. április 11., hétfő
Hungarian creator of sign language software receives VC

Computerworld, 2016. április 12., kedd, 7. oldal
1app fejlesztőverseny

Computerworld, 2016. április 12., kedd, 13. oldal
Várja a munkaerőpiac a lányokat is

Magyar Idők, 2016. április 12., kedd, 16. oldal
Kiosztották az innovációs elismeréseket
"...Kiemelt dicséretet kapott a bajai Eötvös József Főiskola, valamint a Víztec Zrt. és az Emvir Nonprofit Kft. közös anyaga, amit az innovációs szövetség XXIV. Magyar Innovációs Nagydíj-pályázatára adtak be..."

Népszabadság, 2016. április 12., kedd, 14. oldal
Innováció az egész világ

Transpack, 2016. április 12., kedd, 84-85. oldal
Innováció a hazai feltalálók szemszögéből

Webradio.hu, 2016. április 12., kedd
Növekedett a pályázói kedv a felfedező kutatásokban

Innoportal.hu, 2016. április 12., kedd
Javul a pályázói kedv a felfedező kutatásokban

Piacesprofit.hu, 2016. április 12., kedd
A tudományban is növekedett a pályázati kedv

Profit7.hu, 2016. április 12., kedd
Rákaptak a cégek a kutatásra

Termekmix.hu, 2016. április 12., kedd
Innovációk sikertényezői: Egyedi, sajátos, fontos...

Magyaridok.hu, 2016. április 12., kedd
Kiosztották az innovációs elismeréseket
"...Kiemelt dicséretet kapott a bajai Eötvös József Főiskola, valamint a Víztec Zrt. és az Emvir Nonprofit Kft. közös anyaga, amit az innovációs szövetség XXIV. Magyar Innovációs Nagydíj-pályázatára adtak be..."

Portfolio.hu, 2016. április 12., kedd
Óriási gyorsítást kapott 2200 GINOP-nyertes is

Dehir.hu, 2016. április 12., kedd
Mennyire jók a kreatív problémamegoldás terén a debreceni diákok?

Fejér Megyei Hírlap, 2016. április 13., szerda, 15. oldal
Innováció a jövő

Webradio.hu, 2016. április 13., szerda
NGM: ipari parkok fejlesztését támogató uniós pályázat jelent meg

Magyarhirlap.hu, 2016. április 13., szerda
Uniós pályázat az ipari parkok fejlesztésére

Autopro.hu, 2016. április 13., szerda
Hatmilliárd forintból fejleszthetnek az ipari parkok

Hirado.hu, 2016. április 13., szerda
Hatmilliárd ipari parkok fejlesztésére

Profit7.hu, 2016. április 13., szerda
Támogatják az ipari parkok fejlesztését

Piacesprofit.hu, 2016. április 13., szerda
Hatmilliárdos pályázat ipari parkoknak

Civilhetes.net, 2016. április 13., szerda
Sok pénz vár az ipari parkokra

Kamaraonline.hu, 2016. április 13., szerda
Túl sokan jelentkeztek a 20 milliárd forintos kkv-pályázatra

Napi.hu, 2016. április 13., szerda
Sok pénz vár az ipari parkokra

Portfolio.hu, 2016. április 13., szerda
Felfüggesztik a nagyon népszerű EU-pályázatot péntek délutántól

Webradio.hu, 2016. április 13., szerda
Kecskeméten is elindult a Startup Campus program

Hirhatar.hu, 2016. április 13., szerda
Kecskeméten is elindult a Startup Campus program

Profitline.hu, 2016. április 13., szerda
Újabb Startup Campus program undult

Kecskemeti-hirhatar.hu, 2016. április 13., szerda
Kecskeméten is elindult a Startup Campus program

Alfahir.hu, 2016. április 13., szerda
Kecskeméten is elindult a Startup Campus program

Baon.hu, 2016. április 13., szerda
Segítik, hogy siker legyen a jó ötletekből

Elelmiszer.hu, 2016. április 13., szerda
Főiskolai projekt nyerte a Greennovációs Nagydíjat

U-szeged.hu, 2016. április 13., szerda
Szaúdi delegáció látogatott a Szegedi Tudományegyetemre

Figyelo.hu, 2016. április 13., szerda
Disztruptív Visegrádiak

Computerworld.hu, 2016. április 13., szerda
Mesterszintű duális képzés a BME-n

Autoszektor.hu, 2016. április 13., szerda
Az év K+F beruházója lett a Bosch

Mediainfo.hu, 2016. április 13., szerda
Orvosi app-al nyerték meg a Microsoft Imagine Cup-ot

Hirek.prim.hu, 2016. április 13., szerda
Magyar fiatalok segíthetik az orvosokat a helyes diagnózisban

Innoportal.hu, 2016. április 13., szerda
Magyar diákok startupja forradalmasítaná az orvosképzést

Bitport.hu, 2016. április 13., szerda
Dr. House-app nyert a hazai diákversenyen

Petőfi Népe, 2016. április 14., csütörtök, 1-2. oldal
Startup Campus program indult

Dunaújvárosi hírlap, 2016. április 14., csütörtök, 6. oldal
Kecskeméten is Startup Campus

Magyar Hírlap, 2016. április 14., csütörtök, 11. oldal
Egyetemi vállalkozásfejlesztési program

Magyar Nemzet, 2016. április 14., csütörtök, 13. oldal
Esély ipari parkoknak

Magyar Idők, 2016. április 14., csütörtök, 15. oldal
Hatmilliárdból bővülnek az ipari parkok

Magyar Idők, 2016. április 14., csütörtök, 16. oldal
Több a pályázó

Magyar Nemzet, 2016. április 14., csütörtök, 17. oldal
Van értelme az innovációnak?

Rolling tons, 2016. április 14., csütörtök, 32-36. oldal
125 ÉVNYI FENNTARTHATÓ INNOVÁCIÓ

Zalai Hírlap, 2016. április 14., csütörtök, 6. oldal
Bőven van uniós forrás

Insiderblog.hu, 2016. április 14., csütörtök
Hívástitkosító szolgáltatás kapta a Startup Innovációs Díjat

Vg.hu, 2016. április 14., csütörtök
Eldőlt: Magyarország bekapcsolódik az európai forradalomba

Vg.hu, 2016. április 14., csütörtök
"Nincs olyan ágazat, ahol az innováció ne lenne meghatározó"

Vg.hu, 2016. április 14., csütörtök
1200 milliárd jut innovációra 2014-2020 között

Vg.hu, 2016. április 14., csütörtök
Eddig hét innovatív cégben történő befektetést zárt le a Széchenyi Tőkealap-kezelő

Vg.hu, 2016. április 14., csütörtök
Kereskedőház: Az innováció tehet minket versenyképessé

Pannonnovum.hu, 2016. április 14., csütörtök
A tudományban is növekedett a pályázati kedv

Retrofm.hu, 2016. április 14., csütörtök
Nyíregyházi Egyetem: Innovációs- és Állásbörze lesz április 19-én

Retroradio.hu, 2016. április 14., csütörtök
Nyíregyházi Egyetem: Innovációs- és Állásbörze lesz április 19-én

Hirek.prim.hu, 2016. április 14., csütörtök
Laboratórium is nyert a Greennovációs versenyen

Bonline.hu, 2016. április 14., csütörtök
Laboratórium is nyert a Greennovációs versenyen

Vs.hu, 2016. április 14., csütörtök
Kecskeméten is elindult a Startup Campus program

Figyelo.hu, 2016. április 14., csütörtök
Kecskeméten is elindult a Startup Campus program

Piacesprofit.hu, 2016. április 14., csütörtök
Átadták az Ipari Parkok Versenyképességi Díját

Itbusiness.hu, 2016. április 14., csütörtök
Ócska, régi gépeket használnak a kis- és középvállalkozások

Orientpress.hu, 2016. április 14., csütörtök
Innováció és környezetvédelem találkozik az idei Tudományfesztiválon

Bitport.hu, 2016. április 14., csütörtök
IoT-startupokra vadásznak a befektetők

Trend FM, 2016. április 14., csütörtök
Éves szinten nőtt az ipari termelés

Népszabadság, 2016. április 15., péntek, 7. oldal
Milliárdokat fektettek be a tudásba

Világgazdaság, 2016. április 15., péntek, 4. oldal
Lepsényi: beszállunk a forradalomba

Új Néplap, 2016. április 15., péntek, 7. oldal
Dinoszauruszok helyett új technológiák jönnek

Új Dunántúli Napló, 2016. április 15., péntek, 7. oldal
Dinoszauruszok helyett új technológiák jönnek

Tolnai Népújság, 2016. április 15., péntek, 7. oldal
Dinoszauruszok helyett új technológiák jönnek

Petőfi Népe, 2016. április 15., péntek, 7. oldal
Dinoszauruszok helyett új technológiák jönnek

Heves megyei Hírlap, 2016. április 15., péntek, 7. oldal
Dinoszauruszok helyett új technológiák jönnek

Békés Megyei Hírlap, 2016. április 15., péntek, 7. oldal
Dinoszauruszok helyett új technológiák jönnek

24 Óra, 2016. április 15., péntek, 7. oldal
Dinoszauruszok helyett új technológiák jönnek

Világgazdaság, 2016. április 15., péntek, 4. oldal
Az innováció a kulcs

Világgazdaság, 2016. április 15., péntek, 4. oldal
Az innováció tehet minket versenyképessé

Színes Ász, 2016. április 15., péntek, 13. oldal
40 milliárdból épül a lézerközpont

Webradio.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics: jövőre több pénz jut az oktatásra
"...A jövő évi költségvetésben egyaránt emelkedik a felsőoktatásra és a közoktatásra fordítható források összege - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) oktatásért felelős államtitkára pénteken Budapesten. Palkovics László, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén elmondta: a felsőoktatás finanszírozására a 2017-es büdzsében az idei 197 milliárd forinttal szemben várhatóan mintegy 240 milliárd forint áll majd rendelkezésre..."

Inforadio.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics: jövőre több pénz jut az oktatásra

Inforadio.hu, 2016. április 15., péntek
Több mint kétmilliárd fiatal kutatók ösztöndíjára

Gepnarancs.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics: jövőre több pénz jut az oktatásra

Gyorplusz.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics: jövőre több pénz jut az oktatásra

Gondola.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics: jövőre több pénz jut az oktatásra

Pecsiujsag.hu, 2016. április 15., péntek
Jövőre több pénzt fordíthatnak majd a felsőoktatásra és a közoktatásra is

Hirado.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics: jövőre több pénz jut az oktatásra

Inforadio.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics: több pénz jut az oktatásra

Pestisracok.hu, 2016. április 15., péntek
Több pénz jut jövőre az oktatásra

Eduline.hu, 2016. április 15., péntek
143 milliárddal fordítana többet a kormány az oktatásra

24.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics: jövőre sokkal több pénz jut oktatásra

Magyaridok.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics László: jövőre több pénz jut az oktatásra

Magyarhirlap.hu, 2016. április 15., péntek
Lezárult a felsőoktatás strukturális átalakítása

Magyarhirlap.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics László: 2,2 milliárd az Új Nemzeti Kiválóság Programra

Mno.hu, 2016. április 15., péntek
Jövőre sokkal több pénzt fordítanak az oktatásra

Portfolio.hu, 2016. április 15., péntek
140 milliárddal több pénz lesz oktatásra a jövő évi büdzsében

Portfolio.hu, 2016. április 15., péntek
140 milliárddal több pénz lesz oktatásra a jövő évi büdzsében (2.)

Gyorplusz.hu, 2016. április 15., péntek
2,2 milliárd az Új Nemzeti Kiválóság Programra

Webradio.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics: 2,2 milliárd az Új Nemzeti Kiválóság Programra

Figyelo.hu, 2016. április 15., péntek
Fontos bejelentést tett Palkovics

Figyelo.hu, 2016. április 15., péntek
Ki nem találná, mi az egyik legversenyképesebb magyar termék

Vs.hu, 2016. április 15., péntek
2,2 milliárd forint megy az Új Nemzetiségi Kiválóság Programra

444.hu, 2016. április 15., péntek
A kormány 2,2 milliárdot költ az Új Nemzeti Kiválóság Programra

444.hu, 2016. április 15., péntek
Az innováció az egyik legversenyképesebb magyar termék

Profitline.hu, 2016. április 15., péntek
2,2 milliárd az Új Nemzeti Kiválóság Programra

Profitline.hu, 2016. április 15., péntek
Ez az egyik legversenyképesebb magyar termék

Magyaridok.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics László: 2,2 milliárd az Új Nemzeti Kiválóság Programra

Inforadio.hu, 2016. április 15., péntek
Több mint kétmilliárd fiatal kutatók ösztöndíjára

Edupress.hu, 2016. április 15., péntek
Fiatal kutatókat támogat a kormány

Lokal.hu, 2016. április 15., péntek
2,2 milliárd az Új Nemzeti Kiválóság Programra

Hirado.hu, 2016. április 15., péntek
Az innovációra helyezné a hangsúlyt a kormány

Csalad.hu, 2016. április 15., péntek
Palkovics: 2,2 milliárd az Új Nemzedék Kiválóság Programra

Egyetem.mandiner.hu, 2016. április 15., péntek
2,2 milliárd forint jut az Új Nemzeti Kiválóság Programra

Portfolio.hu, 2016. április 15., péntek
Mégse állna le a legnépszerűbb EU-pályázatok értékelése?

Portfolio.hu, 2016. április 15., péntek
Tízmilliárdokkal több gazdaságfejlesztési EU-pályázat jön idén

Origo.hu, 2016. április 15., péntek
Az innováció a legértékesebb magyar termék

Kossuth Rádió, esti Krónika, 2016. április 15., péntek
A kormány 2,2 milliárd forintot fordít az új Nemzeti Kiválóság Programra, erről beszélt Palkovics László

InfoRádió, Esti mérleg, 2016. április 15., péntek
Komoly feladat előtt áll az innovációs szakma a 2014-2020-as finanszírozási időszak kutatás-fejlesztésre fordítható forrásai miatt, mondta Szabó Gábor

InfoRádió, 2016. április 15., péntek
Palkovics László, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén elmondta: a felsőoktatás finanszírozására a 2017-es büdzsében az idei 197 milliárd forinttal szemben várhatóan mintegy 240 milliárd forint áll majd rendelkezésre.

M1, Híradó M1, 2016. április 15., péntek
Idén újra lehet pályázni az új Nemzeti Kiválóság Programra

Magyar ATV, Esti híradó, 2016. április 15., péntek
Több pénzt ígért Palkovics

Vasárnapi Bors, 2016. április 16., szombat, 4. oldal
Magyar innováció

Magyar Hírlap, 2016. április 16., szombat, 2. oldal
Milliárdok a tehetségeknek

Magyar Hírlap, 2016. április 16., szombat, 8. oldal
Versenyképes árunak minősül az innováció

Mno.hu, 2016. április 16., szombat
Van értelme az innovációnak?

Magyarhirlap.hu, 2016. április 16., szombat
Versenyképes árunak minősül az innováció

Insiderblog.hu, 2016. április 16., szombat
Magyar startupok hódítják meg a világpiacot

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2016. április 16., szombat
Palkovics László bejelentette, hogy jövőre sokkal több pénz jut az oktatásra

Magyar Műszaki Magazin, 2016. április 17., vasárnap, 54. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj
"...A 2015. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint további hat innovációs díjat adtak át az Országházban, március 31-én. A bírálók elsősorban a gazdasági mutatók alapján választották ki a legnagyobb jelentőségű sikeres innovációkat..."

Magyar Műszaki Magazin, 2016. április 17., vasárnap, 18. oldal
Pályázati hírek

Petőfi Népe, 2016. április 17., vasárnap, 7. oldal
Magyar startupok nemzetközi kiállításokon

Pecsiujsag.hu, 2016. április 17., vasárnap
Trend és innováció az éjfélig nyitva tartó Tudásközpontban

Euroastra.hu, 2016. április 17., vasárnap
XIX. Tavaszi Szél Konferencia - Óbudai Egyetem

Elteonline.hu, 2016. április 17., vasárnap
Közel 50 milliárd forinttal nő a felsőoktatási büdzsé
"...A Magyar Innovációs Szövetség gyűlésén Palkovics László oktatásért felelős államtitkár elmondta, 2017-re még több anyagi forrást tudnak biztosítani a felső- és közoktatás számára egyaránt..."

Piacesprofit.hu, 2016. április 17., vasárnap
Óriási buli, óriási haszonnal

Insiderblog.hu, 2016. április 17., vasárnap
InnoTrade: a tojás, a lego, és a kórtörténet

MATEHETSZ Rendkívüli Hírlevél, 2016. április
Megjelentek a 2016-os NTP-pályázatok

Innoteka.hu, 2016. április, 9-13. oldal
Új lehetőségek kapujában

Innoteka.hu, 2016. április, 18-20. oldal
Nem tudunk pályázni!

Innoteka.hu, 2016. április, 20-22. oldal
Szabadalmi jubileum

Innoteka.hu, 2016. április, 24. oldal
Nagydíj vasúti diagnosztikáért
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.